keskiviikko 13. toukokuuta 2015

943. Kenestä seuraava oikeusneuvos?

1. Poliisilylijohtajan viran lisäksi parhaillaan on meneillään myös korkeimman oikeuden (KKO) jäsenen eli oikeusneuvoksen viran täyttäminen. Olen selostanut aiemmin useita oikeusneuvoksen virkanimitystapauksia. 

2. Tällä kerralla KKO:n jäsenen virkaan on ilmoittautunut 14 lakimiestä, joista kaksi on pyytänyt, ettei heidän nimeään saatettaisi julkisuuteen. En paljasta heidän nimiään, mutta voin omana mielipiteenäni todeta, ettei näilä kahdella liene mahdollisuutta tulla virkaan nimitetyksi.

3. Muut 12 hakijaa ovat KKO:n tiedoksi toimittaman listan mukaan - ilmeisesti ilmoittautumisjärjestyksessä - seuraavat 

Tuomo Antila, Kirsti Uusitalo, Päivi Hirvelä, Asko Välimaa, Jukka Lindstedt, Tuomas Pöysti, Petri Mäntysaari, Ari Kyllönen, Anne Ekblom-Wörlund, Markku Fredman, Riitta Ollila ja Jaakko Rautio.

4. Hieman toistakymmentä hakijaa siis - virallisesti siis virkaan ilmoittautujaa - mikä on aika lailla normimäärä; joskus oikeusneuvoksen virkaan on ilmoittautunut parikymmentä lakimiestä. Edellisen kerran KKO:n jäsenen virkaan virkaan nimitettiin 2013 hovioikeudenlaamanni, OTT Mika Huovila, joka toimi Ulvilan murhajutun "ensimmäisellä kierroksella" hovioikeuden ao. jaoston puheenjohtajana.

5. Nyt virkaan ilmoittautuneista ovat jo aikaisemmin samalla asialla olleet ainakin Hirvelä, Välimaa, Lindstedt, Kyllönen, Ekblom-Wörlund ja Fredman. Viimeksi mainittu ansaitsee kohta "veteraanihakijan" nimikkeen, sillä tämä lienee jo viides kerta, kun Fredman on ilmoittautunut jäsenen virkaan. Ehkä Markulla vihdoinkin tärppää, sillä kuuluhan hän myös nyt kärkihakijoiden joukkoon.

6. On hyvin vaikea ellei suorastaan mahdotonta ennustaa, kuka tulee virkaan nimitetyksi. Tämä riippuu yksinomaan KKO:sta, sillä tunnettu tosiasia on, että KKO täydentää itse itseään. Ylimmän oikeuden jäsenen virkaan on paria noin 40 vuotta sitten sattunutta poikkeusta lukuun ottamatta nimitetty aina juristi, jota KKO on täysistunnossaan virkaan esittänyt.

7. Usein jäsenen virkaan on nimitetty lakimies, joka on saanut KKO:n sisältä epävirallisen "vinkin" eli kehotuksen tai toivomuksen ilmoittautua virkaan. Julkisuudessa tästä puhuttiin viimeksi 2010, jolloin oikeusneuvoksen virkaan nimitettiin asianajaja Ari Kantor. Korkein oikeus voi siten päättää tavallaan jo etukäteen, kenet se haluaa saada virkaan, jolloin virallinen ilmoittautumismenettely on lähinnä vain teatteria; virantäyttö muistuttaa kutsumenettelyä.

8. Toinen epäkohta koskee epätietoisuutta siitä, millaisen taustan ja kokemuksen omaavan  lakimiehen KKO kulloinkin haluaa saada jäsenistöönsä. Tässäkään asiassa eli viranhaun avoimuudessa ei ole tapahtunut minkänlaista kehitystä, vaikka sanotusta epäkohdasta ja ns. täsmähaun puolesta ovat kirjoittaneet monet lakimiehet. Jäsenen virkaan ilmoittautuu joka kerta - kuten nytkin - eri alojen asiantuntijoita ja juristeja, mutta KKO ei paljasta etukäteen suunnitelmiaan. Se kertoo vasta valtioneuvostolle tekemässään virkaesityksessä, haluaako se saada oikeusneuvoksen virkaan esimerkiksi hovioikeustuomarin, alioikeustuomarin, asianajajan, yliopiston professorin, lainsäädäntöneuvoksen vai syyttäjän.

9. Tällä kertaa oikeusneuvokseen virkaan näyttäisi ilmoittautuneen kolme hovioikeustuomaria (Antila, Uusitalo ja Kyllönen), muttei yhtään käräjätuomaria tai käräjäoikeuden laamannia. Hakijoista yksi on markkinaoikeustuomari (Ekblom-Wörlund), yksi asianajaja (Fredman), kolme lainvalmistelijaa (Lindstedt, Välimaa ja Rautio) ja kaksi yliopisto-opettajaa (Mäntysaari ja Ollila). Päivi Hirvelä on taustaltaan valtiosyyttäjä, joka toimii nykyisin ihmisoikeustuomioistuimen tuomarina. 

10. Yllättävin nimi hakijoiden joukossa on Tuomas Pöysti, sillä hän on VTV:n eli Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja. Pöysti on Lapin yliopiston kasvatti, joka on väitellyt tohtoriksi oikeusinformatiikasta. Hän voisi olla "kova sana" täytettäessä KHO:n jäsenen virkaa, mutta nyt on kyse yleisen tuomioistuimen jäsenen virasta. Mutta kaikki on toki mahdollista, ja mistäpä sitä tietää, vaikka juuri Pöysti olisi nyt ollut KKO:sta tulleen vinkkauksen kohteena.

11. Lakonisesti voitaisiin todeta, että nimityksen oikeusneuvokseen virkaan saa henkilö, jolle KKO:n sisältä on vinkattu virasta ja kenties myös kehotettu ilmoittautumaan siihen. Sitä, onko tällä kerta näin tapahtunut ja ketä on kehotettu ilmoittautumaan, emme tiedä. Tietoa ei ole myöskään siitä, millaisen kokemuksen omaan juristin KKO haluaisi nyt saada kokoonpanoonsa. Kaikki on siis yhtä salamyhkäistä ja sisäänlämpiävää kuin aina ennenkin! 

12. Jos minulta tiedusteltaisiin kärkiehdokkaita, niin sanoisin, että tuohon joukkoon kuuluvat  Päivi Hirvelä, Asko Välimaa, Markku Fredman, Kirsti Uusitalo ja Jaakko Rautio. 

13. Kun Pauliine Koskelo siirtyy ensi vuoden alusta EIT:n tuomariksi, voitaisiin loogisesti ajatellen otaksua, että KKO saisi uuden jäsenen vastavuoroisesti  EIT:stä eli nimitetyksi tulisi Päivi Hirvelä. Toisaalta uuden jäsenen virka täytetään 1.9. lukien ja Hirvelän pesti EIT:ssa päättyy vasta vuoden lopussa. KKO:ssa tulee tänä vuonna avoimeksi myös toinen oikeusneuvoksen virka, johon Hirvelä ehtii ilmoittautua. Lainvalmistelijoiden "kiintiöstä" vahvin kandidaatti virkaan lienee Asko Välimaa.

11 kommenttia:

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kuka tietää, vaikka KKO:ssa olisi laskeskeltu, että Tuomas Pöysti, joka olisi ensimmäinen 1970 -luvulla syntynyt oikeusneuvos, nousisi muutaman vuoden kuluttua KKO:n presidentiksi ja onnistuisi myös ex-pääjohtajan vaikutusvallan avulla saavuttamaan KKO:n tavoitteen eli KKO:n ja KHO:n yhdistämisen.

Anonyymi kirjoitti...

VTT:n pääjohtajan palkka lienee paljon parempi kuin oikeusneuvoksen palkka. Miksi pääjohtaja siis hakee huonommin palkattua virkaa? Paras selitys taitaa todellakin olla kunnianhimoinen visio KHO:n yhdistämisestä KKO:een, jota ex-pääjohtaja mahdollisena uutena eli n. viiden vuoden kuluttua virkaansa nimitettynä presidenttinä aikanaan johtaisi.

Vanha jurristi kirjoitti...

Pieni tarkennus: Pöysti on Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtaja. VTT:ssä tutkitaan tekniikkaa (ja VATT:issa taloutta, myös Juhani Vartiaisen jälkeen).

- Markku Fredman taitaa olla ilmoittautuneista kirkkaasti primus inter pares.

Anonyymi kirjoitti...

Jep, otetaan tarkasti, kun yksi viranhakija on tarkastusvirastosta!

Anonyymi kirjoitti...

Pari lisätarkennusta: Uusitalon etunimi on Kirsti ja myös Lindstedt on hovioikeustuomari (tosin määräaikainen).

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kiitän tarkistuksista.

Jotkut hakijat, kuten esim. juuri Lindstedt, vaihtavat työapikkaa niin usein ja nopeasti, ettei ulkopuolinen tahdo millään pysyä perässä ja ajan tasalla. Lindstedt on toiminut myös apulaisoikeusasiamiehenä, tasavallan presidentin kansliassa Tarja Halosen kaudella ja KHO:n ylimääräisenä hallintoneuvoksena. Hän kilvoitteli äskettäin myös EIT:n tuomarin virasta yhdessä Pauliine Koskelon ja muiden kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Jos vetoa pitäisi lyödä seuraavasta oikeusneuvoksesta, omat rahani laittaisin likoon Hirvelän puolesta.

Anonyymi kirjoitti...

Fredman voisi minun puolestani tulla valituksi. Hirvelä vaikka sitten seuraavalla kierroksella. Molemmat ovat toimineet rikosasioiden parissa ja eikös rikospuoli ollut aliedustettuna KKO:ssa?

Mitään Pöystiä ei kyllä missään tapauksessa tule valita! Nämä kaiken maailman ministeriöiden, KELA:n ja ties minkä virastojen "lakimiehet" saisivat pysyä siellä toimistoissaan ja antaa ammattinaisten ja -miesten hoitaa oikeat lakihommat.

Ylipäätään tätä viranomaiskulttuuria ja virkamiesten tapaa tulkita lakia ja perustella päätöksiä ei tarvita yhtään lisää oikeisiin tuomioistuimiin. Heille oikea paikka on hallintotuomioistuimet tai vaikkapa vakuutusoikeus taikka joku niistä kumileimasinlautakunnista. Siellä voi sitten antaa niitä hyvin perusteltuja "tuomioistuin katsoo, että" -päätöksiä.

Anonyymi kirjoitti...

Minä olen kyllä sitä mieltä, ettei KHO:n tapa perustella päätöksiään nykyään ole keskimäärin ainakaan huonompi kuin KKO:n. Minkälaisia kokemuksia äskeisellä anonnyymilla sitten mahtaakaan olla ja mistä.

Anonyymi kirjoitti...

Miettisin, mikä merkitys on sillä, mitä tahoa pois jääneet omassa valinnassaan aikanaan edustivat. Aarnio tuli Turun hovioikeudesta ja Hidén taisi olla oma kasvatti. Näin ajatellen kiinnittäisin eniten huomiota Uusitaloon ja Antilaan, oikeudenhoitoon ja työelämään liittyvän kokemuksen pituuden perusteella tässä järjestyksessä

Anonyymi kirjoitti...

Edellinen anonyymi näyttää olleen oikeilla jäljillä, muttei tästä järjestyksestä kuitenkaan