keskiviikko 15. elokuuta 2018

1148. Ylittikö Sauli Niinistö toimivaltansa?


1. Kuluneella viikolla on ilmestynyt kaksi kirjaa tasavallan presidentin Sauli Niinistön elämänvaiheista ja toiminnasta presidenttinä ja sitä ennen. Tämä on ymmärrettävää, sillä Niinistö täyttää 24. elokuuta 70 vuotta - kaksi päivää sen jälkeen kun hän on tavannut Vladimir Putinin Sotshissa.

2. Tietokirjailija ja entinen päätoimittaja Risto Uimonen on kirjoittanut kirjan Sauli Niinistö - tasavallan presintti. Se on tyypillisen "hymistelevä" esitys valtion päämiehestä.

3. Aamulehden toimittajat Matti Mörttinen ja Lauri Nurmi, kumpikin palkittuja journalisteja, ovat puolestaan saaneet valmiiksi kirjan nimeltä Sauli Niinistö - Mäntyniemen herra. Tämä kirja, joka on Into Kustannus Oy:n kustantama, sisältää myös kriittisiä arviointeja presidentistä. Tämän vuoksi ostin kirjan, jonka hinta on kohtuullinen eli 24,95 euroa.

4. Sauli Niinistö ei ole itse osallistunut kummankaan kirjan tekemiseen. Mörttinen ja Nurmi mainitsevat, että he tarjosivat Niinistölle tilaisuuden esittää oma näkemyksensä haastattelussa. Niinistö kuitenkin kieltäytyi tarjouksesta.  


5. Tänään keskiviikkona eli kaksi päivää kirjojen ilmestymisen jälkeen Sauli Niinistö ilmoitti, että kummassakin kirjassa on virheitä ja virhetulkintoja. Niinistö kirjoitti asiasta tänään tasavallan presidentin kanslian verkkosivuilla Presidentin kynästä -palstalla. Hän otti kantaa kahteen Mörttisen ja Nurmen kirjassa esitettyyn asiaan.

6. Niistä ensimmäinen koskee Sauli Niinistön ja työmarkkinaosapuolten tapaamista joulukuun alussa 2015.  Marraskuussa 2015 Juha Sipilän hallituksen junailema kilpailukykysopimus (Kiky-sopimus) oli joutunut vastatuuleen ja sitä koskevat työmarkkinaosapuolten väliset neuvottelut olivat katkenneet. Tällöin Sauli Niinistö tuli hallituksen avuksi "kuin rintaman murentuessa apuun rientävä Antti Rokka", kuten kirjassa lennokkaasti kuvataan (s. 245). 

7. Kirjan mukaan Niinistö kutsui joulukuun alkupäivinä EK:n ja SAK:n ylimmän johdon luokseen aamukahvitilaisuuteen Mäntyniemeen. Niinistö oli ilmoittanut aikeestaan etukäteen vain pääministeri Sipilälle. Tilaisuuteen osallistuivat elinkeinoelämän puolelta Jyri Häkämies, Matti Alahuhta,  Antti Herlin ja Kari Jordan. SAK:ta ja palkansaajapuolta puolestaan edustivat  Lauri Lyly, Riku Aalto, Ann Selin, Jarkko Eloranta ja ATK:n Markku Piirainen.

8. Kirjan ilmestymisen jälkeen Jyri Häkämies on kertonut, ettei Niinistö tehnyt aloitetta ko. neuvonpidosta, vaan aloite oli lähtöisin häneltä. Tällä seikalla ei kuitenkaan ole ratkaisevaa merkitystä, sillä oleellista on, että presidentin kanslia kutsui osapuolet Mäntyniemeen. Sitä paitsi Niinitö vanhana juristina osaa kyllä konstit, joilla hän saa osapuolet tai toisen niistä aloitteen muodolliseksi esittäjäksi.

9. Mörttinen ja Nurmi kertovat suorin sanoin, että tapaaminen oli salainen neuvottelutilaisuus, jossa Niinistö laittoi peliin koko arvovaltansa vedoten sekä EK:hon että SAK:hon, jotta nämä solmisivat pääministerin vaatiman Kiky-sopimuksen (s. 244). Niinistö siis halusi saada osapuolet sopimaan Kikystä. Sitä, millä tavalla hän "runnasi" tahtonsa läpi, emme tiedä. Lauri Lylyn mukaan osanottajat olivat olleet Mäntyniemessä "aika pitkään".  

10. Oliko tilaisuus salainen, kuten kirjassa kerrotaan? Sauli Niinistö on kiistänyt tämän jyrkästi. Hän selittää, että salaamisesta ei ollut kyse, sillä hän oli myöhemmin tuonut julki osanottajille Mäntyniemessä kertomansa huolen "muutamaa viikkoa myöhemmin". Tällä Niinistö tarkoittaa perinteistä Uudenvuodenpuhettaan, joka lähetettiin televisiossa ja radiossa 1. tammikuuta 2016. Mainittakoon, että osapuolet kertoivat virallisesti Kiky-neuvottelujen jatkumisesta vasta tammikuun puolivälin jälkeen 2016.

11.Täytyy ihmetellä presidentti Niinistön mainittua perustetta. Se, että hän kertoi samoja "huoliaan" pari kolme viikkoa Mäntyniemen mystisen keskustelutiaisuuden jälkeen julkisuudessa, ei tietenkään poista tilaisuuden salaista luonnetta! Se oli salainen, koska tilaisuuteen kutsuttiin vain tiettyjä henkilöitä eikä tilaisuudesta ollut lupa kertoa kellekään ulkopuoliselle.

12. Ihmetellä täytyy myös joidenkin poliittisten toimittajien samansuuntaisia väitteitä. Esimerkiksi I-S:n Timo Haapala ihmetteli tänään twiitissään sitä, että "miten tilaisuus voi olla salainen, jos koko ay-kerma oli paikalla"? Tämä retorinen tokaisu on saanut osakseen paljon "tykkäyksiä". Itse tyydyn sanomaan vain, että voi pyhä yksinkertaisuus, ovatko toimittajat todella noin naiiveja!

13. Jo se, että Mäntynimeen keskustelu- ja neuvottelutilaisuudesta eivät maan hallituksesta tienneet muut kuin pääministeri Juha Sipilä, osoittaa, että kyseessä oli nimenomaan erittäin salaiseksi tarkoitettu ja sellaisena myös pysynyt neuvonpito, jota kukaan läsnäolijoista ei saanut paljastaa ulkopuolisille. Kirjoittajat toteavat kirjassaan, että Mäntyniemen tilaisuudesta ei hiiskuttu edes valtiovarainministeri Stubbille eikä oppositiojohtaja Antti Rinteelle; kirjoittajien mukaan Niinistö halusi tällä tavoin nakertaa Alex Stubbin arvovaltaa.

14. Mäntynimen tilaisuus paljastui vasta Mörttisen ja Lauri Nurmen toissa päivänä ilmestyneestä kirjasta. Kirjoittajille siitä kertoivat SAK:n puheenjohtaja  Lauri Lyly ja kaksi anonyyminä pysyttelevää arvovaltaista vaikuttajaa. Tilaisuus pysyi siis salassa lähes kolme vuotta. Silti Niinistöllä on otsaa väittää, ettei tilaisuus ollut salainen! Perin outo ja kummallinen näkemys, en voi muuta sanoa. Uudenvuodenpuheessaan 1.1.2016 Niinistö ei maininnut tilaisuudesta sanaakaan.

15. Lauri Lylyn kirjoittajille antamista lausumista huokuu selkeä näkemys, jonka mukaan hallitukseen nähden presidentti ajoi ohituskaistaa ja että tilaisuudesta ei ollut lupa hiiskua kellekään ulkopuoliselle.  Lylyn mukaan osantottojat olivat olleet Mänthyniemessä varsin pitkään, vaikka muodollisesti kyse olikin vain aamukahvitiaisuudesta. 

16. Niinistö pääsi tavoitteeseensa, eli ilmeisesti melko pian "aamukahvien" jälkeen oli selvää, että osapuolet palaisivat neuvottelupöytään ja tulisivat hyväksymään Kiky-sopimuksen. Iiman presidentin asiaan puuttumista Kiky-sopimus olisi, kuten Lauri Lyly antaa ymmärtää, varsin todennäköisesti jäänyt hyväksymättä.

17. Mörttinen ja Nurmi pohtivat kirjassaan, ylittikö presidentti toimivaltansa kutsuessaan EK:n ja SAK:n johtajat Mäntyniemen neuvonpitoon (s. 245). Heidän mukaansa vastausta voi hakea pohtimalla, mitä olisi tapahtunut, jos tieto kokouksesta olisi vuotanut julkisuuteen joulukuussa 2015. Kirjoittajien mukaan seurauksena olisi ollut poliittinen myrsky,  koska tasavallan presidentti oli puuttunut salaisesti sen hetkisen sisäpolitiikan tärkeimpään ja kiistanalaisimpaan asiaan kertomatta siitä edes omaa taustapuolueettaan edustavalle valtiovarainministerille tai opposition edustajille.  Myös Lauri Lylyn ja kahden kirjassa anonyyminä haastatellun avainvaikuttajan kanta on samanlainen.

18. Minusta on selvää on, että presidentti puuttui Kiky-asiassa sangen arkaan ja riidanalaiseen sisäpoliittiseen asiaan, jomka osalta hänellä ei ollut minkäälaista toimivaltuutta. Hän ylitti kirkkaasti toimivaltansa rajat. Presidentti lähti ajamaan hallituksen valmisteleman Kiky-sopimuksen hyväksymistä, vaikka tiesi, miten ankarasti SDP ja muut oppositiopuolueet sopimusta vastustivat. Juuri tämän vuoksi tilaisuus piti pitää salassa eikä siitä saanut kertoa muille kuin pääministerille. 

19. Me emme  tiedä, miten innokkaasti Niinistö tilaisuudessa "runnasi" sopimuksen hyväksymistä, mutta tilaisuus kesti kauan ja Niinistö näki paljon vaivaa tavoitteeseen pääsemiseksi. Joka tapauksessa on selvää, että Niinistö on kansansuosioonsa ja karismaansa nojautuen käyttänyt suostutteluvaltaansa.

20. Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Rainio on kritisoinut Niinistön toimintatapaa. Raunion mukaan Niinistö on yrittänyt häivyttää vaikutelmaa, että hän olisi pyrkinyt sekaantumaan sisäpolitiikkaan. Voi kysyä, että kun tällaisia keskusteluja on käyty, niin miksi niistä ei ole informoitu suoraan, Raunio sanoo. 

21. Matti Mörttisen ja Lauri Nurmen kirjoittaman kirjan pohjalta on Niinistön mukaan myös väitetty, että hän olisi painostanut Fortumia osallistumaan Pyhäjoen ydinvoimalahankkeeseen, joka on tarkoitus toteuttaa venäläisen Rosatomin ja Fennovoiman yhteisvoimin. 

22. Sauli Niinistön mukaan väite on suorastaan käsittämätön. Sen tueksi ei ole edes yritetty esittää yhtään faktaa. "En ole millään tavalla ollut vaatimassa Fortumia mukaan hankkeeseen", Niinistö kirjoittaa tiedotteessaan.

23. Kyseistä asiaa käsitellään Mörttisen ja Nurmen kirjassa sivuilla 237-240 otsikon  "Kiusallinen ydinvoimalahanke" alla. Voimalahanke on Venäjälle ja presidentti Putinille tärkeä. Suomessa Fennovoima oli vuonna 2015 kuitenkin vastatuulessa. Eduskunta oli asettanut hankkeen kotimaiselle omistukselle 60 prosentin alarajan, mutta kesäkuun lopussa 2015 näytti siltä, ettei ko. ehto täyty.

24. Fortumia yritettiin kaikin keinoin sada sijoittamaan ydinvoimalaan, mutta yhtiö ei näyttänyt olevan asiasta lainkaan kiinnostunut. Vihdoin elokuussa 2015 Fortum tiedotti, että se tulee 6,6 prosentin omistuksella mukaan "suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeään" hankkeeseen. Kirjoittajien mukaan Fortum toi tällä lausumallan esiin, että valtiojohto oli pakottanut yhtiön osakkaaksi Rosatomin ydinvoimalaan.

25. Kirjoittajien mukaan "ulkopolitiikan päätöksentekoa tuntevat" ovat kertoneet, että presidentti Sauli Niinistö teki pääministeri Juha Sipilälle ja Fortumin hallituksen puheenjohtajalle Sari Baldaufille tiettäväksi tilanteen vakavuuden. Suomen ja Venäjän suhteet olisivat vahingoittuneet, jos Fortum ei olisi pelastanut hanketta. Samalla olisivat vaarantuneet Fortumin miljardiomistukset Venäjällä. Kirjoittajien mukaan pörssiyhtiö Fortumista oli tullut tasavallan presidentin yhtiö, Rosatom puolestaan on presidentti Putinin yhtiö.

26. Tiedotteessaan Sauli Niinistö ei ole kiistänyt keskustelleensa ydinvoimalahankkeesta ja Fortumin osaomistuksen tärkeydestä Juha Sipilän ja Sari Baldaufin kanssa. Hän on kimmastunut lähinnä vain väitteestä, jonka mukaan hän olisi painostanut Fortumia hankkeen osakkaaksi tai vaatinut Fortumin mukaantuloa. Matti Mörttinen ja Lauri Nurmi eivät ole kuitenkaan kirjassaan väittäneet Niinistön syyllistyneen suoranaiseen painostamiseen.

27. Kirjassa esitettyjen tietojen perusteella olen tullut vakuuttuneksi siitä, että Sauli Niinistö on tässäkin tapauksessa käyttänyt edellä mainittua suostutteluvaltaansa. Tähän viittaa myös kirjassa mainittu Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmarkin lausuma (s. 240). Kirjan tekijöiden mukaan heillä on useita muitakin toisistaan riippumattomia lähteitä, jotka ovat kertoneet, että Sauli Niinistö toi tilanteen vakavuuden maan hallituksen ja Fortumin johdon tietoon, ennen kuin yhtiö pitkin hampain muutti asiassa mieltään.

28. Keskustelun, suostuttelun ja painostuksen ero saattaa käytännössä olla hiuksenhieno. Vaikka Niinistö ei omasta mielestään ole syyllistynyt kummassakaan edellä mainitussa tapauksessa minkäänlaiseen painostukseen, hänen keskustelukumppaneillaan saattaa olla asiasta aivan erilainen käsitys. He ovat voineet kokea karismaattisen Niinistön toimintatavan painostukseksi. Kun presidentti  oli ilmaissut kantansa, voidaan perustellusti olettaa, että sillä on voinut olla hänen keskustelukumppaneilleen suuri vaikutus, tai että Niinistön lausumat on koettu painostamisena.

29. Kyse on lisäksi ollut asioista, joissa presidentillä ei ole ollut lakiin perustuvaa toimivaltuuksia (valtaoikeuksia), ja keskustelut on käyty hyvin suppeassa piirissä ja ulkopuolisilta täysin salassa. Avoimuus on puuttunut tyystin. Urho Kekkonen ylitti usein valtaoikeutensa, mutta hän teki sen avoimesti, ei Tamminiemessä vieraidensa kanssa kahvia salaa ryystäen.

30. Miksi presidentin pitää ryhtyä käyttämään salaista kulissi- ja suostutteluvaltaa ja puuttumaan asioihin, jotka eivät hänelle perustuslain mukaan kuulu? Presidentin valtaoikeuksiin kuuluu ulkopolitiikan johtaminen, ei sisäpolitiikkaan sekaantuminen tai valtionyhtiöiden toiminnan ohjaaminen.

21 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

On tullut saatua sellainen vaikutelma, että tuolla I-S:n Timo Haapalalla on yleensäkkin faktoista piittamaton taipumus myötäillä yhteiskunnallisia eliittejä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mörttisen ja Nurmen kirja on oikein piristävää luettavaa! Hyvässä kirjassa pitää olla kritiikiä, eikä edes tasavallan presidenttiä tule säästää siltä, jos aihetta ilmenee. Niinistön toiminnassa sitä on ilmennyt.

Kirjan alkuosassa minua jäi pikkusen häiritsemään se, että Niinistön toimintaa Turun hovioikeudessa, jota kesti lähemmäs 10 vuotta, ei käsitellä lainkaan. Sen sijaan kirjassa kuvataan Niinistön asianajoa Salossa. Niinistö ei ollut todellisuudessa asianajaja, vaan hän harjoitti asianajoa vain sivutoimenaan. Kirjan mukaan tämän olisi ollut sallittua hovioikeudenneuvoksille. Tämä on virhe, sillä sivutoiminen asianajo sallittiin ainoastaan hovioikeuden esttelijöille.

Anonyymi kirjoitti...

Tapio Aaltosen ja Lari Lunkkarin teoksen "Yrityksen arvot ja etiikka" mukaan eräs kriteeri päätöksen eettisyydelle on se, "voinko herätä luottavaisin mielin tietäessäni, että päätöksestäni kerrotaan päivän iltapäivälehdissä". Tuossa suhteessa Niinistön päätös kutsua palaveri kokoon ei kestä kriittistä tarkastelua.

Toiselta puolen asiaa voisi tarkastella sitenkin, että perustuslaki säätelee eri valtioelinten virallista päätöksentekoprosessia eikä näiden pyrkimystä suostutteluun tai muuhun epäviralliseen vaikuttamiseen ts mikä ei ole peruslaissa erikseen kielletty tai rajattu pois, on luvallista. Onhan presidentiltä vaadittu myös arvojohtajuutta eikö tämä ollut juuri sitä.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä seurattuani normaaliparlamentarismin vaikutuksia, että Tasavallan presidentin asema olisi hyvä asemoida johonkin Kekkosen ajan ja nykytilanteen väliin niin, että presidenttiä voisi tarvittaessa laukaista sisäpoliittisia kriisejä. Myös ulkopolitiikassa, erityisesti suhteessa Venäjään, luotan instituutiona presidenttiin enemmän kuin sisäpolitiikkaan keskittyvän ja EU:n talutusnuorassa olevan pääministeriin/valtioneuvostoon. EU:n päätös Krimin seurauksena pidättäytyä keskusteluyhteydestä Venäjään oli vastoin Suomen valtioetua.

Anonyymi kirjoitti...

Presidentti Niinistö täyttää 70 vuotta ensi viikolla 24. elokuuta. Tänään ilmiotetiin, ettei Niinistö juhli synttäreitään julkisesti. Hän viettää syntymäpäiväänsä "työn parissa"; mitä tämä sitten tarkoittaneekin. Lauantaina 25. elokuuta Niinistöä haastatellaan tunnin ajan( klo 13-14) Yle Radio ykkösellä, kuulemma usean toimittajan voimin.

Kyllähän Saulin kelpaa! Miehellä on 29 vuotta nuorempi nätti aimo ja puolivuotias Aaro-poika. Tuskinpa juuri kellekään muulle valtionpäämiehelle on tuollaista onnea noin iäkkäänä suotu!

Niinistö matkustaa 22. elokuuta Sotshiin, jossa hän tapaa Vladimir Putinin. Presidentit tapaavat perinteisesti vähintään kerran vuodessa työvierailun merkeissä. Sotshissa Sauli voi juhlia ennakolla synttäreitään, sillä on varmaa, että Vladimir tulee asian maireasti symyillen noteeraamaan. Sauli saa myös lahjan Putinilta.

Kun ei nyt vaan menisi lupailemaan Suomen puolesta mitään Putinille!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Taskuliinagatessa uusi käänne - Alexander Stubb lähetti Sauli Niinistölle ja Antti Rinteelle Alex-taskuliinat: ”Kyllä herroilla on sen verran pukukoppihuumoria”

Matti Mörttisen ja Lauri Nurmen Uutuuskirjan mukaan Niinistö vieroksuu syvästi taskuliinoja suosivaa Stubbia. Stubb kertoo lähettäneensä taskuliinat ”hymyilevässä hengessä”.

Loitavaa Alex! Olet oikea herrasmies tuohon hieman jukuripäiseen Sauliin verrttuna! Kyllä Sinusta vielä tulee Suomen presidentti kunhan käyt ensin hoitamassa komissaarin hommaa Brysselissä! Sauli on vaan monesta asiasta kateellinen sinulle.

Anonyymi kirjoitti...


http://www.tpk.fi/Public/default.aspx?nodeid=44811

Suomen tasavallan presidentin nettisivuille Niinistön urasta on kirjattu:

"Nimismies Kiskon piirissä 1974-1975
Oma lakiasiaintoimisto 1978-1988
Hovioikeuden viskaali Turun hovioikeudessa 1976-1988"

Yllä olevan perusteella Niinistö toimi 12 vuotta hovioikeudessa ratkaistavien juttujen esittelijänä laatien ratkaisuehdotuksia. Hovioikeudenneuvosten asiana oli päättää, otetaanko Niinistön ratkaisuehdotus oikeuden päätöksen pohjaksi vai ei. Ehkä joskus osallistui myös asian ratkaisuun jonkun hovioikeudenneuvoksen sijasta varajäsenenä.

Olisiko niin, että Niinistön toiminnasta hovioikeudessa ei ole muuta käsiteltävää?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mörttisen ja Nurmen kirjassa mainitaan loppupuolella, että Sauli Niinistön idoli tai esikuva juridiikan polella oli Touko Kosonen.

Kuka ihmeen Touko Kosonen? Kirjassa oli tokip itänyt olla tästä edes lyhyt maininta.

Maallikot tuskin tietävät ja nykyisin aika harvat juristitkaan tätä. Kosonen oli Turun hovioikeuden presidenttinä silloin, kun Niinistö oli siellä esittelijänä eli viskaalina. Kosonen on alkuperäinen turkulainen, joka työskenteli koko uransa ajan Turun hovioikeudessa. Hoiti kyllä sivutoimenaan aika pitkään Turun yliopiston prosessioikeuden professorin tehtävää. Koulutukseltaan OTL.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niinistö on osoittautunut käytännössä aika pikkumaiseksi ja herkkähipiäiseksi tyypiksi. Tätä todistaa myös hänen kiukkuinen kommenttinsa Mörttisen ja Nurmen kirjan johdosta. Samoin hänen vastenmielisyytensä taskuliinoja kohtaan! Olisi pitänyt senkin osalta mölyt mahassaan eikä lähtenyt mollaamaan julkisesti Alex Stubbia ja Carl Haglundia ko. liinan käyttämisestä!

Anonyymi kirjoitti...

Kuka ihmeen Touko Kosonen?

Itselleni on jäänyt Kostosta mieleen sanonta, että todistustaakka on oikeusjärjestyksen vararikko, jolla ymmärrän tämän tarkoittaneen, että jutut pitäisi pyrkiä mahdollisimman pitkälle ratkaisemaan näyttö suuntaan tai toiseen arvioimalla eikä mallinkin kannalta illegitiimillä "näyttämättä on jäänyt..."

Anonyymi kirjoitti...

Taskuliinoista: olen ymmärtänyt, että hyviin tapoihin ei kuulu toisten pukeutumisen puhumattakaan sen tyylin arvostelu. Sellaisella käytöksellä tulee sitä paitsi helposti paljjastaneeksi oman pikkusieluisuutensa - tai oman tyylitajunsa epäkuranttiuden.

Jos tuo olisi kohdistunut naiseen kyseessä olisi voinut olla mikä lie häirintä tms.

Kyllä vanhan miehen pitää pitäytyä itse omassa tyylissään ja muiden osalta pitää suu kiinni sekä keskittyä todella tärkeisiin asioihin.

Skorpioni kirjoitti...

Niinistön kehittämä solmioepisodi oli tosi yllättävä. Ainakin median ja valtioneuvoston virkamiehetkin ovat jo vuosikausia olleet tietoisia Niinistön pikkumaisuuksista ja ilkeyksistä. Myös se,että Niinistön välit Kataisen, Stubbin ja Haglundiin ovat olleet kylmät, ovat olleet sisäpiirin ja median tiedossa, mutta en kuitenkaan olisi uskonut,että Niinistö olisi ollut niin pikkumainen,että ilkeydet olisivat niin pikkumaisella tasolla,että taskunenäliinojen käyttäjät olisivat olleet presidentin silmätikkuna. Eikö meidän medialla ollut ennen äskettäin käytyjä presidentinvaaleja ”munaa” saattaa nenäliinajupakka kaiken kansan tietoisuuteen.
Tämän vuoksi Stubbin Niinistölle ja Rinteelle lähettämät Marimekon Alex - sarjan nenäliinat olivat mainio juttu. Toisaalta Stubb ”varmisti” samalla, että hänen uransa ulkomailla jatkuu ainakin Niinistön virkakauden. Samoin Haglund ja Katainen etsivät vihreää oksaa elinkeinoelämästä. Miksi pirussa Stubb,Katainen ja Haglund sortuivat käyttämään taskunenäliinaa?
Miksei Niinistö aikanaan kertonut selväsanaisesti tavanneensa kiky-sopimuksen merkeissä AY-johtajia. Jo se,että tapaaminen oli tapahtunut salassa, osoittaa,että Niinistön tarkoitus on ollut Kiky-sopimuksen avittaminen.
Niinistön kiiski-lohi runo on ällöttävä. Mörttinen ja Nurmi ansaitsevat pro Finlandia mitalin. Mutta uskokaa tapahtuuko se Niinistön virkakaudella.
Media huomio nyt Niinistön Putin-tapaamisia. Vierailut tapahtuvat jälleen Krimillä! Miksihän? Koska Putin haluaa niin. Jääkiekko-otteluja valmistellaan, sillä hauskaahan olla pittää!

.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Olen ollut muutaman kuukauden twitterissä ja "viittoillut" siellä ahkerasti mm. tämän Niinistö-tapauksen tiimoilta. Twitterissä voi kirjoitta lyhyesti, mikä sopii näin vanhalle miehelle hyvin! Lyhyessä twiitissä voi sanoa asiat halki ja tyrmätä heppoisat vastaväitteet. Vaikka vastassa olisi sitten itse tasavallan presidentti.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Muuten, aloitin blogin pitämisen elokuussa 2008. Eli nyt on tullut täkin hommaa 10 vuotta täyteen! Blogin kirjoittamisen tahti on selvästi hiipunut - kun on tuo twitterkin "hoidettavana"!

Syksyllä ajattelin ryhtyä kirjoittamaan entistä selvästi lyhyempiä blogijuttuja. Sellaisia twiitinomaisia.

Anonyymi kirjoitti...

Blogin muuttuminen on ikävä uutinen, koska blogisi pitkine, analyyttisine ja välillä kirpeinekin artikkeleiden on ollut virkistävä poikkeus ja ilo tänä twiittien ja valeuutisten aikakautena. Itse koen haluavani ennemmin punnittua puhetta hiukan hiitammin kuin jatkuvaa infovirtaa, jossa jyvät ja akanat virtaavat sulassa sovussa. Mutta niinhän se on, ettei mikään kestä aikaansa enemmän.

Toivottavasti kuitenkin jaksat voimiesi mukaan kirjoittaa oikeusneuvosten nimityksistä. Niissä kirjoituksissa on sen kaltaista inside-tietoa, jota ei muualta löydy.

Kiitos näistä vuosista sekä muustakin merkittävästä elämäntyöstäsi Suomen oikeuselämän, erityisesti nykyaikaisen prosessin, hyväksi! Valitettavasti sille ei ole näköpiirissä jatkajia.

Skorpioni kirjoitti...

Vai niin ajattelit ryhtyä kirjoittamaan! Silloinhan saamme nauttia oikein blogitwiiteistä! Hyvä juttu, jäämme odottamaan mitä ”seinälle” ilmestyy!!
Muuten kun blogisti kertoi ostaneensa Mörttisen ja Nurmen kirjan Niinistöstä, kun se oli niin halpakin, ajattelin käydä kauppareissulla tarkistamassa asian..Kirjanhan sai hintaan 26,80 euroa. Kun juuri äsken poikkesin täällä Tapiolassa Akateemisessa kirjakaupassa, katselin ihan piruuttaan,minkälaisia ”hengentuotteita” nämä loppukesän/alkusyksyn uudet kirjat ovat. Täytyy sanoa, että kovin olivat heppoisia kaikki kovalla kohinalla julkaistut kirjat. Noin tunnin selailun jälkeen totesin, että Kimi Räikkösestä, Sauli Niinistöstä kirjoitetut kaksi kirjaa ja Jari Tervon uusin romaani Aamen olivat hyvin,hyvin heppoisia kirjoja kaikki. Ja yllätys yllätys kaikkien kirjojen hinta oli 26,80 euroa. Ostamatta jäivät jo siitä syystä,ettei mainituissa kirjoissa ollut mitään ”uutta”. Rahaa olisi ollut kyllä sen verran.
Kyllähän Kimistä on tiedetty,että hän on ollut koko elämänsä Seiskan ym.lehtien mukaan kova bailaamaan, hänellä on suuri vene jne.
Samoin Niinistöstä on tiedetty,että hän on täynnä itseään oleva suuri .... salailija,jota media on estoitta pokkuroinut eikä nytkään kirjoissa uskalleta kertoa tosiassa mitään sellaista, mitä ei olisi jo aikaisemmin tiedetty. Ehkä se 9n uutta,että nyt pian 70 vuotias mies haluaa pyhittää elämänsä Aaro-poikansa suojelemiseen, kuten tämänpäiväinen Ilta-Sanomatkin lööpissään ja etusivullaan kertoo!
Ja Jari Tervo! Hän ei ikinä pääse eroon samoista tarinoistaan,joita hän on Uutisvuodossa koko kansalle höpissyt. Hän kyllä tarjoilee saman paskan eri paketissa ja siitähän saa aina huikeat myyntiluvut a’ 26,80 euroa, mutta ei koskaan Finlandia-palkintoa!

Älkää siis sortuko ostamaan kirjoja,jotka maksavat 26,80 euroa per kappale.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Noiden kirjojen hinnat kyllä jonkin verran vaihtelee eri kaupoissa. Suomalaisessa Niinistö-kirja oli "vain" 23,90.

Kiitos anonyymille kiittämisestä! Blogin pitäminen on ollut mukava harrastus eläkeläiselle.

Kyllä saatan "syssymmällä" vielä intoutua kirjoittamaan "lyhyitä erikoisia" blogijuttuja á la Veikko Huovinen! Syyskuun puolivälissä minulla on polven tekoniveloperaatio Treella.

Liinaton, huiviton kirjoitti...

Ylitsepursuava taskuliina on jotenkin teennäisen koristeellinen suomalaiseen pirtaan. Ymmärrän hyvin Niinistön suuttumuksen. Enpä haluaisi nähdä esim. käräjätuomaria (tai hovioikeudenneuvoksia) pursotetulla liinalla, liian lipevä ja pinnallinen vaikutelma joka söisi uskottavuuden tuomarina.

Suomalaisen virkamiehen, olipa mikä ministeri tai viskaali tahansa, ei ole syytä käyttää haitarille taiteltua taskuliinaa. Olkoon liina siististi sileänä, jos liinaa on pakko käyttää.

Mieluummin pidettäköön liina vain erityisissä juhla- tai virallisten tilaisuuksien poikkeuksena.

Yhdyn Niinistön kantaan liina-asiassa.

Muuten olen sitä mieltä että käyttäköön Sauli niin rajuja keinoja kuin sielu sietää, ja tehköön sen salaa tahi julkisesti, kuinka hänelle sopii.

Maa kaipaa Miestä, Johtajaa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Rajuja keinoja" presidentiltä. Esimerkkinä taskuliinan vastustaminen. Vau!

Minusta presidentti osoitti taskuliina-asiassa vain naurettavan pikkumaisuutensa ja suhteellisuuden tajun puutteensa. Oli hyvä, että kirjoittajat ottivat tuon episodin kirjaansa.

Osasyynä presidentin purkaukseen oli varmaan se, että taskuliinaa käytti ja käyttää edelleen Carl Haglndin lisäksi Alex Stubb, jota Niinistö yli kaiken halveksii, mutta luultavasti myös pikkusen kadehtii. Onhan Stubbilla kaikki ne ominaisuudet, joita nykyisessä globaalissa ja kansainvälisyyteen perustuvassa maailmassa valtionpäämieheltä voidaan edellyttää. Niinistö itse on Stubbin täydellinen vastakohta, venkoiluun taipuva entinen pikkuvirkamies.

Anonyymi kirjoitti...

Lylyn Laurille lohkesi Pormestarin pesti Tampereelta nääs kikynkin hyväksi tehdystä työstä, eikä aivan osattomaksi Aallon Rikukaan ole jäänyt.

29640 kirjoitti...

Iltalehden toimittajan haastatteli Saulia (IL 17.8.) Toimittajan kysymysten russofobisen asenteen mukaan Suomen valtion tulisi välttää kanssakäymistä Venäjän kanssa kaikilla aloilla - ja jatkaa salavuoteuttaan yksin vain Yhdysvaltojen kanssa!

Jopa Saulin vastauksesta saa helposti käsityksen, että tulevassa Sotshin tapaamisessa on kysymys siitä, mitä Venäjän puolelta otetaan esille eikä Suomen puolella ole juuri nyt mitään asiaa mistä puhua!

Kyllä on yksi asia. Tehdä uusi kulttuuri- ja opetusalan yhteistyösopimus Venäjän kanssa, jolla kymmenkertaistaan maitten keskinäinen opiskelijavaihto ja laajennetaan venäjän kielen perusopetusta Suomessa ja suomen kielen perusopetusta Pietarissa ja Moskovassa. Sopimus, jollaisen Ranskan opetusministeriö teki toukokuussa 2017.

Kyllä se on ollut tavaton kansallinen onnettomuus Suomenniemellä kun olemme sallinneet hukata ja tuhota kansallisen venäjän kielen ja kulttuurin taidon perusopetuksen kouluistamme, yliopistoistamme, valtion ja kuntien hallinnoista (erityisesti puolustusvoimista) sekä toimitustemme arjesta.

Viimeinen venäjänkielinen väitöstutkimus tarkastettiin Suomenniemen suurruhtinaskunnan yliopistossa vuonna 1913 – siis reilut neljä vuotta ennen Suomenniemen itsenäisyysjulistuksia.

Ensimmäinen venäjänkielinen väitöstutkimus tarkastettiin Suomenniemen itsenäisen valtion yliopistossa vasta vuonna 1978 – siis 61 vuoden viivellä itsenäisyysjulistuksistamme. Asialla oli Moskovan yliopistossa jo väitellyt fil.tri Erkki Peuranen ja tutkimuskohteena Venäjän kansalliskirjailja A.S.Pushkin.

Paasikivi, Mannerheim, Kekkonen ja Koivisto olivat Venäjän kielen ja historian asiantuntijoita. Toivottavasti Sauli jaksaa ahkeroida venäjan kielen ja kulttuurin harrastuksensa parissa ja liittyy meineikkaiden suomalaisten venäjäntaitajien joukkoon.

Kun Mannerheim vuonna 1946 - kolmen tolkuttoman sodan jälkeen - muutti Suomen valtion kurssia, niin hän laati kenraali Erik Heinrichsin avustamana Suomen ja Neuvostoliiton keskinäisen yya-sopimusluonnoksen - suoraan venäjäksi!

Viimeisinkin Suomenniemen sivistysteko oli katastrofi. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan vuoden 2007 Venäjä2017-ohjelma ja valtioneuvoston vuoden 2009 Venäjä-ohjelma ovat lapsellisia monistuksia ulkoministeriön juoppojen virkailijoiden russofobisista kapakkakeskusteluista. Ohjelmissa esitetään mm. lutikkavapaan uuden asuntolan rakentamista suomalaisille opiskelijoille Moskovaan!

Moskovan kymmenet vaatimattomat opiskelija-asuntolat ovat kelvanneet vuosikymmenet sadoillletuhansille amerikkalaisille ja eurooppalaisille vaihto-opiskelijoille mutteivat mukamas suomalaisille!

Ranskan opetus- ja kulttuuriministeriö teki toukokuussa 2017 Venäjän opetusministeriön kanssa uuden koulutusalan yhteistyötä lisäävän ja keskinäistä opiskelijavaihtoa kymmenkertaistavan kultturisopimuksen - Yhdysvaltojen EUlle lainaamasta pakotepolitiikasta huolimatta!

Venäjän pohjoisimman, Arkangelin yliopiston, lääkiksen sisäänotto on vuosittain 400 lääkäriopislelijaa. He voivat suorittaa arvosanan myös suomen kielessä.

Matti Vanhasen, Jyrki Kataisen, Alexander Stubbin ja Juha Sipilän johtamat hallitukset ovat harkitusti ja tahallaan laiminlyöneet kaikki korjaustoimet venäjän kielen perusopetuksen aseman parantamiseksi Suomenniemellä.

Martti Pelho
suuhygienisti
Barcelona
CATALONIA

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä blogille! Ei tweeteille! Puuttuu enää, että professorimme alkaa esiintyä Youtubessa lauluja lurittelemassa. Toivomme edes puolipitkiä blogeja, joissa on jotain analyysintynkää.