maanantai 17. lokakuuta 2011

494. Hovioikeuksien määrä alenee - vain yhdellä

1. Kerroin blogijutussa 417/30.3.2011 oikeusministeriön toimikunnan mietinnöstä (OM 17/2011), jonka mukaan hovioikeuksien lukumäärää alennettaisiin nykyisestä kuudesta viiteen. Tämä tapahtuisi siten, että Kuopiossa toimiva Itä-Suomen hovioikeus ja Kouvolan hovioikeus yhdistetään uudeksi Itä-Suomen hovioikeudeksi, joka sijaitsisi Kouvolassa. Samalla toimikunta ehdotti Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeuksien yhdistämistä Kuopiossa toimivaksi Itä-Suomen hallinto-oikeudeksi. Maan selvästi pienin hallinto-oikeus eli Rovaniemen hallinto-oikeus puolestaan lakkautettaisiin yhdistämällä se Oulun hallinto-oikeuteen.

2. Ennen oikeusministeriön mietinnön valmistumista pohdittiin julkisessa keskustelussa myös mahdollisuutta, jonka mukaan lakkautettavaksi voisi tulla Vaasan hovioikeuteen. Puhtaasti maantieteellisesti ja eri hovioikeuksien keskinäistä etäisyyttä ajatellen tämä voisi olla sopiva ratkaisi. Tätä toimikunta ei kuitenkaan ehdottanut. Tämä ei ollut mikään ihme, kun otetaan huomioon, että toimikunnan lähinnä eläkeläistuomareista ja -virkamiehistä koostuneesta jäsenistöstä peräti neljä on uransa jossakin vaiheessa työskennellyt, osa varsin kauan, Vaasan hovioikeudessa joko jäsenenä tai esittelijänä (Matti Kuusimäki, Hannu Rajalahti, Pekka Kainlauri ja Marjatta Korsbäck). Huomasin itse tämän "jipon" heti ja toin sen esiin myös edellä mainitussa blogikirjoituksessani.

3. Toimikunnan mietinnössä hankittiin tavan mukaisesti useita lausuntoja. Kouvolan hovioikeus ei ollut 20.6.2011 päivätyssä lausunnossaan innostunut Kouvolan ja Kuopion hovioikeuksien yhdistämisajatuksesta. Täysin odotettu oli myös se, että Itä-Suomen hovioikeus vastusti kaksikymmentä sivua pitkässä lausunnossaan jyrkästi suunniteltua Kouvolaan siirtyvää Itä-Suomen hovioikeutta, joka merkitsisi siis sitä, että Kuopiosta häipyisi hovioikeus kokonaan.

4. Itä-Suomen hovioikeuden lausunnossa oikeusministeriön toimikuntaa arvostellaan väärien tietojen levittämisestä, mitä hovioikeuden henkilöstöön ja juttumäärään tulee. Hovioikeudessa oli myös pantu merkille toimikunnan Vaasan hovioikeutta selkeästi suosiva kokoonpano ja se, että toimikunnan jäsenistöön kuului Kouvolan hovioikeuden presidentti. Vaasan hovioikeuden lausunto puolestaan löytyy tästä. Jos joku on kiinnostunut asianajajien kannasta, niin Suomen Asianajajaliiton lausunto on tässä. Jos oikein ymmärsin, niin asianajajat vastustavat Itä-Suomen hovioikeuden lakkauttamista.

5. Korkein oikeus antoi toimikunnan lausunnosta oman lausuntonsa vasta 2.9.2011, kas tässä.

6. Korkeimman oikeuden lausuntoa voidaan pitää objektiivisena ja ammatillisesti asiantuntevana. Lausunnossa huomautetaan aivan ansaitusti siitä, että toimikunta on, ilmeisesti toimeksiantonsa mukaisesti, pohtinut ainoastaan nykyisten pienempien hovioikeuksien yhdistämistä. Lausunnossa pantiin merkille myös se epäkohta, että toimikunnan ehdotus merkitsisi hovi- ja hallinto-oikeuksien sijaintipaikkojen hajauttamista. Korkeimman oikeuden mukaan parempi ratkaisu olisi, että maahan muodostuisi vain muutama vahvan lainkäytön keskus, jossa sijaitsisi paitsi käräjäoikeus myös sekä hovioikeus- että hallinto-oikeus.

7. Hovioikeuksien lukumäärän osalta korkein oikeus päätyi lausunnossaan siihen, että Suomeen riittää hyvin enintään neljä hovioikeutta, jos lähtökohtana pidetään lainkäytön laatua. Oikeusneuvos Mikko Tulokas halusi pannan - tähänkin asiaan - oman puumerkkinsä. Hän katsoo, että maassa voi olla edelleen kuusikin hovioikeutta.

8. Oikeusneuvos Tulokas näyttää äänestävän usein ja mielellään, mikä sinänsä on minusta erinomainen asia. Tässä suhteessa olin tuomarina ja esittelijänäkin - siis silloin kun vielä (1970 - ja -80 -luvulla) olin hommissa kollegiaalisessa oikeusasteessa (eli kahdessa hovioikeudessa ja KKO:ssa) - samaa maata kuin Mikko Tulokas. Mitäpä sitä turhaan "piilottelee" omaa eriävää mielipidettään, jollei kerran voi hyväksyä enemmistön kantaa! Mutta asiallisesti en ainakaan tässä hovioikeusverkoston kehittämistä koskevassa asiassa kyllä kannata Tulokkaan edustamaa kantaa.

9. Olen siis - kerrankin - samalla kannalla kuin korkein oikeus. Meillähän oli vielä 1970-luvulla ainoastaan neljän hovioikeutta, sillä Kouvolan ja Rovaniemen hovioikeudet aloittivat toimintansa vasta 1978 (Kouvola) ja 1979 (Rovaniemi). Itse olen vastustanut alun perin, siis jo 1970-luvun loppupuolella, suunnitelmaa kahden uuden hovioikeuden perustamista, koska en pitänyt hanketta tarpeellisena.

10. Jaksan aina muistuttaa, että Suomea asukasluvaltaan lähes kaksi isompi Ruotsi, jonka pinta-alakin on paljon suurempi kuin Suomen, tulee erinomaisen hyvin toimeen kuudella hovioikeudella ja yhtä monella hovioikeustuomarilla (noin 170-180) kuin mitä Suomessa on. Mutta hövelit poliitikkomme, he olivat sellaisia jo silloin (!) päättivät perustaa kertarysäyksellä maahan kaksi upouutta hovioikeutta. Ilmeisesti haluttiin näyttää jonkinlaisessa maaotteluhengessä Ruotsille, että kyllä sitä meilläkin osataan, ei tässä olla köyhiä eikä kipeitä ja että kyllä sitä täältäkin pesee ja tarvittaessa myös linkoaa.

11. Upouusi oikeusministerimme Anna-Maja Henriksson (rkp) on päättänyt nyt panna asiassa tuulemaan. Oikeusministeriön sivuilta saamme lukea 11.10. päivätyn tiedotteen, jonka mukaan hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistusta ryhdytään valmistelemaan niin, että hovioikeuksien määrää vähennetään yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrää kahdella. Sitä, mikä hovioikeus ja mitkä kaksi hallinto-oikeutta tullaan lakkauttamaan, ei ole tiedotteen mukaan vielä päätetty. Tätä ei ole kuitenkaan yhtään vaikea ennustaa.

12. Jos mikä, niin se on ainakin saletti, että Vaasan hovioikeutta ei tulla lakkauttamaan. En nimittäin millään usko, että oikeusministeri Henriksson, joka on kotoisin Pietarsaaresta, haluaisi lakkauttaa Vaasan hovioikeuden, koska se merkitsisi hänelle poliittista harakiria. Veikkaan, että Kouvolan ja Itä-Suomen hovioikeudet yhdistetään ja kisaa käydään nyt vain siitä, sijoitetaanko yhdistetty uusi Itä-Suomen hovioikeus Kouvolaan vai Kuopioon. Jos hovioikeus tulee Kouvollaan, niin silloin sieltä lakkautetaan hallinto-oikeus, joka tulee "lohdutuspalkinnoksi" Kuopioon.

13. Viikko sitten 11. -12.10. eduskunnassa käytiin ensi vuoden budjetin lähetekeskustelu ja siinä yhteydessä käsiteltiin myös oikeusministeriön hallinnonalaa. Keskustelu kokonaisuudessaan on pöytäkirjasta aika hupaisaa luettavaa. Se on raakaa puhetta ja eri paikkakunnilta olevien niin sanottujen rivikansanedustajien välistä retorista nahistelua asioista ja laitoksista, joita "ainakaan ei saa lakkauttaa" ja/tai minne "ainakin pitää sijoittaa jokin uusi laitos." Oikeusministeri tuntuu olevan näiden puheenvuorojen kanssa välillä melkein helisemässä. muta hän jaksoi kuitenkin vastata jokaiselle puhujalle jotakin, tosin aina vain täysin ympäripyöreitä toteamuksia. Kansanedustajien kotiinpäin vetäminen on - tässäkin asiassa - aivan käsinkosketeltavaa. Siinä keskustelussa ei kyllä lainkäytön laadulla tms. ajatuksilla sanan sijaa löydy. Käykääpä lukemassa, täysistunnon pöytäkirja 12.10. löytyy kokonaisuudessaan tästä.

14. On paikallaan, että korkein oikeus muistutti lausunnossaan siitä, että Suomeen olisi tarve saada (vain) muutama vahva lainkäytön keskus, joista löytyisi käräjäoikeuden lisäksi myös hovioikeus ja hallinto-oikeus.

15. Itse panisin kuitenkin vielä paremmaksi. Minusta nimittäin nykyiset kahdeksan alueellista hallinto-oikeutta voitaisiin oikein hyvin lakkauttaa kokonaan yhdistämällä ne muutamaan suurimpaan käräjäoikeuteen. Ylisuuren Helsingin hallinto-oikeuden toiminta hajautettaisiin kolmen pääkaupunkiseudun käräjäoikeuden yhteyteen.

16. Tuossa uudistuksessa säästettäisiin hallintokustannuksia roimasti eikä oikeusturva mitenkään kärsisi. Päin vaston oikeusturva kohenisi, mitä lisäisi vielä se, että käräjäoikeuden hallinto-osastojen ratkaisuista haettaisiin muutosta hovioikeudelta. Nykyisin hallintoprosessissa ei ole lainkaan väliasteen muutoksenhakuinstanssia, vaan valitustie kulkee suoraan hallinto-oikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Pienoismalli käräjäoikeuden ja hallinto-oikeuden onnistuneesta organisatorisesta yhdistämisestä on ollut jo pitkän käytössä Ahvenanmaalla.

17. Aikanaan lakkautuslistalle joutui myös KHO, joka yhdistettäisiin KKO:een. Näillä organisaatiouudistuksilla säästettäisiin nykyiseen lähinnä näpertelyltä tuntuvaan pienten säästöjen etsimiseen verrattuna todella rutkasti. Samalla tuomareiden osaaminen kohenisi ja monipuolinen ammattitaito lisääntyisi, mikä puolestaan parantaisi merkittävällä tavalla ihmisten oikeusturvaa.

18. Jäädäänpä levollisin mielin odottelemaan, mitä tapahtuu. Ehkä edellä kaavaillut suunnitelmat hallinto-oikeuksien yhdistämisestä käräjäoikeuksiin, väliasteen muutoksenhausta myös hallintoasioissa hovioikeuteen ja KHO:n liittämisestä KKO:een nousevat esiin ja toteutuvat niin ikään vasta reilun 30 vuoden kuluttua. Näin pitkä aikahan tarvittiin huomaamaan, että meillähän on, peijooni vieköön, ollut turhan monta hovioikeutta.


9 kommenttia:

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Blogissani kritisoin hieman eduskuntakeskustelun tasoa ja edustajien ilmiselvää halua kotiinpäin vetämiseen. No, tämä oikeus edustajilla toki on, samoin oikeus puhua niin kuin asiat heidän mielestään ovat.

Mutta oli tuossa keskustelussa joitakin jyviäkin löydettävissä, kuten esimerkiksi tämä puheenvuoro osoittaa:

- Ari Torniainen /kesk (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ministeri juuri kertoi, että nyt suunnitelmissa on hovi- ja hallinto-oikeuksien uudelleen järjestäminen, jossa muun muassa Kouvolan ja Kuopion toimipaikkojen sekä myös pohjoisemmassa olevien Rovaniemen ja Oulun toimipaikkojen siirtämistä ja keskittämistä tapahtuu tietyille paikkakunnille. Eikö järkevämpää olisi ja ihmisten oikeusturvan valvomisen kannalta tasa-arvoisempaa, että eri toimipisteiden toimintoja yhdistettäisiin siten, että hovi- ja hallinto-oikeudet voisivat käyttää esimerkiksi samoja tiloja ja muita palveluja yhdessä? Onko, tai miten on, hovi- ja hallinto-oikeusuudistus paikkakuntien osalta etenemässä, ja onko kaikki kustannukset, esimerkiksi välimatkat ja matkakustannukset, otettu huomioon uudistusta mahdollisesti tehtäessä? Voitaisiinko eri hovi- ja hallinto-oikeuksien tehtäviä, nimenomaan tehtäviä, tasapainottaa eri keskusten kesken, jotta saataisiin sitä kautta hyötyä eikä paineita olisi jollakin paikkakunnalla kohtuuttomasti?

Anonyymi kirjoitti...

Kuopion hovioikeuden presidenttinä aikoinaan toiminut Markku Arponen tokaisi kerran tähtäävänsä siihen, että kaikki hovioikeudet voitaisiin pikkuhiljaa lakkauttaa tarpeettomina.

Anonyymi kirjoitti...

Ministerin mukaan VT on yhtä kuin valmis tuomari? "Edustaja Autto kyseli tuomarikoulutuksesta ja tuomioistuinvirastosta. Tuomarikoulutus on erittäin tärkeää. Se toteutetaan tällä hetkellä niin, että meillä on tietty määrä notaareita käräjäoikeuksissamme, ja nyt tästä eteenpäin on myös mahdollista tehdä joku osa tästä tuomioistuinharjoittelusta hallinto- tai hovioikeudessa. Hallitusohjelmassa meillä on selvä kirjaus siitä, että tavoitteena on lisätä tuomioistuinharjoittelupaikkoja."

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Joo, jonkun pitäisi ehkä kertoa ministerille, mitä tuomarikoulutuksella tarkoitetaan!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tasavallan presidentti Tarja Halonen matkustaa tänään New Yorkiin.

Halosen matkan pääkohde on American-Scandinavian Foundationin 100-vuotisjuhla, johon osallistuvat myös muiden Pohjoismaiden päämiehet sekä Tanskan kruununprinssi.

Torstaina tasavallan presidentti vierailee Ground Zero-alueella ja perjantaina hän soittaa Nasdaq-pörssin merkkikelloa pörssipäivän päätteeksi. Halosen kilautuksen on määrä käynnistää Helsingin designpääkaupunkivuosi alkaneeksi.
---
Barack Obamalla tai kellään Yhdysvaltain johtavalla poliitikolla ei siis liikene tälläkään kerta aikaa Haloskalle.

Halonen kävi viimeksi n. 3 viikkoa sitten viikon reissulla New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Ei tavannut Obamaa.

Halonen yrittää nyt raivokkaan sinnikkäästi tavata Obaman ja saada kutsua Valkoiseen Taloon, kun hänellä on viranhoitoa enää 3-4 kuukautta jäljellä

Tuossa ajassa ehtii toki käydä vielä monta kertaa Jenkeissä tyrkyllä.

Anonyymi kirjoitti...

Tästä kotiinpäin vetämisestä palautui mieleen tilanne, kun aikanaan mietittiin Lapuan käräjäoikeuden yhdistämistä muutaman kymmenen kilometrin päässä olevaan Seinäjoen käräjäoikeuteen.

Ei yhdistetty, ainakaan siinä vaiheessa.

Väitetään näet, että silloinen oikeusministeri oli kieltänyt tällaisen ajattelemisenkin. Sen sijaan tarvittaessa Lapuan tuomiopiiriä kyllä voitiin laajentaa, baarissa oli keskusteltu mm. Enontekiöstä.

Ministeri Jäättenmäki oli lähtöjään lapualaisia...

Anonyymi kirjoitti...

Jep.

Kouvolan ja Vaasan joutaa lopettamaan jo pelkästään maantieteellisin perustein.

Hallinto-oikeudet osaksi käräjäoikeuksia ja hallintoprosessi uusiksi.

Anonyymi kirjoitti...

Vaasaa ei tulla lakkauttamaan niin kauan kuin yksikin ns.rantaruotsalainen on elossa ja siihen taitaa mennä ainakin 100 vuotta. Tämän voin sanoa yli 20 vuotta ko.hovioikeudessa istuneena!

Anonyymi kirjoitti...

Tyhjää hallinnollista puuhastelua - pitää lakkauttaa jotakin. Säästöt ovat marginaalisia, jos niitä ylipäätään voidaan osoittaa.