sunnuntai 27. maaliskuuta 2011

414. Eduskuntavaalit: kyllä kansa tietää - vai tietääkö sittenkään?

Näin on tutkittu Evan asenne- ja arvotutkimuksessa

1. Eduskuntavaalit ovat tasan kolmen viikon kuluttua eli 17.4.; postiäänestys alkaa jo 6.4. Teiden ja katujen varsille sekä lehtien sivuille ovat ilmestyneet ensimmäiset vaalimainokset. TV-yhtiöt ja jotkut päivälehdet ovat avanneet vaalikoneita, joista jokainen voi käydä ottamassa selvää, mitä mieltä ehdokkaat ovat erilaisista asioista.

2. Tulevissa vaaleissa noin seitsemän kymmenestä äänioikeutetusta käyttää äänioikeuttaan. Suomessa tehdään silloin lyhyessä ajassa noin 2,8 miljoonaa päätöstä, joiden summasta muodostuu kansanvallan käytön lopputulema. Nämä päätökset tehdään vaalisalaisuuden suojassa. Kukaan ei saa tietää, miten kukin äänesti tai millä perusteilla valinta tehtiin.

3. Joka tapauksessa on aika aloittaa seurata vaalitaistelun seuranta. Alkajaisiksi hieman hälyttäviä tietoja parista kyselytutkimuksesta.

4. TNS Gallup tutki Helsingin Sanomien toimeksiannosta äänestysikäisten ihmisten tietoisuutta poliittisista puolueista.Tutkimuksessa kysyttiin, mitkä puolueet ovat mukana nykyisessä hallituksessa. Kysymys osoittautui ylivoimaisen vaikeaksi yllättävän monelle suomalaiselle.

5. Vain joka kolmas vastaaja osasi luetella oikeat hallituspuolueet: keskusta, kokoomus, vihreät ja Rkp. Vaikeinta oli nimetä hallitusten kestopuolue Rkp. Eniten pielessä olivat nuorten ja perussuomalaisia kannattavien käsitykset. MTV3:n Putous-ohjelman hahmot (Munamies, Harjakainen ym.) tiedetään paljon paremmin kuin hallituspuolueet.

6. Kansalaisten virheelliset käsitykset ovat käsittämättömiä ja ne ovat yllättäneet myös hallituspuolueiden ja opposition poliitikot. Lähes joka kolmas vastaajista arveli, että Sdp on hallituksessa, nuorista vastaajista peräti 38 prosentilla oli sanottu harhaluulo. Työväestöön kuuluvista vastaajista näin kuvitteli lähes joka toinen ja Sdp:n kannattajistakin useampi kuin joka neljäs. Perussuomalaisten kannattajista taas joka viides luulee, että oma puolue on (jo) hallituksessa. Alle 25-vuotiaista puolet luulee, että vihreät ovat hallituksen ulkopuolella ja kolmannes, että persut ovat hallituspuolue.

7. Jollei kyselyn haastattelijoita ole vastanneiden toimesta höynäytetty, tutkimuksen tulokset kertovat ensinnäkin huonosta yleissivistyksestä. Toisena syynä on varmaan kiinnostuksen puute eli EVVK-ilmiö: suurta osaa kansasta puoluepolitiikka ei kiinnosta lainkaan. Se kertoo myös siitä, että suuri osa kansalaisista ei osaa tehdä eroa puolueiden välillä.

8. Tutkimus näyttää myös Sdp:n ongelman ytimen: puolue ei ole pystynyt vakuuttamaan oppositiopolitiikallaan. Ihmiset kuvittelevat, että kerran valtionhoitajapuolue, aina valtionhoitajapuolue. Oppositiopolitiikkaa ei voi todellakaan pitää onnistuneena, jos puolueen luullaan olevan hallituksessa. Ei ole siten mikään ihme, että perussuomalaiset keräävät hyödyn, joka perinteisesti on kuulunut suurimmalle oppositiopuolueelle.

9. Tietämättömyys kasvattaa luottamuspulaa, mikä alentaa äänestysaktiivisuutta, mikä Suomessa oli jo viime vaaleissa ennätyksellisen alhaalla ja paljon alempi kuin muissa pohjoismaissa. Mutta muissa pohjoismaiden vaaleissa ovatkin käytössä ne niin sanotut pitkät listat, joiden on aina Suomessa väitetty nimenomaan alentavan äänestysaktiivisuutta!

10. Vielä suurempi tietämättömyys äänestäjien keskuudessa vallitsee varmanakin monista asiakysymyksistä, esimerkiksi vaikkapa siitä, mihin Suomi on oikeastaan sitoutunut Kreikan, Irlannin ja kohta myös Portugalin avustamisesta. Tuskin monikaan tietää, mikä on esimerkiksi pääministeri Mari Kivinimen useasti mainitsema euromaiden käyttöön ottama "vakautusväline" tai miten väliaikainen vakuusrahasto (ERVV) eroaa vuonna 2013 voimaan tulevasta pysyvästä vakausrahastosta ERM - vai mikä se nyt olikaan.

11. Nuorten kiinnostuksen puute vaaleja kohtaan näkyy myös siinä, että nuorisojärjestö Allianssin järjestämiin nuorten varjovaaleihin (nuorisovaalit) on ilmoittautunut tänä vuonna vähemmän kouluja kuin koskaan aikaisemmin. Uudesta sähköisestä äänestyksestä ilmoitti kiinnostuksensa vain 24 rehtoria, vaikka kutsu lähetettiin noin 1 400 rehtorille. Koulujen ja koululaisten into on siis todella laimeaa ja se kertoo samalla myös yhteiskunnallisten asioiden tietämättömyydestä.

12. Selvää on, että epäselvyys ja tietämättömyys puolueiden linjauksista ja näkemyseroista johtaa siihen, että näistäkin vaaleista tulee tykkäämisvaalit, joissa äänestetään sen mukaan, miten "musta tuntuu." Vahvoilla ovat populistit eli käytännössä persut ja muiden puolueiden ja "tallien" (esim. Benin talli) ehdokkaikseen haalimat julkkikset. Kokemattomia kansanedustajia, joiden oma tietämys yhteiskunnallisista asioista on vähäinen, on puolueiden johdon helppo hallita ja pitää ryhmäkurissa. Osaltaan tähän perustuu puolueiden innokkuus hankkia ehdokkaiksi julkisuuden henkilöitä.

13. Politiikasta on tullut ihmisille etäinen protestin ja protestoinnin kohde. Tähän tulokseen tultiin äskettäin julkistetussa Evan kansallisessa asenne- ja arvotutkimuksessa "Maailman paras maa"; tutkimus perustuu 1 918 ihmisen alkuvuonna antamiin vastauksiin. Tutkimuksen mukaan suomalaisten kriittisyys poliittista päätöksentekojärjestelmää ja puolueita kohtaan on kasvanut. Toisaalta kansalaisten usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on pysynyt pohjalukemisissa.

14. Evan tutkimuksen mukaan puolueet ovat ajautuneet yhä kauemmas tavallisen ihmisen ongelmista. Näin ajattelevien osuus on noussut kahdessa vuodessa 70 prosentista 78 prosenttiin. Myös niiden ihmisten osuus, joiden mielestä mikään puolue ei aja heille tärkeitä asioita, on kasvussa; tuolla tavalla ajattelee nykyisin 40 prosenttia kansalaisista.

15. Toisaalta kiinnostus politiikkaa kohtaan on kasvanut. Nyt 56 prosenttia suomalaisista kertoo olevansa kiinnostunut politiikasta ja seuraavansa sitä aktiivisesti. kaksi vuotta sitten näiden vastaajien osuus 51 prosenttia. Kiinnostuksen lisääntyminen johtunee poikkeuksellisen mielenkiintoisista vaaleista, mikä puolestaan johtunee perussuomalaisten kannatuksen kasvusta. Kiinnostuksen kasvu ei kuitenkaan ole tutkimuksen mukaan tae osallistumisesta eikä siitä välttämättä seuraa, että suhtautuminen politiikkaan olisi rakentavaa. Kyse voi olla protestista politiikkaa ja vanhoja puolueita vastaan.

16. Tutkimukseen vastanneiden mukaan rehellisyys ja vastuullisuus on selvästi tärkein ominaisuus, mitä ehdokkaalta vaaditaan. Se oli hyvin tärke kahdeksalle kymmenestä (82 %) ja lopuillekin vähintään melko tärkeä. Toiseksi tähdennetyin on ehdokkaan asiantuntevuus ja osaaminen (71 %) ja kolmanneksi rohkeus, valmius itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan (66 %). Eri väestöryhmien odotukset ovat näiden kriteerien osalta pitkälti yhdenmukaiset. Kysees-
sä on eräänlainen kelpoisuusehtojen peruspaketti.

17. Lisäksi valitsijan pitää olla vakuuttunut, että edustaja todella edustaa heitä, jotka ovat hänelle äänensä antaneet. Siksi ensisijaisten valintaperusteiden listalle lukeutuvat vielä tekijät ehdokkaan arvomaailma vastaa omaani (65 % pitää erittäin tärkeänä), ajaa asiaani ja puolustaa kaltaisteni ihmisten etuja (60 %) sekä kansanomaisuus, ymmärtää tavallisen suomalaisen arkea (54 %).

18. Toinen, suomalaisten enemmistölle vähintään melko tärkeiden ehdokkaan valintaperusteiden lista koostuu Evan tutkimuksen mukaan edellä kuvattuun ”ykkösluok-
kaan” verrattuna astetta käytännönläheisemmistä ominaisuuksista. Poliitikkojen on aina pitänyt osata ottaa yleisönsä ja olla hyviä puhumaan. Nykyään kuitenkin etenkin johtavilta poliitikoilta vaaditaan enemmän. Tupailtojen ja paikalliskokousten ohella pitää osata olla luontevalla tavalla läsnä myös kotien taulutelevisioiden näytöillä ja tiivistää sanottavansa muutamaan riviin, sillä kaikki muu leikataan lähetyksestä kuitenkin pois. Lähes kaikille (84 %) ehdokkaan sanavalmius, media- ja esiintymistaito on vähintään melko tärkeä valintaperuste. Kansa myös toivoo, että euroyhteyksissä ja laajemminkin maailmalla liikuttaessa, suomalaispoliitikoille klassinen ”tankerotyyli” tuskallisen kankeine ääntämyksineen ja cocktailkutsujen töppäilyineen olisi jo taakse jäänyttä aikaa. Kielitaito ja kansainvälisyys muodostaa hyvin tai melko tärkeän valintaperusteen yli kolmelle neljästä (77 %) kaikissa väestöryhmissä.

19. Vaikka rehellisyys on tärkein poliitikolta edellytettävä ominaisuus, oli Evan tutkimukseen vastanneista kansalaisista vain vajaa neljännes sitä mieltä, että valtaosa politiikoista on rehellisiä ja tunnollisia ihmisiä. Ei ole kovin vaikea arvata, mistä viimeaikaisista tapahtumista tämä voisi johtua; muistettakoon vain vaalirahoitussotku kaikkine "herkkuineen", vaalitukien asianmukainen ilmoittamatta jättäminen, Timo Kallin kuuluisa "möläytys", KMS, Nova-Group, Nuorisosäätiö, Mauri Pekkarinen ja Suomi-Soffan tapaus, ex-pääministeri Matti Vanhasen esteellisyysjupakka jne. jne.

20. Kaksi kolmasosaa suomalaisista on Evan tutkimuksen mukaan sitä mieltä, että poliitikkoja lahjotaan ja että se vaikuttaa päätöksiin. saman verran löytyy ihmisiä, joiden mukaan Suomea hallitsee "virkamiesten ja korkeiden herrojen epävirallinen ryhmittymä." Kyllä kansa tietää - ainakin nämä asiat! Tätähän se Veikko Vennamo juuri tarkoitti mainitulla iskulauseellaan.

21. Olisi ollut mielenkiintoista selvittää, mitä mieltä kansalaiset ovat korkeiden laillisuusvalvontaviranomaistemme (oikeuskansleri ja oikeusasiamies) toiminnasta ja heidän halustaan ja rohkeudestaan puuttua näiden "korkeiden herrojen" ja poliitikkojen erilaisten sotkujen selvittämiseen. Onko ihmisten mielestä niin, ettei "korppi korpin silmä noki."

22. Ei tämä tosiaan kovin hyvältä näytä! Mutta näillä mennään ja mennään myös vaaleihin. Kansa saa näissäkin vaaleissa niin huonon tai hyvän eduskunnan kuin se ansaitsee. Jos ihmiset äänestävät edelleen Arkadianmäelle vaalirahoitussotkuun tavalla tai toisella sekaantuneita ja puutteelliset tai epäselvät vaalirahoitusilmoitukset edellisissä vaaleissa viranomaisille jättäneet edustajat, niin mikäpäs siinä. Mutta älkööt sitten heti ensi syksynä alkako valittaa, että miten ihmeessä meille taas onkaan valittu tällainen eduskunta!

23. Lopuksi vielä oma alustava vaaliveikkaukseni puolueiden välisestä paikkajaosta tulevissa vaaleissa; suluissa nykyisen eduskunnan paikkamäärät puolueittain:

Kokoomus 46 (50), Keskusta 40 (51), Sdp 37 (45), Persut 34 (5), Vihreät 15 (15), Vasurit 14 (17), RKP 8 (9), Kristilliset 6 (7)


11 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Persuilla on tällä hetkellä 6 kansanedustajaa. Viime vaaleissa saivat toki 5 läpi, mutta se Curlingmies loikkasi oliko nyt sitten Kepuista Persuille.

joe kirjoitti...

Kansa on hajonnut poliittisesti pieniksi pirstaleiksi. Harva tuntee mitään puoluetta omakseen. Useimmat ovat liikkuvia tai nukkuvia.

Anonyymi kirjoitti...

Saiskohan ne persut kuitenkaan sellaista vaalivoittoa kuin on ennakoitu? Moni varmaan sanonut gallupeissa ehkä puolileikillään että persujahan minä äänestän vaikka tarkoitusta ei olekaan äänestää. No, aika näyttää.

Skorpioni kirjoitti...

Kovin oli tieteellinen ja haudanvakava näkökulma vaaleihin nyt palsturilla. Käsittelemättä jäivät vihreiden julistama NAIMALAKKO ja se mikä Jarmo Korhosen ETELÄPOHJALAISEN PERUNAJUHLAN vaikutus äänestystulokseen.

Mitä mieltä olet Vihreiden julistamasta naimalakosta? Ymmärrän asian kyllä heteroiden näkökulmasta, mutta miten homot ja lesbot? Miten he voivat osallistua julistettuun naimalakkoon. Mitä on naimalakko?

Voitko analysoida mahdollisimman epätieteellisesti naimalakon sisältöä.

Kun Saksan paikallisvaaleissa vihreät voittivat murskaavasti, eikö sama toistu myös Suomen eduskuntavaaleissa, jos naimalakko ei nyt sitten loppusuoralla pilaa kaikkia. Uskon, että Vihreiden paikkamäärä nousee kahdella.

Mitä sitten tulee Jarmo Korhosen perunakuoppa juttuun, niin mikä merkitys on sillä, että Jarmo jakaa vaalitaistelun loppuhuipennuksena 5000 kg perunaa 100 eri tilaisuudessa niille 10 000henkilölle, jotka Jarmo vielä ennen vaaleja tapaa. Jarmon takana näyttää "takapiruna" häärivän entinen EU edustaja Kyösti Virrankoski, jolla on vankkumaton suosio Jarmon vaalipiirissä. Hyvältä näyttää perunakuopppamiehen tulevaisuus!

Sen sijaan Timo Soinin tähti on laskussa selvästi. Mieshän on aivan "sippi" jo ennen kuin vaalitaistelu on edes käynnistynyt. Esim. Soinin hermostuneisuudesta on, ettei hän tiedä, mikä ministeri hänestä oikein tulee ja hän ärhentelee 15 vuotiaalle tytölle, joka haluaa tietää Soinin kannan siihen, onko edes raiskauksen uhri oikeutettu aporttiin.

Soinille pitäisi saada nopeasti oikein paljon SUOMEN SISUA, joiden jäsenillä hänen vaaliehdokaslistat ovat solutettu. Kts. Iltalehti 28.3. Soinin haastattelu.

Kun Soini vielä kannattaa ydinvoiman lisäämistä, ei tunnu lainkaan uskottavalla, että Japanin ydinvoimaonnettomuus "sataisi Soinin laariin". Vihreät siis voittavat ja Soini saa läpi 8 kansanedustajaa! Se on mun veikkaus.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Joo, Soinia ilmiselvästi "hirvittää" ajatus siitä, että persuista tulisi suurin puolue! Hän tekee nyt kaikkensa, jottei näin kävisi ja hän joutui pääministeriksi.

Soini pyytää EU:n kriisirahastoasiassa samanlaista erivapautta äänestää vastaan kuin vihreät ydinvoimala-asiassa! Vihreitä Soini mollasi tästä ankarasti, mutta nyt hän sortuu itse samaan "syntiin."

Soini asettelee ehtoja hallitusyhteistyölle ja h-ohjelmalle, valitsee hallituskumppaneitaan (demarit ja kepu) ja nimeää nyt jo ne ministerinsalkut, joita persujen tulee saada!

Pelinpolitiikkaa! Sanoisi V. Vennamo tästä Soinin touhusta.

Anonyymi kirjoitti...

Helsingin herrat härnää, sanoi persu kun 15-vuotias kyseli Soinilta armoa aborttiin raiskatuksi tulleelle.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vihreiden naimalakko voi tarkoittaa ihan mitä tahansa; vastuu on siirtynyt äänestäjille.

Ratkeaako Ode Soininvaaran ja Pekka Haaviston kisa äänikuninkuudesta Helsingissä sillä perusteella, kumpi nai enemmän vai kumpiko on naimatta pitempään?

Tuija Braxia alkoi pelottaa nimekkäiden vihreiden ehdokkuus Hesassa ja niinpä hän päätti varmuuden vuoksi siirtyä Hgistä ehdolle Uudenmaan vaalipiiriin. Siellähän ovat ne Sipoon metsät ja kansallispuistokin, tämä vihreiden saavutus tällä vaalikaudella.

Kova poika, tämä Pekka haavisto! Ei kuitenkaan mikään "Humu-Pekka"! Elää nimittäin virallisesti rekisteröidyssä parisuhteessa.

Luulen, että haavisto taktikoi presidenttiehdokkuudellaan samalla tavalla kuin eräs P. Väyrynenkin.

Kun molemmat ovat hieman heikoilla mennä läpi edes eduskuntavaaleissa, piti keksiä tämä juju pressaehdokkuudesta tai sen tavoittelusta.

Anonyymi kirjoitti...

Ihmeen nopeasti näyttää unohtuuneen persujen vaalirahakohukin. Yksin Vistbackan synniksikö tämä sitten jäikin? Ilmeisesti muut puolueet eivät tohdi ottaa asiaa esille kun ovat itsekin ryvettyneitä. Tai pelkäävät että jotain putkahtaa ulos omasta kaapista. Jälleen kerran.

Mediakin näyttää unohtaneen asian. Persut ovat näemmä teflonia, mikään ei tartu eikä pysy..

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Joo, nyt on päätetty, ettei mikään saa estää tai häiritä persujen historiallisen suurta vaalivoittoa!

Lotossa on jättipotti ja vaaleissa taas jättimäinen persupotti!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Skorpioni otti edellä esillä tärkeän asian nimittäin Jarmo Korhosen (kepu) perunanjakomanööverin.

Tarkastelen, jos sallitaan, asiaa kuitenkin itse hieman toisesta näkökulmasta käsin kuin Skorpioni.

Olen huolestunut siitä, että Suomea uhkaa tänä keväänä vakava perunapula.

Ryssät nimittäin ostavat perunakauppiailta kaiken liikenevän perunan ja maksavat sitä totta kai reilun hinnan.

Mutta siitä huolimatta ja käsi sydämelle, arvoisat perunakauppiaat ja -viljelijät: missä on isänmaallisuutenne ja vastuu siitä, että oman maamme kansalaisille riittävää tarpeeksi perunoita!

Toisaalta tämä hemmetin Jarmo Korhonen on saanut päähän jakaa vaalitilaisuuksiinsa tuleville ilmaista perunaa tonneittain. Idean Korhonen on saanut tietenkin siitä, että hän joutui pari vuotta sitten lymyilemään viranomaisia karussa perunakuopissa.

Ei ole vaikea arvata, mihin tämä johtaa:

Maatamme uhkaa vakava perunapula keväällä.

Meillä ei ole kohta tätä menoa edes siemenperunoita, mitä istuttaa ja panna touko-kesäkuussa maahan! Onkohan hallitus tietoinen tästä? En tiedä, mutta hallitukseltakaan ei voi enää mitään kysyä, koska eduskunta on painunut vaalilomalle.

Korhosen Seinäjoen perunajuhlassa juhlapuheen piti, kuinkas muuten, ex-puoluejohtaja, ex-pääministeri, Merja Vanhasen ex-mies Matti Taneli Vanhanen (PYL).

Jo on aikoihin eletty! Niin paljon kuin Jarmo Korhonen keksi mollata Vanhasta ollessaan kepun puoluesihteerinä! Vai olisiko Korhoselle kenties tiedossaan jotain sellaista, millä voisi vielä ikään kuin kiristää Mattia? Kenpä tietäsi sen. katsoiko Vanhanen tästä syystä viisaammaksi suostua Korhosen kutsuun saapua Seinäjoelle ja pitää juhlapuheenkin?

Enpä jaksa tuota oikein uskoa uskoa. Eiköhän selitys Matin Seinäjoen keikkaan ole yksinkertaisesti tämä:

Korhonen lupasi matille palkkioksi Seinäjoen retkessä pari säkillistä I-luokan Rosamunda-uuniperunaa, ettei Matti kerta kaikkiaan malttanut kieltäytyä kutsusta.

Matti tuumi, että ei helevetti, kyllähän nuo uuniperunat on ainakin pelastettava, muutenhan ryssät veisivät nekin mukanaan Vennäin maalle.

Anonyymi kirjoitti...

"21. Olisi ollut mielenkiintoista selvittää, mitä mieltä kansalaiset ovat korkeiden laillisuusvalvontaviranomaistemme (oikeuskansleri ja oikeusasiamies) toiminnasta ja heidän halustaan ja rohkeudestaan puuttua näiden "korkeiden herrojen" ja poliitikkojen erilaisten sotkujen selvittämiseen. Onko ihmisten mielestä niin, ettei "korppi korpin silmä noki."

Tällaiset tärkeät asiat eivät tule koskaan esiin kyselyissä. Tätä koplaamista on ollut iät ajat ja nykyään niitä tihkuu helpommin julkisuuteen, kiitos internetin mm.

Kun jonkun verran lukeneena laillisuusvalvontaviranomaistemme ratkaisuja en ole voinut tulla muuhun tulokseen kuin että korppi ei todellakaan noki. Joskus jotakin näennäistä on pakko tehdä, vaikkapa se virka syyte "väärentäjä-tuomaria" kohtaan joka oli silkkaa näytelmää.

Ja lisäksi tätä asiaa on sivuttu tässä blogissa usean kerran ja se vaan vakuuttaa lisää ettei laillisuusvalvontaa oikeasti ole suomessa.

Olen käynyt oikeusprosessin poliisista aina tuomioistuimeen ja voin sanoa että kokonaisuus oli oikeudenkäytön irvikuva.
Voisin latoa pitkän listan esitutkintalain eri kohtien rikkomisia, syyttäjän vksv:n ohjeistuksen vastaista toimintaa, laiminlyöntejä, törkeää huolimattomuutta,tuomioistuimen toiminta missä ei ollut edes häivähdystä oikeusvaltion periaatteen mukaisesta käsittelystä, esteellisyys, puolueellisuus, jo ennen istuntoa tehtyyn ratkaisuun (koko prosessi meni alusta loppuun juuri lopputuloksen mukaisesti poliisista lähtien), väärän lain tulkinta, uhrin halveksiva kohtelu, istunto ei perustunut oikeudessa esiin tulleisiin asioihin vaan satuihin ja tarinoihin. Tätä on ehkä vaikea uskoa todeksi mutta näin vaan on.

Ai että kantelinko? En kannellut koska tiedän että se ei johda mihinkään vaikka toiminta on ollut räikeästi lainvastainen. Yksi, kaksi jopa kolmekin virhettä voisi olla sattumaa mutta että koko organisaatio yhteistuumin.

Tässä erään kansalaisen mielipide.
Minulle on kenekään turha tulla sanomaan mitään hyvinvointivaltion ylläpitämisestä, sitä mantraa hokee kaikki innokkaat pyrkyrit aina 17.4 saakka!