perjantai 17. syyskuuta 2010

318. Vanhasgate: Oikeuskansleri sysäsi asian selvittämisvastuun eduskunnalle

Miksi Matti nauroi? "Joskus käy näin".

Muutamia havaintoja oikeuskanslerin "jääviystuomion" herättämistä reaktioista:

Kantelun Matti Vanhasen jääviydestä viime syksynä tehneestä kahdesta rivikansalaisesta on tullut jonkinlaisia julkkiksia. Tapaus osoittaa, että tavallinen kansalainen voi kannella oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle, jos näyttää siltä, että ministeri tai joku korkea virkamies, vaikkapa KKO:n tuomari, on menetellyt virassaan virheellisesti eli niin sanotusti töpännyt. Kansalaiskantelu on itse asiassa pakko tehdä, jos vaikuttaa siltä, että oikeusviranomaiset ja laillisuusvalvojat, joilla olisi oikeus puuttua myös omasta aloitteestaan virkamiesten epäiltyihin virkavirheisiin, seisovat ikään kuin tumput suorina tekemättä mitään.

Toinen kantelun tekijöistä kertoi, että pääministerin toiminta RAY:n varojen jaossa Nuorisäätiölle suututti häntä niin paljon, että hän teki kantelun, vaikka arveli, ettei se auttaisi eikä johtaisi mihinkään.

Olisiko oikeuskansleri Jaakko Jonkka puuttunut omasta aloitteestaan julkisuudessa esille putkahtaneeseen tietoon pääministerin epäilystä jääviydestä, jos kanteluja ei olisi tehty? Olen itse kannellut oikeuskanslerille pari kertaa tapauksista, joissa oikeuskansleri olisi voinut ja minusta myös pitänyt ryhtyä selvittämään asiaa omasta aloitteestaan. Toinen näistä tapauksista koski oikeusministeri Johannes Koskisen menettelyä toimia lausuntoautomaattina tuomioistuimia päätösten kommentoinnissa ja arvosteluissa ja toinen oikeusministeriön laiminlyöntiä tarkastaa kansanedustajien vaalirahoitusilmoitusten lainmukaisuutta.

Molemmissa tapauksissa oikeuskansleri asettui pääasian osalta samalle kannalle kuin mitä olin kantelussani esittänyt. Vaalirahoitusasiassa OM:n vaalijohtaja sai oikeuskanslerilta epätavallisen ankarat moitteet, myös Johannes Koskinen sai Jonkalta pyyhkeitä. Vasta oikeuskansleri Jonkan kantelupäätöksen jälkeen oikeusministeri Tuija Brax havaitsi, vaikkei tietenkään myöntänyt, että hän ja hänen vaalijohtajansa olivat olleet vaalirahoituslain tulkinnassa pahasti väärässä. Tämän päätöksen jälkeen uuden vaalirahoituslain valmistelu pääsi toden teolla käyntiin.

Matti Vanhasen kommentit oikeuskanslerin päätöksen johdosta eivät olleet mikään yllätys. Vanhanen tuntuu edelleen ylimielisenä vähättelevän koko asiaa ja kiistävän menettelynsä lainvastaisuuden. Jonkan kanta oli kuitenkin selvä: Vanhanen on rikkonut lakia eli hallintolain jääviyssäännöksiä ja hänen menettelyään osallistua valtioneuvostossa peräti kuusi kertaa RAY:n rahojen jakamiseen Nuorisosäätiölle on syytä selvittää myös rikosoikeudellisen vastuun kannalta. Vanhanen vetosi siihen, ettei hän hoksannut moista pikku- ja pelkää muotoasiaa ja ettei häntä ollut "varoitettu" esteellisyydestä. Oliko Vanhasella pääministerinä todella noin huonot hoksottimet, ettei tajunnut päivänselvää jääviystilannetta? Jos oli, niin olipa sitten tosiaan hyvä, että hoksasi sentään mennä vaihtoon kesken kauden.

Selvää lienee, että Vanhasen eron pääasiallinen syynä oli poliisin ja valtakunnansyyttäjän viime vuoden loppupuolella käynnistämä Nuorisosäätiön asioita ja siihen liittyen myös Vanhasen väitettyä esteellisyyttä koskeva selvitys, jota myös oikeuskansleri seurasi tiiviisti. Vanhanen ei ehkä itse olisi halunnut tai ymmärtänyt erota puheenjohtajan ja pääministerin paikalta, mutta keskustan vahvat miehet eli Seppo Kääriäinen ja Timo Kalli painostivat, näin on julkisuudessa kerrottu, Vanhasta ilmoittamaan erostaan hyvissä ajoin ennen kesäkuun puoluekokousta. Keskustaa läheltä liippaava vaalirahoitussotkun tutkinta ja sen lonkeroiden ulottuminen myös Vanhaseen alkoi tuntua keskustan johdossa kestämättömältä. Puolueessa alettiin aiheellisesti pelätä, mitä seuraisi, jos oikeuskanslerin päätös Vanhasen esteellisyydestä tulisikin tavallista nopeammin.

On epäilty, että oikeuskansleri olisi tehnyt jonkinlaisen epävirallisen diilin Vanhasen tai keskustan johtopoppoon kanssa siitä, ettei hän antaisi kantelupäätöstään ennen keskustan puoluekokousta. Jaakko Jonkka ei varmaankaan ole itse mennyt tällaista henkilökohtaisesti sopimaan tai lupaamaan kenellekään, mutta kokonaan eri asia on, että oikeuskanslerinvirastosta on voitu antaa Vanhaselle ja keskustalle alustava aikataulu ja arvio siitä, miten kauan tällaisissa tapauksissa ratkaisun antamiseen yleensä kuluu aikaa. Tästä on sitten keskustan johdossa laskeskeltu, että okei, Vanhanen saa istua pallillaan ainakin ulospäin suhtkoht kunnialliselta vaikuttavaan loppuun eli kesäkuun puoluekokoukseen asti. Kun näin oli, ei oikeuskanslerilla ollut mitään tulenpalavaa kiirettä ratkaisunsa antamiseen tai julkistamiseen. Voi vain kuvitella, millainen kalabaliikki ja huuto lehdistössä ja koko tasavallassa olisi syntynyt, jos Jonkan jääviystuomio olisi tullut sinä aikana, kun Vanhanen oli vielä pääministerinä. Vanhasesta olisi tullut todella politiikan rampa ankka ja hänen välitöntä eroaan olisi vaadittu kiivaasti. Nytkin Vanhanen on tosin rampa, mutta vain kirjaimellisesti kainalosauvan varassa jalkaleikkauksen jälkeen käyskentelevä ex-poliitikko.

Tänään keskustan johto aina vihon viimeiseen piiritoimistoon asti on sanoutunut kilvan irti koko tyypistä (Vanhasesta) ja selitellyt miten oikeuskanslerin päätös ei kosketa millään tavalla puoluetta ja sen nykyjohtoa eikä (muka) haittaa mitenkään puolueen tulevaa eduskuntavaalikampanjaa jne. Uskokoon ken tahtoo, mutta todellisuudessa keskustan piina jatkuu vaaleihin asti ja ylikin, sillä Nuorisosäätiön ja RAY:n vaalirahasotkujen selvittely, jotka kohdistuvat keskustan tiettyihin poliitikkoihin ja muihin toimijoihin, on vielä pahasti kesken. Keskustan nykyjohdon käsienpesu Vanhasen tapauksessa on verrattavissa maaherra Pontius Pilatuksen raamatulliseen siistiytymiseen.

Matti Vanhasen tapausta tuskin halutaan saattaa valtakunnanoikeuteen, vaikka eduskunta päätyisikin siihen, että Vanhanen olisi rikkonut virkavelvollisuutensa osallistuessaan hallituksessa esteellisenä Nuorisosäätiön rahanjakoa koskevien päätösten tekemiseen kuusi eri kertaa. Sen verran vähäiseltä Vanhasen jääviysasia kuitenkin vaikuttaa, jos on todella niin, ettei hänen voida osoittaa pyrkineen vaikuttamaan epäasiallisesti avustuspäätösten sisältöön. Toisaalta tilanne on kuitenkin kansanedustajille ja puolueille sen verran hankala ja epäselvä, että perustuslakivaliokunta joutuu tekemään päätöksen, jolla Vanhasen epäiltyä rikosta koskeva esitutkinta käynnistyy. Tällä tavalla valiokunta saa tilaisuuden jatkaa tapauksen pomputtelua ja sysätä asian ainakin joksikin aikaa pois eduskunnasta.

Tulevassa tutkinnassa, joka siis kytkeytyy kiinteästi Nuorisäätiöön liittyvään laajaan esitutkintaan, jossa selvitellään muun muassa Vanhasen säätiöseuraajan eli Antti Kaikkosen epäiltyjä rikoksia, saattaa toki ilmetä jotakin uutta tietoa myös Vanhasen liittyen. Oikeuskansleri on lausunnoissaan tietenkin varovainen, mutta voisi olettaa, että hän tietää tästä tutkinnasta jotakin sellaista, jota hän ei ole tutkimusten tässä vaiheessa vielä voinut paljastaa. Miksi muuten tapauksen selvittely olisi kestänyt oikeuskanslerinvirastossa niin kauan eli lähes vuoden?

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi tuntui olevan yllättynyt oikeuskanslerin päätöksestä sysätä pallo valiokunnalle. Sasi ja luultavasti koko poliittinen johtomme odotti, että Jonkka olisi päätynyt antamaan totuttuun tapaan myös Vanhaselle jääviydestä korkeintaan vain huomautuksen, jolloin asiaa ei olisi tarvinnut tuoda eduskuntaan. Kimmo Sasi tuntui olevan sillä kannalla, että oikeuskansleri olisi voinut itse tehdä päätöksen esitutkinnan aloittamisesta. Oikeuskansleri oli tästä eri mieltä, jolloin asian pompottelu viranomaiselta toiselle siis jatkuu.

On arveltu, että Vanhanen voi säästyä rikostutkinnalta, mikäli hänen tammikuinen selityksensä menee valiokunnan jäsenille läpi. Tuolloin Vanhanen kiisti jyrkästi ollessaan esteellinen käsittelemään hänelle vaalirahaa jakaneen Nuorisosäätiön RAY:ltä saamaa tukea väittäen selvittäneensä jääviyskysymyksen edellisen oikeuskanslerin Paavo Nikulan kanssa.

Ex-oikeuskansleri Nikula - Idols-julkkis Jone Nikulan isäpappa muuten - sanoi tuolloin lehtihaastattelussaan, ettei muista käyneensä Vanhasen kanssa jääviyskeskustelua. On spekuloitu, että Vanhasen pelastukseksi voisi koitua se, että Nikula kärsii sairaskohtauksen aiheuttamista muistihäiriöistä, jonka takia hän jäi virastaan pari kolme vuotta sitten myös eläkkeelle.

Vanhasen Nikula-perustelu sai tammikuussa merkittävää tukea. Tuolloin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi sanoi tukevansa Vanhasta. Sasi perusteli kantaansa juuri sillä, että Vanhanen sanoi selvittäneensä jääviysongelman Nikulan kanssa. Nyt Sasi selittää, että asiaa arvioidaan kokonaan Jonkan selvityksen ja päätöksen pohjalta. Toivotaan, ettei tuo tammikuinen ennakkokannanotto asiaan muodosta puolueettomuutta vaarantavaa ennakkoasennetta Sasin juridisessa päätösharkinnassa.

Olisiko Vanhasen jopa hieman kunnianvastaista ja arvotonta vedota sairastuneen Nikulan väitettyyn kantaan ja uskovatko perustuslakivaliokunnan jäsenet Vanhasen sanottua väitettä? Jaakko Jonkka sanoi tänään, ettei oikeuskanslerinvirastosta ole löytynyt minkäänlaista dokumenttia Vanhasen väittämästä Nikula-kannanotosta. Jonkka vetosi myös siihen, että ministerit, kuten virkamiehet yleensäkin, vastaavat lain mukaan itse jäävittömyydestään. He eivät siis voi mennä kenenkään selän taakse.

Tämä kanta on tietenkin oikea. Virkamiehellä ja ministereillä tulee toki olla sen verran harkintakykyä, että pystyvät arvioimaan omaa esteettömyyttään. Onhan näistä esteellisyyskysymyksistä "saarnattu" laillisuusvalvojien ja muidenkin toimesta jo vuosikausia ja tapaus Suvi Lindén, jossa muuten juuri ex-kansleri Paavo Nikula totesi ministerin esteelliseksi, on täytynyt olla tuttu myös pääministeri Vanhaselle oikein hyvin. Oikeuskanslerin tiukka suhtautuminen esteellisyyskysymyksiin ei siis ole voinut tulla Vanhaselle yllätyksenä.

Oikeuskanslerin oudon pitkää harkintaa tapaus Vanhasen yhteydessä on siis ihmetelty oikein porukalla. Jonkka totta kai kiistää kaikki spekulaatiot tutkinnan venymisestä. Tätä meidän on syytä uskoa ja luottaa.

Muistuu vain mieleen vuodelta 2008 tapaus ministeri Mauri Pekkarinen ja Suomi-Soffan 5 000 euron vaaliavustus ministerille, joka oli aiemmin tehnyt päätöksen liki miljoonan euron suuruisen investointituen myöntämisestä Soffalle. Tuon tapauksen oikeuskansleri Jonkka ratkaisi käden käänteessä eli yhden viikonlopun aikana ja antoi Maurille puhtaat paperit lähinnä sillä perusteella, että oli tullut keskusteltuaan ministerin kanssa vakuuttuneeksi siitä, että Mauri oli todella unohtanut tekemänsä miljoonaluokan avustuspäätöksen.

Mihin tulokseen Jonkka olisikaan päätynyt, jos hän olisi roikottanut myös Pekkarista löysässä hirressä reilut puoli vuotta ja tutkinut asiaa yhtä perinpohjaisesti kuin tapaus Matti Vanhasta? Tätä voimme nyt enää vain aprikoida mielissämme.
27 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jos kyse on vain Vanhasen osallistumisesta hallituksen istuntoon jossa asiaa käsiteltiin, oliko jääviydellä mitään merkitystä ?
Jos hän olisi poistunut käytävälle jäävinä, olisi hän ennen kokousta voinut sanoa parille ministerikollegalle että tämän kohdan hoidatte sitten listan mukaan.
Suomen tyyliin ratkaisevaa on muodollinen puoli, ei tosiasiallinen merkitys.
Meillä on pari erittäin korkeaa oikeusvirkamiestä joilla oli nimitettäessä pankkiläheinen puoliso.
Oikeudessa on tavanomaista esim. se, että asianajajan palkkioriitaa asettuu ratkaisemaan tuomari, jonka omat perheenjäsenet ovat toimineet asianajajina.
Tosiasiallien vaikutus ratkaisuun pitäisi ottaa herkemmin huomioon. Muodollisella jääviydellä herkuttelu on tietenkin helpompaa.
Vanhasen Nuorisosäätiön avustus ei olisi horjunut jos Matti olisi pistäytynyt käytävällä. Ei olisi unohtunut, kuka on pääministeri.

Anonyymi kirjoitti...

Mitäs olet JV mieltä siitä, onko valtakunnanoikeus liian järeä ainoaksi prosessitieksi silloin, kun jotakin valtakunnanoikeuteen kuuluvaa henkilöä pitäisi syyttää sen tyyppisestä virkarikoksesta, josta käytännössä saisi muutaman kymmenen päiväsakkoa. VO:ta ei varmasti ryhdytä perustelemaan tuollaista asiaa varten ja silloin juttu jää nostamatta. Eikö olisi parempi heittää ministeri tai muu henkilö vaan hovioikeuteen.

(Ja tämä kommentti ei mitenkään koskenut ketään huonopolvista ex-pääministeriä)

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Anonyymi, kuten eivät monet muutkaan, tunnu ymmärtävän jääviyssäännösten periaatteellista merkitystä tässä tapauksessa tai yleensäkään. Huono juttu!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Minusta valtakunnanoikeuden voisi huoletta lakkauttaa kokonaan ja siirtää ministerivastuuasioiden käsittelyn todella jollekin hovioikeudelle tai vaikkapa suoraan KKO:lle.

Turha laitos, joka on maan kohta 100 vuoden aikaisen olemassaolon aikana kokoontunut tähän mennessä vain neljä kertaa.

Anonyymi kirjoitti...

Samaa mieltä. Jos neljä kertaa on aiemmin ollut koolla ja viimeksi lähes 20 vuotta sitten niin mitenköhän on tuon vakiintuneen oikeuskäytännön laita?
Valtakunnanoikeus kuulostaa hienolta ja suurelta mutta ketä on ne jäsenet jotka eivät tule oikeuslaitoksen piiristä?
Niin mutta onhan siellä eduskunnassa juristeja, Brax, Söderman, Niinistö, Sasi, ym

Pekka Koskinen kirjoitti...

Kepun nykyjohdon käsienpesu ei tunnu uskottavalta. Isoa Kirjaa mukaellen, kohtauksesta Keskusta Arkadianmäen hiilivalkealla: "Etkö sinäkin kulkenut sen Nurmijärven pitkän miehen joukoissa, johan puhetapasi sinut paljastaa?" Johon kepun nykyjohto, kolmatta kertaa, polkee jalkaa, kiroaa, ja yhteen ääneen huutaa ja vannoo: "Totisesti, en tunne sitä miestä!" - Ja juuri silloin laulaa kukko (jota tässä edustanee äänestäjäkunta kevään vaaleissa).

Anneli Jäätteenmäelle tulee varmaan déjà vu -olo, juuri näinhän hänetkin aikanaan jätettiin totaalisesti yksin. Ei ollut Vanhanenkaan puolustamassa. Vaikka Anneli oli ihan oikealla asialla, toisin kuin nyt tämä nuorisosäätiöväki.

Anonyymi kirjoitti...

Kimmo Sasin kannattaisi kyllä harkita hyvin huolellisesti omaa esteettömyyttään perustuslakivaliokunnan ottaessa Vanhasen tapauksen käsiteltäväkseen. Sasi on katsonut tammikuussa julkisessa lausunnossaan, ettei Vanhanen ole ollut jäävi.

Tämä ennakkokäsitys saattaa muodostaa sellaisen yleisen jääviysperusteen, jota hallintolaissa tarkoitetaan ja jota on analogisesti sovellettava myös perustuslakivaliokunnan jäseniin valiokunnan käsitellessä ministerisyyteasioita.

Onko Sasin kyseisen lausunnon perustella aihetta epäillä hänellä olevan tapauksen suhteen sellainen ennakkoasenne, jonka vuoksi luottamuksen hänen puolueettomuutensa voidaan epäillä vaarantuneen?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Pitkälle nurmijärveläiselle kaverit toki vielä järkkäsivät Oka-viraston suosiollisella avustuksella 6 kk säällisen irtisanomisajan ja -palkan ym. etuudet lomineen päivineen. Anneli sen sijaan joutui lähtemään heti, eli hänen duunisuhteensa hallituksessa purettiin välittömästi.

Annelin faksipuhetta eduskunnan täysistunnon edessä "puhun niin totta kuin voin" kuunteli uhkaavasti mörisevä härkälauma, jossa ylinnä kuului eetteriin erään BZ:n kiihtynyt huuto: "Valetta, valehtelee". Se ei ole hepreaa ja tarkoittaa "ristiinnaulitse, ristiinnaulitse."

Anonyymi kirjoitti...

Sitä päivää edeltävänä kun kansleri siirsi vuoden päivät hautomansa tilaustyön perustuslakivaliokunnalle, nauratti Valtionhoitaja mediaväkeä perheyrittäjien keskuudessa tokaisullaan että kaikki muut ovatkin häntä kaltoin kohdelleet mutta ei valtiovalta.

Anonyymi kirjoitti...

Jossakin tavallisen järjen yläpuolella on Vanhasen parasta ajateltu sikälikin että liikkuessaan kepeillä hänellä on vain yksi katu ylitettävänä Perheyrittäjien konttorilta varsinaiselle lobbauspaikalle eduskuntatalolle, ellei sitten tarjoa puolenmatkan kupposia jo Storyvillessä.

Anonyymi kirjoitti...

Missä on se paljon puhuttu pro ja kontra tarkastelu, nyt ollaan kimpassa hurmion hetkellä ja yksissä tuumin hutkimassa pitkää, jos kohta onnetonta, miestä mäessä. Kaikki kiljuu kimpassa. Ei kait pitkää miestä ole vielä tuomittu mistään, jos tämän blogin huutoäänestys tuomiota ei oteta huomioon. Ihan periaatteessa, jäitä hattuun toistaiseksi. PS. Kepu muuten käänsi Matille selän kuten muuan bossi elokuvassa Mafiaveljet.

Anonyymi kirjoitti...

Kepu pettää aina, tämänhän me jo tiesimme.

Nyt tiedämme, että Kepu myös jättää aina - kaverinsa.

Anonyymi kirjoitti...

Mutta eikös tämä pitkä nurmijärveläinenkin tuppaa aina jättämään - meinaan kaikki naisensa tekstiviestillä.

Anonyymi kirjoitti...

eikö nurmijärveläinen myös iske naisensa tekstarilla - joka tekstariin tarttuu se tekstariin hukkuu, kysy vaikka Ikeltä.

Anonyymi kirjoitti...

Perustuslaki sanoo:

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Sekä:

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Perustuslakivaliokunta alkaa tutkia Vanhasen tapausta tiistaina. Sasi huomautti, että ministereillä on korkeampi syytekynnys ja se on otettava päätöksissä huomioon. Jääviys johtaa usein pelkkään huomautukseen, sanoi Sasi. (yle tx 108)

Otsikko uutiselle on että politiikka puhdistuu.

??? En ymmärrä voi vvvv

Anonyymi kirjoitti...

Joo, aika yllättävää nyt esiintyvä säälittely ja myötätunnon osoittaminen Vanhaselle. Mieshän on täysin ylimielinen koijari, muistamattomuutta teeskentelevä säälimätön poliittinen eläin, joka tuskin ansaitsee tippaakaan sääliä.

Nähtävästi lähinnä naiset - no pitihän se arvata - rientävät nyt sankoin joukoin "lohduttamaan" Mattia!

Matin kännykkä soi varmaan nyt kuumana ja tekstiviestit sinkoilevat puolin ja toisin.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllä käy katteeksi Mattia kun hällä on niin paljon naisia!

Anonyymi kirjoitti...

Kantelut Vanhasen esteellisyydestä tehtiin 25.9. ja 8.10.2009. Oikeuskanslerilta kului asian tutkimiseen ja ratkaisun antamiseen siis melkein vuosi.

Kysymys Vanhasen esteellisyydestä on suhteellisen yksinkertainen, monien mielestä täysin selvä asia. Ratkaisu olisi voitu antaa kuukaudessa parissa, vaikka oikeuskanslerilla on toki muitakin töitä. Pääministerin väitettyä esteellisyyttä koskea asia on niin tärkeä, että se olisi pitänyt laittaa kaikkien muiden asioiden edelle.

Oikeuskansleri vetoaa käynnissä olevaan Nuorisäätiön vaalitukien jakoa koskevaan esitutkintaan, jota hän sanoo seuranneensa ja johon Vanhasen asia "ainakin rakenteellisesti" liittyy.

Jonkan päätöksestä ja sen perusteluista tai taustaseikoista ei kuitenkaan ilmene yhtään mitään tuohon poliisitutkintaan liittyen! Nuorisosäätiön tutkinnanjohtajan mukaan Vanhasen asia ei ole ollut tutkinnassa esillä eikä Jonka päätös vaikuta mitenkään myöskään Nuorisosäätiön asian jatkotutkintaan.

Näiden tietojen valossa on selvää, että oikeuskansleri pelasi aikaa, jotta Vanhanen ehti jättää pääministerin ja puoluejohtajan tehtävänsä ja jopa luopua eduskunnan jäsenyydestä.

Muut julkisuudessa esillä olleet esteellisyyskysymykset Jonkan kerrotaan selvittäneen nopeasti, samoin Mauri Pekkarisen epäillyn lahjusrikkomuksen.

Miksi oikeuskansleri pelasi Vanhasen tutkinnassa aikaa ja antoi Vanhasen jatkaa pääministerinä reilut puoli vuotta? Eikö Jonkka vain halunnut itselleen "pääministerin kaatajan" mainetta vai onko asian taustalla joitakin sellaisia kytköksiä, joita ei haluta paljastaa?

Kimmo Sasi harmitteli eilen sitä, että Jonkka antoi päätöksensä "jo nyt."! Olisiko siis sovittu, että Jonkka vitkuttelisi päätöksensä kanssa vielä pidempään?

Kun ihmiset ja media alkoivat jo hermostua odotukseen, oli Jonkan vihdoin pakko tulla ulos pesästään päätöksensä kanssa.

Anonyymi kirjoitti...

Tavis-kansalaisen on vaikea ymmärtää tätä Vanhasgatea.

Seuraavan kerran kun menen ruokakauppaan niin pistän nakkipaketin taskuuni ennen kassalta ulosmenoa. Jos jään kiinni niin sanon vaan, että en "hoksannut" kassalla että nakit olivat taskussa. Jos olisin hoksannut niin olisin tietenkin maksanut ne.
Kauppias kyllä varmaan uskoo sanomaani!

Kauppias=äänestäjät

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja KImmo Sasi (kok) tänä aamuna TV!:n Ykkösaamussa:

"Täytyy muistaa, että ministerillä on korkeampi syytekynnys, mikä on otettava huomioon...Jos kyseessä on pelkkä jääviys, se johtaa usein pelkkään huomautukseen"

Sasin lausumat paljastavat, miten Sasi ja varmaan monet muutkin perustuslakivaliokunnan jäsenet tulevat suhtautumaan tapaus Vanhaseen: vähättelevästi.

Sasia ei tunnu kiinnostavan pätkääkään se, miten Vanhanen ohjasi kylmästi lähes 25 000 euroa valtion rahaa omaan kampanjaansa. Hyvä veli-järjestelmä tekee nähtäväksi kaikkensa, jotta Vanhanen pestään puhtaaksi rikosoikeudellisesta vastuusta perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Poliittinen päätös naamioidaan juridiikan kaapuun.

Anonyymi kirjoitti...

Arvon blogisti, voisiko ajatella, että perustuslakivaliokunnalla olisi jokin intressi, että Jaakko Jonkka päätyi tämänkaltaiseen ratkaisuun?

Jami kirjoitti...

Hienoa,että Matti Vanhasen pahin rikos ei olekaan se,että hänen hallituksensa poisti pakkoruotsin yo-kirjoituksista:) Hieno homma. Eteenpäin on menty:)

Anonyymi kirjoitti...

Sasin kommentti oli ihan paikallaan, todeten myös ne seikat, joita toimittaja ei ollut huomannut. Eihän perustuslakivaliokunta mikään syyteautomaatti ole. Tässä vaiheessa valiokunnan puheenjohtajan ei pidä ottaa voimakkaita kantoja puoleen jos toiseenkaan. Muistetaan toki kaikki tilanne, jossa Virolainen nimenomaisesti jääväsi kantelullaan erään syyttäjän hänen voimakkaista mielipiteistään. Valistuneet lukijat voivat miettiä mahdollisia yhtymäkohtia tämän asian perustuslakiovaliokunnan käsittelyn ja tavallisen pulliaisen syyteharkinna välillä. Näin ne tilanteet unohtuu... Virolaista lukiessa aika usein tulee tosiaan mieleen, että juridiikka on pelkkä mielipidekysymys.

Anonyymi kirjoitti...

"Keskustan nykyjohdon käsienpesu Vanhasen tapauksessa on verrattavissa maaherra Pontius Pilatuksen raamatulliseen siistiytymiseen."
Minä vertaisin enemmin siihen, joka ilmoitti, ettei tunne tuota miestä.

Anonyymi kirjoitti...

Kansanedustajan esteellisyydestä perustuslakimme sanoo (32 §):

"Kansanedustaja on esteelinen osallistumaan valmistelun ja päätöksentekoon asiassa, joka koskee häntä henkilökohtaisesti. Hän saa kuitenkin osallitua asiata täysistunnossa käytävään keskusteluun. Valiokunnassa kansanedustaja ei saa myöskään osallistua virkatointensa tarkastamista koskevan asian käsittelyyn."

Eduskunnan eikä kansanedustajien toimintaan ei sovelleta hallintolakia eikä siis hallintolain esteellisyyssäännöksiäkään. Tällä turvataa kansanedustuslaitoksen päätöksentekoa.

Sasi ei siis tule esteelliseksi Vanhas-asiassa, vaikka olisi kuinka ilmaissut ennakkokäsityksiään tai vaikka olisi luvannut ennalta, miten aikoo äänestää mahdollisesti asiaa koskevassa äänestyksessä perustuslakivaliokunnassa.

Yhtä vähän esteellisiä ovat vaalirahasotkuun mahdollisesti itse sotkeentuneet kansanedustajat Vanhasen syytteistä päätettäessä eduskunnan täysistunnossa. Asia ei koske heitä henkilökohtaisesti vaan Matti Vanhasta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ok, hyvä tietää!

Nuo esteellisyyssäännökset eivät toki tarkoita sitä, että ministerisyyteasiassa perustuslakivaliokunnan jäsenen, saati sitten puheenjohtajan, olisi sopivaa mennä laukomaan julkisuudessa ennakkokäsityksiään asiassa.

On korostettu, että perustuslakivaliokunnan harkinta ja päätöksenteko ministerisyyteasiassa on luonteeltaan juridista.

Olisi sen vuoksi olisi paikallaan, että nämä PeV:n "tuomarit" malttaisivat noudattaa samanlaisia pelisääntöjä, mitä tuomarit joutuvat tuomitsemistoiminnassa noudattamaan.

Anonyymi kirjoitti...

Olet oikeassa. Sasin kannanotot julkisuudessa ovat harkitsemattomia ja tarkoitettu mahdollisesti vaikuttmaan muiden perustuslakivaliokunnan jäsenten kantoihin ennalta.

Sama anonyymi