torstai 10. lokakuuta 2013

782. Ministerin vastuu siirrettiin virkamiehelle

                                                     De Gröna....

1. Ministerin poliittinen vastuu tarkoittaa tai sen ainakin pitäisi tarkoittaa sitä, että ministeri kantaa vastuun paitsi omista tekemisistään, myös ministeriön virkamiesten ja koko asianomaisen hallinnonalansa virkakunnan tekemisistä tai tekemättä jättämisestä. Ministeri ei voi poliittisesta vastuusta välttyäkseen vedota siihen, että hän ei ole ollut henkilökohtaisesti jonkin sellaisen teon tai toiminnan takana, joka myöhemmin osoittautuu hölmöksi tai josta on kenties aiheutunut suoranaista vahinkoa valtiolle. Ministeri on kannettava vastuunsa myös silloin, kun luottamus hänen vastuullaan olevan hallinnonalan kykyyn selvityä uskottavasti tehtävistään on kokenut kolauksen. Poliitinen vastuu ei edellytä ministerin omaa tuottamusta.

2. Katso ministerin poliittisesta vastuusta lähemmin blogijuttua 671/22.11.2012.

3. Suomessa kaikki on kuitenkin poliitisen vastuun suhteen toisin. Tämä ilmi jälleen kerran kehitysministeri Heidi Hautalaa koskevan viimeisimmän jupoakan yhteydessä. Eilen tuli ilmi, että valtionyhtiö Arctia Shipping Oy:n jäänmurtajille maalis- ja toukokuussa 2012 tapahtuneista Greenpeacen aktivistien iskuista, joista oli aiheutunut yhtiölle vahinkoa, oli tehty poliisille asianmukainen rikosilmoitus. Se kuitenkin peruutettiin heti seuraavana päivänä ministeri Hautalan johtaman valtion omistajanohjausosaston puututtua asiaa ja vaadittua tai ainakin toivottua ilmoituksen peruuttamista.

4. Siitä, kenen aloitteesta  yhtiön tekemä rikosilmoitus peruutettin, on esitetty julkisuudessa ristiriitaista tietoa. Selitykset vaihtelevat eilispäivän aikana useita kertoja. Tätä ristiriitaa on selvitetty  tämänpäiväisessä Iltalahdessä, katso tästä. Valtion omistajanohjausosaston silloinen ylijohtaja Pekka Timonen on kertonut, että hän teki yhtiölle aloitteen rikosilmoituksen peruuttamisesta. Timosen mukaan ministeri Hautala ei etukäteen tiennyt hänen yhteydenotostaan Arctia Shippingiin. Washingtoniin matkustanut Heidi Hautala kertoi ensin, että hän oli tietoinen Timosen aloitteesta ja hyväksyi virkamiehensä menettelyn. Myöhemmin Hautala kuitenkin veti sanojaan takaisin ja kertoi, ettei hänellä ollut mitään tekemistä asian "rikosoikeudellisen puolen" kanssa.

5. Tässä sitä taas ollaan tämä "supisuomalaisen poliittisen vastuun" kanssa! Asiassa on selvää, että ministeri Heidi Hautalan johtaman ministeriön asianomainen yksikkö eli valtion omistajanohjausosasto ja sen ylipäällikkö toimivat virheellisesti puuttuessan valtionyhtiön operatiiviseen jotamiseen. Siihen Timosella ja sanotulla osastolla ei ollut valtuuksia, sillä onhan ministeri Hautala itse useaaan kertaan julksuudessa selittänyt, ettei hän tai hänen johtamansa ministeriö voi puuttua valtionyhtiöiden operatiiviseen johtamiseen. 

6. Miksi siis ylijohtaja Pekka Timonen nyt ko. tapauksessa kuitenkin menetteli toisin, kun oli kysymys Greenpeacen aktivisteja vastaan tehdystä rikosilmoituksesta? Tähän ei ole saatu minkäänlaista järkevää seltystä. Selitys löytyy ilmeisesti siitä, että ministeri Hautala on tunnettu Greenpeacen toiminnan puolustaja ja "ymmärtäjä". Tätä taustaa vasten ministerillä on ollut selkeä motiivi puuttua tehtyyn rikosilmoitukseen ja vaatia sen peruuttamista.

7. Jos tapauksessa olisi menetelty normaalin ministerin poliittisen vastuun mukaisesti, Hautala olisi ottanut reilusti  vastuun ja jättänyt asemansa ja jatkomahdollisuutensa hallituksessa pääministerin, hallituksen ja eduskunnan arvioitavaksi. Ministerin lähimpiin ja tärkeimpiin alaisiin kuuluva johtava virkamies oli töpännyt vaatiessaan rikosilmoituksen peruuttamista ja siitä ministeri kantaa tietenkin poliittisen vastuun, vaikkei hän olisi ollut edes tietoinen Timosen asiassa osoittamasta aktiivisuudesta.

8. Mutta Suomessa ministerin poliittinen vastuu kaadetaankin kylmästi virkamiehen tai virkamiesten niskaan. Ministereillä on niin paljon erilaisia virkamiehiä ja poliittisin perustein valittuja avustajia, että heidän joukostaan aina löytyy pari kolme aktiivista tyyppiä, jotka rientävät kilvan ministerin avuksi ja huutavat, että vastuu on minun, ministeri ei tiennyt mitään!  Kun ministeri kuulee tämän "huudon", hän voi kaikessa rauhassa vetää sanojaan takaisin ja vedota itsekin siihen, että ehei, enhän minä ole edes tiennyt koko asiasta mitään! Media ja tavallinen kansa uskovat näihin selityksiin sellaisenaan ja näin ministeri luistelee jälleen vastuustaan kuin koira veräjästä!

9. MIkähän tässä Arctia Shipping Oy:nkin tapauksessa mahtaa olla "koko totuus"?  MIksi ylijohtaja Pekka Timonen olisi ottanut heti seuraavanana päivänä oma-aloitteisesti yhteyttä yhtiöön ja vaatinut tai ehdottanut rikosilmoituksen peruuttamista? Hänellä ei henkilökohtaisesti ole motiivia asiassa, koska hän ei tunnetusti ole greenpeacelaisia eikä yhtiön operatiivinen johto kuulu hänen johtamalleen yksikölle. Ei ole uskottavaa, että Pekka Timonen olisi toiminut ko. asiasssa omasta aloitteestaan, jos minulta asiaa kysytään. Timosen selitys, jonka mukaan valtioyhtiön tulee sietää yksityisiä yrityksiä enemmän erilaisten kansalaisjärjstöjen osoittamaa kritiikkiä, on täysin naurettava. Jos naamioidut aktivistit valtaavat huipputeknologiaa täyttä olevan aluksen, kyse ei ole enää suinkaan mistään "krtitikistä", vaan laittomasta vahingonteosta ja aluksen kulun estämisestä. Timonen on ollut täysin väärässä tehtävässä, jos hän on todella sitä mieltä, mitä hän eilen "meriselityksessään" yritti esittää.

10. Paljon todennäköisempi selitys tapahtumainkululle on se, että ministeri Hautala otti ensin yhteyttä Pekka Timoseen ja pyysi tätä olemaan yhteydessä ja keskustelemaan yhtiön edustajien kanssa rikosilmoituksen poisvetämisestä. Hautala ymmärtää ja kannattaa Greenpeacen toimintaa, joten hänellä oli asiaan puuttumiselle tarvittava motiivi. Hautalan kannalta olisi ollut perin noloa, jos hänen tuntemansa Greenpeacen aktivistit olisivat joutuneet kiipeliin hänen johtamallaan hallinnonalalla toimivan valtionyhtiön tekemän rikosilmoituksen vuoksi.

11. Mutta kuten sanottu, ministerin olisi tullut ottaa asiassa polittinen vastuu ja kantaa seuraukset lähimmän virkamiehensä virheellisestä menettelystä, vaikkei hän olisi ollut siitä tietoinen. Näin ei tapahtunut, vaan kävi aivan päin vastoin: virkamies otti kantaakseen ministerin vastuun! Virkamiehelle kävi hyvin, sillä vaikka hän joutui muista syistä (Finnair/Ilmarinen) jättämään tehtävänsä omistajanohjausyksikön ylijohtajana, hänelle löydettiin toki välittömästi vähintään yhtä hyväpalkkainen virka muualta. 

12. Jotkut ajattelemattomat kansalaiset, joista joku saattaa vielä uskoa ylimmän laillisuusvalvonnan tehokkuuteen ja puolueettomuuteen, ovat jo ehtineet kannella ministeri Hautalan osuudesta ja "vastuusta" oikeuskanslerille. Tällä varmistetaan lopullisesti se, että ministeri Hautala tulee samaan - jälleen kerran - oikeuskanslerilta puhaat paperit. Kantelijat eivät ymmärrä, että oikeuskansleri ei voi tutkia ministerin poliittista vastuusta, vaan ainoastaan juridisen vastuun. Mutta siitähän Pekka Timonen on jo ottanut vastuun leveille harteilleen eikä oikeuskansleri tietenkään voi muuta edes epäillä - täytyyhän nyt korkean virkamiehen ja ministerin yhtäpitävään joskin hieman sekavaan sanaan toki luottaa! 

13. Oikeuskansleri on, paitsi ylin laillisuusvalvoja, myös a ensi sijassa kruununjuristi eli hallituksen ja sen yksittäisten ministeriden juridinen neuvonantaja. Kanslerilla on siis "soma" kaksoisrooli, mitä laillisuusvalvojalla ei tietenkään saisi olla, mutta jota meidän johtavat valtiosääntöoppineemme eivät vain ole jostakin syystä vielä hoksanneet.

14. Ministeri Heidi Hautalan uskottavuus ministerinä on kokenut jälleen kovan kolauksen. Hänen johtamansa ministeriön valtion omistajaohjauksen yksikkö on asettanut ministerin henkilökohtaisesti kannattaman Greenpeacen aktivistien edun valtionyhtiön edun edelle.


59 kommenttia:

Jyrki Virolainen kirjoitti...

On selvää, ettei Pekka Timonen ole toiminut ainakaan Heidi Hautalan tahdon vastaisesti ryhtyessään "itsenäisesti" toimiin laivayhtiön tekemän rikosilmoituksen peruuttamiseksi. Timonen tiesi, että Hautala hyväksyisi hänen toimintansa.

Anonyymi kirjoitti...

Arctia Shipping aluksella tehdyistä "aktivistitoimista" saisi jokainen asiansa osaava syyttäjä melkoisen rangaistusvaatimuksen vastattavaksi. Ei siis ole epäiltystäkään, etteikö aktivistien toiminta rikkonut lakia ja etteikö Hautalalla ollut intressiä toimia kuten blogisti kirjoittaa. Olisihan se Hautalalle noloa jos Suomessa tuomitaan viherpeipposia olemattomasta jäänmurtajan valloittamisesta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Julkisuutta piileskelevä vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö I-S:n mukaan tänään:

Hautalan kertomusta ei syytä epäillä! Niinistö kertoi uskovansa, että kerrottu pitää paikkansa, eli Timonen oli aloitteellinen ja informoi ministeri Hautalaa.

- Hautala sanoi, että tästä oli käyty jotain yleisluonteisia keskusteluja. Timonen on itse soittanut ja oma-aloitteisesti antanut neuvon yhtiölle. Minulla ei ole syytä epäillä tätä kuvailua, Niinistö totesi.
---
Nyt jälkeenpäin ei voida selvittää, kuka on kertonut totta ja mitä asiassa on todella tapahtunut. Hautalan kertomus ja Timosen kertomus voivat olla totta, mutta eihän noita kertomuksia voi näyttää mitenkään toteen. Ei toisaalta sitäkään, että Hautala olisi käskenyt tai pyytänyt Timosta puuttumaan yhtiön tekemään rikosilmoitukseen.

Mutta tämä ei olekaan oleellista, vaan se, että Hautalan ministeriö ja Timosen johtama osasto ovat puuttuneet asiaan, johon ne eivät olisi saneet puuttua.

Asiassa on selvitetty, että Hautalan johtama ministriö on asettanut puoliterroristisen Greenpeacen aktivistien edun iskun johdosta vahinkoa kärsineen laivayhtiön edun edelle.

Tämä riittää antamaan minsterille potkut välittömästi palliltaan.

Siru Pola kirjoitti...

Oikeusjuttu Greenpeacea vastaan tekisi hyvää Suomen kaaoksessa olevalle metsäteollisuudelle. Saisi aarnimetsien käyttö vessapaperin teossa uusia ulottuvuuksia. Shell taisi muuten olla melko iso Greenpeacen tukija ?

Anonyymi kirjoitti...

Kukahan näppärä toimittaja kysyisi nykyisen omistajaohjauksen johtajan Eero Heliövaaran mielipidettä. Olisiko hän mennyt estämään operatiivista johtoa tekemästä rikosilmoitusta? Tuskinpa vaan.

Timosen menettelyä ei voine kuin tulkita Hautalan tietoiseksi tai alitajuiseksi mielistelyksi. Olikohan se juuri sama ajankohta kun hänen oma menettelynsä Finnairissa oli tapetilla ja hänellä oli suuri intressi miellyttää pomoaan?

Anonyymi kirjoitti...

Onko tiedossa peruutetun rikosilmoituksen sisältö ja millä perusteella rikosepäilyn tutkinta on mahdollisesti päätetty? Muuhun kuin yksityiseen omaisuuteen kohdistuva vahingonteko (ja lievä vahingonteko) on virallisen syytteen alainen rikos, ja poliisilla on esitutkintapakko. Onko asiassa aihetta epäillä, että myös poliisin tutkintaan on kohdistunut epäasiallista vaikuttamista?

Anonyymi kirjoitti...

RL 35 luku "Vahingonteosta"
6 § (13.5.2011/441)
Syyteoikeus

Jos 1 tai 3 §:ssä tarkoitetun rikoksen kohteena on ollut ainoastaan yksityinen omaisuus, syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Oliko kyseessä "ainoastaan" yksityinen omaisuus ja oliko rikosilmoituksen peruutuksen hyväksyminen viranomaisten taholta ainoa oikea ratkaisu?

Anonyymi kirjoitti...

Ei voi muuta sanoa, että Suomessa on asiat hyvin, kun tällaisesta pitää nostaa moinen äläkkä. Poliisikin oli ollut sitä mieltä, ettei asiasta kannata nostaa juttua ja valtio omistajana ilmaisi käsityksensä siitä, mikä oli yhtiön edun mukaista (ei aikanaan kieleinen julkisuus). Luulisi, että pikemminkin Greenpeace olisi halunnut oikeusjutun saadakseen asialle julkisuutta.

Anonyymi kirjoitti...

Jäänmurtajien piti kai mennä avustajaan jotakin Shellin alusta tai porauslauttaa.

Mikä viesti jäänmurtajapalveluita tarjoavalta yritykseltä tällainen on maksavalle asiakkaalle? Hyökkäyksestä, jossa asiakkaan nimikin on näkyvästi esillä, ei tehdä edes ilmoitusta poliisille.

Tämähän ilman muuta vahingoittaa Arctic Shipping Oy:n liiketoimintaa. Omaa oksaa sahataan, on ollut omistajaohjaus pahan kerran hakusessa.

Anonyymi kirjoitti...

Voisiko joku asiantuntijaraadin jäsenistä kertoa meille, minkälaista "taloudellista vahinkoa" Arctia Shippingille koitui mielenosoituksen myötä?

Onko kyse kenties jostain esinevahingosta? Oliko vahinko aiheutettu tahallaan ?

Anonyymi kirjoitti...

Hautala kielsi murtajien vuokrauksen ns. luppoaikana,kun satamat ovat sulana.Miksi tähän asiaan ei ole kukaan puuttunut?

Anonyymi kirjoitti...

Siis nyt pientä suhteellisuuden tajua: "puoliterroristisen Greenpeacen aktivistien edun iskun johdosta vahinkoa kärsineen laivayhtiön edun edelle."

Ylen Areenalla on lyhyt pätkä tästä terrori-iskusta.
Kaverit kävelivät laivaan, ripustivat banderollit, joivat kaffet ja lähtivät pois.

Missä on rikos, missä on vahinko ja missä on uhri. Poliisikaan ei vaivaudu tutkimaan ja kuitenkin vaaditaan ministerin eroa.

Ministeri Hautalan voisi minun puolestani erottaa, mutta vähän fiksummat perustelut voisi olla.

Anonyymi kirjoitti...

Eipä mun muistaakseni ne kettutyöt ja pojatkaan ole juuri tuomioita saaneet turkistarhaiskuistaan sen jälkeen kun meille saatiin Vihreät ministerit. Ei poliisi järin paljoa noita vaivautunut oikeuteen hakemaan, kun eivät sinne itse vaivautuneet saapumaan.

Mitä tulee GPn, niin tuohan on aivan puhdas rikollisjärjestö. Mutta sen sijaan, että se kiellettäisiin tai vietäisiin edes oikeuteen, niin sille annetaan veronmaksjien rahaa isot läjät, jotta se voi jatkaa toimintaansa.

Anonyymi kirjoitti...

Kysymys ei ole valtion omaisuuden vahingoittamisesta, vaan ministerin toiminnan uskottavuuden menettämisestä. MIksi rikosilmoituksen tekeminen ja vahinkojen tutkiminen piti estää, jos kerran mitään vahinkoa ei olisi aiheutettu? Jäänmurtajien valtaus oli kiistatta rikollinen teko, eikö rikoksia siis saisi selvittää ja syyllisiä asettaa vastuuseen? Ministerin mielestä ilmeisesti ei, koska valtaajat ja aktivistit oliva h'änen hengenheimolaisiaan ja uttaviaan ja poliittisia kannattajiaan. Tässä pitäisi tutkia ministerin toimia, joihin hänellä ei ollut valtuuksia. Kyse on ministerin poliittisesta vastuusta, ei rikosprosessista.

Anonyymi kirjoitti...

Se, ettei Suomen poliisi vaivaudu asiaa tutkimaan ei osoita itse asiasta yhtään mitään. Ei kai nekään niin hulluja ole, että hommaisivat aktiivisesti itselleen töitä! On sekin merkillistä, että täällä hyväksytään viherpeippojen alukseen nouseminen, banderollin levittäminen ja kahvittelu valtion omistaman laivan kannella. Kohtahan ne valvaavat kaikki veneet, joissa keitetään muuta kuin reilun kaupan kahvia.

Petri Krohn kirjoitti...

Virkamies toimii aina ministerin tahdon ja ohjeiden mukaisesti, silloinkin kuin tahtoa ei ole ääneen lausuttu. Ministeri taas kantaa täyden poliittisen vastuun virkamiestensä tekemisistä.

Mielestäni ylijohtaja Pekka Timonen on tässä tapauksessa toiminut erinomaisen taitavasti. Hän on sanomattakin ymmärtänyt, mitä Hautala haluaa ja osannut pukea ministerin tahdon hyvin verbalisoituihin ja yleispäteviin perusteluihin. ("Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee osoittaa selvästi enemmän ymmärtämystä kansalaisjärjestöjen ja erilaisten etutahojen toiminnalle ja käsityksille kuin muulla omistuspohjalla olevien yritysten.")

En myöskään pidä sopimattomana sitä, että omistajaohjauksen valtaa on tässä tapauksessa käytetty. Rikosilmoitusasia on ennen kaikkea poliittinen, asiassa suorastaan tarvitaan poliittista ohjausta ministereiltä. Yleinen vaatimus puuttumattomuudesta valtionyhtiöiden operatiiviseen johtamiseen taas liittyy markkinaliberaaliin ajatteluun, puuttuminen vääristäisi kilpailua. Siitä ei tässä ole kysymys.

Hautalan poliittisen vastuun tulee siis kohdistua hänen tukeensa Greenpeacelle ja sen toiminnalle. Saako Greenpeacen ekoterrorismiksi luonnehdittu toiminta äänestäjien keskuudessa riittävää kannatusta. Ilmeisesti ainakin merkittävä vähemmistö antaa Hautalalle tukensa. Suomessa hallitukset muodostetaan koalitioina, erilaiset näkemykset ovat edustettuina. Ehkä jossain vaiheessa muut hallituspuolueet katsovat, että Hautala ja Greenpeace muodostavat liian suuren poliittisen painolastin.

Kaikki tämä kuitenkin sivuttaa tarinan varsinaisen ytimen, Sini Saarelan kohtalon Venäjän oikeusjärjestelmän syövereissä. Hautala kantaa nyt täyden moraalisen vastuun Saarelan kohtalosta. Estämällä rikostutkinnan Hautala kannusti Greenpeacea yhä suurempiin laittomuuksiin. Suomessa saa leikkiä merirosvoleikkejä, mutta Venäjällä niitä ei katsota hyvällä.

Hautalan vastuu ulottuu toisena ulkoministerinä vielä pitemmälle. Saarela ja muut Greenpeacen aktivistit tarvitsevat nyt rauhallista diplomatiaa. Kaappaamalla Saarelan oikeudenkäynnin välineeksi Venäjän, Syyrian ja Putinin vastaiseen kampanjaansa, Heidi Hautalan johtama ja edustama läntinen Putinin vastainen rintama tekee Saarelan aseman entistäkin tukalammaksi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Petri Krohn kirjoitteli:

- Mielestäni ylijohtaja Pekka Timonen on tässä tapauksessa toiminut erinomaisen taitavasti. Hän on sanomattakin ymmärtänyt, mitä Hautala haluaa ja osannut pukea ministerin tahdon hyvin verbalisoituihin ja yleispäteviin perusteluihin.

Mutta emmehän me todellisuudessa tiedä, kumpi oli ensin, muna vai kana. Eli siitä, että Pekka Timonen olisi toiminut (muka) täysin omasta aloitteestaan, on vain hänen ja ministeri Hautalan sana, ei mitään muuta selvitystä. Yhtä hyvin asia on voinut tapahtua niin, etä ministeri on nimenomaan käskyttänyt Timosta toimimaan ja sanonut vielä Pekalle, että hän ei sitten tiedä tästä asiasta mitään, jos joku kysyy! Ei pitäisi olla nin helevetin naiivi, että uskoo ministerin ja virkamiehen puheita asiassa, jossa he ovat itse juuri joutuneet "kiinni"!

Anonyymi kirjoitti...

Nyt kun toistuvista kyselyistä huolimatta ei ole esitetty mitään sellaista, joka viittaisi vahingontekoon, näyttäisi siltä että syyttäjän rubriikki olisi todennäköisesti ollut lievä luvaton käyttö.

Kysymys kuuluu, olisiko tämän syytteen läpi nuijiminen yhteiskunnan varoilla todellakin ollut sen arvoista? Olisiko tämä merkinnyt varteenotettavaa peloitetta tuleville mielenosoittajille?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tuokaan typerä anonyymi ei käsitä, että nyt ei ole kysymys siitä, mihin mahdolliseen rikokseen aktivistit syyllistyivät, vaan kyse on ministerin ja hänen virkamiehensä toimivallan ylittyksestä ja ministerin poliittisen uskottavuuden menettämisestä.

Anonyymi kirjoitti...

Poliittinen vastuu käsitteenä tuntuu olevan lukijoille ja kommenttien kirjoittajille yhtä utopiaa kuin ministereille itselleen!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Presidentti Tarja Haloselle on myönnetty merkittävä kansainvälinen tunnustus, Global Fairness Award.
KO. järjestö pyrkii parantamaan maailman köyhien työläisten oloja vaikuttamalla heidän palkkaukseen, työmarkkinoille pääsyyn sekä päätöksentekomahdollisuuksiin.

GFI:n mukaan presidentti Tarja Halosen on tehnyt vaikuttavan uran Suomen politiikassa ja pyrkinyt sisällyttämään ammattiyhdistykset ja työnantajaorganisaatiot poliittiseen päätöksentekoon.
--
Joopa joo! Uraauurtavaa työtä köyhien hyväksi Suomessa, todellelakin! Tästä meillä Suomessa ovat todisteena entisestään pidentyneet leipäjonot ja hurjat työttömyysluvut. Halonen on tosiaan onnistunut palkitsemisen arvoisesti!

Anonyymi kirjoitti...

Ei Hautala saa mistään yhtä hyvin palkattua suojatyöpaikkaa, joten turha odottaa "poliittisen vastuun kantamista". Eritoten kun seuraavassa hallituksessa on suurella todennäköisyydellä Persut, jotka eivät vihreitä hallitukseen huoli. Ja pitävät varmasti huolen siitä, ettei Hautala saa sinä aikana minkäänlaista kultaista kädenpuristusta eli johtavaa virkanimitystä.

Ahneus ja pelko ajavat moraalin yli.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, Heidin kantsisi kyllä alkaa pikku hiljaa harjoitella kiipeilyä voidakseen osallistua tuleviin Greenpacen iskuihin. Heidi ja Sini muodostaisivat oivan ja kokeneen parivaljakon, joka pyrkisi arktisilla alueilla öljynporauslauttojen valtaamiseen.

Anonyymi kirjoitti...

Valtakunnan omistajan ohjaimissa ministeri Hautalan voidaan katsoa toimineen varsin mallikkaasti, kun hän tai tietenkin joku ylijohtaja, osastopäällikkö määräsi tai määrättiin ostamaan "kuseen" joutuneen Talvivaaran osakkeet Solidiumille ylihintaan mm. Ilmariselta, saattoi siinä joku yksityinenkin osakkeenomistajakin saada omansa pois, nythän yhtiö on jostain syystä joutunut taas jonkinlaiseen vaikeuksiin.

Anonyymi kirjoitti...

Onkohan jokin sellainen asia tai kysymys, missä Hautala ei olisi epäonnistunut?

Anonyymi kirjoitti...

Jotain uutta ja "edistyksellistä" sentään on havaittavissa: kouluammuskeluista on siirrytty koulupuukotuksiin...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Eduskunnan kyselytunnilla tänään pääministeri Jyrki Katainen vaikeni, kun häneltä kysyttiin, onko ministeri Hautalalla edelleen pääministerin luotttamus. Tämän katsottiin merkitsevän, että Kataisella voi olla jotakin sellaista tapaukseen liittyvää tietoa, joka ei ole tullut vielä julki. Myös Arctic Shipping Oy vaikenee tapauksesta. Heidi Hautala antaa huomenna oman selvityksensä tiedotustilaisuudessa. Heidi ei voine puhua muunnettua totuutta aivan vapaasti, sillä hänen on otettava huomioon, että hänen puheenvuoronsa jälkeen jotkut muutkin voivat vielä paljastaa tietojaan asiasta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jos veikkaus sallitaan, niin sanoisin, että Heidi Hautala ilmoittaa huomisen tiedotustilaisuutensa päätteeksi eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen uudeksi kehitysministeriksi vihreät valitsevat kansanedustaja Oras Tynkkysen.

Oletan, että pääministeri Jyrki Katainen on jo tänään kertonut vihreille, että Hautalan on lähdettävä hallituksesta. Vihreät saavat itse ilmoittaa asiasta Hautalalle. Hautala ilmoittaa huomennna itse eroavansa,sillä muuten vhreät joutuisivat näyttämään hänelle ovea hallituksesta.

Näin se menee! Hautalan uskottavuus on jo mennyt.

Anonyymi kirjoitti...

No eiköhän koko ns.vihreän liikkeen uskottavuus ole jo mennyt....ydinvoimapäätökset, pask..eiku talvivaarat (Ville N) yms yms. Muutaman prosentin kannatuksella pipertäjät maksattavat miljardien kustannukset veromaksajilla, esim rikkidirektiivi ja puhumattakaan pienistä esim. ns. juoksukaljat ja lupa varastaa auto ilman seuraamusta ála vihreän liikeen Braxxxx.

Anonyymi kirjoitti...

Blogistin veikkaus pitänee muutoin paikkansa, mutta tuo ministerin nimi kummastuttaa. Itse veikkaisin Haavisto.

Toipila kirjoitti...

Oras Tynkkynen on sanan selittäjänä ja kieroilijana todella kammottava tyyppi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Noita Oraksen ominaisuuksiahan vihreät ministerit juuri kipeästi tarvitsevatkin!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

ATalkin keskustelijoista osaavin ja järkevin oli Simon Elo (ps) - kenties seuraavan Sipilän-Soinin -hallituksen kehitysministeri!

Anonyymi kirjoitti...

Mitä ihmettä tässä nyt meuhkataan. Miksi jopa pääministeri väittää, ettei poliittinen harkinta ulottuisi siihen pyydetäänkö poliisia tutkimaan jotain asiaa? Yrityselämässä tai yksityishenkilöön kohdistuvan rikoksen kohdalla jokainen loukattu taho voi itse miettiä rikosilmoituksen tekemisen hyviä ja huonoja puolia. Ei kenelläkään ole velvollisuutta vaatia rangaistusta asianomistajarikoksesta. Jos kiilaat snakarijonossa ja saat turpiisi, niin varteenotettava vaihtoehto on se, että asia saa jäädä sillensä. Miksi samaa tarkoituksenmukaisuutta ei saisi harkita ministerinä tai ministeriön korkeana virkamiehenä? Jos Hautala olisi itse pättänyt, ettei Arctic Shppingin kannata viedä asiaa käräjille, arvostaisin häntä tästä poliittisesta päätöksestä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Taas tämä sama törppö anonyymi, joka ei näytä vieläkään yhtään ymmärtävän, mistä ko. asiassa ja ministeri Hautalan poliittisessa vastuussa on kysymys! Taitaa olla jäbä todella saanut snakarijonossa turpiinsa!

Anonyymi kirjoitti...

Kerrankin samaa mieltä rikosoikeuden professori Matti Tolvasen kanssa: valtion kokonaan omistaman yhtiön tulisi sietää muita yhtiöitä vähemmän lain rikkomista!

Anonyymi kirjoitti...

Olen täysin vakuuttunut siitä, että Heidi Hautalan lähtölaskenta on jo käynnissä.

Kataisella on varmasti joitain ässiä hihoissaan, mutta hyvin hänellä eilen pokka piti. Rivien välistä kuitenkin voi lukea, että tämä "Jyrki-setä" on hyvin, hyvin vihainen. Ei hän muuten olisi käskenyt Hautalaa heti palaamaan Washingtonista.

Kuka Hautalan tilalle?

Oma ehdokkaani on Jani Toivola, hän kun osaa esiintyä ja sopivasti pöyristyä aina tilanteen tullen.

Anonyymi kirjoitti...

Hm, kyllä se uusi ministeri voi todellakin tulla kolmikosta Haavisto, Tynkkynen, Haavisto...onhan näillä kavereilla paljon yhteistä....

Anonyymi kirjoitti...

Nalle-setä on perustanut Solidiumin sitä varten, että ministerit pitäisivät näppinsä erossa pisneksistä,

Anonyymi kirjoitti...

Hautalan ja sen virkamiehen väitteet asiasta on täyttä paskaa! Julkisuudessahan on höpötetty tekikö GP siellä kohteessa mitään rikosilmoituksen arvoista, mutta siinä vaiheessa kun Hautala/virkamies toimivat, he eivät voineet tietää vielä mitä oli tapahtunut! Noi asiathan selvisi vasta myöhemmin. Ainut tapa millä he olisivat voineet tietää tapahtumista oli se, että GP olisi kertunut heille niistä. Mutta hehän ovat ainakin väittäneet etteivät olleet GPn missään yhteydessä asian tiimoilta.

Anonyymi kirjoitti...

Mikäli (ja hyvin todennäköisesti kun) Oras Tynkkynen on Hautalan kruununperillinen niin voidaan avoimesti tunnustaa, että vihreillä on järkyttävän suuri uskottavuusvaje politiikan rintamalla.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kyllähän Oras tuntee Greenpeacen siinä missä Hautalakin! Kumpikin ovat näet avustaneet Greenpeacea rahallisesti avustuksillaan.

Anonyymi kirjoitti...

Hautalan lehdistöavustaja on Amnestyn ex-puheenjohtaja Milma Kettunen. Hänen puolisonsa Simo Kyllönen istuu Pohjoismaiden Greenpeacen kuusihenkisessä hallituksessa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

On outoa, että julkisuudessa nyt jopa rikosoikeduen professorit (esim. Kimmo Nuotio) vähättelevät Greenpeacen aktivistien kahdesti jäänmurtajille tekemää iskua ja sanovat, ettei valtauksista ole aiheutettu mitään vahinkoa. Mistä nämä tyypit sen tietävät ja mistä sen tiesi aluksen miehistö ja päällystö heti valtausten jälkeen? Kyseinen asia voitiin selvittää vain poliisin esitutkinnassa, ja sitä varten yhtiö on varmaankin rikosilmoituksen tehnyt. Mutta vahinkojen selvittäminen haluttiin estää ja kohu vaientaa, koska Greenpeace kuuuluu ministerin "viitekehykseen", kun hienostunut sanonta kuuluu.

On täydellistä pötypuhetta, että Hautala ja hänen renkinsä Timonen olisivat vaatineet rikosilmoituksen peruuttamista siksi, että rikosilmoituksesta ja mahdollisesta oikeusprosessista olisi aiheutunut vahinkoa laivayhtiölle!

Anonyymi kirjoitti...

Vai että "Milma" Kettunen! Etunimi on varmaankin lyhenne sanasta "maailma"! Ja kettutytöthän ne kyllä tiedetään.

Anonyymi kirjoitti...

Jahka Hautala nyt eroaa, niin samassa paketissa pitäisi lähteä myös Pekka "marttyyri" Timonen, joka ritarillisesti (lue: idiottimaisesti) yritti heittäytyä ministeriin osuvan luodin eteen. On Timosen pojalla nimittäin jo sen verran vakuuttava CV (omistaja)ohjausrintamalta Finnairkohuineen jne., että sillä saisi varmaan kapteenin pestin jollain Gazpromin jäänmurtajalla.

Anonyymi kirjoitti...

Hautalahan ei ole kansanedustaja joten tuossa voisi olla selitys sille, että on ryhtynyt posliinikaupan norsuksi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Heh, heh, hehheee! Blogisti osui - jälleen - oikeaan veikkauksessaan! Löin jallupullosta vetoa, että Hautala ilmoittaa tiedotustilaisuudessa eroavansa, ja niinhän siinä sitten kävikin!

Asia oli tosin selvä jo eilen, kun näki Kataisen ilmeen ja asenteen eduskunnassa. Hautala oli ilmeisesti valehdellut pääministerille kahdenkeskisessä keskustelussa ja menettänyt luottamuksensa ministerinä. Hautala tunnusti menetelleensä varomattomasti. Se, että hän jankkaa edelleen toimineensa "täysin oikein" itse asiassa, on vain säälittävää.

Pohtikoon nyt sen Timosen kanssa, miksi tässä näin kävi!

Anonyymi kirjoitti...

Hautalan ei olisi tarvinnut erota, koska toimi kuten kuuluukin, mutta siitä huolimatta kaikenmaailman kokoomus-, keskusta-, perussuomalais- ja demaripiipittäjien takia Hautala erosi.

Onko tämä omistajanohjauksen loppu? Kyllä valtion pitää voida omistamassaan yhtiössä halutessaan päättää asiasta, josta nyt on kysymys.

Nalle-setä kirjoitti...

Panen kossupullon vetoon sen puolesta että ministeriksi nousee Ode-setä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ei nouse Ode-setä ministeriksi! Voisin itse lyödä vetoa Oras-pojan puolesta!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Heidi Hautala kompastui siihen, mihin moni ministeri enen häntä, tekstiviestiin!

Hautalan poliittinen sihteeri Sallamaari Muhonen oli nimittäin lähettänyt 20.3.-12 Arctia Shippingin toimitusjohtajalle Tero Vaurasteelle seuraavan tekstiviestin:

"Huomenta sinne Alaskaan! Ministerin terveisinä välitän suosituksen ja toiveen, että luopuisitte AS:ssä toistaiseksi rikosilmoituksen tekemisestä GP:n laivaannoususta. Vältettäisiin lisäkohut jnpp Ministeri kutsuu teidät ja aktivistit mielellään kahvikupin ääreen yhteiseen keskusteluun, jahka palaat ja jos sopii. Ystävällisesti Sallamaari."

Hautala joutui siis eroamaan, koska hän oli antanut julkisuuteen ja pääministerille väärää tietoa, jonka mukaan hänellä ei olisi ollut mitään tekemistä rikosilmoituksen peruuttamisen kanssa.

Hautala siis yksinkertaisesti valehteli ja menetti luottamuksensa.

Anonyymi kirjoitti...

Timonen oli tekstannut toimitusjohtajalle
että tarvittaessa yhtiökokous (= ministeri Hautala) ottaa asian käsiteltäväkseen ja päättää että rikosilmoitusta ei tehdä!

Että sellaista omistajaohjausta.

Anonyymi kirjoitti...

"Vallan kolmijako-oppi ja tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus on kulmakivemme, samoin jo Ruotsin vallan ajasta mukana kuljetettu laillisuusperiaate ja hallinnon avoimuus. Vaikka olemme tässä varsin hyvin onnistuneetkin, valppautta tarvitaan aina".

- Heidi Hautala

(blogikirjoitus "Putinin miina")

http://www.heidihautala.fi/2009/06/putinin-miina/

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vihreiden kulmakiviä taitavat olla vallanhimo ja takertuminen valtaan, keinoja kaihtamatta.

Anonyymi kirjoitti...

Pekka Timosesta kaavaillaan vihreiden seuraavaa presidenttiehdokasta...onhan kyseessä sentään tohtorismies (OTT) ja kokenut virkamies.

Anonyymi kirjoitti...

Jupakan paljastanut Iltalehden toimittaja Pekka Tiinanen
Perjantai 11.10.2013 klo 13:07:

"Sain tiistaina uutisvinkin, joka vaikutti uskomattomalta. Ministerin väitettiin painostaneen valtionyhtiötä perumaan rikosilmoituksen, joka saattoi koskea hänen puoluetovereitaan."

Kiinnostaisi tietää mikä sai syvä kurkun liikkeelle puolitoista vuotta tapahtuman jälkeen?

Anonyymi kirjoitti...

"Timonen oli tekstannut toimitusjohtajalle
että tarvittaessa yhtiökokous (= ministeri Hautala) ottaa asian käsiteltäväkseen ja päättää että rikosilmoitusta ei tehdä!"

Timonen on väitellyt yhtiöoikeudesta. Perinteinen yhtiöoikeudellinen kiistanaihe on yhtiön toimielinten keskinäiset toimivaltasuhteet.

Timonen näyttää kannattavan yhtikokouksen omnipotenttiteoriaa, jonka mukaan yhtiökokous voi ottaa päätetttäväkseen minkä tahansa yksittäisen kysymyksen.

Anonyymi kirjoitti...

Iltalehti Timosen viestistä: Viestin mukaan rikosilmoituksen poisvetämisestä päätetään tarvittaessa yhtiökokouksessa ja samalla toimitusjohtaja vaihdetaan.

Tässä haisee virka-aseman väärinkäyttäminen. Uhkaus oli vieläpä tehokas, sillä yhtiö toimi kuten Timonen käski. Kuka arvioi Timosen toiminnan lainmukaisuuden?