torstai 15. maaliskuuta 2012

560. Politiikkaa ja juridiikkaa hyvä veli -verkostojen luvatussa maassa


1. Tänään on taas tapahtunut politiikassa ja juridiikassa kaikenlaista "kivaa" ja ihmeteltävää.

2. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on antanut päätöksensä ministeri Wallinin jääviysasiassa. Tulos oli ennakoitu ja selvä jo etukäteen, kun tietää Jaakko Jonkan taidon ja taipumuksen puhtaisiin papereihin ministereitä koskevien töppäilyjen osalta. En ole ehtinyt tutustua vielä tarkemmin Jonkan päätöksen perusteluihin, mutta keskustelu asiasta voi alkaa.

3. Tänään Heidi "Hurja" Hautala on sitten vihdoin herännyt ja antaa kenkää niille kuudelle Finnairin hallituksen jäsenelle, jotka olivat myöntämässä bonuksia Finnairin johtajille samaan aikaan, kun yhtiön henkilökunnalta vaadittiin uhrauksia ja palkan alennuksia. Tietoon tuli uutena "kupruna" myös toimitusjohtaja Mika Vehviläiselle maksettu 180 000 euron bonus heti, kun hän oli allekirjoittanut työsopimuksen Finnairin hallituksen kanssa.

4. Ministeri Hautalan oikeana kätenä toimiva OTT Pekka Timonen ehti - varmasti Hautalan kanssa sovittuaan - ilmoittaa itse erostaan Finnairin hallituksesta. Hautala kehua retosteli Timosen ja sanoi, että hän tarvitsee kipeästi edelleen Timosen "palveluksia" valtion omistuksenohjausyksikön päällikkönä.

5. Hautalan kanta on hämmästyttävä, sillä eiköhän asia ole niin, että juuri Pekka Timonen on se virkamies, jolle olisi tullut heti ensimmäisten joukossa antaa kenkää Finnairin hallituksesta. Timonen on toiminut Finnairin hallituksessa yhtiön ylivoimaisesti suurimman osakkeenomistajan eli valtion valitsemana edustajana.

6. Timonen venkoili eilen tai toissa päivänä, että hän ei pörssisäännösten mukaan voinut kertoa Finnairin johdon uhkaavasta joukkoirtisanoutumisen uhasta asianomaiselle ministerille, koska laki estää pörssiyhtiön hallitusta tai sen jäseniä informoimasta ainoastaan yhtä osakkeenomistajaa. Voi hyvät sylvit, so. taivas varjele, minkälaista falskia näsäviisastelu! Jos valtio omistaa Finnairista enemmistön, niin juuri Pekka Timosen olisi tullut vaikuttaa Finnairin hallituksessa siihen, että "koko hallitus" olisi ilmoittanut sanotusta asiasta samoin kuin Finnairin johdolle luvatuista erityisbonuksista kaikille yhtiön osakkeenomistajalle.

7. Finnairin tapahtumissa on ollut kyse moraalikadosta. Samaan aikaan kun yhtiön henkilöstöltä vaadittiin uhrautumista ja osallistumista kustannustalkoisiin palkanalennuksen muodossa, yhtiön hallitus teki salaisen päätöksen maksaa 18 johtajalle stay-bonukset, jotta he pysyisivät yhtiön leivissä. Tämä päälle vielä toimitusjohtajan hyvin erikoiset asuntojärjestelyt ja nyt vielä toimitusjohtajan edellä mainittu allekirjoiutusbonus.

8. Tänään on myös ilmennyt puolustusvoimien komentaja Puheloisen oikeuskanslerille Wallinia koskevan jääviyskantelun yhteydessä kertomana, että juuri puolustusministeri Stefan Wallin oli viime syksynä painostanut puolustusvoimien säästöpäätöstä valmistelleita virkamiehiä ja sotilaita siihen, että leikkauspäätöstä tehtäessä ruotsinkielinen Dagsvikin joukko-osasto säilytettäisiin itsenäisenä. Wallin on kuitenkin itse koko ajan julkisuudessa vakuuttanut, ettei hänellä ole ollut asian eli lakkautettavien joukko-osastojen nimeämisen kanssa mitään tekemistä.

9. Joku tässä nyt mättää ja todella pahasti. Mistä ristiriita kenraali Puheloisen ja Wallinin puheiden välillä johtuu? Onko ministeri Wallin kertonut koko ajan niin sanottua muunneltua totuutta muun muassa eduskunnalle? Olisi todella tärkeätä, että ministeri Wallin puheet ja toimet selvitettäisiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan toimesta. Onko Wallin harhauttanut ja valehdellut eduskunnalle, kuten näyttää? Eikö ministereiltä enää vaaditakaan rehellisyyttä? Onko pääministeri Katainen samassa juonessa Wallinin kanssa.

10. Persujen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner kertoo valittaneensa korkeimmalle hallinto-oikeudelle valtiovarainministeriön toiminnasta. Ministeriö ei suostunut luovuttamaan Ruohonen-Lernerille Kreikan vakuussopimusta nähtäväksi.Valitus lienee persujen ryhmän oikeudelliseksi asiantuntijakseen palkkaamaan emeritusprofessori Erkki Havansin laatima.

11. Vakuussopimus on julistettu salaiseksi sen vuoksi, että se sisältää kreikkalaispankkien yrityssalaisuuksia. Kreikan valtion edustajat välittivät Suomeen vakuussopimuksen aiesopimuksen allekirjoituksen yhteydessä toiveen, ettei kreikkalaispankkien nimiä paljastettaisi.


109 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Oikeuskanslerin päätöksestä ilmenee mielenkiintoisia tietoja.

Puolustusvoimain komentajan ja Pääesikunnan päällikön oikeuskanslerille antamassa selvityksessä todetaan seuraavaa: "Puolustusvoimien joukko-osastorakenteen uudistamista käsiteltiin puolustusvoimain komentajan ja puolustusministerin välisessä seminaarissa 26.10.2011. Tilaisuuden ennakkomateriaalina toimitettiin puolustusministeriölle puolustushaarojen rauhan ajan joukko-osastorakennetta käsittelevä muistio 20.10.2011. Mainitussa muistiossa sekä seminaarissa pidetyssä puolustusvoimien esittelyssä Uudenmaan Prikaati oli mukana niiden hallintoyksiköiden joukossa, joiden asemaan oli tarkoitus tehdä muutoksia. Seminaarin yhteydessä puolustusministeri Wallin kuitenkin ohjasi puolustusvoimia niin, että Uudenmaan Prikaati jätettiin pois lopullisesta puolustusvoimauudistuksen ratkaisumallista. Lisäksi puolustusministeriön virkamiesjohto on valmistelun aikana antanut puolustusvoimien ja Pääesikunnan johdolle tietoa, joka on tulkittu ohjaukseksi ja jossa on annettu ymmärtää puolustusministerin tahtovan, että Uudenmaan Prikaatin asemaan ja sijoituspaikkaan ei tule tehdä muutoksia nykytilanteeseen nähden."

Päätöksessä selostetussa puolustusministeriön kansliapäällikön selvityksessä on puolestaan todettu seuraavaa: "Joukko-osastoja käsiteltiin ensimmäisen kerran nimillä ja paikkakunnittain seminaarissa 26.10.2011. – – Esittelykuvissa oli Uudenmaan Prikaatin osalta merkintä sen siirtämisestä Upinniemeen vuoden 2017 loppuun mennessä. Pääesikunnalle oli jo aiemmin välitetty puolustusministeriön kansliapäällikön ja virkamiesjohdon kautta puolustusministerin tahtotilan mukainen ohjaus, jonka mukaan puolustusvoimauudistuksen tarkastelu tuli rajata vain tämän hallituskauden alaisiin ratkaisuihin. Tämän linjauksen taustalla oli hallitusohjelmassa oleva vain vuoteen 2015 ulottuva ohjaus. Ilman suunnittelukehyksiä ja tulevan turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjauksia ei haluttu lähteä arvioimaan muutostarpeita hallituskauden jälkeisenä aikana. Samalla ministeriössä haluttiin varmistua siitä, että puolustusvoimat varmasti hoitaa nyt sovitun kustannustason laskun hallituskauden aikana eikä siirrä tarvittavia leikkauksia hallituskauden jälkeiseen aikaan. Seminaarin aikana puolustusvoimain komentaja totesikin edellä mainittuun liittyen, että Uudenmaan Prikaatin siirtämiseen liittyvä merkintä tulee poistaa hänen aiemmin antamansa ohjauksen mukaisesti."

Anonyymi kirjoitti...

Kunigunde sanoi:

Fiktiivinen esimerkki siitä, mihin tämä päätös jäävittömyydestä voi johtaa:

Kuntaministeri Venna Hirkkunen kuuluu korkea-arvoisena valtuutettuna Joutsan Kotiseutuyhdistykseen, joka vastustaa kuntaliitoksia naapurikuntien kanssa. Joutsa säilyy kuin ihmeen kaupalla kuntauudistuksesta itsenäisenä peruskuntana. Hirkkusesta kannellaan oikeudettomuuskanslerille, mutta ratkaisussaan oikeudettomuuskansleri toteaa, että kotiseutuyhdistys ei ole hallintolain esteellisyyssäännöksissä tarkoitettu asianosainen kuntien lakkauttamisessa, koska yhdistyksen tarkoituksena on nimenomaan kunnan tukeminen ja Suomen kuntaperinteiden edistäminen. Lakkauttamispäätöksestä ei myöskään koidu hyötyä tai vahinkoa ko. yhdistykselle, koska aatteellisesti toimiva perinne- ja kotiseutuyhdistys vaalii myös muinaisen Itä-Hämeen emäpitäjän kotiseutuhenkeä ja kulttuuriperintöä ylläpitämällä museota Sysmän Pyhän Olavin kirkolla.

Lopuksi oikeudettomuuskansleri toteaa, että kotiseutuyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus valtuuskunnan ollessa vain tukeva ja neuvoa-antava. Ko. elin ei tästä syystä ole oikeudettomuuskanslerin näkemyksen mukaan pidettävä välitöntä päätösvaltaa omaavan osakeyhtiön hallintoneuvostoon rinnastettavana elimenä.

Täysin "oolrait"!

Anonyymi kirjoitti...

Vihdoin Hautala heräsi. En ymmärrä miksi antoi OTT Timoselle mahdollisuuden erota Finnairin hallituksen jäsenyydestä, kun muille tarjottiin hieman häpeällisempi erotuspäätös. Nimenomaan OTT Timosen touhuilu on ollut ala-arvoista.

Anonyymi kirjoitti...

Dragsvikista voi vain sanoa, että meni niin kuin Strömsössä!

Ja mitkä olivat Jonkan perustelut:

1. Ei asianosainen: supportiivinen tuki kuuluu kiltayhdistysten toimenkuvaan.
2. Ei hyötyä tai vahinkoa: kiltayhdistykset vaalivat myös lakkautettujen joukko-osastojen toimintaa
3. Valtuuskunnan jäsenyys: ei välitöntä päätösvaltaa
4. Kielilaki

Anonyymi kirjoitti...

Maalari karkaa maailmalle sanoi:

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012031515327496_uu.shtml

Puheloisen mukaan Wallin vaikutti suoraan Dragsvikin säilymiseen vaikka aiemmin Wallin ja Katainen ovat sanoneet Puolustusvoimien tehneen itsenäisesti ehdotuksen lakkautettavista varuskunnista.

Se politikkojen moraali sukeltaa edelleen ja kovaa, nyttemmin valheestakin kun kiinni jää noteerataan se vaan olankohautuksella.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Olen siirtänyt muutaman edellä olevan kommentin edellisestä blogijutusta tähän blogiiin, johon ne paremmin sopivat.

Anonyymi kirjoitti...

BRA-BRA... Jymäytettiinkö Tarja Halosta. Halonen mainosti, että varuskuntapäätöksen tekivät "alan asiantuntijat" Heitä pitää uskoa ja heihin luottaa. Nyt puolustusvoimien ylipäällikkö Tumpeloinen myönsi, että varuskunta päätöksen teki alikersantti?Wallin. Voi sinisilmäistä Tarjaa. Nim. L.H.Hoppu

Anonyymi kirjoitti...

Monennäköistä on tänään tosiaan tapahtuntu. AKT:n asia on tietysti iso myös.

Reijo Aarnio asettui, kuinkas muutenkaan, grafittimaalareiden puolelle, VR:ää vastaan.

Yllättävän jämäkkä veto Hautalalta. Mahtaakohan ministeri ymmärtää, mihin päätös voi johtaa. Toivottavasti hyvään. Mutta mahdollisuudet katastrofiin ovat myös olemassa.

Ei ole kirkossa kuulutettu, että finskin hallitukseen löytyy halukkaita ja kyvykkäitä henkilöitä, jotka saisivat reivattua yhtiön uuteen nousuun. Tällä hetkellähän yritys on lähes toimintakyvytön, kun hallitusta ei ole, ja toimitusjohtajalla on muita murheita.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Lyödäänpä vielä hieman lisää löylyä kiukaaseen.

Ben Zyskowicz sanoi eilen, että yhtiöiden kannustinpalkkiot ovat HV-verkostojen luoma "insestinen järjestelmä."

Siru Pola kirjoitti...

Kyllä Hautala nyt teki elämänsä munauksen. Pitäisihän hänen ymmärtää, että Suomi, -isänmaamme-, tarvitsee näytä rautaisia koplaajia, hyviäveljiä, ylijunailjoita ja lahjovia ja lahjottuja virkamiehiä ja muita asuntoakuppiata pitämään Finnairia ja kaikkia muitakin valtion rahareikiä pystyssä. Nyt Hautala joutuu tilanteeseen, jossa ei auta kuin kutsua Lilius - vai mikä se Fortumin yliahnehtija oikein onkaan- apuun. Ja se on kallista lystiä.

Anonyymi kirjoitti...

Täytyy kyllä ihailla BZ:n kielenkäyttöä. Sanavalinta oli kyllä viiltävä, riippumatta siitä, onko asiasta samaa mieltä vai ei.

Samoin ihailen Hautalan jämäkkyyttä (toivottavasti ei tyhmyyttä) ja toivon sydämenstäni, että päätös johtaa Finnairin kohdalla hyvään. JOs näin käy, Hautalan tulevaisuus on turvattu.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mis' sie Heidi tarvitset Finnairis' oikein hyyvvää miestä, ni tuos' siul' on sellanen: Kari Uoti!

Anonyymi kirjoitti...

Sisäpiiritiedon mukaan muuan Matti Vanhanen olisi Finnairin hallituksen uusia jäseniä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Keskustan Laaninen ehdottaa, että Paavo Väyrynen valittaisiin Finnairin hallitukseen. Silloin se pääsisi lentelemään ilmatteeksi eikä rasittasienää niin kauheasti Keskustan hupenevia varoja maakunta- ja vaalimatkojensa takia.

Anonyymi kirjoitti...

Juu, sinne vaan kaikkia vanhat kehäraakit, niin virma uppoaa varmasti. Mutta sitä ennen hallitusäijät ehtivät tehdä mukavan tilin.

Anonyymi kirjoitti...

No helvetti, miksen sitä heti keksinyt: Timo Räty!

Äijä saanee potkut ensi viikon valtuuston kokouksessa, eikä kukaan tule sen jälkeen tarjoamaan Rädylle palkkaduunisa Suomessa. Ammattiyhdistysliikekään ei voi tarjota suojatyöpaikkaa henkilölle, joka kenkäisi tiedotuspäällikkönsä kilometritehtaalle.

Mutta Finskin hallitukseen: jospa ukko edistäisi siellä matkailua samalla fanaattisuudella jolla hän on sitä vuosien varrella kapuloinut!

Anonyymi kirjoitti...

Otetaampa ensi tapaus Wallin. Mies valehtelee suut ja silmät täyteen. Ei ole munaa sanoa, että minä ministerinä määräsin. Puheloinen sentään sotilaana ja suorempiselkärankaisena ei viitsi soopaa jauhaa. Miten noin selkärangaton puolustusministeri on ettei tohdi omaa päätöstään kertoa, vaan valehtelee härskisti asian. No hurrien etuoikeuksien kahmiminen taitaa vähän hävettää.

Finnairin sotkuista voisi sanoa että Virolanen, Havansi ja Uotikin sopisivat hallitukseen ja Väyrynen pisnesmiehenä myös. Varmaan homma hoituisi. Se nyt on satua ettei tuohon hommaan ole tulijoita. Ei tuo mitään rakettitiedettä ole yrityksen hallitustyöskentely. Jos tuollaiset sählärit ovat tähän asti hoitanee ei tuo yllä oleva nelikko sitä huonommin voisi hoitaa. Ja kun vielä Topi Sukari siihen lisättäisiin niin kansa lentäisi uusille "keihäsmatkoille". Ja Finnairin kassa pursuisi vuoden päästä.

Kyllä tällaisten "räkänokkien" kuin nämä asuntokauppiaat ja muut oman edun tavoittelijat ovat käsitys moraalista on olematon. Vanhankansan yritysjohtajat ovat katoava luonnonvara. Nyt on näitä yhteiset rahat minun taskuun ja mahdollisimman äkkiä ja paljon. Firman menestys on siinä sivuseikka tärkeintä on oma lompsa. Voi aikoja voi tapoja. Pisteet Zysselle.

Anonyymi kirjoitti...

H. Hautala varsinainen takinkkäännön taituri... Seuraava takinkääntö kun srv Hienoisen ent. finnair ja finnair nyk. Vehviläisen pääkonttori koplauksesta aletaan puhumaan ääneen... Tämä kolkyt. vuotinen pysähtyneisyyden aika alkaa käymään vähiin.

oscari kirjoitti...

Jyrki, teet loistavan esityksen. Kari Uoti Finskin hallituksen puheenjohtajaksi. Se olisi yhtiölle todella suuri voitto. Ja kaveri on pätevä ja varmasti myös sopiva.

Anonyymi kirjoitti...

Ministeri Hautala sanoi tänään eduskunnan kyselytunnilla ettei Finnairin johtohenkilöille maksetuille boonuksille ole takaisinperintäoikeutta. Onko todellakin niin ettei Valtion omistajaoikeusohjeiden vastaisesti maksettuja bonuksia ole mahdollista periä takaisin? Vaikkapa hallituksen jäseniltä vahingonkorvauksina?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ilman muuta vahingonkorvauskanne olisi käytettävissä ja sitä myös tulisi käyttää.

Tätähän Mauri Pekkarinen tänään jo väläytti. Mutta Mauri sanoi, tietenkin, samaan hengenvetoon, että "hän kyllä ymmärtää, että oikeustie olisi vaikea" tai jotain sinnepäin.

Näinhän ne poliitikot aina sanoo ja menettelee, kun tahtovat näytettä äänestäjille (muka) "kovaa poikaa", mutta tosiasiassa haluavat, ettei niiden virkamies- ja bisnesveljiä sentään oikeuteen asti viedä!

Anonyymi kirjoitti...

Ainakin yksi hyvä puoli noissa Finnairin potkuissa on: potkut saanut hallituksen jäsen, Olli-Pekka Kallasvuon puoliso Ursula Ranin voi nyt pitää "Oopeelle" seuraa, kun molemmat ovat työttöminä!

Anonyymi kirjoitti...

J.V. "Ilman muuta vahingonkorvauskanne olisi käytettävissä ja sitä myös tulisi käyttää."

Jokseenkin munattomia ovat nuo kansanedustajat ja ennen kaikkea ministeri Hautala, niin vaikka onkin female. Ensin moititaan hyväveli verkostoja. Kuten edustaja Ben Z. suureen ääneen eilen TV:ssä. Missä on sitten toiminta sanoja vastaan? Taitaa olla vain Kokoomuksen sanahelinää hallituskasvot säilyttääkseen. Niin ja samalla myös suurimman puolueen aseman.

Voisihan tietysti myös oppositiopuolueet nostaa kissan pöydälle vahingonkorvauskanteen muodossa vai kuinka? Onko mahdollista vain ministeri Hautalalla tuohon?

Anonyymi kirjoitti...

Mennäkseni noihin varuskunta-asioihin ja lähemmin Dragsvikin varuskunnan säilyttämiseen, niin nythän on sitten todistettavasti osoitettu ministeri Wallinin valehdelleen eduskunnassa. Uskallan käyttää tuota verbiä kun en ole eduskunnassa, jossa sanan käyttö on ehdottomasti kielletty.

On kovapäinen ministeri tuo Wallin jos ei eroa omasta tahdostaan. On aivan selvä että Oinonen perussuomalaisten kanssa vie asian perustuslakivaliokuntaan käsiteltäväksi. Eri asia on sitten taas kuinka siellä pelaa hyväveli verkosto. Siis hallituspuolueiden edustuksin.

On mennyt ihmeelliseksi Suomen hallituksen toiminta nykyään. Salaista ja muunneltua totuutta kerrottuna esiintyy jo suhteettoman paljon. Nyt pitäisi olla ehdottomasti perustuslakituomioistuin. Ainakin peloitteena.

Anonyymi kirjoitti...

Aikaisemmin "naisoikeuden" piirissähän on vaadittu oikeusvaltion periaatteiden vastaisesti käänteistä todistustaakkaa raiskaussyytösten kohdalla. Tämä kuuluu samaan sarjaan:

Lapin Kansa: Rikosoikeuden professori tuomitsisi raiskauksista ehdottomia

...
Lapin yliopistossa työskentelevän Utriaisen mukaan tuomio voisi olla ehdollinen niissä tapauksissa, joissa tilanne on sekava ja ihmisillä erilainen käsitys siitä.
...

Tämähän kuulostaa siltä, että jos ei pystytä todistamaan raiskausta tapahtuneen, niin tuomittaisiin edes sitten ehdolliseen rangaistukseen. Mitäköhän juridista oppisuuntaa tämä edustaa? Naisoikeutta kenties?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tyypillinen poliittinen ja suomalaisten poliittisten päättäjien ratkaisu:

Pikkunilkit (nämä viitoset) uhrataan, mutta varsinaiset konnat (Vehviläinen, Sailas ja Timonen) saavat jäädä! Ja vieläpä ministerin kiittelyjen säestyksellä!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Todistettavasti Tepa kyllä tykkää miehistäkin...

Anonyymi kirjoitti...

UOTI Finskin hallitukseen??? Eikö jo firman uskottavuus ja maine mennyt?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

No, ei kai KU:n mukaantulo voisi enää juuri pahentaa Finskin asemaa!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Heidi "Hurja" Hautala tänä iltana A-talkissa kun puheeksi tuli "sitouttamisbonusten" takaisin perintä bonusten saajilta:

" MInä olen selvityttänyt tämän asian ja tiedän, ettei se tulisi onnistumaan." - Mauri Pekkarinen nyökytteli hyväksyttävästi vieressä.

Toimittaja ei - tietenkään - hoksannut kysyä, että kenen kanssa Hurja H. oli asian selvittänyt.

Kenen kanssa Heidi sitten olisi asian "selvittänyt" tai selvityttänyt?

Tietenkin Pekka Timosen kanssa!! Kenenpä muunkaan.

Heidihän luottaa Pekkaan kuin vuoreen!

Anonyymi kirjoitti...

Näinhän se menee. Pikku-Heidi vikisee, kun iso-Pekka lyö juridiset liturgiat pöytään.

Pikku-Heidin on tietysti huono kysyä muiltakaan asiantuntijoilta, kun kaikki iso-Pekan proffakaverit ja asianajajatutut on Pekan lojaalissa hyvä-veli-verkostossa.

Pikku-Heidin kannattaisi soittaa Kari Uotille. Uoti voisi valaista muutaman totuuden.

Anonyymi kirjoitti...

Välimies-veljet ovat aina Pekan turvana.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Hurja-Heidin Finnairin hallituksesta poispotkima Veli Sundbäck ilmoittaa "kostoksi Heidille", ettei olekaan käytettävissä toisen valtion omistaman yhtiön Fortumin hallitukseen. Sundbäck oli ehdolla Fortumin hallitukseen uudeksi jäseneksi.

Mitä tämä on? Hautala olikin ajamassa Finnairissa mokannutta Veliä toisen valtionyhtiön eli Fortumin hallitukseen! Varmaan korvaukseksi tai "lohdutuksesi" siitä, että Heidin oli "ikään kuin" pakko "yleisen edun" nimissä näyttää Veljelle ovea Finnairista.

Onko Heidin toimintaa ministerinä uskottavaa, avointa ja läpinäkyvää?

Anonyymi kirjoitti...

On mielestäni ihan ok, että Wallin ajaa poliitikkona edustamansa kielivähemmistön etua. Valehdella hän ei kuitenkaan saisi, varsinkaan ministerinä. Blogisti tarttui siis tärkeään asiaan, taas. Kiitos.

Anonyymi kirjoitti...

Kalle Isokallio on mies paikallaan - myös Finnairin tulevassa hallituksessa!

Anonyymi kirjoitti...

Hurja-Heidi kaavaili Finnairin uuteen hallitukseen fiksuja bisnesnaisia. Kyllähän niitä meiltä toki löytyy. Kas tässä eräitä:

Kiinteistö-Kaisa, Miljonääri-äiti ja SuperMarjo (Tosi TV-äiti). Täydennykseksi vielä vaikkapa kokenut Ulpu Iivari TV1:n Aamu-TV:n talousviisaista.

Anonyymi kirjoitti...

Sarjassamme kuolemattomat viisaudet:

"Maksaisimme väärille ihmisille palkkaa, jos emme uskoisi sotilaiden sanomaa siitä, mitä tarvitaan asettamiemme poliittisten ja turvallisuuspoliittisten suuntaviivojen toteuttamiseksi".

- presidentti Tarja Halonen

J.P.H. kirjoitti...

Mika Vehviläisen kusetukset:

1. Neuvotteli salaisen sopimuksen Harri Sailaksen ja muun hallituksen kanssa 1,8 milj. € allekirjoituspalkkiosta ja siitä, ettei asiaa kerrota muulle henkilökunnalle, Finnairin omistajille, omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille. Asia päätettiin vielä yritettiin peittää toimintakertomukseen, ettei kukaan sitä huomaisi.

2. Kusetettiin eläkeyhtiö Ilmarista ja sen piirissä olevia eläkeläisiä kun sopi Harri Sailaksen kanssa oman asunnon myymisestä ylihintaan Eläkeyhtiölle.

3. Kusetettiin Finnairin omistajia kun H:Sailaksen kanssa sovittiin, että Finnair maksaa Vehviläisen vuokran.

4. Kusetettiin verottajaa, kun asuntoedusta perittävä vero, määritellään paljon pienemmäksi, kun sen todellinen arvo on.

Kaikkien näiden jo julkitulleiden kusetusten jälkeen ministeri Hautala ilmoittaa, että Mika Vehviläinen ja Harri Sailas nauttivat toistaiseksi hänen luottamustaan. Kyllä ovat Sailas ja Vehviläinen osanneet myydä itsensä Hautalan silmissä korvaamattomiksi ihmisiksi, kun vasta mahdollisten rikostuomioiden jälkeen he eivät enää olekaan korvaamattomia.

On hyvä, että ministeri kuitenkin teki jonkinlaisen siivouksen Finnairin johdossa. Toivottavasti, myös muissa valtionomisteisissa yhtiöissä tehdään samanlaiset siivoukset. Fortum on malliesimerkki yhtiössä, missä hallitus sortui vielä pahempiin rosvouksiin, mutta silloiset ministerit eivät tehneet asialle mitään ja siten hyväksyivät johtajien rosvouksen.

Kun Timo Räty tulee saamaan todennäköisesti kenkää AKT:stä niin ehdotan häntä Finnairin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hänellä riittää sisua alentaa yhtiön palkkakustannuksia erottamalla työntekijöitään kustannusten pienentämiseksi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Onhan ATK:n Timo Rädyllä toki tuota kuljetusalan kokemusta!

Vehviksen allekirjoitusbonus taisi olla "vain" 180 000 euroa, ei 1,8 milj. e.

Anonyymi kirjoitti...

Nyt tarttis lahjomaton Nissisen tutkia koko finnair sirkuksen tapahtumat, ennenkuin "pesänselvittäjät" sotkee jäljet /jälkensä!

Anonyymi kirjoitti...

Mauri Pekkarisella ei olisi ollut munaa erottaa Finnairin hallitusta joten sikäli huvittavaa että Mauri on arvostellut Hautalaa kun tämä ei heti reagoinut asiaan. Tosiasia on että Pätkä-Mauri ei olisi vieläkään tehnyt mitään asian korjaamiseksi. Samaan sisäpiiriin kun kuuluu.

Anonyymi kirjoitti...

Oliko se lahjomaton vai lahjaton Nissinen...

kamunen kirjoitti...

Ei kai Ulpu Iivaria kannata torpata taustansa vuoksi, sen enempää kuin moni vuotista poliitikkokollegaansa Toffe-Taxellia?

Se että tuntuu niin kovin kornilta puhua heistä samassa lauseessa, kertookin ehkä enemmän suomalaisessa yhteiskunnassa menestymisen mahdollisuuksista, kuin heidän yksilöllisestä laadustaan.

Yksi voidaan sysätä Hakaniemen soppatykistön kauhan varteen, toinen päätyy lappamaan lumilapiolla euroja kavereille Finnairissa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Entä sitten jos Mara Ahtisaari Finnairiin?
Marahan muuten lähti pressakautensa jälkeen Elcoteqin hallitukseen. Voisiko Tarja tehdä saman nyt Finnairissa?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Meillä ja muualla:

Muut menivät yli, Muhammed ali.
Muut löivät swingin, Vladimir putin.
Muut ottivat taksin, John lennon.
Muut valitsivat kaidan tien, Lea laveen.
Muut olivat kasvot kameraan päin, Markus selin.
Muut saivat töitä, Teuvo loman.
Muut kävivät Stockalla, Tarja halosella.
Muut hiihtivät Salomonin suksilla, Tauski peltosen.
Muut lähtivät kaupungille, Kiira korpeen.
Muut poimivat kukkia, Lauri tähkän.
Muut tanssivat tähtien kanssa, Jukka tammen.
Muut epäonnistuivat levytuottajien edessä, Tapani kansan.
Muut metsästivät riekkoja, Kaisa variksen.
Muut uivat avannossa, Olavi virrassa.
Muut olivat surun murtamia, Mikko ilonen.
Kun muut jo nauroivat, Anssi vasta kelas.
Muut sytyttivät nuotion, Petri kokon.
Muut viihtyvät valoisassa, Vappu pimiässä.
Muut ruotsalaiset valitsivat hehkulampun, Thomas ledin.
Muut joivat fisua, Veltto virtasen.
Muut ampuivat harakan, Laura närhen.
Haavisto valitsi Antonion, Elton Johnin.
Muut valitsivat miehen luonteen perusteella, Kaija koon.

Anonyymi kirjoitti...

Reissu-Haloskalla on kyllä mahkuja lentojensa perusteella, reissattuaan Wihurin charter-koneella Etelä-Afrikassa saakka ja kerättyään 0,5 miljoonan laskun valtiolle.

kamunen kirjoitti...

Mauri-karhu on herännyt nuuhkimaan Arabikevään tuoksuja.

Olisiko lukenut Lionel Messin eilisestä haastattelusta, jossa hän kertoo ettei 12-vuotiaana pallon saatuaan halunnut lainkaan syöttää, mutta nyt maailman parhaana hän haluaa, että muut syöttävät hänelle.

Albert Camus- yksi ihanteistani- onkin kirjoittanut oppineensa kaiken tarvitsemansa filosofiasta jalkapallon parissa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Suomalaiset poliitikotpa ovat itä vastoin oppineet kaiken tarvitsemansa suomalais-kansallisesta pesäpallosta. Yksi se pääpointteja on, että laittomasta suorituksesta ei joudu pois pelistä.

kamunen kirjoitti...

Suomalaiset poliitikot "naattivat eevätkä laakase", kuten Mikkelin Palloilijoissa opeteaan.

Mutta toimen täti Reissu-Haloska yhdessä Haaviston Pekan kanssa panee sillä aikaa yhteisen maatilamme ylikansoituksen helpostikin kuriin.

Siinä kertyy Finnairin bonuspisteekin kohisten.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tarja ja Pekka, nuo reppanat!

Anonyymi kirjoitti...

"Keinot on monet", sanoi Wallin, kun Puheloisella pöytää pyyhki.

- suomalainen sananlasku

Muutamia huomioita oikeuskanslerin ratkaisusta

1. Jonkan pöydällä on useita muita puolustusvoimauudistukseen liittyviä kanteluita, jotka koskevat uudistuksen valmistelua ja päätöksentekoa. Saamme siis vielä kuulla oikeuskanslerilta ratkaisun siitä, toteutuiko parlamentarismi uudistusta työstettäessä.
2. Ministeri Wallin omassa selvityksessään pitää täysin luonnollisena sitä, että uudistuksen eri työstämisvaiheisiin on liittynyt (puolue)poliittista ohjausta. Esimerkkeinä hän mainitsee muun muassa säästöjen käytännön toteuttamistavat, parlamentaarisen seurannan järjestäminen (hmm...oliko sitä?) sekä ruotsinkielisen varusmieskoulutuksen lainmukainen järjestäminen (Dragsvik säilytettävä).
3. Puolustusvoimain komentaja Ari Puheloisen ja Pääesikunnan päällikkö Juha Rannikon selvityksessä todetaan avoimesti, että puolustusministeriön osuus uudistuksessa on ollut (puolue)poliittisen ohjauksen hankkiminen, välittäminen ja antaminen puolustusvoimille sekä lakivalmistelu.
4. Oikeuskansleri Jonkan pohdinta ja arviointi siitä, mikä oli ministeri Wallinin tosiasiallinen asema ja rooli puolustuvoimauudistuksessa on olemattoman mitäänsanomaton. Jonkka toteaa lyhyesti vain, että pelkästään kuuluminen killan valtuuskuntaan, jonka tarkoituksena on Dragsvikin tukemisen lisäksi suomenruotsalaisen maanpuolustustyön ja -hengen vaaliminen ei ole ”ulkopuolisen havaittavissa” oleva syy esteellisyyteen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan yleislausekkeen perusteella.

Eihän tästä voi vetää kuin yhden johtopäätöksen: suomenruotsalaisten ohituskaista on oikeuskanslerille itsestäänselvyys ja verrattavissa liito-oravien suojeluun, eikä sitä sovi missään olosuhteissa kyseenalaistaa, ei vaikka tarjolla olisi vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jep, Jep! Jonkan päätös on monilta osin käsittämätöntä luettavaa!

Se on kaikessa kiireessä pakerrettu päätös, jota poliitikot ovat hoputtaneet. Päätöksessä ei nojauduta lain lisäksi mihinkään oikeuslähteisiin, vaan siinä vaain lyhyesti tokaistaan jotain lainopillisesta kirjallisuudesta ja lain esitöistä, mutta ei mainita sanaakaan niiden yksityiskohdista! Osoittaa ylimielisyyttä.

OKa:n omat perustelut ovat kaksi sivua ja loput 5-6 sivua ovat erilaisten selvitysten selostamista. Selvitysten, joilla ei sitten ole Jonkan kannanoton kannalta ollut mitään merkitystä!

Naiiviuden huppua edustaa perustelujen toteamus, jonka mukaan D:n joukko-osaston kilta ei ole asiassa "asianosainen."

Ei kai tätä kukaan ole väittänytkään. Mutta eri asia on, että D:n joukko-osastolla, jota kilta ja sen valtuuskunta sääntöjen mukaan edustaa, on asiassa osa.

Ts. päätös, jota on W:n johdolla valmisteltu, koskee D:n varuskuntaa, jota kilta edustaa. Päätöksellä, jonka valmistelua W. on ohjannut, on ollut välitön vaikutus D:n asemaan ja erittäin merkittävä vaikutus sitä paitsi.

Mutta tätä Jonkka ei ole noteerannut mitenkään, eipä tietenkään. Eikä sitä, että W:n kanta on vaikuttanut ratkaisevasti kenraalikunnan ja puolustusvoimien komentajan esitykseen, joka oli Utvan päätöksenteon pohjana.

Jonkka saivartelee ja näpertelee perusteluissaan sivuseikkojen parissa, mutta ohittaa merkittävät kysymykset kokonaan.

Surkeuden huippua perusteluissa edustaa toteamus, jonka mukaan kilta voi vaalia myös lakkautetun joukko-osaston "muistoa."

Jonkka sanoo, että suomenruotsalaisen maanpuolustustyön ja -hengen vaaliminen ei ole ”ulkopuolisen havaittavissa” oleva syy esteellisyyteen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan yleislausekkeen perusteella.

Näin tietysti voi sanoa, jos "sanoja" ja päätöksentekijä on toiminut asiaa käsitellessään ja päätöstä tehdessään "laput" silmillä ja on sivuuttanut kaikki ne seikat, jotka puhuvat selkeästi toisenlaista johtopäätöksen puolesta.

Anonyymi kirjoitti...

Tuosta suomenruotsalaisten ohituskaistasta Eero Heinäluoma, yksi ajattelun vartiotorneista, on kehottanut muistamaan että sillä aina loppupeleissä voittaa.

Noin kiltti lausunto ei ole voinut jäädä kukolta noteeraamatta kun on antanut iltalehtien uutisoida Heinäluoman uudesta sijoitusasunnosta Töölössä, jonka hän voi vuokrata tarpeessa oleville.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kohu Dragsvikista ja Wallinin puheista yltyy, kirjoitetaan Iltalehdessä.

Nyt myös keskustalaiset kansanedustajat kyselevät Wallinin puheiden perään ja ihmettelevät ristiriitaa komentaja Puheloisen ja ministeri Wallinin puheissa.

Perustuslain mukaan ministereiltä edellytetään rehellisyyttä. Ainakin aiemmin näin säädettiin. Olisiko tämä vaatimus poistettu 1.3. voimaan tulleen perustuslain muutoksen yhteydessä? Siltä näyttää.

Anonyymi kirjoitti...

En ole julkisessa keskustelussa huomannut, että kukaan tutkiva journalisti olisi selvittänyt ilmeisesti helposti selvitettävää asiaa, kuinka paljon Vehviläinen pyysi asunnostaan silloin, kun hän yritti sitä myydä. Sehän oli kai ollut myytävänä suunnilleen vuoden päivät. Jos Ilmarisen maksama hinta on sitä luokkaa tai jopa enemmän, on se seikka aivan avainasemassa oston luonnetta arvioitavissa.
Toinen vastaava seikka on se, onko Finnairin maksama vuokra paikkakunnan tason mukainen. Jos molemmat ovat ylihintaisia, se johtaa väistämättä johtopäätökseen, että asia on pahasti sumplittu Vehviläisen perusteettomaksi eduksi ja Ilmarisen kannalta taas ylihintainen vuokra olisi sovittu peittelemään huonoa kauppaa (hyvä tuottoprosentti). Mutta kun poliisi näitä asioita selvittää, ehkä saamme vastaukset noihin kysymyksiin.

Anonyymi kirjoitti...

Puolustusministeri Stefan Wallin on nyt myöntänyt vaikuttaneensa poliittisesti Dragsvikin ruotsinkielisen varuskunnan säilymiseen, kertoo Yle. Aiemmin sekä Wallin että pääministeri Jyrki Katainen ovat todenneet puolustusvoimauudistuksen tapahtuneen puhtaasti sotilaallisin perustein.

Oikeuskansleri Jonkka on siis ratkaissut Wallinia koskevan jääviyskantelun väärien olettamuksien pohjalta. vasta saatuaan Jonkalta "puhtaat paperit" Wallinista oli miestä myöntää totuus.

Jonkan olisi nyt syytä harkita uudelleen päätöstään.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Sarjassamme kuolemattomat viisaudet:

"On täysin mahdoton ajatus, että hallitus olisi poliittisin perustein valinnut, mikä varuskunta lopetetaan ja mikä saa jatkaa".

- pääministeri Jyrki Katainen

Anonyymi kirjoitti...

Kommentaattorit eivät vielä taida tietää, että Jaakko Jonkka on Hyvien Veljien virkamiesloosin Suurmestari!
Hän ja hänen virastonsa eivät jätä veljiä ministereitä ja korkeita virkamiehiä koskaan pulaan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Muuten, Suomen Kuvalehdessä on tänään juttu pikavippien perintä- ja oikeudenkäyntikuluista:
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/sadan-euron-laina-297-euroa-perintakuluja-nain-pikavippaaja-joutuu-maksuvaikeuksiin

Anonyymi kirjoitti...

Jaakko Jonkka on sotilasarvoltaan jääkäri.

Pasila, Jääkärin marssi!

Anonyymi kirjoitti...

"Wallinin mukaan hän ei itse ollut aloitteellinen Dragsvik-asian suhteen, vaan pääesikunta pyysi ministeriltä ohjeita hallitusohjelman tulkinnasta".

Huh, onko tuo Wallin, paitsi täysin moraaliton ja epärehellinen, vielä noin tyhmäkin?

Kuka uskoo, että että Wallin ei ollut itse asiassa aktiivinen, vaan vain vastasi kiltisti, kun pääesikunta pyysi ohjeistusta?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Keskustan puoluesihteeriksi pyrkii "maitoasiamies" MTK:sta.

Hmm. olisimme odottaneet ja odotamme edelleen ehdokkaaksi mieluummin "Maitotyttöä". Sirkka-Liisan hink...pystöt tarvitsisivat arvoisensa seuraajan!

Näistä "maitopojistahan" kepulla on vain huonoja kokemuksia. Muuan Matti Vanhanenkin, maitopoikia hänkin, alkoi mennä todella lujaa alamäkeä, kun etsiskeli kaupan maitohyllystä sitä ainoasta oikeata maitotölkkiä.

Anonyymi kirjoitti...

Altia on maksanut bonuksia 2007 että johtajat pysyvät talossa.

Siis aikuisten oikeasti, mitä kuullaan seuraavaksi?

Anonyymi kirjoitti...

Tota ei lasketa!

Tokihan Kossun pyysminen kotomaassa piti turvata!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Täpötäysi Helsingin Jäähalli hurrasi illalla kolmoismurhaajalle. Keltaisen lehdistön lööpit kirkuvat, miten "Muutos on mahdollinen" -tilaisuudessa "alustanut" kolmesta murhasta tuomittu Lauri "Late" Johansson villitsi Helsingin jäähallin yleisön.

Suomi on outo maa. Vai voitaisiinko ajatella, että Utøjan joukkomurhaaja Anders Breivik saisi joskus tilaisuuden villitä Oslon Bisletin täyden katsomon puhumalla omasta "muutoksestaan"?

Ehkä Late päästettiin "irti", koska hänhän on murhannut vain kolme ihmistä?

No, onneksi Laten oman tuomion kohdalla muutos ei ollut mahdollinen.

Anonyymi kirjoitti...

Laaninen on oikeassa; Wallin on jo kiertänyt totuutta enemmän kuin Jäätteenmäki. Valitettavasti hyvät veljet pitävät huolta paremmin kuin siskot.

Onneksi Wallin on niin ylimielinen, että hän mokaa vielä lisää. Sehän on huomattu OTT Timosenkin kohdalla. Ei kestä pitkään, kun herrat ovat taas otsikoissa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jäätteenmäen tapauksessahan "omat koirat purivat", Kääriäinen ja Pekkarinen.

Kääriäinen löysi Jäätteenmäen seuraajaksi Vanhasen Matin, ota rehellisempää miestä ei kepussa Kääriäisen mukaan ollut!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Näyttää varmalta, että perustuslakivaliokunta joutuu tutkimaan Wallinin väitetyn valehtelun ja eduskunnan harhauttamisen, jollei Wallin ymmärrä itse erota.

Toki perustuslakivaliokunta tulee päätymään, hankittuaan asiassa mm. monien HV-verkoston jäsenten sekä oikeuskanslerin lausunnon, hallituspuolueiden äänin siihen. että Wallin on puhdas kuin pulmunen.

Kamunen kirjoitti...

"Kun on säätiöissä mukana jakamassa rahaa, näkee, mitä oikeassa elämässä tapahtuu. Se asia unohtuu yritysjohtajilta aika usein", naurahtaa C.Taxell (SK 14.2.97)

Anonyymi kirjoitti...

MIksi Mäntyniemessä ollaan täysin hiljaa Finnairista, Wallinista jne?

Miksi arvojohtaja ei puutu asioihin, vaikka kaikki menee pieleen? Emmekö me äänestäneet kaverin Mäntyniemeen, että saisimme "herkällä korvalla" ihmisten ääntä kuuntelevan johtajan ja maan isän?

Halloo, kuuluuko Mäntyniemi? Onko siellä ketään?

Anonyymi kirjoitti...

Dragsvik tulisi sulkea ja muodostaa Kontiolahdelle "lain edellyttämä?" ruotsinkielinen osasto. Samalla ruotsinkieliset varusmiehet voisivat tutustua kantasuomalaisiin oloihin. Lain kirjain täyttyisi ja Wallin'illa olisi hyvä olo. Uhka Suomeen kohdistunee muualta kuin etelärannikolta. Nim. L.H.Hoppu

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niin, etelässähän Suomen turvana ovat Eestin sotavoimat ja Nato!

Anonyymi kirjoitti...

L.H.Hoppu puhuu kantasuomalaisista Kontiolahdella. No joo, Pohjois-Karjalan nykyinen väestö on tullut sinne 1600-luvulla entisen ortodoksiväestön paettua Venäjälle. Ruotsinkielisen rannikkomme asutus taas on jostain tuolta 1200-luvulta.

Anonyymi kirjoitti...

Isäntä Mäntyniemi vaikenee, koska nyt paljastuvassa hyvä veli-verkostossa on samoja nimiä jotka ovat avanneet hänelle tietä vuosikymmenien varrella.

Anonyymi kirjoitti...

Wallin-jutun yhteydessä on tullut ilmi, että oikeuskanslerilla voi joskus olla jotain merkitystä.
Se johtui siitä, että, pyydettiin selvityksiä ja Puheloinen sotilaana ei jaksanut olla täysin epärehellinen.
Itse oikeuskansleritoiminto on tiedetty mitättömäksi ennenkin. Jos virka vielä jatkuu, se pitäisi pelkistää VN:n neuvoanantajaksi, valvojan pitäisi olla erikseen. Tässäkin Jonkka valvoi myös itseään.
Eämäntyönsä miehekkään osan Jonkka on tehnyt siinä, että miehitti tuoliaan yli presidentin vaihdoksen.
Näin oikeusvirkamiehiin ehkä lopulta saadaan muutakin lajia kuin Halosen klaania.

Anonyymi kirjoitti...

Pääministeri antaa täyden tukensa puolustusministerille.Kataisen mukaan pääesikunta ja Wallin antavat tarvittaessa täyden selvityksen Dragsvikistä.Antavat siis uuden ,täyden selvityksen: osa ??-Pääministerin kannattaisi olla viisastunut aiemmasta "täydestä tuesta":voi käydä kanervat..Ja nythän tärkein kysymys onkin miksi ministeri valehteli eduskunnalle ja kansalle.Antaako siis pääministeri tukeaan ministerinsä valehtelulle?!!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Suomalaisen järjestelmän outouksin, siis suoranaisiin järjettömyyksiin, kuuluu se, että oikeuskanslerilla on kaksoisrooli ministereiden osalta: 1) hän on toisaalta kruununjuristi eli valtioneuvoston ja ministereiden neuvonantaja, jonka puoleen ministerit voivat kääntyä etukäteen lainopillisissa ongelmissaan, ja 2) ylin laillisuusvalvoja, joka valvoo, että VN ja ministerit noudattavat lakia.

Siis ensin oikeuskansleri neuvoo, miten ministereiden tulee menetellä, minkä jälkeen hän tutkii kantelut siitä, onko ministeri menetellyt laillisesti!

On helppo arvata ja tietää, että oikeuskansleri päätyy kanteluasiassa aina siihen, että ehei, ei ministeri toki ole menetellyt laittomasti.

Suomessa on outo systeemi, jota muualla ei ole, eli meillä on kaksi ylintä laillisuusvalvojaa, oikeuskanslerin ohella myös eduskunnan oikeusasiamies. Muissa maissa pärjätään hyvin vain yhdellä ylimmällä laillisuusvalvojalla eli oikeusasiamiehellä (ombudsman).

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niin, Mäntynimen Herrasta vielä.

Eikös se ollut muuan Sauli Niinistö, joka vuoden 2007 lahjusrahavaalien jälkeen pisti ensimmäisenä nimensä paperiin, jolla Kyösti Kakkosele, tälle KMS:n kautta vaalirahaa myös Niinistölle lahjoittaneelle liikemiehelle, haettiin reteesti vuorineuvoksen arvonimeä?

Kyllä muuten oli!

Ei ihme, että Mäntyniemessä ollaan hiiren hiljaa!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Pääministeri Katainen vastaa Ylen mukaan Timo Soinille, ettei hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunnassa ole keskusteltu siitä, mitkä varuskunnat tulee säilyttää.

Heh, Heh! Yrittääpä Katainen olla nokkelaa poikaa!

Eihän Utvassa tietenkään tarvinnut keskustella asiasta, koska Wallin ja Katainen olivat jo etukäteen keskenään päättäneet ja "sitouttaneet" Puheloisen joukot siihen, mitkä joukko-osastot lakkautetaan ja mitkä eivät. Tämä päätettiin silloin, kun asiaa valmisteltiin W:n putiikissa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Nyt rkp:läiset joutuvat pohtimaan, löytyisikö ruotsalaisen rahan piiristä joku suojatyöpaikka - jokin Aamos Anderssonin museon johtajuus tai vastaavan säätiön pomon paikka - jonne Stefan voitaisiin loppusijoittaa. Hän on tehnyt sen, mitä häneltä hallituksessa odotettiinkin: saanut Dragsvikin joukko-osaston pidettyä ruotsalaisten linnakkeena.

Anonyymi kirjoitti...

Perussuomailaisilla on vielä lapsen usko oikeuden toteutumiseen. Kun he ovat kokeneet taikka nähneet vääryyttä, he saattava asian toimivaltaiselle virkamiehelle käsiteltäväksi - ymmärtämättä, että aasista ei saa villoja.

Wallin valehteli. Valehtelu kävi ilmi Jonkalle toimitetuista asikirjoista, mutta eihän Jonkka tietenkään asiaan reagoinut.

Onneksi perussuomalaiset ja keskustalaiset ajavat yhdesssä Wallinia vastuuseen, niin se väistämättä johtaa Wallinin eroon.

Anonyymi kirjoitti...

Late Johanssoniin en osaa ottaa kantaa, mutta Jukka Tolonenkin oli siellä.

Hieno homma, että takavuosien kitaravirtuoosi sai elämänsä jonkinlaisen järjestykseen.

Tsekatkaa vaikka juutuubista kun äijä vetelee virsiä; ei jätä kylmäksi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Siellä oli varmaan moni muukin, siellä Jäähallissa.

Tolonen ei kai ole syyllistynyt kolmeen murhaan, ei tiettävästi edes yhteen.

Mutta kai se on niin, että jos tämä Late on listiny vaan toisia roistoja ja "kerholaisia", ni niitähän ei tarvihe niin nokon nuukaan laskea ihmisiksi ja murhat on tehty erittäin lieventävien olosuhtanteiden vallitessa.

Late nousee julkkispörssissä kovaa vauhtia. Kohta eli jo tulevana keväänä tai kesällä se nähdään varmaan Monacon formulakisoissa ja Kimi Räikkösen luksusjahdin kannella. Niin, ja sitten tahtoo telkkariin oman talk show -ohjelman ja alkaa tehdä musiikkia ja omaa älppäriä.

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Jyrki Virolainen kirjoitti...

Semantiikan puolelle menevät Wallinin selitykset.

Kielelliset oikeudet kuuluvat perusoikeuksin, mutta haluttaessa turvata kielellisten oikeuksien säilymistä tai edistää niitä kaksikielisessä maassa, tehdään tietenkin kielipolitiikkaa. Poliitikot sitä tekevät.

Wallinhan nimenomaan kiisti, siis ennen oikeuskanslerin päätöksen ja siitä ilmenevän Puheloisen lausunnon julkistamista, että puolustusvoimien leikkauspäätöksillä ja varuskuntien lakkauttamisilla tai yhdistämisillä olisi mitään tekemistä ruotsin kielen aseman turvaamisen eli siis kielellisten oikeuksien kanssa.

Kuitenkin Wallin on koko asian valmistelun ajan häärinyt vallan kulisseissa nimenomaan kielipolitiikan tekemisen merkeissä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jaakko Jonkka on sotilasarvoltaan jääkäri.

Dragsvik garnison: Jägare-marschen!

Anonyymi kirjoitti...

Mihin voi valittaa jos Jonkan toiminta vaikuttaa lainvastaiselta, Haloselle nimittäjänä vai?
Voiko oikeuskansleria panna viralta lain mukaan?

Anonyymi kirjoitti...

Utvan jäsen ulkoministeri Tuomioja toteaa Hbl:ssä, että ”vi aldrig fick veta att försvarsmaktens första förslag var att flytta Nylands brigad till Obbnäs. I försvarsmaktens utredning fanns Dragsvik kvar, men då hade försvarsmakten fått ta del av Wallins synpunkter”.

Anonyymi kirjoitti...

Ilkka Jungner: Suomi natisee liitoksissaan


Vaasassa lauantaina vieraillut SDP:n puoluesihteeri Mikael Jungner sanoo, että päätös ruotsinkielisen Dragsvikin varuskunnan säilyttämisestä pitää ottaa uudelleen pöydälle.

Jungnerin mukaan puolustusministeri Stefan Wallinin (r.) on johtanut häntä ja muita kansanedustajia harhaan.
Jungner painottaa, että mitä nopeammin väärät päätökset yleensäkin otetaan uudelleen käsiteltäväksi ja oikaistaan, sitä parempi.

-Suomalainen yhteiskunta natisee liitoksissaan. Esiin on tullut liian paljon tapauksia, joissa johtavassa asemassa olevat ovat valehdelleet ja kahmineet itselleen etuja. Samalla he ovat valmiita vaatimaan kansalaisilta uhrauksia.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Mihin voi valittaa jos Jonkan toiminta vaikuttaa lainvastaiselta, Haloselle nimittäjänä vai?
Voiko oikeuskansleria panna viralta lain mukaan?"

Anonyymi kyselee nyt hieman lapsellisia. Onhan perustuslaissa toki pykäliä, joiden mukaan oikeuskansleria vastaan voidaan periaatteessa nostaa syyte lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa (PL 117 § verr. 114 ja 115 §:ään), mutta käytännössä sellaista syytettä ei koskaan nosteta.

Sitä paitsi oikeuskasleri tekee päätöksiä, jotka liikkuvat korkeintaan "harmaalla alueella", ei niitä voida (eikä) saa, pitää virkavirheenä tai -rikoksena. Aina voidaan vedota harkinnanvaraan, minkä laki virkamiehelle jättää.

Oikeuskansleri on virkamies, joka voidaan irtisanoa virastaan virkamieslain mukaan (26 §), "kun sihen on viran luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy." Ennen sanottiin, että oikeuskansleri yms. korkeimmat virkamiehet, tuomareita tietenkin lukuun ottamatta, voidaan "vapauttaa tehtävästään" perustellusta syystä.

Jos siis oikeuskansleri esim. rupeaisi juopottelemaan (junassa, ratapihalla tai muualla) tai käyttäytymään muutoin sopimattomasti (pitämään esim. "mykkäkoulua" virastossaan) taikka laiminlyömään (määrällisesti ja ajankäytön suhteen) tehtäviään jne. hänet voidaan kyllä irtisanoa mainitun 26 §:n nojalla. Irtisanomisen toimittaa valtioneuvosto, sillä onhan OKa:n virallinen titteli "Valtioneuvoston oikeuskansleri."

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Heh, heh!

Demaritkin (esim. Tuomioja ja Jungner) ovat nyt huomanneet, että peijakas, tässä voidaan nyt tehdä hieman politiikkaa Wallinin kustannuksella!

Jungnerin vaikeudet toki tiedetään, ja Erkki tietenkin haluaa puolustaa Tarjaa, jota Wallin myös veti retkuun Utvassa antamalla ymmärtää, että leikkauspäätökset ja varuskuntien lakkauttamiset perustuivat puhtaasti Puheloisen joukkojen esityksiin eikä mukana siis ollut lainkaan kielipolitiikkaa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Veikkaisin, että persuja, kepua ja demareita, samoin kuin meitä ihmisiä, tullaan hallituksen ja Kataisen toimesta hieman hyssyttelemään, jottei hallitus sentään kaatuisi Wallinin möhläykseen.

Luulisin, että hallitus ja Utva, uuden uljaan presidenttimme johdolla, tarkistavat aiemmin tehtyä leikkauspäätöstä niin, että Kauhavan ilmasotakoulu saakin jatkaa esim. vielä seuraavat 10 vuotta, samoin Pohjois-Karjalan prikaati Kontiolahdella vaikkapa seuraavat 5 vuotta.

Anonyymi kirjoitti...

En tiedä, onko tämä vain omaa kuvittelua, mutta Wallinin käytöksessä on mielestäni jotakin todella ylimielistä - svenska talande bättre folk!

On sietämätöntä, että rahvas tulee häiritsemään ankkalammikon rauhaa!

Anonyymi kirjoitti...

Tavalliselta yrittäjältä vaaditaan tarkka selvitys yrityksen varojen käytöstä ...kun tyydyttävää vastausta ei pysty antamaan vastaat petoksen yrityksestä. Veronmaksajien (valtion) omaisuuden yksityistäminen "rosvoaminen " on hyväksyttävää jopa suotavaa...

Anonyymi kirjoitti...

Tavalliselta yrittäjältä vaaditaan tarkka selvitys yrityksen varojen käytöstä ...kun tyydyttävää vastausta ei pysty antamaan vastaat petoksen yrityksestä. Veronmaksajien (valtion) omaisuuden yksityistäminen "rosvoaminen " on hyväksyttävää jopa suotavaa...

Anonyymi kirjoitti...

Rahasta puheen ollen. Jos Wallinin valehtelulle ja kotiinpäin vedolle pitäisi lyödä hintalappu, niin olisiko se summa, joka olisi säästynyt Dragsvikin sulauttamisesta Upinniemeen? Raaseporin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ulf Heimbergin mukaan säästöä olisi syntynyt noin 3 milj. euroa vuositasolla.

(vrt. kulttuuriministeri Suvi Lindén myöntämä tuki Oulun Golf Oy:n Sankivaaran 27-reikäisen golf-kentän laajentamiseen oli vain 170 000 euroa).

Skorpioni kirjoitti...

Kaikki on tosiaankin "ihanasti rempallaan". Poliisia tarvitaan melkein joka hyvä-veli-hässäkän selvittämisessä.

AKT:n asiaa tutkii poliisi. 150 vuotis juhliaan parhaillaan viettävän VR:n tietojenkeruuta tutkii poliisi. Finnairin pääjohtaja Vehviläisen/Ilmarisen välistä asuntokauppaa ( tai mitä keskinäistä suhmurointia se nyt on?) tutkii poliisi.

Poliisilla on siis kädet täynnä työtä,kuten Irvinkin aikanaan laulussaan totesi.

Kaikki tutkinnan kohteet eivät katso voivansa lausua mitään, koska he "haluavat antaa poliisille työrauhan". Se lienekin parasta, mitä nämä törpöt tutkinnan kohteeksi johtuneet johtajat voivat poliisille "antaa" eli antaa poliisille "työrauhan". Voi kuinka jaloa! Annetaan poliisille edes työrauha, jos ei muuta!

Ja mitä tapahtuu ensi viikolla alkavassa "kehysriihessä". Siinähän poliisilla on pelko menettää 900 virkaa, jos rahaa ei heru.

Ja mistä sitä rahaa "heruisi", koska valtion pitää maksaa mm.Finnairin johtajille erilaisia optoita, bonuksia yms. jotta johtajat pysyisivät "talossa" ja tekisivät jotakin.

Ja voivathan kaikenmaailman hämärät "piilorikolliset" salaa jopa haluavan, että poliisien määrää vähennetään, jotta vain huume-, murha- ja seksuaalirikokset pystytään selvittämään ja vastaavasti hyvä-velijutut saavat rauhassa jatkua.

Anonyymi kirjoitti...

Skorpioni valittelee poliisin rahapulaa ja katoavia virkoja.

Itse en usko rahapulan olevan aito niin kauan, kun on varaa pitää Liikkuvan poliisin erillisorganisaatio omine esikuntineen Malmilla ja läänillisine lii-ken-ne-po-lii-si-yli-tar-kas-ta-ji-neen. Päälekkäiset johtamis- ja tukitoimointorakenteet vievät useiden kymmenien henkilötyövuosien resurssit.

Ja sitten on vielä poliisin liikuntavapaa, jota tiedän käytettävän puhtaasti työajan lyhentämiseen. Jokaisella konstaapelilla on oikeus käyttää 2 tuntia viikossa voimisteluun. Poliisin työaika kolmiviikkoisjaksossa on 114,45, joten työajasta yli 5 % annetaan anteeksi.

Mikäli poliismiesten lukumäärä on 8000, niin liikuntavapaassa palaa vuosittain runsaan 400 konstaapelin työpanos.

Ensin pitää ottaa omasta toiminnasta löysät pois ja sitten vasta tungeta veronmaksajien taskuille.

Anonyymi kirjoitti...

Pari huomiota Stefan Wallinista:
- Uudet käänteet asettavat uuteen valoon Wallinin uhkailun, joka kohdistui eduskunnan istuntosalin ulkopuolella mm. Pentti Oinoseen (PS.)
- Stefan Wallin on Jyrki Kataisen ainoa luottomies hallituksessa kokkareiden ulkopuolella. Ilman Wallinia kokoomuksen asema heikkenee.
- Isot voimat ovat liikkeellä, Wallinia tullaan puolustamaan ennen näkemättömillä resursseilla. Wallin ei vähällä kaadu.

Anonyymi kirjoitti...

Dragsvikin varuskunnan lakkauttaminen olisi ollut Wallinille poliittinen itsemurha. On siis naiivia kuvitella, ettei hän olisi (kieli)poliittisista syistä asiasta huolehtinut. Ihmetellä vain täytyy, ettei hän voinut tätä alunperin tunnustaa. Ovathan ministerit aikojen alusta harrastaneet "siltarumpupolitiikkaa".

Anonyymi kirjoitti...

Reservin kapteeni Wallin seisoo korostetun ryhdikkäästi sulkeisjärjestysharjoituksissa vielä ”Asento!” -komennossa kantapäät yhdessä ja hikiset kädet tiukasti nyrkissä housunsaumoilla odottaen seuraavaa komentoa, joka on?

- ”Taakse – poistu!” vai ”Tahdissa – mars!”.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mauri Pekkarinen:
”Ei kyse vain Wallinista, vaan koko hallituksesta.”

Mari Kiviniemi:
"Hallitus ei ole Jyrki Kataisen käsissä." Kiviniemi pohdiskeli, olisiko puolustusministerillä enää pääministerin tui, jos tämä olisi nainen.

Paavo Väyrynen ei oe sanonut jupakasta mitään. Mutta Paavolla onkin ruotsinkielisten kepulaisten tuki seuraavaksi puheenjohtajaksi!

Anonyymi kirjoitti...

Mari lupasi Steffin kainalosta käsin viime vaalien alla olla flirttailemtta muiden kanssa tulipa siten vaikka vaalitappio.

Anonyymi kirjoitti...

Ei Paavon tarvitse sanoa mitään, sillä keskustan ruotsinkieliset ovat jo sanoneet painavan sanansa.

Vasemmistolaisten mielestä Wallin ei ole suoranaisesti valehdellut, jätti vain osan kertomatta.

Sinivalheellisiin siipiin kompastuneen Hautalan mielestä Wallin on saanut kritiikkiä epäoikeudenmukaisesti myös hallituspuolueilta.

Kokoomuksen Anne Holmlund puolestaan toivoo, että Wallin selventäisi oliko poliittinen ohjaus vuoropuhelua vai kähmintää.

Valtakunnan jymyuutinen tänään on kuitenkin se, että jopa 70 prosenttia suomalaisnaisista ei osaa pakata tissejään oikein!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kapteeni Wallin: Jääkäri Jonkka!

Jääkäri Jonkka: Herra Kapteeni!

Kapteeni Wallin; Miten on, olinko minä jääkärin mielestä esteellinen?

Jääkäri Jonkka: Harra Kapteeni! Kyllä ette ollut yhtään esteellinen, Herra Kapteeni!

Kapteeni Wallin: Hyvä on, jääkäri! Lepo, jatkakaa!

Anonyymi kirjoitti...

Katainen tukee edelleen Wallinia.

Ehkä Kataisen pitää tämän jälkeen muodostaa vähemmistöhallitus, jossa ovat kokoomus ja Rkp.

Anonyymi kirjoitti...

Wallin on saanut tuekseen myös Halosen, mutta SDP:ssä rivit rakoilevat.

Varapuheenjohtaja Sirpa Paatero vaatii, että puolustusvoimien alkuperäinen arvio armeijan uudistuksesta käsitellään ainakin Utvassa. Paateron mielestä ”Ei ole oikein, jos varuskuntia säilytetään joillain paikkakunnilla puolustuksellisin ja toisilla poliittisin perustein”.

Maarit Feldt-Ranta puolestaan jyrähtää, että ”Wallins agerande är största hotet mot Dragsviks existens”.

Mielenkiintoista sinänsä, että soraääniä kuuluu myös Kokoomuksesta. Anne Holmlund mainittiin jo yllä. Mutta nyt lähtivät liikkeelle myös Pertti Salolaisen vatsahapot.

Anonyymi kirjoitti...

Finanssivalvoja tekee selvityksen eläkeyhtiöiden lähipiin kaupoista (HS).

Ko. on selvitys on - tietenkin - salainen!