sunnuntai 21. elokuuta 2011

467. YLE-Uutiset esitti vääriä johtopäätöksiä ja väitteitä oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin parkkimaksulausunnosta


1. YLE Uutisten oudot ja rajut hyökkäykset yksityistä pysäköinninvalvontaa ja pysäköintiyhtiöitä kohtaan sen kun vain jatkuvat jatkumistaan. Viimeksi tämä ilmeni YLE Uutisten viime torstain (18.8. ) jutusta, joka on saanut verkossa raflaavan otsikon "Parkkifirmat saattavat menettää sakotusoikeutensa."

2. YLE Uutiset käyttää siis edelleen vääristeleviä sanoja "yksityinen sakko", parkkisakko", "sakotusoikeus" jne. Laskujeni mukaan torstain lyhyessä uutispätkässä ehdittiin mainita sana parkkisakko tai sen johdannainen ainakin kuusi kertaa.

3. Kuten esimerkiksi blogista n:ro 465 ilmenee, olen yrittänyt kohteliaasti huomauttaa YLE-Uutisille, että valvontamaksu ei ole sakko. En puutu tässä yhteydessä ko. terminologiaan ja YLE:n velvollisuuteen harjoittaa asianmukaista uutisvälitystä enemmälti. Tarkoituksenani on ottaa asian tiimoilta yhteyttä YLE:n uutispäällikköön ja pääjohtajaan sekä YLE:n hallintoneuvoston puheenjohtajaan.

4. Torstain uutisjutussa haastateltiin uutta oikeusministeriä Anna-Maja Henrikssonia, jota tituleerattiin "pietarsaarelaiseksi varatuomariksi." Toimittaja Risto Mattilan tekemän uutisjutun mukaan Henrikssonilta on jo pitkin kesää kärtetty kantaa yksityisten parkkifirmojen sakotusoikeuteen, mutta pietarsaarelainen varatuomari on kuulemma pitänyt matalaa profiilia. Nyt kärttäys oli sitten vihdoin ja viimein onnistunut.

5. Jasså. Vai on ministeriltä oikein "kärtetty" kantaa! No, kyseinen termi kuvastaa toki hyvin YLE Uutisten jutunteon tasoa ko. aiheesta. Kun ministeriltä ei ole onnistettu saamaan aiemmin lausuntoa, on YLE Uutiset joutunut tyytymään päivystävien professoreiden kuivahkoihin lausahduksiin, ensi sijassa lausuntoautomaattina toimivan professori Matti Tolvasen heittoihin á la "minä en ainakaan maksaisi."

6. Katselin YLE Areenasta ministerin haastattelun ja panin merkeille, että ministeri ei käyttänyt kertaakaan sanaa "pakkisakko" tai "yksityinen sakotusoikeus". Tästä huolimatta toimittajan juttu on laadittu niin, että siitä saisi käsityksen, jonka mukaan myös oikeusministeri olisi puhunut ikään kuin solkenaan "parkkisakoista" yms. termejä. Outoa vääristelyä.

7. Henrikssonin haastattelu käsitti itse asiassa ainoastaan kaksi lyhyttä pätkää. Niistä ensimmäisessä ministeri totesi seuraavaa:
- "Tällä hetkellä tilanne on oikeudellisesti hyvin epäselvä ja tähän tarvitaan uusi esitys. Itse toivon, että päästään syksyllä eteenpäin tässä asiassa".

8. Mitä tulee tilanteen väitettyyn epäselvyyteen, niin ministeri varmaan tietää, että perustuslain lisäksi myös korkein oikeus on ottanut kantaa yksityisten parkkiyhtiöiden oikeuteen määrätä valvontamaksuja virheellisestä parkkeeraamisesta yksityisille alueelle (KKO 2010:23 ja KKO 2011:43). Näiden ratkaisujen mukaan valvontamaksun määrääminen perustuu yksityisoikeudelliseen sopimukseen ja sen rikkomiseen ja siihen, että valvontamaksussa ei ole kyse julkisen vallan käyttämisestä. - Ministerin olisi ollut tasapuolisuuden nimissä hyvä tuoda tämä esille, vaikkei sitä olisi häneltä kysyttykään.

9. YLE:n toimittajan ministerin em. toteamuksen yhteydessä esittämä oma "johtopäätös", jonka mukaan "sen koommin oikeuslaitos kuin mikään muukaan päätösvaltainen toimija ei ole löytänyt asiassa yhteistä linjaa", on peräti väärä ja virheellinen. Eikö toimittaja todellakaan pidä korkeinta oikeutta minään eli "päätösvaltaisena toimijana" asiassa? Perin kummallinen näkemys.

10. Väliotsikon "Oikeusministeri tukee perustuslakivaliokuntaa" alla toimittaja johdattelee ministeriä ottamaan kantaa perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Katsojille, kuulijoille ja lukijoille ei kylläkään kerrottu, mistä lausunnosta ja mistä asiasta on kysymys, mutta tähän olemme saaneet jo tottua, sillä ko. menettely on YLE Uutisten toimituksen suurpiirteisen linjan mukaista jutuntekoa. - Kyse on perustuslakivaliokunnan lausunnosta PeVL 57/2010 vp ja se koskee hallituksen esitystä HE 223/2010 vp.

11. Toimittajan intro seuraavan kysymykseen tai kommenttiin kuului näin: "Uusi oikeusministeri pitää perustuslakivaliokunnan lausuntoa kantaa merkittävänä. Perustuslakivaliokunta tulkitsi aiemmin, että sakotusoikeutta ei yksityiselle yhtiölle ei tule antaa".

12. Tässä kohtaa toimittaja ja toimitus antavat yleisölle jälleen harhaanjohtavaa ja väärää tietoa. Hallituksen lakiesityksessä (HE 223/2010 vp), josta valiokunta antoi lausunnon (PeVL 57/2010 vp), ei toki edes esitetty minkäänlaisen "sakotusoikeuden" antamista yhtiölle, vaan kyse oli yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ja valvontamaksun määräämisestä.

13. Toiseksi perustuslakivaliokunta ei tietenkään "tulkinnut" tai sanonut, että yhtiöille ei tulla myöntämään millään edellytyksillä oikeutta valvontamaksujen määräämiseen. Tämä on perätöntä puhetta. Sen sijaan valiokunta edellytti, että lakiesitystä ei voida hyväksyä sellaisenaan, vaan sitä olisi tietyiltä osin tarkistettava ja täydennettävä, jotta lakiesitys valvontamaksujen määräämisestä voidaan hyväksyä. - Kyse ei siis ole lainkaan sellaisesta asiasta, jota toimittaja yrittää yleisölle syöttää!

14. Mutta miten oikeusministeri sitten kommentoi mainittua virheellistä johdantoa? Anna-Maja Henriksson sanoi näin:
- "Minulle on erittäin tärkeätä se, että noudatetaan perustuslakivaliokunnan kantaa. Perustuslakivaliokunta on tässä maassa se elin, joka tulkitsee perustuslakia ja sillä linjalla pitää pysyä".

15. Oikeusministeri totesi siis ainoastaan itsestään selvän asian puhumatta mitään tässä kohdin mainitusta lakiesityksestä. Ministerin mukaan perustuslakivaliokunnan ilmaiseman kanta on merkittävä, mutta senhän me kaikki toki tiedämme. Tiedämme myös, että sanottu valiokunta tulkitsee perustuslakia, joten ei tässäkään, Herra varjele, ole kerrassaan mitään uutta ja ihmeellistä.

16. Oikeusministeri olisi voinut kyllä todeta, että perustuslakivaliokunnan lisäksi myös tuomioistuimet ja muut virnaomaiset tulkitsevat perustuslakia, koska se niiden velvollisuutena. Toisin sanoen, jottei asia olisi jäänyt kuulijoille ja katsojille epäselväksi, ministeri olisi voinut sanoa ja muotoilla lausumansa niin, että perustuslakivaliokuntaa pidetään meillä perustuslain ylimpänä tulkitsijana tai jotain muuta yhtä "ylevää".

17. Ministerin lausunnosta ilmeisesti riemastuneena toimittaja kiirehti hengästyneenä tokaisemaan "juttunsa" päätesanoiksi:
- "Tämän perustella näyttäisi siis siltä, että uusi laki tulee aikanaan kaventamaan yksityisten lappuliisojen oikeuksia, tai jopa poistamaan ne kokonaan." Toimittajan saaman idean ja suorastaan neronleimauksen perusteella on sitten koko YLE Uutisten uutisjuttu varustettu alussa jo mainitulla raflaavalla otsikolla "Parkkiyhtiöt voivat menettää sakotusoikeutensa."

18. Ehei, pojat ja tytöt! Voin sanoa, että näin ei tule tapahtumaan, vaikka YLE Uutisissa Ari Mölsä kumppaneineen tuntuukin ajavan "yksityisen sakotusoikeuden kaatamista" kuin konsanaan käärmettä pyssyyn.

19. Saahan tuollaisen järkevän hankkeen, jollaisesta yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kysymys, kaatamista toki vapaassa maassa ajaa, siitä ei ole kysymys. Kyse on kuitenkin siitä, että YLE Uutisten pitäisi pystyä nähtyä paljon paremmin noudattamaan toiminnassaan tasapuolisuutta ja totuutta. Kömpelöt vääristely-yritykset eivät vaikuta hyvältä eivätkä anna kovin valoisaa kuvaa toimituksen ammatillisesta tasosta.

20. Perin ikävä ja vastenmielinen on myös tapa, jolla tuoreen ja asioihin vielä perehtymättömän ministerin ympäripyöreitä ja hyväntahtoisia lausumia yritetään käyttää toimituksen oman kannan ajamisessa hyväksi ja saada ministerin hyvin yleisellä tasolla pysyttelevät lausumat näyttämään siltä, että nyt myös valtakunnan oikeusministeri seisoisi YLE Uutisten porukan ajatusten takana.

21. Oikeusministeri Henriksson ei puhunut haastattelussa sanaakaan siihen suuntaan, että yksityistä pysäköinninvalvontaa ei tultaisi jatkossa sallimaan. Hän puhui vain uuden lakiesityksen valmistelusta, joka alkaa ministeriössä ensi kuussa.

22. Ministeri Henrikssonilta olisi toivonut samanlaista kannanottoa kuin minkä hänen niin suuresti ihailemansa ja kunnioittamansa perustuslakivaliokunnan edellinen puheenjohtaja Kimmo Sasi antoi viime keväänä, kun valiokunta esitti hallituksen esityksen hylkäämistä. Sasi sanoi, että valiokunnan lausunto ja siinä ilmaistu kanta koskee yksinomaan lakiesitystä eikä siis lainkaan nykyiseen käytäntöön ja KKO:n ennakkopäätökseen KKO 2010:23 perustuvaa yksityistä pysäköinninvalvontaa ja valvontamaksujen määräämistä. Sasi sanoi myös, että nykyisin annettavat valvontamaksut on syytä maksaa.

23. Ministeri Henrikssonilla olisi ollut YLE Uutisten haastattelussa mahdollisuus omalta osaltaan selventää tilannetta samalla tavalla kuin Kimmo Sasi teki aiemmin. Valitettavasti Henriksson ei hoksannut käyttää tilaisuutta hyväkseen, vaan tyytyi toimittajan johdattelemana vain valittelemaan "epäselvää käytäntöä."

26 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

MInisteri Henrikssonilla tuntuu tiedottamispuolella vielä paljon oppimista. Ministerin ei todellakaan pitäisi tulla höynäytetyksi yhtä pahasti kuin tuossa Henriksson YLE Uutisten jutussa.

YLE Uutisten juttu, jossa siis ikään kuin ministerin tuella ounastellaan koko "yksityisen sakotusoikeuden" poistamista, on levinnyt - tietenkin sellaisenaan - muihin tiedotusvälineihin, joissa nyt otsikkojen mukaan näytetään kyseltävän oikein vakavissaan "yksityisen sakotusoikeuden" päättymistä.

"Asiasta kertoi ensimmäisenä YLE Uutiset". Heh, heh, näin se käy!

Tällaisia tiedotusvälineitä ovat esim. Nelosen Uutiset, Ilkka, Keskisuomalainen, Ilta-Sanomat, Kansan Uutiset, Elisa.net jne.

Anonyymi kirjoitti...

Olemmeko saamassa tai jo saaneet oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonista samanlaisen tiedotusautomaatin kuin aikoinaan Johannes Koskisestakin?

Johannes Koskinen laukoi lausuntojaan niin auliisti ja usein aiheesta kuin aiheesta, että kielenkäyttöön tuli sanonta "Päivän-Koskinen."

Henriksson on jo ehtinyt lausuntoa lyhykäisesti mm. rangaistusten ankaruudesta - asia ei muuten kuulu konkreettisissa tapauksissa ministerille - seksuaalilainsäädännön uudistamisesta, seksuaalirikollisten kastroinnista jne.

Nyt on sitten Henrikssonilta saatu "kärttämällä" ympäripyöreä kannanotto yksityisistä parkkisakoista, mistä lausunnosta YLE Uutiset on saanut lausuntoa sopivasti "mukauttaen" uutta vettä pysäköinninvastaiseen myllyynsä.

Yllä Pitäjä kirjoitti...

Jos ette ole huomanneet meillä on istunut jo kohta kymmenen vuotta parlamentti johon kuuluu Arkadian lisäksi useita näennäisesti ulkopuolisia mutta sitäkin vaikuttamishaluisia sotkijoita (ent. "toimittaja").

Edellisen näytön tämä parlamentarismia ja demokratiaa kaatava töhrijäporukka antoi Vanhasjutussa jossa ajoi pääministerin ulos.

Nyt tavoitteena on kävellä KKO:n yli. Onkin jo kävelty.

Vapaus ja vallanhimo.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, nämä takatukkatoimittajat ovat symbioosissa vasemmistoradikalismia - joukossa myös entisiä stalinisteja ja itärajan viekastelijoita - edustavien oikeusoppineiden kanssa. Vuorovaikutus pelaa: jutunjuuria syötetään ja lausuntoja pyydetään.

Forne kirjoitti...

Valvontamaksu on yksityistetty sakotusoikeus. Sitä voidaan nimetä millä nimikkeellä tahansa, mutta sakko se on silti.
Ylipäätänsä yhteiskunnassamme on yleistynyt ilmiö että kielletyt asiat voidaan saada luvallisiksi, kunhan niille keksitään uusi nimike.
Kas kun kukaan ei ole vielä keksinyt että raiskauksen sijasta voitaisiin käyttää nimikettä "toisen sukuelminen luvaton käyttöönotto". Se olisi ainakin sukupuolineutraalia.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Julkaisin edellä Fornen aikaansaannoksen varoittavana esimerkkinä jankuttavista ja inttävistä kommenteista, jollaisia en enää julkaise. Jokainen voi kutsua valvontamaksua millä nimellä tahansa, mutta tehköön sen jossakin muualla kuin tällä palstalla.

Mitähän muuten on "sukuelmien luvaton käyttöönotto." Vissiin tuon Fornen huumoria.

Anonyymi kirjoitti...

Landepaukkuna en ymmärrä aivan tarkasti rajanvetoa. Jos on kyse valvontamaksusta niin onko se suoraan ulosottokelpoinen ilman sen kummempaa prosessia. Sain tämmöisen käsityksen että nyt näin muka olisi. Ja onko kyseessä silloin "lain mukainen" ja perusteltu toimintatapa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Valvontamaksu ei ole sellaisenaan suoraan ulosottokelpoinen, vaan siitä tulee hakea tuomio ulosottoperusteeksi.

Puolueeton tarkkailija kirjoitti...

Kyllä Virolainen jaksaa. Näyttää olevan todellinen päähänpinttymä puhua valvontamaksusta ja kannanotoista siihen. Ja tietysti vielä vääristellen.

Luulisi Virolaisenkin tietävän, ettei ministeri tulkitse olemassa olevaa lakia. Ministerin tehtävänä on tehdä uusia säädöksiä. Siten luulisi Virolaisellekin olevan selvää, ettei ministerin tehtäviin todellakaan ensi kädessä kuulu oikeuden, ei edes korkeimman oikeuden kantojen tulkinnat. Ainakin kaikille "ei lakimiehille" on selvää, että ministeri tutkii ja kommentoi hyvin tarkasti perustuslakivaliokunnan päätökset. Korkeimman oikeuden päätöksiin kannan ottaminen katsotaan varsin yleisesti olevan vastoin ministerille kuuluvia oikeuksia.

Kuitenkin edellä olevasta huolimatta Virolainen tuomitsee yksiselitteisesti kuullun oikeusministerin kannan siitä, että perustuslakivaliokunnan kanta on tärkein.

Virolaisen kirjoituksen kärki oli kohdistunut nimeltä mainittuihin radion haastattelijoihin ja juttujen otsikointiin. Mielestäni selostuksessa ei kuitenkaan tullut esiin mitään sellaista, jota ilman ennakkoasennetta oleva tavallinen kuuntelija ei voisi täysin hyväksyä. Jos jollakulla on päähänpinttymä jostakin asiasta, on mahdotonta tehdä mitään tasapuolista juttua asiasta Tämä loukkaisi aina kyseisen henkilön sisintä. Vain täysin kyseisen henkilön kantoihin yhtyvä ja tasapuolisuuden täysin unohtuva juttu saattaisi kelvata.

Anonyymi kirjoitti...

Voihan sekin olla mahdollista, että ministeri Henriksson on kertonut laajemminkin sanotuista asioista, mutta YLEllä on harrastettu valikoivaa leikkausta.

Tämänpä takia jotkut poliitikot vastaavat samalla ennakkoon harkitulla tavalla jokaiseen kysymykseen riippumatta kysymyksestä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Puolueeton tarkkailija" on nyt kyllä muuttunut täysin "puolueelliseksi tarkkailijaksi." Niin kummallista ja kaiken lisäksi sekavaa hänen turinointinsa tuntuu olevan.

Minä en ole toki "tuominnut" Henrikssonia mistään, kaikkea muuta! Olen vain todennut, että nykyisin käytössä olevan yksityisen pysäköinninvalvonnan laillisuudesta on päättänyt Suomen ylin tuomioistuin eli KKO ennakkopäätöksellään vuonna 2010. Se on voimassa olevan oikeuden mukainen kanta, ei sille perustuslakivaliokunta mitään voi.

Oikeusministeri Henriksson on kokenut juristi ja hän on istunut tätä ennen neljä vuotta eduskunnan lakivalokunnan jäsenenä. Lakivaliokunta on myös käsitellyt HE:stä 223/2010 yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ja siinä yhteydessä varmasti jokainen valiokunnan jäsen on tullut erinomaisen hyvin tietoiseksi KKO:n ennakkopäätöksestä 2010:23.

Jos siis ministeri puhuu nykytilanteen sekavuudesta tai epämääräisyydestä, niin kyllä hänen olisi siinä yhteydessä syytä mainita nimenomaan KKO:n kanta. Oikeusministerin pitää tietää, mitä ylin tuomioistuin on hänen esille ottamassaan asiassa päättänyt. Tuon asian kertominen ei ole tietenkään kiellettyä eikä mikään "ministerin tuomio", kuten tarkkailijamme täysin harhaisesti kuvittelee.

Perustuslakivaliokunnan kanta, johon ministeri viittaisi, taas koskee, kuten on tullut lukuisia kertoja jo aiemmin sanotuksi, ainoastaan sanottua HE:stä, ei siis nykykäytäntöä.

Mutta ilmeisesti tälle "puolueettomalle" tarkkailijalle on turha yrittää selittää mitään järkiperusteita. Hän on niitä jääriä, jotka vain tolkuttavat omaa tolkuttamistaan, "puolueettomasti" tietenkin, sanoipa heille mitä tahansa.

Minä en toki mielelläni enää palaisi koko pysäköinninvalvonta-asiaan. Aion kuitenkin jatkossakin osoittaa vääriksi aivan tolkuttoman typerät käsitykset ja täysin virheelliset ja yksinomaan harhaan johtamisen tarkoituksessa tiedotusvälineissä esitetyt "tulkinnat".

Puolueettomat samoin kuin puolueellisetkin tarkkailijat voivat minun puolestani pitää omat käsityksensä asiasta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jos tilanne yksityisessä pysäköinninvalvonnassa koetaan epämääräiseksi ja sekavaksi, niin ylivoimaisesti suurimpia syntipukkeja siihen ovat poliitikot, kansanedustajat ja erityisesti viime vaalikaudella perustuslakivaliokunnassa istuneet poliitikot Kimmo Sasista, Jacob Södermanista alkaen.

Hallitushan antoi jo jo vuoden 2010 alussa eduskunnalle lakiesityksen yksityisestä pysäköinninvalvonnasta.

Mutta mitä teki eduskunta ja sen perustuslakivaliokunta. Lykkäsi ja lykkäsi asian käsittelyä, kunnes perustuslakivaliokunta aivan viime vaiheessa eli kuluvan vuoden helmi-maaliskuussa päätti torpata koko lakiesityksen.

Tämä lakiesitys sisälsi kuitenkin kaikki tarvittavat elementit, joilla vallitsevat epäkohdat olisi voitu hoitaa kuntoon. Mm. parkkiyhtiöiden julkisen valvonnan ja tuon elinkeinon säätämisen ilmoituksen varaiseksi.
Samoin säännöksen, jonka mukaan valvontamaksusta vastaa kuljettajan ohella myös ajoneuvon omistaja tai haltija.

Hylkääminen perustui siihen täysin naurettavaan väitteeseen ja kantaan, jonka mukaan yksityisessä pysäköinninvalvonnassa olisi muka kyseessä julkisen vallan käytöstä, vieläpä merkittävästä julkisen vallan käytöstä!

Tämä käsitys taas perustui valiokunnan kuulemien vasemmistopiireihin lukeutuvien asiantuntijoiden lausuntoihin, Nämä asiantuntijat eivät näet yksinomaan ideologisista syistä johtuen siedä minkäänlaista privatisointia, se on heille täysin punainen vaate.

Nyt nämä poliitikot sitten, nähtävästi myös lakivaliokunnassa viime kaudella istunut uusi oikeusministeri, hurskastelevat kentällä vallitsevaa "epäselvää tilannetta."

He ovat kuitenkin itse vastuussa sanotusta tilanteesta.

Anonyymi kirjoitti...

Jos, nääs, olette huomanneet, ja kyllähän te olette, niin jokainen tamperelainen tai tampereella edes käynyt toimittaja on niin vasemmistolainen kuin vain voi ikänä olla.

Tamperelainen journalistinen vasemmistolaisuus näkyy ennen kaikkea radikalismin henkenä, jossa toimittajatyön avulla agiteerataan kaikenlaiseen kritiikkiin vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä vastaan. Ja tietysti älyä vailla.

Journalistinen vasemmistolaisuus on YLE:n sofistikoituneempi versio keltaisesta juurnalismista. Vanhasen lautakasajuttu, ottamatta kantaa sen rosvon syyllisyyteen, on nappi esimerkki Ylen intoilusta. Jotenkin tuntuu, että Ylellä ei lautakasasta mitään opittu.

No ainakin juurnalistiselle vasemmistolaisuudelle(=radikalismille) on tilausta mullilauma persuissa, jotka saavat pöljäillä rauhassa eli haukkua mamut ja ministerit vailla mitään kritiikkiä ylen suunnalta.

Anonyymi kirjoitti...

YLE:n uutisointi asiasta on surullinen esimerkki talon rappiotilasta. Tarkoituksena ei ole tiedon välitys vaan yksittäisten toimittajien omien mielipiteiden ajaminen.

Olen joutunut toteamaan tämän niin monta kertaa asioissa, joissa itse työskentelen.

Parkkiasiassa voi puhua jo tarkoituksellisesta harjaanjohtamisesta.

Yksinkertainen totuus on, että asia on juridisesti loppuun käsitelty korkeimman oikeuden päätöksellä. Toinen asia on, haluavatko ja pystyvätkö poliitikot muuttamaan lakia. Mutta YLE:stä ei tätä totuutta saa vedettyä ulos edes pihdeillä.

Suuri osa suomalaisista lienee siinä uskossa, että tiedotusvälineisiin voisi jotakuinkin luottaa. Aikanaan surkuttelimme naapurimme Neuvostoliiton tiedonvälitystä, mutta YLE:n tai ikioman Pravdamme, Helsingin Sanomien tiedottaminen ei juuri poikkea siitä, vaikka aiheet ovatkin nykyisin erilaisia.

Tyypillistä sekä YLE:lle että Pravdammelle on se, että joku toimittaja ikään kuin omii tietyn aiheen itselleen. Kuten Mölsä parkkimaksuasian. Tämän jälkeen virallinen totuus onkin vain Mölsän rajoittunut mielipide asiasta. Surullista.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä asiassa, itse asuen kerrostalossa, josta suomalaiset yrittäjät ja yksityiset vuokraavat jopa yksiöitään keikkaporukoiden asuntoloiksi, olen kuullut, että esim rajanaapureista tulleet asukkaat (useita per asunto) pysäköivät autonsa kaikkialle, missä on auton mentävä tila ja kun heitä siitä laputetaan, jättävät aina maksamatta eikä Viipuriin, Riikaan tai Tarttoon kukaan lähde perimään, ei edes viralliset laputtajat.

Tämmöistä toimintaa luulisi toimittajienkin vastustavan ja siihen korjausta "kärttävän", mutta sitä ei siis saada - eikä Ylen toimittaja siis sitä antaisi saadakaan - hallintaan.

Oikeistolaisen radiomme nykylinjaahan on, että lainkiertoa harrastavia yrittäjiä ei arvostella, ei niitäkään, jotka tuovat maahan veroa maksamattomia alipalkattuja harmaissa yrityksissä toimivia hyväksikäytettyjä ihmisiä, jotka siirtävät pahoinvointinsa meidän muiden kannettavaksi mm. näillä pysäköintiongelmilla.

Anonyymi kirjoitti...

Blogistin mielestä perustuslakivaliokunnan kanta on täysin naurettava ja väärä. Sen sijaan KKO:n oikeuden äänestysratkaisu (3-2) on oikeamielinen kanta, kun se vastaa blogistin omaa näkemystä. Jos KKO olisikin äänestyksessä jättänyt yyhtä niukalla enemmistöllä HO:n ja KO:n tuomiot voimaan, se olisi varmaan ollut naurettava ja väärä.

Oikeusministeri näkee, että tilanne on epäselvä. Sen paremmin kansalaiset kuin parkkiyhtiötkään eivät tiedä, miten tässä tilanteessa pitäisi toimia. Parkkityhtiöt eivät ilmeisesti ole halukkaita perimään valvontamaksuja oikeudessa, koska sopimuspuolen osoittaminen voi olla vaikeaa. Blogistin mielestä tässä on käännetty todistustaakka, joka vieläpä on täysin aukoton. Ajoneuvon omistaja ei sen mukaan voisi vapautua maksusta, vaikka hän kykenisi näyttämään, että oli tapahtuma-aikana tuhansien kilometrien päässä väärin pysäköidystä autostaan.

Kovin suuri ihme ei ole se, että kansalaiset ovat epätietoisia valvontamaksuasiassa, kun arvovaltaiset asiantuntijajuristitkin esittävät toisistaan poikkeavia näkemyksiä.

Oikeusministeri pyrkii siis ratkaisemaan asiaan ryhtymällä lainsäädäntötoimiin. Näinhän pitää tietysti toimia, jos tilanne koetaan epäselväksi. Jäämme odottamaan nyt siis sitä, kuin "naurettavia ja vääriä" lakiesityksiä on mahdollisesti tulossa. Esitys saattaa toki olla punainen vaate blogistille, mutta sehän on vaan pontimena uusille ärähdyksille ja pitää blogistin virkeänä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Voi hyvät hyssykät, millaisia vääristelyjä jälleen kerran viimeisimmän anonyymin kommentissa!

Toteamukseni, jonka mukaan perustuslakivaliokunnan (lue: valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden) kanta, jonka mukaan yksityisessä pysäköinninvalvonnassa olisi kyse "merkittävästä julkisen vallan käytöstä, on naurettava, on toki kärjistys, mutta asiallisesti mielestäni paikkansa pitävä. Tästä on ollut aiemmin puhetta monen monituista kertaa, joten ei siitä tässä tämän enempää.

Vielä kerran: en ole vastustanut enkä vastusta edelleenkään uuden lakiesityksen antamista asiasta. Tätähän kaikki odottavat! Jään täysin rauhallisin mielin odottamaan, millaisia muutoksia uuteen lakiesitykseen tehdään verrattuna esitykseen 223/2010 vp. Kovin kummoisia nuo muutokset eivät tietenkään tule olemaan.

Koirat haukkuvat, mutta karavaani kulkee. Näin voisi sanoa myös yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Koira eli eräät toimittajat, parkkiaktivistit ja joukko ns. oikeusoppineita yrittää kaikin keinoin tehdä asiasta epäselvään ja levittää julkisuuteen mitä hurjimpia huhuja ja perättömiä väitteitä asian tiimoilta. Mutta yksitynen pysäköinninvalvonta toimii ja toiminta sen kun laajenee.

Toki mukaan on tullut myös epäpäteviä ja kenties hämäriäkin yrittäjiä, mutta tämä johtuu pohjimmiltaan poliitikkojen ja eduskunnan saamattomuudesta. Epäselvyydet ja hämäräyritykset olisi saatu kuriin, jos eduskunta olisi hyväksynyt lakiesityksen 223/2010 vp. Mutta juuri parkkiaktivistien, oikeusoppineiden ja eräiden toimittajien yllyttämänä ja pelottelemana eduskunnalla meni niin sanotusti pupu pöksyyn ja perustuslakivaliokunta halusi poliittisista syistä johtuen vaalien alla kaataa koko lakiesityksen.

Nyt nämä kananedustajat ja ministerit ovat sitten ryhtyneet hurskastelemaan ja pesemään käsiään sekä yhtyneet toiminnan epäselvyyttä ulvovaan shakaalien laumaan, tietenkin taas kerran vain poliittisia irtopisteitä kerätäkseen.

Anonyymi kirjoitti...

Minua etoo oikeusoppineiden pyrkimys "varastaa" valtaa eduskunnalta. Tosiasia on, että jos oppineet yksissämielin median avustamana ottavat jonkun kannan, niin eduskunnassa syntyy täysi paniikki ennen kuin edes lakiesitystä on ehditty antaa.

Tragikoomisinta tässä on, että oppineet esiintyvät laillisuuden ja perusoikeuksien puolustajina.

Toki oppineilla on oikeus mielipiteeseensä, mutta kansanvaltaisessa järjestelmässä olisi myös syytä harkita, miten mielipiteensä tuo julki.

Eivätkä nuo mielipiteet aina niin hääppöisiä ole. Eduskunnan perustuslakivaliokunnallekin annetaan sellaisia töherryksiä, että edes kandidaatin tutkinnossa ei taitaisi päästä niillä läpi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Em. anonyymi kirjoitti myös:

"Parkkiyhtiöt eivät ilmeisesti ole halukkaita perimään valvontamaksuja oikeudessa, koska sopimuspuolen osoittaminen voi olla vaikeaa. Blogistin mielestä tässä on käännetty todistustaakka, joka vieläpä on täysin aukoton. Ajoneuvon omistaja ei sen mukaan voisi vapautua maksusta, vaikka hän kykenisi näyttämään, että oli tapahtuma-aikana tuhansien kilometrien päässä väärin pysäköidystä autostaan".

Käännetty todistustaakka, jota vakaasti uskon tuomioistuimien "tosin paikan" tulleen noudattavan - ainakin KKO:ssa - perustuu järkisyihin ja reaalisiin asia-argumentteihin.

En ole toki väittänyt, etteikö auton omistaja voisi anonyymin esille ottamassa harvinaisessa tilanteessa vapautua valvontamaksusta. Mutta hänen on siinä tapauksessa tietenkin ilmoitettava sen henkilön nimi, jolle hän oli luovuttanut autonsa ulkomaanmatkansa aikana kuljetettavaksi eli kuka on ollut kuljettajana silloin, kun auto on pysäköity sopimusehtojen vastaisesti.

Eihän auto voi noin vain itsekseen päättää mennä seisomaan jonnekin parkkipaikalle, siis ilman kuljettajaa. Kyllä omistajan pitää tietää, kenelle hän on antanut matkansa ajaksi auton kuljetettavaksi. Parkkiyhtiön on tätä asiaa mahdotonta tietää ja näyttää toteen.

Toinen vaihtoehto valvontamaksusta vapautumiselle on tietenkin tapaus, jossa ko. ajoneuvo on otettu luvattomasti ja rikollisesti käyttöön, jolloin omistajan tai haltijan on tehtävä rikosilmoitus poliisille.

Jokainen järkevästi ajattelemaan kykenevä henkilö ymmärtää kyllä hyvin käännetyn todistustaakan ko. tilanteessa.

Kyse onkin siitä, että nämä parkkiaktivistit ja muut nihilistit haluavat yksinomaan kiusantekomielessä väittää, etteivät he muka tiedä, kuka heidän autoaan kuljetti! He luulevat, että tuomioistuimet ja tuomarit ovat niin tyhmiä, että menisivät noin halpaan retkuun.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tänne on alkanut - jälleen kerran - tulvia kommentteja, joissa otetaan esille mitä erilaisempia väitteitä ja tilanteita, joita käytännössä voi - teoreettisesti ottaen - sattua, kun on kyse esim. siitä, kuka pysäköityä ajoneuvoa kuljetti ja niin edelleen.

En ryhdy enää tuollaiseen pohdintaan enkä julkaise po. kommentteja, sillä näitä tilanteita ja "ongelmia" on käyty läpi jo monen monituissa blogeissa. Katsokaa niitä!

Kyse on perimmiltään, ei suinkaan oikeusturvasta, vaan juuri edellä mainitsemasta kiusanteosta ja halusta yrittää halvaannuttaa koko yksityinen pysäköinninvalvonta.

Rettelöitsijät tuntuvat keksivät "nerokkaissa" pääkopissaan mitä ihmeellisimpiä "tilanteita" ja variantteja sekä todistustaakkaa koskevia "oikeusväitteitä", joita he sitten jankuttavat jatkuvasti ja vaativat niihin "selvitystä".

Olen selvittänyt nuo asiat ja kysymykset jo moneen kertaan.

Anonyymi kirjoitti...

"Kyllä omistajan pitää tietää, kenelle hän on antanut matkansa ajaksi auton kuljetettavaksi."

Kuuluuko omistusoikeuteen tosiaan velvollisuus olla selvillä siitä, kuka ja missä omaisuutta käyttää? Minusta omistusoikeus antaa toki määräysvallan omaisuuteen mutta ei velvollisuutta olla selvillä saatika velvollisuutta tehdä selkoa omaisuuden käytöstä.

Kysymyksellä on yleisempääkin mielenkiintoa esim. pohdittaessa avoimien langattomien verkkojen omistajien ja haltijoiden vastuita.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Voi yhren kerran, etten muuta ja pahemmin sanoisi! Tällaista venkoilua nämä edellä mainitsemani kommentit sitten ovat!

Jätetään nyt hemmetissä ne langattomat verkot ym. rauhaan! Kyse on nyt vain ajoneuvosta ja sen pysäköinnistä.

Ulkomailla beachilla auringossa pötköttävän perussuomalaisenkin pitää tietää, kenelle hän on ennen reissuaan luovuttanut kaaransa eli antanut määräysvallan.

Jos hepulta kotomaahan palattuaan aletaan karhuta valvontamaksua ("parkkisakkoa"), niin hänen pitää vastuusta vapautuakseen ilmoittaa kenelle tuo autoa koskeva määräysvalta oli ennen reissua annettu. Jollei ilmoita, hän joutuu pulittamaan v-maksun parkkiyhtiölle.

Tämä ilmoitettu toinen jäbä siis oletetaan auton kuljettajaksi. Hän voi toki puolestaan vastuusta vapautuakseen näyttää, kenelle kolmannelle hän mahdollisesti oli pirssinsä luovuttanut kuljetettavaksi.

Onko tämä nyt oikeesti niin vaikeeta?

Erastotenes Aleksandrialainen kirjoitti...

Blogistin näkemys parkkimaksua koskevasta todistustaakasta vaikuttaa minustakin ihan oikealta. Vaikka yleensä riita-asioissa todistustaakka on kantajalla, on tässä tapauksessa vain vastaajalla mahdollisuus esittää todistelua asiassa, joten näyttötaakka siirtyy hänelle.

Kokonaan toinen asia on se, että ei tätä todistelua tarvitse esittää parkkiyhtiölle. Se esitetään tarvittaessa käräjäoikeudessa, jolloin parkkiyhtiö häviää juttunsa ja joutuu maksamaan oikeudenkäyntikulut. (Henkilö on täyttänyt velvollisuutensa välttää tarpeetonta oikeudenkäyntiä reklamoimalla maksusta. Hänellä ei ole velvollisuutta kertoa oikeaa käyttäjää ilman haastetta oikeuteen ja pääkäsittelyä.) Sitten yhtiö lähettää haasteen vuorostaan seuraavalle potentiaaliselle käyttäjälle, kunnes löytyy sellainen auton käyttäjä, joka ei kykene osoittamaan, ettei hän ole käyttänyt autoa.

Mielenkiintoisempi hypoteettinen tapaus olisi tilanne, jossa henkilö ilmoittaa yhtiölle pysäköivänsä autonsa tietoisesti ja oikeudenvastaisesti väärin. Tämä ei ole rikos, eikä sopimussuhdetta yhtiön ja väärinpysäköijän välille synny. Onko henkilö vahingonkorvausvelvollinen? Mielestäni on, mutta vain kiinteistön haltijaa kohtaan todellisen haitan osalta. Valvontayhtiötä kohtaan ei vahingonkorvausvelvollisuutta synny, koska henkilöllä ei ole ollut velvollisuutta solmia sopimusta valvontamaksun suorittamisesta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Huh, huh!

Olen pitänyt aiemmin tätä Erastotenestä jotakuinkin järkevänä jäbänä, mutta kyllä minun on nyt pakko kiireesti tarkistaa kantaani! Hänhän tuntuu suorastaan nauttivan yllyttäessään väärin pysäköityneitä autoilijoita rettelöintiin!

Reklamointi on toki puutteellinen, jos siinä vain väitetään, ettei omistaja tai haltija ole kuljettanut autoa ko. tilanteessa eikä mainita mitään kuljettajasta. Omistaja joutuu silloin itse maksumieheksi.

Jos sitten joudutaan oikeuteen, niin sama velvollisuus pätee silloinkin. Jos omistaja pystyy näyttämään, ettei hän ole kuljettaja, vaan joku toinen, ei parkkiyhtiö tietenkään joudu maksamaan vastapuolen kuluja, koska omistaja olisi voinut ilmoittaa kuljettajan jo reklamointinsa yhteydessä.

Omistaja voi päin vastoin joutua maksamaan parkkiyhtiön kulut, sillä onhan hän aiheuttanut menettelyllään turhan oikeudenkäynnin.

Anonyymi kirjoitti...

Minun on vaikea niellä tuota todistustaakan ulottumista niin pitkälle, että pelkkä osoitus omasta oleskelusta toisessa maanosassa ei riitä, vaan pitää vielä lisäksi nimetä se tai ne, joka autoa ko. aikana on voinut kuljettaa.

Miksi sen rekisteriin merkityn haltijan pitää ilmiantaa toinen osapuoli häneen liittymättömässä riita-asiassa? Onko olemassa jotain analogista tilannetta, jossa tätä jo nyt tapahtuu?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

NIelepä nyt vaan, ei se oikeesti niin vaikeeta ole! Aattelepa vaikka ihan ite.

Ulkomailla oleskelevalta vaaditaan - vain - että hän ilmoittaa sen tai niiden henkilöiden nimet, joille hän on antanut matkansa aikana autonsa hallinnan. Tämä ei todellakaan luulisi olevan niin kovin vaikeeta. Kyllä omistaja tuon asian oikein hyvin tietää, hänenhän pitää tietää se!

Kyse ei ole suinkaan mistään ilmiannosta, ei toki. Eikä omistajan ole tietenkään mikään pakko edes kertoa kuljettajan nimeä.

Mutta siinä tapauksessa tuloksena on vain se, että hänen pitää itse pulittaa tuo valvontamaksu.

Minua hämmästyttää kovasti, miksi ihmeessä kaikki haluavat haluavat käyttää energiaansa kuvittelemalla ja esittelemällä mitä merkillisimpiä teoreettisia tilanteita. Todellisuudessa tällaisia outoja tapauksia lienee korkeintaan vain 0,5 prosenttia kaikista tapauksista.

Olisiko sittenkin kyse vain siitä rettelöinnin halusta? Ja kaikki vain vain jonkun 40-50 euron takia!