sunnuntai 11. joulukuuta 2011

520. Suomi tilastokärjessä

Sarjasta "Kiveen hakatut"...

1. Suomi oli viime vuonna maailman toiseksi vähiten korruptoitunut maa, kertoi korruptiota tutkiva järjestö Transparency International muutama päivä sitten. Vähiten korruptoitunut on Uusi-Seelanti. Toisen sijan tilastossa jakavat Tanska ja Suomi. Suomen sijoitus koheni viime vuodesta, jolloin Suomi oli neljäs tasapistein Ruotsin kanssa.

2. Mutta, mutta. Korruptiolla tarkoitetaan tässä vertailussa vain ns. avointa korruptiota eli lahjontaa. Korruptio on kuitenkin huomattavasti laajempi ilmiö kuin pelkkä lahjusten tarjoaminen ja vaatiminen. Yleisesti ottaen viranomaistoiminnan puolueettomuutta vaarantavaa menettelyä voidaan pitää korruptiona etenkin, jos sen tarkoituksena on tuottaa jollekulle sellaista hyötyä, johon tämä ei olisi joko oikeutettu, tai joka on suoritukseen nähden kohtuuttoman suuri.

3. Piilokorruption muotoja, jotka Transparencyn vertailussa jäävät tyystin pimentoon, ovat rakenteellinen korruptio ja poliittinen korruptio. Rakenteellinen korruptio tarkoittaa virkamiehen omaksumaa näkemystä, jonka mukaan kahden osapuolen ristiriidassa hänen velvollisuutensa on tukea ennalta määrättyä osapuolta. Ilkka Kanervan lahjusoikeudenkäynnissä syyttäjä on vedonnut rakenteelliseen korruptioon. Tämä oli niin kova pala käräjäoikeudelle, että se ilmoitti vetäytyvänsä pohtimaan tuomiotaan reiluksi puoleksi vuodeksi.

4. Suomessa lainsäädäntö ei tunne rakenteellinen korruptiota. Rakenteellisen korruption yksi ilmenemismuoto on poliittiset virkanimitykset, jotka ovat meillä edelleen laajassa käytössä. Poliittisissa virkanimityksissä etu annetaan puolueen jäsenkirjan ottaneelle virkamiehelle puoluetta tai sen kannattajakuntaa hyödyntävien virkatoimien toivossa. Rakenteellisen korruption muotoihin kuuluu myös yritysten hallintoneuvostojen täydentäminen poliitikoilla; kyse on yrityksistä, jotka liiketoimissaan tarvitsevat julkisen vallan tuki- tai hyväksymispäätöksiä.

5. Suomi on rikkaiden teollisuusmaiden selkeä ykkönen tilastossa, jossa mitataan tuloerojen kasvua kymmenen viime vuoden aikana. OECD:n selvityksen mukaan tuloerot kasvoivat Suomessa erityisen nopeasti vuosina 1995–2005. Lähelle tätä vauhtia päästiin vain Kanadassa.

6. Suomi on vuosikausia keikkunut henkirikosten määrissä Länsi-Euroopan maiden kärjessä. Suomi on Länsi-Euroopan maiden kärjessä myös mitä tulee alkoholimyrkytysten määrään.

7. Suomessa tehtiin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä eniten koulusurmia koko maailmassa

8. Viimeksi eilen uutisoitiin, että Suomessa surmataan eniten lapsia länsimaissa. Kun meillä kuolee viisi lasta 100 000 lasta kohden vuosittain, on esimerkiksi Ruotsissa luku vain 0,6.
Maamme on korkealla sijalla alle vuoden ikäisten kuolemaan johtavissa pahoinpitelytilastoissa. Suomessa arviolta 50 000 lasta vuosittain pahoinpidellään. Lapsen surmaa useimmiten mielenterveysongelmista kärsivä äiti.

9. Ympäristöjärjestö Greenpeace on nimennyt Durbanin ilmastoneuvottelujen yhteydessä listan ns. likaisesta tusinasta. Listan kärjessä komeilee suomalainen Jorma Ollila, joka on saanut kyseenalaisen kunnian öljy-yhtiö Shellin hallituksen puheenjohtajana. Likaiseksi tusinaksi Greenpeace kutsuu suurimpia ilmastosopimuksen jarruttajia.

10. Jos Suomessa koottaisiin listaa likaisesta tusinasta koskien rakenteellista korruptiota, poliittista kähmintää, poliittisia virkanimityksiä, oikeudenkäytön ja hallinnon läpinäkymättömyyttä jne., niin mitähän toimia, menettelyjä ja nimiä listalle voisi päätyä?

11. Oikeudenkäytön osalta tulee mieleen korkeimman oikeuden jäsenten sivutoimet ja joidenkin oikeusneuvosten menettely toimia pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden suurten liike- tai teollisuusyritysten välisissä riidoissa välimiehenä huippukorkeita palkkioita vastaan. Tämä puuhailu on täysin salaista, sillä ulkopuoliset eivät saa tietää niitä yrityksiä ja juttuja, joissa maan ylimmät tuomarit toimivat välimiehinä ja hankkivat itselleen sivutuloja, jotka voivat ylittää moninkertaisesti heidän virkapalkkansa.
18 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Korruption suppea määritelmä tekee tosiasiallisen korruption helpoksi. Suomessa ei ladota seteleitä käteen virantoimituspaikalla. Hyvä Veli-järjestelmä on kehittänyt kyllin monipuolisia palkitsemisjärjestelmiä.
Kukaan ei lähde moittimaan sitä, että vaikkapa Nordea palkkaa lakimieheksi KHO:ssa valtaa käyttävän tuomarin pojan.
Ehkä voisi silti pohtia esim. KKO:n presidentin nimitystä.Nimitetty kuului kai ansiokkaasti Presidentti Halosen tuttavapiiriin, joten yllättävänkin suuri luottamus perustui tuntemiseen.
Mutta pitäisikö jotakin ajatella siitä, että Koskelon puoliso Gerhard af Schulten toimi osakkaana pankkien ja Arsenalin käyttämissä " huippu" asianajotoimistoissa ( Peltonen-Ruokonen... Roschier... )?
Rahavirta yhteiseen keittiöön on rahaa sekin, vaikka tulisikin puolison tilien kautta.
Pankkien ja asianajajien asema on ollut hyvä ja paranemaan päin.

Anonyymi kirjoitti...

Tuollaista tapahtuu maassa, jossa liperikaulaiset kirjanoppineet huolehtivat politiikassa Sijoittajan ihmisoikeuksista.

Anonyymi kirjoitti...

Tiedä tapauksen, jossa asiantuntijalääkäri kirjoitti eräälle henkilölle eläkepaperit, mutta sitten SAMA lääkäri vakuutusyhtiön asiantuntijalääkärinä torppasi hakemuksen. Lääkäri sai tästä muistaaksen varoituksen lääkintöhallitukselta.
Istuin aikoinaan laajaa lahjusoikeudenkäyntiä pres.Koiviston aikaan. Siinä oli kyse Pohjanmaan radan sähköistystöiden yhteydessä tapahtuneista lahjomista. Virallinen syyttäjä syytti puolta töissä mukana olleista. Hylkäsimme 90% syytteistä. Silloin vitsailimme käsittelyn jälkeen, että pitäisikö laittaa raja siten, että lämmin voileipä ja kylmä olut olisi lahjontaa, mutta ei toisinpäin. Syytteissä todella mentiin näin pitkälle, että tämänkinkaltaisista tarjoiluista syytettiin.
Suomessa on tämä piilokorruptio hankala asia kun piirit ovat niin pienet, että ankara linja tarkoittaisi viranomaisten ja yksityisten välisen toiminnan erittäin suurta vaikeuttamista.

Anonyymi kirjoitti...

Venäjän-kaupan gurut opettavat, että itänaapurin liikemiesten kanssa menestyy parhaiten päästyään näiden kanssa henkilökohtaisiin väleihin. Pitää tuntea naapurin tavat ja mieltymykset.

Suomeksihan tämä tarkoittaa: lahjo, lahjo, lahjo.

Kuinkahan moni suomalainen liikemies on sotien jälkeisenä aikana saanut bisnesoppinsa suoraan Venäjän-kaupasta tai sen melskeissä kunnostautuneilta veteraaneilta.

Anonyymi kirjoitti...

Kohdassa 8 on mielenkiintoinen vertailu Suomen ja Ruotsin välillä. Kuten lainoppinut tietää, niin laissa on erityinen pykälä lapsensurmasta ja siitä annettavasta tuomiosta. Ellen ihan väärin muista, niin tuo lainkohta on peräisin jossain muodossa jo Ruotsin valtakunnasta ja siten koski myös valtakunnan itäosaa. Mutta onko laki otettu käyttöön nimenomaan Suomen takia?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jyrki Katainen tänään pääministerin haastattelutunnilla:

- Pääministeri ei vielä osannut sanoa, miten ongelma ratkaistaan. Hänen mukaansa nyt etsitään uutta ratkaisua. Asiasta keskustellaan sekä hallituksen sisällä että perustuslakiasiantuntijoiden ja perustuslakivaliokunnan kanssa.
---
Siis pääministeri ja koko hallitus aikoo vaikuttaa "riippumattoman ja puolueettoman" perustusvaliokunnan kantaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kokoomus näyttää olevan ainoa puolue jolle ei näytä menevän kaaliin se että perustuslakia on kunnioitettava. Kuten Urpilainen on todennut ei se ole Suomelle mikään ongelma jäädä pois EMV:stä. Ei se tule olemaan ongelma Iso-Britannialle, eikä Ruotsillekaan.

Piru vie sentään, kunpa persut olisivat saaneet muutaman edustajan enemmän ja päässeet suurimmaksi puolueeksi niin tätä ongelmaa ei edes olisi..

Vihtori Härkönen kirjoitti...

Iltalehti uutisoi viime viikolla esimerkillä korruptiosta, jonka - yllättäen yllättäen - apulaisvaltakunnansyyttäjä siunaa. Valvottava kestittää valvovaa viranomaista, ja Suomessahan tämä on ihan tavanomaista (=korruptiota).

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011120914913249_uu.shtml

Kun tätä tapausta vertaa vesioikeuden tuomareita koskevaan KKO:n tapaukseen (2000:40), ovat analogiat selvät. Oikeusjärjestelmä lienee tässä merkityksessä legitiimi, kun KKO:lla on pokkaa tuomita virkaveljiään. Poliisijohdon ja ylimmän syyttäjänviranomaisten "yhteispeli" ei liene legitiimiä. Mielestäni seuraava perustelujen kappale on olennainen:

"Se, että kestitseminen Kemijoki Oy:n taholta on hovioikeuden mainitsemin tavoin ollut pitkäaikainen ja laaja-alainen käytäntö, muodostaa poikkeuksellisen erityispiirteen tässä asiassa. Sillä ei kuitenkaan ole sanottavaa merkitystä arvioitaessa kestitysten mahdollista vaikutusta sitä nauttineita virkamiehiä tai viranomaisia kohtaan tunnettavan luottamuksen kannalta. Korkein oikeus katsoo, että A:n, B:n ja C:n vastaanottamat Kemijoki Oy:n kestitykset yhtiön vesioikeudelle jättämän hakemuksen kohdealueelle tehdyillä tutustumismatkoilla ovat voineet heikentää luottamusta heihin ja vesioikeuteen erityisesti mahdollisissa hakemuksen kohteena olevaan asiaan liittyvissä vesioikeuden ratkaistavissa riitaisuuksissa."

KKO myös totesi hiihtomatkan osalta, että Hiihtomatka 21. - 23.4.1994

Luottamus virkamieheen ja viranomaiseen saattaa heikentyä myös sen johdosta, että virkamiehen puolisolle tai muulle hänelle läheiselle henkilölle annetaan virkamiehen aseman perusteella etua. Valtion virkamieslain 15 § ja aikaisemman virkamieslain 21§ voivat siten tulla sovellettaviksi myös virkamiehen puolisolle tulleisiin etuihin. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa A:n aviopuolisoon kohdistuneet etuudet ovat selvästi olleet valtion virkamieslain (755/1986) 21 §:ssä kiellettyjä etuisuuksia.

Mitä tekee apulaisvaltakunnansyyttäjä em. oikeuskäytännöstä tietoisena (tai ainakin pitäisi olla tietoinen)? Ei mitään.

Tässä vielä linkki tapaukseen: http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2000/20000040?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=vesioikeuden

Anonyymi kirjoitti...

Suomi pärjää antilahjonta tilastoissa, koska lahjoimme tilastonpitäjät! Katso kunnallinen kaavoitus. Kun virkamies tai poliitikko kärähtää, tuomitsevat hänet politikoista kerätyt lautamiehet. Tulee mieleen Venäjän troikka tuomionistuimet. Nim. L.H. Hoppu

Anonyymi kirjoitti...

Aikoinaan auton sai läpi katsastuksessa pullolla viinaa. Täysin luotettava henkilö kertoi saaneensa 70-luvulla liikenneluvan vain ehdolla että tiskin alta meni nimismiehelle 10.000mk.
Suomi on muuten ihmeellinen salailuyhteiskunta. Tämä ilmeni mm.kun HS halusi saada tietoja niistä virkamiehistä jotka menivät jonon ohi tontteja jaettaessa. Eivät ymmärrä, että asiakirja on joko julkinen tai salainen ja julkinen on annettava riippumatta siitä kuka sitä pyytää tai missä tarkoituksessa.
HS:ssa oli vertailtu mitä meillä kerrotaan Trafille ns.takaisinkutsuasioissa. Meillä vain todettiin mikä vika ja missä. Pohjoismaissa kerrottiin mitä vika voi aiheuttaa. Useissa EU-maissa kerrottiin, että ko.vika voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden. Meillä suurin osa kampanjoista oli kesken, mutta jos korjauskutsussa sanottaisiin että henkenne voi olla vaarassa, niin taitaisi entistä useampi heti varata korjausajan. Säästetäänkö tässä merkkihuoltojen kustannuksia ja samalla vaarannetaan ihmishenkiä?

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä kirjoitus Virolaiselta, vaikkakin kirjoituksessahan vain tunnustetaan tosiasiat.

Virolaisen kirjoituksessa "hyvinvointi"valtion todellinen tila näkyy selkeästi.

Toisinaan sitä ihmettelee kokoomuslaisia, jotka ovat "säilyttämässä" hyvinvointivaltiota, vaikka sellaiseksi Suomea ei ole voinut laskea vuoden 1993 jälkeen!

Anonyymi kirjoitti...

Suomalainen korruptio on kuitenkin sen verran hyvän laatuista (totta puhuen hatusta vedetty arvio) , että korruptoituneet eivät ainakaan vielä, tässä poliittisessa vaiheessa ole jättämässä köyhmipiä kansalaisiaan talvella kinokseen eikä kesälläkään tievierustoiden ojiin.

Enkä kovinkaan paljoa usko suomalaisten viranomaisten jo vuosikymmeniä sitten alkaneisiin, omilla näkemyksillään kirjaamisiin tilastoiden päivittämisiin.

Anonyymi kirjoitti...

Olisiko blogin pitäjällä jotain kommenttia Kimmo Sasin viime päivien vauhkoamisesta perustuslakivaliokunnan liepeillä? Valiokunta on kuitenkin perustuslakituomioistuimen puuttuessa valtavan arvovaltainen toimija Suomessa. Sasihan nimittäin marssi lehtitietojen mukaan viime viikon perustuslakivaliokunnan kokoukseen varaedustajana ja ajoi ulos kokoomuksen ensimmäisen kauden edustajan, joka on valiokunnassa varsinaisena jäsenenä. Muutenkin Sasi vaikuttaa olevan valmis pyyhkimään perustuslakivaliokunnan enemmistön kannalla lattiaa. On kyllä melkoista touhua sivistyneeltä Financial Timesin lukijalta.

Anonyymi kirjoitti...

Juu, ei meillä juuri muuta ole kuin polkupyöräpoliiseja ministereinä...

Anonyymi kirjoitti...

Korruptiota vai yleistä leväperäisyyttäkö.
Voisi kuvitella että valtioneuvoston valvovat silmäparit olisi edes jossain määrin kiinnostuneet Talvivaaran ja ympäristöministeriön virkamiesten mm. ylijohtajan tekemisistä.
Sivistyneissä ja ympäristöarvoja kunnioittavissa maissa olisi ylijohtaja vahintäänkin sairauslomalla tai ainakin palkattomalla virkavapaalla...

Anonyymi kirjoitti...

"Nimitetty kuului kai ansiokkaasti Presidentti Halosen tuttavapiiriin, joten yllättävänkin suuri luottamus perustui tuntemiseen."

Voisiko tämä johtua siitä, että piilokorruption vaikutuksesta muulla tavalla ihmisistä ei voi enää tietää?

"http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011120914913249_uu.shtml"

Linnaan kaikki.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Palsturi on ollut reilun viikon "katkaisussa", mitä palstan pitämiseen tulee. Syynä matka sinne, mistä aurinkoa tähän aikaan vuodesta takuuvarmasti löytää, eli tällä(kin) kertaa Egyptiin turistiseuduille - ks. blogikuvaa - jossa Kairon mellakoista ei tiedetty muuta kuin mitä nyt telkkarista nähtiin.

Eipä tällä Suomessakaan näy ihmeempiä tapahtuneen. Jyrki Järvilehto sai käräjäoikeudesta minusta aivan odotetun laisen tuomion, kuten blogissani kolmisen viikkoa sitten hieman ennustelinkin.

Itä-Suomen päivystävä professori näyttää myös kommentoineen Järvilehdon tuomiota ja pitäneen sitä oikeanlaisena. Itse mainittu oikeusoppinut sanoi odottaneensa jopa 3-4 vuoden tuomiota. No, hyvähän sitä on sanoa näin jälkikäteen; prosessin aikana päivystävä oppineemme ei halunnut ennustaa mitään!

Anonyymi kirjoitti...

korruptiota on ulkoministeriössä,koska Tarja Halonen on nimittänyt keskeisiin lähetystöihin vain polittisesti sopivia henkilöitä.Viimeksi suomen geneven edustuston johtoon henkilö jolla ei ole päivänkään kokemusta ulkoasiainhallinnosta.Sama koskee sisäministeriötä ja monia muitakin ministeriöitä. SDP:n valtakone on käynyt täysillä vaikka parlamentaarinen valta on kutistunut kutisumistaan.