torstai 31. lokakuuta 2013

793. Suomelle jälleen EIT:n langettava tuomio sananvapauden loukkaamisesta

1. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi toissapäivänä 29.10. Suomea koskevan tuomion, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 10 artiklassa turvattua oikeutta sananvapauteen oli loukattu.

2. Tapaus koski Helsingin käräjäoikeuden ja Helsingin hovioikeuden tuomioita kunnianloukkausasiassa, jossa valittajina EIT:ssa olleet toimittaja ja hänen esimiehensä oli tuomittu sakkorangaistukseen ja määrätty maksamaan kunnianloukkauksen johdosta vahingonkorvausta A:lle (Kari Uotil). Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt syytetyille valituslupaa hovioikeuden tuomioon. 

3. Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat todenneet toimittajan ja hänen kaksi esimiestään esittäneen A:sta valheellisia ja virheellisiä vihjauksia televisio-ohjelmassa (Ylen A-piste ohjelma vuonna 2006) niin, että teko oli ollut omiaan aiheuttamaan A:lle kärsimystä, halveksuntaa ja vahinkoa. Verottajan ja KRP:n yhteistyön puutetta kritisoineessa televisio-ohjelmassa oli mainittu A:n talousrikosoikeudenkäynti sekä esitetty oikeudenkäynnistä ja A:sta kuvattu filmimateriaali, jossa oli kerrottu oikeudenkäynnin käsittelevän syytettä talousrikoksesta. Esimerkkinä ko. viranomaisten yhteistyön puutteesta ohjelmassa oli kerrottu tapauksesta, jossa verottaja ei ollut suostunut tekemään verotarkastusta erääseen palloiluhalliin, jonka toimitusjohtajana oli A:n liikekumppani. Syytetyt olivat kiistäneet syytteen sillä perusteella, että kaikki ohjelmassa esitetyt tiedot olivat olleet oikeita. Käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat toimittajan ja kaksi hänen esimiestään kunnianloukkauksesta sakkoon ja suorittamaan yhdessä Ylen kanssa korvausta asianomistajalle.

4. EIT katsoi, että tv-ohjelman aihe oli ollut yhteiskunnallisesti merkittävä. Kansallisessa prosessissa ei ollut arvioitu sitä, olivatko A:n ja valittajien edut tasapainossa toistensa kanssa. EIT kiinnitti myös huomiota siihen, että kansallisessa prosessissa ohjelmassa esitettyjen tietojen moitteettomuutta ei ollut kiistetty ja että ohjelman esittämisen aikaan A:n oma oikeudenkäynti oli ollut jo julkisuudessa. EIT:n mukaan syyt, joihin sananvapauteen puuttumiseksi oli vedottu, olivat merkityksellisiä, mutta eivät riittäviä.

5. EIT määräsi valtion korvaamaan valittajille aineellisina vahinkoina sakot, jotka heidät oli tuomittu maksamaan, yhteensä 4 240 euroa, 3 500 euroa oikeudenkäyntikuluista.

6. Suomi on saanut nyt EIT:lta kaikkiaan 18 sanavapaustuomiota, joka on huomattavan korkea määrä naapurimaihin ja useimpiin muihin Euroopan maihin verrattuna. Muut pohjoismaat ovat saaneet yhteensä vain 11 tuomiota sananvapauden rikkomisesta (Ruotsi kaksi, Norja viisi, Tanska yhden ja Islanti kolme). Moldova on saanyt myös 18 samanlaista tuomiota ja Venäjä 23. Suomalaiset tuomioistuimet soveltavat ja tulkitsevat kunnianloukkausta ja yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevia rangaistussäännöksiä kaavamaisesti eivätkä pohdi usein lainkaan, onko sananvapauteen puuttuminen ollut perusteltua.

7. Ensi vuonna tulee voimaan rikoslain muutos, jonka myötä yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä ja kunnianloukkausta koskevat rangaistussäännökset lievenevät. Koska EIT on pitänyt vankeusrangaistusuhkaa näissä tapauksissa rikoksissa sananvapauden kanssa yhteensopivana vain poikkeuksellisissa tilanteissa, kyseisten rikosten perustekomuodoissa rangaistusuhkana on uuden lain mukaan vain sakkoa. Lisäksi kumpaakin rikosta koskevaan säännökseen tulee teon rangaistavuutta rajoittava säännös, jonka mukaan rikoksena ei pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä (RL 24 luv. 8 §:n 2 mom. ja 9 §:n 2 ja 3 mom). Katso lähemmin HE 19/2013 vp ja LaVM 11/2013 vp.

8. Jäämme nyt  mielenkiinnolla odottamaan, millaisen tuomio EIT antaa tuomioistuimessa vireillä olevassa Pääministerin morsian -kirjaa koskevassa tapauksessa. Korkein oikeus tuomitsi kesäkuussa 2010 sekä kirjan kustantajan että kirjoittajan sakkorangaistukseen pääministerin yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevassa jutussa.

6 kommenttia:

Anu Suomela kirjoitti...

Ihmetyttää, miten Suomi kykenee hankkimaan niin suuret määrät langettavia EIT:n päätöksiä. Ensinnäkin ratifioimme Euroopan ihmisoikeussopimuksen vasta 1990, liki 40 vuotta myöhemmin kuin muut Pohjoismaat. Väkeä meillä on (5,4 milj,), eli saman verran kuin Tanskassa (5,6 milj.) ja Norjassa (5,0 milj). Ruotsissa porukkaa on liki kaksinkertainen määrä (9,5 milj).

Suomi on kerännyt tuomioita 126, Tanska 14, Norja 23 ja Ruotsi 51 (EIT:n tilastot antavat hakuihin hieman eroavia lukuja). Meillä on siis sekä nopeus- että korkeusennätys. Vuonna 2012 tanskalaiset lähettivät EIT:een 202 valitusta, norjalaiset 169, ruotsalaiset 909 ja suomalaiset 620. Ruotsin korkea luku liittyy ilmeisesti maasta käännyttämisiin.

Kyllä me siis ollaan aika hyviä valittamaan. Sitä en osaa arvioida, mistä kaikesta mahtaa olla kyse. Lainsäädännöt Pohjoimaissa ovat varsin samanlaisia.

Anu Suomela

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Suomen valitusluvut ovat todella korkeita, vaikkei meiltä enää valiteta EIT:een oikeudenkäynnin pitkittymisen takia. Nykyisin prosessin kohtuuttomasta pitkittymisestä voi vaatia valtiolta korvausta/hyvitystä kotimaan tuomioistuimessa..

Anonyymi kirjoitti...

Ulkoministeri Erkki Tuomioja yritti vähätellä tänään julkitullutta UM:n verkkovakoilua sanomalla, että "kaikkein tärkeimmät tiedot eivät ole vuotaneet".

Jahas, kaikkein tärkeimmät tiedot on sitten vissiin vuodettu.

Keskipohjalainen kirjoitti...


OT jatkuu, kun blogisti näköjään sen sallii

http://www.hs.fi/kotimaa/a1370750867275 10.6.2013:

"Ministereillä väljät turvallisuusohjeet sähköpostin käytöstä"

Artikkelissa todetaan, että ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) kertoi HS:lle käyttävänsä vastaisuudessakin ohjelmistoyhtiö Microsoftin tarjoamaa ilmaista sähköpostia... Samaisessa HS:n artikkelissa tuodaan esille vikkelän ministeri Alexander Stubbin liki jatkuva sometus yms.
---------------
Tarkistin: edelleen näkyy VN:n sivujen kautta kurkkaamani ET:n ministerisivujen osassa "omat sivut" meiliosoite erkkituomioja@hotmail.com, jonne voi lähettää palautetta yms.

Ristiriitaista on uutisointi: joku haastateltu virkamies/ministeri (oliko peräti pm Katainen) totesi asiaa käsitellyn UTVA:ssa, mutta ainakin utvalaiset T. Soini (pj.) ja P. Salolainen eivät ole tienneet asiasta ennen tätä päivää mitään ja ovat nyt asiasta "riemastuneet".

Miten minulle tuli jälleen sellainen tunne, että sinänsä vakavan asian uutisoinnilla juuri nyt halutaan peittää jotain muuta, siis tämän shitpack-hallituksen (sorry!) meneviä/olevia/tulevia hullutuksia vaikkapa EU-asioihin liittyen...

Anonyymi kirjoitti...

"Suomi on saanut nyt EIT:lta kaikkiaan 18 sanavapaustuomiota, joka on huomattavan korkea määrä naapurimaihin ja useimpiin muihin Euroopan maihin verrattuna."

Nämä sananvapaustuomiot kai ovat suurelta osin yksityiselämän suojan ja sananvapauden välistä rajanvetoa? Näin maallikosta vaikuttaa siltä, että Suomi on suojannut yksityiselämää turhankin tehokkaasti sananvapautta ja muuta yksityistä toimintaa vastaan.

EIS:n mukaan yksityiselämän suojan ydintä on kuitenkin suoja viranomaistoimintaa vastaan, ja tällä alueella asiat näyttävät olevan melkoisen retuperällä. Suomi on oikein kunnostautunut luomalla lukuisia totaalisia kansalaisrekistereitä kevein perustein ja osin suoraan vastoin EIT:n tuomioista ilmeneviä periaatteita. Tämän lisäksi viranomaisilla on yksittäistapauksissa laajat valtuudet hankkia tietoja ilman ulkopuolista kontrollia tai edes velvollisuutta informoida asianosaista.

Räikeimpänä esimerkkinä on ehkä passien sormenjälkirekisteri, mutta ei nämä terveysalan rekisteritkään hyvältä vaikuta: http://www.kanta.fi/ (mm. Reseptikeskus), teletietojen tallentamisesta tai autoilijoille kaavaillusta GPS-seurannasta nyt puhumattakaan.

Anonyymi kirjoitti...

Asian vierestä voisin kommentoida, että eit:n langettavat tuomiot tulevat vain lisääntymään lähitulevaisuudessa. Tämä johtuu pitkälti siitä, että tänä päivänä tuomioistuimet antavat jopa pitkiä vankeustuomioita ilman sellaisia perusteita, jotka tuomitut itse ymmärtäisivät, ei niitä kyllä aina avustajatkaan ymmärrä. Noh, kaikkihan eivät jaksa tai osaa valittaa eit:hen, eivätkä asianajajatkaan halua sekaantua eit-valituksiin.