tiistai 13. lokakuuta 2009

173. Anton-pojan äidille Rimma Saloselle langettava tuomio

Rimma Salonen kuvassa oikeallaTampereen käräjäoikeus antoi tänään tuomion Pikku-Antonin kaappausta ja vapaudenriistoa koskevassa jutussa. Tuomio oli odotetusti langettava: Antonin äidin Rimma Salosen katsottiin syyllistyneen lapsikaappaukseen ja vapaudenriistoon. Vapaudenriisto ei kuitenkaan oikeuden mukaan täyttänyt törkeän vapaudenriiston tunnusmerkistöä.

Näistä rikoksista Rimma Saloselle langetettiin 1,5 vuoden ehdollinen vankeusrangaistus. Myös rangaistus oli odotetunlainen, sillä syyttäjä oli vaatinut juuri sanotun suuruista ehdollista vankeusrangaistusta. Antonin isä Paavo Salonen oli asianomistajana vaatinut 1,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.

Käräjäoikeus, jonka puheenjohtajana toimi käräjätuomari ja jäseninä kolme lautamiestä, hylkäsi Rimmaa vastaan kavalluksesta nostetun syytteen. Rimma Salonen tuomittiin suorittamaan korvaukseksi nyt 6-vuotiaalle Antonille vapaudenriiston aiheuttamasta kärsimyksestä 20 000 euroa, isä-Paavo (65) oli vaatinut pojalleen vielä tätäkin suurempaa korvausta kärsimyksestä.

Rimma velvoitettiin suorittamaan korvaukseksi Paavolle Antonin etsimisestä Venäjällä ja tapaamisyrityksistä syntyneistä kuluista 4 800 euroa ja korvaamaan Paavon ja Antonin yhteisiä oikeudenkäyntikuluja 4 100 eurolla.

Tuomittu 20 000 euron korvaus on suomalaisen oikeuskäytänön mukaan korkeanlainen ja voi alentua hovioikeudessa, jonne Rimma Salonen on jo ilmoittanut tulevansa valittamaan koko tuomiosta. Mutta jos olisimme esimerkiksi USA:ssa, nyt tuomittuun korvaussummaan voitaisiin luultavasti lisätä ainakin yksi nolla lisää.

Tapauksen faktat ovat jokseenkin selvät, olen kertonut tapauksesta blogissani 19.5.2009; ks. myös blogeja 104 ja 106 kesäkuulta. Oikeuden mukaan Rimma syyllistyi lapsikaappaukseen, koska hän oli ottanut maaliskuussa 2008 omavaltaisesti huostaansa tuolloin 4-vuotiaan poikansa Antonin tämän isältä Paavolta, jonka huostassa lapsi oli tuolloin ollut. Vapaudenriistoon Rimma syyllistyi oikeuden mukaan kuljettaessaan suoraa päätä Antonin oikeudettomasti Venäjälle.

Rimman mukaan hän ei voinut syyllistyä lapsikaappaukseen, koska hänellä oli lapsen yhteishuoltajuus Paavon kanssa. Rimma tuntuu kuitenkin unohtavan, että isä-Paavo ei ollut antanut lupaa Antonin viemiselle Venäjälle. Rimma väitti, että hän oli lähtenyt Venäjälle vain lomailemaan Antonin kanssa, mutta myöskään tätä väitettä käräjäoikeus ei niellyt. Ennen Venäjälle matkustamistaan Rimma luopui asunnostaan ja tyhjensi sen huonekaluista ja tavaroista. Suomessa vielä ollessaan hän vuokrasi Venäjältä asunnon kolmeksi kuukaudeksi.

Rimma kertoi jääneensä Venäjälle, koska Paavo oli uhkaillut häntä puhelimessa; mahdollisesti tästä syystä vapaudenriistoa ei katsottu oikeudessa törkeäksi. Heinäkuussa 2008 Rimma haki ja sai Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:ltä päätöksen, jonka mukaan Antonia ei saa viedä pois Venäjältä, vaikka venäläinen tuomioistuin oli sitä ennen antanut siihen luvan.

Kuten tunnettua, Paavo oli oli sitkeä, matkusti Venäjälle, vietti siellä aikaa kuukausikaupalla, teki salapoliisityötä ja löysi poikansa sekä kuljetti Antonin kuluvan vuoden toukokuussa monien vaiheiden jälkeen takaisin Suomeen diplomaatti Simo Pietiläisen auton takakontissa. Käräjäoikeudessa Paavo Salosta muuten avusti asianajaja Riitta Rauhala, joka on Simo Pietiläisen aviopuoliso.

Oikeus on puhunut, pulinat pois! Näin voitaisiin Johannes Virolaista mukaillen oikeusvaltiossa sanoa. Mutta mitä vielä! Rimma Salonen on jo ehtinyt ilmoittaa tuomioon tyytymättömyyttä ja aikovansa valittaa tuomiosta hovioikeuteen. Tähän hänellä on tietenkin täysi oikeus.

Mutta hieman epätavallista on, että tuomittu järjestää parin tunnin kuluttua tuomion antamisesta tiedotustilaisuuden, jossa tuomio ja suomalaisvirnaomaiset jälleen kerran mollataan perusteellisesti. Kyseinen info pidettiin Helsingissä tänään kello 16 ja sinne oli tullut joukko venäläismedian edustajia; tähän on saatu Antonin tapauksen yhteydessä jo tottua. Antonin tapaus ja oikeusjuttu herätti jo kesällä ja nyt syksyllä käräjäoikeusvaiheen aikana laajaa huomiota venäläisissä tiedotusvälineissä. Rimma Salosen tapaus on ollut jopa ykkösuutinen Venäjän mediassa.

Tiedotustilaisuuksia tapauksen johdosta - myös ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä - on junaillut dosentti Johan Bäckman, ja hän oli myös tänään järjestetyn tilaisuuden taustalla. Bäckman on Helsingin, Joensuun ja Turun yliopistojen dosentti, varmaan siis pätevä tieteenharjoittaja. Sen sijaan Lapin yliopisto ei osoittanut Bäckmanin dosenttihaaveille osoittanut muutama vuosi sitten ymmärrystä. Bäckman ei ole kuulemma halunnut tarkentaa, mikä rooli hänellä on kyseisessä oikeusjutussa.

Bäckman on kirjoittanut Antonin tapauksesta mittavan määrän blogijuttuja ("antonfree"). Hänen mielestään rikoksiin ovat tapauksessa syyllistyneet Paavo Salosen ohella suomalaisviranomaiset Pietarin lähetystöstä ja erityisesti ulkoministeri Alex Stubb, jota Bäckman on moukaroinut kirjoituksissaan oikein olan takaa.

Bäckmanin käräjäoikeuden käsittelyä koskeva selostus oli hyvin tarkka ja paikoitellen hauskakin, mutta sen pilasi kuitenkin täysin dosentin lievästi sanottuna kärkevä kielenkäyttö syyttäjää (johtava kihlakunnansyyttäjä Mika Mäkinen), Paavo Salosta ja asianajaja Riitta Rauhalaa kohtaan. Käräjäoikeuden jäsenet Bäckman sentään jätti rauhaan. Rauhalasta Rimman taustajoukot ovat tehneet kantelun Suomen Asianajajaliittoon, mutta luulenpa, ettei Rauhalan tarvitse olla tästä kovinkaan huolissaan. Paavo Salonen on lehtitietojen (I-S 10.10.) tiettävästi aikeissa tehdä kunniansa loukkaamisesta rikosilmoituksen Rimmaa ja Johan Bäckmania vastaan.

Johan Bäckman on esiintynyt tapauksen johdosta näkyvästi Venäjän mediassa, jossa hän väitti vähän ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä muun muassa, että Rimma Salosta uhkaisi 7,5 vuoden ehdoton vankeusrangaistus. Eräs venäläinen poliitikko on muutama päivä siten todennut Bäckmanin videossa, että käräjäoikeudella ei ole mitään perusteita tuomita Rimma Salosta jutussa, Paavo Salosen vaatimukset oikeudessa olivat kuulemma puuta heinää.

Eikös tällaista menettelyä nimitetty ennen vanhaa "sekaantumiseksi toisen valtion sisäisiin asioihin?" Toki neuvostoliittolaiset saivat mielin määrin sekaantua suomalaiseen politiikkaan ynnä muuhun, sen sijaan suomalaiset eivät saaneet arvostella Neuvostoliittoa ja sen yhteiskuntaelämää edes pienellä sanalla. Presidentti Urho Kaleva Kekkosen johdolla kehitetty ja hänen valvontansa alaisuudessa toiminut itsesensuuri piti tästä tiukasti huolen.

Oman maan kansalaisia toki saa ja pitääkin puolustaa, mutta tämä pitäisi tehdä kaikella mahdollisella kunnioituksella ystävällismielisen naapurimaan riippumatonta tuomioistuinlaitosta ja muita viranomaisia kohtaan ja yksityisiä ihmisiä mollaamatta.

Mutta kuten tiedetään, venäläiset tuomioistuimet ovat riippumattomia hallitusvallasta ja muista virnaomaisista vain paperilla, eivät käytännössä ja todellisuudessa. Ehkä nyt nähty oikeusprosessi Anton-pojan tapauksesta saattoi juuri sen vuoksi olla heille hieman outo. Jos oltaisiin venäjällä, tuomioistuimen lainvoimaisia päätöksiä ei tarvitsisi noudattaa, jos joku "korkeampi" viranomainen päättäisi toisin. Tämähän nähtiin myös Antonin tapauksessa.

Olisi ollut hyvä, jos esimerkiksi Pietarin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat olisivat voineet käydä seuraamassa Tampereen käräjäoikeuden istuntoa ja pääkäsittelyä. He olisivat silloin voineet omin silmin havaita, miten riippumaton tuomioistuin ja syyttäjistö toimivat länsimaisessa demokratiassa.

Mutta ehkä tällaiseen vierailuun tarjoutuu vielä pietarilaisille opiskelijoille ja kenties heidän opettajilleenkin mahdollisuus, kun Turun hovioikeus aikanaan pitää pääkäsittelyn Anton-pojan jutussa. Turku ja Pietarihan ovat sitä paitsi ystävyyskaupunkeja - olivat vielä ainakin ennen tätä "tuomiopäivää."

Siitä, miten oikeusvaltiossa ei kenenkään pitäisi toimia, saamme me suomalaiset sen sijaan aina vähän päästä näytöksen dosentti Bäckmanilta.

Tätä juttua kirjoittaessani tuli tieto, jonka mukaan Paavo Salosta vaaditaan luovutettavaksi Venäjälle. Itar-Tassin mukaan Venäjän yleisen syyttäjän virasto valmistelee parhaillaan Paavoa koskevaa luovutuspyyntöä. Uutisen mukaan Venäjä pitää rikoksena sitä, että Paavo toi Antonin keväällä Venäjältä Suomeen sala diplomaatin auton tavaratilassa.

Kyse on siis ärsytetyn imperiumin vastaiskusta. Bäckmanin blogista voidaan tämän päivänä "satona" lukea tästä seuraavat otsikot:

- Rimma joutuu maksamaan entiselle miehelleen lapsen salakuljetuksesta takakontissa; siitäkös se 20 000 euroa sitten tulikin (latojan huomautus);

- Venäjän kansankamarin Anatoli Kutsera vaatii Rimma Salosen "kyynisen" tuomion peruuttamista; Venäjällähän tämä peruuttaminen kävisi käden käänteessä päinsä (latojan huomautus);

- Venäjän ihmisoikeusvaltuutettu Vladimir Lukin vaatii Paavo Saloselle oikeudenkäyntiä Venäjällä; no, jo on aikoihin eletty - oikein ihmisoikeusvaltuutettu (latojan huomautus);

- Venäjän valtakunnansyyttäjä vaatii Paavo Salosen luovutusta Venäjälle; no jo on Paavo suosittu Venäjänmaalla (latojan huomautus).

Mitähän kaikkea tästä vielä seuraa ja millaisia otsikoita saamme vielä dosentin blogista lukea? Yöpakkasia jo pitelee ja talvikin on kohta tulossa...toivottavasti kiista jää lumisodan tasolle.

31 kommenttia:

Asser Salo kirjoitti...

Vaikka en voisi olla enempää eri mieltä Johan Bäckmanin kanssa, on kuitenkin pakko hyväksyä, että hänelläkin on sananvapaus, jonka turvin voi harjoittaa myrkynkylvöä.

Jos dosentilla kumminkin on Suomessa niin paha olla, niin mikään ei estä muuttamasta Venäjälle, missä työmiehellä on, Bäckmanin epistolasta päätellen, vielä enemmän vapautta ja leipää.

Venäjällä Bäckmanilla olisi myös aivan toisenlaiset edellytykset luoda poliittista uraa.

Suomessahan Bäckman on lähinnä Pekka Siitoin-vainaaseen verrattava kuriositeetti, kun taas Venäjällä Bäckmanista voisi tulla vaikka pääministeri, jos Suomen hallitus Venäjän ilmoituksesta yhtäkkiä päättäisikin jatkaa yli 60 vuoden takaista käytäntöä ja pitää istuntonsa Venäjällä.

Esimerkiksi Terijoki olisi sovelias istuntopaikka.

Terijoen hallituksen kunniakkaan menneisyyden palauttaminen onkin varmaan juuri se tavoite, johon Bäckman tähtää. Koska millään muulla tavalla Bäckmanin edesottamuksia ei kyllä voi selittää. Tai ainakaan minä en osaa.

Joten Johan, jos olet kuulolla: kerro itse, mikä sinua tuohon myrkynkylvöön ajaa.

Nimetön kirjoitti...

"Mutta kuten tiedetään, venäläiset tuomioistuimet ovat riippumattomia hallitusvallasta ja muista virnaomaisista vain paperilla, eivät käytännössä ja todellisuudessa."
Tässä tapauksesahan venäläien tuomioistuin teki - Paavon kannalta - oikean päätöksen. Eri asia oli, että sitä ei saatu sielä täytäntöön, "korkeamman elimen" päätöksestä johtuen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Siitähän juuri on kyse, kun sanoin, että tuomioistuimet eivät ole Venäjällä riippumattomia!

Jos ne olisivat turvallisuus-ym. viranomaisista riippumattomia, muut virnaomaiset tietenkin kunnioittaisivat tuomioistuinten päätöksiä eivätkä lähtisi mitätöimään niitä kuten juuri Paavo Salosen tapauksessa tapahtui.

Riippumattomuuden ydin on siinä, että tuomioistuinten päätöksiä kunnioitetaan eikä mitätöidä niitä. Ulkopuoliset tahot eivät myöskään saa keskeneräiseen oikeudenkäyntiin.

Nimetön kirjoitti...

Kyllä blogisttin aggressiot saavat oikein huolestumaan. Milloin ne fokusoittuvat holmlundeihn, vanhassiin, paateroihin ja pekkarissiin. Mutta tämä on jo törkkeyden huippu - muodollisjuridisilla näenssäisargumenteillä yrittetään sivuuttaa nuoren venäjän kansalaissen etu. Sen kyllä tiettää parhaiten Venäjän valtio ja sen viranomaiset eikä tämän foorumin bloggisti.

Siru Pola kirjoitti...

Uskomatonta tarinaa nuo Backmanin jutut..

Nimetön kirjoitti...

Siinähän sitten naama venyy tämän palstan patriooteilla, kun Paavo Salonen viedään Venäjälle vastaamaan syytteisiin. Siinä ei taida enää ehdolliset tuomiot riittää, vaan pakkotyö ja Siperia kutsuvat.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

UM on jo ehtinyt ilmoittaa, että Suomi ei tule suostumaan Venäjän mahdolliseen luovutuspyyntöön - se muuten olisi lähetettävä oikeusministeriöön -koska Suomi ei luovuta kansalaisiaan oikeudenkäyntiin Venäjälle vastoin näiden tahtoa. Suomen ja Venäjän välillä ei ole luovutuksen mahdollistavaa sopimusta.

Rimma Salonen tuli Suomessa pidettyyn oikeudenkäyntiin vapaaehtoisesti. On tuskin oletettavaa, että Paavo "vastavuoroisesti" lähtisi Venäjälle käräjöimään etenkin kun hän ei ole syyllistynyt siellä mihinkään.

Joten se siitä luovutusuhosta.

Nimetön kirjoitti...

Blogistilla on selvästi negatiivinen ennakkoasenne Venäjää kohtaan. Itse suhtaudun neutraalisti enkä näe Venäjää minään kaikkein pahimpana pahan valtakuntana maailmassa. En ole tarpeeksi perehtynyt Venäjän politiikkaan että voisin sanoa ymmärtäväni mitä siinä maassa tapahtuu. Demokratia se tuskin on, mutta ei mikään totalitaarinenkaan valtio.

En ole lukenut Bäckmanin viimeisimpiä juttuja, mutta hän voisi kyllä hieman dämpata sanavalintojaan, niin hänen sanomisiaan voisi useampi kuunnella. Tässä Rimma Salosen asiassa olen Bäckmanin kanssa samaa mieltä, muutoin olen kaikesta muusta eri mieltä paitsi että selvää on että entiset Baltian maan yrittävät hienoisesti sortaa venäläisvähemmistöjään. Mikä on ymmärrettävää muttei mitenkään sopivaa käytöstä.

Hyväksyn tuomion siltä osin että Suomen lain mukaan jossei ole ollut isän lupaa viedä lomalle ulkomaille, kyseessä on vapaudenriisto, mutta en ymmärrä miten äiti on muka vienyt oikeudetta lapsen isän huostasta. Eikös lapsi asunut äitinsä kanssa? Ja kävi isän luona joka toinen viikonloppu? Eikö Rimma siis pystynyt näyttämään toteen ex-miehensä käytöstä muutoin kuin uhkausten osalta?

Naisena ja äitinä olen sitä mieltä, että lapselle ei ole voinut olla hyväksi isän tekemä kaappaus Suomeen, kun kerran äiti on ollut ainoa pysyvä ihmissuhde tämän syntymästä asti, isä tuli ymmärrykseni mukaan kuvaan pojan ollessa 3-vuotias.

En pidä Suomen oikeuslaitosta riippumattomana: minusta tässä vedetään selvästi kotiinpäin ja pidetään suomalaisen miehen puolta ulkomaista naista vastaan. Ja jos Rimma on tehnyt rikoksen kaappaamalla, niin silloin pitää myös Paavo tuomita omasta, vielä pahemmasta, kaappauksestaan (joka kirjaimellisestikin kuulostaa kaappaukselta siitä luettuani). Ja kyllä minä ymmärrän Bäckmannin syytökset, että Rimma astui Paavon ansaan tulemalla Suomeen, huonostihan hänelle kävi! Minusta olisi ollut lapselle parempi antaa hänen olla äitinsä kanssa ihan missä maassa tahansa, Paavon toiminnan näen hyvin itsekkäänä ja lasta vahingoittavana. Ja minusta on ikävää, että Suomen oikeuslaitos palkitsee ex-vaimoaan terrorisoivan ja uhkailevan miehen tällaisillä tuomioilla. Simo Pietiläisen, Rauhalan ja A. Stubbin toimet tapauksen tiimoilta ovat olleet uskomattoman vastenmielistä luettavaa.

En ymmärrä miksi Antonille määrättiin tuollaiset korvaukset? Esim. Ruotsissa ei lapsenmurhaajaa määrätty maksamaan kuin 100 000 kruunua per lapsi (Christine Schürrer) lapsen vanhemmille, olisi saanut olla enemmän.

Tämän jutun tuomio ei herätä minussa luottamusta Suomen oikeuslaitokseen: oman oikeustajuni mukainen tuomio olisi ollut antaa nimellinen tuomio vapaudenriistosta ilman minkäänlaista vankeutta tai näitä sakkoja/korvauksia. Rimma Salosella oli sitä paitsi lapsensa yksinhuoltajuus alun perin, joten häntä varmaan kaduttaa kovasti että ikinä on suostunut Paavon yhteishuoltajuuksiin. Minua ainakin kaduttaisi vastaavassa tilanteessa.

Nimetön kirjoitti...

Tässäkin keskustelussa on taas kolmen kopla, johon kuuluvat blogisti, Salo ja Pola. Liekö yksi näistä vielä kirjoittanut kahdella nimimerkillä, jotta tulee enemmän painoarvoa sanomisille. Ei kolme ihmistä voi yhtäaikaa olla mitenkään noin paljon väärässä. En usko moiseen joukkopsykoosiin.

Nimetön kirjoitti...

Venäläiset ja venäläinen yhteiskunta arvostavat lasta ja lapsen oikeuksia. Suomessa tuomari vain toteuttaa siittäjän oikeuksia syyttäjän tukemana. Kyllä hävettää.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Todella harvinaisen paljon vääriä ja virheellisiä faktaväitteitä tuon viimeistä edellisen kommentoijan viestissä. Ei niitä jaksa lähteä oikaisemaan.

Eikös J.K. Paasikivikin sanonut, että "tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku." Tähän anonyymillä on vielä matkaa.

Myöskään viimeisimmän kommentoijan arvelu ei pitänyt paikkaansa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jaha, kerkesipä yksi "häpeäjä" väliin. Hänen kommenttiaan on edellisessä kommentissani tarkoittanut.

Nimetön kirjoitti...

Jos se minulle oli se vääriä tosiasioita kommentti, niin tietääkseni kaikki mitä kirjoitin Rimma Salosesta on totta. Ainoastaan voisin täsmentää että yksinhuoltajuus hänellä oli Bäckmannin mukaan siihen asti kun Anton oli 3-vuotias, sitten tuli yhteishuoltajuus. Ja sitten mies veikin koko lapsen ...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

D'oh!

Siru Pola kirjoitti...

En ole ottanut kantaa Rimman asiaan. Mainitsin vain, että uskomatonta tarinaa nuo Backmanin jutut. Saatan jopa olla sitä mieltä, että kaikki entisestä Neuvostoliitosta tuleva on hyvää ja kaunista. Etenkin sen oikeuslaitos. Minäkin luen aina iltaisin Venäjän oikeuslaitoksen kirkkaimpien tähtien kirjoituksia...

Nimetön kirjoitti...

ÄÄh, näköjään toistelinkin yksinhuoltajuus- yhteishuoltajuus -kommentissa samaa jo aiemmin mainitsemaani asiaa. Pahoittelut toistosta.

Toivon, että blogisti osoittaisi missä kohden en puhu totta, koska muutoin en todellakaan voi ymmärtää blogistin kommenttia. Tahallani en ole mitään ei-totuudeksi tietämääni tänne kirjoittanut, vaan vilpittömin mielin ja uskoen joka sanan.

Minun oikeustajuni mukainen tämä tuomio ei ole.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Boooring!

Nimetön kirjoitti...

Siru Polalle ja muillekin: eivät Bäckmanin jutut täysin roskaa ole. Vähän asiallisemmin sanankääntein hän mielipiteensä voisi tosin joskus esiin tuoda.

Kävin Bäckmanin sivuilta löytämäni linkin kautta tutkailemassa erään venäläisen verkkosivun Anton-kommenttia (google translaten avulla) ja ihan järkeviä mielipiteitä sikäläisellä toimittajalla oli. Tietysti vähän värittyneitä niillä tiedoilla mitä tällä oli (mutta ette kai tosisssanne usko ettei suomalaismedia olisi värittynyt?, sehän puolustaa täysin kritiikittömästi Paavo Salosta, jossa ei ole sen mukaan mitään vikaa). Toimittaja esitti arvionaan, että Rimman olisi pitänyt olla ihan hissukseen päästyään vankilasta silloin kun hänet heti tänne tultua otettiin kiinni eikä alkaa antamaan mitään haastatteluja ja näin saamaan yleistä mielipidettä itseään vastaan lehdistön taholta. Toimittaja oletti että tuomarit vaikka katsovatkin lakikirjaa, saavat vaikutteita myös lehdistön kirjoittelusta. Niin minäkin luulen, ihmisiähän tuomarit selvästikin vain ovat. Sen sijaan venäläistoimittajalla on väärä käsitys kun hän luulee, että Rimma Salosella olisi missään vaiheessa ollut kovinkaan positiivinen imago Suomen lehdistössä. Yhtäkään äidille myötämielistä juttua en ole nähnyt. Joillakin netin keskustelupalstoilla muutama ihminen on häntä puolustanut, mutta siihen se on jäänyt.

Aika hauska loppukommentti tällä venäläistoimittajalla eilisessä jutussaan oli: "Jossei juttua viedä ylempään oikeusasteeseen, yhteenvetona voidaan todeta, että tästä keissistä jäi käteen seuraavaa: kahden ihmisen onnistui sotkea kahden lapsen elämä ja dramaattisesti huonontaa kahden naapurimaan välejä. Tässä on tämän pitkitetyn saippuaopperan pääasiallinen lopputulos." (Käänsin google translaten tuottamasta englannista tuon, googlen suomi on niin huonoa.) Tuossa viitattaneen Rimma Salosen molempiin lapsiin. Kyllä tämä koko farssi Bäckmannin touhuineen on kieltämättä ollut aikamoista hölmöilyä: luulisi että kaksi aikuista ihmistä voisi keskenään sopia asiat ilman että joudutaan tällaisiin peräkonttikaappauksiin ja oikeudenkäynteihin. Paavo Salonen esimerkiksi olisi voinut odottaa jonkun kuukauden ennen rikosilmoituksien tekoa ja katsoa tuleeko ex-vaimo takaisin Suomeen. En mitenkään voi uskoa, että Rimma Salonen asunnosta luopumisesta huolimatta olisi ollut kokonaan lähdössä pois Suomesta (uusia vuokra-asuntoja saa Tampereelta kohtalaisen helpolla), sillä olihan hänellä täällä tuo isompikin poika.

Tätä artikkelia googlen kautta referoin:

http://www.aif.ru/society/article/30099

Olisi mielenkiintoista tietää tapahtuuko näitä peräkonttikaappauksia useinkin sillä useimmat vanhemmathan eivät näitä lasten kaappaustapauksia tuo julkisuuteen, koska julkisuus huonontaa asioitten selvittämistä (sanoi Kaapatut lapset ry jossain lehdessä.) Paavo Salonen on mielestäni ikävällä tavalla lapsensa äitiä panetellut lehdistössä, mm. näiden uskontoasioiden kautta yrittänyt esittää tätä joksikin lahkolaiseksi. Jotenkin toivon, että Anton vielä jollain keinolla pääsisi Venäjälle äitinsä kanssa niin ettei Paavo enää koskaan näkisi häntä. Silloin mielestäni oikeus toteutuisi. Miksei Paavo keskity ennemmin ensimmäisen ex-vaimonsa kanssa saamiinsa lapsiin ja mahdollisiin lapsenlapsiinsa?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Itse taas toivoisin "jotenkin", ettei Anton vaan koskaan enää "joutuisi" tai häntä pakotettaisi äitinsä kanssa Venäjälle!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Pääministeri Matti Vanhanen "joutuu" taas menemään Pietariin 25.10. tapaamaan Putinia.
Pietarissa Vanhanen joutuu kuuntelemaan jälleen kerran Putinin läksytystä Anton-tapauksen johdosta.

Pidä nyt vain, Matti, pintasi äläkä lupaa luovuttaa Paavoa tai/ja Antonia "Pahan Valtakuntaan", vaikka itse pää-Putin lupaisi luopua puutulleista tai ties mitä!

Pietarissa Vanhanen "joutuu" lupaamaan, että Suomen hallitus antaa Nord Streamille luvun laskea kauhea kaasuputki Itämereen Suomen talousvesille.

Nimetön kirjoitti...

Blogisti: en ole ollenkaan venäläismielinen enkä ole ikinä käynyt Venäjällä enkä NL:ssä. Virossa olen käynyt kerran elämässäni ja se riitti, minusta Tallinna oli ankea pikkukaupunki v. 2003 siellä käydessäni. Olen naisen ja äidin puolella tätä miestä vastaan, joka vahingoitti mielestäni poikaansa tällaisella sieppauksella Suomeen. Minusta rehti ja kunnon mies olisi toisenlaisin tavoin pyrkinyt pääsemään yhteyteen poikansa kanssa kuin ensimmäisessä sopivassa tilanteessa tekemään rikosilmoituksen ex-vaimostaan ja eskaloimalla tilanteen tällaiseksi mihin nyt on päädytty.

Venäjästä vielä: Toimittajien murhat (Anna Politkovskaja ym.) Venäjällä ja Tshetshenian sotatouhut eivät erityisesti ole lämmittäneet mieltäni Venäjän suuntaan. Bäckmanin ja Leena Hietasen väitteitä, ettei Viro olisi ollut venäläismiehityksen alainen pidän kovin kummallisina. (Tosin: mielessäni heräsi kysymys että jos meillä arvostellaan venäläisiä historian kirjoja vääristelystä, miten voimme olla varmoja ettei vastaavasti suomalaisia historian kirjoja kirjoiteta suomalaisittain vääristellen? Onko kaikki mikä Suomen koulujen historiankirjoissa seisoo, totta?) Olin ehdottomasti Jutta Zilliacuksen ja sen historiamiehen puolella heidän väitellessään Bäckmania ja Hietasta vastaan tv:n ajankohtaisohjelmassa, oliko se A-Zoom vai mikä lie.

Lapsen etu on varmaankin ettei häntä kukaan vie enää mistään maasta toiseen. Ja myös se, että hän pääsee yhteyteen äitinsä kanssa, jollei peräti asumaan tämän kanssa kuten ennen tätä Paavon kaappausta. Rajaviranomaiset varmaankin tuntevat äidin jo ulkonäöltä, joten hän tuskin pääsee koskaan enää livahtamaan Venäjälle pojan kanssa huomaamatta. Anton voi varmaankin muuttaa Venäjälle tai minne vaan täytettyään 18 vuotta?

Luulin muuten ettei blogisti osaa tavata duh-sanaa oikein, mutta sitten havaitsin edellisestä blogipostauksesta että kyseinen D'oh!-tavausmuoto onko Homer Simpsonin spesiaali-ilmaus. Samaten boring. Jonka nähdessäni päättelin blogistin lopullisesti vaihtaneen teinivaihteelle, minä kun en ole Simpsoneita jaksanut seurata niin paljon että nuo sanat olisivat tuttuja Simpson-höläytyksiä.

Isoisän isäni on kotoisin Sortavalasta, joten jossain sukututkimuksen vaiheessa varmaan lähden käymään siellä. Siinä on ainoa venäläiskontakti mikä minusta löytyy. Kaikki muut sukulinjat löytyvät tavanomaisemmin etupäässä Ruotsista ja Saksasta.

Vähän minua ihmetyttää ettei blogistin mielestä lapsen edulla ole mitään väliä tässä tapauksessa, luulisi että se olisi tässä olennaisinta eikä Paavon ja Rimman tekojen oikeutuksesta kiistely. Mutta eipä tässä muuta sanomista enää ole kuin ciao!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Minusta on nimenomaan lapsen eli Antonin etu, että hänet saatiin Suomeen ja normaalielämän piiriin! Tätä olen pitänyt itsestään selvänä. Suomessa isänsä luona Anton näyttää viihtyvän todella hyvin.

Jos Rimma käyttäytyy normaalisti, hän saa tietenkin tavata poikaa, eihän siitä ole kyse!

Anonyymillä on todella merkilliset ennakkoasenteet, ei voi muuta sanoa.

Sortavala oli suomalainen kaupunki, ennen kuin ryssä sen meiltä ryösti, ei venäläinen! Kantsisi anonyyminkin lukea vähän historiaa, siis Suomen historiaa! Voisi ehkä päästä joistakin ennakkoluuloistaan irti.

D'oh!

Nimetön kirjoitti...

Kyllähän kuitenkin on niin, että Rimman, Antonin ja Paavon yksityisillä asiolla tässäkin julkisessa keskustelussa ratsastetaan.

Tiedä sitten tulisiko meikäläisen ryhtyä Bäckmannia arvioimaan minäkin populistina, mutta ainakin B on osalleen huomiota julkisuudessa paljon saanut.

Ainakin nyt olen B:n toimista sitä mieltä, että kuka ja mikä taho B:n palkan maksaa tässä Salosten tapauksen ympärillä.

Ja kun B ei ole vielä korttejaan löynyt pöytään - että onko lintu vai kala, niin kaiketi näitä B:n juttuja vielä lisää tullaan tulevaisuudessakin kuulemaan.

Jos itse olisin B, niin vetäytyisin Salosten yksityisasioita pois - ronkkimasta.

Toki B tietenkään omasta mielestään ei ole edes missään tekemissä Salosten asioiden hoidon kanssa. Aivan varmasti näin vastaisi, jos häneltä asiasta kysyttäisiin.

Nimetön kirjoitti...

Mistä tuo piispa tekstityksineen on tänne eksynyt?

Nimetön kirjoitti...

Voisimmeko LUOVUTTAA BÄCMANNin Venäjälle? Meno paranisi molemmissa maissa. Venäjällä BAKELIN;anteeksi deminutiivi, voisi jatkaa samaan malliin. Erikoistua ja pätevöityä vaikkapa tutkimalla MAINILAN LAUKAUKSIA.

Nimetön kirjoitti...

Fiksulla Blogistilla puupää lukijoita. Herra Jeesus mitä kommentteja. Seuratkaa nyt vähän Johan "Mainilan Laukaus" Backmann'in lausumia.Viro vapaa 1940-1991 jne.jne. .... Kyllähän me suomalaisetkin luovumme asunnostamme ja myymme kalusteemme, kun lomalle lähdemme naapurimaahan! Eikö Niin? Niin Bakeli ja Rimma tekevät.
Nim. Tasavallan Sahtivaari

Joe kirjoitti...

Kaameita kommentteja näiltä anonyymeiltä.

Jos suomi on ruotsia jäljessä näissä huoltajuusasioissa niin venäjä on ilmeisesti sitten se surkein takapajula.

Nimetön kirjoitti...

En väittänyt Sortavalaa alunperin venäläiskaupungiksi, viittasin isoisäni isän nimeen, joka on venäläinen, syntynyt Sortavalassa 1860-luvulla. Minusta on jännittävää, jos löytyy kunnon venäläishaarakin suvusta, mutta saa nyt nähdä jääkö se jumittamaan vain Sortavalaan vai lähteekö muualle Venäjälle.

Mutta annetaan nyt olla tämän Anton-kiistelyn, olemme eri mieltä tästä asiasta ja sillä sipuli. Muutoin pidän blogistin kirjoituksia oivallisina, tämän päivän Ruanda-juttuakin. Siitä kiitokset!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Nyt kun olen saanut Tampereen käräjäoikeuden kirjallisen tuomion asiassa, tarkennan tapahtumatietoja sikäli, että käräjäoikeus oli 17.8.2006 määrännyt Antonin vanhempiensa yhteiseen huoltoon niin, että Anton asuu äitinsä Rimman luona.

Antonilla oli käräjäoikeuden sanotun päätöksen mukaan oikeus asua ja oleskella Paavo-isänsä luona kolme vuorokautta viikossa.

Paavo oli vienyt luonaan Kokemäellä oleskelleen Antonin 2.3.2008 Rimman luokse Tampereelle.

Kun Paavo oli 7.3. soittanut Rimmalle, tämä oli Paavon mukaan kertonut, että hän ja Anton ovat Venäjällä ja ettei Paavon enää tarvinnut noutaa Antonia mistään eikä koskaan. Paavo oli tuolloin todennut, ettei hän ollut antanut lupaa lapsen viemiseen Venäjälle.

Joe kirjoitti...

Bäckmanhan taisi pyydellä anteeksi sanojaan liittyen tähän juttuun. Vetääkö Paavo tutkintapyynnön (vai mikä se oli?) takaisin?

Jali Raita kirjoitti...

Jyrki Virolainen

Rimma Salosen juttu Tampereen käräjäoikeudessa

Olin fyysisesti paikalia istunnossa ja tein muistiinpanoja. Oli alun perin selvää, että juttu oli poliittinen ja että Rimma Salosen tuli hävitä. Käsillä oli provokatorinen menettely, jonka yksi tarkoitus oli mustata venäläistä osapuolta. Tämän todistaa pojan tuonnille Venäjältä annettu julkisuus ja kirjoitusten tyyli. Istunnossa, joka oli yhtä farssia, syyttäjä solvasi Venäjän oikeuslaitosta,vaikka se ei ollut jutussa syytteessä ja osallinenkaan. Juttuun eli Anton-pojan tuontiin Venäjältä oli sekaantunut Halonen, Vanhanen, Stubb ja joukko muita korkeita diplomaattejamme. Rimma Salosen tuli saada rangaistus, jotta Anton-pojan tuominen Suomeen lakien vastaisesti olisi ainakin moraalisesti oikein. ”Pahan valtakunnasta rautaesiripun” takaa pelastettiin viaton lapsi ja tämän isä. Lehdissä on ollut maininta, että kun isä ja poika olivat konsulaattimme suojissa Pietarissa, niin isä olisi kertonut etteivät hengissä jää Venäjälle. Jos näin on sanottu, niin isä on uhannut viranomaisiamme tavalla, jolle löytyy rikosnimike mm kansainvälisestä panttivankisopimuksesta.

Muutama tosiseikka.
Rimman ollessa raskaana Paavo Salonen vaati aborttia, ja hän ei uskonut lapsen olevan hänen. Anton pojan syntyessä Suomessa, poika sai vain Venäjän kansalaisuuden äitinsä kansalaisuuden mukaan. Paavo Salonen tunnusti lapsen vasta myöhemmin, jolloin poika sai myös Suomen kansalaisuuden.

Väitetty Rimman käynnistämä Venäjän kansalaisuuden hakeminen Venäjällä on tarkoittanut vain Suomessa syntyneen oikeustosiseikan rekisteröimistä Venäjällä. Anton-pojalla on ollut Suomen perustuslain ja siinä tunnustettujen ihmisoikeuksien nojalla oikeus mennä/palata kotimaahansa Venäjälle. Hän ei tarvitse siihen kenenkään mm isänsä lupaa. Se on hänen peruuttamaton oikeutensa. Rimma Salonen on voinurt rikkoa ainoastaan isän ns tapaamisoikeutta. Jokainen ymmärtää, vaan ei Tampereen käräjäoikeus, ettei Rimma Salonen ei ole voinut ryöstää omaa lastaan ja riistää tämän vapautta, koska poika on jo Suomen oikeuden päätöksellä tuomittu asumaan hänen luonaan. Isällä oli vain tapaamisoikeus, tosin yhteishuoltajana.
Kaksi suullista todistajaa todisti, että Rimma Salosen lähtiessä Venäjälle hänellä oli tarkoitus palata takaisin Suomeen. Todistajia ei syytetty tai tuomittu väärästä valasta.
Anton-pojalle olisi pitänyt viran puolesta määrätä oma juridinen avustaja. Lakimies Heikki Lampela kertoi minulle istunnon väliajalla, että hän oli sopinut kärjätuomarin kanssa, ettei hän tällaista vaadi. Mitään tällaista sopimista ei voida tehdä istunnon ulkopuolella. Nyt Anton-poikaa edusti isän asianajaja, joka oli äidille vastapuoli.Poika ei edes tiedä käyneensä oikeutta omaa äitiään vastaan. Tämä on törkeä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin loukkaus. Isän asianajajaa voidaan väittää esteelliseksi, sillä hän oli Anton-pojan Suomeen tuoneen konsulin entinen puoliso ja yhtiökumppani. Hänellä oli siis oma erityinen intressi asiassa.

Jutussa moitittiin Venäjää, ettei tämä ole liittynyt Haagin kansainväliseen lapsikaappausopimukseen. Suomeen liittyminen tähän sopimukseen on fuskausta ja prosessi on mennyt perustuslakia rikkoen. Silloinen tasavallan presidentti Martti Ahtisaari allekirjoitti sopimukseen liittymisen, johon hänellä ei ollut oikeutta. Vain eduskunta voi hyväksyä tähän sopimukseen liittymisen. Eduskunta ei ole edes koskaan keskustellut ko sopimuksesta. Käsillä on huijaus. Oikeusministeri Tuija Brax tuntee tämän.

Jali Raita, diplomi-insinööri, Somerolla 22.1.2010