tiistai 22. helmikuuta 2011

395. Oliko Matti Vanhanen syytön?


1. Eduskunta päätti tänään odotetusti, ettei Matti Vanhasen jääviys- ja virkarikosasiaa ole syytä viedä valtakunnanoikeuteen.

2. Kohta eduskunnan päätöksen jälkeen Vanhanen ilmestyi MTV3:n Seitsemän uutisiin yhtä polleana kuin aina ennenkin ja muutenkin täysin entisenlaisin ylimielisin ottein ja sanankääntein.

3. Kun toimittaja kysyi Vanhaselta, katsooko hän nyt mielestään menetelleen oikein, kun ei joutunut valtakunnanoikeuteen, Vanhanen ei vastannut, vaan alkoi puhua niitä näitä presidentinvaalien aikaisesta vaalikampanjastaan.

4. Toiseksi toimittaja kysyi Vanhaselta, että katsooko hän toimineensa moraalisesti oikein. Tähänkään Vanhaselta ei saatu vastausta, vaan hän vain jatkoi asian vierestä puhumistaan viittaamalla johonkin Johannes Virolaisen ikivanhaan toteamukseen jostakin "eriyttämisestä."

5. Vanhanen sanoi, että yleisen periaatteen mukaan jokaista on pidettävä syyttömänä, ellei hänen syyllisyyttään ole tuomioistuimen päätöksellä vahvistettu. Toisin sanoen syyttömyysolettamaa ei voitaisi kumota muutoin kuin tuomioistuimen rikoksen syyksilukevalla tuomiolla.

6. Mutta onko asia kuitenkaan tismalleen näin, vai voidaanko syyttömyysolettama kumota jossakin tapauksessa myös syyttäjän päätöksellä? Oliko Vanhanen todella syytön kaikkeen, niin kuin hän antaa ymmärtää?

7. Eduskunnan istunnossa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi kertoi esittelypuheenvuorossaan, mihin kaikkiin kysymyksiin valiokunta joutui ottamaan kantaa.

- "Ensinnäkin tärkein kysymys on se, oliko Vanhanen esteellinen toimiessaan pääministerinä ja tehdessään päätöstä näistä Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista. Jos katsotaan, että hän oli esteellinen, sen jälkeen on kysymys siitä, täyttääkö tämä esteellisyys jonkin rikoslain tunnusmerkistön. Sen jälkeen, jos katsotaan, että tunnusmerkistö täyttyy, merkittävää on se, mikä on Vanhasen syyksiluettavuuden aste: tekeekö hän tuon toimensa tahallisena, törkeänä tuottamuksena vai tuottamuksella. Myöskin tärkeätä on, että todetaan se, että ministerin osalta, jotta häntä voidaan syyttää valtakunnanoikeudessa, teon täytyy edellyttää vähintään törkeätä tuottamusta. Jos tuo törkeän tuottamuksen raja edelleen ylittyy, sen jälkeen arvioidaan vielä perustuslain 116 §:ää siten, että teon täytyy olla olennainen tai että ministerin menettely on muutoin ollut selvästi lainvastaista."

8. Vastaukset näihin kysymyksiin käyvät ilmi perustuslakivaliokunnan mietinnöstä:

1) Vanhanen oli esteellinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla;
2) Vanhanen oli rikkonut rikoslain 40 luvun 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla tuottamuksellisesti virkavelvollisuuttaan eikä rikkomus ollut laadultaan vähäinen;
3) Mainittu Vanhasen syyksiluettu teko eli tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen ei kuitenkaan ollut törkeän huolimatonta; eikä
4) Vanhasen syyksi luettu teko siten ollut perustuslain 116 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennainen tai selvästi lainvastainen.

9. Vaikka siis Vanhasen syyksi mietinnössä luettu teko ei ollutkaan selvästi lainvastainen, se oli kuitenkin lainvastainen ja toteutti virkarikoksen eli RL 40:10:ssä kriminalisoidun virkarikoksen tunnusmerkistön.

10. Selvää siis on, että perustuslakivaliokunta asiallisesti kumosi Vanhasta koskevan syyttömyysolettaman.

11. Valiokunnan päätöksessä on kyse niin sanotusta seuraamusluontoisesta syyttämättäjättämisestä; puhutaan myös "syyksilukevasta syyttämättäjättämisestä." Siinä syyte siis jätetään nostamatta, vaikka syyttäjä (tässä tapauksessa siis perustuslakivaliokunta) katsoo näytön ja juridisen selvityksen riittäväksi epäillyn tuomitsemiseksi rangaistukseen.

12. Matti Vanhasen siis oli ja on jatkossakin täysin turha pullistella sillä, että hänet jätettiin viemättä valtakunnanoikeuteen sen takia, että olisi ollut syytön mihinkään virkarikokseen.

13. Jos Vanhanen olisi halunnut puhdistaa maineensa tuomioistuimen päätöksellä, hänen olisi itse asiassa tullut perustuslakivaliokunnan päätöksen julkistamisen jälkeen itse vaatia "pääsyä valtakunnanoikeuteen." Näinhän tapahtuu tai on ainakin periaatteessa mahdollista tapahtua normaalissa rikosprosessissa, kun syytäjä tekee seuraamusluontoisen syyttämättäjättämispäätöksen (ROL 1:10.19). Valtakunnanoikeusprosessi olisi ollut ainoa keino, jonka avulla Vanhanen olisi voinut varmuudella puhdistautua jääviysepäilyistä.

14. Normaalissa rikosprosessissa seuraamusluontoisen syyttämispäätöksen saanut rikoksesta epäilty kuitenkin vain ani harvoin "innostuu" vaatiman, että syyttäjän on vietävä syyllisyyskysymys oikeuden ratkaistavaksi. Yleensä aina rikoksesta epäillyt ovat päinvastoin "ikionnellisia" siitä, että pääsivät niin vähällä eli syyttäjän tekemällä seuraamusluontoisella syyttämättäjättämispäätöksellä. Voisihan nimittäin käydä (ja usein myös kävisi) niin, että tuomioistuin, yllätys yllätys, päätyisi syyllisyyskysymyksen osalta aivan samaan lopputulokseen kuin syyttäjä.

15. Minusta tuntuu, että myös Matti Vanhanen on hyvin onnellinen siitä, että hän ei joutunut valtakunnanoikeuteen. Hänellä ei varmaan ole ollut minkäänlaista hinkua saada valtakunnanoikeutta kokonaan sen takia, että hän piti itseään täysin syyttömänä. Mutta silloin Vanhasen ei pitäisi pullistella ja väittää vastoin tosiasioita, että hän oli syytön, koska eduskunnan toverituomioistuin ei vienyt häntä oikeuteen.

16. Kyllä kansa tietää, mihin Vanhasen katsottiin syyllistyneen! Ne, jotka eivät tiedä tai usko, voivat lukea asiasta perustuslakivaliokunnan mietinnöstä.

17. Suorastaan hupaisa oli Matti Vanhasen MTV3:n Seitsemän uutisissa lausuma tokaisu, että perustuslakivaliokunnan kanta merkitsisi sitä, että virkamies tai ministeri voi olla esteellinen, vaikka ei itse sitä tiedä. Tästä valiokunnan kannanotossa ei toki ollut kysymys. Kysymys oli pääministerin huolimattomuudesta ja siitä, että hänen olisi pitänyt varoa ja ymmärtää itsensä esteelliseksi. Oikeuskansleri ja kaikki kuullutasiantuntijat olivat asian käsittelyssä tästä yhtä mieltä. Ei voi olla virkamiehen tiedostamatonta esteellisyyttä.

18. Vanhasen lausunnot osoittavat, miten ylimielisesti hän haluaa edelleen suhtautua kyseiseen jääviysasiaan ja yleensä vaalirahoitussotkuun, joka oli paljolti hänen ja hänen johtamansa puolueen luomus.

19. Vanhasen luottamus pääministerinä meni hänen vaalirahoitussotkua koskeneiden epämääräisten, muistamattomien ja omaa vastuutaan väistelevien lausuntojensa vuoksi. Tämän vuoksi hän joutui eroamaan tehtävästään.

20. Vielä yksi asia. Matti Vanhanen ja Kimmo Sasi, muun muassa, ovat vakuuttaneet, että asiassa pengottiin "kivet ja kannotkin kissojen ja koirien kanssa." Mutta mihin ihmeeseen hukkuivat Vanhasen tietokoneelta 1 000 sähköpostia vain päivää ennen kun poliisi tuli takavarikoimaan konetta keskustan puoluetoimistosta?

21. Tämänpäiväisessä täysistunnossa vain kansanedustaja Tuulikki Ukkola otti kyseisen asian esille. Ukkola on perustuslakivaliokunnan jäsen. Ukkolan puhe osoitti, etteivät nuo ihmeellisesti kadonneet 1 000 sähköpostiviestiä ole sisältyneet siihen esitutkintamateriaaliin, joka oli valiokunnan käytettävissä.

22. Kaikkia kiviä ja kantoja ei siis sittenkään saatu käännetyksi.


37 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Matin mielestä hänen oikeudenkäyntinsä kesto oli kohtuuton:

- Kun tämä oli pitkälti julkinen prosessi, niin siihen nähden tämä oli kohtuuttoman pitkä

- Asiat on käsiteltävä kohtuullisessa ajassa, hän jatkaa.

Eli 1,5 kuukautta kestänyt prosessi pituudeltaan kohtuuton, vaikka esitutkintamateriaaliakin kertyi normaalin lautakasan verran. Itse en muista, että Vanhanen pääministerikaudellaan olisi em. asiaan ottanut kantaa puolesta tai vastaan. Puhumattakaan, että olisi tehnyt asialle jotakin.

Anonyymi kirjoitti...

Ylen pääuutisissa Vanhanen oli iloinen kun korkean asiantuntijat, juristit ja 200 kansanedustajaa oli sitä mieltä että hän on syytön.

Toimittaja kyllä sanoi että kansanedustajat eivät kaikki olleet tyytyväisiä.

Jonkka otti nyt sormilleen ja voidaan olla varma että jatkossa Jonkka toimii eritavalla. Eikö se ollut niin että Jonkan aloitteesta asia lähti eteenpäin?

Soon Moro kirjoitti...

Aivan pöyristyttävää esiintymistä "syyttömänä miehenä" ja vielä kehtaa voivotella prosessin kestosta. Sissus sentäs! Ainoastaan Suomen Berlusconi-pykälät pelastivat Matin, ei mikään muu.

Samalla nähtiin myös Persujen siviilirohkeus eli ei mitään uutta odotettavissa eduskuntavaalien jälkeen.

Anonyymi kirjoitti...

Eihän Jonkka toki mitenkään kynsilleen ottanut!

Matti on Matti, elkeet ovat entiset, vaikkei politiikassa enää mukana olekaan. Puppu pitää yrittää puhua edelleen.

Matti ja hänen naisystävänsä näyttävät laukkaavan nyt vieraina vähän joka toisessa tv-ohjelmassa, mutta se luottamus ja uskottavuus, minkä Matti on poliitikkona menettänyt, ei sillä palaudu.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Koska näemme Vanhas-Matin Mitta-tädin ohjelmassa?

Anonyymi kirjoitti...

Luepas Jonkan lisäkysymykset Vanhaselle kesäkuun alussa: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010060111771803_uu.shtml

Mielestäni tuossa on tämän keissin ydin. Vanhasen on täytynyt tietää Nuorisosäätiön tukeneen häntä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Varmaankin tiesi.

Mutta täytyy toki muistaa, että perustuslakivaliokunta pyrki nimenomaan samaan aikaan yksimielisen päätöksen. Jotta siihen päästiin, tehtiin "päätösneuvottelussa" todennäköisesti erilaisia lehmänkauppoja.

Kepulaiset jäsenet valiokunnassa eivät olisi hyväksyneet nyt todettua yksimielistä kantaa Vanhasen jääviydestä, jolleivät he olisi saaneet joitakin omia tavoitteitaan läpi valiokunnan päätökseen.

Tuo tietoisuus lienee yksi niistä kepun päätökseen vaatimista asioista.

Anonyymi kirjoitti...

Jukka Gustafsson (sd) tänään täysistunnossa:

-"Historiankirjoituksen kannalta ja myös valiokunnan juridisten johtopäätösten kannalta minusta on outoa, ettei perustuslakivaliokunta lainkaan arvioinut pitkään jatkunutta suunnitelmallista toimintaa pääministeri Vanhasen ja Nuorisosäätiön yhteistyökuvioissa. Kyse ei siis ole ollut vain presidentinvaalikampanjan tuesta Vanhaselle vaan paljon enemmästä, pitkään jatkuneesta järjestelmällisestä rahallisesta tuesta - toimihan pääministeri valtioneuvoston puheenjohtajana päätettäessä muun muassa vuosina 2004-2009 Raha-automaattiyhdistyksen tuesta Nuorisosäätiölle. Oikeuskansleri Jonkkakin toteaa muistiossaan: "Nuorisosäätiö oli tiettävästi tukenut Vanhasen vaalityötä jo aiemmin 5 000-6 000 eurolla eli sinä aikana, jolloin hän oli Nuorisosäätiön hallituksessa."

Niin. oudoltahan tuo kieltämättä vaikuttaa...

Anonyymi kirjoitti...

Kari rajamäki (sd) tänään eduskunnan täysistunnossa:

- "Mutta kun mediaa on kiitetty, niin yksi asia jätettiin vaille. Mitä tapahtui 15.12.2009, kun pääministeri jätti paperit tuohon ja hävisi koko vuoden tärkeimmän talousarviokäsittelyn aikana eikä palannut koskaan saliin? Jälkeenpäin ilmeni, että samana päivänä krp on esitutkintaan liittyviä vaihtoehtoja käynyt läpi. On asioita, joissa ei ole riittävää läpivalaisua vieläkään käyty. Seuraavana päivänähän IltaSanomien mukaan pääministeri kertoi, että hän ei (Puhemies: Minuutti!) muista, missä hän oli edellisenä päivänä, kun budjettia käsiteltiin". (Ed. Laukkanen: Mitä puhuja vihjaa?)

Anonyymi kirjoitti...

Arvoisa puhemies! Vielä toinen asia. En puutu tähän Vanhasen tapaukseen tämän enempää, tilanne on se, mikä on ja kaikki on tapahtunut lakien ja asiantuntijoitten selvitysten perusteella. Mutta tämä 1 000 sivun lukeminen kyllä paljasti sen, että jotain on jossakin vielä ehkä kääntämättä. Minulle on edelleenkin epäselvää, kuka teki Nuorisosäätiöstä raha-automaatin. Kenen aikana se tapahtui? En ole tutustunut tähän 6 500 esitutkintasivuun, joka on tällä hetkellä Yleisradion hallussa. En tiedä, mitä siellä on. Kenen aikana Nuorisosäätiöstä tuli poliitikkojen rahasampo? Se ei kuulu tähän Vanhasen asiaan, mutta se kuuluu siihen yleiseen keskusteluun, mitä tällä hetkellä käydään.

Tuulikki Ukkola (kok) täysistunnossa tänään:

- Toinen asia, mikä on minun mielestäni edelleenkin epäselvä, on se, tiesikö Vanhanen vai eikö tiennyt, kun hänestä tuli pääministeri, että edelleenkin Nuorisosäätiö jakaa rahaa. Ja sehän selviää ihan näistä papereista, kun tutkii, että koko ajan, siitä huolimatta, että pääministerinä oli Vanhanen, Nuorisosäätiö jakoi rahaa. Mutta ne eivät kuulu tähän jääviysasiaan ja siihen, toimiko Vanhanen perustuslain 116 §:ssä tarkoitetulla tavalla lainvastaisesti. Se on ihan selvä asia, että ei toiminut. Jäävi oli, mutta ei toiminut.

Anonyymi kirjoitti...

Mielenkiintoinen teoria tuosta tietoisuusasiasta. Mutta.

Jopa Sasi totesi tänään eduskunnassa, että...

"Esitutkinnassa ei ole saatu näyttöä siitä, että Vanhanen olisi ollut säätiön puheenjohtajakautensa jälkeen selvillä säätiön taloudellisesta toiminnasta MUUTOIN kuin aiemman kokemuksensa perusteella."

Eli ei ollut ja oli tietoinen. Onhan tämä vallan merkillistä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Sasillakin on välillä taipumusta kompastua omaan ylinäppäryyteensä!

Nyt Sasi haluaa tulkitsee laajaa esitutkintamateriaalia. Täytyy muistaa, että Nuorisosäätiön juttu on vielä esitutkinnassa ja sen jälkeen vielä syyttäjä tutkii, mitä siinä on oikeastaan saatu selville ja mitä ei.

Anonyymi kirjoitti...

Jäähän tästä sotkusta (toivottavasti) edes sen verran hyvää saldoviivan alle, että ehkä ministerivastuuasioiden sääntelyä muutetaan ja selvennetään. Sasi ja Söderman puhuivat molemmat tämän puolesta, eli mm. että syytekynnys ehkä laskisi, jos forum siirrettäisiin hovioikeuteen tai KKO:een, ja että esitutkinta- ym. lakien kokonaisuuudistuksen yhteydessä selvennettäisiin se, että myös OA:lla ja OKA:lla on (edelleen) oikeus esitutkinnan toimituttamiseen näissä ministerivastuuasioissa. Vm. kysymys on ollut kiistanalainen jo tovin aikaa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Onhan tuosta uudistuksesta puhuttu jo 20-30 vuotta.

Jacob Söderman kertoi eilisessä puheessaan eduskunnassa, että hän on 4-5 viimeisen vuoden aikana tehnyt useita ehdotuksia ministerivastuulain muuttamiseksi, mutta kaikki ehdotukset ovat kilpistyneet OM:n (= Tuija Braxin) kantaan: mitään ei muuteta!

Nyt taas puhutaan, mutta vain lämpimikseen, tuosta muutoksesta, mutta tosiasiallisesti tulee menemään ainakin 20-30 vuotta ennen kuin uudistus voisi toteutua. Silloin toivottavasti vallassa on kokonaan uusi poliittinen sukupolvi - P.Väyrynen toki on edelleen eduskunnan jäsenenä (!) - joten tämäkin muutos on mahdollinen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Oikeuskansleri Jonkan "noin vain" ottama kanta ja tulkinta, jonka mukaan perustuslakivaliokunnan asiana on päättää ministerivastuuasiaa koskevan esitutkinnan käynnistämisestä, on tietenkin p****stä.

Jacob Söderman todisti eilen eduskunnassa, ettei uutta perustuslakia säädettäessä ja ministerivastuulakia tarkistettaessa ollut ollut mitään puhetta siitä, että asiassa tulisi ottaa Jonkan nyt jälkikäteen omaksuma tulkinta.
Ts. Jonkan kanta ei vastaa lainsäätäjän tarkoitusta.

Olen kertonut blogissani aiemmin oikeusasiamiehen OM:lle tekemästä ehdotuksesta, jonka mukaan lakia, edes tässä suhteessa, voitaisiin selventää niin, että Jonkan tulkinta saataisiin haudatuksi.

Tulos on ollut sama kuin muissakin ko. uudistuksissa: OM (= Tuija Brax): mitään lainmuutosta ei tarvita.

Anonyymi kirjoitti...

Totean vain, että on erinomaista, että tämä blogi on olemassa. !!!

Jyrki Virolainen kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

No, onhan tässä ihan selvä linja olemassa:

Hallberg - väärin meni, mutta ei siitä sen enempää

Koskinen - väärinhän sekin meni, mutta ei siitä sen enempää

Vanhanen - no väärin sekin meni, mutta ei siitä sen enempää

Eli Suomessa saavat KHO:n presidentti, oikeusministeri ja pääministeri ryssiä ihan rauhassa. Valtaeliitti suojelee toisiaan.

Anonyymi kirjoitti...

Niinpä!

On se niin väärin, kun se ei olekaan väärin!

Ja sitten vielä ihmetellään, miksi persut ovat kohta suurin puolue!

Kyllä tästä Vanhas-farssista kuullaan eduskuntavaalitaistelussa vielä monta kertaa.

Taas se nähtiin: Laki ei ole sama "herroille ja duunareille."

Anonyymi kirjoitti...

Matti: Saletisti natsaa!

Anonyymi kirjoitti...

"Mutta onko asia kuitenkaan tismalleen näin, vai voidaanko syyttömyysolettama kumota jossakin tapauksessa myös syyttäjän päätöksellä? Oliko Vanhanen todella syytön kaikkeen, niin kuin hän antaa ymmärtää?"
Eikö ole "koskisten" välttämiseksi parempi lähteä siitä selkeästä säännöstä, että oikeusvaltiossa oikeudellinen syyttömyysolettama kumotaan vain ja ainoastaan tuomioistuimen päätöksellä, mutta demokraattisessa valtiossa menettelyn moraalinen moitittavuus arvioidaan erikseen (vrt 11 tuomarinohje: "Ei laki hyväksy kaikkea, mitä se ei rankaise...". Pidetään tämä ero kristallinkirkkaana ja jauhot ja vellit sotkematta.

Anonyymi kirjoitti...

Onko Matti Vanhanen esiintynyt Simpsoneissa?

The Simpsons - Lie Detector

Miten olisi napsittu pisteet kotiin?

1) Myöntämällä, ettei voi hoksata kaikkea, koska ministerin pitää tehdä tuhansia päätöksiä vuodessa.
Kaukana ovat ajat, jolloin esimerkiksi Suomen Pankki teki yhden päätöksen viikossa. [Tosin, esimerkki voi pitää paikkansa nykyisenkin SP:n osalta. Lainaus kansliapäällikkö Erkki Virtasen henkilökuvakirjasta.]

2) Toteamalla, eikö tässä nyt kannettu sitä kuuluisaa poliittista vastuuta eroamalla julkisista toimista?

Joskus on kannattaa äänestää päättäjäksi mahdollisimman yksinkertainen ihminen. Tosin Matti Vanhanen taisi kumota tämän hypoteesini.

Mika Lako

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymin toivomuksen mukaan meneteltäessä syyttäjä ei siis voisi milloinkaan tehdä "syyksilukevaa syyttämättäjättämispäätöstä", vaan kaikki tapaukset, joissa syytekynnys on ylittynyt, tulisi viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Tämä tietäisi tuomioistuinten juttumäärien tuntuvaa kasvua.

Jukka Ryhänen kirjoitti...

Sinun kannattaisi Jyrki suunnata kritiikkisi näissä raha-asioissa talouselämän, ei politiikan suuntaan. Elämme taloudellisessa diktatuurissa. Arvostele diktaattoreja, älä kanslisteja.

Et ilmeisesti edusta tiedostavaa sukupolvea, siinä ja siinä ikäsi puolesta. Käsität politiikan ja valtiovallan jotenkin tärkeimmäksi. Näinhän asia ei ole vuosikausiin, eikä -kymmeniin enää ollut. Eikä oikeastaan koskaan. Syylliset ovat aina piilossa, koska rahan valta on sokaisee ne jotka sitä palvovat. Syyttäjät eivät näe koska heidän omat kätensä ovat täynnä seteleitä, ja ne haluavat niitä lisää.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Eikö Jukan, menestyvänä lakimiehenä ja noin sujuvana kynämiehenä, kannattaisi mieluummin alkaa itse kirjoitella noista talouselämän jutuista ja paljastaa diktaattoreja sieltä.

Jokainen juristi voi toki pitää omaa blogiaan ja kirjoitella siellä ihan mitä mieleen tulee, myös Ryhänen.

Nyt hän on tuhlannut ilmeisen kallista aikaansa täällä kirjoittelemalla lähinnä hieman levottoman tuntuisia kommentteja valtiovallan kolmijako-oppia vastaan.

Jukka Ryhänen kirjoitti...

Sen jälkeen kun edellinen sensuuripolitiikkaasi käsittelevä viestini on julkaistu voit julkaista tämän viestin.

Minulle on Jyrki paljon tärkeämpää ajatella ja keskustella itselleni tärkeistä asioista ja arvoista kuin ajaa tai ajatella toisten asioita. Sen verran itsekkääksi olen tullut, tosin lompakon kustannuksella. On vain niin että raha ei anna oikein mitään, vähiten onnea.

Jos en tämän paljastuksen jälkeen ole enää mielestäsi menestyvä lakimies, olen mielipiteestäsi onnellinen. Haluan irroittautua niistä luutuneista käsityksistä joiden mukaan menestys mitataan suorittamisen ja rahan määrällä.

Haluan myös irtisanoutua nykyisen, epäonnistuneen lakimieskoulutuksen ja ammatillisen toimintatavan puuduttavasta ja itsenäistä ajattelua kahlitsevasta maailmasta.

Oikeus on hieno asia, pykälät eivät. Oikeus on jumalallista, pykälät maallisia. Ihminen on luotu ja luova olento, jonka ei kuulu alistua vaan ajatella, kasvaa ja kehittyä. Tämä tarkoittaa luonnollisesti kaiken sellaisen vastustamista joka kahlitsee ja pyrkii lamaannuttamaan sanottua positiivista kehitystä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Irtisanoudu, keskustelu, irrottaudu ja tee mitä vain ikinä lystäät, mutta, please, tekisitkö sen kuitenkin mieluummin omassa blogissasi tai jollakin muulla sivustolla?

Anonyymi kirjoitti...

Mielestäni se valtioneuvoston päätös, jossa Vanhanen oli jäävinä mukana jakamassa rahaa Nuorisosäätiölle, pitäisi lainvastaisena nyt koko revohkan jälkeen purkaa oikeuskanslerin toimesta KHO:lle tehtävästä hakemuksesta. Eikös yleinen etu sitä vaadi?

Anonyymi kirjoitti...

Olenko minä ymmärtänyt lainkaan tätä mutta eikö kuitenkin ole selvää että Vanhanen oli esteellinen huolimatta siitä tiesikö hän sitä vai ei? Ja asia ei edennyt valtakunnanoikeuteen koska syyllisyys katsottiin vähäiseksi ja siten tuottamukselliseksi?
Näin olen Sasin puheista aamuteeveestä ymmärtänyt.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Olenko minä ymmärtänyt oikein, että anonyymi on kommentoinut blogiani sitä lainkaan lukematta?
Hän on katsellut vain aamu-tv:tä.

Jos anonyymi kerran on aamu-tv:n katsoja, niin miksei hän sitten kommentoi sinne näkemäänsä ja kuulemaansa?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Matti Vanhasen "ihmettely", jonka mukaan hänet todettiin esteelliseksi, vaikkei hän itse sitä lainkaan tiennyt, on tyypillisen poliittisen venkoilijan ja kverulantin selitys.

Matti Vanasta kuultiin prosessin aikana monta kertaa ja jätti lisäksi omia ja asianajajansa kirjelmiä oikeuskanslerille ja perustuslakivaliokunnalle.

Olisi esittänyt ihmettelynsä tuolloin. Ilmeisesti esittikin, mutta perustuslakivaliokunta ilmeisesti viittasi kintaalle moisille naiiveille selitelmille.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Virkamiehen tai ministerin "tietoisuus" esteellisyydestä ei ole hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisessa esteellisyydessä relevanttia seikka.

Kyse on sitä, että virkamiehen ja ministerin tulee olla varovainen ja ottaa esteellisyysperusteiden olemassaolo huomioon ja tarkastella sitä siltä kannalta, miltä virkamiehen tai ministerin puolueettomuus tietyn ulkoisen seikan perusteella näyttäsi ulkopuolisten silmissä tarkasteltuna.

Esimerkiksi Vanhasen tapauksessa on ollut kyse siitä, että millainen vaikutelma ulkopuolisille, järkevästi ajatteleville ihmisille on voinut syntyä Vanhasen puolueettomuudesta; ts. onko luottamus Vanhasen puolueettomuuteen saattanut vaarantua.

Olisi suorastaan hoopoa, jos virkamies ja ministeri pääsi kverulointinsa ja venkoilunsa ansiosta vapaaksi esteellisyysepäilystä vain yksinkertaisesti väittämällä, ettei hän ole itse tiennyt tai ymmärtänyt olevansa esteellinen!

Se, joka väittää virkamiehen tai ministerin olleen esteellinen, joutuisi siis aina näyttämään, että virkamies tiesi esteellisyydestään. Mutta milläs tuollaisen asian juuri koskaan voi näyttää toteen!

Soon Moro kirjoitti...

Ad Mika Lako.

Ei ole kovinkaan reilua, että Matti Vanhasta tituleeraa yksinkertaisena. Elosteleva mieshenkilö, joka käyttää yhteisiä varoja kuin omiaan sekä valehtelee tuon tuosta on aina nauttinut yli 30 % kannatusta pääministerin tehtävässään. Kansa saa sitä, mitä se haluaa ja ansaitsee.

Valheenpaljastuksesta. Jos saisi Pinoccio-pulveria ripautettua Matin niskaan, niin iltauutisissa nähtäisiin mies, jolla on vähintään metrin mittainen tuulenhalkaisija...

Anonyymi kirjoitti...

"Anonyymin toivomuksen mukaan meneteltäessä syyttäjä ei siis voisi milloinkaan tehdä "syyksilukevaa syyttämättäjättämispäätöstä", vaan kaikki tapaukset, joissa syytekynnys on ylittynyt, tulisi viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi."
Valtakunnansyyttäjän viraston uuden työryhmäraportin mukaan tulevaisuudessa juuri syyttömyysolettaman vuoksi syyttämättäjättämispäätöksissä todetaan vain, että syyttämiskynnys on ylittynyt. Tämä johtaa toivottavasti muutoinkin siihen, että noiden päätösten perustelujen "hinkkaamista" vähennetään ja syyttäjäjien työaika keskitetään vakavammiksi katsottujen juttujen ajamiseen käräjäoikeuksissa.

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi kirjoittaa VKSV:n työryhmäraportista. Onko sitä saatavilla netistä taikka löytyykö OM:n tai VKS::n julkaisusarjoista.

J.P.H. kirjoitti...

Voisiko joku kertoa milloin Vanhasen toiminta olisi ollut törkeätä, niin että henet olisi asetettu valtakunnanoikeuteen. Olen seurannut keskustelua ahkerasti, mutta kukaan ei ole kertonut mikä ero on törkeällä teolla ja tuottamuksellisella teolla. Asia näyttää ulospäin siltä, että Vanhanen on haluttu pelastaa pälkähästä ja kerrottu olevan mahdotonta asettaa häntä syytteeseen kun teko ei ole törkeä. Minun mielestä teko on nimenomaan törkeä kun nuorisosäätiöstä on pumpattu rahaa suunnitelmallisesti lehtitietojen mukaan satoja tuhansia euroja. Puheena oleva 23.000€ on ollut suoraa tukea, epäsuora vaalituki moninkertaista. Ei näytä persuistakaan todella olevan tämän mätäpaiseen puhkaisijaksi. Olen syvästi pettynyt.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tänään Aamulehdessä Kimmo Sasi moittii Matti vanhasta jääviysrikkeensä vähättelystä:

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Kimmo Sasin mielestä ex-pääministeri Matti Vanhanen kuittasi jääviysrikkeen liian kevyesti.

– Hän ei ole puhdas tässä asiassa. Hänen pitää ottaa huomautus vakavasti. Olen yllättynyt siitä, että hän yrittää selvittää, ettei asiassa ole tapahtunut yhtään mitään, Sasi moittii.

Sasi muistuttaa, että perustuslakivaliokunta ja kaikki asiantuntijat katsoivat Vanhasen olleen esteellinen jakaessaan tukia Nuorisosäätiölle.

Sasi kummastelee myös Vanhasen moitteita siitä, että valiokunnan johto olisi pimittänyt häneltä tietoja (AL 23.2.). Vanhanen kysyi käyttöönsä nauhoja asiantuntijoiden lausunnoista. Niitä ei annettu.

– Valiokunta teki päätöksen, että niitä ei anneta. Kaikissa tuomioistuimissa sisäiset keskustelut ovat pelkästään valiokunnan jäsenille eikä ulkopuolisille, Sasi perustelee.
---
KImmo Sasi tiesi tasan tarkkaan etukäteen, että Matti Vanhanen tulee vähättelemään jääviysrikettään juuri siten kuin hän on nyt tehnytkin.

Tämän vuoksi perustuslakivaliokunnan, jota Kimmo Sasi johtaa, olisi tullut antaa päätöksessään tai mietinnössään nimenomainen huomautus tai varoitus Matti Vanhaselle, jotta tämä olisi paremmin ymmärtänyt rikkeensä eikä olisi heti lähtenyt pullikoimaan ja vähättelemään rikkomustaan.