torstai 27. syyskuuta 2012

638. Kuin veljet veräjästä! Eduskunta painamassa urheilukerhon kavallusasian villaisella 
Kerholaiset perehtymässä jääkiekon salaisuuksiin


1. Eduskunnan urheilukerho teki lokakuussa 2009 poliisille tutkintapyynnön kerhon varojen väärinkäytöstä. Oli havaittu, että kerhon tililtä oli hävinnyt rahaa kymmenen vuoden ajan. Epäilyt kohdistuivat heti kerhon rahastonhoitajana oman toimensa ohella toimineeseen eduskunnan virkamieheen (43 v.), joka myönsi auliisti tekonsa. Mies pyysi välittömästi eroa virastaan, hän oli toiminut valiokunta-avustajana.

2. Urheilukerhon todettiin hävinneen rahaa useita kymmeniä tuhansia euroja. Kerhon vuosibudjetti on noin 60 000 euroa.Varat urheilukerho, kuten eduskunnan kaikki muutkin lukuisat kerhot, saavat suoraan budjetista. Kerholaiset siis "urheilevat"veronmaksajien varoilla; kukapa sitä nyt omilla rahoillaan lähtisi palloa potkimaan tai edustamaan eduskuntaa ulkomaisilla "turneilla". Kerholle oli viimeisten vuosien ajan esitetty tekaistuja tilinpäätöksiä, jotka olivat suuruusluokaltaan olleet aikaisempien vuosien kaltaisia.

3. Urheilukerhon pitkäaikainen puheenjohtajaa, demareiden kansanedustaja Matti Saarinen, ala tennis, kertoi medialle "järkyttyneensä pahoin" kavalluspaljastuksen johdosta.

4. Puhalluksen paljastuttua ryhdittiin mediassa porukalla ihmettelemään, miten moinen tempuu oli mahtanut onnistua, eli miten kerhon ex-rahastonhoitaja saattoi kähmiä valtion rahaa omalle tililleen harvinaisen yksinkertaisin menetelmin ja vailla valvontaa vuosina 1999–2009.

5. Yhtenä urheilukerhon tilintarkastajista vuosina 2000–2009 toiminut kansanedustaja Jukka Gustafsson (sdp) - hän on kohonnut nyt jo opetusministeriksi - myönsi lehdille, että rahastonhoitajan huijaus meni vuosia läpi tarkastuksista huolimatta. "Tein pistokokeita ja kävin laskuja ja kuitteja läpi, mutta valitettavasti epäilykset eivät heränneet", valitteli Gustafsson, joka on potkupallomiehiä Tampereelta. "Jos joku haluaa kusettaa ja pettää, niin se näyttää onnistuvan", totesi Gustafsson. - Tässäpä poliitikolta hyvä vinkki kaikille yrityshaluisille!

6. Kymmenen vuoden aikana rahastonhoitaja kavalsi urheilukerholta noin 210 000 euroa, joista hän palautti hämäyksenä kerhon tilille 74 000 euroa. Vahingoksi jäi näin noin 136 000 euroa.

7. Toinen kerhon tilintarkastaja, kansanedustaja Arto Satonen (kok.) kiisti, että syytetty olisi pystynyt käyttämään hyväkseen kansanedustajien kiirettä. Myös Gustafsson kertoi, että tarkistuksiin oli riittävästi aikaa. Kavallus paljastui vasta sitten, kun kerhon tililtä yksinkertaisesti loppuivat rahat! Tällöin huijaus selvisi myös tilintarkastajille ja kerhon hallitukselle. Jollei tili ei olisi päässyt ihan nollille, niin huijaus ilmeisesti jatkuisi edelleen täyttä häkää.

8. Asia eteni ensin esitutkintaan, sitten syyteharkintaan ja lopulta käräjäille, missä valtionsyyttäjä vaatii syytetylle vähintään kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistusta törkeästä kavalluksesta ja väärennyksestä. Asianomistaja eli Suomen valtio vaatii syytettyä korvaamaan syntyneen 136 000 euron haitan lisäksi oikeuskulut.

9. Syytetty myönsi teot, mutta kiisti kavalluksen törkeyden. Syytetyn asianajajan mukaan kavallus oli ”erityisen helppo tehdä". Tekotapa ei kuulemma ollut mitenkään suunnitelmallinen. Syytetty oli peitellyt tekoaan väärentämällä tiliotteita leikkaa ja liimaa -menetelmällä. Puolustuksen mukaan "minkäänlaista valvontaa ei ollut ollut" ja tämä tekotavan helppous oli sitten johtanut siihen, että syytetty ajautui rikokseen. Ensi alkuun hän nosti rahaa muutamia tuhansia euroja vuodessa, mutta summat kasvoivat pikkuhiljaa niin, että loppuvuosina hän kavalsi jo 25 000 - 30 000 euroa vuodessa. Rahastonhoitaja, joka oli tullut vuonna 1991 eduskunnan palvelukseen virkamiehenä ja toiminut myöhemmin valiokunta-avustajana, oli aloittanut urheilukerhon rahastonhoitajana vuonna 1994 ja saavuttanut vuosien saatossa sellaisen aseman, että hänellä oli yksin käyttöoikeus yhdistyksen tiliin.

10. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi syytetyn 30.11.2010 törkeästä kavalluksesta ja väärennyksestä 1,5 vuodeksi vankeuteen. Tuomio oli, kuinkas muuten, ehdollinen, eli lusimaan rahastonhoitaja ei joutunut. Ehkäpä se, että tyyppi oli joutunut irtisanotuksi virastaan, vaikutti siihen, että vankeusrangaistus määrättiin ehdolliseksi. Kenties myös se vaikutti lievään rangaistukseen, että mies oli syyllistynyt rikokseen, kun tilaisuus siihen oli auennut niin kovin helposti, sillä kerhon hallituksen ja tilintarkastajien valvonta oli ollut käytännössä ilmeisesti olematonta.

11. Käräjäoikeuden tuomiosta valitettiin hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei  tuomiossaan 1.9.2011 muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Nyttemmin on ilmennyt, ettei rikoksesta tuomitulta ole saatu perityksi hänen maksettavakseen tuomittua vahingonkorvausta eli noin 130 000 euron suuruista summaa. Tämä ei ole mikään yllätys, sillä näinhän tällaisissa tapauksissa tuppaa yleensä käymään, kun maksuvelvolliseksi tuomitulta on mennyt työpaikka ja mainekin siinä sivusssa. Tämän vuoksi esiin on putkahtanut kysymys siitä, ovatko urheilukerhon valvonnasta vastaavat kerholaiset eli yhdistyksen johtokunnan jäseninä ja tilintarkastajina toimineet kansanedustajat laiminlyöneet tehtäviään siinä määrin, että rahastonhoitajalta perimättä jäänyt korvaussumma voitaisiin sälyttää heidän maksettavakseen.

12. Pekkaa eli edustajaa päälle korvattava summa tuskin tekisi 4 000 -5 000 euroa enempää. Mutta näyttää pahasti siltä, ettei kansanedustajiltamme löydy vastuuntuntoa pulittamaan tuota summaa valtiolle. Jos poliitikot suostuisivat maksumiehiksi, he tunnustaisivat  laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa, mikä saattaisi näyttää varsinkin näin vaalien alla pahalta äänestäjien silmissä. Näin mainitut "kerholaiset", joiden joukossa on joukko tunnettuja poliitikkoja aina nykyisestä pääministeristä eli Jyrki Kataisesta ja Jyri Häkämiehestä alkaen, tuuminevat.

13. Eduskunnan kansliatoimikunta on pähkäillyt kyseistä asiaa jo parissa kokouksessaan. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan saatavien perintää ovat kannattaneet toimikunnan perussuomalaiset jäsenet Anssi Joutsenlahti ja Pietari Jääskeläinen, mutta erityisesti kansliatoimikunnan puheenjohtaja ja eduskunnan puheenjohtaja Eero "Don" Heinäluoma (sdp) on vastustanut korvausten perimistä. Asialla alkaa olla jo kiire, sillä korvausten perintäoikeus uhkaa tiettävästi vanhentua 20. lokakuuta, jollei kansliatoimikunta päätä puuttua asiaan ja vaatia kerholaisilta korvauksen suoritamista, jolloin sanottu vanhentumisaika katkeaisi.

14. Kuten tapana on ollut, kansliatoimikunta on myös tässä tapauksessa päättänut turvautua asaintuntijan apuun ja tilannut oikeudellisen lausunnon siviilioikeuden professori Heikki Halilalta. Halila on yhdistysoikeuden arvostettu asiantuntija ja toiminut aiemmin urheiluoikeuden professorina.

15. Halilan lausunnon mukaan urheilukerho rinnastuu yhtiöiden harrastuskerhoon ja on osa eduskunnan tilikokonaisuutta. Lausunnon mukaan toissijaisessa korvausvastuussa sanotusta 130 000 suuruisesta "vaillingista" ovat lähinnä kerhossa kavallusvuosina toimineet puheenjohtajat ja tilintarkastajat. Halilan lausunnossa todetaan toisaalta, että korvauksen perinnän laajentamisessa voidaan käyttää harkintaa. Ilmeisesti kysymys on siitä, voidaanko kerhon luottamushenkilöiden katsoa toimineen valvontavastuun laiminlyönneissään siinä määrin tuottamuksellisesti, että heidän vahingonkorvausvastuunsa täyttyy.

16. Tämän kysymyksen pohtimisen Halila on luultavasti jättänyt kansliatoimikunnan omaan harkintaan. Professori lienee kuitenkin lähtenyt varovaisesti siitä, että kerhon puheenjohtajan ja tilintarkastajien osalta korvausvelvollisuuden edellytykset täyttyvät, jolleivät he ole, kuten jukisuudessa on annettu ymmärtää, sanotun 10 vuoden aikana kunnolla kertaakaan tarkastaneet kerhon kirjanpitoa yksityiskohtaisesti eli kuittitasolla.

17. Tiettävästi kansliatoimikunnassa on herännyt epäilyä myös siitä, tulisiko asia niin lähelle eduskunnan hallintoa ja kansliatoimikuntaa, että toimikunta ei voisi uskottavasti päättää asiasta, vaan se olisi annettava ulkopuolisen asiaintuntijan selvitettäväksi ja päätös tehtäisiin erityisen selvitysmiehen tai -elimen esityksen mukaisesti.

18. Jos tälle tielle lähdetään, niin selvityksen tekeminen annettaneen, kuten yleensä tällaisissa juridisissa kysymyksissä on tapahtunut, jollekin tunnetulle helsinkiläiselle asianajotoimistolle. Yleensä tuloksena on sellainen selvitys ja suositus, jonka toimeksiantaja haluaisi saada. Toimeksisaaja kyllä ymmärtää toimeksiantajan yskän ja suosittelee, ettei oikeudelliseen perintään ryhdytä. Selvityksessä maalaillaan uhkakuvia siitä, että prosessin lopputuloksena tuomioistuin todennäköisesti päätyisi vapauttamaan myös kerhon johtokunnan puheenjohtajan ja tilintarkastajat korvausvastuusta, johtokunnan jäsenistä puhumattakaan.

19. Näin kävisi ja tapahtuisi, eli hyvät veljet päästäisivät toverinsa, tässä tapauksessa kerhotoverinsa, vastuusta kuin konsanaan koirat veräjästä. Kun ikävä asia ja vastuu halutaan painaa villaisella, niin se myös painetaan sillä! Eivät siinä paina tulossa olevat kunnallisvaalit tai mitkään muutkaan järkisyyt minkään vertaa.

20. Eduskunnan urheilukerhon tapaus muistuttaa Johannes Koskisen päästämistä korvausvastuusta Alpo Rusin tapauksessa. Helsingin hovoikeuden tuomittua valtion maksamaan vahingonkorvausta Rusille muun ohella Johanes Koskisen aikoinaan oikeusministerinä tekemän töppäyksen eli tarkemmin sanottuna Alpo Rusia loukanneen syyttömyyslettaman rikkomisen johdosta, odoteltiin hieman, että valtio perisi Koskiselta takaisin edes osan valtion hänen töppäyksensä perusteella Rusille maksamasta vahingonkorvauksesta. Mutta vielä mitä, oikeusministeriö, jota johti tuolloin Tuija Brax, ei eväänsä hetkauttanut saatavan perimiseksi. Kun kantelin muun muassa tästä oikeusministeriön menettelystä oikeuskanslerille, Jaakko Jonkka ei nähnyt aiheelliseksi perustella päätöstään, jossa hän vain ykskantaan totesi, että ministeriö oli menetellyt asiassa sille kuuluvan harkintavaltansa rajoissa - ja piste!

21. Näin meillä valvotaan laillisuutta, korvausten perintää ja yleistä etua, kun on kyse poliitikkojen töppäyksistä!

22. Eduskunnan urheilukerhoa kymmenen vuotta puheenjohtajana vetänyt kansanedustaja  Matti Saarinen (sd) on tänään iltapäivällä "avautunut" medialle.Saarinen selittää, että kerhon johtokunnassa kukaan ei osannut epäillä rahastonhoitajan kirjanpitoa, joka sisälsi muun muassa väärennettyjä tiliotteita.
Kun rahastonhoitaja toi vuosittain tilinpäätökset johtokuntaan, kukaan ei osannut epäillä lukujen paikkansapitävyyttä kuittitasolla. - Kuitteja ei siis tämän mukaan välitetty tarkastaa lainkaan.

23. Matti Saarinen vetoaa myös siihen, että  kerhon  kirjanpito meni aina eduskunnan tilitoimiston kautta, eivätkä kamreerit sielläkään olleet väärennyksiä huomanneet (Saarinen haluaa siis siirtää vastuuta muillekin tahoille). Matti Saarisen mukaan jälkikäteen ajatellen tehtiin selkeä virhe siinä, että kerhon kirjanpitäjän ja rahastonhoitajan tehtävät oli yhdistetty yhdelle ja samalle henkilölle. Tästä Saarinen sanoo syyttävänsä nyt itseään:  "Jo koulussa opetettiin että kassanpitäjän ja kirjanpitäjän roolin yhdistäminen on oikotie vankilaan".

24. Matti Saarinen väittää, ettei itse ole syyllistynyt "riittävän törkeän" eli niin tuottamukselliseen tehtäviensä laiminlyöntiin, että työnantaja eli eduskunta olisi oikeutettu perimään häneltä vahingonkorvauksia kavallusasiassa. Asia pitää silti Saarisen mukaan selvittää perinpohjin. Saarinen kertoo omalta osalta päättäneensä, että häneltä rahoja saa perityksi vain oikeuden kautta. - Kuten sanottu, poliitikot ovat voineet luottaa meillä  vanhastaan siihen, että "loppupeleissä" eduskunta, ministeriö tms. yhteisö ei lähde vetämään heitä oikeuteen.

25. Sillä lailla! Kyllä meillä poliitikot toki vastuunsa tuntevat! Kansa tykkää näistä urheilullisista poliitikoista kuin hullu puurosta. Olin vuoden 2011 eduskuntavaalien alla melko varma, että yksi istuva kansanedustaja, joka ei vaaleissa uusi paikkaansa Arkadianmäellä, olisi juuri Matti Saarinen. Olihan eduskunnan urheilukerhon kavallustapaus tullut ilmi noin 1,5 vuotta aikaisemmin ja kavallukseen syyllistynyt rahastonhoitaja oli saanut tuomion syksyllä 2010. Mutta niin vain Saarisen Matti uusi paikkansa parlamentissa että heilahti! Tätä edesauttoi ilmeisesti osaltaan se, ettei tosi urheilumiehenä Uudeltamaalta ääniharavavana monissa aiemmissa vaaleissa valittu demareiden Antti Kallionmäki ollut vaaleissa enää mukana.

PS

Edellä olevan kirjoituksen valmistuttua huomasin, että eduskunnan verkkosivuille on ilmestynyt tiedote. Sen mukaan kansliatoimikunta on päättänyt jo karkauspäivänä 29.2.2012, ettei saatavan perintään urheilukerhon vastuullisia toimihenkilöitä vstaan ryhdytä. Tiedotteesta ilmenee, että perintäasiaa oli selvitgelty jo 29.2.2012 pidetyssä kokouksessa ja että asiassa oli hankittu paitsi professori Heikki Halilan, myös professori Olli Mäenpään lausunnot "urheilukerhon luottamushenkilöiden asemasta" sekä lisäksi helsinkiläisen asianajotoimiston Castren & Snellmanin selvitys "korvauksen saamisen mahdollisuudesta luottamushenkilöiltä."

Siis aivan kuten edellä jo ennakoinkin, eduskunta on todellakin hankkinut  myös "tunnetun helsinkiläisen advokaattitoimiston lausunnon"!

Tiedotteen mukaan "yksikään näistä", siis edellä mainitusta lausunnon/selvityksen antajista, ei ehdottanut, että vahingonkorvauksia perittäisiin valvontavelvollisilta". Tosin esimerkiksi professori Halilan lausunnosssa olisi lehtitietojen mukaan mainittu ainoastaan, että  korvauken periminen voidaan jättää suorittamatta, ei siis ehdotettu, että perintään ei ryhdyttäisi. Aika outo tulkinta muuten, että professoreilta olisi edellytetty nimenomaista "ehdotusta" tai aloitetta, ryhdytäänkö perintään vai ei.

PS II

Tänään 28.9. HS otsikoi, että "Urheilukerhon vastuujupakka jatkuu". Toisin sanoen kansliatoimikunnan edellä mainittu päätös ei olekaan lopullinen, sillä toimikunnan pätökset eivät yleensäkään ole lopullisia, vaan niihin voidaan palata tarvittaessa myöhemmin. Tämä oli kokonaan uusi tieto, siitä ei mainita hallintojohtaja Pertti Rauhion eilen julkaistussa tiedotteessa mitään.

Perussuomalaiset vaativat yhä edelleen tilille urheilukerhon vastuuhenkilöitä. Tässä tarkoituksessa persujen kansliatoimikunnan perussuomalaiset jäsenet Anssi Joutsenlahti ja Pietari Jääskeläinen ovat jättäneet toimikunnalle eilen persujen eduskuntaryhmän oikeudellisena asiantuntijana toimivan emeritusprofessori Erkki Havansin valmisteleman esityksen, jonka mukaan toimikunta pidentäisi kerhon vastuuhenkilöiden osalta korvaussaatavan perintäaikaa; ilmeisesti kysymys on kolmen vuoden pituisen korvaussaatavan vanhentumisen katkaisemisesta ilmoittamalla vastuuhenkilöille, että kansliatoimikunnalle on tehty esitys korvausvastuun selvittämisestä. Muutoin korvaussaatavat vanhenisivat 20.10., jolloin on kulunut kolme vuotta siitä, kun eduskunta sai tietää kavalluksesta. Jääskeläisen mukaan vanhetumisen katkaisemiseen on perusteltua siksi, että eduskunta voisi perusteellisesti selvittää, ovatko urheilukerhon hallitukseen ja tilintarkastajiin kuuluneet kansanedustajat tai eduskunnan asianomaiset virkamiehet syyllistyneet kerhon raha-asioissa valvonnan laiminlyönteihin.

Hyvä Emeritus-Erkki, hyvä persut! Taidankin äänestää kuntavaaleissa perussuomalaista ehdokasta.

28 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tämä tuottamuksellisuus on vaikeasti ymmärrettävä asia. Jos veronmaksajat viime kädessä joutuvat kantamaan eduskunnan urheilukerhon kavaltajan aiheuttamat vahingot, onko siis ymmärrettävä, että Suomen kansa on toiminnallaan aiheuttanut tuon vahingon?

Anonyymi kirjoitti...

KKO 2008:115 on hyvä vertailukohta maallikkotilintarkastajan vahingonkorvausvastuun osalta.

Siinä tilintarkastajaa vastaan ajettiin kannetta, kun säätiö rahoja oli hävitetty, ja vastuu oli myös syntynyt.

Anonyymi kirjoitti...

Ei muuta kuin Don Eero ulkoministeriksi - hän kun on niin ulkona aina - Johannes Koskinen puhemieheksi ja Matti Saarinen perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi!

Anonyymi kirjoitti...

Työelämästä syrjäytyneitä on eduskunnan urheilukerhossa jo pitkään ansiokkaasti hoidettu arjen pienillä asioilla.

Täytyy muistaa, että kerhoon satsatut rahat palautuvat yhteiskunnalle moninkertaisesti, kun toimintaan osallistuvat ovat senkin ajan poissa pahan teosta.

136 tonnia ei varsinaisesti ole rahaa - siellä eduskunnnan isossa kaapissa sitä on kuitenkin niin, ettei pönkkään meinaa saada.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Blogin julkaisemisen jälkeen eduskunnan verkkosivuille on ilmaantunut hallintojohtajan tiedote, jonka mukaan toimikunta on tänään - yksimielisesti - päättänyt, ettei korvauksen perintään kerhon luottamushenkilöitä vastaan ryhdytä.

Katso tarkemmin tästä blogin PS -osiossa esitettyä.

Anonyymi kirjoitti...

Kun kansanedustajat urheilevat, vastuu siirtyy veronmaksajalle.

Toipila kirjoitti...

Ei ole Suomessa korruptiota.

Ei ole, kun sitä ei haluta havaita - ei sitten millään.

Kumitonttu kirjoitti...

Onneksi tässä ei mennyt kuin 130.000 euroa kun THL kämmäsi 500 miljoonaa olemattomaan tietokoneohjelmaan.

Kalle kirjoitti...

Sellainen sivuhuomio, että pelkkä kuittien tarkastaminen ei varsinkaan nykypäivänä tilin- tai toiminnantarkastuksessa riitä. Oikeasti pitää pyytää hallitukselta valtuutus hakea suoraan pankista (joko tiskiltä tai verkkopankista) tilien saldo - kaikki muu on helppoa väärentää.

Kuiteilla pelaaminen on amatööreille, tosimiehet ja -naiset väärentävät tiliotteet ja tyynesti vain nostavat ylimääräiset rahat. Kuiteilla on myös hankala kavaltaa isoja summia, koska silloin ylimääräiset menot näkyvät tilinpäätöksessä, ja joku rupeaa ihmettelemään asiaa (tai no, eduskunnassa näemmä ei).

Anonyymi kirjoitti...

Eduskunnan kansliatoimikunnan päätös
on selkeästi KKO 2008:115:n vastainen.
Siinä mm. todetaan:
6. Tilintarkastajan on siis tarkastettava säätiön tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös sekä hallinto hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa selvittääkseen, antaako tilinpäätös totuudenmukaisen kuvan säätiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta tilikauden päättyessä. Kirjanpidon osalta on varmistuttava siitä, että kirjanpitoa on pidetty kirjanpitolain säännösten mukaisesti ja että kirjanpito tuottaa oikeaa tietoa tilinpäätöksen laatimista varten. Tilintarkastajan tulee riittävässä laajuudessa varmistua siitä, että kirjanpitoon kirjatut liiketapahtumat ovat aitoja ja että tositteet täyttävät kirjanpitolain vaatimukset. Tilintarkastuksen laajuuteen ja sisältöön vaikuttaa se, miten säätiön hallinnon ja varainhoidon sisäisestä valvonnasta on huolehdittu. Tilintarkastajan on kiinnitettävä huomiota myös säätiön organisaation ja valvontajärjestelmien puutteisiin, ja hallinnon tarkastuksessa on tarpeen siihen ilmaantuessa arvioitava hallituksen ja muiden toimielinten toiminnan laillisuutta.

Arvoisa blogisti!
Onko todella mahdollista, että maamme korkein lakia säätävä elin tekee lainvastaisia päätöksiä?

Pitäisikö tästä kannella johonkin? Ei taida hyödyttää?

Anonyymi kirjoitti...

Eduskunnan sivuilta luin, että tämä kansanedustaja Matti Saarinen on tai oli siviilissä talousjohtaja. Nyt ymmärrän, miksi hänet on äänestetty eduskuntaan. Siviilityössä talousjohtajana hän voisi aiheuttaa paljon enemmän vahinkoa kuin eduskunnassa, jossa hän johtaa vain urheilukerhoa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Onko todella mahdollista, että maamme korkein lakia säätävä elin tekee lainvastaisia päätöksiä? Pitäisikö tästä kannella johonkin? Ei taida hyödyttää"?

Arv. anonyymi!
Normaalistihan eduskunta vain säätää virheellisiä tai/ja huonosti toimivia lakeja.On ymmärrettävää, että kun lainsäätäjä alkaa käyttää lakia eli soveltaa sitä, syntyy kaikenlaista häslinkiä, kun ei ymmärretä, että suutarin pitäisi pysyä lestissään.

Tästä pitää toki kannella kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin instansseihin, esimerkkinä Pohjoismaiden Neuvosto, Paasikivi-Seura, Sauna-Seura,Eduskunnan kahvila jne. Ei se mitään kannata, mutta kannella pitää silti!

Anonyymi kirjoitti...

Olenko minä veljieni vartija? Voi veljet! Eiväthän hvvät veljet tarvitse vartijaa, sillä vartijoitahan on vain vankilassa.

Siru Pola kirjoitti...

Mihin helvettiin murheilukerho olisi käyttänyt rahat jotka puuttuivat, kun ryyppäämään ja pelleilemään päästiin ulkomaille asti, vaikka joku puhalsi varoja niinkin paljon.

Kuka maksoi "huippujuristien" palkkiot, vai tekivätkö hommansa talkoilla ?

Kyllä rahaa on, kun kohde löytyy.

Tässä olisi persujen paikka..

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tiedotteen mukaan kansliatoimikunnan päätös oli yksimielinen, siis pesut ovat kannattaneet sitä. Perusteluisssaan toimikunta muuten viittaa siihen, että esim. perussuomalaisten eduskuntaryhmän pääsihteeriä, joka oli tuomittu ryhmän varojen kavalluksesta, vastaan ei ollut aikanaan lähdetty nostamaan korvauskannetta.

Päätös perusteltiin myös sillä, että "korvausvaatimusten kohdentaminen pelkästään kansanedustajiin ei tulisi kysymykseen, koska nämä ovat perustellusti voineet olettaa talouden hoidon ja valvonnan olevan lähtökohtaisesti virkamiesten vastuulla".

Jep, kun kansanedustaja on johtanut ja tarkastanut, niin vastuuhan on tietty siirtynyt virkamiehille!

Huippujuristit ja varsinkin huippuadvokaattifirmat kyllä osaavat laskuttaa oikealta taholta. Kun antaa toivoton lausunnon tai selvityksen, niin voi laskuttaa reippaasti.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio (sd) kertoi kansliatoimikunnan kuulemien asiantuntijoiden lausuneen, että "mahdollisista oikeudenkäynneistä aiheutuisi niin iso kuluriski, ettei perintään kannata lähteä".

Lulisin, että tämä on ollut nimenomaan asianajotoimisto Castren & Snellmanin lausunnon pääsisältö. Tämä on aina ennnenkin ollut se taktiikka ja pelote, jolla poliitikot on peloteltu luopumaan vastaavanlaisista oikeusjutuista, joissa poliitikot olisi pitänyt haastaa oikeuteen.

Hallintojohdattelija puhuu oikeudenkäynneistä ihan monikossa!

MIkähän muuten mahtoi olla Castren € Snellmaninin lausunnon hinta? Selvittiinkö siitä viisinumeroisella luvulla?

Anonyymi kirjoitti...

Sivumennen sanoen: asianajopuolella ja muuallakin tiedetään, että valtio tai kunta on aina paras laskun maksaja.

Kun siellä ei ole omistajaa eikä isäntää katsomassa rahan perään, niin lasku voi olla melkein mitä tahansa. Eikä virkamies perään kysy, kun kuittaa laskun maksettavaksi. Jopa isossa pörssiyhtiössä voi pahimmillaan olla joku jarruttelemassa kohtuuttomia maksuja, mutta julkiseen sektoriin voi aina luottaa.

Anonyymi kirjoitti...

Jep, ja koska advokaatin tai professorin on ko. tapauksissa yleensä aina helppo arvata, millaisen lausunnon toimeksiantaja haluaa saada, niin palkkiosumman perään voi tällä perusteella lisätä aina yhden nollan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tänään 28.9. HS otsikoi, että "Urheilukerhon vastuujupakka jatkuu". Toisin sanoen kansliatoimikunnan blogissa (PS-osio) mainittu, jo 29.2.2012 tekemä päätös, jonka mukaan perintään ei ryhdytä, ei olekaan lopullinen, sillä toimikunnan pätökset eivät yleensäkään ole lopullisia, vaan niihin voidaan palata tarvittaessa myöhemmin. Tämä oli kokonaan uusi tieto, siitä ei mainita hallintojohtaja Pertti Rauhion eilen julkaistussa tiedotteessa mitään.

Perussuomalaiset vaativat yhä edelleen tilille urheilukerhon vastuuhenkilöitä. Tässä tarkoituksessa persujen kansliatoimikunnan perussuomalaiset jäsenet Anssi Joutsenlahti ja Pietari Jääskeläinen ovat jättäneet toimikunnalle eilen persujen eduskuntaryhmän oikeudellisena asiantuntijana toimivan emeritusprofessori Erkki Havansin valmisteleman esityksen, jonka mukaan toimikunta pidentäisi kerhon vastuuhenkilöiden osalta korvaussaatavan perintäaikaa niin, että heille jätettäisiin ilmoitus perintäajan katkeamisesta. Muussa tapauksessa saatavien perintää vanhenisi 20.10. Jääskeläisen mukaan vanhetumisen katkaisemiseen on perusteltua siksi, että eduskunta voisi perusteellisesti selvittää, ovatko urheilukerhon hallitukseen ja tilintarkastajiin kuuluneet kansanedustajat tai eduskunnan hallinto syyllistyneet kerhon raha-asioissa valvonnan laiminlyönteisin.

Hyvä Emeritus-Erkki, hyvä persut! Taidankin äänestää kunnallisvaaleissa perussuommalaista ehdokasta!

Anonyymi kirjoitti...

Taas paljastui Eduskunnassa, valtiolaivamme pyhimmässä ja arvokkaimmassa paikassa oikea
mätäpaise, joka oli saanut muhia vuosikausia kenenkään vastuullisen siihen puuttumatta. Asiaan lähemmin tutustuessa voi havaita, että kysymys on pitkään jatkuneesta tahallisista laiminlyönneistä
ja totuudenvastaisten tilintarkastuslausuntojen antamisesta, julkisessa asiakirjassa. Menettely ei ole
vähäinen. Jos vastaavaan menettelyyn olisi syyllistynyt pienyrityksen tilintarkastajat, niin häkki olisi heilahtanut ja sekä rikosvastuu, että vahingonkorvausvastuu olisi realisoitunut tehokkaasti.

Eduskunnan urheilukerhosta on vuosien mittaan kavallettu kymmeniä tuhansia euroja siihen puuttumatta. Kaikkein törkeintä tässä on, että vastuulliset tilintarkastajat ovat tarkastuskertomuksissaan tahallisesti suoltaneet täyttä totuudenvastaista sontaa laiminlyödessään
tarkastusvelvollisuutensa ja tahallisesti ja valheellisesti antaneet väärät tarkastuslausunnot. Totuus on, että lainmukaista tilintarkastusta ei ole lainkaan suoritettu, vaikka on annettu ko. vuosittaiset tarkastuslausunnot.

Toinen Eduskunnan urheilukerhon tilintarkastajista oli Eduskunnan urheilukerhon puheenjohtaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen, verojaoston jäsen, talousvaliokunnan jäsen ja johti Eduskunnan tilintakastajia.
Ja toinen on nykyinen ministeri, jonka profiili vilahtelee ministeriaitiossa.

Kuinka uskottavaa tämän paljastuneen jälkeen on toiminta Eduskunnan eri kerhoissa?

Koko Eduskunna vuosibudjetti edustajineen ja virkamiehineen on "valtavan" suuri. Onko urhelukerhon toiminnassa paljatunut vain yksi pieni väärinkäytös. Onko kaikki muu Eduskunnan toiminta ja (kanslaisten!!) rahankäyttö laillista, tarkkaa ja päivänvaloa ja julkisuutta kestävää? Mitä johtopäätöksiä tapahtuneesta muutoin voi vetää kuin esittää tämä kysymys.

Asian vakavuutta lisää, että tämä tapahtuu Eduskunnassa, jonka toimesta parustuslaki ja muut lait
säädetään, joita nämä lainsäätäjät eivät kuitenkaan itse noudata. Tämä osoittaa syvää halveksuntaa
kanslaisia (ja itse säämämiään lakeja) kohtaan, joiden odotetaan tinkimättä noudattavan lakeja ja niiden rikkomisesta jotuu
kansalainen vastuuseen. Eduskunnassa on säädetty voimassa oleva Suomen perustuslaki ja muut lait ja perustuslaissa mainitaan kanslaisten yhdenvertaisuus lain edessä ja muitakin kansalaisten yhdenvertaisia oikeksia. Kansanedustajuus ei muuta mitenkään tätä yhdenvertaisuutta.

Nyt on mielenkiintoista seurata miten, tämä yhdenvertaisuus toteutuu suhteessa kansanedustaja/
kanslainen asian rikostutkinnassa, syyttäjän ja oikeuslaitoksen toiminnassa, joiden kaikkien on
myös noudattava lakeja, perustuslaki tärkeimpänä. Asia on selvitettävä ja vietävä loppuun ennen seuraavia eduskuntavaaleja, jotta kanslaisten äänestyskäyttäytyminen saa relistista ja totuudellista
pohjaa, poliittisen “hyvinvointioikeusvaltioliturgian” sijaan.

Onhan Eduskunnan puhemielelläkin vastuunsa asian perusteellisesta ja oikeudenmukaisesta selvittämisestä, vai onko?


JK; Eduskunta on tarkoin asiaa tutkittuaan ja harkittaan tullut tulokseen, että, urheilukerhon pitkään jatkuneet kavallukset ja kansanedustajatilintarkastajien tahalliset laiminlyönnit ja väärien tilintarkastuskertomuklsien antaminen ei johda syytteisiin eikä vahingonkorvauksiin.

Tämä vie täydellisesti kansanedustajien uskottavuuden ja häpäisee koko Eduskuntaa ja sen arvovaltaa sekä syvästi loukkaa oikeudentuntoisia Suomen kansalaisia. Te olette karvanne paljastaneet, eikä todella hyvältä näytä. Ehkä luulette, että kyllä tämäkin harkittu törkeily pian unohtuu. Kansalaisten muisti näyttää paranevan, ainakin tällaisten törkeilyjen suhteen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Urheilukerhon rahastonhoitaja on jo tuomittu rangaistukseen kavalluksesta ja väärennyksestä. Ei kukaan ole vaatimassa kerhon luottamushenkilöille rangaistuksia! Riittäisi, jos he myöntäisivät laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa ja suostuisivat korvaamaan edes osan mainituista 136 000 eurosta valtiolle.

Anonyymi kirjoitti...

Ihmetyttää hieman tuo Castren & Snelmannin mainitsema kuluriski. Olisiko tosiaan niin, että Katainen, Häkämies ym korkea-arvoiset poliitikot lähisivät oikeudessa vastustamaan sitä, jos heille tulisi ehkä 5000 euron lasku.

Luulen, että kuluriski on pyöreä nolla. Jos em. poliitikoille tulisi lasku, he maksaisivat sen vähin äänin ja keskittyisivät muihin asioihin.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kuluriskillä tarkoitetaankin luultavasti valtion/eduskunnan riskiä joutua korvaamaan juttukulut, jos Matti Saarinen ja kumppanit voittaisivat valtion heitä vastaan käynnistämän oikeusjutun!

J.P.H. kirjoitti...

Ja vielä väitetään, ettei Suomessa ole hyvä veli järjestelmää.

Minua kyllä hieman ihmetyttää, ettei aikoinaan persut vaatineet vastuuvelvollisia korvaamaan aiheuttamansa tappiot. He aikoinaan oman kavallusjutun ollessa tuore asia, pelkäsivät myös itse joutuvansa korvausvelvollisiksi jos vaatisivat urheilukerhon puheenjohtajaa ja tilintarkastajia korvausvastuuseen laiminlyöneistä.

Vieläkään ei ole persuilta tullut selvää kantaa asiaan. He ovat ilmoittaneet vain vaativansa lisää harkinta aikaa asian selvittämiseksi. Mitä ihmeen lisäselvityksiä asiassa enää tarvitaan. Tilintarkastajat ja ainakin urheilukerhon puheenjohtaja ovat syyllistyneet lievää törkeämpään laiminlyöntiin. Asian tekee raskauttavaksi se, että ko. henkilöt ovat puheenjohtajien ja jäsenten osalta kansanedustajia, joilta voi edellyttää normaalia suurempaa harkintaa ja vastuuta toimiessaan niissä tehtävissä joihin ovat valittuina.

Parempi kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan. Taidan minäkin äänestää ensi kerran persuja.

Anonyymi kirjoitti...

Kun kerran ovat toimineet yhdistyksen muodossa, pitää asiassa olla normaali vastuu. Eräs kommentaattori jo opasti, kuinka tilintarkastus pitää tehdä. Huono tarkastustoimintahan tavallaan yllyttää rikokseen. Oikeus sitten harkitkoon, ovatko vastuussa vain tilintarkastajat vai myös hallituksen jäsenet. Jos tekotapa on ollut(vain) pätevän näköisten kuittiväärennysten tekeminen, korostuu tilintarkastajan vastuu. Heidän tulee tarkastaa kuitit. Jos ne on väärennetty, virhe ei selviä pelkistä tiliotteista. Toisaalta hallituksen pitää ymmärtää tilinpäätös eli tässä tapauksessa tuntea toiminnan sisältö ja tietää, minkälaisesta toiminnasta kulut ovat voineet syntyä ja osata ihmetellä suurilta tuntuvia kuluja, jos ne ovat suurilta tuntuneet. Siitä, että tarkastettava rakenne (toimija ja kirjanpitäjä on sama henkilö) on vaarallinen, kuten Saarinen kertoi, vastannee myös hallitus, joka valitsee kirjanpitäjän.


Anonyymi kirjoitti...

"Annetaan heille anteeksi, sillä he tietävät mitä he tekevät"
teksti lainattu. Jarilta Kalevssaa 25.9.12.

Puolueeton tarkkailija kirjoitti...

On olemassa myös näkökohta siitä, mitä korvauksen vaatiminen vaikuttaa tulevaisuuteen.

Mikäli kyseisen tapainen "tilintarkastua" on eduskunnan normaalia toimintaa, aiheuttaa korvauspäätös varmasti tilintarkastuksen yleistä tarkentamista. Tästä taas saattaisi olla seurauksena uusien vastaavien tapausten tuleminen päivänvaloon. Ei hyvä eduskunnan maineelle. Parempi unohtaa korvausvaatimukset.

Vastuullisissa toimissa kerhossa toimineiden henkilöiden, edustajien ja virkamiesten tulevaisuutta ei korvauksiin tuomitseminen ainakaan parantaisi. Ja näihän asian pitäisi mielestäni ollakin. Mutta eduskunnassa ollaan höveliäitä. Eihän kielteisiä asioita saa paisutella. Eihän eduskunnassa saa valehtelijaakaan kutsua valehtelijaksi. Siis parasta unohtaa korvausvaatimukset.

Uusi asia on myös yhteiskunnan raha. Ei jonkun 130000 euron menetys ole keneltäkään poissa. Sehän on vain valtion rahaa. Niin pieni summa, ettei valtion budjetissa sitä edes huomata. Sen sijaan yksityisen virkamiehen tai edustajan maksettavaksi kuuluva 1000 - 5000 euron vahingon korvaus olisi ihan kohtuuton. Ei sellaista voi rehelliseltä, joskin laiskalta ihmiseltä vaatia. Se olisi täysin kohtuutonta huomioiden tekijöiden vaatimattomat palkat ja kulukorvaukset.

Koska tapaus on herättänyt kansa keskuudessa närää "herrojen" etuoikeuksista, on tilanne syytä korjata tulevaisuutta varten. Eduskunta säätäköön lain, jonka mukaan kaikkinainen toiminnan lauillisuuden tarkastelu eduskunnan piirissä olkoon jyrkästi kiellettyä.

Parasta unohtaa puheet korvauksiosta.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö VTV:n pitäisi puuttua asiaan?