tiistai 27. elokuuta 2013

766. Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajalle sakot lahjusrikkomuksista

1. Helsingin hovioikeus on tuominnut kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajan Pauli Ståhlbergin sakkoon kahdesta lahjusrikkomuksesta. Rangaistukseksi tuli 20 päiväsakkoa 
á 90 euroa eli Ståhlberg joutuu maksamaan sakkoa 1 800 euroa. Lisäksi hänet määrättiin korvaamaan valtiolle saamansa taloudellinen hyöty, noin 2 2000 euroa.

2. Hovioikeus arvioi tänään antamassaan tuomiossa, että kaksi Ståhlbergille tarjottua ulkomaanmatkaa olivat luonteeltaan pikemminkin virkistys- kuin seminaarimatkoja. Yhden matkan tarjosi Suomen Asumisoikeus Oy vuonna 2007 ja toisen VVO vuonna 2009.

3. OTT Pauli Ståhlberg ei ole osallistunut kuluttajariitalautakunnassa asumisasioiden käsittelyyn. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että puheenjohtajan menettely oli omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.

4. Aiemmin Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Ståhlbergia vastaan ajetut syytteet. Käräjäoikeuden mielestä matkat olivat korvausta Ståhlbergin matkalla pitämistä luennoista. Itse pidin käräjäoikeuden tuomiota omituisena, sillä jo lehtitietojen perusteella näytti selvältä, että luennot olisi otettu virkitysmatkan ohjelmaan lähinnä hämäystarkoituksessa. Syyttäjän valitus hovioikeudelle oli täysin perusteltu.

5. Kirjoitin Ståhlbergin saamasta lahjussyytteestä blogissa nro  570/30.3.2012. Kun Ståhlbergin tuomiosta tänään kertovien verkkolehtien sisältö on melko niukka, tulkoon seuraavassa toistetuksi, mitä kirjoitin tapauksesta em. blogijutussani.
----
4. Mutta osataan sitä muuallakin. Eilen kerrottiin mediassa, että Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajaa Pauli Ståhlbergia epäillään lahjoman vastaanottamisesta. Syyttäjä on jo nostanut syytteen ja asia tulee esille käräjäoikeudessa syksyllä. Syytteen mukaan Ståhlberg on ottanut vastaan kaksi ulkomaanmatkaa, joista toinen tehtiin vuonna Hampuriin ja toinen vuonna 2009 Tsekkiin. Syyttäjä on vaatinut syytetyille sakkorangaistusta.

5. Ensimmäisen matkan maksoi Suomen asumisoikeus Oy ja toisen VVO. Asia paljastui ikään kuin "sattumalta" poliisin tutkiessa Nuorisäätiössä ja RAY:n johdon vastaavanlaisia rikosepäilyjä. Kahta Ståhlbergin matkat junnaillutta VVO:n ja yksi Suomen asumisoikeus Oy:n johtaja on asetettu syytteeseen lahjoman antamisesta. Kaikki neljä syytettyä ovat kiistäneet syytteen.

6. Kuluttajariitalautakunta ei ole mikä tahansa lautakuntapahanen, vaan todella merkittävä oikeussuojaa tarjoava elin, jossa ratkaistaan vuosittain tuhansia kuluttajariita-asioita. Lautakunta käsittelee muun muassa juuri asuntokaupoista, asumisoikeuden luovutuksesta ja asuntojen vuokrauksesta tehtyjä valituksia. Lain mukaan lautakunta on "riippumaton ja puolueeton" ja sen tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin.


7. Kuinka ollakaan, vuonna 2009, jolloin siis VVO kustansi Ståhlbergin Tsekin reissun, kuluttajariitalautakunta käsitteli kaikkiaan 25 VVO:ta koskevaa valitusta; normaalisti lautakunta ratkaisee vain muutaman VVO:ta koskevan valituksen. VVO on asuntovuokraukseen erikoistunut julkinen osakeyhtiö, joka rakennuttaa, markkinoi ja isännöi omat asuntonsa.


8. Lautakunnan puheenjohtaja toimii virka- ja tuomarin vastuulla ja häneen sovelletaan tuomarin esteellisyyssääntöjä. Pauli Ståhlberg on oikeustieteen tohtori ja hän on ilmoittautunut viime vuosina muutaman kerran halukkaaksi KKO:n jäsenen virkaan.


9. KKO:ssa on parhaillaan avoinna jäsenen virka, jonka ilmoittautumisaika päättyy tänään. Nähdäänkö Ståhlberg tälläkin kerralla virkaan ilmoittautujien joukossa? Veikkaisin, ettei nähdä. Kuluttajariitalautakunta on hallinnollisesti oikeusminsteriön alainen elin ja OM:ssä lehtitietojen mukaan pähkäillään nyt, tulisiko Ståhlberg pidättää virastaan prosessin ajaksi.


10. Asia tuntuu selvältä: Riippumattoman ja puolueettoman oikeussuojaelimen puheenjohtaja ei voi toimia virassaan häntä koskevan lahjonnasta nostetun syyteprosessin ollessa vireillä. Minusta Ståhlbergin puheenjohtajan virka voidaan asiallisesti rinnastaa isokokoisen käräjäoikeuden päällikkötuomarina toimivan laamannin taikka markkinaoikeuden puheenjohtajan virkaan.


11. Näin siis Suomessa. Mutta ei hätää! Suomihan on tunnetusti reilu ja avoin yhteiskunta, jossa läpinäkyvyys ("läpittereiluus") vallitsee. Täällä ei sitä paitsi ole korruptiota, ja miten voisikaan olla, sillä eihän rikoslakimme edes tunne sanaa "korruptio"! Virkamiehemme ja poliitikkomme ovat sanalla sanoa lahjomattomia.


12. Tuomareita meillä nyt ei ainakaan voida lahjoa, ei missään tapauksessa.

----
6. Noin siis kirjoitin tapauksesta maaliskuun lopulla 2012. Oikeusministeriö ei - tietenkään - pidättänyt Ståhlbergia virasta oikeudenkäynnin ajaksi. Saa nähdä, johtaako nyt annettu langettava tuomio johonkin kurinpidolliseen seuraamukseen. Kun virkamies tuomitaan rangaistukseen tuottamuksellisesta rikoksesta tai vain sakkoon - tässä tapauksessa tuomittu sakkorangaistus oli muuten yllättävän pieni eli ainoastaan 20 päiväsakkoa - virkamiestä ei voida tuomiossa määrätä pantavaksi viralta.

7. Vaikka Ståhlberg ei ole käsitellyt lautakunnan puheenjohtajana asuntoasioita jaostokokoonpanossa, voidaan mainittuja asioita lain mukaan viedä myös kuluttajariitalautakunnan täysistuntoon, jossa puhetta johtaa lautakunnan puheenjohtaja. Lisäksi puheenjohtajalla on viraston päällikkönä halutessaan mahdollisuus kulissien takana ottaa epävirallisesti kantaa myös sellaisiin asioihin, joita hän ei itse virallisesti ratkaise lautakunnan jaostokokoonpanossa. En väitä, että tässä tapauksessa olisi näin menetelty, mutta mahdollisuus siihen on olemassa.

PS 30.8.
8. Oikeusministeriö ilmoitti heti hovioikeuden tuomion antopäivänä 27.8.-13, ettei Pauli Ståhlbergin saama lahjustuomio aiheuta kurinpitotoimia, eli Ståhlberg saa jatkaa virassaan normaalisti. Eilen eli 29.8. ministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola kuitenkin ilmoitti (YLeUuutiset), että oikeusministeri Anna-Maja Henriksson miettii sittenkin vielä lahjustuomion seuraamuksia eli Ståhlbergin virka-asemaa. Tätä kannattaakin miettiä, sillä niin kuin tämän blogijutun kommenteistakin havaitaan, monet ovat ihmetelleet oikeusministeriön virkamiesjohdon vähättelevää reaktiota lahjustuomion suhteen.


Hm, tällähän voisi vaikka hieman kumauttaa jotakuta kaistapäätä....

68 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Tohtorin olisi pitänyt osallistua ainoastaan Suomen Asumisoikeus Oy:n matkoille. Ehkä kukaan ei olisi huomannut tarkistaa ASO:n omistussuhteita.

Omistajat: VVO- ja Sato-konsernit 50/50 %

Anonyymi kirjoitti...

Edelliseen täydennys. Valitettavasti harvat tuntevat tämän suomalaisen asumisoikeusjärjestelmän.

Siinä esimerkiksi VVO kerää asukkailta etukäteen pottia tulevia korjauksia varten. Tähän aihepiiriin liittyy potentiaalisesti kymmenien, ellei satojen miljoonien riitakysymys, joka voi tulevaisuudessa päätyä KKO:n ratkaistavaksi.

Nuorisosäätiö ei tähän ASO-vyyhtiin suoranaisesti liity, mutta muistaakseni NS on kerännyt vuokralaisilta tulevia korjaustarpeita varten 20.000.000€. NS:n vuokralaisilla ei luonnollisesti ole omistusoikeutta näihin rahoitin, mutta millainen omistusoikeus tämän tyyppiseen rahakasaan on omistusoikeustalojen asukkailla? He kun ovat omalla varallisuudellaan antaneet rakennetulle talolle pääomaa, jonka he voivat saada takaisin, kun muuttavat talosta pois.

Anonyymi kirjoitti...

Eihän nyt toki enää mitään kurinpidollisia seuraamuksia, sanotaan OM:n johdosta:
http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/2013/08/1796644/ministerio-tuomio-riittava-seuraamus-lahjamatkoista

Anonyymi kirjoitti...

Jep, jep, jep

Keväällä 2007 lautakunta uudistui. Kuluttajavalituslautakunnan toimiala laajeni 1.3.2007 kattamaan myös asuntojen vuokra- ja asumisoikeusasiat. Lisäksi lautakunta voi käsitellä asioita kuluttaja-asiamiehen ajamana ryhmävalituksena. Samalla lautakunnan toimintatapoja uudistettiin ja sen nimi muutettiin nykyiseksi /Wiki

Anonyymi kirjoitti...

OM on kertonut antaneensa PS:lle huomautuksen siinä vaiheessa, kun matkustelu 'paljastui'. Eiköhän Tiina Astola kirjoituta muistion, jonka mukaan asia jo kerran käsiteltynä ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Heh, huomautus, juupa juu!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Hovioikeuden mukaan Ståhlbergin lahjusrikkomus heikensi luottamusta viranomaisten tasapuolisuuteen."

Anna-Maja Henrikssonin johtama OM on ilmeisesti asiasta hovioikeuden kanssa täysin eri mieltä, koska katsoo, että, ehei, eihän tässä nyt mitään eli mitään kurinpitoseuraamuksia ei tarvita!

Ståhlbergilla on siis OM:n luottamus, mutta miten mahtaa olla kaikkien niiden ihmisten luottamuksen laita, jotka joutuvat asioimaan tuomioistuimeen rinnastettavassa lautakunnassa, jonka pomo on tuomittu kahdesta lahjuksen vastaanottamisesta?

Kuluttajariitalautakunnan uskottavuus toki edellyttäisi, että PS ymmärtäisi jättää virkansa. Hän voi siirtyä toki jonkin suuren helsinkiläisen asianajotoimiston hoteisiin.

Anonyymi kirjoitti...

Tiina Astolalla on hyvät hermot. Tutunnäköinen pariskunta on joskus tullut vastaan Liisankadulla.

Professori Aamulehdessä: Mummo kellariin, ja ovelle haulikon kanssa!

Akatemiaprofessori Martti Koskenniemi haluaa puolustaa venäläisisoäiti Irina Antonovaa.

Torstai 3.6.2010 klo 10.26 Iltalehti

Timo Soinilta on kysytty kantaa tai vastuunkantoa PS:n varavaltuutetun omituisista lausumista. Isoista sammakoista vaietaan...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Joo, tämä professori Koskenniemi ja hänen "mummosympatiansa" ja hurjat puheensa isoäitiasiassa ovat vielä hyvin muistissa. Isoäitien, tämän Irinan ja sen egyptiläisen, käännytysjupakkaa on käsitelty tässä blogissa aikoinaan useamman kerran.
Professori on runoilija V.A.Koskenniemen pojanpoika.

Anonyymi kirjoitti...

Moraalin mittatikku on niin erilainen OM:ssä ja hovioikeudessa.

Anonyymi kirjoitti...

Kai tässä pitää kuitenkin odottaa, jos kolikko taas kerran kääntyy toiseen asentoon KKO:ssa.

Näin tapahtui aikoinaan eräälle tunnetulle veroprofessorille, joka unohti ilmoittaa pääomasijoitustuottoja verottajalle.

Professorilla on yhteinen sijoitusyhtiö nykyisen huippupoliitikon kanssa, poliitikko on aktiivisesti viime aikoina vaatinut Soneran rahojen vaihtamista tuhanteen pääomasijoitusyritykseen. Herrat taitavat olla myös serkkuja.

Veroprofessori tuomittiin KO:ssa, vapautettiin yksimielisesti HHO:ssa. KKO vapautti professorin äänin 3-2. Vähemmistöön jäi rikos- ja prosessioikeuden professori DF.

Anonyymi kirjoitti...

Pauli Ståhlbergin faija on muuten OTT Kaarlo Ludvig Ståhlberg. KS toimi ensin Rovaniemen hovioikeuden ja sitten vielä Helsingin HO:n presidenttinä, vm. virassa 1993-98. Ehkä tämä sukulaisuus selittää osin Paulin nyt Helsingin hoviokeudelta saaman lahjustuomion lievyyttä - vain 20 päiväsakkoa.

Anonyymi kirjoitti...

Tosiaan, 20 päiväsakkoa kahdesta lahjoman vastaanottamisesta tai lahjusrikkomuksesta! Tämä tuntuu lähinnä syytettyyn kohdistuvalta anteeksipyynnöltä!

Anonyymi kirjoitti...

Pauli on niinikään tapaturma-asioiden muutoksehakulautakunnan varapuheenjohtaja,
sinnehän voi luottamuksella kääntyä, jos sattuu menemään sukset ristiin lakisääteisissä tapaturmavakuutus asioissa.
Paulin lisäksi lautakunnassa on riippumatonta ja puolueetonta asiansa tuntevaa edunvalvojaa.

Anonyymi kirjoitti...

Tuomio on oikea, mutta lievä. Käräjäoikeuden jepet ne vasta sinisilmäisiä ovat kun eivät tajua, ettei siellä matkalla mitään luennoida. Kyllä ne luennot voisi Suomessakin pitää. Matkalla pidetään hauskaa, pelataan golfia, syödään hyvissä ravintoloissa ja kännätään. Plootuvuoren harkintakyky on pettänyt sen verran pahasti, että parasta olisi jättää tehtävänsä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

On se kumma, miten nämä yhdet ja samat tyypit valikoituvat kaiken maailman lautakuntien jäseniksi tai puheenjohtajiksi! Niin kuin juuri Pauli S. myös tapaturma-asioiden mh-lautakuntaan ja ties mihin kaikkiin muihin lautakuntiin!

Arvatkaapa, mikä on se elin, joka näihin sivutoimisiin lautakuntiin juristeja nimittää? Kyllä, se on OM tai jokin muu ministeriö OM:n vinkistä! Ei siis ole mikään ihme, ettei OM näe mitään syytä kurinpitotoimiin, jos tällainen sen kaikkiin lautakuntiin valitsema tyyppi sattuu narahtamaan lahjuksen vastaanottamisesta!

Toinen samanlainen "suossikki" näyttäisi olevan KKO:n esjäneuvos Timo Ojala, joka tomii nyt ma. hovioikeudenneuvoksena Hgin HO:ssa; oli mukana vapauttamassa Ilkka Kanervaa lahjussyytteistä. Hänkin on mukana monissa lautakunnissa joko jäsenenä tai sihteerinä. KKO ja/tai OM ajavat häntäkin kaikkiin mahdollisiin sivutoimisiin tehtäviin erilaisissa lautakunnissa tms. elimissä.

Tällä tavalla näille tyypeille petataan pätevyyttä esim. juuri KKO:n tulevia jäseniä nimitettäessä. Näitä sivutoimia, myös esim. Urheilun oikeusturvalautakuntaan, ei koskaan julisteta haettavaksi, niihin vain "määrätään" jäseniä ja sihteerejä ja valinnan takana on läjhes aina OM tai muu ministeriä ja "kehotajana" KKO tai jokin muu tuomioistuin tms. "taho".

Suosikkijärjestelmä eli jonkinlainen nepotismin nykyaikainen korvike vaikka vertaa!

Anonyymi kirjoitti...

Nimerkkki Viileen kommentti HS:n verkossa tänään koskien Pauli Ståhlbergia:

"En ole luottanut tähän mieheen riitalautakunnan puheenjohtajana koskaan. Hänen puheensa ja tekemisensä ovat jostain muusta maailmasta kuin kuluttajien etujen puolustamisesta. Viimeksi tällä viikolla hän puhui aivan omituisia TV:ssa, kun oli kyse rikkoutuneista kännyköistä".

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tuomittu Ståhlberg tullee melkoisella varmuudella hakemaan valituslupaa KKO:lta ja valittamaan hovioikeuden tuomiosta. VKSV:n pitäisi huolehtia siitä, että myös jutun syyttäjä pyytää valituslupaa ja vaatii valituksessaan tuomitun sakkorangaistuksen selkeää korottamista. 20 päiväsakkoa on liian lievä rangaistus esim. punaisia päin ajamisesta. Nyt on sentään kysymys härskistä virkarikoksesta, joten 20 ps:n rangaistus vaikuttaa ikään kuin pilkanteolta.

Anonyymi kirjoitti...

Eikä siitä Paulin saamasta huomatuksesta ole mitään dokumenttia tai muuta mustaa valkoisella. Vain jotain suupuheita.

Anonyymi kirjoitti...

Tsekki ja Hampuri ovat mielenkiintoisia kohteita. Molemmat ovat tunnettuja herrrasmiehille suunnatuista sofistikoituneista iloittelumahdollisuuksista. Kyllä minullekin tuollaiset matkat kelpaisi.

Anonyymi kirjoitti...

No hyvä kuitenkin että tämä OTT Ståhlberg saatiin kuitenkin tuomiolle, jospa tuomio saataisiin vielä tekoa vastaavaksikin KKO:ssa joka on viime aikoina terävöitynyt ja joka korjasi KHO:nkin EU-oikeuden vastaiset autoveropäätökset. Virastahan OM ei hennonut häntä pidättää, mukava tohtorismies kun on ja isäkin ollut tuomari. Eihän sitä ihan ketä tahnsa voi virasta pidättää sentään. Tunnetusti laki ei vain voi olla sama kaikille.

Anonyymi kirjoitti...

Ministeriön valkopesu pääsi sellaisenaan YLEn radiouutisiin tänään 27.8 17.00.

Ei ole mitään aihetta pidättää tehtävistään, ei kerrassaan mitään.

YLE antaa virkakyösteille ainoan äänen asiassa, jossa maksumiehenä ovat nimenomaan kyseisten lahjojien asiakkaat. Suomessa ei ole millään muotoa korruptiota, eihän?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Timo Soinilta osuva vertaus: Teuvo Hakkaraisen kielenkäyttö ei ole hovioikeudenneuvoksia kummempaa!

MTV3:n uutiset:

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soinin mielestä kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) ei ole muslimeja koskevalla blogikirjoituksellaan hovioikeudenneuvoksia kummempi.

Soinilta kysyttiin Jyväskylässä perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa kantaa Hakkaraisen viime viikon maanantaina julkaisemaan kirjoitukseen, jonka mukaan muslimeja tulvii länteen ja muslimit odottavat kutsua jihadiin.

Soini viittasi lausunnollaan siihen, että Helsingin hovioikeudessa jotkut tuomarit kertovat oikeudenkäyntien tauoilla rasistisia vitsejä.

Anonyymi kirjoitti...

Ettei Helsingin uuden hovioikeusrakennusprojektin yhteydessä harrastettu myös matkailua ulkomaisiin oikeustaloihin?

Neliövuokra nousi noin 65 prosenttia.

OM:n virkamiehet nostivat entisen kollegansa viraston työskentelyolosuhteet aika kohtuulliselle tasolle.

Jos pitäisi valita työhuone vaihtoehdoista KKO, KHO, HHO, niin kyllä viimeisin on kaikista miellyttävin puulaaki.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.3.2008 seuraavia asioita:

Oikeusministeriön oikeuttaminen tekemään vuokrasopimus Helsingin hovioikeuden uusista tiloista Sponda Oy:n kanssa. Tilat ovat Salmisaaressa samassa rakennuskompleksissa, missä jo nykyisin toimii Helsingin käräjäoikeus. Sponda Oy on tehnyt tarjouksen hovioikeuden tilojen vuokraamiseksi. Tarjouksen mukaan pinta-ala olisi 6 840 m2 ja kuukausivuokra 153 000 euroa/kuukausi eli vuodessa 1 836 000 euroa (23,61 euroa/m2). Kun huomioidaan nykyisten Itä-Pasilassa sijaitsevien tilojen vuokramäärä 1 210 000 euroa/vuosi (pinta-ala 6 893 euroa/m2, 14,63 euroa/m2) hovioikeuden vuokramenojen lisäys olisi 626 000 euroa/vuosi. (OM hallitusneuvos Esko Sorvali 160 67535)

Anonyymi kirjoitti...

Omitusta, kuinka yksi Sattuma johtaa toiseen Sattumaan. Onko nyt tosiaan niin, että HHO on yksityistetty? Siis Hovioikeuden tilat omistaa pörssiyhtiö Sponda? Jos näin on, niin kuka omistaa KKO:n palatsin?

Kun Sale on Harkimon kaveri, ja Hjallis on venäläisten oligargien kaveri, niin olisiko Putin kiinnostunut osamaan Suomen pressan naapurikämpän?

Eikös tämä pisnessidea ole paljon seksikkäämpi kuin politrukkien idea vaihtaa Sonera tuhanteen pikkufirmaan?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

No jo on! Noin komiassa ja kalliissa hovioikeustalossa puhutaan noin rumia ja rasistisia juttuja!

Anonyymi kirjoitti...

Eikö julkisen vallan toimesta annettu seuraamus eli huomautus olisi jo riittänyt, kun sovelletaan Ne bis in idemiä.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä tapauksessa syyte kaiketi nostettiin ensin ja sitten vasta huomauteltiin - mahdollisimman huomaamattomasti.

Anonyymi kirjoitti...

Huomautus voisi toimia suomalaisessa seuraamusjärjestelmässä laajemminkin. Törkeä huomautus olisi tuomio kunnon lahjusrikoksesta ja lievä huomautus vastaisi nykyistä viraltapanoa.

Anonyymi kirjoitti...


blogiesi lapsellisuus nyppii. Sinänsä varmaan juridisesti ymmärrät asiat, mutta vedät omasta mielikuvituksestasi päälle tällaiset kylähullujen"oikeusturvataistelijoiden" herjaavat johtopäätökset

Kerro nyt esim. miksi Hon ojalle "petataan virkaa". ilmeisesti on olemassa joku tuomarien/OM:n salaliitto, jonka suosikki ojala on. ojala ajaa on siis kirjoituksesi perusteella jonkin ryhmän asiaa? vai mitä tarkoitat.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vai että "tällaisten kylähullujen" herjaavat johtopäätökset!

Ojala, ei siis Oja, jonka otin yhdeksi esimerkiksi, on varmasti sangen pätevä pätevä juristi, siitä ei ole kysymys. Enkä toki epäile häntä tai ketään muutakaan "jonkin ryhmän asian ajamisesta" tai yleensä salaliittojen olemasssaoloa. Olen vain havainnut, että joidenkin tällaisten lahjakkaiden tyyppien uraa halutaan edistää siten kuin olen edellä kertonut. Kuitenkin noissa samoissa tehtävissä, siis tuomioistuinlaitoksessa, on toki monia muitakin yhtä lahjakkaita ja pätevia juristeja, mutta he eivät vain jostakin syystä tule koskaan valituksi näihin erilaisiin OM:n hallinnonalan sivutoimiin, välimiesten sihteereiksi, Urheilun oikeusturvalautakuntaan tms. paikkoihin tai tehtäviin, vaan niihin valikoidaan useimmiten aina näitä yksiä ja samoja tyyppejä.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, nähtiinhän tämä myös siinä, kun Hgin HO:n Mikko Könkkölä nimesi tämän Ojan hovioikeudenneuvosten kielenkäyttöä yms. tutkivan komission toiseksi jäseneksi! Mikon olisi ehkä kannattanut valita hommaan joku hiukka kokeneempi ja laiskempi tyyppi, jotteivät kaikki "pahat puheet" ja käpälöinnit olisi päätyneet laadittuun raporttiin eikä hovioikeus olisi joutunut niin perin noloon asemaan julkisuuden valokeilassa kuin mihin se nyt joutui!

Anonyymi kirjoitti...

Tyhmä kysymys, mutta jos väitetään lainopillisesti jokin asian olevan ilmeisen perusteetonta, niin kuinka epätodennäköistä tämän pitäisi olla asteikolla 0-100.

100 = Täysi varmuus

0 = Mahdotonta

Klami ja Jonkka näitä aikoinaan pyörittivät, mutta mitä opetettiin prosessin tentissä?

Anonyymi kirjoitti...

Minun on myös suoraan sanottava, etten olisi koskaan luullut, että Korkeimman oikeuden johdossa olisi niin ämmämäinen mies kuin siinä tällä kertaa on - valitettavasti kyllä vielä minun presidenttiaikani siihen nimitetty.

L.K.Relanderin päiväkirjamerkintä 2.3.1930

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Otsikko hs.fi:ssä:

- Keskusrikospoliisin päälliköksi pyrkii nimekkäitä poliiseja.

Hakijoita on 11, jotka luetellaan jutussa. Vain yksi näyttää olevan joukosta poissa: Hauhon poliisi. Tämän hetken ehkä nimekkäin ja tunnetuin suomalainen poliisi.

Anonyymi kirjoitti...

Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtajaksi 24 hakijaa

Myös Arolainen KHO:sta hakee paikkaa.

http://www.hs.fi/politiikka/Liikenne-+ja+viestint%C3%A4ministeri%C3%B6n+viestint%C3%A4johtajaksi+24+hakijaa/a1377657002663

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jos minä saisin päättää, lakkauttaisin kyllä koko viestintäjohtajan viran. Samoin lähes kaikki muutkin valtion- ja kunnallishallinnon viestintäpäällikköjen virat tai toimet. Saataisiin silläkin tavalla aikaiseksi säästöjä.

Viestintä on toki tärkeä asia, mutta ei siihen mitään erityisiä "päälliköitä" toki tarvita. Viestinnästä vastaisi ao. viraston tai tuomioistuimen kanslia- tai hallintopäällikkö, käytännön työthän tekee joka tapauksessa tavallinen sihteeristö.

Tuomioistuimissakin on liikaa näitä "hallintoniiloja", kuten juuri viestintäpäälliköjä. Tuomioistuinten tiedotus ei ole v-päälliköiden palkkaamisesta juuri parantunut. Esim. hovioikeuksissa viestintä eli suomeksi sanottuna tiedottaminen on täysin lasten kengissä.

Siru Pola kirjoitti...

Pali sai 20 päiväsakkoa, mutta niin sai Tuksukin. Tuksu oli yrittänyt potkaista polliisia pal(l)eihin, mutta tullut huti. Molempien luottamus kansalaisten silmissä on nyt samoissa??

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Näin nätisti toteutuu meillä rikosprosessuaalinen tasa-arvo!

Toki Tuksun teko on yksilötasolla paljon paheksuttavampi kuin Palin, sillä eihän vm. aiheuttanut kellekään minkänlaista vaaraa, saatikka vahinkoa. Tuksu yritti myös nöyryyttää virkavaltaa, Pali ei sitä tehnyt, koskapa OM:ssäkin ymmärrettiin, että nyt Palille tuli huti.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

MTV3:n uutisista:

- Poliisijohtaja Robin Lardotin mukaan jatkossa ainoastaan dna-näytteensä eliminaatiorekisteriin luovuttanut työntekijä saa käsitellä vakavien rikosten näytteitä.

– Emme ole vielä ratkaisseet, onko tämä ohje vai määräys. Lopputulema on varsin samankaltainen. Lähdemme siitä, että vain vertailunäytteen antaneet henkilöt saavat käsitellä mahdollisia todisteita.

Uudistuksen myötä rikospaikkatutkija päätyisi siis tutkimaan lähinnä kioskimurtoja, jos hän kieltäytyy luovuttamasta dna-näytettään eliminaatiorekisteriin. Uudistus pyritään toteuttamaan tämän vuoden puolella.
--
Jumalauta, millaista typerää saivartelua tyypiltä, joka on hakenut KRP:n päälliköksi! Vai ei vielä tiedä, onko tämä "ohje vai määräys"!

Ilman minkäänlaisia ohjeitakin pitäisi olla - olisi pitänyt olla - selvää, ettei jeparilla, joka ei ole suostunut luovuttamaan dna-näytettään elminaatiorekisteriin, ole mitään asiaan vakavien henki- yms rikosten tutkintaan!

Ovatko ne täysin pölkkypäitä siellä KRP:n rikosteknisessä laboratoriossa, kun eivät ole näin päättäneet jo vuosia sitten! Poliiisnkin pitäisi joskus osata käyttää järkeään ilman nimenomaista ohjeistustakin.

Ulvilan murhajutussakin pähkäiltiin 5-6 vuotta halosta löytynyttä dna:ta ja suoritettiin kalliita näytteiden tutkintaa 700 miehelle Porin seudulla vain sen takia, ettei yksi tyyppi poliisissa suostunut antamaan dna-näytettään ao. reksteriin ja hänen sallittiin siitä huolimatta osallistua rikoksen tutkintaan. Poliiisi eli hänen esimiehensä pitäisi panna korvaamaan valtiolle tästä aiheutuneet kustannukset.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ruotsisssa Luulajan käräjäoikeus on tuominnut avovaimolleen "alapäätarkastuksen" eli uskottomuustarkastuksen tehneen ulkomaalaistaustaisen miehen 3 vuodeksi vankeuteen raiskauksesta. Mies työnsi sormensa vaimonsa emättimeen tutkiakseen, oliko vaimo kenties ollut hänelle uskoton eli käynyt vieraissa. Tuomittu määrättiin myös karkotettavaksi maasta.

http://www.dagensjuridik.se/2013/08/tre-ars-fangelse-tva-otrohetskontroller-av-hustrus-underliv

Olen kirjoittanut ko. tapauksesta jo aiemmin siinä vaiheessa, kun tapaus oli esillä Ruotsin korkeimmassa oikeudessa.

Suomessa on erittäin harvinaista, että raiskauksesta tuomitaan noin pitkää vankeusrangaistusta. Se edellyttäisi meillä sitä, että raiskaaja pahoinpitelisi uhrinsa lähes henkihieveriin.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Suomessa Luulajan tapauksen kaltaisessa tapauksessa Hgin HO tuomitsisi syytetyn kunnianloukkauksesta sakkoon - siihen 20:een päiväsakkoon! Siihen tuttuun ja turvalliseen, johon Pauli ja Tuksukin tuomittiin.

Anonyymi kirjoitti...

Hovioikeuksien viestintää olet moittinut heikoksi. Pitää aika hyvin paikkansa. Onneksi niissä ei sentään erillistä viestintäpäällikköä taida olla.

Anonyymi kirjoitti...

Minun on myös suoraan sanottava, etten olisi koskaan luullut, että Korkeimman oikeuden johdossa olisi niin ämmämäinen mies kuin siinä tällä kertaa on - valitettavasti kyllä vielä minun presidenttiaikani siihen nimitetty.

L.K.Relanderin päiväkirjamerkintä 2.3.1930

Relander oli nimittänyt KKO:n presidentiksi Pehkosen Oulusta. Pehkonen saattoi olla sukua maaherra Pehkoselle, maalaisliiton ministeri, molemmat olivat Oulusta.

Kommentti liittyi oikeusneuvospaikan täyttämiseen.
Relander oli nimittänyt vastoin KKO:n enemmistön kantaa, toiseksi eniten ääniä saaneen, suomenkielisen ehdokkaan. Nimittäjä katsoi, että KKO:n esittämä ehdokas oli saanut enemmistön taakseen, koska ehdokas oli ruotsinkielinen. Relander myös katsoi, että pätevämmät istuvat oikeusneuvokset olivat kannattaneet toiseksi jäänyttä ehdokasta.

Eli siis KKO:n suosikkipoikapolitiikkaa on arvosteltu aikaisemminkin, ja vielä nimittäjän toimesta.

Oikeusministeriöllä on hyvät läänitykset.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Pauli Ståhlbergin tapauksesta kirjoitetaan tänään myös HS:n pääkirjoitussivulla.

Anonyymi kirjoitti...

HS:n pääkirjoitustoimitus "kopioi" Jyrki Virolaista.

Jos blogissa olisi esitetty, että S pitäisi pidättää virasta siksi aikaa, kunnes nähdään, eteneekö asia KKO:n, Niin, näin tuossa Päivälehden pääkirjoituksessa lukisi....

Tutkiva toimittaja kysyisi, koska OM:n virkamies luki HHO:n päätöksen? Veikkaan, ettei sitä ole vielä kukaan lukenut ministeriössä eli ministeriön "päätös" tehtiin sokkona.

Anonyymi kirjoitti...

HS:n pääkirjoitus tänään:

http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Oikeusministeriö+vähättelee+lahjusrikkomusta/a1377665990836

Anonyymi kirjoitti...

Onko kuva Tarjasta kirjoittajan? Rakennusmiehet kertoivat, että Tarjan eläkeasunnossa on kaksi keittiötä, toinen Tarjalle, toinen Pertille.

Toisessa lienee puutteellinen varustus, valtio taisi tarjota vain yhdet kattilasarjat...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kuva on anonyymin kommentoijan lähettämä.

Anonyymi kirjoitti...

Käräjäoikeus ei nähnyt moitittavaa Ståhlbergin matkoissa: Lue käräjäoikeuden ratkaisu

Käräjäoikeus hylkäsi kuluttajariitalautakunnan puheenjohtajaa Ståhlbergia vastaan nostetut syytteet

http://www.credita.fi/lakiuutiset/33066

Anonyymi kirjoitti...

Kohuvalokuva Halosesta "kattilaostoksilla" on julkaistu myös Seiska-lehdessä:

https://www.seiska.fi/Viihdeuutiset/Kelpasiko-jatelavalta-poimittu-kattila-Tarja-Haloselle-katso-kohukuvat/1014828

Anonyymi kirjoitti...

Käräjäoikeuden ratkaisuista:

"Kyseiset seminaarimatkat on mitä ilmeisimmin järjestetty siksi, että osallistujilla olisi mahdollisuus keskustella ajankohtaisista aiheista rauhassa, samalla virkistäytyen golfia pelaamalla tai muutoin. Siten on ilmeistä, että nimenomaan Ståhlbergin mukaan kutsuminen on johtunut mitä ilmeisimmin osittain sattumanvaraisista seikoista, ja lähinnä hänen pitkäaikaisen ystävänsä Eero Saastamoisen aloitteellisuudesta johtuen".

Heh, heh..."mahdollisuus keskustella rauhassa ajankohtaisista asioista ..."

OM:ssä asian on ilmeisesti ratkaissut yksi virkamies eliylijohtaja Kari Kiesiläinen. Ministeri on pessyt kätensä koko asiassa.

Anonyymi kirjoitti...

Esittikö syyttäjä väitteen, että S kutsuttiin, koska lakia oli juuri muutettu sopivasti?

Keväällä 2007 lautakunta uudistui. Kuluttajavalituslautakunnan toimiala laajeni 1.3.2007 kattamaan myös asuntojen vuokra- ja asumisoikeusasiat. Lisäksi lautakunta voi käsitellä asioita kuluttaja-asiamiehen ajamana ryhmävalituksena. Samalla lautakunnan toimintatapoja uudistettiin ja sen nimi muutettiin nykyiseksi.

Onko data kokomaan nyt HHO:n kirjaamoarkistossa?
Jos sattumalta haluaisin tutustua siihen.

P.S. Nuorisosäätiön kakkososa jatkuu Hovissa ensi viikolla... Menisi samalla reissulla, kaksi asiaa...

Anonyymi kirjoitti...

En itse lyö pientä palloa, enkä harrasta matkailua, mutta minulla on vanhoja "ystävyyssuhteita".

Lainausmerkit sen takia, että tiedän heidän tarjoavan aina lounaan, kun heidän etua pitäisi ajaa. Muulloin ei edes tule joulukorttia.

Onneksi kännykästä nykyjään näkee, kuka "ystävä" soittaa, joten kännykkä saa soida.

Sattumalta nämä "ystävät" puuhailevat rakennusbisneksen liepeillä...

Kamunen kirjoitti...

Kyllä nyt harmittaa etten napannut Halosesta kuvaa Espoon IKEAn "säästönurkan" liepeiltä missä hänet kevätiltana bongasin.

Ehkä hän haluaa profiloitua H.Hursti-tyypiksi pyrkiäkseen Mäntyniemeen Suomen Barack Obamana. Vaihtaisi rooleja H.V. Salen kanssa hyvään venäläiseen tapaan.

Tai sitten hän etsii lahjapannua Putinille ison hauen paistamiseen?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Oikeusministeri Henriksson miettii vielä Ståhlbergin lahjustuomion seurauksia:


http://yle.fi/uutiset/oikeusministeri_miettii_viela_lahjustuomion_seurauksia/6806185

Anonyymi kirjoitti...

"Oikeusministeriö ilmoitti heti hovioikeuden tuomion antopäivänä 27.8.-13, ettei Pauli Ståhlbergin saama lahjustuomio aiheuta kurinpitotoimia, eli Ståhlberg saa jatkaa virassaan normaalisti. Eilen eli 29.8. ministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola kuitenkin ilmoitti (YLeUuutiset), että oikeusministeri Anna-Maja Henriksson miettii sittenkin vielä lahjustuomion seuraamuksia eli Ståhlbergin virka-asemaa"

Kieltämättä tätäkin kansalaista kiinnostaisi tietää, kumpi on oikeusministeriön mielestä parempi: Sekö, että meillä on korruptoitunut ja/tai epäpätevä kuluttajariitalautakunnan entinen puheenjohtaja, vaiko se, että meillä on korruptoituneet ja/tai epäpätevät nykyiset kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja sekä oikeusministeriö?

Anonyymi kirjoitti...

Perin surkeaa tuo ministeriön touhu myös siinä mielessä, että ensin sanotaan, ettei tässä mitään ole.

Ja sitten kun media tarpeeksi nostaa asian esille, sitten todetaan, että täytyypi tutkia.

Seuraavaksi joko odotetaan tutkimisen kanssa niin kauan, että asia unohtuu ja palataan alkutilanteeseen. Tai sitten sorvataan joku päätös, jonka tulkitaan miellyttävän mediaa, mutta joka ei kuitenkaan sisällä mitään varsinaista seuraamusta.

Anonyymi kirjoitti...

Halosen dyykkausreissusta kuulemme varmasti lisää huomenna kun hän vierailee toimittaja Korkin Ykkösaamun vieraana...

Anonyymi kirjoitti...

Sanotahan niin notta moomma nii rehellisiä että soo tosikaan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tarska Halosella on selkiästi tekemisen puutetta.

Se voitaisiin lähettäää sinne Syyriaan tutkimaan, onko kaasuaseiden käytössä mittään perrää. Nyt se Tarska joutuu joutessaan penkomaan Hakanimeen ja Kallion roskalavoja - kyllä ex-pressalle pitäisi keksiä laadukkaampaa tonkimista!

Siis Tarska Syyriaan selvittämään ja penkomaan väitteitä kaasuaseiden käytöstä! Tuomiojan Örkki voisi lähteä hänen matkaseurakseen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jo on aikoihin eletty!
Tupo lupaa 20 euroa/kk kaikille, mutta siitä huolimatta Antti Rinteen Pro uhkaa kaataa sopimuksen!

Pron nimi pitäisi kyllä nyt muuttaa Contraksi!

Vittuuntunut NettoVeronmaksaja kirjoitti...

2000 euroa/kk ansaitsevalle 20 euron kk-korotus ja 2 arkipyhän siirto viikonlopulle tekee vuositason vaikutuksen negatiiviseksi.

Ja mitä enemmän ansaitsee, niin sitä enemmän vuosipalkka laskee noilla arkipyhäsiirroilla. :D

http://www.kotimaa24.fi/uutiset/politiikka/12339-kirkko-mukana-tyoellisyys-ja-kasvusopimuksessa

Nyt viimeistään kannattaa erota kirkosta.

Anonyymi kirjoitti...

Antti Rinne on VVO:n hallituksen jäsen.

Jos Rinne ei ole ollut samoilla Hampurin iloisilla matkoilla, niin ehkä nyt kannattaisi mennä Berliiniin tutustumaan asumisoikeusasumiseen.

Sinänsä nämä kaksi matkakohdetta ovat hassuja, ei Hampurissa tai Prahassa ole asumisoikeussysteemiä.
Suomessa on ideasta aivan oma sovellus, kun tarinassa Nuorisosäätiön "Nuorisohotelliaatteesta". Missä ihmeessä ovat muiden maiden nuorisohotellit.

RAY:n Vihriälän Tallinnan reissut perusteltiin paperilla sillä, että mentiin katsomaan muutamaa NCC:n rakennuttamaa Lasnamäen taloa. Samat tyyppitalot löytyvät myös Matti Vanhasen Nurmijärveltä.

Anonyymi kirjoitti...

Mistamani mukaan Vihriälä kävi Tallinnan reissulla myös kylpylöissä hieronnassa. Kyse ei kuitenkaan liene ollut sopimuksen- tai kaupanhieronnasta.

Ståhlberg ja VVO:n tyypit kävivät reissussa vain, jotta olisiva voineet "keskustella rauhassa ajankohtaisista asioista"." Kyllä tämä tukee vahvasti vastaajien väitettä siitä, ettei mistään lahjuksesta suinkaan ollut kyse!

Anonyymi kirjoitti...

Tosi on! Miksei rehellisten miesten rehelliseen sanaan voitu luottaa, eiväthän nämä mitään konnia olleet! Läpitte rehellisiä virkamiehiä ja liikemiehiä kaikki tyyni!

Anonyymi kirjoitti...

No niin, Ståhlberg sai puhtaat paperit Henrikssonilta. Mitenkähän olisi vastaavassa virassa käynyt jos nimi olisi ollut Nieminen tai Virtanen. Kyllä oli Anna-Majan selitys illan A-studiossa vertaansa vailla. On Pauli ollut kunnolla huomautuksen jälkeen ja ei ole käsitellyt tiettyjä asioita. Eikö Anna-Majalla tullut mieleen että puheenjohtajalla on vähän rajoitettu toimenkuva tehtävien osalta. Pitäskö palkkaa tarkistaa. Huom ei ylöspäin, vaan alaspäin.

Anonyymi kirjoitti...

Ehkä joku tutkiva journalisti voisi selvittää tuon kuluttajariitalautakunnan muidenkin jäsenten saamat kestitykset ja muut lahjukset. Taitaa olla niin, että harvoin siellä kuluttajan asia menestyy, ellei ole onnistunut tekemään raudanlujia sopimuksia myyjän kanssa.