tiistai 14. kesäkuuta 2011

446. Vaasan HO tuomio 15.4.2011 Kauhajoen koulusurmajutussa, osa III; selvitetyt faktat

Tässä kirjoitussarjan III osassa tulen sitten vihdoin itse pääasiaan. Olen kopioinut tähän sellaisenaan hovioikeuden tuomion sivut 15-20 siltä osin, kuin niissä on käsitelty syytetyn menettelyä ja itse asiassa koko tapahtumasarjan fakta-aineistoa. Selvyyden vuoksi olen numeroinut tuomion kappaleet. Samalla olen jakanut hieman ylipitkät kappaleet 7 ja 17 kahteen eri kappaleeseen, siis kappaleisiin 7 ja 7a sekä 17 ja 17a.

Hovioikeus kirjoittaa näin:

Haapalan menettely

Selvitetty tapahtumainkulku

1. Keskeinen tapahtumainkulku on pääosin riidaton ja selvitetty Haapalan ja todistajien yhdensuuntaisilla kertomuksilla.

Aseen hankkimislupa

2. Saari oli 25.6.2008 hakenut ampuma-aseen hankkimislupaa 22-kaliiperiseen Walther P22 Target -pienoispistooliin. Hakemuksessaan hän oli ilmoittanut aseen käyttötarkoitukseksi tarkkuusammunnan Sotkan ampumaradalla Kauhajoella. Lisäksi hän oli Haapalalle ilmoittanut ampuneensa mökillä isänsä 22-kaliiperisella pistoolilla, mikä tieto ei ole pitänyt paikkansa. Saari oli maksanut 30.1,2008 Kauhajoen Ampujat ry:lle 10 euroa, joka oli oikeuttanut harjoittelemaan Sotkan ampumaradalla, ja esittänyt kuitin maksusta hakemuksensa yhteydessä. Sitä vastoin Saari ei ollut maksanut seuran jäsenmaksua, joka olisi oikeuttanut myös kilpailemiseen.

3. Haapala oli toiminut Kauhajoen poliisilaitoksella tutkinnanjohtajana ja hänen vastuulleen oli kuulunut myös lupahallinto ja siihen sisältyneet ampuma-aselupa-asiat. Haapala on kertonut, että Saari oli ottanut häneen yhteyttä ensimmäisen kerran jo tammikuussa 2008 ja tiedustellut mahdollisuutta pistoolin hankkimisluvan saamiseen. Haapala oli tuolloin kiinnittänyt huomiota siihen, että Saari oli syyllistynyt rattijuopumukseen vuonna 2006, mikä olisi ollut tuolloin voimassa olleen aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen mukaan kahden vuoden ajan esteenä luvan myöntämiselle.

4. Saari oli ollut Haapalan haastateltavana 7.8.2008, minkä jälkeen Haapala oli myöntänyt Saarelle aseen hankkimisluvan.

Aseen hallussapitolupa

5. Saari oli hankkinut aseen 12.8.2008 samasta Jokelassa sijaitsevasta liikkeestä, josta myös Jokelan koulusurman tehnyt Pekka-Eric Auvinen oli ostanut aseensa.

6. Konstaapeli Vainioranta oli tarkastanut Saaren hankkiman aseen 2.9.2008 Kauhajoen poliisiasemalla. Vainiorannan mukaan Saaren käytös oli poikennut asetarkastukseen saapuvan henkilön käytöksestä. Vainiorannan käsitys on perustunut siihen, että Saarella oli ollut tilanteeseen sopimaton valokuvamainen hymy. Vainiorannalle oli jäänyt Saaresta outo tunne, minkä vuoksi hän oli ottanut selvää tämän hakemuksesta ja taustatiedoista. Vainioranta oli sanonut toimistosihteeri Harjulle, että toivottavasti kysymyksessä ei ole seuraava kouluampuja.

Aseen väliaikainen haltuunotto

7. Saari oli käyttänyt internetissä YouTube-sivus tolia nimimerkkiä "Wumpscut86" Wumpscut-nimisen yhtyeen mukaan ja kirjoittanut esittelynsä yhteyteen englanninkielisen laulun sanat, jotka käsittelevät sotaa, lasten kuolemista ja äitien kirkumista. Saari oli laatinut YouTubeen neljä videota, joissa hän ampuu Sotkan ampumaradalla. Osassa videoista hän ampuu keskeltä ampumarataa ja sivuttain normaaliin ampumasuuntaan nähden. Yhdessä videossa hän ampuu lukuisia laukauksia perätysten ja toisessa hän heilauttaa asetta pystysuunnassa kameran edessä kohdistamatta kuitenkaan asetta suoraan kameraan.

7a. IRC-Galleria -sivustolle Saari oli laittanut kolme YouTubessakin ollutta ampumavideota sekä kuvan, jossa hän ampuu ampumaradalla makuuasennossa. Lisäksi Saari oli laittanut IROGalleriaan loivan aselaukusta ja tekstin "Pity for the majority?" sekä punamustan kuvan, jossa on teksti "Wumpscut on its way to hell". Tämä kuva on väritykseltään muistuttanut Jokelan koulusurman tehneen Auvisen internet-aineisto a. Lisäksi Saari oli kuulunut "Wumpscut"-nimimerkillä IRC-Gallerian televisio- ja elokuva-aiheiseen kuusi jäsentä käsittäneeseen yhteisöön, jonka nimi on ollut Yhdysvalloissa tapahtunutta Columbinen koulusurmaa käsitelleen elokuvan nimeen viitaten Zero Hour: Massacre at Columbine High. Saari oli 18.8.2008 esittänyt kommenttinaan mainitusta elokuvasta: "Tosiaankin. Viihdettä parhaimmillaan." Lisäksi hän oli käynyt 17.9.2008 nimimerkin "AnnaManna" kanssa aseita ihannoivaa keskustelua ja todennut, että hän oli ampunut armeijassa pari kuukautta rynnäkkökiväärillä ja ettei hänen tarvitse siitä enää kärsiä. Saari oli myös ilmoittanut lisäävänsä uusia videoita, mutta todennut samassa yhteydessä, että "älä pety, jos sitä ei tapahdukaan".

8. Erään Kauhajoella asuvan opettajan postilaatikko oli yritetty räjäyttää keskiviikon ja torstain 17.-18.9.2008 välisenä yönä. Perjantaiaamuna 19.9.2008 Kauhajoen lukion siivooja oli havainnut palavan hautakynttilän lukion lähistöllä noin kilometrin päässä ammattikorkeakoulusta, jossa Saari opiskeli. Siivooja oli kertonut hautakynttilästä talonmies Olli Samuel Koivistolle ja puistotyöntekijä Ketolalle.

9. Ketola on kertonut tulleensa ajatelleeksi Jokelan koulusurmia ja hakeneensa internetistä YouTube-sivuilta tietoa Kauhajoki-hakusanalla. Esiin oli tullut ampuma videoita, joissa esiintynyt henkilö oli muistuttanut Auvista. Lisäksi sivustolla oli ollut teksti, joka oli viitannut tulipaloihin ja äitien itkemiseen. Ketola oli ilmoittanut havainnoistaan Koivistolle, joka oli ilmoittanut niistä samana perjantaina Kauhajoen poliisille. Asia oli tullut poliisilaitoksen vartijan kautta konstaapeli Muotion tietoon. Haapalalla oli ollut perjantaina vapaapäivä.

10. Muotio oli ensin katsonut itse ampuma videot ja lukenut englanninkielisen runon. Konstaapeli Isoniemi oli myöhemmin saanut omilla tunnuksillaan auki Saaren IRC-Galleria -profiilin. Paikalla olivat tuolloin olleet Muotio, Isoniemi, kenttäjohtajana toiminut konstaapeli Ovaska ja konstaapeli Saviharju.

11. Muotio on kertonut pitäneensä runoa uhkaavana, ei videoita niinkään. Isoniemen mukaan Saaren internet-aineistossa kokonaisuutena ei ollut ollut kaikki kohdallaan. Isoniemi oli kiinnittänyt erityisesti huomiota Saaren ja "Annamannan" väliseen keskusteluun, jossa Saari oli luvannut toimittaa lisää kuvia ja todennut, ettei kannata pettyä, jos kuvia ei tulekaan. Ovaskan mieleen internet-aineisto oli tuonut Jokelan koulusurman. Saviharju oli pitänyt laulun sanoja "hulluina".

12. Vainioranta oli kertonut asetarkastuksessa Saaresta tekemistään havainnoista Ovaskalle ja Muotiolle kuultuaan hautakynttilästä, postilaatikon räjäyttämisestä ja ampumavideoista. Vainioranta oli ilmoittanut kantanaan, että ase pitäisi ottaa Saarelta pois välittömästi.

13. Ovaska ja Muotio olivat soittaneet päällystön johto valmiudessa Seinäjoella toimineelle apulaispoliisipäällikkö Nyrhiselle ja kertoneet hautakynttilästä, Saaren ampumavideoista ja runosta, Muotio oli kertonut Nyrhiselle myös IRC-Galleriassa olleista viittauksista Columbinen koulusurmaan. Nyrhinen on kertonut ymmärtäneensä viittauksen Columbineen virheellisesti joksikin vastavallankumoukseksi. Nyrhinen on kertonut saaneensa lisäksi tietää, että Saaren aseen tarkastanut Vainioranta oli pitänyt Saarta epätasapainoisena ja ollut sitä mieltä, ettei tälle pitäisi antaa lainkaan asetta. Nyrhinen ei ollut saanut kaikkia sivustoja auki, mutta oli katsonut kahdesta kolmeen ampumavideota sekä runon, jossa puhutaan sodasta ja lasten kuolemista. Nyrhisestä sivustot olivat muistuttaneet Auvisen sivustoja ja olleet koulusurmia ihannoivia. Nyrhiselle oli syntynyt mielikuva koulusurman vaarasta. Nyrhinen oli soittanut Muotiolle ja antanut käskyn ottaa ase no is Saarelta. Nyrhinen on kertonut tehneensä päätöksen ampuma-aselain 92 § :n 2 momentin nojalla.

14. Ovaska, Vainioranta, Järvenpää, Keski-Koukkari ja konstaapeli Janne Matti Latva-Mantila olivat lähteneet suorittamaan tehtävää Saaren asunnolle. Kun oli selvinnyt, että Saari oli lähtenyt kotipaikkakunnalleen Pyhäjärvelle, Nyrhinen olisi kertomansa mukaan ollut valmis kotietsintään, johon hänen mukaansa oli ollut perusteet. Ovaska oli kuitenkin ollut sitä mieltä, että asia olisi siten paljastunut Saarelle ja että varminta olisi ottaa ase pois maanantaina, kun Saari palaa Kauhajoelle. Sen vuoksi Nyrhinen oli taktisista syistä päättänyt, ettei Saaren asuntoon mennä sisälle. Hän oli myös kehottanut poliisimiehiä kääntymään maanantaina toimivaltaisen päällystön puoleen ja esittämään sille kaiken aineiston. Nyrhisen mukaan mahdollisesta operaatiosta viikonlopun aikana olisi päättänyt tuolloin
johto valmiudessa toiminut komisario.

15. Lauantaina 20.9.2008 häätilaisuudessa Ovaska oli pyytänyt Haapalaa antamaan luvan Saaren aseen poisottamiseen. Ovaska oli kertonut Haapalalle lyhyesti hautakynttilästä, postilaatikon räjäyttämisestä ja internet-aineistosta. Haapala oli Ovaskan mukaan ilmoittanut, ettei aseen poisottamiseen ole perusteita. Paikalla oli ollut myös konstaapeli Rosenberg, jonka mukaan Haapala oli sanonut hoitavansa asian itse maanantaina ja ottavansa Saaren puhutteluun. Rosenberg oli esittänyt mielipiteenään, että ase pitäisi ottaa pois, "ettei tule seuraavaa Jokelaa". Haapala on kertonut päätyneensä siihen, että asia voidaan ratkaista maanantaina, koska Nyrhinenkin oli näin päättänyt. Haapala ei ollut ollut täysin perillä Nyrhisen päätöksen syistä ja hän olikin niitä Ovaskalta tiedustellut. Haapala on kertonut uskoneensa, ettei Nyrhiseltä ollut saatu lupaa aseen poisottamiselle.

16. Sunnuntaina 21.9.2008 Ovaska ja Saviharju olivat toisen tehtävän suorittamisen yhteydessä käyneet kahdesti Saaren asunnon ulkopuolella katsomassa, olisiko Saari jo palannut. Saviharju oli kommentoinut, ettei aio päästää lapsiaan kouluun.

17. Maanantaina 22.9.2008 aamupalaverissa, jossa Haapalakin oli ollut mukana, Ovaska ja Muotio olivat selvittäneet viikonlopun tapahtumia. Ovaska oli silloinkin esittänyt mielipiteenään, että ase pitää hakea Saarelta pois. Haapala oli määrännyt Muotion tekemään asiasta niin sanotun S-ilmoituksen, jonka nimikkeeksi merkitään ampuma-aselain mukainen tutkinta. Haapala itse oli katsonut konstaapeli Tanhua-Tyrkön, Muotion ja konstaapeli Peuran kanssa Saaren ampumavideot ja YouTube-profiilin. Haapala oli kehottanut Tanhua-Tyrkköä kopioimaan videot, jotta niitä voitaisiin käyttää todisteena aselupaa peruutettaessa ja mahdollisessa muutoksenhakuasiassa.

17 a. Tanhua-Tyrkkö oli kommentoinut videoita sanomalla, että internet on täynnä vastaavia ja suositellut välttämään ylireagointia asiassa. Muotion ja Tanhua-Tyrkön mukaan Haapala oli vaikuttanut kärsimättömältä, eikä hän ollut ollut kovin innokas katsomaan videoita. Muotion sähköpostitse saamia kolmea IP.C-Gallerian sivua Haapalalla ei ollut ollut maanantaina 22.9.2008 aamupäivänä vielä käytettävissään. Hän oli kuitenkin kuullut niiden sisällöstä muilta poliisimiehiltä. Hän ei kuitenkaan ollut tullut kiinnittäneeksi huomiota siihen, että nämä sivut olivat sisältäneet viittauksia Columbinen koulusurmaan. Myös Vainiorannan havainnot Saaresta asetarkastuksen yhteydessä oli saatettu Haapalan tietoon. Maanantain aikana oli ryhdytty epäilemään erästä toista henkilöä postilaatikon räjäyttämisestä samoin kuin palavan hautakynttilän jättämisestä.

18. Haapala on kertonut, että häntä oli esitetystä aineistosta jäänyt askarruttamaan ainoastaan englanninkielinen teksti, jollaisen kirjoittaminen voisi viitata mielenterveyden häiriöihin. Haapalan mieleen ei ollut tullut Saaresta Auvinen. Haapala on kertonut olleensa Jokelan koulusurmaa koskeneessa koulutustilaisuudessa, mutta luento ei ollut ollut pitkä ja se oli koskenut lähinnä operatiivista toimintaa.

19. Haapala oli kutsunut Saaren käymään poliisilaitoksella. Haapala oli vielä tuossa vaiheessa ollut aikeissa ryhtyä toimiin aseen väliaikaiseksi haltuunottamiseksi. Haapalan mukaan aseen väliaikaista haltuunottoakin on harkittava luvan peruuttamisen edellytyksiä silmällä pitäen. Haapalan tarkoituksena oli ollut selvittää Saaren terveydentilaa haastattelussa. Haapala oli kysynyt Saarelta englanninkielisestä tekstistä ja sanonut, että siitä voi tehdä vaikka mitä johtopäätöksiä. Saari oli kertonut, että kysymyksessä ovat laulun sanat ja että internet on täynnä sellaisia. Haapala oli kehottanut Saarta poistamaan aineiston internetistä. Haapala on kertonut, että hän oli haastattelussa yhdistänyt Saaren edellisiin tapaamiskertoihin, ja Saaren haastattelussa antamat selitykset olivat vakuuttaneet hänet. Haapala oli päätynyt siihen, ettei luvan peruuttamiselle olisi edellytyksiä.

20. Haapala oli harkinnut haastattelun jälkeen varoituksen antamista Saarelle, mutta päätynyt siihen, etteivät sen edellytykset täyty. Hän oli siksi päätynyt antamaan epävirallisen huomautuksen ja katsonut, että asiaan voidaan palata myöhemmin. Hän oli saattanut huomautuksen suullisesti Saaren tietoon. Haapala oli ajatellut, että Saaren toiminta internetissä täytyy laittaa seurantaan. Haapala on myös kertonut tehneensä haastattelun aikana päätöksen siitä, että Saaren hallussapitolupa on voimassa vuoden. Haapala oli saanut vasta haastattelun ja huomautuksen antamisen jälkeen Muotiolta kolme IRC-Gallerian sivua, joissa hän ei ollut tuolloin todennut olevan mitään lainvastaista tai muuten erityistä.

Riitainen tapahtumainkulku

21. Seuraavassa selostettavat kertomukset ovat poikenneet muuten yhdenmukaisesta tapahtumainkulkua koskevasta näytöstä.

22. Muotio oli maaliskuussa 2009 kirjoittaessaan muistiinpanoja tapahtumista muistanut, että Haapala oli Saaren ampumavideoita maanantaina 22.9.2008 katseltaessa kertonut katsoneensa videot jo kotona.

23. Hovioikeus toteaa, että Muotio on muistanut tämän seikan vasta puoli vuotta tapahtuman ja esitutkintakuulustelun jälkeen. Tämän lisäksi Muotion muistikuvien luotettavuuteen ovat voineet vaikuttaa Saaren surmateon järkyttävyys ja asian käsittely julkisuudessa. Muu asiassa esitetty todistelu ei myöskään tue Muotion kertomusta tältä osin. Tämä Muotion kertoma seikka ei siten horjuta Haapalan kertomusta.

24. Aselupa-asioita Kauhajoen poliisilaitoksella hoitanut toimistosihteeri Harju on kertonut kysyneensä Haapalalta koulusurmaa edeltävällä viikolla, todennäköisesti torstaina tai perjantaina, kuinka Saaren hallussapitoluvan suhteen edetään, jolloin Haapala oli vastannut, ettei tilata vielä. Tämän vastauksen Harju oli kirjoittanut ylös keltaiselle muistilapulle. Hän oli nähnyt Haapalan tietokoneella joitakin kuvia ja vasemmassa reunassa vieraskielistä tekstiä. Harju oli ainakin jälkikäteen liittänyt näkemänsä kuvat ja tekstin Saareen.

25. Hovioikeus pitää Harjun kertomusta hallussapitolupaa koskevasta keskustelusta sinänsä luotettavana. Sitä tukee kirjallisena todisteena esitetty muistilappukin. Keskustelun ajankohta ei kuitenkaan ole voinut olla surmatekoja edeltänyt perjantai 19.9.2008, jolloin Haapala oli ollut lomalla. Asiassa esitetty muutoin yhdensuuntainen näyttö ei viittaa siihen, että Haapala olisi tiennyt Saaren internet-aineistosta ennen kuin asia oli perjantaina tullut Kauhajoen poliisilaitoksella esille ja siitä oli hänelle lauantaina 20.9.2008 kerrottu. Sen sijaan maanantaina 22.9.2008 Haapala oli pyytänyt Harjulta Saarta koskevat ampuma-aselupapaperit ja Haapala on itsekin kertonut tehneensä päätöksen hallussapitoluvan kestosta vasta Saaren haastateltuaan. Näin ollen hovioikeus pitää todennäköisenä, että Haapalan ja Harjun välinen keskustelu Saaren hallussapitoluvan tilaamisesta oli käyty maanantaina 22.9.2008.
---
Näin siis hovioikeuden tuomiossa selostetaan ratkaisun kannalta relevantti fakta-aineisto. Yllättävän laaja yksimielisyys näyttäisi faktoista vallinneen. Jaksossa "Riitainen tapahtumainkulu" mainituilla faktoilla ei näyttäisi olleen ratkaisun kannalta merkitystä.

Olen kirjoitussarjan I osassa hieman kritisoinut hovioikeuden tapaa kertoa faktat hyvin pelkistetyllä tavalla, mutta toisaalta täytyy myöntää, että kirjoitustapa on ytimekästä ja helppo seurata.

Eri asia on, miten hovioikeus on tulkinnut syytetyn ja eräiden todistajien selvitykseksi katsottuja lausumia ja minä painoarvon se on todisteille antanut. Tähän päästään hovioikeuden syytetyn menettelystä tekemän arvioinnin yhteydessä. Hieman esimakua tästä saadaan jo edellä kappaleesta 23, jossa hovioikeus on arvioinut todistaja Muotion kertomusta.

Minulla ei ole syytä epäillä hovioikeuden M:n kertomuksen arvioinnin oikeellisuutta, mutta toisaalta olisi ollut toivottava, että hovioikeus olisi tässä ja muissakin vastaavanlaissa kohdissa hieman tarkemmin selostanut, miten todistajat olivat "omin sanoin" asian ilmaisseet ja mikä oikeastaan on saanut oikeuden epäilemään kertomusten todistusarvoa.


1 kommentti:

Johannes H. kirjoitti...

Karmeaa luettavaa! Jos tuossa ei ole syyllistytty virkavirheeseen, niin missä sitten?

No, pääasia että 670.000 syytöntä lainkuuliaista luvallisen aseen omistajaa sai kollektiivisen rangaistuksen? Nimittäin itsenäisen Suomen surkeiten valmisteltu lakiesitys, aselaki HE106/2009 astui voimaan 13.6.2011. Valtakunnassa kaikki hyvin?