maanantai 21. syyskuuta 2009

154. RAY, RAY, trallallaa!

Alaston totuus...tukea aina tarvitaan...

1. Vaalirahakohun viime päivien uutisotsikoita:

- Nuorten asuntosäätiöltä virtasi tukirahaa keskustalle
- Yleishyödyllinen asuntosäätiö tuki Vanhasta presidentiksi 23 360 eurolla
- Vanhasta tukeneet säätiön rahat RAY:ltä
- Kanki-Kaikkonen junaili suurpotin Vanhaselle
- Antti Kaikkonen sai vaalirahaa johtamaltaan säätiöltä
- Kaikkonen maksoi vaalitukia itselleen
- Vahvistus: Vanhaselle väärää rahaa
- Matti-kirjoja tuhansilla euroilla - Ray tutkii Nuorisosäätiön tilit
- Nuorisosäätiön vaalituelle moraalinen tuomio rahoittajalta ja valvojalta
- RAY tutkii Vanhasen rahoittajasäätiön tilit
- RAY kysyy tuensaajilta vaalirahoituksesta
- Säätiöille vaalirahakohun takia muistutus rahanjaon säännöistä
- PRH tutkii vaalirahaa jakaneet säätiöt
- Asiantuntija: Nuorisäätiö rikkoi lakia
- Säätiöiden edunvalvoja yllättyi suurista vaalituista
- Säätiöjohtaja puolustaa vaalitukien jakamista
- Keskustan säätiöistä monen tahon tutkinta
- Patentti- ja rekisterihallitus tutkii vaalirahaa jakaneet säätiöt
- Vaalirahakohu tahraa säätiöt
- Vanhanen väisteli kysymyksiä keskustalaisista säätiöistä
- Kaikkonen ei suostu kommentoimaan vaaliraha-asiaa
- Vanhanen: Ne olivat seminaarilippuja
- Vanhanen: Ei tarvetta palauttaa tukia
- Vanhanen: Nyt haetan epäselviä motiiveja
- RAY lopettaa säätiöiden yleisavustukset
- RAY pisti hanat kiinni
- RAY lopettaa löysän rahanjaon säätiöille
- Matti Vanhanen ei näe moitittavaa säätiöiden maksamassa vaalituessa
- Parempia selityksiä, Matti Vanhanen
- Säätiön taloissa asuvat tuomitsevat vaalituen
- Säätiön rahoilla neuvokseksi
- Sääntöjen vastaista
- Vanhanen vähätteli - jälleen
- Keino pyhittää tarkoituksen
- Nuorisoehdokas?
- Suut suppuun! Antti Kaikkonen vaatii mediahiljaisuutta
- Jukka Vihriälä eroaa RAY:n johdosta vaalirahakohun takia
- RAY-pomo ulos rahakohun takia
- Vihriälä: Otin tukea ymmärtämättömyyttäni
- Kaikkonen jättää Nuorisosäätiön puheenjohtajuuden

Mutta tätä uutisotsikkoa odotellaan erityisen hartaasti:

Matti Vanhanen jättää hallituksensa eronpyynnön

Mutta ehkäpä tämäkin otsikko kohta nähdään, sillä

- Keskustan Vihriälä haluaisi hajoittaa eduskunnan (22.9. klo 22.34)

Vai nähdäänkö, sillä

- Vanhanen: Ei uusi vaaleja vaalirahakohun vuoksi (23.9. 7.34)

2. Keskustalainen Nuorisosäätiö on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen järjestö, jonka tehtävänä on tarjota nuorille edullisia vuokra-asuntoja; säätiö ylläpitää mm. nuorisohotellia Helsingin Herttoniemessä. Säätiö toimii suurimmaksi osaksi valtion tuen varassa, sillä se saa rahoitusta Raha-automaattoyhdistykseltä (RAY). Lisäksi Nuorisosäätiö on saanut tukea toimintaansa varten ARA:lta eli Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskukselta (entinen Valtion asuntorahasto). Nuorisosäätiön korkotukilainoilla on täysi valtiontakaus.

3. Pääministeri Matti Vanhanen on toiminut lähes 20 vuotta Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajana aina vuoteen 2003 saakka, jolloin hänestä tuli Jäätteenmäen hallituksen puolustusministeri. Hänen paikkansa säätiön johdossa peri kansanedustaja Antti "Kanki" Kaikkonen.

4. Nyt on ilmennyt, että Keskusta on jakanut ainakin useissa eri vaaleissa, ainakin vuoden 2006 presidentinvaaleissa ja vuoden 2008 kunnallisvaaleissa vaalitukea Nuorisäätiöltä saamistaan varoista. Matti Vanhasen vaaliorganisaatio sai presidentinvaaleissa säätiöltä tukea lähes 24 000 euroa; lehdissä kerrotun mukaan Vanhanen olisi säätiön puheenjohtajan toimiessaan saanut tukea myös aiemmissa vaaleissa.

5. Säätiön hallituksen nykyisen puheenjohtajan Kanki-Kaikkosen kerrotaan myöntäneen tavallaan itselleen tukea kolmissa viime vaaleissa noin tuhat euroa per vaalit. Käytännössä tuen jakamisesta on huolehtinut säätiön toimitusjohtaja, jonka menettelyn Kaikkonen on kuitenkin siunannut. Tänään kerrottiin, että Nuorisosäätiön RAY:lta saamia varoja olisi jaettu viime kunnallisvaaleissa Kaikkosen lisäksi myös kahdelle muulle säätiön hallinnossa mukana olleelle tunnetulle keskustalaiselle eli valtiosihteeri Timo Reinalle - hän on toiminut aiemmin Matti Vanhasen avustajana - ja keskustan hallintopäällikkö Aki Haarolle. Timo Reina on nykyisin kuntaministeri Mari Kiviniemeä (kesk) avustava valtiosihteeri ja istuu Järvenpään valtuustossa. Kaikkonen valittiin Tuusulan valtuustoon, mutta Haaro ei päässyt läpi Vantaan kunnallisvaaleissa.

6. Kaikkonen on puolustellut tuen antamista Vanhaselle sillä, että tämä on panostanut nuorisoasumiseen paljon säätiön johdossa toimiessaan. Säätiön toimitusjohtaja Seppo Pyykkönen on puolustellut vaalitukia sillä, että ne ovat säätiön tehtäviin kuuluvaa yhteiskunnallista toimintaa, minkä lisäksi tuet ovat olleet vastikkeellisia; rahat menivät kuulemma Matti Vanhasen kampanjan hyväksi myytyihin kirjoihin (Se on ihan Matti -kirja), tauluihin ja - tietenkin - seminaarilippuihin. Toisaalta Pyykkönen näyttää myöntäneen, että RAY:n rahaa on virrannut vaalitukiin.

7. Matti Vanhanen sanoo, että hänen saamansa tuki on ollut "kohtuullista" ja että kyse on ollut vastikkeellisten seminaarilippujen hankinnasta. Vanhasen samoin kuin Kaikkosen mukaan RAY:n rahoja ei ole valunut säätiön kautta vaalitukeen, vaan ne on käytetty täysin nuorisoasumiseen. Vanhasen mukaan vaalitukiin on käytetty säätiön "omaa vahvaa tulopohjaa;" kyse olisi siis RAY:n rahoista erillisistä varoista.

8. PRH:n eli Patentti- ja rekisterihallituksen linjajohtajan Olli Koikkalaisen mukaan asia on kuitenkin selvä: poliitikkoja rahoittaneet säätiöt ovat toimineet sääntöjensä vastaisesti. Säätiöiden säännöissä ei ole mainintaa, jonka mukaan säätiöt voisivat jakaa avustuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tai poliittiseen vaalitoimintaan. Säätiöiden tarkoitus on yksinomaan nuorison ja erilaisten nuorison toimintojen tukeminen.

9. Myös Maaseudun Kukkaisrahasto -niminen järjestö on PRH:n mukaan jakanut (keskustalaisille) poliitikoille vaalitukea vastoin sääntöjään.

10. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan toimitusjohtaja Paavo Hohti puolestaan sanoo, että säätiön hallituksen täytyy noudattaa säätiön tarkoitusta eikä "haahuilla ympäri maailmaa." Hohti tyrmää myös Vanhasen väitteen, jonka mukaan vaalitukiin ei ole käytetty RAY:n tai valtion rahaa, vaan säätiön "omaa" tulopohjaa. Hohdin mukaan Vanhasen perustelu ontuu, sillä säätiön tarkoituksen toteutumisen kannalta säätiön rahalla ei ole eri kategorioita. "Koko käytettävissä oleva raha täytyy suunnata säätiön tarkoituksen toteuttamiseen," sanoo Paavo Hohti (I-S 21.9).

11. RAY, jonka johtopaikat kolme suurinta puoluetta ovat tiukasti jakaneet keskenään - toimitusjohtajan on tätä nykyä entinen ministeri ja kansanedustaja Sinikka Mönkäre (sdp) - on päättänyt tänään lopettaa yleisavustusten jakamisen kokonaan, koska niiden käyttämistä ei voida Mönkäreen mukaan "kunnolla valvoa."

12. Yleisavustuksia on kuitenkin jaettu vain 16 säätiölle. On outoa, että RAY:llä ei olisi ollut resursseja valvoa edes näin pienelle säätiöjoukolle annettujen yleisavustusten käyttöä. Miksi sitten yleisavustusten jakamista ei ole jo aikaisemmin päätetty rajoittaa tai lopettaa kokonaan? Mönkäreen mukaan asiaa on pohdittu RAY:ssä jo jonkin aikaa, mutta päätöksiä ei ole tehty, miksiköhän? Onko maassa myös muita puolueita "lähellä olevia" säätiöitä, jotka olisivat jakaneet vaalitukea omille poliitikoilleen? Alustavan ilmoituksen mukaan näin ei olisi asian laita, mutta asian tutkintahan on vielä kesken.

13. RAY:n jakamia yleisavustuksia, toisin kuin kohdistettuja avustuksia, ei ole korvamerkitty mihinkään tiettyyn projektiin. Mönkäreen mukaan "yleisavustukset eivät ole tätä päivää." Kas kummaa, kun Mönkäre huomasi tämän vasta nyt. Outoa on myös se, että RAY sai tutkittua avustamiensa säätiön valvonnan jo päivässä tai parissa sikäli että mitkään muut RAY-säätiöt eivät ole jakaneet vaalitukia. Tässä valossa ei olisi todellakaan ollut suuri työ selvittää Nuorisäätiön vaalitukien jakamisasia jo paljon, paljon aikaisemmin.

14. Myös PRH:n tulisi lain mukaan valvoa säätiön tarkoituksen toteutumista, siis myös säätiöiden rahanjakoa. Mutta tätäkään ei ole ilmeisesti tehty kunnolla, ei ainakaan RAY-säätiöiden osalta. Myös tätä tekemättömyyttä puolustellaan - tietenkin - resurssipulalla. PRH on muuten elinkeinoministeriön alainen virasto, ministerinä on Mauri Pekkarinen (kesk).

15. Kävisikö niin, että Pekkarinen määrää kohtapuolin oman ministeriönsä tutkimaan säätiöiden valvontaa ja tuo työryhmä antaa PRH:lle tuota pikaa asiassa "puhtaat paperit." Tällainen sisäinen valvonta, jossa ministeriö tai muu elin tutkii tavallaan itse itseään, on Suomessa maan tapa, ja se tuottaa yleensä aina puhtaat paperit. Mauri Pekkarinhan tunnetusti tykkää puhtaista papereista, kuten häntä itseään koskevasta Suomi-Soffa -asiastakin ilmeni. Pekkarisen oma ministeriö antoi ministerille puhtaat paperit myös Rovaniemen kelkkatehtaan asiassa.

16. Suomessa on toki myös ulkopuolisia laillisuusvalvontaviranomaisia, vieläpä oikein kaksin kappalein, nimittäin Valtioneuvoston oikeuskansleri ja Eduskunnan oikeusasiamies. Kummallakin on laajat esikunnat korkeasti palkattuine virkamiehistöineen. Mutta jostakin kumman syystä ne ovat nytkin kuin kusi sukassa (tai sukkahousuissa); ne eivät vahingossakaan puutu omasta aloitteestaan yleensäkään juuri mihinkään epäselvin asioihin.

17. Mieleeni muistuvat vaalirahoituskohun alkuhetket toukokuussa 2008. Minusta oli tuolloin selvää, että vaalirahoituslakia valvomaan laissa määrätty oikeusministeriö oli rikkonut valvontavelvollisuutensa, koska se ei ollut puuttunut kansanedustajien täysin puutteellisiin ja epäselviin vaalirahoitusilmoituksiin mitenkään. Oikeuskansleri ei kuitenkaan osoittanut merkkiään puuttuakseen asiaan. Tein sen vuoksi oikeuskanslerille kantelun, joka johtikin tulokseen. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka totesi saman asian kuin minä kantelussani: oikeusministeriö oli laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa, vaikka oikeusministeri Tuija Brax oli pariin otteeseen eduskunnan edessä vakuuttanut, että ministeriöllä ei muka olisi ollut edes oikeutta valvoa vaalirahoitusilmoitusten asianmukaisuutta. Ministeriön vaalijohtaja sai Jonkalta laiminlyönnistä ankarat moitteet.

18. Nyt oikeuskanslerin pitäisi tutkia, miksi PRH tai/ja RAY eivät ole huolehtineet niille kuuluvasta tehtävästä valvoa säätiöille myönnettyjen yleisavustusten käyttöä. Saa nähdä, tapahtuuko mitään. Oikeuskanslerillakin kun on eräänlainen kaksoisrooli: yhtäältä kanslerin tulee lain mukaan valvoa valtioneuvoston ja ministeriöiden toiminnan laillisuutta, mutta toisaalta oikeuskansleri on "kruunun juristi" eli hallituksen ja ministereiden neuvonantaja. Valvo siinä nyt sitten laillisuutta.


20 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Ei kai kukaan kuvittele, että suurimmat poliittiset puolueet ovat vain hyvää hyvyyttään säätiöitä perustaneet. Ymmärtääkseni eräs säätiöiden tarkoitus on ollut kierrättää rahaa politiikkaan esim. seminaarilippuja ostaen. Jos muistikuvani on oikea, niin Oulussa mainetta niittänyt Riihi-säätiö perustettiin SDP:n avulla. Säätiön toimitusjohtaja oli SDP uskollinen politrukki, josta tuli vauras mies, kunnes...
Toivottavasti perkaavat kaikki poliittisia puolueita lähellä olevat säätiöt. Jos näin tekevät, ei uutisista ole pulaa.

Puolueeton tarkkailija kirjoitti...

Tavalliselle ihmisille asia on selvä. Kepun poliitikot ja Suomen eduskunnan jäsenet sekä ministerit ovat taas toimineet vilpillisesti. Ovat kähmineet yhteisiä rahoja perusteettomasti ja laittomasta(?)omiin taskuihinsa. Suuressa maailmassa tälläisestää seuraisi välitön vapautus luottamustoimista, Suomessa asia lienee vain kunniaksi luottamusmiehelle. Asian laittomuuden määrittelemiseen tarvitaan lainoppinut, enkä osaa ottaa siihen kantaa.

Sen sijaan Kaikkosen itselleen jakama avustus on mielestäni selvä jääviysrikos. Miksei blogin pitäjä tuomitse tätä suorasanaisesti? Miksi viranomaiset eivät ole asiasta kiinnostuneita? Vai onko kyseessä asianomistajarikos, joka vaatii säätiöltä, sen puheenjohtajalta, rikosilmoituksen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ei tässä ole tarkoitus olla ketään tuomitsemassa. "Emme ole täällä tuomarina, vaan pikemminkin lääkärinä." Eikös Urkkikin joskus todennut Suomen asemasta kv. politiikassa tähän tapaan.

Kaikkonen ei ole ainakaan omien sanojensa mukaan ollut konkreettisesti jakamassa tukea johtamansa säätiön varoista itselleen tai muille, vaan vaalitukien jakamisesta on ilmeisesti vastannut säätiön toimitusjohtaja. Kaikkonen oli tosin kertomansa mukaan hyväksynyt tuen jakamisen "suuntaviivat."

Kaikkonen ei ole säätiön hallituksen toimessaan RL:ssa tarkoitettu virkamies.

Kari Uoti on blogissaan pohtinut mm. luottamusaseman väärinkäyttöä koskevan säännöksen (RL 36:5) mahdollista soveltumista tapaukseen.

levylautanen kirjoitti...

Eikö olisi mitenkään mahdollista se, että säätiön johto olisi henkilökohtaisesti vastuussa taloudellisesti hukatusta tai väärin käytetystä rahasta? Voisi väärinkäyttö pienentyä.

Anonyymi kirjoitti...

Vai ei laillisuusvalvojat puutu. Kun on henkilökohtaisesti kateudesta kyse (Fryckmann -juttu), niin oikeuskansleri oli heti sorkkimassa keskeneräistä asiaa.

Ko. virastot ovat kivoja työpaikkoja. Eduskunnassa 6 tunnin työpäivä (saavutettu etu) ja Oikeuskanslerinvirastosta voi vaikka harrastaa yhteiskunnallisesta taikka vaikka lukea scifiä työaikana. Työn tuottavuuden tehokkuusratsia voisi olla paikallaan.

Vakooja kirjoitti...

Tuo Kukkasrahasto on vähän eri juttu. Se on ihan klassinen puolueen tai puolueen nuorisojärjestön rahojen parkkipaikka. Ilmeisesti sääntöjä ei vain ole viitsitty tai muutoin tahdottu rukata. Lieneekö järjestely ajoilta, jolloin ei oltu niin tarkkoja?

Kaikilla isommilla puolueilla on tuollaiset säätiöjärjestelyt ja puolueiden nuorisojärjestöjen hallitsemat säätiöt ovat usein erityisen varakkaita. Mainittakoon Maaseudun kukkasrahasto Säätiö, Snellman-Säätiö, Hebe-säätiö ja Palkansaajasäätiö.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Periaatteessa säätiön hallitukselta voitaisiin periä takaisin sääntöjen vastaisesti annetut vaalituet. RAY:n Sinikka Mönkäre on jo kuitenkin ehtinyt - vaikka tapauksen selvittely kestää vielä ainakin parisen viikkoa - "jostakin syystä" ilmoittaa, että takaisinperintä ei ole nyt ensisijainen keino.

Erässä tv-ohjelmassa on jo vuonna 2004 kerrottu, miten suurten puolueiden eläkesäätiöt rahoittavat puolueiden vaalitoimintaa huimilla summilla.

Luultavasti tämäkin tapaus vesittyy, luultavasti vanhempien vastaavanlaisten tapausten ilmitulemisen pelossa, siihen, että kysymys vaalituen antamisesta todetaan "epäselväksi" ja säätiö saa ainoastaan huomautuksen. Tällä tavallahan Suomessa yleensä aina toimitaan.

Riihi-säätiön jutun oikeuskäsittelyssä ei tiettävästi puhuttu säätiön lahjoituksista Halosen tai muidenkaan poliitikkojen vaalikampanjoihin.

Riihi-säätiön johtoa vastaan vuonna 2007-2008 Oulun käräjäoikeudessa käyty rikosjuttu oli tähän mennessä Pohjois-Suomen ylivoimaisesti laajin talousrikosjuttu. Säätiön johtoa syytettiin mm. 17 törkeästä kavalluksesta ja 12 avustuspetoksesta. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet. Juttu on nyt Rovaniemen HO:n käsittelyssä.

Anonyymi kirjoitti...

Laillisuusvalvojat ovat passiivisia, koska heidän työtaustansa on syyttäjän tausta. Lakimiesidentiteettiänsä rakentaessaan he ovat oppineet, että sihteeri kantaa SAKARIn kautta tulleet esitutkintapöytäkirjat ratkaistavaksi.Sitten VKSV puolestaan hoputtaa, jos ratkaiseminen on ollut liian hidasta. Miten tuossa systeemissä voi oppia oma-aloitteisuutta?

Seuraavissa vaaleissa Kaikkonen, Tiura ja muut ovat ääniharavia. Se puolestaan on puhtaasti äänestäjien "vika", jos joku sen viaksi laskee.

Jos Nova olisi saanut Anna Tapion -koulun remontin itselleen, niin urakkasummaan olisi yleisten liiketaloudellisten periaatteiden mukaan jouduttu piilottamaan myös Tiura 'lahjomiseen' käytetyt varat. Kuka siis viime kädessä maksaa kulut politiikan tukemisesta?

Anonyymi kirjoitti...

Ja Vihriäläkin sitten yllätettiin liki itsekontrahoinnista.

Anonyymi kirjoitti...

Ja Kanerva ei näytä vieläkään ymmärtävän. Konkurssipesällä on laillinen vaade häntä kohtaan, ja hän vain käy sovintoneuvotteluja. Meinaako Ike heittäytyä varattomaksi ja jättää pesän nuolemaan näppejään? Jotenkin Tuksusta eroamisen jälkeen Iken häntä on vähän laskenut.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tällä Vihriälällä, joka onneksi putosi viime vaaleissa eduskunnassa Juha Miedon toimesta, on vielä otsaa sanoa tiedotteessaan, että "kukaan ei ole asiassa menetellyt laittomasti." Kehtaa myös väittää, ettei RAY:n avustuksilla ja hänen saamaillaan vaalituilla ei ole mitään kytkentää.

Jumalauta! Äijä on istunut RAY:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1992 alkaen, mutta ei ole ymmärtänyt, ettei hän voi RAY:n hallituksen puheenjohtajana ottaa vastaan minkäänlaista vaalitukea RAY:n rahoittamalta taholta eikä sallia muidenkaan poliitikkojen vastaanottaa sitä! Kaksinkertainen moka!

Nuorisosäätiö on muka tukenut Vihriälän kannatusyhdistystä ostamalla tauluja, joita myytin hänen vaalityönsä rahoittamiseksi. Niin kuin tällä olisi asiassa jotakin merkitystä. Jokainen tietää, että taulukaupat ja yritysten osallistuminen seminaareihin ovat puhdasta varainkeruuta ja lahjoituksia, mistään koulutuksesta seminaareissa ei todellisuudessa ole kyse.

RAY:n johtopaikat on miehitetty täydellisesti kolmen suurimman puolueen miehillä ja naisilla. Pomo on Sinikka Mönkäre (sd) ja viestintäpäällikkönä on joku kokoomuksen tyyppi. Silloin apulaisjohtajan täytyy olla kepusta; olisiko hän vastuussa RAY:n rahoitusta saaneiden säätiöiden valvonnasta? Ymmärtääkseni Nuorisäätiön toimitusjohtaja Pyykönen oli aiemmin töissä juuri RAY:ssä.

Miksi RAY ja sen tarkastusyksikkö eivät ole valvoneet säätiöiden rahankäyttöä vaan ovat nukkuneet? Onko tämä tapahtunut Jukka Vihriälän tieten ja suostumuksella?

Mönkäre kertoi vaatineensa selvitystä Nuorisosäätiön rahainkäytöstä "jo" kaksi viikkoa sitten. Mutta pressan vaaleista on jo kolme vuotta ja eduskuntavaaleista jo yli kaksi vuotta ja kunnallisvaaleistakin vuosi.

Onko PRH valvonut säätiöitä asianmukaisella tavalla?

Haloo, oikeuskanslerinvirasto! Tässä olisi teille töitä!

Anonyymi kirjoitti...

Turha huutaa tuuleen. Minä kuten varmasti kaikki kepulaiset luottavat enemmän Mattiin ja Jukkaan kuin Jaakkoon.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeustoimet olivat vastikkeellisia. Vihriälä myi tauluja ja muuta krääsää. Näinhän tekevät kerjäläiset niissä maissa, joissa kerjääminen on kielletty. Myydän jotain vähäarvoista kalliilla - vaikka sitten ruusuja.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Totuuden annostelusta on kyse myös tässä tapauksessa:

Ministeri Jyri Häkämies myöntää nyt - vihdoin ja viimein - että hän tapasi Novan Arto Merisalon ja Tapani Yli-saunamäen eduskunnassa vuoden 2006 lopulla. Merisalo ja Yli-saunamäki oivat tulleet varta vasten kokoomuksen ryhmänjohtajana tuolloin olleen Häkämiehen puheille kertomaan H:lle KMS:n vaalirahojenjakamissuunnitelmasta.

Merisalon mukaan he olivat käyneet Häkämiehen kanssa läpi kokoomuksen ehdokkaita vaalipiireittäin. Häkämies sanoo, että mitään listaa ei ollut, vaan M. ja Y-S olisivat esitelleet tuettavia ehdokkaitaan suullisesti.

M:n mukaan Häkämies oli ottanut kanta ehdokkaisiin kohta kohdalta ja kertonut näkemyksensä näiden läpipääsystä.

Todennäköisesti jonkinlainen ehdokaslista tai luettelo kaveruksilla oli ollut tapaamisessa edessään, vaikka Häkämies nyt kertoo toista. Mutta olennaista on se, että Häkämies otti kantaa ehdokkaisiin ehdokas ehdokkaalta. Hänen näkemyksensä on vaikuttanut ratkaisevasti siihen, keitä Merisalo ja Y-Saunamäki päättivät KMS:n kautta tukea.

Siis: tukilista syntyi Häkämiehen ja Nova-miesten tapaamisessa, se on tärkeintä.

Tässä valossa on väite, jonka mukaan KMS oli mukana päättämässä tai ainakin vaikuttamassa eduskunnan tulevaan kokoonpanoon ja hallituksenkin kokoopanoon, on ymmärrettävä.

Nova-miesten ja KMS:n antamilla vaalituilla vaikutettiin siis merkittävästi siihen, millainen hallitus maahan vaalien jälkeen syntyi.

Turha sitä nyt enää on Matti Vanhasen ja kokoomuksen nykyisen ryhmänjohtajan Pekka Ravin vähätellä, niin kuin he tekivät viime viikonvaihteessa.


Jos Novan ja KMS:n lahjoittamilla tuilla ei olisi ollut mitään merkitystä, kuten Ravi ja Vanhanen väittivät, niin miksi kokoomus ja Kepu sitten ottivat sitä ylipäätään vastaan? Ravi ja Vanhanen myöntävät itse asiassa nyt epäsuorasti, että Novan ja KMS antoivatkin "muuta" tukea puolueille, eli kyse olikin vaalituksi naamioiduista lahjuksista, siis korruptiosta.

Myös kokoomuksen Jyrki Katainen syyllistyy tyypilliseen totuuden annosteluun väittäessään tänään, että hän olisi vasta nyt saanut tietää Häkämiehen ja Nova-miesten vaalirahatapaamisesta eduskunnassa vuoden 2006 lopulla.

Kun tiedetään, että Kataisen ja Häämiehen yhteydet politiikassa ovat olleet ja ovat edelleen sangen läheiset, ei Kataisen väite tietenkään voi pitää paikkaansa. Kyllä hän oli hyvin tietoinen asiasta ja siitä, mistä KMS:n kautta kokoomuksen ehdokkaille tulleet vaalituet olivat lähtöisin.

Katainen oli elokuussa 2007 mukana Jyri Häkämiehen Santahaminassa isännöimässä karonkassa, jossa päävieraita olivat juuri Merisalo ja Yli-Saunamäki sekä Toivo Sukari ja Kyösti Kakkonen; Marja Tiurakin oli mukana poikien saunaillassa.Ei Kataista olisi kutsuttu mukaan, ellei hän olisi ollut alusta saakka mukana ko. juonessa.

Kukahan Kepussa laati listan tuettavista vaaliehdokkaista Merisalon ja Yli-saunamäen kanssa? Sekin paljastuu kyllä aikanaan Merisalon kertomana.

Senhän me jo tiedämme, että Matti Vanhanen pyysi Yli-Saunamäeltä vaalitukea silloiselle tyttöystävälleen Merikukka Forsiukselle kirjoittamalle Y-S:lle antamaansa lappuun Merikukan nimen.

Selvää myös on, että Matti Vanhanen on ollut alusta lähtien selvillä KMS:sta ja Nova-miesten vaalituista Kepulle. Totuus tästä asiasta paljastuu aikanaan annoksittain.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Turha huutaa tuleen -anonyymille:

Eikös Kanki-Kaikkoseen sitten olekaan luottamusta?

Anonyymi kirjoitti...

Tämän hetken trendi poliitikkojen "haukkumisessa" näyttäisi oleva heidän puolueidensa ja vaalirahoituksensa rahoitus.

No jos politiikan rahoitusta ei olisi kepuloitu yhteistä kuormasta, niin mistä sitten vastaava rahoitus olisi poliittikkojen tullut kerätä.

Mutta mitä jos vaikkapa pääministerin virkapostin paikalle pääsisi lunastamalla esim. huutokaupattu pääministerin paikka. Ja lunastettu pääministerin paikan tuotto menisi vaikkapa vanhustenhoitoon lyhentämättömänä ja korvamerkittynä. Toki kansanedustanjankin paikasta tulisi maksaa kynnysmaksu ja kansanedustajavalintapeliin osallistujamaksu. Näin kaiketi politiikan rahoitus tulisi läpinäkyvämmäksi mitä nyt on.

Ja jos kaikki poliittiset virat olisivat maksullisia, niin mitä tästä sitten seuraisi. Seuraisiko se, että virkamiehet pääsisivät hoitamaan työtään riippumattomina poliittisten veijareiden häirintää.

Anonyymi kirjoitti...

Tuo ananonyymin ajattelu on vähintäänkin omituista. Pitäisikö sitten vanhusten, päivähoitolasten ja asunnottomien maksaa kynnysrahaa poliitikoiksi aikoville, kuten nyt näytetään tehdyn.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jukka Vihriälä ehdotti tv-uutisissa eduskunnan hajottamista, uusia vaaleja ja pitkiä listoja.

Ehkä toivoo, että hän pääsisi Kepun pitkällä listalla kärkipäähän ja sen avulla uudelleen eduskuntaan! Kun on nyt esiintynyt niin "reirusti", muka!

Ennenaikaiset vaalit edellyttäisivät kuitenkin perustuslain mukaan pääministerin tekemää "perusteltua aloitetta" presidentille.

Kun Vanhanen kuitenkin näyttää haluan jatkaa pääministerinä vaikka hänen uskottavuutensa on jo kokonaan mennyt, tulisi Kepun puolue-elinten tehdä tarvittavat johtopäätökset ja kehottaa Vanhasta jättämään eropyyntönsä.

Anonyymi kirjoitti...

Matti Vanhanen piti Vihriälän ja Kaikkosen eroja turhina. Jos Mattikaan ei tiedä kaikkea. Syynähän voi olla, että asioiden selvittämisen jatkuessa löytyy vielä jotain lisää. Eromalla Vihriälä ja Kaikkonen saattoivat pyrkiä lopettamaan itseensä kohdistuvan tutkinnan.

Eilisissä uutisissa oli maininta Jyrki Vihriälästä, joka toimii jonain yleishyödyllisenä projektipäällikkönä Jyväskylässä.

Anonyymi kirjoitti...

Jyrki Häkämiehen kommnentit ns. lista-asiassa ovat aivan uskomattomia ja pöyristyttäviä.Hänelle esiteltiin ehdokkaita, joille ohjataan vaaalirahaa. Hän ottaa tiedon vastaan eikä ilmoituksesns mukaan ota mitään kantaa: kenelle ja kuinka paljon? Hän ottaa Merisalolta listan käteensä ja poistuu paikalta.Mitään keskustelua asiassa ei miltään osin käydä, mitä tulee listan sisältöön jne. Jyrki boy haloo, kamoon, herätys ja sitten valtion yhtiöitä valvoamaan ja bonuksia korottelemaan.Kyllä nyt muutkin munivat ja pahasti. Ei pelkästään Vanhanen, Korhonen ja Tiura. Olen kokoomuslaisena erittäin huolestunut ainaisesta valehtelusta, muistamattomuudesta ja jälkien peittelystä.