torstai 16. joulukuuta 2010

361. Paatero teki sen taas!


1. Torstain vastaisena yönä Pudasjärvellä sattunutta poliisivankilan vartijan kuolemaa tutkitaan esitutkinnassa rikoksena eli tarkemmin sanottuna kuolemantuottamuksena sekä virkavelvollisuuden rikkomisena. 49-vuotias vartija kuoli, kun poliisimiehen ase laukesi yöllisessä harjoituksessa ja osui vartijaan. Paikalla poliisiasemalla oli laukauksen sattuessa neljä henkilöä. Harjoituksessa käytettiin normaalia virka-asetta eli pistoolia. Kyseessä ei ollut ampumaharjoitus, vaan aseenkäsittelyharjoitus ilman panoksia. Jostain syystä yhden poliisin aseeseen oli jäänyt patruuna.

2. Asiaa tutkii Oulun poliisilaitos ja tutkinnanjohtajana toimii Lapin kihlakunnan syyttäjäviraston syyttäjä. Lain mukaan tutkinnanjohtajana poliisirikosasioissa toimii aina virallinen syyttäjä, ei poliisi.

3. Esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 9 §:n mukaan oikeus antaa tietoja esitutkinnasta julkisuuteen on yksin tutkinnanjohtajalla ja hänen esimiehellään. Poliisirikosasioissa tiedottaminen kuluu siis tutkinnanjohtajaksi määrätylle viralliselle syyttäjälle.

4. Tästä päästäänkiin varsinaiseen asiaan.

5. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero ei ole noudattanut edellä mainittua tiedottamissäännöstä. Paatero on antanut asiasta tietoja julkisuuteen, vaikka hän on ollut tietoinen siitä, että tapausta tullaan tutkimaan poliisirikosasiana ja esitutkintaa johtaa virallinen syyttäjä, joka lain mukaan yksin tiedottaa asiasta.

6. Paatero on kertonut muun muassa Helsingin sanomille (uutinen julkaistu tänään klo 11.53), että hänen tietojensa mukaan poliisit harjoittelivat aseenkäyttöä ensin ilman panoksia. Tämän jälkeen poliisit saattoivat aseensa toimintakuntoon.

7. "Ampuja ei mitä ilmeisimmin muistanut tätä, kun harjoitus jatkui", kertoi Paatero HS:lle. Ohjattu harjoittelu tapahtui Paateron mukaan poliisilaitoksen kellarissa. Harjoitus jatkui myöhemmin yöllä rakennuksen muissa tiloissa. Harhalaukaus ei näillä näkymin muuta poliisin aseharjoitteluun liittyvää ohjeistusta, Paatero sanoi lehdelle.

8. "Poliisin aseenkäsittely on hyvin ohjeistettua. Tapaus näyttää puhtaalta vahingolta", Paatero arvioi. Aseen käyttöä harjoitellaan, jos työtehtävät antavat siihen mahdollisuuden. Paateron mukaan sillä ei ole merkitystä, onko työvuoro yö- vai päiväaikaan. Kyse on omatoimisesta harjoittelusta, jota kukin poliisilaitos ohjaa itsenäisesti.

9. Samanlaisia lausuntoja, joissa otetaan yksityiskohtaisesti kantaa tapaukseen ("harhalaukaus" tai "vahingonlaukaus"; "ohjattu harjoittelu"; "harjoittelu poliisilaitoksen kellarissa" jne.), Paatero on antanut Pudasjärven tapauksen johdosta myös muille tiedotusvälineille. Pitää muistaa, että vaikka Paatero on luonnehtinut tapausta - vaikkei tutkintaa ollut vielä edes aloitettu - vahingonlaukaukseksi, saattaa kysymyksessä olla kuolemantuottamus, sillä aseenkäyttäjän, erityisesti aseenkäyttäjän ammattilaisen, tulee luonnollisesti aina varoa ja huolehtia siitä, ettei hän vahingossakaan leikittele tai "harjoittele" aseella, jossa on patruuna.

10. Poliisirikosasioiden tutkintaa koskevien tiedottamissäännösten sivuuttamisessa Paatero on jo vanha tekijä. Muistamme muun muassa, miten Mikko Paatero kiirehti heti Kauhajoen koulusurmien jälkeen syksyllä 2008 vakuuttamaan useissa medioissa, että surma-aseen kouluampujalle jättänyt komisario toimi "täysin ohjeiden mukaisesti." Paatero otti julkisuudessa kantaa poliisin toiminnan myös Ulvilan surmajutun tutkinnan yhteydessä.

11. Helmikuussa 2009 poliisiylijohtaja Paatero kiirehti selittämään mediassa, että Humppila piiritystilanteen päätteeksi 60-vuotiaan miehen kuoliaaksi ampunut poliisimies toimi jälleen "täysin annettujen ohjeiden mukaisesti." Olen kertonut tästä Humppilan ampumavälikohtauksesta ja Paateron sanotusta menettelystä ("paaterointi") blogissani 7.2.2009 "Poliisi ampui miehen Humppilassa."

12. Koska Paateron tiedottamisinnolle ei näyttänyt tulevan loppua, tein Humppilan tapauksesta oikeuskanslerille osoitetun kantelukirjelmän, jossa pyysin selvittämään Paateron menettelyn oikeellisuuden. Tämä kirjelmä on julkaistu edellä mainitussa blogissani 7.2.2009. Oikeuskansleri on pyytänyt eri osapuolilta kantelun johdosta lausunnot ja selvitykset, mutta asia on edelleen ratkaisua vailla. Kohta tämänkin kantelun tekemisestä on kulunut kaksi vuotta.

13. Paateron "omaehtoinen" ja oudoksuttava tiedottamisintoisuus ja silmiinpistävä halu pestä poliisimiehet puhtaaksi tässäkin asiassa, on herättänyt huomiota mm. hs.fi:n yleisökommenteissa. Paatero ei näytä millään ymmärtävän, ettei hänen ensisijaisiin tehtäviinsä kuulu tutkintaan joutuvien poliisimiesten puolustaminen, sillä hänen tulisi vastata puolueettomasti ja uskottavasti yleisen turvallisuuden ylläpitämisestä.

14. Poliisiylijohtajan tulee pidättäytyä ennen poliisirikostutkinnan aloittamista ja sen aikana kaikista lausunnoista, jotka koskevat asianomaisen poliisimiehen tai hänen kollegojensa taikka esimiestensä menettelyä tai annettujen ohjeiden noudattamista. Sellaiset lausunnot voidaan helposti nähdä epäasiallisena puuttumisena tutkintaan. Paateron lausuntoja voidaan tulkita niin, että hän on tarkoittanut antaa "ohjeita" alaisilleen siitä, miten tapausta pitää tutkia ("selvä vahingonlaukaus") ja mitä poliisimiesten tulee kuulusteluissa kertoa.

15. Pudasjärven tapauksessa on outoja piirteitä. Ehkä Paateron tiedotusinto joutuu juuri niistä. Tuntuu kummalliselta, että poliisimiehet ryhtyivät harjoittelemaan aseenkäyttöä aamuyöllä poliisiaseman tiloissa. Miksi näin piti tehdä? Eikö poliiseilla ole laajassa poliisipiirissä todellakaan muuta tekemistä kuin "leikkiä" keskenään virka-aseilla keskellä yötä? Asian luonteesta johtuen on vaikea uskoa, että näihin kysymyksiin saadaan tutkinnassa luotettavaa selvitystä.

51 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Paateron lausunnoissaan antamat "ohjeet ja neuvot" tapauksen tutkimiseksi näyttävät jo menneen perille.

Myös tutkintaa johtava syyttäjä on nimittäin mennyt lausahtamaan lehdistölle, että kyseessä ei ollut "tahallinen teko", vaan vahingonlaukaus.

Mutta ei ole aivan harvinaista, että tahallinen kuoliaaksi ampuminen saadaan tai yritetään saada näyttämään "vahingonlaukaukselta." En toki väitä, että Pudasjärven tapauksessa olisi kyse tästä, mutta kyllä syyttäjän tulisi olla lausunnoissaan varovainen, kun tutkinta on vasta aivan alkuvaiheissa.

Eikös tässä hiljakkoin yksi entinen olympia-ampuja, ammatiltaan muuten poliisi, tuomittu vaimonsa taposta, kun tuomitun ase oli lauennut aseen puhdistuksen tms. aseen käsittelyn yhteydessä "vahingossa" luodin osuessa vaimoa keskelle otsaa.

Toipila kirjoitti...

Ilmeisesti oikeuskanslerille kannattaa tehdä taas kirjelmä Paateron yli-innokkaasta tiedottamisesta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tällaisia yksityiskohtia epäillystä rikoksesta poliisiylijohtaja Paatero on kertoilut medialle pitkin päivää kuten alla Iltalahdelle, vaikka hänen pitäisi pysytellä tapauksesta erossa, koska tiedottaminen ei kuulu hänelle:

- Paateron mukaan ampumisesta ei ollut kyse, vaan muusta aseen käyttöharjoituksesta, kuten esimerkiksi aseen ottamisesta kotelosta. Hänen mukaansa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden mukaan olisi harjoiteltu varsinaisesti ampumista.

- Harjoittelun päätyttyä virka-ase pantiin toimintakuntoon. Jostain syystä harjoitusta oli kuitenkin päätetty jatkaa, Paatero kertoo.

Aseen oli unohdettu olevan toimintakunnossa, ja vartija kuoli vahingonlaukaukseen.

Harjoittelu tapahtui poliisipartion tauolla. Paatero sanoo, että vartijoiden osallistuminen vastaaviin harjoittelutilanteisiin on tapauskohtaista. Kyseisellä vartijalla oli aseenkäyttöoikeudet ja asianmukaiset testit käytynä.
----
Paatero näyttää siis jo selvittäneen koko asian Helsingistä käsin, vaikka esitutkintaa on tuskin kunnolla päässyt edes alkuun!

Harjoittelua oli siis päätetty kuitenkin jatkaa, vaikka harjoittelussa käytetyt ns. kylmäaseet oli jo pantu toimintakuntoon. Varsin outoa!

Mitähän ihmettä siellä Pudasjärven poliisiasemalla on oikein tapahtunut näissä yöllisissä "aseenkäsittelyharjoituksissa."?

Paateron mukaan kaikki oli ollut kuitenkin "täysin normaalia" ja "ohjeiden mukaista."

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jos oikeuskanslerille kirjelmöisi tästä uudestakin paateroinnista, voisi tuloksena olla se, että näiden kantelujen yhdistetty tutkinta kestäisi 2+2 vuotta eli yhteensä 4 vuotta!

Odottaakohan Jonkka, että Paatero lähtisi kohtapuolin eläkkeelle. Sen jälkeen hänen olisikin helppo tehdä nahkapäätös tyyliin..." sen vuoksi ja kun poliisiylijohtaja Paateron on jo siirtynyt eläkkeellekin, katson, ettei asia anna minun taholtani aihetta mihinkään toimenpiteisiin."

Anonyymi kirjoitti...

Tämähän on arkipäivää, asiat ratkaistaan ennen tutkintaa joten ratkaisu ohjaa tulevaa tutkintaa.
Tämä toimii muuten molempiin suuntiin.

Anonyymi kirjoitti...

On olemassa versio venäläisestä ruletista, missä kaikki osallistujat laittavat tussarinsa samaan kasaan ja yksi niistä varustetaan patruunalla. Sekoitetaan, jokainen poimii yhden ja leikki voi alkaa.

Anonyymi kirjoitti...

Toiselta puolen Paateroa ei ainakaan voi moittia salailusta tai tiedon panttaamisesta.

Kun hän on virkavelvollisuuksiensa velvoittamana hankkinut tapahtumasta tietoa ja siitä tiedottaa, niin missä ongelma.

Tapaus tutkitaan hänen tiedottamisestaan huolimatta.

heikki rönkkö kirjoitti...

Ehkä muistamme omituisen koukeroinnin jonka kautta Paateron esihenkilö, kansliapäällikkö Ritva Viljanen pääsi toiselle virkakaudelle?

Hänethän yritettiin ensin syrjäyttää jollakin rajakenraalilla, kunnes presidentti Halonen tuli hätiin.

Italialaiseen antifasistiseen kirjallisuuteen perehtyneet taas tietävät kuinka mielipidejohtajien ehdoton kuuliaisuus ylempiään kohtaan saavutetaan totaalisessa johtokulttuurissa kurmottamalla silloin tällöin muille opiksi sellaisia ‘upseereita’, jotka ovat omassa elämänkulussaan jo saavuttaneet niin pitkälle ehtineen sitoutuneisuuden vaiheen, ettei minkäänlainen käännös sivulle, saati askel taaksepäin, tule enää kuuloonkaan.

Sittenpä tulosta olikin syytä testata kuninkaallisessa seminaarissa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Missä ongelma, kyselee anonyymi.

Tuota ongelmaahan olen juuri blogissani ja kommenttiosiossakin selvittänyt!

Anonyymi kirjoitti...

Paatero on tökerösti kommentoinut teon yksityiskohtia, jotka eivät tässä vaiheessa voi edes olla kunnolla selvitettyjä ja dokumentoituja. Traumaattisessa tilanteessa läsnä olleet korvaavat helposti omia kokemuksiaan ulkopuolelta tulleilla mielikuvilla.

Aseen laukaiseminen toista kohti varmistumatta sen lataamattomuudesta olisi mielestäni ennemminkin törkeä kuolemantuottamus kuin perusmuotoinen kuolemantuottamus. Eli vahinkopuheille painetaan rubriikkia alaspäin siitä, mihin se kuuluisi tutkinnassa asettaa.

Harjoitustilanteesta vastasi ilmeisesti poliisipartion partionjohtaja. Hän oli eri henkilö kuin aseen laukkaissut nuori poliisimies. Vahingosta probagoiminen häivyttää myös harjoituksesta vastanneen henkilön rikosoikeudellista vastuuta. Periaatteessa harjoituksen johtaja on voinut vaikka tahallaan suhtautua välinpitämättömästi turvamääräyksiin, tilannekohtaiseen ohjeistamiseen ja määräysten noudattamisen valvontaan. Se olisi jo tahallinen virkarikos eikä enää mikään "vahinko".

Poliisilla on oma työsuojepäällikkö SP Oulussa. Ihmetyttää, miksi häneltä ei kysytä, miten hän on osaltaan huolehtinut harjoittelutilanteiden turvallisuudesta. Ei taida fysioterapeutin tausta oikein riittää kattamaan koko tehtäväkuvaa?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Pääsääntö poliisin voimakoulutuksessa: Vain asekouluttaja saa vetää harjoituksia. Näin kerrotaan Poliisiammattikorkeakoulusta (I-S).

Poliisiylijohtajana Paatero sen sijaan pitää lausunnoissaan poliisimiesten keskinäistä eli "omaehtoista," siis ilman annettujen mukaista ohjausta tapahtuvaa aseenkäyttöharjoituksia aivan "normaalina" tapana.

Paatero toteaa "perusteluiksi" lakonisesti vain sen, että "poliisilakikin edellyttää, että poliisimies ylläpitää työtehtäviensä edellyttämää kuntoa ja ammattitaitoa."

Onpa löperöä puhetta! Poliisilaki ei kuitenkaan "edellytä" eikä puhu mitään siitä, että ampuma- tai aseenkäyttöharjoituksia saataisiin pitää "omaehtoisesti" öiseen aikaan ilman ohjausta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

No niin, kuten viimeksi kommentoinut anonyymi toteaa, kysymykseen voisi tulla vaikkapa törkeä kuolemantuottamus, josta tekijä ei sakolla selviä.

Paateron puheilla "vahingonlaukauksesta" tai "harhalaukauksesta" yritetään maan ylimmän poliisijohdon toimesta painaa asiaa niin villaisella kuin mahdollista! Tästähän Paateron epäasianmukaisessa kommentoinnissa juuri on kyse.

Paatero on ottanut tai yrittänyt ottaa oikeuden omiin käsiinsä, vaikka tapauksen tutkinta ei hänelle lainkaan kuulu.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ihmetyttää myös Oulun poliisilaitoksen rikoskomisarion tapauksen kommentointi tämän päivän HS:ssa. Hänkin kertoo yksityiskohtia siitä, miten tapaus olisi sattunut, siis hänen mielikuviensa mukaan tapahtunut.

Komisario mainitsee myös, "ettei alkoholilla epäillä olevan osuutta tapahtumiin." Eiköhän tämäkin seikka kuulu yksinomaan esitutkinnassa selvitettäviin asioihin.

Onko esitutkinnan johtajana toimiva syyttäjä tosiaankin antanut tiedotusvastuun kokonaan paikallisille poliiseille? Mikä mahtaa olla virallisen syyttäjän tosiasiallinen rooli poliisirikosasian tutkinnanjohtajana?

Anonyymi kirjoitti...

I-S:n jutun jättäisin omaan arvoonsa. PAKK:n kommentin antaa Seppo Kolehamainen, joka on enemmänkin ollut julkisuudessa lottoarvontojen valvojana kuin "oikeiden" töiden takia. Toimittajana jutussa on oikeustoimittajaksi itseään tituleeraava Hannes Markkula, jolla välillä menee uutisoinnissa puurot ja vellit tosissaan sekaisin.

Voimankäytön koulutusta ei kyetä järjestämään riittävästi. Sen takia useimmissa paikoissa on suosituksena, että sitä harjoitetaan myös työn ohessa varsinaisten koulutustapahtumien ulkopuolella. Tämä on tietojeni mukaan vakiintunut käytäntö useilla poliisilaitoksilla.

Asekouluttajan monopoli tarkoittaa isomman porukan ampumisharjoituksia, joista tässä ei ollut kyse. Asekouluttajilla on niinikään monopoli hyväksyä aseiden tasosuoritukset. Tyhjällä aseella harjoittelu ei missään tpauksessa ole asekouluttajan yksinoikeus.

Vai mitä skorpioni entisenä päällikkönä ja laitoksensa voimankäytöstä vastanneena sanoo asiaan?

Anonyymi kirjoitti...

Jyrki Virolainen olet ihailtava ihminen kun jaksat (uskallat) toistuvasti puuttua/analysoida oikeusviranomaisten pöyristyttäviä
ja laittomuuksia hipovia tekemisiä/tekemättä jättämisiä.
Kiitos.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kolehmainen on sentään PAKK:n rehtori ja "pian vt. poliisijohtaja", kuten I-S:n jutussa kerrotaan.

Anonyymin kommenteista voisi päätellä, ettei "kentällä" juuri välitetä PAKK:n opetuksesta ja annetuista ohjeista, vaan tehdään niin kuin "parhaaksi nähdään."

Anonyymi kirjoitti...

POTASKAA

Ei omaehtoisessakaan harjoituksessa voi olla harjoitetta, jossa ase vedetaan esiin, suunnataan ihmiseen ja laukaistaan. Ei edes varmasti-varmasti tyhjalla aseella saa nain toimia.

Eikos ole melko selvää, etta kyseessä on ollut reippaiden poikien leikkimisestä vallan suurella todennäköisyydellä?

Paatero kiirehtiia antamaan laajasti oikeat sanat alaistensa suuhun, ettei vaan joku sattuisi kertomaan lakiin soveltumattomia yksityiskohtia. -- Eiko tallaiselle Paaterolle saada länkia kaulaan ??

Anonyymi kirjoitti...

Ei näköjään saada!
Ja "omaehtoisesti" Paatero ei näköjään pinttyneistä tavoistaan luovu.

Soon Moro kirjoitti...

Nykypäivän liito-oravat eli homot, maahanmuuttajat sekä islaminuskoiset, vain muutamia trendikkäimpiä erityisryhmiä vain mainitakseni, nauttivat yhteiskuntamme korkeimman johdon epävirallisen "suojelupäätöksen" nojalla pyhää koskemattomuutta. Tähän samaan kategoriaan haluaa myös poliisi uuden poliisilain sekä oraakkeli Paateron avustuksella. Oraakkelin arvonimi lienee syytä myöntää, sillä niin käsittämättömiä hänen letkautuksensa alkavat jo olla.

Paateron sinipiiperrys (ei siis viherpiiperrys) tämänkin asian suhteen on todellakin jotain aivan pöyristyttävää ja tuollaisen ei kuvittelisi istuvan suomalaiseen oikeustajuun. Vaan hyvin istuu, näemmä. Tästä ei voi vetää kuin sen johtopäätöksen, että Paatero kuvittelee liitävänsä jo oikeuden yläpuolella, ylväänä liito-oravana joka jakaa lopullista oikeutta sinne ja tänne, etupäässä sinnetänne. Mistä moinen itseluottamus on kihahtanut miehen suikkaan, sopii kysyä.

"Omatoimiset" voimankäyttötreenit yöllä, kuti piipussa, äijä hengiltä ja pikku nuhtelu riittää pojille. Voi herran pieksut, mitä hölmöilyä!

Anonyymi kirjoitti...

"Harhalaukaus ei näillä näkymin muuta poliisin aseharjoitteluun liittyvää ohjeistusta, Paatero sanoi lehdelle."
Toivottavasti ei näin. Ehdotus miten vastaisuudessa vältettäisin vastaavat tapaukset.
Ohje: "aseenkäsittelyharjoitukset käyttämättä turvakaraa ovat ehdottomasti kielettyjä. Myös harjoituksen johtaja vastaa turvakaran käyttämisestä." Poliisin nykyisin käyttämään pistooliin saa nimittäin punaisen, ulospäinkin näkyvän muovisen turvakaran, joka estää aseen laukeamisen. Se pitäisi tilata jokaiseen virka-aseeseen.

Anonyymi kirjoitti...

Potaska anonyymille:

Jos ei ole ollut kysymys leikkimisestä, niin sitten onkin
käsillä jotain paljon vakavampaa.

Anonyymi kirjoitti...

Jos joku kertoo minulle, että on harjoiteltu aseilla yöllä ja jotain on ammuttu, niin ensimmäisenä tulee mieleen että pojat ovat olleet kännissä ja "harjoittelu" on ollut pelkkää leikkimistä.

Jos mitään tuollaista käy nyt tai myöhemmin ilmi, kaikille potkut ja linnaan - Paateroa myöten.
Lisäksi sisä- ja oikeusministeriöt sekä oikeuskanslerit ja -asiamiehet jne. tutkimaan koko poliisi- ja oikeuslaitoksia vastaavien tai muiden väärinkäytöksien osalta, ministerit ulos sekä vielä eduskunta lakeja säätelemään.

Anonyymi kirjoitti...

Tästähän saadaan taas myös aasinsilta jo tutuksi käyneisiin Sisäasiainministeriön ohjeisiin Kauhajoen surmatyön jälkeen. Nimittäin näiden jo sadoissa tapauksissa hallinto-oikeuksissa lainvastaiseksi todettujen ja annettujen ohjeiden myötä, useampikin virassa oleva poliisimies ei ole saanut hankkimislupaa omaan aseeseen - ei .22lr eikä 9mm - omaehtoiseen aseenkäytön ja ammunnan harjoittelemiseen.

"Ammattilaisen" täytyy "jopa" vähintään 2 kertaa vuodessa osallistua ohjattuun harjoitteluun ja suorittaa ampumatesti, jonka jokainen urheiluammunnan ja reserviläisammunnan puolella turvallisen ampujan statuksen omaava henkilö suorittaisi heikommalla kädellä ja vaikkapa tuplaetäisyydeltä. Sen sijaan poliisimiehet voivat kantaa jopa herra sentään median yleisesti "järeäksi" tituleeraamaa 9mm virka-asetta työssään ja näköjään ääritapauksessa ampua kollegaa kuolettavasti "vahingossa". Tässä tapauksessa yksityiskohtaisia tapahtumia tuntematta, oma mielipiteeni on että vahingon sijaan kysymyksessä on äärimmäisen törkeä huolimattomuus ja välinpitämättömyys, jonka pohja sinkoaa olemattomasta koulutuksesta, josta taas on vastuussa viime kädessä poliisiylijohtaja ja jonka tulee nyt vihdoin kantaa vastuunsa ja "tehdä ns. johtopäätökset" oman kyvyttömyytensä suhteen.

Urheiluampujat ja reserviläiset eivät sen sijaan ole ammuskelleet vaikka heitä on kohtuullisen paljon enemmän. Tästä voinee tehdä johtopäätöksen, että poliisin virka-aseet pitää kieltää ja virka-ase tulee luovuttaa vain sellaiselle henkilölle, joka toimittaa lääkärintodistuksen kerran puolessa vuodessa. Lääkärintodistuksessa tulee ottaa kantaa siihen, onko henkilö vaaraksi itselleen tai muille ja henkilön tulee hankkia todistus omalla kustannuksellaan.... Voi Mikko ja Anne ja Ritva - nyt johtopäätöksiä. Emme ole Amerikassa, mutta siellä poliittinen vastuu olisi toteutunut jo useamman kerran.

Kiitos Jyrki kun jaksat tätä Taaperointia arvostella.

Anonyymi kirjoitti...

Tällä viikollahan tuli telkkarista - olisiko ollut juuri keskiviikkona - myöhään illalla 3-4 tunnin Sam Peckinpahin tunnettu länkkäri "Hurja joukko", jossa leikitään "rosvoa ja poliisia" ja paukutellaan ja "vedetään" oikein tosissaan tuntikausia.

Olisivatko "pojat" Pudasjärvellä, kun muutakaan tekemistä ei kuulemma ollut, seuranneet tuota leffaa pitkälti puoleen yöhön ja intoutuneet sitten itsekin hieman pikkujoulutunnelmissa harjoittelemaan "vetämistä"?

Anonyymi kirjoitti...

Pudasjärven ampumavälikohtauksessa sai surmansa 49-vuotias perheellinen kahden lapsen isä.

Lohduttaakohan omaisia Paateron lausunto. jonka mukaan kuolema oli ikävä asia eikä sitä olisi saanut sattua, mutta että kyse oli "vahingonlaukauksesta" ja että yöllinen harjoitus oli "aivan normaali" harjoitus." Niin ja: "annettuja ohjeita ei mitenkään rikottu eikä ohjeita ole aihetta muuttaa."

Kaikki meni siis yöllä Paateron mukaan "täysin normaalisti", ikävä vain, että näin pääsi käymään!

Ehkä Paatero toistelee näitä lausahduksiaan myös uhrin hautajaistilaisuudessa.

Skorpioni kirjoitti...

No sen verran skorpionilla on poliisipäälliköiden keskusteluista sisäpiiritietoa, että muun muassa KRP:n päällikkö on ollut aivan tuohtunut siitä, että Paatero tiedottaa kaikkista KRP:nkin tutkintaan littyvistä asioista. KRP ei sen takia halua tiedottaa itse jutuistaan juuri mitään.

Paatero ei näytä ymmärtävän, ettei ole hänen asiansa kommmentoida tutkinnan alaisena olevia asoita. Hänen olisi syytä säilyttää objektiivisuutensa, koska hän voi tutkinnan jälkeen viime vaiheessa joutua ottamaan kantaa siihen, onko menetelty oikein vain väärin. Kun Paatero "naulaa kantansa heti" tutkinnan alkuvaiheessa, hän ei voi enää ottaa kantaa tutkinnan lopputulokseen.

Blolosti on aivan oikeassa arvostellessaan Paateroa, mutta meitä on ns. moneksi, eikä heikko ja Paateron puoluetoveri sisäministeri Anne Homlund ymmärrä ja halua palauttaa Paateroa oikeille raiteille. Tästä johtuu, että Paatero se aina lausuu heti ilman minkäänlaista tutkimista miten asiat ovat, vaikka hänen pitäisi lausua, ettei kommentoi asiaa, koska tutkimukset ovat kesken.

Mitä Pudasjärven ampumistapuakseen itse tulee, se on aivan käsittämätöntä, että ammattitaitoiset aseiden käsittelyyn tottuneet poliisimiehet leikinpäiten harjoittelevat pistoolin kotelosta ottamista ja liipasimesta vetämistä sisätiloissa. Kyllä poliisipäällikkö saa venyä parhaimpaansa säilyttääksen loppuun asti sen hyväksytyn kannan, jonka hän on julkisuudessa alaistensa menettelystä tuonut esille.

Anonyymi kirjoitti...

Pelekeenöököhän tuo Jonkka jostakin syystä polliisia kun ei ole rohjennut vieläkään ratkaista blogistin kaksi vuotta sitten Paateron "tiedottamisesta" tekemää kantelua?

Alexius Manfelt kirjoitti...

Meitä Jumala paateroinnilta valjelkoot, tai ainakin enemmältä. Tätä on jo ihan tarpeeksi, turvattomaksi itsensä tunteen moisen puoluepoliisin olessa toimessaan. Sääli kansaa, joka moisen poliisipäälikön itselleen saa!

Anonyymi kirjoitti...

Nyt se vasta myrkyn lykkäsi: Supon päällikkö Salmi on nimitetty koko EU:n terroristien pomoksi!

EU:n isot maat näemmä haluavat, että ne itsemurhapommittajat hajaantuvat ympäri EU:ta eivätkä tekisi iskujaan vain EU:n isoissa maissa.

Erkki K. Laakso kirjoitti...

Eurostoliitto (EU) on meidän kiintiövirkamiespakolaisten paratiisi. Jälleen yksi "huippunimitys" ja nähtäväksi jää, tullaanko ennenaikaisesti kotomaahan mestaroimaan vai, jääkö peräti eläkeviraksi suosionosoituksin?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Nykyisen sisäministerin Anne Holmlundin eduskunta voisi päättää lähetettäväksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi pysyväksi tarkkailijaksi ja rauhaan pakottajaksi Ukrainan parlamenttiin.

Näimme TV.stä pari päivää sitten Ukrainan parlamentissa kunnon nyrkkitappelun, jonka seurauksena 5-6 edustajaa joutui sairaalahoitoon vammojen paikkailemiseksi.

Anne Holmlundilla on tulisen luonteensa - kuin "Raivo härkä" - edellytykset osallistua tällaisiin mittelöihin ja/tai jo pelkällä ulkoisella olemuksellaan ennalta ehkäistä tappelujen syntymistä.

Muistettakoon vain n. kuukausi sitten eduskunnan täysistunnossa sattunut episodi Holmlundin ja "koulukiusaaja" Taisto "Touho" Rajamäen välillä, jossa Holmlund löi niin sanotusti "luun kurkkuun" Rajamäelle.

Anonyymi kirjoitti...

Jotenkin tuntuu siltä, että Suomesssa lait ovat jäänet sille tasolle, kun sodassa n. 1940-luvulla oltiin.

Tuolloinhan upseerit käytännön toimillaan "lait" säätivät (=upseerin käskyä on noudatettava), ja noita lakeja sitten henkensä uhalla kansalaiset noudattivat ja ovat noudattaneet.

Että "upseeri"-linja jatkuu edelleen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymin kanta on tyypillinen maallikon tai keskivertokansanedustajan kanta: kunjokin asia tehdään pieleen, etsitään syitä aina "laista" ja lainsäädännöstä.

Useimmiten kuitenkin lainsäädäntö on kyllä kunnossa, mutta vika on siinä, että virkamiehet ja tuomarit soveltavat lakia päin p---ttä tai sivuuttavat lain kylmästi. Näin myös Paateron tapauksessa.

Anonyymi kirjoitti...

Muutama vuosi sitten oli myös "vahinko", puolustusvoimissa.

Vartiossa ollut sotilaspoliisi-varusmies ampui vartiokopissa ollutta toista sotilaspoliisivarusmiestä (päähän?).
Lehdissä oli kai jotain "cowboy-tyyliin aseenkäsittelystä".

En muista miten tuosta tuomittiin tai miten ammutulle lopulta kävi?

Anonyymi kirjoitti...

Virolainen kirjoitti: "Nykyisen sisäministerin Anne Holmlundin eduskunta voisi päättää lähetettäväksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi pysyväksi tarkkailijaksi ja rauhaan pakottajaksi Ukrainan parlamenttiin."

Kannatetaan! Ja samalla voisi ottaa mukaan Kansanpuolue-Kataisen hoitelemaan Ukrainan epäselviä raha-asioita EPP:n finanssikriisiasiantuntemuksella jo vuodesta 2006 lähtien.

Paatero sanoo mitä lystää. Sillä on varaa siihen, koska on kaikki narut hallussa.

Anonyymi kirjoitti...

Kaleva siteeraa blogistia useamman palstan jutussaan. Ainakin oululaiset saavat uuden näkökulman Paateron ja Poliisihallituksen toimiin.

Itse en anna tutkinnanjohtajana toimivalle Kirsi Männikölle kaksisia pisteitä. Hänellä on lakimieskoulutus ja apulaissyyttäjäkurssit käytynä, mutta hän ei ymmärtänyt tutkinnanjohtajan roolia. Hänen olisi tullut tj:na ottaa tiedotus haltuunsa ja antaa vaikka omissa nimissään selkeä tiedote heti alkajaisiksi loppulauseella "esitutkinnasta tiedottaminen kuuluu yksin tutkinnanjohtajalle." Männikkö jätti informaatiotyhjiön, jonka sitten toimittajat täyttivät hölöttäjäpaateroilta saamillaan tiedoilla.

Joka tapauksessa Paatero rikkoi selvästi lakia, kun Männikkö oli vain taitamaton. Alan siirtyä blogistin kannalle siinä, että syyttäjien pitäisi toimia tutkinnanjohtajina jo yksin laillisuudenkin näkökulmasta.

Miksi blogisti muutoin kantelee aina Okv:lle eikä EOA:lle?

Simo Mäkelä kirjoitti...

"Tuntuu kummalliselta, että poliisimiehet ryhtyivät harjoittelemaan aseenkäyttöä aamuyöllä poliisiaseman tiloissa."

Missäs sitten harjoittelisivat, ellei poliisiaseman tiloissa. Ja hyvähän se on, että harjoittelevat aseen käyttöä. Siinä ei mielestäni ole mitään kritisoitavaa.

Mutta käsittämätöntä amatöörimaista tunarointia on ollut ilmeisesti.

Anonyymi kirjoitti...

Niinpä, syyttäjän olematon rooli tiedotuksessa minuakin ihmetytti.

Toisin toimittiin, kun tänä vuonna mies pakeni kuorma-autolla poliisia Pohjois-Savossa, kunnes poliisi ampui pakenijaa rintaan. Samana päivänä Kuopiossa pidettiin tiedotustilaisuus, jossa läsnä olivat paikallispoliisi, krp sekä paikalle lentänyt valtakunnansyyttäjänviraston syyttäjä. Poliisit kertoivat yleisesti tapahtumien kulusta ja syyttäjä tutkinnanjohtajana siitä, että eräitä poliiseja epäillään rikoksesta. (Syytteitä ei sittemin tullut).

Tämä oli mielestäni oikea marssijärjestys.

Anonyymi kirjoitti...

Simolle - Yöllä ollaan yleensä väsyneitä "päivän töistä", joten tähän nähden harjoittelu tuntuu kummalliselta.

Mitähän tuo sanonta "omaehtoinen" harjoittelu pitää sisällään? Se voi tarkoittaa melkein mitä tahansa. Voi olla, että koko "harjoittelu" on keksitty kasvojen pelastamiseksi vasta siten, kun onnettomuus on jo tapahtunut.

Omaehtoinen ja ilman minkäänlaista ohjausta voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaksi konstaapelia on harjoitellut aseen "vetämistä" kotelosta puolileikillään, ja kaksi muuta konstua taas on ollut jossakin muussa huoneessa "harjoittelemassa."

Sanonta "omaehtoinen harjoittelu" voi olla keksitty vain siksi, ettei ketään voitaisi epäillä harjoittelun määräämisestä tai ohjaamisesta.

heikki rönkkö kirjoitti...

Tämän kaiken tapahtuneen ehkä ymmärtäisi,jos se olisi tapahtunut Afganistanissa suomalaisten vartioasemassa.

Sen sijaan aamuyön ampumaharjoitukset Pudasjärven juoppoputkassa tuntuvat vähän liioiteltuilta, jopa ilman kuolonuhreja.

Anonyymi kirjoitti...

Joku ihmettelee, miksi juuri Pudasjärvellä on ryhdytty moisiin harjoitteiseisiin yöaikana. Pudasjärvi on hyvin poikkeuksellinen talo.

Pudasjärvellä toimi viitisen vuotta sitten päälikkönä Sauli Kuha, joka on alkujaan vanhempi konstaapeli Ranuan nimismiespiiristä. Kuha siirtyi Oulun lääninjohdosta Pudasjärvelle, jossa hän kehitti hyvin monipuolisen suoriteseurannan poliisimiehelle. Laskettiin tutkittujen juttujen (sivujen) määrää, annettuja sakkoja, puhallutuksia, liikenteen muita dokumentoituja suoritteita, hälytysvalmiusaikoja jne.

Kaikkien suoritteista pidettiin kahviossa nähtävillä taulukkoa, ja poliisimiehet kilpailijat keskenään siitä, kuka sai eniten pisteitä. Erinomaista aktiivisuutta. Taidettiin jonkinlaiset palkinnotkin jakaa kuukausittaiselle mitalikolmikolmikolle.

Omaehtoinen voimankäytönharjoittelu oli näiden pisteitä tuovien toimintojen joukossa. Konstujen kilpailuhenkisyys ja työnantajan luoma "kyttäysjärjestelmä" lisättynä henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvalla palkkausjärjestelmällä saa siis aikaan vaikka yölliset aseharjoituksen pienellä Pudasjärven poliisiasemalla. Ja pitäisihän poliisin muutoinkin harjoitella. Vieläpä pimeässä, jossa yleensa p***kimmat keikat sattuvat.

Hilda K. kirjoitti...

Jospa paaterointi on luvallista ja jopa pakollista valtion uuden tiedotusohjesäännön mukaista toimintaa, jossa sana maineenhallinta esiintyy nyt ensimmäistä kertaa?
Paaterointia tavataan yhä useammin muidenkin hallinnonalojen ministeripuheessa.
Jos kyse on maineenhallinnasta, sitä on luultavasti opetettu kalliiden konsulttien toimesta ministereille. On ehkä kielletty enää puhumasta mitään omasta päästä.

Pääministeri Kiviniemi oli ainakin saanut jotain ohjeistusta, koska jäi kuin halvaantuneena toistelemaan asiayhteyteen sopimatonta lausetta toimittajan kysymykseen.
Katso yle Areenalta eilinen Pressiklubi, aivan alkupäässä, (17.12.2010).

Maineenhallinta on valehtelua, hämäystä ja tosiasioiden värittämistä.

Kätevää, jos sitä tehdään nyt oikein luvan kanssa, viranomaisten osaamattomuuden tai rikosten suojelemiseksi.

Suomen kuvalehdessä on Olli Ainolan juttu asiasta:
Valtio käy maineenhallinnalla median kimppuun.
ttp://suomenkuvalehti.fi/blogit/kanava/olli-ainola-valtio-kay-maineenhallinnalla-median-kimppuun

Anonyymi kirjoitti...

Hildan käsittelemä viestintäsuositus erittelee maineen syntyvän viranomaisen ja sidosryhmän ja asiakkaan kohtaamisista ja toisaalta mielikuvista - pelkistä mielikuvista silloin, kun asiakaskontakteja ei ole ollut.

Meillä on aina se passiivinen kansanosa, arat eläkeläiset, työttömät yh-sairaanhoitajat ja sohvilla makoilevat peräkammarien pojat, jotka jaksavat täytellä luottamusbarometreja ja joille riittää, kun tv:stä tulee reinikaista ja nettivuilla on söpöjä kuvia poliisikoirista ja haalarimiehistä moottoripyörillä. Tämä luottamus näyttää riittävän Paaterolle.

Mielestäni ylijohtajan jatketttu ja häkellyttävänkin häpeämätön väärinkäytös- ja poliisirikosepäilyjen "paaterointi" kuitenkin tahraa poliisin ja samalla rehellisyytensä säilyttäneiden yksittäisten poliisimiesten maineen vakavasti ja tavalla, joka näkyy maan turvallisuuskehityksen vaarantumisena.

Asioita seuraava, aktiivisesti toimiva ja poliisissa asioimaan joutuva kansaosa, josta aina joku silloin tällöin joutuu näkijäksi vakavissakin rikoksissa, voi ylijohtajan toiminnan ja hänen kenttätyöhön linjaamansa esimerkin takia yhä vähemmän luottaa siihen, että pelaisimme luotettavasti ja horjumatta näiden kanssa samassa joukkueessa lakien ja yhteisten sääntöjen noudattamisen puolesta, turvattomuutta ja rikollisuutta vastaan.

Tämä näkyy kentän työsssä päivittäin. Poliisin tärkein yhteistyökumppani, tämä aktiivinen ja rehelllinen, näkevä ja kuuleva kansanosa yhä useammin ei uskalle eikä halua sekaantua poliisiasioihin, ei edes vakaviin rikoksiin avaintodistajaksi sattuessaan.

Kehityskulku on vaarallinen ja väistämätön niin kauan kuin johtamiseen ei saada ryhtiä eikä aitoa ulkopuolista tutkintajärjestelmää ja valvontaa poliisiin haluta.

Kaikki tietävät, minkä verran väliä on OKA:n ja EOA:n moitteilla ja laillisuusvaatimuksilla niin kauan kuin johto itse ei näistä piittaa tai ei ymmärrä sisältöjä eikä edellytä läpi kentän näiden vastaista noudattamista.

Rehelliset poliisirikostutkinnat, sakot ja viraltapanot toisivat luottamusta, suitsisivat työtä kentällä ja toimisivat sekä rehellisten kansalaisten että rehellisten poliisimiesten oikeusturvatakeena.

Kun poliisirikostutkinnan taso ja "paateroinnin" monenlaiset keinot toistuvista julkisista alkuvaiheen ohjailulausumista syyttäjäyhteistyön sudenkuoppiin asti aletaan jo aika lailla laajasti tuntea, jokaisen aidosti viattomankin poliisirikosepäillyn päälle jää aina koskaan haihtumaton epäilyksen varjo siitä, miten paljon rikosnäyttöä tällä kertaa "paateroitiin" piiloon heikolla otteella tutkintaan osallistuvalta syyttäjä(ttäre)ltä ja miten paljon kollegat tällä kertaa antoivat vääriä ja yhteensoviteltuja lausumia.

Saadaanpa tähän koskaan suoraselkäisempää asennetta tai ei, niin hieno homma, että blogi-isäntä nostaa kissaa pöydälle.

Anonyymi kirjoitti...

Sovittaisko lisäksi, että poliisimies ei ammu "vahingonlaukauksia" vaan tuottamuslaukauksia. Pistooli kun ei laukea jos liipasimesta ei vedetä.
Lausuttakoon tässä turvallisen aseenäytön (poliisi + siivilii) säännöt:
1) jokainen ase on ladattu (ts käsitellään sellaisena)
2) piippua ei suunnata mihinkään,mitä ei ole valmis ampumaan
3) sormi pannaan liipasimelle vasta kun vamistaudutaan ampumaan
4) tiedetään mitä on maalin takana ja vieressä.
On myönnettävä, että poliisi voi aseenkäyttöharjoituksessa joskus joutua rikkomaan. Silloin pitää harjoituksissa käyttää blogin kuvassa näkyvää turvakaraa ja harjoituksessa olla johtaja, joka käskyttää turvakaran käyttämisen, harjoituksen lopettamisen ja turvakaran poiston.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä on monta tapaa välttää ampujan joutumasta asiasta vastuuseen.

Ihan viimeisenä, jos poliisin tutkintaa ei saada muuten keskeytettyä, keinona voi käyttää sitä että tuomioistuin päättää että syyttäjä ei ole vaatinut ko rikoksesta rangaistusta.

Ja olen kuullut myös että käräjäoikeudessa annetun tuomion voi ottaa uuteen käsittelyyn saman käräjäoikeuden toinen tuomari jos hänen sidospiiriinsä kuuluvalle taholle on kollega antanut väärän tuomion.

Kyllä keinoja piisaa.

Anonyymi kirjoitti...

Yhdistelmässä poliisi ja ase ihmettlen sitä, että miksi Suomen poliisi nykyisin kulkee julkisesti ase puoliavoimessa kotelossa lonkalla? Ei näin ennen ollut. Enkä muista, että olisi ollut mitään erityisiä tapauksia tai tilanteita, joissa olisi empiirisesti todettu tuollaisen julkisen ja koko ammattikuntaa koskevan aseenkannon tarve. Ja hyvin tultiin toimeen ennenvanhaan. Käyn päivittäin lounastamassa eräässä suositussa lounaspaikassa; siellä näkee päivittäin 0-6 poliisimiestä (-naista) ja kaikilla hemppuu ja kolisee ase. Minkähän vuoksi?

Itse asiasta totean; poliisijohto näyttää kiinnittäneen huomiota vain laukaisijaan ja poliisiammattikunnan kilpeen; täysin huomiotta on jäänyt uhri ja hänen omaistensa asema. Ei hyvä.
Veikko-setä

J. P.H. kirjoitti...

Kun tähän tapaukseen perehtyy, edes blogikirjoituksen ja kommenttien lukemisella niin ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin, Paaterolle kenkää ja Sisäministerille myös, kun ei edes moiti Paateroa. Poliiseille vastaisuuden varalta leikkipyssyt, niin ihmishenkiä säästyisi

Anonyymi kirjoitti...

Paatero voisi pitää tiedotustilaisuuden miksi hän ei puutu laittomaan räjähdysaineiden käyttöön ja varastointiin. Kivilouhimoiden ja murskaamoiden läheisyyksissä tapahtuvat voimakkaat räjäytykset rikkovat taloja ja 30 kg. painoista kiveä lentää asukkaiden viereen.Räjähdysainemäärä kerta räjäytyksessä 10000 kg. Voisi toivoa ainakin miksi Paatero ei uskalla puuttua ihmisten todellisen laittomuuden paljastukseen.
Apul. valt. syyttäjä vastaa muuhun kuin itse kanteluun vastauksessaan.
Asian tutkimiset Suomessa on täysin pelleilyä. Paateron pitää jotain hämmentää, kun laittomuudet saa rehottaa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jälleen uusi näyte paateroinnista (HS.fi 23.12.):

- Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan suojelupoliisissa ei ole havaittu viitteitä järjestelmällisestä työpaikkakiusaamisesta. Poliisin ylin johto on tehnyt Supossa selvitystä, joka on edennyt loppusuoralle.

Paateron mukaan suojelupoliisin työilmapiirissä ei havaittu ongelmia muutamia yksittäistapauksia lukuun ottamatta. Poliisihallituksen selvitys ja kannanotot tilanteesta valmistuvat tammikuun puolivälissä.
----
Paatero siis pesee puhtaaksi Supon jo ennen virallisen selvityksen päättymistä!

Anonyymi kirjoitti...

Aika mielenkiintoista, miten nopeasti ja kattavasti keskustelussa on ryhdytty käyttämään ilmaisua "harjoitus" Pudasjärven tapahtumien yhteydessä. Mitä näyttöä kenelläkään on siitä, että kyseessä oli harjoitus? Minun käsittääkseni rikoksia tutkitaan siten, että ensin selvitetään se, mitä oikeastaan tapahtui. Varsinkin Paateron uskomattomien möläytysten jälkeen tapahtumien objektiivinen selvittäminen on hyvin vaikeaa. Nyt on päädytty tilanteeseen, jossa "tiedetään varmasti", että kyseessä oli harjoitus ja vahinko.

Anonyymi kirjoitti...

Noh ilmeisesti joku tekee työtä välittämättä paateroismista.

Syyteet kovenivat.

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/vartijan-pudasjarvella-ampuneen-poliisin-rikosepailyt-kovenivat/897729