maanantai 27. huhtikuuta 2009

90. Kauhajoen koulusurmien tutkinta vihdoin oikeille raiteille1. Olen kirjoittanut Kauhajoen koulusurmista tähän mennessä jo kymmenessä blogijutussa; ensimmäisen kirjoituksen julkaisin heti surmien tekopäivänä 23.9.2008.

2. Alusta lähtien minua on ihmetyttänyt muun ohella - tämä tarkoittaa erityisesti sisäministeriön poliisiosaston virkavastuuta ja sisäministeri Anne Holmlundin poliittista vastuusta - se, että kauhajokelaisen komisarion menettelyä koskevassa esitutkinnassa ja sitä seuranneessa valtakunnansyyttäjänviraston syyteharkinnassa ei ole jostakin syystä haluttu paneutua siihen, oliko aseen tulevalle surmaajalle surmapäivää edeltäneenä päivänä 22.9.-08 jättäneen komisarion kenties syytä epäillä syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomisen ohella myös kuolemantuottamukseen. Esitutkinnan suorittanut syyttäjä näyttää keskittyneen yksinomaan komisarion epäillyn virkarikoksen tutkintaan ja samoin näyttää tehneen myös apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske syytepäätöksessään. Kuitenkin oli selvää, että jos poliisimies olisi Matti Saarta 22.9. puhutellessaan ottanut aseen pois Saarelta, tämä ei olisi voinut toteuttaa surmatöitä sanotulla aseella.

3. Lain mukaan rikoksen uhrilla eli asianomistajalla on virallisen syyttäjän ohella rikosasiassa toissijainen syyteoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta, asianomistaja saa itse nostaa syytteen rikoksesta. Jos rikoksen uhri on saanut surmansa rikoksen johdosta, siirtyy asianomistajan syyteoikeus lain mukaan uhrin lähiomaisille, ensisijaisesti hänen leskelleen ja lapsilleen. Perustuslain 118 §:n 3 momentin mukaan asianomistajalla on virallisen syyttäjän syyteoikeudesta riippumaton eli itsenäinen syyteoikeus julkista tehtävää hoidettaessa tehdystä rikoksesta eli käytännössä virkamiehen lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin johdosta. Sanotun lainkohdan mukaan asianomistajalla on myös oikeus vaatia virkamiehen virkarikoksen johdosta vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka asianomaiselta virkamieheltä.

4. Olen ihmetellyt, miksi koulusurman uhrien lähiomaiset eivät ole reagoineet (ainakaan julkisuudessa) tapausta koskevaan rikos- ja vahingonkorvausoikeudelliseen vastuuseen. Kun poliisi- ja syyttäjäviranomaiset ovat tutkineet juttua vain tuottamuksellisena virkavelvollisuuden rikkomisena, jolla ei ole asianomistajaa, eivät koulusurmien uhrien lähiomaiset ole luultavasti saaneet esitutkinnassa kunnollista tilaisuutta mahdollisten omien vaatimustensa ja näkökohtiensa esittämiseen. Onko uhrien omaisia edes kuultu esitutkinnassa, en tiedä. Viranomaiset ovat nähtävästi edellyttäneet, että uhrien omaisten tulee reagoida itse, ennen kuin viranomaiset voisivat ryhtyä selittämään asiaa mahdollisen kuolemantuottamuksen kannalta. Tämä tuntuu aika merkilliseltä. Onko mahdollisen kuolematuottamuksen tutkinta haluttu painaa esitutkinnassa ja syyteharkinnassa niin sanotusti "villaisella", jottei tapaus olisi poliisin kannalta vielä nykyistä paljon kiusallisempi?

5. Apulaisvaltakunnansyytäjä Kalskeen syytepäätös, jolla komisario asetettiin syytteeseen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, julkistettiin alustavasti jo viime tammikuussa (26.1.-09). Kauhajoen käräjäoikeus määräsi jutun käsittelypäivän yllättävän kauaksi eli toukokuun 13. päivään. Noin kuukausi sitten käräjäoikeus päätti julkistaa syytekirjelmän kokonaisuudessaan.

6. Vasta nyt kun käräjäoikeuden sanottuun istuntoon on aikaa enää pari kolme viikkoa, uhrien lähiomaiset näyttävät havahtuneen asiassa. Tänään on eri lehdissä kerrottu, että yhden kouluammuskelussa surmansa saaneen uhrin leski ja lapsi ovat jättäneet käräjäoikeudelle haastehakemuksen, jossa kyseiselle komisariolle vaaditaan rangaistusta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja valtiolta vahingonkorvauksia. Haastehakemuksen laatinut lakimies kertoo (Yle-uutiset), että asianomistajasyytteitä voi tulla jutussa vielä lisää.

7. Jyväskyläläisen asianajotoimiston yksityisissä selvityksissä on lehtitietojen mukaan ilmennyt, että syyttäjän aikanaan suorittama esitutkinta olisi ollut eräiltä osin puutteellinen. Asianajotoimiston lakimiehen mukaan kouluampuja Matti Saaresta tehtiin jo koulusurmia edeltäneellä viikolla Haapajärven kihlakunnan poliisilaitokselle kirjallinen ilmoitus, jossa viitattiin Saaren huomiota herättäneeseen ja kouluammuskeluun viittaavaan käyttäytymiseen; Saari oli kotoisin Haapajärven seudulta. Kyseinen lakimies ihmettelee, miten näin oleellinen seikka on voinut jäädä huomaamatta poliisin ja syyttäjän omissa tutkimuksissa, vaikka sanottu Haapajärvellä tehty kirjallinen ilmoitus oli kirjattu vastaanotetuksi myös Kauhajoen poliisiasemalla.

8. Todella merkillistä, jos sanottua ilmoitusta ja varoitusta Saaren hälyttävästä käyttäytymisestä ei tosiaan noteerattu mitenkään Kauhajoen poliisissa eikä sittemmin komisarion menettelyä esitutkinnassa selvitettäessä. Mainituissa yksityisissä selvityksissä on lehtitietojen mukaan lisäksi ilmennyt, että poliisi olisi voinut helposti selvittää Matti Saaren mielenterveysongelmat, joiden perusteella hänen aselupansa olisi voitu peruuttaa. Voidaan kysyä, onko nykyinen poliisirikosten tutkinta yleensäkään uskottavaa, jos esitutkintaa johtanut syyttäjä ja syyteharkinnan suorittanut syyttäjä ovat jättäneet selvittämättä oleellisia seikkoja esitutkinnassa. Suojelevatko syyttäjä ja poliisi toinen toisiaan ja saadaanko "ohjeet" tähän kenties ylemmältä taholta?

9. Oli miten oli, mutta jutun syyttäjänä toimiva Jouko Nurminen on VKSV:n tänään julkisuuteen saattaman tiedotteen mukaan reagoinut mainittuun yksityiseen selvitykseen ja asianomistajan nostamaan syytteeseen. Jutussa tullaan syyttäjän vaatimuksesta suorittamaan lisätutkinta, jonka tekee KRP. Tämän vuoksi käräjäoikeutta on pyydetty peruuttamaan rikosjutulle jo määrätty pääkäsittely 13-14.5. Asianomistajan syytevaatimukseen otetaan syyttäjistössä kantaa lisätutkinnan valmistuttua. Asian jatkotoimenpiteistä on tiedotteen mukaan neuvoteltu tänään 27.4. apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen johdolla.

10. Hieman erikoiselta vaikuttaa se, että sanottua lisätutkintaa johtaa sama kihlakunnansyyttäjä, jonka johdolla suoritettiin komisarion menettelyä koskeva alkuperäinen tutkintakin. Kun oman syytteen nyt nostanut asianomistajataho epäilee aika voimakkaasti sanotun esitutkinnan puutteellisuutta, olisi ollut paikallaan, että esitutkinnan johtajaa olisi vaihdettu.

11. Pääasia kuitenkin on, että Kauhajoen koulusurmien tutkinnassa ollaan monien mutkien jälkeen vihdoin pääsemässä oikeille raiteille. Ei ole tietenkään selvää, että kyseessä todella olisi kuolemantuottamus, mutta tärkeintä on, että tämäkin mahdollisuus selvitetään perinpohjaisesti.

12. Minun mielestäni Kauhajoen tragedian perussyy on edelleen selvittämättä. Kyse on sisäministeriön poliisiosaston asianomaisten virkamiesten vastuusta, kun Jokelan koulusurmien jälkeen vuonna 2007 poliisiosasto ja muut asianomaiset virkamiehet eivät ryhtyneet tarvittaviin toimiin, joilla mm. aselupakäytäntöä olisi tiukennettu. Näihin toimenpiteisiin ryhdyttiin vasta Kauhajoen jälkeen, siis aivan liian myöhään. Olen perännyt useissa kirjoituksissani, että laillisuusvalvontaviranomaiset eli oikeuskansleri ja oikeusasiamies selvittäisivät viran puolesta, mikä on sisäministeriön virkamiesten vastuu asiassa ja väitetyissä laiminlyönneissä, mutta minkäänlaisiin selvityksiin ei vain ole vieläkään ryhdytty. Tämä on todella huolestuttavaa.

13. Olen edelleen myös sitä mieltä, että sisäministeri Anne Holmlundin olisi kannettava asiassa poliittinen vastuu ja erottava, koska ministerin uskottavuus on totaalisesti kadonnut kahden koulusurmatapauksen vuoksi. Mutta kun hallituksella on sellainen pääministeri kuin on ja kun kokoomuksen Jyrki Katainenkin haluaa jostakin syystä suojella itse tehtävään valitsemaansa sisäministeriä, ollaan nykyisessä tilanteessa, joka on äärimmäisen nolo koko maan kannalta.

26 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Kuka ryssii mitäkin. VKSV syyttää kauhajokista komisariota tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Samassa tutkinnassa lukuisten virkamiesten toimesta jäi huomaamatta omaisten asema asianomistajina ja jopa kuolemantuottamuksen mahdollisuus. Pelkkää Granfeltiä ja esitutkintalain 2 §:ä. Mielestäni tutkinnassa on syyllistytty virkarikosoikeudellisesti suurempiin laiminlyönteihin kuin mitä alkuperäinen tutkittavana oleva rikos on. Kuka tutkii tutkinnanjohtajan töppäykset ja laittaa hänet vastuuseen ja vieläpä syytteeseen - julkisuustietojen perusteella näin pitäisi menetellä, jos mitta on sama kuin komisariollekin?

Samalla tavalla suhtaudun epäillen tutkintaan, jota suoritetaan Humppilan ja poliisikuljetuksen aikana menehtyneen tapausten johdosta syyttäjien toimiessa tutkinnanjohtajina.

Anonyymi kirjoitti...

Nythän tämä asia näyttää menevän juuri siten, kuin tässä blogissa Koiviston mokia koskevassa osiossa 24.3. alkaen kommenteissa esitetään. VKSV olisi välttynyt torkahdukselta ja monttuun putoamiselta seuratessaan tätä blogia - mitä he eivät siis taida tehdä. Vain narsisti katsoo ylen kriittistä kansalaiskeskustelua.

Edelleenkin olen sitä mieltä, että tapauksessa kuolemantuottamus ei täyty - mutta sitä ei voi ratkaista jo esitutkintavaiheessa. Edelleenkin näkemykseni on, että omaiset ovat jo pelkässä tuottamuksellisessa virkavelvollisuuden rikkomisessa asianomistajia. Ja huh huh - en uskalla edes ajatella sitä virheiden mahdollisuutta, joka on hyvinkin potentiaali Haapajärvellä. Jos tieto ei ole kulkenut, niin sitten vastaavat myös ne henkilöt, joiden laiminlyönnistä se on johtunut. Jos tehtäväkuvat ovat olleet puutteelliset, niin sitten vastaa koko laitoksen johto.

Aikaisemmin täällä on kirjoitettu, että jossain läänissä olisi myönnetty vastoin lakia hallussapitolupia taskuaseisiin. Jokohan ne aseet on haettu pois ja laitettu myöntäjät vastuuseen? Lain vastaisesti myönnetty hallussapitolupa ei voi oikeuttaa aseen halluspitämiseen, vaan lupapäätökselle pitää hakea purku tai lupa peruuttaa. Jos valvova esimiesvirasto on asiasta tietoinen eikä ole siitä huolehtinut, niin taas pitäisi häkin heilahtaa.

Sen jälkeen kun Hämeenkyröstä Tampereelle kuljetettava ollut päihtynyt henkilö menehtyi kuljetuksen aikana, Paatero tuli julkisuuteen ja vaati vastuuta päihtyneiden käsittelystä kunnille. Samalla logiikalla voitaisiin ampuma-aselupien myöntäminen siirtää urheiluseuroille, koska sekään ei Paateron joukoilta onnistu.

Anonyymi kirjoitti...

JV: "Hieman erikoiselta vaikuttaa se, että sanottua lisätutkintaa johtaa sama kihlakunnansyyttäjä, jonka johdolla suoritettiin komisarion menettelyä koskeva alkuperäinen tutkintakin"

- - -

Mitä erikoista tuossa nyt on?

Syyttäjän, tutkinnanjohtajanakin on reagoitava tutkinnan päättyttyä ilmenneeseen uuteen näyttöön.

Ja niin tässä on tehty. Vielä oikeudenkäynnin vireillä ollessa/ kuluessakin sellainen on mahdollista ja niin käytännössä myös tapahtuu.

Siru Pola kirjoitti...

Vai on mennyt Holmlundin uskottavuus. Heh heh. Millon hän on sen saanut ??

Sama ongelma on vaivannut sisäministerin postia hoitaneita Kaisa Raatikaisesta alkaen, ja ehkä jo ajalta ennen sitä. Ei löydy kompetenssia ei niin hiukkaakaan. Mistä ihmeestä lähes jokainen hallitus kaivaa riveihinsä kyseísiä taitureita. Siinä olisi jo ilmiönä väikkärin paikka jollekin valtiotieteilijälle.

Anonyymi kirjoitti...

Ihan kysymyksenä kun ilmeisesti tiedät jotain laista. Eli tuota samaa ideaa soveltaen, kun viranomaiset päästävät jonkun väkivaltavangin vapaalla vielä todeten ettei siitä oel enää vaaraa ulkopuolisille, niin eikös tollasessakin tapauksessa voi laittaa vastuussa oleville viranomaisille syytteen jos/kun tuo taas käyttää väkivaltaa?

Anonyymi kirjoitti...

Blogisti ihmettelee, miksi laillisuusvalvojat eli oikeuskansleri ja oikeusasiamies eivät tee mitään selvitystä asiasta. Ei taida potku virastoissa riittää. Jotain omaa henkilökohtaista ideologiaa tukevia ratkaisuja voidaan tehdä. Tästä esimerkkinä 'kielto' jakaa Vartiotornia osoitteettomana, mutta oikea substanssi onkin sitten hukassa.

Itseäni kummaksuttaa VKSV:n halu esiintyä laillisuusvalvoja, kuten lakimieskalenteriinkin on vuosia merkitty. Ajatteleeko Oka ja EOA nyt harhaisesti, että kouluampumistapaukset ovat jo hoidossa, kun VKSV on sulkineen tontilla.

Laillisuusvalvojien käsittelyajat ovat nykyään käsittämättömän pitkiä - mitenköhän tehokkaasti toiminta niissä on järjestetty vai ovatko ne KKO:n veroinen suojatyöpaikka? Pitäisi koko porukka passittaa työkiertoon Vakuutusoikeuteen, joka on Suomen tehokkain tuomioistuin.

Toipila kirjoitti...

Mahtavaa vittuilua "Anonyymiltä": ..."Pitäisi koko porukka passittaa työkiertoon Vakuutusoikeuteen, joka on Suomen tehokkain tuomioistuin."

Anonyymi kirjoitti...

Runsas kymmenen vuotta sitten, kun nykyinen ampuma-aselaki säädettiin, viranomaiset tiedottivat asiasta ahkerasti. Sitä varten oli painettu erilaisia prosyyreja ja postereita. Ne kaikki sisälsivät kovamiesuhoa ja kovamiessymboleja. Esimerkkiaseet eivät olleet metsästysaseita, vaan 'koristelussa' käytettiin järeitä revolvereja, jotka osoittivat suoraan kohti kansalaista. Jos Marianne -karkkeja olisi myyty samalla periaatteella, niin viranomaiset olisivat älähtäneet pikavauhtia.

Lain valmistelusta vastasivat nuoret miehet PN ja TV. TV käytti hattuja ja cowboy -tyylisiä takkjaa. Koko asian symbolikieli, jolle nuoret ovat herkkiä, pyöri täysin väärällä tasolla. Nyt lakia uusittaessa voisi olla paikallaan miettiä valistuksen toteuttamasta eri tavalla, vaikka naisiin turvautumalla - AAHY:n Liisa Timonen olisi tässä oiva henkilö, jonka asiantuntemus on hyvää tasoa - eikä hän lähettele mitään testosteroidillä kyllästettyjä symboleja nuorten vaikutteille herkkiin mieliin.

Anonyymi kirjoitti...

Blogistikin toteaa, että hän on toistuvasti vaatinut asiaa selvitettäväksi, eikä kukaan tee mitään. Tuollainen vaatiminen on vähän kuin eksyneen huuto korvessa - ei siihen kukaan reagoi.

Omasta puolestani lupaan rohkeasti anonymiteetin suojassa, mikäli kauhajokinen komisario saa hovioikeuden päätöksellä tuomion kuolemantuottamuksesta, niin teen tutkintapyynnön siitä virkamiehestä, joka oli asiassa tutkinnanjohtajana tunnetuin seurauksin sekä siitä virkamiehestä, joka suoritti asiassa syyteharkinnan eikä täydennyttänyt puutteellista esitutkintaa, mikä hänen velvollisuuksiinsa olisi kuulunut. Tämän vannon kautta kiven ja kannon...

Aina haukutaan poliisiministereitä - itse aikoinaan tykästyin Kaisa Raatikaisen eleettömyyteen. Voihan puolet ongelmasta olla siinä, että virkamiehet eivät kykene tarjoamaan asianmukaisia palveluja ministerille.

Anonyymi kirjoitti...

Yksi tapahtumien jälkeen esitetty näkökulma venkoiluun:

"Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien jälkeen on ryhdytty vaatimaan uutta ja tiukempaa aselakia. Asiantuntemattomuudelta ja hämmennykseltä ei ole huomattu, että jo voimassa oleva laki olisi antanut mahdollisuudet - suorastaan vaatinut - olla myöntämättä aselupia näille ampujille."

"Nyt näyttää lisäksi siltä, että sisäministeri Anne Holmlund ja poliisi voivat piiloutua yleisen suuttumuksen ja sen voimalla vaaditun tiukemman aselain taakse ja pääsevät vastuutaan pakoon antamalla periksi niille, jotka vaativat lain tiukentamista. Tällöin voi siis jäädä selvittämättä, oliko edes vanhaa lakia, jota Holmlund itse näyttää ainakin toistaiseksi puolustaneen, noudatettu. Jos ei oltu, kenties ministeriön antamat paremmat sovellusohjeet ja ohjeiden noudattamisen valvonta riittäisivät."

http://pseudonyymi.blogspot.com/2008/09/uusi-aselaki-koska-vanhaa-ei-noudatettu.html

Ideana siis se, että julkisuuden ja asiassa vastuullisten tulisi pitää fokus sattuneessa ja sen syiden perkaamisessa eikä käydä lepyttelykauppaa uudella aselailla.

Anonyymi kirjoitti...

Asekontrolli on yksi ja ehdottomasti tärkein keino koulusurmien vähentämiseen.

Toinen on ammattitaitoinen poliisi.

Poliisien on harjoiteltava kouluammuntatilanteiden haltuunottoa, niikuin tehdään Saksan Liittotasavallassa.

http://www.stern.de/panorama/:Polizei-Simulation-Trainieren-Amoklauf/662561.html

Siellä poliisit leikkivät roolileikkejä, yksi on ammuskelija joku on koululainen, joku opettaja, joku talonmies jne.

(Sivuhuomautus: Saksan Liittotasavassa tapahtuu paljon vähemmän kouluammuskeluja kuin Suomessa väkilukuun suhteutettuna)


Suomen poliisi takaisin koulun penkille ammattitaitoa kartuttamaan, niin silloin koulu on turvallisempi kaikille.

Ei sellaista poliisia löydykkään jolla ei oli koulun penkillä vielä opittavaa.

Anonyymi kirjoitti...

Ammattitaitoinen poliisi? Mahtaakohan kukaan arvioinut kriittisesti ja rehellisesti poliisin toimintaa Jokelassa ja Kauhajoella. Oliko poliisi ammattitaitoinen noissa tilanteissa ja oliko koulutuksessa varauduttu kyseiseen uhkakuvaan, kuten olisi pitänyt. Jos tältäkin osin oli puutteita, niin viimeistään silloin on perusteltua marssia barrkikaadeille ja vaatia Anne Holmlundin eroa ja korvaamista Sirkka-Liisa Anttilalla.

Edellinen kirjoittaja kirjoittaa Saksan liittotasavallassa harjoitellun asiaa - siis Saksan maalla on osattu olla valppaina jo pitkät ajat.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä vielä lyhyt video harjoituksista http://www.stern.de/video/:Video-Anti-Amoktraining-Polizei/657441.html .

Toimintasuunnitelman mukaan poliisit menevät heti sisälle rakennukseen, eivätkä jää odottelemaan myöhästeleviä apujoukkoja.Kuten taidettiin Jokelassa tehdä.

Tälläisella toiminnalla voidaan vähintäänkin rajoittaa uhrien lukumäärää.

En ole asiaa tarkemmin seurannut mutta Winnendenin tapauksen yhteydessä taidettiin ampujan isää epäillä kuolemantuottamuksesta, koska oli jättänyt omassa kodissansa asekaapin lukitsematta ja näin sai poika salaa aseen haltuunsa.

Suomessa poliisimies jätti Kauhajoen tapahtumia edeltävänä päivänä aseen vihjatun ammuskelijan käteen eikä se tutkinnanjohtajan mielestä ylitä vielä edes syytä epäillä kynnystä kuolemantuottamusrikoksen osalta.

Kummallista.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niinpä niin!

Kauhajoen komisario vieläpä tavallaan "evästi" Matti Saarta sanomalla, että jollei tuollainen (videoista ilmenevä) käyttäytyminen lopu, niin ase otetaan sinulta pois välittömästi. Tämä oli luultavasti lopullinen signaali Saarelle, ja heti seuraavana aamuna hän päätti toteuttaa aikeensa! Saari käsititi, että tämä oli hänen - poliisin hänelle antama - viimeinen tilaisuus toimia.

Ja tähän(kään) esitutkinnassa ja syyteharkinnassa ei ole reagoitu mitenkään!

Verta käsissänne, arvoisa ministeri, SM:n virkamiehet ja Kauhajoen poliisi!

Anonyymi kirjoitti...

Asekontrolli on yksi ja ehdottomasti tärkein keino koulusurmien vähentämiseen.Tärkein keino olisi saada koulukiusaaminen loppumaan,hoitaa lisää varoja (lasten ja nuorten) mielenterveystyölle ja lopettaa pahoinvointiyhteiskunta (ei siis nykyistä hyvinvointiyhteiskuntaa). Kenties lasten kasvatukseenkin tai sen puutteeseen kotona saattaisi olla tarvetta puuttua?
Muu on pelkkää tulipalojen sammuttelua.

Anonyymi kirjoitti...

Tapuksessa on useita viranomaistahoja mukana, joiden suuntaan voidaan katsoa kysyvästi:
* SM - oliko aselainsäädäntö ajantasainen?
* SM - oliko lupakäytäntöä kehitetty ja ohjattu asianmukaisesti?
* SM - oliko varauduttu kouluammuskeluun ja sen eri skenaarioihin ml. ajantasainen koulutus?
* koulu ja poliisi - oliko yhteistyössä tehtäväksi edellytetty koulun turvallisuussuunnitelma tehty?
* komisario - olisiko pitänyt toimia toisin tuolloin käytettävissä olleen tiedon perusteella?
* Haapajärven poliisi - toimitettiinko kansalaisilmoitus MS:sta asianmukaisesti Kauhajoelle?
* Kauhajoen poliisi - toimitettiinko viesti asianmukaisesti edelleen päätöksentekijälle?
* VKSV - miksi komisariota koskevaa rikospäilyä ei tutkittu heti lain edellyttämässä laajuudessa?
* Kalske - syyteharkinnan suorittaja vastaa myös esitutkinnan asianmukaisuudesta; toimiko hän asiassa kuten kuuluu?
* Tutkinta ja syyttäjä - miksi omaisille ei annettu heille kuuluvaa asinaomistajan asemaa?

Näitä kaikkia epäselvyyksiä ei varmasti ryhdytä selvittämään. Korppi ei kuulemma korpin silmää noki. Näin ollen olisi poliittisen vastuun vuoroa astua mukaan. Tässä mielessä Holmlundin ero olisi täysin perusteltu, mutta näkisin kyllä kernaasti SM:n virkamiesportaankin kantavan osansa vastuusta.

Anonyymi kirjoitti...

"Minun mielestäni Kauhajoen tragedian perussyy on edelleen selvittämättä. Kyse on sisäministeriön poliisiosaston asianomaisten virkamiesten vastuusta, kun Jokelan koulusurmien jälkeen vuonna 2007 poliisiosasto ja muut asianomaiset virkamiehet eivät ryhtyneet tarvittaviin toimiin, joilla mm. aselupakäytäntöä olisi tiukennettu."

Olen eri mieltä. Perussyy on seonnut nuori. Aivan eri asia on, olisiko teko voitu estää jollakin säädöksellä tai toimintatavan muutoksella.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jos Jokelan jälkeen olisi ryhdytty kiireellisesti kaikkiin niihin toimenpiteisiin mm. aselupakäytännön tiukentamiseksi, joihin ryhdyttiin vasta Kauhajoen jälkeen, ei "seonnut nuori" olisi koskaan edes saanut aselupaa eikä olisi siis voinut hankkia itselleen laillista asetta.

Jos näin olisi kuitenkin päässyt tapahtumaan, olisi aselupa peruutettu välittömästi ja ase otettu häneltä poliisin toimesta pois heti, kun hän oli laittanut nettiin uhkaavaa ja sekavaa käyttäytymistään osoittavan vedon.

Mikä ja missä siis on "perussyy" Kauhajoen surmiin?

Anonyymi kirjoitti...

Mikä ja missä on siis perussyy Jokelan ja Kauhajoen surmiin? Voidaan myös kysyä, miten surmat olisi voitu estää?
1) Olisiko SM:n poliisiosasto voinut tehdä jotain asiassa?
2) Olisiko tuo tekeminen voinut estää surmatyöt?

Varmaa vastausta kukaan ei voi antaa, mutta järkevästi harkitsevan kansalaisen vastaus molempiin kysymyksiin on "kyllä, todennäköisesti" tai "kyllä, mahdollisesti". Mielestäni nämä vastaukset antavat aiheen etsiä vastuullisia Kirkkokadulta. Jos juridinen vastuu jää anonyymiksi, niin sitten pitäisi poliittisen vastuunkantajan tehdä omat johtopäätöksensä.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä blogissa kirjoitetaan aika monesta henkilöstä ja annetaan myös näille henkilöille ohjeita neuvoja. Muita julkkislukijoita en tiedä kuin Matti Vanhasen - muille osoitetut ultimaattumit saattavat jäädä matkalle saavuttamatta koskaan ko. henkilöä itseään.

Voisiko blogia kehittää siten, että x päivän kuluessa aloituskirjoituksesta kommenttien kohteeksi päässeelle toimitettaisiin linkki tähän blogiin taikka sitten paperitulosteet Itellan avulla?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

MInä taas olen kuullut aivan muuta; kyllä useat kritiikin kohteeksi joutuneet tahot tai henkilöt seuraavat tätä blogia kuulemma aika tiiviisti.

Esimerkiksi KKO:ssa on jäseniä, jotka lukevat blogiani vähintään kaksi kertaa päivässä!

Muuten, Jukka Kemppisen blogissa puhutaan tänään muuten presidentti Mauno Koiviston kuuluisasta konklaavista 1992 ja KKO:sta. Olen kommentoinut siellä asiaa.

Täytynee kirjoittaa vielä oma juttu tuosta kuulusta konklaavista, viittasin siihen jo aiemmin jutussani "Koiviston anteeksiantamattomat virheet", joka julkaistiin kuukausi pari sitten.

Anonyymi kirjoitti...

...blogisti tietysti tietää lukijakuntansa.

Jos vieläpä sisäministeri ja hänen poliisiosastonsa tietävät, mitä täällä on kirjoitettu, niin häpeämätöntä porukkaa, kun seisovat tumput suorina. Eväkään ei ole värähtänyt vastuun ottamiseksi...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niin, mutta mikäpäs heidän on seistessä "tumput suorina", kun tietävät, että hallitus, eduskunta ja ylimmät laillisuusvalvojat suojelevat kaikin keinoin heitä!

Kun on tehty todella iso ja seurauksiltaan hirvittävä asia tai laiminlyönti, niin koko saamarin valtiovalta seisoo aina yhdessä rintamassa esteenä, jottei totuus vain paljastuisi ja todellisia syyllisiä huipulta saataisi vastuuseen. Näinhän täällä Suomessa on aina totuttu tekemään.

Anonyymi kirjoitti...

"Mikä ja missä siis on "perussyy" Kauhajoen surmiin?"

Kuinka kaukaa "perussyytä" pitää hakea? Jos asetta ei olisi valmistettu, jos kyseistä koulua ei olisi rakennettu, jos ruutia ei olisi keksitty...

Edelleen pidän "perussyynä" (termi Virolaisen) seonnutta nuorta.

PS. Vaikka käsiaseiden saatavuutta olisi tiukennettu, niin metsästysaseella olisi voinut tehdä vielä pahempaa jälkeä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Juu, niinpä olisikin! Niin myös singolla, armeijasta varastetulla rynnäkkökiväärillä, konekiväärillä, samoin kuin kirveellä, ehkä puukollakin jne.

Siis: älkäämme missään tapauksessa tiukentako käsiaseiden saantia ja valvontaa, koska nuo murhat ja tapot, jotka tehdään käsiaseilla, voidaan aina tehdä muilla aseilla ja astaloilla!

Anonyymi kirjoitti...

Ensimmäinen kommentoija-anonyymi koskettelee oikeusjärjestyksemme ja maamme saamien toistuvien ihmisoikeustuoimioiden erästä ydinkohtaa, kun kysyy kuka tutkisi tutkinnajohtajan "töppäykset", kun poliisirikostutkinnan syyttäjä-tutkinnajohtaja toimii lainvastaisesti.

Kun on syytä epäillä rikosta, jossa tekijä ei ole poliisihenkilö, vaan esimerkiksi syyttäjä, tutkinnasta ja virallisen syytteen alaisessa asiassa myös tutkinnan käynnistämisestä vastaa poliisi.

Jokainen maallikkokin voi hetken miettiä itse ja päätyä todennäköisesti ihan oikeaan osuvaan päätelmään, tutkiiko poliisi suurta mediajulkisuutta vailla olevia virkarikosjuttuja, joissa syyttäjä toimii selkeän lainvastaisesti suojellessaan lähityöyhteisön poliisihenkilöitä rikosvastuulta.

Nyt laajassa mediajulkisuudessa olevissakin jutuissa on kerta toisensa jälkeen törmätty oikeusoppineiden korrektisti muotoiltuun hämmästelyyn siitä, että poliisin tutkintarikosten rikostutkinnassa asianomistajat esimerkiksi ovat jääneet kokonaan kuulematta, juuri vastaanotettu ilmoitus uhkaavasta asekäyttäytymisestä on "jäänyt huomaamatta", poliisin kotiväkivaltarikoksesta vastaanotettu rikoksen ydinnäyttö on "joutunut kateisiin" ja unohtunut mainita esitutkintapöytäkirjassa, ja oliko nyt Humppilan asejutussakin esitutkinnaksi kuultu kolmea poliisimiestä ja siinä se.

Kun syyttäjä poliisirikosten tutkinnajohtajana suojelee poliisia rikosvastuulta, hän voi aina luottaa suojaverkoston pitävyyteen; poliisi ei tule tutkimaan syyttäjän poliisin rikosvastuulta suojelemiseksi tekemiä virkarikoksia. Eikö tämä ole aivan selvää?
Vastavuoroisesti poliisina voi luottaa siihen, että tässä pienessä yhteistyön piirissä syyttäjät eivät puolestaan tee poliisia koskevissa rikosepäilyissä esitutkintalain mukaista todellista ja tasapuolista tutkintaa.
Kun joku yksittäinen syyttäjä rikkoo poliisrikosten näennäistutkinnan perinnettä, hänet on helppo savustaa tarvittaessa vaikka uhkailua lähestyvin keinoin ulos tutkinnasta, leimata "poliisivastaiseksi" ja korvata "sopivalla", perinteiseen toimintatapaan sitoutuneella syyttäjällä. Eikös tämäkin ole hiljattain nähty?

Meiltä puuttuu aidosti ulkopuolinen ja toimiva poliisirikostutkinta. Kukaan ei tosiasiallisesti valvo poliisin ja syyttäjän yhteistoimintatapoja näissä asioissa. Mitään sanktioita ei ole.

Ehkä vastuu lainmukaiseta poliistoimesta on säädetty sisäministeriölle ja poliisylijohdolle ja ehkä osin myös OKV:lle ja EOA:lle, mutta onko näillä "yleisistä syistä" juontuvat motiivinsa olla puuttumatta perinteiseen toimintatapaan?
Ylijohdon esimerkkiäkään edustamassa poliisin kulttuuria ei voine kokonaan unohtaa. Rattijuopumukset ja virkaetujen väärinkäytökset ovat pitkään olleet ylimmässä johdossa vaiettu salaisuus? Nykyisen ylijohtajan yli 160 prosentin ylinopeus "paateroitiin" hänen virka-asemansa takia aikanaan ilman sakkoja ja ilman ajoluvan välitöntä poisottoa.

Kun jokainen poliisimies ja syyttäjä tietää poliisirikosten ja niiden tutkintarikosten rikosvastuun vaaran puuttuvan, oman porukan rikoksia suosiva kulttuuri rakentuu luonnollisesti niin syvälle poliisi- ja oikeustoimen vakiintuneisiin toimintatapoihin, että sisältäpäin menettelyjen maallikon näkökulmasta "silmille hyppäävää" kummallisuutta suhteessa laissa säädettyyn ei ehkä aina enää itse edes huomata.

Oikeudenmukainen oikeudenkäyttö, jota koskevista ongelmista Suomi on pari päivää sitten uutisoidun mukaan saanut viimeisen kolmen vuoden aikana taas enemmän EY ihmisoikeutuomioistuimen tuomioita kuin muut Pohjoismaat yhteensä, perustuu suuresti oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen esitutkintaan ja luotettavaan poliisitoimeen.

Meillä ollaan kaikkien "yleisten syiden" perinteidemme kanssa edelleen aika hukassa ja pelottavassa jamassa oikeudenkäytön ja poliisitoimen asioissa.
Ja tämä ei ainakaan edistä nuorten luottavaista ja turvallista suhtautumista elämään ja ihmiskuntaan.