torstai 8. elokuuta 2013

757. Helsingin hovioikeudessa rivoa kielenkäyttöä ja rietasta käytöstä

1. MTV3:n uutiset paljasti tänään salaisuuden: Helsingin hovioikeudessa tehdyn selvityksen mukaan jotkut hovioikeuden tuomarit ovat syyllistyneet tuomioistuimessa rasistiseen tai muutoin epäasialliseen kielenkäyttöön sekä naispuolisiin työntekijöihin kohdistuneeseen seksuaaliseen häirintään. Selvityksen mukaan tuomarit kertovat oikeudenkäyntien tauoilla rasistisia vitsejä ja arvostelevat muun muassa asianosaisten ulkonäköä halventavasti. Katso lähemmin tästä.

2. Hovioikeuden jäsenet saattavat raportin mukaan käyttää tauoilla ja päätösneuvotteluissa halventavasti sellaisia ilmaisuja kuin "neekeri", "ryssä", "juutalainen" ja "homo". Oikeudessa esiintyviä naispuolisia asianajajia voidaan nimitellä esimerkiksi sanalla "femakko", selvityksessä todetaan.

3. Nämä tiedot, jotka oli määrä pitää salassa, käyvät ilmi touko-kesäkuussa Helsingin hovioikeudessa tehdyn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvityksen kaksi sivua käsittävästä yhteenveto-osasta, jonka MTV3 on saanut haltuunsa; itse selvitys on parinkymmen sivun pituinen. Kaksi hovioikeudenneuvosta sai presidentti Mikko Könkkölältä toimeksiannon  selvityksen laatimiseen, kun aiemmin tehty määräaikainen kysely oli paljastanut ongelmia. Itsenäisesti työskennelleet selvittäjät kokosivat kirjallisia vastauksia ja haastattelivat hovioikeuden työntekijöitä.

4. Rasistisia vitsejä lauotaan sekä erilaisina vähemmistöjä koskevaa alentavaa kielenkäyttöä esiintyy selvityksen mukaan istuntojen tauoilla ja päätösneuvotteluissa sekä muissa työntekoon liittyvissä tilanteissa. Epäasiallista kielenkäyttöä esiintyy selvityksen mukaan ”varsin laajasti” hovioikeudessa, mutta eri osastojen välillä on eroja. Kyse ei siis ole vain yksittäistapauksista.

5. Tuomarit arvostelevat tauoilla avustajia, asianosaisia ja tulkkeja halventavasti. Kommentteja esitetään ulkonäöstä ja naisista saatetaan puhua ”femakkoina”. Selvityksen mukaan seksuaalirikoksista puhutaan vähättelevästi kuten myös niiden uhreista ja prostituoiduista.

6. Ei oikein tiedä, pitäisikö tässä itkeä vai nauraa. Itse asiassa kumpaakaan ei tarvitse tehdä, sillä luultavasti jokainen käräjä- tai hovioikeudessa työskennellyt juristi tietää, ettei selvityksessä ole oikeastaan mitään uutta. Tällaista on esiintynyt aina enemmän tai vähemmän.  Samanlaista kielenkäyttöä kuulee myös asianajajien ja haastemiesten tiloissa. Lautamiesten kanssa käräjiä istuneet vanhan hyvän ajan ukkotuomarit muistavat - minä ainakin - että rasvaisimmat seksijutut on kuultu lautamiesten penkiltä. 

7. Mitä taas kerrottuun seksuaaliseen häirintään tulee, niin sitä esiintyy lähes jokaisen firman tai viraston pikkujoulujuhlissa. Siinäkään ei ole siis sinänsä mitään uutta. Seksuaalista härintää on sitä paitsi esiintynyt ja vieläpä enemmän esimerkiksi eduskunnassa, missä  siihen ovat syyllistyneet nimenomaan monet miespuoliset kansanedustajat. Tästä on kerrottu lehdistössä laajasti muutama vuosi sitten. Siinä missä kansanedustajat myös tuomaritkin ovat vain ihmisiä.

8. Hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä samoin kuin KKO:n presidentti Pauliine Koskelo ovat kertoneet ylättyneensä ja suorastaan järkyttyneensä ko. "paljastusten" johdosta. Virkansa puolesta heidän tulee toki sitä ollakin tai sellaista ainakin parhaan kykynsä mukaan näytellä. Mutta ehkä Könkkölä ja Koskelo ovat tässä suhteessa hieman ikään kuin "tynnyrissä kasvaneita",  sillä eihän heistä kumpikaan ole työskennellyt aiemmin  alioikeudessa tai hovioikeudessa rivituomarina, vaan heidät molemmat on nimitetty KKO:n jäsenen virkaan suoraan lainvalmistelijan tehtävästä. He eivät siis ole  joutuneet kuulemaan rasistisia ja sekstistisiä vitsejä lautamiehiltä, haastemiehiltä, poliiseilta, syyttäjiltä, advokaateilta tai tuomarikollegoiltaan. 

9. Sitä vastoin luulen, että oikeusministeriön lainvalmisteluosastossa, jossa Koskelo ja Könkkölä ovat työskennelleet vuosikymmeniä, pidetyt pikkujoulujuhlat eivät  poikkea nimeksikään esimerkiksi hovioikeuden joulujuhlista tai muista vastaavista pippaloista mitä seksuaaliseen häirintään ja naisten "kourimiseen" tulee!

10. Järkytyksestä toivuttuaan Mikko Könkkölä on ryhtynyt totuttuun tapaan vähättelemään koko ongelmaa. Könkkölän mukaan tuomareiden asiaton käytös ei ole ollut "kovin laajaa". Hän vakuuttaa, että asiattomuudet eivät ole vaikuttaneet hovioikeuden päätöksentekoon.

- Se on selvä, etteivät nämä asiat ole mihinkään juttuihin vaikuttaneet, lausahtaa Könkkölä.

11. Tämän vakuuttelun paikkansapitävyyttä sopii kuitenkin epäillä. Toisin kuin Könkkölä väittää, itsenäisesti selvityksen tehneet kaksi hovioikeuden tuomaria nimittäin lausuvat yhteenvedossaan, että tuomareiden rasistinen kielenkäyttö on ollut "varsin laajaa", vaikka eri osastojen välillä onkin eroja. Tässä on siis selvä ristiriita Könkkölän ja selvityksen tekijöiden lausumien välillä! 

12. Minä ainakin uskon selvityksen tekijöitä, jotka ovat perehtyneet asiaan perinpohjin. Könkkölä sen sijaan sanoo, että asia tuli hänelle täydellisenä yllätyksenä. Eikö hovioikeuden päällikkötuomarin tulisi olla hieman paremmin  selvillä siitä, mitä hänen johtamassaan virastossa tapahtuu ja mitä siellä puhutaan?

13. En myöskään usko sellaisenaan Könkkökän hurskasta selittelyä, jonka mukaan on  "selvää",  etteivät mainitut epäkohdat ole voineet vaikuttaa millään tavalla hovioikeuden ratkaisujen sisältöön. Mistä Könkkölä muka tämän tietäisi? Ei kerrassaan mistään! Jos rasistinen kielenkäyttö ja esimerkiksi naispuolisten advokaattien nimittely femakoiksi on ollut hovioikeuden sisällä "varsin laajaa", kuten selvityksen tekijät sanonovat, niin silloin on toki syytä päin vastoin uskoa ja pelätä, että joidenkin tuomareiden ilmiselvät rasistiset ja sekstistiset asenteet ovat voineet ainakin joissakin tapauksissa hyvinkin vaikuttaa tietyiltä osin hovioikeuden ratkaisuihin.

14. Hovioikeuden presidentin ei siis kannattaisi yrittää lainkaan vähätellä omassa tuomioistuimessaan paljastunutta tuomareiden asiatonta käytöstä, joka saattaa olla omiaan vakavasti horjuttamaan luottamusta hovioikeuden toiminnan asianmukaisuuteen ja uskottavuuteen samoin kuin ratkaisujen oikeudenmukaisuuteen.49 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tääläisiä nämä kaikki suomalaiset johtajat ovat. Heille kaikki tulee yllätyksenä.

Minä en oikein ymmäärrä sitä, että he saavat isompaa palkkaa sen takia, että kantavat vastuuta. Minäkin voisin tulla kantamaan vastuuta muutamaksi vuodeksi ja yllättyä sitten.

Eiköhän nuo organisaatiot toimisi sen muutaman vuoden minusta huolimatta.

Anonyymi kirjoitti...

Näyttää olevan ihmisiä töissä HHO:ssa. Että oikein tietyt sanat ja nimitykset ovat pannassa. Huonoa käytöstäkin jopa esiintyy. Koskettelua juhlissa.

Tuohinon ja Ojalan paperin oikea paikka olisi ollut roskakori ja tarvittaessa kurinpitotoimenpiteet.

Mutta sitä viranomaisjohto ei uskaltanut ja näin tapahtuu yleisemminkin. Ainoa mitä osataan on julkistaa asia ja esittää tuohtunutta ja yllättynyttä.

Anonyymi kirjoitti...

Kosketelkaa toisianne!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Osoittaa heikkoa asioiden hallintaa, jollei hovioikeuden presidentti ole ollut itse lainkaan tietoinen tuomareiden räävittömästä kielenkäytöstä tms. epäasiallisesta käyttäytymisestä. Kun vihjeitä mainituista epäkohdista ilmeni, ei presidentin olisi pitänyt panna virallista nuuskijaelintä asialle, vaan tarttua itse välittömästi epäkohtiin, puhutella kaikkien osastojen tuomareita ja esittelijöitä ja antaa ohjeet ja määräykset, joiden avulla epäkohtia olisi voitu kitkeä pois. Presidentin olisi tullut ymmärtää, että teetetty selvitys vuotaisi joka tapauksessa julkisuuteen, vaikka se määrättiinkin salaiseksi.

Virhe tapahtui myös siinä, että selvityksen julkitulon jälkeen presidentti ryhtyi vähättelemään epäkohtien laajuutta, mikä on ristiriidassa itse selvityksen loppuyhteenvedon kanssa.

Nykyisin koskelot ja muut korostavat korostamasta päästyäänkin päällikkötuomareilta edellyttävää jhallinnollista ohtamistaitoa. Helsingin hovioikeuden tapauksesta nähdään jälleen kerran, ettei se johtaminen käytänössä kuitenkaan aina onnistu.

Anonyymi kirjoitti...

Koskelotelkaa toisianne!

Henri K. kirjoitti...

Itse olen ainakin saanut siitä eduskunnan häirintäkeissistä ns. sisäpiirin tietoa, että kyseessä oli täydellinen uutisankka. Pikemminkin maakuntien kalapuikkoviiksimiehet ovat käyttäytyneet ylikorostuneen korrektisti. Luulen, että väitteiden rankan virheellisyyden takia he ylipäätään jaksoivat lähteä oikeuteenkin asti asiaa puimaan.

Useammalta naispuoliselta taholta olen kuullut valistuneen arvauksen, että valittajina on ollut 1-2 yliherkkää feministiä, joille linnunkin liitely pään yläpuolella on jotenkin seksististä. En tiedä, onko samasta asiasta kyse Helsingin HO:ssa, mutta tässä vaiheessa suhtautuisin hyvin varautuneesti näihin tietoihin.

Anonyymi kirjoitti...

Määräsikö Könkkölä selvityksen tehtäväksi osoittaakseen, ettei HHO:ssa esiinny epäiltyä epäasiallista käytöstä? Yllätys kai raportin sisältö silloin olisi ollut pressalle.

Anonyymi kirjoitti...

Olisi mielenkiintoista tietää, onko miesten iällä ollut merkitystä käyttäytymiseen. Miehistähän tässä nyt lienee kyse.

Anonyymi kirjoitti...

Mitäpä Könkkölä kuitenkaan voisi muutakaan asialle?
Tuomareiden erottamattomuus on fakta, ja väärillä asenteilla varustatut tuomarit ovat juuri sellaisia joille ei ole kuitenkaan muita töitä luvassa, joten he roikkuvat voimakkaimmin kmiinni tuomarin erottamattomuuden perisstteessa. Käyttävät väärin tuomarin erottamattomuutta.

Tuomarin erottamattomuudesta johtuu, että Könkkölällä ei ole tarpeeksi päättäjänlihaksia antaa kenkää väärillä asenteilla toimiville tuomareille, vaikka nämä ovatkin hänen alaisiaan. Ja mikään muu kuin potkut eivät käytännössä tehoa jo keski-ikään ennättäneisiin, väärin asentein varustettuihin henkilöihin. Väärät asenteet ovat hankalia muuttaa jo yleensäkin, ja erityisen mahdottomia muuttaa silloin kun vääräasenteisella henkilöllä on tuollainen pikkuhitlerin virka-asema.

Anonyymi kirjoitti...

Yllättävintä tässä asiassa oli vain se, että joku vuoti selvityksen yhteenvedon julkisuuteen. Tällaisia asioita kun ei ole ollut tapana julkisuudessa puida.

Anonyymi kirjoitti...

Näissä asenteellisissa hovioikeustuomareissa on tietenkin niitä jotka ovat antaneet tuomarinvalansa siten että ovat vannoneet toimivansa jumalan, ruotsin lain ja sääntöjen mukaan. Sitten myöhemmin he ovat päättäneet että ovat itse jumalia tai että heidän jumalansa tahtoo juuri tällaista. Niin sitä sitten nuo heidän jumalansa tahdon rinnalla toisarvoiset oikeuslähteet kuten jotkut lait ja säännöt jäävät noin sitten syrjään. Johan Päivi Räsänen opasti kuukausi sitten että näin tulee tehdä.

Anonyymi kirjoitti...

Lehtiyhtymältä kopioitu uutinen:
Kansanedustaja Lenita Toivakka vaatii pikaista puuttumista joidenkin hovioikeuden tuomareiden epäasialliseen käytökseen. Epäasiallinen käytös käy ilmi Helsingin hovioikeudessa tehdystä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvityksestä, josta MTV3 uutisoi eilen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Nyt eri tiedotusvälineissä kerrotaan kaikelle kansalle, että hiihtovaikuttajien petostuomiot jäävät voimaan. KKO on nimittäin tänään antamallaan päätöksellä hylännyt ex-hiihtäjä Jari Räsäsen ja ex-valmentaja Pekka Vähäsöyringin Helsingin HO:n tuomiosta tekemät valituslupahakemukset. Hovioikeuden miehille törkeästä petoksesta ns. hiihdon dopingjutussa langettamaa ehdolliset vankeusrangaistukset jäävät siis voimaan.

Metka sana tuo "hiihtovaikuttajat"!

KKO:n on julkaissut kotisivuillaan oikein tiedotteen, jossa mainitaan myös, että KKO:n päätöksen voidan tilata KKO:n kirjaamosta.

Turha sitä päätöstä on kuitenkaan tilata, sillä itse ratkaisu on varsin lyhyt sisältäen vain kolme sanaa:

Valituslupaa ei myönnetä.

KKO ei tunnetusti perustele mitenkään valitusluparatkaisujaan. Me emme siis tiedä mitään siitä, millä perusteella KKO on katsonut, ettei valituslupaa myönnetä.

KKO:n päätös ei tarkoita välttämättä sitä, että KKO pitää hovioikeuden tuomiota oikeana. Kun valituslupaa ei myönnetä eikä asiaa siis enää tutkita, niin mistäpä tuon asian voisikaan tietää!

KKO:n päätös tarkoittaa vain sitä, ettei asialla KKO:n mielestä ole, olkoonpa hovioikeuden tuomio oikea tai väärä, ennakkopäätösarvoa.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä nää tutkimukset on tehty taas niin femakko-nökulmasta, ettei mitään rajaa. Kysyn vaan, että jos firman pikkujouluissa naispuolinen henkilö "tekee tiettäväksi" miespuoleiselle kollegalleen, että saattaisi olla valmis yhden yön juttuun, niin kuka oikeasti tulkitsee sitä seksuaaliseksi häirinnäksi. Moni saattaisi tarttua syöttiin tai sitten ei, mutta harva ehkä kuitenkaan väittäisi kokeneensa seksuaalista ahdistelua. Jos taas vastaava ehdotus tulee mieheltä, siinä ei mitkään selittelyt auta, jos vastapuoli sattuikin olemaan telaketjuosasto femakkoja. Tosin ne on yleensä sen näköisiä, ettei niiden kanssa ns. läheisempi kanssakäynti sänkykammarin puolella juuri herätä kiinnostusta.

Anonyymi kirjoitti...

Pojat on poikia, hovissa kuin hovissa, olivat sitten Buckinghamin palatsissa tai oikeustalolla. Ei näitä ryssittely- ja nekruttelujuttuja oikeustieteellisen pääsykokeilla karsita. Kansanomaista kielenkäyttöä ihan kaikissa ammattiryhmissä.

Nykyisinhän (uutisten mukaan ainakin...) kaikki asianosaiset viiteryhmineen ahdistuvat ja järkyttyvät tai ainakin pahoittavat mielensä. Odotamme Eva B:n järkyttyneitä kommentteja ja jonkun ideanikkarin heittoa, että voisimme tehdä tasa-arvosta vientituotteen korvaamaan Nokian romahdusta...

Siru Pola kirjoitti...

Onpa sitä joskus nähty naistuomarikin kourimassa nootaaripojan sukukalleuksia. Pikkujoulun kunniaksi ja hyvässä yhteisymmärryksessä tietenkin. So not!

Anonyymi kirjoitti...

"Könkkölän mukaan tuomareiden asiaton käytös ei ole ollut "kovin laajaa". Hän vakuuttaa, että asiattomuudet eivät ole vaikuttaneet hovioikeuden päätöksentekoon."

Olkoonpa Könkkölä tai muu Helsingin hovioikeudesta tai KKO:sta vähätellyt asiatonta toimintaa viraston/laitoksen sisällä, niin eihän tällainen voi johtaa muuhun kuin luottamuksen puutteeseen tehtyjä päätöksiä kohtaan. Henkilö juristina käyttäytyy toisin kuin mistä itse tuomitsee muita henkilöitä, niin ei todellakaan ansaitse jatkaa virassaan.

Kenkää vain näille rasisti-/häiriökäyttäytyjä juristeille, sillä ovat kuitenkin tuomioita jakelemassa muille rasistisista rikoksista ja kähminnöistä vastakkaista sukupuolta kohtaan.

Anonyymi kirjoitti...

Vai on päätösneuvotteluissakin puhuttu asiattomia. Päätösneuvottelujen sisältöhän on ehdottoman salaista. Onko laillisuusvalvojillakaan oikeutta setviä, onko siellä harrastettu härskiä kielenkäyttöä?

Anonyymi kirjoitti...

Nykyisin eri päällepäsmärit ja muut korostavat korostamasta päästyäänkin päällikkötuomareilta edellyttävää hallinnollista johtamistaitoa.

Monet oikeuslaitoksen tapahtumat ja nyt Helsingin hovioikeuden tapauskin osoittavat jälleen kerran, ettei näitä voi käytännössä johtaa. Näistä ei pysty millään tekemään päällikkövirastoja, kun näiden virkatoiminta perustuu siihen että näiden on oltava itsenäisiä asiantuntijoita jotka äänestävät riippumattomasti.

Nämä ovat kissalauma. Kissalaumaa on hyvin vaikea paimentaa. On suorastaan tilanteen vähättelyä sanoa että "se johtaminen ei käytännössä kuitenkaan aina onnistu", sillä totuus on suunnilleen että johtaminen ei onnistu ollenkaan eikä ikinä.

Anonyymi kirjoitti...

Miten tämä tutkimus on tehty? Onko tuomareita ja muuta henkilökuntaa haastateltu vai miten? Jos on käytetty lomakkeita, joihin on saanut vastata anonyymisti, niin kyseenalaistan ovatko väärät asenteet, kielenkäyttö ja muu käytös todella olleet niin laajaa kuin tutkimuksen lopputuloksessa sanotaan. Tuollaista toimintaa varmaankin esiintyy, mutta sitä harrastanee pari-kolme henkilöä. Jos näin käyttäytyy esimerkiksi auktoriteetti kuten istunnon puheenjohtaja, on täysin mahdollista, että muut jäsenet menevät "kelkkaan mukaan" ja tällöin asenteet ja kielenkäyttö voivat jopa vaikuttaa jollain lailla tuomion sisältöön joskin pidän tätä äärimmäisenä poikkeuksena. Juttujen välillä on hyvä keventää tunnelmaa, mutta se ei saa kohdistua epäasiallisesti asianosaisiin, avustajiin tms. Tässä ei nyt saa tehdä "kärpäsestä härkästä" ja yleistää liikaa. Toisaalta ikävää jos tuomioistuinten arvostus kansan piirissä heikkenee muutaman "mätäpaiseen" vuoksi. Tällaiset henkilöt lienevät usein uransa loppuvaiheessa ja edustavat korkeintaa yhtä prosenttiä tuomareista. Heillä ei ole enää mitään menetettävää. Yksi prosenttikin on tietenkin liikaa. Tuomioistuin on kuitenkin työpaikka muiden joukossa ja epäasiallisuutta esiintyy sielläkin. Se voi olla myös jopa kollegoiden tai muun henkilökunnan kiusaamista.

Anonyymi kirjoitti...

Suosikkijärjestelmä (vrt. Yle keväällä), kiusaamista, seksuaalista häirintää, rasismia

- vuoden 2012 opiskelijaäänestyksessä parhaita työnantajia -tuomioistuinlaitos-

En ymmärrä tätä johtamistyyliä: jos kyselyssä paljastuu ongelma, teetetään uusi kysely. Oliko tarkoituksena, että ensimmäiseen kyselyyn ongelmista kertoneet olisivat painostuksen alla muuttaneet mielensä?

Anonyymi kirjoitti...

Huolestuttavinta on työpaikkakiusaaminen, mihin erityisesti päällikkövirastoissa on oiva mahdollisuus. Enkä tarkoita tällä hoviikeuden presidenttiä, vaan osastojohtajia niin hovioikeudessa kuin käräjäoikeuksissakin. Näihin tehtäviin ohjautuu porukka, jolla on pyrkyä mutta ei kykyä. Väitän, että yksi suuri syy tuomioistuinten ruuhkiin on huono tai erittäin huono johtaminen. Jos pomo pompottaa tai vinoilee, ei tee mieli tehdä hommia yhtään enempää kuin on pakko.

Anonyymi kirjoitti...

Mitenkähän missään yrityksessä tai laitoksessa johto voisi tietää, mitä porukka tauoilla tai käytävässä puhuu, sen kontrolloimisesta puhumattakaan!

seppo kirjoitti...

kyllä saatana meillä on asiat hyvin kun ei mitään muuta urputettavaa ole kuin suvivirsien hoilaus ja kahvikämpän läpänheitto

Skorpioni kirjoitti...

Jopa on aikoihin eletty! Jokainen "kunnon" tuomari tietää ilman mitään erityistä selvitystä, että vitsit ja tietyt herjat kuuluvat oikeuslaitosten arkipäivään. Sannonta "raskas työ vaatii rakaat huvit" pitää paikkansa myös jokaisessa vähänkään "kanttia" vativassa työssä, kuten poliisi- , syyttäjä- ja oikeuslaitostyössä sekä monissa muissakin töissä.

Ei "herjoilla" vaikuteta kenenkään oikeusturvaan, vaan pelkästään taataan, että se juttujen raskaudesta huolimatta toteutuu.

Tämä blogi tarjoaisi mahdollisuuden "maukkaiden" tuomarijuttujen kertomiseen, mutta epäilen, ettei palstatila riittäisi.

Kerronpa kuintenkin yhden jutun, mikä tapahtui kun avioeroista päätettiin vielä kihlakunnanoikeuksissa. Tämän tarinan mukaan kun todistaja oli kertonut jotain oikein "mehukasta" yksytiskohtaa, miten mies oli avioliitossa tehnyt huorin ja oli jo lopettanut kertomansa, niin kokenut "ukkotuomari" oli lyönyt nyrkillä toisen kätensä pohjaan ja kovaäänisesti todennut "kertokaa lisää, lisää... "

Joten eipä nyt oteta tätäkään hovissa tehtyä selvitystä kovin vakavasti. Suomessa tapahtuu paljon, paljon vakavampia asioita, kuten kunta, sote, budjetti yms., jotka ansaisisivat sellaisen julkisuuden kuin mihin nyt Helsingin hovioikeuden neuvotteluissa on menty!

Anonyymi kirjoitti...

Yhtään asianosaisia naisia väheksymättä jään miettimään, voisiko osa tapauksista ehkä olla väärinkäsityksiä, soidinmenoja, joihin hienoinen vastustelu kuuluukiin. Tulkinta voi toisinaan olla vaikeaa, varsinkin jos kumpikin on ottanut.

Seksuaalista häirintää ei tietenkään voi hyväksyä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tuohinon & Ojalan raportista:

"Yleisessä saunassa, miesten puolella/
oskarinkokoisena yleisien miesten tarinat kuuntelin huolella.."

-Hovioikeudessa, Könkkölän osastolla/
vanhojen tuomareiden tarinat kuuntelin erityisen huolella...

Anonyymi kirjoitti...

ISo Veli kävi täällä!

Anonyymi kirjoitti...

Se jäi hieman ihmetyttämään, kun moitteita tuli myös siitä, että joku oli ehdotellut sukupuolista kanssakäymistä. Miten asia sitten pitäisi hoitaa? Väkisin ottaminen on ankara rikos. Erilainen elehtiminen puolestaan typerää. Ei siitä pitäisi mieltään pahoittaa, jos joku kohteliaasti kysyy. P*neminen on sentään luonnollista miehen ja naisen välistä kanssakäymistä!

Anonyymi kirjoitti...

Könkkölä voisi perustaa kahden HONn työryhmän selvittämään, miten tuomio voitaisiin antaa mahdollisimman pian pääkäsittelyn jälkeen ja 1.ainakin 30 päivässä. Nyt aika on reippaasti yli kuukauden.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Hovioikeuden "törkypuheselvitys" riittää apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan oikeuskanslerille - toistaiseksi.

Sen sijaan vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet uhoaa, että hovioikeuden selvitys johtaa mahdollisesti jatkotoimenpiteisiin.

Hovioikeudenlaamanni Antti Miettinen puolestaan sanoo, että kahden tuomarin selvitystä pitää vielä selvittää, sillä siinä on vain väitteitä, joiden paikkansapitävyyttä ei ole hovissa tutkittu.

Hm. johtaneeko kahden tuomarin (Tuohino ja Ojala) selvitys kenties jonkinlaisiin hovioikeuden sisäisiin turpakäräjiin, jossa esitetään näyttöä puolin ja toisin?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kannattaa kiinnittää huomiota myös hovioikeuden selvityksen laatineiden tuomareiden henkilöön.

Selvityksen tekivät presidentti Könnklölän toimeksiannosta hovioikeudenneuvos Taina Tuohino ja ma. hovioikeudenneuvos Timo Ojala.

Molemmat ovat varsin tuoreita hovioikeustuomareita. Tuohino on entinen asianajaja, joka on toiminut tuomarinvirassa hovioikeudessa vasta vuoden tai pari.

Timo Ojala piolestaan on KKO:n esittelijäneuvos, joka on ollut nyt pari vuotta "lainassa" hovioikeudessa pätevöityäkseen oikeusnevoksen virkaan; monet pitävät Ojalan nimitystä oikeusneuvoksen virkaan muutaman vuoden sisällä varsin todennäköisenä asiana.

Kumpikaan selvittäjä ei ole toiminut tuomarina käräjäoikeudessa. Könkkölä on luultavasti valinnut heidät selvityksen tekijöiksi siksi, etteivät vanhemmat hovioikeustuomarit voisi vaikuttaa selvityksen sisältöön.

Mutta olisiko selvittäjiä vedetty hieman ns. retkuun, eli sattuneita tapauksia olisi tahallaan väritetty liiaksi?

Anonyymi kirjoitti...

tiedän jollakin tasolla Timo Ojalan henkilönäkin (pari kertaa jutellut hänen kanssaan).
On tuntunut hyvin terävältä kaverilta. Ja tuntuu omaavan halun tehdä oikeudenmukaista - mikä mielestäni ei todellakaan ole yleistä helsinkiläisessä tuomarikunnassa.

Anonyymi kirjoitti...

Henri K kirjoitti ”valittajina on ollut 1-2 yliherkkää feministiä, joille linnunkin liitely pään yläpuolella on jotenkin seksististä”.

Kokemukseni on, että naisten iällä on suuri merkitys. Siinä missä joku varttuneempi ja elämää monelta kantilta nähnyt nainen kuittaa esim. pikkujouluissa tapahtuneen takapuolelle läpsyttelyn ”ohimenevänä häiriönä”, joku nuorempi nainen kokee saman tapahtuman seksuaalisen itsemääräämisoikeutensa loukkauksena. Valistustyö naisten oikeuksista on tehnyt tehtävänsä!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tuomariliiton puheenjohtaja Aki Rasilainen toteaa - aivan oikein - että Hgin hovioikeuden tuomareiden julkisuuteen tullut käytös sotii selvästi viime vuonna voimaan tulleita tuomareiden eettisiä ohjeita vastaan.

Tuomarilitto hyväksyi vuonna 2012 eettiset ohjeet tuomareille. Ohjeiden mukaan tuomarin pitää mm. suhtautua "työyhteisön jäseniin arvostavasti ja kohteliaasti tavalla, joka ei vahingoita tuomioistuimen arvoa" eikä "suhtaudu kehenkään oikeutta hakevaan väheksyvästi tai ylimielisesti".

Näiden ohjeiden noudattamista ei valvo kukaan tai mikään elin.

Ohjeiden noudattamisen tehostamiseksi ohjeistoon voitaisiin lisätä hieman yksityiskohtaisemmat ukaasit, esimerkiksi seuraavasti:

"Tuomari älköön myös oikeudenkäynnin ulkopuolella, esimerkiksi päätösneuvottelun yhteydessä tai muutoin, käyttäkö asianosaista tai heidän avustajistaan taikka tulkeista tahi muista oikeudenkäyntiin osallistuvista henkilöistä halventavia nimityksiä - esimerkiksi homo, nekru, manne, mutakuono, läskiperse tai/ja femakko. Jos tuomari kuulee jonkun kollegansa syyllistyvän rasistiseen, sekstistiseen tai muutoin epäasialliseen kielenkäyttöön, ilmoittakoon siitä välittömästi tuomioistuimen päällikkötuomarille. Niin, ja naispuolisten työntekijöiden kouriminen tai muu lähentely tuomioistuimen pikkujoulujuhlissa tai muissa vastaavissa pippaloissa on poissuljettu asia, ellei lähentelyn kohde itse ko. toimenpiteseen suostu".

Näin ehkä päästäisiin eettisten ohjeiden noudattamisessa tuumasta toimeen!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tuomariliiton puheenjohtaja Aki Rasilainen pitää Helsingin hovioikeuden ongelmia yksittäistapauksina eikä usko, että samanlaisia ongelmia olisi laajalti eri tuomioistuimissa (YleUutiset)

- Meillä on semmoinen käsitys, että tämmöistä ilmiötä ei ole mitenkään laajasti. Tämä on poikkeuksellista ja täytyy koskea joitain yksittäistapauksia, Rasilainen sanoo.

Heh, heh! Tuohinon ja Ojalan selvityksessähän lukee selvin sanoin, että ko. käytös ja kielenkäyttö on Hgin hovissa "varsin laajaa". Heidän johtopäätöksensä perustuu yksityiskohtaisiin haastatteluihin.

Mistähän Rasilaisen Aki siis on saanut ilman omia selvityksiään "tietää", että "tämmöisiä ilmiöitä" ei esiintyisikään "mitenkään laajasti"?

Täysin perusteeton on myös Rasillaisen "usko", jonka mukaan vastaavanlaiset ilmiöt rajoittuisivat yksinomaan yhteen tuomioistuimeen eli Hgin hovioikeuteen, eikä niitä siis esiintyisi missään muusssa Suomen noin 40 tuomioistuimessa!

Pahat pojat olisivat siis ikään kuin sattumalta saanet viran Mikko Könkkölän johtamasta Hgin hovoikeudesta! Tuo on aivan naiivia uskottelua, joka nakertaa kyllä Tuomariliton puheenjohtajan omaa uskottavuutta.

Anonyymi kirjoitti...

On asiatonta vähätellä selvityksessä ilmitulleita seikkoja. Toivottavasti Könkkölä tekee asialle jotain eikä hautaa asiaa maton alle. Lienee pieni itsetutkiskelun paikka muissakin tuomioistuimissa, koska korjaamisen varaa käytöksessä muissakin taloissa varmasti on.

Anonyymi kirjoitti...

Minun mielestäni tarve ei ole suinkaan estää tuomareita puhumasta sellaisia joka paljastaa heidän ongelmaiset asenteensa.

Sen sijaan mielestäni tarve on sille että sellaiset tuomarit pannaan viralta, joilla on ongelmaisia asenteita. Näiden ongelmaisten asenteiden selväksi saamisen takia on siis mielestäni hyvä että nämä tuomarit puhuvat kuten puhuvat.

Niinpä sekä tuomarikunnan eettisiin ohjeisiin että myös ciraltapanolainsäädäntöön olisi syytä sisällyttää kohtia jotka edesauttavat ongelmaisten asenteiden dokumentointia.

Anonyymi kirjoitti...

Uutisen sisältö ei ole kenellekään asiaan vihkiytyneelle yllätys. Yllättävää on sen sijaan, että tuomioistuimen ongelmia viimein tuodaan julkisuuteen. Ei liene sattumaa, että kyseessä on lyhyen ajan sisällä jo toinen Könkkölän johtamaa virastoa koskeva "paljastus". Henkilökunta taitaa olla lopullisen kyllästynyt viraston johtamistyyliin/ johtajaan. Harmillista on se, että mediaa ei kiinnosta tuomioistuimia koskevat, paljon suuremmat ongelmat, kuten krooninen resurssipula, joka aidosti vaarantaa kansalaisten oikeusturvan.

Anonyymi kirjoitti...

"Näiden ohjeiden noudattamista ei valvo kukaan tai mikään elin."

Kyseessä on nimeenomaan EETTISISTÄ ohjeista eikä virkavelvollisuuksia koskevista NORMEISTA. Tämä on sanottu noiden ohjeiden johdannossa. Ammattietiikan ydin on se, että sitä valvoo ammatinharjoittaja itse arvioimalla omaa käyttäytymistään. Virkavelvollisuudet, mukaanluettuna käyttäytyminen, on sitten asia erikseen. Sitä valvovat yleiset lainvalvojat ja virkasyytetuomioistuimet.

Anonyymi kirjoitti...

"Mitenkähän missään yrityksessä tai laitoksessa johto voisi tietää, mitä porukka tauoilla tai käytävässä puhuu, sen kontrolloimisesta puhumattakaan!"

Antamalla määräyksen, että jokainen rasistinen ja seksistinen puhe sekä johdon arvostelu mukaanluettuna yleinen muutosvastarinta on heti luottamuksellisesti ilmoitettava
johdolle asianmukaisia jatkotoimenpiteitä (virastossa varoitus tai kielteinen lausunto nimityslautakunnalle ja yksityisellä siirto YT-listalle) varten. Näin saadaan luoduksi sopiva pelon ilmapiiri ja tuottavuus Suuren Johtajan johdolla senkun nousee...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymi kirjoitti:

"Kyseessä on nimeenomaan EETTISISTÄ ohjeista eikä virkavelvollisuuksia koskevista NORMEISTA. Tämä on sanottu noiden ohjeiden johdannossa. Ammattietiikan ydin on se, että sitä valvoo ammatinharjoittaja itse arvioimalla omaa käyttäytymistään".

Kyllä, mutta toisaalta esim. asianajajien eettisten ohjeiden eli Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden noudattamista valvoo asianajajaliiton ao. elin eli valvontalautakunta, jonne tapaohjeiden rikkomisesta voidaan kannella.

Tuomareiden valvontaa varten tulisi perustaa samantapainen valvonta- eli kurinpitoelin, jonne tuomareiden epäasiallisesta käytöksestä ja menettelystä voitaisiin kannella. Sellaisen elimen perustamista on ehdotettu - esim. allekirjoittanut on niin tehnyt - mutta tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean asiasta tekemä ehdotusra (KM 2003:3) ei ole haluttu viedä eteen päin. Esim. KKO on vastustanut sanotun valvontaelimen perustamista.

On vedottu tuomareiden riippumattomuuteen, mutta ko. valvontaelimen perustaminen ei olisi toki millään lailla ristiriidassa tuomareiden riippumattomuuden kanssa, jos ko. elimeen kuuluisi vain tuomareita.

Kun sanottua valvontaelintä ei ole, voivat tuomarit käyttäytyä viranhoidossa ja sen ulkopuolella miten tahansa, siis myös sillä tavalla sikamaisesti niin kuin nyt julki tulleesta Hgin HO:n elvityksestä ilmenee.

Anonyymi kirjoitti...

Asia saadaan näyttämään pöyristyttävältä ottamalla se irti asiayhteydestään.

Onko kenties osassa puheista ollut mukana sarkasmia ja syytetyn edukseen vetoamien seikkojen naurettavuuden esille tuomista - muuten en voi kyseisenkaltaisia esim. raiskauksen uhria vähätteleviä lausumia ymmärtää.

Nähtäväksi jää, millainen vaikutus tällä selvityksellä ja sen vuotamisella julkisuuteen on tuomioistuinten sisäiseen ilmapiiriin. Tuomioistuimista ovat kadonneet jo nyt yhteiskunnassa laajalti vaikuttaneet suuret tuomaripersoonat ja sijalle ovat tulleet virkamiesmäiset tuomarit, joilla ei välttämättä ole yleisten saunojen juttujen ja yhteiskunnassa muutoinkin nähdyn tuomaa ymmärrystä asioista. Tämä voi olla vakavampi ongelma kansalaisten oikeusturvan kannalta kuin se, että tuomari naureskelee puolustuksen esittämille "elämälle vieraille" väitteille, jotka voidaan ymmärtää väärin tuomarin omiksi asenteiksi.

Siksi olisi ollut hyvä, että asia olisi ensin selvitetty ja vasta sitten korkea-arvoiset poliitikot, virkamiehet ja tuomarit olisivat antaneet näkemyksensä siitä, mitä todella on näytetty tapahtuneen. Ei pidä unohtaa sitä, että nimettömänä on mukava antaa kommentteja selvityksiin ja ehkä edistää joitakin omia pyrkimyksiä. Eri asia olisi tulla kasvotusten kertomaan väitetystä yksittäisestä tilanteesta, jolloin voitaisiin ottaa esille myös muiden näkemykset tapahtuneesta.

Joenranta kirjoitti...

Hyvä entinen opiskeluajan yhden vuoden kämppäkaveri Jyrki. Et näköjään ole menettänyt sanonnan terävyydessä ja iskevyydessä mitään, kun kerrot Koskelon ja Könkkölän hurskastelusta, jossa Könkkölä vähättelee ja Koskelo kauhistelee eräiden hovioikeuden tuomareiden normaalia puhetapaa. Ilmaisusi "tynnyrissä kasvaneet" oli osuva ja oikea.

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi esitti kahden neuvoksen työryhmän perustamista selvittämään voidaanko ratkaisut antaa jatkossa mahdollisimman pian ja ainakin 30 päivän määräajassa. Ehdotan, että samalla työryhmä voisi laajentaa toimenkuvaansa siihen voidaanko kiireelliset asiat käsitellä kiireellisinä, ja mitä kiireellisyys tarkoittaa.

Ylläolevat kysymykset ovat kuitenkin asianosaisten ja oikeusturvan kannalta olennaisempia kuin taukojen jutustelujen ja vitsien oikeat sanavalinnat.

Työryhmäksi riittää yhden hengen työryhmä kokoonkutsujana hovioikeuden presidentti.

Anonyymi kirjoitti...

Asian kerran tultua julki tuollainen on pakko selvittää tarkastikin.

Tosin (vaíkka nainen olenkin enkä aina miesten "leikkimielistä" sanailua ymmärrä / pidä sopivana lainkaan) on kai selvää, että tuollaista kielenkäyttöä esiintyy kaikilla työpaikoilla.

Ikävä kyllä tuollaiseen törppöyteen kykenee osa kanssasisaristakin ja vieläpä julkisilla paikoilla. Ei ole mahdottoman kauaa siitä kun jouduin todistamaan ravintolan naistenhuoneessa erittäin humaltuneen jonkinlaiseksi markkinatuomariksi julistautuneen ihmisen "showta": tuomarius ei jäänyt kenellekään epäselväksi, joka toinen sana alkoi v-kirjaimella ja eräästä oikeusneuvoksesta (ei onnekseen läsnä) käytettiin h-alkuisia ilmaisuja. Opillinen sivistys ei siis paljoa auta jos henkilöllä on "pieni henkilökohtainen ongelma" ja sydämen sivistys kokonaan puuttuu, näin se on sukupuolesta riippumatta.

Anonyymi kirjoitti...

Tulisi kai olla aikuisille ihmisille selvää, että kun on jotain otettu, saattaa ehdotuksia tulla ja sen pitäisi olla kai sallittuakin. Syntyyhän työpaikoilla lukematon määrä parisuhteita koko ajan. Ainahan sitä kysyä saa...

Mutta luulenpa omaan kokemukseen perustuen, että ongelma on se, että hierarkisessa järjestelmässä esimiesasemassa (jossa ovat nuoriin esittelijöihin nähden kaikki neuvokset) kouritaan ja ehdotellaan niin, että kohde joutuu miettimään miten päästä tilanteesta eroon, niin että työpaikka säilyy l. määräys jatkuu (määräaikaisia kun ovat).

Valta-asemassa olevat ehdottelijat eivät näe tai halua nähdä, että heitä 20-30 vuotta nuoremmat kollegat eivät oikeasti ole tasaveroisessa asemassa sanomaan ei ja poistumaan tilanteesta.

Kollegiaalinen työpaikka ja se että vuosittain määräaikaiset (kuulemma nykyään) arvoidaan näiden vanhempien kollegoiden toimesta ei varsinaisesti mahdollista näiden "herrasmiesten" loukkaamista tietyllä rintamalla... Seuraukset voivat olla ikäviä.

Eräs kollega kommentoi kahvipöydässä, että tästä hovin kähmimisestä on puhuttu jo 80-luvulta alkaen. Että sellainen yllätys tämä ongelma.

Anonyymi kirjoitti...

Jotenkin tulee tällaista selvittelyä ja keskustelua seuratessa mieleen, että pitäisiköhän tuomarien ja muiden lainkäyttöviranomaisten vastuuta ja uskottavuutta miettiä enemmän siltä kannalta, että saako tuomarit tehdä omaa etuaan ajaen erinäisiä virkarikoksia omaa etuaan hyödyntääkseen tai muusta motivaatiosta.

On aivan surkuhupaisaa, että Suomi kohisee jostain homottelusta tai pepun nipistämisestä ja sitten kun korotetussa vastuuasemassa toimiva tuomari tekee törkeitä (ei välttämättä rikosoikeudellisessa mielessä) töppäyksiä, niin niistä annetaan pikku sakko ja asia on sillä kuitattu.

Väittäisin, että melko monessa vähemmänkin vastuullisessa tehtävässä jos tulisi esille yhtä räikeitä töppejä kuin tässä viime vuosina on tuomarikunnassa ilmennyt, ovi heiluisi aika helpolla.

Tosin onhan olemassa tietysti tuomarikunnan jänispassi, tuo riippumattomuus, joka antaa ikuisen oikeuden toimia virassa ja tehdä lähes mitä vain ilman että toimia voi konkreettisesti arvostella.

Anonyymi kirjoitti...

Asia, jota Virolaisessa arvosta: hän ei syyllisty koskaan suomalaiseen perisyntiin vähättelyyn ja hyssyttelyyn, joka on kaiken kehityksen este.

Ja sitten itse asiaan: eikö tosiaan aikuiset ihmiset pysty käyttäytymään fiksusti?