keskiviikko 17. kesäkuuta 2015

953. Pääministeri Sipilän sidonnaisuudet

1. Pääministeri Juha Sipilän sidonnaisuuksista on noussut melkoinen kohu. Katsotaanpa hieman, mistä asiassa on kysymys.

2. Perustuslain 62 §:n 2 momentin mukaan ministereiden on viivytyksettä nimitetyksi tultuaan  annettava eduskuntaa varten selvitys elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta merkittävätä varallisuudestaan sekä sellaisista ministerin virkatoimiin kuulumattomista tehtävistään ja muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa heidän toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.

3. Säännöksen tavoitteena on mahdollisimman pitkälti etukäteen ehkäistä ne tilanteet, jotka voivat johtaa luottamuksen vaarantumiseen ministereiden toiminnan asianmukaisuutta kohtaan sekä siirtää painopistettä ministerin toiminnan jälkikäteisestä arvioinnista mahdollisia väärinkäytöksiä estäviin toimiin. Säännöksen tavoitteena on toisin sanoen mahdollistaa ministerin toiminnan kontrolloitavuus ja estää ennakolta ulkopuolisten sidonnaisuuksien vaikutus ministerin toimintaan. Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus mahdollistaa osaltaan esimerkiksi ministerin esteellisyyden huomioimisen. Se lisää myös yleisemmin poliittisen järjestelmän avoimuutta ja samalla vahvistaa sen legitiimisyyttä.

4. Juha Sipilän uusi hallitus antoi kirjelmän eduskunnalle ministereiden sidonnaisuuksista. Se löytyy eduskunnan täysistunnon pöytäkirjojen sivulta (ptk 21/2015 vp).  

5. Eduskunnan täysistunnossa käytiin eilen tiistaina kirjelmän johdosta keskustelu, joka koski yksinomaan sitä, voidaanko pääministeri Juha Sipilän antamaa ilmoitusta pitää riittävän yksityiskohtaisena.Tahtipuikkoa keskustelussa heilutti kansanedustaja Timo Harakka (sd) ja häntä tukivat kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) sekä vasemmistoliiton edustajat Jari Myllykoski ja  Markus Mustajärvi.

6. Sipilän sidonnaisuuksista syntyi siis eduskunnassa kiivas sanaharkka. Keskustelua kuvataan osuvasti Yle Uutisten verkkosivulla.

Keskustelun kulku

7. Näyttää selvältä, että Juha Sipilän ilmoitus on arvopaperiomaisuutensa osalta puutteellinen. Sipilä ilmoittaa itse asiassa vain, että hän sai viime vuonna verotettavaa pääomatuloa 75  000 euroa. Sipilän ilmoitus on myös kiinteistöomaisuuden osalta liian ylimalkainen. Kaikki muut ministerit ovat sen sijaan ilmoittaneet sidonnaisuutensa ja varallisuutensa asianmukaisesti ja pääministeriin ilmoitukseen verrattuna paljon tarkemmin. Tämän vuoksi joudumme kysymään, onko pääministerille sallittu asiassa erivapauksia ja miksi näin on tehty. Häpeääkö pääministeri ilmeisesti merkittävän suurta arvopaperiomaisuuttaan, kuten Timo Harakka ihmetteli, vai miksi hän ei halua ilmoittaa sitä selvästi ja yksilöidysti? 

8. Pääministeri Sipilä oli itse keskustelussa paikalla, mutta hän heittäytyi tuppisuuksi eli ei käyttänyt puheenvuoroa, hänelle ei esitetty keskustelussa myöskään suoria kysymyksiä. Tv-kuvan perustella Sipilä näytti aika nololta tai tuskastuneelta istuessaan paikallaan ja poistuessaan myöhemmin istuntosalista heti asian käsittelyn päätyttyä. Hän ei kuulemma suostunut kommentoimaan asiaa mitenkään paikalla olleille tiedotusvälineiden edustajille.

9. Keskustan riveistä vain ex-pääministeri Matti Vanhanen nousi puolustelemaan Sipilän menettelyä. Vanhanen väitti pokkana, että ko. ilmoituksessa ei kysytä ministerin varallisuutta, vaan ainoastaan, mitä sidonnaisuuksia hänellä on. Tämä ei kuitenkaan tarkkaan ottaen pidä paikkansa, sillä kuten edellä mainitussa perustuslain säännöksessä (PL 62.2 §) mainitaan, ministerin on annettava eduskunnalle ilmoitus myös merkittävästä varallisuudestaan. 

10. Tämä on ymmärrettävää, sillä se, millaista ja miten suurta ("merkittävää") varallisuutta ja etenkin osakeomistuksia ministerillä on, saattaa PL 62 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla hyvinkin vaikuttaa asiaa, kun eduskunta arvioi ministerin sidonnaisuuksien laatua ja niiden mahdollista vaikutusta hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä. Tämän vuoksi ei voida pitää riittävänä, että esimerkiksi pääministeri ilmoittaa lakonisesti vain, että hänellä on "merkittävää" rahoitusomaisuutta, joka on sijoitettu tiettyjen pankkien sijoitusinstrumentteihin. 

11. Pääministerin kyseiseltä ilmoitukselta on toki edellytettävä vielä enmmän konkretiaa ja tarkkuutta kuin muiden ministereiden ilmoituksilta. On syytä muistaa, että Juha Sipilä halusi ja myös sai hallitusneuvotteluissa valtion omistajaohjausasiat itselleen. Siksi ei ole yhdentekevää, millaisia sijoitusjärjestelyjä pääministeri on itse tehnyt. Nyt tilanne on kuitenkin kääntynyt päälaelleen, sillä pääministerin ilmoitus on silmiinpistävän ylimalkainen, kun taas muut ministerit ovat täyttäneet ilmoitusvelvollisuutensa asianmukaisella tavalla, eli kuten veroilmoituksissakin aina joudutaan vakuuttamaan, kunnian ja omantunnon kautta. 

12. Pääministerin kanslian ilmoituksen mukaan Sipilä ei aio täydentää ilmoitustaan. Kansliasta, jonka päälliköksi eli valtiosihteeriksi valtioneuvosto nimitti tänään Sipilä esityksestä huhtikuun vaaleissa eduskunnasta tipahtaneen Paula Lehtomäen (kesk), ilmoitetaan, että asia on selvä, sillä oikeuskansleri oli tarkastanut Sipilän ilmoituksen etukäteen ja katsonut, että se täyttää perustuslain ao. pykälän (62.2 §) vaatimukset. 

13. Asiasta voidaan olla kuitenkin perustellusti eri mieltä, sillä eräät oikeusoppineet (esim. Mikael Hidén ja Pekka Viljanen) ovat ilmoittaneet kantanaan, että Sipilän ilmoitus on puutteellinen. Eduskunta ei ole sidottu ko. asiassa oikeuskanslerin kantaan, vaan sillä on asiassa itsenäinen päätösvalta. Maan tapaan on kuulunut  - tulee ilmeisesti kuulumaan aina ja ikuisesti - että oikeuskansleri suhtautuu valtioneuvoston jäsenten velvollisuuksiin ja tekemisiin laillisuuden kannalta varsin hellä- ja hölläkätisesti. Oikeuskansleri on ikään kuin hallituksen ylimääräinen ministeri, joka esimerkiksi saapastelee hallituksen vaihtuessa peräkkäin kaksi kertaa tasavallan presidentin juttuisille: ensin vanhan hallituksen mukana, ja noin 5 minuutin kuluttua uuden hallituksen hännänhuippuna. Aika kornia.

14. Kuten kansanedustaja Timo Harakka eduskunnassa mainitsi, lisävalaistusta kaipaisi erityisesti pääministerin Nordeassa oleva sijoitus. Siinä lienee kyse ns. kapitalisaatiosopimuksesta. Se mahdollistaa merkittävän verosuunnittelun, jonka avulla sijoittaja välttyy luovutusvoiton ja osingon verotukselta. Pääministerin olisi syytä omalla esimerkkillään osoittaa, ettei asianmukaisesti saadulla varallisuudella ja sen ilmoittamisessa ole mitään hävettävää ja salattavaa. 

15. Juha Sipilä vetosi oppositiojohtajana ollessaan sekä hallitustunnusteluja ja -neuvotteluja vetäessään monta kertaa esimerkin voimaan ja johtajuuden merkitykseen. Hänen olisi nyt pääministerinä kaiken järjen mukaan voinut odottaa näyttävän esimerkkiä sidonnaisuuksiaan ja varallisuuttaan koskevan ilmoituksen tekemisessä eli antavan riittävät ja asianmukaisesti yksilöidyt tiedot sijoitusomaisuudestaan. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

16. Pelkääkö pääministeri näinä taloudellisesti vaikeina aikoina, jolloin myös vähäosaisten ja köyhien etuisuuksista joudutaan leikkaamaan, oman ja johtamansa puolueen kannatuksen laskua, jos ilmenisi, miten äveriäs mies hän itse asiassa onkaan?  Poliitiikan avoimuus, läpinäkyvyys ja rehellisyys eivät kuitenkaan salli asioiden salaamista tai peittelemistä, vaikka avoimuus saattaa toisinaan tehdä hieman kipeää. Pääministeri Sipilä on puhunut jatkuvasti siitä, että miten "kipeitä" nyt suunnitellut julkisten menojen leikkaukset ja säästötoimet voivat olla.  

17. Typerimmän puheenvuoron eduskunnassa käytti ex-ministeri Päivi Räsänen (kd), joka tuntui suorastaan puhisevan "pyhää vihaa" niitä kansanedustajia kohtaan, jotka kehtasivat ruotia Juha Sipilän ilmoitusta. Räsänen kailotti ilmoille halunsa irtisanoutua "tällaisesta populistisesta ja henkilöön käyvästä oppositiopolitiikasta, joka sisältää jopa vihjailuja pääministerin kohdalla veronkierrosta". Veronkiertoon viittasi eduskunnassa myös toinen ex-ministeri eli Carl Haglund; näillä kahdella puhenjohtajalla tuntuu olevan kova kaipuu hallitukseen. Mutta niin kuin Timo Harakka puheenvuorossaan sanoi, Räsänen ja Haglund olivat ainoat henkilöt, jotka mainitsivat keskustelussa ruman sanan veronkierto.

18. Oppositio on aivan oikealla asialla tarttuessaan pääministerin puutteelliseen ilmoitukseen. Pääministeri tekisi poliittisesti ja moraalisesti fiksusti, jos hän taipuisi täydentämään ilmoitustaan. Tätä lienee kuitenkin turha odottaa. Meillä näyttää olevan, jälleen kerran, pääministeri, joka saarnaa yhtä, mutta tekee itse toista. Mutta niinhän se taitaa todella olla, että "Kepu pettää aina".

19. Juha Sipilä kertoi ennen vaaleja vastustavansa poliitisten valtiosihteerien palkkaamista ministereiden avustajiksi. Hallitusneuvotteluissa päädyttiin kuitenkin kolmen valtiosihteerin ottamiseen.  Eilen valtioneuvosto päätti nimittää vielä neljännen valtiosihteerin, kun se hyväksyi Sipilän esityksen Paula Lehtomäen (kesk) nimittämisestä pääministerin oman esikuntansa eli valtioneuvoston kanslian valtiosihteeriksi. Sipilän vaalilupaukset eivät pitäneet siis tältäkään osin kutiaan. Kun tästä huomautettiin Sipilälle, tämä tyytyi kohauttamaan olkapäitään ja toteamaan, että "pitäähän valtioneuvoston kansliassa toki valtiosihteeri olla".

20. Kyllä tuo hallitseminen on sitten yksinkertaista ja mukavaa! Helppoa kuin heinänteko.25 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Sipilän sijoitukset eivät ole vaihdantakelpoisia arvopapereita (AML), vaan vakuutuksia (sovellettava laki vakuutussopimuslaki).

Tosin Stubb on ilmoittanut Aurumin eläkevakuutuksen arvon, joten Stubb on avoimempi kuin Sipilä.

Sikäli Sipilän vakuutukset eivät aiheuta sidonnaisuutta, koska Sipilä on ulkoistanut (tyhmästi?) omaisuudenhoidon Nordean rahastojenhoitajille, jotka ovat hajauttaneet varallisuuden aika harakkamaisesti (katso Nordean sivulta tuottokorin sijoituksset).

Sipilälle olisi ollut halvempaa ostaa suomalainen rahastoindeksiosuus.

Perustuslain sanatarkka tulkinta kun ei edellytä rahastojen ilmoittamista, koska rahaston omistaja ei omista pörssiyhtiön osakkeita. Omistaja on sijoitusrahasto.

Tuo ilmoituspohja on Valtioneuvoston kanslian itse laatima, joka kannattaa muistaa tapauksen laillisuutta arvioitaessa.

Skorpioni kirjoitti...

Muistakaa paistaa makkara grillissä kuten Timo Jutilan Ilta-Sanomissa neuvoo! Juhannusmakkaran pitää olla mustaksi kärventynyt.

Anonyymi kirjoitti...

Jos merkittävän kiinteistöomaisuuden sijaintia ei tiedetä, on aivan mahdotonta arvioida ministerin sidonnaisuuksia ja mahdollisia esteellisyyksiä erilaisissa investointeja, maankäyttöä, tukia yms. koskevissa hankkeissa, joita koskevilla päätöksillä on välitön vaikutus maan arvoon. Maakuntakaavatkin voivat mennä valtioneuvostoon saakka. Onhan tämä nyt aivan tolkutonta.

Anonyymi kirjoitti...

Mitähän ne siellä kanslerinkansliassa oikein tekevät?

Anonyymi kirjoitti...

Ne vissiin "valvoo", etteivät vallan torkahtaisi!

Anonyymi kirjoitti...

Nyt kun tuomarit joutuvat ilmoittamaan tietojaan uuteen julkiseen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteriin, moni heistä huoahtanee helpotuksesta, kun tietojen löysyydestä on jo saatu ennakkotapaus.

Anonyymi kirjoitti...

Pääministeri on toki näyttänyt tässä asiassa varsin huonoa esimerkkiä, vaikka hän on saarnannut mielellään esimerkin voimasta ja johtajuuden tärkeydestä.

Mutta tuskinpa tuomarit ovat sidonnaisuusilmoituksissaan yhtä "ketkuja" kuin pääministeri omassa ilmoituksessaan!

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän se on vanha totuus, että lestadiolaiset on vähän sellaista salaseuraista porukkaa vaikka Sipilä siinäkin asiassa venkoilee mihin liikkeeseen nyt sattuu kuulumaan. Kyllä tästä pääministerin avauskuukaudesta jo näkee, että heppoinen on insinööri politiikan markkinoilla. Jotkut ilkeämieliset ovat näistä Sipilän bisneskyvyistäkin vähän epäilevällä kannalla. Aika näyttää ja tähdet kertovat komisario Palmu vai miten se oli.

Anonyymi kirjoitti...

Ky-kyllä se näin taitaa olla!

Hallituksen, valtiontalouden ja koko kansan johtaminen on toki aivan eri asia kuin firman johtaminen. Maata ja kansaa ei voida myydä tai asettaa konkurssiin kuten firmaa. Hallituksen ja maan johtaminen on pitkäjännitteistä ja kuluttavaa puuhaa, jossa ei pikavoitoihin kannata pyrkiä, niihin ei ole politiikassa kerta kaikkiaan juuri mahdollisuutta.

Anonyymi kirjoitti...

Noh, toisaalta Sipilä on kyllä luvannut, että hänen periaatteenaan on politiikassa ja pääministerinä tulos tai ulos -periaate. Jos nyt sitten tämä(kään) lupaus on tarkoitettu pidettäväksi.

Voisin veikata, että kun Suomen surkea kehitys ja talouslama on sitä mitä on, pääministeri saa tarpeekseen jo parin vuoden kuluttua ja lyö hanskansa tiskiin. Hän jättää politiikan ja palaa taas yritysjohtajaksi Kempeleeseen.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä on pressanvaalit myös välissä vuonna 2018.

Kumpi kerää vaalirahaa puolueensa ehdokkaalle enemmän, Anne Berner vai Hjallis Harkimo?

Anonyymi kirjoitti...

Välissä ovat myös kuntavaalit, ehkä myös seurakuntavaalit.

Anonyymi kirjoitti...

Sitten kun Antti Rinne ensi vuonna luopuu puolueen puheenjohtajan paikalta, demarit toivottavasti ymmärtävät valita uudeksi puheenjohtajaksi Timo Harakan. Saisivat vihdoin sanavalmiin ja fiksun miehen pomokseen.

Anonyymi kirjoitti...

Ei tuollainen paskademari kuin Harakka ole blogin arvoinen. Onko Virolaisen puoluekanta ja arvomaailma noinkin vasemmistolainen?

Kateusko on ajava voima?

Mitä väliä vaikka Sipilällä olisi sata miljoonaa, aina parempi vaan. Köyhyys aiheuttaa riippuvuuksia ja sidonnaisuuksia, esimerkiksi alkoholiriippuvuutta. Rikkaus ei.

Anonyymi kirjoitti...

Laki kyllä lähtee siiä, että mm. varallisuus voi aiheuttaa sidonnaisuuksia. Ei tarvitse olla professori (kuten en minäkään) tämän ymmärtääkseen. Eivätkä tällaiset asiat totisesti saa riippua puoluekannoista.

Anonyymi kirjoitti...

Jos mennään politiikan puolelle, niin olisi näinkin vakavan asian kohdalla aihetta saada varmuus siihen, onko Räsänen oppositiossa vai ei.

Siru Pola kirjoitti...

Tunnen pari rikasta tenukeppiä!!

Hyvää juhannusta kaikille köyhillekin juopoille kuitenkin!!

Anonyymi kirjoitti...

Onpa tyhmiä kommentteja. Eikö aina ole unelmoitu siitä että kun rikastuu tarpeeksi niin on riippumaton ja vapaa?

Päivänselvää. Lainsäätäjä vain on niin kovin vasemmistolainen ja kateellinen.

Rikas ei ole riippuvainen eikä sidoksissa mihinkään. Hän tekee mitä lystää.

Duunari on aina orja ja riippuu löysässä hirressä lopun ikäänsä. MOT.

Anonyymi kirjoitti...

Olipas tuossa edellä harvinaisen typerä kommentti!
Ko. ilmoituksissa ei ole tietenkään kyse ministereiden "rikkaudesta", vaan heidän sidonnaisuuksistaan, jotka on ilmoitettava.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt näin Jussi kevennykseksi pitäisi pääministeri Sipilän ottaa puhelu Floridaan. Eihän tänne kylmään pohjolaaan saada kesää, jos ei Grönin Eikkaa saadaa Suomeen. Eikka se tuo kesän tullessaan. Eihän tämä muuten kesältä tunnu.

Anonyymi kirjoitti...

Jah, siitä se kesä vasta kunnolla alkaa kun Eino saadaan Suomeen ja aamutv:hen kertoman, kuinka monta kymmentä vuotta sitten hän lopetti dokaamisen!

Anonyymi kirjoitti...

Lainsäätäjien tulisi ymmärtää ko. asian tärkeys.
KKO päätös 2015:39 päätös esittelijän esteellisyydestä on osoitus oikeuslaitoksenkin lopulta ymmärtävän perustuslain tarkoituksen...

Anonyymi kirjoitti...

Minusta taas tuo KKO:n päätös on jotenkin keinotekoisen oloinen. Tuomarinuran avautumista se tehokkaasti vaikeuttaa. Sidonnaisuuksien kanssa sillä kyllä ei ole mitän tekemistä, eikä pahemmin perustuslainkaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kohdassa 14 on virhe. Kapitalisaatiosopimus ei mahdollista verojen välttelyä vain ainoastaan siirtää veron maksuhetkeä. Kapitalisaatiosopimuksen idea on siis se, että sopimuksen puitteissa voidaan vaihtaa sijoituskohteita ja transaktioista syntyy voittoa tai tappiota. Voitot kumuloituvat sopimuksen ajan ja niistä erääntyy vero maksettavaksi siinä vaiheessa, kun pääomaa nostetaan tai sopimus päättyy. Veron välttäminen tulisi kysymykseen vain silloin, jos verokanta alenisi sopimuksen aikana. Tämä lienee näinä aikoina epätodennäköistä.

Anonyymi kirjoitti...

Laittoman veronkierron ja sallitun veron minimoinnin (laillisen verovälttelyn) ero on veteen piirretyn viivan kaltainen.