torstai 16. syyskuuta 2010

317. Oikeuskanslerilta oikea päätös Vanhas-asiassa


Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on tehnyt tänään eduskunnan perustuslakivaliokunnalle ilmoituksen entisen pääministeri Matti Vanhasen virkatoimen tutkimiseksi.

Oikeuskanslerin mielestä Vanhanen oli esteellinen osallistumaan valtioneuvoston yleisistuntoihin, joissa päätettiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusten myöntämisestä Nuorisosäätiölle. Oikeuskanslerin mukaan olisi arvioitava myös rikosoikeudellisesti.

Lainsäädännön mukaan - (JV:tämä on asia, josta on esitetty perustellusti toisenlaisiakin kantoja) - oikeuskanslerilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käynnistää valtioneuvoston jäsenen menettelyä koskevaa esitutkintaa, sanoo Jonkka. Esitutkinnan käynnistäminen on vain perustuslakivaliokunnan harkinnassa. Asian perusteelliselle selvittämiselle on Jonkan mukaan aito tarve, sillä kyse on yhteiskunnallisesti merkittävää valtaa käytettäessä tapahtuneen epäillyn lainvastaisuuden tutkinnasta.

Asiassa on kyse siitä, että Matti Vanhanen oli saanut Nuorisosäätiöltä yli 20 000 euron taloudellisen tuen vuoden 2006 presidentinvaalikampanjaansa varten. Vanhanen puolestaan oli pääministerinä toistuvasti vuosina 2006 – 2009 ollut valtioneuvoston yleisistunnossa myöntämässä Raha-automaattiyhdistyksen varoista miljoonaluokan avustukset samaiselle säätiölle.

Näin on muodostunut asetelma, joka hallintolain esteellisyyssäännöksen tarkoittamalla tavalla on vaarantanut luottamuksen Vanhasen puolueettomuuteen. Vanhanen on siten menetellyt lainvastaisesti.

Keskusrikospoliisissa on parhaillaan vireillä Nuorisosäätiön antamia vaalitukia koskeva laaja esitutkinta. Tällä tutkinnalla on ainakin rakenteellinen yhteys nyt oikeuskanslerin käsittelemään tapaukseen.

Vanhasen saamaa tukea olisi oikeuskanslerin mukaan syytä tarkastella osana esitutkinnassa olevaa asiakokonaisuutta. Oikeuskanslerin käsitys on, että ilman tämän yhteyden huomioon ottamista ei Vanhasen osallistumisesta avustuspäätöksien tekemiseen Nuorisosäätiölle saada oikeaa kuvaa.

Täysin oikea päätös Jonkalta siirtää kysymys esitutkinnan käynnistämisestä eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. Vanhasen esteellisyys oli kyllä selvä asia heti, kun tieto hänen osallistumisestaan valtioneuvostossa Nuorisosäätiön avustuspäätöksiin tuli ilmi. Yhtä selvänä voidaan pitää, että sanottu menettely täyttää samalla virkavelvollisuuden tuottamuksellisen rikkomisen objektiivisen puolen tunnusmerkistön; tähän Jonkan päätöksessä ei kuitenkaan otettu suoraan kantaa. Vanhasen toiminta liittyy hänen aiemmin 20 vuoden ajan johtamansa Nuorisäätiön muuhunkin keskustan jäsenille antamaan vaalitukeen, jonka tiimoilta ainakin pari keskustan poliitikkoa on epäiltynä esitutkinnassa. Selvää on, että vain täydellisen poliisitutkinnan ja syyteharkinnan perusteella Matti Vanhasen toiminnasta voidaan saada selkeä kokonaiskuva.

Minusta perustuslakivaliokunnalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin tehdä päätös esitutkinnan käynnistämisestä Matti Vanhasen asiassa. Jos nimittäin eduskunta ja vaalirahoitussotkussa ryvettyneet kansanedustajat haluavat säilyttää kasvonsa ja mielivät tulla valituksi uuteen eduskuntaan ensi vuoden vaaleissa.

Nyt selvisi sitten myös lopullisesti syy, minkä takia Matti Vanhanen ilmoitti viime joulun aikana yllättävästä erostaan. Hän oli hyvin tietoinen oikeuskansleri Jonkan, valtakunnansyyttäjän ja KRP:n käynnistämistä, myös hänen asemaansa vakavasti horjuttavista tutkintatoimenpiteistä.

Vanhanen myös tiesi, hän sai tästä varmaan jonkinlaista infoa OKa-virastosta tai muilta viranomaisilta - että Jonkan tutkinta kestäisi ainakin tämän vuoden juhannukseen. Siksi Vanhanen saattoi jatkaa, ikään kuin asiat olisivat hyvin, pääministerinä vielä Kepun puoluekokoukseen asti. Tämä kaikki oli peliä, jossa kansaa jälleen kerran harhautettiin. Matin jalkaleikkaus oli todella vain tekosyy eroilmoitukselle. Kyllä kaikki vähänkin järkevät ihmiset tämän heti ymmärsivät; itse toin epäilyni heti Vanhasen joulukuisen eroilmoituksen jälkeen blogissani. Taisin myös sanoa, että todellinen syy Matin eroon oli juuri OKa-viraston ym. viranomaisten käynnistämä tutkinta Nuorisosäätiön vaalirahoituksen liittyen.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta voisi kenties jättää esitutkinnan käynnistämispäätöksen tekemättä sillä perusteella, että Vanhanen ei ole enää pääministeri eikä edes kansanedustaja. Tämä olisi kuitenkin räikeää pelin politiikkaa, jonka tarkoituksena olisi lakaista samalla osa vaalirahoitussotkuista maton alle ja estää ja hankaloittaa eräisiin muihin epäiltyinä oleviin poliitikkoihin kohdistuvaa tutkintaa. Jos tuollainen päätös tehtäisiin, olisi tämä eduskunta menettänyt kyllä lopullisesti arvovaltansa ja uskottavuutensa.

24 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä vain.
Kymmenen pistettä, arvoisa tohtori Watson... eikun Virolainen!
Veikko-setä

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Matti Vanhanen ilmoitti äsken tiedotteessaan, että oikeuskansleri selvitti vain hänen esteellisyyttään, muttei arvioinut, oliko hän syyllistynyt rangaistavaan tekoon.

Kyllä, mutta toisaalta Jonkka totesi, että Vanhanen oli menetellyt lain vastaisesti. Yleensä tai ainakin usein esteellisenä toiminut virkamies on myös asetettu syytteeseen virkavelvollisuudentuottamuksellisesta rikkomisesta.

Mutta jos Jonkka ei kerran selvittänyt Vanhasen teon rangaistavuutta, niin sitä suuremmalla syyllä eduskunnan on tehtävä aloite mainitun kysymyksen selvittämisestä perusteellisesti!

Kun Jonkka ei voinut käynnistää edes esitutkintaa, hän ei tietenkään voinut edes ottaa kantaa Vanhasen menettelyn rangaistavuuteen.

Vahanen tai eduskunta ei siis voi vedota siihen, että hei, eihän se Jonkkakaan puhunut mitään teon rangaistavuudesta!

Anonyymi kirjoitti...

Jo vain. Täysin samaa mieltä. "Jalkaleikkaus" -juttuhan oli/ on vain savuverhona...ja savulla on taipumus hälvetä kun tuulenvire tai puhuri sattuu kohdalle.

Anonyymi kirjoitti...

Entä jos eduskunnan perustuslakivaliokunta päättäisi jättää esitutkinnan käynnistämättä? Olisiko asia silloin loppuunkäsitelty ja todettava vain, että "Suomessa ei ole edelleenkään korruptiota"?

Anonyymi kirjoitti...

Vanhanen myös kertoi että olisi jäävännyt itsensä jos olisi "hoksannut" asian.

Paskanen nauru tuolle kommentille.

Soon Moro kirjoitti...

Ilmeisesti Masan pöytälaatikosta ei löytynytkään kuvaa Tsetseistä naisten alusasuun pukeutuneena. Se olisikin ollut ainoa (edes pikkuriikkisen) "ymmärrettävä" peruste sille, että jokin toisenlainen päätös olisi syntynyt.

Tässä iänkaiken kestäneessä vatuloinnissa ja vehtaamisessa täysin päivänselvän asian suhteen meni jo kertaalleen usko oikeuskansleriin. Hidastelulle ei kovin helposti selityksiä löydä vaikkapa Jonkan hämäläisistä sukujuurista, sillä hän on (ainakin Wikipedian mukaanI syntynyt Lavialla joka taitaa olla Satakunnan puolella...

Onnittelut kuitenkin Jonkalle siitä, että pystyi puristamaan tämän pökäleen ulos ja koko kansan ihmeteltäväksi sekä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi! Kuten kirjoittaja totesikin osuvasti, valiokunnalle ei käytännössä jää muuta vaihtoehtoa kuin painaa liipaisimesta ja pistää KRP asialle.

Toisaalta KRP:nkaan näytöt eivät päätä huimaa vähänkään nakkikioskitappelua suurempien rikosten selvittelyssä, joten saattaahan hyvinkin olla, että vainukoirat löytävät vain oman häntänsä tässäkin tapauksessa.

Anonyymi kirjoitti...

Mut onx tää nyt se syy, jonka Masa oli ilmoittanut Jartsalle!

Anonyymi kirjoitti...

Kansalaisten luottamusta oikeuslaitoksen toimivuuteen ja puoluettomuuteen lisäisi myös, jos Mummo-jutun johdosta tehdyt kantelut otettaisiin tutkintaan. Kanteluita tehtiin tiettävästi mm poliisiylijohtaja Paaterosta, KHO:n presidentti Hallbergista ja ministeri Thorsista.Syynä kanteluihin oli se, että em. olivat joko kehottaneet viranomaisia olemaan välittämättä KHO:n lainvoimaisesta muuttopäätöksestä taikka olivat laiminlyöneet ryhtyä tätä tarkoittaviin toimenpiteisiin.

Anonyymi kirjoitti...

"olisi jäävännyt itsensä jos olisi hoksannut"...sama asia kuin myöntäisin firman a toimitusjohtajana konserniavustuksen firmalle b, joka tulee maksukyvyttömäksi ja sattuisin olemaan myös firman b toimitusjohtaja. mitenköhän syyttäjä reagoisi tuollaiseen?

-mp

Anonyymi kirjoitti...

Taisi olla kello 18 Ylen uutisissa, missä Lauta-Matti todisti väkevästi, että ei "hoksannut" asiaa. Kuitenkin välittömästi tuon jälkeen toimittaja leikkasi suoraan tammikuiseen tilaisuuteen, jossa Vanhanen innokkaasti sanoi että ei varmana ole jäävi. Voihan sitä valehdella, mutta kun media...

Anonyymi kirjoitti...

Vanhasen alkuperäisessä eroilmoituksessa (jonka voi lukea Suomenmaan kolmossivujen arkistosta) syyksi kerrotaan kokonaisarvio, jossa yhtenä osasena on jalkaleikkaus.
Jalkaleikkaus ei siis yksistään ollut ilmoituksen mukaan syy, kuten Virolainen virheellisesti/valheellisesti väität.
Kokonaisarvioon voi hyvin kuvitella sisältyvän myös tämänkaltaisen tutkinnan, kuten myös arvion siitä, että puoluetta odottaisi tappio seuraavissa vaaleissa Vanhasen johdolla.

Anonyymi kirjoitti...

Kysymys siitä, voiko oikeuskansleri tehdä aloitteen esitutkinnan aloittamisesta on epäselvä. Perustuslain 112 § mukaan oikeuskansleri (ja eduskunnan oikeusasiamies) voi ryhtyä huomautuksen lisäksi myös "muihin toimenpiteisiin" ministerivastuun toteamiseksi. Perustuslaista, tai sen esitöistä ei taida kuitenkaan ilmetä onko esitutkintapyyntö tällainen "muu toimenpide". Vai onko sellainen esimerkiksi kirjelmä eduskunnan perustuslakivaliokunnalle.

Perustuslain, samoin kuin valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuusta annetun lain peruslogiikkana voi kuitenkin eduskunnan johtava rooli ministerin oikeudellista vastuuta käsiteltäessä. Jonkan kanta on ilmeisesti lähtenyt siitä, että perustuslakivaliokunnan tulee olla asiassa toimija.

Voi tietysti sanoa että Jonkka on varovainen. Mutta noin yleisesti ottaen voi olla hyvä että nykyisen perustuslakimme tulkinnassa otetaan tällainen eduskunnan asemaa korostava kanta. Tämähän on nimittäin ennakkotapaus asiasta, ja tulevat kanslerit tulevat varmuudella noudattamaan samaa käytäntöä.

Unknown kirjoitti...

Huonompi juttu...

Tässä nyt on hieman ongelmallinen pala, valirahoitus jupakkahan on "laajahko"

Joten nyt pipot syvälle päähän...

tapahtumien kulku 3 eri versiota:

1 Matti Vanhasta koskevat tutkimukset tyssää, perustuslakivaliokunnan/edustuskunnan äänestykseen. Usko oikeusjärjestelmään heikkenee.

2. Matti todetaan syylliseksi, muita asian osaisia(paitsi ehkä muutamaa kepun nuorisosäätiö puuhassa ollutta ei tuomita mistä on tutkinnat vireillä)

3. Vaalirahoitukseen liittyneet epäselvyydet Kaikki tutkittaisiin, harmi vain kun tässä on läjä kansanedustajia joita lienee enemmistö itse syyllisten penkillä...

Mistä seuraa, tilanne missä ensimmäinen vaihto-ehto vaikuttaa äkkisilmäykseltä kauheimmalta, mutta pienen pohdinnan jälkeen voimmekin havaita, että vaihto-ehdoista toisena esitetty, vain Matti saa tuomion, kun muut kansanedustajat ovat itse nauttineet vastaavia rahoitus etuja, ja olleen "sokeita" jääviys-kysymyksissä "sähköä-tulee pistorasiasta ja rahaa pankista"
niin voimmekin havaita, että
tämä kakkos skenaariota täyttää mieli-valtaisuuden piirteet, mutta olisihan se kiva epäsuora tunnustus poliitikoiltamme, heidän kaksinaismoraalista.


tietysti kolmonen olisi hieno, mutta jooh, oma uskoni ei sinne asti siivitä.

Anonyymi kirjoitti...

Tämä jääviysasia toki on melko vakava mutta osittain ymmärrettävä lipsahdus. Tietysti hänen olisi pitänyt olla huolellisempi.

Mielestäni kuitenkin tämän asian varjoon ikävästi jää paljon suurempi ongelma: Nuorisosäätiön rikollinen toiminta, jossa yhteiskunnan varoja sekä vähävaraisten nuorten vuokrista kerättyjä rahoja jaettiin keskustan lähipiirille, ja mahdollisesti myös rahanjaosta päättäneille itselleen. Antti Kaikkonen on nyt lahtauspenkissä, mutta on syytä olettaa, että Kaikkonen ei tätä käytäntöä tyhjästä keksinyt vaan hän kopioi menettelyn edeltäjältään eli Matti Vanhaselta.

Mielestäni on käsittämätöntä että Vanhasen kautta Nuorisosäätiön johdossa ei tutkita kunnolla. Julkisuudessa on vedottu siihen, että mahdolliset rikokset ovat vanhentuneet. Ehkä näin on. Koska kuitenkin on kyse yhteiskunnallisesti erittäin merkittävästä asiasta, Vanhasen kausi Nuorisosäätiön johdossa ennen Kaikkosta tulisi tutkia perinpohjin. Rikollisen käytännön luoja on mielestäni moraalisesti rikollisen käytännön jatkajaa enemmän syyllinen. Tulisi olla mahdollista poliisivaltuuksin selvittää tapahtumien kulku, vaikka siitä ei lain mukaan enää tuomioita voisikaan jaella.

Myös Antti Kaikkosen syyllisyyskysymystä oikeudessa käsiteltäessä mielestäni olisi oleellista tietää, onko Kaikkonen itse keksinyt rikollisen käytännön vai onko hän vain matkinut edeltäjänsä toimia.

Ihmettelen myös lehdistön hampaattomuutta. Muutama kerta jaksettiin kysellä Vanhaselta hänen Nuorisosäätiö-kaudestaan. Mutta kun Matti kategorisesti tekeytyi kuuroksi tai kieltäytyi mitenkään selvittämästä toimintaansa tuona aikana, lehdistö lakkasi kyselemästä. Olisi pitänyt jatkaa, kunnes Vanhasen olisi ollut pakko kertoa kansalle toiminnastaan tai erota.

Lehdistö lienee jo unohtaneen tämän tarinan pääjuonen. Jos Vanhanen nyt selviää tästä jääviysjupakasta nuhtein (mikä saattaisikin olla kohtuullista), hän ikään kuin puhdistaa maineensa, vaikka varsinaista aikanaan tapahtunutta vakavaa korruptiota Nuorisosäätiön johdossa ei mitenkään ole selvitetty.

Vielä lienee toiveita, että Kaikkosen oikeudenkäynnin aikana Vanhasen rooli mahdollisena rikollisen käytännön luojana tulisi esiin. Toivotaan.

Anonyymi kirjoitti...

Nuorisosäätiön maksamat vaaliavustukset ovat vain pieni osa koko huijausta.

Kuinka on mahdollista että RAY:n rahoilla on luotu 200 milj. euron omaisuuden omistava yksityinen säätiö, joka on lakkautettavissa säätiön hallituksen päätöksellä - kenelle omaisuus tuolloin menee?

"Asuintaloinvestointeihin säätiö saa avustusta RAY:ltä tai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) ... Vuoden 2009 lopussa säätiöllä on valmiina 2 687 asuntoa"

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Joo, eihän siinä voi muuta tehdä kuin panna kädet kyynärpäitä myöten ristiin ja todeta, että olipa hyvä, että päästiin vihdoin tuollaisesta pääministeristä, jonka hoksottimet ei pelaa edes yksinkertaisimmissa asioissa!

Pera kirjoitti...

Ei Vanhasta kannata mestata sen takia, että on noudattanut vanhaa perinteistä tapaa, kuten maan tapa on ollut puolueiden ja eduskuntakanditaattien vaalinalusrahoituksissa.

Ja tavallisen pulliaisen perstutumalla ajateltuna on niin, että poliittiset puolueet ovat aikoja sitten jakaneet toisilleen omat reviirinsä mistä kupata varoja vaali- ja puoluetoimintoihinsa.

Mutta olisiko Keskusta sitten ylittänyt kuppausvarantonsa ja näin pettänyt puolueiden perinteisen ja hiljaisen välisensä sopimuksen. Ja nyt ollaan tässä.

Anonyymi kirjoitti...

Helposti unohtuu, ettei Suomi ole ihan tavallinen demokratia, vaan ehkä pikemmin sen parodia.

Kunhan pölyt saadaan pyyhittyä naamasta, Suomen Pankissa avautuu pian Perheyrittäjien harjoittelijalle hyvä näköalapaikka siirtyä Liikasen jälkeen tähyilemään Tamminiemen poluille.

Sanottiin Vanhasesta mitä tahansa, niin ei voida sanoa hänen astuneen tosi herkille varpaille, vaan on kuuliaisesti hyväksynyt noudatettavaksi Tatu-isän nimissä kulkevan opin älyllisestä ryhmäpohjaisesta erilaisuudesta. Selllaista kaveria ei Suomessa jätetä.

Anonyymi kirjoitti...

Oma arvioni on, että eduskunnan perustuslakivaliokunta ei tätä asiaa tohdi pysäyttää. Aikamoinen meteli varmaan syntyisi siitä, jos Sasi kumppaneineen toteaisi, että eipä tässä mitään.

Asia tulee käsitykseni mukaan etenemään perustuslakivaliokunnasta ainakin tarkempaan poliisitutkintaan. Myöhemmin jää nähtäväksi, nostetaanko syytteitä.

Siru Pola kirjoitti...

Jos perustuslakivaliokunnassa olisi Merisalon poppoolta tai Nurisosäätiöltä tms. koijareilta rahaa saaneita edustajia, niin olisisivatkohan he jäävejä kesittelemään em asia...

Anonyymi kirjoitti...

Anonyymi: "Voi tietysti sanoa että Jonkka on varovainen. Mutta noin yleisesti ottaen voi olla hyvä että nykyisen perustuslakimme tulkinnassa otetaan tällainen eduskunnan asemaa korostava kanta. Tämähän on nimittäin ennakkotapaus asiasta, ja tulevat kanslerit tulevat varmuudella noudattamaan samaa käytäntöä."

Siis sekö on hyvä asia että kansanedustajat, joista enemmistö on puoluekurin avulla ministerien lieassa olevat kansanedustajat vahtivat näitä?

Siru Pola: "Jos perustuslakivaliokunnassa olisi Merisalon poppoolta tai Nurisosäätiöltä tms. koijareilta rahaa saaneita edustajia, niin olisisivatkohan he jäävejä kesittelemään em asia..."

Senkun näkisi, että jääväisivät itsensä. Mutta heilläpä ei ole ristinään ylimääräisiä ministerinvaatimuksia...

Jukka Ryhänen kirjoitti...

RAY:n avustus olisi myönnetty NuSä:lle, osallistui Matti päätöksen tekoon tai ei. Kyseessä oli puhdas rutiiniasia, yksi muiden joukossa.

Kyseessä on, kuten Jonkkakin totesi, pohjimmiltaan vähäinen muotovirhe.

Esteellisyydellä pelaaminen on oma, puhtaasti poliittinen ja lehdistön, ehkä joidenkin muidenkin jahtihaluihin liittyvä intohimo jolla ei oikeuden kanssa ole enää mitään tekemistä.

Eiköhän Mattia ole lyöty ihan yllin kyllin. Hänhän ei ole enää pääministeri, joten jos jonkun mielestä hän oli tehnyt jotain väärää niin eikö nyt voida olla tyytyväisiä.

Näkisin että todellisia korruptiosyyllisiä voidaan alkaa etsimään vaikkapa Nokian optiomiljonääreistä (yhtiö lahoaa pystyyn rahan mädättämänä, korruptio = yleinen mätäneminen), Keskon ja EsOoKoon, Nordean, Sammon, Soneran ja muiden ylivaltaa käyttävien sanelufirmojen johdosta, eräistä kunnallispampuista, eräistä virkamiehistä jne.

Varsinaiset konnat pääsevät nyt aivan liian helpolla.

Suomi on varmaan vielä satoja vuosia maa joka on rähmällään pilkun nussimiseen, eikä näe metsää tikuilta.

Skorpioni kirjoitti...

Olen samaa mieltä Jukka Ryhäsen kanssa taas jälleen kerran. Vanhanen tulee vetoamaan siihen, että edellinen oikeuskansleri Paavo Nikula ja Jonkka itse hyväksyneet menettelyn kuusi vuotta ja nyt kun asiasta syntyi kohu, Jonkka oman maineensa puhdistamiseksi käynnisti täysin tarpeettoman prosessin. Valtakunnanoikeuteen päätyvät vain tgahalliset ja törkeää tuottamusta osoittavat teat. Vanhasen menettly ei ole sellainen.

Anonyymi kirjoitti...

"Eiköhän Mattia ole lyöty ihan yllin kyllin. Hänhän ei ole enää pääministeri, joten jos jonkun mielestä hän oli tehnyt jotain väärää niin eikö nyt voida olla tyytyväisiä."

Ei. Molempiin.
Väärinkäytöksistä pitää rankaista. Pelkkä lopettaminen ei riitä. Ja kun miehellä on takana muutakin säätöä ja törttöilyä, niin silloin saa minusta pienemmistäkin jutuista lyödä. Tämä ei ole enää yksittäinen vahinko vaan siinä näkyy jo toimintakulttuuri.