keskiviikko 12. marraskuuta 2014

893. Jari Aarniolle ja kumppaneille raskaat syytteet Trevocista

1. Rikosylikomisaario ja Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio saa tänään julkistetun tiedon mukaan useita syytteitä seurantalaite Trevoc Oy:öön liittyvistä rikosepäilyistä. VKSV eli tarkemmin sanottuna apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on päättänyt nostaa Aarniota vastaan syytteet törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, törkeästä petoksesta, törkeästä lahjuksen ottamisesta ja rekisterimerkintärikoksesta. Syyte tulee julkiseksi, kun käräjäoikeus alkaa käsitellä asiaa valmisteluistunnossaan. Syytteiden peruskohdat selviävät tänään julkaistusta tiedotteesta.

VKSV:n tiedote

2.  Tiedotteen mukaan viranomaisasiakkaita erehdytettiin  ostamaan Trevoc Oy:ltä seurantalaitteita ja muuta tekniikkaa salaamalla yhtiön todelliset omistaja- ja rahoitusjärjestelyt. Jari Aarnio on syyttäjän mukaan ollut merkittävässä asemassa Trevoc Oy:ssä, toisaalta hän on osallistunut Helsingin poliisilaitoksen edustajana seurantalaitteiden tilaamiseen yhtiöltä. Trevocin taustalla on toiminut  tänään myös syytteen saanut rikollisjärjestön johtajaksi epäilty henkilö. Aarnio on VKSV:n mukaan salannut asemansa Trevocissa.

3. Jos salatut seikat olivat olleet laitteita hankkineiden viranomaisten tiedossa, laitteita ei todennäköisesti olisi tilattu Trevocilta, koska laitteisiin liittyy korostunut luotettavuusaspekti. Seurantalaitteita Trevocilta ovat Helsingin poliisilaitoksen lisäksi tilanneet Suojelupoliisi, Tulli ja ulkoministeriö, yhteensä 1,2 miljoonan euron arvosta. VKSV:n mukaan laitteiden tilaajat ovat joutuneet sallimaan Trevocin pääsyn tietojärjestelmiinsä laitteiden huoltoajon yhteydessä.

4. Muulta kuin Trevoc-haaran osalta Aarnioon liittyvän asiakokonaisuuden syyyteharkinta on kesken. Niiden osalta syytteen nostamisen määräaika päättyy 31.12.2014.

5. Jari Aarnion lisäksi syytteitä Trevoc-tapauksesta on saanut kahdeksan muuta epäiltyä, joita syytetään eriasteisesta osallisuudesta tai avunannosta edellä mainittuihin rikoksiin. Yksi heistä on suojelupoliisin alipäällystöön kuuluva poliisimies ja yksi edellä jo mainittu United Brotherhood -nimisen rikollisryhmän entinen johtaja - VKSV:n tiedotteen mukaan "johtohahmo" -  jonka epäillään osallistuneen Trevoc-yhtiön rahoitukseen.

6. VKSV:n tiedotteesta ei ilmene, miten ankaraa rangaistusta syyttäjä tulee Jari Aarniolle Trevoc-haaran osalta vaatimaan. Jorma Kalske on kertonut tiedotusvälineille, että Aarniolle vaaditaan nyt nostettujen syytteiden osalta noin 4,5 vuoden vankeusrangaistusta.

7, Oikeuskäsittelyn alkamisajankohdasta ja muusta aikataulusta päättää juttua käsittelevä Helsingin käräjäoikeus; oikeus keskustelee käsittelyn aikataulusta syyttäjien ja puolustuksen kanssa. Jutun pääkäsittely alkanee vasta tammikuussa. Jari Aarnion pääavustajana toimii asianajaja Riitta Leppiniemi Asianajotoimisto Susiluoto Oy:stä, hän on avustanut Aarniota oikeusjutussa myös aiemmin (tynnyrijuttu I). Aarnion toisena avustajana on asianajaja Heikki Uotila. Riitta Leppiniemi avusti 10 vuotta sitten Bodomin murhajutussa syytettynä ollutta Nils Gustafssonia. Syytemääräyksestä päättänyt Jorma Kalske ei tule esiintymään käräjäoikeudessa, vaan syyttäjänä toiminee joku valtionsyyttäjä, jota avustaa paikallissyyttäjä.

8. Eräs asia minua on hieman ko. esitutkinnan ja nyt myös syyteharkinnan osalta ihmetyttänyt, jopa hieman huvittanut. Kaikissa esitutkintaa koskevissa uutisjutuissa aina tv-uutisia myöten on kerrottu säntillisesti, että Jari Aarnio kiistää kaikki rikosepäilyt. Tämä ilmoitetaan myös tänään, ei ainoastaan VKSV:n tiedotteessa, vaan myös jokaisessa tapauksesta kertovassa uutisjutussa. Yle Uutisten eli toimittaja Päivi Happosen lyhyessä jutussa mainitaan, ei vain kerran, vaan peräti kolme kertaa, että Jari Aarnio samoin kuin kaikki muut syytteen saaneet henkilöt kiistävät syyllisyytensä rikoksiin. Vuosi sitten, jolloin Jari Aarnio vangittiin, Yle Uutiset pani vielä paremmaksi ja kertoi, että kysymys Aarnion väitetystä syyllisyydestä ratkaistaan lopullisesti aikanaan annettavalla tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla. Niin kuin suuri yleisiö ei olisi muuten tätä selvää asiaa tiennyt.

9. Tätä epäilyjen ja syytteiden kiistämistä on "toitotettu" vuoden kestäneen esitutkinnan aikana jokaisessa uutisjutussa, vaikka kyse on tavallaan jo notorisesta seikasta. Se, että Jari Aarnio kiistää syyllisyytensä rikoksiin, ei ole enää mikään uutinen. Todellinen uutinen olisi, jos Aarnio tai joku muu epäillyistä myöntäisi rikosepäilyt edes joltakin osin oikeaksi.

10. Syyttömyysolettama on toki tärkeä asia, sillä oikeusvaltiossa ketään ei ole lupa  - edes mediassa - kohdella syyllisenä ennen tuomioistuimen langettavaa tuomiota. Syyttömyysolettama ei kuitenkaan edellytä, että syyllisyyden kiistäminen mainitaan tarkasti jokaisessa uutisjutussa silloin, kun ao. henkilö on jo alun perin kiistänyt jyrkästi kaikki häneen kohdistuvat rikosepäilyt.

11. Muun muassa ilmaisukiellon takia matalaa profiilia esitutkinnnan kuluessa vetänyt Jari Aarnio ja hänen avustajansa ovat oikeuskäsittelyn lähestyessä alkaneet pikku hiljaa avautua tuntemuksistaan. Iltalehdessä eilen julkaistussa jutussa Aarnio kertoi asianajaja Leppiniemen välityksellä tutkintavankeudestaan ja siitä, miten häntä on pidetty koko ajan muusta maailmasta ja muista vangeista eristettynä. Aarnio väittää, että esitutkinnassa on unohdettu syyttömyysolettama, mikä on haitannut hänen puolustautumistaan. Aarnio sanoo kokevansa, että häntä on pidetty painostusvankeudessa. Ko. tuntemus ei liene tutkintavankien kohdalla aivan epätavallinen, mutta toisaalta on syytä muistaa, että tutkintavankia epäillään nyt merkittävässä asemassa tehdyistä törkeistä rikoksista, joiden selvittäminen on vaatinut aikaa, On syytä luottaa siihen, että Aarnion vapaudenmenetyksessä ei ole kysymys painostuksesta, vaan tutkinnassa on noudatettu syyttömyysolettamaa ja objektiivisuutta. Vangitsemisesta ei päätä poliisi tai syyttäjä, vaan tuomioistuin.

12. Iltalehdessä pohdiskellaan tänään hieman ihmetellen sitä, miksi Aarnion vangitsemista on jatkettu näin kauan myös ns. sotkemisvaaran perusteella. Kyse on tarkasti ottaen jälkienpeittämis- eli kolluusiovaarasta, jolloin on syytä epäillä, että rikoksesta epäilty saattaa vaikeuttaa asian selvittämistä esimerkiksi hävittämällä tai kätkemällä kirjallista todistusaineistoa taikka vaikuttamalla esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä kuultavaan todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniin. Kun vangittuna on törkeistä huume- ja talousrikoksista epäilty huumepoliisin entinen päällikkö, jolla on ilmeisesti edelleen poliisikunnassa monia kannattajia, olisi aika eriskummallista, jos vangitsemisvaatimuksen ja -päätöksen perusteena ei olisi nojauduttu jälkienpeittämisvaaraan. Tutkinnanjohtaja on vedonnut Aarnion vangitsemisen jatkamisen perusteena siihen, että vapaaksi päästyään Aarnio voisi ammattitaitoaan hyväksi käyttäen vaikuttaa todistajiin ja muutenkin siihen näyttöön, joka mahdollisessa oikeudenkäynnissä esitetään.

32 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jari Aarnion avustaja Riitta Leppiniemi "tuli julkisuuteen" jo 14.10., jolloin hän "paljasti" medialle Aarnion rahankäytön taustat.
http://yle.fi/uutiset/asianajaja_paljastaa_jari_aarnion_rahankayton_taustat/7527468?ref=leiki-uu

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jari Aarniolla on nyt, kun tapauksen oikeuskäsittely lähestyy, kaksi asianajajaa avustajanaan. Toinen advokaatti on Heikki Uotila, joka kertoo tänään iltapäivälehdelle, että Aarnio otti rauhallisesti vastaan tiedon Trevocin osalta saamistaan syytteistä.

Anonyymi kirjoitti...

Aarnion rikosvyyhden tutkinta alkoi pari vuotta sitten, kun prostituoitu "Saara" otti yhteyttä viranomaisiin ja kertoi Aarnion toiminnasta ja mm. tämän rahankäytötä. Tutkinnassa on poliisin mukaan selvinnyt, että Aarniolla on rahankäytössään noin puolen miljoonan euron epäselvyydet.

Tänään uutisoitiin, ettei "Saara" saa syytettä petoksesta eli siitä, että hän on erehdyttämällä saanut noin 1500 euroa liikaa toimeentulotukea.

Anonyymi kirjoitti...

Miksi Saara nauroi...

Anonyymi kirjoitti...

No Saara nauroi koska Herra koetteli häntä. ;)Näinhän se raamatullinen tulkinta menee. Tiedä sitten muiden herrojen koettelusta.

Anonyymi kirjoitti...

Jep. jep!
Näiden HS:n tutkivien journalistien mukaan JA ei ainoastaan koetellut "Saaraa", vaan myös sekaantui tähän! Tiedä häntä.

Obs! Myös tämän väiiteen JA:n avustajat kuitenkin jyrkästi kiistävät!

Anonyymi kirjoitti...

Ehkä syynä epäiltyjen kiistämisen toitottamiseen uutisissa on tässä:

KKO 2013:100

Television pääuutislähetyksessä ja kahdessa muussa samana päivänä lähetetyssä uutislähetyksessä oli kerrottu poliisin tutkimista, elinkeinotoiminnan yhteydessä tehdyiksi epäillyistä vakavista talousrikoksista. Epäilyihin oli liitetty yritystoimintaa harjoittavat puolisot. Uutisessa oli esitetty toisen puolison nimi ja kuva. Myöhemmin uutisessa tarkoitetuista rikoksista oli osassa tehty syyttämättäjättämispäätös ja osassa syyte hylätty. Kysymys siitä, oliko uutisoinnissa syyllistytty törkeään kunnianloukkaukseen ja yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen. (Ään.)

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2013/20130100

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä ei ole ollut.

Anonyymi kirjoitti...

Journalistin ohjeet edellyttävät jutussa mainittavan, jos epäilty kiistää syytteen. Hyvä juttu myös kirjoitetaan niin, ettei lukijalta edellytetä aikaisempaa tietoa tällaisesta seikasta. En ymmärrä, mitä haittaa kenellekään on siitä, että kiistäminen mainitaan kaikissa jutuissa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ymmärrys hoi,
äly älä jätä!

En voi mitään sille, jos joku yksinäinen ei ymmärrä jotakin päivänselvää asiaa.

Kyse oli ja on siitä, että uutisjutuissa rikostapauksesta, josta on uutisoitu jo reilun vuoden ajan joka viikko ja lähes jokaikinen päivä yhteensä satoja tai jopa tuhansia kertoja, pääepäillyn kiistämista ei ole tarpeen mainita ja toistaa jokaikisessä uutisessa.

Kiistämisestä toitottaminen joka kerta ei ole enää mikään uutinen, uutisesta olisi kyse, jos kiistänyt epäilty myöntäisi n. 25 epäillystä rikoksesta edes yhden oikeaksi!

Eikä ainakaan sillä tavalla, kuin Päivi Happonen teki eilen Yle Uutisten jutussa, jolloin syytettyhen että kiistäminen mainittiin lyhyessä jutussa kolme (3) kertaa.

Skorpioni kirjoitti...

Aarniota vastaan nostettujen Trevoc-syytteiden näytön perustan tulee muodostamaan blogissakin esilletuotu kysymys siitä, olisivatko ne viranomaistahot eli poliisi,supo, um jne. eivät olisi tilanneet laitteita, poliisi jopa 1,2 milj.euron edestä, jos mainitujen virastojen viranomaisjohto eli poliisissa poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Helsingissä poliisikomentaja Jukka Riikonen ja supossa päällikkönä toimiva Ilkka Salmi, olisivat tienneet, että kyseisten laitteiden hankkimiseen liittyy jotain epäillyttäviä seikkoja.

Ainakin minulle on julkisuudessa olleiden tietojen perusteella muodostunut kuitenkin sellainen kuva, että kun KRP:n silloinen johto oli jopa irtisanonut virasta sen poliisimiehen, joka oli vastoin poliisihallinnon ohjetta yrittänyt kaikin tavoin hankituttaa Trvevocilta laitteeet, niin onhan Aarniota ylemmällä edellä mainitulla poliisijohdolla täytynyt olla tietoisuus tai ainakin vankka epäily siitä, että laitteita ei olisi missään tapauksessa tullut Trevocilta hankkia.

Kun nyt Aarniota vastaan nostetussa syyteessä on siis kysymys siitä, että Aarnio olisi erehdyttänyt mainittua ylempää virkamiesjohtoa, ei tunnu kovin vakuttavalta, että syyte ainkaan tältä osin tulisi menestymään.

Toisaalta voidaan herättää aiheellinen kysymys siitä, miksi edellä mainittua polisijohtoa ei ole saatettu millään tavalla esitutkinnan piiiriin eikä heidän mennettelyään ole tiettävästi esitutkinnassa lainkan selvitetty.

Senkö takia, että syyte vain Aarniota vastaan voidaan nostaa? Tästähän tulee ihan mahdoton oikeudenkäynti ja jos ei vuosisadan, niin ainakin vuosikymmenen oikeudellinen soppa!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Onkohan kukaan muu poliisiylijohtaja aiemmin töpännyt yhtä pahasti ja niin monta kertaa kuin tämä nykyinen? Tuskinpa vaan.

Ministeri Päivi Räsänen oli vuosi sitten marraskuussa jo ikään kuin antamaisillaan Paaterolle potkut, mutta eihän siitä sitten lopulta mitään tullut, vaan Paatero pääsi taas livahtamaan ikään kuin koira veräjästä. Vastuusta puhuttiin silloinkin paljon, mutta ylijohtajasta ei ollut tuollakaan kerralla todelliseksi vastuun kantajaksi.

Viittaan blogijuttuihin numerot 800, 802, 804 ja 807, joissa olen käsitellyt useiden poliisilaitoksen ja erityisesti Hgin poliisilaitoksen - ja sen huumepoliisin - täydellistä laiminlyöntiä noudattaa tietolähteiden rekisteröintiä koskevia ohjeita ja määräyksiä. Paatero antoi tuolloin ymmärtää, ettei tietolähteitä tarvitse rekisteröidä tai että rekisteröinti olisi jätetty jokaisen poliilaitoksen vapaaseen harkintaan. Ei pidä paikkaansa.

Huumepoliisin pomo päästettiin temmeltämään aivan vapaasti ja vailla kontrollia ikään kuin ylimmän poliisiviranomaisen suojeluksessa.

Ministeri Räsäsen jaksaa yhä edelleen kertoa, että VKSV tutkii - yhä edelleen - hänen vuosi sitten tekemäänsä tutkintapyyntöä siitä, miten em. moka tietolähdeasiassa ja sen täysin puutteellisessa valvonnassa pääsi tapahtumaan.

VKSV tutkii tai on tutkivinaan, mutta kuten tiedämme, eihän sieltä ole ennenkään saatu oikein mitään aikaiseksi silloin, kun näiden kaikkein korkeimpien poliisipamppujen toimia tulisi tutkia ja herroja saattaa vastuuseen. Tämän vuoksi VKSV rajasi poliisihallituksen ja Hgin poliisilaitoksen edellisen johdon toimet ja toimettomuudet kokonaan pois Trevoc-epäilyjen esitutkinnasta.

Anonyymi kirjoitti...

Suomessa rikollisilla menee hyvin, on varaa jopa kahteen asianajajaan, kun taas syyttömänä tuomituilla ei meinaa olla varaa edes yhteen asianajajaan, tämä on oikeusvaltio jos mikä! Täysin vedenpitävät näytöt kyseisen hepun rikoksista, mutta silti annetaan mahdollisuus liueta kuin koira veräjästä, uskomaton suomi, hurraa :)

Anonyymi kirjoitti...

Myös "hirmustuneen" anonyymin pitäisi toki ymmärtää syyttömyysolettaman sisältö ja se, ettei syytteen nostaminen osoita vielä ketään syylliseksi vaan siihen tarvitaan tuomioistuimen langettava ja lainvoiman saanut tuomio.

Anonyymi kirjoitti...

Vaikuttaa hieman siltä, että osa uutistoimituksista tai niiden rikostomittajista on valjastettu eräänlaiseen "Pro Aarnio" -tyyliseen kampanjaan.

Yle Uutiset kertoo tänään verkkojulkaisussaan, miten Hgin huumepoiliisin huumejuttujen määrä on suorastaan romahtanut sen jälkeen, kun Jari Aarnio joutui kiinni rikoksista epäiltynä.

Sellaiset lihavoidut väliotsikot kuin esim. "Kukaan ei uskalla olla yhteydessä keneenkään" ja "Luotto lähti sillä siunaamalla, kun Aarnio lyötiin koppiin", tukevat em. kampanjaoletusta.

Nimettömät huumepoliist valittavat jtussa suureen ääneen, miten kurjasti heillä nyt töissä menee "Aarnio-tutkinnan takia".

Kohta ne vissiin marssivat oikeustalolle ja vaativat kuorossa Jarin vapauttamista huutaen "We want more, we want more"!

Tänä iltana RV1:n A-talkissa jutun kirjoittanut Päivi Happonen keskustelee studiossa Mikko Paateron - tietysti - Kari Tolvasen - tietenkin - ja huumepoliisin nykyisen päällikön Jukka Paasion kanssa.

Eikö ketään muita ole todellakaan saatu keskustelemaan kuin nämä iänikuiset tyypit Paatero ja Tolvanen? Vm. on kiikarissa tietenkin vain kansanedustajan pestin uusiminen ensi keväänä. Paatero taas haluaa veltossa keskustelussa puhdistaa omaa mainettaan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Eilisiltaisesta A-talkista jäi mieleen Päivi Häppösen ja eritysesti Kari Tolvasen selvääkin selvempi "aarniolaisuus" ja kärkevyys Hgin huumepoliisin nykyjohtoa kohtaan sekä heidän syvä luottamuksensa "anonyymien huumepoliisien" anonyymisti esittämiin väittämiin.

Valtiopäivämies Tolvasen kritiikin ymmärtää. sillä hänen pitäisi ensi huhtikuun vaaleissa saada uudistetuksi valtakirjansa Arkadianmäelle. Miikäpä olisikaan siltä kannalta tehokkaampi keino, kun pelotella ihmisiä sillä, että "huumeiden määrä on vain kasvussa", mutta huumepoliisi ei saa "törkeitä tapauksia" tutkittua entiseen eli "Aarnion mallin".

Minusta on kyllä hieman erikoista, miten ex-poliisi voi näin sinisilmäisesti luottaa kaikenlaisiin nimettöminä pysyttelevien poliisien ja muiden ihmisten puheisiin ja väitteisiin. Myös ETL ja PKL ovat Tolvasen mjukaan "osin" huonoja, joten niitä tulisi "seuraavaan eduskunnan aikkna" muuttaa. Selvä neuvo ja vihje siitä, että "äänestäkään minua, niin kyllä kaikki muuttuu (taas) hyväksi"!

Mikko Paatero taas toimi täsmälleen niin kuin odotinkin, eli torjui kirkasotsaiseen tapaansa kaikki väitteet, jotka vähänkin viittaisivat hänen epäonnistumiseensa tehtävässään. Suorastaan huvittavaa oli Paateron vuodatus siitä, miten hyvin KRP:n huumetutkijoiden ja Hgin huumepoliisin välit nykyisin ovat; Kari Tolvanen sen sijaan väitti aivan toista. Mainittujen yksikköjen välit ovat olleet heikot jo reilut kymenen vuotta, mutta Paatero ei ole virkakaudellaan saanut niitä paranemaan, vaikka vastuu asiasta olisi toki kuulunut poliisiylijohtajalle.

Paatero kehua retosteli myös poliisin tietolähteiden ja vasikkojen rekisteröintiasian olevan "kaikissa poliisiyksiköissä" nyt suorastaan tip top -kunnossa, kun ohjeita on tarkistettu. Vielä vuosi sitten Paatero väitti, että ko. asian suhteen ei tarvitse tehdä mitään, koska polisiin ei tarvitse rekisteröidä tietolähteitään. Nyt ääni poliisiylijohtajan kellossa on, tietenkin Aarnion kiikkiin jäämisen seurauksena, muuttunut tässäkin asiassa kokonaan.

Tällaista kevyttä rupatteluahan tuo ohjelma oli, jossa asia ei tuntenut pysyvän oikein milään keskustelua "johtaneen" toomittajan käsissä. Puheenjohtajan ote oli mitä oli, hän ei edes yrittänyt tarttua epäkohtiin ja poliisiylijohtajan tekemisiiin kriittisen tiukalla tavalla.

Marui Juo kirjoitti...

Feministinen oikeustaju edellyttää miespuolisten poliisien nujertamista, ainakin sellaisten jotka saavat tulosta aikaan.

Aarnio juttu on puhdas telaketjufeminismin tuote, toki vasta mutkan takaa.

Kaikin puolin lavastettu juttu jonka järkevyyteen ei usko Erkkikään. En ymmärrä miten hitosa joku professori voi vakavissaan loruta tällaisesta vakavasta lavastuksesta. Aarnio on tietenkin syytön ja syyllisiä ovat monet, monet muut, mukaan lukien toki hame-Kalske ja monet monet muut feministimiehet.

Mätä, haiseva järjestelmä korahtelee lopun alla kuin kaatuva laho petäjä.

Näillä mennään mutta ei kauan.

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymin, joka epäili että osa rikostomittajista olisi "valjastettu eräänlaiseen "Pro Aarnio" -tyyliseen kampanjaan", kannattaa kukea tämä Journalistilehden artikkeli.


"Helsingin huumepoliisin päällikkö Jari Aarnion rikosepäilyt ovat jakaneet toimittajat kahteen vastakkaiseen leiriin".

http://www.journalisti.fi/artikkelit/2014/13/kahden-leirin-sota/

Anonyymi kirjoitti...

Helsingin poliisin huumeyksikön porukka on herkkää sakkia. Vuonna 2008 siellä tapahtui joukkosairastuminen, kun tietolähdetoimintaan kiinnitettiin huomiota. Aarnio ja kymmenkunta muuta poliisia jäivät porukalla sairaslomalle. Tuskin Kari "Tollo" Tolvanen silloinkaan Jaria tunnisti, kun ei tunnistanut illan A-Talkissakaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Päämieheni kiistää syytteen sillä perusteella, että on syytön"

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymin mainitsema Journalistilehden artikkeli todiste siitä, miten Aarnion tapaus on todella jakanut toimittajat kahteen vastakkaiseen leiriin, on valaiseva ja osoittaa "leiriepäilyt" todeksi!

Myös tällä kommentoineiden anonyymien mielipiteet tapauksesta jakautuvat jyrkästi kahteen eri ryhmään hieman samalla tavalla.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

A-talkissa eilen puheenjohtajana toiminut toimittaja yritti "käppyrällään" selvittää luottamustutkimusta, jonka mukaan "suomalaisten luottamus poliisiin" olisi Aarnion kiinnijoutumisen myötä yllättäen vain kasvanut. Lukemat näyttivät päättyneen vuoden 2013 lopussa.

Suhtaudun itse tällaisten kyselyjen luotettavuuteen aika skeptisesti.

Ko. "tutkimusta" voidaan sitä paitsi tulkita eri tavoin ja esimerkiksi myös siten, että koska poliisin "pääkonna" joutui viimein kiinni, niin juuri se on ollut omiaan omiaan kasvattamaan luottamusta poliisiin. Yhden "todella ison tekijän" poliisivahvuudesta poistuminen selittäisi sen, että luottamus poliisiin nousi "jyrkästi".

Talk-keskustelun puheenjohtaja, joka yritti viljellä ohjelmassa myös huumoria - siinä kuitenkaan onnistumatta - kysäisi luotettavuustutkimuksen johdosta Paaterolta vitsikkääseen tapaansa, että onko tutkimustulos nyt selitettävissä siten, että sinä voitit vuosi sitten riitasi ministeri Räsäsen kanssa?

Tämä oli Paaterostakin jo niin paksua, että poliisiylijohtaja näytti hieman vaivaantuneelta.

Anonyymi kirjoitti...

Niin siis Aarniohan on saanut vuosikausia ihan vapaasti puliveivata bisneksiään, eikä muut poliisit ole siitä mitään tienneet, tai jos ovat tienneet, niin eivät ole siihen mitenkään puuttuneet. Mitenkä tämä Aarnion kiinnijääminen olisi muka poliisin ansiota? Eihän Aarnio olisi vieläkään jäänyt kiinni, jos ei tämä prostituoitu olisi häntä käräyttänyt. Se siitä poliisin tehokkuudesta.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, "Saaran" rintaan on nyt kyllä kiinnitettävä Mikko Paateron toimesta poliisin ansiomitalli!

Erikoistutkija Nyyssönen kirjoitti...

Ylen toimittaja P.H. vaikuttaa aivan sympaattiselta ihmiseltä, mutta hänen reportaasejaan katsellessa tulee usein kiusaantunut olo, tuntuu että hänelle on annettu hieman liian vaikea rooteli hoidettavaksi. Varsinkin nuo suuresti uutisoidut "skuupit" asianajaja- ja tuomarikunnan luottamuksesta tehdyistä "tutkimuksista" ovat olleet iltapäivälehtien tekemällä tehtyjen sensaatiojuttujen tasoisia. Yle voisi meidän rahoillamme panostaa korkeampaan laatuun.

Jokin aika sitten synnytettiin mediassa kohua poliisin epäiltyjen (siis ei epäiltyjen poliisien) rekisteristä. Siitä vielä toteaisin, että kohu syntyi sinänsä turhasta detaljista - kyllähän Putin jos kuka on ansainnut paikkansa ansainnut.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, hajulla pitää olla, mutta Paateron Mikollapa ei ollut tuosta(kaan) rekisteristä tai sen sisällöstä minkäänlaista hajua, vaikka hänen pitäisi johtaa polliisin toimintaa.

Kaipa ne sitten rekisteröiny myös nämä meitin kotikommunistitkin, jos kerta Putininkin nimi oli siellä.

Anonyymi kirjoitti...

MTV:Lle tietovuototarjouksen tehnyt henkilö oli "KRP:n kokenut ja pidetty poliisimies". Mies on uutisten mukaan päättänyt tehnyt itsemurhan.

http://www.hs.fi/kotimaa/a1415934243281

Niin, kyllä myös nämä kokeneet, taitavat, osaavat ja kaiken kukkuraksi vielä pidetyt poliisitkin, jotka toimivat ns. huipputehtävissä, voivat hairahtua lain väärälle puolelle. Tästä on saatu vime aikoina lukuisia esimerkkejä.

Mutta suomalaisten luottamus rehelliseen poliisin sen kuin vain ilmeisesti nousee myös tämän vm. tapauksen johdosta! Kohta luottamusprosenteissa aletaan vissiin lähestyä jo pohjoiskorealaisia mittaustuloksia.

Anonyymi kirjoitti...

Tynnyrijutussa oli kaksi Helsingin poliisin tietolähdettä. Silti lähes 800 kiloa hasista katosi. Myyntiä/levitystä tutkinut HPL ei kyennyt selvittämään mihin aineet tai rahat päätyivät.

Toinen tiedottaja tuomittiin hovioikeudessa yli 12v tuomiolla ja toinen tiedottaja (rikollispomo) odottaa syytteitä samassa jutussa Aarnion kanssa törkeistä huumausainerikoksista.

Ongelmastahan on huhuttu jo Torsti Koskisen ajoista 80-luvulta lähtien. Eli katsooko huumepoliisi tiedottajien rikoksia sormien läpi saadakseen tuloksia aikaan.

Viime talvena Hesari haastatteli anonyymisti huumepoliisi Pekkaa, joka totesi ykskantaan, että rikoksista ei voi tiedottaa ellei touhua itse mukana. Tästä lehtijutustakin huumepolisit suivaantuivat ja kantelivat Julkisen sanan neuvostoon ja hävisivät.

Saa nähdä mitä tulevassa oikeudenkäynneissä selviää. Tällä hetkellä tilanne näyttää kyllä sen verran pahalta, että ihmetyttää miten tätä Aarnion (laitonta) mallia kehtaa yksikään vaaleihin valmistautuva kansanedustaja julkisesti kehua ja ylistää.

Anonyymi kirjoitti...

Vilunkia, sitähän sitä tehdään polliisilaitoksissakin "silloin tällöin".

Siru Pola kirjoitti...

Aarnio syötti, ja toimittajat söivät Aarnion juttuja jo parikymmentä vuota. Eipä ole ihme, jos toimittajia ottaa päähän kun "tietolähde" ei ole nyt paljastamassa juttujaan. Mitähän journalkistiliiton ohjeet tästä asiasta sanoisivat, jos niissä olisi tällainen toiminta huomioitu.

Anonyymi kirjoitti...

"Vuosi sitten, jolloin Jari Aarnio vangittiin, Yle Uutiset pani vielä paremmaksi ja kertoi, että kysymys Aarnion väitetystä syyllisyydestä ratkaistaan lopullisesti aikanaan annettavalla tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla. Niin kuin suuri yleisiö ei olisi muuten tätä selvää asiaa tiennyt."

Jo tämän sivun kommenteista on nähtävissä, että tämä asia ei ole suurelle yleisölle alkuunkaan selvä. Varsin voimakkain ilmaisuin moni pitää Aarniota ilmiselvästi syyllisenä jo nyt, vaikka tuo oikeudenkäynti ei ole päässyt vielä edes alkuun.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Väärin! Jokaiselle on toki selvä asia, että syytetyn syyllisyys ratkaistaan vasta tuomioistumessa oikeuden päätöksellä.

Moni suomalainen vain haluaa jo nyt mielessään "nähdä" Aarnion syyllisenä. Tästä "suuren yleisön" reaktioissa on kyse.