tiistai 28. syyskuuta 2010

326. Vielä Talvivaarasta ja Lehtomäestä


Keskustelu Talvivaaran osakkeen arvoon vaikuttavista tekijöistä ja tapaus Lehtomäestä on jatkunut.

Talvivaaran toimitusjohtaja ja suuromistaja Pekka Perä sanoo, että jos "pistää päällekkäin nikkelin maailmanmarkkinahinnan ja meidän osakekurssimme kehityksen, niin näkee helposti, että sieltä se arvo tulee."

Nikkelin hintaa ja Talvivaaran osakekurssia koskevista "käppyröistä" toki ilmenee, että Talvivaaran osakekurssin kehitys on lähes identtinen nikkelin hinnan kehityksen kanssa.

Tämä ei kuitenkaan ole sisäpiiririkoksen kannalta relevanttia. Ratkaisevaa ei ole se, missä määrin Talvivaaran osakekurssiin noussuun vaikutti nikkelin maailmamarkkinahintojen nousu ja missä määrin yrityksen uraanihakemus.

Sisäpiirin väärinkäytön kriminalisoinnin edellytyksenä ei ole, että teolla olisi todella saatu konkreettista hyötyä. Sisäpiiritiedon väärinkäytöstä voidaan tuomita jo silloin, kun hyödyn mahdollisuus on olemassa. Teo rangaistavuus liittyy hyödyn hankkimistarkoitukseen. Arvopapereiden hinnat voivat vaihdella eri syistä, eikä myöhemmällä ja arviointihetken mukaan vaihtuvalla osakkeen arvon kehityksellä tai mahdollisen myyntivoiton saamisella ole sen vuoksi merkitystä teon rangaistavuuden kannalta. Näin asiaa on tulkittu oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä.

Ratkaisevaa on, että yhtiössä uraanin talteenoton aloittaminen oli luokiteltu sisäpiiritiedoksi.
Se, että Talvivaara piti uraanihankkeestaan erillistä sisäpiirirekisteriä, tukee käsitystä, jonka mukaan yhtiön arvion mukaan hanke vaikutti julki tullessaan olennaisesti osakkeen arvoon.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) teollisuusneuvos Riku Huttusen mukaan - häntä haastateltiin äsken Ajankohtaisessa kakkosessa - yhtiö otti ministeriöön, siis tähän Pekkarisen johtamaan putiikkiin, yhteyttä jo viime syksynä tiedustellen tarvittavista luvista ja menettelyistä. Palavereja yhtiön edustajien kanssa pidettiin kahdesti. Ministeriössä tiedot tulivat peräti kymmenkunnan virkamiehen tietoon.

Minusta teollisuusneuvos ei vaikuttanut kovin uskottavalta kertoessaan, että TEM:ssä ainoastaan tietyt virkamiehet tulivat viime syksynä tietoiseksi yhtiön uraanihankkeesta eli että ministeri Pekkariselle ei olisi kerrottu asiasta halaistua sanaa. Kun neuvokselta kysyttiin, miksi näin tapahtui, vaikka kyse on Suomessa aivan ainutlaatuisesta ja kiistellystä hankkeesta, teollisuusneuvos selitti ympäripyöreästi, että näin vain tällaisissa asioissa on tapana tehdä!

Tämä olisi todella outoa, kun tietää, miten tiedonhaluinen ministeri Pekkarinen on ja miten hän hyvin haluaa olla kaikista ministeriön toimintaan liittyvistä asioista informoitu. Ei ole kerta kaikkiaan uskottavaa, että yhtiö olisi kieltänyt TEM:n virkamiehiä kertomasta uraanihankkeesta Pekkariselle mitään tai että yhtiöstä olisi kerrottu hankkeesta Pekkariselle ensimmäisen kerran vasta 8.2. illalla eli vajaa vuorokautta ennen pörssitiedotteen julkaisemista. Pekkariselle on toki kerrottu pörssitiedotteen julkaisemisesta, mutta tämä ei merkitse sitä, etteikö Pekkarinen olisi tullut virkamiestensä tai yhtiön informoimana tietoiseksi hankkeesta jo paljon aikaisemmin.

Ajankohtaisessa kakkosessa haastateltiin myös YM:n kansliapäällikkö Hannele Pokkaa, joka puolestaan vakuutti, ettei ympäristöministeriölle olisi kerrottu uraanihankkeesta mitään ennen pörssitiedotteen julkistamista. Ei tämäkään selitys vaikuttanut uskottavalta kun tietää, että ympäristöministeriö (YM) on toinen avainasemassa oleva ministeriö, josta yhtiön uraanihankkeen eteneminen ratkaisevasti riippuu. Kun yhtiö oli kääntynyt TEM:n virkamiesten puoleen kysellen tarvittavista luvista, on todennäköistä, että näin on tehty myös YM:n suuntaan, sillä juuri YM päättää yhtiön ympäristöluvan mahdollisista muutoksista uraanihankkeen takia.

Ohjelmassa vilautettiin myös kainuulaisen paikallislehden uutista viime vuodelta, jonka mukaan ministeri Lehtomäki on suhtautunut myönteisesti uraanin louhimiseen tai talteenottamiseen kotimaisessa kaivostoiminnassa.

6 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Pokan kertomisista ei voi mitään päätellä. Jos hän puhui totta, niin hän ei välttämättä asiasta mitään tiedä vaikka muut ministeriössä olisivat tienneetkin. Pokka nimitettiin ministeriöön vasta sen jälkeen, kun kokoomus oli valtioneuvostossa ottanut asiakirjat haltuunsa tarkempaa pohdintaa varten. Syynä oli Pokan "johtamistapa" Lapin lääninhallituksessa. Pitäisi kuitenkin sen verran alaisten kanssa tulla toimeen, että saa heiltä viranhoidon kannalta keskeiset tiedot.

Olisi mukava tietää:
1) onko YM:n henkilökunta tai läheisensä tehneet merkittäviä sijoituksia Talvivaaraan;
2) mikä on Talvivaara -sijoitusten osuus Lehtomäen lähipiirin kaikista sijoituksista? Jos joku sijoittaa puolet riskibusineksenä tunnettuun kaivosteollisuuteen esim. puolet koko sijoitusomaisuudestaan, niin se on pelkkää tyhmyyttä, jos toimii yksinomaan julkisen tiedon varassa.

Siru Pola kirjoitti...

Kyllä prof. Virolainen on jälleen mennyt pahasti metsään, kun hän luulee, että ministerit ovat perillä johtamiensa ministeriöiden asioista. Nänhän asia ei lainkaan ole, vaan ministeriöt tekevät päätöksiä kenenkään tietämättä asioista tai hoksaamatta mitään.

JarMom kirjoitti...

Sisäpiiritiedosta kysymys.

Ulkopuolinen on saanut VTT:n tutkijalta ei-julkisen tiedon kymmenen vuotta sitten.
Työntekijän kertoman mukaan ei-julkisten (noin sadan) tutkimustulosten vaikutukset yhteiskuntaan näkyvät vasta 10-15 vuoden kuluessa kerrotusta ajankohdasta.
Eli juuri näinä aikoina.

Onko tällaisella sisäpiiritiedolla jokin vanhentumisaika?

Jos nyt myisin tietyn kiinteän omaisuuden pois, kertomatta ostajalle tämän sisäpiiritiedon vaikutuksen kaupan kohteeseen, olisinko pulassa, koska
sisäpiiritiedon mukaan kyseinen kiinteä omaisuus hajoaa piakkoin käsiin?
Ostaja ei tietenkään kiinteää omaisuutta ostaisi, jos olisi tutkimustuloksista tietoinen.

Tutkimustulokset perustuvat tuolloin muutaman vuoden aikana yksityishenkilöiden tilaamiin tutkimuksiin.

Anonyymi kirjoitti...

Lehtomäki säteilevässä montussa;

http://www.lb.kaleva.fi/jari/nayta/279485

ja Urpilainen, Katainen ja Kiviniemi persliukumäessä. Ennakoiko tulevaa?

http://www.lb.kaleva.fi/jari/nayta/279131

Anonyymi kirjoitti...

Luulenpa, että sisäpiiritieto, jos sitä on vuodettu, on Kainuussa kulkenut aivan jotain muuta reittiä kuin ministeriöihin laitetuista papereista tai poliitikoiden keittiöiden kautta. Kuka on ensimmäisenä ollut tietoinen Talvivaaran hyödynnettävissä olevista aarteista? Miten iso on se joukko, joka tuntee kaivannaisiin liittyvät arvonnousun mahdollisuudet? Enpä ihmettelisi, että tietoa olisi vähän tihkunut kavereillekin. Ajan henki vain on se, että johtavia poliitikoita pitää syyttää kaikesta. Tästä seuraa, että kansa saa juuri sellaiset poliitikot kuin ansaitsee, parkkinahkaiset ja korvansa ulkomaailmalta sulkevat sarvikuonot.

Anonyymi kirjoitti...

Rikollista menettelyä ja sisäpiiritiedon vuotamista ei pidä kuitenkaan sallia, vaikka poliitikoista tulisi kuinka "umpikorvaisia" tahansa.