sunnuntai 13. toukokuuta 2012

594. Huumepoliisin tiedottajaa autettiin oikeudessa; syyte törkeästä huumausainerikoksesta hylättiin salaisiksi julistetuilla perusteilla
Jätkät, kohta rillataan!
1. Tänään mediassa ihmetellään oikein porukalla tapausta, jossa Kouvolan hovioikeus jätti 2000-luvun alussa salaiseksi julistetulla ja sittemmin lainvoiman saaneella tuomiolla tuomitsematta näytön puuttumisen johdosta "poliisin vinkkimiehen,"jonka hallusta oli löydetty yhteensä lähes kilo heroiinia. Syyttäjä haki hovioikeuden tuomioon valituslupaa, mutta korkein oikeus, ilman minkäänlaisia perusteluja, hylkäsi hakemuksen. Hovioikeuden tuomio sai siis lainvoiman.

2. Jutun ainoa julkinen asiakirja on syyttäjän valituslupahakemus. Siitä ilmenee, että perusteena syytteen hylkäämiselle oli hovioikeuden mukaan se, että heroiinista kärähtänyt mies teki yhteistyötä Helsingin huumepoliisin kanssa.

3. Heroiinijuttu puitiin 2000-luvun alussa ensin Lahden käräjäoikeudessa ja sitten syyttäjän valituksen johdosta Kouvolan hovioikeudessa. Syyttäjä vaati miehelle kuuden vuoden vankeusrangaistusta. Syyte hylättiin molemmissa oikeusasteissa, hovioikeudessa äänestyksen 2-1 jälkeen. Hovioikeus katsoi, että näyttöä siitä, että mies ei ollut pitänyt heroiinia hallussaan rikollisessa tarkoituksessa, ei ollut.

4. Oikeudenkäynti oli kolmessa asteissa julkinen, mutta hovioikeus määräsi vinkkimiehen pyynnöstä oikeudenkäyntiaineiston ja siis myös käräjäoikeuden tuomion samoin kuin oman tuomionsa salaiseksi 20 vuoden ajajaksi eli vuoteen 2022 asti.

5. Syyttäjän valituslupahakemuksen mukaan miehellä oli kiinni jäädessään 481,3 grammaa heroiinia pienempiin paketteihin pakattuina. Seuraavana päivänä hän kertoi maastokätköstä, josta löytyi heroiinia 510 grammaa. Lisäksi hän oli myynyt pari grammaa velaksi toiselle miehelle. Syyttäjä katsoi, että aine oli miehellä myyntiä varten.

6. Syytetty väitti ryhtyneensä heroiiniin, jotta saisi hankittua tietoja Helsingin poliisille.
Helsinkiläinen huumepoliisi, joka oli toiminut vinkkimiehen yhteyshenkilönä, kertoi oikeudessa yhteistyöstä, mutta vetosi vaitiolo-oikeuteensa, kun häneltä kysyttiin, millaisia ohjeita miehelle oli annettu. Käräjäoikeus ja hovioikeus olisivat lain mukaan voineet murtaa poliisin vaitiolovelvollisuuden, mutta näin ei tapahtunut. Vinkkimies hankki heroiinin, kun kyseinen yhteyspoliisi jäi lomalle. Hän ei ilmoittanut hankinnastaan poliisille, vaikka niin oli etukäteen sovittu.

7. Nyt valtionsyyttäjät moittivat tuomiosta tuomioistuimia. He ihmettelevät kilvan, miten "tämmöiset väitteet" voivat menestyä oikeudessa. Myös syyttäjän pyytämän valitusluvan evännyttä korkeinta oikeutta ihmetellään, koska tapauksessa olisi ollut selvä ennakkopäätöksen paikka. Lain mukaan syytetty voi saada alennusta rangaistukseen vain oman rikoksen selvittämisen perusteella.

8. Tästä Lahden ja Kouvolan HO:n tapauksesta nähdään, miten julkisuudelta piilossa eli salaiseksi julistetussa oikeudenkäynnissä ja ilman mitään perusteluja voidaan tuomioistuimissa tehdä millaisia "hiukset kauhusta nostattavia" asioita, lehmänkauppoja ja päätöksiä tahansa!

9. Poliisilla on todella merkittävä valta suomalaisessa oikeusprosessissa - siinä syyttäjätkin jäävät usein hoo moilaisina ihmettelemään, että kuinkas tässä nyt näin kävi tai että "taivas varjele, mitä sieltä nyt oikein tulee"!

10. Komisario-kansanedustaja Kari Tolvasta mukaillen (ks. edellinen blogijuttu) voisi sanoa, että tämä Kouvolan tappaus on nyt taas oiva esimerkki siitä, miten meillä "amerikkalaiseen tyylin" voidaan kovin helposti sivuuttaa "kaikenlaiset muotoseikkamääräykset" eli tässä tapauksessa Suomen laki, jotta jutussa päästään "rikollisten auttamistarkoituksessa" tiettyyn lopputulokseen, jonka huumepoliisi on ilmeisesti syytetylle etukäteen luvannut ja johon sitten myös tuomioistuimet ovat ratkaisuissaan "sitoutuneet." Vaikka hovioikeuden tuomiossa puhutaan, tätä emme tarkalleen tiedä koska tuomio on salainen, näytön puutteesta, niin tosiasiallisesti kyse saattaa kuitenkin olla siitä, että tekoa ei pidetty edellä mainituilla perusteilla rangaistavana.

11. Suomeen puuhataan parhaillaan sievistelleen sanottuna uutta "syyteneuvottelujärjestelmää." Myös se  perustuu kansanedustaja Kari Tolvasen kuvailemaan "amerikkalaiseen oikeuskäytäntöön" (plea bargaining), jossa "rikollista autetaan" lupamalla hänelle poliisin avustuksella tietty rabatti tulossa olevasta rangaistuksesta, jos hän tunnustaa jonkin teon ja/tai auttaa poliisia jollakin muulla tavoin.

12. Mutta Lahden - Kouvolan tapauksessa poliisi ja tuomioistuin ovat kyllä olleet jo kirkkaasti aikaansa edellä. Tuossa tapauksessa on ollut oikea "tuomioneuvottelu" - eikä pienistä muotoseikkamääräyksistä eli rikoslaista ole välitetty tuon taivaallista!

13. Olisi mielenkiintoista tietää, ketkä ovat he kaksi hovioikeudenneuvosta, joiden votumin mukaan hovioikeus on ratkaisunsa antanut, ja ketkä puolestaan ne "oikeamieliset" KKO:n jäsenet, jotka epäsivät syyttäjältä valitusluvan. Korkein oikeus ei voi puolustautua sillä, että asiassa oli tai olisi ollut kyse vain "näytöstä" ja sen arvioinnista, sillä KKO on myöntänyt ja myöntää edelleen valituslupia rikosjutuissa  myös näytön arvioimisen perusteella. Esimerkiksi viimeisen parin kuukauden aikana KKO on myöntänyt kahdessa henkirikosjutussa valitusluvan nimenomaan näytön arvioimiseksi.


59 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Jos hovioikeus on määrännyt jutun asiakirjat salaisiksi, niin tämä määräys koskee myös syyttäjän KKO:lle tekemää valituslupahakemusta, jollei KKO ole toisin määrännyt. Syyttäjä on lähettänyt lupahakemuksen Valtakunnansyyttäjänvirastolle, joka on toimittanut sen edelleen KKO:lle.

Miksi valituslupahakemus on nyt kuitenkin "putkahtanut" julkisuuteen? Tarkoituksellisesti vai erehdyksessä?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tällä viikolla OM:n työryhmän mietinnössään ehdottama syyteneuvottelu, jonka tuloksena syyttäjä voisi luvata syytetylle normaalisti tuomittavasta rangaistuksesta rabattia noin neljänneksen, ei ehdotuksen mukaan koskisi lainkaan huumausainerikoksia.

Anonyymi kirjoitti...

Jutun syyttäjän mukaan KKO:n perustelematon päätös, jolla hänen valituslupahakemuksensa hylättiin, oli vähintään yhtä suuri järkytys kuin kuin hovioikeuden tuomio. Se oli kuin "märkä rätti naaman", kuvailee syyttäjä nyt.

Tämän KKO:n märän rätin saavat joka vuosi sadat valituslupahakemuksen tekijät kokea.

Anonyymi kirjoitti...

Liityisikö poliisin sisältä sisäministeriöön loppuvuodesta 2007 tehtyyn kanteluun, missä väitettiin, että poliisi johtaa Suomen huumekauppaa, ja ongelmaan huumekuriirin varoittamisesta poliisin taholta, jolloin suoritettu operaatio meni pilalle.

Norr-Rogel kirjoitti...

Valtiopäivämies Tolvasen kommentit ovat pöyristyttäviä! Ne paljastavat poliisin johdon (mihin Tolvanen kuuluu) asenteen kansalaisia (syyllisiä tai syyttömiä) kohtaan. Tolvasen valtiopäivämiehenä, lainsäätäjänä, lausumat kommentit ovat, de facto, osoitus siitä mitkä pellet suomessa lakeja säätävät! En paremmin sano...

Kiukkua täynnänsä...Norr-Rogel

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Pakkokeinolaissa puhutaan keinosta nimeltä "valvottu läpilasku."

Olisiko Kouvolan tapauksessa kysymyksessä "väärän tuomion valvottu läpimeno"?

Kukahan poliisiorganisaatiossa on päättänyt ko. vinkkimiehen eli vasikan käytöstä ja hänelle annetuista laajoista toimivaltuuksista ja luvannut hänelle, vastoin lakia, "tuomiosuojan"?

Anonyymi kirjoitti...

Hovioikeus on siis hyväksynyt sen, että poliisin kanssa yhteistyössä toimiva "vasikka" tai tiedottaja (vinkkimies) voisi pitää hallussaan huumausainetta syyllistymättä huumausainerikokseen. Ko. tapauksessa syytetyn väite, jonka mukaan häneltä löydetyn heroiinin hallussapito selittyisi juuri yhteistyöllä poliisin kanssa, on yllättäen ja täysin odottamatta, läpäissyt (" valvottu läpilasku") tuomioistuinlaitoksen aina KKO:ta myöten.

Selvää pitäisi olla, että valeostoa tms. rikosprovokaatiota ei voi suorittaa kukaan ulkopuolinen, vaan ainoastaan poliisimies. Poliisin sanotunlaisissa operaatiossa mahdollisesti käyttämän vinkkimiehen tehtävä rajoittuu ainoastaan yhteyden luomiseen valeostotarjouksen tekevän poliisimiehen ja rikollistahon välille.

Anonyymi kirjoitti...

"J. on kaivanut esiin hänelle näytetystä maastokätköstä lähes puoli kiloa heroiinia, jonka hän on kuljettanut mukanaan erääseen asuntoon ja jakanut huumausaineen pienempiin eriin sekä myynyt sitä mukanaan olleelle henkilölle velaksi pari grammaa. J. on lähtenyt kuljettamaan huumausaietta toiseen asuntoon eikä hänellä tuossa vaiheessa kertomansa mukaan ole ollut jatkosuunnitelmia siitä, miten hän huumausaineen suhteen tulisi menettelemän."

Anonyymi kirjoitti...

Edellä mietittyihin lupa-asioihin liittyen...

Jos puhutaan vinkkimiehestä, ja huume-erän kuljetuksesta, niin eikö kyse ole silloin peitetoiminnasta.

Mutta tämän tapauksen yhteydessä ei syytetty ole voinut vedota edes peitetoimintaan, koska Ulvila-tapauksen käsittelyssä tiedotettiin tilanteen olleen ainoalaatuinen Suomessa: ensimmäinen kerta, kun peitetoiminnalla hankittua tietoa käsiteltiin oikeusasteissa.

Korkeimmalta tasolta tilannetta pidettiin hyvin kummallisena, koska poliisi on vuosikausia peitetoimintaan liittyvässä raportoinnissaan ilmoittanut toiminnan olleen menestyksekästä, mutta koskaan sen avulla hankittua tietoa ei ole tuotu oikeuskäsittelyyn asti ennen Ulvilan tapausta.

Olisiko tuota mitä "menestyksekästä" toimintaa poliisi on tarkoittanut mietittävä uudemman kerran?

Anonyymi kirjoitti...

Vinkkimiehen syyte hylättiin, poliisitodistajalle annettiin lupa vaieta ja tuomio salattiin, jotteivät huumepoliisin laittomat menettelytavat olisi paljastuneet.

Anonyymi kirjoitti...

Niin, ja kaikki varmistettiin tässä(kin) tapauksessa lopuksi sillä, että KKO ei myöntänyt valituslupaa!

Anonyymi kirjoitti...

Peitetoiminta liittynee huumesalakuljetukseen ja järjestäytyneen rikollisuuden tutkintaan. Edellä kirjoitettuun viitaten, olenkin ihmetellyt, että mitä tekemistä sillä oli Eveliina Lappalaisen tapauksessa, jos hankittuja tietoja ei koskaa ole tuotu edes oikeuteen.

Anonyymi kirjoitti...

Konkreettinen esimerkki siitä, että lain mukaan KKO:n ei tarvitse myöntää valituslupaa, vaikka edellytykset siihen olisivatkin olemassa. Esim. purkuperuste: ilmeisen väärä lain soveltaminen, josta tapauksessa näyttäisi olevan kyse. Sen sijaan KHO:n on myönnettävä valituslupa, jos edellytykset siihen täytyvät.

Anonyymi kirjoitti...

Minkä väärän lain tulkinnan perusteella, kun lähtökohtana on jo se, ettei rikollinen voi toimia poliisina?! Vai pitäneekö paikkansa kuulemani väite, että rikollisesti toimivat poliisit Suomessa jahtaavatkin leikisti poliisina toimivia konnia.

Tämähän on jo lähtökohtana täysin absurdii juttu - miten sitä KKO olisi voinut edes käsitellä pidlättämättä ensin poliiseja. Ainekin meni vielä katukauppaan!

Anonyymi kirjoitti...

Joku kulkee todellakin askeleen edellä muita...

Asianajajaliitto suosittelee lausunnossaan ns. plea bargain -asiassa, että ko. menettelyn soveltaminen Suomessa aloitetaan kokeiluluonteisesti huumausainerikoksissa.

”--Suomessa asianomistajalla on vahva asema rikosprosessissa. Tämä tulee ottaa huomioon tulevaa sääntelyä harkittaessa. Olisi ehkä helpompi kokeilla jonkinlaista syytteestä ja rangaistuksesta sopimisen järjestelmää ensin niissä rikoksissa, joissa ei ole asianomistajaa, esimerkiksi huumausainerikoksissa”.

Anonyymi kirjoitti...

Hommassa tuntuu olevan jotakin todella hämärää, asia pitäisi tutkia pohjia myöten. Vaan kuka tutkii, kun rötöstelijöinä on hovioikeus, KKO ja poliisi? Herra se on herrallakin, kuka se tässä tapauksessa on?

Tällainen toiminta vie pohjan koko oikeusjärjestelmältä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Täytyy nyt vain toivoa kädet ristissä, ettei kukaan höyrypää vain saisi päähänsä kannella oikeuskanslerille!

Sieltä se tulisi viimeinen niitti eli poliisin ja tuomioistuinten menettelyn hyväksyminen ja ao. virkamiesten ja tuomareiden peseminen puti puhtaaksi kaikista epäilyistä!

Anonyymi kirjoitti...

Sama ongelma on näissä "solutus-tapauksissa", jos poliisi tekee valeostoja, soluttautuu rikollisjärjestöihin, tai käyttää "vasikoita", siinä rajapinta joka on rikollisen ja laillisen toiminnan välillä voi lopullisesti hajota.

Anonyymi kirjoitti...

Omituista on myös se, että asia tuli Iltalehden mukaan aikanaan tiedotusvälineissä julki, mutta ei herättänyt minkäänlaista julkista keskustelua. Pidettiinkö ehkä mätäkuun juttuna?

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän siitä jonkin verran tuolloin 10 vuotta sitten kirjoitettiin. Mutta kun silloin lehdillä ei vielä ollut juuri verkkojulkaisuja tai blogeja, niin keskustelua ei syntynyt.

Anonyymi kirjoitti...

Hovioikeus oli katsonut selvitetyksi, että J. oli aikaisemmin toiminut polisin tiedottajana, että tämän nimenomaisen heroiinierän kohdalla ei ollut kysymys poliisilaissa säännellystä valeostosta, että J:lla ei ole ollut mitään syytä katsoa, että tällaisen heroiinierän haltuunottaminen kuuluisi hänen poliisin kanssa harjoittamaansa yhteistoimintaan ja että J:n toiminta oli poikennut siitä, miten hän oli aikaisemmin toiminut poliisin kanssa. Tästä huolimatta hovioikeus päätyi katsomaan, ettei J. ollut pitänyt heroiinia hallussaan rikollisessa tarkoituksessa ja että hänen tekonsa oli ilmeisen anteeksiannettava ja rankaisematon. Näin siitä huolimatta, että J. oli, yhteishenkilönä olevan poliisimiehen tietämättä, jakanut hallussaan olleen heroiinierän pienempiin eriin ja myynyt siitä pari grammaa toiselle henkilölle. Mainitun kahden grammaan suuruisen erän myynti oli luettu J:n syyksi huumausainerikoksena.

Anonyymi kirjoitti...

Missä nyt viipyy kansanedustaja-komissario Kari Tolvasen haastattelu ja amerikkalaisen oikeuskäytännön perustuvien menettelytapojen kiihkeä tuomitseminen?

Anonyymi kirjoitti...

Sinivuokko on puolipiilijä (hemikryptofyytti), tuomittu elämään kaksoiselämää osittain maan alla ja päällä – aivan kuten peitepoliisikin. Kuvan valinta osui nappiin!

Poliisin peitetoiminnan suurin heikkous lienee kontrolli tai pikemminkin sen puute, koska se perustuu pääosin keskusrikospoliisin omaan sisäiseen valvontaan. Oikeusasiamiehelle vuosittain annettavat kertomukset toiminnasta ovat aika muodollisia raportteja, eivätkä anna ko. elimelle mahdollisuuksia vaikuttaa peitetoiminnassa mahdollisesti esiin tulleisiin epäkohtiin. Peitetoiminnasta myös päättää ja vastaa KRP ja/tai Supo. Mikä lääkkeeksi?

Anonyymi kirjoitti...

"Ihmemies" Tolvaselta tulee kommentti asiaan jos toiseenkin.
Kansanedustaja Kanervan tapaukseen liittyvässä kommentissa, bloginne no: 588 11 luvussa "Kansaedustajien tulisi saada koulusta siihenkin miten niitä lakeja luetaa, jota oikein "säätämällä
säädellään"

Anonyymi kirjoitti...

Aiemminkin on pohdittu, suojeleeko huumepoliisi vasikoitaan ja tekee itse laittomia valeostoja? On on puhuttu huumepoliisin omalaatuisista otteista ja jopa huumepoliisien paikalliseen syyttäjään kohdistamista uhkailuista, joita ei sitten jostakin syystä haluttu tarkemmin tutkia.

Syksyllä 2008 tutkittiin kahdella eri taholla, olivatko huumepoliisit ryhtyneet tulkitsemaan poliisilain pykäliä peite- ja valeostotoiminnasta itselleen sopivalla tavalla. Epäiltiin, että huumepoliisit palkitsevat vasikoitaan eli käyttämiään soluttautujia painamalla näiden tekemiä rikoksia villaisella.

KRP:n ja Vantaan huumepoliisin tutkinnasta vastannut kihlakunnansyyttäjä Marianna Semi kertoi pelkäävänsä poliisien taholta tullutta painostusta.

-Poliisi on pyrkinyt vaikeuttamaan tutkintaa monella tavalla, ja myös turvallisuuttani on uhattu. Ensimmäistä kertaa olen työssäni pelännyt turvallisuuteni puolesta, kertoi Semi.On selkeitä viitteitä myös siitä, että eräät huumepoliisin tahot mahdollisesti ovat käyttäneet ulkopuolisia siviilejä valeostojen tekemiseen. Tämä olisi ehdottomasti poliisilain vastaista, kertoi Semi.

Huumepoliisit ovat pelänneet vasikoidensa nimien paljastuvan tutkinnan yhteydessä.

Anonyymi kirjoitti...

Ihmemies Tolvanen on myös "Väkivallan virkamies" eli Hgin poliisilaitoksen väkivaltaosaston virkavapaalla oleva päällikkö, siis oikea "Superkyttä", jos niin voisi sanoa. Hän saattaa sius tarvita koulutusta en erottamiseksi, onko virkamiehen ja kansanedustajan lahjonta oikeaa lahjontaa vai ei.

Anonyymi kirjoitti...

Ei mitään uutta auringon alla. Se, että lakia muutetaan ”kustomoidaan” jälkikäteen poliisin tarpeisiin sopivaksi on jo vakiintunut käytäntö. Vastuuvapaus ja anteeksianto tietolähteen ”vinkkimiehen” tekemän rikoksen osalta enteilee vahvasti plea bargain -menettelyn rantautumista Suomeen. Mutta voisiko eduskunnan oikeusasiamies ottaa nyt puheena olevan tapauksen yksityiskohtaiseen tarkasteluun?

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan (Dnro 571/12/08) 7.9.2010 päätös valeostoja koskevaan omaan aloitteeseen (poliisi teki pelkkien ostotarjousten sijasta varsinaisia ostoja)

”--Salaisten pakkokeinojen sääntelyssä on käytännössä saatettu edetä siten nurinkurisesti, että poliisi ja tuomioistuimet ovat ensin käyttäneet toimivaltuuksia lain sanamuodon rajat ylittäen, ja että lainsäädäntöä on vasta jälkikäteen muutettu kattamaan käytännössä ensin suoritetut toimivaltuuksien laajennukset”.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Salaisten pakkokeinojen sääntelyssä on käytännössä saatettu edetä siten nurinkurisesti..."

Tämä oli Jussi Pajuojan tarinaa.

Heh, heh! Eihän tämmöisten jussi pajuojien, tyypillisten hallintoihmisten, mainitunlaisilla lausahduksilla ole minkään valtakunnan merkitystä käytännössä. Huume- ja muutkin poliisit lähinnä vain naureskelevat partaansa tämmöisiä lausahduksia lukiessaan tai kuullessaan. Onhan tämä sama tyyppi kirjannut myös kymmeniä ellei satoja tapauksia, joissa polisi on rikkonut räikeästi myös kotietsinnän edellytyksiä tai muotomääräyksiä, mutta ei hänen lepsuilla päätöksillään, jotka eivät johda yleensä edes huomautukseen muista toimenpiteistä puhumattakaan,ole käytännössä minkäänlaista merkitystä.

"Saatettu edetä siten nurinkurisesti". Voi, voi, tämäkö on oikeusasiamiehen "kova sana"!

Oikeusasiamiehen virka muistuttaa kirjaajan virkaa, joka vain kirjaa ja panee muistiin havaitsemiaan virkamiesten rikkeitä, mutta siihen homma sitten myös useimmiten jääkin.

Jostain mitättömistä asioista, kuten esimerkiksi jonkun opettajan kovasanaisesti puhuttelusta oppilaalleen, voidaan EOA-virastossa kyllä kirjoitella parikymmentä sivua päätöstä liilrum laarumina, mutta mihinkään vakaviin ja oikeusturvaa todella vaarantaviin tapauksiin oikeusasiamiehetkään eivät rohkene puuttua.

Anonyymi kirjoitti...

Oikeusministeriö suunnittelee julkaisevansa tulevaisuudessa käräjäoikeuksien ratkaisuja verkossa.

http://ts.fi/uutiset/kotimaa/345796/Karajaoikeuden+tuomioita+aiotaan+julkaista+netissa

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen haastattelu tänä aamuna TV1:n Aamutv.ssä oli kyllä löysyyden, lepsuuden ja tylsyyden huippua!

Matti Nissinen pääsi kovin, kovin helpolla, kun naispuolinen toimittaja ei ollut tehtävänsä tasalla eikä tiennyt asiasta juuri mitään.

Sen verran selvisi, että vaikka Nissinen on yrittänyt muutama päivä aiemmin hieman julmistella Ulvila-jutun syyttäjälle, hän veti nyt sanojaan takaisin ja totesi, että "analyysiä" Ulvila-syyttäjien toimista ei ole vielä edes aloitettu.

Siis vaikka olemme saaneet seurata ja ihmetellä ko. syyttäjien toimintaa jo monen vuoden ajan, niin syyttäjän esimiesvirastossa eli VKSV:ssa ei ole edes vielä aloitettu syyttäjien työn analysointia!

Onko tämä yleinen käytäntö, siis se, että syyttäjien esimies ja hänen apurinsa valtionsyyttäjät eivät seuraa edes merkittävimmissä jutuissa paikallissyyttäjien tehtävän laatua? En kyllä voi uskoa tätä millään todeksi.

Naistoimittaja yritti flirttailla ja keikistellä Nissiselle, mutta Nissisen kunniaksi on todettava, että hän ei lähtenyt tähän keimailuyritykseen mukaan. Flirttiin, jolla toimittajaparka yritti kai jotenkin peitellä asiantuntemattomuuttaan.

Toimittajaparka ei ollut ilmeisesti kuullutkaan mahdollisuudesta, että myös Suomessa syyttäjä voisi toimia esitutkinnan johtajana. Tämä puoli asiasta ei nimittäin tullut kertaakaan ko. haastattelussa esiin, vaikka siitä on muuten puhuttu julkisuudessa paljon. Ilmeisesti Ylessä asia on kuitenkin jäänyt täysin tuntemattomaksi, vaikka Nissisen haastattelun teemaksi oli ohjelmatiedoissa merkitty "syyttäjän rooli esitutkinnassa."

Jyrki Virolainen kirjoitti...

"Oikeusministeriö suunnittelee julkaisevansa tulevaisuudessa käräjäoikeuksien ratkaisuja verkossa."

Heh, heh! So What!

Onhan meillä OM:ssä kyllä "suunniteltu" myös hovioikeusratkaisujen julkaisemista vuosikirjoina jo ainakin 30 vuotta, mutta ei sekään ole - vielä - toteutunut! Hitaita ovat siis OM:n herrojen kiireet. Tämäkin "uudistus, josta hallitusneuvos Heikki Liljeroos, joka muistetaan kovasta julmistelustaan Turun lautamieheksi valittua Olavi Mäenpäätä kohtaan, Turun Sanomille "paljasti suurena uutisena", toteutuisi aikaisintaan vasta v. 2016.

Ei mikään estä käräjä- tai hovioikeuksia julkaisemista päätöksiään jo nyt netissä! Onhan esim. Vaasan HO julkaissut koko tuomiotaan netissä jo tähänkin asti. Eivät käräjäoikeudetkaan siihen mitään OM:n herrojen lupia tai suunnitelmia tarvita! Siitä vaan toimeksi, jos halua ja kykyä tuomioistuimista löytyy, mutta näyttää pahasti siltä, että ei löydy. OM ei ole pystynyt huolehtimaan tuomioistuinten hallinnosta ja koulutuksesta uutenkaan enkä usko, että onnistuu jatkossakaan. Kyllä tämäkin uudistus edellyttäisi tuomioistuinten keskushallinnon erottamista OM:stä.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Riippumattomien tuomioistuinten tuomioiden ja päätösten julkaiseminen ja siitä päättäminen ei voi oikeusvaltiossa kuulua jollekin hallintoviranomaiselle eli esim. OM:lle, kyllä se kuuluu yksinomaan tuomioistuimille itselleen!

Skorpioni kirjoitti...

Olen samaa mieltä kuin palsturi OKA:n ja EOM:n täysin lepsujen päätösten merkityksestä lainvalvonnassa. Eli kaiken hyväksivillä "päätöksillä" ei mitenkään oikeasti valvota lain noudattamista, vaan päin vastoin usein hyväksytään vähintäänkin puolilaiton menettely.

Näiden virastojen virkamiesvalvonnan taka-ajatuksena usein on, että kun oikeus-, syyttäjä- ja poliisi- ym. viranomaisilla on vähän resursseja, niin annetaan ikään kuin anteeksi ja katsotaan sormien läpi viranomaisten väärätkin laintulkinnat.

Niin, että tässä sitä nyt ollaan. Kyllä kansalaisten oikeuturva on usein heikoissa kantimisissa.

Ahneus ja siitä räikeänä esimerkkinä oleva korruptio, josta erittäin paha esimerkki on viimeksi paljastunut ja parhaillaan Helsingin kaupungin rakennuspuolella paljastunut lahjontajuttu, ovat saaneet meillä vankan kasvuperustan.

Miksi ihmeessä esim. Helsingin kaupungin kaupungin rakennuspuolen kaupunginjohtoa ei edes ilmeisesti ajatella asetettavan vastuuseen siitä, ettei se ole järjestänyt valvotaan niin, ettei lehtitietojen mukaan jo ainakin 2005 alkanut jatkuva lahjonta ole paljastunut.

Ja media, siltä puuttuu usein ammattitaito käsitellä vähänkin vaikeampaa oikeudellista kysymystä ja ratkaisua.

Kohta ollaan siinä tilanteessa, että media hyväksyy kaikki poliisin, syyttäjän ja oikeuden salaiset ratkaisut. Media ei voi käsitellä asiaa enää faktojen ja se pyrkii käsittelemään asiaa fiktioioiden pohjalta, jolloin ollaan useimmin täysin pielessä.

Tyypilisin esimerkki tästä on tapaus Auer, jossa pitäisi ottaa lähtökohdaksi viimeistään nyt se, että jos tapahtunut murha ei selviä 5-6 vuotta jatkuneessa poliisin esitutkinnassa tähän asti jatkuneen esitutkintalinjan pohjalta, pitäisi tietysti valita uusi tutkintalinja tai lopettaa koko tutkinta.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ulvilan tapauksen tutkinta olisi viimeistään v. 2008 pitänyt antaa KRP:lle. Syyttää taas olisi pitänyt vaihtaa ennen käräjäoikeuskäsittelyä ja määrätä valtionsyyttäjä asialle.

Kun nyt päivitellään jutun tutkinnan ja oikeuskäsittelyn kohtuutonta viipymistä sekä tutkinnassa samoin kuin syyttäjän toiminnassa väitettyjä möhläyksiä, niin vastuu niistä on tietenkin viime kädessä poliisin osalta Mikko Paaterolla ja syyttäjän toiminnan osalta puolestaan Matti Nissiseltä ja hänen edeltäjällään Matti Kuusimäellä. He eivät vaihtaa tutkinnanjohtoa ja syyttäjiä, ja tässä sitä nyt sitten ollaan.

Anonyymi kirjoitti...

Kyllähän vuonna 2008 Ulvilan tutkintaan vaihdettiin Paateron oma mies samaan aikaan, kun hänestä tuli poliisiylijohtaja,, ja tällä kaksikolla on ollut merkittävää eduskuntakyselyyn asti edennyttä poliittista suhmurointia liittyen perättömän rikosilmoitusasian julkistamista lehdistössä poliisin nimissä, jonka läänintaso muka totena vahvisti vastapuolesta juuri ennen äänestystä.
Tutkinnanjohdon vaihtoa epäiltiinkin peliksi väitteellä, että tapausta ei ole mitään syytä siirtää KRP:lle, koska läpimurtoa ei tutkinnassa ole vielä tehty. Itse olen olettanut, että KRP on nimenomaan tutkiva taho.

Anonyymi kirjoitti...

Huumepoliisitutkinta oli varmasti painostusluokaltaan WinCapita-tasoa, minkä on väitetty toimineen poliisisuojeluksessa, vaikka toiminnassa on ilmennyt huumerahanpesua, ja siksi ihmettelenkin, että miten valeosto/peitetoiminnalla on otettu huumekuriireja kiinni, jos toiminta ei ole vielä koskaan edennyt oikeusastetodisteluun, mutta aineet kyllä katukauppaan. Uutta oli se, että toiminta on tapahtunut jopa oikeuslaitoksen suojeluksessa.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Muuten.
Kaivos- ja ympäristöaktivisti Sirpa Pietikäinen (kok) voisi olla sopiva valinta kokoomuksen seuraavaksi presidenttiehdokas. Hänessä on vähän samaa "jytyä" kuin Tarjassakin. Myös Sirpan elämänkumppanin proffa, ympäristöoikeuden sellainen. Sirpa saisi vaaleissa vihreidenkin äänet, joten Pekka voisi keskittyä rauhanvälitykseen ja Poikaan...

Anonyymi kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Jyrki Virolainen kirjoitti...

Tiedä häntä, mitä kaikkea jo Antonion näkeminen olisi saanut mummoista ulos puristetuksi!

Irvin kirjoitti...

Uusia uutisia tai oikeastaan jatkuvia sellaisia: Itä-Suomen yliopiston proffa Tolvanen näkee suuren vaaran siinä, että varsinkin kokoomuspoliitikot- Jan ja kumpanit- käyneet useissa MM-lätkämatseissa ihka ilmaiseksi ja Tolvanen "katsoo" jo lahjusrikkomuksen täyttyvän. Onkohan tämä Tolvas Matti lätkämiehiä?

Skorpioni kirjoitti...

Ilta-Sanomien mukaan Jani Tuppurainen oli sitä mieltä, että Suomen lätkäjoukkue "pesi Kazakstan-ottelulla kasvonsa". Ei ainakaan Tuppuraisen "kasvot olleet pesun tarpeessa", kun mies on niin puti puhdas eikä edes pelasnnut Usaa vastaan.

Olisikohan niin, että Suomen joukkuen oli "katsonut peiliin" Usa-ottelun jälkeen ja huomanut, että kasvot ovat likaiset?

Muuten veikkaanpa, että lätkän loppupelit Suomessa käydään ilman Suomea!

Mitenkähän Mertaranta soveltaa "entisen tytöt aittajutut" Kanadaan, Usaan, Ruotsiin ja Venäjään. No mikä ettei!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Suomi pelaa Jukka Jalosen johdolla tyypillistä "neitikiekkoa", jolla ei USA:ta ja Kanadaa vastaan voi pärjätä. NHL-miehemme eivät pistä loukkaantumisen pelossa itseään kunnolla likoon.

Viime vuoden MM-kisoissa Suomi ei kohdannut lainkaan USA:ta tai Kanadaa, siinä menestyksemme salaisuus tuolloin.

MTV3:n selostajat ja hirmuinen määrä asiantuntijoita on palkattu hommiinsa Suomen joukkueen ja jääkiekkoliiton ehdoin; kovaa kritiikkiä ei noilta hepuilta sallita. Kunnon kritiikkiä tulee vain TV1:n Aamujää-ohjelmasta.

Eikö KRP:n tulisi olla joka pelissä katsomossa ja kuvata joka ilta ja matsi kaikki firmojen kutsuvierasaitioissa käyvät poliitikot ja virkamiehet?
Tätä kai Toolvanen edellyttää?

Skorpioni kirjoitti...

Kyllä palsturin näkemys KRP:n mahdollisuuksista toimia on juuri näin. Videoita, kuuntelulaitteita aitioon yms. Tarvittaessa myös DNA.

Niin helppoa on nykyisin rikostutkinta!

Siru Pola kirjoitti...

Sbutt kertoi aamulla telkkarissa, että oli turvallinen olo, kun isä oli matsissa toisella puolella ja Kalervo Kummola toisella puolella. Ja Juti ja Kurri ja Kuti ja Jurri takana ja edessä. Olikohan se Hyväveli mukana...

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Ei, toveri A.Lukashenko ei nyt kiireiltään ehtinyt mukaan, vaan odottelee toveri Kalea ja kaima Alexanderia v. 2014 MInskin MM-jäälle.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Otsikko Uudessa Suomessa:

"Niinistö ulkomaalaisten vallasta: ”Naiivit suomalaiset ovat polvillaan.”

Ohoh, onpas Sale nyt ollut todella tuikealla tuulella!

Anonyymi kirjoitti...

Suomen politiikassa toimii näkyvästi kolme Niinistöä.

Suur-Mulukku kirjoitti...

Blogisti puhuu "Niin totta kuin osaa."

Kun väittää tuota otsikkoa Salen sanomaksi.

Kuitenkin Uusi Suomi-julkaisun uutisessa selkeästi mainitaan "Naivit suomalaiset"-sanonnan olevan ympäristökanisteri Ville Niinistö (Virheet r.p.) lausumaa.

Mutta kukin tyylillään.

Anonyymi kirjoitti...

Jumaleisson, jos nyt sitten yhtään ymmärrän, niin onko niin että edes valtakunnansyyttäjäkään ei ymmärrä tämän jutun salaisuuksia?

Jyrki Virolainen kirjoitti...

No, kyllä palsturikin toki sitten US:n jutun lukiessaan huomasi, että se "Niinistö" oli tietenkin VIlle, Salen veljenpoika!

Voisi US kuitenkin laittaa jo otsikkoonsa, että "Ville Niinistö sanoi niin ja niin, kun meillä on tämä Salekin..niin ja se kolmas..mikäs se nyt olikaan miehiään?

Anonyymi kirjoitti...

Se kolmas on tietenkin persujen Jussi Niinistö.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

En sentään onnistunut sössimään blogitekstiä lopullisesti bittiavaruuteen, vaan erään lukijan ystävällisellä avustuksella "löysin" taas tekstin, kiitos!

Irvin kirjoitti...

Hyvä ja kuvaava kuva Suomen jääkiekkojoukkueesta. Kyllä kohta helähtää!

Muuten kyllä nointa samoja nimiä on kerääntynyt ja kerääntymässä myös "oikeusoppineiden" joukkoon. Joensuulaisilla on nimittäin Tolvasen Matti ja helsinkiläisillä Tolvasen Kari. Molemmat innnokkaita kriminalisteja ja vielä parhaasta päästä eikä siis mitään tolvanoita!

Anonyymi kirjoitti...

"Ei, toveri A.Lukashenko ei nyt kiireiltään ehtinyt mukaan, vaan odottelee toveri Kalea ja kaima Alexanderia v. 2014 MInskin MM-jäälle."

tiistai, toukokuu 15, 2012

Sukunimi on Lukashenka. Vaikka onkin mies. Käyttää nimittäin äitinsä sukunimeä, kun isästä ei ole tietoa.
Näin kerrotaan

Jyrki Virolainen kirjoitti...

KKO:n viestintäpäällikkö Pia Siven tänään julkistaman KKO:n tiedotteen mukaan ko. heroiinijutussa ei ollut kyse rikoksen "anteeksiantamisesta", vaan näytön arvioinnista. Näin tiedotteessa:

"Asiassa toimitetussa oikeudenkäynnissä ei ole ollut kysymys siitä, että hovioikeus olisi ”antanut anteeksi” rikoksen. Syytteen mukaan vastaajaa oli syytetty siitä, että hän olisi laittomasti myyntitarkoituksessa pitänyt hallussaan huume-erää. Käräjä- ja hovioikeus olivat asiassa esitetyn aineiston ja todistelun perusteella arvioineet näyttöä siitä, oliko hallussapito tapahtunut syytteessä esitetyn mukaisesti laittomasti myyntitarkoituksessa. Molemmissa oikeusasteissa syyte hylättiin, koska näytön arvioinnissa päädyttiin siihen, ettei kyseisen tapauksen olosuhteissa syytteen teonkuvaus ollut täyttynyt".

Kyllä, juuri tuolla tavoin hovioikeuden tuomio on blogissa ymmärrettykin. Joissakin tiedotusvälineissä. mm. Helsingin Sanomien uutisjutussa, sen sijaan on puhuttu nimenomaan ko. rikoksen anteeksiantamisesta eli tuomitsematta jättämisestä.

Mutta tätä se sitten teettää, kun tuomioistuin juistaa päätöksensä ja sen perustelut täysin salaiseksi eikä anna minkäänlaista tiedotetta julkisuuteen! Eikä KKO perustele millään tavallaan valituslupapäätöksiään.

Jos siis "häslinkiä" tai väärinkäsitystä on asiassa julkisuudessa tapauksen johdosta syntynyt, niin syy tähän löytyy kyllä tuomioistuimista itsestään..

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Korkein oikeus ei voi puolustautua sillä, että ko.asiassa eli "heroiinijutussa" oli tai olisi ollut kyse vain "näytöstä" ja sen arvioinnista, sillä KKO on myöntänyt ja myöntää edelleen valituslupia rikosjutuissa myös näytön arvioimisen perusteella.

Toisin kuin KKO:n viestintäpäällikön nimissä tänään julkisuuteen saatetussa tiedotteessa annetaan ymmärtää, KKO on esimerkiksi parin viimeisen kuukauden aikana myöntänyt kahdessa merkittävässä henkirikosjutussa valitusluvan nimenomaan näytön arvioimiseksi.

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Edelliseen kommenttiini liittyen katso KKO:n myöntämiä valituslupia seuraavissa tapauksissa:

VL 2012:46. Tappo. Todistelu: Kysymys näytön arvioinnista tappoa koskevassa asiassa.

VL 2012:47. Murha. Todistelu: Kysymys näytön arvioinnista henkirikosta koskevassa asiassa.

Siis kahden viimeksi kuluneen kuukauden aikana kaksi (2) peräkkäistä valituslupaa näytön arvioimisen perusteella!

Jyrki Virolainen kirjoitti...

Kouvolan hovioikeuden tuomion 21.2.2002 nro 174 (R 01/1115) kokoonpano oli hovioikeudenneuvokset Martti Kurri, Risto Karila ja Seija Pälsi. Esittelijänä oli viskaali Kristina Oinonen. Hovioikeudenneuvos Seija Pälsi jätti asiassa eriävän mielipiteensä.

Anonyymi kirjoitti...

Onhan vinkkimiehen rikosoikeudellisen vastuun välttäminen voinut perustua RL 4:2 mukaiseen kieltoerehdykseen. Kuten arvon asianajajat varmasti tietävät, huumausaineiden kanssa säännöllisesti pelaavat henkilöt eivät välttämättä ole "penaalin terävimpiä kyniä" ja esitutkinnasta saattaa olla varsin fiktiivinen kuva.
Onhan täysin mahdollista, että ko. henkilö on luullut avustavansa poliisia ja ollut siinä käsityksessä että hänellä on jopa nimenomainen valtuutus ko. toimintaan, ilman että taustalla olisi suurtaa salaliittoa tai poliisin organisoimaa huumekauppaa :). En näe ongelmaa siinä, että jos henkilö on kyennyt luotettavasti todistamaan käsityksensä tekojensa oikeutuksesta, niin voitaisiin soveltaa RL 4:2 jotakin momenttia.

Mitä tulee yhteyshenkilön antamiin ohjeisiin, niin eihän asiakirjasta käy ilmi mihin vaitiolo-oikeuteen hän on vedonnut, poliisilain mukaiseen vai oikeudenkäymiskaaren mukaiseen? Jos ohjeet ovat olleet esim. siinä määrin puutteellisia, että hänen olisi voitu katsoa syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, niin eihän kai virkamiehenkään tarvitse itseään vastaan todistaa.

Oikeusnotaari -12