keskiviikko 26. elokuuta 2009

140. Halla-ahon oikeudenkäynti


1. Paljon puhuttu ja odotettu juttu syyttäjä vs. Jussi Halla-aho käytiin eilen Helsingin käräjäoikeudessa. Jotkut tv-kanavat sanoivat, että "Halla-ahon oikeudenkäynti alkoi tänään käräjäoikeudessa." Tämä on tuttu fraasi näissä yhteyksissä, mutta itse asiassa Halla-ahon juttu samalla myös päättyi käräjäoikeudessa. Kyseessä oli nimittäin paitsi jutun ensimmäinen, myös viimeinen istunto. Tuomio jutussa annetaan niin sanottuna kansliatuomiona eli kirjallisena käräjäoikeuden kansliasta 8.9.

2. Kyseessä näytti eilen olleen varsinainen pikaoikeudenkäynti, sillä jutun käsittely alkoi aamulla kello 9.00 ja käsittely päättyi jo paria tuntia myöhemmin. Periaatteellisesti kyse sangen merkittävästä jutusta, joten tällainen pikakäsittely ihmetyttää. Olin kyllä varautunut tällaiseen käsittelytapaan jo keväällä. Kirjoitin jo heti AVKS Jorma Kalskeen syytemääräyksen julkaisemin jälkeen 7.4. blogissani (Halla-ahon syyte), että ilmeisesti "herrat" eli syyttäjä- ja oikeusviranomaiset ovat keskenään päättäneet hoitaa tämän heille hieman kiusallisen oikeuskäsittelyn pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman huomaamattomalla tavalla ja periaatteella á la Raipe Helminen: "ei ny tarvi tehrä tästä mitään isoo numeroo." Tässä tarkoituksessa syytteessä valittiin oikeudenkäynnin kohteeksi vain yksi Jussi Halla-ahon kyseistä kritiikkiä sisältäneistä blogijutuista vain yksi eli 3.6.2008 julkaistu juttu, jonka otsikkona oli "Muutamia täkyjä Illmanin Mikalle."

3. Hämmästystä herätti myös se, että jutun käsittely tapahtui kovin pienessä istuntosalissa, jonne mahtui tuomareiden, syyttäjän ja syytetyn lisäksi lehtitietojen mukaan vain kolmisenkymmentä ihmistä, joista suurin osa oli lehtimiehiä ja loput ilmeisesti Halla-ahon kannattajia. Osa paikalle tulleista ihmisistä jouduttiin yleisöryntäyksen takia "heittämään" ulos salista tilanpuutteen vuoksi. Tänään käräjäoikeuden laamannin sijaisena toimiva käräjätuomari Antero Nuotto selittelee Uudessa Suomessa, että tungos yllätti käräjäoikeuden ja että sali olisi pitänyt vaihtaa suurempaan saliin. Etukäteisarviointi petti, silti olisi voitu vaihtaa huonetta, käräjäoikeudessa kun on paljon saleja, totesi Nuotto.

4. Kas kummaa, kun tunku istuntoon pääsi "yllättämään." Kyllähän kaikki tiesivät, että yleisöä oli tulossa istuntoon paljon tavallista enemmän. Miksi Antero Nuotto päällikkötuomarina ei itse etukäteen huolehtinut siitä, että juttua varten valitaan kunnollinen istuntosali? Käräjätuomari Nuotto on toiminut aiemmin pitkään Helsingin käräjäoikeuden hallintopäällikkönä, joten hänen olisi pitänyt ymmärtää tilantarve ja hoitaa asia etukäteen kuntoon eikä päivitellä vasta jälkikäteen tilannetta.

5. Eilisestä oikeudenkäynnistä on tarkka ja jopa hauskasti kirjoitettu kuvaus dosentti Johan Bäckmanin blogissa. Bäckmanin tekstiä ei häiritse nyt edes hänelle muuten tyypillinen kiihkoilu, joten kerrankin Bäckman yllätti lukijansa positiivisesti. Bäckman kuvaa muun muassa syyttäjän pukeutumista - syyttäjä Simo Kolehmaisella oli kuulemma keltaiset housut - samoin kuin Halla-ahon tervettä punakkuutta ja schwarzeneggerimäistä habitusta sekä tuomarin olemuksen muuttumista istunnon kuluessa.

6. Käräjätuomari nimi on jäänyt kaikilta tiedotusvälineiltä mainitsematta - myös Johan Bäckmanilta. Tuomarin nimen ilmoittamatta jättäminen on suomalaisessa oikeuskulttuurista hyvin yleinen ilmiö; meillä ehkä ajatellaan ranskalaisittain siihen tapaan, että tuomari on vain ikään kuin "lain suu", joka käsittelyn jälkeen "löytää" lakikirjastaan asiaan ratkaisun, joka on ehdottomasti ainoa oikea. Tämä on kuitenkin nykyaikana täydellinen harhaluulo, sillä laki jättää juuri tämänkaltaisissa arvostuksenvaraisissa asioissa tuomarille sangen laajan harkintavallan.

7. Tuomari ei suinkaan löydä ratkaisua automaattisesti jonkinlaisen suoraan laista tai lain perusteella, sillä laki on usein, kuten myös tässä tapauksessa, sangen tulkinnanvarainen. Tuomari itse asiassa "valitsee" kahden tai useamman ajateltavissa olevan ratkaisuvaihtoehdon joukosta sen, jota hän pitää oikeana tulkintana. Tähän taas vaikuttavat monet eri asiat, asenteet, arvostukset, mieltymykset ja kenties jopa tuomarin henkilökohtainen elämäntilannekin. Amerikkalaisen oikeusrealismin edustajien mukaan tuomarin ratkaisu voi riippua jopa siitä, onko tuomari aamulla riidellyt vaimonsa kanssa tai kärsiikö hän kenties ruuansulatushäiriöistä.

8. Tuomarin nimi on siten todella tärkeätä tietää ja ilmoittaa, sillä hän ratkaisee jutun paitsi lain myös oman harkintavaltansa ja arvostustensa perusteella. Eilisessä istunnossa oikeuden puheenjohtajana toimi käräjätuomari Jussi Sakari Sippola (48). Hän on eläkkeellä olevan KHO:n hallintoneuvos Sakari Sippolan poika. Jussi Sippolalla on takanaan suomalaisille tuomareille sangen tyypillinen ja aika kapea virkaura: ensin hovioikeudessa viskaalina eli esittelijä kymmenisen vuotta ja sitten toiset kymmenisen vuotta käräjätuomarina.

9. Mutta missä olivat käräjäoikeuden kolme lautamiestä? Minua hämmästytti suuresti, että käräjäoikeus käsitteli periaatteellisesti erittäin tärkeän jutun yhden tuomarin kokoonpanossa ilman lautamiehiä. Lautamieskokoonpano on sentään käräjäoikeuden peruskoonpano, yhden tuomarin kokoonpano sitä vastoin poikkeus pääsäännöstä. Kyse ei ole nyt mistään pikkuasioista, sillä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan säädetty maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Toki vuoden alussa voimaan tulleen OK 2 luvun muutoksen mukaan käräjäoikeus voi ratkaista myös näin vakavan rikosasian yhden tuomarin kokoonpanossa, mutta mikään pakko tällä tavalla ei ole suinkaan tehdä, vaan käräjäoikeus voi ratkaista myös tällaisen jutun, samoin kuin kaikki "vähäisemmätkin" rikosasiat aina lautamieskokoonpanossa.

10. Minusta olisi ollut jutun periaatteellinen merkittävyys huomioon ottaen paikallaan, että käräjäoikeuden kokoonpanoon olisi kuulunut kaksi lainoppinutta jäsentä ja kolme tai neljä lautamiestä. Tällaisessa jutussa jos missä on perusteltu - ja suorastaan pakko - käyttää niin sanottua lautamies- tai tervettä maalaisjärkeä, koska lakipykälät ovat varsin väljästi muotoiltuja ja sisältävät lukuisia arvostuksenvaraisia käsitteitä. Esimerkiksi kysymys siitä, oliko Halla-aholla kirjoituksessaan ollut uskonrauhan rikkomiseen (RL 17:10) vaadittava loukkaamistarkoitus tai kansanryhmän vastaan kiihottamisen laissa edellytetty tahallisuus (RL 11:8), ovat sellaisia kysymyksiä, joissa olisi ollut tarpeen tuomiota tehtäessä kuulla myös maallikkojäsenten näkemyksiä.

11. Mutta tässäkin kohdin oli päätetty "jossakin", että juttu yritetään viedä läpi suurempaa kohua ja huomiota herättämättä, eikä oikeuden kokoonpanoon haluttu tästä syystä poliittisin perustein valittuja lautamiehiä. Lautamiehethän arvotaan - ainakin näin pitäisi tehdä - käräjäoikeuden kokoonpanoihin, Helsingin käräjäoikeudessa peräti 400 lautamiehen joukosta. Arvonta olisi voinut tuottaa tulokseksi, että kaikki kolme lautamiestä olisivat olleet vaikkapa perussuomalaisia tai muihin "hankaliin" ryhmiin kuuluvia maallikkoja. Siksi lautamiehet päätettiin jättää kokonaan pois kokoonpanosta, mikä minusta on selvä epäkohta, vaikkei kokoonpanon valinta ollutkaan lainvastainen.

12. Ihmetystä herätti myös se, että jutun syyttäjäksi oli määrätty paikallissyyttäjä eli kihlakunnansyyttäjä, vaikka syytemääräys oli VKSV:n toiseksi ylimmän syyttäjän eli apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen laatima. Mutta Suomessa on vakiintunut maan tapa, että korkeat syyttäjät ja oikeuskanslerit eivät vaivaudu tai halua itse tulla tavallisen rahvaan pariin ja esiintyä syyttäjinä käräjäoikeudessa tai edes hovioikeudessa, vaan he vain antavat syytemääräyksiä ja panevat pikkuvirkamiehet lukemaan syytteitään ja ajamaan juttuja tuomioistuimissa. Jutun laatu ja merkittävyys olisi edellyttänyt, että syytettä olisi käräjäoikeuden istunnossa ajanut joku valtionsyyttäjä.

13. Valtionsyyttäjä Mika Ilman ei toki olisi tullut jutun syyttäjänä kysymykseen, koska Halla-ahon kirjoituksen tarkoituksena oli nimenomaan ärsyttää ja provosoida Mika Illmannia ("Muutama täky Illmanin Mikalle"). Aika monet kommentaattorit ovat väittäneet, että juttu onkin itse asiassa tapaus Mika Illman vs. Jussi halla-aho. Tämän mukaan syyte nostettiin vain siksi, että Mika Illman todella provosoitui Halla-ahon kirjoituksesta. Oikeussalissa syyttäjä Simo Kolehmainen luki käsittelyn alkupuolella kuulemma pitkiä pätkiä Mika Illman väitöskirjasta, joka käsittelee juuri rasistisia rikoksia ja erityisesti juuri kiihottamista kansanryhmää vastaan. Halla-aho väitti, että hänen kirjoituksensa johdosta ei ollut kiihottunut kukaan muu kuin Mika Illman, jolle kirjoitus JH:n mukaan oli myös suunnattu. - Tiedä häntä sitten.

14. Ihmettelin blogissani 7.4., miksi Jorma Kalske oli nostanut syytteessään esille Jussi Halla-ahon monista blogijutuista vain yhden kirjoituksen, vaikka JH:n useissa muissakin blogeissa oli käsitelty samoja teemoja. Tämäkin kuului kuitenkin syyttäjän taktiikkaan ja tavoitteeseen olla herättämättä jutulla liian suurta huomiota; yhden blogijutun syyttämisellä pääsee nopeasti irti jutusta ja näin myös tapahtui, sillä prosessi kesti vain edellä mainitut kaksi tuntia. Toisaalta arvelin blogissani 7.4., että syyttäjä tulee esittämään jutussa todisteeksi myös joitakin muita Halla-ahon kirjoittamia blogijuttuja pyrkiäkseen näyttämään toteen Halla-ahon asenteen muslimeja ja somaleja kohtaan samoin kuin Halla-ahon tahallisuuden ja loukkaamistarkoituksen.

15. Presiis näin myös tapahtui, sillä syyttäjä Kolehmainen "löi tiskiin", kuten Johan Bäckman asian blogissaan ilmaisi, myös kolme muuta Jussi H:n blogikirjoitusta ja luki niitä ääneen oikeussalissa. Bäckmanin mukaan syyttäjän "yllätyshyökkäys" oli tarkkaan suunniteltu. Syytteen kohdistaminen vain yhteen blogikirjoitukseen oli Bäckmanin mukaan hämäystä, sillä vasta oikeussalissa syyttäjä aloitti "tykistökeskityksen" kaivamalla esiin muitakin Halla-ahon blogitekstejä.

16. Bäckmanin mainitsemasta "yllätyshyökkäyksestä" ei kuitenkaan todellisuudessa ollut kyse, sillä jo Kalskeen 27.3.-09 päivätyssä syytekirjelmässä/haastehakemuksessa mainitaan, että syyttäjä tulee esittämään jutussa kirjallisiksi todisteiksi juuri nuo kolme muuta blogitekstiä, jotka Kolehmainen sitten eilen myös "löi pöytään." Jussi Halla-aho tiesi siis jo etukäteen oikein hyvin, että nuo kolme muuta blogikirjoitusta tullaan esittämään jutussa todisteena. Hän oli voinut siten varautua tähän ja saattoi esittää omat argumenttinsa noiden kolmen muun kirjoituksen johdosta.

17. Jussi Halla-aho esiintyi oikeudessa yksin ilman avustajaa. Tämä herätti huomiota, sillä lähes kaikki niin sanotut huippuadvokaatit ja muutkin lakimiehet olisivat varmaan lähteneet ilomielin puolustamaan (rahasta) Jussia, sillä esiintyminen näin merkittävässä jutussa on tietenkin mitä näyttävintä mainosta rikosasianajajille. Luulen, että myös tämä oli tarkkaan harkittu valinta. Jussi halusi esiintyä ilman lainoppinutta avustajaa, sillä eihän hän, täysin syytön mies, toki mitään avustajaa tarvitse! Jos Jussi olisi palkannut itselleen avustajan, olisi tätä voitu pitää merkkinä siitä, että kenties Jussi sitenkin pelkää saavansa langettavan tuomion. Hovioikeudessa, jossa jutun käsittely mitä ilmeisimmin aikanaan jatkuu, kävi käräjäoikeudessa miten tahansa, Jussi tarvitsee kyllä avustajan.

18. Itse pääasiasta eli syytteen asiasisällöstä olen esitellyt omia käsityksiäni aika laajasti jo 7.4.-09 julkaistussa blogissani, johon tuli yli 40 kommenttia. Viitaan tuohon kirjoitukseeni.

19. Halla-aho väitti eilen, että hänen kirjoituksessaan oli kyse vain normaalista kriittisestä sananvapauteen liittyvästä keskustelusta, jossa ei ollut tarkoitus häpäistä ketään. Jussilla ei kertomansa mukaan ollut siis loukkaamis- tai häpäisytarkoitusta, joten rangaistavuuteen kuuluva tahallisuus puuttuu. Somalitekstissä oli Halla-ahon mukaan kyse parodiasta ja irvailusta tiedotusvälineille näiden käyttämän kaksoisstandardin johdosta; mainittu termi on tavalliselle lukijalle kenties hieman outo, sen synonyyminä voitaisiin ehkä puhua kaksinaismoraalista.

20. Halla-aho sanoi saaneensa pontimen kirjoitukseensa sanomalahti Kalevan pääkirjoituksesta, jossa oli sanottu, että suomalaisten geneettiseen perimään kuuluu humalassa tappaminen. JSN ei edes ottanut tutkittavakseen sanottua suomalaisia solvaavaa väitettä, joten Jussi päätti kirjoittaa blogiinsa "samantapaisen naurettavan ja olemattoman" väitteen somaleista. Nyt siis tuo somaliväite, jonka mukaan somalien geneettiseen perintöön kuuluu ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen, onkin käräjäoikeuteen ehdittäessä Halla-ahon mukaan "naurettava ja olematon väite." - Hmm, mielenkiintoista! Halla-aho sanoiesittäneensä sanotun väitteen arveluna, ei faktana, ja kirjoituksella pyrittiin osoittamaan suomalaisessa mediassa vakiintunut kaksoisstandardien käytäntö. Suomalaisista saa sanoa miten loukkaava tahansa, mutta ulkomaalaisista ryhmistä ei. "Miksi sanotunlainen lause muuttuu loukkaavaksi vasta, kun siinä käsitellään somaleja", Halla-aho tiivisti. - Omasta puolestani olen yrittänyt löytää tämän "eron" blogissani 7.4.

21. Uskonrauhaa koskevan loukkaavaksi väitetyn kohdan osalta Halla-aho kertoi halunneensa kyseenalaistaa sen, että profeetta Muhammedia ja islamia ei saa kritisoida yhtä jyrkästi kuin kristinuskoa. Hän kertoi kirjoittaneensa islamista oppirakenteesta, ei muslimeista. Islamia on voitava arvostella uskontona länsimaisessa yhteiskunnassa. Halla-aho kiisti esittäneensä väitettä loukkaamistarkoituksessa.

22. Syyttäjä Kolehmaisen mukaan jutussa on toki kyse sananvapaudesta, mutta siihen ei sisälly oikeutta sanoa mitä tahansa. Syyttäjä viittaisi mm. Suomen allekirjoittamiin kv. rotusyrjinnän kieltäviin sopimuksiin. Uskonrauhaa rikkomissyytteen osalta Kolehmainen piti selvänä, että Halla-ahon blogin kohta on niin loukkaava, että sen loukkaavuuden käsittää sellainenkin, joka ei itse pidän uskonkappaleita pyhinä. Halla-aho olisi voinut käsitellä teemaa mainitsematta mitään erityistä kansanryhmää tai uskontoja, totesi syyttäjä loppulausunnossaan. Kysymyksessä on hyökkäys somaleita ja islamia vastaan ja kyseessä on kansan kiihotus, syyttäjä lausui. Tällainen vihapuhe on erityisen vahingollista, sillä suuri yleisö ottaa helposti väitteet todesta ja se vaikuttaa suuren yleisön suhtautumiseen näitä kansanryhmiä kohtaan.

23. Mielenkiintoinen oikeustapaus kerrassaan! Tässä on tarpeetonta ryhtyä pohtimaan, mihin tulokseen käräjäoikeus eli tuomari Jussi Sippola ratkaisussaan päätyy. Minusta jutussa on kysymys tapauksesta, johon ei ole eikä edes voi olla olemassa ehdottomasti yhtä ainoasta oikeata ratkaisua. Tapauksessa on kyse siinä määrin arvostuksenvaraisista asioista ja tulkinnoista, että jutussa voidaan puoltaa erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja.

24. Jos Halla-aho sai tuomari Jussi Sippolan vakuuttuneeksi siitä, että hänellä ei ollut kirjoituksessaan loukkaamistarkoitusta, vaan hän kirjoitti juttunsa todella vain "täkyksi Illmanin Mikalle" ja kritisoidakseen hänen mielestään Suomessa näissä asioissa vallalla olevia kaksoisstandardeja, hän voittaa jutun ja syyte hylätään. Jos taas tuomari on sitä mieltä, että juttu oli kirjoitettu - joko edellä mainitun kritiikin ohella tai yksinomaan - kiihottamis- ja loukkaamistarkoituksessa, Halla-aho voi saada langettavan tuomion. Rangaistus tulee joka tapauksessa olemaan vain sakkoa. Halla-ahon kannattajakunta voisi "kiihottua" liikaa, jos Jussi tuomittaisiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

25. Jos nyt kuitenkin sorrun lopuksi veikkaaman lopputulosta, niin sanoisin, että sakkorangaistus tuntuisi käräjäoikeudessa syytteen hylkäämistä hieman todennäköisemmältä vaihtoehdolta. Eri asia on, miten tapaus ratkaistaan aikanaan hovioikeudessa ja KKO:ssa. Entisenä tuomarina tiedän, että tuomareilla on tapana harkita asioita ja tulkita lakia aika pragmaattisesti. Näin voi käydä tässäkin tapauksessa. Loukkaamis- ja kiihottamistarkoitukseen viittaa Halla-ahon tekstissä mm. se, että hän on kirjoittanut nuo kriittiset lauseensa somaleista ja islamista kahteen kertaan ja vieläpä lihavoidulla tekstillä. Halla-aho on siis halunnut, että nuo lauseet todella huomataan; Mika Illman olisi toki varmaan huomannut ne, vaikka ne olisi kirjoitettu normaalisti ja vain yhteen kertaan. En myöskään ole oikein vakuuttunut Halla-ahon kaksoisstandardia koskevista väitteistä. Lisäksi Halla-aho on syyttäjän todisteiksi esittämissä muissa kirjoituksessa käsitellyt samoja asioita samalla tavalla, joten mistään yksittäisestä blogijutusta ei ole ollut kyse. Useiden samantyyppisten kirjoitusten perusteella näyttäisi todennäköiseltä, että Halla-aholla on myös syytteenalaisessa kirjoituksessaan ollut kiistämisestään huolimatta loukkaamis- ja kiihottamistarkoitus.

26. Jos joku kirjoittaa - olkoonpa vaikka pääkirjoituksessa - että suomalaiseen geneettiseen perintöön kuuluu humalapäissään tappaminen - niin eihän tämä hetkauta tai kiihota ketään, ei ainakaan suomalaisia - tuskin edes perussuomalaisia! Täysin eri asiasta on sitä vastoin kyse, jos Suomessa kirjoitellaan halventavaan sävyyn tällä asuvista etnisistä vähemmistöistä ja heidän taipumuksistaan tai uskontonsa moraalinormeista. Tämä voi hyvinkin olla omiaan loukkaamaan sanotun uskonnon harjoittajia tai kiihottamaan ihmistenmieliä mainittuja vähemmistöryhmiä kohtaan. Sananvapauteen kuuluu toki kritiikki, joten Suomen harjoittamaa virallista maahanmuuttopolitiikkaa saa kritisoida ja myös vähemmistöryhmin kuuluvia ihmisiä voi arvostella. Uskonnon loukkaaminen ja suoranainen kiihottaminen esimerkiksi somaleja vastaan on kuitenkin eri asia, sillä se on kielletty Suomen lain ohella myös Suomea velvoittavissa kv. ihmisoikeussopimuksissa.

27. Vasarahammer-niminen blogisti viittasi blogissaan 20.8.-09 allekirjoittaneen 7.4. julkaistuun blogiin. "Virolainen yrittää punnita syytettä oikeusopilliselta kannalta sekä syyttäjän että Halla-ahon kannalta, mutta mielestäni takertuu epäolennaisuuksiin ja käsittelee asioita suppeasta pykälänikkarin näkökulmasta," kirjoittaa Vasarahammer. - Kyllä, olen blogissani 7.4. pohtinut juttua pro et contra -näkökohtien valossa, ja niin muutkin "pykälänikkarit" eli tämänkin jutun eri oikeusasteissa ratkaisevat tuomarit tulevat varmaankin tekemään. Juridinen päätöksenteko on aina normisidonnaista, ei siitä mihinkään pääse, vaikka olisi kuinka suuri suuri vasara käytössään.

28. Vasarahammerin mukaan ei ole olemassa objektiivista kriteeriä, jonka mukaan jokin yksittäinen kirjoitus voitaisiin määrittää kiihotukseksi kansanryhmään vastaan. Mielipideartikkelin kirjoittaja ei voi hänen mielestään etukäteen tietää, milloin hän menee lain väärälle puolella. Ja sitten tulee tämän vasaramiehen varsinainen loppukaneetti: "Siksi laki itsessään on kehotus itsesensuuriin, mikä nakertaa vapaan yhteiskunnan perustaa." Vasarahammer ei itse todellakaan sorru minkäänlaiseen pykälänikkarointiin, vaan askartelee vasaroineen "isojen kysymysten" kimpussa; koko helkkarin laki on väärä ja se on moukaroitava palasiksi! Minusta mielipidekirjoittajat kyllä oikein hyvin itse tietävät, mitä saa kirjoittaa ja mitä ei, kunhan vain käyttäisivät tervettä maalaisjärkeä.

29. Vasarahammerin mielestä olen blogini 7.4. lopussa osoittanut henkisen pienuuteeni, kun kirjoitin, että Halla-aho itse provosoi Illmanin Mikaa - kaivoi niin sanotusti oikein verta nenästään - mainitulla täkykirjoituksellaan 3.6.-08. Kirjoitin, että jos siis fatwaa alkaisi todella sataa niskaan - tätähän Jussi itse hieman tuntui pelkäävän - saa Jussi siitä minusta syyttää vain itseään. No, tuo fatwa-kohta oli lähinnä huumoria, jota vasarahammerin tapaiset tiukkapipot eivät näytä oikein ymmärtävän.

30. Selvää on, että Halla-aho halusi kirjoituksellaan testata sananvapauden rajoja ja luultavasti jopa salaa toivoi Mika Illmanin ja kumppanien provosoituvan. Halla-ahon rukoukset kuultiin ja oikeusprosessi pantiinkin vireille. Tästä Halla-aho sai paljon ilmaista lisämainosta itselleen ja harjoittamalleen maahanmuuttokriittiselle politiikalleen. Halla-ahon marttyyriys vain kasvaisi entisestään, jos hän saisi käräjäoikeudesta langettavan tuomion. Milloinkas ne seuraavat eduskuntavaalit taas ovatkaan? Jos juttu etenee, kuten vahvasti näyttää, hovioikeuteen ja sieltä vielä KKO:een saakka, ollaan (sopivasti) jo vuoden 2011 eduskuntavaalien kynnyksellä, ennen kuin asiassa saadaan lopullinen tuomio.

65 kommenttia:

Pragmatisti kirjoitti...

Olen muualla maailmassa huomannut sellaisen ilmiön, että rasistisia tekstejä yritetään seuramuksien pelon vuoksi esittää toisten ihmisten mielipiteiden referointina, ei omina näkemyksinä. Voidaan kirjoittaa, että "monien mielestä [pitkä rasistinen vuodatus], mutta itse en ole niinkään varma" tai että "olisikohan laitonta sanoa, että [tiukkaa tekstiä somaleista], siinä vasta juridinen ongelma." Näin yritetään päästä sanomaan asioita, joita ei omina mielipiteinä saisi sanoa.

Vähän tulee mieleen, että Halla-aho kenties yritti moista tekniikkaa. Mutta eipä siinä, onhan tuollainen etäännyttämistaktiikalla kirjoitettu teksti toki vähemmän haitallista kuin suora rasismi.

Anonyymi kirjoitti...

"No, tuo fatwa-kohta oli lähinnä huumoria, jota vasarahammerin tapaiset tiukkapipot eivät näytä oikein ymmärtävän."

Niinpä niin. Oma huumori on aina ok., mutta esim. Halla-aho syyllistyy huumorin käytössään hirvittäviin rikoksiin. :(

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Juuri tuota HO/2011 silmällä (kädestä) pitäen uskoisin, että käräjäoikeus hylkää syytteet. Se on hyvin pieni "mittatappio" - suhteessa PerSujen menestykseen tämänkin asian lisäsiivittämänä tulevissa vaaleissa ja Ilman unohtaa varsin nopeasti *pienen* arvovaltatappionsa.

Anonyymi kirjoitti...

"Jos joku kirjoittaa - olkoonpa vaikka pääkirjoituksessa - että suomalaiseen geneettiseen perintöön kuuluu humalapäissään tappaminen - niin eihän tämä hetkauta tai kiihota ketään, ei ainakaan suomalaisia - tuskin edes perussuomalaisia! Täysin eri asiasta on sitä vastoin kyse, jos Suomessa kirjoitellaan halventavaan sävyyn tällä asuvista etnisistä vähemmistöistä ja heidän taipumuksistaan tai uskontonsa moraalinormeista. Tämä voi hyvinkin olla omiaan loukkaamaan sanotun uskonnon harjoittajia tai kiihottamaan ihmistenmieliä mainittuja vähemmistöryhmiä kohtaan."

Tuo kappaleesi on Suomessa aika yleinen tulkinta. Keskustelin Helsingin Sanomien toimittajien kanssa lehdessä olleista suomalaisvastaisista solvauksista, ja toimittajien näkemys oli sama kuin sinulla. Suomalaisia saa solvata, koska heitä on enemmän ja solvaaja on itsekin suomalainen.

Tuon ajatuksen syvin olemus sisältää rasismin. Oikeus solvata riippuu mihin etniseen ryhmään solvaaja ja solvattu kuuluvat. Eli ensin katsotaan etnisyys ja sitten vasta tuomitaan. Näinhän se on aina mennyt kaikissa rasistisissa maissa.

Itse kannatan ajatusta, että etnisellä taustalla ei saa olla mitään merkitystä, kun ihmisiä tuomitaan. Etnisen taustan on oltava merkityksetön ja läpinäkyvä. Tällöin vasta Suomessa rehottavasta valtion ja kuntien rasismista voidaan päästä eroon.

Arvelet ettei Kalevan juttu loukannut minua eikä muitakaan suomalaisia. Minun kohdallani ainakin olet väärässä. Uskon että Kalevan juttujen viljeleminen vain kiihottaa valtion ja kuntien suomalaisvastaista rasismia,

Halla-ahon tapauksessahan oikeudessa ei nähty yhtään loukattua muslimia, joten oikeudenkäynnissä ei ainakaan ole kyse muslimien loukkaamisesta.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä Pragmatisti. Ei voi sano, kuin "voihan rassismi". Lue kyseinen kirjoitus.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos taas kerran ajankohtaisesta, asiantuntevasta ja ajatuksia herättävästä kirjoituksesta blogistille.

Mieleeni tuli, että voisiko tässä asiassa blogistinkin mainitsemien Suomen kv-sitoumusten (mm. viharikosten torjumiseksi) johdosta ajatella sovellettavan ikäänkuin käänteisesti ns. positiivista erityiskohtelu -ajattelua? Tarkoitan sitä, että siinä kun suomalaisen lehden suomalaisessa pääkirjoituksessa voidaan vapaasti kirjoittaa aika "löysästi" suomalaisten vähemmän mairittelevista geneettisistä ominaisuuksista, niin lähtökohtainen tilanne olisi "tasapainotettu" vähän eri asentoon silloin, kun puhe on maassamme vähemmistönä olevasta ryhmästä, jolla on vieläpä juuri uskonnon (eli itse kunkin mielikuvitusystävän) suhteen tunnetusti hyvin "minimalistiset" kritisointikulttuurinsa?

Eli ei mennä ns. joukon isoimpana öykkärinä aina sen pienemmän kimppuun -ajattelua? Sinänsä olen ilman muuta sananvapauden kannattaja, mutta kun puhutaan julkaistavasta tekstistä, niin a) ylipäätään voisi koettaa säilyttää jonkinlaisen tason ja b) olla tarpeettomasti provosoimatta jo lähtökohtaisesti heikommassa asemassa olevia.

Nähdäkseni tällaisetkin tuumailut voisivat mahtua tuomarin vapaan harkinnan puitteisiin.

antti kortelainen kirjoitti...

Niin sanotut sananvapauden puolustajat eivät oikein tunnu ymmärtävän, että mitä vaan voi ilmaista mutta miten vaan ei voi sanoa.

Kutakin tapausta varten voisi yrittää kehitellä loukkaustestiä: jos sama asia on sanottavissa selkeästi vähemmän loukkaavalla tavalla, olisi kyseessä loukkaamistarkoitus. Tulkintavaikeudet tämmöisessäkin testissä ovat tietysti syvät.

Anonyymi kirjoitti...

Tosiaankin suosittelen lukemaan Johan Bäckmanin blogin selostuksen oikeudenkäynnistä. En ole dosentin kanssa samaa mieltä oikeastaan mistään, mutta tuo teksti on hykerryttävän ilmeikäs ja informatiivinen. Voittaa 6-0 lehtien oikeustoimittajien raportit. Osoittaapahan taas, ettei kukaan ole läpeensä paha.

Asser Salo kirjoitti...

No mutta.

Oletan blogistin toki tutustuneen Halla-ahon syytteen kohteena olevaan blogiin, joten jäin kovasti hämmästelemään eräitä kohtia.

Onko blogisti Halla-ahon blogin "Muutama täky Illmanin Mikalle" luettuaan todella sitä mieltä, että kirjoitus suoranaisesti kiihottaa lukijoita somaleja vastaan?

Olen itse lukenut tekstin useamman kerran, enkä kyllä voi tulkita sitä samalla tavalla. Ainakaan minä en tunne yhtään enempää halveksuntaa somaleja kohtaan kuin aikaisemmin, enkä myöskään tunne tarvetta nousta barrikadeille muun kuin oikeusvaltion puolesta.

(Eikä tämä johdu siitä, että tuntisin entuudestaan suurta vihaa tai halveksuntaa somaleja kohtaan.)

Ainoa ryhmä, jota vastaan blogiteksti kiihottaa, ovat prinsessanherkkähipiäiset syyttäjät: erityisesti sellaiset nimeltä mainitut, jotka irrottavat muutaman lauseen kontekstistaan ja vääntävät siitä syytteen kostomentaliteetilla.

Kyllä kai siitä on voitava lähteä, jos oikeusvaltiota ja siihen olennaisesti kuuluvaa sananvapautta halutaan pitää arvossa muutenkin kuin juhlapuheissa, että viranomaisten toimintaa voidaan irvailla ilman syytteen pelkoa.

Jos blogisti lukee Halla-ahon blogin oikein tarkkaan, eikä pyri tulkitsemaan sitä kuin piru raamattua, blogisti huomannee, että syytteen perusteena oleva, somaleja koskeva lause on kirjoitettu täysin samalla tavalla kuin Kalevan pääkirjoituksen kohta, joka blogissa myös mainitaan.

Tällaista kirjoittamisen tapaa kutsutaan, kuten blogisti varmasti tietää, satiiriksi, jota kirjallisuuden historiassa ovat harrastaneet monet kirjailijat.

Aikanaan esim. Jonathan Swift, tuomiorovasti, joka kirjoitteli Irlannin englantilaishallintoa irvailevia satiireja salanimellä, uhrasi virkansa, kun parlamentin avajaisjumalanpalvelus-saarnassaan käsitteli laveasti erilaisia syntejä ja totesi saarnansa lopuksi, että "viisauden syntiä" on turha käsitellä, kun kuulijakunnasta ei luultavasti löydy ketään siihen syyllistynyttä.

Eipä näytä maailma muuttuneen: vaikuttaisi jopa siltä, että mitä enemmän virkamiehellä on arvovaltaa, sitä vähämmän tällä on viisautta ja suhteellisuudentajua.

On jotenkin huolestuttavaa, kun instituutioiden ja virkamiesten kunniaa pyritään suojaamaan käyttämällä keppihevosena kriminalisointeja, jotka tapaukseen eivät selvästi sovellu.

Vai voiko blogisti näyttää sen normaaliälyisen henkilön, joka Halla-ahon blogin luettuaan ja siitä innostuneena ryhtyy leppymättömästi vihaamaan somaleja? Missä on seuraus, joka tunnusmerkistön täyttymiseksi on välttämätön?

Ja missä on näyttö Jussi Halla-ahon todellisesta tarkoituksesta, joka tahallisuusarvioinnissa on keskeinen? Kun Halla-aho on itse todennut asiat, jotka blogisti toteaa, on tämän omaa sanaa vastaan aika hankala esittää näyttöä.

Pelkkä väitteen pitäminen loukkaavana ja "kepillä jään kokeileminen" eivät minusta ihan riitä syyksilukemiseen. Toivottavasti eivät KäT Sippolastakaan.

Ja mitä tulee islamin nimittämiseen "pedofiiliuskonnoksi":

Jos ja kun: 1) muslimien kirjoitukset, joita tosina ja pyhinä pidetään, todistavat, että Muhammadilla oli 9-vuotias lapsivaimo, johon Muhammad yhtyi tämän ollessa 11-vuotias; ja 2) jokaisen hartaan muslimin on pidettävä esikuvanaan profeettaa - onko väärin nimittää tällaista uskontoa "pedofiiliuskonnoksi"?

Erityisesti, kun otetaan huomioon se seikka, että itäisillä mailla tällainen vähän nuorempien naiminen näyttää olevan elävää, uskontoon pohjautuvaa perinnettä.

(Tässä yhteydessä ei nyt tarvitse puhua mitään siitä, miten jokainen voi vastaavasti haluamallaan tavalla pilkata ja halventaa kristikunnan pyhänä pitämiä arvoja ilman rangaistuksen uhkaa. Vaikka toki kristinuskon symboliikkakin kuulunee kriminalisoinnin piiriin.)

Ja Antti Kortelainen: ihanko tosissasi olet tuota mieltä? Että poliittisesti korrektia pitäisi ruveta suojaamaan jo kriminalisoinnein?

Eikö tuollainen tiukkanormisten isoäitien yhteiskunnan ylläpitäminen rangaistuksen uhilla tunnu jotenkin erikoiselta, kun otetaan huomioon rikoslain tulkintaperiaatteet, joista aivan epäilemättä olet juristina tietoinen?

Anonyymi kirjoitti...

Suomalaisten jokapäiväinen solvaaminen on täysin ok ja ehkä geeneihin mutatoitunut hommeli siinä 40-60 -luvuilla syntyneille.

Näitä haukkuivat omat vanhemmat, venäläiset, ruotsalaiset ja suomenruotsalaiset. Päivittäin.

Nuorempi sukupolvi 70-luvun jälkeen syntyneet, ovat hyvinkin tietoisia siitä, että kyseinen haukkuminen on yksiselitteisesti väärin. Antavat myös kuulla sen. Mikä onkin parasta mitä Suomessa on pitkään aikaan sattunut.

Anonyymi kirjoitti...

"Täysin eri asiasta on sitä vastoin kyse, jos Suomessa kirjoitellaan halventavaan sävyyn tällä asuvista etnisistä vähemmistöistä ja heidän taipumuksistaan tai uskontonsa moraalinormeista. Tämä voi hyvinkin olla omiaan loukkaamaan sanotun uskonnon harjoittajia tai kiihottamaan ihmistenmieliä mainittuja vähemmistöryhmiä kohtaan."

Halla-aho mainitsi, että osasyy hänen kirjoituksilleen on halussa kokeilla, kulkevatko subjektiivinen loukkaaminen ja juridinen loukkaaminen käsi kädessä, ts. nauttivatko herkkänahkaisemmat ihmiset suurempaa lain suojaa. Mielestäsi ilmeisesti näin on ja pitääkin olla?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Asser Salo taitaa kuitenkin olla vähän kiihottunut - ainakin idolinsa Jussi Halla-ahon puolesta!

Otetaanpa nyt kuitenkin rauhallisesti ja kiihkottomasti, Asser!

Minähän totesin blogissani, että myös syytteen hylkääminen voi olla ihan oikea vaihtoehto, koska tällaisissa tapauksissa ei kerta kaikkiaan ole yhtä ainoasta ehdottomasti oikeata ratkaisua (kappale 23). Näinhän oikeusteoriassa - kiihkottomassa sellaisessa - yleensä ajatellaan kaikkien kiperien oikeustapausten osalta.

Sanoin myös, että jos Jussi saa tuomarin vakuuttuneeksi siitä, että hänen kirjoituksensa todellisena - ja ainoana - tarkoituksena oli vain ns. kaksoisstandardien paljastaminen ja vastustaminen eikä - edes peitellysti - islamin loukkaaminen tai somaleita vastaan kiihottaminen, tulee tuomari hylkäämään syytteet (kappale 24). - Tämänkin mielipiteeni Asser on innoissaan unohtanut.

Asserinkin olisi syytä ottaa huomioon se, että taitava kirjoittaja voi ikään kuin kätkeä rasistisia lausuntoja kritiikiksi tai sarkasmiksi kutsumansa tekstin joukkoon.

"Suomalaiset" ei minusta ole mikään RL 11:8:ssä tarkoitettu kansanryhmä, vaan kansakunta.

Muslimit ja somalit sen sijaan ovat vähemmistöihin kuuluvia kansanryhmiä, joiden syrjintää ja loukkaamista Suomikin on sitoutunut vastustamaan myös kv. ihmisoikeussopimuksissa.

Kalevan jutussa suomalaisia "loukkaavaa" lause kätkeytyy yhtenä pikkulauseena tekstiin. Sen sijaan Jussin blogissa islamia ja somaleja käsitellään kaksi eri kertaa ja molemmilla kerroilla oikein lihavoituna.

Onko tässä Asserin mielestä kyse vain satiiriin - oikeastaan sarkasmin, kuten Jussi tyylilajiaan nimittää - tyylikonstista vai jostakin muusta? Ehkä Jussi on ajatellut, että präntätään nyt nämä kohdat varmuuden vuoksi tekstiin kahteen kertaan ja oikein lihavoituna, jotta tyhmempikin lukija ne huomaa - jotta osaa sitten kiihottua!?

Näyttönä Jussi väitetystä loukkaus- ja kiihottamistarkoituksesta syyttäjä on esittänyt Jusi kolme muuta blogijuttua, kuten jo blogissani 7.4. ennakoin. En tiedä, mistä blogijutuista on kyse, mutta voi olla, että jokin niistä on kirjoitettu jo ennen Kalevan pääkirjoituksen julkaisemista.

MInä tyydyn käräjäoikeuden ratkaisuun oli se sitten mikä tahansa, koska, kuten sanoin, tällaisissa jutuissa ei voi olla olemassa yhtä ehdottomasti ainoasta oikeata ratkaisua.

Asser Salo kirjoitti...

Ei kai vastaajan rikosprosessissa tarvitse tuomioistuinta siitä vakuuttaa, että tahallisuutta ei ole - vaan syyttäjän siitä, että tahallisuuden tunnusmerkistön täyttävät seikat ovat olemassa?

Kun vastaaja kiistää tahallisuuden ja väittää, ettei ole kirjoittanut tekstiä loukatakseen tai kiihottaakseen, ja teksti näyttäisi tukevan vastaajan kiistämistä, syyttäjän pitäisi kai kyetä esittämään muutakin näyttöä - eikä vain inttää, että teksti ilmentää loukkaamistarkoitusta ja pyrkimystä kiihottamiseen.

Ja mitä tulee tuohon "kansakunta vs. kansanryhmä"-erotteluun, niin kai kansakunta muodostuu kaikista etnisistä ryhmistä, ml. valtaväestö. Syntyperäiset suomalaisetkin voinevat siksi olla kansanryhmä.

Tämä seikka (ovatko syntyperäiset suomalaiset kansanryhmä) ei kuitenkaan tässä tapauksessa vaikuttaisi olennaiselta, vaan olennaista on se, että teksti, ainakin sellaisena kuin minä sen ymmärrän, ei kiihota somaleja vastaan. Vaan kuten todettua, erilaisia kaksoisstandardeja käyttäviä virkamiehiä vastaan.

Siitä olen blogistin kanssa samaa mieltä, että taitavat kirjoittajat voivat kätkeä riviensä väleihin melkein minkälaisia asioita hyvänsä: esimerkiksi blogisti on ilakoinut asiaproosassa varsin monien ryhmien kustannuksella - ei kuitenkaan vähemmistöryhmien. Ellei esimerkiksi oikeusneuvosten populaatiota tahdota sellaisena pitää.

Blogistikaan ei kuitenkaan yleensä lihavoi näitä kohtia, joten voinee olla, että tyhmemmät lukijat eivät ole niistä osanneet kiihottua.

Tekstin tehokeinojen (kuten lihavoinnin) sijasta tekstiä tulee kumminkin tarkastella kokonaisuutena. Ei kai kukaan sisälukutaitoinen ja normaaliälyinen ihminen kiihotu tekstistä vain siksi, että se on lihavoitu?

Syyttäjän uudet kirjalliset todisteet ovat ymmärtääkseni olleet blogeja, jotka on kirjoitettu syytteen nostamisen jälkeen ja jotka on julkaistu Scripta-blogissa.

Näiden blogien ("Kommentteja A-talk-lähetykseen", "Pahoitteluni" ja "Syytteestä lyhyesti") sisältöön voi blogistikin käydä tutustumassa. Minä en kiihotu niistäkään somaleja tai islamia vastaan, joten vika lienee minussa. Toivottavasti KäT Sippola tuntee samaa vikaa.

Risto kirjoitti...

Jyrki:

Somali-väite ei ole Halla-ahon väite, vaan somali-väite on parodia yhtä naurettavasta ja epätodesta väitteestä, jonka Kaleva esittää. Itse asiassa Halla-aho tuo tämän esiin aivan päivän selvästi kahdellakin tavalla: 1. Väite on täysin naurettava ja evoluution mekanismien valossa mahdoton ja 2. Halla-aho vielä ilmaisee, että kyseessä on parodia Kalevan jutusta.

Muhammed- ja islam-väite on taas hieman eri kategoriassa. Tämä toinen kategoria on, saako ikäviä tosiasioita mainita, kun kohteena on islam. Vallitsevan oikeuskäytännön mukaan mitä tahansa, tosia ja epätosia väitteitä saa esittää kristittyjen pyhinä pitämistä asioista, kristityistä uskontokunnista ja jopa yksittäisistä kristillisistä yhteisöistä. Esim:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Niilo_Paasivirta#Jumalanpilkkakysymys
Josta poimittuna:
"Materiaalissa Paasivirta lyhyesti ja täysin perustelematta kirjoitti Jumalan olevan muun muassa mullikuhnuri, ektoplasma ja sianihrassa käristettävä herkkukurkku sekä myös pedofiili, narkomaani ja taparikollinen. Hän tarjosi myös vihjepuhelimen numeron ja myönsi pilkkaavansa Jumalaa."

Tuoreempaakin esimerkkiaineistoa on, johon myös Halla-aho puolustuksessaan viittaa:
http://www.halla-aho.com/scripta/oikeudenkaynti.html
esim.
"Viittaan vielä yhteen, valtakunnansyyttäjänviraston tammikuussa 2009 tekemään ratkaisuun. Uskonnollinen yhdyskunta nimeltä Sana ja ylistys oli tehnyt rikosilmoituksen Veriryhmä-nimistä verkkosivustoa vastaan. Verkkosivuston etusivulla ilmoitettiin, että "Veriryhmän tarkoitus on pilkata Sana ja ylistys -seurakuntaa ja uskontoa muutenkin". Rikosnimikkeenä oli mm. uskonrauhan rikkominen. Siteeraan muutamia otteita Veriryhmän materiaalista:

"Kristus. Me panisimme Kristusta. Jeesus Kristus oli homo. Mitä Raamattu sanookaan lapsiin sekaantumisesta. Se on ainut tapa nauttia seksistä."

Syyttäjä Kalske katsoi, ettei asiassa ole todennäköisin syin syytä epäillä uskonrauhan rikkomista."

Ottakaa huomioon, että Halla-aho ei ole kristitty (saattaa tosin virallisesti olla), ei tosin myöskään ateisti. Ottakaa myös huomioon, etteivät Veriryhmän jäsenet tai Niilo Paasivirta ole kristittyjä, vaan ovat ateisteja. Jos ateisti saa pilkata vapaasti ja perustelemattakin kristittyjä ja kristinuskoa, miksi agnostikko ei saa kertoa perusteltua näkemystä islamista? Huom. ei muslimeista, vaan islamista!

************************************

Jyrki:

Syyttäjän esiin nostamat "yllätystodisteet" päin vastoin todistavat, ettei loukkaamistarkoitusta ollut, ja Halla-aho oli kiitollinen, että syyttäjä otti nämä kirjoitukset esiin, ettei hänen itse tarvinnut.

Ja vielä toinen asia:

Toisin kuin väität, Halla-ahon kirjoituksista ei löydy vastaavia tai verrattavissa olevia väitteitä, kuin nämä kaksi täkyä Illmannin Mikalle. Nämä kaksi väitettä ovat hätkähdyttävästi erilaisia, kuin muut Halla-ahon argumentit, eikä näitä olekaan tarkoitettu käytettäväksi väitteinä.

Jukka Hankamäen näkemys asiasta:
http://www.youtube.com/watch?v=1k6GqMQ8GIA

Risto kirjoitti...

Asser:
"Jos ja kun: 1) muslimien kirjoitukset, joita tosina ja pyhinä pidetään, todistavat, että Muhammadilla oli 9-vuotias lapsivaimo, johon Muhammad yhtyi tämän ollessa 11-vuotias;"

Pientä nipottamista, mutta muslimien pyhien lähteiden mukaan Muhammedilla oli 6-vuotias lapsivaimo, johon Muhammed yhtyi tämän ollessa 9-vuotias, muuten samoilla linjoilla ollaan. Lähteet eivät ole aivan yksiselitteisiä, mutta tuo on mainittu monessa lähteessä moneen kertaan, ja luotettavimpien lähteiden mukaan iät ovat nuo. Lisäksi on epäselvää, harrastiko Muhammed ns. reisien väliin sutimista (harrastetaan joissakin muslimimaissa lapsivaimojen kanssa) vielä ennen 9. ikävuotta. Joka tapauksessa Aisha oli hedelmätön, mikä saattaa olla seurausta liian varhain aloitetusta sukupuoliyhteydestä.

Joka tapauksessa tämänkään väitteen totuusarvolla ei ole merkitystä, kuten Jukka Hankamäki ylempänä olevassa videossa toteaa, koska Halla-ahon väite ei kosketa Muhammedia ja islamia sinänsä, vaan sitä, että saako Muhammedista ja islamista sanoa noin, jos kerran Jeesuksesta, Jumalasta ja kristinuskosta, ja jopa kristityistä saa.

Risto kirjoitti...

Ettei kaiken esitetyn propagandan jälkeen jäisi lukijalle epäselvyyttä, minkä kirjoituksen takia Jussi on käräjillä, mitä hän kirjoitti ja mitä ei, lisättäköön tähän nuo kohutut kohdat, mutta nyt niin, että konteksti (Jonka Jorma Kalske häivytti, samoin Yle, HS jne.) säilytetään:

***************************

Muhammed-väite:

"Aion seuraavaksi heittää Mikalle syötin:

Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto.

Ovatko nämä lauseet laittomia? Ne varmasti loukkaavat muslimin uskonnollisia tuntoja. Lähestytään asiaa loogisten ketjujen avulla:"


*******************************

Somaliväite:

"Seuraava täky kuuluu:

Ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen on somalien kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.

Onko tämä väite sopimaton? Kanssakirjoittaja Kekke kanteli Julkisen Sanan Neuvostolle taannoisesta Kaleva-lehden pääkirjoituksesta, jossa päissään tappamisen arveltiin olevan suomalaisten "kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre". JSN ei ottanut kantelua edes käsittelyyn. Neuvoston sihteeri Nina Porra:

"Kirjoittaja viitannee selvityksiin, joissa humalajuominen on havaittu suomalaisen alkoholikulttuurin erityispiirteeksi. Myös humalan ja väkivallan välillä on todettu yhteyksiä. Ongelman geneettistä taustaa kirjoittaja ei käsittele faktana vaan esittää siitä oman arvelunsa."

JSN:n päätökset eivät tietenkään ole juridisia ennakkotapauksia, joita inkvisiittori Illmanin tarvitsisi noteerata, mutta koska toisaalta "kiihottaminen kansanryhmää vastaan" on yleisen syytteen alainen rikos, ja koska Illman (jolle asia viran puolesta kuuluisi) ei Kalevan juttuun ole puuttunut, voitaneen tehdä johtopäätös, että negatiivisia, kansallis-geneettisiä stereotypioita saa julkaista, kunhan niitä ei käsitellä faktana.

Emmehän voi ajatella, että Suomessa eri ihmisiä koskisivat eri säännöt."

*****************************

Arvatkaapa miksi Halla-aho esitti nämä väitteet näin? Oikein arvannut saa banaania. Lukekaa Scriptaa enemmänkin, muissa kirjoituksissa ei esitetä pöyristyttäviä väitteitä, eikä esitetä niitä täkyinä, eikä kysytä, onko tämä sallittua tai laitonta. Tämä nimenomainen blogikirjoitus oli Jussilta puhtaasti sananvapaus- ja yhdenvertaisuusasioihin radikaalilla tavalla kantaa ottava kirjoitus. Tämä kirjoitus ei ollut maahanmuuttokritiikkiä, vaan maahanmuuttoasioihin liittyvää viranomais- ja mediakritiikkiä. Kritiikkiä siitä, miksi toiset ovat tasa-arvoisempia kuin toiset...

Risto kirjoitti...

Jyrki:

"Muslimit" ei missään nimessä voi olla kansanryhmä, eikä ainakaan vähemmistö-sellainen. Muslimeja on muistaakseni 1,3 miljardia. Suomessakin muslimit koostuvat hyvin eri näköisistä ja oloisista ryhmistä, jotka tuskin ovat keskenään edes tekemisissä. Vähän niinkuin Jehovan todistajat, evankelisluterilaiset ja ortodoksit.

Lisäksi pyydän huomauttaa, että et viittaisi muslimeihin asiassa, joka ei liity muslimeihin pätkääkään, vaan islamiin. Syyttäjä toki puhuu muslimeista, mutta Halla-aho ei kirjoituksessa viittaa muslimeihin vaan islamiin. Siis analogia: ei viittaa krisittyihin, vaan kristinuskoon. Nämä ovat eri asioita, ja oikeusoppineenkin tulee nämä asiat pitää erillään.

Anonyymi kirjoitti...

Mietin tuota kohtaa, jossa pohdittiin sitä, että ei suomalaiset loukkaannu halventavista kommenteista mutta muut ryhmät mahdollisesti kokee ne loukkaavina (kohta 26, toivottavasti ymmärsin pointin oikein).

Voiko tämän ajatuksen laajentaa muihinkin rikoksiin? Jos joku vaikka lyö minua, niin voisiko oikeus vain todeta, että "älä itke, iso mies" ja samanlaisesta lyönnistä vaimoni saisi vahingonkorvaukset ja lyöjä linnaa?

Mun mielestä se ei voi mennä noin.

Risto kirjoitti...

Jyrki:
""Suomalaiset" ei minusta ole mikään RL 11:8:ssä tarkoitettu kansanryhmä, vaan kansakunta. "

Tämähän riippuu täysin asiayhteydestä. Jos asiayhteytenä on, kuten Kalevan pääkirjoituksena, geneettiset erityispiirteet, "suomalaisilla" ilman muuta viitataan etnisesti suomalaisiin, eli kansanryhmään "suomalaiset". Ei siis viitattu esimerkiksi suomenruotsalaisiin, suomensomaleihin, suomenamerikkalaisiin, suomenvenäläisiin, suomenvirolaisiin ja niin edelleen. Puhuttiin siis geneettisistä erityispiirteistä, ei kulttuurillisista erityispiirteistä, joista taas Halla-aho n. 100% kirjoituksissaan vain ja ainoastaan puhuu.

Halla-aho ei vastusta tummaihoisia, keltaisia, pitkiä, lyhyitä tai paksuja, vaan Halla-aho vastustaa ei-länsimaisia, ei-tasa-arvoisia ja ei-demokraattisia kulttuureita ja hallitsematonta maahanmuuttoa tällaisten kulttuurien (Somalia, Afganistan, Irak) vaikutuspiiristä. Halla-aho ei ole siis rasisti, jos se nyt edelleen on jollekin epäselvää.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Asserille totean, että en puhunut siitä, kenelle kuuluu todistustaakka tahallisuudesta, vaan siitä, että Jussi voi - ja tätä hän oikeudessa yrittikin kovasti - saada tuomarin vakuuttuneeksi siitä, että hänen kirjoituksessaan oli kyse vain parodiasta/satiirista/sarkasmista.

Vaikka Asser tai jutun ratkaiseva tuomari ei kiihotu rasistisista puheista tai kirjoituksista, voivat monet muut toki niin tehdä.

Ristolle sen verran, että muslimit ovat väitetyllä "rikoksentekopaikalla" eli Suomessa vähemmistöön kuuluva kansanryhmä. Se että muslimeja on koko maailmassa paljon, ei vaikuta tähän asiaan mitään.

Islamin yhteydessä voi toki puhua muslimeista, sillä islamhan on muslimien uskonto.

Asser Salo kirjoitti...

Blogistille

Niin, kuka mistäkin "kiihottuu".

Minusta syyksilukemisarvioinnissa "kiihottumisen" mittariksi ei kuitenkaan sopisi ottaa vajaamielisimpiä yksilöitä. Jos tälle linjalle lähdetään sananvapautta koskevissa jutuissa, niin tuomioistuimet luultavasti ruuhkautuvat niistä.

Eikä sovi sekoittaa puuroja ja vellejäkään. Riston etevistä kommenteista käy varsin hyvin ilmi, että uskonrauhan rikkomista (RL 17:10) ei ole lainkaan kysymys muslimeista.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vaikka Jussi Halla-aho ei ole rasisti, tulee toki ottaa huomioon, että hänen blogillaan on ollut tuhansia, ilmeisesti kymmeniä tuhansia, lukijoita. Näiden joukossa on varmuudella myös rasisteja sekä pienellä manipuloinnilla helposti rasismiin taipuvia ihmisiä.

Nämä ihmiset eivät luultavasti ole mitään varsinaisia älykköjä, jotka kykenisivät näkemään, että "noh, Jussihan tässä kirjoittaakin nyt vain satiiria tai parodia," vaan nämä ihmiset voivat ottaa Jussin jutut ja kirjoitukset aivan todesta.

Näin varsinkin jos nuo ns. asiayhteydestä irrotetut ja rasismiin sellaisenaan viittaavat tekstinpätkät kirjoitetaan tekstiin (näitä rasismiin taipuvaisia lukijoita silmällä pitäen kenties) oikein lihavoituna ja vieläpä kahteen eri kertaan.

Nämä ei -älyköt lukijat voivat hyvinkin kiihottua (entisestään) Jussi sanottujen tekstinpätkien johdosta. Tämä voi lisätä rasismia Suomessa ehkä merkittävästikin, sillä, kuten sanottu, Jussilla on paljon näitä ns. opetuslapsia.

Jussin pitäisi siis olla ainakin jatkossa hieman varovaisempi sanomisissaan, jos hän todellakaan ei halua rasismin voimistuvan Suomessa.

Hänen pitäisi ymmärtää, että kaikki hänen lukijansa - ehkä näitä on suurin osa - eivät ehkä pysty erottamaan, milloin hänen teksteissään on kyse sarkasmista, milloin satiirista, milloin parodiasta ja milloin taas silkasta rasismista.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Eteviä, kovin eteviä, ovat nämä Risto ja Asser!

Etteivät vain olisi "uskossa"?

Risto kirjoitti...

Jyrki:
"Islamin yhteydessä voi toki puhua muslimeista, sillä islamhan on muslimien uskonto."

Tuolla perusteilla mitään uskontoa ei voi kritisoida, ei edes omaani (en ole ateisti enkä agnostikko), koska se tällä logiikalla kohdistuu aina tämän uskonnon harjoittajiin.

Halla-ahon väite (jota hän ei siis käsittele väitteenään vaan esimerkkilauseena osoittaakseen kaksoistandardin) ei kuitenkaan kohdistu muslimeihin, vaan nimen omaan islamin oppirakenteeseen.

Islamin oppirakennelmaa taas kuvaa mm. se, että Mohammedin esimerkin mukaisesti tyttöjen avioitumisikäraja laskettiin Iranissa 9 vuoteen islamilaisen vallankumouksen jälkeen.

Kaikki muslimit taas eivät suinkaan noudata Mohammedin esimerrkiä (sunnaa) samalla tavalla. Esimerkiksi täkäläiset tataarit, joista muuten Halla-aho ei ole kertonut mitään muuta kuin positiivista. Ylipäätään Halla-aho keljuilee aika lailla kaikille kansanryhmille, mukaan lukien suomalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset varsin tasapuolisesti, ja se on hänen valitsemansa tyyli.

Olisi tässä kohtaa erittäin terveellistä tutustua yhteen syyttäjän "yllätystodisteeksi" ottamaan kirjoitukseen, josta syyttäjä kuulemma yleisön nauruntyrskähdyksien saattelemana kertoi, että hän ei usko kyseessä olleen "aidon pahoittelun".

http://www.halla-aho.com/scripta/pahoitteluni.html

Esimerkki kirjoittelusta, jossa Halla-aho toteaa esimerkiksi suomalaisten olevan selvin päin nöyristeleviä mulkvisteja ja kännissä uhoavia mulkvisteja. Englantilaiset ovat kuulemma "aivovammaisia eläimiä" jne. Ja voin vakuuttaa, että tässä viitataan nimenomaan kansanryhmiin, joita edustavat maidensa etniset edustajat, ei siis puhuta suomensomaleista tai englanninirakilaisista.

http://www.halla-aho.com/scripta/raportti_koopenhaminasta.html

Jossain määrin Halla-aho on siis eräänlainen Hannu Taanila tai Ruben Stiller, jotka tietoisesti koittavat ärsyttää vähän sitä sun tätä, mutta toisinaan osuvat myös maaliin. No, Ruben nyt ei osu juuri koskaan. Missään tapauksessa en lähtisi vertaamaan Halla-ahoa esimerkiksi natseihin, kuten syyttäjä oikeudenkäynnissä teki(!!)

(Pahoittelen viestien tulvaa erinomaisessa blogissasi, vaikenen tältä erää ;-)

Asser Salo kirjoitti...

Myös blogisti on monessa suhteessa etevä, enkä epäile hänenkään uskonsa väkevyyttä.

En siinäkään tapauksessa, että blogistin toiseksi viimeisestä mielipiteestä ei näytä olevan pitkä matka totalitarismiin ja kirjarovioille. Eiköhän sitä sensuuria ole maailman sivu perusteltu tarpeella suojata kansalaisia "vahingollisilta vaikutteilta" tms.

Sananvapaus on kuitenkin, ainakin minusta, kansalaisten holhoamiseen verrattuna painavampi arvo, ja avoimessa yhteiskunnassa erilaiset mielipiteet on voitava sanoa ja niistä keskustella.

Mikään ei estä Halla-ahon kriitikoita, esimerkiksi Mika Illmania, kirjoittamasta vaikkapa HS:n mielipideosastolle pitkää ja katkeraa vuodatusta siitä, miten väärässä Halla-aho on. Näinhän sivistysvaltiossa tehtäisiin.

Sitä vastoin erilaisten mielipiteiden tukahduttaminen ja toisinajattelijoiden vaientaminen oikeustoimin johtaa yleensä siihen, että kielletty alkaa kiinnostaa: "jotakin oikeaa Halla-ahon mielipiteissä täytyy olla, koska muutenhan oikeusviranomaiset eivät tällaisiin toimiin vaivautuisi".

Markku kirjoitti...

Jos joku kirjoittaa - olkoonpa vaikka pääkirjoituksessa - että suomalaiseen geneettiseen perintöön kuuluu humalapäissään tappaminen - niin eihän tämä hetkauta tai kiihota ketään, ei ainakaan suomalaisia - tuskin edes perussuomalaisia!

Miksei kiihottaisi? Joissakin Länsi-Euroopan maissa jotkut etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt ovat kiihottuneet kantaväestöä kohtaan jopa niin paljon, että ovat räjäyttäneet pommeja julkisissa kulkuneuvoissa.

Täysin eri asiasta on sitä vastoin kyse, jos Suomessa kirjoitellaan halventavaan sävyyn tällä asuvista etnisistä vähemmistöistä ja heidän taipumuksistaan tai uskontonsa moraalinormeista. Tämä voi hyvinkin olla omiaan loukkaamaan sanotun uskonnon harjoittajia tai kiihottamaan ihmistenmieliä mainittuja vähemmistöryhmiä kohtaan.

Ilmeisesti vähemmistöjen erityissuojelun perusteena on, että vähemmistöihin kuuluvat ovat vähemmistöstatuksensa takia enemmistöön kuuluvia suojattomammassa asemassa. Näin ollen suurempaan ryhmään kuuluvan yksilön todennäköisyys joutua eri etniseen ryhmään kuuluvien välisissä väkivallanteoissa uhriksi on pienempi kuin pienempään ryhmään kuuluvan.

Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, koska ryhmien suhteelliset koot eivät ole ainoa asiaan vaikuttava tekijä. Todennäköisyyteen joutua eri kansanryhmään kuuluvan tekemän väkivaltarikoksen uhriksi vaikuttaa myös eri ryhmiin kuuluvien erisuuret keskimääräiset todennäköisyydet käyttää väkivaltaa toista etnistä ryhmää kuuluvia kohtaan.

Risto kirjoitti...

"Eteviä, kovin eteviä, ovat nämä Risto ja Asser!

Etteivät vain olisi "uskossa"?"

Kerta kiellon päälle, olen uskovainen kyllä, mutta en usko Halla-ahoon. Allekirjoitan suuren osan hänen teeseistään, vaikken kirjoittaisikaan samalla tyylillä. Ennemminkin olisin Sampo Terhon miehiä.

Homma-foorumin perusteella ainakin siellä pyörivät maahanmuuttokriittiset aivan tasan tarkkaan ymmärtävät, milloin Halla-aho kirjoittaa satiirisesti tai sarkastisesti (eli lähes aina Scripta-blogissaan).

Pitää huomioida, että Halla-aho on "käpykaartilainen" (by Olavi Mäenpää) eli ns. "sivarihomo" ja muutenkin kaveeraa kaikenlaisten "homojen" ja "maanpettureiden" kanssa. Lisäksi Halla-aho laittaa monessa yhteydessä erittäin halvalla näitä ns. aitorasisteja, kiljuskinejä ja muita "isäm maan pualllustajia", joita muuten kourallinen löytyy myös Homma-foorumilta lähes 3000:n muun kirjoittajan joukosta. Halla-aho aikanaan ylläpiti esimerkiksi kahden sankarin, Seppo Lehdon ja erään germaaniveljeskunnan edustajan välisestä eeppisestä loanheittosodasta kertovaa sivustoa.

Summa summarum: Halla-aho tuskin on täkäläisten natsien, rasistien tai kiljuskinien keskuudessa erityisen suuressa huudossa, vaikkei olisikaan heille vihollinen numero 1.

En silti kiistä, etteikö monikin olisi kiihottunut Halla-ahon teksteistä, mutta useimmiten nämä ovat juuri niitä, jotka kiihottuvat Halla-ahoa vastaan. Näitä henkilöitä, esimerkiksi toimittaja Sanna Ukkolaa tai kirjailija Jarkko Tonttia nimeltä mainitsematta löytyy pitkin nettiä vähintäänkin riittämiin.

Markku kirjoitti...

"Suomalaiset" ei minusta ole mikään RL 11:8:ssä tarkoitettu kansanryhmä, vaan kansakunta.

Suomalaiset ovat pääosin Suomen tasavallan aluetta asuttava etninen ryhmä.

herranen kirjoitti...

Hänen pitäisi ymmärtää, että kaikki hänen lukijansa - ehkä näitä on suurin osa - eivät ehkä pysty erottamaan, milloin hänen teksteissään on kyse sarkasmista, milloin satiirista, milloin parodiasta ja milloin taas silkasta rasismista.

Äkkiseltään tuntuu, että tämmöinen logiikka tekee mahdotonta kaikesta kirjoittelusta joka voidaan ymmärtää väärin.

Toisaalta kun katsoo median ja syyttäjän venkoilua asiassa niin ehkäpä väitteessä on vinha perä. Itse olen pitänyt väitteiden väärinymmärtämistä ja irrallaan esittämistä tarkoitushakuisena mutta ehkä kyse onkin siitä, että heillekään ei ole ns. kauhalla annettu.

IDA kirjoitti...

Jyrki Virolainen:

Hänen pitäisi ymmärtää, että kaikki hänen lukijansa - ehkä näitä on suurin osa - eivät ehkä pysty erottamaan, milloin hänen teksteissään on kyse sarkasmista, milloin satiirista, milloin parodiasta...

Miksi ihmeessä pitäisi?

Täsmälleen sama pätee sitten sinunkin blogiisi ja voisit jättää suosiolla erilaisten tyylikeinojen käytön pois kirjoittaen kuivan asiallisesti ja selkeän opettavaisesti :)

Elo Kemppainen kirjoitti...

Tässä jutussa minua huolestuttaa se, miksi valtionsyyttäjä provosoitui, mielestäni tämän kaltaisessa virassa oleva henkilö ei voi, eikä saa toimia näin. Nyt olisi valtionsyyttäjien nimittäjän aika toimia ja siirtää Mika Illman syrjään ko. oikeukeudenkäynti-prosessin ajaksi, sekä tutkia missä määrin apulaisvaltakunnansyyttäjä toimi Illmanin pyynnöstä ns. "Hyvä-veli"- "periaatteellaa". Tätä "periaatetta" tuntuu löytyvän valtakunnan ylinpää johtoa myöden.
Tälläiset teatteri-oikeudenkäynnit ovat tarpeettomia kun oikeitakin asioita on kylliksi ja jonoiksi asti.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

IDA:lle sanoisin, että minähän en nyt (sentään) kirjoita mitään rasismiin edes viittaavaa - ainakaan omasta mielestäni.

Mutta jos minuun iskisi piru ja haluaisin niin tehdä, niin piilottaisin ainakin tuollaisen pätkän muun tekstin joukkoon ilman mitään lihavointeja ja toistoja!

Mika Lako kirjoitti...

Halla-ahon tapaus muistuttaa aika paljon äskettäistä
lautamiehen lynkkausyritystä

Käräjät

Suomalaista lainoppia:
1. Ulkomaalaispolitiikkaa saa arvostella, kunhan ei lausu arvostelua ääneen.
2. Asianajajien laskutusta saa arvostella, kunhan ei lausu arvostelua ääneen.
3. Syytäjän väitöskirjaa saa arvostella, kunhan ei lausu arvostelua ääneen.
4. Tuomareita Ei arvostella, arvostelua on lausuttava äänettömästi.

Kohta neljä lienee lainopin vakiintunut kanta?

Mika Lako kirjoitti...

Kappas, linkkimoka

Käräjät oli tietenkin
http://jyrkivirolainen.blogspot.com/2009/08/132-lautamies-ja-sananvapaus.htmlKäräjät

Anonyymi kirjoitti...

Tiedä tässä aivan tarkkaan, onko blogistin tarkoitus herättää tällä blogi-siivullaan keskutelua Halla-ahosta ja oikeuden käyntiin liittyvistä virkamiehistä, mutta tulkootpa näkyville dosentti Bäckmanin raportin linkki oikeudenkäynnistä - tässä :

http://antifasistit.blogspot.com/2009/08/helsingin-yliopiston-oikeussosiologian.html

IDA kirjoitti...

IDA:lle sanoisin, että minähän en nyt (sentään) kirjoita mitään rasismiin edes viittaavaa - ainakaan omasta mielestäni.

Kyllähän sinä esimerkiksi olet toistellut tuota lausetta somaleiden geneettisistä erityispiirteistä.

Mistä minä tyhmänä lukijana voin tietää haluatko vain levittää sitä yleisön tietoon?

Ja on niitä muitakin vihapuheita, kuin rasistisia. Ihan tässä omista ajatuksistaan loukkaantuu, jos alkaa tuumimaan

;)

Simo kirjoitti...

Oikeudenkäynti alkaa tehota ainakain sillä tavalla, että Halla-aholle satelee neuvoja ryhtyä varovaisemmaksi. Ts. kehotuksia itsesensuuriin, kuten Jyrki Virolainenkin tässä esittää.

Maahanmuutto- ja monikulttuurisuuskritiikkiä pitää esittää pienellä tai suuremmallakin riskillä joutua syytetyksi. Otetaan sitten sanktiot vastaan, mutta ei vaieta eikä tulla edes varovaisemmiksi.

Oula Lintula kirjoitti...

Kommenttia kappaleeseen 26:

Ei ole merkitystä sillä, loukkaantuuko joku mainitun kansanryhmän edustaja tai kiihottuuko joku tätä kansanryhmää vastaan. Rikoslain 11 luvun 10 §, jossa kansanryhmää vastaan kiihottamisesta puhutaan, ei mainitse millään tavalla mitään varsinaisesta loukkaantumisesta tai kiihottumisesta. Merkitystä ei ole myöskään sillä, onko jokin kansanryhmä enemmistö- vai vähemmistöasemassa. Tuomio voi perustua ainoastaan lakiin, tässä tapauksessa siis siihen, että Halla-aho tai Kaleva olisi mitä tahansa kansanryhmää uhannut, panetellut tai solvannut.

Ei voida hyväksyä oikeuskäytäntöön sellaista ajatusta, että jokin väite on uhkausta, panettelua tai solvausta kohdistettuna johonkin kansanryhmään, muttei kohdistettuna johonkin toiseen. Tällainen ajatus olisi sivumennen sanoen täyttä rasismia.

Lisäksi huomautan, että uskonnon loukkaaminen ei voi olla kielletty. Jos se jonkin sopimuksen mukaan sitä on, on moisesta sopimuksesta pikimmiten irtauduttava. Jos esimerkiksi natsit päättävät joskus perustaa uskonnon, joka palvoo Adolf Hitleriä jumalana, minä haluan kyllä oikeuden arvostella ja jopa loukata Hitleriä tämän jälkeenkin.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

No, mutta Oulanhan nyt on vallan hurjana, mutta Oula tekee vaan, miten parhaaksi näkee!

Joe kirjoitti...

Laajemmassa mielessä eli poliittisesti tässä on kyse punavihreiden arvojen levittämisestä.

Vihreät naiset ovat hyökkääjinä tässä takana ja kohteena ovat suomalaiset valkoiset miehet. Tätä lainkohtaa siis loppujen lopuksi käytetään sisäpoliittisena aseena.

Anonyymi kirjoitti...

Sanokaapa, olenko oikeassa ajatellessani, että syyte kansanryhmän loukkaamisesta tulee varmimmin silloin, kun esitetty väite on melkein kaikkien mielestä ainakin melkein totta.

Tämän teorian mukaisesti ammattimaisesti loukkaannutaan, jos Kalevan ja Halla-ahon lauseeseen verovaroilla loisimisesta laitetaan kansanryhmän kohdalle "somalit" tai "mustalaiset", mutta ei silloin, jos kansanryhmänä on "juutalaiset", "vasenkätiset" tai "Jehovan todistajat".

Eikö oikeudenkäytön kannalta ole epäilyttävää, jos rangaistuksen uhka on sitä suurempi, mitä lähempänä totuutta esitetty väite on?

Itse en ole sitä mieltä, että Halla-aho olisi kirjoituksessaan puhunut lainkaan somaleista siinä mielessä kuin syyttäjä tarkoitushakuisesti väittää. Natsikaan Halla-aho tuskin voi olla, jos hän ei ole Kansallissosialistisen Saksan työväenpuolueen jäsen. (Termin ahdas, kuitenkin alkuperäinen, tulkinta.)

antti kortelainen kirjoitti...

Asserille:

Luitkohan nyt ihan ajatuksella?

Markku kirjoitti...

No, mutta Oulanhan nyt on vallan hurjana, mutta Oula tekee vaan, miten parhaaksi näkee!

Sinä olet oikeustieteen professori. Voisitko olla alentumatta tavallisen kolmetoista-tusinassa -nettipäänaukojan tasolle ja perustella miksi Oula Lintula oli väärässä? Oulan kommentti ei ollut sillä tavoin asiaton, että se olisi ansannut puhdasta kettuilua vastaukseksi. Korkeintaan sen olisi voinut jättää omaan arvoonsa, mikäli sen asiasisältö ei ollut kommentoinnin arvoista.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Sorry vaan, Oula!

Anonyymi kirjoitti...

Suomalaisia on todella vähän, myös jos rajataan maailma niinkin mitättömään kokonaisuuteen kuin suomenkielinen Suomi.

En näe mitään mahdollisuuksia puhua edes Suomessa suomeksi suomalaisista eopäasiallisen halventavaan sävyyn, jos jonkinkansanryhmän epäasiallinen käsittely kielessä on kerran kiellettävä.

Eri asia on, etten pidä oikeusjärjestelmässämme lainkaan mahdollisena kieltää kiihotusta tai vihapuhetta. Se on nimittäin demokraattisen keskustelun ytimessä: sanan säilän on saatava iskeä ja lujaa, pidäkkeettä. Demokratia ja tasavalta edellyttävät täydellistä vapautta oikeuslaitoksen ja hallinnon puuttumisesta kansalaisten poliittiseen keskusteluun.

Valtion, niin eduskunnan, hallinnon kuin tuomiovallan on oltava impoetentti kansalaisen edessä, kun käytetään sanaa.

Oula Lintula kirjoitti...

En näemmä saanut älyllistä kommenttia edelliseeni, mutta eipä se mitään. Kokeillaanpa uudestaan, nyt kappaletta 25.

Uskonrauhan rikkomiseen kuuluvasta loukkaamistarkoituksesta ei esitetty minkäänlaisia todisteita. Lihavointi ei ole todiste. Sen tarkoitus on toki tulla huomatuksi, mutta se on eri asia kuin tarkoitus loukata.

Myöskään teon toistuvuus ei voi olla todiste loukkaustarkoituksesta. Vertailun vuoksi: useat kristilliset papit ovat varmasti tietoisia siitä, että Jeesuksen väittäminen Jumalan pojaksi loukkaa monia muslimeja. Silti he toistavat tätä väitettä julkisesti ja säännöllisesti, eikä oikeus siihen puutu.

Syyttäjälle voisi suositella lukion käymistä uudelleen. Lukiossa opetetaan mm. äidinkieltä ja siinä luetun ymmärtämistä.

Tapio Tuuri kirjoitti...

Onko kukaan tullut ajatelleeksi, että Halla-ahon kirjoitukset ovat normaalia yhteiskunnallista debattia ja että on mieletöntä käsitellä niitä oikeussalissa?

Markku kirjoitti...

Muuten, kiitokset professori Virolaiselle siitä, että hän jaksaa töidensä ja pakollisten ja muiden hommiensa ohella pitää tällaista blogia ja vastailla vielä maallikoiden kysymyksiin oikeustapauksiin liittyvissä asioissa.

Pauli Vahtera kirjoitti...

Rikos ja rangaistus

Minulla on ollut käsitys, että länsimaiseen oikeuteen kuuluu, että epäselvissä tapauksissa syytetty on jätettävä tuomitsematta. Vaikka tuomari olisi mielessään kuinka vakuuttunut siitä, että syytetty on murhaaja, ei tuomiota voi antaa ilman todisteita. Ei nopeussakkojakaan määrätä sillä perusteella, että poliisista tuntuu, että kuljettaja ajoi ylinopeutta. Olen ollut todistajana muutaman kerran oikeudessa ja aina on edellytetty faktoja, ei mielipiteitä.

Olisi mielenkiintoista kuulla oikeustieteen professorilta, miten näin epäselvässä tapauksessa voidaan ylipäätään ketään tuomita. Ei oikeusvaltio voi toimia mielipiteiden varassa. Eikä varsinkaan huutoäänestyksellä.

Sinänsä pidän oikeusistuntoa tässä asiassa oikeuden irvikuvana. Syytetyllä ei ole mitään mahdollisuuksia menestyä tilanteessa, jossa kaikki vastapuolen osalliset ovat yhtä ja samaa viranomaistahoa. Ei käräjäoikeuden tuomari voi asettua muita työtovereitaan vastaan, vaikka hänen oma käsityksensä asiassa olisi erilainen kuin asian käynnistäneiden ja sitä ajaneiden valtion viranhaltijoiden.

Lautamiehet olisivat hieman tasapainottaneet tilannetta, ja ehkä juuri siksi lautamiehiä ei käsittelyyn otettu. Oikeusistunto muistuttikin enemmän diktatuurivaltion näytösoikeudenkäyntiä kuin demokraattisen valtion oikeudenkäyttöä. No, ei Suomessa sentään viedä Siperiaan ikäviä ihmisiä, eikä heitä tapeta.

Syytetty on mahdottomassa tilanteessa myös oikeusavun kanssa. Jos häviää jutun, joutuu maksamaan kaikki avustajien palkkiot itse. Juristin käyttö käräjäoikeudessa voi tulla paljon kalliimmaksi kuin itse tuomio onkaan. Valtio voi käyttää jutun ajamiseen monen korkeasti koulutetun virkamiehen resursseja rajattomasti, mutta syytetty jätetään yksin. Tilanne ei ole ainakaan reilu, vaikka se oikeusvaltioperiaatteiden mukaiselta näyttäisikin.

Maahanmuuttajien oikeusturva onkin parempi kuin suomalaisten. He saavat automaattisesti valtion maksaman oikeusavun. Heidän rikoksiaan ei myöskään aina tuomita, vaikka rikoksen tunnusmerkit veisivät suomalaisen tuomiolle. Tästä on hyvä esimerkki KKO:n päätös etiopialaisen naisen tukihuijausasiassa.

Kerran olin todistajana käräjäoikeudessa asiassa paikkakunnalla, jossa alueen juristit ovat samojen vapaa-ajan harrastusten parissa. Syytetyn asianajaja ei ollut kovin ponnekas oikeudessa, jota ihmettelin. Hän sanoi kuuluvansa syyttäjän kanssa samaan clubiin, joten ei hän voi olla kovin aktiivinen syytetyn asiassa.

Anonyymi kirjoitti...

Tulkitsisin, että Halla-aho esitti väitteen islamista pedofiliauskontona aivan tosissaan. Se on siis hänen todellinen mielipiteensä. Voi myös katsoa, että hänellä oli tietoinen loukkaustarkoitus sen kirjoittaessaan. Uskontokritiikissä uskonnon pyhien oppien ja henkilöhahmojen kuvaaminen moraalittomiksi tai naurettaviksi, s.o. loukkaaminen, on tietenkin standarditaktiikka. Sitä, milloin tämä taktiikka on laillinen ja milloin laiton, ei osanne kukaan ennakolta sanoa nykyoloissa.

Sen sijaan somaleita koskeva väite oli selvästi parodia, eikä heijastane Halla-ahon omia näkemyksiä. Huomattakoon, että hän on kirjoittanut somaleista paljonkin blogissaan, mutta ei koskaan muulloin tuohon sävyyn. Etenkään hän ei ole koskaan muulloin esittänyt minkäänlaisia väitteitä somalien geneettisistä ominaisuuksista.

Henk. koht. olen sitä mieltä, että jumalanpilkkasäännöksistä pitäisi päästä kokonaan eroon ja kiihottamisesta tulisi rangaista vain, jos se aiheuttaa aivan ilmeistä, konkreettista uhkaa. Näin tuskin kuitenkaan tapahtuu, koska kaikilla aikakausilla on omat kollektiiviset valheensa, joiden paljastajia pitää rangaista.

Anonyymi kirjoitti...

Mikä merkitys on sillä, että Halla-Aho ei 1 syytekohdan mukaisessa tekstissään viitannut aionastaan Suomessa oleskeleviin somaleihin? Tällöinhän somalit ei ole vähemmistö. Toisin ajatellen, olisiko Halla-Ahon pitänyt esittää kommenttinsa Somalian maaperällä tai muussa maassa, jossa somalit ei ole vähemmistö?

Toiseen syytekohtaan liittyen, oletko miettinyt rangaistavuutta muuten, kuin kaksoisstandardin osalta. Käsittääkseni olennaisempi tai yhtä olennainen Halla-Ahon argumentti oli väitteen paikkansapitävyys, joka huomioon jätettäessä tarkoittaa siis sitä, loukkaavan väitteen esittäminen on loukkaavaa, paikkansapitävänäkin.

Simo kirjoitti...

Jyrki Virolainen. On pohdittu Halla-ahon kirjoitusten loukaavuutta ja loukkamistarkoitusta. Onko mahdollisen tuomion kannalta onglemallista,että yhtäkään loukaantunutta ihmistä tässä jutussa ei ole ilmaantunut eikä osoitettu?

Toukka kirjoitti...

Vähemmistönsuojasta: täytyykö meidän todellakin odottaa, että muslimit ovat Suomessa enemmistö ja maitonaamaluterilaiset vähemmistö, ennen kuin saamme arvioida kriittisesti islamin vastenmielisiä ja länsimaisten, valistuksesta ja kristinuskosta juontuvien arvojen vastaisia piirteitä?

Uskooko Virolainen, että tuollaisessa tilanteessa muslimienemmistö kunnioittaa alkuperäiskansan vähemmistönsuojaa?

Anonyymi kirjoitti...

Nämä blogistin ja muiden keskustelut ovat mielenkiintoisia ja vahvistavat oivasti vuosien kuluessa kertynyttä näkemystäni: (lääkärien ja terveydenhoitojärjestelmän lisäksi) kaikenlaista mahdollisuutta joutua ns. "lain" kanssa tekemisiin pitää varoa visusti, koska mistä tahansa voi seurata myös Suomessakin aivan mitä tahansa.

Anonyymi kirjoitti...

Halla-Aho on mielipiteidensä vuoksi ahdingossa, tästä on muutakin näyttöä nykyisessä oikeuskäytännössä. Mielestäni tietämättömyys/asenteellisuus tahi edes pilkallisuus ei oikeuta perustuslaillisen ehdottoman oikeuden,sananvapauden rajoittamiseen. Jokainen vastaa mieliteistään. Tänään tuomittiin Helsingin kärjäoikeudessa ulkomaalaistaustainen perheen isä lastensa seksuaalisesta jätkuvasta,tietoisesta, välinpitämättömyyttä ja halveksuntaa osoittavasta seksuaalisesta hyväksi käytöstä "sarjaraiskauksista" 12 -vuoden tuomioon, lisäksi merkittäviin vahingonkorvauksiin uhreille, hyvä niin. Oletettavasti suomalaisen oikeushistorian "kovin tuomio seksuaalirikoksista".Ei tarvitse spekuloida kulttuurisilla tai uskonnollisilla taustoilla. Ihminen on näköjään "elukka" etnisestä taustastaan huolimatta. Mielummin luen/tulen tietoiseksi mediasta Suomalaisten "sekakäyttäjien" tappavan toisiaan kännipäissään, kuin perheenjäsenten raiskaavan omia lapsiaan.m.o.t

Pekka Pessi kirjoitti...

Jyrki,

Halla-aho on itse kirjoittanut oikeudenkäynnin tapahtumista. Jussin kertomuksen mukaan mukaan kaksi niistä syyttäjän oikeudenkäynnissä lisätodisteluna esittämistä kirjoituksista on kirjoitettu vasta syytteen julkaisemisen jälkeen. En oikein usko, että ne on liitetty osaksi alkuperäistä syytehakemusta.

Kirjoituksessa, joka on otsikoitu "Pahoitteluni", Halla-aho käsittelee ensimmäistä täkyään islamista ja pedofiliasta. Halla-aho oli perustellut alkuperäistä väitettään koraanin arvovallalla ja väittänyt sen perusteella, että kaikkien muslimien on pakko pyhittää pedofilia.

Jos Jussin todellinen tarkoitus olisi ollut viranomaisten ja median kritiikki, hänellä olisi ollut kohdin mainio tilaisuus pahoitella omaa erehdystään "pahoitteluisssaan". Halla-aho ei kuitenkaan enää muistuttanut lukijoitaan koraanista, vaan hän hylkäsi aikaisemman argumentaationsa ja vetosi imaami Khodr Chebabiin, Suomen islamilaisen yhdyskunnan omaan Fred Phelpsiin. Omasta ja ilmeisesti myös syyttäjän mielestä tämä osoittaa, että Jussin tarkoituksena oli loukata ja kiihoittaa omaa seurakuntaansa.

Homman kansanvalistus- ja propagandamisteri on antanut ilmeisesti Jussin revisionismia tukeakseen päiväkäskyn, jossa muistuttaa, että kyse ei koskaan ole ollut koraanista tai muista islamin pyhistä kirjoituksista, vaan "muslimien pyhistä lähteistä" (kieltämättä mielenkiintoinen tapa olla mainitsematta Khodr Chebabin nimeä).

Halla-ahon alkuperäisen väitteen loukkaavuutta nähdäkseni lisää sen uskottavuus ja muotoilu. Se antoi hiton uskottavalla tavalla ymmmärtää, että kaikien muslimien on joko luovuttava uskonsa perusperiaatteista tai hyväksyttävä pedofilia. Voi tietysti väittää, että minä olen vain hyväuskoinen hölmö ja koko lailla tyhmä, kun menin uskomaan yhtään mitään Halla-ahon kirjoittamaa ja samalla jäävi kirjoittamaan koko asiasta.

Halla-aho kuitenkin väittää itse, että täky 2 (somalien geneettinen ominaispiirre) on absurdi. Jokaisen pitäisi ymmärtää että se on mieletön. Toisaalta täky 1 (koraanissa kerrotaan Muhammedin panneen 9-vuotiasta) on hänen mukaansa "väistämätön looginen johtopäätös tunnetuista tosiseikoista". Oma johtopäätökseni on se, että Jussi joko uskoo huijaavansa myös oikeutta tai sitten hän ei uskalla julkisesti myöntää keksivänsä kirjoituksiinsa "tosiasioita" omasta päästään.

Kunnon sakko tai lyhyt ehdoton olisi ihan hyvä muistutus siitä, että sellainen on hiton huono tapa.

Jos taas Jussi pääsee tästä kuin koira veräjästä - ilman sakkoa tai ehdollisella - olen kutakuinkin varma, että netti on pikapuoliin täynnä kirjoituksia, joissa kerrotaan, kuinka scripta ja halla-aho.com on pullollaan kuvauksia ja varsinkin kuvia natsitohtorin panemisista 6-vuotiaiden poikien kanssa, ja kuinka Jussin seurakunta, Homma, on oikeastaan lapsipornorinki. Kirjoitusten rautalangasta väännetty ilmeinen tarkoitus ja motiivi on luonnollisesti arvostella viranomaisia siitä, että nämä vainoavat Matti Nikkiä mutta eivät tee mitään kohdatessaan tällaisia ilmeisiä laittomuuksia.

Selvyyden vuoksi täytyy mainita että nämä edellä mainitut Jussin pedofiliset taipumukset ja Homman lapsipornonvälitys ovat - Halla-ahon omia sanoja lainatakseni - "väistämättömiä loogisia johtopäätöksiä tunnetuista tosiseikoista" eli siis selväksi suomeksi halpamaista panettelua valheellisin perustein.

Pilland kirjoitti...

Your report is very interesting indeed.
I invite You to see my Italian-Estonian site http://www.pillandia.blogspot.com
You'll find a rich collection of photos of political borders from all the world.
Best wishes!

Joe kirjoitti...

Virolainen:"MInä tyydyn käräjäoikeuden ratkaisuun oli se sitten mikä tahansa, koska, kuten sanoin, tällaisissa jutuissa ei voi olla olemassa yhtä ehdottomasti ainoasta oikeata ratkaisua."

Heh! En malta olla sanomatta, että Einstein aikoinaan sanoi, että "Jumala ei heitä noppaa", mutta tätä blogia lukiessa tulee kyllä mieleen, että käräjäoikeus heittää noppaa.

Miksi meillä on yleensä tuomari tällaisissa asioissa? Nämä voitaisiin hoitaa lauantaisin lottoarvonnon yhteydessä.

Tällöin ei tosin saataisi tuomiolle perusteita. Perusteissa tuomari voisi näyttää oikeudentunnostaan ja viisaudestaan kumpuavaa voimaa.

Mutta toisaalta eipä oikeuskaan yleensä viitsi mitään perustella. Niitä laiskottaa... Joten sittenkin se lottokone voisi olla edes halvempi ja nopeampi vaihtoehto.

Anonyymi kirjoitti...

Ei Halla-aho ole keksinyt omasta päästään, että totena uskovien totena pitämässä hadith-kirjallisuudessa Muhammad solmi avioliiton Aishan kanssa tämän ollessa 6-vuotias ja että avioliitto pantiin täytäntöön Aishan ollessa 9-vuotias. On myös tosiasia, jonka myös professori Hämeen-Anttila on vahvistanut, että islamin teologiassa profeetta Muhammadia pidetään moitteettomana ja esimerkillisenä.

http://www.muhammadanism.org/Hadith/Topics/Marriage.htm

Käytännöt ja lainsäädännöt islamilaisessa maailmassa vaihtelevat. On monia islamilaisia maita, joissa avioliitto 9-vuotiaiden tyttöjen kanssa on sallittu. Tällaisia maita ovat mm. Saudi-Arabia ja Jemen. Iranin islamilaisen tasavallan ajatolla Khomeini itse suositteli avioliittoa tuonikäisten lasten kanssa. (En tiedä millainen lainsäädäntö Iranissa nykyään on.)

Pessi on kuumeisessa vuodatuksessaan unohtanut, että Jussi Halla-aho on elossa oleva yksityishenkilö. Niinpä hänen nimittämisensä pedofiiliksi olisi rikos aivan muiden pykälien nojalla kuin uskonrauhan rikkomisen. Uskonrauhan rikkominen ei myöskään soveltuisi siitäkään syystä, että sitä sovelletaan vain Suomessa rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin.

Risto kirjoitti...

Pekka Pessi:

Huomaan, että olet kiihottunut Halla-ahon Scripta-blogista.

Teet kuitenkin melkoisen erikoisia johtopäätöksiä. Ensinnäkin jätät huomiotta, että nämä kaksi täkyä Illmanin Mikalle ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Toinen on parodia Kalevan pääkirjoituksesta, eikä siitä miksikään muutu, oli sitten toinen täky minkälainen hyvänsä. On siis käsittämätöntä väittää, että Halla-aho ei olisi vilpitön väittäessään somali-väitettä absurdiksi. Sehän ON absurdi väite ja ihan siksi, että kalevan väite oli absurdi.

Mitä taas tulee Mohammed-väitteeseen, on ilmeistä, että tällä halutaan osoittaa hieman eri asioita. Eli nyt esitetään väite, joka loogisesti ottaen on totta, ainakin yksioikoisen logiikan mukaan. Johtopäätös pitää paikkansa, mikäli lähtöoletukset pitävät paikkansa. Halla-aho siis kysyy, saako edes tosiasioita kertoa ei-kristillisestä uskontokunnasta.

"Pahoitteluni"-kirjoittelussa taas tuodaan lisätodisteita siihen, että islamissa Mohammedin esimerkki tosiaan pyhittää lapsiavioliitot, joita Halla-aho nimittää pedofilian harjoittamiseksi. Nimittäin tämä Khodr Chehab todellakin "lipsautti", että 11v. voi olla ihan jees avioitumisikä ja että 13-vuotiaan hän on vihkinytkin.

Juuri äskettäin luin suomalaiselta muslimien foorumilta (tulevaisuus.org), kuinka 10-vuotiaat lapsivaimot eivät ole pedofiliaa, koska aviomiehet huolehtivat lapsesta, eivätkä hylkää [1]. Ja tietysti isänkin lupa on saatu. Pedofiiliaa siis kuulemma on avioliiton ulkopuolinen hyväksikäyttö, ei avioliiton sisäinen hyväksikäyttö. Ts. ei ole loukkaus sanoa, että Mohammedilla oli 6-7 -vuotias lapsivaimo, jonka kanssa tämä alkoi puuhastella 9-vuotiaana, eikä myöskään ole loukkaus sanoa, että islam pyhittää Mohammedin esimerkin mukaisesti lapsivaimot, koska näin tapahtuu. Sen sijaan on loukkaus sanoa tätä pedofiliaksi, koska (monien) muslimien mielestä se ei ole pedofiliaa. Toki löytyy muslimeja, jotka tuomitsevat tällaiset teot nykyaikana, toivottavasti jopa yhä enenevissä määrin. Se ei silti poista lapsivaimo-ongelmaa, joka siis on ilmeisesti lievänä myös Suomessa, jos Halosen itsenäisyysjuhlien vieraana monta kertaa ollutta imaamia on uskominen.


Islam-väite ja somali-väite eivät siis ole keskenään vertailukelpoisia tai rinnastettavissa. Jos Halla-aho puolustaa edelleen islam-väitettään, se ei kerro mitään somali-väitteen totuusarvosta.

Lähde:
[1]
http://tulevaisuus.org/keskustelu/viewtopic.php?t=2280&postdays=0&postorder=asc&start=15

Oula Lintula kirjoitti...

Anonyymi kommentoi: "Tulkitsisin, että Halla-aho esitti väitteen islamista pedofiliauskontona aivan tosissaan. Se on siis hänen todellinen mielipiteensä. Voi myös katsoa, että hänellä oli tietoinen loukkaustarkoitus sen kirjoittaessaan."

Asiaa jossain vaiheessa jo sivuttiinkin, mutta ei oikeudessa tuomio voi perustua siihen, mitä joku "tulkitsisi" tai "voi myös katsoa". Sen on perustuttava todisteisiin. Väitän yhä, että todisteita loukkaamistarkoituksesta ei ole esitetty lainkaan.

Asian vierestä: sikäli kuin Halla-aho saa tuomion, on rahankeräys sakkojen kuittaamiseksi jo käynnissä (olkoonkin ettei se ole relevanttia ennen hovioikeuden päätöstä, ja sitä tuskin tulee vuoteen).

Anonyymi kirjoitti...

Taitaa juttu mennä niin, että peli jota ei pelata halla-aholaisten omillä säännöillä, ei voi olla reilua, vaan takana on tietenkin se kuuluisa salaliitto.
Sen nojalla he sallivat itsensä käyttäytyä kuten 4 -vuotiaat penikat. Tosin taitaa tosiasiallisesti olla heidän oma ongelmansa, joka tosin takaa, että kukaan joka uskaltaa itse ajatella lähinnä naureskelee heille. Sinällään harmi koska heidän jargoniassa on kuitekin edes jokin totuuskin mukana, ja nyt se peittyy heidän omaan huutoonsa.

Mika Lako kirjoitti...

Somali on käräjäoikeudessa syytettynä ryöstöstä, somalin asiamies esittää väitteen.

"Somalien geneettiseen perintöön kuuluu ohikulkijoiden ryöstely ja verovaroilla loisiminen." lainaus Halla-aholta.

Asiamies jatkaa. Vaadin syytteen hylkäämistä, tai ainakin mahdollisimman lievää tuomiota, koska syytetyn geenit pakottivat syytetyn ryöstämään ohikulkijoita.

Koska syytetty ei voi mitään geeneilleen, niin on kohtuutonta rangaista häntä teoista, joita hän tekee "täyttä ymmärrystä vailla".

Lisäksi esitän valtiolle palkkiovaatimuksena asian ajamisesta 10.000€.

Tapauksen lainopillinen tai moraalinen arviointi?
Vastaustilana max 200 sanaa.

Oula Lintula kirjoitti...

Mika Lako: esimerkissäsi oikeus voisi todeta, että tuomion on perustuttava lakiin eikä Halla-ahon kirjoituksiin. Lakihan ei moista seikkaa mainitse.

Toisin sanoen: kysymys siitä, onko kyseessä geneettinen erityispiirre vai ei, ei vaikuttaisi yksittäisen somalin tuomittavuuteen lainkaan.

Anonyymi kirjoitti...

Minusta Suomessa oleva alkuasukasmies on kansallinen vähemmistö. Ainakin naisia on enemmän.

Minua loukkaa kun meitä leimataan väkivaltaisiksi miehiksi, jotka harrastavat naisien hakkaamista ja raiskaamista esimerkiksi valtion sos.terv.ministeriön/ Tasa-arvoneuvottelukunnan toimesta. Myös Kalevan pääkirjoitus oli loukkaava ja epäili asin johtuvan genetiikasta.

Lisäksi meitä (vähemmistönä) diskriminoidaan ja meidän kiintiöstä otetaan pois ja päästetään jonon ohi muita erityis VIP-ryhmiä. Esimerkkinä asuntojonot, koulutus jne. Mielestäni perustuslaki määrää lain samaksi kaikille.