keskiviikko 31. maaliskuuta 2010

239. Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot (T.k.a.n.)

Pres.: Minua kaikki asianomaiset totelkoot...

1. Ylimmät tuomioistuimet, korkein oikeus (KKO) riita- ja rikosasioissa ja korkein hallinto-oikeus (KHO) hallintolainkäyttöasioissa, liittävät vanhan perinteen mukaisesti ratkaisuihinsa loppukaneetin "Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot." Ratkaisun konseptiin mainittu lause kirjoitetaan lyhenteellä "T.k.a.n". - Päätökseen, jolla KKO tai KHO epää pyydetyn valitusluvan, sanottua lausetta ei liitetä. - KHO:n päätöksissä lause esiintyy muodossa "Tätä kaikki asianosaiset noudattakoot", mutta tarkoitus on molemmissa lauseissa sama.

2. Tätä lausetta käytettiin jo 1600-luvulla Ruotsi (-Suomen) ylimmän instanssin päätöksissä; ylimpänä oikeusasteena oli tuolloin kuningas (Hänen Majesteettinsa). Korkein oikeus, Högsta domstolen, perustettiin vuonna 1789 ja myös sen päätöksiin liitettiin lause "Detta alle som vederbör, have sig hörsamlingen att efterrättä".

3. Venäjän vallan aikana lause liitettiin myös Suomen Senaatin oikeusosaston lopullisiin asiaratkaisuihin ja Suomen itsenäistymisen jälkeen myös KKO:n ja KHO:n sanottuihin ratkaisuihin. Vuodesta 1918 lähtien tekstistä jätettiin kuitenkin pois sana "alamaisesti."

4. Lause "Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot" ei tarkoita samaa kuin "aamen" tai että tämä kaikki on totisesti totta. Lauseen tarkoitus on osoittaa ratkaisun pysyvyyttä eli sitä, että että kyseisestä ratkaisusta ei voi enää valittaa varsinaisten muutoksenhakukeinojen avulla; ylimääräisiä muutoksenhakukeinot (tuomiovirhekantelu, tuomionpurku ja menetetyn määräajan palauttaminen) ovat asia erikseen.

5. Huomattakoon, että lauseessa ei puhuta yksinomaan "asianosaisista" eli kyseisen yksittäisen jutun "parteista", eli riita-asian kantajasta ja vastaajasta tai rikosjutusta kysymyksen ollen syyttäjästä, asianomistajasta ja syytetystä, vaan siinä mainitaan nimenomaan sana "asianomaiset." Näin siksi, että ylimmän tuomioistuimen tuomio tai päätös velvoittaa myös täytäntöönpanoviranomaisia, esimerkiksi ulosottoviranomaista, rangaistusseuraamusvirastoa ja poliisia. Täytäntöönpanija syyllistyy virkarikokseen, jos hän kieltäytyy panemasta täytäntöön lainvoimaista tuomiota tai päätöstä.

6. Lause "Tätä kaikki asianosaiset noudattakoot" on liitetty myös KHO:n 8.3.2010 antamaan päätökseen (taltio 444, diaarinro 3089/1/09) oleskelulupaa ja käännyttämistä koskevassa valitusasiassa, jossa valittajana on Egyptin kansalainen Evelin Isa Fadail; lause on päätöksen sivulla 17. KHO näyttää siis käyttävän sanan "asianomaiset" sijasta sanaa "asianosaiset." Sen jälkeen päätöstaltiossa lukee, että Korkein hallinto-oikeus ja tämän alla luetellaan ratkaisun tekemiseen osallistuneen kahdeksan tuomarin ja esittelijän nimet, kaikkein ylimpänä omalla rivillään on puheenjohtajana toimineen Pekka Hallbergin nimi. Tämän jälkeen seuraa vielä 11 sivua kahden eri mieltä olleen jäsenen äänestyslausuntoja, näistä sivuista Hallbergin sinne tänne rönsyilevä lausunto vie valtaosan.

7. Kuten tiedämme, kaikkein korkein poliisipäällikkö, poliisiylijohtaja Mikko Paatero on ilmoittanut, että KHO:n sanottua päätöstä ei tullakaan panemaan toistaiseksi täytäntöön. Tämän Paatero ilmoittaa johtamansa Poliisihallituksen ja KHO:n yhteisessä tiedotteessa saatuaan pyytämättä ja yllättäen presidentti Pekka Hallbergilta asiaa koskevan kirjallisen lausunnon. Helsingin poliisikomentaja Jukka Riikonen ilmoittaa tiedotteessa ymmärryksensä asialle, koska Paateron ilmoitukselle on annettu "siunaus arvovaltaiselta taholta." - Piispoja Riikonen ei mainitse siunausilmoituksessaan.

8. Evelin Fadailia koskevaan päätökseen liitetty lause "Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot" näyttää siis olevan pelkkää hämäystä.

9. Kyseinen lause on käytännössä korvattu KHO:n päätöksenteossa vähemmistöön jääneen presidentti Hallbergin mahtikäskyllä:

"Tätä päätöstä ei kenenkään asianomaisen tarvitse noudattaa, päätöksen täytäntöönpanoa saa ja sitä myös pitää viivästyttää."

10. Olisi mielenkiintoista tietää, millä valtuuksilla Pekka Hallberg oikein toimii. Kuka on pyytänyt päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä Hallbergilta tai KHO:lta ja onko asiaa käsitelty KHO:n kollegiossa?

10 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Löysin googlettamalla vain pari KHO:n päätöstä, jossa tuo loppukaneetti on muodossa "Tätä kaikki asianosaiset noudattakoot". Kaikissa muissa googlettamalla löytämissäni ja aiemmin näkemissäni KHO:n päätöksissä loopukaneetti on täsmälleen samalla tavoin kirjoitettu kuin korkeimman oikeuden ratkaisuissa. Liekö tuo blogistin mainitsema versio pelkkä lapsus.

Ks. http://www.google.com/search?hl=fi&source=hp&q=korkeimman+hallinto-oikeuden+%22T%C3%A4t%C3%A4+kaikki%22&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mielenkiintoista! Minun KHO:sta saamassani Fadailin päätöksessä lukee kyllä "Tätä kaikki asianosaiset noudattakoot."

Yllätyin itsekin juttuani kirjoittaessani tästä aivan viime hetken huomiosta (asianosaiset), mutta ajattelin, että tämän nyt täytyy olla KHO:ssa vakiintunut sanonta.

Vai olisiko KHO:n puheenjohtaja Hallberg tarkoituksella kirjoittanut fraasin muotoon "asianosaiset", jotta "asianomaisten" eli poliisin ei tarvitsisi päätöstä noudattaa? Mene ja tiedä!

Anonyymi kirjoitti...

En jaksa enkä halua uskoa, että yhden kirjaimen muutoksella tuomion noudattamiskaneetissa annettaisiin vakavissaan ja ainakaan oikeudellisesti pätevästi piiloviesti siitä, että tämä päätös on teatteria, tätä älköön noudatettako.

Kai ratkaisussa nyt mummon ja Suomen valtion lisäksi jollakin tavalla asianosaisena on myös sen tarkoittaman käännytyksen toimeenpanosta vastaava poliisi.

Paateron virkarikos lienee selvä ja tietoinen, ja yhtä selvää se, että oikeuskanslerilta kerrotun mukaan pyydetty kannaotto ei tuo mitään uutta käytäntöä, kun poliisin virkarikoksia ei viedä syytteeseen eikä tuomita.
Vain omassa lompakossa tuntuva ohjaus vaikuttaisi. Oikeuskanslerin hellät sanat eivät.

Meillä on vuosittain useampi laillisuusvalvojan kannaotto, että lakia on noudatettava esimerkiksi rikosilmoituksen kirjaamisen velvoittavuudessa.
Näistä jokainen rivipoliisi on tietoinen, mutta ilman vaikutusta, koska lain jatkuvastakaan rikkomisesta ei ole seurauksia.

Paateron toiminta tuo hetkeksi näkyville - vaikka media vaikeneekin - miten tietoisesti ja laajasti lakia täällä hänen edustamallaan "oikeudenkäytön alimmalla tasolla" rikotaan sekä oman edun tilanteissa että kaveruuden ja ennakkoasenteiden ohjaamana, kun kokemus kertoo, että rikosvastuu virkarikoksissa ei käytännössä toteudu koskaan.
Näistä tehtyjä rikosilmoituksia tyypillisesti ei kirjata.

Vaikka oikeuskanslerikin nyt toteaisi Paateron rikkoneen lakia virkatoimissaan, rikostarkastelua tästä ei tule.
Ja tällä on merkittävä ohjausvaikutus kenttäväkeen, ei kanslerin sanoilla.

Asser Salo kirjoitti...

Järkyttävää, ei voi muuta sanoa. Jokohan nämä korkeiden viranomaisten toimet alkaisivat kiinnostaa oikeuskansleria? Ellei oikeuskansleri omasta aloitteestaan ota asioita tutkittavaksi, niin kenties blogisti voisi vihjaista...?

Siru Pola kirjoitti...

Hallberg toimii sillä samalla valtuutuksella kuin muutkin korkean tason virkamiehet. Ollaan vaan kuin ei oltaiskaan. Ei kommentoida kritiikkiä ja annetaan ymmärtää, että se on vain kateellisten ja typerysten pahansuopaa touhuilua. Kyllähän Korkeimman oikeuden taholta ilmenee samantapaista toimintaa. Enkä suinkaan tarkoita näillä näkemyksillä sitä, että presidenttien (ei edes tasavallan) tarvitsisi kaikkea kommentoida, mutta ehkä joskus suurimpia linjanvetoja kuitenkin esittää...Oli melko hampaaton se hesarin aamuinen juttu. Vaikutti, että on kirjoitettu siksi, kun ei asiasta voi päälehti täysin vaietakaan..

Anonyymi kirjoitti...

Tätähän fraasia tosiaan pitää näiden tapahtumien valossa "ajanmukaistaa".

KHO voisi jatkossa selkeästi ilmoittaa, että "Tätä kaikki muut paitsi tasavallan presidentti, pääministeri, oikeusministeri, KHO:n presidentti ja poliisiylipäällikkö noudattakoot."

Toipila kirjoitti...

Tulee mieleen sellainen epäilys, että yllyttääkö KHO:n presidentti Pekka Hellberg poliisiylijohtaja Mikko Paateroa virkarikokseen?

Skorpioni kirjoitti...

Siru Pola! Niin minäkin Hesarin tämänaamuisen jutun selvästi koin. Helsingin Sanomat julistaa samassa lehdessä uuden vastaavan päätoimitajansa kakkossivun kirjoituksessa " Mies vaihtuu, linja pysyy".

Erityisesti vastaava päätoimittaja Mikael Pentikäinen korostaa kirjoituksessaan lehden luotettavuutta. Eikö luotettavauuteen kuulu ennen kaikkea se, että uuutisoinnilla ei ananeta tahallaan kaunisteltua kuvaa asioista, vaikka "mokan" tekijä olisi kuinka yhteiskunnallisesti vaikuttava henkilö?

Janne Virkkusen aikana Helsingin Sanomat ei tässä onnistunut, vaan lehti tieten tahtoen valitsi ensin linjansa ja sen jälkeen ryhtyi ajamaan valitsevaansa linjaa jääräpäisesti antamalla sen kuvan, että vain lehden kanta on oikea.Esimerkkejä tästä on vaikka kuinka paljon.

Todella liikuttavaa oli lukea Pentikäisen kirjoituksen se kohta, jossa hän 13 eri laatusanalla peräjälkeen luettelemalla kertoo, minkälaista lehteä hän haluaa tehdä. Olisi toivonut, että Hesari olisi jo Hallbergin jutusta kirjoittaessaan täyttänyt edes jonkin Pentikäisen mainitsemista tavoitteista.

Jo Hesarin jutun otsikko "Poliisia ei olisi saanut neuvoa" on väärä, koska minä olen saanut sen käsityksen, että poliisiylijohtaja Paatero on toteuttanut Hallbergin vaatimuksen, eikä neuvon.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä KHO/Paatero asiassa ollaan kyllä järjestäytyneen yhteiskunnan ydinkysymysten äärellä.

Ihmiset ovat keskinäisellä yhteisymmärryksellään eli lainsäädännöllä organioineet välinsä niin, että joku eli tuomioistuin saa lopullisesti päättää, mitä yksittäisessä asiassa on pidettävä oikeana. Joku toinen eli poliisi ja täytäntöönpanoviranomainen saa viimekädessä fyysistä pakkoa käyttäen panna päätöksen täytäntöön. Tämä on myös poliisin ja täytäntöönpanoviranomaisen velvollisuus.

Tähän on kaikkien on tyytyminen, vaikka olisikin mielessään eri mieltä. Muutoin yhteiskunta ei voisi lainkaan toimia. Mitään muuta tapaa ei ole toteuttaa sitä, mikä on oikeaksi todettu.

Nyt ylin poliisiviranomainen eli poliisijohtaja Paatero on ilmoittanut, että hän ei toistaiseksi tule panemaan täytäntöön KHO:n päätöstä. Perusteena on se, että KHO:n presidentti on kehottanut viivyttämään täytäntöönpanoa ja että eräät poliitikot ovat (poliitikoille ominaiseen tapaan) antaneet lupauksia lain muuttamisesta.

Ollaan tietysti historiallisessa tilanteessa. Se, mikä on ollut järjestäytyneen yhteiskunnan tukirankana, ei tässä asiassa toimi. Riippumattoman tuomioistuimen antama päätös on heitetty roskakoriin, ja nyt poliitikot päättävät, mitä Fadailin ja venäläisvanhuksen asiassa pitäisi tehdä.

Emme taida puhua ihan vähäisestä asiasta!

Anonyymi kirjoitti...

Jyväskylän kaupunki on saanut kahdessa, kylläkin samaan aihepiiriin, kuuluvassa jutussa langettavan tuomion sekä hallinto-oikeudelta että korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mutta kaupunki on jättänyt oikeuden päätökset noudattamatta.

Onko tämä kuinkakin yleistä, että tuomiota ei noudateta?

Kenen tehtävä on valvoa, että tuomioita noudatetaan?