maanantai 24. marraskuuta 2014

895. Puukartellijuttu palautettiin käräjäoikeuteen

1. Markkinaoikeus lausui päätöksessään 3.12. 2009, että Metsäliitto, Stora Enso ja UPM Kymmene olivat syyllistyneet 1997-2004 valtakunnalliseen raakapuun ostokartelliin eli kilpailun rajoittamiseen. Markkinaoikeus tuomitsi Metsäliiton 21 miljoonan ja Stora Enson 30 miljoonan euron suuruiseen seuraamusmaksuun. Metsäliiton sakkoja alennettiin sillä perusteella, että se oli tehnyt  viranomaisten kanssa yhteistyötä tapauksen selvittämiseksi. UPM Kymmene vapautettiin kokonaan seuraamuksen maksuvelvollisuudesta, koska yhtiö oli paljastanut kartellin.

2. Markkinaoikeuden ko. ratkaisuun perustuen 656 yksityistä metsänomistajaa on nostanut Helsingin käräjäoikeudessa korvauskanteita Metsäliittoa, Stora Ensoa ja UPM:ää vastaan puukaupoissa kärsimiensä tappioiden johdosta. Ensimmäiset kanteet pantiin vireille 20.12.2012 ja (tähän mennessä) viimeisimmät toukokuussa 2012. Yksittäisten korvauskanteiden suuruus vaihtelee 2 000 eurosta 700 000 euroon, yhteensä yksityiset metsänomistajat ovat vaatineet korvausta noin 70 miljoonaa euroa. Myös 43 raakapuuta metsäyhtiöille myyneet kunnat, kaupungit ja seurakunnat ovat nostaneet korvauskanteita kolmea metsäyhtiöitä vastaan. Suurimman korvauskanteen, määrältään 157 miljoonaa euroa, on nostanut käräjäoikeudessa Metsähallitus.

3. Yksityisten metsänomistajien kanteita on vetänyt Suurisavotta -niminen ryhmittymä. Vastaajat Metsäliitto, Stora Enso ja UPM-Kymmene väittivät käräjäoikeudessa, että korvauskanteet on nostettu liian myöhään, joten ne tuli jättää vanhentuneina tutkimatta. Asiallisesti vastaajat ovat kiistäneet kanteet, koska ne eivät ole aiheuttaneet hintayhteistyön vuoksi vahinkoa metsänomistajille.

4.  Helsingin käräjäoikeus, jonka puheenjohtajana oli käräjätuomari Pirjo Peura-Vasama, hyväksyi 28.3.2014 metsäyhtioiden vanhentumisväitteen ja jätti (asiassa äänestys 2-1) 13 yksityisen metsänomistajan kanteet tutkimatta. Käräjäoikeuden mukaan kanneoikeutta koskeva viiden vuoden vanhentumisaika oli alkanut kulua jo toukokuussa 2004, jolloin Kilpailuvirasto kertoi julkisuuteen antamassaan tiedotteesssa epäilevänsä metsäyhtiöitä kielletystä yhteistyöstä eli kartellista. Käräjäoikeus viittasi myös siihen, että UPM oli myöntänyt kartellin olemassaolon. Käräjäoikeuden mukaan kantajilla oli ollut toukokuuhun 2009 mennessä mahdollisuus selvittää, oliko raakapuun ostokartellista aiheutunut heille vahinkoa, mutta ensimmäiset kanteet oli nostettu vasta joulukussa 2012. Käräjäoikeus hylkäsi kanteet vanhentuneina sekä ensisijaisen perusteen eli kilpailunrajoituslain 18a §:n nojalla ajettuna että toissijaisen kanneperusteen osalta eli siltä osin kuin korvauksia on vaadittu sopimukseen perustuvana tai sopimuksen ulkoisena vahingonkorvauksena taikka perusteettoman edun palautuksena.

5. Metsänomistajat valittivat päätöksestä Helsingin hovioikeuteen. Hovioikeus antoi päätöksensä viime perjantaina 21.1.2014. Hovioikeus totesi, että markkinaoikeus oli päätöksellään 3.12.2009 määrännyt kiellettyyn kilpailunrajoitukseen perustuvat seuraamusmaksut Metsäliitolle ja Stora Ensolle. Markkinaoikeuden päätös on tullut lainvoimaiseksi 4.1.2010. Vasta päätöksen lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen metsänomistajilla on hovioikeuden mukaan ollut riittävät tiedot lain edellyttämästä kilpailunrajoituksesta ja sopimusrikkomuksesta. Kilpailunrajoituslain 18a §:n 3 momentissa säädetty viiden vuoden aika kanteen nostamiselle oli siten alkanut 4.1.2010. Koska metsänomistajat ovat panneet kanteensa vireille 20.12.2011 eli ennen mainitun määräajan päättymistä, kanteita ei voida hylätä ensisijaisella perusteella ajettuna vanhentuneina. Hovioikeuden mukaan kanteita ei voitu hylätä vanhentuneina myöskään edellä mainitulla toissijaisella perusteella.

Hovioikeuden yhden valittajan osalta antama päätös

6. Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomiot ja vapautti valittajat velvollisuudesta suorittaa käräjäoikeuden heidän maksettavakseen määräämiä metsäyhtiöiden oikeudenkäyntikuluja. Kaikki jutut palautettiin käräjäoikeuteen, jonka tulee hovioikeuden päätösten saatua lainvoiman ottaa asiat edelleen käsiteltäväkseen. Kun kilpailunrajoituslakiin perustuvan vahingonkorvausvaatimuksen kanneaika vanhenee hovioikeuden päätöksen mukaan 4.1.2015, on myös sellaisilla metsänomistajilla, jotka eivät ole vielä kannetta nostaneet, kuukausi aikaa hakea käräjäoikeudessa korvauksia.

7. Kirjoitin Helsingin käräjäoikeuden viime maaliskuussa antamien tuomioiden jälkeen olevani varma siitä, että hovioikeus tulee päätymään vanhentumiskysymyksen osalta toisenlaiseen lopputulokseen. Katso blogikirjoitusta numero 835/15.4.2014, kohta13.  Olin niin varma asiasta, että olisin lyönyt siitä vaikka vetoa. Käräjäoikeuden tuomioiden perustelut olivat näet melko heppoisen tuntuiset. Hovioikeuden antamista päätöksistä haetaan todennäköisesti valituslupaa, mutta ratkaisujen perustelut ovat niin vakuuttavia, että korkein oikeus tuskin suostuu lupahakemuksiin. Vaikka valituslupa myönnetään, lienee ilmeistä, ettei hovioikeuden päätösten lopputulos tule muuttumaan.

8. Kartellijuttu pääsee piakkoin kunnolla vauhtiin käräjäoikeudessa. Oikeudessa kiistellään muun muassa siitä, ovatko kaikki yksityiset metsänomistajat ammattimaisia elinkeinonharjoittajia, joilla kilpailunrajoituslain mukaan on oikeus saada kartellin johdosta korvauksia. Käräjäoikeudessa taitetaan peistä myös siitä, ovatko metsänomistajat todella kärsineet kartellin johdosta vahinkoa ja miten paljon metsäyhtiöiden tulisi maksaa puuta myyneille korvauksia. Juttu työllistää runsaasti eri alojen asiantuntijoita, konsulttiyhtiöitä ja tietenkin asianajajia. Kantajien asiantuntijoiden asiana on näyttää, että puun hinta oli kartellin vuoksi alhaisempi kuin mitä se muuten olisi ollut, vastaajien asiantuntijat pyrkivät puolestaan osoittamaan, että puun hintaan vaikuttavat monet muutkin tekijät, eli kartellin vaikutuksia ei voida näyttää toteen yksinomaan kauppahintojen perusteella.

15 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Pakkohan käräjäoikeuden oli ns. varmuuden vuoksi näin tehdä, jotta iso määrä juttuja ei myöhemmin tulisi "yllättäen" jäämään tutkimatta.

Anonyymi kirjoitti...

Minustakin tuosta näkökulmasta käräjäoikeuden ratkaisu oli prosessiekonomisesti perusteltu kun on arvattavissa miten massiivinen todistelu, erityisesti määrän osalta tulee olemaan.

Anonyymi kirjoitti...

Käräjoikeuden oli toki "pakko" ratkaista kysymys kanneoikeuden vanhentumisesta "heti kärkeen", koska vastaajat olivat tehneet siitä nimenomaisen väitteen ja vaatineet kysymyksestä eri päätöstä.

Sitä vastoin käräjäoikeus ei ollut prosessiekonomian eikä minkään muunkaan syyn takia pakotettu antamaan vanhentumiskysymyksestä selvästi virheellistä ratkaisua, joka sitä paitsi on huonosti ja jokseenkin amatöörimäisesti perusteltu.

Käräjäoikeus on, kun Hgin käräjäoikeuden juttumäärä on "niin hirvittävän suuri" - kuten laamanni Takkunen on telkkaria myöten usein valitellut - kokeillut tavallaan "onneaan" ja/tai kepillä jäätä ja hylännyt kanteet (muka) vanhentuneina.

Käräjäoikeuden ko. kokeilu ja yritys päästä mammuttimaisesta jutusta ikään kuin koira veräjästä oli tuomittu toki jo alun perin epäonnistumaan. Käräjäoikeuden on otettava nyt lusikka kauniiseen käteensä ja aloitettava jutun asiallinen puinti.

Anonyymi kirjoitti...

Kolmas kommentti, jos tilanne on siinä oikein kuvattu, nostaa pakosta esille kysymyksen ratkaisun tehneiden tuomareiden eettisyydestä, kyvystä tunnistaa selvästi oikea ja väärä ratkaisu.

Kahden ensimmäisen kommentin kuvaama tilanne on selvästi komplisoidumpi ja ratkaisu sitä myöten hyväksyttävämpi.

Anonyymi kirjoitti...

Että oikein "komplisoidumpi". Saahan sitä kuvata ihan miten lystää, mutta kuvaus ei kyllä osunut oikeaan.

Varmaan myös KO:n tuomarit (ään. 2-1) ovat tehneet "parhaansa", mutta se on ollut liian vähän, ei lähimainkaan riittävästi.

Anonyymi kirjoitti...

Jos sama kokoonpano käsittelee palautetun puunhintakartelliasian käräjäoikeudessa kuin vanhentumisväitteen käsitellyt kokoonpano,niin on syytä olettaa,että taas mennään metsään,että rytisee.

Anonyymi kirjoitti...

Niin voi käydä, jollei ne näe metsää puilta...

Anonyymi kirjoitti...

Voiko sama kokoonpano käsitellä juttua KäO:ssa uudestaan? Vaikka vanhentumisväitteen hyväksyminen ei ole välttämättä merkinnyt kaikkien väitteiden aineellista tutkimista, herää kysymys ennakkoasenteesta, ts. jääviydestä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jos käräjäoikeus käsittelisi palautuksen jälkeen asian samassa kokoonpanossa, jossa se on jo kertaalleen antanut - olkoonkin "vain" kanneoikeuden vanhentumisen vuoksi - kanteen hylkäävän tuomion, voidaan kokoonpanoon kuuluvien tuomareiden puolueettomuutta epäillä OK 13 luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla tietynlaisen ennakkoasenteen johdosta.

Käräjäoikeuden tulisi tiedustella asianosaisilta ja lähinnä kantajilla, miten nämä suhtautuvat asiaan, eli tulisiko kanteet käsitellä palautuksen jälkeen tapahtuvassa jatkokäsittelyssä aiemmassa vai kokonaan uudessa kokoonpanossa.

Anonyymi kirjoitti...

Tuomarinkin on vaikea myöntää tehtyjä tahattomia tai tahallisia virheitä, mutta omasta aloitteestaankin voi ilmoittaa olevan esteellinen.

Anonyymi kirjoitti...

Virolainen toteaa: "Hovioikeuden antamista päätöksistä haetaan todennäköisesti valituslupaa, mutta ratkaisujen perustelut ovat niin vakuuttavia, että korkein oikeus tuskin suostuu lupahakemuksiin. Vaikka valituslupa myönnetään, lienee ilmeistä, ettei hovioikeuden päätösten lopputulos tule muuttumaan." Ettei vaan Virolainen olisi sortunut tällä kertaa rakentamaan argumentaationsa lopputuloksesta lähtien: kun päätös miellyttää, ovat perustelut - joita ei tässä kirjoituksessa avata - varmasti myös kohdillaan .. :)

Anonyymi kirjoitti...

Ikävää,että juttu voi ajautua työllistämään uusia tuomareita,jotka kärsivät näin toisten tuomareiden ammattitaidottomuudesta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymi "arvioi":

"Ettei vaan Virolainen olisi sortunut tällä kertaa rakentamaan argumentaationsa lopputuloksesta lähtien: kun päätös miellyttää, ovat perustelut - joita ei tässä kirjoituksessa avata - varmasti myös kohdillaan .. "

Pieleen ja päin peetä meni anonyymin näkemys. Ks. kirjoitukseni kappaletta 7. jossa nimenomaan olen perustellut näkemystäni hovioikeuden mainioiden perustelujen vuoksi.

Anonyymi kirjoitti...

Prof. Martti Koskenniemi suhtautui erittäin ankarasti omalla alallaan esiintyneeseen esteellisyyteen.

Viime tortain Spotlight:

http://areena.yle.fi/tv/2205433

Anonyymi kirjoitti...

KKO: Puukartellijutussa valituslupa kolmelle

http://www.korkeinoikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2015/05/puukartelliasiassavalituslupakolmellemetsayhtiolle.html