lauantai 26. huhtikuuta 2014

838. Turha kohu KKO:n presidentin sähköpostiviesteistä

Koskelo, nyt kyllä lopetat sen sähköpostittelusi! Minä olen Puumalaisen sijainen ja minua on nyt kaikkien virkamiesten ja tuomareiden toteltava!

1. Ensin oli täysin typerä kohu siitä, saadanko koulujuhlissa laulaa Suvivirttä ja millä ehdoilla. Kohun aiheutti apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen päätöksellään. Sitä nimittäin tulkittiin yleisesti niin, että Puumalainen piti virren säkeistöjä, kahta ensimmäistä lukuun ottamatta, erikoisina ja jopa ihmisoikeussopimuksen vastaisena, koska niissä mainittiin kerran tai pari kertaa sana "jumala".

2. Tällä viikolla eduskunnan perustuslakivaliokunta on pannut pisteen mainitulle kohulle käsitellessään oikeuskanslerin kertomusta viime vuodelta. Perustuslakivaliokunta linjasi perustellussa päätöksessään, että Suvivirttä voidaan edelleen veisata kouluissa ja vaikkapa kokonaan.

3. Yle Uutiset, joka on usein ennenkin toimittanut julkisuuteen vastaavanlaisia eli melko turhia ja outoja kohu-uutisia, ei kuitenkaan lannistunut. Eilen se julkisti "kauhean tiedon", joka toimituksen mielestä rikkoo mahdollisesti jopa perustuslaissa turvattua valtiovallan kolmijako-oppia, jossa erotetaan toisistaan lainsäädäntö, toimeenpano ja tuomiovalta.

4. Yle Uutisten ahkerille toimittajille oli nimittäin "kaikkein pyhimmästä" eli eduskunnasta kerrottu, että korkeimman oikeuden (KKO) presidentti Pauliine Koskelo on ottanut tavakseen lähetellä kansanedustajille sähköposteja eduskunnassa vireillä olevien lakiesitysten tiimoilta. Toimittajat Ari Mölsä ja  Marja Niilola väittivät eilen julkaisemassaan nettiuutisissa , jota toistetiin myös tv:n iltauutisissa, että Koskelo on suorastaan "pommittanut" kansanedustajia ahkerasti vireillä olevien lakihankkeiden johdosta. Katso Ylen juttua tästä.

5. Pauliine Koskelo kiisti pommitusväitteen ja kertoi lähettäneensä joillekin edustajille ainoastaan joihinkin lakiesityksiin liittyvää taustatietoa, kuten esitelmiä, oikeustieteellisissä aikakausilehdissä julkaistuja artikkeleja jne. Hän kiisti väitteet siitä, että olisi yrittänyt viesteillään vaikuttaa lakiesitysten läpimenoon tai lakien sisältöön.

6. Mölsän ja Niilolan "räväkäksi" tarkoitetussa jutussa haastateltiin viittä kansanedustajaa, jotka olivat saaneet sähköpostia Koskelolta, eli Ben Zyskowiczia (kok), Kari Rajamäkeä (sdp), Sampsa Katajaa (kok), Kimmo Sasia (kok) ja Kari Uotila (vas). Yksikään perussuomalaisten tai keskustan kansanedustaja ei siis ilmeisesti ole saaneet viestejä Koskelolta - jokin raja siis on olemassa myös tässä asiassa.

7. Kukaan näistä viidestä ei Mölsän ja Niilolan jutun mukaan edes väittänyt, että Koskelo olisi yrittänyt vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä lakiesitysten käsitelyssä. Sampsa Kataja ja Ben Zyskowicz eivät nähneet Koskelon viesteissä kerrassaan mitään outoa ja Kari Uotila kertoi olevansa vain hämmästynyt saadessaan viestejä KKO:n presidentiltä. Tästä toimittajat ovat vetäneet johtopäätöksen, jonka mukaan Uotilasta on tuntunut "vähän hurjalta" saada viestejä KKO:n presidentiltä. Kari Rajamäki puolestaan totesi ironisesti, että Koskelon tarkoituksena on varmaan ollut  "antaa valoa ja oikealla polulla pitää".

8. Yle Uutisten jutun mukaan kaikkein negatiivisimmin Koskelon viesteihin olisi suhtautunut kansanedustaja Kimmo Sasi, joka toimi edellisellä vaalikaudella eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana. Tuolloin vuoden 2011 alussa eli juuri vähän ennen maaliskuussa pidettyjä eduskuntavaaleja ko. valiokunta joutui kannanotoissaan "napit vastakkain" KKO:n kanssa. Valiokunta nimittäin tyssäsi lausunnossaan yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva lakiesityksen katsoen - valiokunnassa kuultujen valtiosääntöoppineiden tekstiä mukaillen - että esitys, jolla pysäköintifirmoille olisi annettu oikeus valvontamaksujen määräämiseen, olisi perustuslain vastainen, koska valvontamaksun antamisessa olisi kyse erittäin merkittävän julkisen vallan käyttämisestä. Aiemmin KKO oli ennakkopäätöksessään yksimielisesti todennut, ettei valvontamaksun antaminen, joka perustuu sopimukseen, ole ristiriidassa perustuslain kanssa.

9. Yle Uutisten jutun mukaan Kimmo Sasi väitti, että Koskelon tavat poikkeavat huomattavasti KKO:n edellisten presidenttien tavoista. Tästä voimme päätellä, että Kimmo Sasi ei ole saanut koskaan sähköposteja Leif Sevónilta, Olavi Heinoselta tai Curt Olssonilta; Olssonin toimikaudella sähköposteviestintää ei tosin ollut vielä edes keksitty. Sasi väitti edelleen, että Koskelo on "poikkeuksellisen aktiivinen" ja että tämä "todella lähettää aika runsaastikin sähköpostiviestejä." 

10. Viimeisin "suuri sähköpostioperaatio" Koskelon taholta kohtasi Mölsän ja Niilolan jutun mukaan kansanedustajia viime lokakuussa, kun eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin  veropetoksiin syyllistyneiden kaksoisrangaistavuuden kieltoa (ne bis in idem -kielto). Kimmo Sasilla on katkeria muistoja Koskelon uutteruudesta juuri edellä mainitun pysäköintivalvonta-asiassa, sillä tuolloin Koskelo "rusikoi aika voimakkain sanoin eduskunnan päätöstä". Kyseessä ei kuitenkaan ollut koko eduskunnan päätös, vaan nimenomaan Kimmo Sasin johtaman perustuslakivaliokunnan päätös, kuten edellä kerroin. Ei siis mikään ihme, että mainittu asia ja Koskelon sen johdosta antama kritiikki ovat jääneet kaivelemaan Sasia, joka on nyt saanut  - ainakin omasta ja Yle Uutisten mielestä - oivan tilaisuuden maksaa Koskelolle "potut pottuina".

11. Yle Uutisten eilisessa jutussa väitettiin - onhan Ari Mölsä itsekin ao. koutuksen saanut lakimies - että  Koskelon sähköpostit kansanedustajille olisivat ristiriidassa  valtiovallan kolmijako-opin kanssa, koska Koskelo, joka edustaa tuomiovaltaa ja johtaa KKO:ta, olisi ikään kuin tunkeutunut menettelyllään lainsäätäjän tontille ja pyrkinyt vaikuttamaan kansanedustajien päätöksentekoon.

12. Yle Uutisten pyynnöstä myös perustuslakivaliokunnan nykyinen puheenjohtaja Johannes Koskinen (sdp) pani oman lusikkansa soppaan kertomalla kantanaan, että olisi "suositeltavaa, että tieto toimitetaan kaikille". Kaikilla Koskinen tarkoittaa tässä yhteydessä eduskunnan asianomaisen valiokunnan kaikkia jäseniä.  Koskinen antaa siis ymmärtää, että Koskelon tapa lähettää viestejä vain joillekin kansanedustajille, ei ole korrekti. Johannes Koskinen paljasti saaneensa itsekin "pari kertaa" perustuslakivaliokunnan työhön liittyviä viestejä, ilmeisesti siis Pauliine Koskelolta. 

13. Onko Yle Uutiset tulkinnut oikein Kimmo Sasin toimittajille eilen antamaa lausuntoa? Tätä sopii kysyä, sillä tänään Kimmo Sasi yllättää ja ilmoittaa suorin sanoin, että hän  "tyrmää" Ylen väitteet Koskelon (muka) hämmentävistä viesteistä. Sasi kertoo Uudelle Suomelle kokeneensa Koskelolta saamansa viestit, ei suinkaan kiusallisina, kuten Yle Uutiset eilen väitti, vaan päin vastoin myönteisinä. Sasin mukaan Koskelon viestit ovat olleet asiallista ja tarpeellista informaatiota siitä, mitä muualla maailmalla tapahtuu, samoin tietoja tärkeistä oikeustapauksista. Sasi arvostelee Koskeloa kuitenkin edelleen siitä tavasta, jolla tämä kritisoi vuonna 2011 eduskuntaa, siis tosiasiallisest Kimmo Sasin tuolloin johtamaa perustuslakivaliokuntaa, yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan llakiesityksen torppaamisesta. Sasin haastattelu US:lle on tässä.

14. Luulisi, että ainakin minusta naiivilta vaikuttava kohu "Koskelon sähköposteista" olisi jäänyt tähän eikä Yle Uutiset olisi enää jatkanut asian vatkaamista, vaan hävennyt ja ollut hiljaa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, sillä tokihan Ari Mölsä ja kumppanit Yle Uutisissa tietävät, että tässä maassa on joukko valtiosääntöoppineita, poliitikkoja ja korkeita virkamiehiä, jotka ovat valmiita arvostelemaan Koskelon toimintaa ja haluaisivat, että tämä saisi sapiskaa ylimmiltä laillisuusvalvojilta. 

15. Valtakunta on juuri saanut yhden uuden tällaisen innokkaalta vaikuttavan uuden korkean virkamiehen, joka on oitis tarttunut Yle Uutisten hänelle tarjoamaan tilaisuuteen tulla tapauksen johdosta parrasvaloihin. Tämä virkamies on oikeuskanslerinvirastossa 30 vuotta esittelijänä toiminut Risto Hiekkataipale (63 v.), jonka valtioneuvosto nimitti tällä viikolla virkavapautta saaneen apulaisoikeuskansleri MIkko Puumalaisen sijaiseksi kahden vuoden ajaksi.

16. Yle Uutisille antamassaan haastattelussa Hiekkataipale antaa palaa täysillä. Hän jyrähtää tokaistessaan julkisuuteen ja ilmeisesti myös Pauliine Koskelolle, että "eduskunta ei tarvitse yliopettajamaista opastusta". Hiekkataipale kertoo pitävänsä Koskelon viestittelyä kansanedustajille "erikoisena". - Eikö Herra Apulaisoikeuskansleri todellakaan keksinyt mitään muuta ja hieman valaisevampaa adjektiivia, vaan turvautuu kovin tavalliseen sanaan "erikoinen"?

Hiekkataipaleen haastattelu löytyy tästä.

17. Hiekkataipale ottaa yliopettajan roolin itselleen ja opettaa Koskeloa, että eduskunta kutsuu itse asiantuntijat valiokuntiin kuultaviksi, eikä tuomareiden tarvitse lähettää sähköpostia kansanedustajille. Ei toki tarvitse, mutta tuomareita ei toisaalta ole kielletty lähettämästä lakiesityksiin liittyvää informaatiota eduskunnan jäsenille. Hiekkataipaleen kärkevää ulostuloa asiassa voidaan pitää kummallisena. Mikä tarve hänellä on ryhtyä  mollamaan KKO:n presidenttiä asiassa, josta ei ole vielä ehditty tehdä yhtään kantelua oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle? Yksi asia on varma. Jos Koskelon menettelystä kannellaan oikeuskanslerille, Hiekkataipale on lausunnollaan jäävännyt itsensä eikä voi siis ottaa kantelua tutkittavakseen.

18. Mikähän näitä meidän apukanslereita oikein vaivaa? Ensin viran vakinainen haltija, juuri ennen kaksivuotisen virkavapautensa alkua, antaa suvivirsiasiassa päätöksen, jota voidaan hyvällä syyllä pitää "erikoisena". Sitten  viransijaiseksi nimitetään oikeuskanslerinviraston virkamies, joka heti ensimmäisiksi töikseen antaa turhaa ja hieman naurettavan tuntuista sensaatiouutista hakevalle Yle Uutisille lausunnon, jota voidaan pitää erikoisena ja jopa jonkinlaisena mielenosoituksena: Kuulkaa kaikki, nyt apulaisoikeuskanslerin virkaa hoidan minä! Varokaa siis!  - Koomisen tuntuista pörhistelyä tv-kameroiden edessä!

19. Eikö apulaisoikeuskanslerin viransijaiseksi voitu, jo vaihtelun vuoksi, valita joku todella pätevä ja taitava lakimies OKa-viraston ulkopuolelta? Miksi sijaisen valinta piti tehdä nimenomaan viraston sisältä? Kaksi vuotta on aika pitkä aika. Sen kuluessa meille voi tulla vielä ikävä viran vakinaista haltijaa, jos hänen sijaisensa aikoo jatkaa koko kauden nyt valitsemallaan räväkällä ja turhalla lausuntolinjallaan. 60 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tunti sitten Yle Uutisten julkaisemassa haastattelussa Pauliine Koskelo kiistää yrittäneensä vaikuttaa kansanedustajiin pommittamalla näitä sähköposteilla vireillä olevista lakihankkeista.

Koskelon mukaan viesteissä on ollut kyse tarkennuksista korkeimman oikeuden antamiin lausuntoihin.

– Toisinaan kansanedustajien kysymyksistä ilmenee sellaisia lisätiedon tarpeita, joihin olen vastannut sähköpostitse, mutta tässähän ei ole kysymys tietenkään mistään painostuksesta, vaan pyrkimyksestä antaa tietoa ja näkökohtia eduskunnan jäsenten oman suvereenin päätöksenteon pohjaksi, sanoo Koskelo.

Koskelo kertoo lähettäneensä myös yleistä tietoa sisältävää materiaalia, joka ei liity vireillä oleviin lakihankkeisiin. Koskelo pitää toimintaansa tiedon jakamisena yhteiseksi hyväksi.

– Olen aina ajatellut niin, että jotta meidän yhteiskuntamme voisi kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla, niin meidän pitäisi yrittää hyödyntää näitä vähäisiä voimavaroja, että emme panttaa tietoa, vaan päinvastoin jaamme sitä, ja jos meillä on jotain lisäarvoa johonkin asiaan annettavana, niin me sitten tekisimme sen minkä voimme, jotta se erityistieto mitä meillä ehkä on, tulisi hyödynnetyksi päätöksenteon pohjana, Koskelo sanoo

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Yle Uutiset ja toimittaja Ari Mölsä opittiin tuntemaan KKO:n ja presidentti Pauliine Koskelon vastapuolina yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevassa kiistassa, jolloin KKO ja perustuslakivaliokunta olivat "napit vastakkain".

Yle uutiset valitsi selvääkin selvemmin oman puolensa ko. kiistassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Yle asettui KKO:ta vastaan ja kannatti innostuneesti ns. valtiosääntöoppineita ja perustuslakivaliokuntaa.

Yle puhui koko kiistan ajan virheellisesti "pysäköintisakosta" eikä halunnut edes ymmärtää, että valvontamaksu perustuu sopimukseen, johon autoilija sitoutuu pysäköidessään yksityiselle parkkialueelle. Se ei siis ole mikään sakko tai muu rangaistus.

Ari Mölsän muistan monista jutuista, joissa hän mm. seisoi Kauppatorilla KKO:n rakennuksen edellä tai istui pitkään ja haartaasti jututtamassa professori Kaarlo Tuoria vm. työhuoneessa. Tuori narisi niitä näitä joutavia, mtta Mölsä oli aivan intona "kuunteluoppilaana"

Minusta kaikista tärkein tieto, jonka Tuori Mölsälle tuolloin kertoi, oli se, ettei hänellä, sis Tuorilla, ole koskaan ollut edes ajokorttia!

Nyt Mölsä ja muut toimittajat Ylessä ovat saaneet - siis omasta mielestään - uuden "herkkupalan", jolla käydä presidentti Koskelon kimpuun aivan naurettavan asian tiiimoilta.

Kun uusi laki pysäköinninvalvonnasta, joka olisi merkinnyt kuoliniskua parkkifirmoille, kaatui eduskunnassa - presidentti Koskelon lausuntojen takia - Yle Uutiset on saanut tilaisuuden "kostaa" Koskelolle. Mukaansa se on saanut kamppailuun Koskeloa vastaan uuden "hirmun" eli ma. apulaisoikeuskansleri Hiekkataipaleen.

Anonyymi kirjoitti...

Valtioneuvoston yleisistunnossaan 24.4.2014 tekemä päätös

- Esittelijäneuvos osastopäällikkönä Risto Hiekkataipaleen nimittäminen apulaisoikeuskanslerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2014-31.5.2016. (OM hallintojohtaja Olli Muttilainen 0295 150 258)

Tuon päätöksen "Hiekka" ei siis vielä ole ma. apukansleri, vaan hän ottaa tehtävän vastaan vasta 1.6. Yle tituleeraa häntä kuitenki jo nyt sanotulla tittelillä.

Anonyymi kirjoitti...

Jahas, mitähän siellä OKa-virastossa oikein mahtaa tapahtua?

Anonyymi kirjoitti...

Koskelon patronisoiva toiminta on hyvin kyseenalaista ja epäilyttävää kun ajatellaan tuomioistuimilta ja erityisesti KKO:lta vaadittavaa puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Onnittelut YLE:n toimitukselle!

Anonyymi kirjoitti...

Miten viestit heikentäisivät KKO:n riippumattomuutta ja puolueettomuutta? Onko eduskunnalla kenties jokin oikeusjuttu vireillä tuomioistuimissa?

Anonyymi kirjoitti...

Pitäisi tietysti tietää, mitä maileissa sanotaan ennen kuin voi asiaa arvioida.

Yleisesti ottaen kuulostaa kuitenkin siltä, että jos eduskunnalle osoittaa lainsäädäntöhankkeisiin liittyviä viestejä, niin pyrkimyksenä on tavalla tai toisella vaikuttaa tulevaan lainsäädäntöön. Miksipä niitä viestejä muuten lähetettäisiin.

Se, että lähettäjä katsoo antavansa tietoa ja selvitettävänsä intressitahojen näkemyksiä ym., ei tietenkään poista sitä, että kysymys on vaikuttamisesta.

Anonyymi kirjoitti...

Koskelo sanoo lähettäneensä viestejä vain joillekin kansanedustajille. Käyttäytyminen vastaa täysin mehiläiskuningattaren toimintaa mehiläisyhteiskunnassa ns. häälennon aikana; riittää, että parittelee vain noin 10 – 15 kuhnurin kanssa, ei kaikkien!

Anonyymi kirjoitti...

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen moinen "pillastuminen" täysin merkityksettömässä asiassa osoittaa kyllä pelottavan huonoa harkintakykyä!

Anonyymi kirjoitti...

Saa nähdä, miten Yle Uutisten toimitus aikoo jatkaa valitsemallaan linjalla. Ehkä seuraavksi on tiedossa ja nähtävissä valtiosääntöoppineiden valikoidun joukon haastatteluja. Ovathan hekin omaksuneet KKO:n vastapuolen roolin yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevassa asiassa.

Anonyymi kirjoitti...

Kansanedustajien olisi tarpeelisempaa olla huolissaan niistä liikemiehistä ja muista liike-elämän edustajista, jotka pitävät jatkuvaa yhteyttä kansanedustajiin. Ja sitä olisi aiheellista myös Mölsän selvittää.

Anu Suomela kirjoitti...

Pääuutisissa Koskelo sanoi äsken, että on vastannut sp:lla kansanedustajien tekemiin kysymyksiin. Voisin kuvitella, että hän on vastatessaan lähettänyt saman viestin tiedoksi kaikille edustajille ym.

Nyt siis pitää kysyä, saako kansanedustaja kysyä Korkin pressalta jotain, vai eikö saa. Avoimuuden nimissä mielestäni saa, ja pressa saa vastata periaatteellisella tasolla viitaten Korkin päätöksiin ym.

Varmaan hänen pitää pitää kieli todella keskellä suuta. Ja toki aina on se riski, että joku tulkitsee jonkun sanomansa toisin kuin, mitä lähettäjä on tarkoittanut. Mutta eikö noin ole kaikessa inhimillisessä kommunikoinnissa.

En ole Koskelo-fani, mutta minua viehättää, että joku laskeutuu norsunluutornistaan, ja alkaa keskustella ihmisenä. Toki voisi olla viisaampaa pitää Korkin sivuilla kysymys / vastauspalstaa, jonne myös kansalaiset voisivat lähettää ihmettelyn aiheita.

Anu Suomela

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän tuo yksityisen parkkivalvonnan hankekin ole mitä suurimmassa määrin poliittinen!

Anonyymi kirjoitti...

Tämä Hiekkis saisi kyllä hiukka laihduttaa. Niin, ja tv-haastatteluissa tyypin olisi kyllä pidettävä kravattia!

Anonyymi kirjoitti...

Tuntien blogistin varsin fanaattisen kannan tuohon pysäköinninvalvontalakiin ja sen omaan tulkintaansa (joka poikkeaa mm. omasta juristin käsityksestäni)ei tämäkään Koskelon asian vähättely tunnu ihmeelta! Olen kuitenkin sitä mjieltä, että tuollaisen öykkäröinnin jälkeen, kun siitä jää kiinni housut kintuissa ja vielä valehtelee TV: saä päin naamaa- ei ole kuin yksi vaihto-ehto! vaan turha odottaa suomessa vastuun ottamista! Valta nousee päähän!

Anonyymi kirjoitti...

Ne bis in idem tässä takana piilee, eivät parkkihommat.

V12 kirjoitti...

Mihin on hävinnyt se periaate, että se ei riitä, että toiminta on laillista soveliasta, toiminnan on myös näytettävä lailliselta ja soveliaalta. Tätähän on toitotettu monissa "väärinkäyttäytymisasioissa", kuten KEVAn johtajan etuuskysymyksissä, Finnairin johtajan asuntoetuasiassa ja muissa asioissa, jotka ovat kansan mielestä olleet "vääryyksiä", joskin niissä on toimittu lain kirjaimen mukaan oikein. Eikö vallan kolmijaon osapuolten tulisi erityisesti pitää tästä huolta? Onhan mm. edustaja Koskistakin moitittu, hänen ollessaan oikeusministerinä, kun hän kommentoi hyvin varovasti ja neutraalisti avoinna ollutta oikeustapausta.

Vai onko blogin pohjalla sittenkin se, että ei tuomari tuomarin silmää noki...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vm. anonyymi ei joko tunne lainkaan ex-oikeusministeri Johannes Koskisen tapausta tai sitten hän antaa siitä tahallaan väärän tiedon.

Se ei ollut todellakaan mikään pikku juttu tai koskenut vain jotakin yksittäistä tapausta. Tiedän tämän, koska keräsin noita tapauksia ja tein Koskisesta oikeuskanslerille kantelun, joka myös johti siihen, että Johannes Koskinen sai oikeuskansleri Jonkalta (vähintäänkin) ansaitsemansa moitteet.

Muuten kanteluni meni valmisteltavaksi esittelijäneuvos Risto Heikkataipaleelle. Mitä tapahtuikaan? No, pitkään aikaan ei tapahtunut kerrassaan mitään, sillä esittelijä makuutti kanteluani noin 2,5 vuotta tekemättä sille mitään, hän ei siis esitellyt sitä oikeuskanslerin ratkaistavaksi.

Lähetin pariin otteeseen tästä viestejä RH:lle ja ihmettelin asiaa. Sain kierteleviä ja vähättelevän tuntuisia vastauksia että eihän tällä Koskisen tapauksella mikään kiire ole, tässä on paljon kiireellisimpiä asioita vireillä.

Minun ei auttanut muu kuin ottaa yhteyttä Jaakko Jonkkaan ja kysyä häneltä, että "missä pirussa se kanteluni makaa ja miksei sitä ole vieläkään esitelty, vaikka kantelun tekemisestä on kuunut jo reilut kaksi vuotta".

Jonkka vastasi, ettei hän ole ollut tietonen asiasta eikä ole voinut vaikuttaa siihen, mitä esittelijä tekee eli missä aikataulussa tämä mitäkin asioita esittelee!

Voi helskutti sentään. Ylin laillisuusvalvoja oki siis kertomansa mukaan täysin riipuvainen esittelijöidensä aikatuluista eikä edes tiennyt, mistä kaikista asioista hänelle oli kanneltu!

No, yhteydenottoni Jonkkaan johti sitten kuitenkin tulokseen, eli Jonkan ratkaisu tuli muutaman kuukauden kuluttua ja Johannes Koskinen sai Jonkalta moitteet, vaikka paljon vähemmällä ex-ministeri pääsi mitä olisi voinut kohtuudella oikeusvaltiossa edellyttää.

Tästä on nyt kulunut aikaa noin 10 vuotta, mutta jollen olisi pontevasti kiirehtinyt kanteluni ratkaisemista, se voisi kenties pahimmassa taoauksessa vieläkin maata kaikessa rauhassa esittelijän pöytälaatikossa.

Että tällaista!

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä tämän jahdin takana on paitsi "parkkisakkoasia", myös muuta, isompaa. KKO:n Ne bis in idem -ratkaisu viime heinäkuulta sattui nimittäin perustuslakivaliokunnan omaan nilkkaan ja veti samalla maton eduskunnan jalkojen alta. Mitä ei siis olisi saanut tehdä... Ja Ylen juttu on - no doubt - lähtöisin parlamentista.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jukka Kemppinen on blogissaan - jälleen kerran - vaatinut Pauliine Koskelon eroa virastaan.

Edellisen kerran Kemppinen vaati Koskelon eroa maaliskuussa 2011 ja tuolloin hänen omituinen vaatimuksensa ylitti uutiskynnyksen. Kemppisen mukaan Koskelo ei saanut tuolloin puolustaa KKO:n yksityisestä pysäköinninvalvonnasta antamaa ennakkopäätöstä eikä kritisoida perustuslakivaliokunnan toisenlaista kantaa. Se oli JK:n mukaan täysin sopimatonta.

Mutta kuten oli hyvin tiedossa, Kemppisen vaatimus ei johtanut tuolloinkaan mihinkään.

Näin käy myös tällä kerralla. Kemppisen tarkoituksena lienee tällä "erikoisella" vaatimuksellaan nytkin vain herättäää huomiota, sillä häneltä on ilmestymässä blogikirja, jota hänen on syytä mainostaa mahdollisimman näkyvästi.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, Kemppinen ja Hiekkataipale painivat kommenteillaan ja vaatimuksillaan "samassa sarjassa", se on kärpäs- ja kevytsarjan välimaastossa.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö tämä sähköpostittelu ole oiva esimerkki aktiivisesta ”sparrauksesta”, josta Koskelo on niin usein puhunut? Ehkä se pieni joukko kansanedustajia, joiden kanssa on lähetelty viestejä puolin ja toisin on kokenut, että he haluavat keskustella henkilön kanssa, jolla on sellaista ymmärrystä, jota heillä itsellään ei ole, saadakseen vireillä oleviin asioihin uusia näkökulmia, ratkaisumalleja ja vaihtoehtoja?

Asiasta noussut kohu on professori Virolaisen mielestä turha, voi olla toki näinkin, sillä emme tiedä sähköpostiviestien sisältöä, mutta eikö sinänsä vakavaa aihetta olisi voinut lähestyä vaikka hypoteettisesti pro & contra -tyyliin sen sijaan, että ammutaan alas sanansaattaja ja tuomitaan hänet nuijaksi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Toki Koskelon viestien sisältö pääpiirteittäin tiedetään, anonyymi puhuu palturia! Tästä ovat yhtäpitävästi kertoneet sekä Koskelo että viestejä häneltä saaneet kansanedustajat. Viesteissä PK ei ole yrittänyt "ohjailla" edustajia. Kukaan kansanedusta ei ole sellaista edes väittänyt, ei edes Kimmo Sasi.

Sanansaattajat ovat halunneet tehdä sensaatiouutisen turhasta asiasta, vaikka siihen ei ole ollut minkäänlaista aihetta. Sama synti rasittaa YLE Uutisia.

Anonyymi kirjoitti...

Jos joku "valopää" kantelisi Koskelon sähköposteista oikeuskanslerille, niin veisikö kantelun käsitteleminen Oka-virastossa yhtä kauan kuin ex-oikeusministeri Johannes Koskisestakin tehdyn kantelun käsittely. kesti ennen kuin asia esiteltiin Jonkalle? Siis noin kolme (3) vuotta kantelun tekemisestä.

Ei varmaankaan, kyllä Hiekkis ratkaisisi sen kolmessa viikossa, onhan hänellä jo selvä kanta asiassa. Se selvisi Yle Uutisten haastattelussa.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä, minisistereistä, myös entisistä, tehdyt kantelut tutkitaan tarkkaan ja hartaasti OKa-virastossa, mutta tuomarit saavat sen sijaan kuulla ap. kanslerilta kunniansa joutuisasti.

Anonyymi kirjoitti...

Omituista, että Koskelon viestittely tuomitaan suoralta kädeltä, jopa vaaditaan eroa. Sen ymmärtäisi maallikoilta, mutta kun joukossa on juristejakin. Itse en ainakaan esiin tulleiden tietojen valossa voi sellaista johtopäätöstä tehdä - asian yksityiskohdat pitäisi tietää tarkemmin ja vasta sen jälkeen punnita kolmikantaperiaatetta suhteessa sananvapauteen. periaatetta, sananvapautta.

Anonyymi kirjoitti...

Jos vaikka Kimmo Sasi näyttäisi medialle Koskeltolta saamansa viestin/viestit.

Anonyymi kirjoitti...

Yle Uutisissa on huomattu, miten eri tavalla emeritusprofessorit näkevät Koskelon sähköpostiviestit

http://yle.fi/uutiset/nain_eri_tavoin_voivat_emeritusprofessorit_nahda_koskelon_sahkopostittelun/7209659

Anonyymi kirjoitti...

KHO:n ja KKO:n intressiriidat, organisaatiouudistus ja presidentit tässä nokittelee.

Hallinto-oikeuden "tuomarit" on jo vuosikymmeniä olleet kuin muualle kelpaamatonta ylijäämäkamaa ja nyt koettavat pörhistellä leipänsä edestä... KKOn fiksusta presidentistä on hyvä -virkasuojapoterosta käsin- aloittaa pörhistelevä nokkiminen.

Anonyymi kirjoitti...

Yle Uutisten tämänpäiväisessä jutussa Sampsa Kataja kritisoi edustajakollegojaan "herkkähipiäisyydestä" Koskelon viestien suhteen. OIkea johtopäätös!

Anonyymi kirjoitti...

Hiekkataipaleella lienee tarve olla uudessa tehtävässään paavillisempi kuin paavi itse. Mutta tyylikäs herrahan tuo on, toisin kuin eräs kirjoittaja väitti.

Anonyymi kirjoitti...

Poliitiisesti varittynytttä ajattelua. Koskelo ajaa nopeampaa muutosta kaiken kaupallistamiseen ja aatetoverit kuten Virolainen tukevat. Laki saa väistyä tärkeämpien tavoitteiden tieltä.

Anonyymi kirjoitti...

Tyyliä kyllä. Sehän tuntuu ajavan korkeiden virkamiesten nimitysasioissa kaiken muun edelle..

Saadaan OKa-viraston yläpäähänkin nyt hiukka uutta tyyliä Hiekkamiehen muodossa!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kaikki kaupallistuu, hm. Niinhän se seksikin tuppaa tekeen!

Anonyymi kirjoitti...

Tarkoitus onkin, että kun tuo aika ääliömäiseksi jo etukäteen tiedetty Risto Hiekkataipale rönyää jonkin aikaa apukanslerina, niin ihmiset ja etenkin vallassaolevat alkavat nähdä Puumalaisen hyvin myönteisessä valossa, ja ovat sitten valmiit kohottamaan Puumalaisen Hyvin Tärkeälle Paikalle, kunhan Puumalainen saa sapattivapaansa aikana tehtyä jonkin hienon projektin ja osoitettua myös oppineisuutta.....

Parissa vuodessa yhteiskunnallinen kehityksemme kulkee eteenpäin. Takapajuiset känisijämme ovat muutaman vuoden kuluttua entistä heikommassa asemassa ja entistä enemmän marginaalissa (yhdessä päiviräsästen kanssa) - vapaamieleset uudet sukupolvet kasvabat ja lukumäärillään täyttävät yhä useampia paikkoja yhteiskunnassa. Puumalainenhan on ratkaisuissaan ollut tulevaisuuden puolella eikä ole jumiutunut taisteluhautaan puolustamaan mennyttä maailmaa.

Minun mielestäni Puumalainen on hiano miäs ja on oikeassa monissa asioissa, ja kyllä hänet pitää nostaa korkeisiin ja tärkeisiin asemiin. Tulkisikohan hänestä kahden vuoden kuluttua Oikeusasiamies vai jonkin hovin presidentti vai KKO:n oikeusneuvos.... :)

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Hiekkataipale mikään "ääliö" ole. Hän on OKa-viraston virkamiehistä pystyvimmästä päästä.

Anonyymi kirjoitti...

Sampsa Kataja on näköjään tolkullinen mies.

Anonyymi kirjoitti...

Tolkullisen miehen kirjoihin tuntuu pääsevän melko heppoisin perustein, kun siihen riittää kansanedustajien herkkähipiäisyyden huomaaminen.

Anonyymi kirjoitti...

Jos viranomaisten laillisuusvalvoja pitää KKO:n viestittelyä niin ratkaisevan pahana, että pitää sähköpostien lähettämistä aiheena viestin lähettäjän eroamiseen, eikö se tarkoita, että samalla hänestä laki viranomaistoiminnan julkisuudesta on väärä? Ei oikeusasiamies tainnut sanoa sitä suoraan, mutta hänkin otti kantaa KKO:n ylimmän virkamiehen kolmijako-opin mukaiseen roolista poikkeamiseen, joka on melkein sama asia.

Eikö olennaista olekaan, mitä on viestitetty? Jos lähtökohta on, että kantelua ei ole tehty tuohon kannanottoon, on oletettava laillisuusvalvojan kanta ymmärrettävä hyvinkin laajasti, koska eihän hänkään tiedä tai ilmaise, mitä viestintää saa harjoittaa.

Mikähän onkaan laillisuusvalvojan kanta julkisuusperiaatteeseen? Eikö KKO:n presidenttiäkin koske sama velvoite vastata jos häneltä kysytään ja ohjata diaarein tai muin keinoin? Kuvittelisin tuon velvoitteen olevan erittäin vahva, kun vastausta pyydetään tarkoituksena säätää lakeja.

Minkä tahansa kommunikaation voi todeta vaikuttamiseksi. Jos kommunikaatiolla ei vaikuteta, silloinhan se on turhaa. On kuitenkin järjetöntä ajatella, että kolmijako-opin nojalla esimerkiksi lainsäädäntävalta ja toimeenpanovalta eivät voisi pitää lainkaan keskenään yhteyttä. Minkä takia sellainen täysin läpikäymätön raja olisi oltava lainsäädäntävallan ja tuomiovallan välillä?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jotkut kommentoijat pohtivat tämän asian kannalta kyllä turhia kysymyksiä ja ongelmia,kuten esim. julkisuusperiaatetta. Tolkun miehet eivät tuollaisia pohdi.

Franz Safka kirjoitti...

1) On aina virkistävää lukea tohtori Virolaisen blogeja, koska ne ovat niin ehdottomia; mitään turhaa pro & contra -lätinää niissä ei harrasteta.

2) On yllättävää, kuinka lämpimästi blogisti on asettunut "fanittamaan" pres. Koskeloa. Ehkä tämä johtuu blogistille "elämää suuremmaksi oikeuskysymykseksi" ilmeisestikin muodostuneesta parkkisakko - anteeksi: pysäköintisopimusrikkomus - -jupakasta, jossa KKO pääsi kerrankin blogistin armoihin.

3)Blogisti on arvostellut usein korkeimpien tuomarinvirkojen täyttämismenettelyä ja tuomarien valintoja. Hoviokeuksien presidenteillähän olisi hänenkin mielestään hyvä olla laaja tuomarikokemus ja mielellään oikeustieteellisiä näyttöjäkin. Tarja Halonen nimitti KKO:n presidentiksi P. Koskelon, joka ei ollut tohtori tai edes lisensiaatti, eikä ollut ollut päivääkään tuomarina ennen yllättävää oikeusneuvokseksi valintaansa. Oikeusministeriökokemusta hänellä sen sijaan oli!

4) Nyt kuitenkin P.K. ilmeisesti katsoo olevansa oikeuden korkein auktoriteetti, ja voi opastaa siinä ominaisuudessa Suomen kansaa edustavaa mutta tietämätöntä eduskuntaa.

5) Mitä muuta kuin vaikuttamista voi olla takana siinä, että KKO:n presidentti lähtettää sopivaksi katsomaansa informaatiota valikoiduille kansanedustajille? Onko kyse vain facebook-tasoisesta kivasta yhteydenpidosta tuttuihin? Eikö P.K. luota siihen, että eduskunta voi saada tarvitsemaansa informaatiota virallisisa teitä? Onko sivusta lobbaaminen tarpeen?

6) Venäjällä Korkein Taho lähettää oikeuksille valmiit tuomion puitteet. Onko Suomessa tarpeen, että jokin korkeaan asemaan oikeustieteen kandidaatin nimittämä oikeustieteen kandidaatti lähettää sopiviksi katsomilleen kansanedustajille sopiavaksi katsomaansa "informaatiota"?

7) Ap.OK ei suinkaan katsonut viestittelyä virkarikokseksi, puhumattakaan siitä, että olisi vaatinut P.K.:n eroa. Hän totesi, että lähinnä on kysymys tyylistä. Ja niin se varmaan onkin. Ei ole tyylikästä, että Kauppatorin varrelta lähetetään minkäänlaisia viestejä Arkadianmäelle, vaikkapa sitten siellä ei joka mies ja nainen ei edustaisikaan kansakuntamme etevintä kärkeä. Kansanedustajat ovat kansan valitsemia, KKO:n presidentti on presidentin nimittämä (tosin jos virkaan olisi nimitettykin ansioituneempi ON Mikko Tulokas, blogisti olisi varmaan repinyt pelihousunsa tämän - aiheellisesti arvostelulle alttiin - välimiestoiminnan takia.)

8) Jostakin syystä pres. Koskelo tuntui kovin vaivaantuneelta Ylen 1:llä asiasta kysyttäessä, ja oli valmis muuttamaan informointikäytäntöään. Hän muisti lähettäneensä vain yhden viestin. Enempien viestien lähettämistä hän komeentoi sanomalla epävarmasti "sellaista... en... kyllä tunnista". Ehkä nämä viestit olikin lähettänyt joku hakkeri tms.

9) Joistakin pk-viestejä saaneistä kansandustajista voi tietysti tuntua pelkästään hienolta, että peräti Korkeimman Oikeuden Presidentti lähestyy häntä, ja että useamman kerran vuodessa voidaan tavata Linnan juhlissa tai muissa kisaanristiäisissä. Tämän ei kuitenkaan pitäisi sumentaa sitä periaatetta, että eduskunnan ja oikeuslaitoksen on hyvä pysyä kunnioittavan välimatkan päässä toisistaan.

10) Edelliseen kappaleeseen jatkoksi voin yhtyä siihen blogistin vaatimukseen, että oikeuslaitosta varten pitäisi olla oma keskusvirastonsa - se olisi oikeusvaltiona itseään pitävälle maalle välttämätöntä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kuten olen sanonut aiemminkin monta kertaa, en ole asettunut fanittamaan KKO:ta tai mitään muutakaan elintä. Olen asialinjalla eli asiat ja mielipiteet, käsityskannat ja niiden perustelut ratkaisevat.

Olen toisaalta "kehunut" KKO:n joitakin menetelytapoja ja useimpia sen antamia ennakkopäätöksiä, toisaalta taas kritisoinut niitä. Mitä tulee KKO:n ennakkopäätöksiin, niin olen varmaankin kritsoinut niitä enemmän kuin muut oikeustieteilijät nykyisin yhteensä ovat tehneet.

Anonyymi kirjoitti...

Mikä ihmeen tyylin vartija se apuoikeuskansleri oikein on? Tehtävänähän on valvoa laillisuutta, ja silloinkin perusteena on oltava selvät faktat (mitä sanottu, missä yhteydessä). Ei kaikki vaikuttaminen ole kielletty tuomareiltakaan. Muutoinhan ei olisi sopivaa pyytää lausuntojakaan oikeuslaitoksen edustajilta. Siinäkin vaikutetaan.

Erikoistutkija Nyyssönen kirjoitti...

Onko Suomessa KKO:n tuomareilla liian huonot eli kilpailukyvyttömät palkat? Miksi muuten halutaan taas pysyttää oikeusneuvosten mahdollisuus toimia välimiehinä ja sen myötä "luottmuksellisuuden turvaamiseksi" pitää maksaja salaisena? Emme siis tulisi jatkossakaan tietämään, mikä taho maksaa neuvoksille valtiota paremmat palkkiot (KRP:n huumepomohan sai ehkä paremmat ansionsa "sivutoimesta"). - Tämä olisi käypää jossakin banaanitasavallassa, mutta täytyy ihmetellä, pitääkö Suomessa korkeimman oikeuden jäsenille turvata salaiset rahalähteet. Eikö maastamme löydy muualta päteviä ja luotettavia juristeja?

Anonyymi kirjoitti...

Blogistikin on varmaan jo samaa mieltä: Tätä oikeudellisesti ja yhteiskunnallisesti pili-pali asiaa on kaluttu jo tarpeeksi. Voidaan panna nyt jo läskiksi. Kyllä tuo heppu lyylinvartjaksi (po. Tyylinvartijaksi) kelpaa, kun sillä on nuin tyylikästä: Aallon 100 v juhlavuodeksi erikseen puhallettu sinivalkoinen aaltovaasti ja hifistelevät musiikinkuunteluvehkeet...

Anonyymi kirjoitti...

Apul. oikeuskanslerin kritiikki menee ohi. Jos ja kun sähköpostiviestit KKO:n presidentiltä ei sisällä mitään painostamista tai muuta asiatonta kansanedustajia kohtaan, on vain hyväksi, että tietoa kulkee oikeuslaitokselta kansanedustajille.

Oikea ongelma, johon laillisuusvalvojien soisi puuttuvan valtiovallan kolmijako-opin nojalla, on se käytäntö, että tuomarit istuvat monissa lainvalmistelua hoitavissa komiteoissa, joilloin voi hämärtyä instituuioiden erilaiset roolit.

Tuomarit voivat mielestäni hyvin antaa lausuntoja lainsäädännön kehittämiseksi, mutta kovin syvälle itse lainvalmisteluprosessiin ei pitäisi heidän roolissaan mennä.

Mutta tähän asiaan ei tietenkään viitsitä puuttua eikä nähdä ongelmaa.

Anonyymi kirjoitti...

Ei tuo keskustelu ja kohu minusta aivan perusteeton ole. Jos lähdetään siitä, että KKO:n presidentti voi oma-aloitteisesti lähestyä kansanedustajia, niin olisihan se tietyllä tavalla selkeämpää, jos viesti menisi esimerkiksi koko valiokunnalle, joka käsittelee lakihanketta.

Blogistikin oli aika tarkkana siinä kohdassa, kun KHO:n presidentti oli ohjeistanut poliisia, että ns. mummupäätöksen täytäntöönpanon kanssa ei ole syytä tarpeettomasti kiirehtiä. Toki Hallbergin kirje osoitti täydellistä harkintakyvyn puutetta ja virhe oli vakava.

Kyllä siinä jonkinlainen sekasotkun mahdollisuus on, jos tuomioistuin ohjeistaa lainsäätäjää ja lainsäätäjä tuomioistuinte jne. Siinä mielessä tämä keskustelu on kyllä paikallaan.

Anonyymi kirjoitti...

Keskustelu on keskustelua. Saavathan Sasi ja kumppanit lukea vaikka milaisia artikkeleita ja kirjallisuutta, joita mm. tuomarit ovat kirjoittaneet ilman, etta tuo informaatio olisi mitaan painostusta tai muutenkaan kielteista. Turha pyhyyden pelko pois.

Mikko Heiskanen kirjoitti...

No niin, jälleen omituisia kommentteja ihmisiltä, joilla pitäisi olla juridista harkintakykyä.

- Yle Uutisten pyynnöstä myös perustuslakivaliokunnan nykyinen puheenjohtaja Johannes Koskinen (sdp) pani oman lusikkansa soppaan kertomalla kantanaan, että olisi "suositeltavaa, että tieto toimitetaan kaikille"

Koskinen on sitten kerrassaan vailla minkäänlaista kykyä juridiseen ajatteluun tai perusteluihin. Jos Pauliine Koskelo keskustelee kansanedustjan kanssa vaikkapa kutsuilla, pitäisikö hänen kertoa esittämänsä mielipiteet "kaikille"?

Montesquieu eikä kukaan muukaan ole tarkoittanut vallan kolmijako-oppia sellaiseksi, ettei oikeuden edustaja (siis jäsen) saisi keskustella, lähettää kirjettä tai esittää ajatuksiaan muissa valtio-instansseissa työskenteleville. Vapaa keskusteluoikeus on perustuslaillinen oikeus. Koskelo ei ole tehnyt virkavirhettä eikä esille tulleen tiedon mukaan myöskään toiminut sopimattomasti.

Johannes Koskisen pitäisi ajatella asiaa niin, että jos hän esittää juridiseen ajatteluun pohjautuvan mielipiteen jonkin menettelyn suotavuudesta tai ei-suotavuudesta, pitäisi hänen myös esittää se, mihin säännökseen mielipide perustuu. Nythän se ei perustu mihinkään muuhun kuin Koskisen valitettavaan ja niin usein nähtyyn aivopieruun.

Anonyymi kirjoitti...

Olipas jotain. Don Heinis sai puhua ihan asiaa kertoessaan keskustelemisen olevan ihan OK. Koskelon kohdalla ja muutenkin.

Anonyymi kirjoitti...

Sananvapaus on niin vahva perus- ja ihmisoikeus, että mielestäni sen nimissä jopa ylimmillä laillisuusvalvojilla tulee olla oikeus osallistua oikeuspoliittiseen keskusteluun. On hyvä kuitenkin muistaa tyyli, jolla se tehdään ja arvioida etukäteen, miltä tilanne näyttää ulospäin, kestääkö se julkisuutta jotta voidaan sulkea pois mahdolliset epäilyt klientelismistä. Presidentti Koskelon ulostulo empimisineen ja hermostuksesta punoittava kaula YLE:n iltauutisten lähetyksessä jäivät hyvin mieleen, jopa niin että ulkopuolisesta tuntui hieman kiusalliselta seurata tilannetta. Ehkä tässä on peiliin katsomisen paikka myös Koskelolla, olkoonkin, että sähköpostittelu on ollut ”viatonta”, sieltä se syy löytyy.

Från Öresund kirjoitti...

Olette te juristeja. Minulla on etuoikeus olla oikeustieteen asiantuntija ja poliitikko samaan aikaan Ruotsissa, oikeudellinen neuvonantaja YK:ssa, siinä sivussa rikosoikeuden professori. Eihän tässä Koskelon sähköposteissa ole mitään ihmeteltävää! Ihmeteltävää on niissä, jotka näkevät tässä ongelman. Minun sähköpostiin tulee joka päivä viestejä lainsäädäntö- ja sopimushankkeista, joita hoidan, ja itse lähetän samankaltaisia, kun on tarve antaa tietoa.

Ylipäätään olen sitä mieltä, että moderni viestintä ei toimi siten, että puhutaan kokouksissa ja lähetellään kirjeitä, vaan käytetään sähköistä viestintää. Minulle tämä on välttämättömyys, kun työpaikkoja on kolme eri puolilla Eurooppaa ja yksi NY:ssa.

No, nyt lähden pitämään vappupuheen. Aloitan sen laululla Sommertider ja lopetan kansallislaululla Du Gamla och Fria

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Öresundilainen on aivan oikeassa hämmästellessään Koskelon sähköposteista noussutta kohua.

Mutta meillä Suomessahan on ihme kyllä näitä paskantätkeitä kansanedustajia, surkeita oikeusoppineita á la Kemppinen ja - ihme kyllä - myös yhtä p-tärkeitä uusia laillisuusvalvojia á la Heikkataipale, jotka menevät oikein mielellään median retkuun ja antavat naurettavia haastattelulausuntoja viranhoitonsa ensimmäisinä päivinä!

Klara Vappen!

Anonyymi kirjoitti...

Samaa mieltä nimimerkki Från Öresundin kanssa. Tämä kohu oli täysin turha, ja vallan hienoa, että blogistikaan ei sortunut kirjoittamaan samanlaista soopaa kuin muutama vuosi sitten (ks. blogi nro 183: Kenen joukossa seisot, Pauliine Koskelo).

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Blogi 183 ei ollut mitään soopaa. Sinä oli kyse täysin eri asiasta kuin nyt tässä blogijutussa.

Anonyymi kirjoitti...

Ei tässä sähköpostittelussa ole mitään väärää, kunhan se on virallista ja julkista. Epävirallisten lausuntojen antaminen tuossa virassa on yksiselitteisen väärin ja epäasiallista vaikuttamista.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Asia ei ole näin, anonyymi on väärässä.

Nyt myös eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma on kertonut "julkisesti ja virallisesti" (HS 1.5.), että Koskelon sähköpostiviestejä on käsitelty puhemiesneuvostossa. Se katsoi, yksimielisesti, että Koskelon toiminta ei ole mikään ongelma ja että hän ei ole painostanut eduskuntaa.

Anonyymi kirjoitti...

Voi olla, ettei se ole epäasiallista tuomarin tai poliitikon mielestä.
Demokraattista päätöksentekoa kaipaava äänioikeutettu kansalainen on eri mieltä. Hänen oikeuksiaan tässä rikotaan, jos tuo ei ole julkista.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Onneksi vm. anonyymi on ainoa "äänioikeutettu kansalainen", joka ei tunnu ymmärtävän, ettei Koskelo ko. sähköposteillaan rikkonut mitenkään hänen "oikeuksiaan". Hölmöily siis pois, parahin anonyymi!

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaisi siis muidenkin kuunnella asioiden ymmärtäjää!

Kummallista, ettei blogistin mielestä tässä asiassa ole mitään ongelmaa piilossa tapahtuvan viestittelyn osalta, vaikka muissa yhteyksissä se on tullult tuomituksi oli se kuinka harmitonta tahansa.