torstai 25. elokuuta 2016

1042. KKO 2016:52. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

1. Korkeimman oikeuden tänään antamassa ratkaisussa 2016:52 on kyse  tapauksesta, jossa viisikymppistä peruskoulun miesopettajaa syytettiin 12-vuotiaaseen tyttöoppilaaseen kohdistuneesta törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syytteen mukaan mies oli vuonna 2012 mm. koskettelemalla, tytön ulkonäköä kehumalla ("olet syötävän kaunis" ) tai halaamalla sekä sähköpostin välityksellä tehnyt kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle, eli tekoaikana 12-vuotiaalle X:lle, seksuaalisia tekoja, jotka olivat olleet omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä. KKO:n ratkaisuselosteessa ei jostakin syystä mainita syytetyn ja asianomistajan sukupuolta, mutta aina valpas media on "paljastanut" sanotun seikan.
2. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, jonka puheenjohtajana toimi käräjätuomari Kirsti Rudanko - hän on oikeusneuvos Jorma Rudangon aviopuoliso - hylkäsi  5.9.2014 antamallaan tuomiolla syytteen. Käräjäoikeuden mukaan halaamisessa, polvella istumisessa ja poskelle sipaisussa ei ollut kysymys seksuaalisesta teosta eivätkä syytetty A:n viestit olleet seksuaalisväritteisiä saati seksuaalisesti olennaisia, vaan ne olivat liittyneet asianomistaja X:n itsetunnon vahvistamiseen.  
3. Vaasan hovioikeus (Vaittinen, Keltikangas, Vihla), jonne syyttäjä valitti, sen sijaan 2015 tuomitsi  syytetyn (A)  lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä seitsemäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen. 
4. KKO:n ratkaisuselosteesta ilmenee mm., että ko. opettaja ja oppilas olivat halanneet muutaman kerran. Opettaja oli ottanut tytön ainakin kerran istumaan polvelleen. Opettaja oli lähettänyt tytölle 14 sähköpostiviestiä pääosin iltaisin tai koulun vapaapäivinä. Viesteissä hän mm. kuvaili kiintymystään tyttöön sekä tytön kauneutta. Hän puhutteli tyttöä hellyttelynimillä viesteissä. ”By the way, olit tänään ’syötävän kaunis......’ Ihan oikeesti.;)”, opettaja kirjoitti yhdessä viestissä. ”Olet niin hellyttävä näky, kun näytät kieltä, tai kun hymyilet. Siinä meikäläinen sulla heti, ja tekee mieli tulla heti ottaa syliin ja halaamaan.:) :D :)ˮ, mies totesi toisessa viestissä. Opettaja paljasti oppilaalle matematiikan koetehtäviä etukäteen, koska hän piti tyttöä ”ainutkertaisena tyyppinä”. Hän myös kehotti tyttöä olemaan kertomatta viesteistä kenellekään.
5. Syytetty perusteli toimintaansa oikeudessa sillä, että tyttö oli joutunut koulussa kiusatuksi ja hän halusi kohottaa tytön itsetuntoa ja auttaa häntä matematiikassa. Oppilas puolestaan luonnehti oikeudessa kokemaansa kiusaamista vähäiseksi ja normaaliksi, eikä hänellä ollut tarvetta saada sen vuoksi apua. Hän kertoi ottaneensa aluksi opettajan puheet heidän välisestään ”isosta suhteesta” vitsinä, mutta puheiden jatkuminen tuntui tytöstä erikoiselta. Tyttö kertoi kokeneensa lopulta opettajan huomion ahdistavana ja pelottavana. 
6. Korkein oikeus (Mansikkamäki, Välimäki, Sippo, Littunen, Hirvelä) kumosi hovioikeuden tuomion ja hylkäsi A:ta vastaan ajetun syytteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja vapautti hänet hovioikeuden hänelle tuomitsemasta rangaistuksesta. 
7. KKO:n perustelujen mukaan opettaja oli kutsunut tyttöä useissa viesteissä eri hellyttelynimillä ja kehunut tämän ulkonäköä sanavalinnoilla, jotka eivät kuulu opettajan ja oppilaan väliseen tavanomaiseen viestintään. Viestit viittasivat oikeusneuvosten mukaan siihen, että mies oli kiinnostunut tytöstä muutenkin kuin opettajana. Kyse ei ollut opettajan ja oppilaan välisestä asiallisesta yhteydenpidosta eikä opettajan pyrkimyksestä kohottaa oppilaan itsetuntoa. KKO piti opettajan toimintaa epäasiallisena, mutta katsoi, ettei hänen menettelynsä täyttänyt hyväksikäyttörikoksen (RL 20:6.1) tunnusmerkkejä. Opettaja ei ollut KKO:n mukaan tuonut viesteissä esiin sukupuolielämään tai seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Viestit eivät olleet myöskään sävyltään seksuaalisia tai seksuaalisväritteisiä. KKO totesi, että opettajan toimintaa ei ole perusteltua pitää edes kokonaisuutena arvioituna rikoslaissa tarkoitetulla tavalla (RL 20:10.2) seksuaalisesti olennaisena.

KKO 2016:52
8. KKO:n ratkaisu on rikosoikeudellisesti epäilyksettä oikea. A:n menettely on toki ollut epäasiallista ja suorastaan ällöttävää, mutta tästä huolimatta hänen toimintansa ei täytä  hyväksikäyttörikoksen tunnusmerkistöä. Hovioikeuden langettava tuomio vaikuttaa hätiköidyltä. Se perustuu enemmän tunteeseen kuin rationaaliseen juridiseen päättelyyn.
9. Tiedotusvälineet ovat nykyään pullollaan erilaisia tarinoita ja väitteitä seksuaalisväritteisistä tapauksista ja tilanteista. Urho Kekkosen uskottu, "tyttö ja ystävä", on julkaissut juuri 600-sivuisen kirjan hänen ja häntä 47 vuotta vanhemman Urhon "rakkaussuhteesta", joka päättyi presidentin sairastumiseen. Tukholman suurlähettilästä ollaan kiikuttamassa takaisin Suomeen "nopeutetussa menettelyssä" mm. kosketteluväitteiden perusteella, jne, jne. Tätä taustaa vasten ei ehkä voida pitää kovin kummallisena ja tuomittavana, jos joku viisikymppinen maalaisopettaja ryhtyy lerpertelemään jonkun nuoren tyttöoppilaansa kanssa. Toki tällaiset aika ällöttäviltä vaikuttavat tapaukset ansaitsevat tulla päivänvaloon ja selvittelyn kohteeksi.

10. Opettajien ja oppilaiden välisestä "muhinnoinnista" uutisoidaan nykyisin Suomessakin tämän tästä. Vantaan käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio tapauksesta, jossa nelikymmppinen naisopettaja on syytteessä kolmen 12-14 -vuotiaaan poikaoppilaansa seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja virkarikoksesta. 

11. Juuri nyt eli klo 14.15 tuli tieto, että edellä kohdassa 10 mainittu vantaalaisopettajatar on tuomittu käräjäoikeudessa kolmeksi vuodeksi  kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen  useista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, joista osa on törkeitä. Uhreja oli kaksi, iät tekohetkellä 13 ja 14 vuotta, ja he olivat opettajan oppilaita. Toisen kanssa opettajatar oli ollut sukupuoliyhteydessä. Opettaja tuomittin myös viralta pantavaksi.

keskiviikko 24. elokuuta 2016

1041. Vaasan hovioikeutta 240 vuotta


1. Vaasan hovioikeus on Suomen toiseksi vanhin hovioikeus. Sen perustamisesta päätti kuningas Kustaa III.  Hovioikeuden juhlalliset vihkiäiset vietettiin Tukholman kuninkaanlinnassa 28.6.1776. Hovioikeuden ensimmäinen istunto pidettiin 21.8.1776 Vaasassa. 

2. Vaasan hovioikeuden nykyinen toimitalo valmistui 1862. Hovioikeudentalo on upeasti entisöity kulttuurihistoriallisesti vaikuttava kokonaisuus. Entisöintityö aloitettiin 1975, sillä hovioikeus vietti 200-vuotisjuhliaan seuraavana vuonna. Saatoin pari vuotta hovioikeuden jäsenenä ollessani (1976-78) todeta, että kyllä talossa töitä kelpaa paiskia. Tuolloin hovioikeuden työrauhaa eivät häirinneet läsnäolollaan asianosaiset ja heidän avustajansa - mediasta puhumattakaan - sillä suullisia käsittelyjä ei juuri pidetty, vaan hovioikeusprosessi oli kauttaaltaan kirjallista. Nykyisin tilanne on tässä suhteessa, luojan kiitos, toisenlainen.

3. Hovioikeus järjesti kutsuvieraille juhlaseminaarin Vaasan kaupungintalolla toissa päivänä maanantaina 22.8.2016. Siihen oli kutsuttu puhujiksi euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari Pauliine Koskelo, korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko, oikeusministeriön kansliapäällikkö Asko Välimaa ja Uumajan (Övre Norrland) hovioikeuden presidentti Margareta Bergström. Tiedotusvälineiden edustajia oli kutsuttu seuraamaan seminaaria. Uutiskynnystä hovioikeuden juhlapäivä ei kuitenkaan ylittänyt. Pohjalainen-lehdessä oli 18.8. pikku-uutinen hieman tympeänoloisella otsikolla "Vaasan hovioikeus täyttää pyöreitä"! Vai "pyöreitä", huh!

4. Seminaari kuuluu olleen tyypillinen  suomalainen seminaaritilaisuus, jossa ei keskustella, vaan jossa puhujiksi kutsutut lukevat tiukasti paperista etukäteen kirjoittamansa sanomansa. Eräiden paikalla olleiden mielestä tilaisuuden paras puhuja olisi ollut presidentti Margareta Bergströn, joka viljeli puheessaan myös huumoria. Pauline Koskelon puhe sen sijaan oli ollut, kuten Koskelolla aina ennenkin, jokseenkin synkeänoloinen ja kolkko. 

5. KKO:ta tämän vuoden alusta presidenttinä johtanut Timo Esko piti tilaisuudessa ensimmäisen kunnon juhlapuheensa. Esko oli valmistautunut hyvin ja hänen julkaistu puheensa vaikuttaa aidosti innostuneelta. Samanlaista hovioikeuksien merkitystä korostavaa otetta ei esiintynyt juuri koskaan Pauliine Koskelon juhlapuheissa, joita hän kuitenkin piti 10 vuotta kestäneen presidenttikautensa aikana kaikissa hovioikeuksissa. Noh, Koskelo ei ollut toiminut koskaan hovioikeudessa (tai alioikeudessa), kun taas Timo Esko ehti olla kolmisen vuotta Turun hovioikeuden presidenttinä ja tunsi entisenä asianajajana hyvin myös käräjäoikeuksien käytännöt.

6. Timo Esko korosti hovioikeusprosessin merkitystä ja antoi erityistä kiitosta Vaasan hovioikeudelle ja sen ex-presidentti Erkki Rintalalle muun muassa ihmisoikeusjuridiikan tunnetuksi tekemisessä Suomessa. Eskon mukaan Euroopan ihmisoikeussopimusta sovellettiin suomalaisissa tuomioistuimissa ensimmäisen kerran Vaasan hovioikeuden 12.6.1990 antamassa päätöksessä n:o 1087 (VaaHO 1990:12). Tapauksessa oli kyse oikeudenkäyntiavustajan määräämisestä yksinkertaisessa rikosasiassa ulkomaalaiselle muutoksenhakijalle.

7. Presidentti Timo Eskon puheessa korostetaan kuningas Kustaa III:n panosta Vaasan hovioikeuden perustamisessa; Kustaa III mainitaan Eskon puheessa yhdeksän kertaa. Kovin paljon kuningas Kustaasta ei jää puheessa jälkeen "toinen Kustaa" eli presidentti Erkki Kustaa Rintala, sillä hänen nimensä esiintyy puheessa laskujeni mukaan ainakin kuusi kertaa.

KKO:n tiedote presidentti Timo Eskon puheesta

Eskon puhe kokonaisuudessaan

8. Meidän on syytä onnitella Vaasan hovioikeutta ja toivottaa sille ja sen tuomareille  menestystä myös jatkossa! Kymmenen vuoden kuluttua jubiloidaan sitten kunnolla, kun hovioikeus täyttää "tosi pyöreitä" eli 250 vuotta. Minulla on kirjahyllyssäni  Erkki Rintalan toimittama juhlakirja "Vaasan hovioikeus 1776 - 1976". Se paiskattiin kouraani lähtiäislahjaksi marraskuun lopulla 1978, kun siirryin joulukuun alussa Kauhajoen ukkotuomariksi, 35-vuotiaana muuten. Kirjan välistä tipahti äsken kortti, jonka teksti kuuluu: "Näinä ankeina aikoina vain eräät ottavat uuden työpaikan. Me tyydymme ´ottamaan´ (tässä kohtaa kortissa on kuva "paukkupaikasta") Sinun onneksesi!" Kortissa on noin 40 tuomarin, esittelijän tai kanslistin allekirjoitukset. 

9. Oma paukkupaikkani Vaasassa oli Ravintola Fondis torin laidalla. Minun ja vastaperustetun Rovaniemen hovioikeuden sihteeriksi nimitetyn Siljanderin Keijon yhteisiä läksiäisiä vietettiin hovioikeuden henkilökunnan pikkujoulun yhteydessä, ensin hovioikeudessa, josta siirryttiin - kunhan hovioikeuden ulko-ovella oli ensin kajautettu kaikelle kansalle "Jääkärin marssi" - Ravintola Ernstiin. Se mitä siellä tapahtui on jo toinen juttu! Kerron siitä joskus toiste.

torstai 18. elokuuta 2016

1040. Voi itku!

                                    Miraa harmitti, kirkkaimmat mitalit karkasivat

1. Rion kisoissa oli eilen aika ratkaiseva päivä Suomen mitalisaaliin kasvattamisen kannalta. Suomi on saanut kisoista tähän mennessä, kun aikaa päätökseen on enää kolme päivää, vain yhden vaivaisen pronssimitain, jonka tuo nyrkkeilijä Mira Potkonen (35).  

2. Toiseksi paras sijoitus suomalaisista on purjehtija Tuula Tenkasella, joka sijoittui luokkassaan viidenneksi. Muita pistesijoja Suomella ei sitten Riosta olekaan. Ovatko mitkään aiammat kesäolympiakisat menneet Suomelta yhtä heikosti? Vastaus on ei. Nyt ollaan tekemässä todellista pohjanoteerausta.

3. Mira "Äitee" Potkosella oli eilen tilaisuus kirkastaa mitalinsa väri vähintään hopeaksi kun hän kohtasi välieräottelussa Kiinan Yin Junhuanin. Odotukset livat korkealla, sillä Mira on voittanut aiemmin kiinattaren kahdessa ottelusa. Voittoa ei tällä kerralla tullut, sillä Yin voitti matsin  kaikin tuomriäänin  eli 3-0. Eräpisteet olivat Yinin hyväksi 39-36, 39-36 ja 39-36. Potkonen sai kolmannessa erässä varoituksen varsin rumannäköisestä päällä puskemisesta, mistä sääntöjen mukaan vähennettiin häneltä yksi piste.

4. Kuten jo aikaisemmiin olen maininnut, Mira Potkosen ottelutyyli ei ole kaunista. Se on ryntäilevää ja päälle käyvää, eli hän yrittää voittaa ottelunsa voimalla ja vauhdilla. Tästä kärsivät iskujen puhtaus ja osumatarkkuus sekä suojas ja sen myöt' vastustajien mahdollisuus omien iskujensa perillemenoon kasvaa - kunhan ensin selviytyvät "hengissä" Miran myllytyksestä! Olympiavoittaja Katie Tayloria vastaan Potkosen tyyli puri, mutta kiinalainen oli valmistautunut Potkosen ryntäilyyn napakoilla vastaiskuillaan.

5. Painija Petra Ollia (22) pidettiin ennen kisoja varmimpana suomalaisena mitalitoivona Antti Ruuskasen ja Tero Pitkämäen ohella. Petra oli voittanut alkuvuonna Euroopan mestaruuden Riiassa ja sijoittunut viime vuonna MM-kisoissa Las Vegasissa hopealle. Petra oli valmistautunut olympiakisoihin todella huolella, leireillyt pitkään ulkomailla -mm. Mongoliassa -  ja harjoitellut rankasti virolaisen valmentajansa Ahto Raskan johdolla.

6. Petra Olli voitti eilen ensin nigerialaisen Aminat Adenlyin pistein 8-2. Alku oli jo tässä ottelussa hieman hankala, sillä Petra antoi nigerialaiselle aloitteiden tekemiseen ja näin Adenlyin pääsi 2-0 -johtoon. Pikku hiljaa Petraa sai juonesta kiinni ja voitti ottelun. Hänen paininsa ei ollut kuitenkaan totutun räväkkää, mistä Ahto Raska ilmeisesti ottelun jälkeen Petraa huomautti; Petra näytti ensimmäisen ottelunsa jälkeen itkuiselta.

7. Toinen ottelu, jossa vastassa oli Kirgisian  Aisuluu Tynybekova, jonka Petra oli voittanut viime vuonna Las Vegasissa pisteillä, sujui Petra Ollilta todella heikosti.  Petra oli kankea eikä saanut varsinkaan alussa itsestään mitään irti. Ensimmäisen jakson jälkeen kirgisialaianen johti jo 4-0 ja pyöritteli toisella jaksolla Ollista helposti ylivoimaisen 14-7 voiton. Petra Ollin painit kisoissa oli näin "taputeltu" ja hän putosi jatkosta; hän sijoittui seitsemänneksi. Kirgisialainen ei päässyt loppuotteluun, sillä hän hävisi välieräkamppailun venäläiselle Valeria Koblovalle pistein 4-1. Koblova puolestaan hävisi loppuottelun Japanin Kaori Icholle, joka saavutti jo neljännen peräkkäisen kultamitalin. Koblova johti ottelua vielä 15 sekuntia ennen loppua, mutta sitten Icho tekisi tyynesti tarvittavat kaksi pistettä ja voitti 3-2.

8. Ollin tappion jälkeen valmentaja Ahto Raska kävi kuumana kuin hellankoukku, poistui välittömästi molskin reunalta, sadatteli ja purki pettymystään viskomalla lippistään lattialle. Hieman rauhoituttuaan Raska kertoi, että Petran ottelu oli ollut alisuorittamista, mikä oli kauhea pettymys. Valmentaja oli odottanut Petralta aivan toisenlaista tulosta, mutta tämä ei ollut pystynyt suoriutumaan ottelusta siten kuin olisi pitänyt tehdä. Ottelu lähti käyntiin liian hitaasti ja Petra antoi voiton avaimet suosiolla vastustajalleen. 

9. Ottelun jälkeen Petra Olli antoi järkyttyneenä haastattelun, jossa hän itki vuolaasti ja manasi sitä, että oli pettänyt odotukset. Ottelu oli mennyt täysin päin p…settä.

10. Niinpä niin. Kaikki ei mene aina kuin Strömsössä! EM-kisat ja jopa MM-kisat ovat melko heppoisia kisoja olympiakisoihin verattuna. Parhaat painijat tulevat nykyisin useimmiten Japanista, Kiinasta ja muualta Euroopan ulkopuolelta, eivätkä kaikki parhaat eurooppalaiset painijat välitä osallistua EM-paineihin. Olympialaisissa yksi "vaivainen" Euroopan mestaruus ei paljon paina. Petra Olli on harjoitellut hirmuisesti kisoja varten, mutta tämäkään ei aina riitä. Petra Olli on vasta 20-vuotias. Hänen kannattaisi miettiä, onko tuollaisessa jatkuvassa harjoitusrääkissä järkeä vai olisiko hänen syytä pitää esimerkiksi vuoden totaalinen tauko painiharjoittelusta ja katsoa sen jälkeen tilannetta uudelleen. Myös valmentajan vaihtoa olisi kenties syytä harkita. Ahto Raska on ehkä liian tiukka ja säälimätön tyyppi Petran valmentajaksi. Petra Olli on sanonut, että Ahto Raska on kova ja tiukka treeneissä, mutta kertaakaan hän ei ole Petraa kehunut. 


                                             Petra Ollin pettymystä

11. Rion suomalaisiin "itkulikkoihin" kuului myös keihäänheittäjä Sanni Utriainen. Hän puhkesi kyyneliin surkeasti menneen keihäskarsinnan jälkeen. Eikä syyttä, sillä Sani ei kyennyt vaalimaan Suomen kunniakkaita keihäsperinteitä, joita ovat naisten puolella uljaasti kantaneet mm. Kaisa Parviainen (Lontoo 1948), Tiina Lillak (Los Angeles 1984) ja kultamitalisti Heli Rantanen (Atlanta 1996). Utriainen jäi karsinnassa 31. sijalle eli viimeiseki alokasmaisella tuloksella 53,42. Yli 60 metrin heittäjiä Rion karsinnassa oli lähes 20. Utriaisen valintaa olympiakisoihin ovat monet syystäkin ihmetelleet, sillä tänä vuonna hän on ollut vasta kolmanneksi tai neljänneksi paras suomalainen heittäjä. Mutta kun Sanni sattui viime kesänä heittämään yhdessä kilpailussa yli Rion kisarajan, niin Suomen urheiluliitto ja olympiakomitea päättivät, että kyllä Sanninkin pitää päästä kisoihin. Utriainen jäi karsintaan jo Amsrterdamin EM-kisoissa ja palkintosijojen ulkopuolelle Oulun Kalevan Kisoissa heinäkuun lopulla ja hän epäili itsekin, kannattaako hänen lähteä lainkaan Rioon. Lähti kuitenkin ja tulos on nyt tiedossa.

keskiviikko 17. elokuuta 2016

1039. Soini antoi potkut Jarmo Viinaselle

                                Timo Soini tänään pontevaa poikaa Tukholmassa...

1. Kirjoitin 13.7. tapauksesta, jossa Suomen Ruotsin suurlähettliläs Jarmo Viinasta epäiltiin epäasiallisesta käytöksestä viranhoidossa. Lehtitietojen mukaan kyse olisi ollut mm. joidenkin lähetystössä työskentelevien tai siellä vieraina käyneiden naisten seksuaalisesta lähentelystä tai häirinnästä. Ulkoministeriö oli suorittanut lähestystössä tarkastuksen ja Viinaselta oli pyydetty tarkastusraportin johdosta lausunto. Tapauksen käsittely oli tuolloin vielä kesken.

Blogikirjoitus nro 1030/13.7.2016

2. Eilen ulkoministeri Soini kertoi päätöksestä, jonka mukaan suurlähettiläs Viinanen kutsutaan Suomeen "nopeutetulla aikataululla". Suomeksi sanottuna kyse on siitä, että Viinaselle on tarkoitus antaa potkut lähettilään virasta ja hänet kotiutetaan UM:ään mahdollisia uusia tehtäviä varten. Nopeutettu aikataulu tarkoittaa UM:n mukaan siitä, että siirtyminen Helsinkiin tapahtuu "enemminkin viikoissa kuin kuukausissa". Nyt asiassa on tehty vasta ulkoministerin ehdotus, joka siirretään käsiteltäväksi valtioneuvoston yleisistunnossa. 

3. Lopullisen päätöksen asiassa tekee tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tämä on parhaillaan vierailulla Uruguayssa ja Brasiliassa, jossa hän seuraa Rion olympiakisoja, lähinnä miesten keihäänheittoa. Jos suomalaisheittäjät onnistuisivat tuomaan Suomelle mitalin, pääsisi myös Sauli Niinistö tavallaan "osingoille", kun hän puristelisi Antti Ruuskasen tai Tero Pitkämäen - tai molempien - käsiä tai innostuisi peräti halailemaan näitä.

4. Timo Soini ei kertonut eilen tarkemmin potkuehdotuksensa perusteluista. Soini vain viittasi ympäripyöreästi tekemäänsä "kokonaisharkintaan", "Suomen etuun" ja suurlähettiläämme toimintaedellytysten heikentymiseen. Hän ei sanallakaan maininnut, miksi Viinasen edellytykset hoitaa asianmukaisesti virkaansa ovat heikentyneet. Tyypillistä diplomaatti- ja protokollakieltä, josta perustelut puuttuvat.

5. Timo Soinilla oli kiire julkistaa päätöksensä, sillä hän tapaa tänään Tukholmassa kollegansa, Ruotsin ulkoministeri Margot Wallströmin. Ruotsissa suhtaudutaan seksuaaliseen häirintään hyvin tiukasti. Suomen maineen vuoksi Timo Soinin oli ilmeisesti pakko antaa Viinaselle potkut. Muuten hän ei olisi voinut matkustaa tänään Tukholmaan.

6. Päätöksellään Soini toivoo tietenkin myös edes hieman kirkastavansa johtamansa ja täydellisessä gallupkaaoksessa olevan persupuolueen julkisuuskuvaa. Eilen Soini vaihtoi suit sait hallituksen ministerin, ja tänään hän antoi potkut suurlähettiläs Jarmo Viinaselle! On se aika kova jätkä tämä Timo Soimi! Mutta sitä eivät enää edes persujen kansanedustajat tunnu antavan Soinille anteeksi, että hän valitsi hallitukseeen mennessään itselleen sopivan ulkoministerin postin eikä halunnut ryhtyä valtiovarainministeriksi. 

7. Jarmo Viinanen ei jäänyt eilisen päätöksen jälkeen tuppisuuksi, vaan hän kertoi mm. Ilta-Sanomille pitävänsä Timo Soinin ratkaisua epäoikeudenmukaisena ja koko prosessia oikeuturvaansa loukkaavana. Viinanen vakuuttaa, ettei hän ole tehnyt mitään sellaista, joka olisi oikeuttanut tällaiseen päätökseen. Hänelle ei ole kerrottu yksityiskohtaisesti, miten hän olisi aiheuttanut sen, että hänen toimintaedellytyksensä olisivat heikentyneet. Viinanen kiistää syyllistyneensä minkäänlaiseen epäasialliseen käytökseen. Toisin kuin mediassa on väitetty, häntä ei ole missään vaiheessa epäilty seksuaalissta häirinnästä.

8. Niinpä niin. Diplomaatin elämä on mukavaa, rahaa piisaa, juhlia järjestetään ja tehtävien hoito on aika helppoa. Toisaalta virassa siinä ei parane juuri mokata eikä ainakaan jäädä kiinni naisten häirinnästä. Jo epäilyt jonkinlaisesta seksuaalisesta kähminnästä tai vastaavanlaisesta epäasiallisesta käyttäytymisestä riittävät potkuihin, jos niiden tueksi on edes jotain näyttöä. Jarmo Viinasen on kerrottu toimineen vastoin Timo Soinin ja UM:n ohjeita viime vuoden joulukuussa järjestäessään Tukholman lähetystössä perinteisen itsenäisyyspäivävastaanoton. UM oli nimittäin säästösyihin vedoten ilmoittanut maan kaikille lähetystöille, ettei mainittuja tilaisuuksia tällä kertaa järjestetä.  

9. On selvää, että Timo Soini on keskutellut päätöksestään etukäteen presidentti Niinistön kanssa. Niinistö on hyväksynyt Timo Soinin kaavailemat potkut. Kyse on kurinpitoseuraamuksesta ja ns. disponibiliteetistä, jolloin virkamies kutsutaan UM:ään odottelemaan, mitä asiassa tapahtuu ja annetaanko hänelle ministeriöstä mahdollisesti muita eli toisarvoisempia tehtäviä.

10. Jarmo Viinasen seuraaja Tukholman lähestystössä on jo selvillä. Uudeksi suurlähettilääksi tulee Hannu Himanen, joka hoitaa vielä jonkin aikaa Venäjän lähettilään hommia Moskovassa. Himasen tilalle Moskovaan puolestaan on menossa Mikko Hautala, joka toimii tällä hetkellä presidentti Sauli Niinistön ulkopoliittisena neuvonantajana. Niinistö haluaa näemmä olla entistä paremmin selvillä, mitä Moskovassa oikein tapahtuu.