perjantai 12. elokuuta 2011

465. Rikosoikeuden professori kannustaa kansalaistottelemattomuuteen

1. Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on taitettu peistä kohta jo kolme tai neljä vuotta. Korkein oikeus katsoi ennakkopäätöksessään vuonna 2010, että yksityisessä parkkivalvonnassa on kyse täysin laillisesta asiasta (KKO 2010:23). Tarkemmin sanottuna kysymys on yksityisoikeudelliseen sopimukseen ja sen rikkomiseen perustuvasta maksusta, ei mistään julkisoikeudellisesta seuraamuksesta eikä siis tietenkään sakosta.

2. KKO:lle tehtiin vuoden alussa hakemus, jossa vuoden 2010 tuomiolla maksuvelvolliseksi tuomittu autoilija haki KKO:n kyseisen tuomion purkamista. Pari kuukautta sitten antamallaan päätöksellä KKO kuitenkin yksimielisesti katsoi, että hakemus oli aiheeton eikä tuomiota siis purettu (KKO 2011:43).

3. Tästä huolimatta eräät tahot haluavat palata asiaan yhä uudelleen ja uudelleen. Tässä asiassa on kunnostautunut erityisesti YLE-Uutiset, joka nostaa kysymyksen valvontamaksun laillisuudesta toistuvasti esille ikään kuin suurena uutisena. YLE-Uutiset ja etenkin sen toimittaja Ari Mölsä tekevät, kuten olen blogissani kertonut, yhteistyötä eräiden niin sanottujen oikeusoppineiden kanssa, jotka nähtävästi ovat kokeneet KKO:n sanotun tuomion arvovaltatappiokseen. He inttävät inttämästä päästyään, että valvontamaksut eivät perustu lakiin ja että KKO:n ratkaisut olisivat siten laittomia.

4. Eilen YLE-Uutiset nosti mainitun kysymyksen jälleen kerran - ties kuinka monennen kerran - esille. YLE-Uutisten verkossa sanottu kysymys ja "uutinen" nostettiin illalla peräti toimituksen askaroimaksi ykkösuutiseksi eli ohi mm. ohi Paavo Lipposen ilmoituksen ja Lontoon mellakoiden. Näin siitä huolimatta, että parkkimaksuasiassa ei ole tapahtunut mitään uutta tai merkittävää.

5. YLE-Uutisten jutun otsikko kuuluu raflaavasti:

Rikosoikeuden professori ei maksaisi yksityisiä parkkisakkoja.

6. Kuten arvata saattoi, professorilla tarkoitetaan jutussa Itä-Suomen (Joensuun) yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasta; todettakoon, että kyseisessä opinahjossa ei ole oikeustieteellistä tiedekuntaa. Tolvanen on jo aiemmin kunnostautunut kyseisessä asiassa useilla vastaavanlaisilla lausunnoillaan, joita YLE-Uutiset ja toimittaja Ari Mölsä ovat sitten työntäneet "sekamelska-terminologialla" ("täysi kaaos", "täysi sotku", "täydellinen sotku ja sekamelska" jne.) höystettyinä tuutistaan maailmalle. Ks. tästä esimerkiksi blogiani 408/9.3.2011.

7. Tolvanen ei ole toki ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Aiemmin professori on jopa väittänyt, että yksityiset parkkifirmat syyllistyisivät rikokseen eli virkavallan anastamiseen, koska sakottaminen kuuluu yksinomaan viranomaisille. Valtakunnansyyttäjävirasto on kuitenkin tehnyt asiassa syyttämisjättämispäätöksen todeten yksiselitteisesti, että parkkifirmojen toiminnassa ei selvästikään ole kyse Tolvasen väittämästä tai mistään muustakaan rikoksesta.

8. Eilen YLE-Uutisissa julkistetussa lausunnossa Tolvanen toistaa jo aiemmin esittämänsä sanoman, jonka mukaan hän itse jättäisi parkkisakot maksamatta. Tolvanen puhuu siis edelleen sakosta, vaikka kyse ei ole sakosta, vaan yksityisoikeudellisesta maksusta.
- Minä en nykyisessä tilanteessa sakkoa maksaisi, koska mielestäni sille ei ole laillista perustetta, sanoi Tolvanen eilen YLE:lle.

YLE-Uutisten juttu löytyy tästä.

9. Vaikka Tolvanen näyttää muodollisesti puhuvan vain omasta puolestaan ja "omista sakoistaan", hän luonnollisesti haluaisi tai ainakin toivoisi, etteivät muutkaan "yksityisen sakotuksen kynsiin" joutuneet ihmiset valvontamaksuja suorittaisi. Tolvanen hyödyntää sanomaansa levittäessään juridiseen asiantuntemukseen perustuvaa arvovaltaansa ja antaa selvästi ymmärtää, että "sakkoja" ei kerta kaikkiaan kannata "laittomina" maksaa. Hän riitauttaa edelleen, KKO:n kahdesta päätöksestä huolimatta, valvontamaksujen laillisuuden.

10. Kuten anottu, valvontamaksut eivät ole laittomia, vaan niillä samoin kuin yksityisillä parkkifirmoilla on oikeusjärjestyksen ja valtakunnan ylimmän tuomioistuimen selkeä tuki takanaan. Maassa vallitsee oikeusjärjestyksen turvaama sopimusvapauden periaate, johon valvontamaksujen määrääminen pohjimmiltaan perustuu.

11. Valvontamaksun maksamatta jättäminen ei ole rikos. Valvontamaksussa on kuitenkin kysymys sopimusrikkomukseen perustuvasta maksusta ja sen maksamatta jättämisessä oikeusjärjestyksen vastaisesta laiminlyönnistä. Valvontamaksu voidaan vahvistaa tuomioistuimen tuomiolla, joka puolestaan voidaan panna ulosottoteitse täytäntöön. Se, joka tästä huolimatta haluaa riitauttaa valvontamaksujen periaatteellisen laillisuuden, riitauttaa koko yksityisoikeudellisen sanktiomekanismin ja tulee julkisilla kannanotoillaan samalla kannustaneeksi valvontamaksun saaneita ihmisiä kansalaistottelemattomuutena ilmenevään laittomuuteen. Tämän kehotuksen tai kannustamisen teho on sitä suurempi, mitä arvovaltaisemmasta "riitauttajasta" on kysymys.

12. Kun rikosoikeuden professori sanoo toistuvasti julkisuudessa, että yksityisiä parkkisakkoja ei kannata maksaa tai että "minä en ainakaan maksaisi", hän luonnollisesti kannustaa arvovallallaan valvontamaksun saaneita ihmisiä jättämään maksut maksamatta. Tolvasen "oppi" on jo langannut otolliseen maaperään, mikä näkyy parkkiaktivistien ja -huligaanien oikeusjakohtuus -nettisivustolla. Myös siellä ihmisiä kannustetaan valvontamaksujen laiminlyöntiin ja vedotaan tässä suhteessa innolla professori Tolvasen lausumiin.

13. Tolvanen hämmästytti tänään myös yhdellä uudella kannanotollaan. Hän on nimittäin ryhtynyt arvuuttelemaan, voisiko valvontamaksun saanut ihminen valittaa maksusta hallinto-oikeuteen tai viedä asian hallinto-oikeuteen niin sanottuna hallintoriita-asiana. Tolvanen jopa kertoi tietävänsä muutaman tapauksen, jossa tällaista operaatiota on harkittu.

14. Tolvasen esille ottama kysymys tai "suunnitelma" on täysin lakiin perustumaton. Kuten professori Olli Mäenpää YLE:n jutussa totesi, hallinto-oikeus jättäisi sanotun valvontamaksusta tehdyn valituksen tai hallintoriitaa koskevan kanteen tutkimatta, koska hallinto-oikeus voi lain mukaan tutkia ainoastaan julkisoikeudellisista oikeussuhteista johtuvia riitoja eikä valvontamaksussa ole kysymys tällaisesta asiasta tai hallinnollisesta maksusta, vaan puhtaasti yksityis- ja sopimusoikeudellisesta asiasta. Valvontamaksun saanut voisi sen sijaan nostaa käräjäoikeudessa negatiivisen vahvistuskanteen, jossa riitautetaan sopimuksen ja maksun pätevyys.

15. Olen kuullut, että professori Matti Tolvanen on "ryhtynyt" nykyisin myös tuomariksi, eli hän on toiminut Kuopion hallinto-oikeuden määräaikaisena tuomarina oman professorin tehtävänsä ohella. Voi hyvin olla, että Tolvanen tulee jatkossakin saamaan kyseisiä määräaikaisen tuomarin tehtäviä. Kenties sattuisi käymään vieä niin "somasti", että hallinto-oikeuden kollegio, jossa Tolvanen on jäsenenä, saa "yllättäen" ratkaistavakseen valituksen tai hallintoriita-asian, jossa on kyse nimenomaan valvontamaksun riitauttamisesta. - Jääkäämme siis mielenkiinnolla odottamaan, mitä kaikkea hauskaa Kuopion hallinto-oikeudesta ja Karjalasta kajahtaa.59 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Arvoisa blogisti. Eikö kysymyksessä ole maanvuokrasopimus jolla auton omistaja vuokraa maan auton tarvitsemaa tilaa varten. Se sopimus on tehtävä kirjallisesti ei minkään kyltin ohi ajamalla. Näinollen maksut ovat laittomia kun ei ole tätä kirjallista sopimusta jota on rikottu.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Arvoisa anonyymi - Voisitte kyllä vähitellen jo lopettaa tuon iänikuisen ja turhan jankuttamisenne maanvuokrasopimuksesta! Kyse ei ole siitä, ks. KKO 2010:23.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Suorastaan surkuhupaisa on se tapa, jolla toimittaja Ari Mölsä ja YLE-Uuutiset käyttävät edelleen valvontamaksusta härskisti täysin virheellistä nimitystä "yksityinen parkkisakko", vaikka kysymys ei ole mistään sakosta, vaan täysin yksityisoikeudelliseen sopimukseen ja sen rikkomiseen perustuvasta maksusta.

Onko YLE-Uutisten toimituksessa todella niin kovapäistä tai suorastaan "nuijaa" porukkaa, ettei se ymmärrä asiaa, vai mistä mahtaa kiikastaa? Luulisi, että Eduskunnan tiedotusvälineenä YLE:n velvollisuutena olisi harjoittaa oikeaan tietoon perustuvaa objektiivista uutis- ja tiedonvälitystä, ei jakaa ihmisille täysin harhaanjohtavaa ja virheellistä tietoa.

YLE-Uutisten kielenkäyttö, jota kuuluu osana idioottimainen mölsäläinen tapa ylidramatisoida asiaa sellaisilla sanonnoilla kuten "sekamelska", "soppa" jne, muistuttaa paljon keltaisen lehdistön retoriikkaa.

Aiemmin myös Helsingin Sanomat puhui uutisjutuissaan ja jopa pääkirjoituksissaan "yksityisestä parkkisakotuksesta."Nyttemmin, kun olen huomauttanut tuosta virheellisestä terminologiasta, HS:ssa on huomattu, mistä on kyse, ja lehdessä onkin nyt ryhdytty puhumaan asiasta oikeilla termeillä eli käyttämällä sanoja yksityinen parkkivalvonta ja valvontamaksu.

Mutta YLE-Uutisissa kovapäisyys sen kun vain jatkuu jatkumistaa ja sana "yksityinen parkkisakko" singahtaa joka lauseessa ilmoille. Mutta mainitussa toimituksessa toimitaankin kiistassa KKO:n ratkaisujen myötä arvovaltatappion kokeneiden tolvasten, tuorien, mäenpäiden ja kumppaneiden juoksupoikana. MYös nämä tolvaset, tuorit ym. puhuvat jatkuvasti yksityisestä parkkisakosta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Puhuin blogissa aluksi Pohjois-Karjalan hallinto-oikeudesta. Tämännimistä hallinto-oikeutta ei kuitenkaan ole, vaan kyse on Kuopion hallinto-oikeudesta, jonka toimialue käsittää myös Pohjois-Karjalan. Olen oikaissut tämän blogitekstiin.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä "pätkätuomari" eli prof. Tolvanen sanoo YLE-Uutisten eilisessä jutussa, että "tiedän muutaman, jotka harkitsevat hallintoriidan nostamista parkkisakkoasiassa...Siitähän syntyisi hyvin erikoinen tilanne, jos hallinto-oikeus päättäisi käsitellä asian, ja kävisi niin, että sieltä tulisi eri ratkaisu kuin siviilioikeudelta."

Tolvanen näyttää siis miettineen "kuvion" jo aika pitkälle. Hän näyttää olevan tosissaan sitä mieltä, että nyt on löytymässä oiva keino, jolla hallinto-oikeus itse asiassa voisi mitätöidä, ei vain yksittäisen parkkimaksun, vaan myös KKO:n lainvoimaisen tuomion merkityksen!

Erikoinen tilanne tosiaan! Erikoisuutta lisäisi vielä huomattavasti se, jos parkkimaksujen laiminlyöntiin ihmisiä kannustanut Tolvanen "sattuisi" istumaan ko. hallintoriitaa käsittelevän hallinto-oikeuden kokoonpanossa!

No, Tolvanen on puheillaan ja agiteeraamisellaan toki tehnyt itsensä pätkätuomarina jääviksi mahdollisessa hallintoriita-asiassa.

Anonyymi kirjoitti...

Vaikka oikeudellisesti pysäköinti toisen tontille väännetääkin prejudikaateissa reaalisopimuksiksi, joiden sopimusehtoihin kuuluu, että pitäisi kestää sanktio nimeltä "valvontamaksu", jos rikkoo sopimusta pysäköimällä yli ilmoitetun ajan.

Maan tapana on, että pysäköintivirheestä tulee sakko vaikka entiset prosfessorit tahi lainoppineet kautta tuomioistuinlaitoksen olisivat mitä mieltä.

Onko tässä käynyt nyt niin, että tuomioistuinlaitos pyrkii vääntämään oikeuskäytäntöä uusiksi ja samalla muuttamaan maan tapaa kun kerran ei suuri yleisö näytä "ymmärtävän" mitä tässä on tuomittu?

Herroja ja henkilöitä ei näytä vakuuttavan tuomioistuinlaitoksen pro&contrat saati emerituksien vakuuttelut laintulkinnan hienouksista.

Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta näyttää nyt sitten hydyntävän sitä, että nämä tavannaiset ja kadunmiehet eivät pölhöyttään suotu että valvontamaksu ei ole sakko vaikka se sakolta näyttää (ja varsinkin tuntuu kun sitä palkkapäivän jälkeen nettipankissa viitenumeroa naputtelee.)

Anonyymi kirjoitti...

Nyt ei sitten muuta kuin kaikki vaan joukolla pysäköimään prof. Tolvasen kotipihalle!

Anonyymi kirjoitti...

Suunnitteleeko prof. Matti Tolvanen (sdp) kenties loikkaamista perussuomalaisten riveihin ensi vuoden kunnallisvaalien yhteydessä?

Anonyymi kirjoitti...

Toivasen puheet hallintoriita-asian osalta ovat kyllä päättömiä ja oikeustieteen professorin sanomaksi todella outoja.

Itse "sakko"asiasta olen hyvin eri mieltä kuin KKO ja Virolainen.

Erikoista on, etteivät parkkifirmat ole vielä ryhtyneet oikeustoimiin perinnässä, eivätkö siis uskalla kuten tv-uutisissa annettiin ymmärtää.

Itse olisin valmis maksamaan mahdollisen maksamatta jääneen parkkimaksun, jos (sopimusoikeudelliset) edellytykset muutoin täyttyisivät, mutta näitä sopimusakoiksi väänneltyjä rangaistusmaksuja en tosiaan maksaisi. Tältä osin eli "sakon" oikeudellisen luonteen osalta komppaan kyllä esim. Mäenpäätä.

Sinänsä koko sotku on mielenkiintoinen juridinen kiistakysymys, jossa yksityisoikeus (sopimusoikeus) ja julkisoikeus (hallinto- ja valtiosääntöoikeus) törmäävät. Tällöin ratkaisu on mielestäni tosiasiassa viime kädessä poliittinen kysymys.

Siksi tästä asiasta on ihan ok jauhaa taas täälläkin, vaikka monia varmaan jo haukotuttaa useimmat kommentit ja argumentit, jotka toistavat itseään.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Se, ettei hallinto-oikeus voi käsitellä parkkimaksusta tehtävää valitusta tai kannetta, johtuu siitä, että valvontamaksussa on kyse puhtaasti yksityisoikeudellisesta asiasta, ei siis hallinnollisesta maksusta tai sakosta.

Miksi siis pitää käyttää täysin väärää nimikettä ja puhua sakosta!

Olli Mäenpä myöntää tosiasiassa itsekin, että valvontamaksussa on kyse sopimusoikeudellista maksusta, kun hän aivan oikein toteaa, että asian käsitteleminen ei kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan.

Miksi parkkifirmat eivät peri maksamatta jääneitä valvontamaksuja oikeudessa?

Tätä asiaa pitäisi tietenkin kysyä yhtiöiltä itseltään.

Tätä olisi myös YLE-Uutisten tullut kysyä parkkifirmoilta juttua tehdessään.

Mutta olen huomannut, että YLE on monissa jutuissaan ohittanut parkkifirmat täysin ja syyttää juttujaan ulos yksinomaan tolvasten. tuorien ja mäenpäiden kommenteilla ja oudoilla väitteillä höystettyinä.

YLE ei siis halua kuulla toista osapuolta lainkaan. Tasapuolista tiedonvälistystä todellakin!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vaikka tavalliset kadunmiehet (ja lutkamarssilaiset) puhuvatkin "yksityisestä parkkisakosta", ei YLE:n tietenkään pitäisi sortua samanlaiseen virheelliseen terminologiaan ja sen avulla tapahtuvaan suoranaiseen kiihottamiseen laillista elinkeinoaan harjoittavia yrityksiä vastaan.

Mutta YLE:n velvollisuuksiin ei enää nykyisin näytä kuuluvan minkäänlainen kansanvalitus - ja sivistystyö.
Reuhataan vain iltapäivälehtien tasolla kohulööppejä etsien.

Anonyymi kirjoitti...

Tolvasen Matti on mukava ja reilu mies. Ja todellinen asiantuntija rikosoikeuden erit sen yleisten oppien osalta.

Mutta ortodoksinen jääräpäisyys ja yksimielisyys häntä tässä "pysäköintisakko"asiassa vaivaa liiankin.

Toisaalta ihan oikeaa on nostaa esille ja pitää meteliä siitä mitkä tehtävät kuuluvat julkkiselle vallalle ja virkavastuun piiriin, ja mitä taas voidaan ulkoistaa.

Olen aina ollut sitä mieltä niin yksityinen pysäköintivirhemaksu on mahdollinen.

Anonyymi kirjoitti...

Blogiartikkelin otsikko parkkiaktivistien sivustolla (http://oikeusjakohtuus.blogspot.com):

"Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kansalaistottelemattomuuden aika".

Anonyymi kirjoitti...

Vallitseva tilanne kertoo kyllä täsmälleen, miten heikoilla nämä terrorifirmat ovat. Ne luottavat siihen, että joku aina maksaa, mutta kun niiltä kysyy että niin kenen pitäisi maksaa, ne vain väittävät että auton omistajan pitäisi tietää. Jos ei tiedä, ne repivät maksumäräyksen. Oikeuteen ne eivät ole enää lähteneet.

Että näin vahvoilla ne tietävät olevansa.

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi kirjoitti oikeusjakohtuus -sivustolla 2.3.2011:

- "Yksityinen parkkisakotus on taas kaaoksessa: http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/03/yksityinen_parkkisakotus_on_taas_kaaoksessa_2404102.html?origin=rss

Professorit Kaarlo Tuori sekä Matti Tolvanen: Korkein oikeus sai korvilleen, perustuslakivaliokunta ylin auktoriteetti, edessä tuomionpurku?

"Itse en maksaisi (yksityistä pysäköinninvalvontamaksua)" - Professori Matti Tolvanen".
---
Oikeusoppineiden opetuksen jyväset näyttävät siis putoavan otolliseen maaperään ja johtavan siihen, mihin on tähdättykin: kansalaistottelemattomuuteen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Valvontamaksun saaneilla olisi toi mahdollisuus ja oikeus nostaa käräjäoikeudessa negatiivinen vahvistuskanne ja vaatia, että oikeus vahvistaisi, että valvontamaksun määrääminen ei perustu lakiin ja on siis mitätön tai pätemätön.

Tätä maksun saaneet eivät kuitenkaan tee. MIksi?

Siksi, että he tietävät, että vaatimus ei tule menemään oikeudessa läpi. Viime kädessä kanne kaatuisi KKO:ssa.

Sen vuoksi heidän pääideologinsa ovat valmiita, kuten Matti Tolvasen lausumasta selvästi ilmenee, kokeilemaan toista tietä eli hallinto-oikeusprosessia.

Mutta kuten blogikirjoituksessani jo totesin, sekin keino on ilmiselvästi tehoton. Hallinto-oikeus ei ota tuollaista kannetta tai valitusta edes tutkittavaksi.

Ellei sitten Tolvasen hyvin tuntema Kuopion hallinto-oikeus halua lähteä aivan "uusille urille".

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Mielenkiintoista!

Määräaikaisten tuomareiden eli niin sanottujen "pätkätuomareiden" nimittämistä koskevia säännöksiä on juuri tänä vuonna muutettu eduskunnan säätämällä lailla siten, että kun tuomari nimitetään enintään vuodeksi, nimityspäätöksen tekee aina asianomaisen tuomioistuimen päällikkötuomari yksin.

Ennen lainmuutosta määräaikaisen tuomarin nimittämisestä on päättänyt asianomainen tuomioistuin täysistunnossaan.

Päällikkötuomareiden nimitysvalta on siis merkittävästi kasvanut.Tämä koskee myös hallinto-oikeuksia ja niiden päällikkötuomareina toimivia ylituomareita.

Kuopion hallinto-oikeuden ylituomarina toimii Veijo Tarukanneli, koulutukseltaan muuten hallintotieteiden tohtori (HTT).

Mielenkiintoista myös se, että Veijo Tarukannel ja professori Matti Tolvanen esiintyvät ensi viikonvaihteessa eli 22.-23.8. Vaasassa pidettävillä Oikeustieteen päivillä yhdessä ja vetävät siellä yhdessä työryhmää nimeltä "Oikeussuojakeinojen moninaisuus."

KUn tämän tietää, niin Tolvaselle ei tuottane jatkossakan minkäänlaista vaikeutta käväistä välillä tuomarin hommissa Kuopion hallinto-oikeudessa.

Mutta... hmm.."oikeussuojakeinojen moninaisuus". Tosiaan, olisivatko "pojat" yrittämässä jonkinlaista "moninaisuuden vallankumousta" siellä Kuopiossa ja Joensuussa?

Minusta on toki pelkästään hyvä asia, että tuomioistuimiin otetaan määräaikaiseksi tuomareiksi yliopiston opettajia ja professoreja.

Itse toimin ensin parikymmentä vuotta tuomarin tehtävissä ja "antauduin" vasta sen jälkeen yliopistohommiin; tosin jo nuorena miehenä kerkesin olla Hgin tiedekunnassa myös assistenttina KKO:n ja HO:n esittelijän hommien ohessa.

Olisi ehkä kuitenkin paikallaan, ettei näitä yliopistoista tulevia "pätkätuomareita" värvättäisi tuomioistuimiin kokeilemaan täysin uusien oppien soveltamista käytäntöön. Ei ainakaan sellaisten oppien, jotka ovat selvästi oikeusjärjestyksen vastaisia - siis harhaoppien.

Anonyymi kirjoitti...

Voidaanko tuomariksi, edes pätkä-sellaiseksi, nimittää henkilö, joka julkisesti kannustaa tai kenties suorastaan yllyttää ihmisiä kansalaistottelemattomuuteen ja laittomuuteen?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Edellä eräs anonyymi puhui "terrorifirmoista".

Tämä on juuri sellaista kiihotusta ja sanoisiko vihapuhetta, mitä parkkiaktivistien sivustot ovat pullollaan.

Anonyymi kirjoitti...

Juridiikka on tuossa asiassa pläkkiselvä: pysäköintimaksusta on olemassa KKO:n lainvoimainen tuomio ja ulosottomies laittaa sen pyydettäessä täytäntöön. Professorien mielipiteet taikka hallinto-oikeudelliset kikkailuritykset eivät muuta asiaa muuksi.

Ihmettelen vaan, mikä Tolvasen vastuu on sitten, kun maksun laiminlyöjät saavat luottohäiriömerkintöjä eivätkä saa esimerkiksi lainaa pankista.

Ai niin! Eihän yliopistomiehillä mitään vastuuta olekaan. Norsunluutornista voi paukutella vaikka minkälaisia mielipiteitä, kun itse ei tarvitse päättää mistään. Vastuullisin, vaikkakaan ei vaikea päätös lienee se, mennäänkö vielä kolmaskin vuosikymmen samoilla luentoaineistoilla.

Anonyymi kirjoitti...

Eräs kommentti YLE-Uutisten verkkosivulta:

-Rikosoikeuden professorin lausunnolla on suuri painoarvo oikeuslähteenä epäselvässä tilanteessa. Jo senkin perusteella kansalaista joka kuuntelee häntä ja viittaa hänen lausuntoonsa, ei pitäisi voida tuomita maksamaan oikeudessa. Älkää maksako! Pitää saada uusi laki, muuten tuhotaan oikeusperustamme. Asia on periaatteellisesti tärkeä--
Siis maksuvelvollisuudesta vapautuu yksinkertaisesti sillä perusteella, että maksulapun saanut väittää "katselleensa ja kuunnelleensa" prof. Tolvasta! Oikeuslähteenä!

Tästä nyt nähdään, millainen auktoriteetti ja oikeuslähde tämä Tolvanen on!

Anonyymi kirjoitti...

"Valtakunnansyyttäjävirasto on kuitenkin tehnyt asiassa syyttämisjättämispäätöksen todeten yksiselitteisesti, että parkkifirmojen toiminnassa ei selvästikään ole kyse Tolvasen väittämästä tai mistään muustakaan rikoksesta."
Onko VKSV:n ym. ratkaisu tehty ennen EK:n perustuslakivaliokunnan mietintöä?
Selvää on, että siinä Tolvanen teki flopin kuin suositteli kääntymistä hallinto-oikeuden puoleen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kyllä, VKSV:n eli valtionsyyttäjän syyttämättäjättämisratkaisu on tehty ennen eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausuntoa.

Mutta eihän tuolla PeV:n lausunnolla olisi ollut eikä ole mainitun syyteasianasian tai KKO.ssa vireillä olleen asian kanssa mitään tekemistä.

Valiokunnan lausunto koski yksinomaan hallituksen eduskuntaan tuotua lakiesitystä, kuten on tullut jo monen monituista kertaa tässäkin blogissa todetuksi.

Eduskunta tai perustuslakivaliokunta ei voi puuttua lainkäyttöön, ei tuomioistuimessa vireillä oleviin asioihin eikä syyttäjän käsiteltävinä oleviin asioihin.

Eivätkä tuomioistuimet ja syyttäjät ole sidottuja eduskunnan valiokuntien lausuntoihin koskien vasta lakiesitysvaiheessa olevia asioita.

Anonyymi kirjoitti...

"Ari Mölsä ja YLE-Uuutiset käyttävät edelleen valvontamaksusta härskisti täysin virheellistä nimitystä "yksityinen parkkisakko", vaikka kysymys ei ole mistään sakosta, vaan täysin yksityisoikeudelliseen sopimukseen ja sen rikkomiseen perustuvasta maksusta."
He ovat vain yhtä "paksupäisiä" kuin blogisti joka ei ota huomioon, että KKO:n ratkaisu on ristiriidassa EK:n perustuslakivaliokunnan mietinnön kanssa. Kun valiokunta katsoi tuollaisen menettelyn julkisen vallan käyttämiseksi termi "yksityinen parkkisakko" on osuva (pro: "yksityinen valvontamaksu"). Laajempi kysymys, jota blogisti ei suostu pohtimaan, on rajanveto yksityisen toiminnan ja viranomaistoiminnan välillä eli saameko tulevaisuudessa yksityisen poliisin, mistä on ollut kauppakeskusten ympäristön järjestyksenvalvojien käytössä jo merkkejä.
Jos Tolvanen "mokaa" asian yksityis- ja hallinto-oikeudellisten rajanvetojen välillä, niin eipähän blogistikaan näe asian julkis- ja valtiosääntöoikeudellisia puolia. Mutta ihmisiähän me kaikki (muuut) ollaan.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

No, kyllä anonyymi todisti kommentillaan olevansa itse oikea "paksukallojen kunkku."

Kuinkahan monta kymmentä kertaa olen blogissani osoittanut, että PeV ei puuttunut sanallakaan KKO:n ratkaisuun eikä kyse ole samasta asiasta, mistä nuo elimet puhuivat ja kirjoittivat. KKO puhui nyt vallitsevasta tilanteessa, jossa lakia ei ole, ja PeV taas yksinomaan Hallituksen lakiesityksestä.

Myös HE eroaa monessa suhteessa nyt vallitsevasta tilanteesta.

OM:n ja HE:n lakiesitys, joka on ilmeisesti pitkälti prosessioikeudesta tohtoriksi väitelleen lainsäädäntöneuvos Jaakko Raution kirjoittama, on muuten hyvä. mutta yhdessä kohdassa esityksessä on kyllä haksahdettu.

Nimittäin siinä, kun lakiesityksen perusteluissa todetaan, että yksityisessä pysäköinninvalvonnassa - siis siinä, jota lakiesityksessä ehdotettiin - on "myös piirteitä hallinnollisesta maksusta"; jotenkin tuohon tapaan perusteluissa hieman varomattomaan sävyyn lausuttiin.

Tähän kohtaan nämä PeV:n haukat - tai korppikotkat tai hyeenat, miten vain - innokkaasti raakkuen tarttuivat ja saivat höynäytettyä PeV:n Matti Vanhas-prosessissa totaalisesti väsähtänyttä valiokuntaa niin, että se meni halpaan ja hylkäsi koko esityksen viitsimättä ja yrittämättä kertoa, miten lakiesitystä olisi pitänyt petrata, jotta se olisi voitu hyväksyä.

Huhtivaalit painoivat päälle ja valiokunnan jäsenet ajattelivat, että jos he ryhtyisivät korjailemaan lakiesitystä ja hyväksymään sen, tuloksena olisi vain se, että persut saisivat taas yhden asian vaalikamppailussa nokittavakseen. Lakiesitys kaadettiin siis poliittisista ja puoluetaktisista syistä, tämä on näkemykseni.

Minusta oli toisaalta hyvä, että näin kävi. Nykyinen tilanne on puhtaasti yksityisoikeudellinen, jos niin voisi sanoa, eikä se kaipaa välttämättä lainkaan niskaansa sellaista jäykkää byrokratiaa, jota nämä Johannes "Ihmisoikeus" Koskiset ja muut taas ovat alkaneet vaatia uuteen lakiesitykseen.

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi sanoi...

Hyvää Juhannusta muutamalle yksityiselle parkkifirmalle. Kävin töhrimässä viisi teidän kylttiänne mustalla värillä. Kun sopimusehdoista ei saa selvää, ei synny sopimustakaan. Jatkan taas jussin jälkeen. Ehkä tässä lisää tekoja kansalaistottelemattomuudelle .... kaikki vain maalia ostamaan!

kesäkuu 24, 2011

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi sanoi...
Kehotetaanko tässä blogissa todellakin autoilijoita VALEHTELEMAAN, että eivät pysäköineet itse autoaan, mikäli näin kuitenkin todellisuudessa tapahtui?

Miksei? Valehteleminenhan on kansan tapa? Mitä poliitikot ja herrat edellä sitä toiset perässä. En näe moraalista ongelmaa.

kesäkuu 23, 2011

Anonyymi kirjoitti...

Onhan julkista valtaa jo siirretty
yksityisille firmoille:
autojen katsastus - ei sentään vankiloiden ylläpitoa USA:n malliin.

Anonyymi kirjoitti...

Noin periaatteessa puhtaasti nykyiseen lakiin katsomalla yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ei liene ongelmaa. Aivan kuten blogisti huutelee.

Sen sijaan käytännössä ongelmia on, mitä mielestäni arvoisa bloginpitäjä ei suostu myöntämään. Ensimmäisenä tulee mieleen "moral hazard", jossa yksityinen valvontayhtiö saa provisioon perustuen sitä enemmän tuloja, mitä enemmän se "sakottaa". Tällöin on selvä insentiivi väärinkäytöksiin. Asiaa korostaa suhteellisen suuri kynnys lähteä käräjöimään pienen summan (esim. 50 e) takia. Tämän takia hallitusohjelmaan otettu kirjaus katsoa tilanne lain tasolla uudelleen on perusteltu.

Anonyymi kirjoitti...

Kuopion hallinto-oikeus on kunnostautunut myös palkkaamalla eläkeläisiä tuomareiksi, joten sinulla, kun tulet eläkeläisproffaksi, olisi varmasti tuplahyvät mahdollisuudet saada sieltä töitä :)

Eräs juristi kirjoitti...

Kysymys arvoisalle professori Virolaiselle:

Voiko KKO 2010:23 olla perustuslain vastainen, mutta purkukynnys kuitenkin jäädä ylittymättä, muun muassa siksi, että perustuslakivaliokunnan kannanotto on annettu Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen?

Anonyymi kirjoitti...

Verotuslaissa oli aikanaan 56 § , joka kuului näin:

"Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on verotusta toimitettaessa meneteltävä niin, kuin jos asiassa olisi käytetty oikeata muotoa."

Yksityinen pysäköinninvalvonta ja verotuslain 56 § eivät liity toisiinsa millään tavalla, mutta kukaan ei vakavissaan voine väittää, etteikö yksityisen pysäköinninvalvonnan kohdalla olisi toimenpiteelle annettu sellainen oikeudellinen muoto, eli "yksityisoikeudellisen valvontamaksun" muoto, joka ei todellakaan vastaa asian todellista luonnetta ja tarkoitusta.

Asian todellinen luonne ja tarkoitus nimittäin on pysäköintivirhemaksun kaltainen rangaistus väärin pysäköimisestä, tästähän ei pääse yli eikä ympäri.

Kysymys on siitä, että julkisyhteisölle kuuluva rangaistusvalta on sopimusoikeudellisella juriidisella kikkailulla otettu yksityisiin käsiin - KKO:n suosiollisella avustuksella.

Anonyymi kirjoitti...

Joku puhui USA:sta.

Suomessa on hyvää ainakin se, että tuomarit nimitetään (mainittuja pätkätuomareita lukuunottamatta) pysyvästi ja että he nauttivat käytännössä erottamattomuutta.

Parkkimaksuasiassa asetelma on hyvin selkeä: poliitikoilla on oikeus korjata lainsäädäntöä, jos KKO:n tuomio ei mielytä.

Onneksi tuomareiden ei pelätä virkansa puolesta päätöksiä tehdessään.

Muilla on tietysti oikeus keskustella tuomioistuimen päätöksisä ja arvostella niitä, mutta Tolvasen menettely kyllä ihmetyttää. Ei tule mieleen vastaavaa tilannetta, jossa oikeustieteen professori suoranaisesti kehottaa olemaan noudattamatta tuomioistuimen päätöstä.

Yksi Löllinen kirjoitti...

Kappale 15 on jokseenkin mautonta vihjailua ja melkomoinen tyylirikko. Ei sovi edes poleemiseen blogikirjoitukseen.

Muutenkin riitaiseksi katsomansa yksityisoikeudellisen maksuvelvoitteen maksamatta jättäminen ei liene sellaista, mitä yleensä tavataan kutsua "laittomuudeksi" tai "kansalaistottelemattomuudeksi".Tai ehkä tuomioistuimiemme riita-asioita käsittelevät osastot - ja esimerkiksi ulosottovirastot - ovat täynnä laittomuuksiin ja kansalaistottelemattomuuteen syyllistyneiden ihmisten aiheuttamia ongelmia.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Löllisen mielestä professorismiehen julkinen kannustus maksuvelvollisuuden ja KKO:n ratkaisusta ilmenevän oikeusohjeen rikkomisen on sitten varmaan "ei mautonta" eli "maukasta."

Kyse ei olekaan maksukyvyttömyydestä vaan kiusantekomielessä tapahtuvasta maksujen laiminlyönnistä, johon toopeja kannustetaan ja kehotetaan julkisesti.

Viittaan myös aiempaan kommenttini siitä, että ns. parkkiaktivistien sivustolla (oikeusjakohtuus.blogspot.con) maksujen laiminlyöntejä, mihin sivustolla artikkelin kirjoittajan ja kymmenien kommentoijien toimesta yllytetään, pidetään nimenomaan kansalaistottelemattomuutena; "on kansalaistottelemattomuuden aika".

Ko sivustolla vedotaan varsin usein prof. Tolvasen lausumaan, jota T. on toistellut ainakin pariin kertaan "minä en ainakaan maksaisi."

Kansalaistottelemattomuudessa on aina kyse tietyn asteisesta laittomuudesta ja siihen kehottamisesta. Kun asia eli valvontamaksujen laillisuus on ratkaistu sillä tavalla sitovasti kuin se ko. tilanteessa, jossa lakia ei ole, voidaan ylipäätään ratkaista eli KKO:n tuomiolla, on sanotun tuomion vastaista menettelyä ja siihen kehottamista ja kannustamista pidettävä laittomana ja oikeusjärjestyksen vastaisena.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Minä en vastusta lain säätämistä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta, josta yksi hallituksen lakiesitys eduskunnalle jo annettu (HE 223/2010). Se, ettei lakiesitystä hyväksytty, ei tekee nykyistä pysäköinninvalvontaa ja valvontamaksua laittomaksi.

Uusi laki olisi monessa suhteessa hyvä ratkaisu. Lakiin tullaan HE:n 223/2010 mukaisesti ottamaan säännökset siitä, että valvontamaksusta vastaa luvattomasti pysäköineen kuljettajan ohella myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija.

Jollei valvontamaksua, josta ajoneuvoon kiinnitetään näkyvälle paikalle kirjallinen vaatimus, suoriteta säädetyssä ajassa, valvontamaksua koskeva vaatimus lähetetään ajoneuvon omistajalle tai haltijalle.

Nämä mm. ovat asianmukaisia säännöksiä. Nythän parkkiaktivistit yllyttävät ihmisiä kansalaistottelemattomuuteen ja v-maksun maksamatta jätättämiseen useimmiten juuri sillä perusteella, että omistajan tai haltijan vastuu ei ole heidän mielestään selvä asia.

Yllä Pitäjä kirjoitti...

Pysäköinnin valvonnan perimmäinen tarkoitus ei ole kerätä rahaa eikä rangaista vaan pitää järjestystä yllä. Autoja on paljon ja tilaa vähän.

Sanotun päämäärän edistämiseksi ei mielestäni ole merkitystä sillä kuka valvonnan suorittaa.

Oikeussuojakeinojen laadukkuus ei liene mikään ykköskriteeri vertailtaessa valvontajärjestelmiä. Kyseessä on pieni maksu ja valvonnan tahalliset väärinkäytökset aika epätodennäköisiä. Kehittää pitää kaikkea kaiken aikaa mutta oikeussuoja ei ole peruste estää yksityinen valvonta.

Rikastuminen ei myöskään. Valvonta aiheuttaa kuluja ja ne katetaan valvontamaksuilla. Toiminnan volyymit eivät ole kovin merkittäviä ja kilpailua on.

Toiminnan luvanvaraisuus olisi sen sijaan perusteltua.

Anonyymi kirjoitti...

Lähtökohta on siis se, että KKO:n ratkaisun jälkeen kyse on yksityisoikeudellisesta hiljaiseen sopimukseen perustuvasta valvontamaksusta. KKO ei myöskään purkanut tuomiota perustuslakivaliokunnnan kannanoton jälkeen sen väitteen perusteella, että kyse olisi ollut väärän lain soveltamisesta. Valvontamaksujen periminen on siten lainmukaista, jos voidaan katsoa sopimuksen syntyneen näiden kahden osapuolen välille. Tämä edellyttää tiettyjä ehtoja kuten sitä, että sopimusehdot ovat näkyvästi ilmoitettu. KKO:ssa kaksi eri mieltä ollutta jäsentä kiinnittävät huomiota siihen, ettei tällaisessa tilanteessa ollut syntynyt oikeudellisesti pätevää sopimusta, vaikka siis olivat sitä mieltä, että valvontamaksu voi perustua periaatteessa tällaiseen hiljaiseen sopimiseen ("pysäköimällä hyväksyt ehdot").

Oikeudellinen tilanne on tällä periaatteellisella tasolla siis ratkaistu. Tästä huolimatta tilanne on epätyydyttävä ja sen takia kaiketi ryhdyttiinkin lainsäädäntöhankkeeseen, joka siis meni karille PerLv:n lausunnon jälkeen.

Voidaan nimittäin kysyä, ketkä ovat tässä sopimuksen tehneet. Pysäköijän kohdalla tilanne on vaikea sen vuoksi, että valvontamaksua on vaikea kohdistaa kenellekään, ellei ole tietoa siitä, kuka ajoneuvon pysäköi sopimusehtojen vastaisesti. Toisesta sopijapuolesta ei ole tietoa, jos esim. ajoneuvorekisteriin merkitty omistaja kieltää itse pysäköineensä auton. Monet autothan ovat esim. leasing-sopimuksilla työntekijän käyttöön annettuja tai kyse on työssä läytettävän ajoneuvon pysäköinnistä. Valvontamaksun saa käytännössä torpetoiduksi väittämällä, ettei ole kyseisenä aikana pysäköinyt ajoneuvoa ko. paikkaan. Sen jälkeen toisen sopijapuolen velvollisuutena on näyttää, kun sopimusrikkomuksen on tehnyt. Ja ilmeisesti juuri tässä suhteessa siirrytäänkin jo julkisen vallan käyttöön, jos sopimusrikkojaksi voidaan katsoa aina ajoneuvon omistaja tai rekisteriin merkitty haltija.

Anonyymi kirjoitti...

Kiinnitin huomiota seuraavaan blogistin lauseeseen kommenttiosastolla: "Nämä mm. ovat asianmukaisia säännöksiä. Nythän parkkiaktivistit yllyttävät ihmisiä kansalaistottelemattomuuteen ja v-maksun maksamatta jätättämiseen useimmiten juuri sillä perusteella, että omistajan tai haltijan vastuu ei ole heidän mielestään selvä asia."

Kysynkin, että onko se sitten selvä asia ja mitä kautta nykyisen voimassa olevan oikeuden kautta on perusteltavissa, että v.maksu voitaisiin periä ajoneuvon omistajalta tai haltijalta. Itse arvelin, että tämä nimenomaan olisi epäselvä asia ja sitä haluttiin lainsäädännöllä selventää.

Jos esim. luovutan omistamani auton kaverini käyttöön ja ajoneuvoon kiinnitetään väärän pysäköinnin vuoksi v-maksu, syyllistynkö minä auton omistajani jonhonkin kansalaistottelemattomuuteen, jos päätän jättää tällaisen maksun maksamatta?

Anonyymi kirjoitti...

Off topic:

HS:n uutisen mukaan Helsingin käräjäoikeus vapautti mystikko Ior Bockin tappaneen intialaismiehen tiistaina. Käräjäoikeuden mukaan mies syyllistyi tappoon, mutta mielentilatutkimuksen perusteella mies oli tappohetkellä syyntakeeton.
Lääkäreiden mukaan mies on jo parantunut mielenterveydellisestä häiriöstä eikä hän siksi ole enää pakkohoidon tarpeessa.
Tämän vuoksi oikeus määräsi miehen päästettäväksi heti vapaaksi.

Pakko on kysyä, että näinkö helppo on mielentilatutkijoita vedättää?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Olen selvittänyt kahden viimeksi mainitun anonyymin - kysymyksessä voi tosin olla yksi ja sama kommentoija - esille ottamaa kysymystä parin viimeisen vuoden aikana blogissani ainakin 7-8 kertaa.

Laajempi esitys kysymykseen sisältyy blogikirjoitukseen numero 316/15.9.2010 "Todistustaakkaoppia parkkimaksuasioissa".

On siis perin outoa, että tästä huolimatta tätä sama asiaa jaksetaan aina vain jankuttaa ja jankuttaa.

Valvontamaksusta vastaa ajoneuvon kuljettaja eli immeinen, joka on pysäköinyt kaaransa väärin. Osoitukseksi tästä ajoneuvon tuulilasiin kiinnitetään valvontamaksua osoittava vaatimus. Kun immeinen saapuu taksin kaaralleen, hän huomaa valvontamaksulapun ja toimii, jos on varustettu asianmukaisella maksumoraalilla, kehotuksessa mainitulla tavalla. Siis joko maksaa mukisematta tai reklamoi parkkiyhtiölle ja kertoo vastustamisensa syyn.

Jollei maksu kuulu maksukehotuksessa mainittuna aikana, yhtiö lähettää ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle. Omistaja tai haltija vapautuu maksuvelvollisuudestaan, jos hän näyttää, ettei hän ollut kuljettanut kyseistä autoa ko. tilanteessa. Jollei hän pysty näyttämään ko. asiaa tai ei halua kertoa, kuka autoa ko. tilanteessa ajoi, hänen oletetaan itse ajaneen autoa. Omistaja tai haltija vapautuu maksuvelvollisuudestaan, jos hän saattaa todennäköiseksi, että ajoneuvo oli tuolloin luvattomasti kuljettajan käytössä.

Omistajan tai haltijan ko. vastuusta ei säädetä missään, koska yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole lakia. Mutta em. lopputulokseen päästään jo nyt reaalisiin asia-argumentteihin perustuvan todistustaakkanormin avulla. Omistajalla tai haltijalla on todistustaakka siitä, ettei hän kuljettanut autoa po. tilanteessa. Ks. lähemmin em. blogikirjoitustani numero 316/15.9.2010.

Miksi todistustaakka on omistajalla eikä parkkiyhtiöllä? Yksinkertaisesti siksi. että omistajan on paljon helpompi näyttää, kuka autoa kuljetti eli kenen kuljetettavaksi hän mahdollisesti oli luovuttanut ko. aikana autonsa. Tätäkin kysymystä olen selvittänyt em. kirjoituksessani.

Toisin kuin anonyymi perusteettomasti väittää, omistaja tai haltija ei saa valvontamaksua torpedoiduksi vain väittämällä, ettei ole ajoneuvoa ko. aikana kuljettanut. Hänen pitää näyttää väite myös toteen.

Tilanne on siis aivan samanlainen kuin pysäköintivirhemaksussakin.

Vain kovakalloisimmat tai kverulantit rettelöitsijät väittävät muuta.

Toivottavasti tämä asia tuli nyt - jälleen kerran - selväksi! Minusta on tarpeetonta enää lähetellä palstalle ko. kysymystä koskevia jankkaavia kommentteja.

Anonyymi kirjoitti...

^ tuosta on huomattavasti eriäviäkin mielipiteitä..mikäli asiat olisivat kuvailemallasi tavalla mikseivät firmat vie maksamattomia sakkoja oikeuteen mikäli asia olisi noin selvä : )

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Asiat ovat esittämälläni tavalla.

Pitää tietysti kysyä parkkifirmoilta, miksi ne eivät vie maksamatta jääneitä valvontamaksuja oikeuteen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Parkkiaktivistien ja -huligaanien toiminnassa ei ole kyse enää kansalaistottelemattomuudesta vaan suoranaisesta anarkiasta ja vahingonteosta. Alla tästä esimerkki anonyymin kirjoituksesta oikeusjakohtuus.blogspot.com -sivustolla eilen:

"Kolmen parkkifirman kylttejä on nyt sotkettu ja tuhottu. Sopimuksia ei synny ilman kylttejä. En sano missä alueilla, etsikööt itse alueensa joilla kylttejä ei ole. Tulen jatkamaan useamman kaverin kanssa tätä "yhtä laillista" toimintaa vielä useaan otteeseen. Kansalaistottelemattomuuden aika on nyt!"

Anonyymi kirjoitti...

Onhan tuota todistustaakka-asiaa tosiaankin käsitelty täällä noin vuosi sitten. En huomannut kahlata läpi koko blogistin tuotantoa. Jankata ei siis saisi. Niinhän tätä koko valvontamaksuasiaakin on käsitelty, mutta blogisti ottaa sen kuitenkin nyt taas esille. Mutta sehän ei ole jankkaamista, eihän?

Jos kuitenkin vielä vähän jankkaan tuosta todistustaakasta, kun siinä keskustelussa vuosi sitten aika moni epäili blogistin näkemyksiä todistustaakan jakamisesta näissä tapauksissa. Blogistihan vetoaa kokemusperäisyyteen ja siihen, kellä on helpompi näyttää asia.

Olen itse elänyt pitkään parisuhteessa ja minulla on aikuisia lapsia, joilla on ajokortti. Perheessä on kaksi autoa, jotka on rekisteröity yhden perheenjäsenen nimiin. Kaikki perheenjäsenet voivat keskenään tekemämme suullisen sopimuksen perusteella käyttää autoja milloin haluavat, kun ne ovat vapaina jonkun muun käytöstä. Esimerkiksi joku perheenjäsen voi suorittaa kauppareissun toiselle siitä erikseen ilmoittamatta autolla. Minä en katso kenenkään velvollisuudeksi pitää lukua siitä, minä päivänä minun omistukseeni merkityt autot ovat jonkun muun perheenjäsenen käytössä ja milloin ne taas ovat minun kuljetettavani. Arvelisin, että tällaiset käytännöt ovat ihan kokemusperäisesti ajatellen hyvin yleisiä vastaavissa tapauksissa. Vastaavia tapauksia on lukuisa määrä, sillä hyvin moni meistä elää parisuhteessa, jossa on auto yhteisessä käytössä.

Jos siis kerron oikeudessa, etten muista, kuka autoa käytti noin kolme kuukautta sitten, kun sen väitettiin olleen pysyköity sopimuksen vastaisesti, tuskin se on kokemusperäisesti ajatellen vallan tavatonta, etten muista, kävikö autolla kaupassa puolisoni tai joku lapsistani kyseisenä aikana.

Vaihtoehtoja auton kuljettajista on näissä tapauksissa vähintään kaksi. Jos ilmoitan, etten muista kyseisen päivän kuljettaa, mitä minulta voidaan enempää vaatia. Kokemusperäisesti näissä tilanteissa on todennäköistä, että joku perheenjäsen kuljetti autoa, mutta kuka heistä, sitä he eivät tiedä ehkä itsekään, jos esim. tuuli lennätti valvontamaksulapun pois auton ikkunasta. Miksi minun pitäisi selvittää asiaa tämän enempää, kun en muista tarkemmin ja kokemusperäisesti voi sanoa, ettei tällaisia automatkoja kirjata erikseen johonkin muistivihkoon? Minun on ehkä helpompi kuin parkkiyhtiön selvittää asiaa, mutta ei kukaan helposti muista viikkoja ja kuukausia sitten tapahtuneita ajoja enkä siis välttämättä edes tiedä muiden perheenjäsenten ajoista.

Minulla siis voi olla jonkinasteinen selitysvelvollisuus, mutta kun sen sisältö on yksinkertaisesti se, etten itse kuljettanut muistaakseni autoa enkä tiedä, onko joku toinen perheenjäsen sitä silloin käyttänyt, koska kokemusperäisesti tiedämme, ettei jokaisesta käyttökerrasta pidetä erillistä kirjanpitoa. Onko minulla tämän enempää asiassa selvitys- tai selitysvelvollisuutta?

Tällaiset tilanteet eivät ole harvinaisia kuten aiemmin totesin. Sen vuoksi asia on oikeuskäytännössä merkittävä ongelma, vaikka sopimussuhde olisikin syntynyt. Ongelma on se, ettei tiedetä keiden välille tuo sopimussuhde on syntynyt. Jos nyt jankkaan vielä, niin kysyn miten pitkälle tämän käännetyn todistustaakan tai selitysvelvollisuuden pitäisi mennä ja kuinka pitkälle se blogistin mukaan mainitsemissani hyvin yleisissä tapauksissa menee? Jos siis ilmoitan oikeudessa, etten muista ja kysyessäni asiaa muilta perheenjäseniltä, hekään eivät muista ajoivatko autoa ko. päivänä. Kun muistamattomia on näin useita, kenen kanssa sopimus on tehty?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Olipa taas huvittava sepustus!
Vai että muistamattomuus vallitsee anonyymin perheessä! Tosi hauskaa.

Olisiko kyse niin sanotusta uusperheestä tai tuiki tavallisesta perheestä?

Ei kai vaan ole kyse eräästä Matti V:sta, jolla oli myös aina selitys valmiina, kun häntä epäiltiin jostakin: "minulla ei ole tuosta asiasta muistikuvaa", "en kerta kaikkiaan muista tällaista" jne, jne.

Joka tapauksessa anonyymi on ilmeisesti poliitikko, sillä poliitikothan eivät hankalaan tilanteeseen jouduttuaan muista mittään.

Mutta vastaus on kuitenkin selvä: muistamattomuus ei ole mikään eritystapaus aiemmin mainitsemastani todistustakasta.

Jos jeppe ei kerta kaikkiaan muista, kenellä hänen omistamansa auto olisi voinut olla ja kelle hän on sen kulloinkin luovuttanut, niin sitä suuremmalla syyllä hän vastaa itse valvontamaksusta! Hän ei kykene tai halua täyttämään todistustaakkavelvollisuuttaan.

Muuten, jos on noin hemmetin muistamaton, niin kannattaisi kyllä vakavasti harkita, voiko enää ajaa autoa lainkaan. Voi nimittäin sattua, että anonyymimme ei ajoon lähtiessä muista edes sitä, mihin oli menossa ja mistä tulossa!

Anonyymi kirjoitti...

Blogisti kirjoittaa parkkiaktivistien toiminnasta huliganismina ja vahingontekona. Voi asiaan kytkeytyä tällaisiakin puolia, mutta eivät ne mitätöi asian juridisia ongelmia (näyttökysymykset) eivätkä sitä, että monet kokevat asian oikeustajunsa vastaisena.

Tavallisen kansalaisen voi olla vaikea ymmärtää sitä, että hän tekee jonkun sopimuksen ja sitoutuu siihen toisen osapuolen kertomilla yksipuolisilla ehdoilla. Näissä ehdoissa voidaan esim. edellyttää parkkikiekon käyttöä. Joku voi unohtaa käyttää sitä tai merkitä epähuomiossa väärän aloitusajan. Tämä ei ole mitenkään tavatonta, sillä varsinkin haja-asutusalueilla parkkikiekkoa tarvitsee normaalikäytössä hyvin harvoin. Voi siis kysyä, onko kuljettaja sitoutunut tässä kohtuuttomaan sopimusehtoon, kun hän ei ole millään tavalla voinut vaikuttaa ehtojen sisältöön vaan ne on yksipuolisesti laadittu. Yksipuolisesti ladittuja kohtuuttomia ehtoja kai yleensä tulkitaan ehdot laatineen vahingoksi.

Monet kansalaiset näkevät, että yksityisessä parkkisakotuksessa on kyse bisneksestä eikä niinkään siitä, että esim. kaupan pysäköintisäännöksiä ei noudateta pilkuntarkasti. Parkkisakottaja haluaa ehkä noudattaa niitä pilkuntarkasti, koska saa sitä tuloja, vaikka hänen toimeksiantajansa voisi olla asiassa paljon joustavampi ja esim. ymmärtää sitä, että ihmiset unohtavat laittaa kiekon tai merkitsevät siihen väärän aloitusajan. Tällainen närästää monia ihmisiä ja he kokevat sen oikeustajunsa vastaisena eli vääränä. Syntyy siis vääryyskokemuksia, joista sitten ehkä kumpuaa sitä huliganismiakin, mitä blogisti moralisoi.

Nämähän ovat luonteeltaan myös oikeuspoliittisia asioita. Eikö pitäisi pyrkiä järjestelyyn, mikä olisi kaikkien tai lähes kaikkien kansalaisten oikeustajun mukaista. Silloin ehkä päästäisiin huliganismista, jos löydettäisiin parempi ratkaisu kuin tällainen rahastusmalli asian hoitamiseksi. Rahastusmalli ei välttämättä ole edes esim. kaupan intressien mukainen, sillä pilkutarkalla pysäköintisääntöjen valvonnalla voidaan herkästi karkottaa myös asiakkaat naapurikaupan puolelle.

Vähän jää sellainen kuva, että blogisti haluaa kovasti puolustaa nykyistä oikeustilaa käsittämättä, että ehkä ongelma pursuaa juuri tuon vallitsevan oikeustilan huonoudesta ja siitä, ettei se synnytä varauksetonta suosiota kansalaisten keskuudessa. Mikä ei ole oikeus, ei saata olla lakikaan, sanotaan joissain vanhoissa tuomarinohjeissa.

Anonyymi kirjoitti...

Hupia pitää ollakin elämässä, muutenhan se käy kovin tylsäksi.

Väittäisin, että muistamattomuus on kokemusperäisesti hyvin yleistä. Ilmeisesti blogisti ei itse elä parisuhteessa ja koe vastaavia tilanteita, jolloin tietysti muistaa aina, että on kuljettanut autoaan vai itse. Blogisti ehkä muistaa, ajoiko autoa vaikkapa kesäkuun kuudentana tai kävikö kaupassa tuolloin ja miten myöhään valvoi. Minä olen sen verran muistamaton, etten muista noin kaukaisia tapahtumia, jos ne ovat arkipäiväisiä eivätkä poikkeuksellisia.

Mutta blogistin rajanveto asiassa tuli selväksi. Ajoneuvon omistajalla on siis blogistin mielestä aina todistustaakka. Kykenemättömyys selvittää sitä kuka kuljetti ajoneuvoa, ei poista tuota taakkaa. Tätä rohkenen epäillä, mutta se nyt on vaan minun vaatimaton mielipiteeni.

Blogistin muistin täytyy olla erinomainen. Tuollaisella muistilla voittaisi kaikki tietokilpailut eikä suunta olisi koskaan hukassa. Me muut vaan emme ole näin loistavia muistimme kanssa ja se lienee ihan kokemusperäinen fakta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Voi juman kekka sentään, millaista narinaa ja marinaa! Aikuinen mies ja kehtaa tulla tänne palstalle ruikuttamaan ja typerehtimään moisia asioita!

Laita jäbä ne eukkosi (onkohan niitäkin kaksi tai useampi) ja kakarasi kuriin äläkä hemmetissä opeta niitä välinpitämättömyyteen ja velvollisuuksista luistamiseen! Mutta jollet tähän pysty tai halua, niin älä tule tänne ruikuttamaan muistamattomuuttasi.

Se on, kuule, uusavuttomuutta ja röyhkeyttä, eikä mitään muuta, jos teidän perheessä ei tiedetä eikä välitetä tietää, kuka kakruista ja eukoista autoa kulloinkin ajoi.

Ostapa nyt ensitöiksesi iso sini- tai mustakantinen vihko, jonka panet eteisen lipaston päälle, Siihen merkatkoon jokainen kakrusi ja eukkosi ajat, jolloin he ovat ottaneet iskuin auton tai autoja käyttöönsä. Otat tämän vihkon sitten mukaasi kun joudut muistelemaan ja selittämään, kuka oli autoa ajanut, kun se oli tavattu väärin pysäköitynä yksityisellä alueella.

Ethän sinä, heppu, voi välttyä vastuutasi myöskään pysäköintivirhemaksusta moisilla typerillä selityksillä muistamattomuudestasi yms. paskan jauhamisellasi!
Mutta yksityisten maille pysäköinnistä sinä haluat kaikin keinoin välttää maksuvelvollisuutesi. Oletko kenties kommari?

Kyse onkin siitä, että olet ilmeisesti sellainen jäbä, joka haluaa käyttää jokaisen mahdollisen ja mahdottoman porsaanreiän hyväkseen, jotta välttyisit vastuustasi. Sinä ja sinun eukkosi ja kakrusi viis veisaatte kerrostalojen ja kauppojen pysäköintiongelmista, vaan läväytätte kaaranne aina röyhkeästi jonkun yksityisen ihmisen, asunto-osakeyhtiön tai kauppaliikkeen pihaan kaikista pysäköinti koskevista opastauluista huolimatta ja yritätte vapautua vastuustanne typerillä selityksillänne, että ette muka tiedä tai muista kuka autoa ko. aikana ajoi.

Jäbä, sanonko mistä tässä on kysymys? Kyse on röyhkeydestäsi ja täydellisestä muita ihmisiä kohtaan tuntemastasi välinpitämättömyydestäsi, Et halua välittää toisten ihmisten tai yritysten tilanteesta ja oikeuksista pätkänkään vertaa, vaan haluat ulottaa jokamiehen oikeuden myös yksityisten maille pysäköimiseen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Parkkiaktivistien toiminnassa ei ole kyse enää kansalaistottelemattomuudesta vaan suoranaisesta anarkiasta ja vahingonteosta ja siihen yllyttämisestä.

Alla tästä yksi esimerkki anonyymin kirjoituksesta oikeusjakohtuus.blogspot.com -sivustolla 16.8.:

"Kolmen parkkifirman kylttejä on nyt sotkettu ja tuhottu. Sopimuksia ei synny ilman kylttejä. En sano missä alueilla, etsikööt itse alueensa joilla kylttejä ei ole. Tulen jatkamaan useamman kaverin kanssa tätä "yhtä laillista" toimintaa vielä useaan otteeseen. Kansalaistottelemattomuuden aika on nyt!"

Kyseisellä sivustolla on lukuisia kommentteja kansalaistottelemattomuuteen ja laittomuuksiin yllyttämisestä.

Anonyymi kirjoitti...

On tosi outoa, että Suomessa yksityinen eli sopimukseen perustuva pysäköinninvalvonta koetaan niin ihmeelliseksi ja monimutkaista hankalaksi asiaksi.

Muissa pohjoismaissa asiassa ei ole mitään ihmeellistä ja outoa eivätkä oikeusoppineet tai valtiosääntöjuristit höyryä suu vaahdossa ja paasaa "privatisoinnin" kauheuksista ainakaan tämän asian kohdalla. Kukaan ei yllytä kansalaistottelemattomuuteen uhoamalla, että "minä en ainakaan maksaisi."

Myös esimerkiksi Englannissa sama homma toimii sopimusperusteisena. Jos joku haluaa välttämättä parkkeerata toisen maalle ilman lupaa niin sen on mahdollista siten kuin sopimuskylteissä mainitaan. Hän saa siis pysäköidä, mutta maksua vastaan. Jos maksua ei suoriteta, niin maanomistajan puolesta voi yksityinen parkkivalvoja laittaa autoon rengaslukon. Rengaslukon irrotuksesta peritään eri maksaa, tämäkin asia on kerrottu sopimusehdoissa. Muutosta saa hakea yleisestä tuomioisuimesta niinkuin siviiljutuissa yleensä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Suomessa hyväksytään kyllä mukisematta pysäköintivirhemaksu eli siis kunnallinen pysäköinninvalvonta. Parkkipirkkojenvalvonta on varmaan yhtä tiukka kuin yksityistenkin pysäköinninvalvojien. Uutuutena lakiin on otettu säännökset rengaslukosta. Kukaan ei purnaa tästä.

Autoilijan oikeusturva on yksityisessä pysäköinninvalvonnassa paremmin järjestetty kuin kunnallisessa pysäköinninvalvonnassa.

Kyse näyttää siis olevan vain perisuomalaisesta kateudesta ja joidenkin elinkeinoaan harjoittavien yhtiöiden mahdollisesta "rikastumisesta," mitä halutaan vastustaa.

Yksityistä omistusoikeutta ei kunnioiteta eikä omistajan sallittaisi millään saada periä korvausta alueensa käyttämisestä. Asuinkerrostalojen ja liikehuoneistojen pihamaat halutaan sosialisoida yleiseen parkkeeraamiseen.

Anonyymi kirjoitti...

Nimimerkki Betonihelvetin Robin Hood kirjoitti 29.6.2011 oikeusjakohtuus.blogspot.comin sivustolla kommenttinaan tähän tapaan:

"Sankarimme Salamasakkomies ei tunne työaikoja, tilannetajua tai armoa. Niin ilmestyy sakko tyhjänkin parkkialueen keskellä nököttävään yksinäiseen kärryyn. Ei haittaa vaikka auto seisoisi paikalla vain hetkisen keskellä sunnuntai-yötä jouluaattona. Niin kerkeää Salamasakkomies auton rengastaa. Vaikka iskisi maanjäristys, tulva ja meteoriitti samaan aikaan suomen kamaraan niin kyllä se sakkofirman sanansaattaja päivystää! Jumalauta rullalautaankin varmaan tulisi sakko elleivät huligaanit sitä kerkiäisi ennen Salamasakkomiestä varastaa.

Perkele että syö miestä! Rotan lailla kaluaa!

Seuraavan kerran kun näen jonkun ikkunassa tuollaisen pikavoiton niin syön ja silppuan sen kuin hamsteri.

Tai tuikkaan vaikka tuleen ja jätän toiseen pyyhkijään lapun jossa lukee sakkofirman nimi ja teksti "laskuta näitä, sulattivat sinulta pyyhkijänsulan."

Käyttäkää nyt saatana hiukan sitä paasaamaanne "maalaisjärkeä" ennenkuin ahneuksissanne lykitte niitä sakkoja minne sattuu!
--
Että tällaista anarkiaa sitä ollaan uhoamassa! Tyypissähän on selvästi Lontoon mellakoitsijoiden ainesta!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Oikeusjakohtuuskaikessa -sivustolla kehotetaan ihmisiä kansalaistottelemattomuuteen mm. seuraavasti:

"Kansalaistottelemattomuutta tarvitaan

Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa moni asia toiminnan laillisuudesta lähtien on äärimmäisen epäselvää. Yksi asia on kuitenkin poikkeuksellinen selkeä. Pysäköintivalvontayhtiö ei tiedä sopimuskumppaniaan, eli ajoneuvon yksityiselle alueelle pysäköineen autoilijan henkilöllisyyttä. Sopimus pysäköinninehdoista voi syntyä vain ja ainoastaan ajoneuvon kuljettajan kanssa. Maksamattoman pysäköintivirhemaksun maksuvaatimus lähetetään kuitenkin ajoneuvorekisteristä löytyvälle ajoneuvon haltijalle tai omistajalle. Ajoneuvon haltijat ja omistajat eivät ole mahdollisesti syntyneen sopimuksen osapuolia, eivätkä siten millään tavoin velvollisia selvittämään ajoneuvon kuljettajaa pysäköintivalvontayhtiölle tai vielä vähemmän maksamaan määrättyä maksua.

Yksityisen pysäköintivirhemaksun välttää kiistämällä yksiselitteisesti ja järjestelmällisesti olleensa ajoneuvon kuljettaja. Näyttövastuu kuljettajasta on valvontayhtiöllä. Jotkut valvontayhtiöt ovat lähestyneet autoilijoita uhkaamalla poliisitutkinnalla, mikäli haltija tai omistaja ei paljasta ajoneuvon kuljettajaa. Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ei ole kyse rikoksesta, vaan väitetystä yksityisoikeudellisesta sopimussuhteesta. Asia ei kuulu poliisille, eikä yksikään poliisi ota asiaa tutkittavakseen valvontayhtiöiden uhkailusta huolimatta.

Hyvät autoilijat! Kyse ei ole oikeudesta saada pysäköidä mihin tahansa, vaan periaatteesta kuka rikkeestä saa rangaista. Viime vuosien aikana iso osa yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on siirtynyt rikollisten, talousrikoksista tuomittujen ja järjestäytyneen rikollisuuden temmellyskentäksi. Helppo raha ja ihmisten uhkailu houkuttaa. Korkeimman oikeuden epävirallisella siunauksella toiminta kohottaa taas päätään.

Kansalaistottelemattomuutta tarvitaan! Jokainen pitäköön huolen ettei yhtään yksityistä pysäköinninvalvontamaksua makseta - annetaan valvontayhtiön selvittää sopimuskumppaninsa."
--
Minusta kyse on laittomuuteen kannustamisesta. Artikkelissa kehotetaan laittomuuteen esittämällä perätön väite siitä, kenellä on todistustaakka pysäköidyn auton kuljettamisesta ja siten valvontamaksun suorittamisvelvollisuudesta.

Kuten olen edellä tämän kirjoituksen kommenttiosuudessa todennut - viitaten aiemmin asiasta kirjoittamaani laajempaan blogijuttuun (316/15.9.2010) - asia ei ole niin kuin edellä olevassa tottelemattomuuskehotuksessa virheellisesti esitetään.

Sopimus syntyy pysäköidyn auton kuljettajan kanssa, jolloin kuljettaja on vastuussa valvontamaksusta. Tätä asiaa on syytä korostaa.

Kun kuljettaja palaa autolleen, hän saa tiedon valvontamaksukehotuksesta ja siitä, miten hän voi maksun suorittaa - tai sitten vaihtoehtoisesti reklamoida mielestään virheellisestä valvontamaksusta parkkiyhtiölle.

Jollei maksua kehotuksessa mainitussa ajassa suoriteta, lähetetään maksukehotus rekisteriin merkityn ajoneuvon omistajalle tai haltijalle.

Omistaja ja haltija oletetaan kuljettajaksi, jollei muuta näytetä. Tämä on yleiseen elämänkokemukseen perustuva sääntö. Jos omistaja tai haltija ei kuitenkaan ollut autoa ko. aikana kuljettanut, hän vapautuu maksuvelvollisuudesta näyttämällä parkkiyhtiölle, kuka autoa oli ko. tilaisuudessa kuljettanut eli kenelle hän oli ajoneuvonsa luovuttanut kuljetettavaksi.

Todistustaakka auton kuljettamisesta on siis auton omistajalla tai haltijalla. Tämä perustuu em. yleiseen elämänkokemukseen ja siihen kokemussääntöön, että auton omistajan on parkkiyhtiötä huomattavasti helpompi näyttää, kuka on toiminut auton kuljettajana.

Jollei omistaja tai haltija joko halua tai kykene näyttämään ko. seikkaa toteen, hän vastaa itse valvontamaksun suorittamisesta sillä perusteella, että presumoidaan kuljettajaksi.

Väitetty muistamattomuus ei riitä näytöksi siitä, ettei omistaja ollut auton itse kuljettanut. Kukaan ei voi tietenkään kontrolloida sitä, pitääkö väite muistamattomuudesta paikkansa.

Anonyymi kirjoitti...

Luulisi Suponkin olevan pikkuisen kiinnostunut tuollaisten Betonihelvetin Robin Hoodin yms. tyyppien uhoilusta. Kilpiä töhritään ja auton pyyhkijänsulkia poltellaan kansalaistottelemattomuuden uhoilun nimissä.

Yksinäisiä susia? Kenties, mutta eikös sellainen ollut siellä Norjassakin!

Anonyymi kirjoitti...

"Yksityistä omistusoikeutta ei kunnioiteta eikä omistajan sallittaisi millään saada periä korvausta alueensa käyttämisestä."
On siinä semmoinen julkisoikeudellinen puoli, että pysäköinninvalvonnassa joudutaan helposti kahnauksiin, jolloin pysyköinninvalvojille joudutaan säätämään erityissuoja/voimankäyttöoikeuksia.
Yksityisessä pysäköinnissä oikeussuoja on huonompi kuin kunnallisessa, koska yksityisen joutuu viemään yleiseen tuomioistuimeen, jossa vaara kuluista estää käytännössä pientä ihmistä riitauttamasta asiaa. Parkkifirmalle kulut ovat liikekulu, jonka voi vähentää verotuksesta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Joudutaan helposti kahnauksiin"!

Minkä ihmeen takia? Vain rettelöitsijät ja anarkistit haluavat "kahnauksia,"kuten on nähty.

"Yksityinen joutuu viemää tuomioistuimeen".

Mitä sinne tuomioistuimeen yksityinen joutuu oikein viemään?

Asiahan on täysin päin vastoin: Jos valvontamaksua ei suoriteta, parkkiyhtiö, ei yksityinen, joutuu viemään asian oikeuteen saadakseen tuomion ja ulosottoperusteen!

Jos ja kun "keskustelun" taso on tämänlaatuista, ei sitä todellakaan ole aihetta jatkaa!

Anonyymi kirjoitti...

Jyrki Virolainen on täysin oikeassa kaikessa, mitä hän on yksityisen parkkivalvonnan osalta kirjoittanut. Joillekin tuntuu olevan mahdottoman vaikeaa ymmärtää varsin yksinkertaisia todistustaakka-säännöksiä. On hyvä, että joku selostaa, miten asiat oikeasti menevät. Muuten tämä asia olisi jäänyt parkkiaktivistien, Tolvasten ja muiden torveloiden yksinpuheluksi.

T. oik.yo, LaY

Eräs eräs kirjoitti...

Arvoisalle professorille tiedoksi!

Negatiivinen vahvistukanne on jo vireillä Helsingin käräjäoikeudessa.