tiistai 8. syyskuuta 2009

148. Halla-ahon tuomio odotetunlainen


1. Kaupunginvaltuutettu ja tohtori Jussi Halla-aho (ps) tuomittiin tänään julkistetulla Helsingin käräjäoikeuden tuomiolla uskonrauhan rikkomisesta (RL 17:10) 30 päiväsakkoon á 11 euroa eli maksamaan sakkoa 330 euroa. Sen sijaan toinen Halla-ahoa vastaan esitetty syyte, joka koski kiihottamista kansanryhmää vastaan (RL 11:10), hylättiin.

2. Olen kirjoittanut Halla-ahon saamasta syytteestä blogissani 7.4.-09 ja Halla-ahon oikeudenkäynnistä käräjäoikeudessa blogissa 140/26.8.-09. Nyt annettu tuomio, jonka käräjäoikeus teki yhden tuomarin kokoonpanossa - ratkaisijana oli käräjätuomari Jussi Sippola - oli aika odotettu ja eräänlainen Salomonin tuomio (tai pikemminkin "kirkko keskelle kylää" -ratkaisu), jossa toista tekoa koskeva syyte hylättiin ja toisesta teosta tuomittiin pieni sakko. Ennakoin blogissani 26.8., että Halla-aho tulee saamaan pienen sakkorangaistuksen, ja niin nyt myös kävi. On huomattava, että kansanryhmää vastaan kiihottaminen (RL 11:10) on paljon vakavampi rikos kuin uskonrauhan rikkominen (RL 17:10), sillä siitä tuomittava maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta, kun taas uskonrauhan rikkomisesta voidaan tuomita enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistus.

3. Tämä lopputulos ja valinta syytteiden hylkäämisen ja hyväksymisen välillä on selkeästi linjassa oikeusjutun yleisen hahmon kanssa. Valtakunnansyyttäjä ja käräjäoikeus eivät halunneet raipehelmismäiseen tapaan "tehrä jutusta mitään suurta numeroo" (ks. tästä aikaisempia blogejani). Pääasiana tuntui olevan, että asia saataisiin pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman huomaamattomasti ja kivuttomasti. Oikeuskäsittely käräjäoikeudessa kesti vain kaksi tuntia eikä käräjäoikeuden kokoonpanoon otettu mukaan lainkaan maallikkojäseniä eli lautamiehiä, kolmen tuomarin kokoonpanosta puhumattakaan. Käräjäoikeus olisi aivan hyvin voinut valita kokoonpanoksi myös nämä kaksi muutakin vaihtoehtoa. Jutun oikeuskäsittely vietiin mahdollisimman pieneen istuntosaliin, jonne mahtui yleisöä vajaat 30 ihmistä.

4. Uskonrauhan rikkomista koskeva syyte lähti siitä, että Halla-aho oli blogissaan toimittanut yleisön saatavalle kirjoituksen, jossa islam ja sen pyhät instituutiot yhdistettiin pedofiliaan. Käräjäoikeus hyväksyi syyttäjän kyseisen näkemyksen ja totesi perusteluissaan, että Halla-aho oli muotoillut väitteensä niin, että ne yleistävät väitteen sisällön koskemaan paitsi Islamin pyhiä kohteita Muhammadia ja Allahia, myös koko uskontokuntaa. Halla-aholla oli siten käräjäoikeuden mukaan loukkaustarkoitus. Tuomion perustelujen mukaan Halla-ahon väitteiden ja niiden perustelujen tarkoituksena ei ollut käydä asiallista keskustelua Islamin epäkohdista vaan näennäisesti sananvapauden kustannuksella häpäistä kysymyksessä olevan uskonnon pyhiä arvoja.

5. Käräjätuomari Sippolan mukaan kirjoituksessa käytetty pedofilia-termi omaa poikkeuksellisen voimakkaan kielteisen arvolatauksen. Perustelujen mukaan jo Halla-ahon valitsema sanamuoto on näin ollen omiaan halventamaan hänen kirjoituksensa kohteen arvoa toisen ihmisen silmissä. Perustelujen mukaan uskonnollisten käsitteiden totuusarvosta ei voida keskustella samoilla totuusarvoilla kuin esimerkiksi luonnontieteistä. Logiikalla tai niin sanotuilla järkiperusteilla ei tämän vuoksi ole todellista merkitystä uskonnollisista kysymyksistä käytävässä keskustelussa. Sippolan mukaan Halla-aho on ymmärtänyt, mihin pyhien instituutioiden riitauttaminen johtaa. Halla-ahon perustelut väitteilleen ovat siten tosiasiassa näennäiset siitä huolimatta, että ne näyttävät loogisilta, todetaan tuomion perusteluissa.

6. Kansanryhmää eli somaleja vastaan kiihottamista koskevassa syytekohdassa vedottiin siihen, että Halla-aho oli blogissaan väittänyt ohikulkijoiden ryöstelyn ja verovaroilla loisimisen olevan erään kansanryhmän (somalien) kansallinen tai geneettinen erityispiirre. Tältä kohdin oikeus - siis tuomari Sippola - puolestaan hyväksyi syytetyn näkemyksen, jonka mukaan väitteen tarkoituksenaan ei ollut solvata somalialaisia, yleistää väitettä koskemaan kaikkia somaleja tai edes esittää väitettä faktana. Käräjäoikeuden tuomion perustelujen mukaan "kirjoituksesta ilmenee", että H:n väite on toteutettu satiirin keinoin viittaamalla sekä erään sanomalehden (= Kalevan) pääkirjoitukseen että siitä kantelun johdosta lausuneen JSN:n päätökseen. Blogikirjoituksessa esitettyä sanottua väitettä ei ole oikeuden mukaan esitetty totuutena eikä kirjoitusta voida siten myöskään tulkita. Perustelujen mukaan mainittu ihmisryhmä eli siis somalit oli valikoitu H:n viranomaistoimintaan kohdistaman kritiikin välineeksi lähinnä sattumaan verrattavista syistä. Näillä perusteilla käräjäoikeus hylkäsi tätä syytekohtaa koskeneen syytteen.

7. Käräjäoikeuden tuomio on aivan odotetusti herättänyt runsaasti mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kuten blogissani 26.8. sanoin, kyseessä on juttu, jossa ei voida "löytää" - tuomioistuin ei yleensäkään löydä ratkaisua vaan tekee tietoisen valinnan kahden tai useamman ratkaisuvaihtoehdon välillä - yhtä ainoata ehdottomasti oikeata ratkaisua, vaan perusteita on esitettävissä sekä syytteen hyväksyvän että hylkäävän kannan tueksi. Nyt käräjäoikeus on tehnyt oman valintansa ja perustellut sitä. Kyse on lähinnä siitä, ovatko tuomion perustelut niin vakuuttavat, että ne mahdollistavat ja oikeuttavat ratkaisun lopputuloksen hyväksymisen.

8. Voidaan pohtia sitä, miksi käräjäoikeus hyväksyi toisen syytekohdan, mutta hylkäsi toisen. Luulen, että vastaus on aika pragmaattinen. Somaliväitteen osalta Halla-aho saattoi puolustuksekseen vedota siihen, että kyse oli hänen väittämästään, viranomaistoiminnassa hänen mukaansa vallitsevan kaksoisstandardin paljastamisesta. Halla-aholla oli väitteelleen selvä vertailukohta: Kalevan pääkirjoitus, jonka mukaan suomalaisten geneettiseen perimään kuuluu humalapäissä tappaminen. Kun viranomaiset eivät reagoineet sanottuun Kalevan väitteeseen tai toteamukseen mitenkään - JSN ei ottanut Kalevan kirjoituksesta tehtyä kantelua asiallisesti edes tutkittavakseen - saattoi Halla-aho esittää mainitun somaleita koskevan väitteen ja väittää, että hänen tarkoituksenaan oli vain testata suomalaisten viranomaisten reaktioita. Kyseessä oli "täky Illmanin Mikalle", ja Illman eli VKSV tarttui täkyyn ja nosti syytteen.

9. Sen sijaan Islamia ja Muhammadia koskevan väitteensä tueksi Halla-aholla ei ollut - ainakaan kyseisessä blogikirjoituksessaan - esittää samanlaista vertailukohtaa, jonka valossa hän olisi voinut väittää vain testaavansa kaksoisstandardiväitteen pätevyyttä. Tästä käräjäoikeus lienee päätellyt, että Halla-aholla oli uskonrauhan rikkomisen osalta loukkaustarkoitus. Sitä, onko käräjäoikeus todella ajatellut näin, en tietenkään voi varmasti tietää, mutta tämä tuntuisi todennäköiseltä selitykseltä sille, että kahta samassa kirjoituksessa esitettyä samantapaista väitettä ta kommenttia "kohdeltiin" tuomiossa eri tavalla.

10. Eri asia on, onko kyseinen tuomiossa tehty erottelu lainkaan hyväksyttävä kriteeri. Kuten olen aiemmin kirjoituksissani todennut, rasistinen väite tai kommentti voidaan tietenkin pukea satiirin muotoon: jotkut ymmärtävät sen satiiriksi tai sarkasmiksi, toiset taas eivät. Nyt Halla-aho sai tuomarin vakuuttuneeksi siitä, että hänellä oli ainoastaan satiirin esittämistarkoitus.

11. Mutta kuten usein käytännössä tapahtuu, tuomion perustelut voivat olla vain ikään kuin kulisseja, jolloin todelliset perustelut jäävät piiloon. Todellisuudessa ratkaisu on saattanut tässäkin tapauksessa perustua yksinkertaisesti vain siihen, että syytteen hyväksyminen myös kansanryhmää vastaan kiihottamisen osalta olisi kenties ollut tuomarin mielestä liian "rankka" ratkaisu, sillä siitä olisi seurannut paljon isompi sakko kuin mitä nyt tuomittiin, mahdollisesti jopa ehdollinen vankeusrangaistus. Tuomari siis kenties harkitsi ensin "kylmästi", mikä olisi hänen mielestään kohtuullinen rangaistus tällaisesta tapauksesta, josta ei ole haluttu "tehrä mitään suurta numeroo", ja valitsi ja kirjoitti vasta tämän jälkeen syyksilukemisen ja sen perustelut yksinomaan tältä pohjalta. Kuten sanottu, näin tehdään käytännössä aika usein (peitellysti) - itsekin olen "syyllistynyt" aiemmin parikymmentä vuotta sitten tuomarina toimiessani tällaiseen päätöksentekoon ; en toki tiedä, onko tässä Halla-ahon tapauksessa todellisuudessa menetelty juuri tällä tavalla.

12. Jutun käsittely jatkuu hovioikeudessa, sillä Halla-aho on jo ehtinyt ilmoittaa, että hän valittaa tuomiosta. Valituksen tekemistä varten Halla-aho tarvinnee avustajan. Myös syyttäjä voisi valittaa tuomiosta sekä syytteen osittaisen hylkäämisen että tuomitun sakkorangaistuksen osalta. Mutta luulenpa, että valtakunnansyyttäjä tyytyy tuomioon, sillä kuten sanottu, jutusta ei ole viranomaistaholla haluttu eikä haluta varmaan jatkossakaan "tehrä mitään isoo numeroo."

88 kommenttia:

Asser Salo kirjoitti...

Käräjäoikeuden ratkaisu hylätä kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva syyte oli oikea. Syyte hylättiin vieläpä tahallisuuden puuttumisen vuoksi.

Tämä on kahdestakin syystä mukavaa. Ensinnäkin siksi, että oma, tämänkin blogin kommenttiosastolla rummuttamani arvio syytteestä oli samanlainen. Toiseksi tuomio osoittaa, että juristikunnasta löytyy ihmisiä, jotka ymmärtävät lukemaansa tekstiä yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin keskivertolukiolainen.

Olen edelleen sitä mieltä, että blogi ei osoita tekijässään panettelutarkoitusta somaleita kohtaan - ainoa, jota blogissa panetellaan, on VS Mika Illman, joka tuli nyt ottaneeksi turpiinsa väitöskirjansa keskeisteemassa, vaikka syytettä ajoikin KiS Simo Kolehmainen.

Uskonrauhan rikkomista koskeva syyte olisi sitä vastoin pitänyt hylätä. Tämän tuomion myötä on aivan turha taivastella 1960-luvun taantumuksellista ilmapiiriä, jota Salama-oikeudenkäynti ilmensi, kun kerran vielä 2000-luvulla on rikollista arvostella islamin uskontoa.

(Huomattakoon muuten, että Halla-aho ei blogissaan lausunut muslimeista mitään.)

Mutta ehkä tuomioistuin tosiaan halusi pystyttää moskeijan keskelle kylää.

Yhdenvertaisuuden nimissä odottelen kumminkin syytteiden virtaa erilaisia blackmetal- ja muita bändejä vastaan, joiden nimenomaisena tarkoituksena on pilkata kristinuskoa ja kaikkia sen pyhänä pitämiä instituutioita.

Koska eihän voi olla niin, että yksi uskonto on toista parempi. Eihän? Vai olisivatko kaikki uskonnot sittenkin keskenään tasa-arvoisia, mutta toiset uskonnot olisivat vain vähän tasa-arvoisempia kuin toiset..

Anonyymi kirjoitti...

"uskonnollisten käsitteiden totuusarvosta ei voida keskustella samoilla totuusarvoilla kuin esimerkiksi luonnontieteistä. Logiikalla tai niin sanotuilla järkiperusteilla ei tämän vuoksi ole todellista merkitystä uskonnollisista kysymyksistä käytävässä keskustelussa. Sippolan mukaan Halla-aho on ymmärtänyt, mihin pyhien instituutioiden riitauttaminen johtaa. Halla-ahon perustelut väitteilleen ovat siten tosiasiassa näennäiset siitä huolimatta, että ne näyttävät loogisilta, todetaan tuomion perusteluissa."

Olisipa hupaisa tietää, miten kauan tuomari on käyttänyt aikaa pyöräyttääkseen nämä "perustelunsa". Veikkaan, että julmetusti. Minkäänlaista älyllisesti rehellistä tarkastelua nuo "perustelut" eivät tietenkään kestä. Onkin mielenkiintoista seurata, miten korkeammat oikeudet tulevat juttuun puuttumaan. Veikkaan, että ainakin hovi tulee pysyttämään päätöksen ja perusteluissaan ainoastaan viittaamaan käräjätuomarin aivopieruihin. Tuomarit haluavat välttää dialogin Halla-Ahon kanssa, koska menettäisivät siinä vain uskottavuutensa.

P.S. Ynnääminen ja kertolasku eivät taida olla lainkäytön professorin vankimpia osaamisen alueita.

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaa analysoida tuomiolauselman ja syytekirjelmän tekstiä. Analyysityökaluilla saa helposti vaikutelman että tekstit on kirjoittanut sama henkilö. Epäilen vahvasti että tietty henkilö on molempien tekstien takana. En esitä tätä faktana vaan arveluna ;)

Asser Salo kirjoitti...

Olisikohan niin, kun tuomion perusteluja oikein lähtee tulkitsemaan, että tuomioistuin katsoi Halla-ahon väitteiden olevan totta luonnontieteiden ja arkiajattelun tarkoittamassa mielessä?

Tällaista olettamaa tukisi se, että tuomion perusteluissa H-a:n väitteiden perustelujen katsotaan "näyttävän loogisilta". Vai katsooko tuomioistuin, että ne vain "näyttävät loogisilta", sitä kumminkaan olematta.

Oli miten oli, huolestuttavaahan tuo on. Halla-ahon voidaan katsoa tulleen tuomituksi, koska Halla-aho sanoi totuuden ja kykeni loogisesti koherentilla tavalla perustelemaan väitteensä.

Kun väitteiden totuudenmukaisuutta ei voitu uskottavasti kiistää, katsottiin, että totuutta ei saa sanoa, koska "järkiperusteilla ei ole todellista merkitystä uskonnosta keskusteltaessa".

Tämä on perustelematon ja kestämätön tulkinta - mutta ironista kyllä, langettava tuomio todistaa, että järkiperusteilla (H-a:n puolustuksekseen vetoamat seikat) ei todella ollut merkitystä "uskonnosta (ja syyksilukemisesta) keskusteltaessa".

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä 30 kuulijaa mahduttava istuntosali on aika iso, eikä suinkaan mahdollisimman pieni. Löytyy Helsingin käräjäoikeudesta saleja, joihin mahtuu ehkä vain parin kolmen hengen yleisö.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Käräjäoikeuden istuntosali oli kyllä mahdollisimman pieni tähän juttuun, johon tiedettiin jo etukäteen tulevan aika paljon yleisöä.

Käräjäoikeuden vt. laamannihan totesi - istuntopäivän jälkeen - että käräjäoikeudesta olisi toki löytynyt paljon isompiakin saleja juttuun!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Asser Salon "huoli" on täysin aiheeton: KO ei ole ottanut perusteluissaan mitään kantaa Halla-ahon väitteiden totuudellisuuteen.

KO:n perusteluissa todetaan nimenomaan, että Halla-aho on itse..."pyrkinyt osoittamaan ne (=väitteet) itse määrittelemällään tavalla loogisten päättelyketjujen avulla todeksi."

"Näyttää loogiselta" ei tarkoita sitä, että väitteet olisivat (KO:n mukaan) tosia.

KO:han sanoo perusteluissaan, että erilaisten uskonnollisten käsitteiden totuusarvosta ei edes voida käydä keskustelua samalla tavalla kuin millä keskustellaan esimerkiksi luonnontieteisiin liittyvistä kysymyksistä.

Toipila kirjoitti...

Käräjäoikeuden mielestä se on uskonrauhan rikkomista, kun toteaa islamin olevan pedofiiliuskonnon.

Onhan se tietenkin meidän länsimaisen kasvatuksen saaneiden käsityksen mukaan pedofiilimeininkiä, kun esim. profeetta Muhammad yhtyi 9 vuotiaaseen vaimoonsa Aishaan, jonka oli nainut tämän ollessa 6 vuotias.

Mutta kun se on Koraanin mukaan normaalia islamin uskonnon mukaista touhua, niin Halla-aho ei saa sitä pedofiiliaksi kutsua.

Länsimaissa on toistaiseksi pedofiilia katsottu rikokseksi.

Valtakunnansyyttäjävirasto ilmeisesti pyrkii pedofiilian yleiseen hyväksymiseen kieroteitse siten, ettei lapsiin sekaantumista saa kutsua pedofiiliaksi ja varsinkin jos on ehtinyt kääntyä muslimiksi.

Se mikä sopii muslimeille, sopii myös Suomen oikeuslaitokselle elikä islamin uskonnon suojakilven alla lapsiin sekaantuminen on ihan ok.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Aikamoinen rimanalitus Toipilalta - pikaista paranemista!

Toipila kirjoitti...

Aina ei pääse riman yli, vaikka kuinka yrittäisi.

Asser Salo kirjoitti...

Niin, blogisti on tietysti aivan oikeassa siinä, että loogisuutta ja totuudenmukaisuutta ei pidä sekoittaa.

Oudoksun kuitenkin kovasti sitä, että tuomioistuin ei edes kommentoi sitä, miten H-a on onnistunut yrityksessään: ts. onko väitteitä pidettävä esitettyjen perusteiden nojalla totena, vai ovatko H-a:n perustelut joiltakin osin vaillinaiset tai suorastaan virheelliset.

En näe tähän kuin yhden syyn, edellä esittämäni. Tuomioistuin ei tahdo lausua sitä, ovatko väitteet totuudenmukaisia vai ei, kun sillä ei ole mitään, millä yleisesti hyväksytyistä tosiasioista asianmukaisesti johdetut väitteet osoitettaisiin vääriksi.

Sen jälkeen tempaistaan kani hatusta, ja todetaan, että väitteiden totuudenmukaisuudella ei - simpsalapimpsa - olekaan mitään väliä, koska liikutaan alueella, jolla järki lipeää.

Tämä on erittäin kummallinen ratkaisu - asiallisesti tämä merkitsee ongelmien siirtämistä. Eikö kumminkin olisi kohtuullista, ja tuomion hyväksyttävyyden kannalta edullista, tukeutua pro & contra-perustelumetodiin ja arvioida sen avulla, ovatko väitteet tosia.

Tämä punninta olisi tosin ollut niin raa´an yksipuolista, että vaaka olisi ollut pahasti toiseen suuntaan kallellaan.

Diskursiivisesti olisi tietysti voinut pohdiskella sitäkin, onko todella niin, että uskonnosta ei saada puhua kuin hymistellen, jotta ei vain loukkaisi uskovien pyhiä tunteita. Tai ainakin tiettyä uskontoa harjoittavien ryhmien pyhiä tunteita; kristinuskoahan jokainen saa pilkata, miten tahtoo, kuten olen useampaan kertaan todennut.

Kumma muuten, että blogisti ei ole lainkaan älähtänyt tuomion yksipuolisuudesta siltä osin, kuin tuomiossa käsitellään hyvin yksipuolisesti, ja vastaajan puolustuksekseen esittämät näkökohdat täysin sivuuttaen, syyksilukemisarviointia?

Miksi näin? Pitäisikö pro & contra-perustelumetodin soveltamisestakin tinkiä tällaisissa jutuissa, joissa jouduttaisiin kenties rehellisyyden nimissä tekemään myönnytyksiä sellaiseenkin suuntaan, joka ei välttämättä ole synkronissa omien käsitysten kanssa?

Ja missä ovat reaaliset argumentit, tulkinnan suolaksikin nimitetyt? Miksi tuomioistuin ei lainkaan pohdiskele sitä, millaisia seurauksia yhden uskonnon asettamisella erityisasemaan voisi olla? (Vertailuaineistoa löytyy jonkin verran Lähi-idästä ja jopa eräistä Euroopan valtioista.)

No, oli miten oli: inkvisiittorit ja muut fundamentalistit varmasti taputtavat pilven päällä (tai siellä hellapuolella) kärpännahkakintaitaan ja ulisevat onnesta seuratessaan, miten Suomen tuomioistuimet asettavat uskonnot valtion erityiseen suojelukseen.

Anonyymi kirjoitti...

Onko tämä meidän Asser Salomme kirjailija Arvo Salon isoisä?

Asser Salo kirjoitti...

Ei tämä Asser Salo ainakaan. Asserilla ei ole vielä edes lapsia, saati sitten lapsenlapsia.

Asser Salo esiintyy Asser Salona, koska tuntee sympatiaa toista Asser Saloa kohtaan, joka voi hyvinkin olla ollut Arvo Salon isoisä. Eduskunnan sivujen mukaan Asserilla ei tosin ollut lapsia.

Eräs kommentaattori tiedusteli samaa ja viittasi Hilja Riipistä koskevaan kirjaan, jonka Asserkin on lukenut, mutta ei muista siitä nähneensä väitettä tukevaa todistusaineistoa. Mikä voi tosin johtua siitä, että kirja on luettu niin pitkän aikaa sitten.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kaksi norjalaista miestä, Joshua French (27) ja Tjostlov Moland (28) tuomittiin tänään Kongossa sikäläisen sotilastuomioistuimen tuomiolla kuolemaan mm. taposta ja vakoilusta.

Lisäksi Norjan valtio tuomittiin samassa jutussa 60 miljoonan dollarin korvauksin Kongon vastaisesta vakoilusta.

Norjalaislehtien mukaan oikeudenkäynti sotilastuomioistuimessa on ollut välillä varsin villiä menoa sotilassoittokuntineen ja yleisön toistuvine taputuksineen.

Toteutuiko Kongossa oikeudenmukainen oikeudenkäynti? Tätä sopii kyllä vahvasti epäillä.

Asser Salo, esimerkiksi, on kuitenkin ollut valmis lähettämään Porvoossa syytteessä olevan ruandalaismiehen, kotipaikka Porvoo, oikeudenkäyntiin Ruandaan epäiltynä joukkotuhonnasta tai vaihtoehtoisesti 15 murhasta Ruandan kansanmurhan aikana 1994.

Ruandassa ei voida enää langettaa kuolemantuomiota, mutta voidaan epäillä, saisiko porvoolaismies oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin Ruandassa.

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Pieni kevennys Halla-Ahon erävoiton kunniaksi: "Jussipussi puuta nussi, puu syttyi palamaan ja Jussi juoksi kanalaan. Kanat senkun kotkotti ja Jussin munat lotkotti". Nyt Jussi voi kevyesti "lotkotella" ja odotella 2011 eduskuntavaaleja, sillä silloin on jonkun toisen "munat tulessa" ja kannatus mitataan. Voi käydä SE ihmeellinen, että valtakunnasyyttäjänvirastossa tapahtuu normaalia enempi "luonnollista poistumaa"?

Erkki K. Laakso
Alavus

Anonyymi kirjoitti...

"Tuomari siis kenties harkitsi ensin "kylmästi", mikä olisi hänen mielestään kohtuullinen rangaistus tällaisesta tapauksesta, josta ei ole haluttu "tehrä mitään suurta numeroo", ja valitsi ja kirjoitti vasta tämän jälkeen syyksilukemisen ja sen perustelut yksinomaan tältä pohjalta. Kuten sanottu, näin tehdään käytännössä aika usein (peitellysti)"

Tämänkö vuoksi tuomiot ovat niin ala-arvoisia? Ei ole mitään muuta linjaa kuin rahi eikä lakiakaan käytetä kuin tekosyynä?
Ehkä pitäisi erottaa koko tuomioistuinlaitos.

"Käräjäoikeus hyväksyi syyttäjän kyseisen näkemyksen ja totesi perusteluissaan, että Halla-aho oli muotoillut väitteensä niin, että ne yleistävät väitteen sisällön koskemaan paitsi Islamin pyhiä kohteita Muhammadia ja Allahia, myös koko uskontokuntaa. Halla-aholla oli siten käräjäoikeuden mukaan loukkaustarkoitus."
"Käräjätuomari Sippolan mukaan kirjoituksessa käytetty pedofilia-termi omaa poikkeuksellisen voimakkaan kielteisen arvolatauksen."

Mutta kuitenkin älyllisesti rehellisten muslimien on tuo päättelyketju tunnustettava, joten loukkaavaksi jää ainoastaan lievä epätarkkuus ja pedofilia-sanan käyttäminen. Sen vuoksi se on varmaan tuomiossakin nostettu esiin.

Ottaen huomioon sensuurikeskustelun yhteydessä tahallisesti esiin nostetut mielikuvat ja väärinymmärtämiset olisi kiva tietää mitä tämä voisi tarkoittaa vaikkapa Matti Nikille.

Asser Salo kirjoitti...

Asser Salo ei kuitenkaan ole ollut yksin kerettiläisten mielipiteidensä kanssa, eikä usko, että Kongo on ehdottomasti syytä samaistaa Ruandaan. Erityisesti, kun suurin osa kansanmurhan vuoksi maasta paenneista on palannut Ruandaan (Wikipedian mukaan) jo 1996, so. 13 vuotta sitten.

Seuraava lainaus Ruandan USA:n suurlähetystön sivustolta (http://www.rwandemb.org/justice/justice.html): "Notwithstanding the criticism from some international human rights organizations,the domestic trials have essentially been free and fair."

Toinen varteenotettava paikka olisi kansanmurhan tutkimista ja tuomitsemista varta vasten perustettu International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), jonka toiminta perustuu YK:n vuonna 1996 antamaan mandaattiin.

Mutta ei, tänne vaan.

Blogisti ei nyt kumminkaan vastannut edellä esittämääni viestiin, jossa oudoksuin blogistin outoa vaiteliaisuutta: tavallisestihan blogisti on hyvinkin ärhäkästi ja kärkkäästi arvostellut tuomioita juuri em. elementtien puuttumisesta...

Anonyymi kirjoitti...

Norjalaisjutussa voi olla aika paljon kyse myös kostosta/näpäytyksestä/tms länsimaiden suuntaan, kun kerrankin pääsee näyttävästi ja lain mukaan semmoisen tekemään.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Aivan kaikkiin "näkemyksiin" ei ole syytä vastata.

ICTR on lopettelemassa toimintaansa eikä ota enää uusia juttuja kuten olen blogissani kertonut.

Anonyymi kirjoitti...

On syytä huomata, että uskonrauhan rikkominen edellyttää loukkaamistarkoitusta, kun taas kiihottaminen kansanryhmää vastaan ei sitä edellytä. Tällä perusteella olisi voinut odottaa tuomiota viimeksi mainitusta, mutta ei ensiksi mainitusta, rikoksesta.

Voiko vast´edes rasistiset ja muutoin lainvastaiset kommentit verhota sarkasmin ja viranomaiskritiikin kaapuun? Sen sijaan väitteelle pedofiiliuskonnosta esitettiin relevantteja perusteita, tosin tavat Mohammedin aikaan olivat kaiketi toiset kuin nykyään, joten ehkä historiaan perustuva väite oli hieman liioiteltu nykyaikana.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niinpä, jos on oikein osaava satiirikko, kuten esimerkiksi Jari Tervo, voisi satiirin nimissä esittää esimerkiksi somaleista tms. vähemmistöryhmistä ilmeisesti miten solvaavia väitteitä tai kommentteja tahansa.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt kun Mika Ilmannin väitöskirjassaan esittämä teesi ei toiminutkaan käytännössä, kuten Asser ansiokkaasti esittää, niin onko sillä merkitystä hänen tohtorinarvoonsa?

Asser Salo kirjoitti...

Muualla Euroopassa sytytellään kirjarovioita: Ranskassa muuan kongolainen kirjanpitäjä haluaa Tintti-kirjan (ilm. v. 1931) kiellettäväksi sen sisältämän kolonialismin ja rasististen stereotypioiden vuoksi.

Kuten joku ehti jo todeta, myös esimerkiksi Shakespearen ja Voltairen teoksissa on havaittavissa antisemitismiä, joten kenties nekin tulisi kieltää.

Samaan syssyyn joku toinen ironikko ehdotti kiellettäviksi myös Korkeajännitykset, joissa saksalaiset ja japanilaiset esitetään raivohulluina tappajina.

Ja kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan: niitetään kirjastoista seksistisiä asenteita kuvaavat kirjat ja muut opukset, joista joku kenties voisi loukkaantua. Nyt voitaisiin vihdoin puuttua myös Aku Ankan housuttomuuteen, koska lasten moraalia on jo turmeltu riittämiin.

Vakavasti puhuen olen kuitenkin sitä mieltä, että tällainen kansalaisten varjeleminen sensuurin keinoin haiskahtaa hyvin epäilyttävältä. Kun oikein herkistyy, kuulee melkein sielunsa korvin rytmikästä saapasten kopinaa ja tikkujen raapimista Brandenburgin torilta, kun kansan moraalia varjellaan valtiovallan keinoin.

Vaikka blogisti toki on täysin oikeassa kantaessaan huolta siitä, miten taitavat satiirikot voivat pilkata vaikka mitä kansanryhmiä, olisin kuitenkin sitä mieltä, että tuomioistuimet ovat väärä foorumi näiden asioiden ajamiseen.

Onko blogisti muuten tästä asiasta samaa mieltä?

Muistaakseni OikN Paavo Salervo totesi Salama-jutun eriävässä mielipiteessään, että romaanikirjailijalle voitaneen suoda oikeus esittää henkilöhahmojensa suilla arveluttaviakin mielipiteitä. Tämä kuulunee jo fiktion luonteeseen.

Tietenkään ei voida koskaan välttyä siltä, että maailmassa on jäykkäniskaisia tosikkoja, jotka ottavat kaiken lukemansa kirjaimellisesti.

Jos tämä huolestuttaa, pitäisi ehkä enemmän panostaa koulujen äidinkielen opetukseen sekä siihen, miten eräät tekstilajit eivät ole tarkoitetutkaan vakavasti otettaviksi.

Muuten olen sitä mieltä, että satiirit kirjaimellisesti ottavia tosikkoja huolestuttavampia ovat tiukkanormiset moraalinvartijat, jotka haluavat kieltää suurin piirtein kaiken maailmankuvaansa sopimattoman milloin minkäkin syyn nojalla.

Anonyymi kirjoitti...

Klassisten kielten nykyistä alennustilaa kuvastaa se, ettei edes Halla-aho ole kyennyt tekemään eroa pederastian, taipumus alle murrosikäisiin, ja pedofilian, taipumus murrosikäisiin, välille.

Anonyymi kirjoitti...

"Sen sijaan Islamia ja Muhammadia koskevan väitteensä tueksi Halla-aholla ei ollut - ainakaan kyseisessä blogikirjoituksessaan - esittää samanlaista vertailukohtaa, jonka valossa hän olisi voinut väittää vain testaavansa kaksoisstandardiväitteen pätevyyttä."

En seurannut oikeudenkäyntiä niin tarkkaan, että voisin sanoa toisin. On kuitenkin yleisesti tiedossa, ilman erillisnäyttöäkin, että kristinuskoa saa pilkata, halveksia ja solvata. Jos oikeasti olet eri mieltä, niin haastan sinut osoittamaan sen. On todella ikävää, näin uskovaisen näkökulmasta, että meitä halventavia juttuja ei muka edes tiedosteta. Vai johtuuko se siitä, että ne ovat niin jokapäiväisiä?

Anonyymi kirjoitti...

Kannattaako Halla-ahon valittaa hovioikeuteen? Voiko rangaistus oleellisesti koventua, tai voiko hän tulla edelleen tuomituksi myös kiihotuksesta kansanryhmää vastaan? Voisi kuvitella, että asian vatvominen käy raskaaksi, vaikka tietysti oikeudenkäynti pitää hänet myös osaltaan julkisuudessa.

Laskelmoidenhan pieni sakkorangaistus räväkästä islamin arvostelusta tosiasioihin nojautuen (lapsiavioliitothan ovat edelleen yleisiä monissa islamilaisissa kulttuureissa) tuntuu erävoitolta ja yllättäen Jussi sai esittää jopa Ajankohtaisessa kakkosessa oman näkökulmansa asiaan.

Anonyymi kirjoitti...

Illmanin arvostelijoiden olisi syytä vihdoinkin lukea hänen väitöskirjansa. Se lukemalla nimittäin selviäisi, että hän puoltaa melko laajaa sananvapautta ja ottaa sananvapauden perus- ja ihmisoikeusaseman huomioon rikoslakia tulkittaessa. Niinpä kysynkin, mikä hänen väitöskirjansa teesi tässä tuomiossa muka kumottiin?

Anonyymi kirjoitti...

"..tosin tavat Mohammedin aikaan olivat kaiketi toiset kuin nykyään, joten ehkä historiaan perustuva väite oli hieman liioiteltu nykyaikana."

Liioiteltu? Pedofilia on Suomessa rikos ja tuon rikoksen tekijöitä tavataan kutsua pedofiileiksi.

Valitettavsati väite ei perustu ainoastaan historiaan, vaan ovat totisinta totta vuonna 2009. Iranin islamilainen tasavalta nosti vuonna 2002 tyttöjen avioitumisikää (9v. -> 13v.) ja täällä Suomessakin ollaan asianharrastajien keskuudessa sitä mieltä, että 13 on hyvä avioitumisikä. (Googleen hakusanoiksi: Chehab Khodrin)

Muutoin olen sitä mieltä, että sellaisen uskonnon "rauhaa" tuleekin rikkoa, joka hyväksyy (ellei suorastaan kehota) lapsiin sekaantumisen.

Jarkko Pesonen kirjoitti...

Virolainen kutsuu Toipilan kirjoitusta rimanalitukseksi perustelematta kuitenkaan kommenttiaan sen kummemmin.

Koraanin teksteissä esiintyvä, tietyn uskontokunnan profeetaksi nostettu Muhammed on määritelmällisesti pedofiili.

Tämä johtuu siitä, että teksteissä mainittu henkilö harjoitti sukupuoliyhteyttä lapsen kanssa. Aikuinen ihminen, joka harjoittaa sukupuoliyhteyttä lapsen (murrosikää saavuttamattoman yksilön kanssa) kanssa, tekee pedofiliaa ja on siten määritelmällisesti pedofiili.

Se, että tuossa kulttuurisessa kontekstissa asiaa ei ole näin määritelty, ei kuitenkaan muuta sitä miksikään. Mikäli otamme relativistisen asenteen, ettei eri ajassa ja kulttuuripiirissä tapahtuneita asioita voi tulkita oman aikamme termein, emme voi tehdä käytännössä mitään moraalisia johtopäätelmiä mistään, minkä joku voi katsoa edustavan omaa kulttuuriaan.

Mainittakkoon tähän vielä se, että äskettäin Gazasta uutisoitiin häistä, joissa 450 lapsimorsianta naitettiin aikuisille palestiinalaismiehille. Mikäli tällaista ei voi arvostella jyrkästikin, on se vain moraalista selkärangattomuutta ja vääryyden hiljaista hyväksymistä - samalla tavoin kuin talvella '33 Ukrainan kansanmurhan aikaan länsimaiden katsoessa sivusta ja puuttumatta asioihin mitenkään.

Asser Salo kirjoitti...

Anonyymille

Ainakaan minä ole missään vaiheessa väittänyt, että Illmanin väitöskirjan teesejä olisi tuomion myötä kumottu. Tällainen näkemys olisi ylipäänsä absurdi, koska tuomioistuimet eivät ratkaise oikeustieteellisten doktriinien oikeellisuutta, paremmuutta tai huonommuutta, vaan konkreettisia juttuja. Capish?

Sitä vastoin totesin syytteen hylkäämisen merkinneen sitä, että tuomioistuin ei katsonut VS Illmanin oikeuskysymyksestä syytteessään esittämiä näkemyksiä perustelluiksi asiassa, joka riidattomasti liittyy hänen väitöskirjansa (Hets mot folkgrupp) ydinalueeseen.

(Tahallisuusarviointikin on oikeuskysymys, samoin kuin tahallisuutta koskeva näytön arviointi. Ja kun syytteen lienee kuitenkin laatinut de facto Illman, jonka väitöskirjaan myös KiS Kolehmainen taajaan viittasi, en pidä esittämiäni näkemyksiä kohtuuttomina.)

Kun otetaan huomioon se, että Illman lienee väitöskirjassaan kuitenkin esittänyt erilaisten ilmaisujen oikeudellista kvalifikaatiota koskevia näkemyksiä, ja lausunut otsikon puitteissa luullakseni myös tahallisuusarvioinnista, pidän syytteen hylkäämistä VS Illmanin kannalta arvovaltatappiona.

Arvovaltatappiosta Illmanin kannalta melko ikävän tekee se, että hän kompastui asiassa, josta on laatinut ylimmän akateemisen opinnäytteen.

Tuomioistuimen ratkaisu ei kuitenkaan - tietenkään - merkitse minkään Illmanin väitösteesien kumoamista. Rikosasian syyksilukemisarviointi ja oikeustieteellisten näkemysten hyväksyttävyyden arviointi ovat kaksi eri asiaa, jotka myös lähtökohtaisesti tapahtuvat eri foorumeilla.

Tämän selvemmin en osaa asiaa sanoa. Nöyrimmät ja syvimmät pahoitteluni, jos anonyymi viestini varomattoman kirjoitusasun vuoksi päätteli minun jollakin tavalla aliarvioivan VS Illmania rikosoikeusoppineena.

Anonyymi kirjoitti...

ad klassiset kielet:
Entäs suomenkieli?

hannes kirjoitti...

"Sitten Jussi otti puheeksi sen, että Jorma Kalske ei ollut nostanut syytettä nettisivustosta, jossa Jeesus todettiin homoksi ja Raamattu pedofiilikirjallisuudeksi."

Lainaus on Johan Bäckmanin selostuksesta oikeuden käynnistä.

Ja muistini mukaan, en siis sano varmaksi tätä, enkä jaksa nyt tarkistaakaan - Halla-aho nimenomaan juuri perusteli muuallakin asian tuolla kaksoisstandardilla - toista uskontoa saa pilkata jne, mutta toisesta ei saa sanoa edes totuuksia.

Eli juuri tätä missä elämme maassamme nykyään - toinen on tasa-arvoisempi kuin toinen - olkoon sitten kyse sukupuolesta, rodusta, uskonnosta.

Ymmärrän sen kyllä, että heikommille on suotava enempi suojaa, mutta jos lähdemme tuolle tielle, niin samalla myös tunnustamme olevamme rodullisesti, uskonnollisesti jne ylivertaisia muihin nähden - se on minusta rasismia jos mikä ja semmoinen aivan syvältä, no sieltä minne aurinko ei paista....

Kielikepponen kirjoitti...

Klassisten kielten nykyistä alennustilaa kuvastaa se, ettei edes Halla-aho ole kyennyt tekemään eroa pederastian, taipumus alle murrosikäisiin, ja pedofilian, taipumus murrosikäisiin, välille."

Yleensä kärkkäimpiä toisten kielenkäytön arvostelijoita ovat ne, joilla itse ei oikein kieli suju. Klassillinen tai moderni. Anonyymi on hyvä ja selvittää itselleen sanojen pederastia ja pedofilia merkitykset ja palaa sitten kommentoimaan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Onko Illman ottanut väitöskirjassaan kantaa siihen, toteuttaako satiirin muodossa esitetty etnisen tai rodullisen kansanryhmän panettelu tai solvaaminen rikoksen eli kiihottamisen tunnusmerkitön?

Siitähän KO:n perusteluissa on kyse. Jos IIlman ei ole ottanut kirjassaan tähän kantaan, niin ei voida Asser Salon tavoin todeta, että oikeus ei pitänyt Illmanin näkemyksiä oikeina.

Asser Salo kirjoitti...

Kylläpäs blogisti nyt saivartelee.

Kun ei ole Illmanin väitöskirjaa nyt käsillä, uskallan epäillä, että Illman ei ole nimenomaisesti ottanut kantaa satiirin rangaistavuuteen. Tämä pitää kumminkin varmistaa.

Sillä, onko Illman ottanut nimenomaisesti kantaa satiiriin, ei kumminkaan ole merkitystä arvioitaessa hänen arvovaltatappiotaan. En ole ylipäänsä väittänyt, että tuomioistuin olisi ottanut kantaa Illmanin tieteellisen tuotannon laatuun. Ks. edellinen viesti.

Yhtäältä on kumminkin niin, että Illmanin väitöskirja koskee kansanryhmää vastaan kiihottamista; toisaalta, kun tutkimuksessa käsitellään myös sananvapautta ja sallitun ilmaisun rajoja, VS Illmanin olisi pitänyt tietää, että satiirista ilmaisua ei esim. kunnianloukkausrikoksissa hevin katsota rangaistavaksi.

Ergo: Illman kärsi arvovaltatappion. Asiassa, joka käsittelee hänen väitöskirjansa keskeisteemoja. Onko blogisti jommastakummasta asiasta toista mieltä? Oliko tuo "loistava voitto"? Vai eikö Illman ole käsitellyt sananvapaus- ja viharikoksia?

Siitähän tässä oli kysymys. Kun ei ylipäänsä ole mahdollista väittääkään, että tuomioistuin ottaisi kantaa Illmanin tieteellisen tuotannon laatuun.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Minusta on outoa, että Asser puhuu yhtäältä kiihkeästi ja halla-ahoslaisittain Illmanin "arvovaltatappiosta" vaikka hän toisaalta toteaa, ettei oikeus ottanut edes kantaa Illmanin väitöskirjaan!

Sitä paitsi: eihän Illman ollut jutussa edes syyttäjänä!

Ja vielä: Asserin ja muiden halla-ahoisten ilo voi jäädä lyhyeksi, sillä näyttää siltä, että Kalske päättää kuitenkin valittaa tuomiosta hoviin.

Ei siis pitäisi nuolaista ennen kuin tipahtaa eli riemuita ja mollata Illmania ja kumppaneita, kun käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä edes lainvoimainen.

Anonyymi kirjoitti...

Lupasin aikaisemmassa kommentissani, että kuittaan Jussille yhden päiväsakon. Olen lupaukseni väärti ja laitan herralla postiin kyseisen summan.

Muutoin ei voi kuin paheksua Simon, Jorman ja (Mikan) toimintaa Jussin suhteen. Toivottavasti suomalainen oikeus voittaa hovioikeudessa. Eikö syyttäjäntointakin pitäisi harjoittaa kansalaisten oikeustajun mukaisesti.

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Helsingin hovioikeudessa saamme siis kuulla "kalsketta kuusimäessä". No, luulen Jussin ottavan hyvän juristin laatimaan valituskirjelmää ja puolustamaan. Toivottavaa olisi, että HO järjestää periaatteellisesti merkittävässä asiassa myös suullisen pääkäsittelyn ja näin uskon käyvän.

Erkki K. Laakso
Alavus

Anonyymi kirjoitti...

Laittasin Halla-aholle kakskymppinen sakkoihin. Onko hänelle julkista osoitetta, kun en kehtaa rahaa Soininkaan kautta tyrkyttää?

Anonyymi kirjoitti...

Tässä kaksoisstandardia mietittäväksi:

Viittaan vielä yhteen, valtakunnansyyttäjänviraston tammikuussa 2009 tekemään ratkaisuun. Uskonnollinen yhdyskunta nimeltä Sana ja ylistys oli tehnyt rikosilmoituksen Veriryhmä-nimistä verkkosivustoa vastaan. Verkkosivuston etusivulla ilmoitettiin, että "Veriryhmän tarkoitus on pilkata Sana ja ylistys -seurakuntaa ja uskontoa muutenkin". Rikosnimikkeenä oli mm. uskonrauhan rikkominen. Siteeraan muutamia otteita Veriryhmän materiaalista:

"Kristus. Me panisimme Kristusta. Jeesus Kristus oli homo. Mitä Raamattu sanookaan lapsiin sekaantumisesta. Se on ainut tapa nauttia seksistä."

Syyttäjä Kalske katsoi, ettei asiassa ole todennäköisin syin syytä epäillä uskonrauhan rikkomista.

http://www.halla-aho.com/scripta/oikeudenkaynti.html

Anonyymi kirjoitti...

"Kannattaako Halla-ahon valittaa hovioikeuteen?"

Totta kai. Suomen lepsun oikeuslaitoksen ns. rangaistuksia ei pelkää kukaan.

Sitä paitsi Halla-ahon tavoite on ollut alusta alkaen saada maksimaalisesti julkisuutta. Siksi tätä asiaa puidaan vielä EIT:a myöden, jos se Halla-ahosta on kiinni.

Anonyymi kirjoitti...

Käräjäoikeuden perustelua:

"...pedofilia-termi omaa poikkeuksellisen voimakkaan kielteisen arvolatauksen."

Niin, mitä sitten? Miksi pedofiilia ei saisi sanoa pedofiiliksi?

Mitenköhän on Jammu Siltavuoren osalta; onko pedofiili pedofiili vai joku poliittisesti korreksi "lasten osalta seksuaalisesti haasteinen?"

Murhaajia kai saa kuitenksi sanoa murhaajiksi, vai tuleeko Illman ja laittaa minut linnaan jos sanon hra Valjakkalaa peräti kolmoismurhaajaksi?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Minusta aika lapsellisia nämä rinnastusyritykset "Kristukseen" ja Jammu Siltavuoreeen.

Anonyymit eivät halua näemmä millään nähdä tai myöntää, mikä tässä H:n tapauksessa on olennaista.

Anonyymi kirjoitti...

Sanojen merkityksistä tuli mieleen tällainen asia.

Jos islamia on täysin ok kutsua pedofiiliuskovaiseksi, olisiko silloin vakaumuksellista islaminuskoista ok kutsua pedofiiliuskovaiseksi?

Toisekseen, jos kohtaan ihmisen, jonka järjenjuoksu on vähän hitaanlainen, ulkoasu tyylitön ja hampaat hoitamatta, ja vyötärönympärystäkin enemmän kuin olisi suositeltavaa, saanko luonnehtia tätä henkilöä julkisesti adjektiiveilla tyhmä, ruma läski? Sehän olisi tässä kirjaimellisesti katsoen ihan totta.

Laittomuuten nyt en ota kantaa, mutta huonoa käytöstä se nyt vähintään olisi, jos noita esittämiäni nimityksiä alkaisin kanssaihmisiini soveltamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Valjakkalan maininnut anonyymi:

Jokunen vuosi sitten Valjakkala teki rikosilmoituksen Savon Sanomien jutusta, jonka otsikossa ja tekstissä käytettiin sanayhdistelmää kolmoismurhaaja Valjakkala. Asianomistaja väitti esitukinnassa, ettei hänen ammattinsa tai tittelinsä ole kolmoismurhaaja.

Siitä tuli syyttämättäjättämispäätös, en enää muista perusteluja.

Anonyymi kirjoitti...

Mistäkö tässä on kyse?

Tässä on kyse Muhammedista, poliittisesta ja historiallisesta henkilöstä, jonka ympärille on muodostunut jo yli tuhatvuotinen poliittisfanaattinen palvontakultti, jota tulee verrata Adolf Hitlerin, Mao Tse Dongin ja Josif Stalinin ympärilleen rakentamiin kultteihin.

Kaikki nämä henkilät ovat hirveitä moraalttomia rikollisia, mutta ainoastaan Muhammed syyllistyi lapsiinsekaantumiseen.

Sellainen kultti ei ansaitse olemassaoloa, joka pitää pedofiilia pyhänä. Ei silloin 1000 vuotta sitten eikä nyt.

Mika Lako kirjoitti...

Jyrki Virolainen sanoi.
Anonyymit eivät halua näemmä millään nähdä tai myöntää, mikä tässä H:n tapauksessa on olennaista.
keskiviikko, syyskuu 09, 2009

Minulla on erittäin huono putkinäkö sekä tunnelikuulo, joten en tunnista mikä tässä H:n tapauksessa on olennaista.

Sitten pääasiaan, kysyisin professorilta [muutkin saavat vastata], H-a:n tuomion teknisessä rakenteesta. Mielestäni tuomio on hyvin kirjoitettu, olenko väärässä?

HUOM! Nyt ei tarkoitus keskustella, oliko tuomion sisältö hyvä vai huono, oikea vai väärä!

Anonyymi kirjoitti...

Kun tuomiolauselmassa sanotaan seuraavasti: "minkä tahansa uskonnon olemukseen kuuluu, että sen käsitteisiin liittyvä totuus on suhteellista", ja tämä on peruste sille, että Halla-aho on syyllistynyt johonkin riippumatta siitä, ovatko hänen lauseensa tosia tai eivät, niin minusta tuomioistuin tällä lausumallaan vahvistaa sen, että todenkaan väitteen esittäminen (loukkaamistarkoituksessa) jonkin uskontokunnan pyhäksi katsomasta asiasta ei ole sallittua.

Tällainen ajattelu merkitsee minusta paluuta aikaan ennen valistusta. Minun mielestäni taikauskoa saa sanoa taikauskoksi. Tällä en tahdo sanoa, että tuomio ei olisi lain mukainen. Pykälässähän ei oteta kantaa väitteen totuusarvoon, vaan pelkkä loukkaamistarkoitus riittää.

Siru Pola kirjoitti...

Miten joku voi tietää, tai väittää tietävänsä, ettei Hilleri, Mao tai Taliinin Joopi mahdollisesti touhunneet alaikäisten kanssa??

Anonyymi kirjoitti...

"Halla-ahon perustelut väitteilleen ovat siten tosiasiassa näennäiset siitä huolimatta, että ne näyttävät loogisilta, todetaan tuomion perusteluissa."

"Tosiasiassa näennäiset?"

Tapahtuikohan tässä kohdin myös tuomioistuimelle kömmähdys? Yksi Islamin perusasioista lienee juuri se, että Koraanin sisältö on kiistatonta totta (tähänhän muuten Halla-ahokin oman tekstinsä perusti). Jos niistä uskonnon mukaan kiistattomista tosiasioista rakennettu päättelyketju oikeuden mukaan nyt onkin näennäinen, niin eikö KäO syyllisty ihan yhtä lailla uskonrauhan rikkomiseen kuin Halla-ahokin tässä kohdin väittämällä, että Koraanista rakennetut päättelyketjut voivatkin olla tosiasiallisen näennäisiä?

Koraanikin käsittääkseni muuten kertoo asioita ikäänkuin kahdella eri tasolla. Yhtäällä on kerrottu maan päällä tapahtuneista asioista (Mohammedin elämästä jne.), toisaalta tekstissä on välitetty Allahin tahtoa. Näistä kahdesta nimenomaan tuo maanpäällisistä asioista kertova osuus (Mohammedin elämä jne.) lienee hyvinkin loogista ja myös historiallisen tutkimuksen keinoin selvitettävissä olevaa.

Onhan Raamattuakin tutkittu historiantutkijoiden toimesta, ja lopputulema lienee se, ettei esimerkiksi Jeesuksen olemassaoloa historiallisena henkilönä ole järkevää kiistää. Uskonnolliseksi kysymykseksi jää sitten esim. se, oliko Jeesus Jumalan poika vai ei.

Vastaavan päättelyketjun (joka ei kylläkään ole yhtä roisi kuin Halla-ahon ketju) voisi tehdä myös kristinuskosta. Matt. 21:12-17 kertoo Jeesuksen eräästä temppeliretkestä:

Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat ja sanoi heille: "On kirjoitettu: 'Minun huoneeni on oleva rukouksen huone.' Mutta te teette siitä rosvojen luolan."

Voidaan väittää, että edelläkuvatussa raamatunkohdassa Jeesus tosiasiallisesti syyllistyi vahingontekoon ja järjestyshäiriön aiheuttamiseen, ja vahingonkärsijöinä olivat paikallisen lain ja käytännön mukaan toimineet kauppiaat. Mainittu raamatunkohta ei myöskään sisällä mitään yliluonnollista, vaan päinvastoin temppeliin meneminen ja pöytien kaataminen on hyvinkin maallista toimintaa ja voisi tänä päivänäkin tapahtua vaikka lähimmällä kirpputorilla. Historiallinen kysymys on se, kävikö Jeesus oikeasti temppelissä tekemässä Raamatussa kuvatun teon vai onko tarina fiktiota, ja uskonnollinen kysymys taas se, oliko kuvattu teko puolestaan Jumalan tahdon mukainen vai ei. Fundamentalistikristittyjen mukaan Raamattu on kuitenkin kannesta kanteen kiistatonta totta. Syyllistyisikö joku siis uskonrauhan rikkomiseen jos väittäisi Jeesusta tämän raamatunkohdan perusteella vahingontekijäksi tai järjestyshäiriön aiheuttajaksi?

Anonyymi kirjoitti...

Korjaan:

MMao Zedong itseasiassa harjoitti systemaattista alaikäisten maalaistyttöjen raiskaamista puoluejohtajan ominaisuudessa. Kommunistityttösille oli koulussa opetettu että oli kunnia tulla Maon raiskaamaksi. Mao ei sentään tehnyt tästä kuvottavasta tavataan esimerkkiä kaikille ihmisille kuten aavikkorosvomme.

Sen sijaan Hitlerillä on huhuttu olleen suhde teini-ikäisen (17v.) itsemurhaan päätyneen siskontyttären Geli Raubalin kanssa.

Stalinista en sano mitään.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Olennaista tässä jutussa on se, että uskontoja saa kyllä arvostella, mutta uskontojen ja kirkkojen pyhinä pitämiä arvoja ja instituutioita ei saa pilkata ja loukata, ei edes satiirin tai maahanmuuttopolitiikan kritiikin varjolla.

Milloin sitten on kyse arvostelusta ja milloin tai pilkasta? Tätä ei voitane yleispätevästi määritellä.

Siksi toistan sen, mitä olen jo sanonut: jutussa ei ole olemassa juridisesti yhtä ainoata ehdottomasti oikeata ratkaisua.

Joku näyttää muuten hoksanneen, että "halla" on nurinpäin kirjoitettuna "allah."

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Yhden ainoan oikea ratkaisun sijasta on ainakin ns. argumentaatioteorian ja uuden retoriikan mukaan perustellumpaa puhua "parhaasta mahdollisesta ratkaisusta." Tämä tarkoittaa parhaalla mahdollisella tavalla (optimaalisesti) perusteltua ratkaisua.

Ratkaisun oikeellisuutta ei ole mahdollista todistaa osoittamalla ratkaisu loogisesti todeksi (oikeaksi) tai epätodeksi, vaan tekemällä sen premissit uskottaviksi. Tämä tapahtuu perustelemalla eli vetoamalla tuomion perusteluissa lopputulosta tukeviin, tuomioistuimen painavina pitämiin perusteisiin.

Riittävän uskottavuuden mittana voidaan pitää ratkaisun rationaalista hyväksyttävyyttä. Kyse on sellaisista järkevistä perusteluista, jotka valistuneet, yleisiin rationaalisuusehtoihin sitoutuneet ihmiset (auditorio) ovat valmiita hyväksymään yhteisten arvojensa pohjalta oikeudenmukaiseksi ratkaisuksi. Tuomion perustelemisessa on kysymys tällaisen parhaan mahdollisen ratkaisun oikeuttamisesta.

Halla-ahon tapauksessa käräjäoikeus on pyrkinyt oikeuttamaan ratkaisuaan perustelemalla johtopäätöksiään aika avoimesti. Nyt on kyse siitä, ovatko perustelut uskottavia ja rationaalisesti hyväksyttäviä.

Tuomioistuimen ratkaisuja saa - ja pitääkin - toki nykymaailmassa arvostella. Kritiikiltäkin odotetaan toisaalta asiallisuutta ja rationaalisten vastaperustelujen esittämistä.

Aiemmin laissa oli pykälä, jonka mukaan tuomion "moittiminen" oli kiellettyä ja jossa kiellon rikkojaa uhattiin rangaistuksella (OK 28:1). Tämä säännös kumottiin vasta vuonna 2003, mutta säännöstä ei ollut sovellettu sitä ennen enää aikoihin. Moittimisen (pilkkaamisen) ja arvostelun välinen rajanveto on tietenkin käytännössä lähes mahdoton tehtävä.

Vaikka tuomiot eivät ilmeisesti milloinkaan tyydytä kaikkia ihmisiä, on lainvoimaisia tuomioita silti noudatettava ja ne voidaan, rikosjutussa näin myös aina tapahtuu, panna pakolla täytäntöön. Tuomiovalta kuuluu demokratiassa riippumattomille tuomioistuimille, joiden ratkaisuin kaikkien on tyytyminen.

"Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot," kuten KKO:n tuomioiden perustelujen "hyväksi lopuksi" todetaan.

Tuomioiden kritisointi kuitenkin sallitaan, ja asiallinen kritiikki onkin aina paikallaan. Kritiikki voi johtaa mm. siihen, että lainsäätäjä kumoaa tai muuttaa niitä lainsäännöksiä, joiden nojalla tuomio on annettu.

Anonyymi kirjoitti...

Monille suomalaisille pyhimyksen asemassa oleva Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheim ei parhaan historiatietämyksen valossa ollut homoseksuaali. Silti häntä saa julkisessa televiossa loukkaamistarkoituksessa julkisin varoin pilkata homoseksuaaliksi ilman juridisia seuraamuksia.

Muhammed on oman ja fanaattisten seuraajiensa ilmoituksensa mukaan pedofiili. Silti tämän _faktan_ kertomisesta blogissa tulee sakkotuomio.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Muhammad ei tainnut olla jutussa asianosaisena eikä jutussa ollut kai kyse Muhammadista henkilönä.

Anonyymi kirjoitti...

Onko Mannerheim todellakin profeetta Muhammediin rinnastettava "pyhä instituutio" kaikille suomalaisille?

Anonyymi kirjoitti...

Islamissa on kyse Muhammedista henkilönä. Islam on ytimeltään molennaisesti myös henkilökultti, kun se pyhittää Muhammedin.

Tältä osin (ja mutoinkin) Islam ei nauti minkäänlaista uskonnon statusta. Kyse on poliittisfanaattisesta liikeestä, joka ei suostu tuomitsemaan kulttihahmonsa pedofiilisiä taipumuksia vaan pitää niitäkin esimerkkinä ihmisille. Myös meille, jotka emme hyväksy Muhammedin pyhyyttä tai Islamin statusta uskontona.

Anonyymi kirjoitti...

Halla-ahon kirjoituksessa lukee kylläkin:

"(Toisaalta professori Hämeen-Anttila osaisi varmasti vahvistaa senkin, että kristinuskossa Jeesus ja Jumala ovat pyhiä hahmoja. Tämä ei tietenkään estä ketään pilkkaamasta Jeesusta ja Jumalaa vapaasti valitsemallaan tavalla.)"

Eikö tämä muka ole vertailua?

Anonyymi kirjoitti...

Onko Mannerheim todellakin profeetta Muhammediin rinnastettava "pyhä instituutio" kaikille suomalaisille?
Ei kai uskovien määrä ole oleellinen (, kunhan heitä on edes muutama). Eikös uskonrauhapykälän pakottavuuteen riittäisi se, että meillä olisi pieni Mannerheim-lahko ;)

Itse asiassa ajatus siitä, että Muhammed olisi "pyhä instituutio" kaikille muslimeille, on jo asettanut sekulaarit muslimit länsimaissa yhteisöissään hankalaan asemaan, koska tällainen ajattelu on avoin valtakirja fundamentalisteille määritellä myös maalistuneiden muslimien arvot. Tätä tematiikkaa on Husein Muhammed käsitellyt raikkaasti mm. Uuden Suomen blogissaan.

Asser Salo kirjoitti...

Näin torstai-iltapäivän huumassa en malta olla herkuttelematta ajatuksella, että perustettaisiin Mannerheim-uskonlahko.

Uskonnonvapauslain mukaan tällaisen uskonnollisen yhdyskunnan perustaminen olisi nähdäkseni mahdollista, vieläpä melko helposti.

Lain 8 §:n mukaan rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan perustamiseen riittää 20 henkilöä; toiminnan tulee lain 7 §:n mukaan perustua "uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin".

Lisäksi yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen; on myös laadittava perustamiskirja, joka sisältää yhdyskuntajärjestyksen.

Koska kaikki uskonnot ovat keskenään tasavertaisia, ja uskonnosta puhuttaessa loogisilla perusteilla ei ole arvoa, pyhänä ja "vakiintuneena toiminnan perusteena" voitaisiin pitää vaikka Mannerheimin "ei miekkaa tuppeen"-julistusta, jonka tämä antoi keväällä 1918 ja Mannerheimin muuta tuotantoa.

Mannerheimhan on varmasti pyhä monille suomalaisille. Tai ainakin yhtä pyhä kuin Allah ja Profeetta.

Joten siitä sitten vaan, yhdyskuntaa perustamaan.

Vastaisuudessa erilaisia nukketeatteriesityksiä voitaisiinkin tutkia uskonrauhan rikkomisena (RL 17:10), ja tuomio tulisi, jos vain loukkaustarkoitus voitaisiin osoittaa.

Merkitystä ei tässä arvioinnissa olisi, kuten todettua, järkiperusteilla tai sillä, miten perustellut syyt taiteilijalla olisi (hypoteettisessa tapauksessa) uskoa Mannerheimin olleen homoseksuaali ja/tai transvestiitti. Nämä väitteethän ovat jo sellaisenaan halventavia ja omiaan loukkaamaan useita henkilöitä.

Mikä Uralin perhonen-nukkeanimaatiosta käydyssä keskustelussa selvästi havaittiin.

Anonyymi kirjoitti...

Mannerheim on 'pyhä' Suomessa nimenomaa sanan uskonnollisessa merkityksessä.

Mannerheimin häpäiseminen, jos mikä loukkaa useiden suomalaisten uskonnollista vakaumusta.

Sen sijaan Jeesukselle viittaamme kintaalla. Siihen emme usko, että Jeesus pelastaa. Mannerheim sen sijaan kyllä. Useampaan kertaan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Minusta tuntuu, että Suomessa voisi olla enemmän kannatusta "Halla-Allah -uskonlahkon perustamiselle.

Jos Hallis julistettaisiin pyhikseksi, niin lahkohan voisi varmaan, Asser Salo asiamiehenään, vaatia taannehtivasti rangaistusta Illmanin MIkalle ja Kalskeen Jorkalle Halliksen häpäisemisestä.

Vai aikovat islamistit luopua profeetta M:sta keulakuvanaan! Kuka sitten tilalle? Ehkäpä Muhamed Ali olisi sopiva?

Entäpä jos kristityt aikoisivat vastaavasti luopua Jeesuksesta johtajanaan, kukas sitten tilalle? Suomesta tarjottaisiin tietysti Mara Ahtisaarta.

Siru Pola kirjoitti...

Mara olisi hyvä. Hänhän Savon-Sanomien haastattelussakin totesi, että tämää vaalirahasotku on aivan kärpäsen surinaa ja sen vatvominen on vain pikkusielujen kateellista sähläystä. Mara toimii omalla tasollaan, jossa Nobelitkin on pikkurahoja. Mara pärjäisi varmasti jumalana, jollekin pienemmälle porukalle ainakin. Kymmenykset hän tietysti joutuisi keräämään. Mutta mitä Eevalla teetettäisiin. Voisikohan hän toimia vaikka jonkinlaisena konsulttina ? Markohan johtaisi tietysti taivaallista Basso-orkesteria. Pikku korvausta vastaan tietysti, luonnollisesti mutta valitettavasti.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Joo, Pyhä Kolminaisuus -asetelma tulisi alkaa päälle kuntoon jo Ahtisaarilla: Mara olisi isä ja Marko poika. Mutta kenestä tehtäisiin Pyhä (tai paha) henki? Olisko Jari Tervo mitään? Hänhän liikkuu jo nyt sulavasti vetten päällä sikäli, ettei satiirikkona jää kiinni mistään sanomisistaan.

Markohan valittiin muuten tänään Jyri Häkäpäämiehen päätöksellä porukkaan, joka pohtii asevelvollisuuden uudistamista Suomessa. Sopiva tehtävä Markolle, hänhän on sivari.

Simo A. kirjoitti...

Jarkko Pesonen: Mainittakkoon tähän vielä se, että äskettäin Gazasta uutisoitiin häistä, joissa 450 lapsimorsianta naitettiin aikuisille palestiinalaismiehille. Mikäli tällaista ei voi arvostella jyrkästikin, on se vain moraalista selkärangattomuutta ja vääryyden hiljaista hyväksymistä - samalla tavoin kuin talvella '33 Ukrainan kansanmurhan aikaan länsimaiden katsoessa sivusta ja puuttumatta asioihin mitenkään.

Tämä ei liity Halla-ahon tuomioon, mutta paikkaansapitämättömät väitteet on syytä oikaista. Mitään lapsihäitä ei tapahtunut, vaan eräät internet-hysteerikot luulivat Hamas-kuvissa esiintyneitä morsiustyttöjä morsiamiksi. Todellisuudessa "lapsimorsiamet" olivat kaikki suomalaisen 16 vuoden suojaikärajan ylittäneitä. Asiasta löytyy paljon materiaalia, tässä yksi linkki: http://www.loonwatch.com/2009/08/anti-muslim-blogoshpere-runs-amuck-forced-to-eat-crow/

Anonyymi: Kannattaako Halla-ahon valittaa hovioikeuteen? Voiko rangaistus oleellisesti koventua, tai voiko hän tulla edelleen tuomituksi myös kiihotuksesta kansanryhmää vastaan?

Suomen oikeudessa on käytössä on ns. reformatio in peius -kielto, jonka mukaan (vain) yhden osapuolen valittaessa tuomiosta ylioikeus ei voi muuttaa tuomiota valittajan vahingoksi. Tähän poikkeuksena on rikosjuttu, jossa vain syyttäjä hakee muutosta -- silloin tuomio voi muuttua syytetyn eduksi. Halla-ahon tuomio voi siis koventua vain, jos syyttäjä hakee muutosta. Lieventyä se voi, olipa muutoksenhakijana kumpi osapuoli vain.

Anonyymi kirjoitti...

Olen hämmästynyt siitä tietämättömyydestä, jota täällä osoitetaan "Allah"-sanan merkityksestä. Sanahan on arabian kielen Jumalaa merkitsevä sana. Islam on maailmanuskonto, joka ei suinkaan pakanoiden tavoin kutsu Jumalaa nimeltä.

Yhtä hyvin kristitystä voisi sanoa, että tämä palvoo Gottia, jos hän sattuu olemaan saksalainen ja niin edelleen.

On vaikea käsittää, miten voisi olla muuten, kuin että sekä juutalaisilla, kristityillä ja muslimeilla on sama Jumala. Ei kai voi olla monta ainoaa Jumalaa? Kristinusko perustuu juutalaisten opille ja islam näille molemmille edellisille.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, mutta Allah on vain kirjainjono.

Ja kristittyjen, juutalaisten ja muslimien monoteistisissä käsityksissä yhdestä ainoasta jumaluudesta on ratkaisevia eroja, joiden perusteella "jumala=jahwe=elohim=allah" termiä ei näissä uskonnoissa käytetä samasta kohteesta.

Tärkein ero on, että siinä missä jokaisella nöistä on käsitys kaikkivoipaisesta persoonallisesta Jumalasta, vain kristinusko ja pyhä kolminaisuusopii kykenee samanaikaisesti perustelemaan ihmisen vapaan tahdon.

Ja siten näistä kolmesta seemiläisestä jumaluudesta vain kristitty versio mahdollistaa inhimillisen vastuun. Siten ainoastaan kristityn jumalan maailmasa voidaan ylläpitää länsimaista oikeusjärjestelmää.

Islam tarkoittaa alistumista omnipotentin Allahin tahtoon eli sen hyväksymistä ettei ihminen tee mitään vapaita valintoja - eikä siis ole vastuussakaan.

Juutalaisuus asettaa valtavan koodeksin jota tulisi noudattaa, mutta henkilökohtainen vastuunperuste jäi hämäräksi kunnes Jeesuksen kaltaiset uudistajat onnistuivat vapauttamaan ihmisen vastuuseen ja samalla monoteismin logiikan umpikujasta, johon islam ja Muhammed päärikollisena sen yrittää palauttaa.

Anonyymi kirjoitti...

"Olennaista tässä jutussa on se, että uskontoja saa kyllä arvostella, mutta uskontojen ja kirkkojen pyhinä pitämiä arvoja ja instituutioita ei saa pilkata ja loukata, ei edes satiirin tai maahanmuuttopolitiikan kritiikin varjolla."

Näin. Ja tästä seuraa, että ao. teksti ei loukkaa kristittyjen pyhiä arvoja:

"Kristus. Me panisimme Kristusta. Jeesus Kristus oli homo. Mitä Raamattu sanookaan lapsiin sekaantumisesta. Se on ainut tapa nauttia seksistä."

Kyllä nää lakimiehet osaa.

Se kyllä on tullut selväksi enenn tätäkin tapausta, että logiikalla tai terveellä järjellä ole juuri käyttöä käräjäsaleissa.

Miksi se on niin vaikea myöntää, että eri uskontokunnille on eri säännöt?

Eriarvoisuudellehan on ihan käypäinen peruste: Pelko. Kristityt eivät polta puolta maailmaa jos katsovat tulleensa loukatuksi.

Anonyymi kirjoitti...

"Sopiva tehtävä Markolle, hänhän on sivari."

Eikö blogistille ole tähän päivään mennessä selvinnyt, että siviilipalvelus on osa rauhanaikaista asevelvollisuusjärjestelmää? Jospa Markoa kuullaan asiantuntijana tästä asiasta?

Pekurisen murha on muuten vielä rankaisematta eikä murha rikoksena vanhene koskaan.

Siru Pola kirjoitti...

Marko A- prsesidentin poika, ei muita ansioita.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä Markolla ansioita on. Kun Maran kampanjaan piti poika saada sisäsiistiksi, niin hänen kerrottiin VIIMEISTELEVÄN väitöskirjaa. Sitten myöhemmin se muuttui isäpapan valinnan jälkeen VALMISTELUKSI. Se mikä on tällä hetkellä tilanne on minulle hämärän peitossa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Marko on, kuten sanoin, erinomainen valinta Häkäpäämiehen toimikuntaan. Sivariushan on asevelvollisuusjärjestelmän kulmakiviä, toki.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt varmaan sanotaan, että Marko väitöskirja on LOPPUSUORALLA.

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkäs Jyrki Virolainen kommentoi tätä "Veriryhmän tapausta". Siis tapausta, jossa herjattiin kristillistä uskontokuntaa olantakaa ja tarkoituksellisesti. Syyttäjä Kalske jätti syytteen nostamatta.

Minusta ihmetyttää miksi hän nosti tuon äskettäisen ennakkotapauksen jälkeen syytteen uskontorauhan häiritsemisestä Halla-ahoa vastaan?

http://hommaforum.org/index.php?topic=13005.0

Sivuilla laulettiin kursivoidusti mm. "että he panevat Jeesusta ja pedofilia on osa kristinuskoa."

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Minkä ihmeen ennakkotapauksen tai -päätöksen? Vain KKO ja KHO tekevät meillä ennakkopäätöksiä!

Kysykää ihmeessä Kalskeelta, hänhän se ainoana tietää, miksi jätti syyttämättä!

Jokainen tapaus on tietenkin näissä asioissa erilainen, teidän pitäisi ilmeisesti keksiä jokin raflaavampi "syötti." Tuo täky nyt oli aika lattea ja kömpelöä matkimista.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kannelkaa ihmeessä Kalskeen päätöksestä oikeuskanslerille ja kertokaa, että myös te haluatte tasapuolisuuden nimissä syytteen!

Joe kirjoitti...

Minusta tuomio ei ole onnistunut. Jos joku olisi vastaavasti mollannut kristinuskoa, ei olisi tullut mitään seuraamuksia. Esimerkkejä kristinuskona parjaamisesta löytyy vaikka kuinka paljon, mutta näistä ei tule tuomioita. Miksihän ei?

Selitys on, että oikeus antaa enemmän arvoa islamille kuin kristinuskolle. Oikeus siis punnitsi islamin painoarvoltaan korkeammaksi kuin kristinuskon. Tämä oli virhe.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Joen "sanoma" on kuultu tälläkin saitilla jo kymmeniä kertoja.

Joe kirjoitti...

Juu juu, varmaan on Joenkin "sanoma" kuultu jo. Mutta syynä siihen lieneekin se, että tämä on niin ilmeinen virhe oikeudelta.

Mutta katotaan, mitä hovi sanoo.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, tässähän nyt varsin ilmeisesti on yhteensoviteltavissa toisaalta sananvapaus ja toisaalta uskonrauhan rikkominen.

Jos minä lähtisin Halla-ahon puolustusta rakentelemaan, niin varmaankin pyrkisin osoittamaan sananvapauden olevan tässä vaakakupissa merkittävästi painavampi tekijä kuin uskonrauhan rikkominen.

Esimerkiksi jotenkin seuraavasti:
1) Halla-ahon kirjoitusten ilmeinen tarkoitus on poliittinen vaikuttaminen. Tämän hän on lukuisissa kirjoituksissa kertonut (maininnut tavoitteekseen mm. maahanmuuttopolitiikan muuttamisen). Lisäksi sen osoittaa hänen muu toimintansa, kuten pyrkiminen eduskuntaan ja kaupunginvaltuustoon, jonne hänet myös on valittu.

2) Uskonnoilla on merkittävä rooli politiikan teossa. Suomeen on esimerkiksi pyritty perustamaan islamilainen puolue, meillä on myös kristinuskon arvopohjasta pontensa saava puolue Eduskunnassa edustettuna tälläkin hetkellä (Kristillisdemokraatit)

3) Ei voida katsoa, että polittista toimintaa rajoitetaan uskonrauhan pykälin, koska se asettaisi eri puolueet eriarvoiseen asemaan (eli toisten puolueiden arvopohjaa saa arvostella - raflaavastikin - kun taas toisien ei). Demokratian toimivuus on yksi keskeisimmistä syistä, miksi sananvapautta pidetään niin tärkeänä kuin pidetään.

4) On varsin ilmeistä, että tiettyjen uskontojen piirissä mm. kannatetaan naimisiinmenoiän alentamista uskonnollisin perustein. Tämähän on tilanne monissa maissa, joissa islamilla on vahva asema. Myös suomessa vaikuttavan islamin johtohahmot ovat ilmoittaneet pitävänsä 14 vuotta ihan hyvänä avioitumisikänä. Nykysin 14 vuotiaan kanssa seksin harrastamista pidetään pedofiliana.

5) Naimaiästä määrätään laissa, jolloin kysymys on mitä suurimmassa määrin poliittinen. Politiikassa on oltava mahdollista arvostella myös "kilpailijoiden" arvopohjaa, koska muuten ei kunnollista debattia asioista voida käydä.

Anonyymi kirjoitti...

ja vielä:
6) kirjoituksen tarkoitus oli siis poliittinen vaikuttaminen, nykyisen median ja yhteiskunnan toiminnan (ja valtionsyyttäjä Illmannin) arvostelu, jolloin lain tarkoittama loukkaamistarkoitus ei toteudu.

mika kirjoitti...

"Kristus. Me panisimme Kristusta. Jeesus Kristus oli homo. Mitä Raamattu sanookaan lapsiin sekaantumisesta. Se on ainut tapa nauttia seksistä." '


Näin "Veriryhmä" julisti netissä. Kuulusteluissa esitutkinnassa tunnustivat luokaustarkoituksen.

Kalske ei nostanut syytettä.

Kun Halla-aho kirjoitti "Islam on pedofiiliuskonto". Ja kiisti loukkaamistarkoituksen esitutkinnassa.

Kalske nosti syytteen.

Nyt jokin ei natsaa. sama syyttäjä ja kaksi osin analogista tapausta.

Olisikos sivuston isännän mielestä tässä kantelun paikka oikeuskanslerille? Tutkintapyyntö virkarikoksesta poliisille?

Miten Jyrki Virolainen itse toimisi, jos näkisi tässä epätasapuolisuudessa puututtavaa?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tämä saitti ei ole mikään "maamiehen tietolaari" enkä vastaa kysymyksiin - varsinkaan typeriin sellaisiin.

Kuten olen ainakin 4-5 kertaa jo todennut, tuota asiaa - tapausten erilaisuutta - pitäisi kysyä Jorma Kalskeelta, joka on tehnyt molemmat päätökset.

Omasta puolestani totean vain, että juridiikka ei ole matematiikkaa. Jonkin maan valtauskonnon provosointitarkoituksessa tapahtunut "loukkaaminen" ao. maan omien kansalaisten toimesta ei ole toki sama asia kuin jonkin sanotussa maassa asuvan vähemmistön uskonnon tosiasiallinen loukkaaminen valtaväestöön kuuluvan toimesta.

mika kirjoitti...

"

Omasta puolestani totean vain, että juridiikka ei ole matematiikkaa. Jonkin maan valtauskonnon provosointitarkoituksessa tapahtunut "loukkaaminen" ao. maan omien kansalaisten toimesta ei ole toki sama asia kuin jonkin sanotussa maassa asuvan vähemmistön uskonnon tosiasiallinen loukkaaminen valtaväestöön kuuluvan toimesta."

Ei rikoslain 11.luvussa tai sen esitöissä puhuta mitään tuollaista? Tai sitten en osaa lukea? Ilmeisesti olen tyhmä?

Olen käsittänyt, että perustuslaki ajaa ohi tuosta, ainakin sen edellyttämän tasa-arvoisuuden lain edessä osalta? Lain edessähän ei olla tasa-arvoisia, jos toinen saa arvostella toisen uskontoa ja kulttuuria, mutta toiseen suuntaan se ei vaan käy. Samoin vaatimus siitä, että uskontoa saa arvostella vain sen oma jäsen on järjetön - ajattelee sitä sitten miltä kantilta tahansa.

Jos perustuslain tasa-arvoisuus vaatius lain edessä ei ei aja ohi tulkittaessa rikoslain 11. lukua Illmanin väitöskirjalla, niin kyseessä on politiikka lainkäytöksi naamioituna? Minusta politiikan pitäisi loppua lain säätämiseen ja sen jälkeinen lainkäyttö tulisi olla poliittisesti vapaata?

Tosin kuten todettua, olen hieman tyhmä ja naiivi. Minusta lakia pitää tulkita kuten se on kirjoitettu lakikirjaa, ei kehitellä ulkopuolisia teorioita siitä kuka saa piltata ja mitä. Ja miten pieni vähemmistö on enemmistön arvostelun ulkopuolella. Ei laissa lue mitään sellaista.

Tyhmä maalikko taidan olla, kun oletan että lakien pitäisi olla myös meidän maalikoiden, joita ne koskevat ymmärrettävissä ilman rivienvälistä lukemista tai laintekstin ulkopuolista perimätietoa ja tulkintaa?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

No, nythän juttu sitten menee kokonaisuudessaan hovioikeuden tutkittavaksi ja ratkaistavaksi, kun myös virallinen syyttäjä on ilmoittanut käräjäoikeuden tuomioon tyytymättömyyttä.

Anonyymi kirjoitti...

Ymmärrän tuomion perustelut ja (imho) sitä olisi pidettävä oikeudenmukaisena mikäli islam olisi uskonto siinä mielessä kun länsimainen nykyihminen ymmärtää käsitteen "uskonto". On myös täysin ymmärrettävää, ettei käräjäoikeus ole perehtynyt islaminuskoon sillä useimmat länsimaiset ihmiset tuntevat sitä erittäin huonosti, ja ei-muslimin on myös äärimmäisen vaikeaa saada sen sisällöstä luotettavaa tietoa (al-taqiyya, palaan tähän jäljempänä).

Islam on kuitenkin hyvin paljon muutakin kuin uskonto, ja Koraani ja siihen liittyvät tulkintaohjeet eivät ole verrattavissa esimerkiksi kristinuskon raamattuun. Lähin vertauskohde meillä olisi pikemminkin voimassa oleva Suomen laki. Lähi-Idän arvovaltaiset islamilaiset yliopistot, joiden opit Koraanin ja sunnan tulkinnoista muodostavat islamilaisen maailman korkeimman teoreettisen auktoriteetin, ovat verrattavissa oikeustieteelliseen eikä niinkään teologiseen tiedekuntaan.

Olen sinänsä ehdottomasti sitä mieltä, ettei rasismi missään muodossa ole hyväksyttävää eikä uskontoja tulisi tuomita eikä arvostella jos niiden harjoittaminen nyky-yhteiskunnassa ei ole ristiriidassa vallitsevan oikeuskäsityksen ja lainsäädännön kanssa. Islam sen puhdasoppisessa muodossa on kuitenkin erittäin ongelmallinen seuraavien seikkojen vuoksi:

Islaminuskossa profeetta Mohammed on "al-insan al-kamil", eli "täydellinen ihminen". Profeettaa ei käsitetä jumalaisena olentona jota tulisi palvoa, vaan hän on kaikille muslimeille esikuva ja ihanne. Jokaisen muslimin olisi, ymmärtääkseen mikä jokapäiväisessä elämässä on oikein ja mikä väärin, periaatteessa tunnettava Mohammedin elämä yksityiskohtia myöten - mitä profeetta teki ja mitä hän sanoi.

Mohammedin sanat ja teot muodostavat nk Sunnan. Tieto Mohammedin elämästä perustuu "hadith'eihin", jotka ovat kertomuksia profeetan elämästä. On olemassa tuhansia ja tuhansia haditheja, joista joitakin pidetään luotettavina kun taasen jotkut ovat kiistanalaisia.

Vaikka islaminuskossa on eri koulukuntia, kaikki islamilaisessa maailmassa yleisesti hyväksytyt tulkintalinjat ja -koulukunnat pitävät Sahih Al-Bukharin hadith-kokoelmaa luotettavana. Mohammedin elämästä kerrotaan luotettavassa hadith'issa mm seuraavaa:

(vol. 7, 62 kirja, nr 88, kertoi Ursa) "Profeetta teki avioliittosopimuksen Aishan kanssa tämän ollessa kuusivuotias ja avioliitto pantiin täytäntöön (eli sukupuoliyhteys) kun Aisha oli yhdeksän"

Islaminuskon moraalikäsitys perustuu profeetta Mohammedin elämään ja tekoihin, eli profeetan tekoja ei nykypäivänäkään arvioida erillisen, nykyaikaan sovelletun moraalikäsityksen perusteella. Mohammedin elämä, sanat ja teot ovat päin vastoin vielä tänäkin päivänä islamilaisen moraalikäsityksen perusta. Koraani, Sunna ja riidattomat hadith'it muodostavat myös voimassaolevan lainsäädännön, nk sharian.

Näin ollen on ilmeistä, että puhdasoppisen islamin moraalikäsitys hyväksyy a) avioitumisen 6 vuotiaan kanssa ja b) sukupuoliyhteyden avioliitossa 9 vuotiaan tytön kanssa.

Sharia on uskonnolliselle muslimille "Jumalan laki", joka aina ja kiistatta kumoaa maallisen lainsäädännön. Näin ollen se seikka, ettei esimerkiksi Suomen lainsäädäntö salli lapsiavioliittoja on islaminuskoiselle vailla merkitystä, ja hän on paitsi oikeutettu myös velvollinen noudattamaan Koraania, Sunnaa ja niihin perustuvaa shariaa. Sharian nojalla naitetun lapsen pakkoavioliittoa ei näin ollen myöskään voitaisi islamilaisen käsityksen mukaan jälkikäteen kumota vetoamalla Suomen lainsäädäntöön.

Anonyymi kirjoitti...

(jatkoa edelliseen)

Mikäli uskovainen muslimi pyrkisi saamaan sharia-tribunaalin vahvistaman lapsen pakkoavioliiton kumotuksi suomalaisessa tuomioistuimessa, merkitsisi se kapinaa jumalan tahtoa vastaan. Tämä taasen on vallitsevien puhdasoppisten tulkintalinjojen mukaan riidattomasti yhtä kuin uskonnosta luopuminen, mistä yksiselitteisesti seuraa kuolemanrangaistus.

Alussa mainitsemani "al-taqiyya" tekee islamin ymmärtämisen ja siitä tiedon saamisen erittäin vaikeaksi. Oppi ja periaate merkitsee, että islamin uskonnollinen auktoriteetti on aina ensisijaisesti velvollinen sekä suojelemaan että edistämään uskontoaan. Näin ollen hänen nimenomaisena velvollisuutena on jättää kertomatta uskontonsa sisällöstä sellaisia seikkoja, jotka voisivat vahingoittaa islamia.

Kaiken kaikkiaan on erittäin ongelmallista, että länsimaissakin nykyään toimii epävirallisia sharia-tribunaaleja. Ulkopuolisille esitetään, että kyse olisi pelkästään jonkinlaisista sovitteluun tähtäävästä välimiesmenettelystä ja että asianosainen aina voisi halutessaan viedä päätöksen "maalliseen" oikeusistuimeen. Tämä on kuitenkin puhdasoppisessa islamissa ilmeinen mahdottomuus. Ei myöskään voida sulkea pois epäilystä, että meillä "kunniamurhien" nimellä tunnetut teot ovat itse asiassa epävirallisten sharia-tribunaalien langettamien kuolemantuomioiden täytäntöönpanoa. Velvollisuus alistua shariaan on ehdoton, ja jopa isä on velvollinen tappamaan tyttärensä jos sharia näin määrää.

Anonyymi kirjoitti...

Lyhyt kommentti Toipilalle: pedofiilillä on taipumus toimia tietyllä tavalla, kuten bylsiä lapsia, joilta puuttuvat primaarit seksuaalisuuden tunnusmerkit (exemplī grātiā tisut ja pimpin karvat). Pedofilia on dispositiivinen psykologinen ominaisuus, jossa ei ole mitään laitonta. Laittomia ovat teot, eivät toimintadispositiot.