keskiviikko 9. maaliskuuta 2011

408. Parkkimaksukiista menee yhä vain hullummaksi: Kuluttaja-asiamiestä vaaditaan KKO:n ja perustuslakivaliokunnan välisen kiistan ratkaisijaksi!1. Parkkimaksukiista on edennyt jälleen uuteen vaiheeseen. Asialla on jälleen, kuinkas muuten, YLE-uutisten toimittaja Ari Mölsä avustajanaan Itä-Suomen ihme, professori Matti Tolvanen.

2. Herrojen uudesta kampanjasta tai vanhan jatkamisesta saimme lukea tänään YLE-uutisten nettisivulta seuraavia asioita; palsturin välihuomautukset ilmenevät asianomaisista kohdista.

3. Toimittaja Mölsän laatiman jutun mukaan Kuluttaja-asiamies Marita Wilskaa arvostellaan jahkailusta parkkisakkokiistassa (JV: arvostelijana vain kaksi juristia ja toimittaja Mölsä itse). Kuluttaja-asiamieheltä vaaditaan, sanoo toimittaja Mölsä, nyt selkeää kantaa siihen, onko autoilijoiden pakko maksaa kiistanalaiset yksityiset parkkisakot vai ei. - Tästä on kyllä jo olemassa KKO:n lainvoimainen tuomio (KKO 2010:23), mutta tämän Mölsä ja kumppanit tietenkin "jostakin syystä" sivuuttavat kokonaan.

4. Toimittaja Ari Mölsä maalailee tutun lennokkaaseen tapaansa, että keskustelu yksityisten parkkisakkojen ympärillä polveilee sekavana. Mölsän mukaan kiistan ydinkysymykset ovat yhä vastausta vailla. Mikä on yksityisten parkkisakkojen laillinen pohja, kyselee Mölsä? Pitääkö yksityiset parkkisakot maksaa vai ei, jatkaa Mälsä?

5. Jatkoa piisaa toimija Ari Mölsältä:
- Katseet ovat kääntyneet kuluttaja-asiamiehen konttoriin. Kuluttaja-asiamies Marita Wilska kuitenkin kieltäytyy haastatteluista. Hän viestittää sanomansa vain Kuluttajaviraston nettisivujen tiedotteella:

"Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lakiesityksen kaaduttua valvonnan oikeudellinen asema on poikkeuksellisen epäselvä. Siksi kuluttajille ei voida tällä hetkellä antaa ohjeita siitä, pitääkö yksityisen yhtiön määräämä valvontamaksu maksaa vai ei."

6. Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva lakiesitys kaatui eduskunnassa viikko sitten, kertoo Mölsä. Toimittaja Mölsän mukaan "lailla oli tarkoitus siunata korkeimman oikeuden vuosi sitten luoma parkkisakkolinjaus". - Ei tietenkään näin, vaan esityksen tarkoituksena oli säätää laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Lakiesityksessä ei puhuta mitään KKKO:n ennakkopäätöksen 2010:23 "siunaamisesta." Termi "siunaamainen" on tässä yhteydessä käytettynä verbaalilahjakkuuttaan jo aiemmin osoittamaan pyrkineen toimittaja Mölsän ikioma luomus.

7. Perustuslakivaliokunta tyrmäsi lakiesityksen siksi, että se oli perustuslain vastainen, selittää toimittaja Ari Mölsä. Yksityisoikeudellisen valvontamaksun, eli parkkisakon, määräämisessä kun on pohjimmiltaan kysymys merkittävästä julkisen vallan käytöstä - ei jokamiehenoikeudesta, veistelee toimittaja Mölsä. - Toimittaja Mölsä jättää sanomatta, että häiriköinti ja huliganismi yksityisillä parkkipaikoilla ei liioin ole jokamiehen oikeus, ei edes jokapojan.

8. Mölsä on löytänyt asialleen uuden yhteistyökumppanin, sillä hän on kääntynyt Asianajajaliiton pääsihteeri Markku Ylösen puoleen. Mölsän mukaan Ylönen kummastelee Kuluttajaviraston kuurupiiloa ja vaatii kuluttaja-asiamies Wilskalta virkamiesryhtiä.
- Yksityisen kansalaisen kannalta tilanne on mahdoton. Olisi erittäin toivottavaa, että joku viranomaistaho pystyisi sanomaan meille, miten meidän tulee toimia, sanoo Ylönen toimittaja Ari Mölsän jutun mukaan.

9. Kun toimittaja Mölsä on edennyt näin pitkälle ja saanut, ainakin omasta mielestään, Kuluttaja-asiamiehen hieman omituiseen valoon, hänen onkin aika palata professori Tolvasen pakeille, jonka on määrä antaa lopullinen "isku" Kuluttaja-asiamiehelle.

10. Tandem parivaljakko Mölsä & Tolvanen: Kuluttajavirasto parkkifirmojen asialla:
- Lakihanketta jo sen valmistelusta asti seurannut professori Matti Tolvanen puolestaan (eikös Mölsäkin sitä jo edellä kerinnyt ihmettelemään) ihmettelee sitä, miksi Kuluttajavirasto seisoo tumput suorana.

11. Ihmettelen Kuluttajaviraston roolia tässä hankkeessa ihan ylipäätään, kertoo Mölsä Tolvasen kertoneen, ja Tolvanen jatkaa:
- Sen kannanottojen valossa näyttää siltä, että se on ajanut pikemminkin näiden parkkifirmojen asiaa kuin kuluttajien asiaa - mikä olisi käsittääkseni kuitenkin se Kuluttajaviraston ensisijainen tehtävä.

12. Tolvanen- Mölsä -kaksikko näyttä unohtaneen, että Kuluttaja-asiamieskin on viranomainen, jonka velvollisuutena on ensisijaisesti "ajaa" ja puolustaa oikeusjärjestyksen mukaista linjaa, ei vääristellä asioita eikä ryhtyä ajamaan minkään ryhmän asioita vastoin KKO:n lainvoimaista tuomiota.

13. Tällä kertaa toimittaja Mölsä on parantanut hieman tapojaan antamalla puheenvuoron myös "vihollispuolelle" eli parkkifirmoille.

14. Mölsä: Parkkifirmat laputtavat (heh, heh, kas kun ei sanota, että "sakottavat") entiseen tapaan. Parkkisakko- ja perintäyritykset ovat täydessä iskussa, maalailee toimittaja Mölsä.
- Korkeimman oikeuden päätös on edelleen voimassa. Toimimme sen mukaisesti. Jos asiassa joskus astuu voimaan joku uusi laki, arvioimme tilanteen tietysti uudelleen, kertoo toimitusjohtaja Juha Sirelius Q-Park Services Oy:stä toimittaja Mölsälle.

15. Mölsä: Jos ihmiset joukolla kieltäytyisivät maksamasta näitä valvontamaksuja, olisiko se teille katastrofi? - Katastrofi, kaaos, häslinki, jumi, sekasotku, soppa jne. ovatkin kaikki niin usein toimittaja Ari Mölsältä tässä yhteydessä kuultuja sanoja. Mölsä ilmiselvästi halajaa yhteiskuntaan kaaosta, katastrofia, epäjärjestystä, ristiriitoja. Hän on onnellinen saadessaan olla mukana tässä häslingissä.

16. Sirelius: Ei se katastrofi olisi. Mutta eihän sekään pitkälle kantaisi, jos ihmiset eivät maksaisi. Ja kyllä siinä kohtaa perintätoimisto tietysti omansa saa aina haettua pois.

17. Tämän jälkeen Mölsä alkaa päästä loppuhuipennukseen väliotsikollaan "Edessä uusi oikeudenkäynti?"
- Tilanne on nyt pahasti jumissa, uhkailee ja värjäilee toimittaja Ari Mölsä tuttuun tapaansa. Korkeimmalta oikeudelta ei ole odotettavissa tuomionpurkua, eikä kelvollisesta parkkisakkolaista ole edes luonnosta, valittelee Mölsä.

18. Niin viikko sittenhän Mölsän taistelutoveri sodassa pahamaineisia parkkifirmoja vastaan Tolvanen vaati KKO:lta tuomionpurkua. KKO:n olisi siis tullut riita-asiassa purkaa oman tuomionsa omasta aloitteestaan, kun Ylen toimittaja ja pari professoria sitä vaativat! Toissijaisesti Tolvanen kertoi viikko sitten, että kyllä jutussa KKO 2010:23 maksuvelvolliseksi tuomitun kahdeksankertaisen väärinpysäköijänkin purkuhakemus tepsisi, toki ilman muuta!

19. Mölsä pääsee nyt mieliteemaansa "useista oikeusoppineista" ilmoittaessaan paatoksellisesti:
- Useat oikeusoppineet arvelevat, että ainoaksi tavaksi saada kiistaan ratkaisu on jäämässä uusi oikeudenkäynti. Nyt - perustuslakivaliokunnan kannanoton jälkeen - myös korkein oikeus saattaisi tarkastella asiaa uusin silmin, uumoilee toimittaja Ari Mölsä. - Vain oikein "uusin silmin", mihinkä ne vanhat silmät siten pannaan, joutavatko jo kenties eläkkeelle?

20. Mölsän mukaan Asianajajaliiton pääsihteeri Markku Ylönen on sanonut, että yksi mahdollinen etenemistapa olisi kimppakäräjöinti. Tuolloin yksittäisen parkkisakon saaneen kuluriski ei nousisi kohtuuttomaksi (JV: Näin vain siinä tapauksessa, että asialla ei ole joku "huippuasianajaja.")
- Joku aktiivinen (JV: siis parkkiaktivisti!) valvontamaksun saanut voisi kerätä ympärilleen porukan ihmisiä, jotka ovat kokeneet saman kohtalon. Porukka sopisi sitten keskenään, että se ottaa kulut vastatakseen ja ajaa yhden tapauksen läpi oikeuskoneiston. Näin oikeudenkäynnin kuluriski jakautuisi usealle ihmiselle. Harva varmaankaan viitsii ja uskaltaa lähteä käräjille yksin ja yksittäisen 40 euron parkkisakon takia.

21. Näin tulisesti laukoo pääsihteeri Ylönen toimittaja Mölsän mukaan. Onpa tällä hieman harmaaksi tunnetulla pääsihteerillä takataskussaan värikkäitä sanontoja - melkein kuin toimittaja Mölsän suusta! "Porukka"; "saman kohtalon kokeet" (minkä ihmeen kohtalon; hehän ovat sentään pysäköineet väärin eli sopimusehtojen vastaisesti!); "ajaisi läpi oikeuskoneiston;" "viitsisi lähteä käräjille" jne.

22. Mölsä päättää raporttinsa näihin pääsihteeri Ylösen ikimuistoisiin sanoihin:
- Tässäkin mielessä nyt kaivattaisiin kipeästi kuluttaja-asiamiehen kannanottoa tilanteeseen.

23. Siis missä mielessä? Kyllä kai nämä parkkiaktivistit voivat toki riitauttaa valvontamaksut ilman Kuluttaja-asiamiehen kannanottoakin. Eihän parkkiaktivistien edes tarvitse olla jutussa kantajana, vaan parkkifirman asiana on nostaa kanne, jos valvontamaksua ei makseta; aivan kuten tapauksessa KKO 2010:23. Tämä näyttää jääneen pääsihteeriltä huomaamatta.

24. Jaa-a! Kyllä tässä asiassa alkaa olla jo ihan riittävästi mälsää ja Mölsää, siltä ainakin alkaa tuntua.

25. On se sitkeä itärajan sissi, tämä professori Tolvanen. Ensin hän masinoi mielipiteillään rikostutkinnan ja syyteharkinnan parkkifirmojen toiminnasta väittäen julkisesti "parkkisakotuksessa", oikeastaan siis valvontamaksuissa, olevan kyse virkavallan anastamisesta. Ellen väärin muista, asia oli esitutkinnassa ja syyteharkinnassa kahdesti.

26. Lopulta valtiosyyttäjä Maarit Loimukoski reilu vuosi sitten totesi selväsanaisesti, että valvontamaksuissa ei ole kyse julkisen vallan käyttämisestä tai sakotuksesta eivätkä parkkifirmoja siten ole syytä epäillä virkavallan anastamisesta.

27. Sitten vuosi sitten saatiin ennakkopäätös KKO 2010:23, minkä johdosta itärajalta ei kuulunut vähään aikaan mitään. Uuteen iskuun käytiin kuitenkin, kun oikeusministeriössä valmisteltiin nyt kaatunutta lakiesitystä. Varmaankin professorimme vastusti lakiesitystä, jos häneltä lausuntoa OM:n työryhmän mietinnön johdosta on kysytty.

28. Kuin taivaan lahjana Mölsä ja Tolvanen saivat 2-3 viikkoa sitten tukea perustuslakivaliokunnan lausunnosta. Kuten blogissani 402 kerroin, Mölsä teki näyttävän uutisjutun, jossa haasteltiin Tolvasen lisäksi 10 minuutin ajan myös professori Kaarlo Tuoria, tätä Suomen etevintä oikeusoppinutta ja -teoreetikkoa. Tuori, joka paljasti, ettei ole itse koskaan ajanut autoa pätkääkään, vaati KKO:n tuomion purkamista. Tolvanen säesti teoreetikkoa parhaan kykynsä mukaan. Tolvanen nousi parrasvoihin ja kaikkien parkkiaktivistien suureksi idoliksi viestittäessään, että ihmisten ei pidä maksaa valvontamaksuja, hän itse ei ainakaan niitä maksa! Kukkona tunkiolla/jutussa hääri toimittaja Mölsä tyhjentäen koko häikäisevän sanavarastonsa, jossa KKO:n ennakkopäätös sätittiin maan rakoon ja ihmisiä yllytettiin rivien välissä parkkikapinaan eli jättämään saamansa lailliset valvontamaksut maksamatta.

29. Tuori ja Tolvanen sekä Mölsä palautettiin kuitenkin varsin nopeasti maanpinnalle haaveilemasta KKO:n tuomion purkua. KKO:n presidentti Koskelo "tyrmäsi" herrojen ajatuksen tuomionpurusta. Mutta ei tässä vielä kaikki. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasikin joutui myöntämän, että ehei, eihän valiokunta ollut ottanut lainkaan kantaa KKO:n tuomioon vaan ainoastaan hallituksen lakiesitykseen! - Olipa harmillista, on kolmikon täytynyt Sasin lausunnon johdosta mietiskellä. Tolvanenkin kun oli mennyt vannomaan julkisesti, ettei valvontamaksuja tarvitse maksaa.

30. Kimmo Sasi selitti, ensin hieman venkoiltuaan, että juu, totta kai valvontamaksut pitää maksaa valiokunnan lausunnon jälkeen aivan samalla tavalla kuin ennenkin, koska KKO on niin päättänyt ja pitäähän KKO: tuomiota toki noudattaa.

31. Kun tämäkin "haara" parkkisodassa meni niin sanotusti munille tai persiilleen, oli taas pari päivää hiljaista. Mutta nyt siis parivaljakko Mölsä-Tolvanen on nyt päättänyt ryhtyä rähisemään Kuluttajavirastolle ja Kuluttaja-asiamiehelle syyttäen Kuluttaja-asiamiestä selväsanaisesti parkkifirmojen asialla olemisesta ja suosimisesta kuluttajien kustannuksella! Pojat sanovat, että Kuluttajavirasto sen kun vain "seisoo tumput suorina."

32. Minun muistamani mukaan Kuluttajavirasto on tosin jo aiemmin ottanut kantaa valvontamaksuihin ja niiden perimiseen. Tämä taisi tapahtua, jollen värin muista, jo ennen KKO:n ennakkopäätöstä. Tästä kannasta parkkiaktivistit ovat palstoillaan rähisseet jo aiemmin.

33. Onko sen jälkeen tapahtunut jotakin sellaista, jonka perusteella Kuluttajaviraston tulisi jotenkin tarkistaa kantaansa?

34. Ei kerrassaan mitään, jos minulta kysytään. Pitää nimittäin muistaa, että perustuslakivaliokunta, jonka lausuntoon varmaan vedotaan, ei ole mikään tuomioistuin, vaan lainsäädäntöelin, joka antaa lausuntoja, ei suinkaan tuomioistuimille, vaan eduskunnan muille valiokunnille ja eduskunnan täysistunnolle.

35. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on kontrolloida lainsäätämisvaiheessa lakiesitysten perustuslainmukaisuutta, mutta valiokunnan lausunnot eivät sido sellaisenaan tuomioistuimia, niitä sitoo ehdottomasti vain laki. Perustuslakivaliokunta ei ole mikään ennakkopäätöstuomioistuin tai ennakkotietoinstanssi. Tämä olisi myös Mölsän edustamien oikeusoppineiden syytä pitää mielessä. Suomessa ennakkopäätöksiä tuomioistuimille antavat vain korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

36. Parkkimaksuasiassa on olemassa alemmille tuomioistuimille ja muille lainkäyttäjille oikeusohjeeksi annettu KKO:n ennakkopäätös 2010:23. Tuota prejudikaattia perustuslakivaliokunnalla ei ole ollut edes aikomus "kumota" tai arvostella. Valiokunnan lausunnon perusteluista ei löydy mainintaa, jossa KKO:n ennakkopäätöstä olisi kritisoitu.

37. Asiassa on siis edettävä laillisessa järjestyksessä eli elettävä ja toimittava sen mukaan, mitä KKO on päättänyt. Jos myöhemmin kenties säädettävässä ja voimaan tulevassa parkkimaksulaissa säädetään toisin, niin sitten noudatetaan sanottua lakia.

38. Kun näin on asian laita, ei Kuluttaja-asiamies tai Kuluttajavirasto voi tietenkään ryhtyä joidenkin professorien ja toimittajien vaatimuksesta tekemään asiassa mitään uusia "linjauksia".

39. Asianajajaliiton pääsihteerin puuttuminen asiaan ja ilmoittautuminen parkkiaktivistien asianajajaksi ihmetyttää hänen vaatiessaan, että "kansalaisten on saatava Kuluttaja-asiamiehen kanta." Eikö pääsihteeri tosiaankaan tiedä, että asiasta on jo olemassa KKO:n lainvoimainen tuomio, jota perustuslakivaliokunta ei ole "muuttanut" ja jota myöskään Kuluttaja-asiamies ei voi muuksi muuttaa?

40. Jos Kuluttaja-asiamies jotakin asiasta myöhemmin lausuu, niin hän ei voi muuta kuin todeta edellä mainitut tosiasiat ja sen, että kun lakiesitys on rauennut, asiassa eletään KKO:n ennakkopäätöksen mukaisesti.

41. Minusta Kuluttaja-asiamiehen tiedote, jonka mukaan hän ei tietäisi, pitääkö valvontamaksut maksaa vai ei, on kyllä sinänsä huolestuttava. Kyllä hänen toki pitäisi tietää ja rohjeta myös sanoa, että muuta vaihtoehtoa kuin maksu ei ole.

42. Parkkimaksukiista näyttää menevän entistä hullummaksi. Kun toimittaja ja YLE ja professorit eivät näköjään enää itse uskalla yllyttää ihmisiä parkkikapinaan ja jättämään maksut suorittamatta, ne vaativat nyt yllyttäjän rooliin hieman pelokkaalta vaikuttavaa Kuluttaja-asiamiestä. Tämän virkamiehen pitäisi kapinan puuhamiesten mukaan nyt ratkaista kahden "isoisen" eli KKO:n ja perustuslakivaliokunnan välinen kiista! Tarkemmin sanottuna tekaistu kiista, sillä mitään todellista kiistaahan KKO:n ja valiokunnan kannanottojen välillä ei itse asiassa ole.

56 kommenttia:

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kun YLE ja sen toimittaja(t) ja professorit eivät enää itse uskalla kehottaa ihmisiä parkkikapinaan ja jättämään lailliset valvontamaksuja maksamatta, he ovat ryhtyneet "kiusaamaan" ja rähisemään Kuluttaja-asiamiehelle, jotta tämä tekisi sen heidän puolestaan.

SH kirjoitti...

Osmo Soininvaara esitti 8.3.2011 ilmestyneessä blogikirjoituksesssaan "toisen paikalle ei saa pysäköidä" mm. seuraavaa:

"Koska pysäköinninvalvonta tuskin on paikalla lauantaiyönä, pitäisi hyväksyä myös valvojan tekemä sakotuspäätös riittävän laadukkaan ja yksikäsitteisen valokuvan perusteella."

Minusta ajatuksessa paljon hyvää. Voidaanhan ylinopeussakotkin antaa riittävän laadukkaan valokuvan perusteella. Ei kai laki sentään sitä säätele, että valokuvan pitää ottaa poliisin asentama peltipönttö?

Yksityiset ottakoot valokuvat ja lähettäkööt ne poliisille tai kunnalliselle pysäköinninvalvojalle, jotka arvioivat valokuvan ja antavat asiassa sakotuspäätöksen.

Nyt julkisella vallalla olisi valtansa ja yksityiset saisivat villin pysäköinnin kuriin. Mikä parasta, pidetään osakeyhtiöt poissa valvontatoiminnoista.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tämä Ode ei ilmeisesti tiedä, että kunnalliset pysäköinninvalvojat eivät ole "paikalla" myöskään maanantaiyönä, tiistaiyönä, keskiviikkoyönä, torstaiyönä, perjantaiyönä ja sunnuntaiyönä. Eivät liioin päiväsaikaan minään päivänä.

Oden ja anonyymin ehdotus kuuluu byrokratian kukkasiin.

Anonyymin osoittama "osakeyhtiöiden" vihaaminen puolestaan osoittaa, mihin poliittiseen leiriin anonyymi kuluu ja mikä on hänen todellinen pontimensa asiassa.

Anonyymi kirjoitti...

Blogistin kykyä tuottaa (lähes) jatkuvasti laadukasta analyysiä ei voi olla ihmettelemättä. Tämän parkkimaksukiistan osalta voi ihailla myös blogistin kärsivällisyttä vääntää rautalangasta uudelleen ja uudelleen selväksi asiaa, jota jotkut oikeusoppineet hämmästyttävällä tavalla kykenevät puolestaan jatkuvasti sekoittamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Jyrki,

Oletko siis antamassa sen ohjeen, että kun valvontayhtiö antaa valvontamaksun, se on syytä maksaa? Tämähän on ihan, anteeksi vaan, pähkähullu ohje. Vai tarkoitatko, että kuluttajaviranomaisten pitäisi antaa tämmöinen ohje.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

En ole antamassa, vaan annoin sen ohjeen, että mitään ohjetta ei tarvita, koska asia on ilman ohjettakin selvä: valvontamaksut ovat laillisia ja ne pitää maksaa.

Anteeksi vain, mutta mikähän on oma henkinen kuntosi, kun tuollaisia kyselet ja ihmettelet?

Anonyymi kirjoitti...

Olisihan se mukavaa ja hienoa, että jokaisella professorilla olisi oma toimittaja Yle:ssä tai jossakin suuressa ilta- tai päivälehdessä, joka tekisi työtä käskettyä ja nostaisi esille sekä ajaisi professorin mielestä hyviä asioita julkisuuden avulla; professori olisi tietysti aina juttujen päälähde.

Mutta ko. toimittajan ammattitaidolle olisi kyllä asettaa tiettyjä laatuvaatimuksia.

Apulaisprofessori

Anonyymi kirjoitti...

On ilmeistä, että tässä villin lännen meiningissä myös parkkiyhtiöiden toiminta on mennyt överiksi ja valvontamaksuja jaetaan myös virheellisin perustein (mm. vaikka maksulappu olisikin tuulilasissa tai parkkikiekossa olisi aikaa jäljellä). Kysynkin, onko mahdollista asettaa parkkifirman ja pysäköijän välisen sopimuksen ehdoksi (laittamalla auton tuulilasiin kyltti tms., ja tiedän ettei tämä idea ole omani) esimerkiksi seuraavaa:

Virheellisen valvontamaksulaskun tuulilasiin kiinnittämällä hyväksyt, että pysäköinninvalvontayhtiöltä peritään asian selvittämisestä 40 euron selvitys/sopimussakkomaksu.

On mielestäni kohtuutonta, että näiden provikkapalkkaisten laputtajien menettelyn seurauksena joutuisin ilman korvausta käyttämään aikaani ja vaivaani asian selvittämiseen. Tosiaalta tämä ehkä kannustaisi valvontayhtiöitä tilanteiden riittävän hyvään dokumentointiin, jolloin epäselvyyksiä ei tulisi.

En viitsinyt kahlata kaikkia viestejä läpi, eli poistanet viestin, jos asiasta on jo puhuttu.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Asiasta on puhuttu tälläkin palastalla jo satoja kertoja vuodesta 2009.

Ehdotuksesi on pöljä eikä tulisi onnistumaan.

Valvontamaksulapussa on selkeät ohjeet siitä, miten autoilijan tulee menetellä, jos hän pitää maksua virheellisenä ja haluaa riitauttaa sen. Se on laillinen keino vaikuttaa asiaan.

Alte kameraden kirjoitti...

Mikä on "riittävän luotettava valokuva?" Yksi kuva valehtelee enemmän kuin tuhat sanaa, sanottiin jo silloin kun Soininvaarakin kuvasi kinofilmikamerallaan.

Nyt eletään digikameroiden aikaa ja tässäkin läppärissä jolla tätä viestiä kirjoitan, on vakiovarusteena kuvankäsittelyohjelma, jolla voi näppärästi vaihtaa naapurin auton rekisterikilvet sinun autoosi ja tehdä vaikka mitä muuta vekkulia.

Poliisin kameroita käyttää poliisi, mutta näiden yksityisten parkkifirmojen kameroita ties kuka. "Riittävän luotettavia" valokuviako?

Anonyymi kirjoitti...

Samaa mielyä siitä, että on älyvapaata vaatia kuluttaja-asimiestä ratkaisemaan tätä kiistaa.

Toisaalta kiistan kaikissa vaiheissa kulutatja-asiamies on ollut todellakin kaikkea muuta kuin kuluttajan puolella perkkifirmoja ja ennenkaikkea perintäöfirmoja kohtaan, jotka käyttivät alussa varsin härskejä ja vääristeltyjä sanamuotoja kirjeissään. Tästä on omakohtaista kokemusta. Ilmeisesti kyseessä on virkamiehen perikuva, joka ei uskalla tehdä mitään, kun pitää olla niin h..tin objektiivinen!

Juristi kirjoitti...

Arvoisa professori emeritus Virolainen unohtaa nyt mainita sen, että KKO:n ennakkopäätökset eivät ole lain mukaan alempia tuomioistuimia sitovia. Hyvillä perusteilla alempi oikeusaste voi päätyä myös toiseen lopputulokseen kuin KKO. Virolainen unohtaa myös sen, että alempi tuomioistuin ei saa soveltaa ennakkopäätöstä, jos se on perustuslain vastainen.

Tiedän, että Virolainen henkilökohtaisesti on sitä mieltä että relevantti KKO:n päätös ei ole perustuslain vastainen. Jos asiasta haluaa antaa oikean kuvan, pitää kuitenkin Virolaisenkin myöntää, että on mahdollista esittää perusteluja sen puolesta, että KKO:n päätös on perustuslain vastainen. Virolaisen toteamus, että valvontamaksut pitää yksiselitteisesti maksaa on siis asian liiallista yksinkertaistamista.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tarkennuksena juristille - KKO ennakkopäätökset eivät ole juridisesti ehdottomasti alempia oikeuksia sitovia, mutta kuten juristi tietää tai hänen ainakin tulisi tietää, niillä on varsin suuri tosiasiallisesti sitova vaikutus.

Alempien oikeuksien on siis syytä noudattaa ennakkopäätöksestä ilmenevää oikeusohjetta, sillä jos näin ei tehdä, on hyvin todennäköistä, että KKO, jos vastaavanlainen asia etenisi sinne asti, muuttaa alemman oikeuden tuomion ennakkopäätöksen vastaista tuomiota.

Alemmalla oikeudella on todistustaakka siitä, että ennakkopäätöksessä ilmaistu oikeusohje on virheellinen. Tarvitaan todella hyviä ja painavia perusteita, jotta alempi oikeus voisi poiketa ennakkopäätöksessä ilmenevästä oikeusohjeesta. Pelkkä "mahdollisuus" esittää joitakin poikkipuolisia näkemyksiä tai "todennäköisyys" po. suhteessa ei riitä kumoamaan ennakkopäätöksen oikeusohjetta.

Vielä kerran: perustuslakivaliokunta ei ottanut, ei tarkoittanut eikä voinut ottaa mitään kantaa ennakkopäätöksen KKO 2010:23 perustuslaillisuudesta, ei siis myöskään sitä vastaan. Mitään viitteitä tästä ei PeV:n lausunnosta löydy. Tämän vahvistaa valiokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi lausunnoillaan.

Tämä vuoksi minusta ei todella ole mitään perusteita uskotella ihmisille, että valvontamaksut olisivat laittomia tai että niissä olisi jotakin epäselvää.

Mutta jokaisella on toki oikeus riitauttaa valvontamaksu, viedä asia tuomioistuimeen ja yrittää sitä kautta saada asia uudelleen KKO:n ratkaistavaksi ja mieltään hiertävä epäilys nykyisin voimassa olevan ennakkopäätöksen perustuslainmukaisuudesta tutkituksi.

Itse kuitenkin epäilen vahvasti, että KKO päätyisi asiassa toisenlaiseen lopputulokseen.

Juristi kirjoitti...

Kiitos professori Virolaiselle erittäin asiallisesta vastauksesta!

Anonyymi kirjoitti...

Perustuslakivaliokunnan kannanottoa seuranneessa keskustelussa oli kieltämättä järkivapaita ja asiantuntemattomia piirteitä. Niitä ilmeni tosin myös KKO:n puolella. Ylen uutisissa haastateltiin heti perustuslakivaliokunnan kannanoton jälkeen Pauliine Koskeloa. Häneltä kysyttiin näkemystä valiokunnan lausunnosta. Koskelo totesi kutakuinkin, että "ilmeisesti perustuslakivaliokunnalla on ollut kiireitä, ja se ei ole ehtinyt tutustua tähän tapaukseen riittävästi, jotta olisi voinut muodostaa *tapauksen* valossa juridisesti perustellun kannan."

Hämmentävää, että korkeimman oikeusasteemme presidentti voi päästää suustaan jotain tuollaista. Mielestäni paljon hämmentävämpää, kuin jonkun toimittajan ymmärtämättömyys.

DV

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Koskelon lausuntokin on tullut käsitellyksi jo moneen kertaan - samoin häneen kohdistettu raivoisa erovaatimus.

Koskelo tarkoitti, näin ymmärsin, että valiokunnan lausunnon perustelut ovat yksipuoliset ja niukat eivätkä siksi vakuuttavia. Olen samaa mieltä, kuten jo ennen K:n haastattelua ehdin todeta.

Jos asia jonkin uuden oikeusjutun myötä etenee KKO:een, saamme ilmeisesti nähdä, minkä tulkintavaikutuksen ja painoarvon KKO antaa perustuslakivaliokunnan lausunnolle. Myös alemmilla oikeuksilla on tuolloin tilaisuus pohtia valiokunnan lausunnon merkitystä.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoa on arvioitava sen perustelujen painavuuden kannalta, ei valiokunnan muodollisen arvovalta-aseman perusteella. Kuten sanottu, valiokunnan kannanotto ei sellaisenaan sido tuomioistuimia.

Anonyymi kirjoitti...

Eipä tuohon analyysiin ole mitään lisättävää; juuri noin asia on.

Sitä kai voi taas kerran päivitellä miten nämä Itä-Suomen professorit ja vastaavat koettavat kaapata valtaa itselleen.

Jutussahan on kyse yksinomaan siitä, että asia pitäisi ratkaista niin kuin he haluavat. Tuomioistuimista, lainsäätäjästä yms viis.

Olen todella huolissani siitä, että tällaiset ihmiset opettavat yliopistossa tulevia sukupolvia.

Anonyymi kirjoitti...

Kuluttaja-asiamiehen, etenkin jos on "oikea" juristi (muuten ei pitäisi olla siinä virassa), tulisi suoraan sanoa, että KKO:n tuomiota on noudatettava ja ko. parkkimaksu syytä maksaa,ainakin niin kaun kuin eduskunta pystyy asiasta lailla jotain muunlaista säätämään. Muuten ei tarvitse mennä ko. parkkipaikalle, vaan etsiä kunnan rahastama mesta.

Skorpioni kirjoitti...

Olen samaa mieltä, että Mölsän ja Tolvasen tarkoitus ei ole lausunnoillaan lainkaan selvittää, vaan sekottaa muutenkin sekavaa parkkimaksutilannetta. Blogisti on erinomaisen hyvin analysoinut viimeiset Mölsän ja Tolvasen tekemiset asiassa, jossa he ovat huutaneet kuluttaja-asiamiestä avukseen.

Olisikin mielenkiintoista saada YLE:n vastaavalta uutistoimituksen esimieheltä tietää, miten Mölsä juttunsa laatii. Kun Tolvasen virkapaikka on Joensuu ja Mälsä on Helsingissä, niin täytyy nähdä pirusti vaivaa ja olla jokin erityinen intressi haastatella todellisessa haastattelutilanteessa Tolvasta harvase ilta television uutisissa.

Eikö Ylen vastaavan uutistoimituksen esimiehen tulisi ns. viheltää peli poikki, sillä eihän "kansanradion" tarkoitus voi olla syöttää valheellisia ja täysin tietoisesti väärin tehtyjä juttuja illasta toiseen.

Mikä ihmeen intressi Mölsällä ja Tolvasella on pitää asiaa vireillä?


Kun vastuulliset tahot odottava ja pelkäävät kuinka sekavaksi juttu lopulta menee, kun ensimmäiset pysköintimaksut tulevat oikeuksien ratkaistavaksi sekä perintätoimistojen ja ulosottoviranomaisten perittäviksi ja kun asiat epäilemättä menevät erittäin sekavaksi, niin nämä Mölsä ja Tolvanen yllyttävät jutuillaan illasta toiseen kansalaisia jättämään maksamatta maksut.

TV-uutisissa haastateltu Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri oli selvästi herätetty päiväuniltaan. Niin pöllähtyneen näköinen mies oli ja niin pehmeitä hän puhui. Mitä ihmettä parkkipysäköintiasia kuuluu liiton pääsihteerille tai ylipäätään asianajajille.

Epäilen, että pääsihteeri on nyt vihdoin uskaltautunut ulos kammiostaan lausumaan jotain vain sen takia, että KKO:n presidentti rohkaisi juristeja keskustelemaan enemmän.

Koskelon olisi kuitenkin pitänyt ehkä mainita, että hän tarkoitti nimenomaan keskustelemista, eikä pehmeiden puhumista.


Onkin mielenkiintoista nähdä, minkä instanssin Mölsä ja Tolvanen tulevissa jutuissaan ottavat kohteekseen.

Nyt he ovat saaneet asiassa lausumaan KKO:n presidentin, Tasavallan Presidentin ja peruslakivaliokunnan.

Olisiko seuraava forum Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tai Haagin kansainvälinen rikostuomioistuin, sillä tuskin Mölsä ja Tolvanen
tajuavat, ettei asia kuitenkaan näille tuomioistuimille kuulu.

Yksi kotimainenkin taho kyllä on,joka saattaisi vielä tärpätä.Tämä arvostettu juristi on KHO:n presidentti Pekka Hallberg, joka ns. mummoasiassa tekemillä toimillaan aikaansai hyvin suuren, mutta ei suinkaan kuitenkaan läheskään niin suurta sekasortoa kuin nyt keskustelunalainen pysäköintimaksuasia. Kysäskääpä Mölsä ja Tolvanen Pekalta, olisiko hänellä mielipide asiassa!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Onhan meillä vielä kotimaassakin noita instansseja ja arvovaltaisia ihmisiä, joiden puoleen Mölsä ja Tolvanen voisivat vielä kääntyä.

Esimerkiksi arkkipiispa, puolustusvoimien komentaja ja valtakunnansovittelija, tai kenties arkkiatri Risto Pelkonen?

Veikkaan, että ovat kohta Esa Lonkan kimpussa.

Anonyymi kirjoitti...

Käsillä oleva case on muuten erinomainen esimerkki siitä, miten tällainen mölinä voi johtaa siihen, että jotakin asiaa aletaan yhtäkkiä pitää totuutena.

Ikäänkuin korkeimman oikeuden päätöksillä ei olisikaan enää merkitystä. Aika merkittävä kannanotto ilman lainsäätäjän myötävaikutusta!

Ilman nettiä ja blogipalstoja nämä professorit terrorisoisivat meitä mennen tullen!

Anonyymi kirjoitti...

Kun täällä vedottiin jopa älykkö Ode Soininvaaraan, nin tuli mieleen, että ensi kuun vaaleissa ovat Hgissä ehdolla sekä Soininvaara että Pekka Haavisto, molemmat vihreitä.

Eikö tämä voisi olla samalla vihreiden pressaehdokkaiden esivaali, kun Pekka Haavistoa on jo yritetty huutaa vihreiden ehdokkaaksi ensi vuonna?

Nimettäköön vihreiden pressaehdokkaaksi joko Ode tai Pekka sen mukaan, kumpi heistä saa ensi kuun vaaleissa enemmän ääniä!

Eikö tämä olisi reilua peliä?

Muuten, Odella on matkakumppanina polkupyörä, olisiko Monarkki? Pekalla taas Nexar Antonio.

Näitähän pojat sitten kohdallaan polkevat.

Anonyymi kirjoitti...

PITKA TAMA PARKKITARINA ON, MUTTA...

Kiitos vaan, kylla tassa on kieputeltu muutamaa teemaa aivan
mielenkiintoisesti. Sitten kun nama parkkiasiat alkavat saada
uutta muotoa (uusi laki tai uusi KKO:n paatos), tulee varmaan seurattua, pysyyko tolkku tallella.
--Ennen tata blogiaikaa ei tallaista sirkushuvia ja asian selvittelya ollut mahdollista tehda! Virolainen ja Kemppinen ovat nousseet arvoon arvaamattomaan. Hyva niin! Kiitos
molemmille!

Anonyymi kirjoitti...

Oodi Mölsälle ja Tolvaselle.

-He eivät anarkiaa tee
he pitivät sitä yllä.

Anonyymi kirjoitti...

Säädettävä laki oli asiallisesti samansisältöinen kuin KKO:n päätös. Jos lakiehdotus oli PeV:n mielestä perustuslain vastainen, niin miten KKO:n päätös ei kuitenkaan ollut perustuslain vastainen? Se, ettei PeV ottanut välittömästi kantaa KKO:n päätöksen laillisuuteen, ei tätä muuksi muuta.

Olisi mielenkiintoista nähdä, miten KKO ratkaisisi asian uudelleen PeV:n lausunnon jälkeen. Taipuisiko se PeV:n perustuslain tulkintaan vai noudattaisiko se omaa (3-2) kantaansa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ei taida pitää paikkaansa tämäkään anonyymin väite!

Lakiehdotuksessahan oli monen monituista pykälää ja muuta asiaa, joihin KKO ei ottanut päätöksessään minkäänlaista kantaa, mutta joita PeV piti arveluttavana.

KKO sovelsi ja otti huomioon tietenkin vain voimassa olevan perustuslain ja muut lait. Sillä ei ollut varmaan edes tietoa tulossa olevasta hallituksen lakiesityksestä ja sen sisällöstä. KKO ei pystynyt ennakoimaan, mitä PeV tulisi mahdollisesti lausumaan mahdollisesta lakiesityksestä.

Kuten moneen kertaan, ainakin 50 kertaa, olen jo todennut, perustuslakivaliokunta otti puolestaan kantaa vain ko. lakiesitykseen, ei lainkaan KKO:n ratkaisuun.

Tuo asia on ratkaistu oikeusvoimaisella tuomiolla (KKO 2010:23), joten sitä ei voida enää uudelleen ottaa käsiteltäväksi, jollei maksuvelvollinen hae tuomion purkua.

KKO ratkaisu oli yksimielinen siltä osin kuin KKO totesi, ettei yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ole kyse julkisen vallan käytöstä.

Tosiin kuin esim. perustuslakivaliokunnan kuulemat asiaintuntijat ovat väittäneet, KKO siis tutki valvonnan perustuslainmukaisuuden, vaikkei se nimenomaan maininnutkaan perusteluissaan PL 124 §:ää.

Anonyymi kirjoitti...

Minulle ei ole vieläkään valjennut, mihin nimenomaiseen lain kohtaan KKO:n päätös perustuu.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vai niin, kantsisi siten ehkä ensin lukea tuo päätös!

Anonyymi kirjoitti...

Saatujen tietojen mukaan Itärajan yliopiston Savitaipaleen huippuyksikköön kaavaillaan uutta instituuttia nimeltään "Kansalaistottelemattomuuden ja anarkiaoikeuden laitos". Laitoksen johtoon olisi tulossa varatuomari Kari Mälsä.

Anonyymi kirjoitti...

Parkkipaikkaongelmat ovat kyllä vähäisiä verratuna siihen, mitä eräät Helsinki-Vantaan lentokentän ääressä asuvat joutuvat lentokentältä kuulumvan melusaasteen muodossa kokemaan.

On kuin "tykkien jylinää" kuuntelisi aamusta iltaan. Ja tuo melu se vasta rassaa.

Tuskin väärinpysäköidyt autot ovat useankaan riesana vuosikausia kuten lenttokenttämelu täällä on.

Norr-Rogel kirjoitti...

Arvoisa palsturi ja hyvät kommentoijat,

Kaikki mikä Suomessa koskettelee suoraan tai edes vähäisellä ja suorastaan merkityksettömällä tavalla kansallista pyhää lehmäämme, autoa - ajoneuvoa, ansaitsee poikkeuksetta aina oman lakinsa tai ainakin säännöksen tai pari. Eikö niin?

Ihmettelen, ettei ajoneuvoihin liittyvissä asioissa ole jo säädetty pykälää, jossa velvoitetaan punaista ajoneuvoa kuljettavalla olevan vasempaan pakaraan tatuoituna punaista sydäntä jossa lukee; Äiti-kulta.

Tämän pitäisi olla selvä asia jo liikenneturvallisuudenkin nimissä. Poliisi valvoisi tätäkin asiaa ja tatuoinnin puuttuessa rikosesta määrättäisiin rangaistus. Henna-tatuointi katsottaisiin viranomaisen tahalliseksi harhauttamiseksi ja olisi sekin rikosokeudellisesti sanktioitu omana säännöksenään. Mutta toki riittävän ankarasti.

Lakia/lakimuutosta säädettäessä asiantuntijana kuultaisiin prof. Tolvasta, koska onhan hän ehdottomasti valtakunnan ylin auktoriteetti mitä tieliikenteeseen tulee. Muitakin sopivia asiantuntijoita kuultaisiin jotka kilvan perustelisivat kyseisen lain/lakimuutoksen ehdotonta tarpeellisuutta.

Midaksen kosketuksella viitataan ilmiöön, jossa Midaksen kosketuksesta aine muuttuu kullaksi. Tässä asiassa anti-Midas prof. Tolvanen on kyllä kosketuksellaan muuttanut oikeustilan siksi itsekseen, jota en nyt tarkemmin tässä määrittele.

Viitaten blogistin ja useiden kommentoijien perusteluihin; lakia ei tarvita. Veromarkkojani on heitetty lainvalmistelussa surutta havukan perssieen...Loppu.

Anonyymi kirjoitti...

Kaikki lausuvat! Asiassa ovat kaikki olleet äänessä, paitsi Päivi Lipponen. Tampereen tuhopoltto pitänee Päivin kiireisenä? Kovin harva ymmärtää asian ydintä. On käymässä, kuin Päivi Lipposelle Pitseria-palossa. Parasta lausua vasta kun tietää, mistä antaa lausunnon. Nim. L.H. Hoppu

Anonyymi kirjoitti...

Edellinen kuva oli parempi!

Anonyymi kirjoitti...

"En ole antamassa, vaan annoin sen ohjeen, että mitään ohjetta ei tarvita, koska asia on ilman ohjettakin selvä: valvontamaksut ovat laillisia ja ne pitää maksaa".

Tämä lienee tosi, jos toimintaan voisi täysin luottaa.
Mutta.
Valitettavasti yksityiset parkkifirma ovat tunkeneet myös kylttejään sopimusalueen ulkopuolelle, eli aluille joka ei heille kuulu. Sakko tai maksuhuomautus tulee siis virheellisin perustein.

Mielenkiintoista tässä on tietysti se, kenen kylttiä pysäköivän pitää uskoa ja totella?

Rapatessa aina roiskuu.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tuo "reviiririita" on minusta kyllä lähinnä huvittava pikku episodi, mutta siitäkin YLE-uutiset on "jostakin syystä" repinyt isoja otsikoita netissä!

Totta kai rajat pitää tarkastaa.

Siru Pola kirjoitti...

Suomesta löytyy arvioni mukaan satoja, todennäköisesti tuhansia väärässä paikassa olevia tai puutteellisia tai muuten virheellisiä liikennemerkkejä. Ihme, että YLE ei ole niitä ryhtynyt seuraamaan. Niissähän riittäisi Mölsälle ja Tolosellekin kommentoitavaa vuosiksi eteenpäin.

Anonyymi kirjoitti...

Helsinkiläismies on tehnyt tuomion purkuhakemuksen KKO:hon. Näin mainittiin teksti teeveellä.

Miten käy, purkaako KKO tuomionsa tässä parkkimaksuasiassa?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Sehän jää nähtäväksi - enhän minä ole KKO!

Toivottavasti kyse on sentään "oikeasta helsinkiläismiehestä" eli tuomiossa KKO 2010:23 maksuvelvolliseksi tuomitusta miehestä.

Muiden "helsinkiläismiesten", joita lienee reilut 200 000, purkuhakemus jätetään kyllä tutkimatta.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä se mielestäni tarkoitti juuri tätä tuomiota.

Olisi pitänyt vaan arvella että mitenkähän käy... :)

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Heh, heh, kyllä varmaan tarkoitti "tätä tuomiota", mutta kyse onkin siitä, onko purkuhakemuksen tehnyt tuomittu vai joku muu.

Anonyymi kirjoitti...

Ainakin joku niistä 200 000 helsinkiläismiehestä.
Uutinen kertoo vaan että purkuhakemus on tehty koska se oli miehen mukaan perustuslainvastainen. Voiko tuomion purkuja hakea ulkopuoliset, eli voisinko minäkin hakea kyseisen tuomion purkua....
Enpä kysy tuota.

Anonyymi kirjoitti...

Jos joku asiantuntija neuvoisi olemaan maksamatta parkkimaksuja, niin olisikohan joku vastuussa niistä oikeudenkäyntikuluista, jotka syntyvät prosessissa, kun parkkimaksu määrätään maksettavaksi? Tältä osin olisin asiantuntijana varovainen antamaan neuvoja siitä, mitä maksuja ei tulisi maksaa.

Maanmittari kirjoitti...

Hesarin nettisivulla oli näköjään tarkennus asiaan eli jutun KKO:ssa aikanaan hävinnyt hakee tuomion purkua.

Tämähän käy jännittäväksi kuin paraskin jännitysromaani...

Maanmittari kirjoitti...

Noista asiantuntija professooreista tuli mieleen juttu jonka kerran kuulin.

Maaoikeudessa oli professori Veikko O. Hyvönen antanut asiantuntijalausunnon. Maaoikeus päätyi kuitenkin toisenlaiseen lopputulokseen, kuin mitä Hyvönen oli kannattanut.

Istunnon jälkeen toimitusinsinööri istui kahvilla maaoikeustuomarin kanssa. Tuomari sanoi että niin se vaan professorikin erehtyy. Siihen toimitusinsinööri vastasi että voi sitä maaoikeuskin erehtyä.

Tuomari vastasi taasen tähän että siinä on se ero että jos professori erehtyy niin sitä ei kenenkään tarvitse noudattaa mutta jos maaoikeus erehtyy sitä täytyy kaikkien asianomaisten noudattaa jos ei korkein oikeus toisin määrää.

Tämä viisaus sopii kyllä tähänkin juttuun.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niinpä. Mutta on sitä niin monta kertaa nähty, miten ne maaoikeudetkin ovat erehtyneet.

Tuomionpurkuhakemus Suomessa, josta revitään jo isoja otsikoita. Missä lie suhteellisuuden taju.

Japanissa maanpurkaus ja tsunami.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Hätkähdyttävä uutisotsikko hs.fi:ssä:

"Parkkivalvontakiista jatkuu, mies hakee purkua KKO:n tuomioon".

Siis: hakemus on vakuuttava ja uskottava ja se on otettava todesta, kun hakijana on MIES!

Vai onko kyse siitä, että HS:n mukaan purkua voisi hakea vain MIES?

Anonyymi kirjoitti...

Helsingin Sanomien olisi kannattanut ehkä harkita vielä hieman raflaavampaa uutisotsikkoa:

"Heteromies hakee purkua KKO;n tuomioon" tai "Kokolihaa syövä valkoihoinen heteromies vaatii vihaisena KKO:n tuomion purkamista."

Jyrki Virolainen kirjoitti...

PURKUMiEHEN asianajaja Atik Ismail sanoo hs.fi:n mukaan, että "parkkimaksua maksaneiden kannattaisi harkita rahojensa perimistä ryhmäkanteella."

Eikö advokaatti siis tiedä, että Suomen ryhmäkannelain mukaan - tätä lakia ei ole vielä kertaakaan käytetty - ryhmäkanteen voi nostaa vain viranomainen, Kuluttaja-asiamies, eivät siis yksityiset ihmiset, eivät edes ryhmänä. (Ryhmäseksi on asia erikseen)

Kuuluttaja-asiamies Marita Wilska, joka onkin siis nainen, on kuitenkin sanonut, ettei hän tiedä, mitä tehdä tai mikä on oikein!

Anonyymi kirjoitti...

Hs.fi:n mukaan "purkuhakemuksesta kertoi ensin Ylen uutiset."

Niinpä tietenkin, siellähän asiaa on ajanut jo tätä ennen julkisuudessa varatuomari Ari Mölsä, avustajanaan prof. Matti Tolvanen.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän tästä on nyt tullut 2 eri leirin taisto, Tuomari Mölsä YLEstä apurinaan erikoisasiantuntija Tolvanen, Tolvanen saanee tällä julkisuudella hyvän menestyksen uuden käsikirjansa myynnille varmaan. Muutamat ovat uskaltaneet olla rehellisiä ja sanoa kuten asiat ovat, Sampsa Kataja, lopulta Kimmo Sasi jne. Pauliine Koskelo toi niiden harvojen joukossa esiin äänen joka ei kuulu koko asiassa, yksityisalueiden haltijat, kiinteistöjen omistajat jne. Luvaton pysäköinti yksityisalueilla joka on periaattessa kielletty mutta ilman valvontaa käytännössä sallittu, eiköhän näiden "lappujen" jakaminen lopu parhaiten kun aletaan pysäköimään oikein, tämähän ei Suomessa tunnu olevan mahdollista, taas näyttää Ruotsi mallia tässäkin asiassa. Blogistin kärsivällisyys vääntää asiat selviksi aina yhtä selkeästi uudelleen ja uudelleen, ansaitsee jo hatun noston!

Anonyymi kirjoitti...

Dear professori, asiatonta pysäköintiä toisen maalla ei toki pidä suosia. Kommentoin tätä aivan henkilökohtaisesta syystä ja toiseksi maallikkona, joka kuvittelee löytävänsä soveltamisesta hullutuksia.

Vaimo sai lapun, kun ei kaupassa piipahduksen yhteydessä huomannut kiireessä tehneensä yksityisoikeudellista sopimusta. Pihalla, jossa liki kaikki parkkipaikat olivat vapaina, vaani provisiopalkkainen valvoja tuon 5 minuutin aikana ja lappu tuli. Auto on hänen nimissään. Mutta jos ajaja olisikin ollut "yours truly" ja olisin heittänyt lapun huit hemmettiin. Okei, "sopimusosapuoli" oli minä. Mutta millä ihmeellä valvoja olisi selvittänyt minun henkilöllisyyteni. Rikosilmoituksella? Entäs jos ei olisi minua nähnyt ja ehkä valokuvannut. Vaimo ei kait ole lähisukulaisena tai muutenkaan velvollinen todistelemaan minua vastaan? Jos hän edes tiesi, että olin juuri hänen teatteri-iltansa aikana lähtenyt hurjastelemaan parkkipaikoille. Ei kait pelkkä auto voi olla sopimusosapuoli? Varsinkaan kun sen omistaja ja haltija ei tiedä, millä kylillä se milloinkin on saattanut liikkua.

Viedäänpä asia eteenpäin. Meillä on metsäpalsta, jonne vie metsäautotie. Loppupuolella se on vajaan kilometrin matkalla omalla maalla, jolla ei ole rasitteita. Silloin tällöin tuonne eksyy autollaan joku veltostunut autoilija. Kun en ole "vaivautunut" hakemaan lääninhallitukselta ajokieltoa - jonka valvonta ja toimeenpano olisikin hankalaa - niin onko minulla nyt tuottoisa valvontakeino? Kyltit sinne ja sopimuksen rikkojalle vaikka 500 euron valvontamaksu.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Soveltamishullutuksista kirjoittaneelle anonyymille -

Kaikenlaisia "hulluja" sovellutuksia ja vielä "hullumpia" konsteja kiertää parkkimaksujen maksamista on näihin parkkiblogeihin, joita taitaa olla jo lähemmäs parikymmentä, lukijoiden toimesta lähetetyissä kommenteissa kyllä esitetty ja yritetty keksiä. Teidän konstinne tyypillisimpiin.

Viittaan lähemmin vain blogiin 316/15.9.2010 "Todistustaakkaoppia parkkimaksuasioissa." Lukekaapa sieltä tuon todistamista käsitelleen kysymyksenne osalta.

Totta kai kai, pankaa vaan hemmetissä pystyyn metsäpalstallenne "tuottoisa" parkkibisnes - kaikilla mausteilla! - Lääninhallitukset on muuten Suomen maasta jo lakkautettu.

Mutta ette kai tekään sentään niin saamarin typerä ole, että määräisitte taksaksi luvattomasta pysäköinnistä vain vaivaiset 500 euroa!

Onhan kyseessä sentään arvokas metsäpalasta ja metsäautotie. - Tukkiautoille korotettu taksa, toki!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Korjaan eilistä kommenttiani. Purkuhakemuksen tehneen miehen asianajajan nimi on Atik Ali, ei siis Atik Ismail.

Anonyymi kirjoitti...

Talouselämä 13.3.2011: "Viron laki estää suomalaisten sakkojen perinnän maan kansalaisilta. Liikennesakkojen lisäksi jopa oikeudessa annetut rattijuopposakot ovat samasta syystä yhtä tyhjän kanssa.

”Viron lain mukaan maa ei tunnusta sellaisia muissa maissa annettuja rangaistuksia, joissa syytetty ei ollut paikalla oikeudessa tai muuten sakkoa määrättäessä. Tämän vuoksi kaikki Suomessa virolaisille kirjoitetut rikesakot ja rangaistusmääräyssakot ovat Virossa perintäkelvottomia”, oikeusrekisterikeskuksen täytäntöönpanon toimialajohtaja Tauno Aalto sanoo.
---
EU sallii Viron sakkosuojan

Virolaisten sakkosuojaan ei ole näköpiirissä muutoksia.

”Viro on EU:n jäsen ja se noudattaa unionissa tekemiään sopimuksia. EU-säännöt eivät kiellä jäsenmaata säätämästä tällaista kansallista lakia”, Tauno Aalto sanoo."

Kun yksityinen valvontamaksu on KKO:n näkemyksen mukaan osapuolten välinen sopimus, niin kannattaisiko parkkifirman/taloyhtiön/perintätoimiston lähteä sitä perimään? Saattaisi mennä Virossakin olla perintäkelpoinen toisin kuin lailla määrätty pysäköintivirhemaksu.

Anonyymi kirjoitti...

Metsäautotielle pysäköimisehtojen asettamisen osalta arvoisa professori Virolainen lienee varmaankin samaa mieltä siitä, että valvontamaksuksi kannattaa pelotevaikutuksen aikaansaamiseksi asettaa tarpeeksi suuri summa, joka ei kuitenkaan ole ilmiselvästi kohtuuton. Ehkä 150 euroa olisi kuitenkin sopiva määrä?

Anonyymi kirjoitti...

Uuden eduskunnan olisi pika pikaa säädettävä "Laki yksityisestä pysäköinnin valvonnasta", jossa valvonta säädettäisiin luvanvaraiseksi elinkeinoksi (ei kai EU estä). Parkkimaksun enimmäismäärä olisi tarkasti säädelty. Neljännes maksuista tai kiinteä summa maksua kohti tulisi tilittää rahapulaiselle valtiolle. - Tärkeämpääkin julkista valtaa on tässä maassa siirretty yksityisille firmoille: autojen katsastus.