keskiviikko 30. tammikuuta 2013

695. Käräjäoikeudelta hyvin perusteltu tuomio Nuorisosäätiön jutussa

1. Helsingin käräjäoikeus antoi tänään tuomionsa niin sanotussa Nuorisosäätiö -jutussa. Oikeusprosessi jakautui kahteen osaan: 1) luottamusaseman väärinkäyttöä ja 2) lahjusrikoksia koskevien syytteiden käsittelyyn.

2. Luottamusaseman väärinkäyttöä koskevien syytteiden osalta käräjäoikeus totesi Nuorisosäätiön antaneen sääntöjensä vastaisesti vaalitukea vuosina 1998 - 2009. Tuesta päättämiseen olivat osallistuneet koko aikana säätiön asiamiehen tai hallituksen jäsen ominaisuudessa Jorma Heikkinen ja hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana ollut Antti Kaikkonen. Lyhyemmän aikaan tuesta olivat olleet päättämässä säätiön vuonna 2007 aloittaneet uusi asiamies Seppo Pyykkönen ja hallituksen jäsen Aki Haaro. 

3. Käräjäoikeus tuomitsi Jorma Heikkisen luottamusaseman väärinkäytöstä sekä hänen syykseen myös luetusta törkeästä lahjuksen antamisesta (ks. jäljempänä) yhteiseen yhden vuoden (1 v) ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Antti Kaikkonen tuomittiin luottamusaseman väärinkäytöstä viiden kuukauden (5 kk) ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Aki Haaron ja Seppo Pyykkösen käräjäoikeus tuomitsi sakkorangaistuksiin. Muiden hallituksen jäsenten syytteet käräjäoikeus hylkäsi. Hylkääminen perustui osin näytön riittämättömyyteen ja osin syyteoikeuden vanhentumiseen.

4. Lahjusrikosten osalta käräjäoikeus totesi, että säätiön asiamies Jorma Heikkinen oli vuosina 2001 - 2007 antanut RAY:n hallituksen puheenjohtajana toimineelle Jukka Vihriälälle yhteensä noin 35.000 euron lahjat, jotka ovat olleet omiaan vaikuttamaan Vihriälän toimintaan RAY:ssä. Nuorisosäätiön oli samaan aikaan saanut useiden miljoonien eurojen avustukset RAY:ltä. 

5. Jorma Heikkisen katsottiin tältä osin syyllistyneen törkeään lahjuksen antamiseen.Vihriälän on todettu pyytäneen ja ottaneen vastaan vuosina 2001 - 2007 Nuoriso- säätiöltä ja muilta RAY:n avustuksensaajilta yhteensä noin 42.000 euron lahjat. Vihriälän on katsottu syyllistyneen törkeään lahjuksen ottamiseen. Käräjäoikeus tuomitsi Vihriälän törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta yhteiseen yhden vuoden kuuden kuukauden (1 v 6 kk) ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

6. Olen silmäillyt käräjäoikeuden tuomion perusteluja ja voin  - kerrankin - mielihyvin todeta, että nyt näyttää hyvältä! Tuomion rakenne ja kysymyksenastettelut ovat selkeitä, perustelut ovat seikkaperäiset, mutta toisaalta ymmärrettävät ja johdonmukaiset, keskustelevat ja sujuvasti kirjoitetut. Jutussa esitettyä näyttöä ja oikeudellisia argumentteja on punnittu perusteluissa huolellisen tuntuisesti pro et contra. Perustelut vakuuttavat lukijan siitä, että ratkaisu perustuu huolelliseen harkintaan ja että oikeudenkäynti on ollut asianmukainen ja reilu.

7. Oikeudellisten kysymysten osalta perusteluissa on nojauduttu muun lähdeaineiston ohella oikeuskirjallisuudessa esitettyihin kannanottoihin. Tämä on suomalaisten tuomioistuimien ratkaisuissa aika harvinaista, korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden perusteluissa suorastaan tuiki harvinaista. KKO:n ja KHO:n mainittu käytäntö on kansainvälisessä vartailussa harvinainen ilmiö, sillä kuten olen eri yhteyksissä todennut, lähes jokaisessa muussa valtiossa juuri ylimmät oikeuasteet hyödyntävät perusteluissaan enemmän tai vähemmän laajasti oikeuskirjallisuudessa esitettyjä kannanottoja. 

8. Laajoissa ja/tai juridisesti vaikeissa riita- ja rikosjutuissa asianosaiset, käytännössä heidän asianajajansa, esittävät oikeudelle usein oikeustieteen professoreilta tai tohtorin tutkinnon suorittaneilta juristeilta varta vasten pyydettyjä asiantuntijalausuntoja. Minua on aina hämmäsyttänyt, että tuomioistuimet  eivät ole koskaan perusteluissaan käsitteleet mainittuja lausuntoja sanallakaan. Vielä oudompaa on, että tuomion perusteluissa ei edes ilmoiteta, että asiassa on esitetty mainitunlaisia asiantuntijalajusuntoja. Minusta tämä sotii selvästi tuomion perustelujen ja koko oikeudenkäynnin avoimuutta vastaan.

9. Nuorisosäätiö-jutun tuomion perusteluissa viitataan kuitenkin ainakin yhdessä kohtaa Nuorisosäätiön oikeusprosessia varten hankkimaan oikeudelliseen asiantuntijalausuntoon, tarkemmin sanottuna rikosoikeuden professori Jussi Tapanin antamaan lausuntoon. Merkille pantavaa on, että käräjäoikeus ei ole perusteluissaan yhtynyt ainakaan kaikilta osin professori Tapanin lausunnossaan esitettämään kananottoihin, vaan kertoo perusteluissa avoimesti, miksi professorin erästä tulkintaa ei ole voitu hyväksyä (s. 41). Käräjäoikeuden perustelutapa ansaitsee tässä suhteessa erityismaininnan perustelujen avoimuudesta.

10. Käräjäoikeus antoi tänään langettavan tuomion myös niin sanotussa Urheiluopistosäätiön taulukauppoja koskevassa jutussa, jossa kahdeksan henkilöä tuomittiin sakkoihin. Demaritaustaisen säätiön taulukaupat toivat sakkotuomion säätiön entiselle asiamiehelle ja seitsemälle vuosina 2005-2007 säätiön hallituksessa olleelle jäsenelle. Käräjäoikeus määräsi kunkin tuomitun maksamaan 70 päiväsakkoa luottamusaseman väärinkäytöstä. Maksettavaa kertyi kullekin tuomitulle maksukyvyn mukaisesti noin 2 200-17 600 euroa.

11. Oikeuden mukaan säätiö oli antanut sääntöjensä vastaisesti SDP:lle tukea ostamalla siltä ylihintaista taidetta. Oikeus määräsi tuomitut korvaamaan yhteisvastuullisesti taiteesta maksetun ylihinnan 16 400 euroa. Tuomion perustelujen mukaan asiassa ei ollut kyse vain harkinta- ja arviointivirheestä, vaan tietoisesta vaalituen tai muun poliittisen tuen antamisesta.

12. Urheiluopistosäätiön jutussa rangaistukseen tuomittiin muun muassa säätiön tuolloinen puheenjohtaja, kahden kauden ex-kansanedustaja Markku Pohjola (sd.) sekä säätiön ex-asiamies Yrjö-Olavi Aav, joka on STS-Pankin viimeinen pääjohtaja. Pohjola oli siviiliammatiltaan Helsingin käräjäoikeuden tuomari. Vuonna 2005 toverit hommasivat Markku Pohjolalle laamannin arvonimen. Arvonimen myönsi Pohjolalle presidentti Tarja Halonen, jonka presidentinvaalikampanjaan juuri vuonna 2005 Pohjolan johtama Urheiluopistosäätiö myönsi auliisti vaalitukea.

13. Antti Kaikkonen sanoo olevansa pettynyt tuomioon, jota hän pitää omalta osaaltaan virheellisenä. Tämä on ymmärrettävää, mutta sen sijaan on vaikea ymmärtää Kaikkosen tuomiota kohtaan osoittamaa suoranaista vähättelyä. Kaikkosen mukaan tuomio ei vaikuta millään tavalla hänen asemaansa kansanedustajana, eduskunnan suuren valiokunnan eli EU-valiokunnan varapuheenjohtajana tai kunnanvaltuuston puheenjohtajana.

14. Samaan kepu-kuoroon ovat yhtyneet kaikki keskustan nokkamiehet puheenjohtaja Juha Spilästä, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikaisesta ja puoluesihteeri Timo Laanisesta alkaen. Nämä kaikki katsovat, että hehheh, heh, kyllähän Antti Kaikkonen toki voi jatkaa eduskunnassa ja myös suuren valiokunnan varapuheenjohtajana! Perusteluna mainitaan, että Kaikkonen on "perehtynyt hyvin EU:n tulevaisuutta koskeviin asioihin". Kepulaiset ovat vedonneet myös siihen, että Nuorisäätiön tapaus ja Kaikkosen osuus siihen olivat äänestäjien tiedossa jo ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja, mutta siitä huolimatta äänestäjät valitsivat Kaikkosen uudelleen eduskuntaan.

15. Hetkinen! Pitää muistaa, että ennen viime eduskuntavaaleja Antti Kaikkkonen oli syytön eikä edes syytettä hän vastaan ollut tuolloin vielä muistaakseni ehditty nostaa. Nyt  sen sijaan Kaikkonen on tuomittu vakavasta rikoksesta eli luottamusaseman väärinkäyttämisestä vankeusrangaistukseen. Minusta tässä on kyllä vissi ja selvä ero vuoden 2011 tilanteeseen verrattuna. Olisivatko äänestäjät valinneet Kaikkosen eduskuntaa, jos hän olisi saanut langettavan vankeustuomion jo ennen vuoden 2011 vaaleja? Tätä kukaan ei voi tietää, mutta minusta on karkeaa oikeudenkäytön ja oikeuslaitoksen vähättelyä väittää, että tuomio ei vaikuttaisi millään tavalla Kaikkosen kelpoisuuteen toimia luottamustehtävissään.

16. Kepu-johtajien ja Kaikkosen oma suhtautuminen langettavaan tuomioon osoittaa, miten ylimielisesti suuren polittisen puolueen johto suhtautuu oman johtavan poliitikkonsa raskaaseen töppäykseen ja siitä annettuun tuomioon: poliitikon saamalle langettavalle rikostuomiolle ei haluta antaa minkäänlaista painoarvoa, vaan tuomiota vähätellään pikku asiaksi.

17. Minusta olisi perin merkillistä, jos eduskunnan suurimman ja vaikutusvaltaisimman valiokunnan varapuheenjohtaja voisi jatkaa saamastaan vankeustuomiosta huolimatta ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Antti Kanki-Kaikkosen tulisi siten luopua suuren valiokunnan puheenjohtajan paikasta.


44 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tietenkin Keskustan johto puolustaa Antti Kaikkosta, osa Nuorisosäätiön tuesta meni Matti Vanhasen presidentinvaalikampanjan kuluihin.

Ehkä puolueen pitäisi palauttaa rahat Nuorisosäätiölle, tai järjestää rahankeräys Antti Kaikkosen puolesta, jotta tämä voi hakea Pekkarisen tavoin taulut säätiön seiniltä.

Jos Keskusta ei voi käyttää Kaikkosen tukemiseen puoluetukea tai jäsenmaksutuloja, niin vaihtoehtona on rahankeräys. Kannattaa nyt kuitenkin muistaa se rahankeräyslupa, sitä ennen ei Juha Sipilän tai Timo Laanisen kannata soittaa mahdollisille lahjoittajille...

Mutta missä on Matti Vanhasen kommentit, hän kuin taisi olla Kaikkosen mentori taulukaupoissa...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Käräjäoikeuden puheenjohtajana Nuorisosäätiön jutussa toimi käräjätuomari Pasi Kumpula. Hän on valmistunut Lapin yliopistosta, missä hän myös aloitti lakimiesuransa toimien lainkäytön assistenttina.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Muistelen, miten aikoinaan maalaisliitto nojasi vaalimainoksessaan kahteen asiaan: Raamattuun ja lakikirjaan. Nyt keskusta nojautuu ilmeisesti vain Raamattuun.

Anonyymi kirjoitti...

Säätiöt ovat olleet rikosprosessien kohteena hyvin esillä viime vuosina. Sarjan aloitti Riihisäätiö (R-säätiö), sitä jatkoi Nuorisosäätiö (N-säätiö) ja samaan aikaan tuomiolla oli myös Urheilusäätiö (U-säätiö). Mikähän mahtaa olla seuraava?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mikä säätiö olisi "liipasimella" eli vuorossa seuraavaksi?
En osaa sanua, mutta siitä olisin melko varma, ettei se ole ainakaan Amos Anderssonin taidesäätiö (Rkp) - vai oliko se nyt Konstdamfundet.

Keski-Pohjanmaalta kirjoitti...

Kuntalain 41 § 2 momentissa säädetyn perusteella valtuusto voi erottaa luottamushenkilön kaikista luottamustoimista, jos luottamushenkilö vaalin toimittamisen jälkeen on lainvoimaisella päätöksellä tuomittu vankeuteen (ehdollinen tai ehdoton) vähintään kuudeksi kuukaudeksi, valtuusto voi erottaa hänet luottamustoimestaan.

Mitä ajatuksia herättää tuo yllämainittu 6 kk versus A. Kaikkosen saama "vain" 5 kk ehdollinen vankeustuomio, siis sikäli kuin se tulee lainvoimaiseksi (siis AK tai syyttäjä ei valita ylempään tuomioistuimeen)? Siis onko KäO antanut "1 kk armonalennuksen"?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kanki-Kaikkonen toki istukoon Tuusulan valtuustossa niin kauan ja niinku tatti, ei siinä mihtän. Samoin eduskunnasta älköön sinun Kankea erottaman pitäkö! Mutta Suuren Valjukunna puhheenjohtajana Kanki ei voi ennää toimia! Piste.

Anonyymi kirjoitti...

Vähemmällä tai ainakin yhtä vähällä perusteella Halla-Aho (perusjuom.) joutui jättämään hallintovaliokunnan puheenjohtajuuden.

Anonyymi kirjoitti...

Kun yhtäältä prof. Wiberg on väittänyt etteivät valtiovarainministeriön laskelmat kestä päivänvaloa ja toisaalta Kaikkosen tekemiset on syynätty, niin todettakoon maallikon ihmetelleen herrojen touhuja kun salametsästyksestä epäiltyjen puheluita poliisi voi 2011 voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen salakuunnella.

Anonyymi kirjoitti...

Föreningen Konstsamfundet on vuonna 1940 perustettu yhdistys, ei säätiö. Rikkain suomalainen "säätiö" on SLS eli Ruotsalaisen kirjallisuuden seura, joka on myös yhdistys, jonka miljardivarallisuus on rahastoissa.

Suomalaisessa lainopissa on yllättävän vähän pohdittu säätiöitä, sanan laajassa merkityksessä.

Anonyymi kirjoitti...

"Nyt keskusta nojautuu ilmeisesti vain Raamattuun."

No tuohon en oikein usko. Tuossa hyvävelikerhossa ei näytetä kunnioittavan luterilaisen opin mukaisesti esivaltaa. Antaako mikään kuvaa, että he nöyrtyisivät Herrankaan edessä?

He hakevat synninpäästönsä siivoamalla lautakasansa maton alle.

Anonyymi kirjoitti...

Persutuslain 28 § 4 mom.
Jos kansanedustajaksi valittu on täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä tuomittu tahallisesta rikoksesta vankeuteen taikka vaaleihin kohdistuneesta rikoksesta rangaistukseen, eduskunta voi tutkia, sallitaanko hänen edelleen olla kansanedustajana. Jos rikos osoittaa, ettei tuomittu ansaitse edustajantoimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta, eduskunta voi hankittuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton julistaa hänen edustajantoimensa lakanneeksi päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Kaikkonen tuomittiin luottamusaseman väärinkäytöstä. Perustuslaki puhuu edustajantoimen edellyttämän luottamuksen ja kunnioituksen ansaitsemisesta.

Mielenkiintoista, jos Kaikkonen voi jatkaa kansanedustajana. Luottamusaseman väärinkäyttäjä ansaitsee kansanedustajatoverien luottamuksen? Niin tietysti, koska jakoi vaalirahaa ehdokkaille.

Anonyymi kirjoitti...

Perusjuomalaisten tukisäätiö (P-säätiö) on vakava ehdokas seuraavaksi käräjäsäätiöksi. Puolueen jytkyvaalivoitto toi kassaan niin paljon fyrkkaa, että rahaa säätiöitiin. Tiedotusvälineiden mukaan kaikki piirijärjestöt ei ole tietoisia mitä rahoilla tehdään.

Anonyymi kirjoitti...

Nuorisosäätiön entinen asiamies Seppo Pyykkönen kiisti syytteen mm. sillä perusteella, että tauluilla koristeltiin säätiön toimistoa. Siellä taitaa olla melkoinen kokoelma suomalaista, syytettyjen mukaan arvokasta, taidetta.

Anonyymi kirjoitti...

Kepulaisten röyhkeydellä ei tunnetusti ole mitään rajoja!

Anonyymi kirjoitti...

Oliskohan se Matti Vanhasen lautakasakin osoittautunut tarkemman ja puoluteettoman tutkimuksen jälkeen taulukasaksi?

Anonyymi kirjoitti...

Kanerva sai vuosi ja kolme kuukautta eiköhän siihen kohta tule vahvistusta hovista, sitten valituslupaa hakemaan.
Lainsäätäjänä Kanervakin istuu kuin...

Sami kirjoitti...

Eikös kepulaisetkin olleet kilvan vaatimassa Halla-Ahon eroa valiokunnasta tämän saatua sakkotuomio kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Kaikkosen vankeustuomio luottamusaseman väärinkäytöstä on sen sijaan ihan ok.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Joo, Juha Sipilän, Kimmo Tiilikaisen ym. kepulaisten mukaan Kaikkonen ei syyllistynyt mihinkään rikolliseen tekoon, sanoi käräjäoikeus mitä tahansa!

Eihän maantapa voi olla rikos!!!

Sami kirjoitti...

http://yle.fi/uutiset/kaikkonen_paljon_asioita_on_selvittamatta/6473555

"- Paljon asioita on selvittämättä muissakin puolueissa. Tämäntapaista säätiörahoitusta on ollut muuallakin, ja monenlaista muuta. On turha luulla, että tässä olisi kaikki, sanoi Kaikkonen A-studiossa keskiviikkoiltana."

mun korvaan tuo kuulostaa lähinnä uhkaukselta: "jos vielä hiillostatte tai potkitte pois luottamustehtävistä, niin sit lähtee kyl muitakin"

Anonyymi kirjoitti...

Hm, kohdistuisiko Kanki-K:n uhkaus itseensä Lauta-Mattiin...

Anonyymi kirjoitti...

Eikös tuo paljon selvitettävää viittaa jo käynnissä oleviin tutkintoihin. Aika moni puolue taisi järjestää vaalirahoitustaan Nuorisosäätiön tavoin. Ainakin demareiden riihisäätiössä on erilaisia sotkuja, joiden seurauksena oikeus potki säätiön hallituksen jne.

Anonyymi kirjoitti...

Mielenkiinnolla odotellaan kenen päitä kaatuu Arto Merisalon tulevassa kirjassa. Tuntuu siltä, että kankikaikkosen muistelmille olisi myös tilausta!

Anonyymi kirjoitti...

Ai, ai ei tippaakaan katumuksen osoitusta. Aikooko Antti viihtyä pitempäänkin alalla, niin akuisten ja vanhusten asumiseen. on aikuistenomia säätiöitä.
Tämä meni lievasti nuoremman puoleisena aiheutunutta.

Anonyymi kirjoitti...

Missään ei ole perusteltu sitä, miksi keskustalaiset eivät olisi saaneet ottaa rahaa omasta säätiöstään. Näin on aina tehty. Sitä varten se säätiö on perustettukin. Kaikkonen on yli-innokkaiden politrukkien ja puhtaasti poliittisen vainon uhri!

Kamunen kirjoitti...

Virolaisen kepukauhu saisi ehkä olla pikkuisen analyyttisempaa? Jotenkin tuntuu vastenmieliseltä nähdä korkean koulutuksen saaneen ensimmäisenä vaativan ruumiita kehiin, olipa sitten kysymys Jäätteenmäestä, Vanhasesta, Kanervasta, Merisalosta tai Kaikkosesta, mutta hattu kourussa kehuvan esim. Stubbia.

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymilla on mennyt sekaisin rahan ottaminen omasta säätiöstä ja se miten raha on omaksi tullut. RAY on survaissut miljoonia euroja Nuorisosäätiölle tukea. Oikeudessa oli kysymys oliko tukea hankittu laillisin keinoin (lahjomalla jne). Oikeus totesi, että vilunkia on käytetty RAY:n päättäjien suuntaan. Pitääkö Nuorisosäätioön asioista mennä kertomaan RAY:n miehille ihan Tallinnaan asti muun viihteen ja kulttuurin yhteydessä?

Anonyymi kirjoitti...

Kepulaisille tiedoksi, että blogisti on puoluekannaltaan selvästi värisokea! Omansa saa kukin tekojensa mukaan.

Anonyymi kirjoitti...

" Missään ei ole perusteltu sitä, miksi keskustalaiset eivät olisi saaneet ottaa rahaa omasta säätiöstään..."

Tuomion nähneenä sanoisin, että juuri tämä asia on puitu jutussa melko tarkkaan. Ehkä palsturi voisi tässä kohdassa valistaa lukijoita.

Anonyymi kirjoitti...

Ei Nuorisosäätiö ollut keskustalainen säätiö, vaan sen hallinnossa toimineen kahden entisen Keskustanuorten puheenjohtajan oma hunajapurkki.

Kaikkosen junailema tuki Matti Vanhasen presidentinvaalikampanjaan piti kuitata ministerisalkulla vuonna 2007, mutta Väyrynen voitti Kaikkosen niukasti parilla äänellä ratkaisevassa äänestyksessä.

Nuorisosäätiön keskustalainen raha on kovin ohutta.
Liikeidea kun näyttää olevan seuraava.

Keskustalaiset junailevat RAY:n avustuksen, joka on noin kymmenen prosenttia rakennushankkeen pääomasta, loput yhdeksänkymmentä prosenttia on toisesta keskustataustaisesta lähteestä eli ARA:sta.

Omaa keskustarahaa näkyy tässä kuviossa olevan hyvin niukasti.

Edes vaalirahakohu ei saanut kahta tuomittua varovaiseksi, vaan rahaa valui Kallin lausunnon nostaman kalabaliikin jälkeen sekä kunnallisvaalien että EU-vaalien taulukauppoihin, joista tuli tuomiot.

Laillista vaalitukea oli ARA:n virkamiehen kunnallisvaalilehden 990€:n mainos, jossa esiteltiin Nuorisosäätiön toimintaa. Tämä ilmoitustuki ei edes ylittänyt syytekynnystä.

Anonyymi kirjoitti...

Kaikkonen otti kantaakseen Matti Vanhasen synnit Nuorisosäätiössä. Säätiön entinen asiamies Heikkinen, joka sai nyt yhden vuoden ehdollisen vankeustuomion, kertoo tänään I-S:ssa kepun Nuorisäätiö-RAY -mafiasta totuuden.

Anonyymi kirjoitti...

Antti Kaikkosen logiikan mukaan kaikki esim. varkaudesta ja petoksesta syytetyt voisivat aina vedota ja välttyä rikosoikeduellisesta vastuustaan sillä perusteilla, että meillä on suuri joukko varkaita ja petoksen tehneitä, jotka eivät koskaan joudu kiinni, syytteeseen ja tuomituiksi ko. rikoksistaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa huomata, että Heikkinen myös itse hyötyi tästä rahasammosta.

Heikkinen esitteli henkilökunnan tulospalkan todeten, että hallituksen puheenjohtajan (latojan lisäys Matti V) kanssa on alustavasti sovittu tulospalkkauksesta kaudelle 2000. .... Hallituksella ei ollut huomautettavaa esittelyn johdosta. (Nuorisosäätiön hallitus 27.11.2000)

RAY:n tarkastuskertomuksesta ilmenee, että bonukset olivat lisäeläkejärjestelyjä.

Vuonna 2006 lisäeläkkeitä maksettiin 42.185€
Vuonna 2009, jolloin asiamies oli vaihtunut, lisäeläkkeitä maksettiin 10.933€.

Gorby kirjoitti...

Loosin veljet eivät voineet jättää kokonaan tuomitsematta yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi, joten pikkusievä läpsäisy sormille ehdollisen muodossa oli pakko antaa.

Nyt kun käräjäoikeus on poistanut pahimmat yhteiskunnalliset paineet, tuomioita voidaan pehmentää parin vuoden päästä korkeammissa oikeusasteissa.

Suomessa kaikki hyvin.

Anonyymi kirjoitti...

Kaikkonen on rörttöilyjensä perusteena ymmärrettävästi viitannut syntyneeseen maantapaan. Samanlaiset kaverit ovat olleet siten oppi-isinä. Yhtenä syynä "kaiken sallivaan" käyttäytymiseen,täytyy olla valvovan viranomaisen - patentti ja rekisterihallituksen johdon - laiminlyönti. Miksei esim. oikeuskansleri ole käynyt ajoissa kimppuun.

Anonyymi kirjoitti...

Aika uskomatonta tuon kepu-kaikkosen selitykset tuomion jälkeen. Tyyppi seilaa ohjelmasta toiseen kailottamassa syyttömyyttään. Aivan kuin kaikki muut olisivat syyllisiä ja tämä tyyppi itse....täysin syytön opiskelijoiden varojen kähmisestä kartanoidensa ostoon. Tyypillistä, oksettavaa kepunismia, menisi tyyppi peilin eteen, niin sieltä se naama punaisena paistaa.
(P.S. Hymyn uusimmassa numerossa päivitys hyväveli -salaseuralistaan)

Jyrki Virolainen kirjoitti...

I-S:ssa otsikko tänään:

"Hävettää, suunta on nyt vain ylöspäin".

Kyllä tämä ei ole Kanki-K:n lausunto, vaan lausahdus on lätkävalmentaja Sakke Piteilän, jota epäillään mahdollisesta rattijuopumuksesta.

Anonyymi kirjoitti...

Antti Kaikkonen on toki sijaiskärsijä, Matti Vanhasen sijaiskärsijä.

Anonyymi kirjoitti...

Ilmainen mediapropagandistin neuvo Antti Kaikkosella.

Mitään muuta ei kannata sanoa kuin: "Olen pahoillani aiheuttamastani mielipahasta".

Asian selittäminen voi johtaa vielä toiseen vahingonlaukaukseen, jonka osuu omiin varpaisiin....

Anonyymi kirjoitti...

Saako arvon blogistilta kysyä:
Miksei tuomittu kavalluksesta tms.?
Eikös siitä tuossa ollut myöskin kyse? Säätiön tarkoitushan tuskin oli papereissa vaalirahan lappaaminen kepulaisille.

Merja Välimaa kirjoitti...

Kepulaiset väittävät, että heille oli tullut vahinko, kun säätiön sääntöjä uudistettaessa tekstistä oli jäänyt politiikan tukeminen pois.

Mutta jos he eivät olisi putsanneet sääntöjään, he olisivat menettäneet mm. Aran tuet.

Näin ollen Nuorisosäätiön toiminta vaikuttaa olleen tältäkin osin suunnitelmallista ja tahallista lain rikkomista.

Ja kyllä Kaikkosenkin on täytynyt tietää missä mennään.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Nuorisosäätiön jutussa tuomittu Jorma Heikkinen on toimittanut minulle viestin, jonka hän on lähettänyt medialle. Heikkinen on suostunut siihen, että julkaisen tuon viestin tässä. Viestin pituuden takia julkaisen Heikkisen viestin kahdessa eri osassa. Tässä kommentin alkuosa:

-Nettikirjoituksenne johdosta tIedoksi Heikkisen medialle lähettämä kommentti, miksi en hae muutosta Käräjäoikeuden päätökseen.
Tunnen vaalirahoituksen vuosikymmenten takaa valuutusalan verolobbarina ja hallintojohtajana, joka kuittasi puolueiden vaalirahoituksen vakuutusbranssin osalta.
Tunnen myös kansainvälisen vaalirahakäytännön, lähinnä USA:n.
Suomessa on rakenteellinen korruptio, joka halutaan vaieta kuoliaaksi, vuosikymmenten käytännön mukaisesti.
Suomessa on lahjonta elinkeinotoiminnassa, jota ei tutkita 1.7.2006 voimaan tulleen lain mukaan.
Entisenä lainvalimistelija totean, ettei Suomessa edes haluta noudattaa Hallitusmuodon 5 pykälää.
Olen toiminut lobbarina valtioneuvostotasolla. Nähnyt omin silmin, kun päätettiin KGB: n vaalirahoista Kepulle. CIA:n vaalirahoista SDP:lle ym..
Tässä siis medialle mennyt teksti.

Nuorisososäätiöjuttu; voiko tuomioistuipäätökseen luottaa eli niin on, jos siltä näyttää.

Hesa:n mielipidesivuilla on 2.2 2013 ja 3.2.2013 ollut kirjoituksia käräjäoikeuden 30.1.2013 antamasta tuomiosta nuorisosäätiöjutussa.
Olen yksi tuomituista, kerrostalorakennuttaja Jorma Heikkinen. En minkään puolueen jäsen. Eläkeläinen 71 vuotta. Tunnen parhaiten säätiön toiminnan kaikki yksityiskohdat mukana olleena ja taloista 30 rakennuttaneena.

Keskeinen kysymys koko asiassa oli ; sallivatko säännöt puoluetuen. Kyllä sallivat, vakuuttivat säädekirjan allekirjoittaja ja hallituksen puheenjohtajat, esimieheni. Keskustalainen säätiö, jonka tarkoituksena oli keskustan taloudellinen tukeminen, näin sanottiin.
Minun mielestäni säännöt sallivat tuen, jos tuki annettiin siten, että se edisti asuntorakentamista ja nuorten itsenäistymistä, tulon hankkis-ja säilyttämiskuluja.
Antti Kaikkonen puheenjohtajana noudatti vanhaa käytäntöä, tietoja ongelmista ei ollut. Ei tahallaan rikkonut sääntöjä, eikä huolimattomuuttaan.
Säädekirjan allekirjoittajaan ja säätiön perustajaan ei voinut luottaa. Se kävi selväksi 30.1.2013.

Poliisitutkinnan teki KRP. Aikaa kului syksystä 2009 jouluun 2011. Tutkinta onnistui hyvin. Se oli laaja ja tasapuolinen. Dokumentoitu hyvin, varsinkin tiivistelmäosuus oli erityisen onnistunut. Väitöskirjatasoa. Poliisiin voi siis luottaa.

Valtakunnansyyttäjäviraston oli nostettava syyte, koska maan tapa taulukauppoineen ja muine vaalitouhuineen ei pysynyt erään kohtuuden rajoissa. Mukaan tuli myös kansainvälinen paine, korruptionvastainen taistelu. Valtakunnansyyttäjävirasto toimi siis oikein.

Valtionsyyttäjät ajoivat apulaisvaltakunnansyyttäjän nostamaan syytettä kärjäoikeudessa. He toimivat asianmukaisesti. Pitivät prosessin käynnissä. Ottivat ainakin minun osaltani esille myös positiivisia asoita kuten sen, etten ottanut itselleni mitään.
Syyttäjien toimintaan voi siis luottaa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tässä Heikkisen kommentin loppuosa:

- Käräjäoikeus toimi kolmen tuomarin kokoonpanossa. Se oli kovimmassa paikassa kaikista, koska sen piti ratkaista pakolla asia, jonka faktapohja ei selvästi kuulunut sen ydinosaamiseen kuten kerrostalorakennuttaminen, sidosryhmämarkkinointi sekä sydän-ja verisuonisairaudet.
Prosessi kulki sujuvasti ja jämäkästi sekä tasapuolisesti. Sain puheaikaa riittävästi syyttäjien kanssa ehkä kaikista eniten.
Päätösteksti kulki jäsentelyltään selkeästi ja ymmärrettävästi. Asiaan oli huolellisesti paneuduttu.
Käräjäoikeus perusteli päätöstään, ettei mm.matkojen osalta minulla ollut pyrkimystä vaikuttaa Vihriälän toimintaan Ray:ssä, koska tiesin itsekin Ray:n luottamusmiehenä, ettei avustushakemusten menestyminen vaadi Vihriälän myötävaikutusta.

Lisäksi käräjäoikeus toteaa perusteluissaan, etten ole tavoitellut menettelylläni henkilökohtaista hyötyä.
Kyseessä on ollut toiminta, joka on ollut omiaan vaikuttamaan Vihriälän toimintaan Ray:ssä, vaikka mitään konkreettista ei ole näytetty tapahtuneen.
Näin siis tapahtui käräjäoikeuden kolmen tuomarin mielestä.

Perusteluteksti on monilta osin faktapuolen osalta puutteellinen eivätkä arviot kaikilta osin osu oikeaan.
Lopputulokset ovat ainakin siihen nähden oikeat, että asiat on parhaan kyvyn ja ymmärryksen mukaan arvioidut.
Lautamiehet esim. rakennusmestari, markkinapäällikkö tai sairaanhoitaja olisivat lisänneet uskottavuutta ja asiantuntemusta. Olisi ainakin näyttänyt siltä. Lautamiehiä tarvitaan.
Riitaa jäi sääntöjen tulkinnan osalle. Samoin minun sairauteni, koska vaikeaa sairautta ei lääkärintodistuksista huolimatta noteerattu.
Käräjäoikeuden päätökseen siis voi pääosin minun osaltani luottaa.

En valita hovioikeuteen. Valitusperusteita löytyisi faktapuolelta. Elinaika ei valittamiseen enää riitä. Yli 70-vuotiasta vanhusta on roikutettu ns.löysässä hirressä 3,5 vuotta. Tehty ihmiskokeita elävällä ihmisellä. Uskon, että moni 70-vuotias eläkeläinen menehtyy edellä kuvatussa ihmiskokeessa.
Ihmiskokeita tehtiin myös omaisille ja läheisille, joiden koettelemukset kestivät nekin 3,5 vuotta.
Minulle riittää se, että muutin osaltani maailmaa rakennuttamalla 3000 ihmiselle kodin kymmenessä vuodessa ja talojen 50 vuoden elinkaaren aikana 50.000 ihmiselle.
Tähän osallistuivat myös osaavat työtoverit ja säätiön hallitus, erityisesti Antti Kaikkonen.
Tämän tiedon kanssa menen hautaan.
Tähän tietoon voin luottaa. Siellä ne talot seisovat.

Kysymys kuuluu, kuka uskaltaa ryhtyä vuokrataloja rakennuttamaan, jos jälkikäteen käännetään joka kivi kuten minunkin osaltani n. 200.000.000 euron projekteista ns. "olla omiaan" näkökulmalla eli näin on, jos siltä näyttää.Varoitan vakavasti. Käryätte varmasti, ihminen kun on erehtyväinen. Luottakaa ikiaikaiseen totuuteen.

Oikeusjuttujen viipymisen on vastoin ihmisoikeuksia. Tästä Suomi on saanut tuomioita enemmän kuin mm. muut pohjoismaat yhteensä.
Vika ei siis ole poliisissa, syyttäjissä tai tuomareista. Poliitikkoihin ette voi luottaa.

On puhuttu hyvä veli järjestelmästä. Sitäkin varmaan on, mutta jos joku puolue, tässä tapauksessa Keskusta, organisoi päätöksentekojärjestelmän siten, että omia miehiä on ketjussa samaa asiaa eri vaiheessa päättämässä, kyse on rakenteellisesta korruptiosta. Työntekijän ei tarvitse ketään lahjoa, se ei edes voi näyttää siltä.
Rakenteellinen korruptio on maan tapa. Ei yksin keskustapuolueen.
Maan tapa on myös firmojen golf-ja Lapin matkat. Niitäkin on syytä katsoa 1.7.2006 voimaan tulleen lain lahjonnasta elinkeinotoiminnassa kannalta. Käryjä tulee, jos tutkitaan.

Media toimi jutussa hyvin. Ei luovuttanut ns. toimituksellista valtaa itseltään.
Mediaan voi luottaa ainakin nuorisosäätiöjutussa.

Helsinki 3.2.2013
Jorma Heikkinen
Eläkeläinen


Jari J. Marjanen kirjoitti...

Olin ensimmäisellä lautamieskaudellani pariin otteeseen oikeuden jäsenenä laamannin arvon saaneen M. Pohjolan toimiessa puheenjohtajana. Neuvottelusalaisuus estää kertomasta muuta kuin sen, ettei Pohjola ollut Helsingin käräjäoikeuden tuomareista vakuuttavimmasta päästä...