tiistai 8. tammikuuta 2013

685. Lautamiehet - oikeusturvan tuki vai taakka?

        Paikallinen lautakunta valmistautumassa istuntoon...

1. Aivan aluksi: Helsingin Sanomien kauan kohkattu tabloidi-uudistus meni pieleen. Jo matkalla postiluukulta takaisin sänkyyn saattoi tehdä karmean johtopäätöksen: meillä ei ole enää Hesaria! Tabloidi-HS on heikosti taitettu, sekava, suttuinen, huonolle paperille painettu lehti, joka hajoaa lukiessa käsiin vielä pahemmin kuin Hesari. Siinä mikään ei tunnu olevan entisensä. Esimerkiksi tv-ohjelmia, jotka olivat Hesarissa aina takasivulla, joutui etsimään kymmenisen minuuttia.

2. Tabloidissa oli tänään kolme juridiikkaa sivuaa juttua otsikoilla "Pula asianajajista iski maakuntiin", "Lapsi lintsaa, vanhemmille tuomio" ja "Tuomarit vievät, lautamiehet vikisevät". Keskityn seuraavassa viimeksi mainittuun asiaan.

3. HS:n toimitus oli selvittänyt sähköpostikyselyllä ammatti- ja maalikkotuomareiden kokemuksia lautamiesjärjestelmästä. Kyselyyn vastasi noin 500 tuomarista ainoastaan 41 ja  yli 2 000 lautamiehestä vain 92. Varsin vähäinen otos siis, vaikka jutussa ei tosin kerrottu, kuinka monelle henkilölle kysely oli lähetetty.

4. HS:n juttu on ajankohtainen, sillä uudet kunnanvaltuustot valitsevat piakkoin käräjäoikeuksiin uudet lautamiehet. Jutussa on graafinen esitys lautamiesten lukumäärässä 2000-luvulla tapahtuneesta tuntuvasta vähenemisestä. Kun lautamiehiä oli vielä vuonna 2005 koko maassa noin 3 700, laski heidän lukumääränsä viime kaudella (2009-2012) 2 200:aan. Tämä aleneva trendi jatkuu, sillä oikeusministeriö on päättänyt viime joulukuussa, että lautamiehiä valitaan kaudelle 2013-2016 enää 1 738. Jokaisesta kunnasta valitaan vähintään kaksi lautamiestä, Helsingissä kaupunginvaltuusto valitsee 300 lautamiestä. Katso OM:n tiedote 7.1.2013.

5. HS:n jutussa ei, yllättävää kyllä, kerrota minkäänlaista syytä lautamiesten määrän vähenemiseen. Syy on tietenkin siinä, että lautamiehet osallistuvat entistä harvemmissa jutuissa käräjäoikeuden kokoonpanoon. Mutta miksi tähän on päädytty? No, siitä yksinkertaisesta syystä, että lautamiesjärjestelmän on katsottu tulevan valtiolle liian kalliiksi, jos lautamiehiä valittaisiin edelleen lähes 4 000. Lautamiehille maksetaan kultakin istuntopäivältä korvaus ansion menetyksestä, päiväraha sekä matkakulujen korvaus. Minkäänlaisia oikeuspoliittisia perusteita tai linjamuutosta maallikkojäsenten osallistumisen kaventamiseksi ei ole esitetty tai pohdittu. 

6. Suomalaisessa lautamiesjärjestelmässä on pielessä lähes jokainen asia, joka ylipäätään voisi olla pielessä. Olen sivunnut lautamiesten osallistumista lainkäyttöön monissa blogijutuissa. Blogissa nro 63/8.1.2009 otsikolla Lautamiehet on kattava selvitys lautamiesjärjestelmästä ja sen monista epäkohdista, kuten ko. kirjoituksen seuraavista alaotsikoista voidaan päätellä:

- Mikä mies on lautamies?
- Lautamiesjärjestelmän kehityspiirteitä
- Tarvitaanko lautamiehiä, näkökohtia pro et contra
- Vuoden 2009 uudistus on säästölaki, lautamiesten määrää vähenee yli kolmanneksen
- Käräjäoikeuden kokoonpanovaihtoehdot
- Uudistuksen kritiikkiä
- Lautamiesten valintatapa on epäilyttävä
- Lautamiehet maksavat puolueveroa
- Lautamiesten äänioikeutta olisi rukattava
- Lautamiehiä myös hovioikeuteen ja hallinto-oikeuteen?
- Herastuomarin arvonimi tulisi poistaa
- Lautamiesjärjestelmän kehittäminen on laiminlyöty
- Lopuksi (omia kokemuksia lautamiehistä)

7. Olen edellä mainitussa blogijutussa kritisoinut vuoden 2009 uudistusta, jolla lautamiesten osallistumista lainkäyttöön kavennettiin valtiontalouden säästösyistä tuntuvalla tavalla. Se, millaisissa rikosjutuissa lautamiehet ovat mukana käräjäoikeuden kokoonpanossa, jätettiin tuolloin yllättäen kunkin käräjäoikeuden ja puheenjohtajana konkreettisessa jutuissa toimivien ammattituomarien harkintaan. Kun aiemmin esimerkiksi raiskausta tai ryöstöä koskeva juttu oli istuttava aina lautamieskokoonpanossa, on nykyisin sitä vastoin mahdollista, että myös mainitunlaiset jutut käsitellään käräjillä kolmen ammattituomarin kokoonpanossa. Tämä on johtanut siihen, että lautamiesten osallistuminen tuomitsemistoimintaan vaihtelee käräjäoikeuksittain suuresti. Joustavat säännökset ovat johtaneet epäyhtenäiseen käytäntöön.

8. Kuten HS:n jutustakin voidaan havaita, lautamiehet itse suhtautuvat maallikoiden osallistumiseen lainkäyttöön selvästi myönteisemmin kuin virkatuomarit. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet lautamiehet uskovat, että järjestelmä parantaa tuomioiden laatua ja oikeudenmukaisuutta, mutta sen sijaan virkatuomarit epäilevät tätä näkemystä suuresti. Tosiasiassa lautamiehiä roikotetaan mukana käräjäoikeudessa lähinnä siksi, että järjestelmän katsotaan lisäävän jonkinlaista yleisluonteista uskottavuutta tuomioistuimen toimintaan. Tämänkin perusteen painoarvo tuntuu olevan koko ajan vähenemässä.

9. Lautamiesjärjestelmä sinänsä ei ole uskottava, mikä johtuu siitä, että sen kehittäminen on laiminlyöty. Oikeusvaltiossa ei ole toki mistään kotoisin, että lautamiehiksi valikoituvat käytännössä yksinomaan poliittisten puolueiden jäsenet, mikä taas johtuu siitä, että lautamiesten valinta on uskottu poliittiselle elimelle eli kunnanvaltuustolle. Oikeusministeriö ja oikeuskansleri varoittelevat joka neljäs vuosi lautamiehiksi valittavia puolueveron maksamisesta, mutta käytännöstä tästä varoittelusta viis veisataan. Lautamiehet pulittavat uskollisesti puolueveroa valitsijoilleen siinä missä kunnallisten lautakuntien jäsenetkin.

10. HS:n jutussa päähuomio näyttää kohdistuneen siihen, että maallikkotuomarit tuomitsevat käräjillä "vähäisellä osaamisella". Tätä valittavat myös useat kyselyyn vastanneet virkatuomarit. Tästä kuitenkin ilmenee, että lautamiesten merkitys on ymmärretty itse asiassa väärin. Lautamiehiltä ei tietenkään edes voida vaatia juridiikan osaamista, sillä eiväthän he ole juristeja, vaan maallikkoja. Jos tuomari valittaa, että "lautamiehet eivät eivät ymmärrä useinkaan asiasta mitään", olisi asianomaisen tuomarin kyllä syytä katsoa peiliin. Tuomarin tehtävänä on kertoa lautamiehille, "mitä laki sanoo" ja miten jutussa esitettyä todistelua on arvioitava. Sitä vartenhan oikeutta käydään eli juttua puidaan pitkään ja hartaasti, että "tyhmemmillekin" maallikoille selviäisi, mistä on kyse ja miten asiassa on tuomittava. 

11. Toki lautamiesjärjestelmää voitaisiin kehittää siten, että maallikot osallistuisivat vain kaikkein tavallisimpien perusrikosasioiden käsittelyyn ja niissäkin ainoastaan syyllisyyskysymyksen ratkaiseminen. Lainsäätäjä ja oikeusministeriön lainvalmistelijat eivät kuitenkaan ole välittäneet huolehtia lautamiesjärjestelmän kunnollisesta kehittämisestä. Tässäkin asiassa puuttuu epäkohtien korjaamiseksi tarvittava poliittinen tahto ja moraali. Virkamiehiltähän Suomessa ei ole edes totuttu odottamaan tässä suhteessa moraalia ja etiikkaa.

12. Ylipoliisipäällikkö Mikko Paatero, tämä maan mainio ideanikkarimme, on ehdottanut eräänlaista naapuripoliisia Suomeen. Nämä "naapurit" olisivat maallikkoja, jotka partioisivat yhtenäissä asuissa toreilla, kaduilla ja kylänraiteilla tarkkailemassa ihmisten käyttäytymistä ja ilmoittaisivat havaitsemistaan rikkeistä tai epäsopivasta taikka uhkaavasta käytöksestä  ja  tilanteista poliisille. Näin olen Paateron ehdotuksen käsittänyt, poliisivaltuuksia ko. partioille ei ole tarkoitus antaa. Sisäministeri Päivi Räsänen on kannattanut  lämpimästi Paateron ehdotusta, mutta poliisikunta tuntuu olevan aika jyrkästi ideaa vastaan. Mutta eihän Päivin ja Mikon nyt tuollaisesta napinasta kannata mitään välittää!

13. Jos lautamiesjärjestelmä lakkautetaan - säästösyistä tietenkin - niin jonkinlaisena korvikkeena voitaisiin perustaa kunnallinen naapuri- tai apupoliisisysteemi, jonka piiriin käräjiltä toimettomiksi jääneet lautamiehet voisivat hakeutua. Kyllähän maallikot nyt poliisin hommista kevyesti selviäisivät, jos he kerran ovat toimineet vuosisatoja tuomareinakin! Myös apupoliisit valittaisiin - tietenkin - poliittisin perustein ja valinnan suorittaisi valtuusto, kunnanhallitus tai vaikkapa poliisin paikallinen neuvottelukunta. Pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta apupoliisina henkilölle voitaisiin myöntää nimismiehen arvonimi.
                     Jälkeenpäin voi sitten hiukka rentoutua...


22 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Miksi lautamies ei saisi maksaa puolueen jäsenmaksua jos/kun tuomarikin sitä maksaa?

Anonyymi kirjoitti...

Jos lautamiesjärjestelmä on hyvä, eikö vastaavaa voisi kokeilla terveydenhuollossa: esim. sydänleikkauksissa olisi sydänkirurgin lisäksi kolme kunnanvaltuuston valitsemaa henkilöä, jotka yhdessä, samalla äänivallalla päättäisivät, että noin leikataan.

Anonyymi kirjoitti...

"poliisivaltuuksia ko. partioille ei ole tarkoitus antaa."

Ongelmaksi saattaisi vain muodostua joka miehen kiinniottoa koskevat, varsin laajat valtuudet antavat säännökset, joita tuollaisiin tehtäviin hakeutuvat ("kyylät") voisivat olla sangen hanakoita soveltamaan, varsinkin jos heillä olisi oma yhdistys, joka antaisi tarpeellista "koulutusta".

Yhden blogin tai edes kommentin arvoisia voisivat olla erilaiset järjestyksenvalvojat ja vartijat, jotka verraten suppean koulutuksen jälkeen pääsevät käyttämään ihmisten ruumilliseen koskemattomuuteen puuttuvia "voimakeinoja".

Anonyymi kirjoitti...

Ainakaan vihreiden lautamiehet eivät maksa puolueveroa (joka, huom. ensimmäinen Anonyymi, on eri asia kuin puolueen jäsenmaksu).

Itse asiasta: lautamiehenä yhdyn Mikko Niskasaaren blogissaan esittämään arvioon lautamiehistä: "Lautamiesten arvo tuomareina on kiistanalainen, mutta yhdessä suhteessa heistä oli hyötyä: ammattituomari joutui perustelemaan heille esityksensä. Lautamiehet sparrasivat tuomaria. Kun jutut nyt ratkaisee yleensä vain yksi tuomari, virheiden ja väärien tuomioiden vaara väistämättä kasvaa." (http://www.mikkoniskasaari.fi/node/100) Siitä voidaan keskustella, onko tämä hyöty sen hinnan arvoinen minkä lautamiestoiminta valtiolle kustantaa ja onko nykyinen tapa nimetä lautamiehet oikea.

Anonyymi kirjoitti...

Kovimpa tulee lautamiehet kalliiksi, taijan saada 30€/pv korvausta siellä käymisestä, en tosin mitään puolueveroa maksele joten kylläpä tilillä joutuu alimmaisia pöyhimään etteivät homehdu.

Jos lakia aletaan tulkitsemaan kirjaimellisesti ilman lautamiehiä, niin mitäpä enää tehdään koko tuomiolaitoksella. Tehdään poliisilaitoksen nurkkaan automaatti, johon syötetään teko ja se sylkäisee ulos tuomion.

Oman kokemuksen mukaan tuomarit ilman lautamiehiä on kyllä melkoisia automaatteja. Mennään lain kirjaimen mukaan kun on vietetty elämä kirjojen parissa, eikä edes osata tulkita lainhenkeä.

Anonyymi kirjoitti...

"Lautamiehet sparrasivat tuomaria. Kun jutut nyt ratkaisee yleensä vain yksi tuomari, virheiden ja väärien tuomioiden vaara väistämättä kasvaa."

Tämä on totta. Talmudissa sanotaan, että yks älköön olko tuomarina, paitsi Jumala yksin.

Herää vain kysymys kuinka hyvää sparrausta pystyykään antamaan kolme ammattituomaria, jotka pystyvät ymmärtämään toistensa argumentit - tai ajatusvirheet.

Anonyymi kirjoitti...

Ei sovi unohtaa sitäkään, että usein lautamiehissä on ammattimiehiä monelta alalta, jotka voivat täydentää tuomarin yleensä olematonta "muuta tietoa". Lautamiesten nimitysmenettelystä ei kannata kovin paljon kirjoitella, sillä muuten ministeri Anna-Maja Henriksson saattaa perustaa työtyhmän miettimään vaihtoehtoja. Tämä taas voi johtaa uuden lautamiesnimityslautakunnan perustamiseen.

Anonyymi kirjoitti...

Eihän ne lautamiehet kylmiä juristeja ole. Muutama vuosi sitten vastaajan avustaja yritti jäävätä naispuolisen lautamiehen, joka oli itkenyt istunnon aikana. Itku tapahtui, kun salissa kuultiin törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöjutun yhtä asianomistajaa eli lasta itseään.

Jääväysesitys ei mennyt läpi, vaan lautamies oli mukana tuomitsemassa, ja usean vuoden tuomio piti myös KKO:ssa - välillä eräs HO oli sitä alentanut.

Mitä mieltä blogisti on, voiko tuommoinen tunteita ilmaiseva henkilö henkilö olla päättäjänä arvokkaassa ja tuikiasiallisessa tuomioistuimessa?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymi kirjootti:

"Lautamiesten nimitysmenettelystä ei kannata kovin paljon kirjoitella, sillä muuten ministeri Anna-Maja Henriksson saattaa perustaa työtyhmän miettimään vaihtoehtoja. Tämä taas voi johtaa uuden lautamiesnimityslautakunnan perustamiseen".

En toki uskokaan, että nuo "kirjoitukset" nimitysmenettelystä johtaisivat johnkin. Mutta pitää kumminkin toki aina muistaa mainita ja muistuttaa, että nykyinen valintasysteemi on "syvältä".

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymi kirjoitti:

"Mitä mieltä blogisti on, voiko tuommoinen tunteita ilmaiseva henkilö henkilö olla päättäjänä arvokkaassa ja tuikiasiallisessa tuomioistuimessa?"

Toki tuomarin tai maallikkojäsenen pitäisi yrittää hillitä tunteensa oikeuden istunnossa. Mutta toisaalta ihmisiähän ne tuomaritkin vain ovat! Tuossa esimerkkitapauksessa ei minusta ole ollut kyse puolueettomuuden vaarantumisesta - jääviydestä puhuminen tuntuu jotenkin groteskilta - jollei sitten ko. naislautamies itkenyt koko ajan vuolaasti tai hysteerisesti (ulvoen). Pieni ohimenevä nyyhkytys on inhimillisesti katsoen ymmärrettävää. Lisäksi on otettava huomioon, että ko. kokoonpanossa oli mukana myös kaksi "itkemätöntä" lautamiestä!

Mutta jos joku lautamiehistä ollisi naureskellut tuossa jutussa, niin silloin hän olisi tullut tullut jääviksi.

Keski-Pohjanmaalta kirjoitti...

Nykyinen lautamiesten valintasysteemi on todella syvältä.

Olipa kerran eräs syrjäinen pikkupaikkakunta, jota hallitsi eräs puolue. Ko. puolueen kärkikunnanvaltuutettu oli mukana liki jokaisessa "elimessä".

Ko. kv-valtuutettu oli väkivaltainen psykopaatti, joka piti pihdeissään kuntaa, kuntalaisia sekä perhettään (puoliso joutui lukuisia kertoja pahoinpitelyn kohteeksi ja "sai" kotona esittää mm. koiraa eli panta kaulaan, konttaamaan ja sitten talutusta pitkin pirttiä; metsästysreissulla ampui metsästyskaverin perillistä, mutta luoti osui onneksi puuhun...; tarina on tosi).

Pelko ko. vallasvaltuutettua (ja sukua) kohtaan oli kunnassa niin voimakas, että kukaan ei uskaltanut edes tutkinta-/rikospyyntöä poliisille tehdä (elettiin vielä ns. vanhan rikoslain aikaa).

Niinpä vain ko. henkilö ainakin kaksi valtuustokautta lautamiehenä istui, kun itse niin halusi.

Samantapainen meno jatkuu nykyisellä asuinpaikkakunnallani: vallaspuolueen ehdottomasti tolloin edushenkilö valitaan aina yhä uudelleen lautamieheksi.

Kamunen kirjoitti...

Seurakuntanuorten HS- lehti vaihtoi kuosia, säilyttäen ajatustensa ytimet jotka ovat syntyneet sodissa.

Anonyymi kirjoitti...

Vuosi on jo pitkällä, eikä ole kuin yksi selvitysmies palkattu selvittämään ja sekin turun telakan ästeeäxää ja ää är ämmää.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Joo, kaikki on tai ainakin näyttelee niin selevää että oikein!
Viettävät vissiin kaikki tipatonta tammikuuta, ei oo tarvetta nimetä selvitysmiehiäkään niin muodoin...

Anonyymi kirjoitti...

Keskustan eduskuntaryhmä on tänään kuunnellut Pekka Puskaa, eilen Juhana VARTIAISTA ja Sixten Korkmana laatiessaan maalle selviytymisohjelmaa.

Siru Pola kirjoitti...

Puhutaanko täällä jostin lautakasasta ??

Anonyymi kirjoitti...

Ehtisikö blogisti prosessin asiantuntijana ottaa kantaa Jarkko Sipilän uusimpaan blogikirjoitukseen. Siinä siis pidetään uhrien arvoa loukkaavana, että Hyvinkään ampumisjutun pääkäsittelyn ensimmäinen päivä meni rahasta (korvauksista) riitelyyn.

Anonyymi kirjoitti...

Kuuluuko kilpailuvirastolle todellakin se, millä hinnalla Valio myy maitoa? Asfalttifirmat myivät tuotettaan liian kovalla hinnalla ja sakot räpsähti. Valio myy maitoa liian halvalla ja uhkana on 70 miljoonan sakot. Jotenkin tuntuu, että "lainkäyttö" jossakin muodossa on siirtymässä tuomioistuimista virastoille.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jarkko Sipilän ihmettelyyn voidaan syystä yhtyä. Kyllä korvausvaatimukset, jotka olivat varmasti kaikkien asianosaisten tiedossa jo valmisteluistunnon perusteella muutenkin, olisi voitu aivan hyvin ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun ensin olisi käsitelty teon rikosoikeudellinen puoli ja kuultu todistajat ja otettu vastaan muu syyllisyyttä koskeva näyttö puolin ja toisin. Vasta tämän jälkeen olisi voitu aloittaa korvausvaatimusten käsittely. Kun jutulle on varattu aikaa peräti kaksi viikkoa, on todella kummallista, että korvauskyysmykset nousivat heti aluksi ”pääosaan”.

Vika ei ole prosessijärjestyksessä, kuten jarkko Sipilä epäilee, eli laissa, vaan kyllä se on tuomarin prosessinjohdossa. Jos prosessinjohto olisi ollut kunnolla tuomarin eli oikeuden puheenjohtajan ”hanskassa”, asiassa olisi edetty siten kuin olen edellä todennut.

Laki ei todellakaan estä asian järkevää käsittelyä. Rikosjutussahan korvauskysymykset voidaan lain mukaan erottaa jopa kokonaan omaksi asiakseen! Katso tästä ROL 3 luvun 3 §. Prosessinjohdosta rikosjutun pääkäsittelyssä, ks. ROL 6 luvun 5 §. Ko. lainkohdan mukaan tuomioistuimen tehtävänä on valvoa, että asian käsittelyssä noudatetaan selvyyttä ja järjestystä. Saman pykälän mukaan tuomioistuin voi määrätä, että ”asian erillinen osa” eli siis esim. juuri rikokseen perustuvat korvausvaatimukset, käsitellään erikseen tai että käsittelyssä tehdään jokin muu poikkeus normaaliin käsittelyjärjestykseen.

Jari J. Marjanen kirjoitti...

Professori Virolainen, olette aiemminkin väittänyt, että lautamiehiltä peritään jossakin luottamushenkilömaksua eli "puolueveroa". Näin ei ainakaan Helsingissä tapahdu. Voisitteko mainita kunnan/kunnat ja puolueet, jotka "puolueveroa" lautamiehiltä perivät ja esittää todisteenne? Eli siis näyttöä kaivattaisiin tässäkin asiassa, kun kerran tällaista toistuvasti väitätte.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Maksujen periminen ja maksaminen ovat eri asioita! Vaikkei virallisesti "peritä", niin niitä voidaan kuitenkin epävirallisesti maksaa. Näin on tapahtunut aiemmin ja voi tapahtua vielä nytkin, tätä ei kukaan voi tarkasti tietää. OM on usein uusia lautamiehiä valiitaessa huomauttanut tästäasiasta. Jos ko. maksuja ei enää makseta, niin se on toki hyvä asia.

Hannu Merikoski kirjoitti...

Puolueveroa ei peritä lautamiestehtävästä myöskään Tampereella, eikä sen paremmin puolueiden taholta tule ohjeistusta mistään epävirallisista maksuista.

Jos OM:n virkamiehet lähettävät asiasta jotakin paimenkirjeitä, ei se tarkoita sitä, että heidän epäilyksensä asiassa olisi vallitseva totuus valtakunnassa..