torstai 2. syyskuuta 2010

310. Nänninimemisjuttu KKO:n suulliseen käsittelyyn


1. Nänninimemisjuttu, jossa raahelaista mieslääkäriä syytetään seksuaalisesta hyväksikäytöstä ynnä muusta, on edennyt korkeimman oikeuden (KKO) käsittelyyn. Olen kertonut tapauksesta blogissani 171/12.10.2009.

2. Korkein oikeus on katsonut tapauksen niin merkittäväksi, että jutussa järjestetään suullinen käsittely 7.9. eli ensi viikon maanantaina kello 13.00.

3. Korkein oikeus, kuten eivät muutkaan suomalaiset tuomioistuimet, ei informoi ihmisiä käsittelyistään netissä, vaan lähettää tiedotteen vain tiettyjen tiedotusvälineiden toimittajille. Olen itse päässyt jostakin syystä ulkopuolisena tuohon armoitettuun joukkoon, jolle KKO tiedottaa noin viikkoa aikaisemmin suullisista käsittelyistään.

4. Tässä päivänä muutamana tupsahti sähköpostiini seuraava tiedote KKO:sta:

- Korkein oikeus toimittaa suullisen käsittelyn seksuaalista hyväksikäyttöä ym. koskevassa asiassa (dnro R2009/1049 ), jossa muutoksenhakijoina ovat kihlakunnansyyttäjä Maarit Ketonen ja Pia X ja vastaajana Esko Y. Käsittely toimitetaan tiistaina, syyskuun 7. päivänä 2010 alkaen kello 13.00 korkeimman oikeuden oikeussalissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 3, kolmas kerros, Helsinki.

Asianomistaja oli heinäkuussa 2007 mennyt rintojen ultraäänitutkimukseen, jolloin vastaajana oleva lääkäri oli tutkimuksen yhteydessä muun muassa tutkinut asianomistajan rinnat takaapäin tämän seistessä sekä imenyt toista nänniä. Raahen käräjäoikeus katsoi, etteivät vastaajan käyttämät tutkimusmenetelmät olleet olleet kaikin osin tavanomaisia ja asianmukaisia. Tästä ei kuitenkaan voitu päätellä, että menettely olisi täyttänyt syytteessä mainittujen rikosten tunnusmerkistöt. Koska näyttöä teon seksuaalisesta luonteesta ei ollut, käräjäoikeus hylkäsi lääkäriä vastaan esitetyt syytteet. Rovaniemen hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Syyttäjä on vaatinut valituksessaan korkeimmalle oikeudelle, että lääkäri tuomitaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta tai toissijaisesti kunnianloukkauksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Asianomistaja on yhtynyt syyttäjän valitukseen ja vaatinut sen lisäksi, että lääkäri velvoitetaan korvaamaan hänelle muun muassa kärsimyksestä 3000 euroa viivästyskorkoineen.

Puheenjohtajan määräyksestä valokuvaaminen oikeussalissa ja odotushuoneessa on kielletty. Kysymys käsittelyn julkisuudesta muilta osin ratkaistaan istunnossa.
Lisätiedot: Esittelijä Vilja Hahto, p. 01036 40190

Alempien oikeuksien tuomiot:
Raahen käräjäoikeus 20.5.2008, dnro R08/153
Rovaniemen hovioikeus 9.10.2009, dnro R08/638

(Poistin KKO:n tiedotteesta asianomistajan ja syytetyn sukunimen).

5. Ilmoitukseen oli liitetty vielä juttuluettelo, josta ilmenee mm. KKO:n kokonpano sanotussa jutussa:

Oikeusneuvos Mikko Tulokas, puheenjohtaja
Oikeusneuvos Gustav Bygglin
Oikeusneuvos Liisa Mansikkamäki
Oikeusneuvos Timo Esko
Oikeusneuvos Jukka Sippo

Esittelijänä määräaikainen
oikeussihteeri Vilja Hahto

--------

6. Palautetaanpa hieman mieleen, mitä jutussa on oikeuden päätösten mukaan tapahtunut:

7. Raahen sairaalassa työskentelevää noin 60-vuotiasta mieslääkäriä syytettiin Raahen käräjäoikeudessa seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai vaihtoehtoisesti kunnianloukkauksesta sekä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteen mukaan - syyttäjänä jutussa toimi naispuolinen kihlakunnansyyttäjä - kyseinen lääkäri oli heinäkuussa 2007 tutkinut nuoren 20 -vuotiaan lähihoitajaksi opiskelevan naisen rintoja muun muassa tunnustelemalla rintoja takaapäin ja imemällä naisen nänniä. Tätä pidettiin syytteessä, johon nainen yhtyi. epäasiallisena menetelmänä. Lääkäri oli lisäksi levittänyt tutkimuksessa tarvittavaa geeliä paljain käsin molempiin rintoihin, myös tämä oli syytteen mukaan väärä tapa.

7. Nainen kertoi oikeudessa menneensä sairaalaan rintojen ultraäänitutkimukseen. Hän oli riisunut yläruumiinsa paljaaksi ja mennyt hoitopöydälle makaamaan ja laittanut pyyhkeen suojakseen. Lääkäri oli huoneeseen tultuaan ottanut mitään puhumatta pyyhkeen pois ja sivellyt käsin tutkimuksessa tarvittavaa geeliä hänen rintoihinsa. Jossakin vaiheessa lääkäri oli kehunut naisen rintoja hyvän muotoisiksi. Ultraäänikoe oli sujunut muuten asiallisesti.

8. Tämän jälkeen nainen oli kertonut rinnastaan tulevasta eritteestä. Nyt lääkäri oli pyytänyt naista nousemaan ylös, mennyt hänen taakseen ja puristellut rintoja molemmin käsin pyörivin liikkein. Naisen takana ollessaan lääkäri oli painautunut kiinni potilaaseen.

9. Kun rinnoista ei ollut tullut eritettä, oli lääkäri kysynyt, saako hän maistaa nänniä. Nainen oli kertomansa mukaan suostunut pyyntöön hämmennyksissään ja paniikkitilassa. Lääkäri oli imenyt toista nänniä noin 10-15 sekunnin ajan pitäen samalla käsiä naisen rinnoilla.

10. Asianomistajan mielestä lääkärin tutkimustapa ei kuulunut potilaan ja lääkärin väliseen suhteeseen, vaan parisuhteeseen. Naisen mukaan hänelle oli syntynyt tilanteessa epämiellyttävä, nöyryytetty ja inhottava olo ja hän oli reagoinut voimakkaasti tilanteeseen. Hän oli seuraavana päivänä ottanut yhteyttä sairaalaan potilasasiamieheen. Nainen on vaatinut lääkäriltä korvauksia.

11. Lääkäri on jutussa syytettynä kertonut, että kysymys oli ollut tavanomaisesta tutkimustilanteesta. Hän tekee vuosittain noin 300 vastaavaa tutkimusta. Geelin levittäminen lastalla oli lääkärin mukaan epäkäytännöllistä, käsin geelin sai levitetyksi tasaisemmin eikä se haitannut tutkimusta mitenkään.

12. Rintojen tutkiminen potilaan istuessa on lääkärin mukaan hankalaa. Hän kiisti tutkineensa rintoja pyörivillä liikkeillä, vaan kertoi painelleensa rintoja eri puolilta todetakseen mahdollisia kyhmyjä. Nännin imemistä lääkäri kertoi käyttäneensä saadakseen eritteen esille. Kyseessä on vanha tapa, josta hän oli kuullut eräältä kätilöltä. Hän oli saanut imemiseen luvan potilaalta.

13. Lääkäri kertoi kehuneensa naisen rintoja kauniin muotoisiksi rauhoitellakseen tutkittavaa. Hänen mukaansa tutkittavat ovat usein huolissaan rintojen muodosta ja epäilevät niissä erilaisia vikoja. Lääkäri kiisti toimineensa seksuaalisessa tarkoituksessa. Hän ei ollut huomannut, että potilas olisi ollut jotenkin vaivaantunut.

14. Raahen käräjäoikeus hylkäsi kesäkuussa 2008 kaikki syytteet ja korvausvaatimukset toteen näyttämättöminä. Käräjäoikeus viittaisi erityisesti siihen, että syytettä vastaan puhui se, että nainen oli antanut suostumuksensa nännin imemiseen. Käräjäoikeus piti lääkärin käyttämiä tutkimusmenetelmiä osin epäasianmukaisina, mutta näiltäkään osin menettely ei täyttänyt rikoksen tunnusmerkistöä. Näytöllisesti epäselvässä tilanteessa asia tulee ratkaista syytetyn eduksi, käräjäoikeus opasti perusteluissaan.

15. Syyttäjä ja asianomistaja valittivat tuomiosta hovioikeuteen.

16. Hovioikeudella oli käytössään jo käräjäoikeudelle annettu Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) asiantuntijalausunto; TEO on sittemmin lakkautettu ja sen tehtävät ovat siirtyneet Valvira-nimiselle uudelle viranomaiselle (latojan huomautus). Lausunnon mukaan geeliä ei tule levittää käsin vaan erityisellä tutkimusanturalla. Tutkittavan rinnan imemiseen ei ole lausunnon mukaan mitään lääketieteellistä aihetta. Mahdollisen eritteen maulla ei ole merkitystä, eikä imemisen avulla voida myöskään päätellä, tuleeko vuoto yhdestä vai useammasta tiehyeestä.

17. Hovioikeudessa kuultiin uutena todistajana sairaalan potilasasiamiestä. Hän kertoi, että syytteessä olevasta lääkäristä oli kanneltu ennen nyt kysymyksessä olevaa tapausta kaksi kertaa ja tapauksen jälkeen vielä kaksi muuta kertaa. Hovioikeus katsoi, ettei potilasasiamiehen lausumalla ollut asiassa merkitystä. - Tämä on aivan oikein, koska noista muista tapauksista ei ollut rikosjutussa lainkaan kyse. Lehtitiedoista ei ilmene, olivatko nämä muut kantelut johtaneet joihinkin toimenpiteisiin lääkäriä vastaan.

18. Hovioikeus lausui tuomiossaan, ettei sillä ole aihetta arvioida näyttöä tai siitä tehtäviä johtopäätöksiä toisin kuin käräjäoikeus on tehnyt. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden tuomion perustelut ja lopputuloksen.

-------
19. Kommentoin tapausta blogissani 171/12.10-09 mm. seuraavasti:

20. Tämän tapauksen faktat ovat selvät, tekisi mieli sanoa jopa harvinaisen selvät. Asianomistaja ja syytetty ovat kertoneet tapahtumista jokeenkin yhtäpitävästi. Ainoa erimielisyys faktoissa koskee sitä, oliko nainen ollut tutkimusta tehtäessä vaivaantunut tai jopa paniikissa, kuten hän itse jälkeenpäin on väittänyt. Tämä seikka ei kuitenkaan ole puhdas tai "raaka" fakta, vaan kyse on arvostuksenvaraisesti asiasta eli mielipidekysymyksestä.

21. Lehtitietojen mukaan mikään ei näytä tukevan väitettä, jonka mukaan asianomistaja olisi ollut paniikissa, hädissään tai edes kiukustunut. Jos olisi ollut, niin hän olisi luultavasti "syöksynyt" tutkimushuoneesta ulos ovet paukkuen tai jopa kirkuen. Mutta mitään tällaista ei ole edes väitetty tapahtuneen. Kannattaa panna merkille, että nainen ei mennyt potilasasiamiehen puheille heti, vaan vasta seuraavana päivänä.

22. Kyse on siis siitä, onko lääkärin suorittamaa tutkimusta ja menettelyä pidettävä väitetyllä tavalla rikollisena menettelynä. TEO:n lausunnossa lääkärin metodia ei pidetä lääketieteellisesti "aiheellisena," mutta toisaalta sitä ei ainakaan suoranaisesti kritisoida epäasialliseksi. Kun on ilmeistä, että kyseistä imemismetodia on vanhastaan käytetty, lääkärin ei voida katsoa syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Geelin levittämistapa - käsin vai lastalla - vaikuttaa jokseenkin merkityksettömältä asialta, ja samaa voidaan sanoa rintojen tutkimisesta potilaan seisoessa tai maatessa tutkimuspöydällä.

23. Mikään seikka ei viittaa myöskään kunnianloukkaukseen - lääkärihän päin vastoin kehui tutkittavan rintoja kauniiksi! Samaa on sanottava seksuaalista hyväksikäyttöä koskevasta syytöksestä. Tässä kohdin on aivan oleellista se, että lääkäri kysyi ennen toimenpiteeseen ryhtymistä, suostuuko nainen siihen. Asianomistaja myöntää, että hän antoi suostumuksen nänninsä imemiseen. Tapauksessa mikään ei tunnu viittaavan seksuaaliseen hyväksikäytön tarkoitukseen. Ovet eivät paukkuneet eikä lääkäri saanut potilaaltaan "korvilleen."

------
24. Sain blogiini monenlaisia kommentteja, viittaan niihin.

25. Minusta vaikuttaa edelleen hieman siltä, että tapauksesta on tehty kärpäsestä härkänen. Kyseisen sairaalan potilasasiamies tuntuu olleen tapauksessa ja oikeuteen saattamisessa sangen aktiivinen.

26. Korkein oikeus ottaa vain harvoin käsiteltäväkseen tapauksia, joissa alioikeus ja hovioikeus ovat olleet lopputuloksesta samaa mieltä, näin erityisesti silloin, kun jutussa on kyse joko kokonaan tai osaksi näytön arvioinnista.

27. Viime viikolla kerroin Pietarsaaren vauvasurmajutusta, jossa olisi voinut hyvinkin olla aineksia valitusluvan myöntämiseen, sillä päätyiväthän käräjäoikeus ja hovioikeus siinä osaksi erilaiseen lopputulokseen ja kyse oli sentään murhasyytteestä.

28. Murhasyytettä koskeva juttu ei kelvannut KKO:lle, mutta sen sijaan KKO otti - ilmeisesti "riemurinnoin" - käsiteltäväkseen nänninimemisjutun.

29. Aika usein tällaiset ensinäkemältä varsin simppelit ja faktoiltaan yksinkertaiset jutut kelpaavat KKO:lle ja ylittävät vaadittavan valituslupakynnyksen, kun taas monissa sekä näytöltään että juridiselta osin vaikeissa siviili- ja rikosjutuissa valituslupa tulee evätyksi evätään. On luonnollisesti "kivempi" ottaa käsittelyyn helppoja "nänni"- yms. juttuja kuin vaikeita ja laajoja "tosijuttuja." Jäähän silloin neuvoksille myös aikaa moniin sivutehtäviin, esimerkiksi rahakkaiden välimiesjuttujen istumiseen.

30. Suullinen käsittelykin on mukavampaa pitää tällaisissa "yksityiselämää" koskevissa jutuissa kuin jossakin isoissa jutussa, jossa voi olla kymmenkunta talousrikossyytettyä. Tämän vuoden alussahan KKO piti suullisen käsittelyn asiassa, joka koski sitä, voidaanko sukupuolineutraalin parisuhteen toinen osapuoli määrätä pariskunnan toisen osapuolen hankkiman lapsen huoltajaksi.

---

31. Kun KKO on ottanut nännijutun oikein suulliseen käsittelyyn, vaikuttaa aika pahaenteisesti siltä, että KKO on päättänyt ainakin alustavasti lääkäripoloisen tuomitsemisesta; tuskinpa KKO olisi muussa muutoin alkanut tällaiseen "revohkaan", jota suullinen käsittely ylimmässä asteessa tietää.

32. Itse olisi edelleen sitä mieltä, että lääkäri ei ole syyllistynyt ainakaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Mitenkähän tapauksessa on esimerkiksi rikokselta edellytettävän tahallisuuden laita? Lääkärihän tiedusteli etukäteen potilaan suostumusta imemistoimenpiteeseen ja selitti tälle, mistä tuossa operaatiossa oli kysymys. Tutkittava nainen antoi suostumuksensa imemiseen. Minusta käräjäoikeus teki oikean ratkaisun, kun se tosin piti toimenpidettä arveluttavana tai epäasiallisena, mutta katsoi, ettei kysymyksessä ollut kerrotuissa olosuhteissa laissa tarkoitettu seksuaalinen teko.

33. Tuntuu ilmeiseltä, että lääkäri ei suorittanut toimenpidettä seksuaalisessa, vaan ainoastaan tutkimuksellisessa tarkoituksessa. Hänen käyttämänsä metodi vaikuttaa toki oudolta, mutta luultavasti se on joskus aikaisemmin ollut käytössä. Vanhentuneen ja nyt epäasialliselta vaikuttavan tutkimusmenetelmän käyttö ei tee lääkärin menettelystä rikollista tekoa.

---

34. Verrataanpa nännijuttua hieman KKO:n vuonna 2005 ratkaisemaan ns. kielisuudelmajuttuun (KKO 2005:93), jossa syyte lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä hylättiin KKO:ssa; hovioikeus oli tässä tapauksessa tuominnut syytetyn rangaistukseen.

35. Po. jutussa isä oli antanut 1.1.1996 - 30.3.2001 välisenä aikana alaikäisille, vuosina 1993 ja 1995 syntyneille pojilleen pitkiä kielisuudelmia, joihin oli liittynyt suun ympäristön nuoleskelua, sekä hyväillyt heidän vartaloaan. Hovioikeus katsoi, etteivät pitkät kielisuudelmat ja niihin liittyvä vartaloiden hyväileminen eivät normaalisti kuuluneet vanhempien ja lasten väliseen kanssakäymiseen. Isän oli hovioikeuden mukaan tullut käsittää, että hän oli menettelyllään syyllistynyt sellaiseen seksuaaliseen tekoon, joka oli ollut omiaan vahingoittamaan lasten kehitystä. Hovioikeus tuomitsi isän muutaman kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

36. KKO, jossa ei toimitettu suullista käsittelyä, sitä vastoin katsoi, että isä ei ollut syyllistynyt lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Isä vetosi myös KKO:ssa nimenomaan siihen, ettei hän ollut menettelyllään hakenut seksuaalista tyydytystä.

37. KKO perusteli vapauttaa tuomiotaan mm. sillä, että esille ei ollut tullut sellaisia seikkoja, jotka viittasivat isällä olleen taipumusta käyttää lapsia seksuaalisesti hyväkseen (Hieman outo perustelu tässä yhteydessä, sanoisin). KKO:n mukaan huomiota oli kiinnitettävä myös siihen, ettei isä ollut mitenkään pyrkinyt salaamaan tai peittelemään hyväilyjään. Tämäkin viittasi KKO:n mielestä siihen, ettei isän hyväilyillä ollut seksuaalista tarkoitusta.

38. Näyttöä ei ollut esitetty KKO:n mukaan myöskään siitä, että isä olisi ollut seksuaalisesti kiihottunut ollessaan "tekemisissä" lastensa kanssa. KKO ei antanut merkitystä lastenpsykiatrian asiantuntijalausunnolle, jonka mukaan toistuva suulle suuteleminen ja hyväileminen on lapsen rajoja rikkovaa ja kehityksen kannalta vahingollista. Kyseisessä lausunnossa todettiin myös, että poikien kohdalla mainittu menettely oli ollut päivittäistä ja toistuvaa ja että hyväilyt olivat ilmeisesti olleet isän tarpeista lähtöisin.

39. KKO viittasi - minusta hieman saivartelevaan sävyyn - siihen, ettei mainitussa lausunnossa ollut otettu kantaa siihen, olivatko siinä mainitut "isän tarpeet" olleet luonteeltaan seksuaalisia vai eivät (Tämä olisi varmaan selvinnyt, jos KKO:ssa olisi pidetty suullinen käsittely, jossa lausunnon antanutta psykiatria olisi kuultu henkilökohtaisesti). KKO:n mukaan pelkästään siitä seikasta, että isän menettely on todettu lasten kehityksen kannalta vahingolliseksi, ei vielä voida hovioikeuden tavoin päätellä, että kysymyksessä olisi myös ollut RL 20 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla seksuaalinen teko. KKO:n mielestä isän menettely ei täyttänyt RL 20 luvun 6 §:n 1 momentissa säädettyä rikostunnusmerkistöä.

----

40. Niinpä niin. Laki on niin kuin se luetaan, kuten vanha sanonta kuuluu. Eli paljon riippuu lain tulkinnasta ja siitä, kuka tai ketkä lakia "lukevat" eli tulkitsevat. Vuoden 2005 tapauksessa, jossa syyte luultavasti koski meille outoa ja vieraasta kulttuurista peräisin olevaa tapaa (kyse ei siis ole ollut mistään "maan tavasta"), KKO on tulkinnut asiaa edellä kerrotulla tavalla. Itse kyllä ymmärrän paljon paremmin hovioikeuden näkemystä.

41. Nännijutussa ei ole kyse lapsen, vaan aikuisen ihmisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä (RL 20: 5) mutta tekotapa voi olla kummassakin rikoksessa samanlainen. Kummassakin rikoksessa on kyse seksuaalisesta teosta, joka määritellään laissa (RL 20:10.2) seuraavasti:

- Seksuaalisella teolla tarkoitetaan tässä luvussa sellaista tekoa, jolla tavoitellaan seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä ja joka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen.

42. Onko lääkärin tutkimustoimenpide ollut nännijutussa edellä tarkoitetulla tavalla "seksuaalinen teko"? Kumpi on laadultaan seksuaalisempi, isän teko KKO:n vuonna 2005 ratkaisemassa tapauksessa vai lääkärin teko nyt KKO:n tutkittavana oleva nännijutussa?

43. Nämä kaksi tapausta ovat toki erilaisia. Minusta isän menettely vuoden 2005 vuoden tapauksessa oli selvästi iljettävämpi kuin lääkärin tutkimustoimenpide nännitapauksessa. Jos syyte vuoden 2005 tapauksessa hylättiin, samoin olisi kaiken järjen mukaan johdonmukaista tehdä myös nännitapauksessa.

44. Kuten edellä jo totesin, pelkästään siitä seikasta, että lääkärin menettely todettaisiin hoidollisesti vanhentuneeksi tai epäasianmukaiseksi, ei voida vielä päätellä, että kysymyksessä olisi ollut RL 20 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu "seksuaalinen teko." Tätä sanontaa KKO käytti vuonna 2005 kielisuudelmatapauksessa. Sanonta sopii minusta myös ja vielä selvemmin nännijutun ratkaisun perusteeksi
28 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Voisit kyllä poistaa tuon kantajan nimen ja miksei vastaajankin. En näe mitään syytä, miksi nimet pitäisi saattaa julkisuuteen näin.

Anonyymi kirjoitti...

Mitä sitten ajatellaan lääkärimiehistä jotka haluavat erikoistua gynekologeiksi.

Entä jos mies gyne saa seksuaalista nautintoa tutkiessaan naispotilaita? Mitäs se sitten on?

Voi tavaton että tästä tehdään oikein suullinen käsittely.
Huomionarvoista on se että sekä syyttäjä että asianomistaja ovat naisia.

T: nainen joka ei käy miesgynellä.

Pirjo-Margit Jauhiainen, Espoo kirjoitti...

Vilkutan suomen lippua, kun armo kävi "oikeuden edessä"?

Niin, sait tiedon, hieno homma sinulle ja meille muille sinun ilmoittaessa.

Tutkimattomat on Herran tiet?

Siru Pola kirjoitti...

Imemisjuttu - suullinen käsittely.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jah, oraalinen käsittely sopii hyvin tässä jutussa.

Anonyymi kirjoitti...

"Aika usein tällaiset ensinäkemältä varsin simppelit ja faktoiltaan yksinkertaiset jutut kelpaavat KKO:lle ja ylittävät vaadittavan valituslupakynnyksen, kun taas monissa sekä näytöltään että juridiselta osin vaikeissa siviili- ja rikosjutuissa valituslupa tulee evätyksi evätään. On luonnollisesti "kivempi" ottaa käsittelyyn helppoja "nänni"- yms. juttuja kuin vaikeita ja laajoja "tosijuttuja."
Niin herääpä todella kysymys kumpi on tällä hetkelä yhteiskunnassa suurempi ongelma nännejä imivät lääkärit vai hometalojutut, joissa asianosaiset menettävät varallisuutensa ja hermonsa. Myöntämälä muutamassa tuollaisessa jutussa - jotka kieltämättä sisältävät näyttöä, mutta so what - valitussa ja kirjoittamalla alemmille oikeuksille "shapluunan" KKO täysi slle asetetun tehtävän, mutta eihän se ole kivaa eikä tuottoisaa. Tulisikohan valituslupajärjestelmä paremmin hoidetuksi, jos se annettaisiinkin hovioikeuksien tehtäväksi vaikka HO-kohtaisin määräkiintiöin?
KKO:n kohdalla toteutuu surullisen hyvin vanha periaate "kuka valvoo valvojia".

Anonyymi kirjoitti...

Kommentoin aiemminkin Virolaisen tämän jutun blogikirjoitukseen. Vieläkään en ymmärrä, miten arvoisa professori päättelee, että on ilmeistä, ettei lääkärillä ollut seksuaalista tarkoitusta.

Mielestäni seksuaalinen tarkoitus on täysin ilmeinen: pyörivät liikkeet rinnoilla, painautuminen naista vasten, nännin imeminen ja erityisesti se, että kehui naisen rintoja.

Eri asia on sitten riittääkö nämä faktata siihen, että teko olisi törkeä sillä tavoin kuin rikoslain ao. säännös edellyttää.

Tähän törkeysarvioon on juuri hyvä saada korkeimman oikeuden kanta. Näin siitä riippumatta, mikä on tuomion lopputulos.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymi puhuu "törkeästä" rikoksesta. Laki ei kutenkaan tunne rikosta nimeltä "törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö," vaan ainoastaan "seksuaalinen hyväksikäyttö."

Tämä jo osoittaa, miten asenteellisella mielellä anonyymi on liikkeellä.

Kuten sanoin, seksuaalinen teko edellyttää sellaista tekoa, jolla tavoitellaan seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä. Tästä pitää olla asianmukainen näyttö.

Ko. tilanteessa on ollut kyse epäillyn sairauden tutkimisesta. Kyseessä on ollut tutkinnallinen toimenpide, johon lääkäri on etukäteen kysynyt tutkittavalta suostumuksen ja myös saanut sen.

Ilman naisen suostumusta lääkäri ei olisi toimenpidettä suorittanut.

Hovioikeuden ratkaisun perustella ei ole näyttöä siitä, että kyseessä olisi ollut seksuaalinen teko. Kyseessä ei ollut mikään valelääkäri, vaan todella kokenut lääkäri, joka uskoi ko. menetelmäänsä, jota lienee aikaisemmin käytetty; tästä jutussa on esitetty ja esitettäneen myös KKO:ssa ao. selvitystä.

Viittaan myös todella iljettävään tapaukseen eli kielisuudelmatapaukseen (KKO 2005:93), jossa KKO hylkäsi syytteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä juuri sillä perusteella, ettei ollut osoitettu, että isä olisi tavoitellut suudelmillaan ym. toiminnallaan seksuaalista tyydytystä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Vielä: eikö potilaan rintoja saa "kehua"? Lääkärin mukaan hän oli kehumisellaan vain rauhoitellut tutkittavaa. Painautumisesta taitaa olla ainoastaan ko. naisen kertomus. Rintojen tunnustelu edellyttänee "pyöriviä liikkeitä" rinnoilla.

Vihtori Härkönen kirjoitti...

Aiheellista analyysia, mutta valitettavasti tällä kertaa kirjoittajan subjektiiviset asenteet hieman vaikuttavat asian oikeudelliseen hahmottamiseen.

Ei ole mielestäni mitään estettä tuomita kunnianloukkauksesta lääkäriä, joka kehuu naisen rintoja kauniiksi. Niin ikään voitaisiin tuomita kunnianloukkauksesta urologi, joka sanoo miespotilaalle, että "onpas sinulla iso vehje" (joka objektiivisesti arvioiden on positiivisluontoinen kommentti).

Rikoslain 24 luvun 9 §:n 2 momentissa puhutaan halventamisesta ("joka muutoin halventaa toista)

Lain esitöiden (HE 184/1999) mukaan kohdan sanonnalla "halventaa" on tarkoitettu kuvata kaikkia mahdollisia tekotapoja, joilla loukataan toisen kunniaa. Kunnianloukkaus voidaan toteuttaa paitsi sanallisesti myös esimerkiksi vihjailevilla ilmeillä, eleillä tai koskettelemisilla.

En tiedä, miten syytteen teonkuvaus on kirjoitettu. Ottaen kuitenkin huomioon lääkärin terveydenhuollon ammattilaisaseman, potilaan ja lääkärin välisen suhteen luonteen sekä lääkärin velvollisuudet - naisen seksuaalisina pidettävien ruumiinosien kommentointi - oli se kehumista tai haukkumista, on sellaisenaan omiaan halventamaan potilasta. Lääkärin on myös tämä pitänyt ymmärtää, jolloin teko on tahallisena rangaistava.

Näin ollen juridisesti tarkasteltuna syytteen hylkäämiselle Virolaisen esittämien argumenttien perusteella ei ole merkitystä.

Mikäli KKO päätyy toiseen johtopäätökseen, lupaan tarjota ex.professorilleni laadukasta skotlantilaista mallasviskiä.

Lasse Vuola kirjoitti...

Fingerpori tiivistää tilanteen hyvin:

http://www.hs.fi/fingerpori/1135255921272

Anonyymi kirjoitti...

Liittyen kysymykseen oliko kyseessä seksuaalinen teko, jolla tavoiteltiin seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä.

Koska vallitsee syyttömyysolettama on näytettävä teon olleen seksuaalinen teko.

Sen puolesta, että kysessä ei ole seksuaalinen teko puhuu se, että jos lääkäri todellakin oli seisonut potilaan takana ja ollut painautuneena tutkittavaan koskettaessaan hänen rintojansa olisi yksi tyydyttymisen ja kiihottumisen merkki erektio voinut ilmentyä. Tälläisesta ilmiöstä ei ole kuitenkaan ollut puhetta ja voidaan olettaa ettei se olisi voinut jäädä huomaamatta tilanteessa jossa lääkäri on potilaan takana ja häneen kiinnipainautuneena tai tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa.

Mikään mukaan tilanteen kuvau ei viittaa siihen, että toimenpiteen suorittanut lääkäri oli ollut kiihottuneessa tilassa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

...."ja koska ei ole edes väitetty, että syytetty olisi saanut erektion ollessaan asianomistajan väittämin tavoin painautuneena kiinni häneen, KKO tällä ja hovioikeuden muutoin mainitsemilla perusteilla katsoo, että..."

Anonyymi kirjoitti...

Professorin keihäänkärki taitaa osua siihen, miksi asiassa myönnettiin valituslupa. Kerrankin näin päin!

Sen sijaan pääkäsittelyn järjestäminen oli nimenomaan oikea ratkaisu, kun valituslupa oli kerran myönnetty.

En laisinkaan usko, että asiaa olisi pelkän kirjallisen aineiston perusteella pystynyt asiallisesti ratkaisemaan. EIT on tästä korkeinta oikeuttakin alati muistuttanut.

Anonyymi kirjoitti...

"potilaan ja lääkärin välisen suhteen luonteen sekä lääkärin velvollisuudet - naisen seksuaalisina pidettävien ruumiinosien kommentointi - oli se kehumista tai haukkumista, on sellaisenaan omiaan halventamaan potilasta."

Aika kieroutunut näkemys, että naisen seksuaalisena pidettävien ruumiinosien kehuminen halventaa potilasta. En pysty seuraamaan tuota ajatuskulkua - kuinka se on omiaan halventamaan potilasta?

Tätä ei pidä sekoittaa siihen, että kehuminen voi olla psykologisesti epäviisasta lääkärin taholta, mutta että ihan halventamista.

Vaimolleni miesgynekologi sanoi tutkittuaan, että kaunis ja terveen näköinen [sukuelin]. Halvensiko gynekologi vaimoani? Ei hän ainakaan itse kokenut asiaa siten tai nähnyt siinä mitään poikkeuksellista seksuaalista latausta.

Anonyymi kirjoitti...

Riippumatta lopputuloksesta, uskon että KKO tulee ymmärtämään ainakin yhden asian. Sen, että suostumuksella ei po. tilanteessa ole olennaista merkitystä. Potilas on antanut suostumuksensa lääketieteelliseen, ei seksuaaliseen, toimeen.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Suullinen käsittely on toki aina paikallaan, muta harvoinpa sellaista KKO:ssa pidetään. Vielä harvemmin, n. 7-8 prosentissa kaikista valituslupahakemuksista, myönnetään valituslupa.

Näytöllisesti simppelissä jutussa, josta nyt on kyse, on tietenkin tuomioistuimen kannalta kivempi pitää suullinen kuin näytöllisesti laajassa tai vaikeassa asiassa.

Anonyymi kirjoitti...

Vaikuttaa kovasti siltä, että tutkittavan käsitys lääkärin toimenpiteen luonteesta muuttui lääketieteellisestä seksuaaliseksi vasta kun hän oli nukkunut "yön yli" ja tavannut sairaalan naispuolisen potilasasiamiehen, jolla oli tiettävästi muutakin hampaankolossa ko. lääkäriä kohtaan.

Vai voisiko olla, että tutkittava antoi lääkärille luvan ko. toimenpiteeseen sanomalla, että "suostun, jos kyse ei ole seksuaalisesta teosta."

Jukka Ryhänen kirjoitti...

Asiaa. KKO:n laiskurit ja tirkistelijät toimivat juuri näin. Poimitaan helppo juttu kivaksi välipalaksi.

KKO:ssa syyllistytään tosiasiassa seksuaaliseen toimeen ottamalla asiallisesti mitätön juttu tirkisteltäväksi. Voisiko tässä yhdistyä salakavalasti feministinen raivo esitellä juttu käsittelyyn ja miehinen halu nähdä kuinka hyvännäköinen nainen asianomistaja on? Tätähän se elämä on, uros ja naaras käyvät iänikuista leikkiään. Feministiparat eivät tosin sitä ymmärrä.

KKO:n menettelyä tulee arvioida ankarasti. Sitä saa ja tulee lyödä vieläkin kovempaa kuin erinomainen professori teki. Mitään sääliä ei tarvitse tuntea.

Kokemusta on Espan miesten laiskuudesta. Erottamattomuus ja korkea asema ovat huono yhdistelmä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Jos joku KKO:n miespuolinen jäsen pyytäisi nuorelta naispuoliselta esittelijänaiselta luvan imeä tämän rintaa, jotta hän saisi ikään kuin ensituntuman tai -puraisun tutkittavana olevaan nänninimemisjuttuun, voitaisiin tekoa pitää seksuaalisena tekona, vaikka kontakti tapahtuisi tuomarin työhuoneessa ja esittelijän suostumuksella.

Nänninimemisjutussa on kuitenkin kyseessä lääkärin ja potilaan välisestä suhteesta ja potilaan tai tutkittavan lääketieteellisestä rintojen tutkimisesta mahdollisen sairauden toteamista varten ilmeisesti joskus aiemmin käytössä olleella, vaikkakin nykyoloissa osaksi epäasianmukaisena pidettävällä tavalla.

Mainitut olosuhteet, tutkittavan suostumus ja toimenpiteen lääketieteellinen tarkoitus huomioon ottaen ja koska kiihottumista ei väitetty ilmenneen, lääkärin toimenpidettä ei voitane pitää seksuaalisena tekona.

Anonyymi kirjoitti...

On näitä ollut ennenkin ja syyllisiä ei rankaistu:
-
eräs tunnettu gynen proffa vuosikymmeniä sitten tutki nuoret naiset paljain käsin (ei hanskaa) kandijoukon edessä

Erässä yliopistosairaalassa hoitajille luennoiva erikoislääkäri tuseerautti eturauhasensa hoitajille (enemmistö kieltäytyi)

Anonyymi kirjoitti...

Ultraäänitutkimuksessa ollut nainen valitti nännistään tullutta eritettä, joten pitihän lääkärin asia tutkia.

Kannattaa myös havaita, että nainen kääntyi potilasasiamiehen puoleen siksi, että hän ei pitänyt nännin imemistä asianmukaisena tutkimustoimenpiteenä.

Vasta potilasasiamiehen vastaanotolla tai sen jälkeen jälkeen asiamies ja "päämies" päättivät ilmeisesti tehdä tapauksessa hieman raflaavamman eli ilmiantaa tapahtuman rikoksena, siis seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö professori tunne rikoslaki, kun väittää että seksuaalinen hyväksikäyttö tässä nänninimemistapauksessa ei edellytä "törkeyttä".

Avataanpa lakikirja ja katsotaan:
Rikoslaki 20 luku 5 §
"Joka asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi

4) henkilön, joka on hänestä erityisen riippuvainen, käyttämällä törkeästi väärin tätä riippuvuussuhdetta tekijästä,

on tuomittava seksuaalisesta hyväksikäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi."

En väittänyt aiemmin, että rikoslaissa olisi törkeää seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva säännös, vaan tarkoitin RL 20:5 4-kohdan törkeää riippuvuussuhteen väärinkäyttöä, mitä nähdäkseni tässä tapauksessa on se olennainen juridinen tunnusmerkistö, jonka tulisi täyttyä, jotta lääkäri voitaisiin tuomita seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Oletin toki, että professori tuntee ao. säännöksen relevantin kohdan.

Veikkaukseni on, että teko ei tule KKO:n mielestä täyttämään tuota "tökeyttä" vaan lääkäri tuomitaan ainoastaan virkavirheestä sakkoihin.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Laki ei siis sisällä, kuten anonyymi nyt itsekin myöntää, rikosnimikettä "törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö."

Anonyymin esille ottaman pykälän 4-kohdassa sen sijaan mainitaan tunnusmerkistötekijänä "erityisen riippuvuussuhteen törkeä hyväksikäyttäminen."

En ole varma, onko po. jutussa syyttäjän tai asianomistajan rangaistusvaatimuksen tueksi edes vedottu mainittuun oikeustosiseikkaan, siis erityiseen riippuvuussuhteeseen ja sen törkeään hyväksikäyttämiseen.

Ilmeistä joka tapauksessa on, että tapauksessa ei ole ollut kyse lainkohdassa tarkoitetusta erityisestä riippuvuussuhteesta. En ole katsonut lainvalmistelutöitä, mutta luulisin, että lääkärintoimesta ollessa kyse edellytetään erityistä potilassuhdetta, esimerkiksi sitä, että lääkäri jotenkin "kopeloisi" sairaalan sängyssä liikuntakyvyttömänä makaavaa potilasta, jolla ei siis ole sairautensa ja liikuntakyvyttömyytensä takia mahdollisuutta vastustella tohtorimme menettelyä.

"Nännijutussa" tällaisesta erityisestä riippuvuussuhteesta ei luonnollisestikaan ole kyse, kuten myös valistunut anonyymimmekin arvelee.

Anonyymi kirjoitti...

Laki ei ole koskaan sisältänyt törkeää seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa säännöstä. Hyvä että olemme tästä yhtämieltä.

Suomen rikoslaki ei sisällä myöskään mitään yleistä seksuaalista ahdstelusäännöstä, johon tässä tapauksessa asianomistaja/syyttäjä voisi vedota. Ainoa mahdollisuus syyttää ao. lääkäriä on siten edellä mainitsemani RL 20:5 4-kohta. Jos sen tunnusmerkistö ei erityisen riippuvuussuhteen osalta täyttyisi lääkärin toimintaan nähden, ei seksuaalisen hyväksikäytön syytteellä olisi mitään laillista perustetta.

Virolainen viittaa kommentissaan liikuntakyvyttömän potilaan yms. seksuaaliseen hyväksikäyttöön, mutta siitä on oma kohtansa em. RL 20:5 säännöksessä (RL 20:5 3-kohta).

"3) henkilön, joka on hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa ja jonka kyky puolustaa itseään on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt, tai"

Tämän tunnusmerkistön täyttymisestä asiassa ei voi olla kyse. Siitäkin olemme samaa mieltä.

Jäljelle jää siis seksuaalisen hyväksikäytön osalta se, että ao. llääkärin on tullut olla sellaisessa auktoritettiasemassa lääkärintoimen johdosta potilaaseen nähden, että se synnyttää erityisen riippuvuussuhteen ja että tätä riippuvuuussuhdetta on käytetty törkeästi väärin tapauksessa.

Omasta mielestäni lääkärin asema synnyttää em. riippuvuussuhteen lääkärin tutkiessa potilasta, koska hän on asiantuntija lääkinnällisessä tutkimuksessa ja voi potilaaseen nähden käyttää täsä johtuvaa asiantuntijavaltaa.

Mutta toinen asia on sitten se, oliko asiantuntijavallan käyttö tässä tapauksessa törkeää väärinkäyttöä, kun ao. lääkäri tutki potilasta seksuaalista kiihotusta tavoittelevilla tavoilla.

Joka tapauksessa lääkärin virkavelvollisuuksiin kuuluu olla ahdistelematta potilaita seksuaalisesti, joten on hyvinkin mahdollista, että KKO tästä seikasta löytää perusteen ao. lääkärin tuomitsemiselle sakkoon.

Anonyymi kirjoitti...

keissi kannattaisi purkaa jo alkumetreiltä-aasikin tietää ettei 20 v naisen rinnoista löydy syöpää vaikka tulee maitomaista eritettä-lähettävä lääkäri jo altisti potilaan tarpeettomaan tutkimusrumbaan. Ei minkäänlaisia lääket aiheita koko tutkimukseen-mammografia puolen vuoden päästä jos olisi ollut vikaa ja itse olisi voinut viedä rintaeritteestä näytteen labraan.
KO tulee huomiida tämä seikka: TUTKIMUS OLI AIHEETON NÄIN NUORELLA NAISELLA.
Keikka lekuritlähettelee mitä sattuu ja minne vaan ilman mitään harkintaa.Tähän voisi J.V. ottaa kantaa.

Pia Sive/ KKO viestintä kirjoitti...

Mainitsit blogissasi, että "Olen itse päässyt jostakin syystä ulkopuolisena tuohon armoitettuun joukkoon, jolle KKO tiedottaa noin viikkoa aikaisemmin suullisista käsittelyistään." Voi tietysti olla, että asia on unohtunut, mutta pyysit nimenomaan itse ilmoituksia sähköpostiisi KKO:n suullisista käsittelyistä.

Hyvää syksyä!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ok, no niinhän se olikin!
Toivottavasti myös pysyn tuolla listalla jatkossakin!