tiistai 10. toukokuuta 2011

428. Tyhjänäänestäjät

Blogikirja on nyt ilmestynyt

1. Sanonta "mies se tulee räkänokastakin, vaan ei tyhjännaurajasta" kuuluu vanhan kansan viisauksiin. Tunnetaan myös sanonta "mies se tulloo paskahoustahi, vaan ei tyhjännaurajasta."

2. Politiikan yhteydessä ei juuri puhuta tyhjän nauramisesta; eri asia on, että politiikka vaikuttaa joskus - varsinkin vaalien alla ja umpikujamaisten hallitustunnustelelujen aikana - aika naurettavalta. Politiikanteossa sen sijaan tunnetaan ilmiö nimeltä "tyhjää äänestäminen". Eduskunnan koneäänestykseen sisältyy neljä eri vaihtoehtoa: "jaa", "ei" "tyhjää" ja "poissa". Poissaolevat edustajat kone rekisteröi itse, mutta nappia "tyhjää" kansanedustaja joutuu painamaan itse siinä missä jaa ja ei -nappiakin.

3. Vaaleissa eli esimerkiksi puhemiehen vaalissa tyhjät äänestysliput sen sijaan hylätään. Sama kohtalo on lipuilla, joihin kirjoitetut nimet henkiöistä eivät joko ole eduskunnan jäseniä tai ovat tekaistuja. Hylättyjen äänien kategoriaan kuuluvat esimerkiksi sellaiset ilmaisut kuten Zysse, Penis, Aku Ankka, 007, Herra Huu jne.

4. Myöskään eduskunta- tai kunnallisvaaleissa ei voida äänestää hyväksytysti tyhjää. Tyhjää äänestämällä ihmiset saattavat ilmaista, että kukaan ehdokkaista ei heidän mielestään täytä äänestäjän asettamia vaatimuksia. Tyhjääkin äänestämällä halutaan kuitenkin samalla kertoa, että yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat.

5. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että tuomioistuimissa joudutaan myös silloin tällöin äänestämään, jos kollegiaalisen oikeuden jäsenet ovat jostakin kysymyksestä eri mieltä keskenään. Lain mukaan (OK 23 luku ja ROL 10 luku) tuomioistuimen jäsenen on lausuttava jokaisesta ratkaistavasta kysymyksestä. Näin ollen tyhjää äänestäminen ei ole tuomioistuimessa sallittua, vaikka jäsenillä ei olisikaan varmaa mielipidettä jostakin asiasta tai kysymyksestä eli käsillä olisi tilanne "ei osaa sanoa."

6. Tilanteesta "ei selviä" käytetään juridiikassa vanhastaan termiä non liquet. Vanhassa roomalaisessa siviiliprosessissa voitiin päätyä langettavan (condemno) tai vapauttavan (absolvo) tuomion ohella myös tulokseen non liquet: "se ei ole selvää." Nykyisin tämä ei sen sijaan ole mahdollista. Vaikka tuomioistuimen tai oikeuden jonkun yksittäisen jäsenen tekisi epäselvässä jutuissa mieli lyödä hanskat tiskiin, näin ei kuitenkaan ole lupa menetellä. Tuomioistuinta velvoittaa ratkaisupakko; tämä kuuluu oikeussuojaan. Tuomioistuimen on annettava oikeusriitaan aina ratkaisu ja tuomiossa on mainittava, onko kanne/syyte hyväksytty tai hylätty ja miltä osin. Näin on tehtävä myös siinä tapauksessa, jolloin oikeuden jäsenellä ei ole täyttä selvyyttä, mitä jutussa on tapahtunut tai miten tapausta olisi juridisesti arvioitava. Näyttö- eli tosiasiakysymyksen osalta epäselvyys ratkaistaan tiettyjen useimmissa tapauksissa lakiin kirjoittamatta jääneiden todistustaakkasääntöjen mukaisesti, jolloin todistustaakka on joko kantajalla tai vastaajalla. Rikosjutussa todistustaakka on syyttäjällä.

7. Politiikassa tyhjän äänestäminen on joissakin tapauksessa kysymys juuri "ei osaa sanoa" -tilanteesta, jolloin poliitikko ei tiedä asiasta tarpeeksi eikä halua siksi ottaa ehdotonta kantaa puolesta tai vastaan. Toisinaan asia voi olla kansanedustajan tai kunnanvaltuutetun mielestä sen verran merkityksetön, että hän halua pidättäytyä lausumasta mielipidettään jaa eikä ei: kyseessä on siis EVVK-tilanne. Tyhjää äänestämällä poliitikko voi myös haluta vältellä vastuutaan ja vedota, jos tehty päätös osoittautuu myöhemmin huonoksi, siihen, että "minähän epäilin asiaa jo silloin, kun siitä aikanaan äänestettiin." Usein tyhjää äänestämisessä on kysymys puhtaasti puoluepoliittisesta tai henkilökohtaisesta taktikoinnista, jolloin poliitikko pidättäytyy äänestämästä spekuloiden sillä, mitä haitallisia seurauksia puolesta tai vastaan äänestämisestä saattaisi hänelle tai koko puolueelle myöhemmin jossakin muussa yhteydessä ja "isommassa asiassa" olla.

8. Taktisista syistä tapahtuvasta tyhjää äänestämisestä on esimerkkejä vaikka minkä verran. Mutta ei mennä nyt lähemmin niihin, vaan todetaan, että parhaillaan meneillään olevissa hallitustunnusteluissa ja erityisesti niin sanottua Portugalin-tukipakettia koskevan kysymyksen ratkaisussa on ehditty väläytellä mahdollisuutta äänestää tyhjää.

9. Eduskunnan suuri valiokunta kokoontuu huomenna keskiviikkona käsittelemään Portugali-paketin hyväksymistä ja sille mahdollisesti - ja todennäköisesti - Suomen puolesta asetettavia neuvotteluehtoja. Asiaa on jo valmisteltu reilu viikko hallitustunnustelija Jyrki Kataisen asettamassa ja Kimmo Sasin johtamassa kaikkien puolueiden työryhmässä, josta keskustan edustaja Mauri Pekkarinen jättäytyi pois viime viikon lopulla. Työryhmän kannan perusteella VVM:n virkamiehet laativat ehdotuksen, jota käsitellään vielä toimitusministeriönä istuvan Mari Kiviniemen hallituksen ministerivaliokunnassa. Hallituksen/ministerivaliokunnan esityksen pohjalta suuri valiokunta päättää valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle annettavista evästyksistä eli niistä ehdoista, joilla Suomi on valmis hyväksymään sanotun paketin. On mahdollista, että suuri valiokunta päättää hylätä koko paketin. Katainen menee saamiensa neuvotteluvaltuuksin kanssa ensi viikon alkupuolella pidettävään EU-maiden valtiovarainministereiden kokoukseen, jossa paketin kohtalo on tarkoitus lopullisesti sinetöidä.

10. Pääministeri Kiviniemi ja muut EU-ministerivaliokuntaan kuluvat keskustan edustajat edustajat ovat ilmoittaneet joko äänestävänsä valiokunnan kokouksessa tyhjää tai jäävänsä pois koko kokouksesta, eli pääministerilläkin olisi kokouksen aikana "muita menoja." Tämä vaikuttaa hieman moraalittomalta tai vastuuttomalta siihen nähden, että ennen vaaleja Kiviniemi ajoi voimakkaasti kantaa, jonka mukaan Suomen tulisi hyväksyä Portugali-paketti pitäisi likipitäen sellaisenaan. Ilmeisesti keskusta esittää huomenna suuressa valiokunnassa omat näkemyksensä siitä, millä ehdoilla paketti olisi hyväksyttävissä.

11. Perussuomalaiset ovat ilmoittaneet äänestävänsä suuressa valiokunnassa "ei". Timo Soinilla oli vaalien jälkeen ilmiselvästi haluja hyväksyä paketti, jotta persujen hallituspaikka ei olisi vaarantunut. Viime viikon lopulla Soini ilmeisesti pelästyi muiden persu-kansanedustajien jyrkkää ei-linjaa ja palasi kiltisti ruotuun. Persut ilmoittuvat myös kahdesta muusta ei-kannasta, eli puolue ei hyväksy myöskään väliaikaisen vakuusrahaston ehtojen muuttamista Suomen takausvastuuta kasvattavalla tavalla eikä liioin vuonna pysyvän vakuusrahastoa, jonka on määrä ottaa käyttöön vuonna 2013.

12. Demarit ovat ottaneet epäselvästä ja suorastaan umpikujamaisesta tilanteesta kaiken ilonirti. Demarit tietävät, että ilman heitä Katainen ei onnistu muodostamaan enemmistöhallitusta, joten he ovat puhuneet ja jankuttaneet puhumasta päästyäänkin "sijoittajavastuusta", joka tulisi ottaa osaksi Portugali-pakettia. Kaikki tosin tietävät, että sijoittajavastuuta ei ole mahdollista tällä aikataululla käytännössä hyväksyä, vaan kyse voi olla korkeintaan jonkinlaisesta periaateluontoisesta ponsilausumasta, joka otettaisiin sovitun paketin liitteeksi, mutta jota ei tässä vaiheessa toteutettaisi.

13. Ilmeistä on, että huomenna Eduskunnan suuri valiokunta ottaa äänestyksen jälkeen - ainoastaan persut ja luultavasti myös vasemmistoliitto äänestävät paketin hyväksymistä vastaan - periaatteessa myönteisen kannan Portugali-paketin hyväksymiseen. Samalla paketin hyväksymiselle asetetaan tiettyjä ehtoja, jotka valiokunta "toivoo" tulevan EU:n valtiovarainministereiden kokouksessa hyväksytyiksi. Kyse ei siis ole niin sanotuista reunaehdoista, jotka Suomi asettaisi ehdottomasti sopimuksen ja paketin hyväksymisen ehdoiksi. Saapa nähdä, tullaanko valiokunnassa näkemään tyhjää äänestämistä.

14. Portugali-paketti samoin kuin edellä mainitut kaksi muuta asiaa eli väliaikaisen vakuusrahaston kasvattaminen ja pysyvän vakuusrahaston hyväksyminen palaavat kuitenkin hallituksen tiedonannon muodossa Eduskuntaan sen jälkeen, kun nuo asiat on päätetty EU:n piirissä. Jos olen oikein ymmärtänyt, Portugalin tukipaketti ja väliaikaista vakuusrahastoa koskeva asia tulevat eduskunnan käsittelyyn kesäkuussa ja pysyvää vakuusrahastoa koskeva kysymys syksyllä. Silloin Suomessa on luultavasti uusi hallitus jo koossa ja juuri sen antaman tiedonannon perusteella Eduskunta äänestää kyseisistä asioista.

15. Tällöin voidaan joutua näkemään tyhjää äänestämisiä enemmänkin. Jos persut ovat mukana Kataisen johtamassa hallituksessa, sille joudutaan ilmeisesti antamaan ja hallitusneuvottelujen aikana vapaus äänestää tiedonantoäänestyksessä tyhjää. Toinen vaihtoehto on, että persut suostuvat hallitukseen päästäkseen tekemään paljon puhutun takinkääntötempun eli he ilmoittavat kesäkuussa suostuvansa hyväksymään nuo kiistanalaiset asiat. Keskusta ja vihreät ovat ilmoittaneet, että ne ottavat kesäluussa ja syksyllä oppositiopuolueina myönteisen kanan mainittuihin kysymyksiin vain sillä edellytyksellä, että hallituspuolueet seisovat yksimielisesti tiedonannon ja esitystensä takana. Siten myös keskusta ja vihreät voivat äänestää tyhjää eli olla sillä tavoin tukematta epäyhtenäisen hallituksen politiikkaa.

16. Elämme siis politiikan suhteen aika mielenkiintoisia aikoja! Tämän se sitten teki, kun noita persuja piti vaaleissa äänestää parlamenttiin niin maan perusteellisesti! Kataisen ratkaisu erottaa Portugalin-tukipaketti hallituskysymyksistä vaikutti vielä viikko sitten näppärältä, mutta nyt asiassa samoin kuin hallitustunnusteluissa näyttää joudutun poliittisen taktikoinnin seurauksena umpikujaan. Jyrki Katainen on hävinnyt kokonaan julkisuudesta kulissien taakse. Hän on delegoinut vaikean Portugali-kysymyksen Kimmo Sasin hoidettavaksi; saisikohan Sasi vaivan palkaksi ministerisalkun Kataisen hallituksessa, jos sellainen syntyy?

17. Timo Soini sen sijaan esiintyy julkisuudessa ja jopa arvostetun Wall Street Journalin palstoilla jaellen neuvojaan ja uhkaavia ennusteitaan sinne tänne. Soini ajaa kiivaasti Kreikan ym. velkamaiden velkasaneerausta välittämättä yhtikäs mitään niistä ilmeisen vakavista seuraamuksista, joita yhtäkkisestä velkajärjestelyistä aivan ilmeisesti uhkaisi seurata rahoitusmarkkinoilla ja eri maiden taloudessa.

18. Toisaalta Timo Soinilla on hirmuinen hinku päästä hallitukseen. Luultavaa on, että Kataisella ja Soinilla on jo jonkinlainen alustava sopimus persujen mukaan pääsystä hallitukseen. Soini lievensi eilen persujen ilmastopoliittista ohjelmaa - sitä Putkosen kopioimaa - ikään kuin näyttönä sille, että persutkin on muka valmis tinkimään omista tavoitteistaan, velkamaiden kriisipakettia lukuun ottamatta. Persut ei kuitenkaan hyväksy nykyhallituksen ja eduskunnan hyväksymää ilmastopoliittista päästökauppajärjestelmää.

19. Mutta, mutta. Vaikuttaa hyvin lyhytnäköiseltä politiikalta ottaa hallitukseen mukaan puolue, joka ajaa selkeästi eurokielteistä linjaa vähän joka asiassa. Suomi on kuitenkin entistä sidotumpi EU:hun lainsäädännössä ja talouskysymyksissä. Vaikka sitä ei välttämättä kukaan haluaisi, niin kehitys näyttää kulkevan kuitenkin pikku hiljaa kohti EU:n liittovaltiota, ja tätä persut jyrkästi vastustaa. Miten hallituksessa voi olla yhtenä kolmesta suuresta puolueesta olla mukana puolue, joka e ole vain EU-kriittinen vaan selvästi EU-kielteinen? Katainen ottaa suuren riskin ottaessa persut mukaan hallitukseen. Luultavaa on, että hallitus, jossa persut olisi mukana, ei istu koko nelivuotiskautta.

20. Minusta keskustaa ja vihreitä on moitiskeltu hieman turhaan vastuun pakoilusta, kun ne ovat ilmoittaneet, etteivät välttämättä halua olla kaavaillun uuden hallituksen takuumiehinä Portugali-paketin hyväksymisessä, vaan tulevat tarkastelemaan asiaa suuressa valiokunnassa uudelleen ja kannattavansa kesäkuun tiedonantoäänestyksessä hallituksen linjaa vain sillä edellytyksellä, että hallitus seisoo yksimielisenä tiedonannon takana. Oppositiopuolueiden velvollisuutena ei ole toki pitää hallitusta pystyssä, jos hallituksen omat rivit tuntuvat rakoilevan.

21. Juuri äsken uutisoitiin, että Kimmo Sasin vetämän työryhmän työn anti jäi "tiedon levittämiseksi." Sasin työryhmä, joka etsi uuden eduskunnan yhteistä kantaa Portugalin tukemiseen, päätti työnsä tänään aamupäivällä. Ryhmä ei onnistunut tehtävässään eli eduskunnan yhteisen näkemyksen muotoilussa, vaan asia siirtyy eduskuntaryhmiin. Niistä valtaosa on koolla tänään iltapäivällä. Ryhmillä on mahdollisuus esittää omia vaatimuksiaan Suomen ehdoiksi Portugalin tuelle. Sasin työryhmää on luonnehdittu "opintopiiriksi."

22. No niin, tässäpä lukijoille monenlaista asiaa purtavaksi! Toivoin vilkasta keskustelua kommenttien muodossa. Voidaanko jollekin puolueelle - ja nimenomaan todennäköisesti tulevalle hallituspuolelle - antaa Euroopan velkamaiden kriisistä päätettäessä vapaat kädet äänestää tyhjää? Mitkä ovat ne puolueet ja perusteet, joiden varaan tuleva hallitus pitäisi muodostaa?

PS
Blogikirja (352 sivua) on nyt ilmestynyt. Kirjaan on koottu blogin "parhaita paloja" eli 45 tässä blogissa julkaistua juttua, jotka käsittelevät juridiikkaa ja oikeuspolitiikkaa; puoluepolitiikkaa käsitteleviä juttuja ei kirjaan sisälly. Kustantaja on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta, mistä kirjaa voi myös tilata. Puhelinnumero on 040 4844 033.


19 kommenttia:

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Lehdissäkin kysellään jo, "missä on Jyrki Katainen" (I-S). Avustajat eivät kuulemma saa kertoa.

Anonyymi kirjoitti...

Ihmettelin jo mihin blogisti on kadonnut.
Olen sitä mieltä,ilman mitään saivarteluja ymv,että paras hallituskoalitio syntyy SDP:n,Persujen,Keskustan,KD:n ja RKP:n yhteistyöstä.Vaalitulos oli mikä oli ja maamme tarvitsee nyt laajapohjaisen ihmisläheisesti ajattelevien puolueiden yhteishallituksen.Kansa on antanut selvän vastalauseen porvarihallitukselle,joku tietysti nyt sanoo mitä Kepu tekee tuossa listassa,mutta maa tarvitsee myös keskustalaista ajattelutapaa päätöksentekoon,olemmehan suurin osa juuriltamme maaseudulta.
Olemme liukuneet Kokoomuksen,Jyrki-boyn,johdolla taloudelliseen ja sosiaaliseen kaaokseen.Maatamme on hallinnut EK.
Suomi pysyköön EU:ssa,mutta pitäköön poliitikkomme huolen oman isänmaamme eduista ensisijaisesti.Näinhä ajattelevat myös nuo muut EU-maat,lukekaapa sikäläisten poliitikkojen ja silmäätekevien blogeja niin huomaatte.

Anonyymi kirjoitti...

Johtaessaan perussuomalaiset voittoon huhtikuun vaaleissa, Johtaja teki pyhän lupauksen vastustaa
niin kutsuttuja pelastusohjelmia.

Muutenkin Pomon kirjoitus Wall Street Journalissa availee suurempia sfäärejä kuin mitä yhden ministerin horisonttiin kuuluu. Suuren isänmaan puolustustaistelun vaikutuskin Karjalan rintamilla esi-isien sankaritöinä todetaan käännekohdaksi omalla uralla.

Tähtäin on kaukana ensi tammikuun vaaleissa. Euroopan kansojen puolesta oppositioon uhrautuminen pankkiirien ahneuden edessä sopii siihen kuin nyrkki silmään.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö edustajan tulisi äänestää tyhjää silloin jos hänen äänestäjänsä ovat jakautuneet jossain kysymyksessä tasaisesti puolesta ja vastaan ?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mainitulla perusteella ei varmaankaan "pidä" eli kansanedustajalla ei ole velvollisuutta tyhjän äänestämiseen.

Kansanedustajaa ei lain mukaan sido kenenkään tai minkään ryhmittymän mielipide. Edustaja voisi sen sijaan näyttää itse taitonsa ja saada koko kannattajakuntansa yhtenäisenä sille kannalle, jota hän pitää parhaimpana ratkaisuna.

Varsinkaan johtavan poliitikon eli puoluejohtajan ei pitäisi mennä jäsentensä selän taakse ja hyväksyä näiden kannattamaa mielipidettä, jota hän ei itse pidä oikeana tai viisaana.

Mutta valtiomiesominaisuuksia tai -näyttöjä on näköjään tässä Portugali-paketissa ja muissa kriisimaiden tukemista tarkoittavissa asioissa turha odottaa suomalaisilta puoluejohtajilta, ei Urpilaiselta, ei Kataiselta ja kaikkein vähiten näköjään Soinilta.

No, Mari Kiviniemi tuli tänään sentään pitkän jahkaamisen ja venkoilun jälkeen siihen, että suosittaa puolueelleen tukipaketin hyväksymistä suuressa valiokunnassa asiasta äänestettäessä.

SEn sijaan demarit sen kun vain jatkavat "ehtojensa" asettelua ja vaativat vielä uusia neuvotteluja Kataisen kanssa!

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka Persut pääsisivät hallitukseen, niin he kesäkuussa tai viimeistään syksyllä pysyvää vakuusrahastoasiaa käsiteltäessä tulevat äänestään ei tai vähintäänkin tyhjää.

Luultavaa on, että tällöin myös suuri osa oppositiopuolueista (ainakin Keskusta ja Vihreät) tulevat äänestämään tyhjää. Tällöin on edessä jonkinlainen halituskriisi ja sekasorto.

Tämän vuoksi ja koska luulen Kataisen ja Urpilaisenkin asian käsittävän, en usko, että Persuja tullaan hallitukseen ottamaan. Hallitus tultaneenkin muodostamaan Kokoomuksen ja SDP:n, RKP:n ja Kristillisten varaan ja mukaan vielä vingutaan Vihreät, jotka tähän vaalitappiosta huolimatta taipuvat.

Tällöin hallitus ei ole voittajien muodostama eikä muutoinkaan vahva, mutta ompahan kuitenkin olemassa.

Persuille veikkaan vähänkin pidemmässä juoksussa edeltäjänsä SMP:n kohtaloa (hiipuminen jne.), olivat sitten hallituksessa tai ei.

Puolueeton tarkkailija kirjoitti...

"Kansanedustajaa ei lain mukaan sido kenenkään tai minkään ryhmittymän mielipide. Edustaja voisi sen sijaan näyttää itse taitonsa ja saada koko kannattajakuntansa yhtenäisenä sille kannalle, jota hän pitää parhaimpana ratkaisuna." sanoi JV.

Näinhän se varmaan onkin. Minkäänlaista edes morralista velvollisuutta ajatella äänestäjiensä tahtotilaa ei kansanedustajalla ole. Jo Vanhasen hallitusrahasotkut osoittivat, että nimenomaan oikeistoon kuuluvat kansanedustajat ovat vapaita työskentelemään täysin vapaasti ilman moraalin painolöastia.Ja jöi sellainen vaikutelma, ettei lain seuraaminenkaan ole mitenkään ykkösluokan asia.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä mieltä blogisti on oikeudellisesti sitä, että toimitusministeristön pääministeri Kiviniemi kieltäytyi käsittelemästä asiaa? Eikö perustuslaki lähde siitä, että maalla on aina hallitus, joka hoitaa kiireelliset asia; mitä jos olisi syttynyt sora tms?

Anonyymi kirjoitti...

Ettäkö kansanedustajan pitäisikin taivutella koko kannattajakuntansa oman mielipiteensä taakse? Olin luullut, että demokratian idea on täsmälleen päinvastainen.

Toinen mielenkiintoinen kysymys on se, miksi EU:hun pitäisi luoda järjestelmä, joka mahdollistaa tällaiset Kreikka-Irlanti-Portugali kolmimaaottelut myös tulevaisuudessa? Eikö nyt pitäisi pikemminkin joko tukea, tai olla tukematta, mutta sen lisäksi ilmoittaa selväsanaisesti, että se oli sitten viimeinen kerta, kun tällaista tapahtuu ja seuraava maa joka ei sääntöjä noudata, lentää ulos koko yhteisöstä ja jätetään oman onnensa nojaan, selviytyköön sitten miten parhaiten taitaa?

Pysyvä vakuusrahastohan vain kannustaa muitakin maita potkimaan yli aisan. Ei kai vaadita kovin korkeaa käsityskykyä sen ymmärtämiseksi, että tämä on virhe?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Keskusta eilinen kannanotto hyväksyä Portugali-paketti oli yllättävän selkeä, sillä siinä ei asetettu - kuten demareiden kannanotossa - mitään uusia ehtoja paketin hyväksymiselle.

Tällä perusteella näyttää selvältä, ettei Kiviniemi enää kieltäydykään olemasta mukana hallituksen ministerivaliokunnan kokouksessa, joka antaa suurelle valiokunnalle esityksen paketin hyväksymisestä.

Keskustan "veto" oli yllättävä ja se yllätti varmaan myös demarit ja persutkin.

Suuressa valiokunnassa voikin nyt syntyä kutkuttava tilanne: vanhat hallituspuolueet eli keskusta, kokoomus, vihreät ja rkp kannattavat Portugali-paketin hyväksymistä sellaisenaan, kun taas uuteen hallitukseen menossa olevista puolueista demarit ja persut ovat kielteisellä kannalla!

Minusta näyttää selvältä, ettei tuosta kaavaillusta "kolmen suuren" hallituksesta eli kokoomuksen, demareiden ja persujen koalitiosta voi syntyä "lasta eikä paskaa." Niin erilaista politiikkaa kaikki kolme puoluetta ajavat.

Jos se runnotaan kaikesta huolimatta kasaan, ei hallituksesta todellakaan voi tulla pitkäikäinen.

Anonyymi kirjoitti...

Jos ei olisi kyse Suomen eliitistä, voisi luulla sattumaksi Soinin tömäytystä New Yorkiin 11/5.

Wall Street Journalissa hänen nimissään koko maailman silmien edessä julkaistulla jutulla tuhottiin persujen hallitustie!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Joo, niinhän sitä voisi perustellusti sanoa.

Mutta Jyrki Katainen vain haluaa itsepäisesti persut hallitukseensa!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kokoomus ja sosiaalidemokraatit pääsivät tänään pitkään jatkuneen "valmistelun" ja venkoilujen jälkeen yllättävän helposti Kataisen ja Urpilaisen kahdenkeskisten neuvottelujen jälkeen yhteisymmärrykseen Portugalin tukipaketin ehdoista ja muiden velkaisten maiden avustamisesta tarvittaessa.

Molemmat puolueet tukevat Portugalin tukipakettia, mutta tuelle asetaan useita ehtoja.

Portugalin on muun muassa myytävä omaisuuttaan, jotta sen lainojen takaisinmaksukyky paranee.
Kuten sanottu, nämä "ehdot" eivät kuitenkaan ole mitään reunaehtoja, vaan itse asiassa vain tavoitteita, jotka Katainen ottaa esille ensi viikon alun kokouksessa muiden euroalueiden valtiovarainministerien kanssa.

Kyse on ja lähinnä vain näennäisistä klausuuleista. Ehtojen läpimeno riippuu muista maista. Jos noita ehtoja ei hyväksytä eli ne eivät tule tukipaketin ehdoiksi, Suomi tulee kuitenkin hyväksymään tukipaketin käytännöllisesti katsoen sellaisenaan.

Anonyymi kirjoitti...

Onkohan tällä Jussi Halla-aholla (pers.) ns. "kaikki kotona"?

Halla-aho ilmoitti boikotoivansa Aamulehteä valokuvan takia! H. vaati A-lehteä lopettamaan "tavaksi tulleen perseilyn valokuvilla."

Halla-aho ei anna ilmoituksensa mukaan jakossa Aamulehdessä enää minkäänlaisia lausuntoja tai haastatteluja.

Persuilla tuntuu pinna kiristyvän, kun hallituspaikat luisuvat käsistä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Onkohan kokoomuksen ja demareiden sopimissa "tiukoissa ehdoissa" Portugalin tukemisen osalta itse asiassa mitään kovin uutta ja mullistavaa?

Kataisen tiedotteen mukaan Portugalin osalta kokoomus ja demarit vaativat, että 1) Portugalin on käynnistettävä neuvottelut yksityisten lainanantajiensa pysymiseksi maassa, ja 2) Portugalin on myytävä omaisuuttaan.

Molemmat asiat sisältyvät kuitenkin siihen tukipakettiluonnokseen, jonka euromaat ovat jo asettaneet Portugalille annettavan lainan ja tukipaketin ehdoiksi.

Omaisuuden myynnin osalta alustavassa tukipaketissa puhutaan tiettävästi 5 miljardin arvosta myytävästä omaisuudesta. Kokoomuksen ja demareiden sopimassa "Suomi-ehdoissa," jotka suuri valiokunta tulee perjantaina hyväksymään, vaaditaan lisää, mutta ei aseteta mitään tiettyä määrää, minkä verran Portugalin valtion on omaisuuttaan myytävä.

Puolueeton tarkkailija kirjoitti...

Nähtiinhän takinkääntö. Ei vielä Soinin vaan Urpilaisen. Missä ovat sijoittajavastuut Portugalin tuen ehtona?
No, vaalien edellä annettuihin vaalilupauksiin ei sitten tarvitse suhtautua kovin vakavasti. Ei ainakaan, kun puhe on eduskunnan meininkeihin tottuneista vanhoista puolueista. Uudet taitavat tottumattomuuttaan toimia vielä toisin.

Joka tapauksessa Suomi pääsi taas Euroopan ytimeen päättämään suurista asioista. Toivottavasti suomalaiset oppivat nyt tässäkin asiassa vaikuttavat tosiasiat. Jos haluaa vaikuttaa EU-asioihin ja olla mukana päättämässä, niin pitää kaikessa hyväksyä EU:n suurten kanta. Oma kanta on aina muutettava suurten kantaa vastaavaksi, niin voi olla päättämässä EU:n ytimessä. Mikäli esittää omia mielipiteitä, on lähellä putoaminen EU:n ytimestä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Heh, heh, se paljon puhuttu ja jankutettu sijoittajanvastuu on nyt siinä, että

"Portugalin on käynnistettävä neuvottelut yksityisten lainanantajien pysymiseksi maassa."

Siis riittää, että "neuvottelut aloitetaan." Ei vaadita neuvottelujen sisällöltä tai lopputulokselta mitään!

Onpas todella huipputiukat nämä "sijoittajavastuuehdot" P:n osalta!

Ja tätä hemmetin "saavutusta" Eero Heinäluoma kehua retosteli äsken A-plussassa moneen otteeseen sanoen, että nyt kaikki muuttuu."

Kyllä "kansaa" taas jymäytetään pahemman kerran.

Anonyymi kirjoitti...

juuri kun me olimme klubilla tikahtua nauruun Soinin Timpan (meidän kaveri) tömäytettyä seinään (Wall Street) innostui Steffi (perhana!) hihkumaan ilonsa ilmoille sitä, että persujen poistuttua jäljelle jääneet löytävät helpostikin tämän meidän yhteisen ihmisoikeuskäsityksen, niin Tuomioja vetää jarrua, joten kukahan tässä lopulta nauraa?

Jari Vento kirjoitti...

Tähän analyysiin ja johtopäätökseen ei liene mitään lisättävää.Poliittinen, taloudellinen ja oikeudellinen eliitti on luonut Suomeen aivan omanlaisensa toimintakulttuurin ja paelisäännöt, jossa Suomessa vallitsevalla lainsäädännöllä ei ole enää merkitystä kuin nk. normikansalaisille. Eliitti ja vähemmistöt ovat vapautettu lain noudattamisesta ja seurauksista.

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Oikeusoppineet+Vallanjako+h%C3%A4m%C3%A4rtynyt+Suomessa/1135266506217/?cmp=tm_etu_uusimmat_uutiset