perjantai 9. marraskuuta 2012

665. Häkämiehen EK-pesti on ristiriidassa YK:n korruptionvastaisen yleissopimuksen kanssa


Operaatio "Likainen loikka" onnistui ja nauru kelpasi kapitalisteille. Tunnetusti rotat jättävät uppoavan laivan ensimmäisenä.

1. Elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen (kok) siirtyminen äkillisesti ja ilman minkäänlaista karenssiaikaa EK:n toimitusjohtajaksi on mahdolista vain Suomessa, rakenteellisen korruption Villissä Pohjolassa. 

2. Kaikkialla muualla Euroopassa ja sivistyneessä maailmassa yleensäkin ministereille on määrätty joko laissa tai erityisissä eettisissä säännöissä tietty aika - yleensä pari vuotta -  jonka kuluessa he eivät voi siirtyä etujärjestöjen tai vastaavien elinten palvelukseen eli käytännössä lobbaamaan entisiä kollegojaan hallituksessa tai parlamentissa taikka korkeita virkamiehiä hallituksesta riippuvista viranomaisissa ja ministeriöissä.

3. Tämä käytäntö koskee myös esimerkiksi Yhdysvalloissa senaattoreita ja EU:n komissaareja. Useissa maissa pidetään erityistä lobbarirekisteriä ja lobbaukselle on asetettu tiettyjä pelisääntöjä. Suomessa ei ole päästy tässä suhteessa edes minkäänlaiseen alkuun, vaan meillä luotetaan täysin sinisilmäisesti ex-poliitikkojen ja lobbareiden vilpittömyyteen ja kokeaan moraaliin.

4. Huippopoliitikkojen loikat tavallaan vastapuolen leiriin ilman karenssiaikaa ovat viime vuosina vain entisestään yleistyneet ja tulleet, jos mahdollista, vielä entistä röyhkeämmiksi. Kyse on rakenteellisen korruption yhdestä ilmenemismuodosta ja hyvä veli-verkostosta, joka on saanut  siunauksensa aina tasavallan presidenttejä myöten. Presidenttien, joiden pitäisi kuitenkin olla arvojohtajia ja kansakunnan unilukkareita.

5. Synkästä historiasta voidaan aivan lähivuosilta mainita tapaukset Suvi-Anne Siimes, Paavo Lipponen, Matti Vanhanen ennen nyt tapahtunuta Jyri Häkämiehen EK-pestiä. Muistissa on myös Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Jukka Laaksosen siirtyminen keväällä venäläisen Rosatomin palvelukseen. Törkeimpiä tapauksia näistä ovat ex-pääministeri Paavo Lipposen pestautuminen Nord Streamin lobbariksi ja toisen ex-pääministeri Matti Vanhasen siirtyminen suoraan Perheyrittäjien Liiton toimitusjohtajaksi.

6. Olen käsitellyt Matti Vanhasen siirtymistä lobbaushommiin blogijutussa 295/28.6.2010. Toistan tässä Häkämiehen tapauksessa sen, mitä olen kirjoittanut reilut kaksi vuotta sitten Vanhasen tapauksesta.

7. Miten tällaisen härskin käytännön jatkuminen edelleen täysin estoitta voi  olla oikein mahdollista? Siksi, että näiden poliitikkojen kaverit ja puoluetoeverit antavat asialle häpeilemättä täyden tukensa. Ja mikäpäs heidän on antaessa, sillä valtakunnan ylin laillisuuvalvoja eli oikeuskansleri on nynny eikä ole huomaavinaan, millaista härskiä peliä tasavallassa huippupoliitikkojen, yritysjohtajien ja virkamiesten kesken harrastetaan ja miten pitkälle rakenteellinen korruptio on maassa levinnyt.

8. Tänään Häkämiehen pikapestin EK:n leipiin ovat hurskatellen siunanneet pääministeri Jyrki Katainen, tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Jan Vapaavuori, joka seuraa Häkämiestä elinkeinoministerinä. Jyri Häkämies ei tietenkään itse "näe" asiassa mitään ongelmaa. Näiden kaikkien perustelut ovat avuttomuudessaan todella naurettavia, mutta kun valtakunnassa ei ole kunnollista laillisuusvalvontaa eikä kunnon neljättä valtiomahtia eli lehdistöä ja journalismia, vaan lehtimiehet nuolevat ministereiden ja muiden poliittisten päättäjien takapuolta sen kun kerkiävät, niin mikäs näiden härskien päättäjien on ladella naiiveja perustelujaan ihmisille!

9. Jyri Häkämies puolusteli pikapestiään sillä, että hän jatkaa EK:n toimitusjohtajana vain "eri rootelissa" pitkälti samaa työtä mitä hän on tehnyt elinkeinoministerinä. "Molemmissa on kansallinen tehtävä Suomi menestyy vain, jos meidän yritykset menestyvät ja kasvavat ja työllistävät. Sitä kautta syntyy tuloa ja hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Eli tontti ja rooli vaihtuu, mutta perusajatus, että suomalaiset yritykset, suomalainen työ menestyy, se pysyy ja säilyy". 

10. Pitäisi toki ymmärtä, että Häkämies puhuu kokonaan  eri asiasta kuin mistä edellä mainitusta karenssisssa on kysymys. Karenssin olemattomuutta ei voida toki mitenkään puolustella kansallisella edulla tai millään muillakaan kliseillä, joita tämä Häkäpää heittelee medialle itse ongelman täydellisesti sivuuttaen. On kansallinen häpeä, ei siis etu, että ministeri voi noin vain ykskaks siirtyä barrikadin toiselle puolelle eli yrityselämän rengiksi.

11. Häkämies ja Vapaavuori vetoavat myös siihen, että  "jos SAK:n puheenjohtaja voi tulla valtioneuvoston jäseneksi, niin valtioneuvoston jäsen voi tulla EK:n johtoon". Myös tämän "perustelun" media on niellyt sellaisenaan. Tyypit eivät ilmeisesti millään muista tai halua muistaa, että Lauri Ihalainen lopetti SAK:n puheenjohtajana vuonna 2009 ja aloitti nykyisen hallituksen ministerinä touko-kesäkuussa 2011. Ihalaisen tapauksessa karenssiaikaa siis itse asiassa noudatettiin, sillä tehtävien välillä kului aikaa kaksi vuotta.

12. Häkämies vetosi myös siihen, että kaksi entistä pääministeriä, eli siis Lipponen ja Vanhanen ovat tehneet töitä yksityiselle sektorille. Häkämies unohti, että kaikissa hänen mainitsemissaan tapauksissa on ollut varoaikaa välissä, mutta nyt hän hyppää "liikkuvasta junasta".

13. MIkä oli Häkän selitys tähän? "Liikkuva juna kyllä, mutta itse en jääviyttä näe, enkä koe, eikä juridiikka sitä sano. Tärkeää on tietysti näissä asioissa, mitä itse kokee", Häkämies vastasi. Voihan helvetti! Ratkaisevaa on ministerin mielestä siis se, miten hän itse asian kokee, muiden mielipiteillä ei ole mitään väliä! Tämä osoittaa, miten härskiys ja piittaamattomuus etiikasta ja moraalista on yhä vain vahvistumassa.

14. Selvää on, että elinkeinoministerillä on verkostoja ja suhteita, joiden avulla hän voi suuren etujärjestön lobbarina vaikuttaa omalla pitkällä ministerikaudellaan valmistelussa oleviin asioihin. Yhtä selvää on, että Häkämies EK:n patruunat hankkivat ministerin järjestön leipiin ja lobbariksi kovalla palkalla juuri hänen ministeri- ja politiikkotaustansa takia. Ei hänellä olisi muussa tapauksessa ollut asiaa EK:n toimitusjohtajaksi. Häkämies voi nyt uudessa tehtävässään ajaa niitä samoja asioita, joita hän on vähän aikaisemmin ollut ministerinä valmistelmassa. Tämä olisi mitä räikeintä räikeää virkamiehen jääviyttä, jos uusi tehtävä olisi virka.

15. Häkämiehen loikan tekee erityisen noloksi myös se, että kun Säteilyturvakkeskuksen pääjohtaja Jukka Laaksonen siirtyi viime keväänä venäläisen ydinvoimakonserni Rosatomin palvelukseen, ministeri Häkämies kertoi olevansa valmis pohtimaan, pitäisikö merkittävissä viroissa olevilla olla tietynpituinen karenssiaika. Nyt kun ministerille tuli tilaisuus omaan "lottopottiin", hän unohti "jostakin syystä" kokonaan asian eettisen puolen ja vetoaa vain siihen, että laki ei ole esteenä tehtävien vaihdolle.

16. Eduskunta on hyväksynyt vuonna 2005  YK:ssa vuonna 2003 tehdyn korruptionvastaisen yleissopimuksen, joka tuli voimaan Suomessa 1.7.2005 (L 466/2006, SopS 56/2006, ks. siitä myös HE 197/2005 vp). Mainitun yleissopimuksen 12 artiklan 2 kappaleen e-kohdan mukaan Suomi on sitoutunut siihen, että

torjutaan eturistiriitoja määräämällä rajoituksia tarvittaessa ja kohtuulliseksi ajaksi entisten virkamiesten ammattitoiminnalle tai virkamiesten työskentelylle yksityisellä sektorilla heidän erottuaan tai jäätyään eläkkeelle virastaan, jos toiminta tai työ liittyy suoraan niihin tehtäviin, joita nämä virkamiehet hoitivat tai valvoivat virassa ollessaan.

17. Mainittu korruptionvastainen yleissopimus on velvoittanut Suomen valtiota jo kuusi vuotta, mutta  silti hallitus ei ole tehnyt mitään ko. sopimuskohdan edellyttämiin toimiin ryhtymisestä. MIksi? Edellä mainitusssa hallituksen esityksessä (HE 197/2005) kyseinen e-kohta on häivytetty jostakin syystä kokonaan lakiesityksen perusteluista, miksiköhän?

18. On selvää, että ministeri Häkämiehen EK:n toimitusjohtajan tehtävät liittyvät kiinteästi niihin tehtäviin, joita Häkämies on hoitanut ministerinä. Häkämiehen pikapesti EK:hon on siis selvässä ristiriidassa korruptiosopimuksen  asianomaisen määräyksen kanssa. Tämä kansallinen häpeä, ei kansallisen edun riemuvoitto, kuten pääministeri Katainen eilen naiivisti hehkutti.

19. Suomalainen talous- ja elinkeinopolitiikka on perustunut pitkään ja tukevasti kolmikantaan, jonka osapuolina ovat työnantajien ja elinkeinoelämän järjestöt eli nykyisin Elinkeinoelämän Keskuslitto (EK), työntekijöitä edustavat keskusjärjestöt sekä kolmantena maan hallitus. Maassa ei tehdä enää tulopoliittisia kokonaisratkaisuja eli tupoja, mutta muutoin kolmikanta on edelleen elossa ja sen osapuolet ovat jatkuvassa neuvotteluyhteydessä keskenään muun muassa erilaisten lainsäädäntöhankkeiden osalta. Valtiolla eli käytännössä hallituksella ja hallituksen sisällä juuri työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM) on aivan keskeinen rooli näissä asioissa. Elinkeinoministeri joutuu toimimaan eräänlaisena erotuomarina tai sovittelijana varsinkin EK:n ja SAK:n välillä. Nyt tämä keskeinen vaikuttaja loikkaakin täysin yllättäen suuresta rahasta neuvottelupöydän toiselle puolelle vieden samalla mukanaan rutkasti virassaan saamaansa luottamuksellista sisäpiiritietoa erilaisista lainsäädäntö- ja sopimushankkeista, joka hyödyttää hänen uutta työnantajaansa eli EK:ta, kun entinen ministeri lobbaa uudessa tehtävässään hallituksen jäseniä ja ministeriöiden korkeita virkamiehiä. - Tämä on mahdollista vain Suomessa!
66 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Se "törkein jäävi" eli Lipponen taisi kuitenkin olla 5 vuotta poissa ministerin tehtävästä ennen kuin meni kaasuputkiyhtiön lobbariksi. Ei se vieraisiin siis ihan oikopäätä ministerin virasta mennyt.

Pitäisikö kansanedustajalla myös olla jääviysaika? Eduskunnassa Lipponen lopetti työnsä vuonna 2007 ja alkoi kaasuputkimieheksi vuonna 2008. Piti siis itseään karenssissa ainakin muutaman kuukauden.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Lipposen tapauksen tekee minusta erityisen törkeäksi se, että tyyppi meni "vieraan vallan" lobbariksi painostaakseen suomalaisia viranomaisia putkihankkeen taakse! Kyllä sellaisella kansanedustajalla, joka on toiminut aiemmin pitkään ministerinä, tulisi myös olla karenssiaika, vähintään kaksi vuotta.

Anonyymi kirjoitti...

Kovasti paljon lobbausta kaasuputki ei tainnut tarvita, kun vain Viro tuota EU:n himoitsemaa putkea vastusti. Ei Suomessa kai yksikään puolue? Nord Stream on varmaankin ryssän yhtiö, mutta Saksa ja Hollanti taitavat olla merkittäviä osakkaita, joten Lipponen meni monen vieraan ja kai Euroopankin palvelukseen.

Mikä asia siinä putkessa etukäteen ajatellen oli niin pahaa, kun jälkikäteen sitä ei näy lainkaan haukutun.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymillä on kummallinen käsitys, jonka mukaan "puolueet" olisivat päättäneet kaasuputkiasiasta Suomessa. Kyllä siitä päätti, ainakin olisi pitänyt niin tehdä, ympäristölupaviranomainen. Näin ainakin vakuutettiin, mutta ehkäpä kulissien takainen lobbaus vaikutti asiaan ja viranomaisen päätökseen?
Sitä paitsi, ei noilla anonyymin mainitsemillani "perusteilla" ole mitään merkitystä, sillä fakta on se, että entinen pääministeri toimi ulkomaisen yhtiön lobbarina.

Anonyymi kirjoitti...

Fakta taitaa olla myös se, kansanedustajan tehtävä ei tee jääviksi.

Jos Lipponen olisi ollut 2 vuotta oma-aloitteisessa karenssissa kansanedustajan tehtävän jälkeen, niin blogistin mielestä karenssin pitäsi varmaankin olla 3 vuotta.

Jos putken olisi rakentanut Ruotsi, niin ulkomaisesta yhtiöstä ei puhuttaisi lainkaan. Pitää puhuu ryssässä, kun sitä tarkoittaa eika ulkomaasta.

Anonyymi kirjoitti...

Suomessa ei tarvitse olla mitään käytöstapoja, jos laki ei määrää. Jos Häkämiehellä olisi munaa, hän väittäisi blogistin syyllistyvän kunnianloukkaukseen, kun korruptiosta puhuu.

Asiasta kolmanteen: taas tuli KKO:n päätös (2012:92), jossa tyrmättiin Valtiokonttori ja Vakuutusoikeus. Tämmöinen tavallinen maallikko (akateeminen tutkinto, mutta ei-juristi) ei kerta kaikkiaan ymmärrä Vakuutusoikeuden yms. juristien ajatuksenjuoksua, vaikka kuinka yrittäisi. Aiheestahan blogisti on ansiokkaasti kirjoittanut.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Onpas Lipposen-anonyymillä kovasti jossiteltavaa! Kyllä asia on Lipposen kohdalla toki niin, että isänmaallinen mies ei ryhdy pääministerkautensa jälkeen Ryssän eikä minkään muunkaan ulkomaan yhtiön lobbariksi taivuttaakseen suomalaiset ja Suomen ko. vieraan vallan yhtiön ajaman hankkeen taakse!
Ei, vaikka pääministeri- tai kansanedustajakauden päättymisestä olisi kulunut 20 vuotta!

Anonyymi kirjoitti...

Tämä kovapalkkainen vieraan vallan lobbari sai toimilleen kansan tuomion viime presidentinvaaleissa, tästä tuomiosta ei voi valittaa!

Från Öresund kirjoitti...

Korruption vastainen YK:n yleissopimus tuli Suomessa voimaan 1.7.2006 (SK 466/2006, SopS 56/2006). Sopimuksen 12 artiklan mukaan sopimusvaltiot toteuttavat "kansallisen lainsäädäntönsä perusperiaatteiden mukaisesti" yksityisen sektorin korruption torjumiseksi erinäisiä toimenpiteitä.

Yksi näitä yksityisen sektorin korruption torjunnan toimenpiteitä on artiklan kohdassa (e), jonka mukaan ”torjutaan eturistiriitoja määräämällä rajoituksia tarvittaessa ja kohtuulliseksi ajaksi - - - virkamiesten työskentelylle yksityisellä sektorilla heidän erottuaan tai jäätyään eläkkeelle virastaan, jos toiminta tai työ liittyy suoraan niihin tehtäviin, joita nämä virkamiehet hoitivat tai valvoivat virassa ollessaan”.

Olen jonkin verran ollut tekemisissä korruptiosopimuksen valtionsisäisten voimaansaattamisten kanssa Euroopan ulkopuolella ja korkeiden virkamiesten karenssiaika on blogistin kertomin tavoin yleensä itsestäänselvyys valtionhallinnon virkahierarkian yläportailla. Kansanedustajia tämä ei koske, ei liioin sitä, että yksityiseltä sektorilta tai ay-toiminnasta siirrytään valtion korkeaan virkaan.

Sen sijaan ministerin siirtyminen yksityisen sektorin palvelukseen on sopimusartiklan tyypilinen soveltamistilanne. Mutta, kuten sanottu, tämä ei ilmeisesti sovellu Suomen kansallisen lainsäädännön perusperiasatteisiin.

Kansainvälisoikeudelliset ongelmat eivät liity siihen, pitäisikö karenssiaika olla vaan siihen, millä virkahierarkian tasoilla sitä tarvitaan ja miten pitkänä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Sauli Niinistö tosi naiivina:

-Tässä ei ole nyt kyse yksittäisestä voittoa tavoittelevasta yrityksestä, vaan järjestöstä, joka on vähän eri asia.

Todellisuudessa kyse on järjestöstä, joka tavoittelee voittoa jokaiselle jäsenyritykselleen! Ministeri ostetaan kovalla hinnalla tuon järjestön päälobbariksi, joka voi täysin vapaasti hyödyntää niitä tietoja ja verkostoja, jotka hän on hankkinut hoitaessaan maan hallituksessa asioita, jotka ovat todella tärkeitä ko. järjestölle.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Suomessa presidentti, hallitus, ministerit, puoluejohtajat ja ylimmät laillisuusvalvojat siis viis veisaavat öresundilaisen mainitsemasta YK:n korruption vastaisesta yleissopimuksesta, joka on voimassa myös Suomessa. Täällä tehdään niin kuin on totuttu aina tekemään "Maan tavan" mukaan, kun on kyse vallan kähminnästä, kieroilusta, hyvä veli -verkostoista ja moraalittomuudesta.

Anonyymi kirjoitti...

Tarkoitus pyhittää keinot - maan tapa pelastettaessa pohjoismaista hyvinvointivaltiota

Maalari karkaa maailmalle kirjoitti...

Jotenkin kovin surullista tälläinen suhmurointi.

Mennyt viime vuosina ihan sairaaksi koko touhu.

Anonyymi kirjoitti...

Kansanedustaja Antti Kaikkonen laittoi eilen facebookiin huumorivideon "Hitler kuulee Talvivaarasta". Parin tunnin kuluttua sen katsominen oli estetty ilmoituksella "tämä video on yksityinen". Seuraavaksi tuli ilmoitus "video on poistettu".

Anonyymi kirjoitti...

Häikäilemättömästä korruptiosta on kyse kuntien hallinnossa kaavoituksessa, palveluiden, hankintojen kilpailutuksessa.

Ministerin tai kansanedustajan pesti avaa tien automaattisesti paikkaan missä verovaroin. toimantaa pyöritetään.

Kela on väärällään entisiä (liisahyssälöitä) sosiaali - ja terveysministeriöön palkataan lakihenkilöitä lobbaajiksi suoraan vakuutusyhtiöistä.
Ju
KKO.n. päätös 2012/92 käsittelyä istua. kekottaneet (m.m). monessa mukana Tuulikki Haikarainen hallitusneuvos stm:stä , Sinikka Näätsaari. Sak:n sosiaaliasioden päällikkö ja ministeri Maria Guzenina-Richardsonin Valtiosihteeri... luulis hävettävän?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Suomalainen talous- ja elinkeinopolitiikka on perustunut pitkään ja tukevasti kolmikantaan, jonka osapuolina ovat työnantajien ja elinkeinoelämän järjestöt eli nykyisin Elinkeinoelämän Keskuslitto (EK), työntekijöitä edustavat keskusjärjestöt sekä kolmantena maan hallitus. Maassa ei tehdä enää tulopoliittisia kokonaisratkaisuja eli tupoja, mutta muutoin kolmikanta on edelleen elossa ja sen osapuolet ovat jatkuvassa neuvotteluyhteydessä keskenään muun muassa erilaisten lainsäädäntöhankkeiden osalta. Valtiolla eli käytännössä hallituksella ja hallituksen sisällä juuri työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM) on aivan keskeinen rooli näissä asioissa. Elinkeinoministeri joutuu toimimaan eräänlaisena erotuomarina tai sovittelijana varsinkin EK:n ja SAK:n välillä. Nyt tämä keskeinen vaikuttaja loikkaakin täysin yllättäen suuresta rahasta neuvottelupöydän toiselle puolelle vieden samalla mukanaan rutkasti virassaan saamaansa luottamuksellista tietoa erilaisista lainsäädäntö- ja sopimushankkeista, joka hyödyttää hänen uutta työnantajaansa eli EK:ta, kun entinen ministeri lobbaa uudessa tehtävässään hallituksen jäseniä ja ministeriöiden korkeita virkamiehiä. - Tämä on mahdollista vain Suomessa!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kuten nimimerkki Från Öresund edellä totesi, eduskunta on hyväksynyt vuonna 2005 YK:ssa vuonna 2003 tehdyn korruptionvastaisen yleissopimuksen, joka tuli voimaan Suomessa 1.7.2005 (L 466/2006, SopS 56/2006, ks. siitä myös HE 197/2005 vp). Mainitun yleissopimuksen 12 artiklan 2 kappaleen e-kohdan mukaan Suomi on sitoutunut siihen, että

torjutaan eturistiriitoja määräämällä rajoituksia tarvittaessa ja kohtuulliseksi ajaksi entisten virkamiesten ammattitoiminnalle tai virkamiesten työskentelylle yksityisellä sektorilla heidän erottuaan tai jäätyään eläkkeelle virastaan, jos toiminta tai työ liittyy suoraan niihin tehtäviin, joita nämä virkamiehet hoitivat tai valvoivat virassa ollessaan.

Mainittu korruptionvastainen yleissopimus on velvoittanut Suomen valtiota jo kuusi vuotta, mutta silti hallitus ei ole tehnyt mitään ko. sopimuskohdan edellyttämiin toimiin ryhtymiseksi. MIksi? Edellä mainitusssa hallituksen esityksessä (HE 197/2005) kyseinen e-kohta on häivytetty jostakin syystä kokonaan lakiesityksen perusteluista, miksiköhän?

On selvää, että ministeri Häkämiehen EK:n toimitusjohtajan tehtävät liittyvät kiinteästi niihin tehtäviin, joita Häkämies on hoitanut ministerinä. Häkämiehen pikapesti EK:hon on siis selvässä ristiriidassa korruptiosopimuksen asianomaisen määräyksen kanssa. Tämä on kansallinen häpeä, ei kansallisen edun riemuvoitto, kuten pääministeri Katainen hehkutti eilen naiivisti.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jos ministeri vuotaisi virassa ollessaan saamiaan luottamuksellisia tietoja ja hallituksen tai ministeriön suunnitelmia ulkopuolisille, hän syyllistyisi todennäköisesti jonkinasteiseen salassapitorikokseen. Mutta jos hän siirtyy yksityisen järjestön palvelukseen vieden luottamukselliset tiedot mukanaan ja hyödyntäen niitä uuden työnantajansa lukuun ja hänelle maksetaan tästä kovaa liksaa, kaikki onkin mm. pääministerin ja presidentin mielestä aivan ok! He suorastaan taputtavat innoissaan käsiään tuolle tempaukselle kansallista etua hehkuttaen.

Anonyymi kirjoitti...

Ohi aiheen sen verran että Scubak näyttää ilmoittaneen erostaan eilen. Takana siis loistava tulevaisuus. Eipä tule ikävä.

Asiaa edelleen sivuten niin eikös kansanedustajakin voi vaihtaa työpaikkaa milloin tahansa? Vaikka viikon istumisen jälkeen. Tämäkin on mielestäni väärin. Kun kerran on äänestetty edustamaan kansaa niin siinä pitäisi sitten pysyä sen 4 vuotta. Tästähän oli muinoin juttua kun joku kansanedustaja lähti kesken kauden parempipalkkaiseen duuniin. Jos se kerran suodaan kansanedustajalle niin miksei sitten ministerillekin.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt Ville on niin vihainen että...
HS. pe.11.9.12
"Teillä on täysi oikeus saada korvauksia" vakuuttelee Ville, Hannelen rinnalla.
Tässähän ei ole asialla lokapojat vaan megaluokan paskaaja, jonka toimintaa ohjataan ympäristäministeriön erityisessä suojelussa siis Villen ja Hannelen.
Revi näiltä, sitten korvauksia.
Ministerit ei paljon valehtele... tai ainakaan pitäisi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kataisen hallitus vahvisti 5. 10. 2011 hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman, jolla tehostetaan hallitusohjelman toteuttamista. Periaatepäätös täsmentää hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut strategisiksi poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksiksi.

Hallituksen kolme painopistealuetta ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) koordinoi näistä jälkimmäistä painopistealuetta.

TEM:n vastuulla on lukuisia hankkeita mm. seuraavien teemojen osalta:

-luonnonvarat ja materiaalitehokkuus
-energia- ja ilmastopolitiikka
-koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan --rakenteiden ja rahoituksen uudistaminen
-työmarkkinoiden toimivuus,
-työelämän kehittäminen ja laatu
-nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys ml.
maahanmuuttajien työllisyys
-elinkeinorakenteen vahvistaminen ja
monipuolistaminen
-uusien yritysten synty ja yritysten kasvu
-viennin edistäminen ja ulkosuhteet, alueiden --
kilpailukyky ja elinvoima
-kuluttaja- ja kilpailupolitiikka
-palvelumarkkinoiden ja hyvinvointisektorin
kehittäminen.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on osavastuussa myös monissa muissa hankkeissa.
TEM:llä on yksittäisiä vastuuhankkeita myös ensimmäisessä (talous- ja velkaneuvonta) ja toisessa painopistealueessa (harmaa talous/tilaajavastuulaki).

Kaikkia näitä hankkeita koskevaa sisäpiiritietoa Häkämies sai vapaasti viedä uuden työnantajansa EK:n käyttöön.

EK maksaa hankinnastaan hyvin, sillä Häkämiehen ministerin- ja kansanedustajan palkka nousee kertaheitolla 15 000 euroa/kk.

Anonyymi kirjoitti...

Valtiovarainministeriö on antanut ohjeen virkamiehen siirtymisestä pois valtion palvelukseta.

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/03_ohjeet/20120604Ohjevi/Ohje_virkamiehen_siirtymisestae_pois_valtion_palveluksesta.pdf

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos! Loistokirjoitus. Yksi kysymys blogistille, joka heräsi kirjoituksesta. Siteerasit korruptionvasatista sopimusta seuraavasti:

"torjutaan eturistiriitoja määräämällä rajoituksia tarvittaessa ja kohtuulliseksi ajaksi entisten virkamiesten ammattitoiminnalle tai virkamiesten työskentelylle yksityisellä sektorilla heidän erottuaan tai jäätyään eläkkeelle virastaan, jos toiminta tai työ liittyy suoraan niihin tehtäviin, joita nämä virkamiehet hoitivat tai valvoivat virassa ollessaan."

Kysymys: päteekö tämä myös toisinpäin? Eli voiko yksityiseltä sektorilta vapaasti siirtyä virkamiheksi esim valmistelemaan ao yksityisen sektorin lakeja? Entä jos omat perheenjäsenet tai muut läheiset työskentelevät sillä yksityisellä sektorilla, jolle virkamies valmistelee lakeja? Miksei jääviys toimisi myös näin päin?


Anonyymi kirjoitti...

Blogisti on kritiikissään aivan oikeassa siinä, että Suomessa hallitus ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin YK:n korruptiosopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Meillähän perustuslain mukaan hallituksen tulee nauttia eduskunnan luottamusta (toisin kuin esim. USA:ssa), mutta käytännössä se taitaa mennä niin päin, että eduskunta (yksittäiset kansanedustajat) yrittävät nauttia hallituksen luottamusta, jotta joskus sitten tulevaisuudessa voisi ministeripesti olla tulossa.

Joka tapauksessa Suomessa systeemi on sellainen, että minkään valtakunnan mahti ei voi pakottaa hallitusta yhtään mihinkään. Kyllä toivoisi esim. virolaisen mallin mukaista perustuslakituomioistuinta (siellä korkeimman oikeuden osasto), jonne mm. oikeuskansleri, ja muutkin tahot, voi saattaa lainsäädännöllisiä kysymyksiä silloin, kun asia näyttäytyy perustuslain tai ihmisoikeusvelvoitteiden vastaiselta. Hyvin resursoitu ja riippumattomin menettelyin jäsenensä nimitetyin tuomarein Suomessakin olisi tarvetta vastaavalle vastavoimalle muuten niin suvereenille hallitusvallalle (joka toki, silloin kuin se näppärää on kuten Talvivaaran tapauksessa, piiloutuu viranomaisten riippumattomuuden taakse. Suomessa poliitikot päinvastoin tahtovat pitää tuomioistuinten roolin mahdollisimman rajoitettuna, jotta ei vain valtaa omista näpeistä lipsuisi pois.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymi viittasi valtionvarainministeriön antamiin ohjeisiin
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/02_henkilostohallinnon_asiakirjat/03_ohjeet/20120604Ohjevi/Ohje_virkamiehen_siirtymisestae_pois_valtion_palveluksesta.pdf

Ohje ei näyttäiis koskevan ministereitä. Mutta jos ohjetta sovellettaisiin analogisesti myös ministereihin, niin ilman muuta Häkämiehen tapauksessa olisi pitänyt sopia erityisestä karenssiajasta.

Anonyymi kirjoitti...

Olen jo pari vuosikymmentä epäillyt tsuurnalistien halukkuutta neljännen valtiomahdin rooliin muuten kuin mielikuvamarkkinoinnin tasolla joka menee perille kun koulussakin opetetaan että vallanvahtikoiria jne.
Urheilutoimittaja tasoa koko rakkisakki.

Anonyymi kirjoitti...

Kataista huoletta Häkäpöntön palkattomuus jos mies olisi 1.5-2 kk olisi karenssissa. Maassa on yli 300.000 ihmistä, jotka ei saa palkkaa ollenkaan. HävetköönI

Katainen ei osannut suoralta kädeltä sanoa, olisiko karenssi tarpeen. Hänen mukaansa asiaa on syytä pohtia, mutta ongelmaksi nousisi esimerkiksi se, kuka maksaa ex-ministerin palkan siltä ajalta, jona häntä on kielletty siirtymästä uusiin töihin (Uusi Suomi)

Anonyymi kirjoitti...

Korruption vastaisen YK:n Yleissopimuksen 12 artiklaan 2 kappaleen e-kohtaan sisältyy tärkeä rajoite,joka mahdollistaa korruptoituneenkin maan liittymisen: rajoituksia tarvitsee määrätä vain tarvittaessa. Tarpeellisuudesta päätetään kaiketi kunkin allekirjoittajamaan omassa lainsäädäntöjärjestyksessä eli meillä hallituksen esityksestä Eduskunnassa ja tässä tapauksessa Vanhasen I-hallituksen (Kepu,SDP,RKP) esityksestä (oikeusministerit Johannes Koskinen ja Leena Luhtanen, SDP)kumileimasimena enemmistöhallituksen kontrolloima Eduskunta. Rajoitusten tarpeettomuuden perusteleminen oli tietysti täysin tarpeetonta kun meillä on tämä kolmikantainen hyvä-veli-verkosto, jonka haltuun vallanpito on viisaasti luovutettu.
Nimensä mukaisesti verkostossa on ja siihen voi päästä vain hyviä ihmisiä, jotka edistävät vain yhteistä hyvää ja jotka poikkeuksitta pystyvät torjumaan korruption houkutukset. Sitä paitsi tällaisia hyviä ihmisiä, joilla on hyvään vallanpitoon tarvittavat kyvyt on pienessä maassa vain vähän, mikä sekin pakottaa nopeisiin "rintamanvaihtoihin". Hyviä veljiämme koskevien rajoitusten perään haikaileminen on pelkkää kateudesta sikiävää kaunaisuutta.

Seno

Skorpioni kirjoitti...

Kokoomus ja Häkämies sen yhtenä näkyvimpänä poliitikkona ei edes tietysti tullut ottaneeksi huomioon, että hänen siirtymisessään EK:een olisi mitään paheksuttavaa tai esteellisyysperustetta, koska kokoomus ja Häkämies ovat olleet ja ovat koko ajan suorassa yhteydessä EK:hon.

Ts. suomalainen poliittiikka on niin kytkyksissä elinkeinoelämän pääjärjestöön koko ajan, että voidaan puhua yhdestä ja samasta toimijatahosta. Olen kuullut jopa kokoomuksen ja EK:n yhteisistä työryhmistä!

Niinhän ovat myös SDP ja vasemmistoliitto SAK:hon ja muihin työntekijäjärjestöihin, etteivät ne edes huomaa, että asia voitaisi jotenkin kytkeä korruptioon.

Suomessahan kaikki kytkökset kuitataan sillä, että toimitaan konsensushengessä, joka on "pienen maan etu", kuten Esko Ahokin on toitottanut.

Piru vie tämä maa on ihan hunningolla!

Puolueeton tarkkailija kirjoitti...

Häkämieshän sanoi itse, että hän tekee EK:ssa samoja hommia kuin on tehnyt hallituksessakin. Rehellinen mies ministeriksi.

Ihmetystä herättää sen sijaan suomalainen äänestäjä. Miten se voi valita eduskunnan suurimmaksi puolueeksi puolueen, jonka ministeritason jäsenet ilmoittavat, jopa julkisesti, ajaneensa hallituksessa EK:n etua.

Ehkä valinta perustui mainoksiin? Kokoomushan ilmoitteli takavuosina olevansa työväen puolue. Jäipä levy soimaan monella. Tosin näin lujan sanoman tehnyt mainos on vaatinut paljon rahaa, mutta sitähän EK:lla on.

Toipila kirjoitti...

Pääministerinä ollessaan Matti Vanhanen kiisti jyrkästi, ettei Suomessa ole mitään "maan tapa" -kulttuuria vaan pelkästään "pitkät perinteet".

Mikä ero näillä sanonnoilla käytännössä on, niin jäänee salaiseksi tiedoksi.

Anonyymi kirjoitti...

Onko Virolainenkin mennyt mukaan tuohon sossujen panetteluun. Eihän se voi olla kiellettyä, että ministerin virasta siirtyy yksityiselle puolelle, kun molemmissa tapauksissa pyritään edistämään suomalaista elinkeinoelämmää ja luomaan uusia työpaikkoja. Ei olisi uskonut, että Virolainenkin on kommunisti.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Nistejä kommuunin oomme kaikki, kaikki

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vasemmistonuoret ja puheenjohtaja Li Andersson ovat täysin oikealla asialla vaatiessaan pelisääntöjen tiukentamista. On hyvä aloittaa sitovalla karenssiajalla ja kattavilla jääviyssäännöksillä sekä ympäristöviranomaisten puolueettomuuden turvaavilla uudistuksilla. Kepulaiset ministerit Kiviniemi, Pekkarinen ja erityisesti Paula Lehtomäki ovat möhlineet pahasti ympäristöhallinnon uudistamisessa ja Talvivaaran asiassa. Katainen ja kokoomus eivät puolestaan ole panneet tikkua ristiin, jotta ministereiden "likaiset loikat" yrityselämän lobbariksi ilman minkäänlaista karenssiaikaa ja jääviyssääntöjä voitaisiin estää.

Anonyymi kirjoitti...

Talvivaaran onni onnettomuudessa on "rikospaikan" sijainti kaiken kokenut kainuun kataisen kansan naapuri rajan takana ei ole niin turhan tarkka näissäkään asioissa.
Toisella rajalla voisi tulla sanomista.

Anonyymi kirjoitti...

Kaikkein ikävintä kokoomuksen kannalta on, että Häkämiehen tempaus osoitti miten suuri riippuvuus ko. puolueella on edelleenkin työnantajapiireihin, eritoten Etelärantaan ja sen vaalirahakirstuihin. Riippuvuus johti jo aikoinaan mm. Uuden Suomen julkaisemisen loppumiseen, mainostetuista liike-elämän bisnestaidoista huolimatta. Suurin haave näyttää pojilla olevan päästä isorahan palkkarengeiksi - nykyään lobbareiksi kutsuttaviksi. Kokoomuksen kannattaisi varoa tapahtuneen kaltaisia tyylittömyyksiä - sanoo laki tai edelleen vaikenee mitä tahansa - ja seuraavia eduskuntavaaleja. Puolueen viime aikojen eräät muutkin älynväläykset voivat johtaa poliittisiin tappioihin. Seuraavat eduskuntavaalit saattavat taloustilanteen edelleen heiketessä ja hallituksen ollessa hajanainen tulla ennenaikaisestikin.

Toipila kirjoitti...

Kun SAK:n puheenjohtajasta voi tulla ministeri, SAK:n osastopäälliköstä voi tulla eduskunnan puhemies ja SAK:n lakinaisesta voi tulla presidentti, niin miksei Kokoomuksen ministeristä voi tulla EK:n toimitusjohtaja-lobbari?

Pitkä karenssi ikään kuin siunaisi muutoin epäilyttävän kuvion.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Heh, heh! SAK:n osastopäällikkö on tainnut toimia jo noin 15 vuotta SAK:n homman jälkeen politiikassa ja Ihalainen tuli ministeriksi vasta noin kaksi vuotta sen jälkeen, kun hän oli jättänyt SAK:n puheenjohtajan tehtävät, eli näiden osalta karenssiaika oli kunnossa.

Jos ministeri siirtyy suoraan lobbariksi, on kyseessä lojaalisuusvelvollisuuden rikkomisen riskistä tai siitä luistamisesta ja ennen muuta virassa saatujen salassapidettävien luottamuksellisten tietojen hyväksikäytön mahdollisuudesta. Tosin päin ei ole samanlaista ongelmaa.

Anonyymi kirjoitti...

Tästäkin keskusteluketjusta huomaa kuinka vierasta suomalaiselle on ymmärtää lojaalisuutta, jota ei ole kirjoitettu rikoslakiin eikä siitä ole omia liikennemerkkejä. Tärkeää on vain oma etu ja ahneus. CIA:n pomon naisasioita vahtii FBI, mutta Suomessa kukaan ei puutu mihinkään moraalittomaan, josta muualla seuraa kunnon muistutus.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Näinhän se on aina Suomessa ollut ja tulee ilmeisesti aina myös olemaan. Ei mikään ihme, ettei poliitikkoihin ja muihin päättäjiin luoteta eikä äänestämässäkään viitsitä käydä.

BBC:n pääjohtaja erosi eilen, kun joku toimittaja oli epäillyt jotakuta työväenpuolueen poliitikkoa virheellisesti pedofiliasta.

Suomessa tämä ei olisi tullut kuulonkaan eikä juolahtanut kai edes kenenkään mieleen. Suomen ulkoministeriä ei meinattu saada millään eroamaan hänen lukuisten seksiviestiskandaaliensa ja tuksujen takia!

Skorpioni kirjoitti...

Eipä suomalaisilla Obama-faneilla liene ollut tiedossa, että Obaman hallinnossa muhi jo paljon ennen presidentinvaaleja CIA:n johtajan David Petraeusin eroon johtanut skandaali. Miten olisi USA:n presidentivaaleissa käynyt jos CIA:n johtajan skandaali olisi ollut tiedossa ennen vaaleja.

Osataan sitä siis suhmuroida kaikissa "demokratioissa", mutta meillä nähtävästi monissa sellaisissakin asioissa, kuin nämä Lipposen, Vanhasen ja Häkämiehen siirrot elinkeinoelän palvelukseen suoraan ministerin tehtävistä, jollaiset asiat on monissa sivistysvaltioissa järjestetty kuntoon. Mutta alkahan jo meilläkin oikeusministeri Henriksson jo ajatella asiaa!

Muuten ennustanpa, että Kataisen hallitus ei ole kovin pitkä- ikäinen. Hallitus ei tee juuri mitään, kaikissa merkittävimissä asioissa, kuten kuntauudistustus, SOTE ja varsinkin kasvava työttömyys ovat jääneet hoitamatta.

Hallituksen piti vähentää ulkomaanvelkaa ohjelmansa mukaisesti, mutta nyt se päin vastoin lisää sitä miljarditolkulla.

Lisäksi kokoomuksen ja SDP:n välit ovat kuntavalien jäljiltä jäätävät.Päähallituspuolueet kyräilevät toisiaan ja riitelevät kulisseissa.

Eikä esimerkiksi vihreidenkään pinna kestäne sitä, että Talvivaaran tapaisissa asioissa tulisi tehdä jotain, eikä syytellä vain edellsiä hallituksia.Ville Niinistöltä kesti viikon ennen kuin mies uskalsi mennä edes käymään nikkelitehtaalle. Sisäministeri Päivi Räsänen ei ole edes aikeissa mennä katsomaan, miten pelastustoimet sujuvat. Vastuuta sysätään paikallisille ELY-keskuksille, joilla ei ole annettu resursseja kuin sen verran, että keskus ehtii vastata toimittajien kysymyksiin.

Ottakaa nyt hyvät ministerit vastuuta ja sopikaa keskenään miten vastuunkantaminen jaetaan Talvivaaran tapauksessa.

Toipila kirjoitti...

Jyri Häkämies on ollut jotenkin tyyppinä niin vastenmielinen nilviäinen, että on ehkä hyväkin hänen lähtönsä politiikasta pois.

Jopa ilman karenssia.

FBI:n pomo olisi ilmeisesti saanut pitää postinsa, ellei salarakas olisi päässyt lukemaan hänen sähköpostejaan. On tehtäviä, joista ei ole lupa kertoa edes omalle uskolliselle puolisolleen saati salarakkaalle.

Anonyymi kirjoitti...

Skandaaleja tulee, skandaaleja menee, ne ovat loppujen lopuksi pikku seikkoja tässä maailmassa.
Kylmän sodan aikana Yhdysvallat syötti valtavasti rahaa Itä-Euroopan alueita kohtaan ja kun tilanne meni ohitse, häipyi saman tien jenkkien mielenkiinto ja rahat. Eihän rauhanomaista tilannetta tule tukea, vaikka sillä olisi nyt tarvettakin.
Niin tiedän, ettei rahaa ole, mutta ei sitä ollut kylmän sodan aikanakaan.

Kaasuputkella oli kaksi vaihtoehtoista reittiä, joko maitse Baltian kautta tai Itämeren merenpohjaa pitkin. Venäjä valitsi jälkimmäisen ja sanoi olevansa valmis kaikin tavoin sotilaallisesti puolustamaan putken toimintaa.
Ketä vastaan? Putken kohde on Länsi-Saksa, joka on Nato maa, mutta niin ovat myös Baltian maatkin. Sopii siis miettiä, mitä Venäjä tällä sotilaallisella uhoamisella tarkoittaa?
Sotien jälkeen ja ennenkin, ministereillä on ollut omia tavoitteita poliittisen uran jatkoksi. Poliitikot eivät koe ministeriyttä maan edun toiminnalla vaan enemminkin julkisuuden ja oman edun tavoitteena. Ministeriys tuo tietyn planketin CV:hen, jota tulkitaan meriitiksi. Jos äänestäjät nyt sattuisivat hylkäämään, ei huolta, olen taustani petannut.
Sodan aikana, korsujen kätköissä ja rintaman riehuessa, näitä esikuntatehtäviin hamuavia kutsuttiin takarintaman pinnareiksi. Ei ollut kylän raitilla helppo kuljeskella.
On hyvä , että asiasta puhutaan.
Ja me voimme siis raikkain sydämin halveksia heitä. Emmekä välttämättä toivota menestystä heille uudessa urassa.

- kale -

Anonyymi kirjoitti...

Toipilaan mielipiteeseen Häkämiehestä on helppo yhtyä. Mies jää politiikan historiaan viidestä asiasta: Venäjä, Venäjä,Venäjä, kannattajien saunailta puolustusministeriön huvilalla ja tämä viimeinen loikka. Luulen, että hän töppäysherkkänä herramiehenä vielä palaa otsikoihin EK:ssa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kyllä isoveljensä Kari oli sentään aivan toista maata, kunnon jäbä, joka ei otsikoita aiheuttanut! Ilmankos se istuu nyt "maaherrana" eli avin päällikkönä.

Anonyymi kirjoitti...

Olihan Karilla oma pikku skandaali kansliapäällikön tehtävissä, joka kyllä hoidettiin tyylikkäästi ihan omalla erohakemuksella. Karin ekan kirjan nimi on "rehelliseksi tunnettu" eikä siis kerro pikkuveljestään.

Anonyymi kirjoitti...

No, mistäs pienistä! Eihän Karia tuomittu vuonna 2003 kuin kahdesta naisystäväänsä kohdistuneesta pahoinpitelystä 90:een päiväsakkooon. Valtionsyyttäjä kehtaisi vaatia Karille ehdollista vankeutta, mutta ei sitten kuitenkaan - jostakin syystä - valittanut Raaseporon käräjäoikeuden tuomiosta hoviin.

Rangaistusta Karille vaadittin myös viestintäsalaisuuden rikkomisesta; syytteen mukaan Elisan turvallisuustarkastaja oli SM:n kansliapäällikkönä toimineen Karin vaatimuksesta kuunnellut salaa kansliapäällikön naisystävän puheluita; tämä syyte kuitenkin hylättiin.

Hupu Tupu ja Lupu -kolmikon kapakkareissut 80-luvulla helsinkiläisissä tanssiravintoloissa ja yökerhoissa, mm. silloisessa pintapaikka Mikadossa, pantiin kyllä merkille.

Kari on vaihtanut usein työpaikkaa. Hämeenkyrön kunnanjohtajana hän viivähti 1,5 vuotta, kunnes kyllästyi ja irtisanotui ja selitti ryhtyvänsä vapaaksi juristiksi ja vapaaksi kirjailijaksi. Hämeenkyrössä pantiin kädet kyynärpäitä myöten ristiin, kun Karista päästiin. Dekkaristina Kari on Hannes M:n tasoa. Hänen viimeisimmän roomanin nimi on osuvasti "Poliittinen ruumis".

Anonyymi kirjoitti...

Häkämies on tähänkin asti tehnyt EK:n hommia. Parempi vaan että saa sieltä myös palkkansa.

Frank

Anonyymi kirjoitti...

Hallitus pitää tänään tiedotustilaisuuden Talvivaarasta Säätytalolla. Mediaväki riisuu kengät jalastaan sisään astuessaan. Aatelisherrat tarkkailevat seinillä.

Kymmenen ministeriötä on täydessä valmiudessa.

Anonyymi kirjoitti...

Varmaan ihan perusteltu asia tämä ministereiden karenssiasia ym. MUTTA: Kun täällä paljonkin puhutaan muutoinkin tuosta lainalaisuudesta (vastakohtana vaikka mielivalta) niin onhan niin, että tuon karenssin käytännön toteuttamisesta pitäisi oikeusvaltiossa olla jotkin käytännön tason oikeusnormit. Varmaankin ihan eduskuntalaki. Sitten alempia normeja. Ei niistä voi ihan valtio vastaan ministeri SOPIA tai ainakin se olisi sellainen pseudosopimus kun pitää kuitenkin kaikkien ministereiden kanssa samalla tavoin sopia. Vai saisiko tämä Häkämies muka enemmän kipukorvausta kuin sanokaamme vaikka kirkollisasiainministeri (kuulemma myös maan sisäasiainministeri) Räsänen.

Ja se säätäminen ja sopiminen koskisi tietenkin rahaa. Eli jos karenssi olisi 1 - 2 vuotta niin siitä duunikiellosta pitäisi maksaa täyttä ministeripalkkaa vaikka duuni kiellettäisiinkin. Sittenhän niitä karensseja kyllä tulisi vähä jokaiselle, jopa sille Lindenille... Eli: "Tarjottiin kyllä sitä ja sitäkin, mutta en mennyt kun on tämä karenssi eli maksakaa pois...

Muuten tämä nykyinen ministerin salaisuuksien "omistaminen" ja niiden mukana vieminen on aivan lasten leikkiä kun verrataan esim. liikenne- ja viestintäministerin ja kauppa- ja teollisuusministerin asemaan ennen valtion nykyistä omistajaohjausta. Silloin ministeri oli noin neljässä helvetin kovassa roolissa yhtäaikaa, yötä päivää (lainvalmistelija, toimialan ylin regulaattoriviranomainen, alan jonkin tärkeän kilpailujohtajan, pääomistajan edustaja, ministerinä jopa toimiluvan antaja jne... Eli jotain kehitystä sentään tapahtunut...

Anonyymi kirjoitti...

Kun edellä anonyymi viittaa aikaisempaan käytäntöön mm. kauppa-ja teollisuusministeriössä, niin eikö olisikin pieni ihme jos ei yhdenkään kaikkitietävän ministerin poika olisi päässyt keittiön pöydän kautta suhmuroimaan esim. valtion yhtiöiden tuottoisaa yksityistämistä ja valtion pankin ostojärjestelyjä?

Anonyymi kirjoitti...

Kaikkien diktatuurien slogan "tarkoitus pyhittää keinot" tuntuu hämmentävän hyvin toteutuneen Suomessa siten kuin Platon hahmotteli antiikin kolmijakoisessa ihannevaltiossa: filosofit ajattelevat, sotilaat hoitavat turvapalvelut ja rahvas tuottaa ruokaa.

Mutta mikä on tuo tarkoitus? Sanoisin, että se on hakattu Suomenlinnan portin päälle: Jälkimaailma seiso täällä omalla perustallasi äläkä luota vieraan apuun. Siihen pitää vaan lisätä, että sillä tiellä tulee karhu, karhu, karhu vastaan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Moderni versio Platonista:

- himaset funtsivat, häkämiehet puhuvat paskaa ja talvivaarat vuotavat paskaa ja myrkkyä luontoon.

Anonyymi kirjoitti...

Harmittaa kyllä vietävästi, että Talvivaaran ja Häkämiehen asiat tapahtuivat vaalien jälkeen. Talvivaaraa tuskin voitiin ajoittaa, mutta Häkämiehen asia nimenomaan ajoitettiin. Tällaisessa tilanteessa kansa olisi kyllä äänestänyt vilkkaamminen.

Anonyymi kirjoitti...

"ministeri voi noin vain ykskaks siirtyä barrikadin toiselle puolelle eli yrityselämän rengiksi."

Ehkä tästä paistaa tietty naivi näkemys poliitikasta yhteisten asioiden hoitamisena siten, että henkilö hylkää oman taustaryhmänsä ja ryhtyy ajamaan "yleistä etua".

Realistisessa demokratiassa yksittäinen politikko on syytä nähdä oman ryhmänsä luottamusmiehenä. Yhteinen etu syntyy vasta siinä vaiheessa kun näiden ryhmien erityisedut sovitetaan yhteen ts tehdään lehmäkauppoja.

En usko, että Häkämies meni barrikadin toiselle puolelle: samalla tapaa kokomuslaine ajaa varauksitta liike-elämän etua, aivan kuten Ihalainen ay-liikkeen.

Edellä lausuttu ei tarkoita, ettei karenssikysymystä olisi syytä nostaa valmisteltavaksi.Jyrki Virolainen kirjoitti...

Karenssiajan idea on siinä, ettei ministeri tai vastaava voisi hyödyntää uuden työnantajansa hyväksi niitä luottamuksellisia ja salassapidettäviä tietoja, jotka hän on saanut virassaan tietoonsa ministeriössä tms. paikassa valmisteltavina olevista ja keskeneräisistä asioista. Mitä läheisempi yhteys ministerin erityisalan ja uuden työnantajan asioilla on, sitä suurempi merkitys karenssiajalla on. Häkämiehen tapauksessa ko. yhteys on poikkeuksellisen läheinen eli karenssiajan perusteet ovat ilmeiset.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ministeri, joka vuotaa vastoin salassapitosäännöksiä virassaan saamiaan luottamuksellisia tietoja valmisteltavina olevista asioista ulkopuoliselle, syyllistyy virkavelvollisuuden rikkomiseen. Mutta ministeri, joka loikkaa ykskaks yksityisen palvelukseen ja vie em, salaisuudet, jotka hyödyntävät hänen uutta työnantajaansa, mukanaan, palkitaan "urhoollisuudesta" tuplapalkalla ja vielä pääministerin ja presidentin kiitoksilla!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tunnetusti rotat jättävät (Talvivaaran paskaan) uppoavan laivan ensimmäisinä.

Anonyymi kirjoitti...

Onko suomalainen laillisuusvalvonta niin olematonta, ettei kukaan pysty vaikuttamaan noihin tietoryöstöihin? Kuten on todettu suomalainen poliitikko ei tunne koko moraalisanaa. 2-3 kk eikä kukaan muista Häkämiehen asiasta mitään, mutta Häkämiestä naurattaa suomalaisten täydellinen tyhmyys!

Anonyymi kirjoitti...

Talvivaaran tiedotteen 9.11.2012 perusteella "riippumattomuus" on yhtiölle "tärkeä" asia.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiön hallituksen tiedote

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") hallitus kiittää toimivaa johtoa, henkilökuntaa ja lukuisia Yhtiön ulkopuolisia ammattilaisia edelleen jatkuvista ja väsymättömistä ponnisteluista sunnuntaina 4.11. alkaneen kipsisakka-altaan vuodon tukkimisessa ja vuodon ympäristövaikutusten minimoimisessa.

Talvivaara on linjannut strategiassaan tähtäävänsä vastuullisen kaivostoiminnan edelläkävijäksi. Kehitys kohti päämäärää on edennyt ja johto on jo saavuttanut useita merkittäviä välitavoitteita, mutta paljon töitä on vielä edessä. Yhtiön toimivalla johdolla on kaikessa toiminnassaan hallituksen täysi tuki, ja hallitus pyrkii edesauttamaan johtoa Yhtiön strategian toteuttamisessa kaikin mahdollisin keinoin.

Varmistaakseen kuitenkin, etteivät poikkeukselliset sääolosuhteet tai mitkään muutkaan mahdolliset syyt tulevaisuudessa aiheuta vastaavanlaisia ongelmia, Yhtiön hallitus on päättänyt asettaa toimikunnan selvittämään tähän valitettavaan tapahtumaan johtaneita olosuhteita ja syitä. Samalla toimikunta pyrkii varmistamaan, että toimenpiteet, joihin ryhdytään, ovat kaikissa olosuhteissa riittäviä ja tarkoituksenmukaisia.

Toimikunnan selvitystyötä tulee johtamaan Yhtiön hallituksen riippumaton jäsen Tapani Järvinen ja toimikunnan jäseninä tulevat toimimaan Yhtiön hallituksen niin ikään riippumaton jäsen Kirsi Sormunen sekä alan johtavia, Yhtiöstä riippumattomia asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta. Hallitus tulee tiedottamaan selvityksen etenemisestä.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallituksen puolesta

Anonyymi kirjoitti...

Tämä Talvivaaran mielestä riippumaton selvitysmies Tapani Järvinen on muuten Talvivaaran hallituksen jäsen!

Siru Pola kirjoitti...

Miksei Lauri Tarastia ole laitettu selvitysmieheksi.

Hänhän on selvittänyt suurempiakin jäteasioita, kun selvitti jokaista suomalaista koskevaa ns. mummonpissajuttua.

Talvivaarahan koskettaa vain osaa suomalaisista, eli lähinnä Saimaan rantamailla asuvia.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ei, ei! Kyllä selvityshenkilöiksi olisi kutsuttava Tarja Halonen ja Pekka Hallberg! Nyt on niin paskaisesta selvityksestä sentäs kyse. Varalla Martti Ahtisaari, joka selvitti kivasti valtion eduksi myös tsunamin.

Anonyymi kirjoitti...

Miten joku voi olla yhtiön hallituksen riippumaton jäsen? Jos ko. henkilöllä on yksi yhtiön osake niin menettääkö tämä riippumattomuutensa?

Anonyymi kirjoitti...

Nyt on ajattelun viikko! Oletko valmis?

Ajattelun viikon logo kuvaa ajatuksen syntyprosessia: ajattelu on monisyistä, siinä juoksee montaa lankaa yhtä aikaa ja prosessi voi olla jopa hieman sotkuisen oloinen.

Ajattelun lopputuloksena syntyy (useimmiten) ajatus. Ajatuksille ja ajattelulle pitää antaa niille kuuluva arvo ja tila. Jos ajatteluun ei kiinnitetä huomiota, se jää helposti paitsioon ja sitä pidetään itsestäänselvyytenä. Ajattelun viikko nostaa ajattelun sille kuuluvaan arvoon ja alleviivaa, että "Täällä syntyy ajatus".

Anonyymi kirjoitti...

Nähtävästi joidenkin on hyvin vaikeata ymmärtää, että eivät "lupaviranomaiset" missään muusta maailmasta eristäytyneessä tyhjiössä voi sijaita saati elää.

Eipä silti, kyllä täällä Suomessa mennään perse-edellä-puuhun näissäkin viranomaisasioissa. Eikun vaan uusia virastoja lisää ja samalla tietysti edelleen kehitetään "maailmanparasta hallintoa!. Toki valtion tuottavuusohjelmaa unohtamatta.