perjantai 15. huhtikuuta 2016

1020. Laittoman maahantulon järjestäminen

                                         Takavaroituja rikoksentekovälineitä

1. Korkein oikeus (KKO) myönsi 15.4.2016 valitusluvan asiassa, joka koskee laittoman maahantulon järjestämistä. Valituslupa koskee Lapin käräjäoikeuden helmikuussa eli tarkemmin sanottuna 12.2.2016 antamaa tuomiota, jossa käräjäoikeus katsoi henkilön syyllistyneen laittoman maahantulon järjestämiseen, mutta jätti hänet rangaistukseen tuomitsematta. Valituslupa on myönnetty sekä syyttäjälle (kihlakunnansyyttäjä Anita Haapakoski) että vastaajalle. RL 17 luvun 8 §:n mukaan laittoman maahantulon järjestämisestä tuomitaan sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

KKO:n tiedote
2. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, täyttikö vastaajan menettely laittoman maahantulon järjestämisen tunnusmerkistön ja voitiinko hänet jättää rangaistukseen tuomitsematta. Asiassa on kyse on oikeudenkäymiskaaren (OK) 30a luvussa säädetystä ennakkopäätösvalituksesta, jolloin muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan, ei hovioikeudelta, vaan suoraan KKO:lta ennakkopäätösperusteella (OK 30a:2). Menettelyssä on kyse eräänlaisesta ohivalituksesta ("hyppyvalitus"), joka edellyttää, että valittajan vastapuoli suostuu siihen.

3. Valituslupa on myönnetty oikeuskäytännön ohjaamisen tarkoituksessa, eli sen vuoksi, että lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön  yhtenäisyyden vuoksi on pidetty tärkeänä saattaa asia KKO:n ratkaistavaksi. Suomeen  on tullut viime vuoden loppupuolen ja tämän vuoden tammi-helmikuun aikana yhteensä noin 1 800 turvapaikanhakijaa Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikkojen kautta. Lapin rajavartiosto on aloittanut toistasataa esitutkintaa, joissa epäillään laittoman maahantulon järjestämistä. Korkeimman oikeuden myöntämä valituslupa tulee todella tarpeeseen.

4. Ko. tapauksessa Intiasta reissuun lähtenyt 23-vuotias mies oli tuonut Venäjältä Suomeen viisi muuta hänelle ennalta tuntematonta ulkomaalaista henkilöä omaa maahantuloaan varten hankkimallaan henkilöautolla. Sekä häneltä että hänen kuljettamiltaan henkilöiltä oli puuttunut maahantuloon vaadittava viisumi, ja he olivat anoneet turvapaikkaa heti Suomeen saavuttuaan. Lapin käräjäoikeus katsoi menettelyn tapahtuneen humanitäärisiä syitä ja pakkotilaa läheisesti muistuttavissa olosuhteissa, joten rangaistusta ei tekijälle tuomittu. Rikokseen käytetty auto tuomittiin kuitenkin valtiolle menetetyksi. 

5. Lapin käräjäoikeus antoi 12.2. kaksi erillistä tuomiota laittoman maahantulon järjestämisestä. Toisessa tapauksessa, josta KKO:n tiedotteessa mainitussa valituslupa-asiassa ei ole kyse, 22-vuotias nepalilaismies oli matkustanut Nepalista Murmanskiin, jossa hän oli ostanut venäläismiehen avustamana Toyota Corolla -merkkisen käytetyn auton, jolla oli lähtenyt kohti Sallaa ja Suomen rajaa. Hän oli ottanut kyytiin kaksi intialaismiestä, autokaupassa avustaneen venäläismiehen ja Venäjän passintarkastuspisteellä vielä kaksi afrikkalaistaustaista miestä. Venäläismies oli jäänyt pois kyydistä noin sadan kilometrin päässä rajasta. Nepalilaiskuskin mukaan häntä ja hänen kyytiinsä tulleita henkilöitä rajanylityshankkeessa avustaneet henkilöt olivat venäläisiä viranomaisia.


6. Toinen Lapin käräjäoikeuden 12.2. ratkaisema asia, jota valituslupa-asia koskee, on hyvin samantyyppinen kuin nepalilaismiehen tapaus. Siinä intialaismies oli hankkinut auton Venäjältä tullakseen yksin sillä Suomeen. Hänen kyytiinsä oli kuitenkin tullut viisi hänelle ennalta tuntematonta ulkomaalaista henkilöä venäläiseltä tarkastuspisteeltä Alakurtti-Kelloselkä - välillä. Matkustajat olivat kotoisin Intiasta, Pakistanista ja Sri Lankasta. Käräjäoikeuden mukaan intialaisen kuskina toimineen miehen on täytynyt tietää, ettei matkustajilla ollut rajanylitykseen vaadittavia asiakirjoja. Ryhmä tuli rajan yli Sallaan, jossa he ilmoittautuivat turvapaikanhakijoiksi. 


7. Käräjäoikeus päätteli, että intialaismies ja hänen kyytiinsä tulleet matkustajat olivat todennäköisesti hyväksikäytön uhreja. Oikeus katsoi intialaismiehen kuitenkin syyllistyneen laittoman maahantulon järjestämiseen, mutta jätti hänet tuomitsematta rangaistukseen, koska hän ei ollut voinut vaikuttaa siihen, keitä hänen autonsa tuli matkustajiksi. Vastaajan mukaan venäläiseltä viranomaiselta vaikuttanut henkilö oli ohjannut autoon toisia turvapaikanhakijoita. Vastaajan maahantuloon käyttämä VAZ-auto tuomittiin  valtiolle menetetyksi.


8. Venäjältä on saapunut Sallan ja Raja-Joosepin raja-asemien kautta Suomeen puolen vuoden aikana lähes 2 000 turvapaikanhakijaa yli 30 eri maasta. Rajavartiolaitos on aloittanut satakunta esitutkintaa laittoman maahantulon järjestämisestä. Jokaisen turvapaikanhakijoita kuljettaneen auton kuski on joutunut epäillyksi laittoman maahantulon järjestämisestä. Turvapaikanhakijoiden virtaaminen Suomeen tuli mahdolliseksi, kun Venäjä yllättäen luopui noudattamasta viimeksi 1994 uudistettua rajasopimusta. Sen mukaan Venäjä on velvollinen estämään ilman laillisia asiakirjoja liikkeellä olevien ihmisten pääsyn rajanylityspaikoille.


9. Kyseessä on toki rajatapaus, mutta luulisin, että intialaismiehen syyksi ei voida lukea laittoman maahantulon järjestämistä. RL 17 luvun 8 §:n 2 momentin mukaan ko. rikoksena ei pidetä tekoa, jota erityisesti huomioon ottaen tekijän vaikuttimet sekä ulkomaalaisen turvallisuuteen vaikuttavat olot hänen kotimaassaan tai vakinaisessa asuinmaassaan on pidettävä kokonaisuutena ottaen hyväksyttävistä syistä tehtynä. Maahantulon todelliset järjestäjät, toimeenpanijat ja "konnat" löytyvät nyt esillä olevissa tapauksissa Venäjällä. He ovat ihmissalakuljettajia ja  -kauppiaita tms. hämärämiehiä, jotka maksua ja usein varsin suuria summia vastaan järjestävät rajan yli länteen pyrkiville ulkomaalaisille kulkupeleiksi autoja ja opastavat heidät rajanylityspaikkojen läheisyyteen. Konniin lukeutuvat myös venäläiset rajavalvojat, joiden myötävaikutuksella hämärämiehet ovat saaneet bisneksissään puuhastella b ja jotka ovat näin menetellessään rikkoneet tahallaan Suomen ja Venäjän välillä tehtyä rajasopimusta. Venäläiset rajamiehet ovat ilmeisesti saaneet toimintakäskyn FSB:ltä, joka on suoraan Kremlin valvonnan ja määräysvallan alainen laitos. 


10. Selviäkin tapauksia toki löytyy. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita asia, jossa Lapin käräjäoikeus tuomitsi 4.3.2016  noin 40-vuotiaan venäläismiehen laittoman maahantulon järjestämisestä kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 45:een päiväsakkoon sekä menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 2 500 euroa sekä auton, jolla ulkomaalaiset turvapaikanhakijat tuotiin Sallan kautta maahan. Tuomion mukaan syytetty oli maksua vastaan osallistunut ko. järjestelyyn, jolla  Suomeen tuotiin viime vuoden joulukuussa nelihenkinen afganistanilainen perhe ja yksi syyrialainen, joilla ei ollut maahantuloon vaadittavia asiakirjoja. Syyttäjä oli vaatinut 21 000 euron suuruisen rikoshyödyn menettämistä. Syytetty oli ajanut auton rajan läheisyyteen, jossa hän oli pannut kuljettamansa matkustajat ajamaan auton rajatarkastusaseman ohi. Käräjäoikeus totesi miehen harjoittaneen vastaavanlaista rikollista toimintaa jo aikaisemmin Suomessa ja Norjassa. 2 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tuomitsematta jättämiseen tuollaisessa tilanteessa voisi johtaa sellainenkin ajattelu, että tuollaisessa tilanteessa on sattumanvaraista, kuka maahan pyrkivästä porukasta ryhtyy kuskiksi. Todelliset syylliset ovat, kutenblogisti totesi,Venäjällä.

Anonyymi kirjoitti...

Mun kommentti ei liity tähän aiheeseen. Mutta minua pännii lukea, että Valvira ja Altia (Suomen valtio) ratkaisevat laintulkintojaan oikeusistuimissa. Ei mitään järkeä, vai mitä?