torstai 17. kesäkuuta 2010

287. Taisto Turusen kaksoisrooli oli räikeä jääviystapaus

Kansliapäällikkö Erkki Virtanen leukaili vielä toukokuussa, että väite Taisto Turusen esteellisyydestä on ulkoavaruudesta...

1. Kirjoitin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiaosaston ylijohtaja Taisto Turusen epäillystä jääviystapauksesta blogissani 267/6.5.-10 eli päivä sen jälkeen, kun esteellisyysepäily oli tullut julkisuuteen. Minulta ei mennyt tapaukseen ja Turusen eri kytköksiin perehtyessäni puolta tuntia kauempaa havaita, että kyseessä on selvä jääviys. Esteellisyys oli selvä kuin pläkki.

2. Selvältä näytti myös se, että ministeri Mauri Pekkarinen, joka oli junaillut ministeriönsä johtavan energiavirkamiehen Outokummun hallitukseen, oli toiminut ilmeisen tarkoituksellisesti. Pekkarisen ja hänen kansliapäällikkönsä Erkki "Leuka" Virtasen olisi tietenkin tullut havaita, ettei Turunen voi istua kahdella eri pallilla ja hoitaa kaksoisrooliaan. Outokummun hallituksessa Turusella maksettiin vuodessa n. 70 000 euron vuosipalkkiota. Sievoinen summa vaivan palkkaa virheelliseksi osoittautuneesta menettelystä.

3. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka otti omasta aloitteestaan Turun esteellisyyden tutkittavakseen. Jonkalta virkamiehistöineen vie kuukauden päivät todeta esteellisyys; päätöksensä Jonkka sai puserrettua eilen julkisuuteen. Jonkan mukaan Turusen aikaisempi jäsenyys Outokumpu Oyj:n hallituksessa ja Turusen asema ydinvoimalaitosten rakentamista koskevien periaatepäätösten valmistelusta vastaavan työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston päällikkönä on muodostanut asetelman, joka on hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan tarkoittamalla tavalla vaarantanut luottamuksen viranomaistoiminnan puolueettomuuteen. - Saman lainkohdan Jonkka oli löytänyt esteellisyyden tueksi kuin minäkin blogissani ja perusteetkin ovat samanlaiset.

4. Kannattaa palauttaa mieliin, että kun Turusen esteellisyyttä alettiin julkisuudessa epäillä, TEM:n kansliapäällikkö Erkki Leuka-Virtanen tokaisi haastattelussaan, että väite Turusen esteellisyydestä on täysin ufo tai peräisin "ulkoavaruudesta." Kommentoin tätä Virtasen letkautusta blogissani 267 toteamalla, että Virtasen ufoväite on niin pöyristyttävä, että sen täytyy olla peräisin ulkohuoneesta. Mistä ihmeestä näitä härskejä virkamiehiä oikein ministeriöön siunaantuu, päälliköitä ja "johtavia asiantuntijoita", jotka eivät erota edes selvää esteellisyyttä? Eilisessä haastattelussaan tämä Leuka-Virtanen sitten hieman punotti ja pönötti mumistessaan jotain epäselvää ja käsittämättömän oloista, kun häneltä jotain asiasta kysyttiin.

5. Mutta mitä Turusen esteellisyys sitten vaikutti? Joo, ei mitenkään. Jaakko Jonkka itsekin meni toteamaan päätöksensä viimeisessä kappaleessa tuttuun silkkihansikastyyliinsä näin:

- Vaikka olen edellä kerrotulla tavalla katsonut, että periaatepäätöksen valmistelua on rasittanut puolueettomuutta kohtaan tunnettavaa luottamusta vaarantava asetelma (onpahan taas kimurantti muotoilu - suomeksi siis "selvä esteellisyys"), ei tämän kuitenkaan voida todeta vaikuttaneen päätökseen (siis kahden uuden ydinvoimalan rakentamista koskevaan valtioneuvoston periaatepäätökseen), joten oikeuskanslerilla ei ole oikeudellisia perusteita ryhtyä toimenpiteisiin.

6. Mutta mistä oikeuskansleri voisi tietää, onko Turusen esteellisyys vaikuttanut tai voinut vaikuttaa kyseiseen periaatepäätökseen? Vastaus: ei mistään. Jonkka ei edes ole yrittänyt perustella sanottua toteamustaan millään tavalla! Kun Taisto Turunen on valmistellut sanottua periaatepäätöstä ties kuinka kauan, varmaan vuosia, ja hän on kiistatta johtava valmistelija, niin olisi päin tietenkin johdonmukaista päätellä, että Turusen puolueettomuuden voidaan erittäin todennäköisesti katsoa vaikuttaneen periaatepäätökseen eli mm. siihen, keille hakijoille rakentamislupa on myönnetty. Tämä on minusta ainoa mahdollinen johtopäätös, joka asiassa on tehtävissä. Jo ennen valtioneuvoston periaatepäätöksentekemistä hallituksessa tiedettiin, että Turunen oli ollut Outokummun hallituksessa yhtiön lähtiessä mukaan Fennovoimaan ja käynnistämässä Fennovoiman voimalalupahakemusta.

7. Jos katsotaan, ettei Turusen valmistelulla ole ollut mitään merkitystä periaatepäätöstä tehtäessä, niin miksi helkkarissa hänet on ylipäätään palkattu ministeriöön valmistelemaan vuosikausiksi sanottua päätöstä ja hanketta? Eikö hän ole ollut siinä tapauksessa täysin turha virkamies? Matti Vanhanen, Mauri Pekkarinen ym. ministerit ovat kiirehtineet heti Jonkan eilisen päätöksen jälkeen selittämään, että kysymyksessä oli poliittinen päätös, jonka tekivät ministerit ja hallitus, eikä Turusella ollut minkäänlaista roolia asiassa. Miksi siis periaatepäätös on ylipäätään ollut virkamiesvalmistelussa, jos kerran poliitikot tekivät asiassa mitä halusivat? Eikö poliittisia päätöksiä valmistellakaan virkamiesten toimesta?

8. Jokainen vähänkin asioita ymmärtävä käsittää, että Vanhanen, Pekkarinen, Brax ym. ministerit puhuvat tässä(kin) heille - erityisesti tietenkin Mauri Pekkariselle - hyvin kiusallisessa asiassa täyttä potaskaa. Taisto Turunen jos kuka on nimittäin vaikuttanut asian valmisteluun ja sitä lautta myös periaatepäätöksen sisältöön ratkaisevalla tavalla. Eiväthän ministerit ja hallitus olisi tietenkään uskaltaneet päättää asiaa, jos sitä ei olisi Taisto Turusen johdolla ensin kuukausikapalla tai vuosikausia ensin valmisteltu! Oikeuskansleri Jonkka on nielaissut ministereiden ja hallituksen väitteen sellaisenaan, hän ei ole edes ryhtynyt pohtimaan, mikä Turusen rooli itse asiassa asiassa oli.

9. Oikeuskansleri Jonkan päätöksen jälkeen on selitelty, että Turunen ei itse asiassa olisi olut Fennovoiman luvan kanalla, mutta tällä seikalla ei ole merkitystä hänen jääviyttään arvioitaessa. Kyse voi sitä paitsi olla vain jonkinlaisesta jälkikäteisestä silmänkääntötempusta, jonka tarkoituksena oli ainoastaan saada näyttämään, ettei jääviys olisi vaikuttanut Turusen toimitaan.

10. Vaikka katsottaisiinkin, ettei Turusen esteellisyys ja puolueellisuus olisi vaikuttanut periaatepäätöksen sisältöön, niin olisihan oikeuskansleri Jonkka siitä huolimatta voinut ryhtyä asiassa toimenpiteisiin. Toimenpiteisiin nimenomaan Turusta vastaan, jonka on täytynyt ymmärtää, ettei hän ole lain mukaan voinut istua todetulla tavalla kahdella eri pallilla ja vetää sanottua kaksoisroolia. Toimenpiteisiin myös asianomaista ministeriä eli Mauri Pekkarista vastaan, joka oli tarkoituksellisesti junaillut Turusen Outokummun hallitukseen valtion edustajana. Mutta Jonkkapa toteaa vain ympäripyöreästi ja ilman perusteluja, että hänellä ei ole perusteita ryhtyä toimenpiteisiin asiassa.

11. Kun periaatepäätöksen keskeinen valmistelija, jonka asiantuntijan rooli on ollut aivan ratkaisevaa laatua, todetaan selkeästi esteelliseksi, olisi valtioneuvoston tekemä periaatepäätös totta kai ja ilman muuta purettava ja esitykset ydinvoimaluvista vedettävä pois eduskunnasta. Tätä on vaatinut vihreiden eduskuntaryhmä samoin kuin europarlamentaarikot Heidi Hautala ja Satu Hassi. Hautala ja Hassi ovat oikeassa myös siinä, että hallituksen olisi tullut keskeyttää ydinvoimalupia koskeva päätöksenteko, kun epäily Turusen jääviydestä tuli julki. Turusen esteellisyys on ollut todettavissa jo parin vuoden ajan, jonka periaatepäätöksen valmistelu on kestänyt. Hautala ja Hassi ovat heittäneet asiassa pallon tulevalle pääministerille Mari Kiviniemelle, jolla olisi nyt todella näytön paikka ja tilaisuus osoittaa, että hän aikoo muuttaa ja kirkastaa Matti Vanhasen jäljiltä olevaa valtioneuvoston sameaa hallintokulttuuria.

12. Epäilen kuitenkin syvästi, että Mari Kivinimestä on naista puhdistamaan tätäkään pöytää edeltäjänsä jäljiltä. Vanhanen, Pekkarinen ja Braxhan ovat jo ehtineet lukea Jonkan päätöstä kuin piru raamattua. Vanhanen totesinkin, että häntä kiinnosti Jonkan yhdeksänsivuisessa päätöksessä vain sen loppukaneetin 3-4 riviä, jossa todetaan - siis täysin ilman perusteluja - että Turusen esteellisyys ei ole voinut vaikuttaa periaatepäätökseen. Päätöksen muilla sivuilla Vanhanen, Pekkarinen ja Brax aikovat siis pyyhkiä - tai pyyhityttää virkamiehillään (eiväthän ministerit tätäkään toimenpidettä tee itse) - niin sanotusti persettä.

13. Jaakko Jonkka oli eilisen päätöksensä tiimoilta tv1:n uutistoimituksen Ari "Takatukka" Mölsän haastattelussa; Mölsähän haluaa aina haastateltavansa kanssa samaan kuvaan niin, että hänen takatukkuansa näkyy tv:ssä mahdollisimman pitkään ja näkyvästi. Jonkka ihmetteli - Mölsän suulla tietenkin - että miksi ihmeessä suomalaiset virkamiehet ovat esteellisyyden suhteen niin kovapäisiä, etteivät tunnu millään tunnistavan selviäkään esteellisyystilanteita.

14. Minulla on vastaus tähän(kin) kysymykseen tai ihmettelyyn. Oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies saisivat nimittäin katsoa peiliin, sillä sieltä löytyy vastaus sanottuun kysymykseen. Jos ja kun - kuten selvästi tapahtuu - nämä ylimmät laillisuusvalvojamme antavat vuodesta toiseen näin lepsuja päätöksiä, niin eihän heidän päätöksillään, Herra paratkoon, ole eikä voi olla minkään valtakunnan tehoa estämään esteellisyyksien syntymistä jatkossakaan. Vaikka virkamiehen esteellisyys todetaan, siitä ei seuraa minkäänlaista sanktiota asianomaiselle virkamiehelle tai heidän poliittisille esimiehilleen. Eikä asianomaisten päätösten purkamista edes harkita, vaan todetaan aina vaan lakonisesti, että "ei kuitenkaan voida todeta vaikuttaneen päätökseen." Esteellinen virkamies tulisi lähtökohtaisesti aina asettaa virkasyytteeseen, sillä esteellisyydessähän on kysymys virkavelvollisuuden rikkomisesta.

15. Ei tällaisilla lepsuilla päätöksillä ole minkäänlaista vaikutusta, kuten tässä tapaus-Turusen kohdalla jälleen kerran voitiin todeta. Sekä hallitus, ministerit että asianomaiset virkamiehet lähinnä vain naureskelevat näille päätöksille ja pyyhkivät niillä ... mitä, se tuli jo edellä todetuksi.


17 kommenttia:

Toipila kirjoitti...

Jälleen kerran on tullut selväksi valveutuneille kansalaisille, että koko oikeussuojajärjestelmämme on läpikotaisin politisoitunut.

Mihinkään ei voi luottaa. Kaikki venkoilut ovat mahdollisia ja niihin myös turvaudutaan tarpeen vaatiessa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Huvitti seurata äsken tv-uutisista, miten näyttävästi Matti Vanhanen esiintyi tänään viimeisen kerran EU-johtajien huippukokouksessa.

Matti onnistui sentään poskisuutelemaan Saksan Angela Merkeliä, joka ei kuitenkaan uhrannut Matille aikaansa enempää. vaan jatkoi Matin "lähentelyn" jälkeen kaikessa rauhassa jutteluaan oman keskustelukumppaninsa kanssa.

Tämän jälkeen Matti yritti ängetä 4-5 henkilön piiriin ja virnisteli sen ulkopuolella. Lopulta kamera löysi Matin seisoskelemassa iänikuisen kaverinsa Viron pääministeri Ansipin seurasta.

Matin tiedotustilaisuudessa näkyi kaksi mikrofonia: toinen tv1:n ja toinen MTV3:n, salissa näytti olevan 3-4 toimittajaa kyselemässä asioita Matilta.

Mahtavaa!

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä Jyrki. Loma näyttä tehneet hyvää ja asiallista analyysiä ajankohtaisista poliittisista ja oikeudellisista pelleilyistä saadaan vallanpitäjien harmistukseksi lukea. Tosin tuon oikeudellisen pelleilyn soisi loppuvan etenkin, jos joku nyt Suomesta enää on pitkään aikaan oikeusvaltion nimeä käyttänyt ainakaan tämän vaalikauden aikana. Jäämme odottamaan Nuorisosäätiön ja lautamatin synninpäästöä Jonkalta. Mitä muuta sieltä voi odottaakkaan aikaisemman historian perusteella.?

Anonyymi kirjoitti...

Matti Vanhasella ei ollut tänään Brysselissä tiedotustilaisuudessa oikeastaan muuta kerrottavaa suomalaisille tiedotusvälineille, että hän aikoo kertoa eronsa syyt vasta joskus vuosien kuluttua!

Pitikö tätä nyt sinne Brysseliin asti mennä "tiedottamaan."!

Tyypillistä Halosen ja Vanhasen tiedotustilaisuuksia ulkomailla! Niissä kysellään vain niitä näitä kotimaisia ja henkilökohtaisia asioita!

Voinko turhempia valtionpäämiehiä ja poliitikkoja enää olla?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Meillä on pääministeri, vielä huomiseen asti, joka ei puhunut totta edes silloin, kun ilmoitti eronsa syyn.

Soon Moro kirjoitti...

Kuten tässä eilen totesinkin, niin tv-uutisten aikaan piti oikein ikkunasta katsoa ulos, näkyykö pihalla palmupuita ja FARC-sissejä. Ainoastaan säästä pystyi päättelemään, että Suomessa ollaan.

Vanhasen ja Jonkan lausunnot olivat kuin Kolumbiasta.

Jumalauta mitä touhua!!!

Puolueeton tarkkailija kirjoitti...

Olin ymmärtävänäni, että Jonkan selostuksen mukaan pääjohtajan toiminta ei näyttänyt ulkopuolisesta puolueettomalta. Ja tämä oli moitteiden syynä. Kuitenkin Jonkka väittää, että koska jääviydestä ei johtunut mitään haittaa, koska pääjohtaja ei ottanut osaa päätöksen tekoon, asiasta ei enempää. Mielestäni pääjohtajan toiminta näyttää ulkopuolisesta täsmälleen samalta väitetään hänen ottaneen tai eiottaneen osaa päätökseen. Ymmärsinkö jonkin kohdan väärin?

Olisi mielenkiintoista "ei lainoppineen" kannalta tietää, mikä on asian tilanne nyt. Onko asia todella loppuun käsitelty ja naureskellen hyväksytty? Löytyykö Suomesta tai EU:sta joku taho, joka voi palata asiaan jollakin perusteella? Eikö asiaa voi mitenkään saattaa "puolueettoman oikeusistuimen" harkittavaksi? Voiko kukaan valittaa Jonkan päätöksestä tai hallituksen päätöksestä, ettei jääviys mitenkään vaikuta voimala-asioiden käsittelyjärjestykseen?

Frank kirjoitti...

Thaimaa on jakautunut "double standard"in vuoksi ja Suomi on hyvän matkaa samalla tiellä.

Siru Pola kirjoitti...

Keski- ja alatason virkamiehet kykenevät kyllä esteellisyytensä havaitsemaan. Leukatasolla on selvästikin ongelmia.

Anonyymi kirjoitti...

Mikähän rooli tuossa hallituspaikkanimityksessä on ollut valtion omistajaohjausyksiköllä? Siellähän on johtajana OTT Pekka Timonen, jonka luulisi ymmärtävän jotain noista jääviyskysymyksistä?

Vai onko Pekka lykännyt vastuun tyystin leuka-Virtaselle ja peruukki-Pekkariselle?

Anonyymi kirjoitti...

Tämän ja usean muun esimerkin valossa voitaneen todeta kansanomaisesti, että "Jonkan virka on yhtä tyhjän kanssa kuin paavin pallit". Paavi niitä ei saa käyttää tarkoituksen mukaisesti, mutta Jonkkaa velvoittaa virkavastuu ja -velvollisuus, jota hän ei juurikaan ole noteerannut ja jos hän sitä yrittää, niin poliitikot eivän anna sille mitään arvoa. Näin meillä Suomessa "oikeusvaltiossa".

Tästä ei hyvä seuraa ellei tähän hommaan tule rytyä ja ryhtiä.

Tietenkään sitä on turha odottaa niin kauan kuin meillä on henkisenä johtajana "kokokansan" presidentti. Toisaalta vähän helpottaa kun "lautakasa-Nuorisosäätiö-,Ruusunen-, yms-Matti poistuu polvileikkaukseen.

Tarkkailija X kirjoitti...

Suomalainen järjestelmä (valtiososialismi)on rakennettu palvelemaan virkamiehiä ja politiikkoja. Taas nähtiin se, että virkamies on erottamaton ja lainsäädäntöön kirjoitettu harkintavalta. Estää kaikki konkreettiset seuraukset, ei tarvitse ihmetellä poliittisen korruption menestystä Suomessa. Mistään ei joudu kukaan vastuuseen.
Jonkka ei ansaitse enää sitä luottamusta joka ylimmällä laillisuusvalvojalla pitäisi olla. Hän on eliitin asianajaja.

Soon Moro kirjoitti...

Ad Frank:

Suomessa ollaan samalla tiellä, mutta reilusti Thaimaata edellä, sillä käytössämme on jo "triple standard" eli nykyinen kolmikanta on kantaväestö, maahanmuuttajat ja poliitikot, joita kaikkia kohdellaan eri tavoin yhden ja saman lain kirjaimen edessä. Mummo-vaaliraha-esteellisyys-jne.yms.tms. sekoilua ei näet voi muuten selittää.

Olisiko tässä tasa-arvoministeri Stefan Wallinille jotain tärkeämpää puuhaa kuin arvioida Kiviniemen takapuolen seksistisyyttä?

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä on niin huonosti, niin huonosti asiat Suomessa, ettei mitään vertailukohtaa löydy varmaan edes Pohjois-Koreasta. Pääministerinäkin oli 7 vuotta mies, josta ei blogistin mielestä ollut mihinkään.

Höpö, höpö koko kirjoittajakaarti. Suomen olot eivät ole olleet koskaan niin hyvät kuin ne ovat nyt. Suurin osa nykytilasta on nyt luettava nykyhallituksen ja sen ideologiasta vastanneen Matti Vanhasen ansioksi. Vanhanen torjui laman vaikutukset järkevällä politiikallaan. Sen rinnalla jonkun virkamiehet jääviyskysymys on kuin hyttysen ns. Itämeressä!

Julkaise hyvä mies se sähköposti, jonka Vanhanen sinulle Ruususkirjasta lähetti, niin nähdään puhutko sinäkään totta kertoessasi, että Vanhasen kirje oli kekkosmainen myllykirje.

Veikkaanpa, ettei Vanhanen edes moittinut sinua, vaan annat ymmärtää, että hän olisi jotenkin vaivautunut moittimaan sinua kovin sanoin. Uskon, ettei Vanhanen edes moittinut sinua, vaan itse suurentelet asiaa väittämällä, että moitteet olivat Kekkosen myllykirjemäiset. Julkaise sähköposti, niin nähdään, puhutko totta!

Pertti kirjoitti...

Virkavastuulla toimivien viranhaltioilta voidaan edellyttää toimissaan ja ennenkaikkea lausunnonannoissaan olevan irrallisia sidoksista ja ilman minkäänlaisia kytköksiä niihin toimijoihin, joiden asiassa heidän tehtävänään on antaa poliittisille orgaaneille päätöksien tekemistä ohjaavia tai tukevia selontekoja.
Mikäli viranomainen ei ole jäävi koko tämän päätöksentekoon vaikuttavan prosessin suhteen on hän myös ulkoapäinkin katsoen puolueellinen ja sopimaton antamaan ns. puolueeetonta asiantuntijalausuntoa ko. asiassa.

Jonkan perusteluissa on havaittavissa, kuten aiemminkin todettu, vakava puutteellinen ymmärrys, miten päätöksentekoelin päätyy ns. perusteltuihin ratkaisuihin, joita selvittävä viranomaistoiminta esittää parhaimpana ns. puolueettomaan virkamiestutkintaan perustuen.

Anonyymi kirjoitti...

ad Jyrki "Meillä on pääministeri, vielä huomiseen asti, joka ei puhunut totta edes silloin, kun ilmoitti eronsa syyn."

Kepu pettää aina ja vanhanen valehtelee jatkuvasti!


OL

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän se on niin, että vaikka kuinka kansalaisia kehotteisiin ennen mitä tahansa vaaleja äänestämällä vaihtamaan poliittiset veijarit toimistoistaan ja koloistaan, niin aina vaan samanmoiset veijarit ovat äänetäjien äänillä istumassa "paikoilleen".

Mutta blogistille nostan hattua ja korkealle, että kun on tuonut tavallisten pulliaisten luettavaksi ja ymmärrettävksi, että millaista elämä vallan huipulla voikaan olla.

Muuten. Sanomalahtien jutut virkamiesten ja poliitikoiden välisistä suhteista, on aivan liian vähäistä.

Onneksemme on blogisti.