sunnuntai 1. huhtikuuta 2012

574. Kenestä KKO:n uusi oikeusneuvos?


1. Näin aprillipäivän ja aurinkoisen kauniin pyhäpäivän kunniaksi on syytä suunnata katseet hieman ikävistä kysymyksistä valoisampiin asioihin. Mikä olisikaan aprillipäivänä hupaisampaa kuin pohtia, kenestä leivotaan uusi KKO:n jäsen eli oikeusneuvos! Tällä blogilla alkaa olla kyseisen virantäytön suhteen jo perinteitä, sillä olen seurannut aiemmin kolmen avoinna olleen oikeusneuvoksen viran täyttöä. Alustavasti olen pohtinut nyt esillä olevan jäsenen rekrytointia jo viime viikolla (blogi 565/26.3.2012).

2. Korkeimman oikeuden kirjaamosta minulle ystävällisesti toimitetusta listasta ilmenee, ketkä ovat ilmoittautuneet halukkaiksi oikeusneuvoksen virkaan. Olen poiminut Lakimiesmatrikkelista kunkin hakijan iän ja nykyisen työpaikan tai ammattinimikkeen. Lista, joka on tehty ilmoitusten saapumisjärjestyksessä, on tämän näköinen:

- Pärnänen Pekka, hovioikeudenneuvos, 54
- Metsälä Anne, merkonomi, ei tiet.
- Jalanko Risto, hovioikeudenneuvos, 60
- Mähönen Jukka, professori (kauppaoikeus), 48
- Heiskanen Jussi, hovioikeudenneuvos, 51
- Niemi Matti Ilmari, professori (esineoikeus), 54
- Pynnä Tuula, hallintoneuvos (KHO), 53
- Leppänen Tatu, käräjätuomari, 43
- Kyllönen Ari, hovioikeudenneuvos, 54
- Ollila Riitta, yliopistonlehtori, 55
- Huovila Mika, hovioikeudenlaamanni, 53
- Välimaa Asko, apulaisosastopäällikkö (OM), 49
- Rehn Olof, asianajaja, 50
- NN (ei halua nimeään julk.), os.pääll., 45
- Matikkala Jussi Pekka, lainsäädäntöneuvos (OM), 45
- Fredman Markku, asianajaja, 51
- Ekblom-Wörlund Anne, markkinaoikeustuomari, 53
- Sepponen Matti, esittelijäneuvos (KKO), 61
- Siltala Raimo, professori (yl. oikeustiede), 51
- Ketola Jukka, hovioikeudenneuvos, 61
- Harenko Kristiina, esittelijäneuvos (KKO), asianajaja, 51
- Littunen Jarmo, os.pääll.(OM), 55
- Markkula Markku, maanmittausneuvos, 53
- Puumalainen Mikko, apulaisoikeuskansleri, 51
- Vesanen Kari, esittelijäneuvos (KKO), 53

3. Oikeusneuvoksen virka kiinnostaa, sillä tälläkin kerralla virkaan ilmoittautui yhteensä 24 lakimiestä ja päälle vielä yksi ilmeisesti merkonomi. Oikeustieteen tohtoreita joukossa on seitsemän eli Mähönen, Niemi, Leppänen, Ollila, Huovila, Matikkala ja Siltala.

4. Kaikki KKO:n jäsenistössä nykyisin olevat ammatit eli ns. kiintiöt ovat hakijoiden joukossa nytkin hyvin edustettuna. On hovioikeustuomareita, käräjätuomareita, yliopistoihmisiä, asianajajia, lainvalmistelijoita, KKO:n esittelijöitä jne. Naisia on yllättävän vähän eli juristeista vain neljä.

5. Mikä kiintiö tai pikemminkin erityisosaamisen lohko voisi tällä kerralla olla rekrytoinnin kohteena? Tätä on mahdotonta ennustaa, sillä kuten olen kertonut, KKO ei asianomaisessa kuulutuksessa millään tavalla ilmoita tai ennakoi, minkälaista erityisosaamista KKO:een olisi kullakin hakukierroksella tarpeen saada. Spekulaatioita voidaan esittää, mutta usein KKO yllättää kaikki ja esittää uudeksi jäseneksi sellaista hakijaa/ilmoittautujaa, jota juuri kukaan ei ole osannut ennustaa.

6. Kun ensi heinäkuun alusta eläkkeelle siirtyvä oikeusneuvos Mikko Tulokas on entinen asianajaja ja yliopistotutkija, joten voisi kenties olettaa, että nämä lakimiesammatit olisivat tällä kerralla vahvoilla. Tulokas on siviilioikeuden tuntija, joten tämä voisi merkitä sitä, että myös nyt nimitettäväksi esitettävä uusi jäsen voisi olla erikoistunut nimenomaan siviilioikeuteen. Tällä perusteella vahvoilla voisivat olla esimerkiksi Jukka Mähönen, Matti Niemi, Kristiina Harenko ja Olof Rehn.

7. Toisaalta pitänee ottaa huomioon, että viime rekrytointikerralla KKO halusi jäsenekseen nimenomaan asianajajan ja erityisesti riitajuttujen käsittelyihin erikoistuneen asianajajan eli Ari Kantorin. Tämä merkitsisi sitä, että tällä kierroksella valinta ei välttämättä kohdistu asianajajaan eikä ainakaan siviilijuttujen ajamiseen erikoistuneeseen asianajajaan.

8. Viime kerralla eli runsaat kaksi vuotta sitten Ari Kantorin valintaa vastaan polemisoitiin julkisuudessa sillä, että KKO:ssa oli jo entuudestaan ainakin kolme riita-asioihin erikoistunutta entistä advokaattia ja että KKO:een olisi tarvittu nimenomaan ihmisoikeuksiin hyvin perehtynyt lakimies. Jos tällainen tarve on edelleen olemassa, olisi Markku Fredman luultavasti vahvoilla, sillä hän sai jo viime kerralla KKO:n täysistunnon äänestyksessä kolmen jäsenen kannatuksen.

9. Viime kerralla Mika Huovila sai kaksi puoltoääntä, joten voitaisiin ajatella, että tällä kiekalla voisi olla hyvin myös Huovilan vuoro. Huovila on entinen käräjätuomari ja hän on ollut 3-4 vuotta KKO:n "silmälläpidon" ja tarkkailun alla eli esittelijäneuvoksen virassa ennen siirtymistään Vaasan hovioikeuden laamannin virkaan. Virkaan ilmoittautuneista hovioikeustuomareista Huovila on joka tapauksessa ansioitunein. Käräjätuomareiden ykkönen lienee OTT ja dosentti Tatu Leppänen (43), jolla on pitkäaikainen kokemus myös OM:n lainsäädäntöneuvoksena.

10. Yliopistotutkijoista vahvimmilla olisi ilmeisesti yhtiöoikeuden tuntija Jukka Mähönen ja lainvalmistelijoista puolestaan Asko Välimaa. Olisi yllätys, jos valinta kohdistuisi KKO:n omiin esittelijöihin; henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että KKO:n esittelijöitä ei tulisi ylipäätään nimittää jäsenen virkaan, vaan heidän tulisi hankkia kokemusta talon ulkopuolelta.

11. Ihmisoikeusasiantuntijoita ovat Fredmanin lisäksi Mikko Puumalainen ja Riitta Ollila ja rikosoikeuden osaajia puolestaan Jussi Matikkala ja Jarmo Littunen, prosessualisteja taas Leppänen, Huovila, Välimaa ja Fredman.

12. Mutta olisiko tällä nimityskierroksella naisjuristin vuoro? KKO:n jäsenistä on nykyisin kuusi naista ja 13 miestä, joten pientä tasapainottamista kenties tarvittaisiin. Naispuolisista hakijoista ylivoimainen taitaa olla hallintoneuvos Tuula Pynnä, joka on istunut KHO:n jäsenenä jo 5-6 vuotta. Hän on EU-oikeuden erityisasiantuntija ja toiminut UM:n EY-tuomioistuinyksikössä kymmenisen vuotta. Lisäksi Pynnä on ollut aiemmin 10 vuotta käräjätuomarina. EU-oikeuden tuntemus ei tosin ole KKO:ssa yhtä tärkeässä asemassa kuin KHO:ssa, jossa joudutaan soveltamaan EU-oikeutta hyvin usein, KKO sen sijaan aika harvoin. KKO:ssa puolestaan ihmisoikeuksien soveltaminen on lähes jokapäiväistä leipää.

13. On mahdollista, että KKO:n "sisäpiiri" on jo valinnut oikeusneuvoksen virkaan esitettävän hakijan. Kuten olen kertonut, KKO:ssa on tapana "vinkata" sopiviksi katsotuille ehdokkaille hakemaan jäsenen virkaa. Tämä on merkinnyt usein samalla automaattisesti sitä, että "vinkin" saanut juristi on myös saanut nimityksen. Näin juuri tapahtui viime kierroksella, jolloin nimityksen saanut asianajaja Ari Kantor sai vinkin ilmoittautua virkaan juuri KKO:n sisältä. Asiallisesti oikeusneuvoksen virantäytössä onkin siis kysymys kutsumenettelystä, vaikka näennäisesti virkaan voivatkin ilmoittautua "kaikki halukkaat."

14. Voidaan siis lähteä siitä, että tälläkin kerralla KKO tulee esittämään jäsenen virkaan sitä lakimiestä, jolle se on antanut vinkin eli eräänlaisen kehotuksen ilmoittautua virkaan. Kuka tämä voisi sitten olla? Tätä ei tiedetä. Mutta jos valistunut arvaus sallitaan, niin veikkaisin, että vinkin on saanut hallintoneuvos Tuula Pynnä.

15. Tuula Pynnä on toki virkaan vahvoilla ilman vinkkaustakin. Hän edustaa sellaista EU-oikeuden erityisosaamista, jota KKO:n nykyisessä kokoonpanossa ei juuri ole, hän on nainen ja hänellä on 10 vuoden kokemus myös yleisestä lainkäytöstä käräjätuomarina. Lisäksi hän on toiminut toisen ylimmän oikeusasteen eli KHO:n jäsenenä reilut viisi vuotta.

16. Muita vahvoja nimiä hakuprosessissa voisivat olla Mika Huovila, Markku Fredman, Tatu Leppänen ja Asko Välimaa.

17. Tämän kaiken kirjoitettuaan palsturi ponkaisee ulos häikäisevään auringonpaisteeseen ja ladulle. Hankikantoa on vielä jäljellä.


9 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Yhtä vaikea/helppo on valinta (oikeus)neuvokseksi KKO:n, kuin on Paavinkin valinta.
Eipä taida tällä listalla on sopivin.

Anonyymi kirjoitti...

Siis, Tuula Pynnä vahvoilla gender-näkökulmasta? Hänhän haki jokin aika sitten myös KHO:n presidentin virkaa, mutta Halonen päätti toisin.

Luulen, että tulee ”ylläri pylläri”.

Anonyymi kirjoitti...

KKO esittää julkisesti virkaan tosiasiassa haluttavat kriteerit. Tämän jälkeen KKO julkistaa ehdokkaat, jotka täyttävät kriteerit ja avaa keskustelun ehdokkaiden kompetenssista sidosryhmien kanssa. Järjestetään medialle avoin keskustelutilaisuus, jossa ehdokkaat perustelevat näkemyksiään KKO:n tuomarin tehtävän hoidostaan. Lopuksi KKO tekee virantäyttopäätoksen jossa eri ehokkaiden kompetenssia verrataan toisiinsa ja KKO:n kehittämistarpeisiin.
Apriiliä!

Anonyymi kirjoitti...

Nimittäjänä toimiva tasavallan presidentti on faktisesti vain kumileimasin, sillä niin KHO kuin KKO:kin käytännössä täydentävät täysin itse itseään.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vain yksi on joukosta poissa, Pauli S:ää siellä ei näy.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mari Kiviniemi luopuu keskustan puheenjohtajuudesta. Hän ei ole oppositiojohtaja, vaan viihtyy vain hallituspuolueen johdossa.

Mikä oikeastaan on K:n eroilmoituksen taustalla? Jonkin gallup-kyselyn tulos tänään on tietenkin vain tekosyy ilmoittaa erosta. Ilmeisesti Kiviniemi on saamassa kohtapuolin hyvin palkatun viran.

Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä, 63, on jo eläkeiässä ja jäänee vuoden tai ainakin parin kuluttua eläkkeelle. Helppo veikata, että Kelan seuraavan pääjohtajan nimi on Mari Kiviniemi.

Anonyymi kirjoitti...

Olisi yllätys, jos KKO katsoisi tarvitsevan jäsenistöönsä nyt nimenomaan EU-oikeuden asiantuntijan.

Kuten blogisti totesi, Europan ihmisoikeussopimuksella on KKO:n lainkäytössä suurempi merkitys kuin EU-oikeudella.

Sitä paitsi KKO:ssa on jo ainakin yksi EU-oikeuden erityisasiantuntija, nimittäin oikeusneuvos Gustav Bygglin.

Anonyymi kirjoitti...

Jos KKO:ssa liputetaan ihmisoikeuksien puolesta, niin soisin valinnan osuvan Fredmanin kohdalle. Hän on aiemmin hakenut virkaa jo kahdesti. Fredman haki myös Ihmisoikeuskeskuksen johtajaksi, mutta veti hakemuksensa pois. Liekö joku vinkannut? Pidetään peukkuja pystyssä!

Anonyymi kirjoitti...

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainenkin on sangen varteenotettava ehdokas virkaan!