torstai 19. marraskuuta 2009

191. Matti Kuusimäen yliampuvat lausunnot kummastuttavat

Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki Ylen kuvassa

1. Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki on pyytänyt eroa virastaan 1.3.2010 alkaen, jolloin hän jää eläkkeelle. Kuusimäki on ensimmäinen valtakunnansyyttäjä. Hän aloitti virassaan vuonna 1997, vasta silloin Suomeen perustettiin itsenäinen syyttäjälaitos.

2. Matti Kuusimäki on onnistunut syyttäjälaitoksen organisoinnissa ja johtamisessa, syyttäjien koulutuksessa ja monissa muissa ylimmän syyttäjän velvollisuuksiin kuuluvissa tehtävissään erinomaisesti. Syyttäjälaitos on paljon paremmin organisoitu ja hallinnoitu kuin oikeusministeriön keskushallinnon alaisuudessa toimiva epäyhtenäinen tuomioistuinlaitos. Mutta Kuusimäellä ei olekaan ollut rasitteena oikeusministeriön raskasta ja tehotonta keskushallintoa, vaan valtakunnansyytäjävirasto hoitaa ja vastaa itsenäisesti syyttäjälaitoksen keskushallinnosta. Syyttäjien täydennyskoulutus on organisoitu paremmin kuin tuomareiden jatkokoulutus ja syyttäjät tuntuvat olevan selvästi motivoituneempia tehtäviinsä kuin tuomarit.

3. Matti Kuusimäen ansiot ovat tässä suhteessa kiistattomat. Hänelle viime kesänä ansioistaan myönnetty professorin arvonimi on täysin perusteltu, kuten olen blogissani 120/28.6.2009 kertonut.

4. Mutta yhdessä asiassa Matti Kuusimäki ei ole ponnisteluistaan huolimatta onnistunut. Tarkoitan syyttäjien lukumäärää, joka on Suomessa väkilukuun suhteutettuna paljon alempi kuin muissa vertailumaissa ja selvästi vähäisempi kuin Ruotsissa. Kuusimäen päätehtäviin on koko virkakautensa ajan kuulunut saada lisää virkoja syyttäjälaitokseen, mutta tässä suhteessa syyttäjälaitos on jäänyt kauas tavoitteestaan. Tämä johtuu tietenkin oikeuslaitoksen kehittämiseen valtion budjeteissa varattujen määrärahojen niukkuudesta, mutta mistä tämä taas johtuu? Matti Kusimäki on vuosikaudet "pauhannut" asiasta lehdistössä ja tv:ssä, sen ovat kaikki kyllä panneet merkille.

5. Mutta onko Kuusimäki ollut tarpeeksi kovana ja tiukkana myös silloin, kun syyttäjälaitoksen resursseista on neuvoteltu ministeriössä ja valtioneuvostossa? Onko Kuusimäki lyönyt kertaakaan nyrkkiä oikeusministerin tai pääministerin pöytään ja sanonut, että tästä hommasta ei tule kerta kaikkiaan mitään, jollei syyttäjälaitos saa lisää syyttäjän virkoja?Kuusimäki tunnetaan joviaalina seuramiehenä, joka viihtyy mielellään vallan kabineteissa. Ehkä päättäjät ovat Kuusimäen resurssipuheita kuunnellessaan ajatelleet, että no, tämä nyt taitaa olla vain tätä Matin tuttua retoriikkaa...kyllä Matti hoitaa, että syyttäjälaitos pelaa hyvin nykyisilläkin resursseilla...kyllä me Matit osaamme hommamme, vai mitä Matti!

6. Tuomarin virkoja Suomessa on väkilukuun suhteutettuna jopa selvästi enemmän kuin Ruotsissa, mutta syyttäjien virkoja selvästi taas vähemmän. Tilanne näyttää synkistäneen ja katkeroittaneen Matti Kuusimäen mieltä. Tämä näkyy siinä, että Kuusimäki on "hyökkäillyt" vuosikausia prosessijärjestystämme ja nimenomaan muutoksenhakujärjestelmäämme vastaan ja laukonut haastatteluissaan "totuuksia" ja vaatinut joskus jopa kiivaaseen sävyyn muutoksenhakuoikeuden rajoittamista. Kuusimäki on tehnyt näin varmaan lähinnä siksi, että kun syyttäjiä on vähän, nämä eivät ehdi hoitaa kunnolla kaikkia heille prosessijärjestyksen mukaan kuuluvia tehtäviä. Syyttäjien työmäärän keventämisen kannalta Kuusimäen tarkoitus on ollut hyvä, mutta samalla hän näyttää unohtaneen järjestelmän kokonaisuuden ja erityisesti ihmisten oikeusturvan. Onhan selvää, että jos valitusoikeutta hovioikeuteen tuntuvasti rajoitetaan, tämä ei voi olla heikentämättä oikeusturvaa.

7. Mutta kuten sanottu, tämän puolen asiasta Kuusimäki on sivuuttanut tyystin. Kuusimäki on laulumiehiä ja tähän sopii hyvin se, että hän on mukana solistina kuuden hovioikeuden presidentin muodostamassa sekstetissä ("hovioikeuksien huutajat"), joka parkuu parkumistaan - sekä julkisuudessa että eduskunnan valiokunnissa - miten kamalaa on, kun hovioikeuksiin tehdään (muka) turhia valituksia, joissa vielä joudutaan pitämään (muka) tarpeettomia pääkäsittelyjäkin. Tämä kööri esiintyy jälleen yhdessä ensi viikolla Eduskunnan lakivaliokunnassa asiantuntijoina, kun valiokunta käsittelee hovioikeusprosessin uudistamista koskevaa lakiesitystä 105/2009 vp.

8. Kari Uotin mukaan (blogi 18.11.), valtakunnansyyttäjä on todellinen supertuomari, jolla on oikeuspoliittista vaikutusvaltaa selvästi enemmän kuin esimerkiksi KKO:n presidentillä. Jos ja kun näin voidaan luultavasti sanoa olevan, minua oikein puistattaa muistellessani, miten yksipuolisia ja virheellisiä tietoja sisältäviä lausuntoja Kuusimäki toistuvasti latelee haastatteluissaan; hänen virallisista selvityksistään ei sentään näin kärjekkäitä lausumia yleensä tapaa.

9. Otetaanpa esimerkiksi muutama Matti Kuusimäen tokaisu hänen eilen Yle-uutisille antamastaan haastattelusta.

10. Kuusimäki valitti (jälleen kerran), että meillä ei ole "lainsäädännössä keinoja, joilla voitaisiin keventää tiettyjä oikeudenkäyntejä". Kuusimäki sanoi, että "esimerkiksi myymälävarkaudet ja murhat käsitellään samalla perusintensiteetillä." - Ennen puhuttiin tällaisessa yhteydessä yleensä aina nakki- tai makkaravarkaista, nyt ollaan sentään päästy jo myymälävarkaisiin.

11. Voi, pyhä Sylvi, tekisi mieli huudahtaa! Jokainen oikeustieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan pyrkivä nuorikin tietää, ettei Kuusimäen lausuma pidä paikkaansa, vaan on suoraan sanottuna täysin päin p:ttä.

12. Vähäisiä rikosasioita kuten juuri myymälävarkauksia varten Suomessa on vaikka minkälaisia kevennettyjä ja vaihtoehtoisia käsittelymuotoja, kuten esimerkiksi esitutkinnan rajoittaminen ja toimittamatta jättäminen, rangaistusmääräysmenettely, syyttämättäjättäminen tietyin edellytyksin, rikosasian kirjallinen käsittely käräjäoikeudessa jne. Mutta kaiken tämän Kuusimäki tuntuu lausumassaan unohtaneen kokonaan.

13. Aamulehden haastattelussa 5.11. Matti Kuusimäki sanoi, että Suomen rikosprosessi on kansainvälisesti vertaillen raskassoutuinen. Tämäkään ei pidä sellaisenaan paikkaansa, kun otetaan huomioon edellä mainitut kevennetyt ja vaihtoehtoiset käsittelymuodot ja niiden lisäksi vielä rikesakkomenettely, jossa sakkolapun kirjoittava poliisi itse asiassa käyttää tuomiovaltaa, ROL 8 luvussa säännellyt poissaolokäsittelyt jne. Rangaistusmääräyksen antaa tuomarin sijasta syyttäjä. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiesitystä 94/2009 vp rikesakko-ja rangaistusmääräysmenettelyn soveltamisalan laajentamisesta ja menettelyn kehittämisestä mm. siten, että syyttäjien työtä kevennetään jne. Syyttäjien töitä on pyritty karsimaan ja keventämään ja rikosprosessijärjestystä kehittämään todella monin eri tavoin.

14. Käräjäoikeuden käsittelyyn menevistä rikosasioita käsitellään nykyisin noin 40 prosenttia käräjäoikeuden kansliassa kirjallisessa menettelyssä (ROL 5a luku) ilman, että syyttäjä on edes paikalla. Tämä, jos mikään on ollut omiaan keventämän syyttäjien työmäärää, mutta tämänkin uudistuksen Kuusimäki on sivuuttanut kokonaan ladellessaan tuttuja madonlukujaan ikään kuin vanhasta muistista.

15. Eniten ja kauimmin meteliä Matti Kuusimäki, entinen pitkäaikainen hovioikeustuomari, on jaksanut pitää muutoksenhakumenettelyn ja erityisesti hovioikeusmenettelystä ja mukatäysin rajoittamattomasta muutoksenhakuoikeudesta.

16. Aamulehden haastattelussa 5.11. Kuusimäki ihmetteli, että "miksi muista maista poiketen juuri meillä täysin esteetön muutoksenhakuoikeus nähdään jatkuvasti oikeusturvan kannalta aivan keskeisenä?" Samaa asiaa Kuusimäki ihmettelee myös Yle-uutisten haastattelussa 18.11. ja sanoo, että muutoksenhakuoikeus on Suomessa liian laaja ja rajoittamaton.

17. Väite, jonka mukaan muutoksenhakuoikeus olisi Suomessa "täysin rajoittamaton," ei tietenkään pidä paikkaansa. Ensinnäkin KKO ottaa käsiteltäväkseen eli antaa valitusluvan vain noin 6-7 prosenttia kaikista sinne tehdyistä valituksista. Muutoksenhaku KKO:een ei siis ole mitenkään "esteetön," päin vastoin sitä on "estetty" erittäin tehokkaasti. Hovioikeuksissa taas on ollut jo viisi vuotta voimassa seulontamenettely, jossa hovioikeudet karsivat jo heti "kättelyssä" 20 prosenttia valituksista. Siis: muutoksenhakuoikeus myöskään hovioikeuteen ei ole rajoittamaton.

18. Eduskunnassa olevan lakiesityksen mukaan hovioikeuksiin on tulossa oma valituslupajärjestelmä, jolla pyritään entisestään rajoittamaan tosiasiallista muutoksenhakuoikeutta ja keventämään hovioikeuksien työtä. Kun muissa maissa toisen asteen käsittelymuoto on lähes aina pääsäännön mukaan suullinen, Suomessa se on kirjallinen eli hovioikeudet käsitelevät noin 70 prosenttia valitutuksista kirjallisessa menettelyssä. Ruotsissa taas 70 prosenttia valituksia käsitellään hovioikeuden pääkäsittelyssä. Hovioikeuden kirjallisessa käsittelyssä syyttäjä ei ole saapuvilla.

19. Tässä vain muutamia esimerkkejä Matti Kuusimäen esittämistä paikkansa pitämättömistä väitteistä. Tuomioistuinjuristit, syyttäjät, advokaatit ja yliopistoihmiset toki tietävät, että Kuusimäki kärjistää ja liioittele aivan hillittömästi siksi, että häntä ottaa päähän oman väkensä eli syyttäjälaitoksen ainainen resurssipula, jota hän kuvailee sietämättömäksi. Kuusimäen kärjistykset osataan juristipiireissä suhteuttaa faktoihin ja jättää omaan arvoonsa, mutta esimerkiksi eduskunnan lakivaliokunnassa tilanne voi olla toisenlainen. Kuusimäen kansanomaisen rehevällä retoriikalla kun on taipumusta upota tavalliseen kansaan ja sen edustajiin ja lehtimiehiin kuin kuuma veitsi voihin.

20. Olen toki itsekin aukonut päätäni (toki vain kirjoituksissani) näistä asioissa ja saatan silloin tällöin hieman kärjistää. Minun ja Kuusimäen puheissa ja kirjoituksissa on kuitenkin se ero, että minä en ole parkumassa ja valittelemassa lainsäädännön heikkouksia tai sysäämässä ainakaan kaikki epäkohtia lainsäädännön viaksi. Pahimmat tai läheskään kaikki epäkohdat tutkintaviranomaisten, syyttäjien, tuomareiden ja tuomioistuimien toiminnassa eivät nimittäin johdu lainsäädännöstä, vaan perustuvat virkamiesten ja tuomareiden virheellisiin käytäntöihin ja menettelytapoihin, vaikka laki antaisi mahdollisuudet toimia toisin. Minä en myöskään halua rajoittaa ihmisten muutoksenhakuoikeutta hovioikeuteen kovinkaan paljon, koska se merkitsisi, kuten jo sanoin, oikeusturvan huononemista; tämän puolen asiasta Kuusimäki sitä vastoin näyttää sivuuttavan kritiikissään kokonaan.

21. Matti Kuusimäki on omansa reviirinsä johtava virkamies, joka näyttää tarkastelevan asioita yksinomaan oman henkilöstönsä ja siinä sivussa myös tuomioistuinten työn keventämisen kannalta, puhuu aina resursseista ja niiden riittämättömyydestä eikä näytä kiinnittävän juuri lainkaan huomiota ihmisiin ja heidän oikeusturvatarpeisiinsa. Minusta taas ihminen on tässäkin suhteessa kaikkein tärkein, sillä ihmiset eivät ole lainkäyttökoneistoa varten, vaan koneiston pitäisi palvella ihmisiä. Mutta tämä ei ole toki yksinomaan Matti Kuusimäen tapa tarkastella asioita, vaan sama, minusta puutteellinen ja yksipuolinen suhtautumistapa ja näkökulma, rasittaa myös KKO:n presidentin ja hovioikeuksien presidenttien lausuntoja.

22. Valtakunnan "supertuomarin" ja keskeisen oikeuspoliittisen vaikuttajan tulisi kuitenkin ymmärtää ja ottaa huomioon rikos- ja prosessijärjestelmän kokonaisuus ja ihmisten oikeutetut oikeusturvaodotukset, eikä tarkastella asioita yksipuolisesti ainoastaan oman yksikkönsä eli syyttäjien tai tuomioistuimen työmäärän ja resurssien kannalta.

23. Mutta muuten ihan hyvä tyyppi, tämä Matti Kuusimäki!
22 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Toivottavasti Kuusimäki laittaa eläkeläisenä oman blogin pystyyn, jotta saadaan lukea hänen aatoksiaan myöhemminkin. Yliampuvat kommentit virkistävät päivää niin mukavasti!

Minulla olisi niille hovioikeuden huutajille yksi ratkaisukeino: koska suomalaiset tuomarit ovat niin paljon tehottomampia kuin ruotsalaiset, niin pudotetaan hovin tuomareiden palkat puoleen ja palkataan kaksi yhden hinnalla. Olisi resurssit kohdallaan ja palkkakin osaamistason mukainen...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Minä puolestani ajattelin mahdollisesti eläkkeelle joskus siirtyessäni lopettaa blogin pitämisen..tuskinpa sitä sitten enää viitsii räyhätä...

Anonyymi kirjoitti...

Matti Kuusimäki on todella hyvä tyyppi. Hän on saanut korkeassa virassaan paljon aikaiseksi, ja kestää kyllä kehumisesi ja moitteesikin. Hän olisi halutessaan saanut minkä tahansa hovioikeuden presidentin viran, mutta tähtäsi korkammalle ja onnistui siinä sekä tehtävässään. Seuraajan ei kannata tunkea Matin saappaisiin, vaan käyttää omiaan.

Markku Arponen kirjoitti...

Eläkkeellä voit sitten kommentoida Kuusimäen blogeja.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Missäs ne Markku Arposen blogit viipyvät?

Jos pidän blogia vielä eläkkeellä ollessani, keskityn kyllä vain naisiin yms. estetiikkaan liittyviin kysymyksiin.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvät Markku ja Jyrki

Jos yhdistäisitte voimanne, olisi blogi verraton.

Terv
-mh-

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mikäs vika tässä minun yksinäisblogissani sitten on...

Anonyymi kirjoitti...

Syyttäjälaitoksen jopa suurinta vallankäyttöä on syyttämättä jättäminen.
Siihen vaikuttaminen lienee aika mahdotonta sille, joka ei ole saanut asiaansa vireille.
Tämä latentiksi jäävä ilmiö voi sisältää varsin massiivista oikeuksien menettämistä.
Käytännössä syyttäjien kannanotoilla voidaan saada aikaan myös tutkimatta jättäminen tai tutkinnan keskeyttäminen.

Anonyymi kirjoitti...

Sjp-anonyymille:

Maallikkona, mutta oikeustoimittajana olen lukenut työkseni varovasti arvioiden 10 000 syyttämättäjättämispäätöstä ja tehnyt niistä satoja uutisia. Uutiset ovat useimmiten ns. erikoisia eli kiinnostavia tapauksia. Pari niistä on johtanut uuteen syyteharkintaan ja tuomioon.

En silti usko, että oikeuksien menettäminen on massiivista, sen verran simppeleitä useimmat jutut ovat. Jos on ilmeisiä virheitä, esim. poliisit ovat kärkkäitä kantelemaan Kuusimäen putiikkiin, jossa silloin tällöin tehdään uusi päätös syyttämisestä.

Kauhuskenaario olisi, jos juttuja ei pysäyttäisi viimeistään syyttäjä. Minulla on tuntuma, että poliisi voisi useammin päättää tutkinnan lopettamisesta/keskeyttämisestä, mutta varovaisuuttaan laittaa jutun syyttäjälle.

Asianomainenhan voi ajaa juttua itsekin sjp:n jälkeen tuomioistuimessa, mutta myönnän, että kynnys on korkea.

Anonyymi kirjoitti...

Jos JV lopettaa eläkkeellä bloggailun, niin mistä sitten aamuadrenaaliini saada. Pittääkö ottaa tabletti ...Naisilla ja estetiikalla ei ole samaa vaikutusta.

Jukka H kirjoitti...

Oikeustoimittajalle hyvä juttuvinkki ja miksei myös muille. oikeudenpuolesta.blogspot.com/ Tilanne on nyt se, että esitutkinta on lopetettu ja osa esitutkinta aineistoa on salaiseksi julistettu.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Matti Kuusimäen vaatimukset muodostavat yhtälön, jota näyttää olevan mahdoton ratkaista hänen toivomallaan tavalla.

Yhtäältä Kuusimäki vaatii syyttäjien resurssien lisäämistä, toisaalta ja samalla kertaa taas syyttäjien työtehtävien keventämistä.

Jo tähän mennessä syyttäjien tehtäviä on karsittu merkittävästi, esimerkkinä vain käräjäoikeuksien kirjallinen menettely. Lienee selvää, ettei syyttäjien määrää voi tällaisen kehityksen seurauksena lisätä.

Syyttäjille pitäisi päin vastoin "keksiä" lisää hommia, jotta vaatimukset heidän lukumääräänsä lisäämisesto tuntuisivat perustelluilta. Minusta esitutkinnan johtaminen olisi sellainen uusi sarka, jonka perusteella VKSV voisi aivan perustellusti vaatia syyttäjien määrään tuntuvaa lisäämistä.

Mutta Kuusimäki on tyrmännyt koko ajatuksen heti kättelyssä jo ajat sitten ja pitää sinnikkäästi kiinni kannastaan.

Nyt Kuusimäki vaatii plea bargaining -systeemin käyttöön ottamista Suomessa. Tämä on jälleen kerran asia, joka keventää syyttäjien työtä.


Eiköhän Kuusimäen ja kumppanien olisi aika lopettaa parkunsa syyttäjien määrään lisäämisestä. Tätä menoahan syyttäjiltä näyttäisivät loppuvat kohta hommat kokonaan!

Kuusimäen ja kumppanien tulisi myös lopettaa puheet muutoksenhakuoikeuden tarpeettomuudesta ja turhista valituksista, sillä kaikki toki ymmärtävät, että Matti puhuu tästäkin teemasta vain siksi, että syyttäjillä on hänen mielestään "turhia" hommia muutoksenhakumenettelyssä.

Anonyymi kirjoitti...

Blogistilla on jäänyt tuo syyttäjä esitutkinnan johtajana ajatus pyörimään päällimmäiseksi. Auktoriteettiargumentti löytyy vielä Ruotista.

Asia voisi olla perusteltu oikeusturvakysymyksenä, mutta ei joutuisuuskysymyksenä. Sen tietää jokainen poliisimies ja syyttäjä, mutta tämän asian suhteen pelkästään kirjanoppineelle blogistille valaistusta ei näytä tulevan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymille - Sanasta "Ruotista" on ilmeisesti jäänyt pois yksi s-kirjain.

Anonyymi kirjoitti...

Vai sitä vielä saivarrellaan yhdestä s-kirjaimesta. Eikö tämä blogi keskitykään juridiikan perustavaa laatua oleviin kysymyksiin. Niin ainakin luulin, mutta pelkäänkin joutuneeni kansakouluun.

Mutta..., jos lukee VKSV:n nettisivuja, niin sieltä saa käsityksen siitä ohjauksesta, mitä keskusvirasto (oikea termi?) tekee. Paikallisyyttäjät tekevät paljon sekundaa, mutta kaippa tuo johdonmukainen "ruoskinta" kantaa hedelmää ja luo yhtenäisyyttä + karsii limboilut pois. Tähän varmasti Kuusimäellä on ansionsa. Päätöksiä lukiessa vain tulee käsitys siitä, että parempinosaisia kuunnellaan VKSV:ssa paremmin kuin rivikansalaisia. Josko sitten Tolvasen tai jonkun sosialidemokraattisen valtakunnansyyttäjän myötä tuokin muuttuu tasa-arvoisemmaksi?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Matti Tolvanen, joka muuten ilmoittaa olevansa demari (Kuka kukin on -kirjassa), ei kyllä olisi hassumpi vaihtoehto uudeksi valtakunnansyyttäjäksi. Hän on sitä paitsi oikeusministeri Braxin suosiossa.

Toinen varteenotettava ehdokas olisi Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen, jos vain on kiinnostunut virasta, eikä tähtää oikeusasiamieheksi Paunion jälkeen.

Johtava kihlakunnansyyttäjä Matti Nissinen, entinen valtionsyyttäjä muuten, olisi myös hyvä ehdokas.

Asioista tavallisesti hyvin perillä olevat lähteet kertovat kuitenkin, että Kuusimäen seuraajaksi oltaisiin nimittämässä valtionsyyttäjä Raija Toiviaista, Ruanda-syyttäjää.

Anonyymi kirjoitti...

Asiaa...Hyvä ja ajankohtainen kirjoitus... olikohan kohdan 4. kirjoitusvirhe kohteen nimessä kirjoitusvirhe - vai mielipide?
Nim. Tasavallan Sahtivaarin kansliapäällikkö

Anonyymi kirjoitti...

Toivon, että kerrankin saataisiin valtakunnansyyttäjäksi henkilö, joka on todella toiminut syyttäjänä myös leipätyönään.

Kun lukee blogistin kirjoituksia syyttäjien töiden loppumisesta, herää kynymys, onko ne kirjoitettu päissään, vai onko hän niin pihalla syyttäjien käytännön työn tuntemuksesta vai provoileeko hovioikeusmies Kuusimäelle.

Tolvanen ja Toiviainen olisivat hyvät valinnat mainittuun tehtävään.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Pieni kärjistys - "syyttäjien työt uhkaavat tätä menoa loppua kokonaan" - sallittaneen, koska blogi oli kommentti julkisten kärjistysten suurmestarin, VKS Matti Kuusimäen heittoihin.

Tarkkailiaj X kirjoitti...

Jyrki Virolainen älä ihmeessä lopeta Suomen asiantuntevinta oikeus-ja lainkäyttöasioiden blogia, ikinä. Tietojeni mukaan sinulla satoja ellei tuhansia lukijoita. Jotka arvostavat valtavirrasta ja eliitistä riippumatonta näkemystä, joka puolustaa perustuslaillisia kansalaisoikeuksia ja oikeusturvaa Suomessa. Presidentiksi sinut pitäisi nimittää, silloin ehkä poliittinen -ja rakenteellinen korruptio olisi ehkäistävissä. Maassa jossa Mauno Koiviston toimesta ja muiden demareiden ohella, on haluttu tuomioistuinlaitos ja perustuslaki täydelliseen poliittisseen ohjaukseen. Se "portti" kun avattiin, siinä tuhottiin moraali ja eettiset arvot tästä maasta. Virkamiehet ja politiikot ovat aiheuttaneet täydellisen arvotyhjiön ja vastuuttomuuden kulttuurin Suomeen. "Saatanan tunarit" totesi jo Kekkonen aikoinaan näistä omaa etuaan ajavista opportunisteista. Kiitokset tuhannesti oikeusturvan puolesta. Ymmärrän kyllä jos olette turhatunut, niin itsekin nykyiseen "valtiososialismiin" lähde: Akateemikko Paavo Haavikko.

Anonyymi kirjoitti...

Mitäs blogisti sanoo siitä, että poliisin antamia rv:tä ei enää muunneta vankeudeksi. Sitten nämä "makkaravarkaat" käy päivittäin kaupasta hakemassa "juoksumakkarat" ja kun poliisi ne tavoittaa niin iloinen makkaravaras vain tokaisee: "Kirjoita vaan sakko. Mun asianajaja sanoi ettei niitä tarvi istua..."

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Blogisti sanoo, että tällaiset tapaukset pitäisi viedä käräjäoikeuden kirjalliseen menettelyyn, mutta - kauheata - sehän tietäisi syyttäjien työmärän lisäämistä, sillä asiassa pitäisi kirjoittaa muutaman rivin pituinen syytekirjelmä...