sunnuntai 3. tammikuuta 2010

204. Välinpitämättömästi Teidän


1. Jukka Kemppinen pohtii 3.1.blogissaan kauppiaallisen luokan (kylteri) ja toisaalta vartijaluokan (mm. poliitikot, tuomarit ja poliisit) moraalijärjestelmän sisältyviä käskyjä. Vartijaluokan moraalinormeja ovat JK:n mukaan mm. sellaiset käskyt kuin "muista totteleminen ja kuri", " anna arvo ylemmillesi", "ole uskollinen", "kosta", "petä, "osoita asemasi" jne. Kemppisen mukaan vartijaluokan klassinen ongelma on omien puolustaminen myös valheella; esimerkiksi katolinen kirkko on ollut esillä pedofilian peittelyssä. Kollegojen juoppouden peittely on Kemppisen mukaan ollut aiemmin sangen kova koodi virkamiespiireissä, ja työpaikka- ja koulukiusaaminen menestyy ryhmäsolidaarisuuden tuella.

2. Moraalisääntöjen luetteloita voidaan täydentää. Viimeaikaisten tapahtumien johdosta mieleen tulevat vartijaluokan osalta seuraavat käskyt:

- näyttele välittäväsi ja peitä samalla todellinen välinpitämättömyytesi
- älä ota vastuuta mistään omista ja alaistesi virheistä asioiden huonosta hoidosta
- vetoa aina siihen, että epäkohdissa on kyse on vain yksittäistapauksista, joita ei pidä yleistää.

Mitä se on? Muutamia esimerkkejä.

3. Pahoittele ministerinä tv-keskusteluissa koulukiusaamista ja alle 15-vuotiaiden lasten harjoittamaa koulu- ja jengiväkivaltaa ja sitä, etteivät nuoret ja lapset puutu siihen (joulukuun alussa kahdeksasluokkalainen koulukiusattu tyttö hakattiin Helsingin Viikissä 40 koulutoverin katsellessa vieressä raakaa pahoinpitelyä), mutta väistä vastuusi, koska kyseessä on yksittäistapaus ja poliisiasia, josta sinulla ei ole tarkempaa tietoa. Älä puutu koulukiusaamiseen esimerkiksi lupaamalla lisätä koulukuraattorin tai sosiaalihoitajien virkoja.

4. Jos koulukiusattu haastaa koulun opetushenkilökuntaan kuuluvia ihmisiä ja koulua ylläpitävän kunnan käräjille (näin tapahtui lokakuussa Turussa, jossa käräjäoikeus - kuinkas muuten, oltiinhan tautisessa Turussa - hylkäsi syytteet ja korvausvaatimukset) vähättele opettajien ja kouluviranomaisten vastuuta ja selitä, että sinun saamiesi tietojen mukaan kyseessä on yksittäistapaus, jossa opettajat olivat kyllä puuttuneet asiaan parhaan kykynsä mukaan. Aseta pari kolme työryhmä selvittämään asiaa saadaksesi kohun hiljenemään ja epäkohdat lakaistuksi tällä tavalla joksikin ajaksi (ministerikautesi loppuajaksi) maton alle.

4. Kauhistele julkisuudessa hurskaasti alle 18-vuotiaiden nuorten ja lasten itsemurhalukuja (joulukuun alkuun mennessä Suomessa oli tehty viime vuonna 16 alle 18-vuotiaan tekemää itsemurhaa ja parikymmentä vakavaan vammautumiseen johtanutta itsemurhayritystä). Ole ministerinä tai johtavana virkamiehenä huolehtivinasi siitä, että lehtitietojen mukaan itsemurhaa suunnittelevien lasten ja nuorten kaverit eivät kerro aikeista vanhemmille ihmisille. Korosta, että kyseisestä asiasta kertominen ei ole luottamuksen pettämistä, vaan vastuun ottamista. Älä kuitenkaan esitä mitään konkreettista esitystä tai toimenpidettä, jolla jotta yhteiskunnassa puututtaisiin todella vakavasti nuorten mielenterveysongelmiin.

5. Vähättele ministerinä, poliisiylijohtajana tai muuna johtavana virkamiehenä koulusurmia ja liikekeskuksissa tapahtuvia joukkoampumisia ja muista aina mainita, että kyse on toki vain yksittäistapauksista, joita ei voida missään nimessä yleistää. Väitä kirkkain silmin ja pokkana, että poliisi- ja kouluviranomaiset ovat tehneet koulusurmien ehkäisemiseksi parhaansa, vaikka todellisuudessa sinä ja kyseiset virkamiehet ovat laiminlyöneet puheena olevassa suhteessa täydellisesti velvollisuutensa huolehtia koululaisten ja muiden ihmisten turvallisuudesta.

6. Puolusta esimerkiksi koulusurmatapauksissa aina ensimmäiseksi alaisiasi poliisi- ja muita virkamiehiä ja mainitse julkisuudessa, että tiedät kyllä asianomaisen tapauksen (esimerkiksi poliisin aseenkäyttötapauksen yhteydessä), vaikka asian tutkintaa ei ole ehditty edes vielä aloittaa. Totea, että tunnet itse asianomaisen poliisi- tai muun virkamiehen ja olet varma, ettei tämä ole syyllistynyt minkäänlaiseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Näin myös silloin, kun asianomainen poliisimies on laiminlyönyt ottaa aseen tulevan koulusurmaajan hallusta.

7. Ministerinä älä ota kuuleviin korviisikaan julkisuudessa esitettyjä kannanottoja, joiden mukaan sinun pitäisi kantaa koulusurma- yms. tragedioiden johdosta poliittinen vastuusi ja erota virastasi. Kerro, että erosi olisi rintamakarkuruutta - vaikka kyseessä olisi jo toinen tai kolmas virkakaudellasi tapahtunut joukkosurmatapaus - ja että haluat jatkaa ja toimia talvisodan hengessä.

8. Asianomaisena virkamiehenä älä välitä tuomioistuimien antamien lähestymiskieltojen valvonnasta ja kiellon rikkojien vastuuseen saattamisesta. Tuomarina tuomitse maahanmuuttajataustaisille jatkuvasti jatkuvasti pelkästään ehdollisia vankeusrangaistuksia tai sakkoja, vaikka tekijä olisi syyllistynyt monen vuoden aikana erilaisiin aserikoksiin, pahoinpitelyihin, laittomiin uhkauksiin jne. Älä peruuta useisiin rikoksiin tuomitun maahanmuuttajan tuomitun oleskelulupaa, vaan jatka sitä tuomioista ja tämän uhkaavasta käyttäytymisestä huolimatta.

9. Ministerinä tai pääministerinä hämmästele julkisuudessa joukkosurmien jälkeen suomalaista oleskelulupakäytäntöä ja ihmettele, että useita ihmisiä surmanneen henkilön oleskelulupa jatkui, vaikka tälle ei lukuisten rikosten vuoksi aiemmin ollut myönnetty hakemaansa Suomen kansalaisuutta. Kysele (muka) ihmeissäsi, että millaisissa tapauksissa oleskelulupa oikein voidaan peruuttaa ja onko oleskelulupaa seuraavilla viranomaisilla riittävä tietopohja kyseisten henkilöiden toiminnasta ja rikoksista. Näin saat huomion siirretyksi omasta ja hallituksesi vastuusta toisaalle ja ihmiset unohtamaan, että juuri heidän pitäisi voida esittää edellä mainitut kysymykset ja hämmästely sinulle, joka olet ollut hallitusvastuussa jo monta vuotta ja jo kahdessa peräkkäisessä hallituksessa. On tietenkin irvokasta, että ministeri tai pääministeri kyselee asioista muka tietämättömänä kansalta, vaikka juuri hänen pitäisi vastata kansan kysymyksiin, mutta älä välitä tästä, eivät ihmiset kuitenkaan tätä huomaa.

10. Osoita pääministerinä huolestumisesi (muka) myös esittämällä retorinen kysymys, voidaanko aselakia tiukentamalla saada aikaan jotain, mikä vähentäisi mahdollisuutta hankkia ase pimeiltä markkinoilta. Tee näin, vaikka tiedätkin hyvin vastauksen kysymykseen. Kun on kyse laittomalla aseella tehdystä rikoksesta, vetoa siihen, että laillisia aseita koskevaa lakia ollaan tiukentamassa. vastaavasti, kun on kyse laillisella aseella tehdystä koulusurmasta, vetoa siihen, että no, tekijä olisi voinut aina saada laittoman aseen, vaikka hänelle myönnetty aselupa olisi peruutettu. Näin saat nämä kaksi eri asiaa kätevästi sotketuksi keskenään eivätkä tyhmät kansalaiset huomaa mitään.

11. Lupaa poliisiministerinä, että seuraavaksi viranomaiset tulevat syynäämään kaikki vanhat aseluvat. Älä missään nimessä mainitse, että lupasit tehdä näin jo syksyllä 2008 kauhajoen koulusurmien jälkeen; tuolloinkin asia jäi pelkäksi lupauksesi, ota ei ollut edes tarkoitus toteuttaa.

12. Vähättele ministerinä maahanmuuttajien rikostapauksia ja pidä heidän tekojaan ihmissuhteisiin eikä ulkomaiseen alkuperään liittyvinä ongelmina, jotta saat työnnetyksi kotouttamisen onnistumisen arvioinnin syrjään.

13. Oikeusministerinä tule jokaisen koulusurmatapauksen, Sello-tapauksen yms. tragedioiden jälkeen puuhakkaasti julkisuuteen antamaan lausuntoja, jossa kerrot pontevasti - silmää räpäyttämättä - että sinun johtamasi ministeriö valmistelee juuri parhaillaan lähestymiskieltoon määrätyille henkilöille jotakin sähköpanta - tms. jippoa, jolla saadaan vastaisuudessa ehkäistyä kaikki vastaavanlaiset tragediat. Näin voit hyödyntää kaikki onnettomuudet ja rikostapaukset kerätäksesi poliittisia irtopisteitä itsellesi ja puolueellesi. Älä mainitse, että kyseistä elektronista valvontaa, jolla voitaisiin korvata lyhyet vankeusrangaistukset ja jota voitaisiin käyttää muun muassa vangitsemisen korvikkeena, on suunniteltu ministeriössäsi jo vuositolkulla ilman tulosta; monissa muissa maissa tällainen uudistus on toteutettu jo vuosia sitten. Jätä mainitsematta, että ministeriösi viime kunnallisvaaleissa kokeilema sähköinen äänestys meni mönkään eikä siihen olla sen vuoksi siirtymässä Suomessa vielä pitkään aikaan; esimerkiksi Virossa sähköinen äänestys on ollut käytössä jo monissa vaaleissa.

14. Älä ryhdy oikeusministerinä mihinkään toimenpiteisiin henkirikosten tai esimerkiksi törkeän ryöstön valmistelun kriminalisoimiseksi, vaikka tästä on tehty eduskunnassa useiden vuosien aikana monia aloitteita. Jätä huomioimatta tässä kohdin oikeuskäytäntö - mm. Liedon rahankuljetustapaus - jossa syyte törkeän ryöstön yrityksestä tms. vakavasta rikoksesta on jouduttu hylkäämään, kun rikollinen teko ei ole edennyt vielä valmistelusta yritysasteelle. Selitä, että rikosten valmistelun kriminalisointiin palataan (jos palataan) joskus tulevaisuudessa. - Älä välitä, ei Johanneskaan välittänyt!

15. Voivottele ministerinä julkisuudessa vanhusten ja sairaiden huonoa hoitoa ja hoito- yms. laitosten jatkuvasti pahenevaa tilanahtautta ja hoitohenkilökunnan puutetta, mutta kerro samalla, että kyseessä on asia - jota varten olet toki asettanut pari kolme työryhmää - joka lain mukaan kuuluu kuntien eikä valtion vastuulle.

16. Vähättele myymälävarkauksien voimakasta lisääntymistä, mikä johtuu siitä, että poliisin antamilla ja syyttäjän rangaistusmääräyksin vahvistamia sakkoja ei voida enää muuntaa vankeudeksi, minkä varkaat hyvin tietävät. Älä myönnä, että teit oikeusministerinä virheen hyväksyttämällä eduskunnassa tätä uudistusta koskevan lain, vaan väitä pokkana ja silmää räpäyttämättä - että talouslama on yksin syynä myymälävarkauksien lisääntymiseen.

17. Anna sika- ja maatalousministerinä sikataloudelle entisenä sikafarmina niin sanotusti kasvot eli tässä tapauksessa pikemminkin kärsä ja puolusta aina ja joka paikassa sikalanpitäjiä ja heidän ammattitaitoa. Jos jotkut ilkeät ihmiset kehtaavat sikalan possurauhaa rikkoen kuvata ja videoida salaa sikaloita ja niissä kasvatettavia sikoja ja väittää kyseisen aineiston perusteella, että sikoja suorastaan rääkätään pitämällä heitä ulosteissaan ja muutenkin huonossa kunnossa ja jopa sairaina, niin kerro tv-keskustelun joka käänteessä, että kuvissa ja videoissa on kyse on vain muutamasta hassusta yksittäistapauksesta ja että 99 prosentissa tapauksista sikoja hoidetaan asianmukaisesti. Jos tarkastusten perusteella kuitenkin osoitetaan, että kyseinen kuva-aineisto pitääkin paikkansa, yritä vierittää vastuu asiasta eli sikojen huonosta hoidosta tarkastuseläinlääkäreille ja teurastamoille.

18. Kun pääset tv-studiolta takaisin ministeriöösi, muista lisätä sikaloille valtion varoista maksettavia investointitukia roimasti ja myönnä samoista varoista myös usean sadan tuhannes euron suuruinen markkinointiavustus sianlihan markkinoinnin edistämiseksi ("syökää sikaa"). Tee tämä, ennen kuin asetuksella ehditään vaatia muutoksia sikojen elinolosuhteiden parantamiseksi.

19. Muista iskulause, jonka mukaan kaverille eli tässä tapauksessa yhteiskunnan kovaosaisimmille ei jätetä! Äänestäjät kyllä äänestävät sinua jatkossakin aivan sikana, kunhan vain jaksat puhua kauniisti ja laupiaalla äänellä ja luvata ottavasi esille kaikkia kauniita asioita á la pääministeri. Jos näin toimit, sinustakin voi kerran vielä tulla pääministeri, ehkä jo aivan lähitulevaisuudessa, sillä kuten tiedämme, pääministeri haluaa luopua pallistaan levottomien jalkojensa takia. Muista, että puhuminen riittää äänestäjille, lupauksesi voit aina pettää ja kääntää takkisi mielin määrin.

20. Mistähän nuorisomme ja lapsemme saavat mallin osoittamalleen välinpitämättömyydelle ja vastuuttomuudelle?21 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tämä oli viiltävän ivallinen kuvaus ns. poliittisesta vastuusta ja järjestelmän toiminnasta Suomessa. Siihen ei juuri ole lisättävää muuta kuin muistutus siitä, että Suomi on maailman korruptoitumattomin maa ja ... on lottovoitto ja että vain satunnaiset yksittäistapaukset tuottavat harmia tähän lintukotoon.

Anonyymi kirjoitti...

Bravo, Jyrki Virolainen!

Millään tavalla Suomen perustuslakia loukkaamatta Matti Vanhanen ilmoitti kokonaisarvion perusteella jättävänsä puolueen puheenjohtajan paikan uudelle pääministerille.

Palveleeko ilmoitus ensijaisesti keskustapuolueeseen järjestäytyneitä kansalaisia, vai Valtiota tai Etelärantaa?

Median toteuttama Jutta Urpilaisen ylöshuuto politiikan sparraajaluokkaan -siihen kuuluvat myös Anni Sinnemäki ja Paavo Arhinmäki - asetti esikuvan myös keskustan valinnoille: Paula Lehtomäki tai Mari Kiviniemi nostetaan tv:n ja iltapäivälehtien johdolla Valtakunnan toivoksi.

Sen jälkeen vuosisatainen kirkollinen propagandaperinne valmistaa kaikessa hiljaisuudessa puolueväen
ottamaan ilosanoman vastaan.

Kasvoton Valtio kävi oikeutta myös Alpo Rusia vastaan. Sama valtio on sittemmin kompensoinut hänen kärsimyksiään ykkösluokan suurlähettilään viralla.

Kokonaisarviolla on myös toinen, vielä poliittisempi nimi: totaalinen arvio.

Anonyymi kirjoitti...

Sellon tapauksessa mielestäni yksi tärkeä pointti on oleskelulupa-asia - ainakin yleisempänä asiana. Toki tekijän karkottamisen myötä tätä murhenäytelmää ei olisi käyty lainkaan.

Poliisi tutkii rikoksia yksittäisinä juttuina. Syyttäjät tekevät kansan tajun vastaisesti syyttämättäjättämispäätöksiä - ja tuomioiituimet taas antavat niitä ehdollisia tuomioita "humaanisuuttaan" tekijää kohtaaan ja samalla pilkaten asianomistajia.

Skupollin tapauksessa karkottamisen laiminlyöntiin (oleskeluluvan peruuttamiseen) liittyy todennäköisesti toistuvia laiminlyöntejä jopa vuosien ajalle jaksottuneena(vrt. Kauhava). Mielestäni olisi syytä selvittää, oliko edellytyksiä karkottamiselle - jos oli, niin kenen vastuulle sen toteuttaminen kuului. Ellei vastuullista löydy, niin silloin voisi olla poliittisen vastuun paikka. Ministeri on töpännyt, jos ei edes kykene selvittämään, kuka asiassa olisi ollut toimimisvelvollinen!

Anonyymi kirjoitti...

Rötösherrat kuriin huutaisi tässä jo Vennamokin.

Kun ottaa vielä huomioon, että ministeriöiden ym. orgaanien virkamiehet ovat pitkälti näiden valopäiden valitsemia (sopivia, ei niinkään päteviä), niin peli on selvä.

Jokaisen ampumistapauksen jälkeen kaikki organisaatiotasot ovat luvanneet tehdä jotain. Ja aina kun uusi tapaus nousee esiin, niin huomataan, ettei mitään ole tehty.

Tai, jos on tehty, niin kaikkea muuta kuin luvattiin. Kuten aattona televisoidussa poliisin tiedotustilaisuudessa pisti merkille, näytetään lisätyn poliiseille erilaisia johtaja- ja välijohtajatehtäviä roppakaupalla, jolloin kentälle ei enää varsinaiseen poliisityöhön riitäkään tekijöitä.

Huvittavin lienee kuitenkin se kommentti, ettei tätä Braxin neronleimausta (jalkapanta lähestymiskiellon rikkojille) nyt ehditä valmistelemaan, kun on niiiiiiiiin paljon muita lainvalmistelutöitä kesken. Eli pari ampumistapausta lisää, niin ehkä oikeusministeriössäkin opitaan priorisoimaan.

P.S Jos valtion virkamiesnimityksistä voisi valittaa, kuten kuntapuolella, niin ehkä silloin poliittiset nimitykset saataisiin edes hieman vähenemään ja valituiksi tulisi osaavia henkilöitä, jotka saisivat jotain aikaankin!

Hilda K. kirjoitti...

Ansiokas erittely blogistilta. Ei hyvin mene tässä maassa.
Mitä muuta voidaan odottaa sivistyneeltä länsimaiselta valtiolta, joka noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja yhteisesti sovittua talouspolitiikkaa?
Blogistia mukaillen:

1. Älä missään tapauksessa kerro äänestäjillesi, että Suomen valtio puolueoligarkian tuella harjoittaa talouspolitiikkaa, jossa täystyöllisyydestä ja kansallisen hyvinvoinnin kasvattamisesta luovuttiin tavoitteena jo 1970- ja 1980-lukujen taitteessa.
2. Älä paljasta, että suomalaisten heikkenevät elinehdot (koulujen resurssit, terveydenhoidon korruptioskandaalit, vanhusten vaipat ja ulkoilu kerran kesässä, työelämän kiristyminen, kallis ja heikkolaatuinen ruoka, raippa-alvit nyrkkipajoille...) edustavat valtiovallan valitsemaa tietoista linjaa, jota ei olla näillä näkymin muuttamassa yhtikäs mihinkään.
3. Älä sano ääneen sitä, minkä kaikki tietävät, että ensi vaaleissa ei ole ehdolla ainoatakaan puoluetta, joka tarjoaisi todellisuudessa vaihtoehdon nykymenolle.
4. Päästä ääneen ja näkyville vain niitä poliitikkoja, viranomaisia ja asiantuntijoita, joille talouskriisi tuli hämmstyttävänä yllätyksenä 2007 ja jotka povaavat sen olevan melkein jo takana.
5. Jätä marginaaliin ne, jotka kehityksen osasivat ennakoida, ja joilla olisi lääkkeitä siitä selviytymiseen.

juge kirjoitti...

n: Muista ministerinä, että mitään julkisia menoja ei kertakaikkiaan voi leikata - yhtään eikä koskaan. Ainoa mahdollisuus on korottaa veroja. Ainoa.

Anonyymi kirjoitti...

Ei voi muuttaa lakia, ei voi kun on muita kiireitä. Ei rikollisia maahanmuuttajia voi karkoittaa kun se on rasismia ja maahanmuuttajat ovat Pyhä Voimavara. Ei voi kiristää rikoslakia esim. luvattoman aseen hallussapidosta, vainoamisesta,toistuvista pahoinpitelyistä ja raiskauksista, ei voi. Aselainsäädännössäkään ei voi tehdä mitään muuta kuin kiusata lainkuuliaisia kansalaisia.

Herra varjele meitä näiltä päättäjiltämme.

Joe kirjoitti...

Hyvä kirjoitus.

Sääliksi käy kyllä noita koulukiusattuja. Jostain syystä näyttää siltä, että yksilön suoja väkivaltaa kohtaan on heikoimmillaan kouluvuosina.

Jos aikuinen lyö toista työpaikalla, niin eiköhän yleensä monoa tule. Jos koululainen lyö toista, niin on varsin mahdollista, että väkivalta vain jatkuu, vaikka siitä ilmoitettaisiin.

Asser Salo kirjoitti...

Lisäyksenä:

1. Koska tragedian suoranainen vähättely ei nettikeskustelun poikkeuksellisen laajuuden ja jyrkän sävyn vuoksi käy päinsä, korosta entistä voimakkaammin sitä, että kysymyksessä on "yksittäistapaus, jota ei saa yleistää".

Tämä perustelu toimii aina, eikä rasisteille tarvitse enempää perustellakaan. Joka vaatii lisäperusteluja, on rasisti. Korosta kuitenkin itse kannattavasi Valistuksen aatteita ja vaikka kuolevasi, jotta toisella on oikeus sanoa mielipiteensä.

2. Ryhdy toimenpiteisiin punaiset aatteensa vihreään kaapuun naamioineiden aatesisartesi kanssa "viharikosten" kitkemiseksi. Soveliaita toimia ovat lainsäädäntötoimet ja asennekasvatus, joka voidaan suunnata esimerkiksi oikeuslaitoksen edustajille ja kunnallispoliitikoille.

3. "Viharikos" on mikä tahansa maahanmuuttopolitiikkaa koskeva kriittinen lausuma.

Jos joku huomaa ristiriidan Valistuksen aatteita ylistävien sanojesi ja DDR-henkisten tekojesi välillä, korosta, että "suvaitsemattomuutta ei tule suvaita". Muista painottaa, että muiden kulttuurien ja uskontojen tietyt tavat (kunniamurhat ym) eivät kuitenkaan ole suvaitsemattomuutta, vaan "erilaisuutta".

Ja erilaisuus on rikkautta.

4. Muista kansallisen tragedian jälkipuinnissa "vedota kansaan", jotta nämä eivät syyllistäisi "kaikkia maahanmuuttajia" ja siten syyllistyisi institutionaaliseen rasismiin.

5. Institutionaalinen rasismi ei ole tarkoituksellista eikä ilmeistä, vaan erään määritelmän mukaan "yhteiskunnan rakenteista, toiminnoista ja säännöistä johtuvaa eriarvoisuutta ja oikeudettomuutta."

Sen olemassaoloa ei kukaan ole rationaalisin perustein todistanut, mutta juuri tämä syrjinnän muoto estää mystisesti eräiden maahanmuuttajaryhmien kotoutumisen onnistumisen.

6. Institutionaalista rasismia ON, koska kukaan ei ole todistanut, että sitä ei olisi.

Institutionaalisen rasismin olemassaolo on teesi, jota ei käy kyseenalaistaminen. Tosin esimerkiksi aasialaiset maahanmuuttajat kotoutuvat mainiosti, institutionaalisesta rasismista huolimatta.

Miksi? Ehkä aasialaiset ovat immuuneja yhteiskunnan rakenteissa piilossa vaanivalle rasismille, jota harjoittaa valkoinen mies. Tähän saattaa olla syynä kolonialismin perintö, joka on kuohinut aasialaiset valkoisen miehen palvelijoiksi.

Eräät toiset maahanmuuttajaryhmät eivät ole kuohilaita, vaan ihanan viriilejä ja tunteikkaita. Heillä on veressä myös rytmiä ja temperamenttia.

7. Jotta et joutuisi hankalaan välikäteen ulkomaalaislainsäädännöstä vastaavana ministerinä, anna ymmärtää, kun jotakin peruuttamattoman traagista tapahtuu, että vika ei ole kotouttamisen epäonnistumisessa tai laissa, vaan "viranomaisten välisen tiedonkulun katkoksissa".

Tämä ilmaus on riittävän epämääräinen peittämään kotouttamiseen liittyvät ongelmat - lisäksi siitä voidaan päätellä, että todelliset ongelmat sijaitsevat jossakin muualla kuin ministeriösi hallinnonalan alueella.

8. Ryhdy kurinpalautustoimiin sellaista ministeriösi korkea-arvoista virkamiestä kohtaan, joka poikkeaa edustamasi "suvaitsevaisen älymystön" linjasta toteamalla asiat kokemuksen syvällä rintaäänellä niin kuin ne ovat.

Jos mahdollista, älä kuitenkaan kosta välittömästi, jotta yhteyttä virkamiehen petturuuden ja tekosi välillä ei ymmärretä. Kosta vasta myöhemmin, ja silloin naamioi kostosi asiallisuuteen.

9. Anna julkisuuteen lausunto, jossa vaadit nuuskan myyntirajoitusten kumoamista Suomessa. Jos rohkeutta piisaa, yritä salakuljettaa nuuskaa Suomeen. Näin varmistat, että saat äänet perinteisiltä kannatusalueilta.

Ota kuitenkin huomioon, että esimerkiksi Kristinestadin asukkaat eivät ole yksinomaan riemuissaan siitä värinästä, jota monikulttuurinen ihanuus tarjoaa:

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/kristiinankaupungin-1

10. Toivo siis, että Suomen kansa, myös sen ruotsinkielinen osuus, on, kuten Paasikivi sanoisi, niin "perkeleen tyhmää" kuin aina ennenkin, että äänesi riittävät seuraavissa vaaleissa eduskuntaan.

Anonyymi kirjoitti...

Nämä loistavat kirjoitukset pitäisi saada kirjamuotoonkin, niin voisi sitten ostaa tutuille ja sukulaisille painavaa luettavaa.
Tämä viimeisin kirjoitus oli kyllä eräs parhaista! Taso on kuitenkin aina ollut korkea.

Anonyymi kirjoitti...

Miksi poliisiylihoitaja Piipero puuttuu tämän päivän Hyysärissä tuomioistuinten toimintaan ja antaa ohjeita itsenäisille tuomioistuimille?

Mielipidepalstalla taas joukko kansalaisia vaatii tiukempia lakeja ja imiantopalkkioita. Hyvin menee kyllä, mutta menköön.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Siinä olen Paateron kanssa sama mieltä, että tuomioistuimet tuomitsevat aserikoksista liian lieviä rangaistuksia - yleensä aina vain sakkoa - vaikka kyse olisi jo toisesta tai useammasta saman tekijän teosta. Syytäjät eivät viitsi valittaa näistä lievistä tuomiosta hovioikeuteen.

Anonyymi kirjoitti...

Johtuisikohan lievä linja siitä, että noita laittomia aseita tuppaa löytymään ihan tavallisten kansalaisten vinteiltä ja kaapeista.

"Ai täältä löytyi papan vanha mauseri - no se on 12 kk ehdollista ja sakot". Kiva tapa saada rikosrekisteri ja päästä nauttimaan sen haitoista.

Ehkäpä olisi aihetta kampanjaan että tuokaa epämääräiset pyssyt ja panokset poliisille ilman sanktion vaaraa. "Porkkanana" että luovutusajan jälkeen lakeja kiristetään.

Toistuvista rikkeistä voisi tietty lyödä näpeille nykyistä ankarammin.

Anonyymi kirjoitti...

Holmlund, Paatero ja Viljanen - on siinä meillä tehoketju! Ovatkohan saaneet virkakautensa aikana mitään muuta aikaan kuin tehtyä joka toisesta suomalaisesta rikollisen? Tavallista lainkuuliaista kansalaista kyykytetään kuin vierasta sikaa, herra varjele, jos sattuu vielä olemaan esim. autoilija tai metsästäjä tai muuten luvallisen aseen omistaja...potentiaalinen rikollinen.

Kyllä oikeilla rosvoilla on varmasti nyt hauskaa...

Anonyymi kirjoitti...

Luvallisia ampuma-aseita käytetään merkittävissä muuhunkin kuin siihen tarkoitukseen johon ne on myönnetty.

Yksi luvaton käyttötarkoitus ovat nämä onneksi vielä melko harvalukuiset henkirikostapaukset.

Sen lisäksi luvallisia aseita käytetään salametsästykseen joka on hyvin yleistä ja rikollista toimintaan. Luvallisilla aseilla tehdään myös merkittävissä määrin itsemurhia, joiden tekemistä on myös yhteiskunnallisella tasolla pyrittävä rajoittamaan.

Metsästysaseiden kotisäilytykselle ei mielestäni ole mitään perusteita mätsästyskauden ulkopuolella.

Tämän vuoksi voisi harkita metsästyskauden ulkopuolelle jotain kollektiivista metsästysaseiden säilytystä. Tässäkin on omat riskinsä jotka tulee huomioida ja poistaa tai ainakin minimoida. Riskinä on suuren asevaraston joutuminen anastuksen kohteeksi - jonkinlainen suojaus tai vartiointi on siis välttämätön. Toisaalta jo nyt on olemassa jonkin suurusia asevarastoja, nimittäin asekaupat ja ampumaratojen sekä puolustusvoimien ja eri viranomasten asevarastot, jotka eivät ole kovin usein olleet murtojen tai ryöstöjen kohteena - vaikkei suojaus huippuluokkaa olekaan.

Luvallisia metsästysaseita voitaisiin säilyttää vaikkapa poliisilla tai puolustusvoimilla metsästyskauden ulkopuolella. Tästä aiheutuneet kulut tietenkin kunkin aseenomistajan maksettavaksi.

Luvallisiin metsästysaseisiin liittyn tulee mieleeni vielä jokavuotiset lukuisat metsästysonnettomuudet ja "metsästysonnettomuudet" joissa tahallisella tai huolimattomalla aseenkäsittelyllä aiheutetaan vammoja sekä aiheutetaan sekä vaaraa että vahinkoa ihmishengille.

En kuitenkaan ole metsästyksen täyskiellon kannalla. Haluan vain kiinnittää huomiota metsästykseen ja metsästysaseisiin liittyviin laittomuuksiin ja sen vahingollisuuteen.

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Välinpitämättömyys on suomessa voimissaan ja siitä on melkeimpä tullut "trendinomainen tuote", joka myy hyvin. Hyvänä esimerkkinä voi mainita "Isä Mitron" tapaus, jossa ei Mitro Repo halunnut ja tahtonut "ymmärtää", että kirkollisista toimista ja siihen liittyvinen julkinen pukeutuminen "kaapuunsa, risteineen" oli piispojen päätöksellä luovuttava. Katonisen oikeuden mukaan he totesivat, että ei voi toimia pappina samanaikaisesti, kun on ammattipoliitikko..

Valokuvan henkilö on kirkonmies jota arvostan ja hän on symppis tyyppi, joka puhuu hiljaa- ja rauhallisesti "syvällisiä", mutta milloin viimeksi hän on ottanut kantaa vahvasti johonkin yhteiskunnalliseen epäkohtaan? Anteeksi, mutta en muista!

Jos on, niin se on tapahtunut niin pienessä piirissä, ettei se ääni ole kantautunut kirjoittajan korviin..

EKL

Jyrki Virolainen kirjoitti...

EKL - Arkkipiispa Jukka Paarma piti kuvasta ilmenevän saarnan, joka käsitteli mm. moraalia ja vanhoja tuomarin ohjeita, Turun tuomikirkossa viime syyskuun alussa, jolloin Turussa juhlittiin valtioneuvoston ja KKO:n (Suomen senaatin) 200 vuotta sitten tapahtunutta perustamista. Minusta arkkipiispan saarna oli hyvä ja olen siksi hyödyntänyt saarnatekstejä joissakin blogeissani.

Arkkipiispa on kyllä ottanut kantaa aika usein yhteiskunnallisiin kysymyksiin - kellä on korvat, hän kuulkoon!

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Niin minun "korvani tuohon aikaan", kun Turussa juhlittiin 200 vuotisjuhlallisuuksia oli Turun vankilassa jossa vietin kuukauden vapausrangaistusta! Ei siis ollut mahdollisuus kuulla tai kuulua "kutsuttujen kuulijoiden" valittuun joukkoon.

Ehkäpä medialla olisi hieman ja peiliin katsomisen paikkaa jos hyvä sanoma ei kanna tavallisen kansan korviin asti?

EKL

Jyrki Virolainen kirjoitti...

No, Erkkihän oli tapahtuma-aikana sentään lähellä Turun juhlapaikkaa eli Turun vankilassa!

Ko. juhlajumalanpalvelus lähetettiin tv:ssä, josta myös kuvani.

Anonyymi kirjoitti...

Hei

Voisit Jyrki esim. aina vuoden aluksi luoda vastaavanlaisen yleiskatsauksen edellisen vuoden tapahtumiin. Tavallisella asioiden seuraajalla meinaavat tapahtumat olla mielessä vain yksittäistapauksina, toisin kuin sinulla.

Seppo

Tarkkailija X kirjoitti...

Suomi on pahoinvointivaltio, jossa poliittisilla päättäjillä ja virkamiehillä ei ole vastuuta mistään. Joka viikko tapahtuu joku katastrofi jotka ovat vain yksittäistapauksia joihin ei oteta kantaa. Tämä lausuma on nykyisin vakiofraasi, Finanssivalvonta, Elokuva säätiö, DESTIA, Sello, kouluampumiset, yms. yms. lista on loputon. Mistä näitä kyvyttömiä ihmisiä oikein tulee? Kuka ne valitsee vastuullisiin tehtäviin. Käsitykseni mukaan Suomalainen valtiososialismi on Neuvostoliiton kommunistista järjestelmää tehokkaammpi hallintorganisaatio. Pienessä maassa kaikki päättäjät tuntevat toisensa, joten mihinkään merkitykselliseen virkaan ei nimitetä koskaan ketään joka kyseenalaistaisi nykyisen menon. Nepotismi ja puolutovereiden nimittäminen on nykyisen nimityskäytännön tärkein peruste. Jopa eläkkeellä oleva Paateron veli raahattiin selvitysryhmän vetäjäksi joka suunnittelee juopuneiden säilöönottoa. Aarno Laitinen on kuvannut nykyistä menoa puolueiden verettömänä vallankaappauksena. Presidentin valtaoikeudet ovat poistolistalla. Eikä kukaan tai yksikään holmlund, rusakko, sika- Liisa, pekkarinen, brax tai sinnetännemäki ei kanna vastuuta oman halinnonalansa täydellisestä toimimattomuudesta. Kuten ei myöskään Lahnanen, oliko hänen eronsa takana kokonaisarvio, hallituksen täydellinen epäonnistuminen keskeisillä hallinnonaloilla. Kuten Valtion talous, työttömyys, terveyden -ja sairaanhoito, turvallisuus?