sunnuntai 24. maaliskuuta 2013

712. Kuuleeko perustuslakivaliokunta vääriä profeettoja?


Ben Zyskowicz omassa elementissään

Motto"Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia" (Matt. 7:15-23, Vuorisaarna)

1. Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok) on istunut eduskunnassa yhtäjaksoisesti vuodesta 1979. Ikääntyessään Zyskowicz tuntuu parantavan vauhtiaan kuin sika juoksua. Benistä on tullut viime vuosina totuudenpuhuja, jonka suorapuheisia lausuntoja on kuultu monissa asioissa. Seuraavassa muutama poiminta niistä.

2. Yritysjohtajien kohtuuttoman suuret optiot ovat olleet pitkään Ben Zyskowiczin silmätikkuna ja arvostelun kohteena. Esimerkiksi vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen tilapäiseksi puhemieheksi valittu Zyskowicz haukkui valtiopäivien avajaisissa presidentti Tarja Halosen läsnä ollessa yritysjohtajien käsittämättömän suuret optiot maanrakoon.

3. Lokakuussa 2012  Ben Zyskowicz  ihmetteli eduskunnassa sisäministeri Päivi Räsäselle, miten Suomessa voidaan olla niin ”lammasmaisia ja niin avuttomia”, että yhtä ulkomaalaista ammattirikollista ei pystytä palauttamaan tämän kotimaahan, vaikka suomalaiset viranomaiset ovat päättäneet hänet sinne karkottaa. Zyskowicz muistutti, että ko. vietnamilaismies oli tuomittu Suomessa useisiin pitkiin vankeusrangaistuksiin muun muassa huumerikoksesta, tapon yrityksestä, konepistoolin hallussapidosta ja pahoinpitelyistä, mutta mies oli yhä Suomessa ja jatkoi rikosten tekemistä

4. Kuukausi sitten eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin oikeusasiamiehen kertomusta vuodelta 2011. Keskustelussa Zyskowicz veti saapuvilla olleen oikeusasiamies Petri Jääskeläisen tilille siitä, että tämä oli hieman aiemmin antamassaan päätöksessä katsonut, että vankien pukeminen niin sanottuihin tarkkailuhaalareihin on lainvastaista. Oikeusasiamies perusteli kantaansa sillä, että haalarit rajoittavat kohtuuttomasti vangitun tahdonvapautta ja itsemäärääämisoikeutta. Ben Zyskowiczin mukaan sitä vastoin Suomessa on menty liian pitkälle siinä, että perus- ja ihmisoikeusrajoituksista on säädettävä hyvin täsmällisesti laissa. "Onko todella niin, että terveen järjen käyttö tässä maassa erilaisissa tilanteissa on todellakin kielletty ja kaikesta pitää säätää laissa", Zyskowicz ihmetteli.

5. Ihmisoikeusasiantuntijat ovat joutuneet usein Zyskowiczin arvostelun kohteeksi. Viimeksi viime viikon tiistaina eli 19.3. Zyskowicz kohahdutti eduskuntaa ja mediaa haukkuessan 21 minuuttia kestäneessä puheenvuorossaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan vuonna 2010 pakkokeinolain käsittelyn yhteydessä kuulemat ihmisoikeusasiantuntijat täysin lyttyyn. Zyskowiczin mukaan mainitut ihmisoikeusasiantuntijat asettava säännönmkaisesti rikoksentekijöiden oikeudet rikosten uhrien oikeuksien edelle.

6.  BZ:n arvostelu liittyy eduskunnan viime hallituskaudella hyväksymään uuteen pakkokeinolakiin. Se tulee voimaan vasta ensi vuoden alussa, mutta sitä halutaan jo nyt kiristää. Zyskowicz ryöpytti perustuslakivaliokuntaa, jonka lausunto vuonna 2010 osoittautui hänen mukaansa osin "täysin käyttökelvottomaksi", koska valiokunta kuuli näitä "norsunluutorneissaan olevia akateemisia mietiskelijöitä".

7. Zyskowicz valotti puheenvuorossaan perustuslakivaliokunnan päätöksentekomenettelyä. BZ:n mukaan valiokunnan kanta syntyy siten, että "profeetat lausuvat ja neuvokset kirjoittavat", vaikka he, siis "profeetat" eivät tiedä esimerkiksi käytännön rikoksentorjunnasta mitään. Profeetoilla BZ tarkoittaa  ihmisoikeusasiantuntijoina kuultavia professoreja ja muita perus- ja ihmisoikeuksiin perehtyneitä oikeustieteilijöitä. Neuvokset puolestaan ovat eduskunnan virkamiehiä, valiokuntaneuvoksia.

8. Pakkokeinolakia, joka ei siis ole vielä voimassa, ollaan nyt muuttamassa, mutta lakiin tulee eräiden kansanedustajien ja muun muassa  Zyskowiczin mielestä jäämään edelleen epäkohtia. Jos poliisi esimerkiksi huumerikosta selvittäessään kuulee samalla todistelutarkoituksessa tiettyjä henkilöitä myös epäillyn varkauden tai pahoinpitelyn johdosta, poliisi ei ihmisoikeusasiantuntijoiden mukaan saisi käyttää näitä tietoja asian selvittämiseen, kertoo Zyskowicz.

9. Zyskowicz on eri mieltä: "Arkijärki sanoo, että totta kai saa. Tällaista on ihmisoikeusajattelu perustuslakivaliokunnan asiantuntijoiden mielestä".  BZ:n puoluetoveri Kari Tolvanen, siviilissä rikoskomisrio, säestää Beniä: "Kyse on siitä, että rikoksen tekijöitä suojellaan". Zyskowicz ihmetteli myös, miksi rikoksesta epäillylle pitää entistä painokkaammin vakuuttaa, että hänellä on oikeus saattaa kotietsintä tuomioistuimen tutkittavaksi. Hänen mielestään rikoksen tekijän oikeusturvan korostaminen voi jarruttaa rikosten selvittämistä.

10. Zyskowiczin 19.3. eduskunnassa pitämä ko. puheenvuoro - hän piti niitä sanotussa asiassa useampia -  löytyy tästä pöytäkirjasta

11. Zyskowiczin kritiikki osuus joissakin kohdin oikeaan, joiltakin osin taas ei. Zyssen kritiikkiin on helppo yhtyä yritysjohtajien ylisuurten optioiden ja vakaviin rikoksiin syyllistyneiden rikollisten karkottamisessa ilmenevän viranomaisten saamattomuuden osalta. Vankien tarkkailuhaalarien käytön osalta Zyskowiczin edustama ajattelu sitä vastoin on pahasti metsässä, eikä hänen esitutkinta- ja  pakkokeinolain säätämisen yhteydessä rikoksesta epäillyn oikeusturvaan kohdistamaansa yliampuvaan kritiikkiin voida yhtyä. 

12. Zyskowicz samaistaa, kuten hänen ripityksestään 19.3. ilmenee,  ihmisoikeustuntijat ja valtiosääntöoppineet: "Perustuslakivaliokunnassa käy kuultavana noin, sanotaan, 2-4 valtiosääntöasiantuntijaa, ihmisoikeusasiantuntijaa, ja he asioita tarkastellessaan vain ja ainoastaan rikoksentekijän tai rikoksesta epäillyn oikeusturvan ja ihmisoikeuksien kannalta päätyvät esittämään erilaisia tiukennuksia tähän lainsäädäntöön, jolla vaikeutettiin poliisin ja viranomaisten kykyä saada rikoksia selville, saada rikoksentekijöitä kiinni ja tuomiolle". BZ ei mainitse näiden oppineiden nimiä, mutta esimerkiksi pakkokeinolain säätämisen yhteydessä kuultujen asiantuntijoiden nimet ilmenevät perustuslakivaliokunnan lausunnosta numero 66/2010 vp.

13. "Profeetat lausuvat ja neuvokset kirjoittavat" - ja kansanedustajat hyväksyvät. Ben Zyskowicz tietää omasta kokemuksestaan erinomaisen hyvin, miten esimerkiksi juuri perustuslakivaliokunnan lausunnot syntyvät. Ben on nimittäin toiminut itse parikymmentä vuotta (1972-1993) kyseisen valiokunnan jäsenenä, mistä ajasta kahdeksan vuotta (1985-1993) valiokunnan puheenjohtajana. Neuvoksilla Zysse tarkoittaa valiokuntien sihteereinä toimivia eduskunnan virkamiehiä eli valiokuntaneuvoksia, joiden paikat ovat iät ja ajat täytetty puolueiden kansanedustajien määrän suhteessa; valiokuntaneuvokset ovat poliittisia virkamiehiä, sillä sanottuihin virkoihin ei ole pääsya ilman asianomaisen puolueen jäsenkirjaa. Tämän käytännnön myös Zyskowicz on hyväksynyt.

14. Jos Ben Zyskowicz olisi kiinnostunut muustakin kuin vain rikosten uhrien oikeuksien ajamisesta, rikoksesta epäillyn oikeusturvan väheksymisestä ja rikollisten kiipeliin saattamisesta, hän voisi havaita, että perustuslakivaliokunta on antanut myös eräissä muissa asioissa lausuntoja, joissa ei ole puututtu vain lakiesitysten yksityiskohtiin, vaan joiden tuloksena järkeviä lakiesityksiä on kumottu tai vedetty pois eduskunnan käsittelystä. Nämäkin valiokunnan kannanotot ovat perustuneet Zyskowiczin kritisoimien valtiosääntöoppineiden lausuntoihin, jotka perustuslakivaliokunta on sellaisenaan hyväksynyt.

15. Räikein tiedossani oleva esimerkki koskee perustuslakivaliokunnan lausuntoa numero  57/2010 vp. Valiokunta katsoi, että hallituksen esityksessä numero 223/2010 vp ehdotettu laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on perustuslain vastainen, koska yksityisten pysäköintfirmojen harjoittamassa valvonnassa ja valvontamaksun määräämisessä olisi kyse perustuslain 124 §:ssä tarkoitetusta merkittävästä julkisen vallan käyttämisestä. Valiokunnan kyseinen lausunto on kopioitu eduskuntavaalien 2011 vaalinaluskiireessä suoraan valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnoista. Zyskowiczin retorikkaa mutatis mutandis lainaten voidaan todeta, että nämä "norsunluutorneissaan olevat akateemiset mietiskeljät " ovat johtaneet oppeineen ja teorioineen perustuslakivaliokuntaa pahemman kerran harhaan. 

16. Tämä oli mahdollista, koska valiokunnan jäsenet eivät ole ehtineet, halunneet tai rohjenneet käyttää Zyskowiczin perään kuuluttamaa arkijärkeä. Se olisi epäilemättä sanonut, että sopimusvapauteen perustuvassa yhteiskunnassa valvontamaksulla ei ole mitään tekemistä julkisen vallan käyttämisen kanssa. Valvontamaksu ei ole sakko, pysäköintivirhemaksu tai julkisoikeudellinen maksu, vaan se perustuu tyypilliseen yksityisoikeudelliseen reaalisopimukseen, jollaisia tehdään liikenteessä, palvelujen käytössä ja kauppaliikkeissä asioitaessa joka päivä lukematon määrä. 

17. Toisin kuin perustuslakivaliokunta ja sen kuulemat asiantuntijat, jotka ovat ideologialtaan yleensä kallellaan enemmän tai vähemmän vasemmiston suuntaan, valtakunnan korkein oikein katsoi aiemmin samana vuonna eli 2010 antamassaan ennakkopäätöksessä (KKO 2010:23), että periessään mainitunlaiseen reaalisopimukseen perustuvaa valvontamaksua kiinteistön omistaja tai haltija taikka tämän toimeksiannon perusteella toimiva parkkiyhtiö ei käytä viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa eikä valvontamaksussa siten ole kyse julkisen vallan käytöstä. Tätä järkipuhetta eduskunnan perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan suostunut kuulemaan, vaan se luotti sokeasti "omien" perusoikeusoppineidensa käytännölle täysin vieraisiin teorioihin ja lausuntoihin.

18. Zyskowiczin ihmettelyyn ja retoriikkaan on syytä yhtyä yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön osalta:  "Onko todella niin, että terveen järjen käyttö tässä maassa erilaisissa tilanteissa on todellakin kielletty ja kaikesta pitää säätää laissa"; "Tämä on aivan järjetöntä"; "Miten nämä muutamat perusoikeusprofeetat, jotka eivät tiedä käytännön rikostorjunnasta/yksityisestä pysäköinninvalvonnasta/liikenteestä yhtään mitään, on korotettu ylimmiksi auktoriteeteiksi ja asiantuntijoiksi suomalaisessa rikostorjunnassa/sopimusoikeudessa"?

19. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa sovittiin keväällä 2011, että hallitus antaa rauenneen lakiesityksen (HE 223/2010 vp) jälkeen eduskunnalle uuden yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan esityksen. Sellaista lakiesitystä ei ole kuitenkaan annettu. Sen sijaan hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, joka tähtää sopimusvapauden romuttamiseen mainitulla alalla ja perustuslain suojaa nauttivan laillisen elinkeinon lakkauttamiseen. Valtio ja kunnat aikovat vallata ja omia itselleen yksityisen pysäköinninvalvonnan ja jurri tässä tarkoituksessa eduskunnalle on annettu mainittu lakiesitys, jolla yksityisten harjoittama laillinen liiketoiminta saatetaan lahtipenkille. Kyse on yksityisen elinkeinon sosialisoinnista. Ben Zyskowiczin retoriikkaa mukaillen kyse on itse asiassa vielä pahemmasta: yksityisten yritysten laillisesti harjoittaman elinkeinon ryöstöstä julkiselle vallalle, joka aiotaan toteuttaa juuri vasemmistolaisten valtiosääntöoppineiden ja ihmisoikeusjuristien lausunnoilla. BZ:n sanoin: Onko eduskunta todella niin lammasmainen ja avuton, että se sallii tämän tapahtuvan?

20. Hallituksen kyseinen lakiesitys annettiin eduskunnalle syyskuun alussa 2012. Lakiesityksen mukaan uusi lainsädäntö voisi tulla voimaan noin neljän kuukauden kuluttua lakien hyväksymisestä ja vahvistamisesta. Hallituksen esityksessä kaavailtiin, että lakien voimaantulo voisi tapahtua 1.3.2013. Nyt ollaan kohta jo huhtikuussa, mutta lakiesityksen käsittely eduskunnassa on edelleen pahasti kesken. Mistä tämä johtuu? Onko eduskunta kenties vihdoin ryhdistäytymässä vai mistä on kysymys? Palaan kysymykseen lähiaikoina.

21. Ben Zyskowicz lopetti 19.3. eduskunnassa pitämänsä (ensimmäisen) puheenvuoron vetoamalla perustuslakivaliokuntaan, että se ei kuuntelisi "näitä vääriä profeettoja", vaan kuuntelisi ihmisiä, jotka tietävät, mistä tässä asiassa on kysymys. "Pitäkää kiinni eduskunnan oikeudesta säätää tässä maassa lait", sanoi Zyskowicz. Tähän vetoomuksen voidaan hyvällä syyllä yhtyä myös pysäköinninvalvontaa koskevan lakiesityksen käsittelyn osalta. 


16 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Perustuslakivaliokunta kuuli vuonna 2010 esitutkinta- ja pakkokeinolain säätämisen yhteydessä seuraavia asiantuntijoita (perustuslakivaliokunnan lausunto numero 66/2010 vp):

lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö
ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäasiainministeriö
vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha Haapamäki, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
osastopäällikkö, esittelijäneuvos Petri Martikainen, Oikeuskanslerinvirasto
valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto
asianajaja, varatuomari Markku Fredman
oikeustieteen lisensiaatti Klaus Helminen
professori Mikael Hidén
yliopistonlehtori Sakari Melander
professori Tuomas Ojanen, ja
professori Pekka Viljanen

Lisäksi kirjallisen lausunnon antoivat asiassa

oikeustieteen tohtori Matti Pellonpää
tutkijatohtori, varatuomari Päivi Tiilikka, ja
hallintotieteiden tohtori, dosentti Jukka Viljanen.

Zyskowiczin mukaan näistä siis 2-4 on hänen moittimiaan ihmisoikeusasiantuntijaa. Keitähän edellä luetelluista Zyskowicz tarkoitti?

Skorpioni kirjoitti...

Onhan se hyvä, että joku kokoomusjohtajistakin järkiintyy vaikkakin vasta vanhoilla päivillään. Hyvä Zysse!

Toisaalta tuntuu, että eräät muut kokoomusvaikuttajat, kuten varsinkin Aleksander Stubb ja hänen peesissään tämä meidän Jyrki-boy (sorry vaan Jyrki-blogisti), jolla tarkoitan siis Kataista, menevät vain hullumpaan suuntaan. Stubb suorastaan "asuu " MTV 3:n hoteissa ja on valmis kommentoimaan joka asiaa ja Jyrki on vauhkoontunut entisestään, josta hyvänä esimerkkinä Himas-juttu ja varsinkin valtioneuvoston kehysriihen tiedotus.

Ja kaiken kruunasi Saariselän toffelidiplomatia. Siellä ne pojat istuivat Hilti- tai Halti-asusteet päällä ringissä ja Tanskan naispääministerin ympärillä taisi ainakin kuvien perusteella olla aika tunku.

Kyllä Katainen on luisunut Stubbin vanavedessä täydelliseksi toffelidiplomaatiksi. Ei mies ole saanut hallituksensa puoliväliin asti selvää, mitä SOTE-uudistus on ja miten kuntauudistus tulisi tehdä. Eikö jo kuntajohtajien 90 prosentin vastustus osoita, ettei toffelidiplomatialla ole tulevaisuutta.Anonyymi kirjoitti...

Poliitikko BZ:n tehtävänä on tietenkin rauhoitella niitä kokoomuksen äänestäjiä, jota arvostavat lakia ja järjestystä. Äänestäjät kun voivat nykyisessä poliittisessa tilanteessa rangaista Kokoomusta, äänestämällä Perussuomalaisia. Tätä vaihtoehtoa ei Kokoomuksen ole tarvinnut pohtia aikaisemmin.

Kun vuoden 2006 presidentinvaaleissa jotkut Kokoomuksen jäsenet moittivat puolueen työväenpresidenttiä, niin Harri Jaskarilla oli mahdollisuus todeta Lobbauskirjassaan: Voitte aina äänestää Tarja Halosta.

Tuon BZ:n Timo Soinimaisen profeettavertauksen voi myös ymmärtää toisin. Nämä asiantuntijat kun ovat myös lobbareita, vaikka he eivät itse sitä myönnä.

Profeetan lausunto on paras kansanedustajan älyn korvike!

Skorpioni kirjoitti...

On se kovaa tämä riihen puinti! Olen kuullut siitä aikanaan juttuja esi-isiltäni ja lukenut kansanperinnekirjoista.

Mutta kehysriihenpuinti se vasta kovaa mäiskettä on. Siitä osoituksena on, että kun sixbackin johtavat ministerit tulevat sieltä tämän meidän lahjomattoman kriittisen median eteen kertomaan mitä riihessä tapahtui, niin henki on niin hurmosmainen kuin herästysliikkeen tilaisuudessa, mutta kukaan riihessäollut ei tiedä, mitä siellä tuli tehtyä ja päätettyä, mutta sehän selviää vasta 27.3. kun Kari Mokko ennättää laatia siitä vihdoin järkiperäisen tiedotteen.
Riihestä tihkuneet tiedot osoittavat kuitenkin, että se oli Urpilaisen Jutta, joka vedettiin niin sanotusti kölin alitse!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niin, Sääriseläällä tapasivat taas kaikki vanhat tutut Jyrkistä, Alexista ja Nisse-porosta alkaen! Mukaan oli saatu nyt myös Viron pressa Toomas Hendrik Ilves.

Alex: Terve Nisse, mitä sullekin kuuluu? Hei, oletpas sä lihonnu helevetisti, mikä mahtaa olla sun rasvaprosentti? Sulla ei taida olla yhtä paljon kilometrejä takana kuin mulla, mitä? Hah,hah! Kyllä ne on kivoja, vai mitä Toomas Hendrik? Kuule Nisse, sun kantsii hiukka varoa tätä Toomas Hendrikiä, sillä se on ilves ja ilvekset voi tapaa jopa poroja! No, älä ny suutu Toomas Hendrik. mä olin jo lapsena pirunmoisen koulukiusaajan maineessa, hah!

Anonyymi kirjoitti...

Zyskowicz haukkui väärää puuta eli oikeusasiamiestä.

Kysehän on siitä, että tarkkailuhaalari, joka estää vapaan ulostamisen ja jossain tilanteissa pakottaa "tekemään housuihin", rajoittaa kiistatta henkilön perusvapauksia (ruumillista koskemattomuutta). Kiellettyä tuollainen on ilman siihen oikeuttaa lakia, vain vankilanjohtajan halinnollisella päätöksellä. Ihmisoikeudet ovat kunnossa kun säädetään asiaa koskeva laki, jossa punnitaan em. ruumillista koskemattomuutta ja tarvetta estää huumeiden salakuljetus vankilaan ja todetaan, että jälkimmäinen painaa enemmän.

Oikeusvaltion tilan muuten näkee siinä, miten heikoimmassa asemassa olevia - joita rikosjutun epäillyt koko yhteiskuntakoneiston edessä ovat - kohdellaan. Se ei välttämättä tarkoita paapomista eikä ole rikosten uhrilta pois.

Zyskowiczin nyt luulisi viimeisenä vastustavan ihmisoikeuksia.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä näistä hiihtoseminaareista jää väistämättä hauskoja muistoja. Kun katselin tätä Saariselän toffeliporukkaa ja sen osaanottajia istumassa sopuisasti sponsoripuvut päällä, palasivat omat vastaavat muistoni elävästi mieleen.

Heti seminaarin alussa jo ennen tuliaismaljoja tuli tosiaankin kaikilla osaanottajilla olla sponsorin lahjoittamat samanlaiset toffelit jaloissa, jottei lattia naarmuuntuisi ja jotta yhteishenki nousisi heti jaloista päähän.Tämän vuoksi osuva nimi seminaarille tämä toffelidiblomatia!

Ei ole mitään ihanampaa elämää kuin istua aatetovereiden kanssa pienessä sievässä ja vaihtaa kuulumisia. Siinä itsetunto saa sellaisen douppauksen, jonka voimalla jaksaa irvistellä ja puhua p:tä kesään asti, jolloin alkavat taas yhteiset jazz- ym. happeningit.

On se niin mukavaa tämä yhteinen aatemaailma ja porvarillinen hyvävelijärjestelmä. Sen nimissä voidaan jopa naapurimaan oligarkijengikin panna polvilleen. Ja sitten aloittaa taas uudet vienninedistämismatkat myös Venäjälle. Millainenhan vastaanotto Saulilla on kun hän seuraavan kerran tapaa Vladimirin?

Anonyymi kirjoitti...

Minua ei haittaisi, vaikka pysäköinnin valvonta sosialisoitaisiin viranomaisille, jos niin halutaan.

Mutta on suorastaan vastenmieleistä, että ko. hallituksen esitys yrittää vaivihkaa tehdä tämän sosialisoinnin ilman, että se avoimesti tuotaisiin esiin lakiesityksessä.

Sellainen menettely on yksinkertaisesti erittäin huonoa lainvalmistelua ja vaatisi huomattavsti enemmän perusteluja kuin sen, että yksityinen pysäköinninvalvonta olisi jotenkin "merkittävää julkisen vallan käyttöä".

Anonyymi kirjoitti...

Hong Kongin lainsäädännön mukaan ulkomaalaisella maahan töihin tulevalla on oikeus 7 vuoden yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen hakea pysyvää asumisoikeutta.

Kotitaloustyöntekijä koki tulleensa syrjityksi, koska hänellä ei ollut po. oikeutta edes lähes 20 vuoden työskentelyn jälkeen. Työsuhteen loppuessa hänellä oli velvollisuus palata "kotiin". Niinpä hän valitti asiasta.

Hong kongin korkein oikeus päätyi siihen, ettei hänellä ollut oikeutta eikä asiassa ollut mitään perustuslain vastaista. Tapaus on osoitus arkijärjestä laintulkinnassa.

Jos kotitaloustyöntekijöille annettaisiin oikeus hakea asumisoikeutta, kuten siis kaikille muille on annettu, tarkoittaisi se omaisineen jopa lähes miljoonaa uutta asiakasta julkisille palveluille. Tähän ei tietenkään ole varaa.

Arkijärjellä voidaankin ratkaista tapaukset mukavan leppoisasti, piittamatta mistään oikeusperiaatteista, sanamuodoista ja sun muusta humpuukista ja jatkaa edelleen tekopyhästi teeskentelyä, että laintulkinnalla on itsenäistä merkitystä ja ettei se missään tapauksessa ole poliitiikka.

Minustakaan yksityistä pysäköinnin valvontaa ei olisi pitänyt tehdä tyhjäksi byrokratisoimalla. Pidän silti blogistin peräänkuuluttamaa "arkijärjen käyttöä" melko vaarallisena tienä. Ainakin jos edelleen aiotaan jatkaa teeskentelyä epäpoliittiista ja riippumattomista tuomioistuimista.

Anonyymi kirjoitti...

Hong Kong on tiettävästi verkkokaupan nimi, mutta anonyymi tarkoittanee Hongkongia - siis arkijärjellä funtsittuna.

Ei yksityistä pysäköinninvalvontaa ole vielä mihinkään kuopattu. Eduskunnassa oleva lakiesitys koskee ainoastaan valtion (poliisin) ja kuntien harjoittamaa ja yksityisillä alueilla tapahtuvaa pysäköinninvalvontaa, ei kiinteistön omistajan tai haltijan omalla alueellaan harjoittamaa valvontaa.Laillisen elinkeinon lahtaaminen ja kieltäminen olisi toki perustulain vastainen toimenpide, eli lakiesitykset tulisi hyväksyä perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Vaikka lakiesitys hyväksyttäisiin, parkkiyhtiöiden nykyisin harjoittama valvonta ja valvontamaksujen vaatiminen voi jatkua entisellään. Sitä ei pystytyä lakiesityksen mukaisilla laiella kieltämään.

Anonyymi kirjoitti...

Ei Zysse-setä suinkaan ihmisoikeuksia vastusta, mutta hänen mielestään kv. oikeuksia ei tulisi yksipuolisesti nähdä vain yksittäisten ihmisten oikeuksina valtion mahdollista vahingollista toimintaa vastaan vaan asiaa tulisi tarkastella laajemmin!

Ed. Zyskowicz (PTK 170/2010 vp)

”Kyllä kai näitä ihmisoikeusasioita pitää tarkastella myös sillä tavoin laajemmin, että siihen toiseen vaakakuppiin laitetaan nämä rikosten uhrien ihmisoikeudet ja siihen toiseen vaakakuppiin laitetaan rikoksen selvittämisen intressi. Vain tällaisen kokonaistarkastelun kautta päästään tasapainoiseen lopputulokseen. On aivan väärin ajatella, kuten silloin kun nämä opit syntyivät joskus 1700-luvulla, että ihmisiä uhkaa vain valtiovalta ja sen toimet ylhäältä. Silloin valtiovalta todellakin kidutti ja vangitsi ja oli mielivaltainen ja muuta, ja joissakin maissa on vieläkin. Mutta ihmisoikeusajattelua pitää tämän vertikaalisen näkökulman lisäksi tarkastella horisontaalisesti, eli ihmisten oikeuksia eli ihmisoikeuksia uhkaavat rosvot ja rikoksentekijät. Tällaista laajennusta meidän ihmisoikeusajatteluun toivoisin”.

team finland kirjoitti...

Kyllä maar ne toffelit oli kotimaista Reino-mallistoa, naisilla Ainot?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kyllä maar ne ei ole enää Reinot. Miesten toffelit on nytten Saulit, naisten taas Penat.

Anonyymi kirjoitti...

Ben Z. varoitteli aivan oikiasti vääristä profeetoista, jotka eivät välttämättä tiedä asioista mitään.

Eikös yksi näistä korkiasti oppineista valtiosääntöihmisista ollut joku Tuomi tai Tuori, joka oikein kerskui tv:ssä, että hänellä ei ole edes ajokorttia eikä hän ole koskaan ajanut autoa! Mitä tällainen "asian tuntija" voisi tietää liikenteestä ja pysäköinnistä jotakin?

Anonyymi kirjoitti...

”Kyllä kai näitä ihmisoikeusasioita pitää tarkastella myös sillä tavoin laajemmin, että siihen toiseen vaakakuppiin laitetaan nämä rikosten uhrien ihmisoikeudet..."
Kyllä tuo BZ hyvin tietää, että johtamansa Perustuslakivaliokunta on aikanaan hyväksynyt Euroopan ihmisoikeussopimuksen, jossa ei puhuta rikoksen uhrin ihmisoikeuksista paljon mitään. Eli kovin kevyeksi jäisi tuo vaakakuppi.

Anonyymi kirjoitti...

Ihmisoikeusprofeetan vastine:

http://perustuslakiblogi.wordpress.com/2013/04/13/martin-scheinin-profeetoista-ja-professoreista/#comments