torstai 21. tammikuuta 2010

211. Muist(i)osi on mulle kallis


1. Matti Vanhasta on koeteltu monin eri tavoin: Jarmo Korhonen, Nova-miehet, vaalirahoitussotkut, Ruusus-käräjät, Ari Korvola, lautakasa-jupakka, Rukan hanget, talouslama, kivuliaat jalat jne, jne. Ja nyt sitten kaikkien kamaluuksien päälle vielä epärehellinen tietokoneen korjaaja ja yksityisen valokuvan varkaustapaus! Kyseisen huolto- tai korjausmiehen kerrotaan korjanneen pääministerin virkahuoneen tietokoneen sähköpostista Vanhasta ja hänen eräästä naisystävästään eli kansanedustaja Merikukka Forsiuksesta otetun valokuvan niin sanotusti parempaan talteen.

2. Lehtitietojen mukaan kyseisessä kuvassa "pääministeri viettää aikaansa kansanedustaja Merikukka Forsiuksen kanssa yksityisasunnossa vuonna 2007 (HS)." Mikähän tuossa kuvassa on mahtanut huoltomiestä (ei sentään talonmiestä) niin kovasti kiinnostaa? Yksityisasunto on paikka, jossa vietetään yksityistä ja intiimiä elämää. Luultavasti kyseinen kuva oli lähetetty pääministerille jonkinlaisena muistona "ihanasta illasta", jos nyt sitten kyseessä oli illalla otettu kuva; tähän me emme voi toki tietää.

3. Rikos mikä rikos ja varsin kavala sellainen kaiken lisäksi. Teko, jota tutkitaan törkeänä viestintäsalaisuuden loukkaamisena, paljastui, kun sanottua kuvaa - ilmeisesti viime syksynä - yritettiin panna jakeluun ja kaupitella (luultavasti joillekin alan lehdille). Konnuus on lehtitietojen mukaan tapahtunut jo vuonna 2007, jolloin turvallisuussopimuksen valtioneuvoston kanssa tehneen yrityksen huoltomies kävi - aivan yksin - pääministerin virkahuoneessa tietokonetta näpelöimässä. Kaupittelu tapahtui kuitenkin vasta viime syksynä ja asian rikostutkinta lienee aloitettu joulunalusviikolla, näin olin lukevinani nettiuutisista. Oliko kuvan pöllinyt mies kaupitellut kuvaa itse, tätäkään emme vielä tiedä.

4. Tapaus herättää luonnollisesti monenlaisia kysymyksiä. Onko pääministerin ja yleensä ministereiden ja valtioneuvoston tietoturvallisuus asianmukaisessa kondiksessa, kun joku huoltomies pääsee lukemaan pääministerin sähköpostia tämän virkahuoneessa yksin muina miehinä? Ovatko näin tärkeät valtion turvallisuutta liittyvät asiat todellakin ulkoistettu yksityisille yrityksille ja vieläpä ilman minkäänlaista valvontaa? Mitä kaikkea muuta luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa voisi vuotaa tällaisten töppäysten johdosta vääriin käsiin? - No, erilaista ulkoistamista toki tapahtuu kaiken aikaa eri tahoilla, Pääministerin johtama keskustakin ulkoisti vuoden 2007 vaalien alla liikemiesten ja yritysten lahjoittamien vaaliavustusten vastaanottamisen ja jakamiseen KMS-nimiselle yhdistykselle. Eikä Vanhanen kertomansa mukaan tiennyt tästäkään yhtään mitään!

5. Miksi pääministeri ei poistanut kuvaa sähköpostitiedoistaan, vaikka hänen salainen ystävyytensä Merikukka Forsiuksen kanssa lopahti lehtitietojen mukaan äkisti joskus vuonna 2007? Ehkäpä Matti ei raaskinut luopua kuvasta, vaan katseli joskus heikkoina hetkinään sitä ja muisteli menneitä? "Sun muistosi on mulle kallis" - niinhän sitä taidetaan laulaa vanhassa suomalaisessa iskelmässäkin. Tällaiset muistelot voivat kuitenkin tulla pääministerille kalliiksi, jos niitä koskevat todistuskappaleet pääsevät vuotamaan julkisuuteen. Kopioitiinko pääministerin sähköpostista kenties useampia kuvia, vaikka vain yhtä niistä olisi nyt kaupiteltu? Entäpä sitten "muistojen" ohella myös pääministerin viranhoitoon liittyviä muistioita?

6. Asiasta toiseen. Pääministeri ilmoitti - täysin yllättäen - luopuvansa puolueensa puheenjohtajan samoin kuin pääministerin paikalta ensi kesäkuussa juuri joulun alla eli muistaakseni 22.12. kirjoittamassaan blogissa. Samoihin aikoihin myös kuvavarkauden tutkinta oli juuri alkanut. Pääministerin on siis täytynyt saada jo ennen eroilmoitustaan tieto varkaudesta ja viestintäsalaisuuden loukkauksesta. Pääministeri ei ole suostunut kertomaan luopumisensa syitä, vaan on vedonnut salaperäisesti vain "kokonaisarvioon", ainoastaan ensi syksyksi suunniteltu jalojen operointi mainittiin konkreettisena syynä luopumiseen. Kun pääministeri salailee luopumisensa syitä, saattaa mieleen juolahtaa, että voisiko tämä nyt paljastunut valokuvajuttu kenties olla yksi tekijä, joka on vaikuttanut pääministerin sanottuun kokonaisarvioon. Mutta silloin yksityiskuvassa on luultavasti ollut todella jotain raflaavaa.

7. Matti Vanhasen yksityiselämä siis kiinnostaa. Onhan se kiinnostanut toki ennenkin. Esimerkiksi Pääministerin morsian -kirja puhuttaa edelleen. Kirjaa koskeva oikeusjuttu on ollut korkeimmassa oikeudessa (KKO) käsiteltävänä viime keväästä lähtien. Ensi viikon maanantaina, siis jo muutaman päivän kuluttua eli 25.1. KKO pitää suullisten käsittelyjen salissaan Pohjoisesplanadi 3:ssa jutussa suullisen istunnon, joka alkaa kello 10.00. Matti Vanhanen, joka tyytyi Helsingin hovioikeuden asiassa 10.2.2009 antamaan tuomioon, on kutsuttu sanottuun istuntoon "itse tai asiamiehen edustamana uhalla, että poissaolo ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista."

8. Matti Vanhasta itseään ei KKO:n istunnossa varmastikaan nähdä, sillä hän nimenomaan vastusti jutussa tuomittujen Susan Ruususen ja kirjan kustantajan Kari Ojalan vaatimusta suullisesta käsittelystä ylipäätään. Ruusunen ja Ojala pyysivät valituksissaan, että KKO velvoittaisi Matti Vanhasen saapumaan istuntoon henkilökohtaisesti, jotta Ruususen ja Ojalan avustajat voisivat esittää Vanhaselle asian selvittämistä tarkoittavia kysymyksiä. Pyyntö on ymmärrettävä, sillä Ruusunen ja Ojala eivät olleet saaneet hovioikeudessa tilaisuutta kuulustella Vanhasta.

9. KKO, jonka puheenjohtajana toimii oikeusneuvos Kari Raulos, kuitenkin epäsi Ruusunen ja Ojalan sanotun pyynnön. Perustelu oli tyypillisen mitäänsanomaton: "KKO katsoo, että asiassa ei ole kysymys sellaisista epäselvistä ratkaisuun vaikuttavista tosiseikoista, että asianosaiset olisi velvoitettava saapumaan asian selvittämistä varten henkilökohtaisesti KKO:ssa pidettävään suulliseen käsittelyyn." Todettakoon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut muutamissa Suomea koskevassa tuomiossaan sapiskaa juuri siksi, että asianomainen tuomioistuin (yleensä on ollut kyse hovioikeudesta) ei olisi saanut evätä sellaisen todisteen esittämistä, jota asianosainen itse pitää jutussa merkittävänä, vaikka kyseisellä todisteella ei asianomaisen tuomioistuimen mielestä olisi merkitystä.

10. Mutta korkein oikeus näyttää haluavan viitata tässäkin kysymyksessä kintaalla ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuille; vrt. tapaus Kari Uoti. Reilu viikko sitten korkein oikeus sai viimeksi ihmisoikeustuomioistuimelta sapiskaa sen johdosta, että se oli evännyt poliisiylitarkastaja Keijo Suuripään virkarikosjutussa suullista käsittelyä koskevan pyynnön (EIT 12.1.2010, Suuripää v. Suomi). Tuossa jutussa, joka käsiteltiin ensimmäisenä asteena hovioikeudessa, hovioikeus hylkäsi vuonna 2000 syytteen. KKO kumosi vuonna 2002 antamassaan tuomiossa suullista käsittelyä pitämättä hovioikeuden tuomion ja tuomitsi Suuripään lahjusrikkomuksesta sakkoon ja 3 000 euron määräiseen hyödyn menetykseen valtiolle. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että KKO ei ollut voinut päättää jutusta asianmukaisesti arvioimatta välittömästi valittajan henkilökohtaista kertomusta ja pitämättä suullista käsittelyä. Ihmisoikeustuomioistuin ihmetteli myös sitä, että KKO Suuripää ja hänen asianajajalleen ei ollut KKO:ssa varattu tilaisuutta vastata edes kirjallisesti KKO:n aikomukseen tuomita syytetty rangaistukseen. KKO:n olisi siis tullut informoida syytettyä mahdollisesti tulossa olevasta rangaistuksesta.

11. Ruususen ja Ojalan tapauksessa korkein oikeus tosin järjestää suullisen käsittelyn, mutta se on evännyt syytteen edelleen kiistävien tuomittujen pyynnön saada kuulla istunnossa asianomistaja Vanhasta henkilökohtaisesti. KKO ei näytä ottaneen huomioon, että niin sanottuja oikeuskysymyksiä eli lain soveltamiseen liittyviä kysymyksiä ei voida mainitunlaisissa tapauksissa koskaan täysin erottaa jutun tosiseikoista, vaan faktat ja normit esiintyvät jutussa aina tietyssä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Normit vaikuttavat faktoihin ja päin vastoin. Siksi faktojen selvittämistä asianomistajaa kuulustelemalla ei pitäisi KKO:n nyt tekemin tavoin torjua varsinkin, kun pyyntö asian selvittämisestä mainitulla tavalla on esitetty puolustuksen ja jutussa rangaistukseen tuomittujen syytettyjen taholta.

12. On ilmeistä, että mainitunlaisissa olosuhteissa korkeimman oikeuden suullinen istunto on vain näennäinen, jotta tietyt muotovaatimukset tulisivat täytetyksi. Istunnossa ei ole tarkoituskaan puuttua faktoihin, jotka tuomittujen mukaan kaipaisivat selvittämistä. Itse asiassa KKO lienee jo tehnyt jutussa alustavan ratkaisun. Tämä on mahdollista, koska Suomen lain - itse asiassa vain KKO:n itse omaksuman käytännön mukaan - KKO voi käsitellä suulliseen käsittelyyn menevää juttua etukäteen kirjallisessa esittelymenettelyssä; tämä on menettelyn välittömyyden ja reiluuden kannalta ongelmallinen käsittelytapa. Periaatteenhan on, että tuomioistuimen jäsenillä ei tulisi ennen pääkäsittelyä olla ennakkokäsitystä asiasta. KKO:n jäsenet ovat kuitenkin voineet myös tässä jutussa muodostaa kantansa jutun asiakirjojen ja esittelijän esittelyn perusteella jo ennen ensi maanantaina pidettävää muodollista suullista käsittelyä. KKO antanee Ruusus-jutussa tuomionsa melko pian suullisen käsittelyn jälkeen.

13. Tämä epäilyttävä käsittelyjärjestys ei ole KKO:ssa toki mitään uutta. Näin tapahtui esimerkiksi myös viime kesänä, jolloin KKO käsitteli jyväskyläläisen käräjätuomarin virkarikosjuttua ainoastaan puolisen tuntia kestäneessä suullisessa käsittelyssä, joka oli laadultaan hyvin muodollinen ja näennäinen. Olen selostanut tuota virkarikosjuttua ja siinä KKO:ssa pidettyä suullista käsittelyä, - se ei todellakaan ollut mikään mieltä ylentävä tilaisuus - blogissani 116/22.6.2009. Tuomio sanotussa jutussa annettiin vain kahta viikkoa myöhemmin (KKO 2009:62), katso blogi 126/9.7.2009.

14. Tämä meni nyt vähän vakavaksi, mutta eipä vaivuta synkkyyteen. Pannaan tähän iskelmälyriikkaa mukaileva loppukevennys:

- Oi, jos oisit kultaseni
valokuvanen,
Pitäisin sut koneellani vain
salaa katsellen
Mutta voi, voi tätä surkeutta
Voi, voi tätä pulaa,
Tietokoneen korjaaja
sut saattais ottaa mukaan.

- Oi, jos kaunis kultaseni
oisit xxxxruusupuu
Itse sua hoitelisin
eikä kukaan muu,
Haastaisin sun käräjille
että sanois kansa:
"Yksityisyyden takia
hän uhraa kalleimpansa."

17 kommenttia:

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kun KKO sanoo, evätessään puolustuksen Matti Vanhasen henkilökohtaista kuulemista koskevan pyynnön, että "asiassa ei ole kysymys sellaisista epäselvistä ratkaisuun vaikuttavista tosiseikoista," niin silloinhan KKO on - siis etukäteen ja ennen kuin suullista käsittelyä on edes aloitettu - tosiasiallisesti jo ratkaissut jutun näyttö- eli tosiasiakysymyksen!

Miten muuten KKO voi sanoa suoraan, että ratkaisuun vaikuttavista tosiseikoista ei ole epäselvyyttä?

Joka tapauksessa KKO:lla on selkeä ennakkoasenne jutun faktapuoleen ja tämän KKO on myös julkisessa päätöksessään ilmoittanut.

Selvää on, ettei tällainen menettely täytä puolueettoman oikeudenkäynnin vaatimuksia. Tuomarilla ei saa olla ennakkoasennetta juttuun, kun käsittely eli tässä tapauksessa suullinen käsittely KKO.ssa alkaa.

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Tuohon ei pysty erkkikään, että blogisti aloittaa itse juttunsa kommentoinnin..Haloo?

Muutoin kyllä erinomaista Virolaista!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

EKL - Näytin vähän ikään kuin mallia, miten kunnon kommentti kirjoitetaan...

I-S:n nettiversiossa valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Timo Härkönen puhuu moneen otteeseen kuvista, ei siis vain yhdestä kuvasta, jotka pääministerille tulleesta sähköpostista oli otettu.

On siis kyse useista Vanhasen yksityiselämää koskevista kuvista, jotka ovat liikkeellä ties missä.

Näissä kuvissa tuskin on otoksia ainoastaan uuniperunaillallisista.

Härkönen sanoo myös I-S:lle, ettei hän osaa sanoa, onko "korjaaja" ("siivooja") pääsyt käsiksi muihin tiedostoihin kuin sähköpostiin. "Veikkaus on, että ei ole ottanut muta tietoa."

Huh, huh! Eipä tuo "turvallisuus" vaikuta olevan VN:ssa kovinkaan varmoissa käsissä!

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Ymmärsin kyllä, mutta pääsinpä "kuittaamaan"..

Kyllä huolestuttavalta tosiaan tuntuu jos "vakava väite on, että ns. (huoltomies) pääsee pääminsterin koneelta viemään (kuvia)"?

Mitähän muuta mahdollisten "kuvien" lisäksi sieltä lokitiedoista löytyy, mitä on koneelta "imuroituna"? Ensin ns. nettitreffit joiden lopputulemaa puidaan KKO:ssa 25 pnä ja nyt tämä ja "nämä" päälle, voi herttileijaa ja persleijaa on todettava! Kävelevä turvallisuusriski on ollut ja vieläkin tämä meidän Matti.

Siru Pola kirjoitti...

On tosiaan merkillistä, millä tavalla valtioneuvoston tietoturva-asioita käytännön tasolla hoidetaan. Vanhasen postilla ( ei siis tehtävissä) lienee vieraillut valenörtti. Mielestäni Seppo Tiitinen olisi sopiva henkilö tarkkailemaan nörttien toimintaa ministerien ja kansanedustajien huoneissa. Sehän sopii hänelle entisen toimenkuvan perusteella upeasti.

Mitähän se KKO:n touhu oikein on. Maan parhaat juridiset voimat on keskitetty sinne, mutta aina kompastutaaan samoihin virheisiin. Kehitystä, jota muualla vaaditaan ja jonka perään huudetaan, ei ainakaan ulkopuolisen tarkkailijan silmin voi havaita siellä paljoa tapahtuneen. MIkä siellä jarruttaa. Kiertääkö Koskelo liikaa maakuntia jakamassa kuivakkaita lausuntojaan kun aikaa ei selvästikään jää oman tehtävän hoitamiseen.

Pääsin nyt itsekin osalliseksi seuraamaan erään valitusluvan menestymistä. Juttua ei ikävä kyllä voi ottaa kommentoitavaksi, mutta kuuluu sarjaan "valituslupahakemuksen voi hylätä ainoastaan siksi ja sillä perusteella, ettei hylkäystä tarvitse perustella eikä perusteita julkistaa". Odotellaan luottamuksen asteittaista palautumista KKO:hon.

Matti varmaan laulelee, Mambaa huonosti riimitellen ja matkien seuraavaa:

"Vanhan postitiedoston
nörtti löysi yllättäin
sen mä luulin tarkkaan tallentaneeni

sitä tarjos Seiskalle, ehkä myöskin Kallelle
mut se liian rankka oli kaikille

paljon tuttuja naisia menneisyydestäin
nimiä vain koitin kaivaa mielestäin
ja valokuvia Sirkasta ja Kukasta ja Sususta ja muista tutuista

ja jonkun kauan sitten unohtuneen tunsin kadonneen taas minulta
kun ministerin huoneessani tutkin jällen noita kuvia
mietin silloin tosissani voinko tosiaan mä aina munata

mahtaako ne koskaan hyväksyä minuaaaaa...."

Tässä vaiheessa aina Matti herää ja laskee lautoja.

UoleviS kirjoitti...

HYVA JA TARKEA JUTTU !!

Eipa kai Matti ole mikaan turvallisuusexpertti, eika tarviikaan olla?! Mutta onkohan se vastuuanlainen suuri paallikko viela hommissa?? Sattuuko kukaan tietamaan? Jos on, niin sitten on Suomen turvallisuus pain p:ta!

Mitenkahan naita tarkeita asioita tuotiin esiin ja ruodittiin ennen
tata Jyrki Virolaisen blogia? Kumma kun ei koko Suomi ole kaatunut siita turvallisuus yms vajeesta?

Anonyymi kirjoitti...

Ihmetyttää, että poliisi tutkii asiaa viestintäsalaisuuden rikkomisena. Perinteisestihän nimenomaan poliisi on lähtenyt esim. pakkokeinolain soveltamisesta siitä, että viestintäsalaisuus suojaa vain matkalla olevaa viestiä. Poliisi ei katso tarvitsevansa telekuuntelulupaa lukiessaan kiinniotetun henkilön kännykästä sinne talletettuja tekstiviestejä. Ehkä nyt tämän jutun myötä perustuslaissa taattu viestintäsalaisuus laajenee koskemaan myös perille saapuneita viestejä.

hannes kirjoitti...

Se voi professori sitten (josku tulevaisuudessa), kun eläkepäivät koittaa, niin alkaa tekemään sanoituksia suomen artisteille.

Mutta joo, asiatekstiä taasen kirjoittelit.

Hilda K. kirjoitti...

Onko medialle tässä viimeisimmässä pääministeri-tarinassa jätetty taas jatkojutun paikka?
Jos valokuvien vientiin syylliseksi epäiltyä henkilöä ei pian nimetä ja saateta median avulla parrasvaloihin, herää oikeutettu epäilys, onko häntä lainkaan olemassa.

Miksei 7 päivää -lehti halunnut ottaa tarjottuja kuvia julkaistavakseen?
Ehkä kuvassa tai kuvissa ei ollut mitään uutta tai kiinnostavaa. Onhan otoksia ystävyksistä takavuosilta jo nähty.

Tai, tarjotussa kuvassa tai kuvissa, joista joku saattoi olla myös vuodelta 2007, on mukana henkilö tai henkilöitä, jotka eivät ole julkisuuden kanssa missään tekemisissä.

Tällaisten yksityiskuvaan osallistujien intimiteettiä mikä tahansa lehti ilman muuta suojelee.

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Hilda K - sama epäilys itselläni heräsi heti ja kun "syyllinen löytyi noin nopeasti ja hänellä asianajaja Lampela, sekä IS:n luottorikostoimittajat ns. jutun kimpussa", niin haisee..

Jyrki Virolainen kirjoitti...

OLen melko varma, että Vanhanen ei halua nostaa syytettä ja juttu kuivuu kokoon. Olisi noloa, jos vielä se kuvakin putkahtaisi oikeusprosessissa julkisuuteen.

Eihän matti halunnut prosessia myöskään Yleä ja sen toimittajia vastaan.

Matti on sopuisa mies, joka poliittinen asema on tämänkin tietomurron takia vahvempi kuin koskaan...

Mutta Susanin jutun Matti nosti yleisen edun nimissä! Täytyyhän sitä nyt sentään ex-naisystävää ja yksinhuoltajaa sen verran kurmottaa.

Hilda K. kirjoitti...

Vanhanen kommentoi oletettua kuvavarkautta tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin Suomen lähettävän taistelujoukkoja Afganistaniin.

Toimituksissa teki ilmeisesti niin pahaa, että juttua ollaan hautaamassa vähin äänin. Kunhan tämänpäiväisestä pakollisesta kansiuutisoinnista nyt jotenkin selvitään.

Kun propagandaosasto ottaa käsikirjoitusapua kansainvälisistä lähteistä, aina ei onnistuta tarinan transkulturoinnissa kovin hyvin.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä tapaus on tehty osoittamaan miten tärkeitä tietoja Matti Vanhasen työkoneella on.

Thaimaan tsunamikriisin ollessa kaatumassa päälle Matti Vanhanen ihasteli Turun Sanomien kolumnissaan kuinka hyvin kriisiajan hallinto Suomessa oli valmiina: II maailmansodan aikainen valmiusmiehitys keskushallinnossa oli pidetty koskemattomana.

Suomea hoitaa yhä EK, SAK, Suomen Pankki, Raimo Sailas, ja siinä ohessa poliitikot mikäli heitä muistetaan informoida.

Toipila kirjoitti...

Ei mikään lehti julkaise ainakaan sellaista kuvaa, jossa lähetyssaarnaaja-asennossa iso menee sisään ja henkilöt on tunnistettavissa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

niin, julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan kuva "on melko harmiton," kuvassa pääministeri ja eräs kananedustaja vietävät yhdessä vapaaaikaa sisätiloissa,olisiko ollut sitten kyse kovasti polvia kuluttavasta ajanvietosta, mene ja tiede.

Kun mikään lehti ei rohjennut kuvaa julkaista, siinä voi olla kysy toiminnasta/ajanvietosta, joka lopullisesti vahvistaa sen, että pääministeri ja Forsius olivat sittenkin vain ystäviä keskenään.

Mitä julkisuusarvoa tällaisella kuvalla voisi olla, ei mitään.

Erkki K. Laakso kirjoitti...

KKO:lla on tekemisen paikka, sillä se voi "viheltää nyt kerralla pelin poikki" tai jäädä muutamaksi vuodeksi odottamaan, että EN IOT rankaisee asiassa Suomea ja eurooppa nauraa meille jo siinä vaiheessa kun valitus on ajettu sisään..?

Järki hoi!

Siru Pola kirjoitti...

Onkohan tuohon blogistin viimeiseen kommenttiin tullut pieni virhe. Kyse ei liene "kananedustajasta", vaan ....