perjantai 8. kesäkuuta 2012

606. Keskustelu Finnair-päätöksestä jatkuu kiivaana 

1. Käräjäoikeuden Finnairin teknisten lakkoasiassa tekemä turvaamistoimipäätös näyttää herättävän tunteita ja keskustelun laineet tuntuvat lyövän varsin korkeina - muuallakin kuin tällä palstalla. Olen pohtinut asiaa jo edellisessä kirjoituksessa (605) ja tässä tulee vielä hieman lisää ajatuksia ja kommentteja.

2. Mediassa varsinkin Helsingin Sanomat tuntuu käyvän asian tiimoilta yllättävän kuumana. Kuten arvata saattaa, Hesari ottaa kiivaasti kantaa työntekijöiden ja ammattiliitojen puolesta ja Finnairia sekä työnantajapuolta vastaan. Tähän on jo totuttu, mutta mikäs siinä, onhan Hesari tunnetusti myös suurin työväen lehti ja äänenkannattaja.

3. Tänään HS käsittelee  käräjäoikeuden päätöstä ensimmäisessä pääkirjoituksessaan. Varmaan aika harva käräjäoikeuden päätös saa osakseen tällaisen "kunnian".  Jo pääkirjoituksen otsikko on "haastava": Finnair otti käyttöön poikkeukselliset keinot. Mitähän ne muut keino voisivat olla, sillä pääkirjoituksessa keskitytään kyllä ruotimaan vain käräjäoikeuden päätöstä.

4. HS ja sen terrierimäiset toimittajat tukeutuvat jutuissaan varsin usein ns. oikeusoppineiden lausumiin. Nämä oikeusoppineet valitaan yleensä huolellisesti niin, että  ääneen pääsevät vain ne oppineet, jotka tukevat lehden kulloisessakin asiassa ottamaa omaa kantaa. Niin tässä Finnairin asiassakin. Eilisessä lehdessä viitattiin jo kahden professorin mielipiteisiin (Antti Jokela ja Niklas Bruun) ja tänään tuodaan esiin kahden muun professorin kanta (Tuomas Ojanen ja Kari-Pekka Tiitinen).

5. Pääkirjoituksessa ihmetellään aluksi sitä, että käräjätuomari teki päätöksensä yksin ja toista osapuolta kuulematta. Mutta kuten jo eilisessä blogijutussa kerroin, väliaikainen turvaamistoimipäätös voidaan antaa käräjäoikeuden yksijäsenisessä kokoonpanossa, tämä on selvä pääsääntö ja aivan yleinen käytäntö.

6. Mitään ihmeellistä ja lainvastaista ei ole myöskään siinä, että päätös tehtiin Finnairin vastapuolta tässä vaiheessa kuulematta. Tämäkin on aivan lainmukainen normaalikäytäntö (OK 7:5.2), sillä kysehän on vasta väliaikaisesta turvaamistoimesta, joka on tehtävä asian luonne ja laatu huomioon ottaen kiireellisesti. Pitää ottaa huomioon, että Finnairilla on mainitussa asiassa seitsemän vastapuolta eli ammattiliittoa, joiden kaikkien kuuleminen olisi vienyt niin paljon aikaa, että lakko olisi voitu jatka kaikessa rauhassa päivä- tai kenties jopa viikkokausia.

7. Tapauksen pääkysymykset koskevat käräjäoikeuden asiallista toimivalta ja sitä, voidaanko tällaisessa asiassa ylipäätään hakea ja saada turvaamistoimipäätöstä.

8. HS:n pääkirjoituksen mukaan turvaamistointa käytetään lähinnä kauppaoikeudessa. Turvaamistointa käytetään toki useimmiten kaupallisissa tai yleensä velvoiteoikeudellisissa riidoissa. Mutta turvaamistoimien soveltamisala ei suinkaan rajoitu yksinomaan niihin, vaan sen käyttöala on luonteeltaan yleinen.

9. Kuten jo eilen kerroin, turvaamistoimikelpoisen vaateen ei tarvitse olla luonteeltaan edes yleisen tuomioistuimen eli ensiasteena käräjäoikeuden asialliseen toimivaltaan kuuluva, vaan se saattaa pääasian osalta kuulua myös hallintotuomioistuimeen tai erityistuomioistuimeen, jollainen työtuomioistuinkin on. Näitä instansseja varten ei edes ole järjestetty erillisiä ja omia turvaamistoimimenettelyjä, joten ne joutuvat mainitussa tarkoituksessa ikään kuin lainamaan yleistä tuomioistuinta ja soveltamaan silloin OK 7 luvun säännöksiä.

10. Työtuomioistuin ei siis voi antaa turvaamistoimipäätöstä, vaan se ratkaisee ainoastaan hyvityssakkoasioita. Mutta kuten sanottu, hyvityssakko on kokonaan eri asia kuin turvaamistoimena määrättävä uhkassako, josta Finnairin tapauksessa on kysymys. Työtuomioistuimessa asianosaisina ovat asianomaiset ammatti- ja työnantajaliitot ja hyvityssakko tuomitaan maksettavaksi asianomaiselle työnantajaliitolle. Käräjäoikeudessa sen sijaan turvaamistointa hakee yritys, joka väittää kärsivänsä vahinkoa, jollei työtaistelutoimenpidettä kielletä tai väliaikaisesti keskeytetä.

11. HS:n haastattelema valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen sanoo, että turvaamistoimi on tuntematon keino työriidassa. Käräjäoikeudessa ei kuitenkaan ole kyse työriitalaissa tarkoitetusta työriidasta, vaan ainoastaan turvaamistoimen määräämisestä. Sitä paitsi työriidoissa on jo aiemmin käytetty turvaamistointa ainakin ATK:n ja Merimies-Unionin julistamien saartojen  yhteydessä. Ojanen ei siis näytä oikein tuntevan asiaa.

12. Ojasen mukaan Finnairin tapauksessa voi tulla kysymykseen vain työtuomioistuimen määräämä hyvityssakko. Mutta kuten jo eilen ja edellä olen todennut, tämä väite ei pidä paikkaansa. Työriitalaissa tai muuallakaan ei ole säädetty Ojasen esittämällä tavalla, eikä oikeuskäytännöstäkään saada sanotulle väitteelle tukea. SAK ja jotkut muutkin ovat vedonneet ratkaisuun KKO 1999:43, mutta kun lukee sanotun tapauksen faktat ja korkeimman oikeuden perustelut, havaitsee helposti, että tuossa ratkaisussa selostettu asia on hyvin erilainen kuin nyt esillä oleva Finnairin tapaus. Siitä ei siis saa johtoa Ojasen ja kumppaneiden väitteelle.

13.  Lopuksi Ojanen turvautuu ilmeisesi "järeimpään" perusteluunsa eli siihen, että jos käräjäoikeuden omaksuma "vieras tulkinta" jäisi voimaan, se vesittäisi työtaisteluoikeuden. Tähänhän ne työntekijäpuolen edustajat muutoinkin aina vetoavat ja sillä julkisuudessa mesovat. Mutta jokainen objektiiviseen ja kiihkottomaan ajatteluun kykenevä ihminen kyllä ymmärtää, että tässä asiassa ei ole suinkaan kyse mistään lakko-oikeuden rajoittamispyrkimyksestä. Valtiosääntöoppineena Ojasen pitäisi ymmärtää, ettei perustuslaki suojaa laittomia oikeuksia eikä lakko- tai minkään muunkaan oikeuden väärinkäyttöä, mistä Finnairin lakossa on nimenomaan kysymys.

14. Työoikeuden emeritusprofessori Kari-Pekka Tiitinen on jälleen kerran kaivettu naftaliinista julkisuuteen, jossa hän tuntuu hyvin mielellään viihtyvän, vaikka hänen lausumansa tuppaavatkin jäämään useimmiten aika suppeiksi ja vaille perusteluja. Mikään yllätys ei ole, että Tiitinen veisaa nytkin samaa virttä Tuomas Ojasen kanssa. Ainoa uusi näkökohta on se, että Tiitisen mukaan työriitalain esitöissä, ilmeisesti hallituksen esityksessä, olisi sanottu, että ainoa sanktio laittomasta lakosta on työtuomioistuimen määräämä sakko eikä muita sanktioita olisi siis käytettävissä.

15. Tiitisen pitäisi kuitenkin tietää, ettei lain esitöiden yksittäisillä lausumilla ole lainkäytössä sitovan tai ehdottoman oikeuslähteen asemaa eivätkä ne yksinään myöskään ilmaise lainsäätäjän tahtoa, mikä sekin on hyvin epämääräinen käsite. Jollei Tiitinen tätä tiedä, niin hän voisi kysyä asiaa tarkemmin vaikkapa Tuomas Ojaselta, jonka kyllä pitäisi tämä asia tietää! Turvaamistoimi ei sitä paitsi ole mainituissa esitöissä tarkoitettu tuomioistuimen pääasiassa määräämä sanktio. Kuten sanottu, turvaamistointa on käytetty oikeuskäytännössä jo aiemminkin, eli Finnairin tapaus ei suinkaan ole mikään uniikki keissi.

16. Mutta näyttää niitä olevan myös järkevästi ajattelevia työoikeuden professoreita! Tarkoitan Lapin yliopiston professori Seppo Koskista, joka tunnetaan muutenkin erittäin tuotteliaana ja korkeatasoisena tutkijana. Päin vastoin kuin kollegansa Kari Pekka Tiitinen, Seppo Koskinen sanoo, että turvaamistointa voidaan hyvinkin käyttää Finnairin tapauksen kaltaisissa asioissa eli se ei ole Antti Jokelan, Niklas Bruunin, Tuomas Ojasen ja Kari-Pekka Tiitisen väittämin tavoin poissuljettu oikeussuojakeino.

Koskisen Hufvudstadsbladetille antama lausunto löytyy tästä.

17.  Seppo Koskinen toteaa, että käräjäoikeuden päätös Finnairin tapauksessa ei ole lainvastainen ja että tuomioistuimella on turvaamistoimiasiassa laaja harkintavalta. Koskisen mukaan turvaamistoimien käyttöä ei ole rajattu  työriitojen ulkopuolelle, vaan tapaus tapaukselta eli kussakin tapauksessa erikseen pitää tutkia, onko turvaamistoimelle edellytyksiä. - Järkevästi haasteltu!

18. Non niin, keskustelu jatkukoon! Päätöksen tehnyt käräjätuomari Timo Jääskeläinen sanoo, että lopullisen päätöksen tekeminen voi ottaa aikaa jopa viikkoja, mikä vaikuttaa minusta kyllä yllättävän pitkältä ajalta. Kuvittelisin, että päätös voitaisiin saada ammattiliittojen kuulemisen jälkeen valmiiksi jo ensi viikolla. Mutta kuten tiedämme, oikeusjutun asianosaisten ja yleisön mielestä oikeuden myllyt tuntuvat jauhavan usein hitaasti, vaikka päätös tulisikin yleisesti ottaen varsin pian.

19. Kuten Jääskeläisen lausunnosta ilmenee, seitsemän ammattiliiton kuuleminen ei käy käden käänteessä ja sen jälkeen Finnairille on vielä ilmeisesti varattava tilaisuus vastaselityksen antamiseen. Tämä puoltaa vahvasti sitä, että väliaikainen päätös turvaamistoimesta ja uhkasakon asettamisesta Finnairin vastapuolta kuulematta oli täysin oikea ratkaisu. Jatkuessaan viikon tai kauemmin tämä ilmeisen selvästi laiton lakko olisi aiheuttanut Finnairille tuntuvat vahingot.

PS

20. Juuri tulleen tiedon mukaan korkein oikeus on tuominnut tänään antamallaan tuomiolla Jussi Halla-ahon sakkoon uskonrauhan rikkomisen lisäksi myös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio tuli vuonna 2008 kirjoitetusta blogikirjoituksesta. Halla-ahon rangaistus on 50 päiväsakkoa. Lisäksi hän joutuu poistamaan osia blogikirjoituksestaan. KKO:n tuomion mukaan blogikirjoituksen kuvaukset kansanryhmästä olivat panettelevia ja solvaavia. Lausunnot olivat omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa.

21. Tämä oli minusta aivan odotettu ja voisin sanoa jopa kaivattu päätös. Viittaan tässä suhteessa siihen, mitä olen kirjoittanut tässä blogissani Halla-ahon oikeusjutusta silloin, kun asiassa saatiin käräjäoikeuden ja sittemmin hovioikeuden ratkaisu. Ihmettelen ainoastaan sitä, että selvän tapauksen käsittely kesti KKO:ssa niin kauan. No, nyt  ratkaisua ei sentään kehdattu lykätä kunnallisvaalien yli!
27 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Monelta anonyymiltä on jäänyt huomaamatta, ettei lakko tässä tapauksessa kohdistunut työsopimukseen, vaan yksinomaan Finnairia kohtaan mielenosoituksena sen vuoksi, että yhtiö aikoo ulkoistaa huoltoaan ulkomaille. Kysymys on tavallaan sopimusrikkomuksesta, jonka rikkomisesta aiheutuneista vahingoista kyse. Olen samaa mieltä professorin kanssa, että asia kuuluu käräjäoikeuteen, eikä siinä ole laittomuuksiin syyllistytty. Koko yhteiskunnan pohja murenisi, jollei olisi mahdollisuutta puolustaa laillisia oikeuksia esim.tässä tapauksessa pienen avainryhmän laittomaan toimintaan, josta voi syntyä kymmenien miljoonien vahingot sekä suuret vaikeudet matkustaville.

Anonyymi kirjoitti...

Olen HS:n tilaaja ja muutaman oikeusoppineen kommentin lisäksi koko sivu oli kyllä aivan päinvastaiseen suuntaan puhuvaa retoriikkaa. Näin myös pääkirjoitus.

En parhaalla tahdollakaan pystynyt näkemään sivua jollain tapaa finnairia vastaan esitettynä, vaan pikemminkin päinvastoin.

Anonyymi kirjoitti...

Blogistin poliittinen linja on hieman heittelevä, kun lakkoasiassa vetää jyrkkää oikeistolaista linjaa, mutta sananvapausasioissa taas on tukevasti punavihreällä kannalla.

Anonyymi kirjoitti...

Finnairin ovela liike oli mainio ja auttaa ehkä tavallisia ihmisiä näkemään, kuinka oikeudelliset ratkaisut voivat olla itse asiassa täysin poliittisia. OIkeusoppineen aatemaailmasta riippuu, miten jotain oikeuskysymystä tulkitaan.

En itse ole kuin kandidaattitason oikeusoppinut, mutta pidän selvyytenä, että käräjätuomarin kanta on perusteeton. Kun kaksi oikeudenalaa törmää yhteen, on sen sosiaalisemman voitettava!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Olen HS:n tilaaja ja muutaman oikeusoppineen kommentin lisäksi koko sivu oli kyllä aivan päinvastaiseen suuntaan puhuvaa retoriikkaa. Näin myös pääkirjoitus".

Tuohon en voi sanoa muuta kuin että anonyymi on nyt kyllä lueskellut HS:n väärää vuosikertaa! Varmaan niitä sieltä kesämökin ullakolta löytyy lisääkin, joten antoisia lukuhetkiä vaan!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Blogistin poliittinen linja on hieman heittelevä, kun lakkoasiassa vetää jyrkkää oikeistolaista linjaa, mutta sananvapausasioissa taas on tukevasti punavihreällä kannalla".

Kas, kun minä en muodostakaan mielipiteitäni puoluepoliittisilla tai vastaavilla ideologisilla perusteilla, vaan pysyttelen visusti asialinjalla! Siinä selitys anonyymin ihmettelyyn "linjan heitteleväisyydestä."

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"En itse ole kuin kandidaattitason oikeusoppinut, mutta pidän selvyytenä, että käräjätuomarin kanta on perusteeton."

Missähän ihmeessä noin polleita kandidaatteja oikein kasvaa! Kyllä hän on nyt niin kovasti mielensä pahoittanut, että oikein!

Kandidaatillamme on kyllä vielä paljon oppimista. Ensimmäiseksi kantsisi opetella hieman perusteleman mielipiteensä. Ettei tulisi laskettua suustaan ulos tuollaasia täysin typeriä väittämiä. Huomaan, että kandidaatin omat mielipiteet ovat kyllä poliittista laatua, eikä politiikan suuntausta ole vaikea arvata.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Timo Soini kyllä osaa vallan mainiosti hurskastelun ja poliittisen pelin sekä takinkäännön taidon!

Hän perusteli kantaansa, jonka mukaan hän ja puolue eivät vie asiaa "eteenpäin" eli esimerkiksi erota Halla-ahoa ryhmän jäsenyydestä, sillä, että "KKO:n tuomio on lopullinen eikä siitä voi valittaa."

Siis jos kyseessä olisi vasta hovioikeuden tuomiosta, Soini veisi asian eteenpäin. Mutta silloin kun hovioikeuden tuomio reilut 1,5 vuotta sitten tuli, Soini hurskasteli ja sanoi, että juu, tämähän ei ole lainvoimainen tuomio, emme me voi ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin.

Soini siis katsoo, että kun KKO:n tuomiosta ei voi valittaa, tuomio sitoo eduskuntaryhmää ja puoluetta niin, ettei Jussille voi määrätä mitään kurinpitosanktiota. Outo näkemys, mutta tuollaastahan se Soinin "peli" ja pelaaminen on aina ollut.

Vai ei KKO:n tuomiosta voi valittaa? Mutta Jussi Halla-aho kumosi tämän Soinin väitteen itse ilmoittamalla tänään, että luultavasti hän valittaa tuomiosta ihmisoikeustuomioistuimelle!

Tällaista tämä persujen poliittinen peli ja pelleily sitten on.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä blogistin teksti tuosta keskustelun alusta hieman meinaa hymyilyttää.

"Minusta hänet on ilman muuta potkittava pois tuosta tehtävästä, jos eduskunta aikoo pitää kiinni omasta arvovallastaan."

Tuo eduskunnan arvovalta on kyllä hieman yliampuva käsite. Joskus Paasikiven tai Kekkosen alkuvuosien aikaan voi sanoa, että sillä jotain arvovaltaa on ollut.

Onkohan arvovalta aikasidonnainen käsite.? Nyt siellä on kaikenmailman missit ja visailujulkut ja osa porukasta on pihalla kuin vasemman jalan pieksusaappaat. Kännisiä edustajia örveltää siellä sun täällä, jopa eduskuntatalossa istunnoissa.

Olisi eduskunta tietysti voinut alkaa joskus aikaisemmin sitä arvovaltaa kohottamaan. Monen mielestä siinä sirkuksessa ei ole enää mitään, millä sitä korottaa.

Onhan meillä ministereinäkin ollut niitä rehellisiä ja taitavaksi tunnettuja rikostuomion saaneita edustajia. Eikä ole haitannut yhtään.

Kai se Halla-ahokin tähän sekalaiseen seurakuntaan kuuluu täysivaltaisena jäsenenä.

Anonyymi kirjoitti...

Mestari harkitsee valittamista EIT:hen. Olenko ainoa, joka näkee asiassa yhdistelmän, jossa sekoittuvat nousuhumalan hilpeys ja krapulan tragikoomisuus...

Anonyymi kirjoitti...

"...ettei perustuslaki suojaa laittomia oikeuksia eikä lakko- tai minkään muunkaan oikeuden väärinkäyttöä."

Nyt pitäisi blogistin itsekin perustella vähän tarkemmin, millä tavalla kyseessä oleva lakko on "laiton" tai lakko-oikeuden väärinkäyttämistä. Menettelyhän on lähinnä työehtosopimuksen vastaista. Vai aikooko blogisti kenties argumentoida jonkinlaisen yleisen työrauhavelvollisuuden puolesta?

Anonyymi kirjoitti...

Finnairia puitiin eilen myös eduskunnan kyselytunnilla. Pisti korvaan kahden demariministerin huoli käräjäoikeuden päätöksestä...auts!

”--Tosin on tietysti yksittäisistä lakiasioista tai tuomioista vaarallista tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Juuri eilen koimme Helsingin käräjäoikeuden tuomion sellaisesta asiasta, jossa oikeusoppineet ovat sitä mieltä, että käräjäoikeus on täysin ylittänyt toimivaltansa”.

-ulkoasianministeri Erkki Tuomioja

”--Todellakin tämä on seurausta siitä, että Finnair haki käräjäoikeudelta turvaamistoimia, ja tämä prosessi on nyt kesken. Niin kuin täällä äsken kuvattiin, kesken oikeusprosessin ei ole syytä lähteä mitään erityisiä kantoja ottamaan. On merkille pantavaa kuitenkin, että oikeustieteilijät, jotka työelämän oikeussäännöksiä hyvin tuntevat, ovat omissa kannanotoissaan kyseenalaistaneet tämän menettelytavan.

-työministeri Lauri Ihalainen

Anonyymi kirjoitti...

Muutama juttu:

1. Halla-aho pois valiokunnan pj-paikalta, rivijäseneksi (kuten Kanerva omassa valio.). KKO: tuomion takia.

2. KKO:n tuomarikokoonpanosta on mainittu vain judge esittelijä. Missä koko kokoonpano nimineen?

3. Veikkaan Halla-ahon voittavan EIT:ssä. Suomen KKO:n ihmisoikeusymmärrys on ennenkin ollut heikkolaatuinen.

4. Voiko laiton lakko olla joskus oikeutettu? - Esim. EIS:ssä sananvapausmääritelmässä on mainittu, että tarpeen tullen sananvapaus koskee MYÖS loukkaavia, järkyttäviä ja huolestuttavia tietoja ja ajatuksia. >> Normaalisti kielteinen ilmaus/teko voi olla poikkeustilanteessa sallittu. >> IMO työnantajan loukatessa törkeästi sopimuksia korpilakko on OK. Ei tarvitse odottaa 1-2 v, kunnes nykyinen työehtosop. on päättynyt. (Kuten ilmeisesti blogisti asiat ymmärtää.)

Hiemoja keskusteluja täällä kyllä on! Elämää enempi kuin Uudessa Suomessa.

Anonyymi kirjoitti...

Eipä ole Halla-Aholla lähtökohtaisesti menestymismahdollisuuksia EIT-valitusta ajatellen. KKO on männävuosina saanut aika lailla "turpiin" sananvapausasioissa, mutta läksytys ei ole ollut turhaa, koska nykyään KKO:n tuomiot ja perustelut sananvapaustuomioissa ovat jo erinomaista luokkaa ja kestävällä pohjalla.

Halla-Aho on siis nyt tuomittu lainvoimaisesti mm. kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, ts. viharikoksesta. Viharikoksista löytyy hyvä EIT-oikeuskäytännön kooste EN:n sivuilta:
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/

EIT:n oikeuskäytännön valossa on hyvin selvää, että sananvapauden suojaa ei anneta vihapuheille kuten juuri kiihottamiselle kansanryhmää vastaan.

Oikea tuomio ja siitä pitäisi todella Halla-Ahon itsensä, perussuomalaisen eduskuntaryhmän ja eduskunnan vetää ainoa oikea johtopäätös, eli vaihtaa hallintovaliokunnan puheenjohtaja.

Anonyymi kirjoitti...

Ilkka Kanerva tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja jatkaa eduskuntaryhmässä kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja jatkaa takuulla myös hovioikeuden langettavan päätöksen jälkeen, uskokaa huviksenne. Joten mitäs Halla-Ahon pikku sakot on sen rinnalla. Kokoomuksen vanavedessä mennään.

Anonyymi kirjoitti...

Tässä Halla-ahon tapauksessa blogisti on oikeilla jäljillä.

Halla-ahohan on valiokunnan puheenjohtajana myös puhemiesneuvoston jäsen, johon kuuluu itse oikeutetusti kaikkien valiokuntien puheenjohtajat.

Puhemiesneuvostolla on eduskunnassa sen työtä ohjaava ja järjestelevä rooli. Tämä rooli koskee myös esim. linjanvetoa sopivasta puhetavasta istunnoissa. Jokainen kansanedustaja saa puhua istunnossa käsiteltävistä asioista vapaasti, mutta eduskunnassa on kirjoittamattomia sääntöjä arvokkasta puhetavasta, joita eduskunnan puhemies täysistunnossa valvoo.

Tuomittu Halla-aho istuu siis elimessä, jossa pitää ottaa kantaa eduskuntatyössä käytettävästä kielestä ja sen tyylistä. Vihapuheesta rangaistukseen tuomittu henkilö on mielestäni "jäävi" ottamaan kantaa tällaisiin kysymyksiin. Kuinka hän voisi olla puhemiesneuvoston jäsenkään?

Halla-aho pitäisi ymmärtää itse anoa eroa tehtävästään valiokunnan puheenjohtajana. Niin muiden maiden luottamustehtävissä tehtäsiiin, mutta Suomessahan tämä toimintakulttuuri nyt on vielä kehittymätön.

Anonyymi kirjoitti...

Mistäs saakka sakkotuomion jälkeen on luottamustoimista erottu? Ai niin, tämähän koskee vain perussuomalaisia, muut saa mesoa kuin siat vatukossa.

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä Jyrki! Kanditason oikeusoppineena, entisenä oppilaanasi ja vuosikymmeniä lehdistön toimintaa läheltä seuranneena voin yhtyä blogisssasi esitettyihin ajatuksiin tapaus Finnairista. Sama koskee myös Koskisen Sepon Höblässä esittämää tulkintaa. Kaiken kaikkiaan on ilo lukea blogejasi!

Anonyymi kirjoitti...

Silmäänpistävä pointti Finnair-jutussa on se, että osa professoreista pitää juttua ongelmallisena jopa perusoikeustasolla, mutta toiset, kuten blogisti, eivät näe jutussa mitään problemaattista. Kun otetaan huomioon, että erimieltä olevat Buun ja Koskinen ovat molemmat vieläpä työoikeuden asiantuntijoita, kuvio muodostuu entistä erikoisemmaksi. Voisiko kyseessä olla laissa sääntelemätön tilanne, jolloin perusoikeusnäkökulma olisi perustelttu?

Oma ajatukseni on se, että joko asian "katsotaan olevan" työsuhdeasian, jolloin käräjäoikeutta ei voi pitää oikeana tahona jutun ratkaisemiseksi. Jos juttu taas ei ole työsuhdeasia, vaan yleisetä sopimusjuridiikkaa, niin no-problem - sovelletaan oikeudenkäymiskaarta.

Kolikollahan on kaksi kääntöpuolta: joko emme voi lähteä siitä, että työnantaja voi kiertää työsuhdelainsäädönnön säännöksiä oikeudenkäymiskaareen vetoamalla. Tai toisaalta emme voi lähteä siitä, että työntekijäpuoli voisi kiertää vastaavia säännöksiä väittämällä, ettei kyse ole työoikeudenpiiriin kuuluvistä seikoista.

Toisin sanoen, työntekijät ovat (ehkä) kuvitelleet, että he voivat kiistää lakon olevan laiton pyrkimällä väitttämään, että kyse on vain "sopimusrikkomuksesta". Jos näin on, voi työnantaja vedota yleiseen käräjäoikeuteen. Toisaalta, jos "on katsottava", että toimenpide on työtaistelutoimenpide, kuuluisi se työtuomioistuimeen. Eli: työntekijöiden ei pidä itkeä, jos käräjäoikeus toimii heidän toiveiden mukaan. Mutta toisaalta oikeuden tulisi pohtia, oliko juttu sinne kuuluva ylipäätään.

Siinäpä filosofointia!

ps. Olen aina ihmetellyt, että miksi "tölvit" aina Mikko Tulokkaan ratkaisuja? Onko hän tehnyt sinulle joskus jotain pahaa?

Anonyymi kirjoitti...

Kohta 13: "jokainen kiihkottomaan ja objektiiviseen ajatteluun kykenevä kyllä ymmärtää...". Blogistin yleistä kykyä objektiiviiseen ja kiihkottomaan ymmärtämiseen en epäile, mutta saako sanoa, että hieman tuo hymyilytti. Blogisti vaikuttaa tekstiensä perusteella hyvinkin kiihkeältä, aika ajoin. Tämä on toki täysin sallittua ja useimmiten jopa kannustettavaa. Pointti onkin, että olet esittäytynyt tässä Finnairin tapauksessa hyvin kiihkeästi. Paljon peräänkuuluttamasi pro et contra-argumentointi on poissa, sillä olet puolesi asiassa selvästi valinnut ja ne, jotka vastaan sanovat ovat pelkkiä ymmärtämättömiä "sosiaalialan ihmisiä" (lainaus ei blogistin). Ei tällaisella kovin objektiivista kuvaa itsestään anna. Etkö tosissaan pysty näkemään, että puolustamasi kannan hyväksyminen potentiaalisesti johtaa työntekijöiden lakko-oikeuden kaventumiseen? Ko. tapauksessa on todella arvioitava reaalisia argumentteja. Yhdyn Prof. Ojasen HS:ssa esittämään näkemykseen, että työnantaja kokeilee tässä oikeuden rajoja.

Ensimmäinen anonyymi on huomannut, ettei lakko kohdistu työsopimukseen. Ei niin, ei kai kukaan niin ollut ajatellutkaan. Lakko on laiton, jos se kohdistuu voimassaolevaan työEHTOsopimukseen ja työehtosopimusasioissa vain työtuomioistuimella on asiallinen toimivalta.

Kaikki edellä sanottu, kaikella kunnioituksella, vain keskusteluun osallistuen.

Skorpioni kirjoitti...

Onpa blosti saanut paljon syväluotaavia kysymyksiä, esim. miksi blogisti ei fanita Mikko Tulokasta. Se onkin todella ihmeellistä.
Miksi joku ei ylipäätään voi fanittaa Mikko Tulokasta? Jokaisen pitäisi olla juuri Tulokkaan kanssa samaa mieltä ja ihailla häntä suunnattomasti. Ilman muuta ! Turha kysellä!

Mitä varsinaiseen aiheeseen tulee eli pitäisikö Halla-ahon erota/erottaa hallintovaliokunnan puheenjohtajan paikalta, niin vastaus on ilman muuta, että kyllä.

Halla-aho ei nauti lainkaan luottamusta mainittuun tehtävään. Halla-aho on viime kuukaudet ollut kuin "kusi sukassa" eli täysin hiljaa.

Missä meilla on se sankaripoika, joka ensin reuhtooo ja lietosoo vihaa, mutta sen jälkeen kun on palautettu ruotuun, heittäytyy täysin hiljaiseksi.

Halla-ahon naamastakin näkee, ettei hänellä ole ns. yhtää munaa. Jo tämän takia hänet pitää passittaa mainitun valiokunnan varajäseneksi.

Ottakaa poliitikot esimerkki Sauli Niinistöstä, joka aloitta Mararovin konteliaisuuskäynnin sanomalla, että kenraali on pitänyt sitten puheen.

Se oli miehekästä puhetta se. Presidentti näytti esimerkkiä. Siitä on helppo jatkaa ja siitä kansa tykkää!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Minä en toki "tölvi" KKO:n ratkaisuja, vaan yritän vain esittää asiallista kritiikkiä. Kuten sanottu, joskus tulee eteen hyviä eli hyvin perusteltuja ja asiallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja, joskus taas po. suhteessa hieman heikompia.

Sitä paitsi kukaan KKO:n jäsenistä ei tietenkään ratkaise yksinään KKO:ssa edes valituslupa-asioita, pääasiaratkaisuista puhumattakaan, joten puhuminen "oikeusneuvos sen sen päätöksistä" on tietenkin jo sinänsä puppua.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Putin oli tietenkin lähettänyt Baranovin pojan...siis kenraali Makarovin tunnustelemaan Helsinkiin hieman, että mikäs mies se tämä Sale on oikein miehiään, koska Putin ja Sale tapaavat hieman ennen juhannusta toisensa.

Sale oli järjestänyt tapaamisen niin, että hän ehtisi sanoa tuon Skorpionin mainitseman lauseen "kenraali on sitten pitänyt puheen" niin, että se menisi suoraan telkkariin, mutta välittömästi tuon lausahduksen jälkeen ovet sitten suljettiin visusti!

Makarovin poika oli toki Salelle helppo pala, mutta Putin voi olla jo kovempaa kaliiberia. Mitenhän täällä suut pantaisiin, jos Putin antaisi Salen tapaamisen jälkeen lausunnon, jossa hän kertoisi saman läksytyksen Suomelle ja Suomen johdolle, minkä Makarovin poika pulisi Yliopiston juhlasalissa? Ja sanoisi vielä, että näin minä sanoin Salelle tuolla suljettujen ovien takana, kun keskustelimme keskenämme. Olisiko Sale tuolloin yhtä pontevaa poikaa kuin nyt Makarovin tapaamisen jälkeen?

Pitäisikö Väyrysen Paten muuten ottaa Venäjä-kortti tai Makarov-kortti käyttöön huomenna, jos hän aikoo tulla valituksi Kepun puheenjohtajaksi Rovaniemellä?

Väyrynen voisi sanoa ääni väristen kertoa puoluekokousväelle, että kuulkaa hyvät ystävät, nyt on tilanne ulkopolitiikassa ja meidän Venäjän suhteissamme niin vakava ja paha, että isänmaa tarvitsee vanhan ja kokeneen ulkoministerin ehdottomasti ensin tämän puolueen johtajaksi ja sitten vaalien jälkeen uudeksi pääministeriksi. Ei teistä Juha, Tuomo ja Timo ole vielä näin vakaviin hommiin!

Anonyymi kirjoitti...

Väyry olisi varmaan aika hiljaa, kun Putin näyttäisi mitä KGB:n arkistoissa mainitaan Paavon toimista jo 70 ja 80-luvuilla.
Sääli ettei Vladimirov enää avusta Paavoa. Nim. L.H. Hoppu

Anonyymi kirjoitti...

"Kun Putin näyttäisi". Eikö pitäisi sentään käyttää sanaa "jos" eikä "kun"? Vai onko L.H.Hopulla salaista sisäpiiritietoa asiasta?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Niin, valitettavaa on, että kepulaiset, joihin L.H. Hoppukin taitaa kuulua, eivät ymmärtäneet vaaleja ajatellen omaa parastaan ja valinneet Väyrystä. Paavo olisi ehdokkaista ainoana pystynyt keräämään viime vaaleissa persuille menneitä ääniä.

Juha Sipilällä ei ole kyllä kepun puheenjohtajalta edellytettävää karismaan alkuunkaan, Puumalakin olisi ollut häntä parempi valinta. Kepun nuoret eivät kannattaneet Sipilää, vaan Puumalaa.

Eivät persuja viime vaaleissa äänestäneet ihmiset, jotka ovat aiemmin äänestäneet kepua, palaa Sipilän kaudella kepun äänestäjäksi. Sipilä on yrityskaupoilla äkkirikastunut politiikan aloittelija, joka ei tunnu edes tietävän tai ainakaan haluavan paljastaa, minkä sortin lestadiolainen hän oikeastaan on.

On odotettavissa, että kepu kutistuu kannatukseltaan entisestään ja jää pysyvästi persujen taakse ja joutuu taistelemaan kovasti neljänneksi suurimman puolueen sijasta yhdessä vihreiden ja vasureiden kanssa.

Neljän vuoden kuluttua Sipilän jälkeen kepulle ollaan taas valitsemassa uutta puheenjohtajaa.

Anonyymi kirjoitti...

Kiitos analyyttisesta asenteesta tähän Finnair asiaan! On virkistävää, että joku pohtii tätä nimenomaan juridiikan kannalta, eikä vain eri edunvalvontaryhmien intressistä.
Tiitisen itressi taisi olla pitää kiinni työriitajärjestelmän perusteista sen takuumiehenä ja rakentajana, vaikka se onkin dramaattisen kelvoton vastaamaan nykyajan työelämän ja yhteistkuntajärjestyksen muutoshaasteisiin.

Itseäni kiinnostaa näkemys siitä, onko hovioikeutta mahdollista käyttää ohituskaistana tässä asiassa, kuten PRo teki. Miten mahtaa Hovioikeus tähän reagoida?

Heillä sinänsä ei pitäisi olla mitään hätää, onhan siellä oltava vahva vakuus sen varalta, että heille tästä väliaikaisesta turvaamistoimesta aiheutuisis vahinkoa.

Vaan mahtavatko esittää vahingonkorvausvaatimuksia? Olisihan se mielenkiintoinen prosessi ja tuomio, jos tuomittaisiin Finnair siitä, että se toimillaan pyrki estämään taloudellisen vahingon itselleen pitämällä kiinni työehtosopimuksen työrauhavelvoitteesta.