torstai 28. toukokuuta 2009

98. Saloniuksen kohulento ei johtanut syytteisiin

Kotka on laskeutunut...
lopullisesti ja eläkkeelle

1. Julkaisin 26.2.2009 blogijutun otsikolla "Lennä Saloniuksen, Jussi lennä - tule bisnesluokassa myös takaisin!" Kirjoitukseen tuli 50 kommenttia.

2. Finnairin ja liikennelentäjien liiton (SLL) välisen työriidan sovittelun alettua tammikuussa 2009 kuultiin 24.2. uutispommi, jonka mukaan SLL ilmoitti epäilevänsä sovintoneuvotteluja vetäneen valtakunnansovittelija Juhani Saloniuksen riippumattomuutta. SLL jätti rikosilmoituksen siitä, oliko työnantajapuoli pyrkinyt vaikuttamaan Saloniuksen puolueettomuuteen. Ennen kuin SLL edes ehti kertoa julkisuuteen syynsä epäilyyn, Salonius ilmoitti samana päivänä, että "tämmöisten epäilyjen jälkeen" hän ei voi enää jatkaa kyseistä sovittelua. Salonius kiisti epäilyt puolueettomuutensa tai riippumattomuutensa vaarantumisesta.

3. SLL kertoi tarkemmin, mistä epäilyissä oli kyse. Saloniuksen ja hänen puolisonsa hieman aiemmin Finnairin koneilla tehdyillä Thaimaan lennoilta turistiluokasta paikkansa varanneen Saloniuksen pariskunnan paikat oli vaihdettu vastikkeettomasti bisnesluokkaan. Kerrottiin, että paikanvaihdoksista oli pyytänyt huolehtimaan Finnairin lentotoimintaryhmän johtaja Veikko Sievänen. Matkustusluokan korottamisella epäiltiin yritetyn vaikuttaa Saloniuksen toimintaan työriidan osapuolten välisissä neuvotteluissa ja sovittelussa. Sievänen kiisti kaikki epäilyt lahjontayrityksestä. Joka tapauksessa esitutkinnan aloittamiskynnys asiassa ylittyi ja poliisi suoritti esitutkinnan, jossa Sievästä epäiltiin lahjuksen antamisesta ja Saloniusta puolestaan lahjusrikkomuksesta. Esitutkinnan jälkeen poliisi toimitti aineiston VKSV:lle syyteharkintaa varten. Valtakunnansyyttäjä päätti siis käyttää devoluutio-oikeuttaan ja ottaa syyteharkinnan, joka normaalisti olisi kuulut paikallissyyttäjälle, suoraan virastonsa tutkittavakseen. Voidaan hieman leikkisästi todeta, että asiassa kohtasi "kaksi valtakuntaa", valtakunnansyyttäjä ratkaisi valtakunnansovittelijaan kohdistunen rikosepäilyn.

4. Tänään saatiin apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen päätös asiassa, jonka on esitellyt ja tutkinut VKSV:ssa valtionsyyttäjä Jukka Rappe. Kalske päätti olla nostamatta syytteen Saloniusta ja Sievistä vastaan.

5. Tiedotteen mukaan Saloniuksen ei katsottu syyllistyneen rikokseen, koska turistiluokan ylivaraamisesta johtuva turistiluokan matkustajien sijoittaminen bisnesluokkaan on lentoliikenteessä tavanomaista. Saloniuksella ei Kalskeen mukaan ollut syytä epäillä kysymyksen olevan hänen asemansa vuoksi annetuista eduista eikä tapahtumaan myöskään liittynyt seikkoja, joiden perusteella hän olisi ollut velvollinen ottamaan selvää matkustusluokan korottamisen syystä.

6. Sieväsen ei tiedotteen mukaan katsottu syyllistyneen rikoksen, koska ei ollut syytä epäillä hänen pyrkineen vaikuttamaan Saloniuksen toimitaan valtakunnansovittelijana, eikä lentomatkustajille ylivaraustilanteissa tavanomaisesti annettava etu ollut sen laatuinen, että se olisi vaikuttanut tai ollut omiaan vaikuttamaan hänen toimintaansa.

7. No niin, asia on nyt loppuun käsitelty ja Salonius ja Sievänen ovat saaneet ylimmältä syyttäjäviranomaiselta puhtaat paperit. He ovat syyttömiä. Jonkin verran tiedotteessa esitetyt perustelut voivat kuitenkin aiheuttaa kysymyksiä. Voitaisiin esimerkiksi kysyä, onko aivan tavanmukaista, että Finnairin lentotoimintaryhmän päällikkö henkilökohtaisesti huolehtii tietyn matkustajan matkustusluokan korottamisesta ja tekee sen vieläpä omasta aloitteestaan ilman, että matkustaja itse olisi edes vihjannut lentokentällä toiveestaan päästä turistiluokasta bisnesluokkaan. Miksi Sievänen a) juuri tässä tapauksessa huolehti asiasta henkilökohtaisesti ja b) omasta aloitteestaan? Nämä kysymykset eivät VKSV:n tiedotteesta selviä, vaikka juuri tämä puoli asiasta kiinnostaisi ihmisiä ehkä kaikkein eniten. Lisäksi tiedotteessa sekä Saloniuksen että Sieväsen osalta käytetyn sanonnan "ei ole syytä epäillä" oalta jäävät avoimeksi ne syyt ja seikat, joiden perusteella mainittua epäilyä ei ole syyttäjälle syntynyt.

8. Vaikka mistään rikoksista ei siis ollut kyse, voidaan Finnairin menettelyä kummastella, koska kyseessä oli joka tapauksessa yhtiön puolelta erikoislaatuinen episodi, jonka ilmitulo asetti myös Saloniuksen puolueettomuuden epäilyttävään valoon. Saloniuksella ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin vetäytyä sovittelijan tehtävästään. Tästä ei pidä syyttää SLL:a, sillä se teki tilanteessa sen, mikä oli tehtävä, jotta epäilyttävä asia saataisiin selvitetyksi. Jos tapauksesta lankeaa jonkinlainen varjo sovittelijan työssä hyvin onnistuneen Saloniuksen suuntaan, saadaan tämä kyllä panna matkustusluokan korottamisasiassa aktiivisesti toimineen Finnairin johdon piikkiin.

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Laki sama kaikille?


Tiedote 3.5.2006 - Konttorikonehankinnoista vastannut upseeri tuomittiin lahjusrikkomuksesta

Korkein oikeus on tuominnut lahjusrikkomuksesta upseerin, joka oli vastannut pääesikunnan konttorikonehankinnoista ja samaan aikaan vastaanottanut lahjanluonteisia etuja konttorikoneita pääesikunnalle markkinoineelta yhtiöltä (KKO:2006:37).

Pääesikunnan osastopäällikkönä toiminut komentaja, jonka virkatehtäviin kuuluivat pääesikunnan konttorikonehankinnat, oli runsaan kahden vuoden aikana vastaanottanut lahjanluonteisia etuja konttorikoneita pääesikunnalle samaan aikaan markkinoineelta yhtiöltä. Hän oli kahdesti ollut yhtiön vieraana kahdesti oopperajuhlilla sekä osallistunut useisiin golf-tapahtumiin.

Helsingin hovioikeus oli tuominnut komentajan lahjusrikkomuksesta 20 päiväsakkoon.

Korkein oikeus painotti ratkaisunsa perusteluissa sitä, että komentaja oli toistuvasti osallistunut kutsuvieraana yhtiön kustantamiin tapahtumiin. Vaikkei näin saatujen etujen arvo ollut yksittäisten tapahtumien osalta sinänsä ollutkaan kovin suuri, kaikkia tapahtumia sekä niihin liittynyttä vieraanvaraisuutta oli arvioitava kokonaisuutena.

Lahjusrikkomukseen syyllistyminen ei edellytä, että edun vastaanottaminen olisi tosiasiallisesti vaikuttanut päätöksentekoon. Lahjusrikkomukseen syyllistyy, jos edun vastaanottaminen ulkopuolisen silmissä on omiaan heikentämään luottamusta viranomaisen toimintaan.

Kun virkamiehelle tarjotaan lahjanluonteisia etuja, hänen on Korkeimman oikeuden mukaan harkittava huolellisesti, vaarantuuko luottamus viranomaisen toiminnan tasapuolisuuteen, jos hän vastaanottaa niitä. Erityisen varovainen etujen vastaaottamisessa on oltava silloin, kun virkamiehen tehtäviin kuuluu valmistella ja ratkaista viranomaisen hankintapäätöksiä ja edun antajana on yritys, joka tarjoaa viranomaiselle hankinnan kohteena olevia palveluita tai tavaroita.

Korkein oikeus katsoi, että tässä tapauksessa virkamiehen saamat edut olivat liittyneet hänen mahdollisuuksiinsa vaikuttaa viranomaisen konttorikonehankintoihin, vaikka edut olikin vastaanotettu vapaa-aikana ja työtehtäviin liittymättömissä tilaisuuksissa. Komentajan virkatehtäviin kuuluneet huomattavat laitehankinnat olivat olleet ajankohtaisia juuri tuolloin. Hänen oli täytynyt ymmärtää, että toistuva vieraanvaraisuuden vastaanottaminen näitä laitteita markkinoineelta yhtiöltä oli sopimatonta eikä hänen asemansa huomioon ottaen näyttänyt myöskään ulkoapäin katsottuna hyväksyttävältä. Lahjanluonteisten etujen vastaanottaminen konttorikoneita pääesikunnalle markkinoineelta yhtiöltä oli siten ollut omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.

Korkein oikeus tuomitsi komentajan sotilaana tehdystä lahjusrikkomuksesta 40 päiväsakkoon sekä menettämään valtiolle taloudellisenä hyötynä saadut noin 1 800 euroa.

Anonyymi kirjoitti...

Ano #1: Maaginen sana lienee kai tuo "toistuvasti".

Kuitenkin tämmöisen puolivillaisen tutkinnan jälkeen jää vielä epäilys tutkijan puolueettomuudesta ja ammattitaidosta. Olisi nyt edes tätä blogia lukenut, että tietää mistä aloittaa...

JarMom kirjoitti...

Mieltäni jäi vaivaamaan kolme vastaavuutta.
Selailin uudelleen Esko Seppäsen "Meppielämää", jossa löytyi vastaavuus, eli Seppänenkin ihmetteli omaa siirtoaan lentokoneen "paremmalle puolelle" ajatellen olisiko kyseessä jonkinlainen lahjus.

Kunpa muistaisin ne pari muuta suomalaista muistelmateosta, joissa kerrotaan samanlaisista tapauksista.