maanantai 5. maaliskuuta 2012

553. Se on salaisuus!

Jääveistosten aikaa...

1. Ponteva valtiovarainministeri Jutta Urpilainen allekirjoitti kaksi viikkoa paljon puhutun vakuussopimuksen kreikkalaisen virkaveljensä Evangelos Venizeloksen kanssa. Suomi vaati Kreikan vakuuksia ehtona sille, että se sitoutuu Kreikalle luvattuun toiseen lainaohjelmaan. Vakuussopimuksen ideana on turvata Suomen saatavat, jos Kreikka ei pystyisi maksamaan velkojaan takaisin.

2. Valtiovarainministeriö on julistanut vakuussopimuksen salaiseksi. VVM:n virkamiesten mukaan näin tehtiin kreikkalaisten pankkien toivomuksesta "hienotunteisuussyistä". Virkamiesten mukaan vakuusjärjestely on "hyvin erikoinen" eikä kreikkalaispankkien kannalta välttämättä lainkaan edullinen. Ministeriö on vedonnut "Suomen neuvotteluaseman säilyttämiseen", miltä kannalta on hyvä noudattaa kreikkalaispankkien toivomusta sopimuksen salassa pitämisestä.

3. Julkisuuslain mukaan pääsääntönä on viranomaisten asiakirjojen julkisuus. Tästä on kuitenkin lukuisia poikkeuksia, kuten hirmuisen pitkästä julkisuuslain 24 §:stä ilmenee. Minkä kohdan nojalla vakuussopimus on julistettu salaiseksi? Tämä olennainen kysymys on jäänyt keskustelussa sivuun.

4. Keskustelu asian ympärillä on ollut muutenkin suomalaisille ominaista juupas-eipäs -inttämistä, vaikka siihen on osallistunut myös joukko näitä meidän korkeasti oppineita hallinto- ja valtiosääntöjuristiamme. Kun nämä(kään) juristit eivät pidä blogia (siitä kun ei erikseen makseta), jossa asioita voitaisiin tarkastella seikkaperäisesti ja analyyttisesti, eivätkä toimittajat ole hoksanneet kysyä näiltä oppineilta tarkempia perusteluja, eivät ihmiset tiedä, mistä oikein on kysymys.

5. Timo Soini on vaatinut vakuussopimusta julkiseksi. Soini siis tekee asialla politiikkaa täyttä häkää ja vaatii professori Olli Mäenpään tv-lausuntoon viitaten pääministeri Jyrki Kataista "murtamaan salailun sinetit". Populisti mikä populisti, tuokin slogan ja sutkaus on varmaan syntynyt Soinin ja Jusulan aivoriihessä. Soini kyllä tietää - "tasan tarkkaan" - että Katainen ei voi VVM:n virkamiesten päätöstä noin vain murtaa. Poliittisesti asia kuuluu sitä paitsi ministeri Urpilaiselle, ei Kataiselle.

6. Soini tosiaan vetoaa siihen, että hallinto-oikeuden professorin Olli Mäenpään mukaan sopimuksen salaamiselle ei ole lainmukaisia perusteita ja että Mäenpään sanoma on syytä ottaa vakavasti.

7. Pääministeri Katainen torjui eilen Mäenpää - Soini -liikkeen vaatimuksen vakuussopimuksen julkistamisesta. Katainen vetosi siihen, että sopimuksen sisällöstä on kerrottu julkisuuteen ja kansanedustajille, minkä lisäksi eduskunnan valtiovarainvaliokunnan jäsenet voivat käydä tutustumassa sopimukseen ja katsoa, onko se yhdenmukainen sen kanssa, mitä sopimuksen sisällöstä on kerrottu. Kataisen mukaan kukaan ei ole poikkipuolista sanaa tähän mennessä sanonut.

8. Vakuussopimuksen julkisuus on ratkaistava, ei kreikkalaisten pankkien toivomusten mukaisesti, vaan viime kädessä Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kreikkalaiset pankit eivät voi sanella suomalaisille viranomaisille, miten lakeja täällä sovelletaan.

9. Vakuussopimuksen salassapito voisi perustua julkisuuslain viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 24 §:n 11 tai 20 kohtaan. Edellisen lainkohdan mukaan salassa pidettäviä ovat viranomaisen asiakirjat, jotka sisältävät tietoja raha- ja valuuttapoliittisista päätöksistä muun muassa silloin, jos tiedon antaminen niistä olisi vastoin valtion etua neuvotteluosapuolena. Jälkimmäisen säännöksen mukaan viranomaisen asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta on pidettävä salassa mainitussa lainkohdassa mainituilla edellytyksillä. perustelee sivullisen liike- tai ammattisalaisuuksia sisältävän asiakirjan salaamisen.

10. Minusta mainitut lainkohdat näyttäisivät tukevan ministeriön päätöstä määrätä vakuussopimus pidettäväksi salassa. Ministeriön virkamiesten olisi vain pitänyt osata vedota niihin eikä yksinomaan hienotunteisuussyihin ja kreikkalaisten pankkien toiveeseen.

11. Olli Mäenpää haastattelu ei sisältänyt mitenkään eksaktia tietoa. Hän vetoaa kritiikissään siihen, että vakuussopimus on "sen tyyppinen" ja "erittäin olennainen", ettei se voi olla kokonaan salassapidettävä. Mäenpään mukaan koko sopimus ei voi olla liikesalaisuus. Mäenpään mukaan koko sopimuksen salassapidossa mentiin selvästi yli sen, mikä lain mukaan on mahdollista. Salassapidettävien tietojen varjolla ei voida laajentaa salassapitoa muuten julkisiin tietoihin.

12. Mäenpää tarkoittaa niin sanottua osajulkisuusperiaate, eli sitä, että viranomaisen asiakirja voi olla osittain julkinen ja osaksi salainen. Tähän viitataan julkisuuslain 10 §:ssä ja 17 §:n 1 momentissa. Edellisessä säännöksessä sanotaan, että kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. Jälkimmäisen lainkohdan mukaan tietojen saamista viranomaisten asiakirjoista ei saa rajoittaa "enempää kuin suojeltavan edun vuoksi on tarpeellista".

13. Kuten näkyy, mainitut säännökset ovat hyvin väljiä ja tulkinnanvaraisia, joten on aika rohkeata Mäenpään tavoin väittää, että koko sopimuksen salaamisessa mentiin "selvästi yli sen, mikä lain mukaan on mahdollista." Olisi mielenkiintoista tietää, miten Olli Mäenpää määrittelisi vakuussopimuksen ja sen luultavasti laajojen liitteiden osalta, mitkä osat tuosta aineistosta olisivat "ilman muuta" julkisia ja mitkä taas eivät. Voisiko esimerkiksi sopimuksen niin sanottu "tekstiosa" olla julkinen, mutta "numerotiedot" sen sijaan salaisia, vai millä perusteella sanottu rajanveto voitaisiin tehdä? Tätä Mäenpää ei kerro, vaan hän vain väittää, että julkisuuslakia on rikottu ja vieläpä "selvästi." Onko tuollaisen sopimuksen osalta ylipäätään mahdollista antaa tietoja asiakirjan julkisesta osasta niin, etteivät salassa pidettävät liikesalaisuudet ja muut tiedot leviäisi julkisuuteen?

14. Päättäjät ovat voineet tutustua sopimukseen ja tällä perusteella eduskunnassa on jo päätetty asiasta. Eduskunnan suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii myös vakuussopimusta julkiseksi; hän ei siis halua jättää poliittista pelikenttää yksinomaan Soinin haltuun. Kaikkonen perustelee vaatimustaan sillä, että vaikka sopimuksen sisällöstä on "paljon tiedossa", on esimerkiksi "vakuuksien todellinen hinta" Suomelle edelleen epäselvä. Myös "itse sopimuksen hinta" olisi mielenkiintoista saada julkiseksi.

15. Kaikkosen retoriikka on poliittista julistusta. Voidaan epäillä, selviäisikö sopimuksen hinta yleisölle, jollei se ole selvinnyt tähän mennessä meidän ah niin päteville kansanedustajillemme ja päättäjillemme, jotka ovat voineet käydä tutkimassa sopimusta. Asia lienee niin, että sopimuksen tarkkaa "hintaa" ei vielä tiedä kukaan, vaan se selviää vasta myöhemmin.

16. Timo Soini on päättänyt ottaa Mäenpään lausunnon perustella asiasta kaiken ajateltavissa olevan poliittisen hyödyn irti. Hän sanoi eilen, että jollei uusi harkinta johda vakuussopimuksen sisällön julkistamiseen, perussuomalaiset tulevat joko valittamaan salauspäätöksestä hallinto-oikeuteen tai suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) taikka kantelemaan asiasta oikeuskanslerille.

17. Tuskinpa kenelläkään suomalaisella on mitään vakuussopimuksen julkistamista vastaan, jos "oikeustaistelun" tielle lähdetään ja ministeriön päätös todetaan siinä yhteydessä virheelliseksi. Kantelu oikeuskanslerille ei ilmeisesti johtaisi toivottuun tulokseen, sillä näissä asioissa oikeuskansleri, joka vetää samalla kruununjuristin eli valtioneuvoston ja ministeriöiden neuvonantajan roolia, ei todennäköisesti tulisi näkemään salauspäätöksessä mitään lainvastaista. Sama lopputulos saataisiin myös KHO:sta, joka on aiemmin kunnostautunut muun muassa Tiitisen listan salaamisessa.

79 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Kreikkavakuuden hinta ja arvo ratkeaa vasta joskus tulevaisuudessa, ehkä Ateenan "käräjäoikeudessa". Toivottavasti koko paperi on pätevä, eikä vain "Ribbentrop-sopimus", jollainen Kreikan siviililakien ja pankkilakien mukaan taitaisi olla "invalidiidi". VM:n virkamiehet tuskin ovat kansainvälisen vertailevan oikeustieteen mestareita, jotka hallitsisivat sikäläistä vaikean kirjaimiston oikeuskieltä. Suosittelen luettavaksi professori Jaakko Husan kirjan: Kreikan oikeus ja oikeuskieli.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Sopimus on englanninkielinen. Tuollaisia sopimuksia ei toki jätetä vain VM:n virkamiesten harteille.

Suomen VM:n oikeudellisena asiantuntijana on kuulemma toiminut tunnettu lontoolainen asianajotoimisto, joka vastaa sopimustekstin muotoilusta ym.

Kiinnostaisi tietää, kuinka monta miljoonaa tai kymmentä miljoonaa euroa tuo toimisto on laskuttanut palveluksistaan Suomen valtiota.

Mutta tuo tieto on varmaan liikesalaisuus, jota ei kerrota.

Skorpioni kirjoitti...

Kyllä Suomessakin tapahtuu vähän väliä uskomattomia asioita. Viimeisemmät esimerkit ovat nyt tämä kovalla kohulla ja monen kukauden neuvottelujen jälkeen solmitun vakuussopimuksen salassapitämisjulistaminen, Hornet-ohjusten hankkiminen ilman, että puolustusvaliokunta tietää asiasta mitään, ja tietysti oikein tämä kaikkien päätösten kukkanen eli riita AKT/Hilkka Ahde.

Ei millään uskoisi, että elämme jossakin oikeusvaltiossa. Pääministeri Jyrki Katainen vetosi pääministerin haasattelutunnilla, että kreikkalaisten pankkien ja Suomen välillä tehty vakuussopimus on salattu sen vuoksi, että näin oli osapuolien välillä sovittu.

Mihinkään julkisuuslain pykälään ei Katainen edes vedonnut. Kataisen lausuman henki oli, että kun me ja vain me sovimme niin, niin asia on sillä selvä. Viis siitä, onko päätös lanmukainen vai ei.

Mutta eikö Kataisen ja Urpilaisen olisi sopimus tehdessään olisi tullut vaatia, että koska toinen osapuoli on Suomen valtio, niin sopimus tulee olla nimenomaan julkinen. Kyllähän Kataisen ja Urpilaisen olisi tullut käsittää, että sopimuksen salaamisesta syntyy taas hirveä hässäkkä.

Mutta onhan se niin uskomatonta, että jotain englanninkielistä asiakirjaa säilytetään lukkojen takana eduskunnan kansliassa ja siihen saavat käydä tutustumassa vain kansanedustajat ilmeisesti jonkinlaisen henkilökohtaisen valvonnan alaisena. Olisi voinut kuvitella, että asiakirjasta sen tärkemmistä kohdista olisi otettu suomenkielinen lyhennelmä, joka olisi jaettu kaikille kansanedustajille velvolisuuksin pitääasiakirjan sisältö salaisena.

Eduskuntaan on muutoinkin levinnyt salailun kulttuuri. Toisena esimerkkinä on se, että Hornet-hävittäjiin tilatut parisataa miljoonaa euroa maksavat ohjukset tilataan USA:sta ilman, että puolustusvaliokunta tietää niiden toimittamisen ajankohdasta mitään. Ilmeisesti ohjuksien salaiseksi julkistaminen puolustusvaliokunnassa johtui siitä, että valiokunnan puheenjohtajana toimii perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Niinistö.

Eikö kaikkien kansanedustajien olisi pitänyt saada edes tietää kuinka pitkä Horne-ohjusten kantama on, niin jokainen olisi silloin viimeistään ymmärtänyt, mitä varten ohjukset on hankittu.

Ehdotankin, että eduskunnassa ryhdytään käsittelemään lakialoitteita, joihin etukäteen merkitään "Salainen, eikä varsinkaan perussuomalaisten käyttöön".

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Voisiko Kreikka vetäytyä koko vakuussopimuksesta, jos se vastoin "osapuolten sopimusta" mentäisiin Suomessa julkistamaan? Tätäkö Suomessa pelätään? Vai sitä, että sopimuksesta saattaisi paljastua jotakin sellaista, mikä ei täsmää siihen, mitä Urpilainen ja kumppanit ovat vakuuttaneet?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Presidentti Niinistö piti oikein tiedotustilaisuuden Venäjän vaalien johdosta. MIkä oli Niinistön sanoma?

Niinistö kehui Venäjän vaaleja!

Niinistön mukaan vaalivilpistä huolimatta äänestäjien halu näyttää protestia tuli näkyviin. Toisaalta taas valtiojohto näytti reagoivan protestiin. Ne olivat pieniä askeleita eteenpäin. Taka-askel oli vaalivilppiä, Niinistö selosti näkemystään.
Niinistön mukaan myönteistä vaalien aikaan oli paikallisten osallistuminen vaalivalvojaisiin.

Jahas, tästäkö se Putinin nuoleskelu sitten taas alkoi!

Putinin ääniosuus ( n. 64 %) muuten ylitti Niinistön saaman osuuden 2. kierroksella.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Deekoo kirjoitti...

"Etlan uusi toimitusjohtaja: Kreikka tarvinnee lisää velkaleikkuuta" yle.fi:n lausuntoa
hieman ihmettelin, velkojahan on jo leikattu, ja lainaa on saanut alhaisella korolla. Olen jo aiemmin tuuminut, että Kreikka olisi pitänyt hallitusti siirtää pois eurosta. Luultavasti tällöin leikkaamalla velkoja, kuten nyt, ja tukemalla kuten nyt, ja omalla valuutalla Kreikka voisi päästä jaloilleen paremmin kuin jäykällä eurolla, tämä on minun mielipide, eikä siinä ole analyysia takana.

Anonyymi kirjoitti...

Vellihousu Kataisen olisi pitänyt vain kylmästi sivuuttaa Kreikan vaatimus sopimuksen salaamisesta. Yleensä lainanantaja määrää sopimusehdot, ei lainansaaja. Jos Katainen olisi pysynyt kovana ja vaatinut sopimuksen julkistamista niin ei siinä Kreikkalaisilla olisi ollut mitään sanansijaa. Mutta kun mies on aina rähmällään joka paikassa niin jäi tämäkin etu saavuttamatta. Mieshän olisi hyväksynyt Kreikan tukipaketit ilman mitään vakuuksiakaan. Kaikki käy kunhan vastapuoli on vaan tyytyväinen.

Toipila kirjoitti...

Kyllä herää vakavat epäilykset sille, että nimenomaan Suomen neuvottelijat, jotka ovat vaatineet sopimuksen julistamista salaiseksi.

Todennäköisesti sisäpoliittisista syistä, koska sopimus on erittäin kallis ja mitätön Suomelle.

Pelkkä kulissi, joka on Urpilaisen vaalilupausten takia kasattu kokoon.

Julkisuudessa (http://ftalphaville.ft.com/blog/2012/03/02/907591/finlands-got-a-secret/) liikuneiden arvioiden mukaan kyseessä olisikin CDS-järjestely kreikkalaisten pankkien kanssa.

Credit default swap (CDS) on luottoriskijohdannainen, jonka avulla voi suojata riskipitoisen lainan siltä varalta, että sen saaja ei pysty maksamaan sitä takaisin. Siis eräänlainen luottovakuutus ja pankkitakaus.

CDS-vakuutuksen ostohinta on sitä suurempi, mitä todennäköisemmäksi maksukyvyttömyys arvioidaan.

Siis Suomi maksaa kallista vakuutusmaksua vuodesta toiseen kreikkalaisille pankeille, kunnes Kreikka joutuu konkurssia muistuttavaan tilaan eli maksukyvyttömäksi. Kun tiedetään kreikkalaisten pankkien talouskunto ja niiden omat vastuut Kreikan valtion lainoittamisessa, niin samalla kellonlyömällä, kun Kreikka menee "konkurssiin" niin kaatuvat myös kreikkalaiset pankit.

Mistä maksetaan silloin Suomen vakuudet?

Suomi näköjään tulee menettämään Kreikalle lainaamansa ja takaamansa miljardit ja lisäksi kalliit luottovakuutusmaksut, jotka on maksettu tyhjästä.

Anonyymi kirjoitti...

Ensinnäkin: julkisuuslain mukaan ei tehdä, ei voida tehdä, salaamispäätöksiä. Sen lain mukaan siinä tapauksessa, jos ja kun tehtään yksittäinen asiakirjapyyntö, tehdään päätös tietopyyntöön (tarkkaan ottaen ensin virkamiehen päätös, sitten viranomaisen päätös). Viranomaisen päätökseen annetaan valitusosoitus, eli päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen (eduskunnan tapauksessa ilmeisesti suoraaan KHO:een). Toisekseen: tervetuloa myös blogisti julkisuuslain ihmeelliseen maailmaan. Koko laki on niin läpensä tulkinnanvarainen (24 §:n kriteeristö), että sitä lakia todellakin voidaan lukea juuri niin kuin halutaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä Oskari Juurikkala hallitsee itävaltalaisen taloustieteen: http://timosoini.fi/2012/03/salatut-vakuudet-jalkiloylyja/

Anonyymi kirjoitti...

"3. Julkisuuslain mukaan pääsääntönä on viranomaisten asiakirjojen julkisuus. Tästä on kuitenkin lukuisia poikkeuksia, kuten hirmuisen pitkästä julkisuuslain 24 §:stä ilmenee. Minkä kohdan nojalla vakuussopimus on julistettu salaiseksi? Tämä olennainen kysymys on jäänyt keskustelussa sivuun."

Tässä nyt blogisti on hieman väärässä käsityksessä. Viranomainen ei julista asiakirjaa salaiseksi, vaan viranomaisen tehtävä on tulkita julkisuuslakia ja sen perusteella luokitella asiakirja tai siinä oleva tieto julkiseksi tai salaiseksi. Se, että vakuussopimus on salainen tarkoittaa siis sitä, että toimivaltainen viranomainen on katsonut jonkin JulkL:n 24 §:n säännöksen koskevan ko. asiakirjaa. Viranomainen ei siis käytä asiassa harkintaa vaan tulkitsee lakia. Tästä päätöksestä voi valittaa tuomioistuimeen, jossa on kyse laillisuusharkinnasta, eli arvioidaan onko viranomainen soveltanut lakia oikein.

Salaionen asiakirja ei siis tule salaiseksi viranomaisen päätöksellä, vaan se on sitä syntyessään.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Viranomainen ei siis käytä asiassa harkintaa vaan tulkitsee lakia".

Minusta viranomainen juuri tulkitessaan lakia käyttää asiassa harkintaa/harkintavaltaansa!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Tapaamisessa Niinistö aikoo kuitenkin kysyä Putinilta, kuinka vaalitoimitus Venäjällä sujui, mitä väitetyistä vaalivilpeistä tuumataan ja mikä on uuden presidentin vastaus äänestäjille".

Naiivius huipussaan.

Mikä on Putinin vastaus Niinistön mahdollisiin kysymyksiin? Kas tässä vastaukset:

1. Vaalitoimitus sujui hyvin;
2. Väitteet vaalivilpistä on tutkittu eikä vilppiä ole havaittu; ja
3. Ks. edellä, äänestäjät ovat oikeassa: minä olen Venäjän johtaja!

Sauli Niinistö:
Vastaukset tyydyttävät minua täysin, tästä on hyvä jatkaa!

Ja valtakunnassa on taas kaikki hyvin!

Jep jep!

Anonyymi kirjoitti...

VVM:n alivaltiosihteeri Martti Hetemäki kiistää prof. Olli Mäenpään väitteet:

"Koko sopimuksen salaamista on arvostellut muun muassa hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää. Hänen mukaansa vain mahdolliset liikesalaisuudet olisi pitänyt salata, ja muu osa sopimuksesta tulisi olla julkinen.
Hetemäen mukaan se ei käy päinsä.
- Vastapuoli on edellyttänyt, että koko sopimus on salainen.
Hetemäki kertoo, että ilman salaamista kreikkalaispankit eivät olisi hyväksyneet koko sopimusta. Hän kiistää, että Suomi olisi vain alistunut Kreikan toiveisiin.

Anonyymi kirjoitti...

Olli Mäenpää siis puhui puppua, samoin muut ns. valtiosääntöoppineet.

Puolueeton tarkkailija kirjoitti...

Virolainen siis katsoo salaamisen lain mukaiseksi. Onko salaamispäätös myös moraalisesti ja eettisesti oikea, on toinen juttu.

Muistellen poliitikkojemme viime aikaisia tekemisiä, moraalilla ja etiikalla ei ole mitään tekemistä poliitikkojen tekojen yhteydessä

Anonyymi kirjoitti...

Professori Olli Mäenpään lisäksi vakuussopimuksen salassapitoa ovat ihmetelleet mediassa Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Kaarlo Tuori ja Turun yliopiston oikeustieteen professori Veli-Pekka Viljanen.

– Demokratian kannalta on ongelma, etteivät asiakirjat, jotka ovat merkittäviä Suomen taloudellisten sitoumusten ja vastuiden kannalta, ole avoimesti esillä asiasta päätettäessä. Salaisuus ei sovi tämäntyyppisten asioiden käsittelyyn, Viljanen sanoo.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Skorpioni kirjoitti...

On aivan selvää, että kreikkalaisten pankkien ja Martti Hetemäen allekirjoittama vakuussopimus ei ole luoteenteeltaan sellainen asiakirja, joka olisi voitu julistaa salaiseksi.

Tätä seikkaa pohdiskelemaan ei tarvitse edes "oikeusoppineita", vaan jo tavallinenkin oppinut ymmärtää, ettei mainittua sopimusta olisi tullut julistaa salaiseksi.

Tämänpäiväisten uutisten mukaan Suomeen tulisi perustaa ainakin kaksi uutta puolueetonta toimikuntaa.

Ensiksikin tulisi perustaa puolueeton elin, joka tasapuolisesti vuokraa sekä johtajille että poliittisesti valituille työntekijöille virkasuhdeasuntoja mahdolisimman halpaan hintaan syyllistymättä kuitenkaan korruptioon.

Toiseksi persujen tai jopa koko eduskunnan tulisi hetinmiten valita erityinen AA-toimikunta, joka holhoaisi ja selvittäisi ainakin kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen jatkuvia toilailuja ja hoitaisi tämän sekä ehkäpä muidenkin kansanedustajien viinapäissään tekemiä sotkuja.

Irvin kirjoitti...

Pari havaintoa tasavallan presidentti Sauli Niinistön eilisestä lehdistötilaisuudesta.

Eipä näkynyt vaaliväittelyissä Saulilla niintä hyvin presidentillisiä silmälaseja, jotka ovat olleet hänellä sekä virkavalaa vannottaessa että eilisessä pressitilaisuudessa.

Kansa seuraa henkeä pidätellen putoavatko ja milloin Salin "kakkulat". Ehkä uudet lasit ovat jo tilauksessa Specsaversilta, joka on luvannut myydä kolmet lasit kahden hinnalla.

Nuukana miehenä Sauli tietysti haluaa käyttää hyväksi kaikki silmälasitarjoukset.

Toinen seikka johon Sauli ns. rohkeasti puuttui oli se, että hän totesi, että kiusaajille tulee kanssaihmisten näyttää "oma paikkansa".

Kun Vvm:ssä ja eduskunnassakin aikanaan Niinistöä arvosteltiin huutamisesta ja papereiden viskomisesta, niin puutuikohan hän empiirisestä kokemuksesta asiaa. Niin tai näin- myös Niinistölle kansa näytti oman paikkansa. Eikä yhtään hullummin käynyt, vaikka vapaus meni ainakin kuudeksi vuodeksi.

Muuten blogistin arvioima Putinin ja Niinistön välinen keskustelu Venäjän vaalien vilpillisyydestä oli tosi hyvä ja aidosti oikeantuntuinen. Niinhän se keskustelu käy!

Anonyymi kirjoitti...

"10. Minusta mainitut lainkohdat näyttäisivät tukevan ministeriön päätöstä määrätä vakuussopimus pidettäväksi salassa. Ministeriön virkamiesten olisi vain pitänyt osata vedota niihin eikä yksinomaan hienotunteisuussyihin ja kreikkalaisten pankkien toiveeseen."

Miten näin voi sanoa, jos ei tiedä vakussopimuksen sisältöä?

Mennään rajusti myyteillä, uskomuksilla ja ennakkoluuloilla - että sopimus olisi "hyvä Suomelle". (Logiikka: Sopimus olisi hyvä Suomelle > sitä ei saa muuttaa > julkisuus voisi peruuttaa sopimusken > Suomi menettäisi "hyvän" sopimukse.) Noin on vain Urpilainen sanonut, hän ei ole absoluuttisen totuuden sanoja, päinvastoin hyvin jäävi arvioimaan omia neuvottelutuloksiaan.

Julkinen avoimuus sopimuksen arviointiin on parasta demokratiaa. Uskomukset sikseen. Suorastaan lapsellista, miten sokkona voidaan uskoa "sopimushyvyyteen". Päälle vain urkumusiikkia, niin saadaan harras tunnelma.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Putinin puolue on sensuroinut Sauli Niinistön kommentteja Venäjän vaaleista. SN:n toteamus, että vaalirikkeistä on syytä keskustella, ei ole kelvannut venäläisille. Ei myöskään Niinistön hurskas toive siitä, että demokratia lisääntyisi Venäjällä.

Putin ei siis aio ottaa kuuleviin korviinsakaan Niinistön kommentteja, vaan haluaa jatkossakin määrätä, mistä puhutaan ja miten. Tähän on Niinistön tyytyminen.

Anonyymi kirjoitti...

Blogistin käsitys Niinistön ja Putinin keskustelun kulusta lienee hyvin oikeaan osuva.

Mutta mitä sitten tulisi tehdä:

Pitäisikö Niinistön esiintyä seuraavasti:

N: Miten vaalit ovat sujuneet?
P: Vaalit sujuivat hyvin, kiitos kysymästä!
N: Olen kuullut vaalivilpistä. Sen vuoksi olenkin antanut liikekannallepanokäskyn ja ensimmäiset yksiköt ovat matkalla kohti Pietaria. Jollette peru vaaleja ja järjestä niitä Suomen edustajien valvonnassa uudelleen, Suomi julistaa sodan Venäjälle.
P: Oho?? Älkäähän nyt, nehän on vaan vaalit. Olisin voinut ottaa vallan muutenkin.
N: Myöhäistä. Järjestäkää uudet vaalit 15.4.2012 mennessä tai Suomi avaa tulen.
P: Joo, kyllähän men sitten näin teemme, anteeksi.

Anonyymi kirjoitti...

Itse kukin hymyilisi vähän vinoon suomalaisten demokratianeuvoille. Mutta vartotaan kunnes Niinistön esihenkilö Nalle julkaisee huhtikuussa kauan odotetun "min kamp"-kirjansa. Sitä Putin lukee kanssamme suurennuslasin kanssa.

Nallen suuri taistelu enemmistödiktatuuria vastaan!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niinistö ja Putin vaihtavat mielipiteitä näin:

N: Mitenkäs ne pressan vaalit teillä sujuivat?
P: Kiitos kysymästä, oikein hyvin! Taisin saada täsmälleen yhtä suuren osuuden äänistä kuin sinäkin seilä Suomessa, parahin Sauli!
N: Kas vain, onnittelut siitä! Olen kuullut jotain juttuja ja huhuja siitä, että teidän vaaleissanne olisi muka esiintynyt hieman vilppiä. Tuskinpa kuitenkaan tällaisissa panetteluissa ja parjauksissa on mitään perää. En usko.
P: Kyllä ei ollut meillä yhtään mitään vilppiä. Kaikki tuollaiset väitteet on tutkittu ja perättömiksi havaittu!
N: Sepä hienoa! Meiltä Suomesta näytti olleen siellä vaalitarkkailijana muuan toveri Kimmo Sasi. Hän näytti, tapansa mukaan, toheloivan ja oli aikeissa tarttua äänestyslippulaatikkoon, mutta valpas virkailija sai estetyksi Sasin yrityksen viime tipassa. Herra Presidentti, pyydän nöyrimmästi anteeksi toveri Sasin käytöstä!
P: Mitäpä tuosta! Saseja nyt tulee ja menee, mutta pääasia on, että maittemme väliset jo ennestään lujat ja lämpimät yhteistyösuhteet pysyvät ja kehittyvät edelleen suotuisasti.
N: Oikein! Olen voinut panna merille demokratian voimakkaan kehittymisen maassanne, Herra Presidentti! Siitä parhaat onnitteluni myöskin.
P: Tosi on! Demokratia kukoistaa nyt koko laajalla Venäjän maalla!
N: Da, da!
P: Jep, jep!

Anonyymi kirjoitti...

”Putin ei siis aio ottaa kuuleviin korviinsakaan Niinistön kommentteja”

Ei kai heinäsirkan läähätystä kummempaa Putinin korvissa. Luulenpa, että se on Saulin sydän, joka jättää lyönnin väliin kun miehet tapaavat ensimmäisen kerran.

Ja alivaltiosihteeri Hetemäelle suosittelen ekskursiota Yhtenäinen Venäjä -puoluetoimistoon, jotta jatkossa ko. ministeriössä opitaan sekin, miten kiusalliset asiakirjat voivat olla julkisia myös osittain.

Anonyymi kirjoitti...

hyvään vauhtiin päässyt sanailu jatkuu:
P: me hoidettiin niin, että vastaehdokkaiksi pääsi vain poliittisia narreja.
N: me ohjattiin vaarallisiin vastustaja Azoreille lomailemaan ja pantiin Jusula lepyttelemään joukkoja. Lipposelle tehtiin pelotteluvideo. Kun tulos oli selvä, Nalle antoi koko sivun haastattelun Pravdalle Salon seudun poikien menetyksestä.

Anonyymi kirjoitti...

Joo, ja muutaman vuoden kuluttua saamme lukea iltapäivälehdistä suuren paljastuksen: Sauli on lähetellyt Vladimirille hajuvedentuoksuisia kirjeitä, joissa on nuolen lävistämiä sydämen kuvia. Kirjeissä Sauli tunnustaa vilpittömästi, että Vladimirin rinnalla hänen elämäänsä on tullut uusi tuoksu ja että hän ajattelee Vladimiria yötä päivää niin ettei syömisestä tai nukkumisesta tule mitään, koska kärsii erossa olosta.

Kirjeiden alakulmassa on myös kaksi äidinmaidonvalkeaa kyyhkystä suutelemassa toisiaan ja siivissään niillä on aivan pienin kirjaimin, niin että niitä tuskin erottaa, kaksi nimeä, verenpunaisella musteella kirjoitettuna: Vladimir ja Sauli.

Niin, ja lööppikuvassa on tietenkin suurennettuna Saulin omakätisesti piirtämä sydämen kuva paperin kulmassa, jotta kaikki lukijat voivat hämmästellä, kuinka rakkaus lävistää sen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Saulilla ja medialla on nyt tavanmukainen kuherruskausi meneillään.

Sauli pitää lehdistötilaisuuden jo kolmen päivän kuluttua virkaan tulonsa jälkeen. Ilmenee, ettei Saulilla ole oikeastaan mitään viranhoitoon liittyvää kerrottavanaan. Hän kertoilee niitä näitä lähinnä vain Espoon asunnostaan ja Mäntyniemestä ja siitä, että "vapaus taittaa nyt mennä, mutta tuleehan elämä toki hieman säännöllisemmäksi"!

Taivas varjele, mitä infoa!

Lehdet huokailevat "kuuden vuoden yksinäisyydestä", jonka Sauli joutuu viettämään yksin Mäntyniemessä ollen joka hetki henkilökuntansa ja turvamiestensä "vankina."

Minne se Jennikin nyt yhtäkkiä joutui, siitä ei ole kukaan maininnut moneen päivään enää sanakaan!

Ei ole kulunut vielä montaakaan vuotta siitä, kun Saulilla oli meneillään "viiden vuoden yksinäisyys"; siitä piti tehdä oikein kirjakin.

Nyt sitten heti päälle tämä "kuuden vuoden yksinäisyys".

Voi Sauli parkaa, häntä kaikki nyt säälikäämme! Nyt hän joutuu vielä tulemaan toimeen tuon hirveän naapurin kauhean Vladimir-sedän kanssa!

ATK:ssa taas puheenjohtajalla ja tiedotuspäälliköllä on ollut menossa "kahden vuoden mykkäkoulu." Nyt Atk:ssa vedetään kaikki pikkujoulut 10 vuodenajalta, kaikki ravintolatönäisyt, kaikki itkukohtaukset jne. jne.

Ja työoikeuden proffaa laukkaa kasapäin, kaikki emerituksetkin naftaliinista kaivettuina, studioissa kertomassa loputonta tarinaa siitä, miten hirvittäviä laittomuuksia tuossa Hilikan asiassa on tapahtunut.

Anonyymi kirjoitti...

HS Meidän talossamme, sinun huaneissasi

Anonyymi kirjoitti...

Voisiko olla niin että Hilkka Ahdetta käytetään välikätenä joidenkin tahojen halussa kammeta Timo Räty pois tulevan kuljetusunionin puheenjohtajakilpailusta?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tosiaan, Lennu!
Mää ihmetteln kauhiast ko kukkaan ei hoksanu kyssyy Saulilt' eile mittää Lennust' ja siit' , miten hän on kotiutunut Mäntyniemeen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jottain positiivistakin tältä päivältä: Hakkaraisen Teukka näet päässee hoitohon!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Teukan hoitoonohjaus taitaakin olla persujen eduskuntaryhmän toistaiseksi merkittävin saavutus tällä vaalikaudella.

Anonyymi kirjoitti...

Oliko se paperi siinä Teukan salkussa? Eikös se paperi vielä perjantaina siellä eduskunnassa kiertänyt?

Anonyymi kirjoitti...

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään antamassaan tuomiossa (http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?key=96860&) katsonut, ettei Ari Huhtamäen tapauksessa (KKO:2010:41) rikottu Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklaa. Kyseistä korkeimman oikeuden vuosikirjaratkaisua on käsitelty tämän blogin kirjoituksissa nrot 291 ja 338.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Huomasin EIT:n Huhtamäen asiassa antaman ratkaisun.

EIT totesi, että KKO oli ollut Huhtamäen tapauksessa uuden tilanteen edessä ja joutui ensimmäistä kertaa ottamaan kantaa siihen, olisiko itsekriminointisuojalla vaikutuksia myös muihin asiaan liittyviin henkilöihin nähden. Kansallisessa lainsäädännössä tai oikeuskäytännössä ei tätä kysymystä oltu aikaisemmin käsitelty.
Lisäksi EIT totesi, ettei se lähtökohtaisesti kyseenalaista kansallisen lainsäädännön tulkintaa ja soveltamista, ellei kyseessä ole ollut kansallisen lain ilmiselvä soveltamatta jättäminen tai sen mielivaltainen soveltaminen. EIT katsoi, että korkein oikeus sai harkintavaltansa puitteissa pysyttää voimassa valittajan tuomion myös muuttuneissa olosuhteissa.

Vaikuttaa hieman siltä, että tapaus on ollut myös EIT:lle uusi ja outo eikä tuomioistuin ole itsekään oikein tiennyt, mitä tapauksessa tulisi tehdä.

Anonyymi kirjoitti...

Oli naistenlehdessä, että Halosesta on tehty vuoden 2012 Eeva. Haastattelussa hän tilittää, että paluu arkeen ei ole sujunut kovin hyvin, sillä ”19-vuotias Rontti-kissa vaatii ruokaa kolme kertaa päivässä”, ja lisää, että ”Arajärvikin tahtoo ruokaa”.

Rontti-parka sai viettää tiun vuosia puolivillinä lemmikkinä presidentillisessä ympäristössä Mäntyniemessä ja Kultarannassa, ja nyt julman pakkosiirron uhrina, vanhuuden päivät kuluvat Kalliossa pultsareiden, narkkareiden, langenneiden naisten ja kerjäläisten seassa. Ei ihme, jos masentaa ja tassut hapuaa kohti jääkaappia. Voi raasua!

---

Presidentti Niinistö aikoo kysyä Putinilta vaalivilpistä.

SN: Kerro minulle Vladimir, onko mahdollista, että vaaleissa tapahtui vilppiä?
VP: Siinäpä vasta pähkinä purtavaksi!
SN: Puhuvat karuselliäänestäjistä?
VP: Minä en tekisi liian pikaisia johtopäätöksiä.
SN: Olen pohtinut sitä kovasti.
VP: Minä olinkin tuntevinani palavan puun käryä.

Anonyymi kirjoitti...

Lennu-koiran elämä on tuskin yksitoikkoista, sillä uudessa asunnossa on kuulemma 212 nurkkaa ja 190 ovea, mihin nostaa koipensa sekä 300 ikkunaa, joista katsella ulos ja haukkua hälyttävän näköisille kulkijoille.

Mikael Jungner twittaa: Sampsa Kataja kertoi humaltuneensa 20.12. eduskunnassa Demareiden glögeillä. Vahvat oli paukut, koska SDP:n jouluglögit olivat jo 15.12.

Kaleva pääkirjoitus Sopimuksen salaaminen huonoa hallintokulttuuria

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kalevassa tällä tavalla:

"Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää on julkisuudessa arvostellut sopimuksen salaamista julkisuuslain hyvien periaatteiden vastaisena. Mäenpään kritiikkiin on helppo yhtyä. Näin olennainen asiakirja ei voi kokonaisuudessaan olla yhtä liikesalaisuutta. Sopimus sitä paitsi koostuu kahdesta osasta: varsinaisesta vakuussopimuksesta ja poliittisesta sopimuksesta".

Maallikon laatimassa pääkirjoituksessa on toki helppo yhtyä Mäenpään maallikkomaiseen saarnaan, jossa ei menty juridiikassa eli julkisuuslain tulkinnassa kyllä pintaa syvemmälle.

Martti Hetemäki sentään valotti asiaa kiihkottomammin, vaikkei olekaan juristi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Timo Soini hyväksyi eduskunnan puhemiesneuvostossa Kreikan vakuussopimuksen salaamisen.

Soini kuuluu siis jälkiherännäisiin, olisikohan Jusula huomannut, että kamoon, tostahan voisi saada hyvän keppihevosen politikoinnille.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vasta nyt tutkijat ovat hoksanneet, että Pekka Haaviston homous vaikutti presidentinvaalien lopputulokseen. Peräti kolmannes äänestäjistä valitsi Niinistön siksi, että Haavisto on homo.

Maalari karkaa maailmalle kirjoitti...

Milläs äänestäjä noita politikkoja arvioi jos tekemisensä salaiseksi julistetaan.

Kansalainen veronmaksaja saa edes nähdä sopimusta jonka puolesta maksaa.

Poliittinen järjestelmämme on viime vuodet esiintynyt pelkästään eri puolueiden mittelönä vallasta, joka on määritellyt kaiken poliittisen toiminnan unohtaen kokonaan sen mikä olisi Suomen ja kansalaistensa etu.

On ollu rampaa Vanhasen ja Kiviniemen hallitusta ja nyt epämääräinen joukkio jossa kaikki vetävät köyttä omaan suuntaansa ilman minkäännäköistä kokonaiskuvaa maamme tulevaisuudesta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Nyt kyllä Maalari hieman kärjistä ja liioittelee!

Eikö riitä, että maalareidenkin Arkadianmäelle äänestämät edustajat saavat oikein luvan kanssa käydä katsomassa ja varmaan myös lukemassa vaikkapa sanasta sanaan sen paljon puhutun vakuussopimuksen?

Ei kai sinne kaikkien maalareiden ja hanslankareiden tarvitse rampata moista pumaskaa lueskelemaan?

Taivas meitä varjelkoon yhden puolueen hallituksilta!

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Jyrki Virolainen kirjoitti...

Toivotaan tosiaan, että VVM kertoisi "oikean" kohdan tai oikeat kohdat luettelosta, joka sisältää peräti 32 pitkää kohtaa!

Kuten olen ennenkin todennut, persujen eduskuntaryhmän lainopillisena neuvonantajana toimii kollega eli prosessioikeuden emeritusprofessori Erkki Havansi, 1. varakansanedustaja Uudeltamaalta. Ehkäpä tuo persujen kirjelmä on hänen laatimansa?

"Siitä ei ota selvää Erkkikään", kuuluu tunnettu sanonta.. Jäämme nyt kuitenkin jännityksellä odottamaan, pystyisikö Erkki H. osoittamaan tämän sanonnan tässä yhteydessä paikkansapitämättömäksi.

Anonyymi kirjoitti...

Pari salassapitokommenttia:
- Ihmettelen erityisesti kansanedustajien rajattua oikeutta/mahdollisuutta tutustua sopimukseen. Aivan mahdoton ajatushan on se, että jossakin asiassa päätöksentekijät eivät saisi tutustua päätöksen perusteena olevaan materiaaliin kaikilta osin ja riittävästi aikaa saaden.
- Se, että valtion sopimuskumppani vaatisi jonkin asian olevan salainen, ei kai sellaisenaan voi olla lain mukainen salassapitoperuste. Ts. julkisuuslaki ei kai anna vastapuolelle tällaista veto-oikeutta.

Anonyymi kirjoitti...

Off-topic:

Onkohan Virolaisella tietoa tai huhuja siitä, ketkä ovat pyrkimässä KKO:n uudeksi jäseneksi? Paikka aukeaa 1.7 ja virkaan ilmoittautuminen päättyy 30.3.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ei oo tietoo!

Skorpioni kirjoitti...

Blogisti on ottanut täysin toivottoman tehtävän asettumalla puolustamaan sitä, että vakuussopimus olisi voitu julistaa salaiseksi.

Jo se, että vakuussopimuksesta tulee voida keskustella ja sitä on voitava eduskunnassa arvostella, osoittaa, että tulkinta siitä, että sopimus olisi salainen on selvästi väärä.

Miten ihmeessä salassa julistetusta sopimuksesta voidaan eduskunnassa keskustella ja siitä tehdä tarvittavat päätökset, jos sen sisältöä ei voida paljastaa?

Kehotankin blogistia palaan "järkiinsä" ja tarkistamaan kantansa!

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Taas se OTT Timonen on kunnostautunut. Valtion etu on ollut jakaa miljoonia Finnairin johdolle, että pysyisivät töissä! Kun pelkästä töissä pysymisestä tulee bonukset, niin onko ihme, että Finnair on tappiolla. Mitähän se Timonen on oikein muuta hyväksynyt siellä Finnairin hallituksessa?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Jo se, että vakuussopimuksesta tulee voida keskustella ja sitä on voitava eduskunnassa arvostella, osoittaa, että tulkinta siitä, että sopimus olisi salainen on selvästi väärä.

Miten ihmeessä salassa julistetusta sopimuksesta voidaan eduskunnassa keskustella ja siitä tehdä tarvittavat päätökset, jos sen sisältöä ei voida paljastaa"?

Totean tuohon vuodatukseen vain, että tuskinpa monesta muusta asiasta on "keskusteltu" eduskunnassa yhtä paljon kuin juuri Kreikan tukipaketista ja Kreikan vakuussopimuksesta!

Kansanedustajat, ainakin valtionvarainvaliokunnan ja suuren valiokunnan jäsenet, ovat voineet käydä tutustumassa vakuussopimukseen ja voivat tehdä niin edelleen. Sopimuksesta on jaettu kaikille edustajille suomenkielinen tiivistelmä. Vain muutamat kansanedustajat ovat kuitenkin käyttäneet tilaisuutta hyväkseen ja käyneet tutustumassa sopimuksen sisältöön.

On tietenkin paljon helpompaa tehdä puhdasta politiikkaa ja huutaa kurkku suorana vakuussopimuksen julkistamisen perään kuin todella käydä sitä paljon puhuttua keskustelua asiasta.

Kuvaavaa oli Timo Soinin toteamus, että lehdistön pitäisi paljastaa sopimuksen sisältö. Ison talon peräkammarin laiskanpulskea Timo-poika ei siis viitsi nähdä itse vaivaa, vaan toivoo, että lehdistö kertoisi hänelle, mitä sopimus pitää sisällään. Tämän jälkeen Timo ottaisi kunnian ja saisi uuden tilaisuuden mylviä eduskunnassa suuressa salissa, suureen äänen, miten "meitä on petetty."

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tv-kuvasta näin vilaukselta, että vakuussopimuksen sisältävän kansio kannessa oli lappu asiakirjan salassapidosta ja siinä merkintä julkisuuslain 24 §:stä. Sitä, mihin ko. pykälän kohtaan asiakirjojen salassapito on perustettu, en ehtinyt kuvasta nähdä.

Valiokunnan virkailija ei muuten pannut ko. kansiota mihinkään kassakaappiin vaan aivan tavallisen näköiseen asiakirjakaappiin, joka on varustettu tuiki tavallisella lukolla...

Ainoastaan Tiitisen lista ansaitsee kassakaapin ja oikein Supossa. Tuollaaset vakuussopimukset nyt voi sulloa ihan mihin vaan, vissiinkin.

Anonyymi kirjoitti...

Skorpioni taitaa toivoa, että osa persuista voisi kenties kääntää kelkkaansa Kreikan vakuussopimuksen osalta hallitukselle ja Urpilaiselle myönteiseksi, jos vakuussopimuksen salassapito kumottaisiin.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Jyrki Virolainen kirjoitti...

Huh, jopas on tiukkaa "vääntöä" kerrassaan! Minä olen nähnyt tv-kuvan ko. kansion kannesta, jossa oli jonkinlainen "keltainen lappu" ja sinä merkintä "Salainen" ja julkisuuslakia tarkoittava viittaus "24 §". Oliko se sitten MTV3:n uutislähetyksestä tai jostakin muusta, en muista.

Mutta nythän asia sitten selviää, kun persujen ryhmänjohtaja valittaa VVM:n päätöksestä KHO:een.

Asiassa edetään siis aivan normaalissa järjestyksessä: kun on oikeusriita, niin sen ratkaisee puolueeton tuomioistuin. Oli hyvä, etteivät persut kantele oikeuskanslerille, sillä sieltä he eivät olisi ainakaan "oikeutta" saaneet.

Mitä hiivattia tässä oikein pitää mesota niin jumalattomasti?

Tietenkin siksi, että kun edustajat eivät ymmärrä itse substanssista mitään, heidän pitää yritää mylviä edes jostakin.

Anonyymi kirjoitti...

Kunigundelle et al: asiakirjassa olevalla leimalla julkisuuslain salassapitoperusteesta ei ole mitään salassapitoa luovaa oikeusvaikutusta (merkinnällä on vain ohjaavaa vaikutusta). Julkisuuslain mukaan päätös asiakirjapyyntöön tehdään erikseen, kun tietoa tai asiakirjaa pyydetään. Pitää ensin pyytää, sitten tehdään päätös. Päätöksestä voi valittaa tuomioistuimeen eli hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen (siitä riippuen, pyytääkö asiaa hallintoviranomaiselta vai eduskunnalta). Joka tapauksessa kyse on tuomioistuinasiasta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tasavallan presidentin kanslian tiedotteesta tänään:

"Pääministeri Putin totesi, että vaikka vaalien tulos oli kiistaton, kaikki vaaliepäselvyydet tutkitaan tarkoin".

Hm, mitähän presidentti Niinistö tuohin totesi? Ottiko siis Putin itse esille "vaaliepäselvyydet"? Eikö kyse olekaan vaalivilpistä?

Tuossa lyhyessä maininnasta ei muuten selviä, tarkoittiko Putin vaaleista puhuessaan Venäjän vai Suomen presidentin vaaleja!

Ehkä noissa muotoiluissa voisi olla hivenen tarkempi.

Anonyymi kirjoitti...

Perussuomalaisten tuleva valitus KHO:een tuo mielenkiitoisella tavalla oikeuden politiikkaan. Tämä näkökulma kutkuttaa juristia kaikkein eniten. Otetaan tuomioistuin politiikanteon välikappaleeksi. Mahtaako muilla olla sama näkemys, mutta henkilökohtaisesti tunnen, että perussuomalaiset puhuvat nykyään kovasti lainopillisista kysymyksistä. Onko jokin hallituksen toimi "lainmukainen" vai ei? Mahtaako Erkki H:lla vaikutusta asiaan? En näe, että tämä oikeudellinen debatti johtaisi oikeasti minnekään, varsikin kun keskitytään lähinnä menettelykysymyksiin. Tulee tunne, että perussuomalaisten osaaminen on valitettavan ohutta.

Salassapitoperusteista vielä: voisin arvata, että hyvä ja käytyä keskustelua selittävä vaihtoehto salassapitoperusteeksi voisi siinä mainitussa 32 kohdan luettelossa olla se, jossa määritellään salassa pidettäväksi asiakirjat, jotka käsittelevät toisen valtioiden kanssa käytytyjjä taloudellisia neuvotteluja, ja ne joiden paljastuminen voisi haitata tai vahingoittaa suhteita toisiin valtioihin. Ehkä tätä jälkimmäistä perustetta se Hetemäkikin tarkoitti sanoessaan, että sopimus on salainen kreikkalaisten pyynnöstä (vai miten se nyt tarkkaan ottaen muotoiltiinkaan). Oli varmaan keskustellut VM:n juristien kanssa salassapitoperusteesta muttei "maallikkona" muistanut oikeita sanoja ja termejä, vaikka asia sinänsä menikin oikein. Pisteet Hetemäelle.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Toki julkisuusperiaate ja asiakirjojen pääsääntöinen julkisuus on oikeusvaltiona itseään pitävässä maassa tärkeä asia, ei sitä sovi kiistää. Kyse ei ole vain menettelytavoista.

Erkki Havansi laati reilu kuukausi sitten persujen kansanedustaja Tuppuraiselle lakialoitteen, joka mahdollistaisi sotasyyllisyystuomioiden kumoamisen.

Olisiko Havansi kirjaillut myös Pentti Oinosen Stefan Wallinia koskevan jääviyskantelun oikeuskanslerille? Toivotaan niin.

Pirkko Ruohonen-Lernerin allekirjoittamassa kirjelmässä VVM:lle koskien vakuussopimuksen julkistamista on kyllä niin paljon pykäläviittauksia ja juridiikkaa, että senkin täytyy olla Havansin tekstiä.

Vakuussopimuksen salassapito voi perustua julkisuuslain 24 §:n 2 kohtaan, jossa puhutaan asiakirjoista, jotka koskevat "Suomen suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön. Nämä asiakirjat ovat salassapidettäviä, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä.

Tuokin on hyvin tulkinnanvarainen lainkohta, joka kyllä tarvittaessa "vääntyy" tulkinnassa sellaiseksi, että se sopii ko. tapaukseen.

Ydinkysymys lienee se, voisiko vakuussopimus olla vain jotakin osin salassa pidettävä julkisuuslain 10 §:n edellyttämällä tavalla.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Jyrki Virolainen kirjoitti...

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma on huomauttanut tänään pääministerille, että jatkossa Kreikan ja Suomen välisen vakuussopimuksen tapaiset paperit pitää kääntää suomeksi ja ruotsiksi. Vakuussopimuksen salaamisen hän ymmärtää.

Niinpä. Meillä toki saadaan salata, mutta vain suomeksi ja ruotsiksi!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Kreikan kanssa tehdyn vakuussopimuksen selaaminen tulkin kanssa auttoi ymmärtämään sopimuksen sisältöä, kertoo kansanedustaja Pentti Oinonen (ps.) Uudelle Suomelle".

No niin! Tässä se nyt nähtiin: KYllä Perus-Penakin ymmärsi vakuussopimuksen! Nyt taas valtakunnassa on kaikki hyvin!

Anonyymi kirjoitti...

”Vähän kuin ylioppilaskirjoituksissa” sanoi edustaja Oinonen ja kertoi valmistautuneensa urakkaan hernekeitolla ja vichyvedellä. Miehessä on oikeaa asennetta!

Ruotsinkieliselle Uudenmaan Prikaatille on kielilain mukaan lähetettävä asiakirjat ruotsiksi, mutta suomea äidinkielenään puhuva poliitikko joutuu tutustumaan näinkin merkittävään sopimukseen tulkin välityksellä.

Mitä tästäkin pitäisi ajatella?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ajatellahan vaikka näin:

On torella erinomaasta että meillä on hyviä ja vieläpä hyvännäköösiä (nais)tulkkia!

Anonyymi kirjoitti...

Kunigunde sanoi...

Kreikan ja Suomen välinen vakuussopimus on salattu JulkL 24 § 1 momentin 17 kohdan perusteella (ks. HS:n artikkelin pdf-liite). Havansista ei saa enää jatkossa sanoa ”ei tiedä erkkikään”!

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Jyrki Virolainen kirjoitti...

Päätös Kreikan vakuussopimuksen julkisuudesta tulee korkeimmasta hallinto-oikeudesta viimeistään huhtikuussa, arvelee perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner YLE:n uutisille. Hän on pyytänyt valtiovarainministeriöltä kopiota koko sopimuksesta ja aikoo tarvittaessa valittaa KHO:een.

Näin Ruohonen-Lerner perustelee:
- Perustuslain 12. pykälä asettaa vahvan julkisuusvaatimuksen viranomaisen asiakirjoihin

- Eduskunnan perustuslakivaliokunta on monesti korostanut perusoikeuksille myönteistä lain tulkintaa

- Julkisuuslain 3. pykälä korostaa yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuutta valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä

- Asiakirjat ovat salaisia vain poikkeustapauksissa, jotka määritellään julkisuuslain 24. pykälässä

- Julkisuuslain 24. pykälässä mainittuja 32 poikkeustapausta ei voida soveltaa vakuussopimukseen

Erkki Havansin mukaan päätöksessä menisi kaksi viikkoa tai korkeintaan kuukausi. Sekin perustuu lakiin. Kyllä joskus huhtikuussa asian pitäisi olla selvä, Ruohonen-Lerner sanoo Yle Uutisille.
Helsingin yliopiston prosessioikeuden emeritusprofessori Erkki Havansi on perussuomalaisten oikeudellinen neuvonantaja. Hän oli myös perussuomalaisten ehdokkaana edellisissä eduskuntavaaleissa.
---
Nuo edellä mainitut näkökohdat, joihin Ruohonen-Lerner eli tosiasiallisesti Havansi vetoaa, ovat laadultaan aika yleisluontoisia eivätkä välttämättä estä vakuussopimuksen salassapitoa. VVM vedonnee päätöksessään tiettyihin JulkL 24 §:ssä säädettyihin kohtiin, joihin sopimuksen salassapito perusuu.

MInusta julkisuuslain ko. 24 §:ää tulkittaessa ei voida sivuuttaa sitä mm. pääministeri Kataisen esiin tuomaa perustetta, että kreikkalaiset pankit, jotka ovat sopijapuolina vakuussopimuksessa, ovat toivoneet, ettei sopimus ole julkinen liikesalaisuuden perusteella. Tällä on merkitystä, mutta en tiedä, miten ratkaiseva seikka se on tässä tapauksessa.

Olennaista on se, voisiko ko. tapauksessa toteuttaa JulkL 10 §:ssä mainittu asiakirjan osajulkisuus eli voitaisiinko jokin tai jotkin osat sopimuksesta julkistaa niin, ettei tämä tekisi tyhjäksi liikesalaisuuksien salassapitoa.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Jyrki Virolainen kirjoitti...

Minusta vakuussopimusasia ei ole suoraan verrannollinen tuohon vuonna 2002 KHO:ssa ratkaistuun tapaukseen.

Vuoden 2002 tapauksessa oli tiedossa ko. pankkien nimet, mutta tässä vakuussopimusasiassa halutaan, niin olen ymmärtänyt, pitää sovitun mukaisesti salassa ilmeisesti nimenomaan neljän kreikkalaisen pankin nimet.

Vakuussopimusasialla on lisäksi niin sanotusti ulkopoliittista ulottuvuutta, toisin kuin v. 2002 tapauksella.

Eikös Tiitisen listakin ole salattu kahdella KHO:n päätöksellä osin siksi, että asiasta eli siis salassapidosta oli sovittu Supoa vastaavan ulkomaisen tiedusteluelimen kanssa? Listan julkistamisella olisi rikottu tätä luottamuksensuojaa, mitä pidetään noissa "hommissa" tärkeänä.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mistähän Reuters asian tietää, koska vakuussopimus on salainen, heh, heh! Joka tapauksessa Reutersin tieto ei vaikuta asiaan.

KHO:n perustelut olivat varmaan Tiitisen listan -päätöksen osalta hiukka pidemmät.

Katsotaan nyt kaikessa rauhassa, mitä asiassa tapahtuu ja mitä perusteita Hetemäki salassapidolle kertoo, kuten lupsi tänään HS:ssa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2010 Tiitisen listaa koskevassa asiassa tekemän päätöksen mukaan luottamuksellisen tiedon julkistaminen voi vaikuttaa kielteisesti suojelupoliisin kansainvälisten yhteistyötahojen halukkuuteen luovuttaa jatkossa Supolle tiedustelutietoja.

Luottamuksellinen tieto siis, tuossakin tapauksessa.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Jyrki Virolainen kirjoitti...

Luottamuksellisen tiedon julkistaminen voisi vaikuttaa haitallisesti kahden ah niin kovin kunniakkaat perinteet omaavan ja aiemmin ystävällismielisissä väleissä keskenään olleen kansakunnan välisiin suhteisiin!

Kreikka voisi esim. sulkea rajansa suomalaisturisteilta kokonaan tai ryhtyä perimään heiltä erityistä maahantuloveroa, ikään kuin "vakuusmaksuksi" siitä, ettei esim. Kreetan tai vaikkapa Kosin hotelleissa käyttäydytä sentään miten siivottomasti tahansa! Suomalaisilla kun on ollut hiukka taipumusta tuollaiseen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vai haluttaisiin tälle palstalle vielä ATK-jupakan selvittelyäkin?!

Tämä nyt ei kuitenkaan satu olemaan mikään seurapiiripalsta!

Mutta himot ne on vissin siellä ay-liikkeessäkin.

Niin, ja mitäs se Mattikin meni nipistelemään naisia siellä Veikkauksessa! Hilikkapa kosti, saatuna!

Olis' vaan laulaa loilotellu, että "yksi risti kaksi, panin miljoonaksi, Veikkaus on joka viikko, pimautuspäivä keskiviikko"!