maanantai 7. tammikuuta 2013

684. KKO:lta puutteellinen selvitys oikeusneuvosten sivutoimista

                           Mieli sinne lakkaamatta palaa...

1. Korkeimman oikeuden (KKO) kotisivulla julkaistiin tänään seuraava tiedote:

Oikeusneuvosten sivutoimet vuonna 2012

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksille myönnettiin viime vuonna yhteensä kuusi sivutoimilupaa. Sivutoimista viisi olivat seuraavat:
– Urheilun oikeusturvalautakunnan puheenjohtajuus
– Oikeusministeriön yhdistelmärangaistuksesta selvitystä tekevä työryhmän puheenjohtajuus
– Oikeusministeriön asettaman tuomioistuinlakityöryhmän jäsenyys
– Oikeusministeriön asettaman oikeusturvaohjelmaa valmistelevan neuvottelukunnan jäsenyys
– Asianajajaliiton tutkintolautakunnan puheenjohtajuus

Sivutoimista yksi oli välimiestehtävä.

Useimmiten yritysten välisiä oikeusriitoja koskevissa välimiesmenettelyissä korkeimman oikeuden jäsen on voinut toimia puheenjohtajana tai ainoana välimiehenä.Tiedot välimiesmenettelyn osapuolista eivät ole julkisia. Välimiehet tai heidän vakituiset työnantajansa eivät kuitenkaan omasta valinnastaan salaa menettelyn osapuolia, vaan laki velvoittaa pitämään osapuolet salassa. Sivutoimiluvat voivat koskea myös esimerkiksi yliopistojen dosentuureja ja muita opetus- sekä asiantuntijatehtäviä.

2. Minusta tiedote on hieman vajaa ja puutteellinen. Tiedote koskee nimittäin yksinomaan vuonna 2012 myönnettyjä uusia sivutoimilupia. Sen sijaan tiedotteessa ei mainita mitään niistä sivutoimista, joita oikeusneuvokset hoitivat vuonna 2012 heille aiemmin myönnettyjen lupien perusteella! Miksi vm. sivutoimet haluttiin salata? No tietenkin siksi, että näin asia saatiin näyttämään julkisuudessa "kauniimmalta".

3. Tiedossani on muun muassa, että viime vuonna Keskuskauppakamarin välityslautakunnan jäsenenä toimi oikeusneuvos (Pertti Välimäki); lautakunnan puheenjohtajana oli entinen oikeusneuvos Gustaf Mölller. Heidän  kolmivuotinen toimikautensa päättyi vuoden 2012 lopussa. Tämän vuoden alussa toimintansa aloittaneeseen uuteen välityslautakuntaan ei sen sijaan kuulu yhtään oikeusneuvosta. Tämä on ilahduttavaa kehitystä, sillä tähän mennessä ko. lautakunnassa on lähes säännönmukaisesti ollut edustus KKO:sta. Lisäksi joillakuilla oikeusneuvoksilla on voinut olla viime vuonna vireillä aiemmin aloitettuja välimiesoikeusjuttuja.

4. Merkille pantavaa on myös se, että Suomen Asianajajaliiton valvontalautakuntaan ei kuulu enää KKO:n jäsentä; aiemmin lautakunnassa istui reilut pari vuotta oikeusneuvos Hannu Rajalahti. Kuten olen blogissa 75/9.2.2009 kertonut, tätä voidaan aika kummallisena asiana, ainakin kauneusvirheenä, sillä rinnastuuhan ko. valvontalautakunta toimintansa puolesta tavallaan  käräjäoikeuteen, sillä valvontalautakunta toimii asianajajien valvonta-asioissa ensimmäisenä oikeuasteena, jonka päätöksistä valitetaan hovioikeuteen ja edelleen KKO:een. Minusta on outoa, että tämän "alioikeuden" jäsenenä on voinut toimia ylimmän tuomioistuimen jäsen.

5. Muuten, tuomarinvalintakunnan puheenjohtaja on toimintansa alusta saakka ollut KKO:n jäsen, mutta tätä tehtävää ei ilmeisesti lasketa varsinaiseksi sivutoimeksi. Presidentti Pauliine Koskelo toimi vuosikausia lautakunnan puheenjohtajna, kunnes kypsyi viime vuonna hommaansa. Tuomarinvalintalautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi nimitettiin kuluvan vuoden alusta edellä mainittu Hannu Rajalahti - entisiä Ikaalisten tuomiokunnan ahkeria "käteisiä" muuten. 

6. KKO:n jäsenten välimiestehtävistä julkaistaan tuon tuostakin juttuja mediassa. Tämä on paikallaan, sillä onhan asiassa kysymys tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden kannalta sangen kummallisesta ilmiöstä: valtakunnan ylimmän tuomioistuimen jäsenet harjoittavat tavallaan yksityispraktiikkaa, josta he ansaitsevat sievoisia summia. Näin siitä huolimatta, että nimenomaan juuri korkeimman oikeuden tuomareilta voidaan perustellusti edellyttää ehdotonta riippumattomuutta ja omistautumista yksinomaan korkean viran hoitamiseen.

7. Viimeksi asialla ovat olleet Aamulehti ja Lapin Kansa ja ilmeisesti myös jotkut muut Alma Media -konsernin maakuntalehdet. Viime torstaina eli 3.1.-13 näiden lehtien verkkosivuilla julkaistiin seuraava juttu:

Tuomarit tekevät salassa isoa tiliä liike-elämän riidoilla


Tuomareiden julkisuudelta salassa tekemät välimiestehtävät ovat erittäin tuottoisa ja täysin laillinen sivubisnes. Liike-elämän riitojen ratkaisuista maksettavien palkkioiden suuruus ja niiden maksajat jäävät kuitenkin pimentoon, koska virkamieslaki ainakin toistaiseksi sallii sen.

Tätä pidetään tuomioistuinlaitoksen sisälläkin jo ongelmana. Asiaa selvittää oikeusministeriön työryhmä, jonka raporttia odotetaan tänä vuonna. Esimerkiksi Tanskassa tiedot tuomareiden sivutuloista ovat julkisia, ja sivutuloille on myös määrätty katto.


Oikeustoimittajien keräämien tietojen mukaan salaisia välimiestehtäviä oli vuosina 2008–2012 erityisen paljon korkeimman oikeuden (KKO) oikeusneuvoksilla.


KKO:n oma sivutoimirekisteri paljastaa, että eniten välimiestehtäviä on koko 2000-luvulla urakoinut oikeusneuvos Timo Esko, joka marraskuun alussa nimitettiin Turun hovioikeuden presidentiksi. Timo Esko itse pitää KKO:n sisäistä kontrollia onnistuneena, eikä näe välimiestehtävien aiheuttavan ongelmia tuomareiden virkatyölle. Hän kertoo välimiespalkkioidensa määräytyneen keskuskauppakamarin välityslautakunnan suositusten mukaan.


Ohjepalkkiotaulukon mukaan välimiehen palkkio on sitä muhkeampi, mitä arvokkaammasta riidasta on kysymys. Jo yli 200 000 euron riidassa välimiehen palkkio nousee helposti viisinumeroiseksi.


8. Näin siis Aamulehti ja Lapin Kansa verkkosivuillaan. Tarkemmin asiasta luvattiin kertoa ko. lehtien perjantaina 4.1. ilmestyneissä numeroissa. 

9. En ole lukenut noita printtijuttuja, mutta olen kuullut kerrottavan, että KKO:n presidentti ja jotkut oikeusneuvokset olisivat puolustelleet niissä oikeusneuvosten välimiestehtäviä ja vähätelleet niistä (muka) aiheutuvia ongelmia. Pääpaino on kuulemma ollut siinä, että välimiestehtävät eivät tee oikeusneuvoksia viranhoidossa jääviksi.

10. Voi, voi! Kuinkahan monta kertaa tässä oikein pitää korostaa - korostamasta päästyäkin - että suurin ongelma ei suinkaan ole oikeusneuvosten jääviys eikä tätä kannata juuri edes pelätä, vaikka laki onkin niin typerä, että tiedot tuomareiden istumien välimiesjuttujen asianosaista ovat salaisia.

11. Ylivoimaisesti suurin ongelma ko. suhteessa on KKO:n ja sen myötä koko tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuskuvan vaarantuminen, kuten olen monta kertaa todennut. Mutta tästä KKOn jäsenet vaikenevat visusti, eivätkä toimittajat tietenkään hoksaa kysellä asiasta heiltä tältä kannalta. Jääviys ja riippumattomuus ovat eri asioita. Vaikka välimiestehtävät eivät aiheuttaisi jääviyttä, ne ovat suuri ongelma KKO:n ja tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden kannalta. Maan ylimmän oikeuden tuomareilla ei kerta kaikkiaan voi olla salaisia sivutoimia! - Viittaan tässä suhteessa tarkemmin blogijuttuun 680/15.12.2012.    

12. Muuten, aikookohan Timo Esko jatkaa välimiestehtävissä myös hovoikeuden presidentin viranhoidon ohessa? Minusta se olisi sopivaa, sillä eihän KKO:n päällikkötuomari eli presidenttikään toimi välimiehenä. Toisaalta hovioikeuden presidentit ovat olleet iät ja ajat mukana välimiesjutuissa, joten tätä taustaa vasten Timo Eskon jatkaminen välimiestehtävissä ei olisi mitenkään tavatonta.


Valvontaa tässäkin, blogistin olutpullo (merkki Tusker)  tarkan silmälläpidon kohteena...

7 kommenttia:

Nimetön kirjoitti...

KKO ei ilmeisesti julkaise tietoja hylätyistä sivutoimilupahakemuksista?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Hyvä huomio! Todennäköisesti sivutoimilupaa koskevia hakemuksia ei koskaan hylätä. Käytännössä kyse onkin vain sivutoimi-ilmoituksesta.

Nimetön kirjoitti...

J.Virolaisesta ei olisi koskaan tullut prohvaa jos olisi tiedetty että tällaista blogia tulevaisuudessa pitelöö.Nimetön kirjoitti...

Eikös yksi oikeusneuvoksen palli ole parhaillaan täytettävänä? Lieneekö tietoa sivutoimihalukkaiden menestyksestä?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Olen tehnyt blogitekstiin kohtaan 3 oikaisun koskien KKK:n välityslautakunnan kokoonpanoa viime vuonna.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

KKO:ssa on tosiaan parhaillaan mietinnän alla virkaesityksen tekeminen uudesta oikeusneuvoksesta. Ilmoittautumisaika virkaan päättyi marraskuun lopussa ja virkaesitystä odoteltiin jo ennen joulua. Ilmeisesti KKO haluaa nyt harkita tarkkaan, ketä se esittää uudeksi jäseneksi, jottei tule tehtyä hätiköityä esitystä!

Nimetön kirjoitti...

Timo Eskon edeltäjä Turun hovioikeuden presidenttinä osallistui kuuleman mukaan välimiesjuttuihin myös parttien nimeämänä välimiehenä eikä vain puheenjohtajana. Ilmankos hovioikeuksien kehittämisen laita onkin ollut hieman niin ja näin, kun presidenttien aika menee ja he osallistuvat niin innokkaasti oman yksityisen praktiikkansa pyörittämiseen!