perjantai 8. huhtikuuta 2011

421. Suomen vaalit ja Portugalin "hullu huhtikuu"

Coimbran yliopistonmäellä kevät on jo pitkällä

1. Kun saapuu huhtikuu/ja kukkiin peittää maan/
on kauneimmillaan Coimbra.
Ken sinne seisahtuu/hän pois ei kaipaakaan/
on Portugalin huhtikuu.

2. Näin romanttisesti laulettiin ikivihreässä iskelmässä ja laulaa luikautellaan yhä edelleen. (Laulussa mainittu Coimbra on nykyisin pienehkö kaupunki, joka toimi pääkaupunkina ennen Lissabonia, siellä on vuonna 1290 perustettu yliopisto). Mutta Suomen hallitusta ja huhtikuun 17. päivänä pidettäviin eduskuntavaaleihin valmistautuneita hallituspuolueiden puheenjohtajia ei nyt taida juuri laulattaa. Eilen nimittäin tapahtui se, mitä on jo jonkin aikaa odotettu ja pelätty: Portugalin hallitus ilmoitti pyytävänsä euroalueiden väliaikaiselta kriisirahastolta taloudellista hätäapua eli kriisirahoitusta.

3. Euromaiden rahoituskriisi oli jo jäämässä taka-alalle eduskuntavaalikampailussa. Tätä ainakin toivottiin. Pääministeri Mari Kiviniemi sanoi vielä viikko pari sitten, ettei mikään viittaa siihen, että Portugali olisi hakemassa laina-apua. Myös muut hallituspuolueet toivoivat rahoituskriisin kunnoittavan Suomen vaaleja ja pitävän taukoa vielä ainakin pari viikkoa. Mutta toisin siis kävi.

4. Portugali taipui eilen - monen kuukauden jahkailun jälkeen - pyytämään EU:lta rahoitusapua talouskriisinsä hoitoon. Talouskriisin lisäksi Portugalissa on hallituskriisi, sillä hallitus hävisi talouskuuria koskevan luottamusäänestyksen muutama viikko sitten (23.3.). Portugalissa toivottiin ihmeen tapahtumista, kun sekä sikäläinen hallitus sekä oppositio päätyivät oman poliittisen kannatuksensa kasvun toivossa kaatamaan kertaalleen jo sovitun ja EU:n tarkistaman säästöohjelman. Mutta sen jälkeen kun viime viikonvaihteessa kävi selväksi, että Portugalin valtio joutuu maksamaan lainoistaan ennätyssuurta korkoa, oli toimitusministeriönä toimivan hallituksen pääministerin Jose Socratesin pakko ottaa lusikka kauniiseen käteensä ja ilmoittaa maan pyytävän kansainvälistä kriisiapua.

5. Yleisesti on arveltu, että Portugalin tarvitseman hätälainan määrä nousee noin 60–80 miljardiin euroon. EU:n ja kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n myöntämä lainoitus jakautuisi kolmelle vuodelle.

6. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että Kreikkaa ei tuettu euroalueen väliaikaisesta kriisirahastosta, josta nyt on tarkoitus tukea Portugalia ja josta on tuettu aiemmin Irlantia. Euromaiden aiemmin Kreikalle antama tuki perustuu kahdenvälisiin lainoihin, joista sovittiin viime vuoden toukokuussa. Kreikan samaan tukeen osallistuu 15 euromaata eli kaikki muut paitsi Slovakia ja Kreikka itse Ne lupasivat Kreikalle yhteensä 80 miljardin luotot. Sen lisäksi kansainvälinen valuuttarahasto IMF sitoutui lainaamaan Kreikalle 30 miljardia euroa.

7. Kunkin euromaan osuus lainapaketista määräytyy sen mukaan, mikä on sen osuus Euroopan keskuspankin pääomasta. Suomi on sitoutunut yhteensä 1,48 miljardin euron luottoihin Kreikalle. Tähän mennessä Suomi on lainannut Kreikalle 515 miljoonaa euroa, josta on saatu muutamia miljoonia korkotuottoja.

8. Euromaiden väliaikainen vakuusrahasto ERVV pantiin pystyyn nopeasti Kreikan kriisin jälkimainingeissa viime vuonna. Rahasto on juridisesti yhtiö, joka lainaa markkinoilta rahaa, jota voidaan lainata edelleen taloudelliseen ahdinkoon joutuneille euromaille. Lainojen takaajina ovat kaikki 17 euromaata eli myös Slovakia. ERVV saa luottoja matalalla korolla, koska sillä on korkein mahdollinen AAA-luottoluokitus.

9. Väliaikaisen rahaston nimellinen kapasiteetti on 440 miljardia euroa. Tosiasiassa takaukset riittävät vain 250 miljardin luottoihin, koska kansainväliset luottoluokittajat uskovat vain niiden maiden takauksiin, joiden lainoilla on korkein mahdollinen AAA-luokitus, kuten Saksalla ja Suomella. Tämän vuoksi väliaikaisen rahaston kapasiteettia on tarkoitus kasvattaa 440 miljardiin euroon myös todellisuudessa. Sen vuoksi myös Suomen osuutta takauksista pitää kasvattaa. Tähän mennessä ei ole vielä lopullisesti sovittu, miten vastuita kasvatetaan. Poliittinen periaatepäätös takausten kasvattamisesta on kuitenkin tehty, vaikka Suomessa esimerkiksi Mari Kiviniemi ja keskusta antavat ymmärtää, että näin ei olisi asian laita. Saksan osavaltiovaalien ja Suomen parlamenttivaalien takia muodollinen päätös asiasta on määrä tehdä vasta kesäkuussa. Samalla euromaat sopivat pysyvästä kriisinhallintajärjestelmästä (EVM), joka aloittaa toimintansa 2013.

10. Tähän mennessä ERVV on taannut vain Irlannin lainoja 17,7 miljardilla eurolla. Suomen osuus tästä on 333 miljoonaa. Takauksiin perustuvan järjestelmän takia hallituksen pyysi eduskunnalta kuitenkin valtuudet 740 miljoonan euron takauksiin. Takaukset realisoituvat vain, jos Irlanti ei selviydy lainoistaan. Portugalin tukipaketin ehdoista sovitaan sen jälkeen, kun Portugalin pankkien stressitestit on suoritettu. Portugali joutuu Irlannin ja Kreikan tavoin käymään läpi kovan talouskuurin, jota myös hevos- tai matokuuriksi kutsutaan, jossa muun muassa palkkoja alennetaan, eläkkeitä leikataan ja valtion omaisuutta realisoidaan. Näyttää siltä, että tuesta huolimatta ainakaan Kreikka ei selviydy veloistaan, vaan joutuu ajan pitkään velkajärjestelyyn.

11. Pysyvän kriisinhallintamekanismin EVM:n kautta voidaan lainata rahaa vain niille euromaille, joiden velkakehitys on IFM:n, EU:n komission ja EKP:n mukaan niin kestävällä pohjalla, että maan voidaan otaksua selviävän veloistaan. Lainanantoon vaaditaan euroalueen valtioiden yksimielinen päätös. Jos jokin euromaa ajautuu niin syviin vaikeuksiin, ettei sen uskota selviytyvän veloistaan, sille ei lainata rahaa, vaan se asetetaan velkasaneeraukseen. Tällöin myös sijoittajat joutuvat kantamaan osan vastuusta. EVM:n lainakapasiteetti nousee 500 miljardiin euroon. Lainapäätökset edellyttävät yksimielisyyttä ja ne viedään aina eduskunnan hyväksyttäviksi. Suomen vastuut, jotka ovat ERVV:ssä 8 miljardia euroa, nousevat EVM:ssä enimmillään 12,6 miljardiin euroon.

12. Pääministeri Mari Kiviniemi ja valtiovarainministeri Jyrki Katainen puoltavat Suomen osallistumista Portugalin hätälainapakettiin. Hallituksen mukaan lainapakettia tarvitaan, koska rahamarkkinoilla on nähtävissä yhä samanlaisia riskejä, jotka johtivat taantumaan 2008–2009. Taantuman uusiutumiseen ei Suomella ole Kiviniemen mukaan varaa.

13. Portugalin, Kreikan ja Irlannin tukemisessa on välittömästi kyse näille maille lainoja myöntäneiden suurten keski-eurooppalaisten pankkien tukemisesta. Osa näistä Kreikka, Irlantia ja Portugalia lainoittaneista pankeista menisi ilmeisesti nurin, jos tukipaketeista ei olisi päätetty tai päätettäisi nyt Portugalin kriisin yhteydessä. Seurauksena olisi samantapainen dominoefekti, joka nähtiin 2008-2009, kun yksi suuri yhdysvaltalainen pankki päästettiin kaatumaan. Portugalin valtion joukkolainoja on paljon EU-maiden pankeilla, eniten niitä on kerrottu olevan espanjalaisilla pankeilla; Espanja on ollut itsekin talouskriisin partaalla. Pankit kärsisivät luottotappioita, mikä herättäisi epäilyjä niiden maksukyvystä ja aiheuttaisi epäluuloa rahoitusmarkkinoilla.

14. Jos Portugalia ei tuettaisi, seurauksena olisi mitä ilmeisimmin velkakriisin leviäminen Eurooppaan. Tämä vahingoittaisi eniten Suomen kaltaisia vientivetoisia maita. Yhdysvaltojen vuoden 2008 pankkikriisin seurauksena Suomen valtion verotulot vähenivät peräti 40 miljardia, mikä vastaa vajaata vuoden Suomen valtion budjettia. Pankkikriisin seurauksena suomalaisia yrityksiä kaatui, vienti väheni tuntuvasti ja työttömyys kasvoi ja vasta viime vuonna Suomessa alettiin vähitellen päästä takaisin normaalille talouskasvu-uralle.

15. Jyrki Kataisen mukaan Suomen takausvastuut Portugali-paketissa ovat noin 1,2 miljardin luokkaa. Summa saattaa kuitenkin vielä muuttua. Portugali-päätöksessä ei ole kyse siitä, että Suomi olisi myöntämässä uusia takauksia. Kuten edellä totesin, Portugali on saamassa tukea väliaikaisesta kriisirahastosta ERVV:stä. Kun Portugalin virallinen pyyntö tulee, EU ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF alkavat valmistella sopeutusohjelmaa ja rahoituspakettia. Tarvittavat päätökset tehdään euroryhmässä.

16. Portugalin rahoitusohjelman käsittely jää Suomessa 17.4. valittavalle uudelle eduskunnalle. Asian valmistelu vie muutamia viikkoja. Nykyinen hallitus joutuu esittelemään Portugali-paketin uudelle eduskunnalle toimitusministeriönä. Kiviniemen ja Kataisen vakuuttelujen mukaan Portugalin talouden sopeuttamisohjelmasta tulee erittäin tiukka. Se tulee ilmeisesti olemaan tiukempi kuin se, joka Portugalin parlamentissa muutama viikko sitten kaatui. Apua on tarkoitus antaa vain tiukkaa hevoskuuriohjelmaa vastaan. Huonosti hoidettuna Portugalin kriisistä voi aiheutua uusi eurooppalainen pankkikriisi.

17. Sdp:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen vaatii hallitukselta välitöntä suunnanmuutosta euroalueen kriisimaiden tukemisessa. Urpilaisen samoin kuin äänessä olleen Erkki Tuomiojan mukaan pankit ja sijoittajat on saatava vastuuseen rahoituskriisistä, jonka osasyynä on näiden oma riskinotto. Demareiden mukaan Portugalin tukeminen ei ole hyväksyttävää, jos pankkien ja sijoittajien vastuu ei toteudu. Tämä ei näytä kuitenkaan realistiselta tavoitteelta.

18. Sijoittajien vastuu näyttäisi olevan juridisesti mahdollista toteuttaa vasta vuonna 2013 toimintansa aloittavassa EVM:ssä, ei tätä ennen. Pankkien vastuu realisoituu, jos tuettavat valtiot ajautuvat velkasaneeraukseen, jolloin ne joutuvat joukkovelkakirjalainojaan uudelleen. Tällöin kyseiset maat eivät joutuisi maksamaan kaikkia lainojaan takaisin pankeille ja muille sijoittajille.

19. Kun persujen Timo Soini kailottaa vaaltenteissä, että tukipäätöksillään Suomen valtio suorastaan "lapio suomalaisten veronmaksajien rahoja etelä-eurooppalaisten kriisimaiden Molokin kitaan", on syytä muista, että tukipäätöksellään Suomi ei ole antamassa rahaa lainaksi Portugalille, vaan kyse on takaajan vastuuta. Portugalin avustamisen takia Suomi ei myöskään joudu korottamaan takausvastuutaan niistä lainoista, jotka ERVV tulee Portugalille myöntämään, sillä ERVV pystyy jo nykyisellä kapasiteetillaan tukemaan Kreikan, Irlannin ja myös Portugalin taloutta. Rahastoa on lisäksi tarkoitus vahvistaa edelleen ja lisäksi IFM tulee mukaan rahoittajaksi.

20. Näyttä myös siltä, että rahoitusmarkkinoiden usko ylivelkaantuneiden ja talousvaikeuksissa olevien eurooppalaisten maiden kykyyn selviytyä veloistaan on lujittunut sen jälkeen, kun Portugali ilmoitti avunpyynnöstään. Esimerkiksi Espanjan tai Italian talouksien kaatumista on monien tuomiopäivän julistajien - näissäkin madonluvuissa Suomessa on ollut eniten äänessä Timo Soini - toimesta jo ehditty monta kertaa julistaa ja kirkossa kuuluttaa. Uusimmat tiedot kuitenkin kertovat, että näiden maiden lainakorot eivät ole nousseet Portugalin ilmoituksen johdosta. Vahvat talousmaat, joihin myös Suomi kuuluu, saavat edelleen lainaa halvalla korolla. Tämä kaikki luo uskoa sille, että euroalue tulee selviytymään kriisistä.

21. Mitä tapahtuisi, jos Suomen uusi eduskunta päättäisi, ettei Suomi osallistu Portugalin kriisin tukemiseen? Voisiko Suomi todella jättäytyä yksin tuenantajien ulkopuolelle ja kaatuisiko koko tukipaketti Suomen mahdolliseen vastustamiseen? Valtiovarainministeri Jyrki Katainen ilmoitti eilen tulevansa varoittamaan EU-kollegoitaan siitä, että vaalien jälkeen Suomessa saattaa olla vallassa eduskunta ja hallitus, jotka eivät tule olemaan mukana Portugalin tukemisessa.

22. Voisiko Suomi "tehdä Slovakiat" ja jättäytyä Portugalin avustusoperaation ulkopuolelle? Timo Soinihan on väittänyt, ettei Suomen tarvitsisi osallistua euroalueen kriisirahastoihin, koska Slovakiakaan ei osallistu. Tästä ei Soinin mukaan seuraisi mitään ongelmia EU:ssa. Soini on kuitenkin väärässä, sillä Slovakia jätti osallistumatta ainoastaan Kreikan tukeen, josta edellä esitetyn mukaisesti sovittiin kahdenvälisin lainajärjestelyin. Sitä vastoin Slovakia on mukana ERVV:ssä 4,4 miljardin euron takauksella. Se on jo antanut 410 miljoonan euron takauksen Irlannin lainoihin. Slovakia osallistuu myös suunnitteilla olevaan pysyvään vakausmekanismiin (EVM) lupaamalla vastata 5,8 miljardin euron takuupääomasta.

23. Pääministeri Mari Kiviniemi torppasi tänään "livistämispuheet" Portugalin kohdalla sanoen, että Suomi ei voi käytännössä enää vetäytyä Portugalin lainojen takaamisesta.
Kiviniemi piti sanottua vaihtoehtoa erittäin hankalana, käytännössä miltei mahdottomana. Portugalin tilanteessa Suomi on Kiviniemen mukaan osa väliaikaista mekanismia, johon olemme sitoutuneet. Jos Suomi sanoisi ei, paketti käytännössä kaatuu, sanoi Kiviniemi. - Tuskinpa näin kuitenkaan kävisi, mutta joka tapauksessa Suomen maine vastuullisena eurooppalaisen maana kärsisi kyllä kovan kolauksen.

24. Kiviniemen mukaan osallistumalla Portugalin lainatakuisiin Suomi turvaa vaikutusmahdollisuutensa EU:n päätöksenteossa jatkossa. EU:ssa ja eurossa joko ollaan tai sitten siellä ei olla. Tulevina vuosina päätetään isoista asioista, kuten rahoituskehyksistä, aluepolitiikan ja maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Haluan, että Suomella on täydet vaikutusmahdollisuudet näihin asioihin, Kiviniemi sanoi. - EU:n valtionvarainministerit aloittavat tänään kaksipäiväisen kokouksen Budapestissa. Kokouksessa annettaneen ainakin poliittinen lupaus Portugalin lainatakuille.

25. Portugalin kriisi ja Suomen suhtautuminen siihen on nousemassa, vaikka sitä ei ole missään nimessä haluttu, eduskuntavaalien polttavaksi kysymykseksi. Hallituspuolueissa pelätään, että Portugalin tilanne sataa suoraan persujen ja demareiden laariin vaalimenestyksen muodossa. Gallup-tietojen mukaan persujen nousukiidossa oli jo havaittu notkahduksen merkkejä, mutta nyt persut ovat samassa jälleen uutta puhtia vaalikampanjaansa. Timo Soini on yhtä hymyä paasaten kaikissa tv-väitelyissä suomalaisten veronmaksajien rajojen lapioimisesta kriisimaiden Molokin kitaan. Hän vetoaa uutena sloganina 23.3. kirjoittamansa plokin otsikkoon: "Everybody knows, Portugal goes." Soini väittää, että kriisissä olisi kyse vain ja yksinomaan saksalaisten, ranskalaisten ja brittiläisten pankkien pelastamisesta, ei muusta.

26. Kuvaava oli Timo Soinin eilinen letkautus TV1:n vaalitentissä, jonne Soini ilmaantui yksin, koska ei halunnut puoluesihteeriään mukaansa munaamaan persujen vaalitenttiä: "Lamoja tulee, ja lamoja menee, so what? Pitääkö meidän taas pelastaa ahneita pankkeja ja antaa rahaa taloutensa sotkeneille valtioille?"

27. Onko tuollainen heittely vastuullisen poliitikon puhetta? Tällaisilla helppoheikkimäisillä heitoilla tavallisia talousasioista tietämättömiä ihmisiä pyritään jymäyttämään suuren vaalivoiton toivossa pahemman kerran. Mitä seuraisi, jos tilanne riistäytyisi vastuullisten hallitusten ja poliitikkojen käsistä ja valtaan pääsisivät populistit, jotka ovat valmiita lyhytnäköisellä politikoinnillaan kaatamaan kaikki pankkikriisin estämiseksi tarpeelliset tukipaketit? Miten sitten suut pantaisiin, jos seurauksena olisi laaja eurooppalainen pankkikriisi, jonka seurauksena Suomeen syntyisi jälleen suurtyöttömyys, yrityksiä kaatuisi ja myös suomalaisten eläkeyhtiöiden pörssiosakkeiden arvo romahtaisi ja eläkkeitä jouduttaisiin leikkaamaan?

28. Toisaalta tilanne selkeyttää Suomen vaaliasetelmaa ja tulevaa hallituskuviota. Suomen puolueet jakautuvat kahteen leiriin, joista toiset haluavat kantaa vastuuta, toiset sen sijaan sulkevat silmänsä ja sanovat, että so what, lamoja tulee ja lamoja menee, kyllä tästä selvitään, ei Suomi tästä mihinkään kaadu. Vaaleissa äänestäjät joutuvat valitsemaan tästä perusasetelmasta. Jos halutaan panna kunnolla hulinaksi, äänestetään persut, demarit ja vasurit valtaan.

29. Vaalien jälkeistä hallituskuviota vastuullisesti ajatellen pitäisi olla selvää, että Portugalin tukipaketin kannattaminen on kynnyskysymys eli hallitukseen menon ehto. Neuvotteluissa tulee pitää kiinni siitä, että jos esimerkiksi persut ja demarit eivät halua olla tukemassa tukipakettia, niillä ei ole asiaa hallitukseen, jollei vaalien tulos ei muuta edellytä. Demarit ilmeisesti tulevat lopulta taipumaan ja siirtymään vastuunkantajien puolelle, vaikka ne nyt vaalitappion uhatessa esiintyvät koviksina ja vaativat aina vaan sijoittajavastuun toteutumista tukipaketin ehdoksi. Suomen jättäytyminen tukipaketin ulkopuolelle tulisi toteutumaan vain jos persut, demarit ja vasurit saisivat uudessa eduskunnassa enemmistön. Siitä ei seuraisi Suomelle mitään hyvää.


112 kommenttia:

J.P.H. kirjoitti...

Pää on tullut vetävän käteen. Uusiis näyttää olevan oikeassa kun hän on sanonut, että Euromaiden jatkuva talouden kasvu ei voi jatkua loputtomiin, koske se on tapahtunut velkaa ottamalla. Koko Eouroalue on siis jatkuvasti elänyt yli varojensa. On ymmärrettävää, että kok. ja yrittäjäpiirit yrittävät lainoittaa pahasti ylivelkaantuneita maita jotta heidän bisneksensä eivät vaarannu. Kylmä tosiasia on kuitenkin se, että jatkuva velalle perustuva kasvu ei ole mahdollista, Jos ylivalkuuntuneille annetaan jatkuvastin lisvelkaa on merkki vastuuttomuudesta, Tästä tässä on kysymys, sanoi Katainen tai Kiviniemi mitä tahansa. Jokaisen on yksinkertisesti elettävä varojensa mukaan.

Anonyymi kirjoitti...

Suomi on tunnettu maana joka maksaa velkansa. Pian Suomi tunnetaan maana joka maksaa toistenkin velat.

tml kirjoitti...

Loistava kirjoitus, asiallinen ja informatiivinen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Äänestäkää vaan, J.P.H:t ja muut, Uusis ja muut hänen kaltaisensa "talousviisaat" persut eduskuntaan, niin nähdään, mitä tapahtuu!

Uusikin on yrittäjä, miten tällä curling-halliyrittäjällä muuten tänään mahtaa pyyhkiä?

heikki rönkkö kirjoitti...

Jos raha onkin vahvin voitehista, niin on se myös koukuttavaa huumetta.

Pelaamisen jännityksen sietämättömästä viehätyksestä taitaa olla kysymys myös investointipankkiirien toiminnassa.

Sitä mukaa kun hallinto yrittää säätää uusia rajoituksia ja sääntöjä, pankkiirit keksivät uusia keinoja jujuttaa poliitikkoja. Kuulemma raha vapauttaa ihmisen luovuuden.

Samaan aikaan hirmuinen joukko tavallista nuorisoa tuhoaa elämänsä jouduttuaan peliriippuvaisiksi; he kun eivät pysty siirtämään tappioitaan muiden maksettaviksi.

PS. sen jälkeen kun tämä näkökulma peliriippuvuuteen alkoi levitä netissä, kiirehti Kolmen Kopla (tem, sos.min, opm) kanslapäälliköt ilmoittamaan laativansa uudelle hallitukselle hätäohjelman syrjäytyneen nuorison auttamiseksi.

Nyymi kirjoitti...

Noinkohan Uusis ja Soini edes tietävät mitä ERVV ja EVM tarkoittavat, en menis yhtään vannomaan että persujen leirissä oikeasti tiedetään mitä ne ovat ja miten ne toimivat. Helpointahan on huudella iskulauseita, jotka kuulostavat paitsi pikkunokkelilta myös pikkuisen pelottavilta, ja kun siihen yhdistetään peräkammarinpersujen valkohehkuinen (joskin perustelematon) EU-viha, niin kaikki muut, jotka koettavat edes vakausvälineiden puolesta puhua, pelaavat nätisti persujen pussiin.

Skorpioni kirjoitti...

Tulipa tänään käytyä Ison Omenan maalaismarkkinoilla. Siellä oli tietysti pystytetty eri puolueiden vaalikojuja. Pysähdyin juttelemaan tietysti Persujen kojulle. Neljä Uudenmaan ehdokasta oli ilmaantunut paikalle. Itse maestro tietysti puuttui, koska hän ymmärrettävästi meklaroi isommilla markkinoilla.

Kyllä täytyy sanoa, että persu- ehdokkaita ja heidän touhujaan katsellessaan tuli erittäin ontto ja outo olo.

Yksi ehdokkaista tuli tarjoamaan tulitikkuaskia. Kysyin tämäkö on miehen vaalia-ase eduskuntaan. Mies kielsi jyrkästi, että provosoisi toimillaan minut aloittamaan tupakoinnin. No se siitä, mutta mistään muusta kuin tulitikkujen tarjoamisesta ehdokas ei pystynyt keskustelemaan.

Pari muuta nuorempaa ehdokasta olivat ilmiselvästi jo vaalivalvojaisten odotuksen lumoissa. Mistään asiallisesta asiasta hekään eivät pystyneet keskustelemaan.

Kun vitsailin, että minun valitsemani ehdokas oli jo eduskunnassa, ennen kuin pojat olivat syntyneetkään, nuorten miesten virne naamalla vähän kalpeni.

Kyllä täytyy sanoa, että jos eduskuntaan tulee 20-30 persua, niin eduskunnan työ tulee jo valiokunnissa täysin mahdottomaksi. Eivät ne persujen ehdokkaat ole todellakaan mitään ruudinkeksijöitä. Jos persut saavat johdettavakseen vaikka valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan tai muun merkittävän valiokunnan puheenjohtajan paikan, eduskuntatyö halvaantuu, vaikka yhtään persua ei olisi hallituksessa.

Tämän vuoksi kannattaa vielä ajatella, kenelle äänensä antaa, vaikka politiikkaa ei ottaisikaan vakavasti. Mutta nyt on leikki kaukana!

Anonyymi kirjoitti...

Henkilökohtaisesti olen niin vihainen siitä, että erilaiset pankkimafiosot käyvät vähä väliä kuppaamassa minunkin pientä pankkitiliäni, että enää ei ole väliä sen lopettamisen seurauksista. Kunnon yksinkertaista työtä tekevien ihmisten aika on tullut potkia pellolle kaikki muiden rahoilla pelaavat rahapelurit ja niiden poliitikkokaverit. Virolainenkin saa selitellä, mitä selittelee pitääkseen pystyssä omaa ainutta oikeaa tulkintaansa maailman menosta.

Anonyymi kirjoitti...

Erittäin hyvin blogisti on pystynyt tuomaan esiin ilman kapulakieltä tämän kriisin ongelmat ja syyt sekä ne valitettavan vähissä olevat keinot korjata tilanne.
Tämän (tai vastaavan ilman mielipiteitä olevan)kirjoituksen lukeminen pitäisi olla edellytys äänestämiselle.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Katainen tänään Budapestin kokouksessa:

- Portugalin tukipakettiin ei tule sijoittajavastuuta, koska se myönnetään väliaikaisesta kriisirahastosta, jonka ehdoissa sijoittajavastuuta ei ole, Katainen sanoi.

Meillä Suomessahan mm. Sdp ja perussuomalaiset ovat vaatineet sijoittajavastuuta tuen ehtona.

Soini on jo kieltäytynyt hyväksymästä tukipakettia ja samalla käytännössä sinetöinyt, että persut jäävät uuden hallituksen ulkopuolelle, kävipä vaaleissa miten tahansa.

Demarit ovat nyt mielenkiintoisessa ota tai jätä -tilanteessa, kun Urpilaisen papukaijamaisesti jankuttamaa sijoittajanvastuuta ei siis, kuten jo on pitkään tiedetty, tule tukipakettiin. Demarit ovat asettaneet tukipaketin hyväksymisen ehdoksi mainitun sijoittajavastuun.

Anonyymi kirjoitti...

Katainen jyrähti lehtitietojen mukaan Brysselissä Soinin lisäksi nyt myös Urpilaiselle:

-Soinin ja Urpilaisen linja ja viesti Portugalille on, että jättäkää velat maksamatta. Niin, vaikka se uhkaa sekä Euroopan että Suomen talouden vakautta.

Katainen muistutti, että perinteinen suomalainen ajattelutapa on, että velat pitää maksaa:

- On puhuttu, että näissä maissa pitää aloittaa velkasaneeraus heti. Silloin pitää myös sanoa, että suomalaisten eläkeyhtiöiden varoja voi siinä samassa hävitä.

Anonyymi kirjoitti...

Otsikko Iltalehdessä:

-NAINEN PETTYI SALOLAISEEN VAALIMÖKILLÄ

Tämä on vakava paikka: tässäkö syy, minkä vuoksi Pertti Salolaista (kok) ei enää tullut valituksi eduskuntaan?

Anonyymi kirjoitti...

No mitä tulee tuohon Jyrkin kuvaelemaan persujen populimismiin, niin Katainen tänään puhui veneen kokassa istuvasta, muiden soutuaessa eväitään syövästä suomalaisesta! Mitäs tää on kun populismia! Itse en ole persu vaan juuri tuo jyrkin mainitsema kivi kengässä- aivoillaan vastaan suurkapitalismia vastaan ajatteleva kansalainen- tulkoon sitten lama (voiko vielä paheta?), kunhan sijoittajien kansalla maksattaminen saadaan kuriin!

Anonyymi kirjoitti...

Jos Soini "persuineen" saa tosiaan galluppien veikkaaman vaalituloksen, on vanhoilla puolueilla tosi mahdollisuus kerrankin perustaa yhdessä "hätätilahallitus". Sillä nieltäisiin (Saksan kaverina) tarvittavat vakuusrahastopäätökset ja vähän "kuristettaisiin" kansaa veronkorotuksilla ja loppupuolella kautta jaettaisiin sulle mulle tyylillä rahaa takaisin, sinne sun tänne inflaation ja viennin parantumisen myötä. Aina voitaisiin, jos homma kyllästyttää, hajoittaa pressan kanssa eduskunta ennenaikaisesti ja järjestää uudet vaalit (mikä kyllä olisi pitänyt tehdä jo 1½ vuotta sitten). Siihen mennessä Soinin putiikkikin saattaa olla hajonnut.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ei tässä mitään, pannaan vaan hulinaksi ja näytetään kerrankin niille Etelä-Euroopan mutakuonoille ja saatunan irkuille, mistä tällä Europeenista oikein pesee ja linkoaa, ihan oikeesti, meinaan!

Meillä on Härmän jätkät ja Lapinlahden Linnut ja Lennigrad Cowboys ja Kaurismäen veljekset, nii, ja meillä on Loordi Ja nyt meillä on, saatuna soikoon, Soinin Timppa, tämä Millwalllin ja roomalaiskatoolinen jäbä, Maisterisjätkä, meinaan!

Nyt meittiä ei enää, kuulkaas italianos ja hispaanot, saatuna vieköön kuseteta, me sanellaan nyt Berlusconeille ja Merkkeleille, mitä niitten pitää tehrä.

Kyllä jämpti on nii, saatuna!

Anonyymi kirjoitti...

Blogistille kritiikkiä,

Miksi kummassa Kataiset ja muut (nyt myös sinä) ylistävät sitä että vain kreikalle on annettu lainaa, muiden lainat vain taataan.

Minä pienillä aivoilla ajattelevana ihmisenä näkisin että takaus on paljon huonompi asia kuin suora lainaus. Otamme kaikki riskit mutta emme saa siitä edes korkoa!?! Ne jotka nyt lainaavat esim irlannille saavat kokoajan korkoa sieltä. Jos irlanti ei pystykkään maksamaan lainojaan niin suomi muiden mukana maksaa irlannin puolesta koko summan lainaajalle!

Miksi siis "ylistät" muiden mukana sitä että kreikan jälkeen on annettu "vain" takauksia? kyseleepi hömelö.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Hömelölle sen verran, että minä en ainakaan ole millään tavalla "ylistänyt" Suomen Irlannille antamia ja nyt Portugalille annettaviksi tulevia takauksia. En ole huomannut kenenkään muunkaan ylistävän näitä takauksia, päin vastoin.

Tuen todellinen luonne eli takaukset on otettu esille vain siksi, että Timo Soini ja kumppanit kailottavat suureen ääneen että "Suomen hallitus suorastaan lapioi suomalaisten työn tuloksia ja veronmaksajien rahaa velkaisten Välimeren maiden ja Irlannin Molokin kitaan".

Tämä sama käsitys, jonka mukaan Suomi siis antaa tai suorastaan "laipioisi" silkkaa rahaa Irlannille ja Portugalille, tulee 95 prosenttisesti ilmi myös kaikista "kadun miesten" lausunnoista mm. tv:stä ja radioista.

Tämä käsitys pitää, totta kai, torjua.

Valtio ei ole mikään pankki tai rahoituslaitos, jonka tehtäviin kuulusi lainananto muille valtioille. Rahoitusmarkkinoita varten on olemassa pankkeja ja muita vastaavia laitoksia.

Kreikalle jouduttiin kovassa kiireessä antamaan lainaa, koska tuota paljon puhuttua väliaikaistakaan vakausvälinettä eli ERVV:tä ei ennätetty siihen hätään panna pystyyn. Lainaa ei varmaankaan myönnetty missään bisnesmielessä eli korkeiden korkojen saannin toivossa.

Nyt on pantu pystyyn erityinen vakausväline tai -mekanismi eli ERVV, joka on tarkoitus korvata vuonna 2013 pysyvällä mekanismilla EVM. Näiden puitteissa on päätetty toimia.

Kaikkein olennaisinta on tietenkin se, että takauksia myöntävät euroalueen maat myös päättävät niistä ehdosta, joihin ensin Irlannin ja nyt Portugalin tulee sitoutua, jotta kyseisen valtion lainoja voitaisiin taata muiden maiden toimesta.

Näillä ehdoilla, valtiontalouden hevos- tai matokuureilla, tähdätään luonnollisesti siihen, että Irlanti ja Portugali pystyisivät aikaa myöten todella selviytymään veloistaan, jolloin takaukset eivät lankeaisi maksettaviksi. Näiden ehtojen toteutumista valvotaan tiukasti, näin olen ymmärtänyt.

Anonyymi kirjoitti...

Arvostan blogistia suuresti oikeustieteiden saralla ja olen lukenut opintokirjallisuutena 2000-luvun tuotantosi - loistavaa settiä suurilta osin. Tässä asiassa mieleeni tulee kuitenkin väistämättä sanonta "suutari pysyköön lestissään".

Kirjoitat (totutulla) antaumuksella ja jyrkkyydellä myös tästä hyvin laajasta ja monimutkaisesta asiasta. Voisitko siis valottaa mikä on asiantuntemuksesi taso kansainvälisen talouspolitiikan saralla? En ainakaan itse omaa oikeus- ja käyttäytymistieteellisellä koulutuksella suurtakaan kompetenssia arvioida asiaa, joskaan koulutukseni ja kokemukseni varsinkaan oikeustieteen saralla eivät ole lähelläkään sinun tasoasi. Olen kylläkin innokas osakesäästäjä, minkä vuoksi pidän mikro- ja makrotaloutta silmällä pintapuolisesti.

Ainakin itse olen ulkopuolisen asiantuntijatiedon varassa koko kriisin suhteen. Talousasiat ovat kuitenkin päässeet yllättämään myös ns. asiantuntijat lukuisia kertoja maailmanhistorian aikana (ks. esim. Malkiel - Sattuman kauppaa Wall Streetillä), enkä usko, että kukaan on tällä hetkellä täysin kärryillä maailmantalouden liikkeistä tai ylipäänsä koko järjestelmästä. Totesihan Katainenkin Lehmanin kaaduttua: "Ei koske Suomea..." Katainen myös puolusti Kreikkalainaa "saadaanhan siitä myös hyviä korkotuloja" lausahduksella - riskipreemio jäi kyllä mielestäni melko laihaksi.

Eli tunnetko kirjoituksesi aiheen riittävän hyvin ottaaksesi näin jyrkän ja jopa auktoritatiivisen kannan?

Totuus koko sotkusta lienee taas siellä "suurpankkiirien/EU-asiantuntijoiden" ja "Soinien/foliohattuteoreetikkojen" kantojen välimaastossa. Tai no, mistä minä sen tietäisin...

- KS

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kantani on lehtiä ja muita tiedotusvälineitä seuranneen äänestäjän käsitys eri suuntaan käyneistä asiantuntijoiden ja poliitikkojen lausunnoista ja arvioinneista.

Kyllä niistä sen verran pystyy ja pitää pystyä päättelemään, että osaa muodostaa itselleen käsityksen, jonka voi hyväksyä. Vastakkaisen kannan edustajat ovat ainakin meillä Suomessa lähinnä vain tyynet noihin Timo Soinin kaltaisiin heittoihin ja vaalisloganeihin. Ne eivät ole ainakaan minua lainkaan vakuuttaneet.

Tämä harkinta on vähän samanlaista kuin tuomarin harkinta oikeusjutussa esitetyistä eri suuntaan käyvistä asiantuntijalausunnoista. Tuomari ei ole asiantuntija muuta kuin juridiikassa, mutta silti hänen on usein pakko muodostaa käsityksensä myös muiden alojen asiantuntijoiden lausunnoista voidakseen ratkaista oikeusjutun, johon tuollaiseen erityisasiantuntemukseen vedotaan puolin ja toisin.

Äänestäjät tietenkin tekevät päätöksensä usein tunteiden ja omien mieltymyksiensä mukaisesti, mutta voisihan noita asioita yrittää pohtia hieman analyyttisemminkin.

Kantaani ei ole toki tarkoitettu auktoritatiiviseksi, vaan jokainen saa tietenkin olla mitä mieltä haluaa. Mutta keskustelussa olisi toki hyvä hieman perustella mielipiteitään eikä tyytyä vain sellaisiin tunnepitoisiin heittoihin kuin että "Suomen hallitus oikein lapioimalla lapioi suomalaisten veronmaksajien rahaa muiden maiden hallituksille".

Minusta on jokseenkin turhaa ja merkityksetöntä vedota yhä uudestaan ja uudestaan poliitikkojen vuoden tai parin vuoden takaisin lausuntoihin eromaiden velkakriisin alkuvaiheissa. Pitäisi toki ymmärtää, että esim. Jyrki Katainen halusi lähinnä vain luoda uskoa hieman uhkaavassa tilanteessa suomalaisiin toteamalla jotain sellaista, että kriisi ei ulotu Suomeen. Samaan sarjaan kuuluu lausahdus, jonka mukaan Kreikkalainasta saadaan myös korkotuottoa.

Jos asiaa ja ministereiden asiantuntemusta tai luotettavuutta arvioidaan yksinomaan tällaisten lausumien perusteella, niin silloin ollaan kyllä niillä kuuluisilla hakoteillä. Ministerit ja poliitikothan nyt lausuvat tai joutuvat lausumaan spontaanisti paljon muutakin turhaa tai jälkeenpäin arvioiden suorastaan typerältä tuntuvaa, ei se välttämättä heidän "pahuuttaan" tai "tyhmyyttään" osoita!

Tallaaja kirjoitti...

Vastuun kantaminen on sitä että velat maksetaan eikä oteta uutta velkaa. Vastuun kantaminen on myös sitä että ei valehdella itselle eikä muille.

Nämä vakaushilavitkuttimet ovat valetta. Kun rahat ovat loppu, ne eivät sillä lisäänny että keksitään joku hullu uudissana joka ei vähääkään kuvaa sitä mistä on kyse.

Vakausvälineen sijasta pitäisi puhua vaikkapa ylivelkarahastosta tai mieluummin olemattomuusrahastosta. Tai vaikka huijaripukkikassasta. Tai ihan mitä vaan.

Kansa näkee kyllä mistä on kyse. Kuuntelemalla vaikkapa Radio Novan kansakunnan kahvituntia selviää kyllä. Tai lukemalla kattavasti keskustelupalstoja.

Kysymys onkin, miksi talous ei saisi kaatua silloin kun sen säädettyjen lakien ja taloudellisten lainalaisuuksien mukaan pitää kaatua? Talous ei voi kasvaa loputtomiin vaan välillä sen pitää tulla kunnon rytinällä alas. Painovoimaa vastaan on paha taistella. Ihmeen tosissaan Kataiset ja kumppanit valehtelevat itselleenkin. Joku suurempi voima ilmiselvästi taluttaa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jos todella halutaan, että Kreikka, Irlanti ja Portugali ym. maat jätetään velkaongelmissaan yksin ja annetaan niiden pankkien kaatua, niin silloin pitää rohjeta myös kertoa ihmisille, mitä siitä seuraa muualla Euroopassa ja Suomessa palkansaajille ja eläkeläisille, yrityksille ja julkisille palveluille.

Tämä nähtiin vuonna 2008, kun vain yhden amerikkalaisen suurpankin annettiin kaatua. Vaikka Suomella ei ollut mitään tekemistä jenkkien möhläysten kanssa, syntyneen finanssikriisin seuraukset ulottuivat nopeasti Suomeen aiheuttaen työttömyyttä, yritysten kaatumista ja valtiolle 40 miljardin verotulojen menetykset.

Samanlainen dominoefekti seuraisi myös Euroopassa, jos noiden "kurjien pankkien" annettaisiin noin vain kaatua. Seuraukset olisivat Suomessakin aivan kauheita.

Minä kyllä luotan enemmän finanssialan asiantuntijoihin kuin esimerkiksi siihen, mitä Radio Novan kansakunnan kahvitunnilla kertoillaan!

Mutta jos todella halutaan, että Suomen talous ja sen myötä myös yksityisten ihmisten talous tulee "ryminällä alas", niin siitä vaan! Pannaan vaan ranttaliksi kunnolla ja äänestetään Millwallin Timo Soini pääministeriksi ja näytetään kerrankin niille helevetin irkuille ja portugeeseille ja italiaanoille, että nyt täällä Europassa tanssitaankin meidän härmäläisten pillin mukaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kuka tai mikä tekee rahan eli luoton yksityiselle yhtiölle nimelta ERVV ?

Anonyymi kirjoitti...

Tässä keskustelussa on otettu esiin kaikennäköistä, mutta ei sitä mikä ERVV-sopimuksessa on tärkeintä.

ERVV-sopimus on omavelkainen. Omavelkainen sopimus tarkoittaa sitä, että velkoja voi päättää periikö velan takaajalta vai velalliselta ja milloin perii.

Valtiontalouden tarkastusviraston ja VM:n sivuilta näkee mistä pankeista Suomi itse on ottanut lainoja.
Kaikke ne pankit ovat kansainvälisellä Hälytys! Hälytys! Kaatumisvaara-listalla.

Lyhyesti voidaan todeta että kuvio on sama kuin edellisen, 1990-luvulla lamaan johtaneen pankkikriisin aikaan: Suomi (=veronmaksajat) lainaa korkealla korolla rahaa markkinoilta lainatakseen sen eteenpäin alemmalla korolla.

Nostaa Suomen korkomenoja melkolailla.

YT. Riikka Söyring

ps. "Uusikin on yrittäjä, miten tällä curling-halliyrittäjällä muuten tänään mahtaa pyyhkiä?"

Uusiksen halli on noin 2,5 miljoonan arvoinen ja velkaa on hieman yli 400 000 euroa.

Paljonko on velkaa yksityisillä kotitalouksilla asunnosta?

Monilla 400 000-800 000 euroa mutta hankittu "tavara" on arvoltaan curling-hallia vähäisempi.
Tulo-menosuhteessa siis hallin talous on paremmassa kuosissa kuin kotitalouksien, varsinkin kun EKP on nyt nostamassa ohjauskorkoa mikä aiheuttanee (taas) talouskasvun hiipumisen.

Anonyymi kirjoitti...

Neljä tapaa maksattaa velkakriisi kansalla http://www.taloussanomat.fi/raha/2011/01/30/nelja-tapaa-maksattaa-velkakriisi-kansalla/20111370/139

YT. Riikka Söyring

Anonyymi kirjoitti...

Eräs aiempi anonyymi kommentoikin jo että takuuden myöntäminen on ehdottomasti typerämpää kuin lainoittaminen. Markkinoiden perusidea on että jos lainaat riskisemmälle kohteelle niin saat korkeampaa korkoa. Nyt siis jälkikäteen muutetaan sijoituskohteen lainoitus suuren riskin lainasta riskittömäksi lainaksi, jolloin lainoihin sijoittajat ovat saaneet riskipreemion verran ansiotonta arvonnousua. Paljon parempi olisi jos takuuden sijaan lainat ostettaisiin pois markkinoilta sopivan alhaisella hinnalla, joka tuntuisi sijoittajien pussissa mutta ei kaataisi koko finanssisektoria. Tällöin valtioit saisivat tuottoa jos lainat joskus maksetaan takaisin, mutta takaajina valtiot eivät voi missään tilanteessa päätyä voiton puolelle. Tämän lisäksi myös se paljon peräänkuulutettu sijoittajien vastuu toteutuisi, eli kun ne sijoittajat joiden riskipositio on ylittynyt joutuvat myymään lainat pois halvemmalla kuin ovat ne ostaneet tulee lainoista tältä osin tappiota.

Soinin periaate että takuisiin ei lähdetä on hyvä, sillä sijoittajien riskejä ei pidä poistaa kokonaan, mutta toisaalta vaihtoehtona ei voi olla lainojen muuttuminen täysin arvottomiksi paljon pelätyn pankkien romahtamisien dominefektin vuoksi. Omasta mielestäni on ollut erittäin outoa että mitään vaihtoehtoja takuiden myöntämisen ja myöntämättä jättämisen välillä (esim. kuten edellä kuvasin) ei ole juurikaan julkisuudessa keskusteltu. Nyt kun esillä on ollut vain kaksi ääripäätä niin keskustelu on muuttunut irrelevantiksi kahden pahan väliltä valitsemiseksi, vaikka todellisuudessa tässä olisi sauma valtioille kerrankin päätyä voiton puolelle (tietysti poislukien kriisivaltiot, joiden täytyy hoitaa taluotensa kuntoon).

Anonyymi kirjoitti...

Kyse ei ole "takuista" tai takuuksista" vaan takauksista.

Sitoumuksen antaessaan takaaja ei joudu ottamaan lainaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kiinnostaa kovasti tietää miten iso osa Suomen viennistä menee Porttugaliin, Irlantiin ja Kreikkaan. Luulen, ettei noihin maihin suuntautuvalla kaupalla ole mitään tosiasiallista vaikutusta talouteemme. Kuulisin myös mielelläni blogistien Virolaisen ynnä Kemppisen, lakimiehiä kun ovat, näkemyksen EU:n sopimuksista jotka kieltävät sekaantumasta toisten valtioiden talouteen. Hallituspuolueet karttavat aihetta jostain syystä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kyse ei ole Suomen viennin romahtamisesta vain Kreikkaan, Irlantiin tai Portugaliin, vaan dominoefektin seurauksena pankki- ja finanssikriisi ulottuisi ja suomalainen vienti tyrehtyisi kaikkialle Eurooppaan. Tämä nähtiin erinomaisen hyvin jo Yhdysvaltojen finanssikriisin seurauksena.

Kuten Kreml myöskään Bryssel ei ole mikään raastuvanoikeus. Ei siis kannata lähteä riitelemään ja käymään oikeutta sopimusten rikkomisesta.

Vaikka sopimukset kieltävät, kieltopykälistä voidaan kriisitilanteissa poiketa, jos kaikki sopimuskumppanit hyväksyvät poikkeukset, jolloin ei tarvitse lähteä pitkälle ja uuvuttavalle sopimusten virallisen muuttamisen tielle.

EU sekaantuu jo nyt jäsenvaltioiden talouteen monella tavoin, yhtenä osoituksena vaikkapa jäsenvaltioiden pankkeihin kohdistuvien stressitestien tekeminen. Seuraava vaihe on jäsenmaiden budjettiesitysten lähettäminen Brysselin syynättäväksi.

Anonyymi kirjoitti...

Onko prosessioikeuden professorilta unohtunut vanha totuus: joka ottaa taatakseen, se ottaa maksaakseen?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ei ole vanha totuus unohtunut.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Timo Soinin lanseeraamasta kansanäänestyksestä tulee blokkivaalit, jossa vastakkain ovat nykyiset hallituspuolueet (keskusta, kokoomus, vihreät ja rkp) ja nykyiset oppositiopuolueet (persut, demarit, vasurit ja kristilliset).

Jos vasurit onnistuvat säilyttämään nykyiset 17 paikkaansa ja kristilliset saisivat uuteen eduskuntaan 6 paikkaa, tulisi demareiden ja persujen saalistaa enemmistöön päästäkseen yhteensä vähintään 78 paikkaa; esim. persut 40 ja demarit 38 paikkaa tai päin vastoin.

Onnistuisiko tämä vai lähtisivätkö ruotsalaiset jälleen mukaan hallitukseen, jossa he ovat istuneet nyt yhtäjaksoisesti 32 vuotta putkeen. vahvistaakseen hallitusrintamaa?

Tuskinpa rkp:läiset sentään ovat niin hallituskipeitä, että menisivät persujen kanssa hallitukseen, joka kaataisi Portugalin tukipaketin.

Mutta 102 paikallakin saadaan siis pystyyn enemmistöhallitus. Sen pääministerinä olisi joko Soini tai Urpilainen ja valtiovarainministerinä joko Urpilainen tai Soini.

Tosi "eurooppalainen" hallitus siis. Olisi siinä Merkeillä, Sarkozyllä ja Berlusconilla ihmettelemistä, jos tällainen "koalitio", oikea "Epäpyhä allianssi" puhaltaisi fransmannien, sakemannien ja italiaanojen kaavaileman Portugalin tukipaketin kumoon yhdellä Timo Soini hönkäyksellä: Jokainen maa vastatkoon omista veloistaan, piste!

Jos vihreät eivät tulisi mukaan uuteen hallitukseen, tulisi keskustan ja kokoomuksen ottaa uudeksi apupuolueeksi hallitukseen kristilliset. Se ei todennäköisesti riitä samaan eduskunnassa enemmistöä, jolloin vihreät olisi houkuteltava mukaan hallitukseen.

Se ei liene vaikeata, sillä kokoomuskaan tuskin tavoittelee ydinvoimalaluvan myöntämistä Fortumille seuraavan nelivuotiskauden aikana.

Uudella koalitiolla eli kokoomuksen, keskustan, vihreiden, rkp:n ja kristillisten muodostamalla hallituksella olisi persujen vaalivoitosta huolimatta myös tulevassa eduskunnassa aika turvallisen tuntuinen enemmistö, noin 110-120 paikkaa.

Jotu Karjalainen kirjoitti...

Niin kun kyseessä on keskieurooppalaisten pankkien pelastamistalkoot, niin eikö olisi reilumpaa että nämä maat itse pääomittaisivat omia pankkejaan.
jos velat on niin suuret ettei rahat riitä pelastukseen on parempi vaan antaa markkinoiden hoitaa homma niinkuin Björn Wahlrooskin totesi.

Tässä tilanteessa ollaan pääosin siksi että veronmaksajat aina loppupelissä korvaavat pankkien ahneuden ja vielä niin että saavat korkeamman korkotuottonsakin.

Hyvä olisi siis antaa välillä riskien toteutuakkin.

Anonyymi kirjoitti...

Kaikki pankit eivät ole nykymaailmassa jonkin maan "omia pankkeja", suuret pankit taitavat olla varsin kansainvälisiä.

Onko esim. Nordea "Ruotsin pankki" vai "Suomen pankki", kun Nalle Wahlroos on sen pomo?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Onko tämä vakuuttavaa ja uskottavaa puhetta kenties tulevilta ministereiltä:

- Jutta Urpilainen: "Pankkien ja sijoittajien on kannettava vastuunsa, koska ne ovat aiheuttaneet Kreikan, Irlannin ja Portugalin kriisit! Toisin kuin näiden maiden sosialistihallitukset jotka ovat yrittäneet tehdä parhaansa"
Tätä papukaijamaista mantraa me joudumme kuuntelemaan vielä viikon verran. Sen jälkeen demareidenkin ääni kellossa tulee muuttumaan. Pankkien ja eläkeyhtiöiden vastuut on sovittu otettavaksi mukaan vasta v. 2013 pysyvässä vakausrahastossa, kuten pääministeri Kiviniemi on yksiselitteisesti kertonut. Nyt tämä ei ole mahdollista, ei myöskään demareiden uusin mantra eli "hallittu velkasaneeraus." Velkajärjestelyä on mahdotonta toteuttaa parissa kuukaudessa hallitusti, se johtaisi vain korkojen nousuun.

- Timo Soini:"Suomalaisten palkansaajien ja eläkeläisten rahoja kärrätään biljardettain saksalaisiin ja ranskalaisiin pankkeihin ja Kreikan Molokin kitaan. Entä Euroopan ajautuminen talouslamaan? No, so what, lamathan nyt tulevat ja lamat menevät! Ruvetaan sitten käymään kauppaa Venäjän ja Afrikan kanssa, jos vienti Eurooppaan hyytyy. Vakaus? No, kun se ei vain toimi!! "

Hohhoijaa! Näillä eväillä eli helppoheikkimäisillä heitoilla sitä siis aiotaan valtaan nousta ja panna koko Eurooppa polvilleen!

Vastuulliset asiantuntijat (esim. Sixten Korkman, Johnny Åkerblom, Lauri Uotila, Erkki Liikanen, Jaakko Kiander ym.) ovat Urpilaisen ja Soinin väitteistä aivan toista mieltä.

Jyrki Kataisen ja hallituksen tulisi kyllä hieman paremmin valistaa äänestäjiä siinä, mistä oikein on kysymys. Pitäisi puhua esim. suomalaisten pankkien ja erityisesti eläkevakuutusyhtiöiden sijoituksista Euroopan kriisimaiden velkakirjoihin tai niiden johdannaisiin ja eurooppalaisen finanssikriisin vaikutuksista esim. suomalaisten asuntolainojen koron nousuun.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sampsa Kataja pitää demareiden puheita Portugalin hallitusta velkajärjestelystä puppuna. Katajan mukaan Jutta Urpilaisen esitys on uusi rönsy sarjassa harhautuksia, joita demarit yrittävät tehdä Euroopan rahoitusvakauskeskustelussa.

Urpilainen esitti eilen, että Portugalin tukipakettiin sisällytettäisiin hallittu velkajärjestely, joka tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi Portugalin lainojen korkojen leikkauksia ja pidennyksiä takaisinmaksuaikoihin.

Katajan mukaan Portugalin kohdalla mennään joko hallitsemattomaan velkajärjestelyyn tai maa pelastetaan tiukalla vakautusohjelmalla. Puolivälin ratkaisua ei ole olemassa, Kataja sanoi HS:n mukaan.

Anonyymi kirjoitti...

Talouskomissaari Olli Rehn tyrmäsi HS:n uutisen mukaan puheet siitä, että Portugali voitaisiin pannna hallittuun velkajärjestelyyn.

Sdp:n Jutta Urpilainen esitti Ylen vaalitentissä, että Portugalin tukipakettiin sisällytettäisiin velkajärjestelyn piirteitä eli korkojen leikkauksia ja maksuaikojen pidennyksiä.

"Historian valossa hyvin harva velkajärjestely on ollut hallittu ja seuraamukset ovat olleet hallitsemattomia", Rehn sanoi EU:n valtiovarainministerein kokouksen jälkeen Unkarin Gödöllössä.

Rehnin mukaan Portugalin tukipaketin keikuttaminen voi johtaa ketjureaktioon, jossa kaikkien EU-maiden valtionlainojen korot nousevat. Pankeille tämä merkitsisi luottotappiota.

"Velkajärjestely olisi merkinnyt sitä, että olisimme avanneet portit Lehman Brothersin kaltaiselle katastrofille Euroopassa", Rehn sanoi.

Anonyymi kirjoitti...

Mukavia blogitekstejä mutta yksi juttu tosta kommenttisarakkeesta.

Maintsit "asiantuntijoiksi" Sixten Korkmanin, Johnny Åkerblomin, Lauri Uotilan, Erkki Liikasen ja Jaakko Kianderin.

Melko sekalainen seurakunta. Ensinnä jään miettimään että jos ihminen on talousasiantuntija, niin miksi tällainen ihminen ei sitten itse ole miljonääri.

Luulisi että jos tietää miten maailman liikkeet tulevat menemään niin osaisi pelata ylimääräiset omistajaansa etsivät miljoonat taskuunsa. Kuitenkaan en löydä ylen verokoneesta yhtään näistä herroista.

Eniten luotan tästä kyseenäolevasta seurakunnasta tuohon Sampo-pankin Uotilaan. Hän sentään saa neuvoja tosirikkaalta, eli Wahlroosilta. Vähiten luotan tuohn vasemmisto-kianderiin.

Yleensäkkään en tajua miksi media ei käytä todellisia asiantuntijoita lähteinään. Suomessa tällaisia olisi esim. Björn Wahlroos, Aatos Erkko, Ehnrootit, ja muut superrikkaat.

Toki painotus semmosille supereille joiden rahanlähteet liittyy jotenkin pankkitoimintaan eli ovat alan asiantuntijoita. Mutta kyllä silti vaikka autotalo Laakkosen omistajan luulisi tietävän paremmin markkinavoimista kuin jossain suojatyöpaikassa nyhöttävän Liikasen. Hän, joka oli valtionvarainministerinä 80-luvun lopun eli johdatti suomen lamaan holtittomalla rahan käytöllä.

Kas kun et lisännyt asiantuntijalistaan Paavo pate Väyrystä jonka bisnekset sujuvat aivan loistavasti "Hjalliksen kanssa" -ohjelman mukaan:) Käy töissä vielä että saa rahotettua oman yrityksensä toimintaa:)

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Asiantuntijalistani oli koottu silmällä pitäen sitä, myös demari- ja vasemmistopiireissä on samalla tavalla tästä kysymyksestä ajattelevia ihmisiä/asiantuntijoita kuin porvareissakin.
Erkot yms. ihmiset eivät esiinny asiantuntijoina.

Kokoomuksen, keskustan ja koko hallituksen kannalle on "ilmoittautunut" nyt myös talouskomissaari Olli Rehn. Heppu on sentään seurannut aika läheltä tätä asiaa noin niin kuin työpaikkansa puolesta.

Rehniä voidaan väittää kenties jääviksi, mutta luottaisin kuitenkin enemmän häneen kuin Urpilaiseen, Jungneriin, Soiniin tai Tuomiojaan, joilla on myös ns. "osa asiassa" ja jotka voivat näin ennen vaaleja heitellä mitä tahansa puppua asioista tietämättömille äänestäjille.

Anonyymi kirjoitti...

Suomenmaa-lehti oli löytänyt mikkeliläinen varaosamiehen todistamaan että Olli Rehn on n nyt koulutustaan vastaavassa tehtävässä.

Toipila kirjoitti...

Ad Anonyymi

Millä perusteella Sampo-pankin Uotila saisi neuvoja Nalle Wahlroosilta?

Eihän Nalle ole Sampo-pankissa töissä vaan on myynyt sen tanskalaisille.

Mitenkähän se nyt oikein on noiden ahneiden pankkien kanssa?

Pikemminkin asiat ovat sillä mallilla, että suuret rahalaitokset - pankit ja eläkeyhtiöt - hajauttavat sijoituksiaan ja sijoittavat mm eri valtioiden velkapapereihin, joita on pidetty riskinkarttajan turvasatamina. Nyttemmin on käynyt ilmi, että vaikeuksiin joutuneiden maiden talouksia on hoidettu holtittomasti ja jopa tilinpitoja ja tilastoja vääristellen.

Velkajärjestelyssä käy yleensä niin, että velkojat - pankit ja eläkevakuutusyhtiöt - astuvat remmiin ja päättävät velkajärjestelyyn joutuneen maan asioista suvereenisesti.

Velkojat määräävät jopa verotuksen tason ja sen mistä asioista velkajärjestelyn kohteeksi joutuneessa maassa verotetaan. Kaikki saatavat pantaisiin nopeutetussa aikataulussa maksuun tavalla taikka toisella.

Ei taitaisi onnistua ilman asevoimien apua moiset järjestelyt.

Puolueeton tarkkailija kirjoitti...

Pysyvä kriisinhallintarahasto on myös blogistin ajatusten mukaan pelastus. Kunhan sinne asti kestettäisiin, niin kaikki olisi hyvin.

Pysyvä rahasto astuu voimaan heinäkuussa 2013. Tämän jälkeen kaikissa Eu(ro)-valtioiden velkapaperissa pitää olla ehto, että luotonanataja saa kriistilanteissa rahansa takaisin vasta kun Euromaat ovat saaneet omansa. Luotottajille syntyy selkeä riski. Rahat voivat mennä luottotappioihin. Tätähän on haluttu. Hyvä niin.

Miten toimii rahoitusyhtiö heinäkuussa 2013? Tottakait se arvioi riskit, mitoittaa korkovaatimuksensa riskien mukaan. Mikäli tälläisestä korkotasosta ei sovita, ei lainaa tipu. Korkokanta siis nousisi nykyisestä ehkä paljonkin.

Kriisivaltiot eivät ole anoneet apua siksi, etteivät ne saisi lainoja markkinoilta. Syynä on ollut markkinoiden korko. Se on noussut liian korkeaksi kriisimaiden maksaa. Taloudelliset resurssit eivät ole riittävät.

Mitenkähän nykyiset ja tulevat kriisimaat kykenevät maksamaan velkojensa korot pysyvän kriisinhallintarahaston nostaessa korkotasoa ehkä merkittävästi? Uskoakseni ei mitenkään.

Mitä tekisi EU tässä tilanteessa, jossa kriisimaille ei olisi saatavilla sellaista luottoa, jonka korkojen maksuun kriisimaiden talous olisi riittävä?

- Antaisi tälläisen maan mennä konkurssiin tai velkasaneeraukseen. Tämä tosin veisi uskottavuuden euroon ja EU:hun.
- Takaisi kriisimaan luottoja ilman mitään ehtoja (kuten nykyisinkin). AAA-maat joutuisivat hamaan ikuisuuteen takaamaan kaikki kriisimaiden tarvitsemat luotot. Kaikkien euromaiden uskottavuus romahtaisi ja luottokelpoisuus laskisi, eli korkotaso nousisi.

Absurdeinta asiassa on se, että juuri heinäkuussa 2013 voimaantuleva vastuumääritelmä laukaisisi korkotason nousun kriisimaille niin korkeaksi, ettei näillä enää olisi mahdollisuuksia selviytä.

Mikähän olisi viisain toimenpide?

Anonyymi kirjoitti...

Edellä kirjoitetaan:

"Jos persut saavat johdettavakseen vaikka valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan tai muun merkittävän valiokunnan puheenjohtajan paikan, eduskuntatyö halvaantuu, vaikka yhtään persua ei olisi hallituksessa."

Luojan kiitos! Tällä perusteella ehdottomasti äänestän persuja!

Kaikki halvaantuu; toimikunnat, lukemattomat kokonaislainuudistukset, aluehälytyskeskusuudistukset, perustuslakimuutokset, uudistuksen uudistukset, toimikuntien toimikunta mietintöjen mietinnöt ja kaikkien kokonaislakien uudet lakimuutokset.

Kaikki halvaantuu.

Anonyymi kirjoitti...

Varaosamies kelpaa hyvin virkamieheksi. Osaapa kuunnella mersumiehiä.

Anonyymi kirjoitti...

"Katainen muistutti, että perinteinen suomalainen ajattelutapa on, että velat pitää maksaa". Niin, ja keskeinen markkinatalousperiaate on, että sijoittajan on kannettava vastuunsa riskin ottamisesta. Perinteinen suomalainen ajattelutapa ei ole, että jos velallinen ei kykene suoriutumaan täysimääräisesti veloistaan, pitää veronmaksajien tulla hätiin jottei velkojalle tule luottotappioita.

Kuka muuten oikeasti tietää, olisivatko saksalaiset tai ranskalaiset pankit kaatumassa, jos eivät saisi täysimääräisesti lainojaan? Onko tässä takana oikein pankinjohtajan sana, senhän KKO hiljattain katsoi Suomessakin painavaksi. Vai onko kyse vain "tappioista", niin kuin suomalaisten eläkeyhtiöiden kohdalla. Tappiot lainausmerkeissä, sillä kyse ei ainakaan eläkeyhtiöiden kohdalla olisi mistään tappiosta vuosituloksen suhteen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vaalitaistelu kentällä ja kentän laidalla kuumenee päivä päivältä.

Kuten edellä on jo kerrottu, talouskomissaari Olli Rehn sanoi tänään toivovansa Suomen tukevan Portugalin hätäapua. Hän sanoi odottavansa Suomessa kaikilta vaalitaistelua käyviltä puolueilta vastuullisuutta.

Demareiden Eero Heinäluoma kimmastui Rehnin puheenvuorosta sanoen, että on sopimatonta, että talouskomissari Rehn lähettää vaalien alla piiloviestiä siitä, ketä Suomessa pitäisi äänestää.
- Hän on lähtenyt määrittelemään sitä, mikä on vastuullista äänestämistä Suomessa, ja jakamaan puolueita vastuullisiin ja vähemmän vastuullisiin. Se ei kuulu komissaarin tehtäviin, Heinäluoma sanoo.
Heinäluoman mukaan Rehn on ottanut kantaa asiaan, joka ei hänelle kuulu.

No, Rehn ei toki maininnut yhdenkään suomalaisen puolueen nimeä, ei vastuullisten eikä vastuuttomien, lausunnossaan. Minusta ei Rehn ei ottanut sopimattomalla tavalla kantaa Suomen vaalitaisteluun.

Mutta Oulussa oli jo tosi kysymyksessä, kun luotiliiveillä varustautuneet miehet, jotka tiettävästi kuuluvat johonkin äärioikeistolaiseen porukkaan, kävivät kokoomuksen vaalitilaisuudessa puolueen toimitsijan kimppuun ja vastustivat ankarasti paikalle hälytettyä poliisipartiota.

Hämeenlinnassa Oikeutta eläimille -porukan edustajat häiriköivät hieman pääministeri Mari Kivinimen, eli "Minkki-Marin" ja sikäläisten keskustalaisten torilla pidettyä vaalitilaisuutta.

Sama toistui myöhemmin iltapäivällä Riihimäen Prisman edustalla pidetyssä keskustalaisten tilaisuudessa, jossa, toisin kuin esim. YLE-uutisissa on kerrottu, paikalla ei ollut Mari Kiviniemeä, vaan ministeri Sirkka-Liisa Anttila ja Hämeen vaalipiirin keskustalaisia ehdokkaita, mm. Risto Autio.

Kävin itsekin kauppareissun yhteydessä paikalla, jossa yleisölle tarjoiltiin kuumaa mehua, pullaa, piparia ja karkkeja. Huomasin, miten kaksi poliisiautoa eli Maijaa oli ajanut "asemiin" kahta puolta keskustalaisten kokoontumispaikkaa tarkkailemaan tilannetta. Kaupasta ulos tultuani ministeri oli jo häipynyt ja paikalle oli tullut edellä mainittuja eläinsuojeluaktivisteja esitteineen - minusta he ovat kyllä liikkeellä sinänsä aivan hyvällä asialla - ja poliisi oli ottanut pari heistä autoonsa kuulusteluja varten ja kyseli otti henkilötietoja myös joiltakin muilta yhdistyksen paikalla olevilta edustajilta.

Mitään häiriötä nuo "kuokkavieraat" eivät ainakaan tuossa vaiheessa tuottaneet.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä olisi Jyrkiltä Jyrkille! Toivottavasti herättää ajatuksia sinussa! http://www.youtube.com/watch?v=BuVgVFGOW-g

Mika Lako kirjoitti...

Jyrki Virolainen voisi asiantuntijana kertoa yleisölle
aiheista:

1) Valtion konkurssi

2) Valtion varallisuuden ulosmittaus, tykkivene vai ulosottomies?

3) Valtion velkojien keskinäinen etuoikeusjärjestys

Ihme, ettei media kysy näistä aihepiirin suomalaiselta gurulta[?], Erkki Havansilta?

Tallaaja kirjoitti...

Kaupankäyntiin ja ahneuteen perustuva elämäntapa on tullut tiensä päähän. Kaikki on rakennettu jo moneen kertaan valmiiksi. Mikroaaltouuni, kauko-ohjain, ilmastointi, hierova tuoli, sähköikkunat, keskuslukot - turhaa.

Itsekkyys on kuulkaas nyt vaan huono juttu. Kun katselen jotain Rehniä, näen ahneen porsaan. Kun kuuntelen Kataista, kuulen jymäytetyn pikkupojan. Taustalla röhisee Nalle rahakasassaan.

Ihminen on yhteisöllinen otus. Se tekee mitä isot edellä.

Nythän on kuitenkin niin että elämme demokratiassa, jota niin kovasti aseilla viemme Libyaan. Eliitille ei kuitenkaan käy tämä kansan ääni. Se pitää lynkata ylimielisyydellä ja helppoheikkimäisellä tyylillä asiantuntijoiden paremmuudesta.

Ei se näin nyt vaan mene. Ja kohta se nähdään.

Ääneni sai ennakkoäänestyksessä persu, ja maahanmuuttovastainen sellainen.

Wilhelm kirjoitti...

Hei, Jyrki!

Portugalin vaihtotase on ollut vahvasti negatiivinen koko euron olemassaolon ajan. Vajetta on rahoitettu ottamalla ulkomailta velkaa. Portugalissa yksityinen ja julkinen kulutus molemmat ovat kasvaneet noin 2% vuosittain, mutta investoinnit ovat vähentyneet noin 1,6% vuosittain. Portugalilaiset ovat ostelleet roinaa ja rompetta velaksi, mutta jättäneet tuottavat investoinnit vähemmälle.

Eurostatin mukaan kiinnostus koulunkäyntiin ei ole portugalilaisilla kovin korkealla tasolla... Oletettavasti mm. tästä johtuen Portugalin kilpailukyky on mitä on, kilpailukykyä havainnollistavien yksikkötyökustannusten (peilaa palkkatasoa ja työn tuottavuutta) osalta Portugalissa tuotanto maksaa noin 30% enemmän kuin Saksassa! Jos portugalilaisilla ei ole innostusta sisäiseen devalvaatioon kuten virolaisilla, taitaa takausmiehille jäädä hieman maksettavaa!

Joka ottaa taatakseen, ottaa maksaakseen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tallaajalta jäi kertomatta, mitä hän näkee, kun katselee suurta idoliaan Soinin Timppaa. Eläköityneen sumopainijan kenties? Minulle tulee Soinista mieleen satu Keisarin uusista vaatteista.

"Ja kohta se nähdään." Niin, kohta se nähdään, kuinka suuri on persujen vaalivoitto.

Tulee mieleen Johannes Virolainen, kun kokoomus oli 1970-luvulla saanut jälleen kerran vaaleissa selvän voiton, mutta toisaalta tiedettiin, että "yleisistä syistä" eli ulkopolitiikasta johtuen Kekkonen ei kuitenkaan halunnut kelpuuttaa kokoomusta hallitukseen.

Johannes Virolainen tokaisikin tuolloin ivallisesti kokoomuslaisille: "Mitä työ nyt aiotte tehdä tällä teijä vaalivoitollanne, mie vaan kysyn"? Ja niinhän siinä taas kerran kävi, ettei kokoomuksesta tullut hallituspuoluetta.

Mitä persut aikovat tehdä vaalivoitollaan, jos he ovat mestarinsa Soinin johdattamina jo selvästi ilmoittaneet jättäytyvänsä pois hallituksesta, joka esittää Portugalin tukipaketin hyväksymistä?

Nyt meillä ei ole enää Kekkosta, mutta nyt aidoksi kynnyskysymykseksi on noussut puolueiden tahto ja suhtautuminen kantaa vastuuta euroalueen talousvaikeuksissa.

Soini munasi yrittäessään jo etukäteen saada erivapauden äänestää hallituksessa ja eduskunnassa tukipakettia vastaan.

Persut eivät halua kantaa vastuuta, ne haluavat nyppiä sitkeästä hallituspullasta vain rusinat, mutta eivät niellä sitä kokonaan.

"So what, lamat tulevat ja lamat menevät." Tämä Soinin tokaisu tv:n vaalitentissä oli sangen paljastava ja se muistetaan vielä ennen vaaleja ja vaalien jälkeen vielä pitkään.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Wilhelmille - Portugalin tukipaketti on ehdollinen eli saadakseen lainaa ja takauksia Portugalin on hyväksyttävä euromaiden sille laatima tiukka taloutta koskeva ohjelma ("hevoskuuri"). Tällä ohjelmalla pyritään juuri siihen, etteivät takaukset lankeaisi maksettaviksi. Tähän sisältyy mm. laaja yksityistämistavoite.
Tämä puoli, joka on olennainen, näyttää jääneen Wilhelmiltä ja monilta muitakin tyystin huomaamatta.

Anonyymi kirjoitti...

Seuraavaksi on vuorossa Espanja. Se on vain ajan kysymys.

Mika Lako kirjoitti...

Mikäs siinä, muutama 1.000.000.000€:a Välimeren maiden kaminassa lämmittää mukavasti paikallisia kartanoherroja eli nykypoliitikkoja.

Tämän sivuston yleisönä on luultavammin vino pino kuusikymppisiä valtion eläkettä nauttivia tai eläkekynnyksellä olevia juristeja.

Näissä rahoissa kun on ihan aikuisten oikeasti kiinni tiedän tulevat eläkkeet, oma on asianne mitä teette.
Jos tulee tiukka paikka, lähetän vuonna 2020 Virosta perunaa ja polttopuita hätäapuna.

Erkki Havansi taisi kirjoittaa oppikirjassa, ettei valtio voi mennä konkurssiin. Tämä tönäisy saa ilmeisesti luotonantajat kuvittelemaan, ettei valtio voi ajautua maksukyvyttömäksi. Esimerkiksi Kreikka on ollut yli puoli vuosisataa maksukyvytön [This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Rogoff, Table 6.6]

Kreikka itsenäistyi vuonna 1827, maksukyvytön 50.6 vuotta, 5 kertaa maksukyvytön.
Portugali maksukyvytön 10.6 vuotta, 6 kertaa maksukyvytön.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ilman Portugalin tulipakettia Espanja olisi voinut hyvinkin olla "seuraava. Mutta nyt markkinat ovat rauhoittuneet eivätkä korot enää nouse. "Seuraavia" ei siis enää ole tulossa.

Anonyymi kirjoitti...

Ovatko MIka Lakon juridiikan opinnot Virossa nyt sinä vaiheessa, että hän voi luvat meille polttopuita ja perunaa v. 2020?

Anonyymi kirjoitti...

Persujen Erkki Havansia kiinnostaa ainoastaan projekti 1+6 tai nyt, Portugalin pyynnön jälkeen, 1+7, eli siis se, kuinka monta persua Timo Soini vetää imussaan Uudeltamaalta eduskuntaan. Havansihan on itsekin ehdolla Uudellamaalla.

MUtta jääkö Erkin toive pääsystä Arkadianmäelle kuitenkin haaveeksi? Hän on panostanut kampanjassaan lähes yksinomaan pakkoruotsiin ja maahanmuuttoon, mutta näistä teemoista ei juuri enää puhuta.

Portugalin tilanteesta Erkki toteaa vain riemuissaan, että taas meidän pesujen osakkeet nousevat!

Vastuullista politikointia?

Mika Lako kirjoitti...

Anonyymi sanoi...
Ovatko MIka Lakon juridiikan opinnot Virossa nyt sinä vaiheessa, että hän voi luvat meille polttopuita ja perunaa v. 2020?

sunnuntai, huhtikuu 10, 2011

No, vittuillaan takaisin.

Lahjoitin Keskustan Jarmo Korhosen kampanjaan 1.501€. Sillä saanee pari tonnia perunaa, ehkä Jarmo varastoi ne perunakellariin, ja jakaa ne vuonna 2020.
Tosin siemenperunana tuo kaksi tonnia on luultavasti sata tonnia perunaa vuonna 2020.

Minun hyvinvointini ei ole riippuvainen lainopista, onneksi. Jospa ostaisi maatilan Pärnusta, olisiko Pärnun uusiperuna hittituote Suomessa, vain myykö Saarenmaan uusiperuna paremmin?

nomen ne scio kirjoitti...

Ensimmäinen vankeustuomio Islannissa ministereiden ja pankkien yhteistyönä tekemän valtion omaisuuksien ja kansalaisten varallisuuden puhalluksen johdosta.

Kaksi vuotta sisäpiiririkoksesta valtiovarainministeriön virkamiehelle.

http://www.icenews.is/index.php/2011/04/07/first-iceland-bank-crash-prison-sentence-handed-down/#ixzz1J6rGU0yx

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mika Lakon kantsii toki keskittyä perunanviljelyyn ja -kauppaan Pärnussa ja lueskella siinä sivussa Havansin opuksia.

Suomessa on jo nyt perunapula, kun a) ryssät ostavat meidän perunanviljelijöiltä kaiken liikenevän perunan ja b) Jarmo Korhonen lahjoittaa tonneittain perunaa vaalikampanjassaan.

Siemenperunasta tulee kohta tätä vauhtia huutava pula Suomessa.

Mika Lako kirjoitti...

Mutta jääkö Erkin toive pääsystä Arkadianmäelle kuitenkin haaveeksi? Hän on panostanut kampanjassaan lähes yksinomaan pakkoruotsiin ja maahanmuuttoon, mutta näistä teemoista ei juuri enää puhuta. / Anon

Jos Havansi pystyy tekemään paikallisen kampanjan, niin Erkki menee läpi. Lisäksi sijoittuminen Persulistassa sijalle kolme, tuo lisä-ääniä.

Nyt julkisuuteen lausumaan kaikea maan ja taivaan väliltä valtion konkurssikelpoisuudesta tai ulosmittauksesta.

Havansi Kreikan konkurssipesänhoitajaksi!

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä maailma on vinksin vonksin, jos vastuuttomuutta on olla hyväksymättä pankkien ylilainoitukset ja koronkiskonnat ja maiden ajamiset katastrofien partaalle velkajärjestelyin (mistä on maailman yhtyneitten ekonomistien selvä manifesti olemassa; lainoitus pahentaa tilannetta), ja jos vastuuttomuutta poliitikoilta edustaa kanta olla laittamatta kansalaisia muiden pankkivelkojen maksumiehiksi.

Suomesta on täydellisesti hävinnyt todellisuudentaju näiden juttujen myötä, joissa puhumalla ja propagandalla on onnistuttu tekemään rahasta ja sijoitustoiminnasta luonnonkatastrofiin verrattavissa oleva ilmiö.

Järkyttävää. Mitkähän tahot ovat tämän näytelmäluonteisen esityksen takana, jonka tarkoituksena on viedä Suomen itsenäisyys operaationimellä Taloudellinen kasvu.

Nyt on viisainta joutuakin takalukkoon, aina siihen asti kunnes järkikulta ja todellisuudentaju ovat jälleen löytyneet.

Tämän päivän Uuden Suomen artikkelista:

"Kääriäisen mielestä Suomi voi joutua poliittiseen takalukkoon, jos puolueiden kannanotot erityisesti Eurooppa-politiikassa, työelämäasioissa ja kuntapolitiikassa otetaan niin kuin ne on sanottu.

- Tätä pelottavaa näkymää korostavat myös puoluejohtajien hallitusyhteistyötä koskevat, toisiaan poissulkevat kannanotot. Näin ovat toimineet etenkin perussuomalaiset ja vihreät, Kääriäinen toteaa.

- On myös pakko kysyä, kumpaan SDP on valmistautumassa, vastuunkantoon vai sen väistämiseen. Tämän kysymyksen joutuu esittämään sosialidemokraattien toistuvien, ehdottoman tiukkojen Eurooppa-kannanottojen perusteella, Kääriäinen sanoo."

Anonyymi kirjoitti...

Sillä maalla ei ainakaan - Saksa vaiko Espanja?! - ole mitään hätää, joka saa haltuunsa nämä rikolliset 1 340 000 000 000 euroa.

Toisin sanoen viime joulukuussa Espanjassa pidätetettiin mies jonka hallussa oli noin 1,34 BILJOONAN euron summa laittomilla tileillä. Eikö rikollisesti hankittu hyöty tule valtiolle menetettäväksi? Tällä rahalla jo hienosti katetaan kaikki Euroopan talousongelmat.

Miten tämä on mahdollista? Mistä tällaiset rahat ovat peräisin?! Miksi tästä ei ole uutisoitu mitään suomenkielellä?!

Madoffitkin sentään yltivät vain miljardeihin.

http://www.typicallyspanish.com/news/publish/article_28275.shtml#ixzz17vvp1O4A

Miettikää nyt hetken aikaa, että tässä koko pankki- ja sijoitusasiassa on jotakin todella pahasti pielessä.

Anonyymi kirjoitti...

Pitäisikö "ylivarakkuus" kriminalisoida?

Tai ainakin konfiskoida rikkailta esim. 100 miljoonan ylittävä varallisuus?

Anonyymi kirjoitti...

Riippuu siitä, että miten tuollaisia varallisuuksia hankitaan?! Miten suuria omaisuuksia on mahdollista hankkia "laillisin keinoin"? Mikä on laillista?

Koska liikkeellä olevaa valuuttaa ei ole enää sidottu kultavarantoon, joka käytäntö poistettiin muistaakseni 1976, mistä voidaan laskea näiden hullujen sijoitusongelmien alkaneen, niin minkä verran näissä miljardöörien omaisuuksissa on todellisuudessa "rahaa"?

Eiköhän nuo turhat, ylimääräiset, keinotekoiset numerot tipahda automaattisesti pois, jos lopetetaan pankkien tukeminen ja korkonumeroiden muuttaminen kahisevaksi kansalaisilta lypsettävillä pankkituilla.

Anonyymi kirjoitti...

Hei, minulla olisi kehitysidea blogiin.

Olisi hyvä, jos blogin kommenttiosion viestit olisi juoksevasti numeroitu.

Se helpottaisi viesteihin viittaamista varsinkin kun suurin osa viesteitä on "Anonyymi"-nimimerkillä lähetettyjä.

Upsalan ekonomi kirjoitti...

Olin jo vähällä uskoa J.Virolaisen kannan kunnes luin tämän: "Vastuulliset asiantuntijat esim. Sixten Korkman, Johnny Åkerblom, Lauri Uotila, Erkki Liikanen, Jaakko Kiander ym."

Mistä helvetistä nämä vesselit ovat koskaan vastuuta kantaneet? Eivät he ainakaan viime lamaa osanneet ennakoida.

Muut menevät vielä joten kuten "asiantuntijuuden" lokeroon, mutta Erkki Liikanen! Voi hyvä luoja!

Anonyymi kirjoitti...

Lainatakaukset ja Kiviniemen lippalakki

Portugalin hevoskuuri on vastuunkantajien retoriikkaa, johon itsekin mielelläni haluaisin uskoa. Kreikassa on kuitenkin jo nähty, että vyönkiristyksen sijaan väkijoukot saattavatkin lähteä kaduille autoja polttamaan, mikä ei ainakaan paranna uskoa heidän lainanmaksukykynsä paranemiseen.

30-luvun laman opetukset ovat nykypoliitikoille jo aivan liian kaukainen asia. Silloin lainatakaus usein johti takaajan pakkohuutokauppaan.Esimerkiksi näin uutisoitiin elokuussa 1932:

”RAAKA TAPPO VIIME YÖNÄ JALASJÄRVELLÄ”
Talon isäntä puukotettuna kotinsa pihalla.
Syyllisiksi epäiltynä pidätetty kaksi henkilöä.

Viime yönä n. klo 3 tienoissa surmattiin Jalasjärvellä talollinen Iisakki Keski-Taivalmäki kotonaan HirvijärveIlä varsin hämärissä olosuhteissa. Tapauksesta olemme saaneet seuraavat tiedot.

Eilen päivällä pidettiin Keski-Taivalmäen talossa pakkohuutokauppa, joka sujui ilman minkäänlaisia välikohtauksia. Tänä aamuna klo 5 aikaan löysivät eräät henkilöt talon isännän verissään makaamassa talonsa päädyllä.

Hän oli vielä hengissä ja kykeni ilmoittamaan, että verityön tekijät ovat mv. Iisakki Kiviniemi ja Keski-Taivalmäen veli mv. Salomon Laitila, jotka tulivat klo 3 tienoissa yöllä taloon ja ryhtyivät tappelemaan. Keski-Taivalmäki vietiin kiireesti sairaalaan, mutta kuoli heti sinne päästyä.

Hänen ilmoituksensa perusteella pidätettiin Kiviniemi ja Laitila heti. He eivät kuitenkaan ole tunnustaneet tekoa tehneensä. Ainoatakaan silminnäkijää ei tapauksella ole.

Kuitenkin on pidätettyjä vastaan olemassa niin raskauttavia todisteita, että heidän syyllisyytensä näyttää ilmeiseltä. Surmatun vierestä Keski-Taivalmäen pihalta löydettiin mm. Kiviniemen lakki.

Laitila ja Kiviniemi ovat olleet Keski-Taivalmäkeä takaamassa ja arvellaan yöllisen riidan onnettomine seurauksineen, mikäli ensin mainitut ovat syyllisiä, johtuneen tästä.


SYYTETYT VAPAALLE JALALLE
Syytettä ei voitu toteen näyttää

Oikeuden puheenjohtajana toimi tuomari Boucht ja syyttäjänä Jalasjärven piirin vt. nimismies Mattila. Myöhään illalla antoi oikeus asiassa päätöksensä ja katsoen, ettei syyttäjä ole voinut näyttää syytteessään toteen edes puolta, määräsi pidätettynä olevat syytetyt Kiviniemen ja Laitilan laskettavaksi vapaalle jalalle. Päätös alistettiin Vaasan hovioikeudelle vahvistettavaksi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jalasjärven tappojutusta 1932 kertova anonyymi tuntuu pelkäävänä tai kenties odottavan, että jos Suomi joutuu takaajana maksumieheksi Irlannin tai Portugalin velkojen takia, Suomi tulee kostamaan Irlannille ja Portugalille á la Jalasjärvi.

Mutta, ei hätää! Mehän saamme ensin pääministeriksi ja sitten ensi vuonna varmaan pressaksi Timo Soinin (persut). Soini kyllä hoitaa asian. Hän määrää Miinalaiva Pohjanmaan taas Välimerelle ja Atlantille pommittamaan Lissabonia, Hornetit voisivat puolestaan tehdä ilmahyökkäyksen Irlantiin. Sodan julistus myöskään Kreikalle ei olisi yhtään pahitteeksi.

Joo, kuritetaan noita melonipäitä vähän niin eivätköhän ala, perskuta rallaa, maksaa velkojaan ja olla enää milloinkaan pyytämästä meiltä perisuomalaisilta lainaa tai takauksia. Kyllä jämpti on niin, saatuna!

Nyt vaan kaikki äänestämän Timppaa!

Anonyymi kirjoitti...

"Nyt vaan kaikki äänestämän Timppaa!"

Samaa mieltä! Ehdottomasti kannattaa nyt katsoa Soini-kortti. Hyvä ja päteävä mies. Aivan samoilla linjoilla Virolaisen kans!

Anonyymi kirjoitti...

Ei ne mitään maksa, kun ne ei mitään velkoja ole ottaneetkaan, eivätkä edes taanneet. Suomalaisilla vatipäillä tulee asiat olemaan toisin, kun saadaan virallinen kansalaisnimikirjoitus ja ilman kansanäänestystä. Ja siksi se halutaankin, etteivät suomalaiset tee islanteja.

"Islantilaiset kieltäytyvät maksamasta pankkiensa sotkuja

Talouselämä

Islantilaiset eivät ole valmiita maksamaan maansa pankkien virheistä. Kansanäänestys on jo toistamiseen tyrmäämässä korvausten maksamisen Isolle-Britannialle ja Alankomaille, kertoo uutistoimisto Bloomberg."

Tämän päivän Talouselämä kirjoittaa.Niin vuonna 2008 ja pitkään ne olivat vielä pankkitukinimellä, sitten oli nimi vaihdettava, kun kansalaiset alkoivat ryppyilemään maksujen suhteen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Islantilaiset sahaavat omaa oksaansa. Kansanäänestys jakoi kansan kahtia, kuten maan pääministeri on todennut.

Iso-Britannian ja Hollannin vaatimien korvausten hylkääminen pitkittää Islannin toipumista taantumasta. Icesave-sopimuksen hylkääminen merkitsee maalle yli kolmen miljardin euron lainaerän menettämistä Kansainväliseltä valuuttarahastolta.

Islannin havittelema EU-jäsenyys tulee ilmeisesti ottaa takapakkia Icesave-sopimuksen hylkäämisen myötä. Iso-Britannia ja Hollanti aikovat viedä korvausasian tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Suomen demarit, persut ja vasurit suosittavat nyt myös Kreikalle, Irlannille ja Portugalille: älkää maksako velkojanne.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jos Urkki olisi vielä pressana, niin Timo Soini nimitettäisiin suurlähettilääksi Islantiin.

Anonyymi kirjoitti...

"... mitä hän näkee, kun katselee suurta idoliaan Soinin Timppaa. Eläköityneen sumopainijan kenties? Minulle tulee Soinista..."

Todella matalamielistä henkilön olemukseen käyvää. Ja me sivistyneet uljaat tuomarit nauroimme niiin.

Halveksittavaa!
- Old Grumpy
!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Hän" (olisiko ollut joku "vanha pieru") puolestaan näki rakastetussa talouskomissaarissamme "ahneen porsaan"...

Anonyymi kirjoitti...

Old Grumpy oli oikeassa. Olihan tuo blogistin heitto nähdä Timo Soinissa eläköitynyt sumopainija kyllä aikamoinen loukkaus kaikkia ex-sumopainijoita kohtaan.

Anonyymi kirjoitti...

Nimimerkin Skorpioni kirjoitus oli se viimeinen niitti joka saa minut äänestämään perussuomalaisia:

"Eivät ne persujen ehdokkaat ole todellakaan mitään ruudinkeksijöitä. Jos persut saavat johdettavakseen vaikka valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan tai muun merkittävän valiokunnan puheenjohtajan paikan, eduskuntatyö halvaantuu, vaikka yhtään persua ei olisi hallituksessa."

Voi kauheaa. Siinä on vanhalla vallalle kova paikkka katsoa peiliin ja miettiä, mikä meni pieleen, kun näin kävi.

Anonyymi kirjoitti...

Euroopan unioni on kuin säästöpankkiryhmä 20 vuotta sitten. Se yhdistettiin Suomen Säästöpankiksi, näin muka saatiin talous vakautetuksi, kun markkinoiden luottamus oli mennyt.

Ne säästöpankit, joiden talous oli vakaalla pohjalla ja jotka eivät menneet tähän mukaan, vaan pysyivät itsenäisinä, ovat tänäkin päivänä olemassa.

Pitäisiköhän Suomen, jonka talous on moniin muihin EU-maihin verrattuna vakaalla pohjalla, miettiä vielä toisenkin kerran, ennenkuin aletaan jakaa avokätisesti takauksia konkurssitilassa oleville Portugaleille ja muille, ettei käy niinkuin SSP:hen liittyneille elinkelpoisille säästöpankeille?

Anonyymi kirjoitti...

Tyhmää pelottelua, että Suomi heittää nurin ihan juuri, jos ei auteta kaiken maailman maita. Ei heitä. Minä menen töihin, menen huomenna, ylihuomenna jne. Saan palkkaa, jolla rahalla ostan ruokaa ja tuotteita, ja kauppias saa palkkaa, jolla ostaa artikkeleita myyntiin. Ja tulee toinen asiakas, joka ostaa ruokaa, ja sitten toinen työntekijä tuottaa sitä ja muita tuotteita kaupalle, yksi ne kuljettaa, ja ottaa työntekijöitä töihin. Mikä tässä nurin heittää? Ei mikään muu kuin sijoitustoiminta, ja tyhjät numerot. Maailma on pyörinyt ennenkin ilman yltiöpäisiä bonuksia ja ihmisten yli kävelevää sijoitusmaailmaa, ja silloin eivät vanhukset olleet edes heitteillä! Mitä me todellisuudessa menetämme, jos tuo hulluus lopetetaan kertaheitolla.

Irlanti ja Kreikka: nyt rahakoneet käyntiin, painakaa takaisin oma valuuttanne, heittäkää eurot rajan yli, ja nakatkaa rajanne uudelleen kiinni. Siinä tulee eurovelat hoidettua hetkessä.

Samaa suosittelen muillekin maille.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tuossa sitä nyt oli, sitä impivaaralaisuutta meinaan, oikein iso pläjäytys!

-Mä joka päivä töitä teen, joka aamu seittemäksi meen...Mä oon rekkakuski...

Mutta kyllä ne äkkiä tommotteisella impivaaralaisella asenteella rekkakuskiltaki ajot Eurooppahan loppus, sano.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Paavo Väyrynen on mies ja poliitikko Isänmaan asialla.

Sillä aikaa kun Alex Stubb ja muut ministerit kiistelevät täällä kotomaassa joistakin mitättömistä Portugalin tai Kreikan avustamisasioista, Paavo vaarantaa turvallisuutensa ja lentää Irakiin neuvottelemaan ja pohjustamaan Suomelle elintärkeiden kauppasuhteiden solmimista jällenrakentamista suorastaan huutavan Irakin kanssa.

Ja mitä Pate saa palkakseen tästä kaikesta. Joo, Mara Ahtisaari heittelee, että jos Paavosta tulisi presidentti, hän kyllä hakisi poliittista turvapaikkaa Namibiasta!

No, Paavo otti rauhallisesti Maran tölväisyn ja heitti omana heittonaan, että hänellä olisi eräs toinenkin vaihtoehto Maralle: Pohjois-Korea.

Ja katso, mitä tapahtui. Tänään uutisoitiin, että Jimmy Carter haluaa nimenomaan Maran seurakseen, kun hän lähtee käymään Pohjois-Koreassa tunnustellakseen diplomaatti- tms. suhteiden solmimista Pohjos-Korean kanssa.

Melkoinen poliittinen selvännäkijä tämä Väyrysen Paavo!

Anonyymi kirjoitti...

Nyt maailmasta on tehty liian monimutkaiseksi unohtaen itse elämä, jonka täällä vietämme vain rajallisen ajan. Elämästä on tullut suorittamista tai sijoittamista - kunkin mielihalujen mukaan - kohde kuitenkin elämisen sijasta.

Pieni tai jopa äkkipysähdys on ihan paikallaan - Japanin luonnonkatastrofin tajuamattomuus kertoo jo todellisuudentajun pettämisestä - ja rekkojen sopii rallistaan välillä vaikka laantuakin.

Jospa ihmiset hetken vaikka miettisivät, että mitä uutta ja hienoa eurojen sijasta meille tarjoaa nyt Cernin hiukkaskiihdyttimen todistusarvo mahdollisesta viidennestä yhteydestä, vuorovaikutusvoimasta.

Selvännäkijöitä on maailma kohta puolillaan, eivätkä siinä eurot tunnu missään, kun jokainen voi loihtia niitä ajatuksen voimalla mielin määrin. Henkinen pääoma kasvaa, ja maailman arvot palaavat jälleen niille oikeille kohdilleen mihin ne kuuluvatkin.

Einsteinhän tämän jo tiesikin yli 60 vuotta sitten.

http://www.tekniikkatalous.fi/tk/tiede/article607820.ece

Anonyymi kirjoitti...

Jytkypaukku posahtaa ensi tammikuussa kun Paavo Väyrynen ja Timo Soini kisaavat isosta virasta.
Kekkonen ja vEnnamo uusinnassa. Ja Virolainen selostaa ¡

Anonyymi kirjoitti...

Perusongelma on ylivelkaantuminen. Valtioiden ei pitäisi ottaa lainkaan syömävelkaa ulkomaisilta pankeilta.

Mitä nopeammin peli vihelleteään poikki, sitä pienemin vaurioin selvitään. Leikkaukset mm Lapin Yliopiston lakkauttaminen ja turhien akateemisten virkamiesten erottaminen ovat joka tapauksessa edessä.

Buji

Anonyymi kirjoitti...

"Iso-Britannia ja Hollanti aikovat viedä korvausasian tuomioistuimen ratkaistavaksi."

Mistä lähtien yrityksen omistajat tai kotivaltio on määrätty korvaamaan konkurssissa velkojille aiheutuneet tappiot? Missä tuomioistuimessa ja minkä lainkohdan nojalla tällaisia korvauksia voitaisiin määrätä maksettavaksi ja missä on kihlakunnanvirasto, joka panee tuomion täytäntöön?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Buji on ilmeisesti jäbä, jolta ei ole onnistunut milloinkaan pääsy opiskelemaan Lapin yliopistoon. Kas, kun ei vaatinut vielä Lapin yliopiston työntekijöiden eläkkeiden leikkaamista!
Emeritus

Jyrki Virolainen kirjoitti...

HUOM!
Nyt se tapahtui:Miljoonan käynnin raja blogisivustolla meni rikki tänään kello 9.57.

Skorpioni kirjoitti...

On se hyvä, että minun kirjoitukseni persujen alhaisesta tiedon-ja taidontasosta johtaa maata, ei ole jättänyt ketään "kylmäksi".

Anonyymeinä 9.4. ja 10.4.kirjoittaville, jotka ovat viimein saaneet vahvistusta ja viimeisen sysäyksen äänestää persuja sen takia, että ole kuvaillut realistisesti, miten maatamme johdettaisiin, jos persut pääsisivät valtaan eduskunnassa, täytyy vain onnitella.

En kyllä kuitenkaan voi mitään sille, että se on totisinta totta, mitä kirjoitin. Sen kirjoitin minkä kirjoitin!

Ei eduskuntatyö hoidu persujen voimin. Persuthan eivät pääse tulevaan hallitukseen, koska he pelasivat Soinin lausumilla itsensä siitä ulos jo ennen vaaleja, mutta eduskuntaan persuja kyllä pääsee niin paljon ja ennemmän kuin siellä nyt on, että jonkun valiokunnan puheenjohtajan paikka heille täytyy väkisinkin antaa.

Tai annettakoon sitten persuille eduskunnan puheenjohtajan paikka ja istutetaan sille paikalle Halla-aho, joka saanee Soinin jälkeen eniten ääniä persuista.

Soini tuskin suostuu puhemieheksi, mutta Halla-aho olisi hyvä ja ennenkaikkea näkyvä esimerkki siitä, "miten kansa tietää", jos Halla-aho istua punoittaisi neljä vuotta eduskunnan puhemiehen pallilla.

Tai valittakoon puheenmieheksi se nuori Suomen Sisun edustaja, joka kampanjoi Uudellamaalla. En nyt muista hepun nimeä, mutta joku S:llä sukunimi alkoi.

Arvoisat 9.4. ja 10.4. anonyymit muistakaa äänestää varmasti oikein peruspersuja, jotka ilmeettöminä tarjoavat vain "tulta" vaalikojuilla. Silloin kansa tietää oikein hyvin, eikö niin.

Anonyymi kirjoitti...

Jyrki Virolainen sanoi...

"Siitä ei seuraisi Suomelle mitään hyvää."


Amen!

Jykältä aivan loistava kirjoitus! Kyllä se lomailu rinteillä kannattaa.

Anonyymi kirjoitti...

En usko, että mikään muuttuisi merkittävästi paremmaksi persujen vaalivoiton myötä - olkoon se kuinka veret seisauttava tahansa. Yhdessä asiassa se saattaisi kuitenkin ravistella valtiovaltaa ja parlamentarismia.

Parannus voisi tapahtua alueella, jonka vaikutus on aistittavissa tämänkin keskustelun yhteydessä. Ziisus, että kansaa pidetään tyhmänä! Nykyinen virkamieskoneisto ja poliittinen "älymystö" on irtaantunut täysin tavallisesta inhimillisestä elämästä ja keskivertokansalaisten murheista. Tätä problematiikka käsitteli muistaakseni jo Aarnion Aulis 1989 teoksessaan laintulkinnan teoria (puutöiden ja astronomian ohessa) - Tuoria mukaillen. Välillä tuntuu, että lainsäädännössä näkyy pikemminkin yksittäisten virkamiesten halu jättää kädenjälkensä lainsäädäntöön: on sillä sitten hyvä leuhkia paikallisten munamarttojen tai HC feministit ry:n saunailloissa. Välillä motiivina ovat pääomat, välillä em. halu tehdä "jotain merkittävää".

Monia poliitikkoja ja tähänkin keskusteluun osallistuvia leimaa jonkinlainen ylemmyyden tunne: se lienee jo jonkinlainen motiivi tiettyjen poliitikkojen vallanhalussa. Persuja on vähätelty mm. seuraavilla argumenteilla: ne on rumia, ne on tyhmiä, ne ei tajua, niillä ei ole akateemisia ehdokkaita jne jne. Pistetään tähän tämmöinen Soinimainen heitto: "tämä taitaa olla sitä EU-geniikkaa." Mikäli jollain on tunne, että oma älykkyys ja tietämys maailman menosta on täysin ylivertaista, luulisi se olevan osoitettavissa muutoin kuin banaaleilla kommenteilla ihmisten ulkonäöstä tai älykkyydestä.

Vaikka persut pääsisivät hallitukseen, niin kyllä sitä rahaa sinne Portugalin suuntaan lähtisi edelleen. Toivottavasti valtiovalta - ja erityisesti sen takana oleva virkamieskoneisto - alkaisi kuuntelemaan kansalaisten sivitymättömiä mielipiteitä hieman tarkemmin. Päätän poleemisen puheenvuoroni tähän.

-KS

Anonyymi kirjoitti...

"Hämeen Sanomien teettämän kannatuskyselyn mukaan perussuomalaiset on nousemassa Hämeen vaalipiirin suurimmaksi puolueeksi.

Kyselyn mukaan perussuomalaiset olisi saamassa neljä paikkaa Hämeen vaalipiirissä. Nousu on huima, sillä edellisissä eduskuntavaaleissa perussuomalaiset ei saanut yhtään edustajaa Hämeestä läpi.

Puolueen kannatus oli 2,3 prosenttia vuonna 2007. Nyt kannatukseksi mitattiin peräti 23,5 prosenttia."

Nyt Virolainen kelkkaa vaihtamaan!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jyrki äänesti jo eilen eikä valinta kohdistunut, tietenkään, persuihin, vaan erään vastuullisen puolueen ehdokkaaseen.

Anonyymi kirjoitti...

Edellä kirjoitetaan:

"En usko, että mikään muuttuisi merkittävästi paremmaksi persujen vaalivoiton myötä - olkoon se kuinka veret seisauttava tahansa. Yhdessä asiassa se saattaisi kuitenkin ravistella valtiovaltaa ja parlamentarismia.

Parannus voisi tapahtua alueella, jonka vaikutus on aistittavissa tämänkin keskustelun yhteydessä. Ziisus, että kansaa pidetään tyhmänä!"

Ei mikään muutu minkään vaalivoiton myötä. Ja kansa on juuri niin tyhmää kuin on - poliitikko-liikemiesten ja valtaapitävien suuri etu on se, että suomalaisten pääasiallinen harrastus on toistensa kivittäminen ja homoista kinaaminen kirkon kera.

Tyhmyyden huippu!

Niin kauan kuin tunteita kuohuttaa tai elämää ohjaa enemmän ihmisen ominaisuudet kuin sisäiset arvot niin tyhmyys on sisäsyntyistä ja kansalaiset täysin ulkoa ohjattavissa kaiken maailman puheilla ja propagandalla ilman kritiikkiä.

Suomalaiset ovat tässä suhteessa varmasti maailman tilastoja johtava kansa.

Olen odottanut, että koska päästään kinaamaan siitä, että onko soveliasta rukoilla kaljujen tai lihavien puolesta.

Lihavathan olivatkin jo tapeetilla ominaisuutensa vuoksi jokin aika sitten, kun keskusteltiin hoitojen priorisoinnista.

Seuraavaksi kaljujen vuoro?

Mika Lako kirjoitti...

Jyrki Virolainen sanoi...
Mika Lakon kantsii toki keskittyä perunanviljelyyn ja -kauppaan Pärnussa ja lueskella siinä sivussa Havansin opuksia. sunnuntai, huhtikuu 10, 2011

Olen lukenut kai viisi Jyrki Virolaisen kirjaa, enkä vaihda niitä vapaaehtoisesti Havansin insolvenssitiiliskiviin.

Parhaillaan on auki kirja: Tuomion perusteleminen / Jyrki Virolainen, Petri Martikainen Helsinki : Talentum, 2010

Normaalisti kirjoista hypitään alaviitteet yli, mutta tässäkin Virolaisen kirjassa alaviitteet ovat suolaa, joka kruunaa keitoksen.

Lainopin kulttuurihistoriaa tallentuu loistavasti vaikka sivun 220 alaviitteessä 209.

P:S. Onko sanalla insolvenssi suomalaista käännöstä?
Maksukyvyttömyysoikeus?

Anonyymi kirjoitti...

Nähtäväksi jää mikä vaikutus tulee olemaan Tarja Halosen kahden kauden loppuun ajoitetulla avauksella äänestää ennakkoon ja pitää siten naisvoimistelunäytöstä tärkeämpänä kuin esimerkin antoa kansalaisille velvollisuuden täyttämisessä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tietävästi ennakkoäänestys oli Penan idea. Hän halusi niin kovasti mennä vaalipäivänä seuraamaan Jyväskylään naisvoimistelun SM-kisoja.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Insolvenssioikeus=maksukyvyttömyysoikeus ja sisältää ulosotto-oikeuden, konkurssioikeuden, yksityishenkilön velkajärjestelyoikeuden ja yrityssaneerausoikeuden.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Edellä jo mainittiin Hämeen Sanomissa julkaistusta ennusteesta Hämeen vaalipiirissä. Häme on blogistin oma vaalipiiri, joten siksi muutama oma ennuste.

Hämeen sanomien mukaan kolme kokenutta kansanedustajaa on vaarassa tippua eduskunnasta Hämeestä perussuomalaisten kannatusvyöryn takia.
Lehden tekemässä tekemässä kannatusmittauksessa persut nousi suurimmaksi vaalipiirissä 23,5 prosentin kannatuksella, mikä toisi vaaleissa realisoituessaan neljä paikkaa. Viime vaaleissa persut eivät saaneet Hämeessä yhtään ehdokasta läpi.

Gallup lupailisi kokoomukselle kolme paikkaa eli yhden vähemmän kuin nykyisin. Demareille olisi luvassa rökäletappio kahden paikan menetyksellä. Vihreät jäisi ilman edustajaa.Hämeen Sanomat ennakoi, että juuri SDP:n ja vihreän konkareille on luvassa vaaleissa tiukat paikat.

Demareista ministerinä ja eduskuntaryhmän puheenjohtajana toiminut Tarja Filatov sekä talousvaliokunnan puheenjohtaja, ex-ministeri Jouko Skinnari ovat ennusteen mukaan vaarassa pudota, samoin kuin vihreiden Kirsi Ojansuu; hänet tunnetaan kepun Timo kauniston nykyisenä morsiamena.

Nousevia nimiä ovat ennakkoarvioiden mukaan perussuomalaiset James Hirvisaari, Ismo Soukola, Heimo Peltola, Sami Mattila, Sirkka-Liisa Papinaho ja Anne Louhelainen.

Kiinnostavaa on myös nähdä homokeskustelussa julkisuutta runsaasti saaneen kristillisdemokraattien puheenjohtajan Päivi Räsäsen äänimäärä.

Hämeen vaalipiiriä edustavia kansanedustajia on tällä hetkellä 14. Hämeen nykyisistä kansanedustajista eivät ole ehdolla Satu Taiveaho (sd.) ja Matti Kauppila (vas.).

7000 ääntä viime vaaleissa saanut Taiveaho on suositellut äänestämään janakkalalaista perusturvan kehitysjohtajaa Satu Koskelaa.

(jatkuu)

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jatketaanpa Hämeestä. - En usko persujen saavan läpi neljää ehdokasta, vaan veikkaan heille korkeintaan kahta paikkaa. Toisen paikan voi saada orimattilalainen S-L. Papinaho ja toisen Asikkalasta oleva "hallla-aholainen" James Hirvisaari, veturinkuljettaja ja teologian ylioppilas.

Veikkaan, että kokoomuksesta tippuu eduskunnasta niin ikään Orimattilasta kotoisin oleva Kalle Jokinen, poliisimiehiä muuten. Kokoomus menettää neljästä paikasta yhden paikan.

Demarit menettää myös yhden paikan neljästä. Olisi hienoa, jos putoajia olisivatkonkariedustajat Jouko Skinnari ja/tai Johannes Koskinen. Tarja Filatovin putoamiseen en oikein jaksa vielä uskoa.

Mutta Hämeenlinnasta oleva Iisakki Kiemunki voi tehdä jymy-yllätyksen ja tiputtaa vaikkapa Johannes Koskisen eduskunnasta. Jo viime kunnallisvaaleissa Kiemunki nousi demareiden ääniharavaksi Hämeenlinnassa, siis ohi Koskisen ja Filatovin.

Vasurit on myös vaarassa menettää ainoan paikkansa. Kristillisten Päivi Räsäsen läpimeno on varma ja luulen, että ns. homokeskustelu on vain kasvattanut Räsäsen kannatusta.

Keskusta voi myös menettää yhden paikan, se ei olisi mikään yllätys. Pitkäaikainen ministeri Sirkka-Liisa Anttila on yhä edelleen ehdolla, mutta vaikka itse näkisin mieluusti hänen nyt tippuvan, tämä ei kuitenkaan taida toteutua. Myös ministerinä ollut Juha Rehula säilyttänee paikkansa.

Sen sijaan näyttelijä Risto Autio (Kotikadulta) on melkoisen varma tippuja eikä ihme, sillä eihän hän ole saanut oikein mitään aikaan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jos vasemmistoliitto onnistuu saamaan Hämeen vaalipiirissä läpi yhden ehdokkaan, voi valituksi tulla Aino-Kaisa Pekonen Riihimäeltä. Hän on kaupunginvaltuutettu ja vasemmiston puoluehallituksen jäsen. Näyttelijä ja koomikko Aku Hirviniemi on Aino-Kaisan veli.

Persuista voi mennä läpi Hollolasta kotoisin oleva Anne Louhelainen. Hän on SMP:n entisen kananedustajan Mikko Vainion tytär.

heikki rönkkö kirjoitti...

Ajassa liikkuu henki, zeitgeist, ajanhenki. Kaikkialla, niin arabeissa kuin Suomessakin, ihmiset vaativat oikeutta päättää omasta identiteetistään omilla valinnoillaan. Eikä se ole keneltäkään toiselta pois, jos yksilö ymmärretään ainutkertaiseksi vähemmistöksi. Päinvastoin, kokonaisuus voi paremmin.

Ajatushautomoissa valmisteltu broilerivallankumous (Kiviniemi, Katainen, Urpilainen, Arhinmäki, Sinnemäki) on saanut pienet ihmiset puolustautumaan?

Anonyymi kirjoitti...

Näin korkealentoisen kommentin jälkeen lienee syytä vetää pienet henkoset...

Uppsalan ekonomi kirjoitti...

Mikä siinä Impivaarassa Virolaista ja muuta kokkarijoukkoa niin vierastuttaa? Minulla on rannassa kummallakin puolella kokoomuslainen mökkinaapuri ja kumpikin on sitä mieltä, että on vallan ihanaa päästä luonnon rauhaan, omaan Impivaaraan, pois kaupungin melusta ja yhdentekevästä mäikkeestä. Mutta vaalien alla huudetaan otsasuonet pullottaen että voi kamalaa kun nuo persut vie meitä Impivaaraan.

Olisi hyvä ensin lukea kirja "Seitsemän veljestä" ja puhua sitten Impivaarasta. Nämä veljethän olivat oman aikansa radikaaleja maastamuuttajia, jotka jättivät turvalliset kotikontunsa ja päättivät näyttää papeille ja pipeille, mistä se kana oikein kusee.

Nuoruuden innon sitten hiukan laannuttua veljekset palasivat huomattavasti viisastuneina muiden ihmisten joukkoon ja heistä tuli kunnioitettuja kansalaisia.

Veljesten irtiotto oli siis eräänlainen opintomatka. He tutustuivat toisiinsa ja mikä tärkeintä - itseensä. Mikä tässä on niin pelottavaa, että täytyy tehdä Impivaarasta kirosana?

Anonyymi kirjoitti...

Kirjoitin tuonne aiemmin noista asiantuntijoista eli Liikasista ym kumppaneista.

Edelleen ihmettelen tuota "asiantuntija" -asiaa. Sehän tässä on kaikkein keskeisintä että ketä kuunnellaan jotta Suomi selviäisi.

Itteä ainaki kiinnostas tietää näiden oikeiden rahamiesten mielipiteet tähän eu:n kriisimaiden tilanteeseen. Istua vaikka saunassa Hjalliksen, Wahlroosin, Kakkosen, Sukarin ja kumppaneiden kanssa ja kuunnella niiden aidot mielipiteet.

Jotenki tuntuu että ne mielipiteet ei ois samoja mitä näiden Kianderien ym. höpöhöpö äijien.

Mielestäni jotta ihminen voi kehittyä, pitää uskaltaa kritisoida jotakin tällä hetkellä tapahtuvaa tavanomaista asiaa eikä vain ajatella että näin on ennenkin tehty.

Minun järkeeni ei vain käy että kysytään sellaiselta ihmiseltä talouden kuvioista, jonka oma varallisuus on vaikkapa 200 000e (koko uraputken säästöt).

Kysyisin paljon mieluummin neuvoa talouden kiemuroista ihmiseltä jonka varallisuus vaikkapa euroissa 300 000 000 ja se kasvaa joka kuukausi esim 200 000 eurolla.

Ihan samallatavalla kuin mieluummin haluaisin että minua opettaa ajamaan autoa henkilö joka on itse ajanut paljon autoa kuin että opettajani olisi lukenut vain kirjasta kuinka autoa ajetaan.

Luottaisitko sinä Jyrki enemmän tuohon kirjanoppineeseen ajo-opettajaan?

Jos vastaat kyllä niin kysytäänpä sitten näin;
osaako sinun mielestäsi sellainen prosessioikeuden professori opettaa paremmin yliopistossa joka on itse joksus ollut tuomioistuimessa tuomarina kuin rohvessori joka on ollut koko uransa vain yliopistolla töissä?

Nimimerkki Omilla aivoilla

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kahden edellisen kommentaattorin eli Uppsalan ekonomin ja Nim. "Omilla aivoilla" esittämien vuodatusten johdosta sanoisin vain, että
-Ei pitäisi sotkeutua noin pahasti lillukan varsiin!

Anonyymi kirjoitti...

Jyrki Virolainen,

Taloussanomat kertoo, että ERVV ja EVM eivät ole rauhoittaneet markkinoita, vaan päinvastoin.

Markkinat ovat (omien raporttiensa perusteella) tuominneet nuo ko. instrumentit epäonnistuneiksi ja varautuvat pahempaan talouskatastrofiin.

Pelastuspaketeista:

Hallitusvaltamme on antanut -ja antaa jatkuvasti- Suomelle ja suomalaisille väärää tietoa sekä tilapäisen että pysyvän vakausvälineen olemuksesta. Media avustaa. Toisin kuin suomalaisille kerrotaan, vakausväline vain pahentaa velkakriisiä.

Useiksi sukupolviksi maksuvelvollisuuteen sidottaville veronmaksajille ei kerrota, että kyse on alusta loppuun yksityisbisneksestä ja pankkien pelastamisesta, eikä edes EU:hun liittyvästä asiasta.

Tilapäinen vakaussopimus on EU:n kannalta laiton (artikla 125), ja siksi se on tehty EU:n ulkopuolisena valtioiden välisenä “vapaaehtoisena” sopimuksena.

EU:n taholta ei voi tulla mtään sanktion poikastakaan Suomelle jos Suomi ei mene mukaan tähän huuhaahan: asia ei ole EU:ta koskeva.

Voidaan siis yksinkertaistaen sanoa, että ERVV, EVM sekä Euro Plus-kilpailukykysopimus ovat työkaluja, joilla ajetaan liittovaltiokehitystä eteenpäin, ja että tiedotus asioista on ollut tahallisen tarkoitushaluista ja vääristelevää. Rahakriiseihin niistä ei ole apua.

Sen lisäksi EKP rikkoo säännöksiään ostamalla jäsenmaiden roskaluotto-velkakirjoja
Artikla 123

YT. Riikka Söyring

Anonyymi kirjoitti...

Ei pitäisi käyttää sanaa "laiton" "poliittisen" synonyyminä. Poliitikot ovat tunnetusti kieroja, tai ainakin taitavia puhumaan, mutta laittomia...

Toisin sanoen väliaikaisessa vakausrahastossa on kyse poliittisesta järjestelystä, siksi sitä vapaaehtoiseksikin kutsutaan. Ymmärrettävää on, politiikasta kun on kyse, että jotkut sitä myös vastustavat. Oikeassa arvon ehdokas Söyring on siinä, ettei poliittinen sopimus ole jäsenmaita juridisesti sitova; ei ennen kuin siitä on säädetty EU:n perussopimuksessa, eli näillä näkyminen ei ainakaan ennen vuotta 2013.

Anonyymi kirjoitti...

Edellä kirjoitetaan:

"Minun järkeeni ei vain käy että kysytään sellaiselta ihmiseltä talouden kuvioista, jonka oma varallisuus on vaikkapa 200 000e (koko uraputken säästöt).

Kysyisin paljon mieluummin neuvoa talouden kiemuroista ihmiseltä jonka varallisuus vaikkapa euroissa 300 000 000 ja se kasvaa joka kuukausi esim 200 000 eurolla."

Kuinka näistä liikemiespankkiireiden asiantuntijaneuvoista sitten puhdistetaan selvä omaeduntavoittelu pois, jotta tiedämme, että asiantuntijan kanta on yleisestikin ottaen edullinen ja demokraattisesti oikeudenmukainen? Tilanne on vähän sama kuin jos kysymme lääkefirman edustajalta lääkkeiden haittavaikutuksista. Ei ole sitten niin ainoatakaan, jos ei ole pakko sanoa.

Ei se pukki kaalimaan vartijana ihan maailman paras idea ole, mutta onhan kuitenkin vilpittömän kaunista ajatella kauniisti.

Viittaan myös edellä olevaan R Söyringin erinomaiseen tekstiin.

Anonyymi kirjoitti...

"Kysyisin paljon mieluummin neuvoa talouden kiemuroista ihmiseltä jonka varallisuus vaikkapa euroissa 300 000 000 ja se kasvaa joka kuukausi esim 200 000 eurolla."

Rahanhimolla ja vallanhalulla on jotakin yhteistä kannibalismin kanssa. Lievemmässä muodossaan liittyy myös okkultismiin: henkilö kuvittelee saavansa jopa elämän rajan ylittäviä yliluonnollisia voimia.

Asiantuntijaksi kelpaa kyllä vertaisilleen, mutta että oikein yleisesti?!

Vrt. Virpi Butt, Janne Hyvönen murhatuomiot 2008.

Anonyymi kirjoitti...

Pari edellistä kirjoittajaa siis menisivät mieluummin kirjanoppineen ajo-opettajan ajo-opetukseen autokoulussa.

Tietenkin pitää ottaa huomioon pankkimiljonäärien omien etujen tavottelut. Uskoisin että sellaiset haistaa äkkiä heidän neuvoista jos vain pyytää niitä perustelemaan kantaansa.

Ite en yhtään jaksa katella joidenkin Kianderien tai pankkien analyytikkojen mielipiteitä.

Kysyn vielä, miten ihmeessä he voisivat tietää Suomen edun jos eivät tiedä omaakaan etua. Ei voi osata pelata rahan kanssa jos esim analyytikko on pankissa palkkatyössä hikisellä 5000e kuukausipalkalla ja omaa 250 000 asuntolainaa jota lyhentelee koko elämänsä ajan pois. Sen sijaan että saisi miljoonien pääomatuloa vuodessa ja omistaisi 1000 sijoitusasuntoa ympäri maata.

En siis todellakaan itsekkään ole mikään miljonääri (vielä) enkä tässä mitenkään tahdo heidän elämäntyyliään ihastella mutta kyllä mieluummin heiltä neuvoa kysyisin kun joltain tuulipuku-analyytikolta.

Toki en ala tästä tämän enempää kouhkaamaan, tehköön Katainen kuinka vaan haluaa minua se ei liikuta lienee mutta toimpahan yhdenlaisen näkökulman tähänkin ketjuun.

Nimimerkki Omilla aivoilla

Kristian kirjoitti...

Virolaiselle olisi kysymys vaalilautakuntatyöstä. Puolueilla on tapana periä äänestyspaikalla toimivien vaalitoimitsijoiden palkkioista 15% ns. puolueveroa. Tiedättekö mihin lakiin tai käytäntöön tämä perustuu, entä miten toimitaan jos toimitsija kieltäytyisi maksamasta puolueelle tätä veroa? Onko vaalipäivänä työtä tekevän pakko maksaa tuloveron lisäksi vielä puolueellekin?

Tallaaja kirjoitti...

No niin, nyt se sitten nähtiin. Näkemiin äijä-sukupolvi, ml. professori Virolainen. Toivon sinulle rauhaisia eläkepäiviä.

Anonyymi kirjoitti...

Pitkä on tämä kirjoitus numero 421. Siihen alkuun olisi voinut vaikka selvittää vähän mitä raha on. Rahasta kun nimittäin noin pitkään kirjoittelee.
Voisi alkaa vaikkapa siitä miten raha luodaan.
Jotkut elävät pitkän elämän ja luulevat aina, että seteli on rahaa. Seteli on maksuväline kuten sekki, numerot ratkaisevat. Mitähän ne numerot ovat. Soini ja Uusis tietävät.