perjantai 12. lokakuuta 2012

646. Tuomaripäivän 12.10.2012  antia

1. Tuomaripäivä, jota olen jo parissa edellisessä jutussa sivunnut, sitten tuli ja meni. Liitto sai vihdoin ja viimein - juuri päivän alkajaisksi, muttei yhtään aikaisemmin - julki kotisivuillaan päivän ohjelman, siis aivan viime tipassa. Ei siis ole mikään ihme, että kun tiedottaminen on taso on olematonta, tuomaripäivä ei ole herättänyt mediassa juuri minkäänlaista kiinnostusta eikä ylittänyt uutiskynnnystä. 


2. Päivillä, oikeastaan siis päivässä, pidetyistä puheista on julkisuuteen päässyt toistaiseksi vain KKO:n presidentti Pauliine Koskelon puhe, joka oli ohjelman mukaan "KKO:n tervehdys" tuomareille. Koskelo puhui taas tiukkaan sävyyn, eli kysymyksessä oli puhe, joka ei ollut lystikäs ja jolle ei varmaan yhtään myös naurettu, ainakaan lystikkyyden takia.


3. Kun tämä juttu on niin sanotusti jatkuvatäydenteinen, voivat lukijat alkaa halutessaan kommentoida Koskelon  puhetta, joka löytyy linkistä http://www.kko.fi/59875.htm. Minä jatkan samalla tämän jutun kirjoittamista pikku hiljaa, jottei synny mitään suurempaa stressiä, viikonlopun viettoon tähtäävien askareiden lomassa.


4. Koskelon puheessa oli minusta sekä hyvää että huonoa "kamaa". Ensin hyvät puolet tai uutiset. Niihin kuuluu Koskelon jälleen kerran esille ottama epäkohta, joka aiheutuu siitä, että meillä Suomessa, toisin kuin kaikissa muissa Pohjoismaissa (myös Islannissa) tuomioistuimien keskushallinto kuuluu yhä edelleen tiukasti poliittiselle hallintoelimelle eli oikeusministeriölle. Tämä on tietenkin tuomioistuinten riippumattoman aseman kannalta mitä räikein epäkohta ja kauneusvirhe! Mutta siitä aiheutuu, kuten Koskelo selosti, myös käytännössä suurta haittaa, sillä oikeusministeriön johdolla tuomioistuinten kehittämistyö on pysähtynyt. Kuten Koskelo totesi, esimerkiksi henkilöstön koulutus ja monet muut tuomioistuinten toiminnan ja oikeusurvan laadun kehittämiseen liittyvät tukitehtävät ovat jääneet oikeusministeriön johdolla toimittaessa huonolle hoidolle.


5. Ovatko KKO ja KHO edelleen keskenään eri mieltä siitä, miten tuomioistuinten keskushallinto tulisi jatkossa järjestää? Kaikkihan me muistamme, että KHO:n edellinen presidentti Pekka Hallberg, joka oli oto. myös hallitus- ja toimeenpanovallan paljon käyttämä asiantuntija ja edusmies ("renki"), vastusti hyvin tiukasti tuomioistuinten keskushallinnon siirtämistä pois oikeusministeriöltä. Mahtaako KHO:n nykyinen presidentti Pekka Vihervuori olla samoilla linjoilla Hallbergin kanssa? Ylimpien tuomioistuinten pitäisi kyllä ehdottomasti päästä asiasta yksimielisyyteen, sillä muuten tuomioistuinlaitoksen kehittäminen ei jatkossakaan tule onnistumaan tyydyttävällä tavalla. Muutama vuosi sitten kaikkien hovioikeuksien presidentit esittivät yhteisesti valtioneuvostolle tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista, mutta ehdotuksella ei ole ollut minkäänlaista tehoa ja vaikutusta. Juhla- ja tervehdyspuheiden ja vastaavien "motkotusten" sijasta ylimpien oikeuksien presidenttien olisi jo korkea aika siirtyä sanoista tekoihin eli tehdä ja julkistaa näyttävästi virallinen ehdotus sanotusta uudistuksesta.


6. Huomasin nyt tässä vaiheessa, että myös KHO:n presidentti Pekka Vihervuoren tuomaripäivässä pitämä tervehdyspuhe on ilmestynyt KHO:n kotisivuille. Se ei löytynyt kohdasta "ajankohtaista", kuten olisi tietenkin odottanut, vaan puhe on ikään kuin "piilotettu" osastooon "organisaatio" ja siellä kohtaan "presidentin puheet". Tässä suhteessa KHO:ssa jatketaan jo Pekka Hallbergin aikana aloitetulla linjalla. Vihervuoren puhe löytyy tästä.


7. Minun edellä odottamani Vihervuoren kannanotto Koskelon omassa puheessaan mainitsemaan ja nyt siis aiempaa painokkaammin esiintuomaan tuomioistuinten keskushallintouudistukseen, löytyy Vihervuoren puheen lopusta. Se on kyllä aika odotettu, mutta tuottaa samalla pahan pettymyksen, sillä Vihervuoren lausumasta ilmenee, että KHO ja KKO ovat mainitusta kysymyksestä yhä edelleen jyrkästi eri mieltä keskenään! Vihervuori on selvästi edeltäjänsä Pekka Hallbergin "miehiä" eli hän ei kannata keskushallinnon siirtämistä pois oikeusministeriön hoidosta. 


8. Vihervuori ei näe, kuten ei nähnyt Hallbergaan, minkäänlaista ongelmaa tuomioistuinten riippumattomuuden kannalta siinä, että läpipoliittinen elin eli toimeenpanovaltaa edustava ministeriö johtaa ja valvoo riippumattomien tuomioistuinten hallintoa, jolloin se voi samalla käytännössä tietenkin puuttua  välillisesti myös tuomioistuinten lainkäyttöön. Vihervuori julistaa teksitiään tässä kohdin alleviivaten näin:


Mutta kyseenalaistan sellaisen opinkappaleen, että mikä tahansa uusi hallintoyksikkö oikeusministeriön ja tuomioistuinten välissä lisäisi tuomioistuinten itsenäisyyttä. Saattaa käydäkin aivan päinvastoin. Mitään todellisia riippumattomuusongelmia ei suomalaisessa nykymallissa ole. 


9. Kuten tiedämme, klassisessa taiteessa oikeuden "sokea" jumalatar Justitia esiintyy aina liina silmillään. Ei olisi kuitenkaan uskonut, että tällaisia  tosiasioille täydellisen sokeita oikeuden "ylipappeja" tapaa vielä nykyaikanakin ja vieläpä kaikkein korkeimmissa sfääreissä! Mutta kaipa tämä on nyt  syytä kaikkien vihdoin ja viimein uskoa: hallintolainkäyttö on hallinnon jatke ja se haluaa yhä edelleen kulkea toimeenpanovallan talutusnuorassa myös tuomioistuinhallinnossa.


10. Luultavasti Vihervuoren ja KHO:n innokkuus pystellä myös jatkossa oikeusministeriön talutusnuorassa johtuu osin varmaankin siitä, että hallintolainkyttö on pärjännyt resurssien jaossa yleistä lainkäyttöä paljon paremmin, mikä on luonnollisesti kiinni osin myös ministeriön suopeudesta. Koskelon mukaan yleisten tuomioistuinten palkkamenojen kasvu vuodesta 2005 vuoteen 2011 on ollut vain kuuden prosentin tasolla, kun taas hallintotuomioistuimissa palkkamenot ovat saman ajanjakson kuluessa kasvaneet lähes neljänneksen. Mutta toisaalta Koskelon ja yleisen lainkäytön ei pitäisi valittaa, sillä ovathan hallintoasioiden määrät olleet koko ajan tasaisessa kasvussa, kun taas yleisiin tuomioistuimiin saapuneiden asioiden määrässä on ollut jopa laskua useana vuotena.  Kun siviivili- ja rikosprosessia on jatkuvasti eli vuodesta toiseen vain "kevennetty" keväntämisen perään, eli asioita on siirretty pääkäsittelystä kirjalliseen menettelyyn ja sovitteluun ja hovioikeudessa on otettu käyttöön ties mitä seulonta- tai valituslupajärjestelyjä, niin ei kai kukaan voi reaalisesti edes odottaa saati vaatia, että yleisten tuomioistuinten henkilöresursseja pitäisi silti kasvattaa rutkasti.


11. KKO:n Koskelo motkottaa nyt siitä, että myös hallintolainkäyttöä pitäisi "keventää" vastaavalla tavalla kuin on tapahtunut riita- ja rikosasioidenkin käsittelyn kohdalla. Koskelo sanoo näin:


Meillä on syntynyt tässä omituinen tilanne jopa perustuslakivaliokunnan tulkintoja myöten. Minusta on vaikea nähdä perusteita asetelmalle, jossa kansallisen perustuslain edellyttämät oikeusturvatakeet muutoksenhaun suhteen ovat hallintoasioissa tiukempia kuin riita- ja rikosasioissa. Kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaanhan vaatimukset ovat ankarimmat rikosasioissa, eivät hallintoasioissa. Etenkin oikeudenhoidon voimavarojen niukentuessa entisestään on outoa, että kansallisesti tilanne olisi päinvastainen. Liikkumavaraa tulee ottaa käyttöön kauttaaltaan ja nykyistä tasapainoisemmin.


12. Luultavasti Koskelo haluaisi, että KHO:ssa tulisi käyttöön samankaltainen yleinen valituslupajärjestelmä, joka on ollut KKO:ssa käytössä jo reilut 30 vuotta. Mutta, kuten Vihervuori toteaa omassaa puheenvuorossaan, KHO ei ole ensisijaisesti prejudikaattituomioistuin (kuten KKO), eli tässä kohdin on selvä ero. Hallintoprosessissa ei ole väliasteeen tuomioistuinta eli "hallinto-hovioikeutta" ennen KHO:een pääsyä, mikä myös on otettava huomioon. Minusta KHO:ssa on tässä kohdin ajateltu asioita ja oikeuteen ja oikeuksiin pääsyä oikeusturvaa hakevan ihmisen kannalta, kun sen sijaan Koskelon edustama kanta pitää silmällä lähinnä vain rakenteita ja ylioikeuksien asiamäärien pakkoon eli lainsäädäntöön perustuvaa tapahtuvaa vähentämistä ja valitusoikeuden tosiasiallista kaventamista. Nyt kuitenkin myös Vihervuori kaipaa valituslupajärjestelmän piirin kuuluvien asiaryhmien laajentamista samoin kuin pakollisen oikaisuvaatimuksen käyttöön ottamista hallinnon sisällä.


13. Presidentti Koskelo puhuu paljon ja mielellään erilaisten rakenteiden uudistamisesta. Mutta yhteen todella pahaan ja järkyttävän typerään rakennetta koskevaan epäkohtaan hän ei jostakin syystä ota koskaan esille. Kysymys on asiasta, jonka Markku Arponen ehti jo omassa kommentissaan ottaa esille, eli puhtaasti perintää koskevien asioiden, siis selvien ja täysin riidattomien velkomusasioiden roikottamisesta yhä edelleen täysin tarpeettomasti käräjäoikeuksissa. Tässä ei ole mitään järkeä, sillä nuo asiat, joita on lukumääräisesti aivan hirmuinen määrä, mitä pikavippiasiat ovat vielä roimasti kavattaneet, voitaisiin ohjata Ruotsin mallin mukaisesti täytäntönpanoviranomaiselle ja sitä myöten suoraan ulosottoon. 


14. Suomen "kahden luukun" käytäntö perintäasioissa aiheuttaa vain velallisille ja tuomioistuinlaitokselle ylimääräisiä ja tarpeettomia lisäkustannuksia; kenenkään oikeusturva ei kärsisi minkään vertaa, jos mainittuja asioita ei enää jatkossa kierrätettäisi ulosottoon aivan turhaan käräjäoikeuksien kautta. Nykyjärjestelmästä hyötyvät vain perintätoimistot, etenkin suuret sellaiset. Vasta muutama kuukausi sitten saatiin vihdoin ja viimein - kun olin ensi "itkenyt" asiaa 2-3 vuotta blogissani (ks. esim. blogit 488/5.10.2011 ja 581/11.4.2012) - voimaan uudistus, jolla noissa pertintäasioissa velallisen maksettavaksi käräjäoikeudessa tuomittavien oikeudenkäyntikulujen taksoja alennettiin, mutta ei kuitenkaan läheskään tarpeeksi; ks. Oikeusministeriön päätös 29.6.2012/425.


15. Marku Arposen johtama tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea ehdotti vuonna 2003 (KM 2003:2 s. 146-149) selvien ja riidattomien velmomusasioiden siirtämistä ulosottomlaitokselle. Komitea lausui näin:


Riidattomissa saatavissa on kysymys saatavien perinnästä, joka jo asian luonteen vuoksi kuuluu ulosottolaitokselle. Itse maksuvelvollisuus on useimmiten selvä ja velan maksamatta jättäminen johtuu velallisen maksukyvyttömyydestä tai -haluttomuudesta. Sekä velallisen että velkojan oikeusturva voitaisiin riidatonta saatavissa koskevissa asioissa toteuttaa käräjäoikeuden sijasta yhtä hyvin myös ulosottolaitoksessa. Riidatonta saatavaa koskevien asioiden siirtäminen ulosottolaitokselle parantaisi sekä velallisen että velkojan asemaa, sillä perinnästä aiheutuvat kustannukset vähenisivät, perintäjärjestelmä yksinkertaistuisi ja perintäprosessi nopeutuisi. Sanottu siirto selkeyttäisi käräjäoikeuksien tehtäväkuvaa ja parantaisi niiden mahdollisuuksia keskittyä ydintehtävänä olevaan oikeusriitojen ja konfliktien ratkaisemiseen ja tähän liittyvän perustoiminnan kehittämiseen.


16. Olen pohtinut asiaa blogijutussa 131/30.7.2009 (Miksi perintäasioita ei siirretä tuomioistuimilta ulosottolaitokselle?). En ryhdy tässä toistamaan itseäni, mutta viittaan tuon kirjoituksen osalta erityisesti kohtiin 25-32, joissa olen kertonut, miten korkein oikeus ja Perimistoimistojen Liitto vastustivat uudistusta. Korkein oikeus käsitteli tätä tärkeää asiaa vain kolmen jäsenen tynkäkokoonpanossa, jonka puheenjohtajana oli juuri presidentti Koskelo;  jaoston muisitiota ei ole julkaistu KKO:n kotisivuilla. Voidaan sanoa, että mainittu tärkeä rakenneuudistus vuonna 2006 kaatui juuri KKO:n ja perintätoimistojen vastustukseen; perintätoimistot, ja vain ne,  hyötyvät edelleen käytössä olevasta täysin typerästä "kahden luukun" jäjestelmästä.


17. Mainittuja perintäasioita, jotka siis kuormittavat tarpeettomasti käräjäoikeuksia ja aiheuttavat lisäkustannuksia, on todella paljon. Vuonna 2011 käräjäoikeuksiin tilastoitiin saapuneen kaikkiaan noin 400 000 siviiliasiaa (tarkka määrä oli 398 996). Näistä todellisia riita-asioita, joissa siis asianosaisten kesken oli todella riitaa, oli kuitenkin vain  12 420 asiaa.Turvaamistoimiasioita saapui käräjäoikeuksiin 276 kappaletta ja maaoikeusasioita  630, eli näitä ns. laajoja ja todella riitaisia siviiliasioita oli kaikkiaan 13 326 kappaletta. Insolvenssiasioita (yrityssaneerausasiat, konkurssiasiat, ulosottovalitukset ja yksityishenkilön velkajärjestelyasiat) oli yhteensä  9 535  ja hakemusasoita, jotka on siis myös tilastoitu siviiliasioiksi (esimerkiksi avioeroasiat) oli vuonna 2011 yhteensä  36 333. 

Mainitut tilastotiedot ilmenevät asiakirjasta "Yleisten tuomioistuinten ja työtuomioistuimen toimintakertomus 2011", ks. erityisesti liite 13.

18. Nämä edellä mainitut siviiliasiat tekevät yhteensä  vasta 59 494 asiaa. Mutta mistä sitten koostuu siviiliasioiden huikean suuri loppuosa eli  339 502 asiaa? Kyllä, oikein arvattu, ne ovat juuri näitä selviä ja riidattomia velkomus- eli perintäasioita, joita mainitussa tuomioistuintilastossa kutsutaan nimellä summaariset riita-asiat. Siis asioita, joiden käsitely käräjäoikeudessa on itse asiassa täysin turhaa, koska niissä ei ole  asianosaisten välillä minkäänlaista riita, vaan kyse on todellakin vain saatavan perinnästä. Kaikista siviiliasioiksi luokitelluista asioita näitä perintäasioita on siis 85 prosenttia! Maksamattomien pikavippien suuren lukumäärän takia perintäasioiden määrä kasvoi vuonna 2011 peräti 12 prosenttia edellisvuodesta.


19. Presidentti Koskelo sanoo, että oikeudenhoidossa olisi syytä siirtyä Paasikiven linjalle, jonka mukaan tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Hyvä on! Milloin siis Koskelo tunnustaa, että selvien ja riidattomien velkomusasioiden kierrättäminen käräjäoikeuden kautta on täysin turha toimenpide, joka vain kuormittaa tarpeettomasti käräjäoikeuksia ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia velallisille ja valtiolle? 


20. Toivotan Paasikiven linjalle tässsä kohdin tervetulleeksi myös oikeusministeriön oikeushallinto-osaston johtavat virkamiehet. Viittaan tämänkin virkamiesjohdon osalta siihen, mitä presidentti Koskelo lausui VTV:n ylimmän johdon seminaarissa 24.9. virkamiesmoraalista ja siitä, että virkamiehet eivät saa olla vain poliittisten päättäjien "käskyläisiä", vaan heidän tulisi olla aktiivisia ja älykkäitä toimijoita, jatkaen näin:

 Fiksu poliittinen päätöksenteko edellyttää kuitenkin asiantuntevaa pohjatyötä. Poliittinen taso voi toimia hyvin vain sen varassa, että virkatyö tuottaa laadukasta perustaa poliittisen harkinnan tueksi. Virkakunnan tulee edustaa asiantuntijuutta, jonka pohjalle poliittinen taso voi rakentaa. Asiantuntijuus ei voi olla passiivista tai reaktiivista, vaan sen pitää olla aktiivista ja aloitteellista. Tilanne, jossa virkamiehet odottelevat toiminnalleen poliittista ohjausta samalla kun ministeri puolestaan odottelee virkakunnalta syötteitä voidakseen antaa poliittista ohjausta, synnyttää pattitilanteen, joka tuottaa heikkoa politiikkaa ja ruokkii pysähtyneisyyttä. Pysähtyneisyys on kuitenkin viimeinen asia, johon meillä on nykyoloissa varaa.

21. Koskelo antaa ymmärtää, että hänen edustamansa ja ajamansa asiat ja uudistukset edustavat "oikeusturvarationalismia". Hänen ja KKO:n linja, jonka mukaan selvät ja riidattomat velkomusasiat pitää edelleen kierrättää käräjäoikeuksien kautta, vaikka se on täysin tarpeetonta ja minusta suorastaan ääliömäistä, ei kyllä minusta edusta lainkaan rationaalista oikeusajattelua! Vertailun vuoksi todettakoon, että nykyään sakkopäätöksiä antavat lukumääräisesti ylivoimaisesti eniten, ei tuomioistuin, vaan poliisi (rikesakko) ja syyttäjä (rangaistusmääräykset), ja että rangaistusmääräysmenettelyssä tuomittavat sakot voivat nousta todella suuriin rahamääriin. Tämä on on oikein, jos kerran sakotettava on myöntänyt ja tunnustanut tekonsa, sillä tuolloin asian vieminen oikeuteen olisi tarpeetonta. Mutta auta armias, jos pikavippivellallinen jättää 50 euron suuruisen vippinsä maksamatta, sillä siitä ei ilman oikeudenkäyntiä selvitäkään! Tuollainen asia on Koskelon edustaman rationalismin mukaan syytä ehdottomasti vahvistuttaa ensin käräjäoikeudessa, jolloin siitä annetaan juhlallisesti "yksipuolinen tuomio", minkä jälkeen vasta velkoja voi kiikutta saman asian ulosottoon. Käsittämätöntä, minusta tuollainen ajattelu ei edusta oikeusturvaratíonalismia, vaan oikeusturvaidiotismia! Mutta ehkä osaselitys on siinä,  että Koskelo on aikaisemmin virkamiehenä toimiessaan tehnyt läheistä yhteistyötä suuren perintätoimiston omistajan kanssa.

22. Oikeusrationalismin vastakohdaksi ja "viholliseksi" Koskelo nosti puheessaan "oikeusturvapopulismin", jota hän mollaa kahdessa eri kohdassa. Hänen muukaansa yksi oikeusturvapopulismin myyteistä on, että muutoksenhaussa lupajärjestelmä heikentää oikeusturvaa; Koskelon mielestä asia on päin vastoin. Koskelolla on mielessään etenkin vuoden 2011 alussa hovioikeuksissa voimaan tullut JKL-järjestelmä, jossa on kyse siitä, että eräissä lain mukaan vähäisimmiksi katsotuissa asioissa valittaja saa asian hovioikeudessa tutkituksi vain, jos hovioikeus myötää sanotun jatkokäsittelyluvan (JKL).

23. Puhun vain omasta puolestani ja totean, että minä en ole vastustanut  jyrkästi sen enempää mainittua JKL-järjestelmää kuin sitä edeltänyttä ja lyhytaikaiseksi jäänyttä seulontamenettelyäkään. Olen vain todennut sen tosiasan (siis Paasikiven linjan mukaan "tunnustanut tosiasiat"), että erilaisilla valituslupajärjestelmillä on omat hyvät, mutta toisaalta myös huonot puolensa. Juttujen karsimisella esimerkiksi hovioikeuden täystutkintaisesta menettelystä saavutetaan toki se etu, että hovioikeus voi keskittyä paremmin tutkimaan "vaativimpia asioita," kun sen ei tarvitse tutkia "selviä" tai ainakin selvältä näyttäviä asioita kokonaan uudelleen. Mutta tämän kääntöpuolena on tietenkin se, että osa niistä asioista, joiden pitäisi läpäistä lupakynnys, jää aina syystä tai toisesta vaille valituslupaa, jolloin käräjäoikeuden mahdollisesti väärä tuomio jää voimaan. Tämäkin tosiasia olisi Paasikiven linjalla oleiltaessa toki syytä myöntää, mutta tätä Koskelo ei tee, vaan tuntuu oikein kiihtyvän moittiessaan nykyjärjestelmää siitä, että jopa jopa kaikenkarvaisia ja mitättömiä  pahoinpitelyjuttujakin joudutaan tutkimaan kahdessa eri instanssissa!

24. Huomaa, että Koskelolla itsellään on omakohtaista tuomarikokemusta ainoastaan korkeimmasta oikeudesta, ei kahdesta alemmasta instanssista. Kuten olen aikaisemmin kertonut, Suomessa vuoden 2011 alusta voimaan tullut JKL-järjestelmä on valittajan oikeusturvan kannalta paljon ankarampi kuin Ruotsissa paria vuotta aiemmin käyttöön otettu vastaavanlainen systeemi (prövningstillstånd), eli meillä valitusluvan saannin edellytykset ovat tiukemmalla kuin Ruotsissa. Pitäisi toki hoksata, että kun hovioikeudella on valta myöntää tai evätä valituslupa ja tämä  tapahtuu aina ilman minkäänlaisia asiaperusteluja (!),  hovioikeuksille syntyy houkutus käyttää JKL-järjestelmää vastoin laissa säädettyä tarkoitusta eli oman työmääränsä sääntelyyn. 

25. Edellä mainitussa vuotta 2011 koskevassa tuomioistuinten toimintakertomuksessa todetaankin, että hovioikeuksien käytäntö JKL-lupia myönnettäessä vaihtelee yllättävän paljon. KKO on myöntänyt JKL-asioissa todella runsaasti valituslupia, eli vuoden aikana kaiketi lähes parikymmentä valitulupaa, mikä kertoo, että asianosaiset hakevat valituslupaa hovioikeuksein kielteisiin JKL-päätöksiin varsin usein ja että hovoikeuksien käytäntö on epäyhtenäinen. Harmillista on, että em. toimintakertomuksessa 2011 ei jostakin syystä esitetä tästä mitään tarkempia lukuja. JKL-lupapäätöksiä koskevissa ennakkopäätöksissään KKO noin puolessa tapauksissa päätynyt sihen, että hovioikeuden olisi tullut myöntää JKL-lupa; viimeksi näin on tapahtunut tällä viikolla annetussa ennakkopäätöksessä KKO 2012:83.

26. Vuoden 2011 alusta voimaan tullut JKL-järjestelmä on siis ehtinyt olla voimassa vasta reilut puolitoista vuotta. Tähän nähden on hämmästytttää ja suorastaan merkillistä, että nyt jo joillakin tahoilla on alettu puhua ja kaavailla, että ko. järjestelmää pitäisi yhä vain kiristää! Näille suunnitelmille, jotka minusta eivät ole lainkaan järkeviä ja rationaalisia, Koskelo näyttää puheessaan vihreää valoa. Hän tuntuu haikailevan erityisesti sitä, että näytön perusteella tehtäviä valituksia tulisi karsia nykyistä vielä enemmän hovioikeuden täystutkinnasta. Näin siitä huolimatta, että meillä on jo nyt tässäkin suhteessa valittajan ja hänen oikeusturvansa kannalta tiukempi laki kuin Ruotsissa.

27. Antakaa nyt, hyvät ihmiset ministeriössä, hovoikeuksissa ja KKO:ssa, vasta 1,5 vuotta voimassa olleen lainsäädännön olla edes muutaman vuoden voimassa sellaisenaan, jotta voidaan nähdä, mihin suuntaan tilanne kehittyy! Eihän tällaisessa hirmuisen tempoilevassa ja sinne tänne päättömästi riuhtovassa lainsäädännössä ole mitään järkeä! Tuomioistuinten toimintakertomuksesta vuodelta 2011 ilmenee, että hovioikeuksiin saapuneiden asioiden määrä laskee vuosi vuodelta, mikä kertoo tietenkin siitä, että seulonta- ja nyt käytössä oleva JKL-järjestelmä ovat toimneet tässä suhteessa aivan odotetulla tavalla. Miksi sitä pitäisi siis jälleen ryhtyä muuttamaan? Vuodesta 2002 vuoteen 2011 hovioikeuksieen saapuneiden asioiden määrä on alentunut peräti 21 prosentilla. Myös hovioikeuksien käsittelyajat ovat lyhentyneet tuntuvasti, sillä nykyisin reilusti yli puolet valituksista saadaan ratkaistuksi hovioikeuksissa puolessa vuodessa tai nopeammin. Myös tämä on erittäin tuntuva parannus.

28. Hovioikeudessa olisi Koskelon mukaan syytä siirtyä ruotsalaistyyppiseen prosessiin, jossa henkilötodistelu taltioidaan käräjäoikeudessa ja hovioikeus nojautuu ensisijaisesti näihin taltiointeihin. Tämä ns. videopääkäsittely ei ole käytännössä aivan noin ykinkertainen, mutta sanottu uudistus olisi kuitenkin erittäin tarpellinen myös meillä. Ruotsissa vuonna 2008 toteutettu uudistus  oli mahdollisuus ottaa Suomessa pohdinnan ja selvityksen kohteeksi jo muutama vuosi sitten, jolloin valmistetiin vuoden 2011 alusta voimaan tullutta hovioikeusuudistusta.29. Mutta minkäänlaista kesksustelu ei syntynyt, vaan oikeusimisteriö ja lainvalmistelijat päättivät päin vastoin tarkoituksellisesti pimittää koko Ruotsin mallin suomalaisilta päättäjiltä. Presidentti Koskelon "oman miehen" eli oikeusneuvos Kari Kitusen johtama, oikeusministeri Tuija Braxin asettama ministeriön työryhmä (OM 2008:3), jossa hovioikeudet olivat hyvin edustettuna, ei pohtinut sanallakaan ruotsalaisen järjestelmän käyttöön ottamista Suomessa! Kitusen työryhmän perusteella annetussa hallituksen esityksessä (HE 105/2009 vp) puolestaan on ohitettu muutoksenhakuoikeutta toiseen oikeusasteeseen koskeva oikeusvertailu kokonaan, mikä on erittäin poikkeuksellista. Tarkoitus oli selvä: Ruotsin hovioikeuksissa käyttöön otetusta videopääkäsittelystä haluttiin vaieta kokonaan, jotteivät lausunnonantajat  ja myöhemmin kansanedustajat vain saisi tietää ruotsalaisesta uudistuksesta mitään; tämäkö nyt on sitä paljon puhuttua hallinnon "avoimuutta"? Itse toki ehdotin omassa lausunnossani, että myös meillä kokeiltaisiin mainittua ruotsalaista mallia ja esitin tähän hyvät perustelut. Kukaan muu noin 40 lausunnonantajista, mukana mm. KKO ja kaikki hovioikeudet, oikeuskansleri, oikeusasiamies jne., ei sen sijaan ottanut asiaa edes puheeksi! Tämä johtui varmaan siitä, että oikeusneuvos Kitusen työryhmä oi, saamansa toimeksiannon mukaisesti, vaiennut koko asiasta.

30. Kummallista! Suomessa valitetaan ja vaikeroidaan jatkuvasti, että hovioikeudet joutuvat toimittamaan pääkäsittelyjä turhaan; itse en ole koskaan tällaiseen marinaan ja narinaan yhtynyt, koska tiedän, että siinä ei ole perää. Mutta sitten kun olisi tarjolla todella tehokas keino, jolla hovioikeuden pääkäsittelyjen määrää saataisiin oikeusturvaa vaarantamatta vähennetyksi, OM, KKO, hovioikeudet, lausunnonantajat ja hallitus eivät edes mainitse sitä puhumatakaan siitä, että uudistusta alettaisiin vakavasti selvittää! Miksi näin? Vastaus on se, että meillä halutaan valita pääkäsittelyjen määrän supistamiskeinoksi lakiin otettavat säännökset, joilla näyttökysymystä koskevaa valitusoikeutta rajoitetaan ja annetaan hovioikeudelle nykyistä vielä vapaammat kädet torjua pääkäsittelyn pitämistä koskevia pyyntöjä. Jokaisen lakimiehen pitäisi toki ymmärtää, että näillä OM:n ja hallituksen tarjoamilla keinoilla asianosaisten oikeusturva ei suinkaan parane vaan päinvastoin heikkenee. Ruotsalaiset sen sijaan ymmärsivät tämän eivätkä siksi halunneet rajoittaa valitusoikeutta hovioikeuteen näyttökysymyksen osalta, vaan kehittivät keinon eli juuri ko. videpääkäsittelyn, jolla melkoinen osa hovioikeuden pääkäsittelyistä voidaan oikeusturvaa vaarantamatta korvata.

(jatkuu)


35 kommenttia:

Markku Arponen kirjoitti...

Luin Koskelon puheen. Ilahduttavaa on, että Koskelo on monessa asiassa tullut Kehittämiskomitean linjoille (KM 2003:3), mm. tuomioistuinhallituksen osalta. Jos vielä saataisiin toteutettua summaaristen asioiden siirto voudille ja aktivoitettua sovittelumenettyä Oulun KO:n malliin, käräjäoikeuksissa voitaisiin keskittyä laadun varmistukseen riitaisissa rikos- ja riita-asioissa.

Igor kirjoitti...

Koskelon puhe oli ihan kelpo. Mutta siinä ei sittenkään puututa syihin miksi meillä alioikeuden tuomioista valitetaan paljon enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa. Kun Ruotsissa näytön avoimeen arviointiin ja tuomioin perusteluihin kiinnitetään paljon huomiota meillä mietitään lupajärjestelmän laajentamista resurssien säästämiseksi. En ole asiantuntija mutta jos lupajärjestelmä ottaa oppia KKO:n käytännöstä antaa lähes valmiiksi painettuja ja perustelemattomia vastauksia niin parannuksen sijasta oikeusturva ja -varmuus vain huononevat entisestään.

Käräjäoikeuden ratkaisujen laatua pitää parantaa. Se vähentäisi automaattisesti valitusrumbaa. Nykyisellään tuntuvat tuomarit ajattelevan monesti, että valittaa ne kuitenkin eteenpäin eikä siksi käräjäoikeuden ratkaisuun panosteta riittävästi. Eräs vaihtoehto on tietenkin ettei edes osata tehdä kunnon päätöksiä jolloin koulutusta pitäisi lisätä.

Anonyymi kirjoitti...

Avustajalle palkkio valtion varoista muutoksenhausta vain siltä osin kuin valituksen kohteena oleva ratkaisu muuttuu. Tuloksettomaksi jääneestä valituksesta ei ole oikeutta saada päämieheltä palkkiota. Kun maailma muuttuu "raaemmaksi", pitää tulosvastuuta soveltaa palkkiohinkin kovakätisesti.

Anonyymi kirjoitti...

"Avustajalle palkkio valtion varoista muutoksenhausta vain siltä osin kuin valituksen kohteena oleva ratkaisu muuttuu."

Tämä onnistuu vasta kun tuomioistuinten tuomiokäytäntö on tarpeeksi ennustettavaa. Arpapeliä ei voi ennustaa, ei myöskään oikeussalin ulkopuolisten tekijöiden vaikutusta.

Olkoon vaikka esimerkkinä tuomarin "sidosryhmän" suosinta.

Reilua olisi jos haastehakemuksen jättämisen jälkeen tuomari voisi kertoa lopputuloksen jolloin turha istuminen käräjillä kalliiden advokaattien kera jäisi pois.

Eipä ole kirkossa kuulutettu että ylemmät tuomioistuimet automaattisesti korjaisivat esim esteellisenä toimineen kät:in puoluellisen tuomion.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niin, noita kahta edellistä kommenttia lukiessa voi vain todeta, että perjantai-ilta on jo aika pitkälle kulunut!

Anonyymi kirjoitti...

Minusta nuo pari kommenttia kuvaavat jotenkin myös oikeuslaitoksen tilaa tai ihmisten käsityksiä oikeuslaitoksesta. Ei ne siis pelkästään kirjoittajien perjantai-illan haihatuksia ole.

Tavallisten ihmisten käsitys muodostuu tietysti siitä kuvasta jota oikeuslaitokset välittävät kansan keskuuteen. Tai eivät välitä vaan ovat jättäneet tämän välitystehtävän lehdistölle. Oikeuslaitos ei itse aktiivisesti kerro päätöksistään ja perusteluistaan vaan jättää tämän täysin unholaan. Ei tuomioistuin voi hiljaa olla ja antaa vaikka keltaisen lehdistön tiedottaa oikeusasioista.

Avoimuus tässäkin suhteessa toisi tuloksia kun tieto tulisi suoraan lähteestä eikä sitä lehtien tapaan niiden intresseissä kirjoiteta. Tuomioistuimien pitäisi omaa viestiä tuoda enemmän esiin. Tiedottaa mielenkiintoisista ratkaisuista kaikelle kansalle. Ehkä viesti olisi silloin oikeampi kuin iltapäivälehdistön kertoma lyhennetty tai väritetty tai osatotuus.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tämä oli anonyymiltä pressiis oikea havainto! Tuomioistuimet ovat erittäin laiskoja ja saamattomia tiedottamaan ratkaisuistaan ja menettelytavoistaan! Tämän huomaa hyvin tuomioistuinten nettisivuilta. Esimerkiksi hovoikeuksissa annetaan vuosittain monta tuhatta ratkaisua, joista myös yleisöä kiinnostavia olisi varmaan monta sataa. Mutta kuinka monta näistä ratkaisuista julkaistaan tai edes kerrotaan lyhyiden selosteiden muodossa netissä? Näitä julkaistuja tapauksia on vuosittain kuudessa hovoikeudessa yhteensä noin 50! Nämäkin ratkaisut koskevat vain jotakin "nippelikysymystä" eli sellaista asiaa, joilla on merkitystä vain hovioikeuksien omassa työssä. Esimerkiksi Vaasan HO on julkaissut tänä vuonna tähän mennessä internetissä vain yhden ratkaisun ja sekin ilmestyi hovoikeuden kotisivulle vasta sen jälkeen, kun olin n. 2-3 viikkoa sitten ihmetellyt asiantilaa blogissani!

Tuomioistuimista ainoastaan KKO:ssa ja KHO:ssa sekä erityistuomioistuimissa (työtuomioistuin, markkinaoikeus ja vakuutusoikeus) tiedottaminen on jossain määrin siedettävällä tai tyydyttävällä tasolla - paljon näilläkin oikeuksilla olisi kehittämisen varaa - mutta kaikkien muiden tuomioistuinten tiedottaminen on peräti surkeaa.

Anonyymi kirjoitti...

Hakusanalla "tuomarit" löytyy Googlesta kyllä paljon tietoa esimerkiksi jääkiekkotuomareista, futisrotuomareista, agilitytuomareista, karaoketuomareista ja heidän vuosittaisista kokouksistaan ja tapaamisistaan, muttei juuri tuomioistuinten tuomareista.

Anonyymi kirjoitti...

Vihervuori otti aika vahvasti esiin tuon virkamieslautakunnan lakkauttamisen, joka näyttää jo viime vuonna jumittuneen eduskunnan hallintovaliokuntaan, jolla ei muuten tunnu mitään ihmeempää työruuhkaa olevan. Kyse on enemmistöhallituksen esityksestä, jolle ainakin tältä osin tuntuu olevan oikeusturvalähtöiset perusteet. Osaisiko joku selttää, mitä mahtaakaan olla valiokunnan epätavallisen saamattomuuden takana? Joku oikeusturvaa vahvempi motiivi vai pelkkä laiskuus?

Anonyymi kirjoitti...

Virkamieslautakunnan laukkautamista hidastaa etujärjestöjen vastustus. Niiden mielestä kun on tärkeää, että omat miehet ja naiset ovat harrastelijatuomareina ratkomassa virkamiesoíkeudellisia kysymyksiä.

Silloin tällöin olen lautakunnassa asioita hoitanut. Aineellisia ratkaisuja en voi moittia, mutta asiakirjaproseduurit kestävät ikuisuuden. Yksinkertaisesti kuulemisasikirjojen lähettäminen kestää moninverroin korkeimpaan hallinto-oikeuteen verrattua. Ja päätös on virkamiehellä vasta 2 kk:n kuluttua siitä, kun asia on lautakunnan kokouksessa ratkaistu.

Jos virkamieslautakunnan päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, niin VMLTK antaa asiassa oman lausuntonsa ja viittaa tyypillisesti omaan päätökseensä ja sen perusteluihin. Nyt kesällä tähänkin VMLTK pyysi KHO:lta useamman kuukauden lykkäystä.

Tuon joutuisuusvaatimuksen eteen saisivat enemmän ponnistella. Toinen asia on, että jutun voittanut virkamies ei saa korvausta oikeudenkäyntikuluistaan. Jos asiat siirtyisivät hallinto-oikeudelle, niin tilanne tältäkin osin muuttuisi. Tosin jotkin hallinto-oikeudet niistävät niin härskisti palkkioista, että sekin on jo joissain tilanteissa oikeusturvakysymys.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kuka on virkamieslautakunnan puheenjohtaja eli kuka vastaa lautakunnan toiminnasta ja kelle em moitteet sis pitää osoittaa?

Mutta aika paljon samanlaisita pelkkää "paperiprosessia" se on yleensä myös hallinto-oikeuden ja KHO:nkin menettely!

Anonyymi kirjoitti...

Virkamieslautakunnan puheenjohtajat ja jäsenet kerrotaan tästä linkistä

http://www.vm.fi/vm/fi/12_Valtio_tyonantajana/25_virkamieslautakunta/02_jasenet/index.jsp

Anonyymi kirjoitti...

"Tuomioistuimet ovat erittäin laiskoja ja saamattomia tiedottamaan ratkaisuistaan ja menettelytavoistaan! Tämän huomaa hyvin tuomioistuinten nettisivuilta."

Jos alemmat tuomioistuimet laittaisivat ratkaisunsa pääsääntöisesti nettiin niin se varmasti karsisi turhia prosesseja pois. Olemme sen verran korkeasti jo koulutettuja että moni osaisi jo ratkaisuja lukemalla miettiä kannattaako asiassaan lähteä liikkeelle. Valitettavasti avustajien joukossa on aika paljon sellaisia jotka lähtevät viemään epätoivoisiakin tapauksia koska liksa tulee jokatapauksessa.
Sinänsä ymmärrettävää koska leipä avustajankin jostain tarvitsee ansaita.

Jos taas ratkaisuja ei sen vuoksi haluta laittaa julkisuuteen että niiden perusteleminen vaatii suurempaa vaivaa ja tarkkuutta niin voidaan kysyä että onko se uranvalinta tuomioistuinjuristiksi ollut oikea?

Itse olen aina luottanut suomen oikeusjärjestelmään siihen saakka kunnes sain omakohtaisen kokemuksen sieltä.

Ainahan asian voi kuitata hävinneen katkeruudella. Sen verran tiedän että vastaavanlainen asia ratkaistiin 100km päässä olevassa käräjäoikeudessa juuri päinvastoin, joka pysyi muuttumattomana sekä hovissa että korkeimmassa.

Omassa jutussani vastapuoli kuului tuomarin sidosryhmään joten se siitä perjantai-illan huumasta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jos tuomari kuuluu "vastapuolen sidosryhmään", niin tuomari voidaan jäävätä jutun käsittelystä.

Anonyymi kirjoitti...

Jääväämisperusteet ovat muodollisia , ja tosiasiallista jääviyttä on melkoisesti.
Kuvitelma kolmesta oikeusasteesta on menneisyyttä. KKO lopetti pääosin puuttumisen tuomioihin jo aikoja sitten. Nyt myös HO suurelta osin.
Näin KO:n tuomiot alkavat jäädä vaille kunnon kritiikkiä. Sehän voidaan esittää vasta valituksessa, kun tuomio ja sen perustelut ovat tiedossa. Suullinen käsittely vasta toteuttaa kritiikin painokkaasti. Nyt HO voi ilman perusteluja toteuttaa haluttuja intressejä.Niihin kuuluu oman työn minimoiminen sillä, että KO:n tuomio jätetään voimaan ilman pääkäsittelyä.
Suunta: ei valitusoikeutta, ei kritiikkiä, ei dokumentointia. Mukavaa elämää virkamiehille ja läheisintresseille.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

No niin, tuossa se perjantai-illan huuma oli muuttunut sitten lauantai-iltapäivän depikseksi.

Anonyymi kirjoitti...

"Jos tuomari kuuluu "vastapuolen sidosryhmään", niin tuomari voidaan jäävätä jutun käsittelystä."

Tuomarin kuuluu itse jäävätä itsensä.
Vaikea asianosaisen jäävätä tuomaria käsittelystä kun jääviys selviää paljon myöhemmin.?Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tuomarin pitäisi toki jäävätä itse itsensä, mutta kuten tiedämme, näin ei aina tapahdu. Tuomari voi pitää itseään esteettömänä tai sitten salata oman jääviytensä, tätäkin on tapahtunut. Jos tuomari on ollut jäävi, niin tuomio, vaikka se olisi saanut lainvoiman, voidaan myöhemmin asianosaisen hakemuksesta jääviyden vuoksi poistaa.

Anonyymi kirjoitti...

Viimeistään nyt olen vakuuttunut että jatkossa Tuomaripäivä ja Erehtymispäivä (13.10.) yhdistetään synergiaetujen vuoksi.

Frank

Markku Arponen kirjoitti...

Mietin sitä, onko tuollainen käräjäoikeuksissa videoitujen pääkäsittelyjen katsominen hovioikeuksissa mitään tuomarintyötä. Aínakaan itse en olisi halunnut sitä tehdä. Pääkäsittelyjen, niiden turhienkin, istuminen hovioikeudessa ja varsinkin puheenjohtajana toimiminen oli sentään mielekästä tuomarin työtä.

Kun hovioikeuden tehtävä muutoksenhakutuomioistuimena rajoittuu käräjäoikeuden ratkaisujen oikeellisuuden kontrolloimiseen, videonauhojen katseleminen tietenkin täyttää tuon funktion, mutta kuka tuomariksi itsensä mieltävä lainkäytön ammattilainen sitä työtä haluaisi pitemmän päälle tehdä.

Itä-Suomen hovioikeuden vuoden 2005vuosikertomuksen johdon katsauksessa esitin, että hovioikeus ja sen alueella toimivat käräjäoikeudet muodostaisivat yhden tuomioistuimen. Sen seurauksena Suomessa olisi korkeimman oikeuden lisäksi (silloisen käsityksen mukaan) kuusi yleistä oikeutta eli kukin hovioikeus muodostaisi yhden tuomioistuimen ja samalla tiliviraston.

Tuo tuomioistuin jakaantuisi muutoksenhakutuomioistuimeen ja noin viiteen käräjäoikeuteen. Kaikilla hovioikeuspiirin tuomareilla olisi toimivalta koko tuomioistuimen eli hovioikeuspiirin alueella (ja näin ollen molemmissa asteissa).

Hovioikeuden presidentti johtaisi kansliansa avulla koko tuomioistuinta. Johtoryhmään kuuluisivat hovioikeudesta presidentti ja kansliapäällikkö sekä lainkäytön johtajana hovioikeudessa toimiva hovioikeudenlaamanni ja yksiköissään lainkäytön johtajina toimivat käräjäoikeudenlaamannit.

Kun kaikilla hovioikeuspiirin tuomioistuimen tuomareilla olisi toimivalta molemmissa asteissa koko hovioikeuspiirin alueella, saisivat tuomarit välillä katsella videoita muutoksenhakutuomioistuimessa ja välillä tehdä mielekästä tuomarintyötä pääkäsittelyissä käräjäoikeuksissa.

Jos ja kun tämä malli ei kelpaa, teen vielä radikaalimman ehdotuksen. Lopetetaan hovioikeudet tykkänään ja siirretään ne historian roskakoriin. Muutoksenhakukeinona käräjäoikeuden kaikkiin tuomioihin olisi valituslupahakemus korkeimpaan oikeuteen samaan malliin kuin käräjäoikeuden tuomioista maaoikeutena nykyisin valitetaan suoraan korkeimpaan oikeuteen.

Hovioikeuksista vapautuisi resursseja niin tuomarintöihin käräjäoikeuksiin kuin videoihin katselijoiksi korkeimpaan oikeuteen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Markku Arponen kirjoitti:

"Mietin sitä, onko tuollainen käräjäoikeuksissa videoitujen pääkäsittelyjen katsominen hovioikeuksissa mitään tuomarintyötä. Aínakaan itse en olisi halunnut sitä tehdä. Pääkäsittelyjen, niiden turhienkin, istuminen hovioikeudessa ja varsinkin puheenjohtajana toimiminen oli sentään mielekästä tuomarin työtä. Kun hovioikeuden tehtävä muutoksenhakutuomioistuimena rajoittuu käräjäoikeuden ratkaisujen oikeellisuuden kontrolloimiseen, videonauhojen katseleminen tietenkin täyttää tuon funktion, mutta kuka tuomariksi itsensä mieltävä lainkäytön ammattilainen sitä työtä haluaisi pitemmän päälle tehdä".

No, Ruotsissa sitä on tehty jo monta vuotta ja alkuaan esitettyjä muutamia epäileviä kommentteja ei enää ole juuri kuullunut.

Kyse ei ole toki vain videoiden "katselusta", vaan pääkäsittelystä, jossa myös asianosaiset ja/tai heidän edustajansa ovat saapuvilla. Videot ovat vain osa pääkäsitelyä.

Kuten Arposen lausunnostakin ilmenee, Suomessa tuomarit ja muut suhtautuvat aina hyvin ennakkoluuloisesti kaikkiin uudistuksiin, vaikkeivät he ole edes ottaneet kunnolla selvää, mistä on kyse!
Tuomari ei toki saisi olla noin ennakkoluuloinen ja -asenteinen!

Ruotsissa ei toimita niin kuin Suomessa on tehty monissa hovioikeusuudistuksissa, eli että heti kun uusi laki on saatu voimaan, aletaan heti suunnitella, miten tuota lakia pitäisi muuttaa! Se on hölmöjen ja idioottien hommaa!

Ruotsissa toimitaan pitkäjännitteisesti eikä aleta hötkyillä heti, jos pari kolme laiskanpulskeudestaan tunnettua hovioikeudenneuvosta kirjoittelee jonkin pikkukirjoituksen Dagens Nyheteriin, että hei, ei kai me tällaista viitsitä pidemmän päälle sietää!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Markku Arponen, joka oli Itä-Suomen HO:n presidenttinä vuodesta 2002 vuoteen 2007, jolloin jäi hieman yllättäen eläkkeelle jo 64-vuotiaana, kirjoitti kommmentissaan myös:

"Itä-Suomen hovioikeuden vuoden 2005vuosikertomuksen johdon katsauksessa esitin, että hovioikeus ja sen alueella toimivat käräjäoikeudet muodostaisivat yhden tuomioistuimen. Sen seurauksena Suomessa olisi korkeimman oikeuden lisäksi (silloisen käsityksen mukaan) kuusi yleistä oikeutta eli kukin hovioikeus muodostaisi yhden tuomioistuimen ja samalla tiliviraston" jne.

Onhan tuo varsin radikali ehdotus, mutta kuten tällaisille ehdotuksille yleensä tuppaa käymään, se ei ole saanut tiettävästi minkäänlaista kannatusta OM:ssä tai edes KKO:ssa, hovioikeuksista puhumattakaan. Mutta silti minusta yksi varteenotettava vaihtoehto. Mutta olisiko Arposen mallissa HO:n presidentti vain jonkinlainen kansliapäällikkö ja hallintojohtaja? Olisipa hirveän tylsä duuni miehellä!

Arposella lienee ollut virassa ollessaan, näin olen kuullut kerrottavan, hovioikeuksien työn järjestämisen suhteen edellistä radikalia ehdotusta hieman tavanomaisempia ehdotuksia, mutta kaikille niistä hän ei saanut tukea edes omalta hovioikeudeltaan. Tämä ilmeisesti vaikuttii siihen, että Arponen sai tarpeekseen, löi hanskat tiskiin ja siirtyi eläkkeelle. Tästä nyt nähdään, miten vaikea asia hovioikeuksien työn kehittäminen ja järkeistäminen on vanhojen ja luutuneiden ennakkoluulojen takia!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Rakenneuudistuksista puhuttaessa minulla on oma radikaali suunnitelma, jonka uskon joskus myös toteutuvan - toisin kuin Markku Arposen idean.

Kyse on siitä, että hallintotuomioistuimet tulisi integroida yleisiin tuomioistuimiin, ei kuitenkaan hovioikeuksiin, kuten jotkut ovat esittäneet, vaan alle kymmenkunnan käräjäoikeuden kanssa. Tästä ole kirjoittanut aiemminkin. Tämä olisi tuomioistuinlaitoksen todellinen säästöohjelma, jonka rinnalla nykyisen hovi- ja hallinto-oikeusverkon "kehittäminen" on vain pikkunäpertelyä.

Käräjäoikeuksien päätöksistä valitettaisiin hovioikeuteen myös hallintoasioissa; näitä valituksia käsittelisi kuitenkin vain 2-3 hoviokeutta. Näin saataisin "hallintoylioikeus", missä yhteydessä KHO:ssa otettaisiin käyttöön yleinen valituslupajärjestelmä. Myöhemmin KHO yhdistettäisiin KKO:n kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Arposen ehdotus on mielenkiintoinen: Lopetetaan hovioikeudet ja siirretään ne historian roskatynnyreihin.

Niinpä, mitäpä niillä hovioikeuksilla ja niiden presidenteillä enää tehdään. Pääasia, että Arposesta tehtiin ajoissa presidentti ja hän saa kantaa tuota virkanimikettä elämänsä loppuun asti!

Markku Arponen kirjoitti...

Se seikka, istuuko ehdottamani hybridihovioikeuden presidentti pääkäsittelyitä eli toimisi myös tuomarina, riippuisi hänestä itsestään, kuten nykyisinkin on asian laita. Itse aikoinaan tein jatkuvasti myös tuomarin töitä. Entisenä maalaistuomarina se oli minulle mieluista työtä.

Anonyymille sanoisin vain, että tuo hybridihovioikeus oli pääehdotukseni, jonka tein jo vuonna 2005. Keskustelua se ei luonnollisestikaan herättänyt.

Kun tämä keskustelu näyttää henkilöityvän, pidän parhaana tällä erää lopettaa.

Anonyymi kirjoitti...

Markku Arponen:
"Kun kaikilla hovioikeuspiirin tuomioistuimen tuomareilla olisi toimivalta molemmissa asteissa koko hovioikeuspiirin alueella, saisivat tuomarit välillä katsella videoita muutoksenhakutuomioistuimessa ja välillä tehdä mielekästä tuomarintyötä pääkäsittelyissä käräjäoikeuksissa".

Tämä olisi ilmeisesti yksi "hybridihovioikeuden" kriittisimpiä kohtia: tuomarit toimisivat vuoroin ensimmäisenä asteena ja vuoroin taas muutoksenhakuasteessa, aina sen mukaan, mitä presidentti näkisi oikeaksi päättää. Istuisiko hybridipresidentti myös itse käräjiä maakunnassa ensimmäisen asteen tuomarina, ikään kuin mallia näyttäen?

Anonyymi kirjoitti...

Edellisen anonyymikollegan purkaus antaa aiheen kysyä, kuinka monta kertaa olet ilman tulosta hakenut presidentiksi.

Anonyymi kirjoitti...

Blogissa on käyty vilkasta keskustelua tuomarin eettisistä periaatteista, jotka julkistettiin tuomaripäivillä 12.10.2012. Hyvä, että aihepiiri on herättänyt keskustelua ja periaatteiden julkistaminen on huomattu blogistin ja lukijoidenkin taholta. Itse olen toiminut periaatteita valmistelleen työryhmän sihteerinä, joten voin taustoittaa joiltakin osin sitä, miksi tuomariliitto on päätynyt julkistetun kaltaisiin eettisiin periaatteisiin.

Periaatteiden valmistelun alkuvaiheessa tehtiin tietoinen valinta siitä, että laaditaan nimenomaan eettiset periaatteet, jotka kuvaavat tavoitteita, joihin tuomarin tulee virassaan pyrkiä. Eettiset periaatteet eivät ole normeja eivätkä "sudenpennun käsikirja", josta tuomari löytää ratkaisun yksittäisiin eteen tuleviin valintatilanteisiin, joihin liittyy ammattieettisiä näkökohtia. Kansainväliset suositukset ja esikuvat (esimerkiksi ENCJ:n raportit tuomarin etiikasta ja Euroopan neuvoston suositukset tuomareiden toiminnasta) viittaavat tämänkaltaiseen lähestymistapaan. Myös Norjassa ja Itävallassa vahvistetut tuomarin eettiset ohjeet ovat olleet esikuvina julkaistuille eettisille periaatteille.

Toinen keskeinen alkuvaiheen valinta oli se, että periaatteet laati nimenomaan tuomarikunta. Kysymyksessä ovat ammattikunnan omat periaatteet, joihin se on halunnut ilmaista sitoutuvansa. Tämänkaltaista sitoutumista ei tapahdu silloin, jos eettiset periaatteet ovat ylhäältä tai ulkoapäin annetut. Sitoutumisen vuoksi periaatteiden sisällöstä käytiin keskustelut kaikissa tuomioistuimissa sekä eri tuomarijärjestöissä, joiden antamat kannanotot on otettu hyväksytyssä periaateasiakirjassa huomioon. Vaikka periaatteet on laadittu ammattikunnan toimesta, myös tiedemaailmaa, laillisuusvalvojia sekä eri lainkäytön sidosryhmiä kuultiin työn eri vaiheissa ja heiltä saatiin paljon arvokasta palautetta ja näkökulmia työhön.

Blogisti peräänkuulutti keskustelun tärkeyttä eettisistä periaatteista. Tuomarikunta on nyt ilmaissut käsityksensä tämän hetken eettisistä periaatteista ja keskustelun jatkuminen niistä on tervetullutta. Ammattieettisestä näkökulmasta kuitenkin vielä keskusteluakin tärkeämpää on käytännön tuomareiden sitoutuminen tavoittelemaan eettisesti perusteltuja valintoja. Periaatteiden tarkoituksena on tarjota eräänlainen kompassi, joka ohjaa valintojen tekemisessä. Eettiset periaatteet rakentuvat myös ajatukselle, että eettisesti perustellut valinnat ovat jokaisen sitä haluavan ulottuvilla eikä siitä syystä periaatteissa ole pyritty kuvaamaan sitä, minkälaisilla luonteenpiirteillä tuomarin tulee olla varustettu.

Antti Tapanila

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kiitän Antti Tapanilaa em. kommentista! Uskon, että eettisistä periaatteista tullaan käymään keskustelua. Ehkä tuota keskustelua, jonka puheenvuoroja ei valitettavastiole missään julkaistu, olisi voitu ohjata paremmin, jos olisi toimittu kuten Ruotsissa. Siellä asianomainen valmisteluelin, jonka työn tuloksista on kirjoitettu juridiikan aikakausilehdissä, julkaisi ehdotuksen, jossa on vain neljä eettistä periaattetta, mutta tämän lisäksi 60 tuomareille osoitettua konkreettista kysymystä, joiden avulla tuomarit voivat pohtia eettisten periaatteiden sisältöä ja merkitystä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ruotsin oikeuselämästä kuuluu taas kummia. Olen jo aiemmin kertonut, miten "sarjamurhaaja" Thomas Ouickin neljästä murhasta saamat tuomiot on jouduttu purkamaan ja miten hovioikeus on joutunut käräjäoikeuden lautamiehen jääviyden takia poistamaan laajassa rikosliigajutussa (Södertäljefallet) annetun käräjäoikeuden tuomion (blogi 643/5.10.-12)

Nyt myös Malmön ampumissurmista eli kahdesta murhasta ja neljästä murhayrityksestä syytetyn Peter Mangsin jutussa on tehty lautamiestä koskeva jääviysväite. Myös tässä tapauksesa puolustuksen väite perustuu siihen, että ko. lautamies oli ollut (vara)jäsenenä paikallisessa poliisilautakunnassa eli meikäläisittäin poliisin neuvottelukunnassa. Käräjäoikeus oli jo lopettanut juttua koskevan pääkäsittelyn ja tuomio oli määrä antaa 19.10.

Anonyymi kirjoitti...

Sen nyt vielä ymmärtää, että tuomarit katsovat hovioikeudessa videolta alioikeudessa vastaanotettua todistelua, mutta ei kait nyt sentään juttua käräjillä hoitaneiden advokaattien pidä joutua katsomaan oman kuulustelunsa nauhoitusta hovissa. Näin voisi päätellä blogistin kommentiosta, että videon katselu Ruotsissa on osa pääkäsittelyä. Markku Arponen oli huolissaan tuomarien työn mielekkyydestä. Siitä varsinkin on mielekkyys kaukana jos asianajajan tulee maksua vastaan pystellä hereillä ja katsella ehkä päiväkaupalla videoita itse kokemastaan käräjäistunnosta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niin, jolleivät advokaatit halua voittaa juttua hovioikeduessa, he tietenkin jäävät pois ja luopuvat avustajan tai asiamiehen tehtävästään! Jollei asianajaja pysty olemaan hereillä hovioikeudessa, niin siitä hän saa syyttää vain itseään.

Kyllä hovioikeuden videopääkäsitely on normaali pääkäsitely siinä mielessä, että asianosaiset ja heidän avustajansa ovat saapuvilla hovioikeuden istunnossa. Kyse ei ole tietenkään mistään "päiväkausien" katselusta, vaan eivätköhän tuomarit ja esittelijät osaa - ainakin Ruotsissa osaavat (Suomessa tästäkään asiasta ei ole toki mitään takeita) - kykene valmistelemaan pääkäsittelyn niin, että hovissa otetaan vastaan todistelua vain olennaisilta osin ja siis myös katsotaan ainoastaan olennaisia pätkiä käräjäoikeudessa videoiduista todistajien kuulemisista.

Anonyymi kirjoitti...

Edellisen blogin piti merkinnän mukaan jatkua, mutta seuraava vaan tulla tupsahti. Tervetulleeks.

Tuomari voi puhutella tuomittua, silloin kun se hänestä tuntuu tarpeelliselta ja jos sattuu olemaan jotain puhuteltavaa tuomion perustelujen lisäksi. Ns. pakollinen kuvio se ei saa olla eikä lisärangaistus tai selittely.

Anonyymi kirjoitti...

Markku Arponen:

"Mietin sitä, onko tuollainen käräjäoikeuksissa videoitujen pääkäsittelyjen katsominen hovioikeuksissa mitään tuomarintyötä. Aínakaan itse en olisi halunnut sitä tehdä. Pääkäsittelyjen, niiden turhienkin, istuminen hovioikeudessa ja varsinkin puheenjohtajana toimiminen oli sentään mielekästä tuomarin työtä.

Kun hovioikeuden tehtävä muutoksenhakutuomioistuimena rajoittuu käräjäoikeuden ratkaisujen oikeellisuuden kontrolloimiseen, videonauhojen katseleminen tietenkin täyttää tuon funktion, mutta kuka tuomariksi itsensä mieltävä lainkäytön ammattilainen sitä työtä haluaisi pitemmän päälle tehdä."

Tässäpä tuli avoimesti lipsautettua ongelma: videon katselu sopisi paremmin hovioikeuden todelliseen tehtävään ts käräjäoikeuden ratkaisun kontrollointiin samalla oikeudenkäyntiaineistolla kuin käräjäoikeudessa on ollut, mutta se ei ole mukavaa! Tämä lienee ollut pääsyy, jolla Ruotsin järjestelmää on epävirallisissa keskusteluissa vastustettu.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Minusta tuomarin/tuomareiden "mukavuudenhalu" ei toki saisi olla tässä asiassa tai yleensä milloinkaan ratkaiseva tekijä, kun mietitään oikeusprosessin uudistamista tai yleensä laikäyttöä tai laintulkintaa koskevia vaihtoehtoja.